Informator dla maturzystów

Komentarze

Transkrypt

Informator dla maturzystów
Informator
dla
maturzystów
- zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia
w roku akademickim 2016/2017
Białystok, marzec 2016
UCZELNIA z Energią
POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA to
• ponad 65 lat doświadczenia w kształceniu technicznym
• największa uczelnia techniczna w północno-wschodniej Polsce
• kampus w centrum Białegostoku
• nowoczesna baza dydaktyczna
• 7 wydziałów, w tym Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce
• blisko 11 tysięcy studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
• 46 kierunków studiów inżynierskich, licencjackich i magisterskich
• programy studiów konsultowane z największymi pracodawcami
w regionie
• ponad 60 kół naukowych i organizacji studenckich
• bogata oferta studenckiej wymiany międzynarodowej w programie
Erasmus+ (ponad 120 uczelni partnerskich)
• możliwość założenia własnej firmy w Akademickim Inkubatorze
Przedsiębiorczości
• pomoc w znalezieniu pracy przez uczelniane Biuro Karier
www.pb.edu.pl
2
ENERGIA Przyszłości
Czy wiesz, że w uczelni technicznej możesz konstruować łaziki marsjańskie, protezy,
projektować miasta czy tworzyć programy na użytek firm? Takie możliwości dają Ci
studia na Politechnice Białostockiej. Od architektury poprzez budownictwo, elektrotechnikę, informatykę, mechanikę i budowę maszyn po zarządzanie i inżynierię
produkcji – Politechnika Białostocka kształci na atrakcyjnych kierunkach studiów
pierwszego stopnia (inżynierskich i licencjackich), które możesz kontynuować na
prowadzonych tu studiach drugiego stopnia.
Jeśli interesujesz się innowacyjnymi technologiami, chciałbyś zdobyć ciekawy zawód i studiować w mieście o szczególnej atmosferze – wybierz studia na Politechnice Białostockiej!
Wybierz studia i zawód z przyszłością!
3
ENERGIA Ludzi
Siłą naszej Uczelni są kreatywni studenci, którzy w Politechnice Białostockiej realizują swoje pasje, angażują siły w projekty studenckich kół naukowych, zdobywają
laury w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach w dziedzinie informatyki,
architektury, budownictwa, mechaniki czy zarządzania.
Łaziki marsjanskie
Studenci Wydziału Mechanicznego PB to mistrzowie świata w konstruowaniu łazików. Trzykrotnie wygrywali prestiżowe zawody University Rover Challange w Stanach Zjednoczonych. W 2011 roku triumfował łazik Magma 2. W 2013 drużyna łazika Hyperion, zdobywając 493 punkty na 500 możliwych, ustanowiła rekord punktowy zawodów. W czerwcu 2014 roku na podium stanął Hyperion 2. W 2015 roku
reprezentacja Politechniki z robotem #next zajęła czwarte miejsce.
4
Phobos
Studenci Wydziału Informatyki co roku startują w światowym konkursie technologicznym Microsoft Imagine Cup. W 2014 roku nasi informatycy pokonali konkurentów w kategorii Innovation oraz z tytułem drużyny narodowej reprezentowali Polskę w półfinałach światowych konkursu. Ich zwycięski projekt Phobos wykorzystuje
najnowsze technologie wirtualnej rzeczywistości w procesie leczenia fobii.
5
Photon
W 2015 roku finały krajowe konkursu Microsoft Imagine Cup, w kategorii World Citizenship wygrała drużyna Toast and Brains. Ich projekt Photon jest robotem edukacyjnym, który pomoże dzieciom uczyć się programowania.
Recon
Studenci Wydziału Elektrycznego wygrali konkurs Polskiego Towarzystwa Techniki
Sensorowej na najlepszą pracę z zakresu aplikacji mikrosystemów, czujników i zostali nominowani do udziału w International Contest of Application in Nano-micro
Technology (iCAN) rozgrywanym w japońskim mieście Sendai. Zaprezentowali tam
projekt RECON – robotyczny system do obserwacji warunków środowiskowych –
i zajęli drugie miejsce.
6
Bolid - Cerber Motorsport
Drużyna studentów Wydziału Mechanicznego Cerber Motorsport buduje bolidy, z którymi startuje na międzynarodowych zawodach Formula Student.
W 2013 roku z CMS-01 studenci ścigali się na torach w Niemczech i na Węgrzech.
W 2014 roku z ulepszonym, nowym pojazdem CMS-02 wystartowali m.in. na torze
Silverstone w zawodach Formula Student w Wielkiej Brytanii. W tym roku studenci-konstruktorzy pracują nad trzecim pojazdem i przygotowują się do kolejnych
startów.
7
ENERGIA miejsca
Turbiny wiatrowe, baterie słoneczne i pompy ciepła, takie urządzenia znajdziecie
na Politechnice Białostockiej. Nasza Uczelnia stawia na ekologię i już dziś wykorzystuje odnawialne źródła energii do zasilania laboratoriów, sal oraz akademików.
W nowo wybudowanych pracowniach centrum INNO-EKO-TECH, na kierunkach
biotechnologia, ekoinżynieria oraz ekoenergetyka zdobędziecie wiedzę z przyszłościowych dziedzin gospodarki: OZE, budownictwa energooszczędnego, a także
ochrony środowiska. Politechnika Białostocka inwestuje w energię z natury i kształci
specjalistów w tym zakresie.
Energia, którą pozyskujemy z naturalnych źródeł, udziela się też ludziom. Sprawdźcie sami! Przyjdźcie na kampus Politechniki przy ul. Wiejskiej podczas majowych
Juwenaliów – święta wszystkich białostockich studentów. Odwiedźcie kultowe
murki, które są tuż przy dynamicznie rozkręcającym kulturę studencką klubie
GWINT. Nastawcie radia na najbardziej energetyczne radio w mieście – Akadera
87.7 FM.
fot. JTG www.juwenalia.bialystok.pl
8
OFERTA
EDUKACYJNA
9
TRÓJSTOPNIOWY SYSTEM KSZTAŁCENIA
W Politechnice Białostockiej realizowany jest trójstopniowy system kształcenia, który umożliwia uzyskanie kolejno dyplomów licencjata bądź inżyniera, magistra oraz
doktora.
I STOPIEŃ
II STOPIEŃ
STUDIA
MAGISTERSKIE
STUDIA
DOKTORANCKIE
OBRONA PRACY
DYPLOMOWEJ
OBRONA PRACY
DYPLOMOWEJ
OBRONA ROZPRAWY
DOKTORANCKIEJ
TYTUŁ ZAWODOWY
INŻYNIERA/LICENCJATA
TYTUŁ ZAWODOWY
MAGISTRA
STOPIEŃ NUKOWY
DOKTORA
STUDIA
INŻYNIERSKIE/LICENCJACKIE
III STOPIEŃ
PAMIĘTAJ!
- zapoznaj się z ofertą kierunków
- zarejestruj się w IRK
- dokonaj opłaty
- czekaj na wyniki
- przynieś dokumenty
UWAGA!
Wszystko wykonuj zgodnie z harmonogramem rekrutacji.
OFERTA EDUKACYJNA NA ROK AKADEMICKI 2016/2017
Wydział
Architektury
Budownictwa
i Inżynierii
Środowiska
10
Kierunki Studiów
studia I stopnia
stacjonarne
studia II stopnia
niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne
architektura
X
X
X
X
architektura wnętrz
X
X
X
X
grafika
X
X
architektura krajobrazu
X
X
biotechnologia
X
X
X
budownictwo
X
X
X
X
X
1
X
Wydział
Kierunki Studiów
studia I stopnia
stacjonarne
studia II stopnia
niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne
ekoinżynieria
X
X
gospodarka przestrzenna
X
X
X
X
X
X
Budownictwa
inżynieria rolno-spożywcza
i Inżynierii
i leśna
Środowiska
inżynieria środowiska
ochrona środowiska
Elektryczny
Informatyki
Mechaniczny
Zarządzania
Zamiejscowy
Wydział Lesny
w Hajnówce
1
2
X
X
X
X
X
X
ekoenergetyka
X
X
elektronika i telekomunikacja
X
X
X
X
elektrotechnika
X
X
X
X
informatyka
X
X
X
X
informatyka i ekonometria
X
X
matematyka stosowana
X
automatyka i robotyka
X
X
X
inżynieria biomedyczna
X
X
X
mechanika i budowa
maszyn
X
X
X
X
mechatronika
X
mechatronics
X
logistyka
X
X
X2
X2
turystyka i rekreacja
X
X
zarządzanie
X
X
X
X
zarządzanie i inżynieria
produkcji
zarządzanie i inżynieria
usług
X
X
X
X
X
X
X
X
leśnictwo
X
X
Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Senatu PB.
Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody MNiSW
11
Wydział
Architektury
architektura
Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne
(wieczorowe).
Absolwent kierunku architektura może podjąć zatrudnienie w pracowniach planistycznych
i architektonicznych, w firmach budowlanych, administracji i nadzorze budowlanym.
W ofercie edukacyjnej Wydziału znajdują się również studia II stopnia na tym kierunku.
architektura wnętrz
Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne
(wieczorowe).
Absolwent kierunku architektura wnętrz może samodzielnie wykonywać projekty wystaw,
mebli, wystroju i wyposażenia wnętrz mieszkalnych, sakralnych i użyteczności publicznej.
W ofercie edukacyjnej Wydziału znajdują się również studia II stopnia na tym kierunku.
grafika
Studia licencjackie, I stopnia 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne
(wieczorowe).
Absolwent kierunku grafika jest przygotowany do pracy w wydawnictwach, firmach
reklamowych oraz w szeroko rozumianym projektowaniu graficznym.
12
Wydział
Budownictwa i Inżynierii Środowiska
architektura krajobrazu
Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).
Absolwent kierunku architektura krajobrazu przygotowany jest do projektowania i urządzania zieleni w otoczeniu budowli inżynierskich oraz komponowania krajobrazu miejskiego;
krajobrazu otwartego.
W ofercie edukacyjnej Wydziału znajdują się również studia II stopnia na tym kierunku.
biotechnologia
Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).
Absolwent kierunku biotechnologia jest przygotowany do podjęcia pracy w tych dziedzinach przemysłu, które wykorzystują bioprocesy, np.: w przemyśle chemicznym, spożywczym, w nowoczesnych laboratoriach kontrolnych, diagnostycznych i badawczych wykorzystujących metody biotechnologiczne i biochemiczne oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną środowiska, biurach projektowych oraz w firmach konsultingowych.
W ofercie edukacyjnej Wydziału, po uzyskaniu zgody Senatu PB, znajdą się również studia II stopnia na
tym kierunku.
budownictwo
Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).
Absolwent kierunku budownictwo jest przygotowany do realizacji każdego typu obiektu
budowlanego, pracy w biurach konstrukcyjno-projektowych oraz kierowania firmą budowlaną.
W ofercie edukacyjnej Wydziału znajdują się również studia II stopnia na tym kierunku.
13
ekoinżynieria
Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).
Absolwent kierunku ekoinżynieria może podjąć pracę w jednostkach samorządu terytorialnego, w organach administracji państwowej, przedsiębiorstwach, w instytucjach zajmujących się gospodarką odpadami i gospodarką wodno-ściekową, firmach konsultingowych,
instytucjach państwowych zajmujących się ochroną i monitoringiem środowiska, organizacjach pozarządowych związanych z ochroną środowiska.
gospodarka przestrzenna
Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).
Absolwent kierunku gospodarka przestrzenna może podjąć zatrudnienie w pracowniach
projektowych, agencjach rozwoju, firmach konsultingowych i doradczych oraz innych
firmach otoczenia biznesu.
W ofercie edukacyjnej Wydziału znajdują się również studia II stopnia na tym kierunku.
inżynieria rolno-spożywcza i leśna
Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).
Absolwent kierunku inżynieria rolno-spożywcza i leśna jest przygotowany do organizowania
i prowadzenia różnorodnych przedsiębiorstw usługowych i doradczych w zakresie rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego i leśnictwa.
inżynieria środowiska
Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).
Absolwent kierunku inżynieria środowiska może pracować w zawodach związanych z projektowaniem lub wykonawstwem z zakresu zaopatrzenia w wodę, oczyszczania ścieków,
ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji, gazownictwa.
W ofercie edukacyjnej Wydziału znajdują się również studia II stopnia na tym kierunku.
14
Wydział
Elektryczny
ekoenergetyka
Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).
Kierunek studiów ekoenergetyka jest prowadzony wspólnie przez Wydział Budownictwa
i Inżynierii Środowiska, Wydział Elektryczny oraz Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej. Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do pracy zawodowej w sferze
wytwarzania, przetwarzania, przesyłania i dystrybucji energii, w tym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE), w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem,
eksploatacją, diagnostyką oraz problematyką bezpieczeństwa i niezawodności urządzeń
i systemów energetycznych oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się wyposażaniem
budynków w urządzenia i instalacje wykorzystujące OZE. Będzie też specjalistą w zakresie:
problemów energetyki w jednostkach samorządowych, krajowych i europejskich regulacji
prawnych oraz norm w zakresie energetyki oraz systemu kompetencji i uprawnień zawodowych.
elektronika i telekomunikacja
Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).
Absolwent kierunku elektronika i telekomunikacja może podjąć pracę w gałęziach
gospodarki wykorzystujących możliwości współczesnych systemów elektronicznych i teleinformatycznych, biurach projektowych, zakładach produkcji sprzętu kontrolno-pomiarowego, u dostawców usług internetowych i multimedialnych, w bankowości, administracji,
szpitalach, szkolnictwie zawodowym, a także w małych przedsiębiorstwach, które prowadzą samodzielną działalność gospodarczą w zakresie produkcji i napraw sprzętu elektronicznego oraz tworzenia i administrowania sieci teleinformatycznych.
W ofercie edukacyjnej Wydziału znajdują się również studia II stopnia na tym kierunku.
15
elektrotechnika
Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).
Absolwent kierunku elektrotechnika jest zatrudniany m.in. w przemyśle do obsługi i utrzymania w ruchu zautomatyzowanych systemów i urządzeń produkcyjnych, układów zasilania energią elektryczną, eksploatacji i wykonawstwa w energetyce zawodowej, w biurach
projektowych, w przedsiębiorstwach produkujących zautomatyzowane układy napędowe
i układy przekształcania energii elektrycznej oraz przemysłowe układy sterowania wykorzystujące technikę mikroprocesorową a także w przedsiębiorstwach projektujących i produkujących systemy oświetleniowe.
W ofercie edukacyjnej Wydziału znajdują się również studia II stopnia na tym kierunku.
16
Wydział
Informatyki
informatyka
Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).
Studia pozwalają na zdobycie szerokiej wiedzy i umiejętności inżynierskich z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz systemów informatycznych. Absolwent dobrze zna zasady
budowy współczesnych systemów komputerowych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych oraz baz danych. Posiada umiejętność programowania w wielu nowoczesnych
językach oraz zna zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną
pracę w zespołach programistycznych. Ma także podstawową wiedzę w zakresie algorytmów i struktur danych, sztucznej inteligencji, systemów mobilnych, internetowych i rozproszonych, zarządzania projektami informatycznymi, grafiki komputerowej oraz multimediów.
Absolwent jest przygotowany do pracy w firmach informatycznych zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem, administracją i wdrażaniem systemów informatycznych.
W ofercie edukacyjnej Wydziału znajdują się również studia II stopnia na tym kierunku.
informatyka i ekonometria
Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).
Absolwenci kierunku informatyka i ekonometria mają możliwość wykonywania większości
zawodów związanych z informatyką i jej zastosowaniami w szeroko pojętym biznesie, w tym
w instytucjach finansowych, ubezpieczeniowych i bankowych oraz firmach informatycznych. Absolwenci dysponują kompetencjami niezbędnymi do wykonywania zawodu programisty, projektanta oprogramowania na potrzeby biznesu, analityka systemów informacyjnych, specjalisty ds. Internetu i technologii multimedialnych, menadżera baz danych,
analityka finansowego, specjalisty ds. obsługi systemów informatycznych obsługujących
księgowość i wspomagających decyzje zarządcze. Kompetencje w zakresie projektowania i wytwarzania programowania są w pełni zgodne z umiejętnościami absolwentów
kierunku informatyka.
Absolwenci tego kierunku mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunku informatyka
prowadzonym przez Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej.
17
matematyka stosowana
Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne.
Absolwent kierunku matematyka stosowana będzie przygotowany do pracy w firmach i instytucjach, w których wymagane jest stosowanie narzędzi matematycznych, informatycznych i statystycznych, na stanowiskach wymagających umiejętności analitycznych, systematyczności w poszukaniu rozwiązań i elastyczności myślenia. Będzie przygotowany do pracy w zespole i do samokształcenia.
Absolwent będzie mieć podstawowe wykształcenie informatyczne i finansowe, pozwalające
na pracę w wielu zawodach związanych z informatyką i jej zastosowaniami w szeroko pojętym biznesie, w tym w instytucjach finansowych, ubezpieczeniowych i bankowych. Powinien
być szczególnie poszukiwany przez firmy, które oprócz biegłości w programowaniu i obsłudze programów komputerowych wymagają od pracownika wiedzy i umiejętności z obszaru
matematyki wyższej.
W planie studiów przewidziano możliwość wyboru jednej z dwóch ścieżek kształcenia: analityka danych i matematyka nowoczesnych technologii.
W ofercie edukacyjnej Wydziału znajdują się również studia II stopnia na tym kierunku.
18
Wydział
Mechaniczny
automatyka i robotyka
Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).
Absolwent posiada wiedzę z zakresu informatyki, analizy sygnałów, regulacji automatycznej, robotyki, algorytmów decyzyjnych i obliczeniowych. Umie korzystać ze sprzętu komputerowego oraz profesjonalnego oprogramowania inżynierskiego. Potrafi opracować
własne aplikacje (programy) sterowników logicznych, sieci komputerowych i sieci przemysłowych na potrzeby automatyzacji procesów przemysłowych. Ma wiedzę niezbędną do
projektowania układów automatyki oraz systemów sterowania i systemów wspomagania
decyzji. Absolwent jest przygotowany do eksploatacji, uruchamiania i projektowania systemów automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach.
W ofercie edukacyjnej Wydziału znajdują się również studia II stopnia na tym kierunku.
inżynieria biomedyczna
Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).
Absolwent ma wiedzę z zakresu konstrukcji medycznych, informatyki medycznej, biomechaniki i inżynierii biomateriałów. Umie korzystać z nowoczesnej aparatury oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych. Jest przygotowany do współpracy z lekarzami
w zakresie wspomagania komputerowego w medycynie, integracji, eksploatacji, obsługi
i konserwacji aparatury medycznej oraz obsługi systemów diagnostycznych i terapeutycznych. Ma podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i wytwarzania
wyrobów medycznych.
W ofercie edukacyjnej Wydziału znajdują się również studia II stopnia na tym kierunku.
19
mechanika i budowa maszyn
Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).
Absolwent studiów I stopnia ma wiedzę i umiejętności konieczne do zrozumienia (i praktycznego wykorzystania) zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn.
Zna zasady mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem współczesnych systemów
komputerowych (CAD). Ma opanowaną umiejętność wykorzystania oprogramowania
CAE w zagadnieniach obliczeń konstrukcji inżynierskich. Jest przygotowany do realizacji
procesów wytwarzania z użyciem systemów CAM i obrabiarek sterowanych numerycznie.
Może podjąć pracę w przedsiębiorstwach przemysłowych zajmujących się szeroko rozumianym projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn.
W ofercie edukacyjnej Wydziału znajdują się również studia II stopnia na tym kierunku.
mechatronika/mechatronics
– studia w języku polskim i angielskim
Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne.
Absolwent ma wiedzę interdyscyplinarną, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia integracji w mechatronice. W trakcie studiów I stopnia zdobywa umiejętności specjalistyczne
konieczne do zrozumienia i wykorzystania technik komputerowego wspomagania prac inżynierskich, zastosowania nowoczesnych układów sterowania i regulacji automatycznej,
podstaw mechaniki i inżynierii materiałowej w konstrukcjach inżynierskich, w tym w konstrukcjach robotów i pojazdów. Absolwenci są przygotowani do pracy w zespołach interdyscyplinarnych, w szczególności w instytucjach i przedsiębiorstwach, w których jest wymagana
wiedza z zakresu mechaniki, automatyki i robotyki, nowoczesnych konstrukcji i materiałów
oraz bioinżynierii.
Wydział
20
Zarządzania
logistyka
Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).
Absolwent kierunku logistyka zdobędzie gruntowne przygotowanie teoretyczne i praktyczne o charakterze inżynierskim – ogólną wiedzę i umiejętności niezbędne do zarządzania
logistycznego na poziomie operacyjnym w ramach działów funkcjonalnych podmiotów
gospodarczych, a także umiejętności praktyczne niezbędne do zarządzania współczesnymi podmiotami gospodarczymi zgodnie z zasadami działalności logistycznej podmiotów
gospodarczych. Umiejętności i wiedza inżynierska będą wspomagane wiedzą i umiejętnościami z zakresu nauk o zarządzaniu.
Absolwent jest przygotowany do pracy w centrach logistycznych, działach transportu
i spedycji dużych zakładów przemysłowych, przedsiębiorstwach transportowych, parkach
maszynowych dużych firm, zakładach komunikacji publicznej oraz do podjęcia własnej
działalności gospodarczej.
W ofercie edukacyjnej Wydziału, po uzyskaniu zgody MNiSW, znajdą się również studia II stopnia na tym
kierunku.
turystyka i rekreacja
Studia licencjackie, I stopnia, 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).
Założeniem programowym kształcenia na kierunku turystyka i rekreacja/gospodarka turystyczna jest przygotowanie kadry do podejmowania działalności menedżerskiej w jednostkach obsługi ruchu turystycznego, w obiektach hotelarskich, ośrodkach rekreacyjnych,
w jednostkach administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli oraz w organizacjach społecznych związanych z turystyką.
21
Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę, między innymi z zakresu ekonomii, geografii
turystycznej, zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym, socjologii czasu wolnego, zasad
zrównoważonego gospodarowania środowiskiem, która skutkuje nabyciem umiejętności
profesjonalnego zarządzania turystyką, w tym samodzielnego planowania i projektowania dokumentacji turystycznej, organizacji i realizacji złożonych przedsięwzięć w zakresie
turystyki i rekreacji, imprez turystycznych, zajęć i imprez rekreacyjnych. Jest przygotowany
do uruchomienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży turystycznej
i rekreacyjnej, a w szczególności: prowadzenia biur podróży, obiektów hotelarskich, przedsiębiorstw handlowych i transportowych, firm konsultingowych oraz gospodarstw agroturystycznych.
zarządzanie
Studia licencjackie, I stopnia, 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).
Absolwent posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i ekonomii. Zna prawne i ekonomiczne zagadnienia funkcjonowania przedsiębiorstw, zarządzania
strategicznego i analizy ekonomicznej. Program studiów pozwala na wykształcenie umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi.
Absolwent przygotowany jest do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami
w organizacjach, a także do pracy na stanowiskach specjalistycznych w systemie zarządzania, menedżera średniego i wyższego szczebla, doradcy i konsultantów w organizacjach
o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności.
W ofercie edukacyjnej Wydziału znajdują się również studia II stopnia na tym kierunku.
zarządzanie i inżynieria produkcji
Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).
Program studiów ma charakter interdyscyplinarny, łączy przygotowanie inżynierskie z określonej dziedziny z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi. Pozwala na wykształcenie umiejętności w zakresie całościowego pojmowania procesów gospodarczych, wykorzystania
nowoczesnych i przyjaznych środowisku technologii do organizowania nowej działalności gospodarczej, korzystania z globalnych zasobów informacyjnych oraz uczestniczenia
w rynku globalnym poprzez promocję w mediach elektronicznych. Zdobyta wiedza i umiejętności wykorzystania nowoczesnych i przyjaznych środowisku technologii produkcyjnych
pozwalają na organizowanie działalności produkcyjnej w różnych typach zakładów.
W ofercie edukacyjnej Wydziału znajdują się również studia II stopnia na tym kierunku.
zarządzanie i inżynieria usług
Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).
Program studiów ma charakter interdyscyplinarny, łączy wiedzę z zakresu dziedzin inżynierskich oraz ekonomii, prawa i marketingu wspartą narzędziami informatycznymi. Ponad
50% zajęć ma charakter praktyczny. Absolwent będzie posiadać umiejętności w zakresie
całościowego pojmowania procesów dotyczących projektowania, tworzenia i realizacji
usług z wykorzystaniem nowoczesnych metod organizacji i zarządzania. Zdobyta wiedza
i umiejętności będą mogły być wykorzystane zarówno w organizacji usług dla biznesu,
22
usług publicznych (np. usługi medyczne, administracyjne), jak również własnej działalności
gospodarczej (np. usługi internetowe).
Absolwent będzie przygotowany do zarządzania projektami różnego typu, obsługi klientów w obszarze usług przemysłowych i publicznych. Będzie umiał konfigurować i wdrażać rozwiązania informatyczne z różnych dziedzin, które mają zastosowanie w działalności
usługowej. W zakresie kompetencji absolwenta będzie również kierowanie operacjami
w przedsiębiorstwach sieciowych, a także prowadzenie marketingu z uwzględnieniem narzędzi społecznościowych.
Zarządzanie i inżynieria usług jest pierwszym i obecnie jedynym tego typu kierunkiem na
polskich uczelniach. Kształcenie jest prowadzone w innowacyjnej formule opartej na nowoczesnej koncepcji zarządzania projektem.
Zamiejscowy Wydział
Leśny Politechniki Białostockiej
w Hajnówce
leśnictwo
Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).
Absolwent kierunku leśnictwo jest przygotowany do pracy w jednostkach Lasów Państwowych, w gospodarstwach leśnych lasów komunalnych, w parkach narodowych i krajobrazowych, a także w organach zajmujących się ochroną przyrody i środowiska. Może także
podjąć pracę w administracji samorządowej w gminach i starostwach oraz w gałęziach gospodarki związanych z leśnictwem m.in. w zakładach usług leśnych, w zakładach zadrzewiania, lasach doświadczalnych lub w leśnych zakładach naukowo-badawczych.
23
Rekrutacja
krok po kroku
Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) dostępny na stronie internetowej Uczelni: www.pb.edu.pl.
Kandydaci korzystają z dostępu do IRK we własnym zakresie lub ze stanowisk
komputerowych w Centrum Rekrutacji, Studiów Podyplomowych i Szkoleń PB.
Wszystkie etapy rekrutacji przeprowadzane są w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji ustalonym przez Rektora. Czynności związane z rekrutacją
przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne.
Harmonogram oraz adresy wydziałowych komisji rekrutacyjnych z wykazem numerów telefonów i adresami e-mailowymi dostępne są na stronie internetowej
Politechniki Białostockiej w zakładce „Kandydaci”.
24
Kandydat może zarejestrować się na dowolną liczbę kierunków
studiów pierwszego stopnia.
Kandydat, który zarejestruje się na więcej niż jeden kierunek
studiów pierwszego stopnia, musi ustalić listę priorytetów.
Aby zarejestrować się na studia należy:
1. założyć osobiste konto w IRK, którego identyfikatorem jest numer PESEL
kandydata; dane kandydata udostępnione Uczelni w IRK są autoryzowane
jego osobistym hasłem;
2. wypełnić ankietę osobową oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych
osobowych;
3. wskazać przedmioty zdawane na maturze, ich poziom i uzyskane wyniki;
4. wybrać kierunek/kierunki studiów;
5. ustalić listę priorytetów w przypadku zapisu na więcej niż jeden kierunek
studiów;
6. wskazać przedmioty, które będą brane pod uwagę przy obliczaniu liczby
punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym na dany kierunek studiów;
7. wnieść opłatę za postępowanie rekrutacyjne na indywidualny numer
rachunku bankowego, który dostępny jest w IRK na koncie kandydata
w zakładce „dane do przelewu”.
Dodatkowo należy wgrać skan:
8. świadectwa - kandydat legitymujący się starą maturą, maturą zagraniczną, maturą międzynarodową lub maturą europejską;
9. dokumentu potwierdzającego uzyskany tytuł - kandydat ubiegający się
o przyjęcie na studia z pominięciem konkursu świadectw.
Rejestracja internetowa jest wiążąca, gdy:
1. kandydat wprowadzi wszystkie niezbędne dane;
2. kandydat zapisze się na wybrany kierunek/kierunki studiów;
3. kandydat wniesie opłatę za postępowanie rekrutacyjne w terminie zgodnym z harmonogramem; dokonanie opłaty po terminie oznacza wykluczenie udziału w rekrutacji;
4. Uczelnia uzyska potwierdzenie bankowe o wpływie na konto opłaty za
postępowanie rekrutacyjne.
25
Osobiste konto kandydata służy do rejestracji na studia, przekazywania wyników
kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego i innych wiadomości przydatnych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz do przesłania przez kandydata zdjęcia
do elektronicznej legitymacji studenckiej i innych wymaganych dokumentów.
Wydziałowe komisje rekrutacyjne kwalifikują kandydatów na studia zgodnie
z priorytetami wskazanymi przez kandydata podczas rejestracji. Kandydat
zostanie zakwalifikowany na kierunek z najwyższym priorytetem, na który ma
wystarczającą liczbę punktów.
Kwalifikacja na studia pierwszego stopnia przebiega następująco:
1. kandydat umieszczany jest na listach rankingowych wszystkich wybranych
kierunków i na każdym kierunku ustala się grupę osób zakwalifikowanych na
studia, zgodnie z liczbą oferowanych miejsc;
2. jeżeli kandydat znajdzie się w grupie osób zakwalifikowanych na więcej niż
jednym kierunku, pozostawia się jego nazwisko tylko na kierunku najwyższego
priorytetu i wykreśla się go z kierunku/kierunków o priorytetach niższych;
3. wyniki kwalifikacji podawane są do publicznej wiadomości w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji;
4. kandydaci zakwalifikowani składają dokumenty w celu potwierdzenia chęci
studiowania;
5. kandydaci, którzy byli objęci postępowaniem kwalifikacyjnym otrzymują pisemną decyzję o wynikach rekrutacji.
Warunkiem wpisania kandydata zakwalifikowanego na studia na listę osób przyjętych jest złożenie kompletu dokumentów, w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji. Niedostarczenie dokumentów w wyznaczonym terminie oznacza
rezygnację z podjęcia studiów.
O przyjęciu na studia pierwszego stopnia decyduje pozycja na liście rankingowej
kandydatów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym na poszczególnych kierunkach studiów, w ramach liczby oferowanych miejsc.
Politechnika Białostocka zastrzega sobie prawo do:
1. nieuruchomienia kierunku studiów w przypadku niewystarczającej liczby kandydatów;
2. zmiany oferty dydaktycznej w zakresie uruchamianych kierunków studiów oraz
specjalności na poszczególnych kierunkach.
Zasady rekrutacji przedstawione w „Informatorze” obowiązują również w przypadku uruchomienia rekrutacji przemiennej, tj. po semestrze zimowym, w roku
akademickim 2016/2017.
26
Opłata rekrutacyjna wnoszona jest na indywidualny numer rachunku. Wniesiona
opłata rekrutacyjna widoczna jest na indywidualnym koncie kandydata w IRK.
Opłata rekrutacyjna powinna być widoczna na koncie kandydata najpóźniej
w dniu zakończenia rejestracji kandydatów na studia na poszczególne kierunki.
Dokonanie opłaty rekrutacyjnej po terminie skutkuje nieobjęciem kandydata postępowaniem kwalifikacyjnym, co jest jednoznaczne z wykluczeniem jego udziału w rekrutacji na studia.
Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi. Jedynie przypadek nieuruchomienia kierunku studiów, na który kandydat ubiegał się o przyjęcie oraz niezdanie
egzaminu maturalnego, gdy opłatę wniesiono przed ogłoszeniem wyników maturalnych, upoważnia kandydata do ubiegania się o zwrot opłaty rekrutacyjnej.
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia wnosi opłatę
rekrutacyjną za każdy kierunek studiów.
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne
pierwszego stopnia tego samego kierunku wnosi jedną opłatę rekrutacyjną.
Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci na studia stacjonarne na wybranych kierunkach, mogą zapisać się na studia niestacjonarne na tych kierunkach w ramach
tej samej opłaty rekrutacyjnej.
Odwołanie od decyzji
Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą
odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji
zgodnie z art. 169 ust. 14 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Odwołanie należy
złożyć za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Politechnika Białostocka nie ponosi odpowiedzialności za:
1. błędne wypełnienie pól formularzy internetowych, ich niewypełnienie lub
podanie nieprawdziwych informacji;
2. niemożność rejestracji, spowodowaną awariami sieci internetowej lub okresowym przeciążeniem serwerów uczelnianych. W takich przypadkach kandydat
powinien osobiście zgłosić się do właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej lub
do Centrum Rekrutacji, Studiów Podyplomowych i Szkoleń;
3. skutki udostępnienia osobom trzecim hasła dostępu do osobistego konta
w IRK, w szczególności za zmianę danych;
4. skutki niezapoznania się kandydatów z wiadomościami przesłanymi za pośrednictwem IRK. Informacje i wiadomości w IRK uważa się za dostarczone.
27
Wzór REKRUTACYJNY
•kandydaci, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016
L = 0,5Mp + 1,25Mr + 1,75Fr + 0,25Op + 0,75Or + 4R
•kandydaci, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2009/2010,
2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014
L = 0,5Mp + 1,25Mr + 0,5Fp + 1,75Fr + 0,25Op + 0,75Or + 4R
gdzie:
Mp – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki na
poziomie podstawowym;
Mr – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki na
poziomie rozszerzonym;
Fp – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu doFr – Op – Or – R –
28
datkowo branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie podstawowym;
liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu dodatkowo branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie rozszerzonym;
liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego
nowożytnego na poziomie podstawowym;
liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego
nowożytnego na poziomie rozszerzonym;
liczba punktów z egzaminu z rysunku na kierunkach, na których jest wymagany.
• kandydaci, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2007/2008, 2008/2009
L = Mp + 2,5Mr + Op + 2Or + 4R
• kandydaci, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2001/2002, 2004/2005,
2005/2006, 2006/2007
L = Mp + 1,5Mr + Op + Or + 4R
gdzie:
Mp – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu braMr – Op – Or – R –
nego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie podstawowym;
liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie rozszerzonym;
liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego
nowożytnego na poziomie podstawowym;
liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego
nowożytnego na poziomie rozszerzonym;
liczba punktów z egzaminu z rysunku na kierunkach, na których jest wymagany.
• kandydaci, którzy zdali egzamin dojrzałości
gdzie:
L = 2,5M + 2O + 4R
M – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym;
O – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z części pisemnej egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego;
R – liczba punktów z egzaminu z rysunku na kierunkach, na których jest wymagany.
Absolwentów techników przy obliczaniu liczby punktów (L) obowiązuje wzór
rekrutacyjny z roku poprzedzającego rok, w którym ukończyli szkołę.
Kandydatów, którzy poprawiali egzamin maturalny obowiązuje wzór rekrutacyjny z roku, w którym kandydaci po raz pierwszy przystąpili do egzaminu maturalnego.
29
MATURA
MIĘDZYNARODOWA i EUROPEJSKA
Kandydata posiadającego dyplom matury międzynarodowej (IB) wydany przez
organizację International Baccalaureate Organization w Genewie oraz dyplom
matury europejskiej (EB) wydany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją
sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich traktuje się na równi z kandydatem posiadającym świadectwo dojrzałości
wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Przeliczanie wyniku matury
międzynarodowej odbywa się zgodnie z zasadą przedstawioną w dalszej części
„Informatora”.
MATURA DWUJĘZYCZNA
Kandydatom posiadającym maturę dwujęzyczną w postępowaniu kwalifikacyjnym z języka obcego przyznaje się maksymalną liczbę punktów z poziomu
podstawowego (100), natomiast do wyniku egzaminu z poziomu rozszerzonego
dodaje się 10 punktów, przy czym wynik maksymalny nie może przekroczyć 100
punktów.
30
OBLICZANIE LICZBY PUNKTÓW
Przy ustalaniu łącznej liczby punktów (L), zgodnie ze wzorem rekrutacyjnym, przyjmuje się następujące przeliczenia:
a) wyniki egzaminu maturalnego wyrażone w procentach:
liczba punktów = procent wyniku
b) wyniki egzaminu dojrzałości w skali 100 punktów:
wynik egzaminu = liczba punktów
c) ocen:
skala 6-stopniowa
skala 5-stopniowa
ocena
liczba punktów
ocena
liczba punktów
celująca
100
-
-
bardzo dobra
86
bardzo dobra
100
dobra
70
dobra
70
dostateczna
50
dostateczna
40
-
-
dopuszczająca- 30
(mierna)
d) wyniki egzaminu matury międzynarodowej wyrażone dla poziomu podstawowego w skali 2-7 i poziomu rozszerzonego w skali 1-7:
poziom podstawowy
ocena liczba punktów
-
-
2
30
3
40
4
55
5
70
6
85
7
100
poziom rozszerzony
ocena
liczba punktów
1
10
2
25
3
40
4
55
5
70
6
85
7
100
e) wyniki egzaminu matury europejskiej wyrażone w skali 1-10:
liczba punktów = 10 x ocena z egzaminu
31
PRZEDMIOTY
BRANE POD UWAGĘ
W POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM
W Politechnice Białostockiej w postępowaniu rekrutacyjnym pod uwagę brane
są:
• wyniki z egzaminu wstępnego z rysunku na kierunkach, na których jest on
wymagany;
• matematyka*;
• przedmiot do wyboru (wykaz przedmiotów do wyboru patrz tabela);
• język obcy nowożytny.
W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę wyniki z części pisemnej
egzaminu maturalnego.
W przypadku, gdy kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot z branych pod
uwagę na danym kierunku, w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniony zostanie przedmiot, z którego kandydat uzyskał najwyższą punktację.
Brak na świadectwie dojrzałości oceny z wymaganego przedmiotu nie stanowi
przeszkody w ubieganiu się o przyjęcie na studia, zmniejsza jedynie szanse kandydata na przyjęcie.
W przypadku, gdy kandydat nie przystąpił do części rozszerzonej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymuje
punkty za poziom podstawowy oraz zero punktów za poziom rozszerzony.
* Matematyka jest przedmiotem do wyboru w przypadku maturzystów, którzy zdawali maturę przed 2010 rokiem.
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
Kierunek studiów
32
Wydział
Forma studiów
architektura
Wydział Architektury
• stacjonarne
• niestacjonarne
(wieczorowe)
architektura
krajobrazu
Wydział Budownictwa
i Inżynierii Środowiska
• stacjonarne
• niestacjonarne
architektura
wnętrz
Wydział Architektury
• stacjonarne
• niestacjonarne
(wieczorowe)
Przedmioty do wyboru
język polski1, fizyka, geografia,
historia, historia sztuki
bilogia, fizyka, chemia geografia, historia2 , historia sztuki2
język polski1, fizyka, geografia,
historia, historia sztuki
Kierunek studiów
Wydział
Forma studiów
Przedmioty do wyboru
• stacjonarne
fizyka, chemia, informatyka,
biologia
• niestacjonarne
złożenie wymaganych dokumentów;w przypadku przekroczenia limitu miejsc:fizyka,
chemia, informatyka, biologia
automatyka
i robotyka
Wydział Mechaniczny
biotechnologia
Wydział Budownictwa
i Inżynierii Środowiska
• stacjonarne
• niestacjonarne
fizyka, chemia, biologia
budownictwo
Wydział Budownictwa
i Inżynierii Środowiska
• stacjonarne
• niestacjonarne
fizyka, chemia, informatyka
ekoenergetyka
Wydział Elektryczny
• stacjonarne
• niestacjonarne
fizyka
ekoinżynieria
Wydział Budownictwa
i Inżynierii Środowiska
• stacjonarne
• niestacjonarne
biologia, chemia, fizyka
elektronika
i telekomunikacja
Wydział Elektryczny
• stacjonarne
• niestacjonarne
fizyka
elektrotechnika
Wydział Elektryczny
• stacjonarne
• niestacjonarne
fizyka
gospodarka
przestrzenna
Wydział Budownictwa
i Inżynierii Środowiska
• stacjonarne
• niestacjonarne
fizyka, biologia, geografia,
informatyka
grafika
Wydział Architektury
• stacjonarne
• niestacjonarne
(wieczorowe)
język polski1, fizyka, historia,
historia sztuki, geografia
informatyka
Wydział Informatyki
• stacjonarne
• niestacjonarne
fizyka, informatyka
informatyka
i ekonometria
Wydział Informatyki
• stacjonarne
• niestacjonarne
fizyka, informatyka
inżynieria
biomedyczna
• stacjonarne
fizyka, chemia, biologia, informatyka
• niestacjonarne
złożenie wymaganych dokumentów;w przypadku przekroczenia limitu miejsc: fizyka,
chemia, biologia, informatyka
Wydział Mechaniczny
inżynieria rolno-spożywcza i leśna
inżynieria
środowiska
Wydział Budownictwa
i Inżynierii Środowiska
• stacjonarne
• niestacjonarne
fizyka, chemia, biologia
Wydział Budownictwa
i Inżynierii Środowiska
• stacjonarne
• niestacjonarne
fizyka, chemia, biologia
leśnictwo
Zamiejscowy Wydział
Leśny w Hajnówce
• stacjonarne
• niestacjonarne
fizyka, chemia, biologia
logistyka
Wydział Zarządzania
• stacjonarne
• niestacjonarne
fizyka2, informatyka2
matematyka
stosowana
Wydział Informatyki
• stacjonarne
• stacjonarne
mechanika
i budowa maszyn
Wydział Mechaniczny
• niestacjonarne
fizyka, informatyka
fizyka, chemia, informatyka,
biologia
złożenie wymaganych dokumentów,w przypadku przekroczenia limitu miejsc:fizyka,
chemia, informatyka, biologia
33
Kierunek studiów
mechatronika /
mechatronics
turystyka
i rekreacja
zarządzanie
zarządzanie
i inżynieria
produkcji
zarządzanie
i inżynieria usług
1
2
34
Wydział
Forma studiów
• stacjonarne
Wydział Zarządzania
• stacjonarne
• niestacjonarne
geografia, fizyka2,
informatyka2,historia1, wiedza o
społeczeństwie
Wydział Zarządzania
• stacjonarne
• niestacjonarne
geografia, fizyka2, informatyka2,
historia1, wiedza o społeczeństwie
Wydział Zarządzania
• stacjonarne
• niestacjonarne
Wydział Zarządzania
• stacjonarne
• niestacjonarne
Wydział Mechaniczny
Dotyczy kandydatów zdających maturę przed 2010 rokiem.
Przedmioty do wyboru
fizyka, chemia, informatyka,
biologia
Dotyczy kandydatów zdających maturę w 2010 roku i później.
fizyka2, informatyka2
fizyka2, informatyka2
Egzaminy
Wstępne
Egzamin wstępny z rysunku obowiązuje kandydatów ubiegających się
o przyjęcie na studia stacjonarne na kierunki: architektura, architektura
wnętrz, grafika oraz na studia niestacjonarne na kierunku grafika.
Na egzamin wstępny z rysunku należy zabrać ze sobą dokument tożsamości,
zestaw ołówków i gumkę do ścierania.
Zabrania się wnoszenia na egzamin telefonów komórkowych oraz innych urządzeń rejestrujących obraz.
Egzamin z rysunku odręcznego na kierunki: architektura, architektura wnętrz,
grafika składa się z dwóch zadań sprawdzających predyspozycje kandydata
do podjęcia studiów na wybranym kierunku. Każde zadanie trwa 150 minut i jest
oceniane w skali od 0 do 100 punktów. Za pozytywny wynik egzaminu uznaje się
zdobycie sumy punktów nie mniejszej niż 50 z dwóch zadań łącznie.
Kandydaci wykonują 2 zadania egzaminacyjne na kierunki:
• architektura, architektura wnętrz:
zadanie 1. Wykonanie rysunku sprawdzającego umiejętność postrzegania
i odwzorowania danej przestrzeni oraz zdolność jej przekształcania
i komponowania.
zadanie 2. Wykonanie rysunku na zadany temat, sprawdzającego wrażliwość estetyczną kandydata oraz jego predyspozycje do rozwiązywania zadań projektowych.
Technika wykonania prac: ołówek.
35
• grafika:
zadanie 1. Studium modela we wnętrzu, mające na celu sprawdzenie
umiejętności odwzorowania rzeczywistości oraz manualne i warsztatowe przygotowanie kandydata do wykonywania zadań projektowych.
Rysunek w technikach suchych: ołówek, kredka.
zadanie 2. Wykonanie na zadany temat kompozycji z wyobraźni, mające
na celu sprawdzenie umiejętności związanych z wyobraźnią oraz
możliwością kreowania rzeczywistości, możliwości warsztatowych
oraz predyspozycji w zakresie grafiki użytkowej i reklamy.
Praca wykonana odręcznie, w technice dowolnej.
36
PRZYJĘCIA
Z POMINIĘCIEM
KONKURSU ŚWIADECTW
Kandydaci uprawnieni do przyjęcia na studia z pominięciem konkursu świadectw
zostaną przyjęci na wybrany kierunek studiów pod warunkiem, że w terminach
zgodnych z harmonogramem rekrutacji:
1. zapiszą się na wybrany kierunek studiów w systemie IRK;
2. złożą komplet dokumentów wymaganych od kandydata na
studia wraz z oryginałem dokumentu wydanego przez organizatora
olimpiady, konkursu, mistrzostw lub przez odpowiedni Polski Związek
Sportowy potwierdzający uzyskany tytuł;
3. pomyślnie zdadzą egzamin – w przypadku ubiegania
na kierunek studiów, na którym obowiązuje egzamin wstępny.
się
Do przyjęcia na studia z pominięciem konkursu świadectw upoważnieni są:
1.
laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego;
2. laureaci Międzynarodowego Konkursu Statystycznego, którego
organizatorem międzynarodowym jest International Association for
Statistical Education (IASE);
3. medaliści zawodów rangi: Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa
Świata, Mistrzostwa Europy, Uniwersjada i medaliści Mistrzostw Polski
w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych w kategorii juniorów
i seniorów;
4. laureaci Konkursu „Matematyka stosowana”, którego organizatorem jest Centrum Popularyzacji Matematyki „SIGNUM” przy Wydziale
Informatyki Politechniki Białostockiej (dotyczy wszystkich kierunków
studiów stacjonarnych);
5. laureaci konkursu EL-ROBO-MECH, którego organizatorem jest
Wydział Elektryczny lub Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej
(dotyczy kierunków studiów stacjonarnych prowadzonych na Wydziale
Elektrycznym i Wydziale Mechanicznym);
6. laureaci konkursu „Konkurs Matematyczny Politechniki Białostockiej”,
którego organizatorem jest Centrum Popularyzacji Matematyki „SIGNUM” przy Wy-
37
dziale Informatyki Politechniki Białostockiej (dotyczy kierunków studiów stacjonarnych prowadzonych na Wydziale Informatyki);
7. laureaci konkursu „Podlaski Turniej w Programowaniu Zespołowym”,
którego organizatorem jest Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej oraz Studenckie Towarzystwo Open Source, koło naukowe Wydziału Informatyki (dotyczy
kierunków studiów stacjonarnych prowadzonych na Wydziale Informatyki);
8. laureaci konkursu „Zdobądź indeks na kierunek architektura krajobrazu”, którego organizatorem jest Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej (dotyczy tylko studiów stacjonarnych na kierunku architektura krajobrazu);
9. laureaci konkursu „Zdobądź indeks na kierunek ekoinżynieria”, którego
organizatorem jest Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej (dotyczy tylko studiów stacjonarnych na kierunku ekoinżynieria);
10. laureaci konkursu „Zdobądź indeks na kierunek inżynieria rolno-spożywcza i leśna”, którego organizatorem jest Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej (dotyczy tylko studiów stacjonarnych na kierunku
inżynieria rolno-spożywcza i leśna).
11. laureaci Ogónopolskiego Konkursu Wiedzy Przyrodniczo-Leśnej, którego organizatorem jest Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce(dotyczy tylko studiów stacjonarnych na kierunku leśnictwo).
Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego, laureaci Międzynarodowego Konkursu Statystycznego, laureaci konkursów organizowanych przez Politechnikę Białostocką będą przyjmowani na pierwszy rok studiów na podstawie
dokumentu potwierdzającego uzyskany tytuł.
Z uprawnień tych mogą korzystać uczestnicy olimpiad stopnia centralnego, laureaci Międzynarodowego Konkursu Statystycznego, laureaci konkursów
organizowanych przez Politechnikę Białostocką tylko w roku, w którym zdawali egzamin maturalny.
Medaliści zawodów rangi: Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Uniwersjada i medaliści Mistrzostw Polski w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych w kategorii juniorów i seniorów będą przyjmowani na pierwszy
rok studiów na podstawie dokumentu potwierdzającego uzyskanie medalu.
38
DOKUMENTY
KANDYDATA NA STUDIA
Dokumenty należy składać w białej, tekturowej, wiązanej teczce, na której należy
umieścić następujące dane: imię, nazwisko, adres do korespondencji, wybrany
kierunek i formę studiów (studia stacjonarne lub niestacjonarne) oraz poziom studiów (studia pierwszego stopnia).
Komplet dokumentów na studia pierwszego stopnia stanowią:
• ankieta osobowa i podanie o elektroniczną legitymację studencką
PB wydrukowane z IRK lub ankieta osobowa, gdy kandydat posiada
elektroniczną legitymację studencką PB;
• świadectwo dojrzałości (lub jego odpis) lub w przypadku osób zdających
maturę przed 2007 rokiem świadectwo dojrzałości i świadectwo
ukończenia szkoły średniej;
• aktualna fotografia podpisana imieniem i nazwiskiem, wykonana zgodnie
z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
• kserokopia obu stron dowodu osobistego, poświadczona za zgodność
z oryginałem przez wydziałową komisję rekrutacyjną lub Centrum
Rekrutacji Studiów Podyplomowych i Szkoleń PB – oryginał dowodu
osobistego do okazania przy składaniu dokumentów;
• dowód wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne;
• dowód wniesienia opłaty za legitymację (dotyczy kandydatów, którzy nie
posiadają elektronicznej legitymacji studenckiej PB);
• oświadczenie kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na
innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej (dotyczy
kandydatów na studia stacjonarne).
UWAGA! Kandydaci, którzy nie mogą złożyć osobiście kompletu dokumentów powinni zgłosić się do Centrum Rekrutacji, Studiów Podyplomowych
i Szkoleń PB z dowodem osobistym oraz jego kserokopią w celu potwierdzenia
jej zgodności z oryginałem.
UWAGA! Niedostarczenie dokumentów w wyznaczonym terminie oznacza
rezygnację z podjęcia studiów. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na
studia zobowiązani są do dostarczenia kompletu dokumentów do wydziałowej komisji rekrutacyjnej, w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji.
39
BADANIA LEKARSKIE
Kandydaci zakwalifikowani na kierunki: architektura krajobrazu, architektura, architektura wnętrz, automatyka i robotyka, biotechnologia, budownictwo, ekoenergetyka, ekoinżynieria, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, grafika, informatyka, informatyka i ekonometria, inżynieria biomedyczna, inżynieria
rolno-spożywcza i leśna, inżynieria środowiska, leśnictwo, logistyka, matematyka
stosowana, mechanika i budowa maszyn, mechatronika/mechatronics, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie i inżynieria usług otrzymają skierowanie
na badania lekarskie do placówek medycyny pracy.
Wykaz placówek, w których możliwe jest wykonanie bezpłatnych badań znajduje się na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej Politechniki Białostockiej.
Zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy należy złożyć we właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej lub w dziekanacie Wydziału, najpóźniej do
pierwszego dnia roku akademickiego.
ZDJĘCIE DO LEGITYMACJI ELEKTRONICZNEJ
Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia, którzy nie posiadają elektronicznej legitymacji studenckiej Politechniki Białostockiej, zobowiązani są do przesłania poprzez IRK zdjęcia do elektronicznej legitymacji studenckiej (zakładka
„prześlij zdjęcie do legitymacji”).
Zdjęcie musi być wykonane zgodnie z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
Wymagane jest zdjęcie w formacie jpg o wymiarach 400 x 500 pikseli, co pozwala na wydrukowanie zdjęcia w rozmiarze 20 mm x 25 mm (takie zdjęcie nie będzie
wymagało kadrowania podczas wczytywania do IRK). Akceptowane są również
zdjęcia o większych wymiarach spełniających powyższe proporcje (takie zdjęcie
może wymagać odpowiedniego wykadrowania po wczytywaniu do IRK).
40
Zdjęcie przesłane do IRK powinno być identyczne ze zdjęciem dostarczonym
wraz z dokumentami do wydziałowej komisji rekrutacyjnej.
POMOC MATERIALNA
DLA STUDENTÓW
Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą korzystać z następujących form pomocy materialnej:
• stypendium rektora dla najlepszych studentów (studenci studiów pierwszego
stopnia po pierwszym roku studiów),
• stypendium socjalne,
• zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenta
lub obiekcie innym niż dom studenta (wyłącznie dla studentów studiów stacjonarnych),
• stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
• zapomogi;
• stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.
Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który
uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe,
artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz spełnia inne dodatkowe wymagania określone w regulaminie przyznawania pomocy materialnej dla studentów Politechniki Białostockiej.
Stypendium socjalne może otrzymać student będący w trudnej sytuacji materialnej.
Zwiększenie stypendium socjalnego, z tytułu zamieszkiwania w domu studenta
lub w obiekcie innym niż dom studenta, może otrzymać student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, jeżeli codzienny dojazd
z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniałby studiowanie.
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student
z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.
Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się
przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.
Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia przyznaje minister właściwy do spraw
szkolnictwa wyższego.
41
Politechnika Białostocka posiada cztery
Domy Studenta:
Alfa – ul. Zwierzyniecka 14
Beta
– ul. Zwierzyniecka 12
Gamma – ul. Zwierzyniecka 8
Delta
– ul. Zwierzyniecka 6
W Domu Studenta Alfa znajduje się przychodnia lekarska, w Domu Studenta
Delta gabinety stomatologiczne.
Podanie o przyznanie miejsca w Domu Studenta oraz w sprawie innych form
pomocy materialnej należy składać po ogłoszeniu wyników postępowania
rekrutacyjnego w dziekanacie Wydziału, na który kandydat został przyjęty.
Wzory podań o przyznanie pomocy materialnej oraz terminy ich składania
znajdują się na stronie internetowej Politechniki Białostockiej: www.pb.edu.pl.
KREDYTY STUDENCKIE
Preferencyjne kredyty studenckie, za poręczeniem spłaty udzielanym przez Bank
Gospodarstwa Krajowego, mogą otrzymać studenci, którzy rozpoczęli studia
przed ukończeniem 25 roku życia. Pierwszeństwo w otrzymaniu kredytu studenckiego mają osoby o niskich dochodach przypadających na jednego członka
rodziny. Kwota raty kredytu w danym roku akademickim jest ustalana corocznie
przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zasady, tryb i kryteria udzielania kredytów i pożyczek studenckich określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich
(Dz.U. z 2010 roku nr 87 poz. 560 z późn. zm.).
42
INFORMACJE DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Formy wsparcia niepełnosprawnych studentów
1. Pomoc niepełnosprawnym studentom z dysfunkcją ruchu
Politechnika Białostocka dysponuje nowoczesnymi budynkami, spełniającymi
wymogi obiektu „przyjaznego osobom niepełnosprawnym”. Budynki dydaktyczne są sukcesywnie modernizowane i dostosowywane do potrzeb studentów
niepełnosprawnych poprzez wykonane podjazdy ułatwiające wjazd na poziom
parteru osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. W budynkach Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Wydziału Elektrycznego, Wydziału
Informatyki (budynek Rektoratu), Wydziału Mechanicznego, w jednym z budynków Wydziału Zarządzania, Centrum Nowoczesnego Kształcenia oraz Hali Sportowej – Akademickim Centrum Sportu zamontowano windy. W ramach planowanego remontu budynku Wydziału Architektury wykonane zostaną podjazdy
i zamontowana winda.
Wszystkie Domy Studenta Politechniki Białostockiej są wyposażone w podjazdy
dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz windy. Studenci niepełnosprawni ruchowo mogą ubiegać się o zamieszkanie w pokojach „przyjaznych
osobom niepełnosprawnym”. Część segmentów w Domu Studenta „Delta” przy
ul. Zwierzynieckiej 6 dostosowano do potrzeb studentów niepełnosprawnych.
43
Budynek studenckiego klubu „Gwint” również dostosowano do potrzeb studentów niepełnosprawnych.
Na parkingach samochodowych wydzielono miejsca parkingowe dla osób
niepełnosprawnych. Chodniki dla pieszych zmodernizowano lub modernizuje się
tak, aby wyeliminować uskoki krawężnikowe. Studenci niepełnosprawni ruchowo mogą korzystać ze specjalnych przenośnych szyn ułatwiających transport.
2. Pomoc niepełnosprawnym studentom z dysfunkcją słuchu i wzroku
Wszystkie wydziały dysponują salami wykładowymi wyposażonymi we wzmacniacze pętli indukcyjnej wspomagające słyszenie. Studenci z dysfunkcją słuchu
mogą, w ramach bezpłatnych wypożyczeń, korzystać ze specjalnych słuchawek ułatwiających odbiór sygnału z pętli indukcyjnej lub z zestawów systemu FM.
Biblioteka Główna Uczelni w roku 2015 zostanie wyposażona w oprogramowanie komputerowe ułatwiające dostęp do księgozbioru przez osoby z dysfunkcją
wzroku.
3. Inne formy pomocy:
• s typendium specjalne przyznawane studentom niepełnosprawnym z ważnym
orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności;
• pomoc psychologa;
• dostosowanie stanowisk komputerowych do potrzeb studentów niepełnosprawnych;
• dostosowanie do możliwości fizycznych studenta alternatywnych form zajęć
wychowania fizycznego;
• dostosowanie do rodzaju niepełnosprawności terminów i form zaliczenia/
egzaminu;
• pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów studenta wynikających
z niepełnosprawności;
• inne.
Pomocą w rozwiązywaniu problemów studentów niepełnosprawnych na Uczelni
zajmują się:
• P
ełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych (pok. 130, parter w budynku
Wydziału Mechanicznego, e-mail: [email protected], tel. 85 746 92
92, tel. kom. 571 443 075, 697 521 414);
• Dział Spraw Studenckich i Dydaktyki, budynek Wydziału Mechanicznego;
• dziekanaty poszczególnych wydziałów.
Więcej informacji na temat działań Uczelni w zakresie wsparcia studentów
niepełnosprawnych można uzyskać na stronie: www.pb.edu.pl w zakładce
„Studenci”.
44
SAMORZĄD
STUDENTÓW I AGENDY
STUDENCKIE
Samorząd Studentów Politechniki Białostockiej reprezentuje wszystkich studentów Uczelni. Jego nadrzędnym zadaniem jest ochrona interesów studentów.
Członkowie organów Samorządu współpracują z władzami Politechniki, m.in.:
w zakresie poprawy jakości kształcenia, w sprawach związanych z organizacją
studiów, przy podziale funduszu pomocy materialnej oraz podziale środków przyznawanych na cele studenckie. Samorząd prowadzi również działalność kulturalną i wspiera działania organizacji studenckich.
Studenci Politechniki Białostockiej mogą rozwijać zainteresowania w agendach
Samorządu, którymi są:
•
•
•
•
•
•
hór Politechniki Białostockiej,
C
Studencka Agencja Fotograficzna,
Sekcja Jeździecka PB,
Klub Tańca „FENIKS”,
Klub Wysokogórski „GRAŃ”,
Studencki Klub Krótkofalowców SP4YPB.
http://samorzad.pb.edu.pl
45
STUDENCKI KLUB
GWINT
A po zajęciach studenci Politechniki Białostockiej bawią się w Gwincie. Ten
kultowy klub studencki znajdujący się na kampusie uczelni przy ulicy Wiejskiej przyciąga wielbicieli koncertów – zarówno muzyki lekkiej, jak i cięższych brzmień. Stali bywalcy cenią sobie luźną atmosferę, bezpretensjonalny wystrój, którego pomysłodawcami byli studenci Politechniki Białostockiej,
i różnorodność imprez. W ostatni czasie grały tu: Acid Drinkres, Strachy na Lachy,
Happysad, Lepsze Żbiki i… Akcent. Zarządzający klubem studenci dbają, by oferta Gwintu była ciekawa. Zapraszają na imprezy związane z kalendarzem akademickim: świętowanie zakończenia sesji, początku nowego semestru. Odbywają
się tu także imprezy tematyczne, np. Wesele Party czy Halloween oraz karaoke.
Chcesz wiedzieć więcej? Zajrzyj do Klubu Studenckiego Gwint ul. Zwierzyniecka 10
i na stronę klubu na FB.
46
UCZELNIANY KLUB
AZS
AZS to największy sportowy klub akademicki w Białymstoku. W 16 sekcjach trenuje około 380 studentów Politechniki Białostockiej. Sportowcy Klubu reprezentują
Uczelnię w rywalizacjach międzyuczelnianych w środowisku białostockim oraz
na arenie ogólnopolskiej, biorąc udział w Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych.
Wspólnie ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Klub realizuje bogaty program rekreacji fizycznej w postaci rozgrywek międzywydziałowych, zawodów
indywidualnych oraz obozów sportowych.
http://azs.pb.edu.pl/
47
Zapraszamy wszystkich przyszłych studentów. Staramy się by wszystkie sprawy
załatwiane były profesjonalnie i sprawnie.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji, odpowiemy na wszelkie, nawet najtrudniejsze
pytania, pomożemy w załatwieniu niezbędnych formalności.
Centrum Rekrutacji Politechniki Białostockiej
to miejsce otwarte i przyjazne każdemu.
Godziny pracy:
Poniedziałek – Piątek
8.30 – 15.00
ul. Wiejska 45 A (niski parter)
15-351 Białystok
REKRUTACJA
tel. +48 85 746 71 47 oraz 746 71 48
fax +48 85 746 71 46
[email protected]
UWAGA!
Każdy e-mail wysyłany na ten adres musi zawierać następujące informacje:
imię, nazwisko i nr PESEL kandydata.
W trakcie wymiany korespondencji należy korzystać z funkcji: odpowiedz.
48

Podobne dokumenty

pobierz - Wydział Zarządzania

pobierz - Wydział Zarządzania Logistyka – absolwent jest inżynierem posiadającym wiedzę i umiejętności niezbędne do zarządzania logistycznego na poziomie operacyjnym, a także umiejętności praktyczne niezbędne do zarządzania wsp...

Bardziej szczegółowo

Informator dla maturzystów

Informator dla maturzystów Absolwent ma wiedzę i umiejętności konieczne do zrozumienia i praktycznego wykorzystania zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Zna zasady mechaniki oraz projektowania z wyk...

Bardziej szczegółowo