Biuletyn Sławski

Komentarze

Transkrypt

Biuletyn Sławski
i
k
s
B i uletyn Sław
nr 5 • Grudzień 2014
www.slawa.pl
ISSN 1642-9435
Mikołaj na motorze
Na tego Świętego czekają dzieci na
całym świecie... Mimo, iż w grudniu jest
on bardzo zapracowany, to znalazł jednak
chwilę i odwiedził grzeczne, sławskie dzieci przyjeżdżając motorem 5 grudnia br.
Oczekiwanie na przyjazd Mikołaja
umilały zgromadzonym na rynku występy artystyczne w wykonaniu sławskich,
uzdolnionych artystów. Po przywitaniu
się ze wszystkimi, święty zaprosił zebranych do wspólnej zabawy, a następnie
po krótkim przemówieniu Burmistrza
Sławy oraz odliczaniu zapaliła się choinka usytuowana na Nowym Rynku oraz
wszystkie dekoracje świąteczne. Rynek
rozświetlił swe oblicze!
który wcześniej przygotował – wspomina
pani Mariola.
Podczas uroczystości zaprezentowano
projekt pn. „Żagle – kampania promująca żeglarstwo wśród uczniów w wieku
7-15 lat” realizowany przez Fundację
Jezioro Sławskie Sławski Klub Żeglarski.
Radosny brodacz po pamiątkowych zdjęciach z dziećmi
opuścił sławski rynek udając się w dalszą podróż.
Dokończenie na str. 2
Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia będą pięknym, niezapomnianym czasem,
spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień,
wśród
rodziny,
przyjaciół
i najbliższych.
Wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem 2015
życzymy dużo optymizmu i wiary w pogodne jutro oraz pomyślności w realizacji osobistych zamierzeń.
5 grudnia z workiem pełnym prezentów święty Mikołaj
przyjechał również do Sławy.
W celu sprawnego rozdawania paczek
śnieżynki stojące w pięciu punktach,
rozdały dzieciom paczki, a strażacy z OSP
Sława dbali o bezpieczeństwo zebranych.
Niecodzienny gość miał jeszcze jedno
zadanie: usiąść na fotelu w jednym z namiotów i przyjmować gości… Każdy
chętny malec mógł śmiało wskoczyć na
kolana świętego , porozmawiać z nim
i zrobić zdjęcie. Radosny brodacz przybyły z dalekiej Laponii po pamiątkowych
zdjęciach z dziećmi opuścił sławski rynek
udając się w dalszą podróż.
pełnych worków prezentów św.
ząd MiastaOprócz
w Sławie
Mikołaj
przywiózł
ze sobą dużo uśmiechu
enryka Pobożnego 10
67-410
Sława – Dzień ten na długo pozoi radości.
stanie w pamięci mojego synka Adasia.
Czekał cały dzień na Mikołaja i nie mógł
się doczekać… Nie spodziewał się, że
przyjedzie na tak wielkim motorze. Był
bardzo szczęśliwy mogąc usiąść na kolanach Mikołaja i powiedzieć mu wierszyk,
Przewodniczący Rady Miejskiej
Burmistrz Sławy
Sławomir Mazur
Cezary Sadrakuła
1
Biuletyn Sławski Grudzień 2014
ortopedyczna komplet, defibryrator,
kamizelka KED, plecak ratowniczy z wyposażeniem, skafandry lodowo - ratownicze, skafandry suche, radia przenośne,
zapora wodna do wchłaniania substancji
ropopochodnych, wyrzutnia liny, pistolet
sygnałowy.
Dokończenie ze str. 1
W sobotę, 6 grudnia też było świątecznie i emocjonująco… Na hali widowiskowo-sportowej przy ZSP w Sławie
odbyło się Mikołajkowe Zumbo-Granie
dla Weroniki Zielińskiej. W programie
imprezy znalazły się między innymi:
Charytatywny Maraton Zumby, Halowy Turniej Piłkarski oraz licytacje.
Pomysłodawczynią oraz organizatorką
wydarzenia była Justyna Baumann, instruktorka fitness i zumby, animatorka
imprez sportowych w gminie Sława.
Weronika choruje na białaczkę i jest po
przeszczepie szpiku kostnego. Wymaga
też ciągłego leczenia onkologicznego,
które związane jest z przyjmowaniem drogich zagranicznych leków. Sztab uzbierał
ponad 10 tys. zł.
MMN
Bardzo dziękujemy:
- Galerii aniole – Państwu: Annie Olejnik-Suchorskiej i Sewerynowi Suchorskiemu, za nieodpłatne wypożyczenie
dekoracji świątecznych;
- Nadleśnictwo Sława Śląska, za nieodpłatne przekazanie choinek.
Organizatorzy
Ogrodowa na nowo
W ubiegłym tygodniu zostały zakończone prace na ulicy Ogrodowej
w Sławie. Teraz mieszkańcy i inni
użytkownicy drogi mogą cieszyć się
z jej nowego wyglądu bo jest przede
wszystkim bezpiecznie i wygodnie.
Przebudowa ulicy trwała ponad pół
roku. W ramach zadania wykonano:
plac ze zdrojem wody pitnej z ławeczkami oraz monumentem w postaci pary
Przebudowa ulicy trwała ponad pół roku.
Inwestycja została zrealizowana przez Starostwo Powiatowe we Wschowie przy znacznym finansowym udziale
gminy Sława.
zakochanych, stojakiem dla rowerów
oraz tablicą informacyjną o regionie.
Poza tym, zmieniła się nawierzchnia
oraz dobudowana została część do ulicy
Dębowej. Przy okazji modernizacji zwiększono ilość powierzchni parkingowej,
a blisko chodników pojawiły się nowe
kosze na śmieci oraz ławki. Poprawił
się też komfort pieszych, ponieważ wykonano nowy ciąg pieszy z kostek i płyt
granitowych wzdłuż którego znajduje się
9. placów z siedziskami oraz wiaty dla
dzieci oczekujących na autobus szkolny. Zamontowano też podwójne lampy,
bariery ochronne wydzielające tereny
obiektów szkolnych oraz wbudowano
przejścia dla pieszych, będące jednocześnie progami zwalniającymi. Ponadto,
nasadzone zostały nowe drzewa i kwiaty.
Warto podkreślić, że prace zrealizowano w dość szczególnym miejscu, które
obejmuje swoim zasięgiem: trzy szkoły
(PSP, ZSP, Gimnazjum), zespół obiektów sportowych i okolice przychodni
lekarskiej.
MMN
Łódź w RWS
14 grudnia 2015 roku w trakcie Walnego Zebrania Ratownictwa Wodnego
Sława odbyło się symboliczne przekazanie łodzi wielozadaniowej wraz
z przyczepą. Całość została zakupiona
ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
Na wyposażeniu łodzi znajdują się:
noktowizory, echosonda, sonar, torba
medyczna R2, nosze podbierakowe, deska
Pieniądze na zakup łodzi pochodzą z programu pn.
„Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją
ich skutków".
- Pieniądze na zakup łodzi pochodzą z programu pn. „Przeciwdziałanie
zagrożeniom środowiska z likwidacją
ich skutków" w ramach porozumienia
pomiędzy Ministrami Środowiska oraz
Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie zwalczania zagrożeń
dla środowiska. Podpisaliśmy umowę
z Narodowym Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej dnia
17 czerwca na zadanie „Zakup łodzi
wielozadaniowej z otwieranym dziobem
wraz z wyposażeniem oraz przyczepą
transportową", umożliwiającym działania
w ratownictwie. Wartość całego zadania
464 102,55 zł. – informuje Robert Wagner, Komandor Ratownictwa Wodnego
Sława.
PODZIĘKOWANIE
Pragnę serdecznie podziękować
wszystkim, którzy oddali na mnie
swój głos w wyborach samorządowych. Dziękuję tym, którzy mnie
wspierali i poparli moją kandydaturę.
Elżbieta Sowińska
BURMISTRZ SŁAWY przyjmuje: w poniedziałki w godz. 14.00 - 16.00
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ przyjmuje: w poniedziałki w godz. 8.00 - 12.00
Godziny pracy URZĘDU MIEJSKIEGO W SŁAWIE od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30
tel. 68 355 83 10, e-mail: [email protected]
2
Grudzień 2014 Biuletyn Sławski
Budownictwo i infrastruktura
1. Budowany jest chodnik wraz z wjazdami na posesje wzdłuż drogi gminnej
w miejscowości Ciosaniec.
Koszt zadania 82.258,67 zł brutto.
Wykonawcą jest firma Brukarstwo i Budownictwo
Ogólne ze Wschowy.
2. Zakończono procedurę przetargową na
Rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej
w Sławie przy ul. Ogrodowej 1.
Wykonawcą zadania jest firma Zgaiński
ze Sławy. Koszt inwestycji: 599.550,97 zł
brutto. Umowa zawarta zostanie po świętach.
Ach te kormorany…
W ostatnim czasie do Jeziora Sławskiego wpuszczono ok. 650 kg szczupaka
oraz innych ryb takich jak: sandacz,
lin, szczupak i karp –Jeziora w naszym
obwodzie zarybiane są przez cały rok.
– informuje Mirosław Kmiecik, Prezes Zarządu Gospodarstwa Rybackiego
Sp. z o. o. w Sławie.
Narybek dostarczany jest przez producenta i przewożony w odpowiednich
Dużą zmorą zarówno dla gospodarstwa jak
i wędkarzy są kormorany.
3. Trwają prace nad opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego budowy
hali sportowej przy Szkole Podstawowej
w Ciosańcu.
Koszt zadania 46.740,00 złotych brutto.
Wykonawca „ARCHIMEDIA” - Pracownia Architektoniczna - Architekci &
Inżynierowie z Poznania. Koszt zadania
46.740,00 złotych brutto.
4. Podpisano umowę na zadanie remont
pokrycia dachowego na budynku sali
wiejskiej w Łupicach. Zadanie realizowane
jest w ramach działania Odnowa i rozwój
wsi dotyczący operacji „Poprawa stanu
infrastruktury publicznej we wsiach
Lipinki i Łupicach”.
Wykonawcą robót jest Zakład Instalacyjno-Budowlany „DOMBUD” ze Sławy.
Koszt zadania 39.983,77 zł brutto.
5. Rozpoczęto procedurę zapytania ofertowego na wykonanie placu zabaw w Lipinkach. Więcej w następnym numerze
biuletynu.
6. Rozpoczęto procedurę przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Opracowanie
projektów budowlano-wykonawczych na:
a)  budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Tarnów Jezierny,
b)  budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Radzyń ul. Ptasia oraz część
ul. Jowisza,
warunkach przez specjalistyczne cysterny.
Zarybianie jest z jednym z podstawowych
zabiegów w gospodarce rybackiej potrzebnym do prawidłowego gospodarowania w naturalnym zbiorniku wodnym,
inaczej - w niedługim czasie mogłoby
zabraknąć ryb. Sztuczne zarybianie jest
wiec koniecznością. Dużą zmorą zarówno
dla gospodarstwa jak i wędkarzy są kormorany… Na Wyspie kormoranów, która
znajduje się na Jeziorze Sławskim, gdzie
jest ich około 400 sztuk, średnio zjadają
120 kg ryb dziennie. Dodatkowo niszczą
one roślinność, a ich kolonie wyglądają
jakby przeszedł przez nie pożar: piach
zamiast trawy czy krzewów, kikuty drzew
bez liści… To skutek tego, że odchody
kormoranów „wypalają” rośliny ponieważ
zawierają duże ilości azotu i fosforu i szybko je niszczą. Gospodarstwo uzyskało od
c)  przebudowę drogi w miejscowości Radzyń ul. Ptasia oraz część ul. Jowisza,
d)  budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Sława: ul. Miodowa, Tęczowa, Jaśminowa, Poziomkowa, Malinowa, część Świerkowej, Sosnowa,
e)  przebudowę dróg w miejscowości
Sława: ul. Dębowa, Miodowa, Tęczowa, Jaśminowa, Poziomkowa, Malinowa, Świerkowa, Sosnowa,
f)  budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubogoszcz ul. Słonecznikowa i Chabrowa,
g)  przebudowę dróg w miejscowości
Lubogoszcz ul. Słonecznikowa i Chabrowa,
h)  przebudowę drogi w miejscowości
Lubogoszcz ul. Bursztynowa,
i)  budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Radzyń ul. Nad Stawami,
j)  budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Radzyń ul. Polna,
k)  przebudowę drogi do miejscowości
Krzydłowiczki
l)  przebudowę dróg w miejscowości
Sława: część ul. Długiej i część Łąkowej.
ł)  budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Sława: część ul. Długiej
i część Łąkowej.
Referat Techniczno-Inwestycyjny
i Architektury Joanna K.
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wlkp. zgodę na odstrzał 100
sztuk tych ptaków. Powodem podjęcia
takiej decyzji są właśnie szkody rybackie
wyrządzone przez kormorany. Zgodnie
z przepisami do kormoranów można
strzelać poza sezonem lęgowym czyli od
1 sierpnia do końca roku. W kraju, kormorany czarne objęte są tzw. częściową
ochroną prawną, która ma uniemożliwić
niekontrolowane odstrzały, zagrażające
populacji tego gatunku. Na razie jednak
władze Gospodarstwa Rybackiego ostrożnie podchodzą do tematu.
- Chcemy jedynie odstraszyć ptaki,
tak by zmieniły one miejsce pobytu.
W ostatnim czasie problem się nasilił
bo zaczęliśmy zarybiać jezioro – mówi
M. Kmiecik.
MMN
3
Biuletyn Sławski Grudzień 2014
P O DZ I Ę KO W A N I E
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Strączu dziękuje Radzie Rodziców za zorganizowanie ZABAWY
ANDRZEJKOWEJ. Szczególne podziękowania składa Paniom: Beacie Jurek, Agnieszce Gracz, Celinie Bieleckiej, Honoracie Borowej, Kamili Słowik, Ewie Stępień-Piątyszek, Elżbiecie Waligórskiej, Alicji Zielińskiej, Katarzynie Jurewicz,
Joannie Cichockiej i Marcie Marzec za wielkie zaangażowanie w pozyskiwanie sponsorów. Dziękuje wszystkim rodzicom
za przekazane produkty spożywcze na zabawę, domowe wypieki oraz pomoc podczas przygotowania i sprzątania sali.
Rada Rodziców i Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Strączu serdecznie dziękuje wszystkim lokalnym
sponsorom, wspierającym działalność statutową Rady Rodziców naszej placówki. Są to: TG Nova Sp. z o.o. Oddział
w Sławie Zakład Uboju i Rozbioru; DAMAR Sklep wędkarsko-zoologiczny; Restauracja Sławianka; Usługi Transportowe Kamila i Tomasz Strząbała; Kwiaciarnia HEWAZA s.c. L.W. Zaręba; Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Kamila
Kołuda; „KRĄP” Magdalena i Leszek Orłowscy; Sklep Domowy Jacek Muszyński; Firma „KAAN” Katarzyna Bara Szuster
i Andrzej Bara; Boss – Pizza Kebab Alan Kaczmarek; Handel-Gastronomia Urszula i Jerzy Dudek; Bank Spółdzielczy
Oddział Sława; Nadleśnictwo Sława Śląska; „GALERIA aniole” Anna Olejnik-Suchorska; ALSTA FH Stanisław Wojciech; PHU "Mako" Mały Sp.j. ; Neonet – Beny; LAS-SERWIS S.C. W. Kowalczyk i A. Dzięcioł; CAŁEK Waldemar Całek
Usługi Budowlane i Instalacyjne; GREWA Odzież Galanteria; BEAPOL Jerzy Kociałkowski; „Ładne Kwiatki” Kwiaciarnia
Małgorzata Cichońska; Salon Orange we Wschowie Wioleta Poddenek, INSTAL-BUD Kamila Dominiak i Paweł Chorążak; Ogrody Marzeń Gospodarstwo ogrodnicze A. i P. Pogorzelscy; Pensjonat „SŁONECZKO”; Polita Sp z o.o.; Sławski
Zakład Przetwórstwa Mięsa i Drobiu „Balcerzak i Spółka” sp. z o.o.; Urząd Miejski w Sławie; Delikatesy „Złoty Grosik”;
Zakład Usługowo-Handlowy Grzegorz Skorupiński; PEŁNA SZAFA – sklep odzieżowy; Cukiernia Szarlotka; AVON
Joanna Cichocka; Forma Firan Katarzyna Jurewicz; Certop – Topolan sp.j. Materiały budowlane; Sklep meblowy GAMA;
TG Nova Sp. z o.o. Zakład Uboju i Rozbioru; PH Sunrise Tomasz Romanowicz i Paweł Bartkowiak; Sklep SŁONECZKO
Anna i Waldemar Anuszkiewicz; Firma Słomiński od 1904 s.c Z. Słomińska-Fabiś, D. Słomiński-Fabiś, R. Olech;
Piekarnia Dobrosława Bis Arleta i Artur Maciukiewicz S.C.; TARCZYŃSKI S.A.; Domina Rol Sp. z o.o. Antoni
Jurewicz; ASTOR Sebastian Całek; Sklep spożywczo-przemysłowy GROSZEK Elżbieta i Paweł Waligórscy; Apteka
REMEDIUM mgr farm. Zyta Derewlanko Sp. j.; EUROM Hurtownia Materiałów Budowlanych; Ferma Drobiu Kałużny;
JOLKA Sklep owocowo-warzywny Jolanta i Grzegorz Jurgawka; Supermarket GROSZEK Marcin i Elżbieta Piasny; Gabinet
optyczno – okulistyczny Roman Urbański; Sklep Obuwniczy Urszula Pyziak; Pieczarkarnia Anna i Jacek Małkowscy;
Zakład Handlowy „Batex” Barbara Jamroszczyk; „J&L” Firma Handlowo-Usługowa Leszek Kijowski; „Wenus” Studio
fryzjersko-kosmetyczne; Sadownictwo Stare Strącze Angelika i Mariusz Kuniccy; S.C. "WIÓREX" Tylewice; PPHU
„NORMIK” Beata Kaczmarek; Bank Zachodni WBK SA I Oddział w Sławie; „ANNA” Salon Fryzjerski Anna Ratajczak;
Salon Kosmetyczny Emilia Hoda; Sklep z Artykułami Metalowymi Bolesław Sochacki; NEFREZ; Meble Kołuda Daniel
Kołuda; MEGA Przedsiębiorstwo Wielobranżowe; PIEKARNIA-CUKIERNIA Wojciech Grygier; DAX – Drgas
Spółka Jawna; ALMARK – Hurtownia papierosów; Piekarnia Mariusz Placek; Pan Krzysztof Kaminiarz, Państwo
Monika i Mieczysław Naskręt; Pan Krzysztof Bakalarz; Pani Alicja Czech; Państwo Beata i Mariusz Jurek; Pani Anna
Kazieczko; Pani Paulina Sobczyk; Pani Ewa Stępień-Piątyszek; Pan Marek i Mateusz Piątyszek i Pan Grzegorz Kania.
Iwona Boryczka
Nocne seanse w Ciosańcu
Raz w roku spotykają się i wspólnie,
przez całą noc, oglądają lektury szklone.
Ostatnio zobaczyli Zemstę, Quo vadis,
Krzyżaków i inne. Na pomysł wpadli
trzy lata temu.
W ubiegły piątek uczniowie z Ciosańca
przyjechali do szkoły w godzinach popołudniowych w celu wspólnego oglądania
lektur. Do godzin porannych następnego
Nad uczniami czuwają nauczyciele, opiekun
samorządu szkolnego i pedagog.
4
dnia zobaczyli: Zemstę, Quo vadis,
Krzyżaków, Gwiazdy naszego kina, Niezgodną. - Dwa ostatnie filmy to wybór naszej młodzieży. Od trzech lat, raz w roku,
uczniowie z klas IV-VI oraz z gimnazjum
organizują i wspólnie uczestniczą w nocnym seansie – mówi Bogumiła Olszewska,
Dyrektorka Zespołu Szkół w Ciosańcu.
Młodzież na noc adaptacji filmowych
zabiera ze sobą śpiwory, prowiant, a przede
wszystkim dobre humory. Sala kinowa,
bo tak można ją nazwać, wyposażona
jest w projektor multimedialny, na którym wyświetlane są filmy. Nad uczniami
czuwają nauczyciele, opiekun samorządu
szkolnego, pedagog.
Nocne oglądanie z reguły kończy się
o 3 nad ranem następnego dnia. Młodzież
ma okazję porównać książkę z filmem
i odwrotnie. W trakcie przerw między
W trakcie przerw między poszczególnymi filmami
młodzież dyskutuje i prowadzi wymianę zdań nad
danym tematem.
poszczególnymi filmami dyskutują oraz
prowadzą bogatą dyskusję nad danym
tematem. Zwracają uwagę na to jak
tekst przeniesiony na ekran się zmienia, w czym adaptacja ubogaca oryginał,
opisują swoje uczucia i wrażenia z oglądania obrazu filmowego. Każdy z nich
ma swoje własne przemyślenia i na swój
sposób przezywa dany film.
Grudzień 2014 Biuletyn Sławski
Jedzenie: lekarstwo
czy trucizna?
„Jedzenie powinno być lekarstwem”
jak mawiał Sokrates. Czyli wszystko
czym się odżywiamy powinno korzystnie
wpływać na nasz organizm. Czy tak jest
naprawdę?
Dieta zwykle kojarzy się z odchudzaniem, rezygnacją z ulubionych potraw
i spożywaniem „niedobrych” posiłków.
Jednak "dieta" to sposób odżywiania,
w skład którego wchodzi to, co i ile jemy
oraz pijemy w ciągu dnia. Każdy człowiek stosuje jakąś dietę, mniej lub bardziej świadomie a tym samym mniej lub
bardziej racjonalnie wpływając na stan
swojego organizmu, czyli swoje zdrowie.
Hipokrates w swoich rozważaniach posunął się jeszcze dalej, za dietę uważał
nie tylko stosowanie i zmianę zwyczajów
żywieniowych, ale też ruch, sen, odpowiednie wyważenie pracy i odpoczynku.
Dieta, czyli sposób w jaki się odżywiamy w znaczący sposób wpływa na
nasze zdrowie, jednak dzisiaj w dobie
wysokorozwiniętej technologii produkcji
żywności, niekoniecznie w sposób pozytywny. W dzisiejszych czasach staje
się to coraz bardziej trudne, kosztowne
a czasem wręcz niemożliwe. Pięknie i kolorowo opakowane produkty spożywcze
oraz wysoko przetworzona żywność,
oferowane klientom na oświetlonych
sklepowych półkach oraz tendencyjnie
reklamowane nieustannie we wszelkich
możliwych mediach są często tylko substytutem produktu, który często tylko
z nazwy nim pozostaje. Oferowane produkty, są wyjałowione (bez wartości
odżywczych z czego wynikają niedobory
witamin, pierwiastków, a także białka),
nafaszerowane hormonami i antybiotykami, pestycydami i innymi związkami,
negatywnie wpływając na nasz organizm.
Głównym czynnikiem, który zanieczyszcza nasze pożywienie są pasze, którymi
karmi się zwierzęta hodowlane oraz nawozy stosowane w rolnictwie. Oczywiście
środki te w znaczący sposób wpływają na
współczynnik tempa wzrostu, przyrost
masy mięśniowej, niższą umieralność
zwierząt oraz dorodniejsze plony, jednak
nie są obojętne dla naszego organizmu.
Nasze pożywienie staje się coraz mniej
wartościowe, a nawet szkodliwe, dlatego
należy unikać żywności ze sztucznymi
dodatkami. Są one dodawane do jedzenia
po to, żeby poprawić jego kolor, smak
i zapach, a więc oszukać nasze zmysły.
Niestety wywołują też alergie oraz są
rakotwórcze i sprzyjają rozwojowi wielu
chorób.
Aby zdrowe odżywianie stało się naszym nawykiem,
potrzeba czasu.
Nasz apetyt i sposób odżywiania to
w dużym stopniu efekt działań producentów żywności, którzy polepszają smak
potraw sztucznymi, chemicznymi substancjami, należą do nich m. in. tłuszcze trans, które dodawane są prawie do
wszystkich gotowych produktów. Jeszcze
parę lat temu każdy tłuszcz był uważany
za niepożądany element diety. Zjadamy
różne tłuszcze, nie wiedząc często, jak
bardzo różnią się wartością odżywczą
i w jaki sposób wpływają na nasze zdrowie. Spożywanie odpowiednich tłuszczów
wpływa na nasz organizm jak lekarstwo
– pozytywnie. Chodzi tu przede wszystkim o tłuszcze jedno i wielonienasycone
a w szczególności te z rodziny omege-3,
omega-6, omega-9, które powinny być
spożywane w odpowiednich proporcjach.
Zaburzone proporcje omega-3 do omega6 również mogą negatywnie wpływać na
nasz organizm. Dlatego tak ważne jest by
dieta była odpowiednio zbilansowana.
Dieta Europejczyków i Amerykanów
dostarcza zbyt mało kwasów tłuszczowych omega-3, a omega-6 w nadmiarze.
Z kwasów omega-6 powstają związki
prozapalne, więc gdy w organizmie jest
ich ciągły nadmiar, prowadzić to może
do nadmiernej skłonności do stanów
zapalnych i alergicznych organizmu,
zachwiania równowagi immunologicznej i nadmiernych podziałów komórek
nowotworowych. Kwasy omega-3 przekształcane są natomiast do związków
przeciwzapalnych i hamujących podział
komórek nowotworowych. Niedobór
kwasów omega-3 w diecie sprzyja wielu
chorobom: nowotworom, stanom zapalnym, atopiom, alergiom, a także najnowsze badania wykazują, że również ADHD
i nadpobudliwości dzieci. Wszystkie tłuszcze są mieszaniną kwasów tłuszczowych
a białka są mieszaniną aminokwasów.
Wszystkie organizmy żywe zbudowane
są z komórek. Każda komórka otoczona
jest błoną komórkową. Z komórek zbudowane są tkanki a z tkanek narządy,
czyli całe nasze ciało. Błony biologiczne
z wbudowanymi izomerami trans (te,
które są uwodornione pod wpływem
temperatury całkowicie powinnyśmy
wykluczyć z naszej diety), są cieńsze,
znacznie mniej płynne, nieelastyczne,
sztywne, i nie są w stanie prawidłowo
kierować przepływem substancji do
i z komórki. A z tego wynika, że nasze
narządy są słabsze i bardziej podatne
na uszkodzenia (choroby). Komórka
buduje swoje struktury z takich kwasów
tłuszczowych jakie są jej dostarczane
z pożywieniem.
Wiek nie zależy od metryki, lecz od stanu naszych komórek, od tego, jak sprawnie zachodzi w nich przemiana
materii, jak radzą sobie z usuwaniem toksyn.
Mało mówi się o tym, co nas buduje
od środka, oraz jak utrzymać nasz organizm w dobrym stanie. Tym cudownym
lekarstwem jest jedzenie. Wiek nie zależy
od metryki, lecz od stanu naszych komórek, od tego, jak sprawnie zachodzi
w nich przemiana materii, jak radzą sobie
z usuwaniem toksyn. Innymi słowy zależy
od stopnia odżywienia organizmu. Jeżeli
chcemy utrzymać nasz organizm jak
najdłużej w zdrowiu, pierwszym krokiem
powinna być troska o odżywianie i ruch.
Naturalnym procesem starzenia się organizmu jest redukcja masy mięśniowej,
aby zachować młodość, musimy więc
dbać o mięśnie i nie stosować żadnych
destrukcyjnych diet. Jedzenie powinno
być dobrze zbilansowane. Prawidłowe odżywianie pozytywnie wpływa na
jędrność naszej skóry i spowolnienie
starzenia się organizmu. Odpowiednio
odżywiony organizm ma lepiej wyregulowaną gospodarkę hormonalną. Dlatego
kluczem do zachowania młodości, czyli
zachowania potencjału regeneracji ciała,
Dokończenie na str. 6
5
Biuletyn Sławski Grudzień 2014
Dokończenie ze str. 5
jest odbudowa komórek, tkanki mięśniowej, co można osiągnąć przez odpowiednią dietę (odżywienie) i ruch. Krótkotrwała modyfikacja diety nie pozwala
na wdrożenie właściwych przyzwyczajeń
żywieniowych. Aby zdrowe odżywianie
stało się naszym nawykiem, potrzeba
czasu. Jeżeli zmiany są wprowadzane
stopniowo, dbając o regularne powtarzanie nowych, prawidłowych zachowań,
to dajemy organizmowi czas na przestawienie się na nowe tory, innymi słowy
„oszukujemy nasz mózg”. Organizm
o wiele łatwiej przyzwyczai się do zmiany
nawyków żywieniowych na zdrowsze,
niż do nieregularnych pór spożywania
posiłków i drastycznego niedojadania.
Zawsze będę namawiać wszystkich
do zdrowego jedzenia i treningu (dzieci
muszą czerpać z nas dorosłych przykład).
Dlatego zdrowa dieta i ruch są motywem
przewodnim w naszym Przedszkolu
Samorządowym w Sławie.
Pragnę również wspomnieć, że nasz
organizm jest zaprogramowany na wysiłek i tylko wtedy gdy się na niego zdobędzie, czuje się dobrze. Gdy potraktujemy trening jako element codziennej
higieny, przyjdzie czas, że godzina kiedy
możemy założyć strój sportowy, staje
się wyczekiwaną porą dnia. Codzienna
aktywność sprawia, że mamy ochotę
na jeszcze więcej ruchu. A dietę, czyli
codzienne pożywienie, jak określił ją
Hipokrates, traktować jako styl życia. Bo
właśnie o to nam chodzi – przyjemność
jedzenia i radość życia.
Sława 07.12.2014r
Sława 07.12.2014r
Fundacja Jezioro Sławskie
Fundacja Jezioro Sławskie
Sławski Klub Żeglarski
Sławski Klub Żeglarski
Sława ul. Odr. Woj. Polskiego 21
Sława ul. Odr. Woj. Polskiego 21
[email protected]
[email protected]
Zaproszenie
Zaproszenie
Szanowni Państwo
Szanowni Państwo
Program Edukacji Żeglarskiej Energa Saling opracowany przez Polski Związek Żeglarski
Program Edukacji Żeglarskiej Energa Saling opracowany przez Polski Związek Żeglarski
wdrażany przez polskich olimpijczyków ruszył w największych miastach w całej Polsce.
wdrażany przez polskich olimpijczyków ruszył w największych miastach w całej Polsce.
Sławski Klub Żeglarski starając się o udział w tym programie realizuje jego założenia na
Sławski Klub Żeglarski starając się o udział w tym programie realizuje jego założenia na
własną rękę. Spotykamy się z uczniami w szkołach trzech okolicznych powiatów oraz
własną rękę. Spotykamy się z uczniami w szkołach trzech okolicznych powiatów oraz
podczas imprez miejskich np. Mikołajki spotkania są bezpłatne. Akcja odbywa się w ramach
podczas imprez miejskich np. Mikołajki spotkania są bezpłatne. Akcja odbywa się w ramach
projektu: „Żagle – kampania promująca żeglarstwo wśród uczniów w wieku 7 - 15 lat”.
projektu: „Żagle – kampania promująca żeglarstwo wśród uczniów w wieku 7 - 15 lat”.
Projekt dofinansowany jest z programu Trampolina realizowanego przez Związek Lubuskich
Projekt dofinansowany jest z programu Trampolina realizowanego przez Związek Lubuskich
Organizacji Pozarządowych. Celem spotkań jest:
Organizacji Pozarządowych. Celem spotkań jest:
- Poszerzenie wiedzy uczniów o żeglarstwie,
- Poszerzenie wiedzy uczniów o żeglarstwie,
- Przedstawienie możliwości rozwoju w tej dyscyplinie,
- Przedstawienie możliwości rozwoju w tej dyscyplinie,
- Bezpieczeństwo nad wodą,
- Bezpieczeństwo nad wodą,
- Wzbudzenie zainteresowania, kibicowania polskim żeglarzom.
- Wzbudzenie zainteresowania, kibicowania polskim żeglarzom.
Instytucje, które są zainteresowane takim spotkaniem zapraszamy do kontaktu.
Instytucje, które są zainteresowane takim spotkaniem zapraszamy do kontaktu.
Z żeglarskim pozdrowieniem
Z żeglarskim pozdrowieniem
Łukasz Kielnar
Łukasz Kielnar
„Żagle – kampania promująca żeglarstwo wśród uczniów w wieku 7 - 15 lat”.
„Żagle –dofinansowany
kampania promująca
żeglarstwo
wśródrealizowanego
uczniów w wieku
7 -Związek
15 lat”. Lubuskich Organizacji Pozarządowych.
Projekt
z programu
Trampolina
przez
Projekt dofinansowany
z programu
realizowanego
przez
Związek
Fundacja
Jezioro Sławskie
Sławski Trampolina
Klub Żeglarski
67-410 Sława
ul OWP
21 Lubuskich Organizacji Pozarządowych.
Fundacja
Jezioro [email protected]
Sławskie Sławski Klub Żeglarski 67-410 Sława ul OWP 21
tel.
605-034-368
tel. 605-034-368 [email protected]
Izabela
Schellenberger-Olechnowska*
* Autorka jest dietetyczką, fizjoterapeutką, neurologopedką klinicznym, specjalistką wczesnej interwencji wspomagania
rozwoju małego dziecka
Program wf z klasą
w PSP Sława
We wrześniu nasza szkoła została zakwalifikowana do drugiej edycji
programu WF z klasą. WF z Klasą to
program Centrum Edukacji Obywatelskiej realizowany przy wsparciu „Gazety
Wyborczej” i portaluSport.pl. Działania
finansuje Ministerstwo Sportu i Turystyki. Program jest objęty honorowym
patronatem Ministra Sportu i Turystyki,
6
Program ma pokazać, że ze sportu w szkole każdy może
czerpać przyjemność.
Ministra Zdrowia oraz Minister Edukacji Narodowej. Program ten ma na
celu wspieranie nauczycieli wychowania
fizycznego w prowadzeniu ciekawych
i innowacyjnych lekcji. Program ma
pokazać, że ze sportu w szkole każdy
może czerpać przyjemność. Program jest
wyjściem naprzeciwko ciągłym spadkom
aktywności naszych dzieci poza szkołą
i daje narzędzia oraz propozycje zmian
w sposobie przeprowadzania lekcji.
Szkoła realizowała już wcześniej podobne programy min. Program „Muuvit” – Ruszaj się z klasą czy Rok szkoły
w ruchu – Akcja „Ćwiczyć każdy może”.
Szkoła otrzymała certyfikat „Szkoły w Ruchu” i jest to wyróżnienie dla
szkoły i nauczycieli wychowania fizycznego w pracę jaką włożyli w programie
podnosząc przy tym kulturę fizyczną
młodzieży szkolnej.
W ramach realizacji programu wf- iści
muszą przygotować dwa zadania główne
oraz dwa dodatkowe i zrealizować je
z godnie z harmonogramem. Już teraz na
długich przerwach prowadzone są akcje,
które aktywizują do ruchu. Wprowadzono
np. dzień z tańcem, hula – hopem czy
skakaniem przez linę.
Dokończenie na str. 8
Grudzień 2014 Biuletyn Sławski
Zbiórka żywności
w Biedronce
W czwartek i piątek 6-7 listopada
uczniowie naszej szkoły w ramach wolontariatu PCK zbierali artykuły spożywcze
dla najbardziej potrzebujących.
Pracując przez dwa dni od 8:00 do 18:00
wolontariusze zebrali ok 630 kg żywności.
Dzięki hojności sławskich darczyńców
możliwe było przygotowanie ok 25 paczek
z darami dla najbardziej potrzebujących
rodzin uczniów naszej szkoły.
Była to już trzecia tego typu akcja przeprowadzona przez SK PCK, jednak pod
względem ilości zebranej żywności rekordowa!
Nasi wspaniali wolontariusze, bez których zbiórka nie mogłaby się odbyć, to:
I LO: Weronika Jankowiak, Aleksandra
Dzięki hojności sławskich darczyńców możliwe było
przygotowanie ok 25 paczek z darami dla najbardziej
potrzebujących rodzin uczniów naszej szkoły.
Skrzypczak, Łukasz Markiewicz, Aleksander Wasinkiewicz, Sebastian Kruszyński, Paula Wacińska, Kornelia Sośnicka,
Agnieszka Woźniak, Katarzyna Djokić,
Klaudia Krzyżanowska, Paulina Chudak,
Wiktoria Adamczewska, Natalia Jaworska
• II LO Aleksandra Buchwald
• I TG Roksana Jaworska, Andrea Lisiewska, Filip Oberc
• II TH Piotr Augustyniak, Krystian
Augustyniak
• III TAK Paulina Błaszak, Paulina Margowniczy, Kinga Drożdżyńska, Jolanta
Sobczak, Angelika Oskwarek, Katarzyna
Kępka
Podziękowania należą się także wszystkim
uczniom i uczennicom, którzy pomogli
w transporcie oraz pakowaniu darów!
Wszystkim serdecznie dziękujemy za
udział i ofiarność!
Katarzyna Boczek
Młodzież ZSP czyta dzieciom
We wtorek 18 listopada br. w świetlicy
szkolnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sławie odbył się "Dzień Pluszowego Misia", zorganizowany przez panie:
Magdalenę Kaczmarską, Małgorzatę
Rösler i Eleonorę Mazur.
Przez trzy godziny lekcyjne gościliśmy dzieci z pierwszych klas Publicznej
Szkoły Podstawowej w Sławie, którym
cztery uczennice z klas I LO oraz III TAK:
Jaworska Natalia, Chudak Paulina, Żarczyńska Kasia oraz Kinga Drożdżyńska
czytały bajki.
Dzieci grzecznie słuchały i odpowiadały na zadawane im pytania.
Dnień Pluszowego Misia w ZSP
Na koniec otrzymały pamiątkowe
zakładki do książek i zostały nagrodzone
słodkim poczęstunkiem.
Na pewno będą mile wspominały
pobyt u nas! :)
Katarzyna Żarczyńska
7
Biuletyn Sławski Grudzień 2014
Dokończenie ze str. 6
Odbywają się dyskoteki, na których tańczy się Zumbę. Lekcje w-f prowadzą też
uczniowie np. lekcje judo albo tańca, które
dają dużo pozytywnej energii dzieciom.
Chcemy co roku uczestniczyć w programach aby motywować siebie i dzieci
do kolejnych zadań oraz do spędzania
w przyszłości wolnego czasu aktywnie
ze sportem.
10 października miała miejsce Inauguracja programu a krótko potem Debata- Sportowy Okrągły Stół, poświęcona
wychowaniu fizycznemu w szkole, na
którą byli zaproszeni przedstawiciele
każdej z klas. Na debacie poruszono
ważne problemy oraz dokonano analizy
wychowania fizycznego w szkole.
Krzysztof Łuciów
Warsztaty dla wolontariuszy
19 listopada, w środę o godzinie 13.30
odbyło sie w naszej szkole spotkanie
z Barbarą Szuszkiewicz, wspaniałą wolontariuszką.
Podczas zajęć młodzież miała okazję dowiedzieć się jak
pokonywać stres.
Dzięki tym zajęciom mogliśmy się
rozerwać, miło spędzić czas i bliżej się
poznać. Za każdym razem, gdy pani Barbara odwiedza nas w szkole, przekazuje
nam wiele ciekawych informacji. Na
ostatnich zajęciach mogliśmy dowiedzieć się, jak pokonać swój stres podczas
pracy w grupie, co prawda dotyczy to
każdego z nas, ale dzięki takim zajęciom
już wiemy, jak możemy tego uniknąć.
Mieliśmy za zadanie stanąć przed liczną
grupą i odegrać krótką scenkę, w której
wszyscy brali udział.
W warsztatach nie chodzi tylko o rozrywkę, ale również o naukę jak mamy
pomagać, wspierać i zachęcać innych do
współpracy razem z nami. Po każdych
zajęciach szkolna grupa wolontariuszy
się powiększa, z czego jesteśmy bardzo
zadowoleni. Po wyjściu z zajęć każdy
uczestnik wychodzi zadowolony, pewny
8
Po każdych zajęciach szkolna grupa wolontariuszy
się powiększa.
siebie i pełen energii, którą przekazuje
nam Pani Barbara.
Organizatorką naszych spotkań jest
Jolanta Markiewicz, która - jako szkolny opiekun koła Caritas - pomaga nam
organizować różnego rodzaju akcje dla
potrzebujących. Warto pomagać, a razem
możemy jeszcze więcej!
To nie było nasze pierwsze, ani ostatnie
spotkanie. Bardzo serdecznie zapraszamy
chętnych do brania udziału w takich zajęciach oraz do udziału w naszych akcjach.
Angelika Hładoń
Sukces Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sławie
W środę 26 listopada w Filharmonii
Zielonogórskiej odbyła się wojewódzka
uroczystość z okazji 95-lecia Polskiego
Czerwonego Krzyża oraz Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK. Na to wyjątkowe
spotkanie zaproszenie otrzymał dyrektor
naszej szkoły Pan Edward Boks. Szkoła
od kilku lat uczestniczy w Ogólnopolskim Programie skierowanym do szkół
ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych
w honorowym krwiodawstwie PCK
„Młoda krew ratuje życie” i odnosi na
tym polu niemałe sukcesy. Tym razem
otrzymaliśmy dyplom i medal pamiątkowy jako Wyróżnienie Specjalne na
szczeblu centralnym w kategorii Promocja
za najciekawszą prezentację multimedialną w ostatniej XI edycji turnieju
w roku szkolnym 2013-2014. Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych w Sławie
znalazł się na liście 8 wyróżnionych szkół
ponadgimnazjalnych z całej Polski i reprezentował niniejszym okręg lubuski!
Biorąc pod uwagę, że w ostatniej edycji
turnieju uczestniczyło 361 szkół z całej
Polski, jest to ogromny sukces!
Akcje oddawania krwi już na stałe
wpisały się w harmonogramie wydarzeń
szkolnych. Od grudnia 2008 roku odbyło
się 18 akcji, podczas których 517 osób
oddało 232 litry krwi. Także w tym roku
szkolnym kontynuujemy uczestnictwo
w turnieju. Pierwsza akcja odbyła się
w październiku – dzięki 35 krwiodawcom
zebrano 15 l krwi.
6 grudnia mogliśmy pokazać, że mamy
dobre serca i jak prawdziwy Mikołaj
spełnić czyjeś marzenie o zdrowiu, może
nawet uratować czyjeś życie. Tego dnia
na hali sportowej przy ZSP w Sławie odbyło się Mikołajkowe Zumbo-Granie dla
Weroniki Zielińskiej, w ramach którego
organizatorzy przygotowali Turniej Piłkarski oraz Wielki Charytatywny Maraton
Zumby, jak również Przedświąteczny
Kiermasz Smakołyków. Wydarzeniu temu
towarzyszył drugi w tym roku szkolnym
pobór krwi.
Można było nie tylko oddać krew,
lecz także zgłosić się jako potencjalny
dawca szpiku.
Coraz więcej osób rozpoczyna swoją
przygodę z honorowym krwiodawstwem.
Podczas każdego poboru grono sławskich krwiodawców poszerza się. Osoby
te podejmują ważną decyzję, mającą nierzadko wpływ na zdrowie i życie innych
ludzi. Dołączają tym samym do rzeszy
Honorowych Dawców Krwi i tytuł ten
przysługiwać im będzie już do końca
życia.
Katarzyna Boczek
Dotacja na drogi
Gmina Sława otrzyma w 2015 r. na
przebudowę dróg 1 243 000 zł w ramach
Narodowego Programu Budowy Dróg
Lokalnych. We wrześniu br. został złożony
wniosek o dofinansowanie przebudowy
dróg w Sławie, Kuźnicy Głogowskiej
oraz drogi z Tarnowka do Głuchowa. Do
konkursu stanęło 40 gmin z województwa
lubuskiego. Nasz wniosek uplasował się
na 7 miejscu listy rankingowej. Dobrą
wiadomością jest rownież fakt, że wniosek
złożony przez Powiat Wschowski plasuje się wysoko, bo na 3 miejscu wśród
wniosków złożonych przez powiaty.
W tym projekcie rownież zaplanowane
są remonty dróg wraz z infrastrukturą
towarzyszącą na terenie naszej Gminy.
Poniżej adres strony z listą.
http://bip.lubuskie.uw.gov.pl/programy_rzadowe/Wstepna_lista_rankingowa_wnioskow_2.html
Małgorzata Sobczak
Grudzień 2014 Biuletyn Sławski
Z DZIAŁALNOŚCI SŁAWSKIEGO CENTRUM KULTURY I WYPOCZYNKU
VII Polsko - Niemieckie Spotkania Muzyczne u św. Michała
Archanioła w Sławie - Koncert Inauguracyjny 26.07.2014 r.
W sobotę 26 lipca o godz 19:45 w kościele p.w Miłosierdzia
Bożego odbył się Koncert Inauguracyjny. Wystąpił jeden
z najbardziej znanych wirtuozów fletni Pana z Berlina Helmut Hauskeller z towarzyszeniem organisty Martina Hessa
z Sonderhausen. W programie koncertu można było wysłuchać utwory dawnych mistrzów jak J Michaela Praetoriusa,
Girolamo Fantiniego, Jana Sebastiana Bacha, Michela Corretta
Carla Ph. E. Bacha, Turlough O’Carolana, Theodora Dubois,
jak i melodie ludowe z całego świata Chile, Irlandii, Rumunii
i Ukrainy
Helmut Hauskeller studiował grę na fletni Pana z takimi mistrzami tego instrumentu jak Simion Stanciu, Gearges Zamfir.
Od 1989 roku prowadzi aktywną działalność artystyczną,
nagrywa płyty CD, rejestruje dla radia i telewizji koncerty
z organami, zespołami kameralnymi i orkiestrami. Jego podróże koncertowe prowadziły przez Anglię, Finlandię Szwecję,
Norwegię Włochy, Szwajcarię, Nigerię i USA.
Koncert Finałowy - Akordeon Nowa Podróż Muzyczna
w ramach VII Polsko - Niemieckich Spotkań Muzycznych
u Św. Michała Archanioła w Sławie 16.08.2014 r.
Dnia 16 sierpnia br. w Kościele pw. św. Michała Archanioła
w Sławie odbył się Koncert Finałowy - Akordeon Nowa Podróż Muzyczna w ramach VII Polsko - Niemieckich Spotkań
Muzycznych. Wystąpił Warszawski Duet Akordeonowy: Jacek
Małachowski - akordeon o Piotr Kopietz - akordina, akordeon.
Publiczność miała okazję wysłuchać muzyczną podróż przez
utwory komponowane od XVII wieku do współczesności.
W programie pojawiły się kompozycje Jana Sebastiana Bacha,
Aram Chaczaturian, utwory Astora Piazzoli, utwory radzieckie,
ormiańskie jak również francuskie i jazzowe.
Dyrektor Festiwalu: Piotr Kokorniak Dyrektor Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie. Dyrekcja Artystyczna:
Ewa i Mariusz Monczak - Fundacja Ars Activia.
VII Polsko - Niemieckie Spotkania u św. Michała Archanioła 16.08.2014
VII Polsko - Niemieckie Spotkania u św. Michała Archanioła 26.07.2014
Martin Hess, jest koncertującym organistą, od 1974 roku
jest profesorem organów i fortepianu w Sonderhausen oraz
dyrektorem artystycznym Turynckiego Lata Organowego.
Koncert Muzyki Celtyckiej - Celtic Ensemble w ramach VII
Polsko - Niemieckie Spotkań Muzycznych u św. Michała
Archanioła w Sławie pod honorowym patronatem Burmistrza Sławy 09.08.2014 r.
09 sierpnia 2014 r. o godzinie 19:45
w Kościele pw. św. Michała Archanioła w Sławie odbył się Koncert
Muzyki Celtyckiej - Celtic Ensemble
w ramach VII Polsko - Niemieckie
Spotkań Muzycznych u św. Michała
Archanioła w Sławie pod honorowym patronatem Burmistrza
Sławy. Publiczność mogła wysłuchać
muzykę celtycką z Anglii, Irlandii, VII Polsko - Niemieckie SpotkaSzkocji, Bretanii, Galicji i Kornwalii. nia u św. Michała Archanioła
09.08.2014
Festiwal to letnie przedsięwzięcie artystyczne w Sławie mające
na celu prezentacje koncertów muzyki kameralnej o wysokim
poziomie artystycznym. W ramach tegorocznej edycji festiwalu
odbyły 3 koncerty, w których wystąpili tradycyjnie artyści
z Polski i Niemiec. Podczas koncertów można było wysłuchać
trzech zróżnicowanych stylistycznie i brzmieniowo koncertów.
Lubuskie Święto Plonów Kożuchów 31.08.2014
W tym roku Lubuskie Święto Plonów odbyło się 31 sierpnia
2014 r. w Kożuchowie. To święto wszystkich wsi i rolników.
Organizatorzy zaplanowali mnóstwo atrakcji. Nie zabrakło
uroczystego korowodu.
Powiat wschowski reprezentowała młodzież z Zespołu
Pieśni i Tańca „Krzepielów” wraz z Panią Zofią Tomczak
Kierownikiem Domu Kultury w Krzepielowie. Podczas
przemarszu młodzież niosła wieniec dożynkowy w kształcie
wielkiego kosza pełnego tegorocznych plonów.
W obchodach wzięła udział Wiceprzewodnicząca Rady
Powiatu Wschowskiego Magdalena Strzałkowska a także
Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowej Jan Wardecki
wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Szlichtyngowej
Janem Bartkowiakiem. Z lokalnych wystawców zaprezentowali się: browar „EDI” z Nowej Wsi (gmina Wschowa) oraz
Pani Krystyna Doan z Goli z przetworami z owoców leśnych
9
Biuletyn Sławski Grudzień 2014
w ręcznie malowanych butelkach (gmina
Szlichtyngowa).
Folklor w Krzepielowie - zakończono
realizację projektu
Realizacja projektu polegała na przeprowadzeniu warsztatów tańca ludowego dla
dzieci i młodzieży w wieku 5-13 lat oraz
14-21 lat. Głównym celem projektu było
przypomnienie bogatej, wielokulturowej
przeszłości regionu poprzez przeprowadzenie warsztatów tańca ludowego. Dzięki
realizacji zadania była propagowana historia lokalna a co za tym idzie edukacja
młodego pokolenia, wśród uczestników
zwiększyło się poczucie przynależności
do środowiska lokalnego, wzmocniły się
więzi międzypokoleniowe, uczestnicy
poznali historię i tradycję regionu, poziom
aktywności społecznej uległ zwiększeniu.
Przeprowadzenie warsztatów przyczyniło
się do upowszechnienia kultury tańca
ludowego wśród mieszkańców regionu
i zachęciły do zapoznania się z kulturą
regionu, przyczyniło się to do krzewienia
tradycji ludowej regionu. Warsztaty tańca
ludowego z profesjonalnym nauczycielem były prowadzone od 11.01.2014
do 28.06.2014 r. w sali Domu Kultury
w Krzepielowie w wymiarze 72 godzin
z podziałem na grupy. Grupa młodsza 1,5
godziny w każdą sobotę oraz grupa starsza 1,5 godziny również w każdą sobotę.
Zakończenie projektu
Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku
na realizację ww. projektu pozyskało
środki w kwocie 9960,00 zł.
Realizacja projektu z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów
Wiejskich Europa inwestująca w obszary
wiejskie. Projekt pn. "Folklor w Krzepielowie" współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach działania 413
"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007-2013.
Akademia Dorosłego Człowieka zaprezentowała się na Winobraniu w Zielonej
Górze
Podczas tegorocznego Winobrania w Zielonej Górze odbyła się impreza pn. Lubuskie Smaki mająca na celu prezentację
powiatów i gmin z całego województwa
lubuskiego. Powiat Wschowski również
miał okazję się zareklamować i przedstawić atrakcje i walory terenu i działalności
kulturalnej. W dniu 6 września 2014 r.
podczas pierwszego dnia Winobrania
zaprezentował się cały powiat - przedstawiono bogaty program artystyczny,
pojawiły się stoiska promocyjne Urzędu
Miejskiego ze Sławy, UMiG ze Wschowy
oraz Szlichtyngowej, a także Muzeum
Ziemi Wschowskiej, Hodowli Zwierząt
Zarodowych z Osowej Sieni. Swoją ofertę
przedstawili również lokalni producenci
i rękodzielnicy.
Akademia Dorosłego Człowieka - Klub Piosenki
Biesiadnej Sławianie
Gminę Sława na scenie w programie
artystycznym reprezentowała Akademia
Dorosłego Człowieka - Klub Piosenki
Biesiadnej "Sławianie" działająca przy
SCKiW - Domu Kultury w Sławie
Spotkanie z podróżnikiem pt: "Chiny
(nie)codzienne" 27.09.2014 r.
27.09.2014 r. w sobotni wieczór o godzinie 18:00 w sali kameralnej Domu
Kultury w Sławie odbyło się spotkanie
z podróżnikiem - Andrzejem Budnik
pt."Chiny (nie)codzienne".
Gość pan Andrzej Budnik przedstawił
opowieść z czterech pobytów w Państwie
Środka na przestrzeni jednej podróży,
która trwała ponad cztery lata. Chiny
Spotkanie z podróżnikiem
10
Andrzej Budnik – opowieść o podróży do Chin
- kraj ogromny, bardzo zróżnicowany
społecznie i kulturowo, za każdym razem
ukazywał podróżnikom inne oblicze.
Wędrując starali się omijać wielkie miasta
i wybierać te mniejsze, które jednakże
okazywały się być wielkości Warszawy.
Chcieli być jak najbliżej ludzi, poznać
ich troski i sukcesy, dni radosne i te
smutne. Przez swoją otwartość i dociekliwość trafiali do chińskich domów i mieli
okazję poznać ten kraj naprawdę od
środka, z poziomu zwykłego mieszkańca.
Na koniec pobytu, gdy już w Chinach się
"zadomowili" przyszła największa próba
- jak odnaleźć w dwumilionowym mieście dwa skradzione rowery, na których
jechali z Bangkoku do Polski...
Andrzej Budnik wraz ze swoją znajomą
Alicją Rapsiewicz pewnego dnia postanowił kompletnie zmienić swoje życie.
1 lipca 2009 roku wyjechali z Polski na
wschód, aby przejechać lądem Azję i przeprawić się jachtem z Timoru Wschodniego do Australii. Tam kupili stary samochód terenowy i w nim zamieszkali
na blisko 9 miesięcy. Gdy wysycili się
dziką Australią, wsiedli znów na pokład
przypadkowo spotkanego jachtu i pływali
nim przez 4 miesiące (jako załoga) wśród
rajskich wysp Indonezji. Gdy dopłynęli
do Tajlandii, stwierdzili, że tym razem
wsiądą na rowery i wrócą nimi do Polski
przez Hong Kongi, Japonię, tadżycki
i afgański Pamir oraz Kaukaz. Podróż
zakończyli jesienią 2013 roku, a część
ich przygód można przeczytać na blogu
www.loswiaheros.pl, który dziś traktują
jako "platformę inspiracyjną" dla osób,
które chcą wyruszyć w nieznane, ale boją
się postawić kropkę nad "i".
Inicjatywa jest realizowana dzięki dotacji
Gminy Sława współorganizatorem jest
Sławskie Centrum Kultury i Rekreacji
w Sławie
Mecenat: Bank Spółdzielczy we Wschowie
Wsparcie:
Piekarnia Gierczak
Kaja Komputer
Grudzień 2014 Biuletyn Sławski
Wakacyjne spotkania z tańcem
w Ciosańcu
Z końcem sierpnia w Domu Kultury
w Ciosańcu zakończyła się realizacja projektu pn."Wakacyjne spotkania z tańcem
od dwóch lat do lat stu".
Projekt realizowany był w miasiącach
lipiec - sierpień 2014 roku i obejmował
zajęcia z tańca hip - hop dla dzieci i młodzieży oraz zumby z elementami fitness
dla dorosłych.
Uczestnicy projektu
Jan Nowicki podczas spektaklu
- saksofony, wokal, flet oraz Jan Nowicki.
Wykorzystano słowa: Jana Pawła II, ks.
Jana Twardowskiego, Czesława Miłosza,
Bolesława Leśmiana, Jana Nowickiego
i Jacka Kaczmarskiego. Muzyka: Cezary
Chmiel i Marek Stryszowski.
Organizatorzy: Burmistrz Sławy, Sławskie
Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie
oraz Parafia Rzymsko-katolicka pw. św.
Michała Archanioła w Sławie.
Koncert Krzysztofa Pumy Piaseckiego
4 Set 18.10.2014 r.
FOTORELACJA:
Warsztaty taneczne w Ciosańcu
W warsztatach uczestniczyło łącznie 60
osób, 30 na zajęciach z tańca hip - hop
oraz 30 na zajęciach tańca zumba z elementami fitness.
Projekt realizowany z "Europejskiego
Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów
Wiejskich Europa inwestująca w Obszary
wiejskie" Projekt pod nazwą "Wakacyjne
spotkania z tańcem od dwóch lat do lat
stu" współfinansowany jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach działania
"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Program Rozwoju obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013
Spektakl muzyczno - poetycki poświęcony Janowi Pawłowi II pt.: "Co może
jeden człowiek"
12 października 2014 r. w Kościele pw.
św. Michała Archanioła odbył się spektakl
teatralny poetycko-muzyczny poświęcony
Janowi Pawłowi II pt.: „Co może jeden
człowiek" na podstawie scenariusza i reżyserii Jana Nowickiego.
Wystąpił zespół De Profundis w składzie:
Cezary Chmiel - syntezatory, Tomasz
Kudyk – trąbka i Marek Stryszowski
Koncert Krzysztofa Pumy Piaseckiego
II Jesienny Piknik Rodzinny "Dyniowy
zawrót głowy" 19.10.2014 r.
19 października 2014 r. na terenie Domu
Kultury w Sławie odbył się II Jesienny
Piknik Rodzinny „Dyniowy zawrót
głowy”. Uczestnicy mogli wziąć udział
w konkurencjach m.in.: szukaniu „złotej
dyni”, dyniowym slalomie, rzeźbieniu
z dyni, zbieraniu kasztanów, rzucie ziemniakiem do celu. W każdej konkurencji
na zwycięzców czekały ciekawe nagrody. Ponadto wszyscy uczestnicy były
Zwycięzca konkursu Przemysław Michalewicz ze Sławy
nagradzani słodyczami ufundowanymi
przez państwo Elżbietę i Marcina Piasny
właścicieli Marketu Groszek i Astra oraz
przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławie.
Publiczności zaprezentowały się zespoły
taneczne TUTU i PSOTKI , Klub Piosenki
Biesiadnej „Sławianie” z miejscowego
domu kultury oraz dzieci i młodzież
z sekcji wokalnej SCKiW – Domu Kultury
w Sławie. Swój talent wokalny zaprezentowali: Paulina Pesz, Oliwia Taras, Kacper
Mikołajczuk, Marcelina Sobczak, oraz
duet KJ - Julia Jurewicz i Kamila Mroskowiak. Do najsmaczniejszych atrakcji
Pamiątkowe zdjęcie uczestników koncertu
Rodzinna zabawy podczas pikniku - rzeźba z dyni
należała degustacja pysznych sezonowych
specjałów takich jak: pychotki dyniowej,
skubańca dyniowego, ciastek marchewkowych i zupy dyniowej przygotowanych
przez Ligę Kobiet z Lipinek. Konkurs na
największą dynię w Gminie Sława wygrał
pan Przemysław Michalewicz ze Sławy,
Krzysztof Puma Piasecki
Dokończenie na str. 12
11
Biuletyn Sławski Grudzień 2014
Występy zespołu tanecznego z SCKiW Domu Kultury
w Sławie
Konkursy plastyczne podczas pikniku
który wyhodował dynię o obwodzie 291
cm. Drugie miejsce zajął pan Grzegorz
Michalak z Nowego Strącza, którego dynia
mierzyła w obwodzie 255 cm, natomiast
trzecie miejsce zajęła pani Alicja Polańska
z Lipinek, której dynia mierzyła 253 cm.
Uczestnicy konkursu na największa dynię
otrzymali nagrody rzeczowe za I, II i III
miejsce, pozostałe osoby biorące udział
w konkursie otrzymały upominki ufundowane przez Urząd Miejski w Sławie.
6. Państwu A.A. Maciukiewicz właścicielom Piekarni Dobrosława BIS
w Sławie
7. Pani Małgorzacie Cichońskiej właścicielce Kwiaciarni Ładne Kwiatki
8. właścicielom Masarni Hukała
9. Pani Jolancie Tomiczek właścicielce
Salonu Fryzjerskiego
10. Panu Ryszardowi Żelichowskiemu
właścicielowi firmy Nauka Jazdy
Żelichowski i Syn
11. Lidze Kobiet z Lipinek za przygotowanie pysznych sezonowych specjałów między innymi z dyni
12. Panu Romanowi,Sułocha, pani Katarzynie i Damianowi Sułocha za
przygotowanie grilla
Dynie zgłoszone do konkursu
SCKiW - Dom Kultury w Sławie dziękuje
wszystkim za przybycie i wspólną zabawę
oraz składa serdeczne podziękowania
fundatorom nagród i upominków oraz
wszystkim, którzy włączyli się do pomocy
przy organizacji pikniku:
1. Urzędowi Miejskiemu w Sławie
2. Gminnej Komisji Rozwiązywanie
Problemów Alkoholowych w Sławie
3. Stowarzyszeniu Kraina Lasów i Jezior
– Lokalna Grupa Działania
4. Państwu Elżbiecie i Marcinowi Piasny
właścicielom Marketu Groszek i Astra
5. Panu Jarosławowi Litka właścicielowi
Domu Weselnego Amorre w Łupicy
Występy zespołu tanecznego z SCKiW Domu
Kultury w Sławie
12
Jesienny piknik rodzinny dyniowy zawrót głowy
13. Państwu Sowińskim za użyczenie
elementów do dekoracji pikniku
14. wszystkim tym osobom, które użyczyły dynie oraz elementy do dekoracji pikniku
Spotkanie z podróżnikiem - Maroko
u bram Afryki 25.10.2014 r.
"Maroko - U bram Afryki" taki tytuł
nosił pokaz slajdów Bartka Piziaka
z Krakowa, który był kolejnym gościem
w ramach"Spotkań z podróżnikami"
w Sławie, realizowanych przez Sławskie
Centrum Kultury i Wypoczynku oraz
Twórcze Horyzonty.
Pokaz odbył się w sobotę 25.10.2014 r.
o godzinie 18:00 w sali kameralnej
Domu Kultury w Sławie - ul. Głogowska 5.
Pokaz przybliżył jeden z muzułmańskich
krajów północnej Afryki - Maroko, który
jest przedsionkiem Czarnego Lądu. Królestwo Maroka to zarówno piękne plaże
nad Oceanem Atlantyckim, majestatyczne
góry Atlas oraz nieokiełznane tereny
Sahary.
Prezentowane fotografie odkrywają bogactwo Maroka - jego historię, kulturę,
mniejszości etniczne, a przede wszystkim
aktualną sytuację kraju, nazywanego często Lwem Maghrebu. W trakcie pokazu
odwiedziliśmy plac Dżemma Efna el-Fna,
zagubiliśmy się w zaułkach starej mediny
w Fezie, zobaczyliśmy jak wygląda życie
Dyrektor SCKiW Piotr Kokorniak, prezes Stowarzyszenia
Twórcze Horyzonty Tomasz Szwarc
oraz podróżnik Bartek Piziak
rybaków z As-Sawiry oraz tradycyjnie
potargowaliśmy się na marokańskich
sukach. Nie zabrakło także miejscowych
specjałów: miętowej herbatki, gotowanych
ślimaków i tadżinu. A całość dopełniła
fantastyczna muzyka rai i gnaoua.
Bartosz Piziak
Geograf pochodzący z Rzeszowa, nieodłącznie związany z Krakowem. Podróżujący i równie chętnie fotografujący
odwiedzane miejsca. Członek Polskiego
Klubu Przygody. Od zawsze ciekawy świata, który uwielbia odkrywać wszelkimi
dostępnymi sposobami. W podróżowaniu
ceni najbardziej poznawanie nowych
ludzi, kultur oraz alternatywne formy
przemieszczania się - uwielbia jeździć
autostopem (choć niestety coraz rzadziej).
Zjeździł prawie całą Europę, kawał obu
Ameryk, trochę Azji i odrobinę Afryki.
Zawodowo wykładowca, marketingowiec
oraz pilot wycieczek. Szczególną sympatią
darzy Bliski Wschód, Portugalię, Słowenię
i Beskid Niski.
Inicjatywa jest realizowana dzięki dotacji
ze środków Gminy Sława
Współorganizatorem jest Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie
Mecenasem: Bank Spółdzielczy we
Wschowie
Wsparcie: Piekarnia Gierczak i Kaja
Komputer
Grudzień 2014 Biuletyn Sławski
Kulturalny Autobus w Ochotniczej
Straży Pożarnej w Sławie 25.10.2014 r.
25 października br. po raz 46 po Gminie
Sława kursował Kulturalny Autobus.
Dzieci i młodzież tego dnia odwiedziła Ochotniczą Straż Pożarną w Sławie.
Strażacy przygotowali mnóstwo atrakcji - pokazy sprzętu gaśniczego, pokazy
wozów strażackich, sprzętu technicznego
używanego podczas akcji ratunkowych.
Dzieci miały możliwość zobaczyć "z bliska"
odzież ochronną, która zabezpiecza strażaka - ratownika podczas działań. Dla dzieci
największą atrakcją była możliwość zobaczenia wozów strażackich od środka,
przymierzenie hełmu ochronnego. Duże
zainteresowanie uczestnicy Kulturalnego
Autobusu wykazali na pokazie pierwszej
pomocy przedmedycznej. Pokaz odbył się
przy pomocy fantomów i urządzeń stosowanych przy reanimacji, dzieci zapoznały
się z zasadami stosowania pozycji bocznej
ustalonej i miały możliwość przećwiczyć
umiejętność stosowania tej pozycji "na
żywo". Na zakończenie dnia w Ochotniczej
Straży Pożarnej w Sławie uczestnicy Kulturalnego Autobusu skosztowali kiełbasek
z wielkiego grilla. Na pamiątkę pobyty
w remizie strażackiej dzieci namalowały
swoje wrażenia. Praca można zobaczyć
w galerii zdjęć poniżej. W akcji wzięło
udział 71 dzieci z terenu gminy.
Kulturaly autobus
Składamy podziękowania komendantowi
i prezesowi oraz wszystkim strażakom
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławie
za zaangażowanie i przygotowanie pokazów. Dla dzieci i młodzieży z Gminy
Sława był to dzień pełen wrażeń i możliwości zdobycia cennej wiedzy na temat
ochrony zdrowia i życia oraz ochrony
przeciwpożarowej.
Organizatorami akcji Kulturalny Autobus
jest Urząd Miejski w Sławie, OPS - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Sławskie Centrum
Kultury i Wypoczynku.
Celem przedsięwzięcia organizowanego
od 2007 roku jest zapewnienie dzieciom
aktywnego spędzania czasu wolnego
i zajęć, które poprzez naukę bawią.
Dzień Seniora w Domu Kultury
w Śmieszkowie
23 października 2014 r. w Domu Kultury
w Śmieszkowie odbyła się uroczystość
ŚWIĘTO SENIORA. Dzieci i młodzież
z Domu Kultury zaprezentowały program artystyczny wokalno - taneczny.
Dzień Seniora w Domu Kultury w Śmieszkowie
- występy dzieci i młodzieży
Przy słodkim poczęstunku i wspólnym
śpiewaniu piosenek biesiadnych, czas
upłynął w miłej i pełnej dobrego humoru
atmosferze. Organizatorami imprezy było
SCKiW - Dom Kultury w Śmieszkowie,
Sołtys, Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet filia Śmieszkowo, Rada Sołecka wsi
Śmieszkowo.
Jesienne Liryczne Koncertowanie
30.10.2014 r.
Dnia 30.10.2014 r. o godzinie 17:00 w sali
kameralnej Domu Kultury w Sławie odbył
się koncert muzyczny "Liryczne Jesienne
Koncertowanie".
Uczestnicy Jesiennego Lirycznego Koncertowania
Wystąpili: Katarzyna Diokić - recytacja,
Henryk Cyran i Tomasz Łuczak - piosenka, Izabela Jankowiak - piosenka,
Marcelina Sobczak - recytacja, Zespół
"KL" -piosenka, Stacja Poezja - piosenka.
Można było wysłuchać utwory muzyczne:
Agnieszki Osieckiej, Ryszarda Riedla,
Marka Sochackiego, Krzysztofa Klenczona, Wojciecha Bellona, Marka Grechuty.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym
osobom za udział i zaprezentowanie
swoich umiejętności. Motto: "Zamykam
drzwi i wszystkie wspomnienia Odkrywam świat, przyjaźń, ludzi i siebie Tamten
blask jakoś stracił znaczenie. Tamten czas
pozostawiam dla Ciebie"
12 grudnia 2014 r., o godz. 10:00 w sali
kameralnej Domu Kultury w Sławie
odbyło się uroczyste podsumowanie
i wręczenie dyplomów oraz nagród w IV
Gminnym Konkursie na najciekawszą
szopkę bożonarodzeniową pt. „Szopka
bożonarodzeniowa – kreacja i tradycja”
pod honorowym patronatem Burmistrza
Sławy oraz otwarcie wystawy pokonkursowej. Uroczystość rozpoczął Piotr
Kokorniak – dyrektor SCKiW powitaniem
laureatów konkursu wraz z rodzicami
i opiekunami, powitaniem członków
komisji konkursowej pani Danuty Pitrowskiej – Sekretarz Gminy, Małgorzaty
Sobczak - kierownika Referatu Rozwoju
i Promocji Gminy oraz Anny Tomiczek
– plastyk SCKiW. Po wprowadzaniu
uczestników uroczystości w magiczną,
świąteczną atmosferę ujawniono nazwiska autorów nagrodzonych i wręczono
dyplomy oraz nagrody.
A oto wyniki: W kategorii klasy I-III:
I miejsce: Maria Kazieczko z Publicznej
Szkoły Podstawowej w Starym Strączu
Wyróżnienie: Jakub Kołuda (8 lat) świetlica profilaktyczna w Starym Strączu
Wyróżnienie: Julia Szymanowska (7 lat)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Sławie
Wyróżnienie: Alicja Przydróżna (9 lat)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Sławie
W kategorii IV-VI: I miejsce: Aleksandra
Kaczor świetlica profilaktyczna w Starym
Strączu, I miejsce: Filip Karpała Świetlica
Profilaktyczna w Starym Strączu
II miejsce: Krystian Kołuda Świetlica
profilaktyczna w Starym Strączu
W kategorii szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne, Wyróżnienie otrzymała
Wiktoria Jurewicz uczennica gimnazjum
W kategorii rodzinnej i dorośli upominek
otrzymała Anna Bilska z mamą ze Sławy
Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy
uczestnictwa oraz drobne upominki.
Serdeczne podziękowania dla sponsorów i fundatorów nagród: Burmistrza
Sławy Cezarego Sadrakuły, Proboszcza
Parafii Rzymsko-katolickiej w Sławie ks.
Jerzego Ślusarczyka, Księgarni HEWAZA
w Sławie, pani Zyty Derewlanko, Urszuli
Maciejewskiej oraz Edyty Pyziak, firmie
J& L – Leszek Kijowski.
Zapraszamy do oglądania wystawy pokonkursowej w sali kameralnej Domu
Kultury w Sławie do 19 grudnia 2014 r.
w godzinach 8:00-18:00
oprac. i korekta FK
Sławskie Centrum Kultury
i Wypoczynku
13
Biuletyn Sławski Grudzień 2014
„ALEXANDRA USŁUGI FINANSOWE I UBEZPIECZENIOWE
Aldona i Jarosław Czopek
Nasza oferta:
Specjalistyczne doradztwo finansowe, pomoc w przygotowaniu wniosków
kredytowych hipotecznych na zakup/budowę/rozbudowę domów,
mieszkań, działek itp. Oraz inwestycyjnych i hipotecznych dla firm.
Obsługa produktów Banku PKO BP SA w tym rachunków ROR i RB, lokat,
pożyczek itp.
Pełen zakres ubezpieczeń w firmach: HDI, Generali, Ergo Hestia, MTU,
PZU, WARTA, AXA, Liberty Direct, Link 4, Allianz, Proama, InterRisk, AVIVA.
Profesjonalna usługa pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami.
Współpracujemy z partnerami na terenie Włoch i Niemiec, także w zakresie pomocy prawnej (np. pomoc przy dochodzeniu odszkodowań
w wypadkach komunikacyjnych, odzyskiwania długów)
W celu uzyskania bezpłatnej informacji, prosimy o kontakt z naszymi
doradcami.
Biuro w Sławie • Pl. Rynek 26 • 67-410 Sława
tel. biuro 068 3566001 / 3560948 / faks 3560252, tel. kom 0605420154,
e-mail; [email protected][email protected]
www.alexandra-expert.pl • www.alexandra-nieruchomosci.pl
Biuro w Bytomiu Odrzańskim • ul. Rynek 3-4/1 • 67-155 Bytom Odrzański
tel./faks 068-388 43 40, e-mail; [email protected]
Czynne:
Od poniedziałku do piątku w godz. od 9.15 do 17.00
W soboty od 9.00 do 13.00
OGŁOSZENIE
Oprocentowaniem już od 8,99% i 0% prowizji • Kredyt na co tylko chcesz
Spłacimy wszystkie Twoje kredyty • Nie pobieramy opłat wstępnych
GOTÓWKA TEGO SAMEGO DNIA• Doradcy klienta dostępni od poniedziałku do soboty. Sława, Pl. Rynek 26, tel. 68 356 6001, tel. kom 601 823 166
R E DA KC JA
Adres redakcji: Urząd Miejski w Sławie, ul. H. Pobożnego 10, 67-410 Sława, tel. 67 355 83 24
Redaktorka naczelna: Danuta Pitrowska
Sekretarz redakcji: Magdalena Martyniuk-Nogalska, e-mail: [email protected]ława.pl
Korekta: Redakcja
Skład i druk: Drukarnia Wydawnictwo „Druk-Ar”, tel. 76 834 19 88
Właściciel tytułu i wydawca: Urząd Miejski w Sławie , ul. H. Pobożnego 10, 67-410 Sława
ISSN 1642-9435
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i nie zwraca materiałów nie zamówionych.
Zastrzega sobie również prawo do skracania i adiustacji tekstów. Rozpowszechnianie redakcyjnych
materiałów bez zgody wydawcy zabronione.
14
Usługi ogólnobudowlane
Krzysztof Maliński
- układanie płytek
- szpachlowanie
- malowanie
- inne prace
Śmieszkowo, tel. 605 513 094
EUROPEJSKI NUMER
ALARMOWY - 112
POGOTOWIE - 999
POLICJA - 997
STRAŻ POŻARNA - 998
Komenda Powiatowa Policji we Wschowie - 65 540 82 11
Komisariat Policji w Sławie - 68 356 54 00
Straż Miejska w Sławie - 68 355 83 58
OSP Sława - 68 356 66 98
Pogotowie Energetyczne 991 , 68 356 62 30
Pogotowie Gazowe 68 356 70 85
ZWiK - 68 356 63 90
SCKiW - 68 356 62 87 / 356 64 52
OPS - 68 356 67 88 / 35 66 14
Grudzień 2014 Biuletyn Sławski
Sławski flesz
Maria Anuszkiewicz jest klasycznym
przykładem człowieka udowadniającego
z powodzeniem, że nigdy nie jest za
późno na odkrycie i rozwijanie twórczych
pasji. Będąc na emeryturze, przychodząc
do Akademii Dorosłego Człowieka na
zajęcia plastyczne odkryła swój talent.
Pierwszą pracą jaką wykonała był obraz
z serii „słonecznikowej” Wincenta van
Gogha. – Mimo, iż była to bardzo trudna
praca i długo zajęło mi jej namalowanie
kredkami woskowymi, udało się! Nie
poddaję się szybko. Im trudniej tym
lepiej – mówi pani Maria.
To narodowe święto powinno łączyć wszystkich Polaków.
zapewnili uczniowie z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Sławie, którzy
swoim zapałem i entuzjazmem wyrazili
szacunek dla Ojczyzny.
Sławscy judocy wrócili z Cottbus gdzie
odbywał się Międzynarodowy Turniej
6.BTU-CUP w Judo. Sławska drużyna
na zawody pojechała w 12 osobowym
składzie zdobywając dwanaście medali
Maria Anuszkiewicz cały czas szlifuje swój artystyczny
kunszt. Maluje z serca i dobrze jej to wychodzi.
Autorka wielu wspaniałych prac od
lat zmaga się z chorobą. Po śmierci męża
miała poważny problem z szyją i nogami.
To dzięki woli walki i samozaparciu dziś
może pochwalić się tym co osiągnęła.
Mimo, iż porusza się o kulach ma niesamowitą energię, optymizm i siłę działania.
Zaraża też innych swoją pasją, radością
i odwagą. Preferuje różne formy techniki
malarskiej. Obecnie pracuje nad starym,
słomianym domkiem.
11 listopada to data jednego z najważniejszych świąt narodowych dla Polaków.
Dzień Niepodległości w Sławie świętowano jak co roku w bardzo podniosłym
i uroczystym tonie. Obchody rozpoczęły
się mszą świętą, a następnie defiladą
i w marszu pochodnym udano się pod
miejsce pamięci narodowej gdzie był
czas na przemówienia, złożenie kwiatów
i wieńców w hołdzie poległym za wolność
ojczyzny. W obchodach uczestniczyli
samorządowcy, harcerze, uczniowie sławskich szkół, przedstawiciele służb mundurowych, delegacje szkół i stowarzyszeń
oraz licznie zgromadzona społeczność
sławska. Oprawę artystyczną wydarzenia
Opiekunem i trenerem sławskich judoków
jest Maciej Kaczorowski.
oraz czwarte miejsce drużynowo . Wielkie
słowa uznania należą się Juliuszowi Przybyle, który pomimo doznanej kontuzji
wywalczył brązowy medal. Natomiast
Aleksandra Opiela wygrywając wszystkie
walki przed czasem zdobywając złoty
medal, została uznana najlepszą zawodniczką Turnieju.
W sobotę, 29 listopada 2014 r.
w Domu Weselnym Amorre w Łupicach
odbyła się zabawa andrzejkowa, podczas
której Stowarzyszenie Aktywnych kobiet
w Gminie Sława zorganizowało aukcję
stroików i ozdób świątecznych. Inicjatorkami akcji oraz autorkami stroików
były osoby uczestniczące w projekcie
realizowanym przez OPS pn.: „Otwarci
na zmiany i chętni do działania".
Cały dochód z aukcji 2640,00 zł został przekazany na
rzecz Sebastiana i Krystiana ze Starego Strącza.
Alicja Hajduk , uczennica Gimnazjum
w Sławie, otrzymała pierwsze miejsce za
plakat promujący projekt pn. „Budowa
i modernizacja systemu ścieżek turystycznych w Nadleśnictwie Sława Śląska
dla zabezpieczenia obszarów Natura
2000", który realizowany jest w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
Wszyscy uczestnicy niniejszego konkursu otrzymali zestawy drobnych upominków.
12 listopada br. zostało podpisane
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
w sprawie utworzenia (przywrócenia)
niektórych sądów rejonowych. W punkcie
23 widnieje zapis informujący o przywróceniu Sądu Rejonowego we Wschowie
od 1 lipca 2015 r. Przywracanie sądów
rejonowych jest konsekwencją nowelizacji ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, która wprowadziła kryteria
tworzenia i znoszenia sądów rejonowych.
Uczniowie z Ciosańca podczas sprzedaży rogalików z wróżbami. Pieniądze
ze sprzedaży przeznaczą na nagrody
w konkursach organizowanych przez
samorząd.
Rogaliki z wróżbami to pomysł samorządu szkolnego
i opiekuna - B. Bajon.
W czwartek 27 listopada br. w PSP
w Sławie miała miejsce akcja ewakuacyjna. W godzinach porannych pojawił
się alarm i wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami oraz pracownikami szkoły
udali się na boisko szkolne gdzie była
obecna sławska jednostka OSP. Były to
tylko ćwiczenia na wypadek prawdziwego
alarmu przeciwpożarowego. Po sprawdzeniu stanu liczby uczniów i złożeniu
15
Biuletyn Sławski Grudzień 2014
Były to ćwiczenia na wypadek prawdziwego alarmu
przeciwpożarowego.
raportu przez Jacka Smektałę – Dyrektora
szkoły alarm odwołano i wszyscy wrócili
do swoich klas.
14 grudnia 2014 r. Rada Parafialna oraz
Rada Rodziców PSP w Krzepielowie
zorganizowała występ słowno-muzyczny,
w którym uczestniczyli uczniowie szkoły.
Stoły były pełne wyrobów, wykonanych
rękoma dzieci, ich rodziców i pracowników szkoły. Na kiermaszu znalazły
się również stroiki i kartki świąteczne.
Przedstawienie adwentowe przygotowujące do Świąt Bożego Narodzenia w wykonaniu dzieci z PSP z Krzepielowa.
Przedmioty, których nie można spotkać
w sklepkach, szybko znajdowały swoich
nabywców. Odwiedzający kiermasz mogli
też wysłuchać nastrojowych, świątecznych piosenek w wykonaniu dzieci od
najmłodszych przedszkolaków do szóstoklasistów.
Środki zebrane podczas kiermaszu
zostały przeznaczone na potrzeby szkoły.
18 grudnia br. Cezary Sadrakuła, Burmistrz Sławy przyjął od harcerzy Betlejemskie Światło. To coroczna akcja
Po tej uroczystej chwili harcerze wyruszyli
w dalszą wędrówkę z płomykiem, aby odwiedzić pozostałe
sławskie instytucje.
16
harcerzy i skautów. Ogień zapalany jest
w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. To symbol miłości, pokoju i nadziei.
– Przyszliśmy tutaj z Betlejemskim
Światłem Pokoju, żeby zaświeciło na
wigilijnym stole… i oznaczało ciepło,
miłość, nadzieję i braterstwo – mówili
harcerze. Goście złożyli również burmistrzowi oraz mieszkańcom życzenia
pokoju, niesłabnącej nadziei oraz wielu
radosnych chwil zarówno podczas nadchodzących świąt, jak również pomyślności w nadchodzącym roku.
Po tej uroczystej chwili harcerze wyruszyli w dalszą wędrówkę z płomykiem, aby odwiedzić pozostałe sławskie
instytucje. Światełko było też obecne
podczas III Sesji Rady Miejskiej, gdzie
było udostępnione dla wszystkich, którzy
chcieli zanieść symbol pokoju również
do swoich domów.
W ubiegły piątek, 19 grudnia br.
mieszkańcy Ciosańca oraz okolicznych
miejscowości wzięli udział w spotkaniu
świątecznym. - Po raz kolejny zaprosiliśmy mieszkańców, którzy mają ochotę i czas na wspólne śpiewanie kolęd
przy akompaniamencie gitarowym oraz
rozmowy dotyczące nie tylko Świąt Bożego Narodzenia – informuje Agata
Wojciechowska, Kierowniczka Domu
Kultury w Ciosańcu. Recital w świątecznym repertuarze zaprezentowali
artyści ze Sławskiego Centrum Kultury
i Wypoczynku – Domu Kultury w Ciosańcu. Mieszkańcy mieli okazję spróbować wigilijnych potraw oraz złożyć
sobie świąteczne życzenia. Spotkanie
przebiegało w wyjątkowej, rodzinnej
atmosferze.
Dzieci z Samorządowego Przedszkola
w Sławie brały udział w przedstawieniach
jasełkowych podczas których recyto-
Jasełka w wykonaniu dzieci.
wały swoje role oraz śpiewały kolędy
i pastorałki.
opr. MMN

Podobne dokumenty

Biuletyn Sławski

Biuletyn Sławski powiatowo-gminnych. Współorganizatorami dożynek są Bagno i Droniki. Cały ten okres to były przygotowania do w/w przedsięwzięcia. Jednym z zadań, którego wraz z radą się podjęliśmy, było przygotowan...

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Sławski - Droga do Sławy – Strona główna

Biuletyn Sławski - Droga do Sławy – Strona główna Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) stare i zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne to odpady niebezpieczne, których nie wolno wyrzucać do zwykłego śmietn...

Bardziej szczegółowo

Biuletyn_Sławski nr1_2012_20_luty.indd

Biuletyn_Sławski nr1_2012_20_luty.indd Sergiusz bardzo chciał podróżować, poznawać świat, pływać po morzach. Apoloniusz kochał śpiew, taniec i muzykę. Wieczorami spotykał się ze staruszkiem gawędziarzem, który ślicznie grał na organkach...

Bardziej szczegółowo