Czynnik chłodniczy Solstice® N40

Komentarze

Transkrypt

Czynnik chłodniczy Solstice® N40
Czynnik chłodniczy Solstice® N40 (R-448A)
MIESZANINA HFO/HFC O OBNIŻONYM GWP DLA
URZĄDZEŃ CH‎ŁODNICZYCH NISKO I ŚREDNIOTEMPERATUROWYCH
Zamiennik za R-404A, o najwyższej
sprawności energetycznej i zredukowanym
GWP dostępny na rynku
Niskie GWP i wyższa sprawność
energetyczna
Wysoka sprawność energetyczna Honeywell Solstice® N40 (R-448A) sprawia, że
zdecydowanie wygrywa z R-404A. Jeśli dodać do tego znacznie niższy (o ponad dwie
trzecie) potencjał powodowania globalnego efektu cieplarnianego - to łatwo zrozumieć,
dlaczego Solstice N40 powinien być waszym wyborem jako czynnik chłodniczy w
najbliższych latach jako niepalny (ASRHRAE A1) zamiennik za R-404A lub R-22 w
instalacjach chłodniczych w supermarketach i w zastosowaniach komercyjnych .
Kluczowa cecha Solstice N40 jaką jest niższa niż dla R-404A/R22 temperatura
tłoczenia w sprężarce, zarówno w warunkach średnio, jak i niskotemperaturowych,
dodatkowo pomaga zmniejszyć koszty zastosowania i retrofitu.
Solstice N40 to mieszanina HFO i HFC
zaprojektowana jako zamiennik za R-404A
w urządzeniach chłodniczych nisko i
średniotemperaturowych, takich jak lodówki
i zamrażarki w supermarketach oraz w
transporcie chłodniczym. Dane wynikowe i
właściwości Solstice N40 zostały obliczone
tak, aby ściśle odpowiadały R-404A i R-22,
zarówno przy zastosowaniach nowych, jak i
w retroficie .
Charakterystyk
W wielu badaniach przeprowadzonych w
supermarketach w Europie i USA, Solstice
N40 wykazał >3% niższe zużycie energii w
zastosowaniach w niskiej temperaturze i w
niektórych przypadkach >10% niższe zużycie
energii w zastosowaniach w chłodnictwie
średniotemperaturowym w porównaniu do
R-404A.
Solstice N40 zapewnia również podobne
dane wynikowe do systemów chłodniczych
wykorzystujących R-22 przy zastosowaniach
w niskich i średnich temperaturach.
Zwiększony zakres operacyjny, w
porównaniu do innych alternatywnych
czynników do R-404A, powoduje
wystąpienie znacznie niższej temperatury
tłoczenia podczas pracy w warunkach
niskotemperaturowych. Pomaga to nie tylko
w zmniejszeniu kosztów zastosowania, ale
również pomaga zminimalizować zużycie
energii.
2,0
1,5
49
plania (°C)
10
20
30
40
Temperatura otoczenia (°C)
N40
R-404A
50
9,0
Baza
17%
>R-404A
R-404A
N40
6,0
3,0
0,0
COP
(Punkt środkowy/SH 5K)
6,0
R-404A
3,5 4,0
N40
COP
COP
24h zużycie energii (% R-404A)
COP
2,5
15,0
Wydajność
(Punkt środkowy/SH 5K)
4,0 5,0
110%
3,0
Analiza systemu Scroll
@ -6,7oC / 48,9oC
Emerson Climate Technologies
również testowało Solstice N40 w swoim
Supermarket Laboratory i wykazało do
8% mniejsze zużycie energii w średniej
temperaturze i 3% w niskiej temperaturze w
porównaniu z R-404A.
4,0
3,5
Dane według Emerson, jednego z
największych producentów sprężarek,
pokazują, że Solstice N40 przewyższa
R-404A w zakresie wydajności i parametrów
działania.
12,0
Niezależna weryfikacja wydajności N40
W niedawnej „Ocenie chłodnictwa w
supermarketach” przeprowadzonej
w kontrolowanych warunkach
laboratoryjnych, Oak Ridge National
Laboratory obliczyło wzrost wydajności w
wysokości 7,5% oraz poprawę wydajności
energetycznej o ponad 11% w porównaniu
z R-404A.
Solstice N40 jest prosty i le
Wydajność
Zastosowanie
3,0 3,0
100%
Baza
11%
>R-404A
R-404A
N40
2,5 2,0
2,0 1,0
90%
1,5 0,0
10
80%
32
41
49
Temperatura skraplania (°C)
Wyniki badań Oak Ridge National Laboratory
20
30
40
Temperatura otoczenia (°C)
N40
R-404A
50
Właściwości fizyczne
Wpływ na środowisko
Solstice® N40 ma o 5-10% wyższą
sprawność energetyczną niż R-404A. Jego
GWP wynoszący 1273 jest o 65% niższy od
R-404A i o 34% niższy niż R-407A.
Solstice® N40 (R-448A)
GWP
65%
1387
R-404A
Solstice N40
Bezpieczeństwo
Czynnik niepalny (ASHRAE A1).
P (1)
100
-46,2
-40,0
26%/26%/21%/7%/20%
R-32/R-125/R-134a/
R-1234ze/R-1234yf
-37,5
-31,4
200
-30,8
-24,8
250
-25,3
-19,4
Rodzaj
HFC/HFO
300
-20,6
-14,7
Wygląd
Bezbarwny
-10,6
ODP
(ODP-R11=1)
0
GWP rev
3rd/4th/5th
IPCC
1300/1387/1273
Granice
palności –
ASTM E681-04
@ 21ºC
ATEL/ODL
(kg/m3)
Niepalny
0,390
Limit praktyczny 0,390
20,020,0
Wydajność (kW)
Wydajność (kW)
25,025,0
Wydajność
Wydajność
(Punkt
środkowy/SH
(Punkt
środkowy/SH
5K)5K)
15,015,0
10,010,0
5,0 5,0
0,0 0,0
2,4 2,4
Baza
Baza
15%
15%
>R-404A
>R-404A
R-404A
R-404A
N40N40
Palność (% vol)
Niepalny
REACH
Zarejestrowany
Wykres PT
3000
Ciśnienie (kPa)
Analiza systemu ze sprężarką
półhermetyczną
@ -31,6°C / 43,3°C
VT ºC (3)
150
ASHRAE
Std. Klasa
A1
bezpieczeństwa
i lepszy
LT ºC (2)
Mieszanina zeotropowa
Klasa/Typ
Formula
3922
Ciśnienie i temperatura
2500
2000
350
-16,5
400
-12,8
-7,0
450
-9,4
-3,7
-0,6
500
-6,4
550
-3,5
2,2
600
-0,8
4,8
650
1,7
7,3
700
4,1
9,6
750
6,3
11,8
800
8,5
13,9
850
10,5
15,9
900
12,4
17,8
950
14,3
19,7
1000
16,1
21,4
1050
17,9
23,1
1100
19,5
24,8
1150
21,2
26,4
1200
22,7
27,9
1250
24,2
29,4
1300
25,7
30,8
1350
27,2
32,2
1400
28,6
33,6
1450
29,9
34,9
1500
31,2
36,2
1500
1550
32,5
37,4
1600
33,8
38,6
1000
1650
35,0
39,8
500
0
-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60
Temperatura (°C)
R-404A
N40
COP
COP
(Punkt
(Punkt
środkowy/SH
środkowy/SH
5K)5K)
1700
36,2
41,0
1750
37,4
42,1
1800
38,6
43,2
1850
39,7
44,3
1900
40,8
45,4
1950
41,9
46,5
2000
43,0
47,5
2050
44,0
48,5
2100
45,1
49,5
2200
47,1
51,4
1,6 1,6
2300
49,0
53,2
COP
COP
2,0 2,0
1,2 1,2
Baza
Baza
10%
10%
>R-404A
>R-404A
0,8 0,8
0,4 0,4
0,0 0,0
R-404A
R-404A
N40N40
(1)
2400
50,9
55,0
2500
52,7
56,8
2600
54,5
58,4
2700
56,2
60,1
2800
57,9
61,6
2900
59,5
63,2
Ciśnienie (bezwzględne) kPa
Płyn (punkt wrzenia) Temperatura ºC
(3) Para (rosa) Temperatura ºC
(2)
Zgodność materiałów
Dostępne narzędzia
Bezpieczeństwo i
przechowywanie
Honeywell nie zaleca stosowania
chlorowanych rozpuszczalników do
czyszczenia systemów chłodniczych lub
komponentów.
Solstice N40 (R-448A) ma podobne do
R-404A wymagania w zakresie stosowania i
przechowywania w opakowaniach, zgodnie z
klasyfikacją gazów sprężonych, ponadto jest
niepalny.
Osuczacze
Odwadniacze kompatybilne z Solstice® N13
są dostępne na rynku.
Rozmiary opakowań
Solstice N40 jest dostępny w butlach,
zbiornikach tonowych i cysternach
ISO. Aby uzyskać informacje na temat
wielkości opakowań, prosimy o kontakt z
dystrybutorem Honeywell.
W celu uzyskania konkretnych porad, należy
skontaktować się z danym producentem
odwadniacza.
Kompatybilność z tworzywami
sztucznymi i elastomerami
Wycieki i wykrywanie
nieszczelności
Solstice N13 jest kompatybilny z większością
popularnych materiałów. Ponieważ
istnieje wiele różnych klas i formuł tych
materiałów, zalecamy przeprowadzenie
testu zgodności określonej klasy materiałów
oraz w warunkach stosowania, przy
projektowaniu nowych systemów. Klienci
powinni skontaktować się z producentem lub
przeprowadzić dalsze niezależne testy.
Jeśli nastąpi wyciek czynnika Solstice
N13, należy podjąć te same działania co w
przypadku R-404A. W celu zidentyfikowania
wycieków, można użyć ręcznych detektorów
wycieku. Do monitorowania całego
pomieszczenia w sposób ciągły wykorzystuje
się czujniki nieszczelności. Wykrywanie
nieszczelności ważne jest dla ochrony
osób znajdujących się w pobliżu instalacji,
zabezpieczenia czynnika chłodniczego,
ochrony sprzętu i jego właściwości , a
także zmniejszenia emisji. Klienci powinni

skonsultować się z producentem
sprzętu w
kwestii odpowiednich detektorów.


Ciśnienie i entalpia Solstice® N40 (R-448A)




 
   








 








Honeywell’s Genetron Properties Suite –
do modelowania czynników chłodniczych
– pozwala zasymulować parametryTwojego
systemu z odpowiednim czynnikiem
chłodniczym i eksportować wyniki do
programu Excel. Oprogramowanie zostało
niedawno zaktualizowane i obejmuje
zarówno N40, jak i N13, można zatem
porównać działanie wielu czynników
chłodniczych, nauczyć się liniowego
wymiarowania i wielu innych rzeczy wszystko to za darmo. Oprogramowanie
dostępne jest w języku angielskim,
niemieckim, hiszpańskim, portugalskim i
włoskim.
Pobierz oprogramowanie z http://www.
honeywell-refrigerants.com/europe
Aplikacje na smartfony
App Store
BadgeHoneywell PT Chart
Pobierz
aplikacje
Basics
Refrigerants
EU na iOS i Android za
darmo
Available on the
Solstice N40
®
Refrigerant
Available on the
F-Gas Ready

















Ciśnienie (bar)


The App Store badge is available in these languages:
Chinese Simplified, Chinese Traditional, Dutch, English,
French, German, Italian, Japanese, Portuguese, Russian, and
Spanish.



























Reference State:

iTunes. Right-click or Control-click your app listing
and choose Copy URL. Embed the URL in the App
Store badge or your marketing copy.




Zwycięzca
konkursu
For online
communications, you must provide a
link to
your app on the App Store wherever the
Low Carbon
Achievement
App Store badge is used. To obtain the URL for yo
of app
the
on Year
the App Store, go to your product page in
Localized badges
Apple provides badge artwork with the “Available
on the” modifier translated into 11 languages (listed
below). Do not create your own version of a localize
badge. Always use artwork provided by Apple.


   
 
The App Store badge must be used in both
marketing and advertising communications, such as
TV spots, print ads, video trailers, email, newsletters,
and websites, whenever you promote your app
Solstice® Środki
chłodnicze
offered on
the App Store. o
Only the badge shown he
is approved
by Apple.
niskim
GWP:
Customers will be directed to install iTunes software
if needed, then routed to their original destination
on the App Store.
 


Oprogramowanie symulacyjne


Entalpia (kJ/kg)

Honeywell
Belgium
N.V.
h = 200 kJ/kg,
s = 1.00 kJ/kg
sat. liq at 0 ºC
Interleuvenlaan 15i
3001 Heverlee, Belgia
Tel:
+32 16 391 212
Faks: +32 16 391 371
E-mail:[email protected]
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony
internetowej
www.honeywell-refrigerants.com/europe


ODPOWIEDZIALNOŚĆ I TROSKA
Honeywell Performance Materials and Technologies, jako członek
Amerykańskiej Rady Przemysłu Chemicznego, przyjęła Responsible
Care® jako podstawę doskonałości w zakresie bezpieczeństwa
App Store
and Advertising Guidelines for Developer
i higieny pracy oraz ochrony środowiska (BHPiOŚ)
w Marketing
biznesie.
Responsible Care to globalna dobrowolna inicjatywa w branży
chemicznej, w ramach której firmy, poprzez swoje stowarzyszenia
krajowe, wspólnie pracują nad poprawą skuteczności w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska, a także
informowania partnerów o swoich produktach i procesach.
NASZE ZOBOWIĄZANIA:
Bezpieczeństwo naszych pracowników
Jakość naszych produktów
Bycie odpowiedzialnym rzecznikiem ochrony środowiska,
społeczności, w których działamy i naszych klientów.
Wyłączenie Odpowiedzialności
Jakkolwiek wszelkie oświadczenia oraz informacje zawarte w niniejszym
dokumencie wedle najlepszej wiedzy są dokładne i rzetelne, tak
przedstawione zostają bez jakiejkolwiek gwarancji, zarówno w sposób
wyraźny, jak i dorozumiany. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie
nie zwalniają użytkownika z obowiązku przeprowadzenia własnych
badań i eksperymentów, a użytkownik przejmuje wszelkie ryzyko oraz
odpowiedzialność wynikającą z wykorzystania uzyskanych informacji
oraz rezultatów. Oświadczenia lub sugestie dotyczące wykorzystania
materiałów oraz procesów składane są bez zapewnień i gwarancji, że takie
wykorzystanie nie będzie stanowić naruszenia patentu ani nie stanowią one
zaleceń do naruszenia jakichkolwiek patentów. Użytkownik nie powinien
zakładać, że wszelkie dane dotyczące toksyczności oraz środki ostrożności
wykazano w niniejszym dokumencie, oraz że nie mogą być niezbędne i
FPR-009/2015-03
© 2015 Honeywell International Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Podobne dokumenty