największa oferta mieszkań i domów zaciszne

Komentarze

Transkrypt

największa oferta mieszkań i domów zaciszne
15 grudnia 2011, numer 50/11 (369)
Artykuły tygodnia:
Odwrócona hipoteka - czy to się opłaca? - str. 3
Małe mieszkania, duża cena - str. 3
Temat tygodnia:
Mieszkania z rynku pierwotnego
czy wtórnego? - str. 4
BEZPŁATNY INFORMATOR
NAJWIĘKSZA OFERTA MIESZKAŃ I DOMÓW
TK Invest
sp. z o.o. sp.k.
Piątkowo-os. Batorego
ul. Braille'a 2
Biuro Sprzedaży Mieszkań
ul. Węgorzewska 25/5
[email protected]
www.tk-invest.pl
tel./fax 61 8 422 290
kom. 533 322 322
ZACISZNE OSIEDLE W SIEKIERKACH WIELKICH
CZ
O
YP DK
O
LU
G OT
WE
DOM
DOMYSPRZEDAM.PL
[email protected], tel.: 530 333 555
Zapraszamy do skorzystania z cenowej okazji na zakup
wymarzonego domu już za 431.800,00 zł brutto
pow. działki: 242m2, pow. domu: 127 m2
ul. 3 Maja, Luboń
ul. Komornicka/Żabikowska, Wiry
Cena od 4.200 zł brutto/m2
Cena 300.000 zł brutto
Świąteczna promocja do końca 2011r.
- wybrane lokale 3.800 zł brutto/m2
ul.Strażewicza/Miętowa
Plewiska
Cena od 3.990 zł brutto/m2
Biuro Sprzedaży Mieszkań:
Luboń, ul. Armii Poznań 58
tel.: (61) 8994 750, fax: (61) 8994 754
e-mail: [email protected]
www.pajo.pl
www.wartapark.pl
POZNAŃ ul. Hetmańska 5 tel. 61 866 83 13 [email protected]
2
Powołaj się na NAS!
!
artykuły tygodnia
Odwrócona hipoteka
- czy to się opłaca?
Szybki wzrost liczby osób w wieku emerytalnym (z 6,4 mln w 2010 r. do 9,6 mln
w 2035 r.) wraz z wydłużającą się długością
życia, stawia pod dużym znakiem zapytania
wysokość przyszłych emerytur. Z drugiej
strony, taka tendencja może oznaczać, że
coraz więcej towarów i usług będzie kierowanych właśnie do tej grupy społecznej.
Przykładem może być tutaj odwrócona
hipoteka, która może stanowić źródło dodatkowych dochodów polskich seniorów.
W naszym kraju nie ma jeszcze przepisów regulujących odwróconą hipotekę, aktualnie
Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem takiej ustawy. Na rynku działają już jednak
podmioty oferujące podobne mechanizmy.
Koncepcja ta, zgodnie z nazwą, oparta jest na
zasadzie odwrotnej do kredytu hipotecznego.
W ramach umowy odwróconej hipoteki instytucja finansowa zobowiązuje się do wypłacenia określonej kwoty na rzecz drugiej strony,
która w zamian zrzeka się praw do posiadanej
nieruchomości po śmierci. Takie rozwiązanie
ma być kierowane głównie do samotnie żyjących seniorów, którzy nie mają komu zostawić
posiadanego mieszkania czy domu. Same wypłaty mogą przybierać różne formy – np. regularnych comiesięcznych rat lub jednorazowej
płatności całej sumy. Należy jednak zaznaczyć, że wysokość otrzymanego świadczenia
jest zależna od dwóch czynników - wartości
samej nieruchomości oraz wieku starających
się o nie osób. Średnia długość życia kobiet
jest wyższa, w związku z czym mogą one spodziewać się niższych wypłat, niż ma to miejsce
w przypadku mężczyzn.
Sam pomysł wydaje się być dobrym rozwiązaniem dla starszych osób, które nieraz posiadają przedstawiające wysoką
wartość nieruchomości w atrakcyjnych
lokalizacjach. Dzięki odwróconej hipotece mogą one skorzystać z tej sytuacji
i polepszyć swoje warunki bytowe, będąc już
na emeryturze. Ma to duże znaczenie zwłaszcza w okresie, kiedy znacznie wzrastają wydatki na opiekę medyczną i lekarstwa.
Warto jednak również przyjrzeć się drugiej
stronie medalu. Trzeba pamiętać, że instytucje finansowe proponujące takie rozwiązania są nastawione na zysk. W tym przypadku
cały system opiera się na różnicy między realną wartością nieruchomości a kwotą, jaka
wypłacana jest ich właścicielom. Senior, decydujący się na taki krok, musi się więc liczyć
z faktem, że otrzyma jedynie pewną część
wartości posiadanej nieruchomości. Najczęściej podaje się tutaj przedział od 70% do
nawet jedynie 30% jej wartości. W związku
z tym, przed złożeniem podpisu na umowie
warto się dobrze zastanowić, czy po pierwsze
nieruchomość została właściwie wyceniona i
czy aby na pewno to wyjście jest najkorzystniejsze? Z czysto finansowego punktu widzenia bardziej opłacalna może być po prostu
sprzedaż posiadanej nieruchomości i najem
innej. W takim przypadku senior będzie mógł
dowolnie dysponować całą kwotą wynoszącą
równowartość nieruchomości.
Emmerson S.A.
Małe mieszkania,
duża cena
Na pierwotnym rynku mieszkaniowym najczęściej mniejsze mieszkania charakteryzują się wyższą ceną za mkw. powierzchni, niż
te o większym metrażu. Warto sprawdzić,
czy taka sytuacja znajduje również swoje
potwierdzenie w przypadku lokali z drugiej
ręki?
Wyższa cena mieszkań deweloperskich o mniejszej
powierzchni wynika z faktu,
że w takich lokalach mieszkalnych większy udział w całkowitym metrażu stanowią
kuchnia oraz łazienka, których
wykonanie jest najbardziej
kosztowne. W tych pomieszczeniach znajdują się bowiem:
instalacje gazowe, sanitarne
itp., które znacznie podnoszą
koszty budowy.
Powyżej zamieszczone zostało zestawienie średnich
cen ofertowych lokali z rynku
wtórnego w głównych miastach Polski w październiku
i listopadzie, w poszczególnych segmentach ze względu
na powierzchnię.
W
Warszawie,
Krakowie
i Wrocławiu cena za mkw.
jest najwyższa w przypadku
najmniejszych lokali. Z kolei,
w
Poznaniu
i
Gdań-
R
E
sku najgłębiej trzeba sięgnąć do kieszeni, decydując się na mieszkania
z tzw. segmentu popularnego, a więc tych
o powierzchni od 41 do 61 mkw. Należy również zwrócić uwagę na fakt, że we wszystkich
miastach, za wyjątkiem stolicy, najniższe ceny
odnotowano dla największych jednostek
mieszkalnych. Taki stan rzeczy wydaje się
więc do pewnego stopnia potwierdzać wspomnianą wcześniej tezę – mniejsze mieszkanie,
wyższa cena jednostkowa za mkw. Relatywnie
wysoką stawkę za największe lokale w Warszawie należy tłumaczyć specyfiką tego miasta.
Stołeczny rynek mieszkaniowy jest zdecydowanie największy w kraju, z tego względu
również średnie ceny zarówno mieszkań deweloperskich, jak i tych z drugiej ręki osiągają
najwyższe poziomy. Poza tym również z racji
pełnienia funkcji reprezentacyjnej dostępna
jest tutaj większa oferta mieszkań apartamentowych o dużej powierzchni i takiej też cenie,
które zdecydowanie nie znajdują się w zasięgu
możliwości finansowych przeciętnego Kowalskiego.
Emmerson S.A.
K
L
A
M
A
Oferuje usługi w zakresie:
• zarządzania i administrowania nieruchomościami
• pośrednictwa w kupnie, wynajmie,
sprzedaży nieruchomości
• obsługi najmu
• utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych,
biurowych i handlowych
• obsługi technicznej obiektów budowalnych
wraz z 24h pogotowiem
• przygotowanie inwestycji
• sporządzanie świadectw
charakterystyki energetycznej
61-659 Poznaƒ, ul. Winogrady 78
tel. (61) 662-68-68, fax (61) 662-68-98
[email protected], www.admico.com.pl
Powołaj się na NAS!
3
temat
tygodnia
Mieszkanie z rynku
pierwotnego czy wtórnego
- co lepsze dla kredytobiorcy?
Banki rzadko różnicują oferty kredytów hipotecznych w zależności od rynku, z którego
pochodzi nieruchomość. Warto jednak wiedzieć, jakie plusy i minusy ma zakup mieszkania z rynku pierwotnego i wtórnego. Tłumaczą to analitycy porównywarki finansowej
Comperia.pl.
Biorąc pod uwagę długość opłacania ubezpieczenia pomostowego - lepiej wziąć kredyt na zakup
mieszkania z rynku wtórnego. Z punktu widzenia
beneficjenta programu Rodzina na Swoim - wygrywa rynek pierwotny. Jak zrozumieć mechanizmy rządzące optymalnym wyborem mieszkania? Klarują je eksperci porównywarki finansowej
go, wniosek o dokonanie wpisu na rzecz banku
składa się zaraz po podpisaniu aktu notarialnego
kupna mieszkania. Ubezpieczenie pomostowe
faktycznie uiszcza się tylko przez kilka miesięcy.
Inaczej niestety sprawa się ma, gdy mieszkanie
jest zakupywane na rynku pierwotnym. Jest ono
dopiero budowane, nie posiada jeszcze księgi
wieczystej (księgi wieczyste na każde mieszkanie zostaną założone, gdy zakończy się budowa).
Akt notarialny można podpisać z deweloperem
dopiero po oddaniu mieszkania do użytku. Ubezpieczenie pomostowe należy opłacać zatem najpierw przez cały okres od zaciągnięcia kredytu do
podpisania aktu notarialnego, a potem jeszcze
kilka miesięcy, gdy wniosek o ustanowienie zabezpieczenia banku na hipotece czeka w sądzie
na rozpatrzenie. Co prawda, kredyt wypłacany
jest w transzach i bank może ubezpieczenie pobierać jedynie od wypłaconej dotychczas kwoty
(co obniża łączne koszty związane z ubezpieczeniem pomostowym), ale i tak uiszczanie go, np.
przez 2 lata, jest kosztowne.
A
PRZEDSIĘBIORSTWO
A. GRZEGORCZYK SP. Z O.O.
Z kolei, opłatą wyróżniającą in minus mieszkanie „z drugiej ręki” jest 2-procentowy podatek
od czynności cywilnoprawnych. Przy zakupie nieruchomości od dewelopera nie trzeba
go płacić.
Dokumenty
Wnioskowanie o kredyt hipoteczny na nieruchomość z rynku pierwotnego jest nieco bardziej
skomplikowane niż w przypadku mieszkania
z rynku wtórnego. Deweloper, od którego jest
kupowane nowe mieszkanie, musi zostać na
początku dokładnie sprawdzony. Banki naprawdę przywiązują do tego sporą wagę (czemu nie
można się dziwić) i jeśli nie będą przekonane
o rzetelności dewelopera, mogą odmówić udzielenia kredytu na mieszkanie budowane przez
niego. Podobnie w przypadku, gdy uznają, że poziom zaawansowania robót budowlanych nie jest
jeszcze satysfakcjonujący. Kredytodawcy mogą
wymagać przedstawienia wielu dokumentów
dotyczących dewelopera oraz inwestycji (np. dokumenty rejestrowe dewelopera, harmonogram
postępu prac budowlanych, pozwolenie na budowę). Na szczęście nie trzeba samemu starać się
Dom w cenie mieszkania
Cena już od
M
354 tys.
„Osiedle Przy Lesie”
Kamionki
Comperia.pl, wskazując, na jaką nieruchomość
lepiej jest zaciągać kredyt?
Ubezpieczenie pomostowe
Ubezpieczenie pomostowe uiszcza się do momentu prawomocnego ustanowienia wpisu hipotecznego na rzecz banku w księdze wieczystej.
Wcześniej bank nie ma zabezpieczenia udzielonego kredytu, dlatego musi znaleźć inny sposób
na zredukowanie podejmowanego przez siebie
ryzyka. Banki pobierają ubezpieczenie pomostowe w formie dodatkowej składki doliczonej
do raty lub czasowo podwyższonej marży kredytowej. Zazwyczaj oznacza to dodatkowy miesięczny koszt w granicach 200-300 zł dla kredytu
na 300 tys. zł. To, jak długo należy składki opłacać,
zależy od sprawności sądu wieczysto - księgowego. Od złożenia wniosku do jego rozpatrzenia
może minąć 3-6 miesięcy albo i więcej.
Jeśli ktoś zakupuje mieszkanie z rynku wtórne4
„Osiedle Kameralne”
Poznań Szczepankowo
„Osiedle Przyjazne”
Skórzewo
„Osiedle Kameralne II”
Poznań Spławie
61-838 Poznań, ul. Wrocławska 25a
tel.: 61 851 02 27, kom.: 501 295 583, 502 636 353, 502 302 401
Sprawdź naszą ofertę: www.grzegorczyk.com.pl
R
E
K
L
A
brutto z działką
Powołaj się na NAS!
Raty
adku nieruchomości z rynku wtórnego, od momentu uruchomienia kredytu spłaca się całość
rat, czyli zarówno odsetki jak i kapitał. W przypadku kredytu na mieszkanie z rynku pierwotnego,
raty kapitałowo-odsetkowe zaczyna się uiszczać
dopiero od momentu uruchomienia ostatniej
transzy. Wcześniej spłaca się jedynie odsetki i to
tylko od wypłaconej kwoty.
Inne opłaty
Jak już wspomniano – kredyt hipoteczny na nieruchomość z rynku pierwotnego wypłacany jest
w transzach. Bank może więc teoretycznie dokonać inspekcji nieruchomości i sprawdzić postęp
prac i od tego uzależnić wypłatę transzy. Taka
inspekcja to jednak koszt dla kredytobiorcy – nawet w wysokości 200 zł.
o nie, bo deweloperzy zazwyczaj bez problemu
udostępniają całe pakiety dokumentów, które po
prostu trzeba zanieść do banku.
Rodzina na Swoim
Po zmianach w ustawie sprzed kilku miesięcy
bardzo spadła liczba mieszkań, na zakup których
można zaciągać kredyt z dopłatami w programie
Rodzina na Swoim. Nieco wyższy limit ceny (o 25
proc. od limitu na nieruchomości „z drugiej ręki”)
obowiązuje jednak mieszkania z rynku pierwotnego. Biorąc ponadto pod uwagę, że deweloperzy budują raczej osiedla poza centrami miast,
a więc na terenach często mniej atrakcyjnych,
mieszkanie, które można by skredytować z pomocą Skarbu Państwa, raczej łatwiej będzie znaleźć na rynku pierwotnym.
Mikołaj Fidziński
Comperia.pl
61 84 39 161
Powołaj się na NAS!
5
INWESTOR
7
6
5
4
3
2
1
17
18
Mosina, Osiedle Słoneczne
ul. Jana Cybisa 2
Mosina, Osiedle Harmonia
ul. Strzelecka
Głuchowo, ul. Rosnowska
Gmina Komorniki
Powiat poznański
16
Domek Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 14
Radłów k. Ostrowa Wlkp.
tel. 509 567 163 lub 62/735 65 65
[email protected]
www.gluchowo.pl, www.domek.com.pl
Swój Dom Sp. z o.o.
62-041 Puszczykowo,
ul. Dworcowa 41
tel. 61 813 33 62, kom. 604 440 417
www.swojdom.pl
Rokietnica
przy
Trakcie Napoleońskim 15
LEO-BUD Poznań, ul. Zakopiańska 142 (narożnik
Kosowskiej) Biuro czynne od 8.00-16.00, tel. 61
842 25 00, fax 61 842 25 01, kom. 603 605 400
www.leo-bud.pl
13
12
11
10
9
Komorniki, ul. Komornicka 74-78
14
Osiedle Natura Biedrusko
Mieszkania
Osiedle Natura Biedrusko
Domy IV i V etap
Projekt Rembertowska Park
Poznań, ul. Rembertowska
pełna własność
Poznań, ul. Górczyńska 20
pełna własność
Poznań, TRIANGULUM
ul. Bolka
Poznań, LUBCZYKOWA GÓRA II
ul. Jaśkowiaka/Radojewo
8
Poznań, AMBER RESIDANCE
ul. Mateckiego
modernizm
Poznań, os. Żurawiniec 4
ul. Błażeja
Plewiska, ul. Poranna 16
Plewiska, ul. Fabianowska 12
Zielona Góra, Residence Park
ul. Festiwalowa
Poznań,
ul. Mateckiego
I-IV etap
Poznań,
ul. Piątkowska 122
LOKALIZACJA
TYTUŁ PRAWNY DO LOKALU
B&M Developer Sp. z o.o. sp.k.
60-246 Poznań, ul. Winklera 1
tel. 695 505 725, tel./fax (61) 866 97 07
e-mail: [email protected]
www.nadwirenka.pl, www.bm-developer.pl
JAKŚ-BUD Sp. z o.o. s.k.
ul. Topolowa 5, 61-584 Poznań
tel. 61 66 44 888
www.jaksbud.pl, [email protected]
Biuro Sprzedaży Mieszkań
ul. Górczyńska 20, 60-132 Poznań
tel. 61 671 11 77, kom. 607 209 929
[email protected]
www.makdom.pl
Salon Sprzedaży Mieszkań
Poznań, ul. Błażeja 6
tel. (61) 8220-993, 8220-998
www.trust.pl
e-mail:[email protected]
DZIAŁ SPRZEDAŻY: Twoje M deweloper
ul. Mostowa 11, Poznań
tel. 692 480 200, 692 480 300
[email protected]
www.twojem.com.pl
P. B. Ekonbud - Fadom Sp. J.
Poznań,
ul. Głogowska 31/33,
tel. 61 864 50 25
Zielona Góra,
ul. Boh. Westerplatte 11/414
tel. 68 328 69 92
ADRES
KONTAKTOWY
tabela ofert rynku pierwotnego.
7
7
6
4
1
17
15
14
3
12
10
9
18
16
13
11
8
5
2
OBIEKT
pozostały wolne
ostatnie
2 szeregowce
102,1 + 20m2
poddasze
45,9
ostatnie
mieszkanie
1 segment
szeregowca: 157,5m2
36-80
163,41-232,27
działka: 178-180
48,50-109,40 m2
88,60-165,40 m2
44,8-99
30-59
60-95
162
32-75
31-98
100m2
69m2
540 m2
153.000 netto
349.000 netto
Oferta specjalna!
Ceny już od 3.170 zł
brutto
3.200-4.200 netto
NOWA CENA
od 2.493 z działką
od 233.100 zł
od 417.050 zł
od 5.750
5.750-6.500
4.900-5.100
od 3.200
5.515
6.100-6.300
4500 zł/m2
315.000 brutto;
4500 zł/m2
informacja
u dewelopera
od 4.340 zł brutto/m2
(za 105,1m2)
do 5.400 zł brutto/m2
cena mieszkań
6500 zł brutto/m2
cena biur
7000 zł netto/m2
pow. mieszk.
68,8-101,1m2
pow. biur
60,1-152,5 m2
63,2-105,1m2
CENA zł/1M2
(z VAT)
METRAŻ
4 domy
pozostały wolne
ostatnie
2 szeregowce
8
3
19
12
45
31
4
40
55
13
8 mieszkań
50 mieszkań
1 dom
6 mieszkań
9 biur
3 mieszkania
ILOŚĆ
MIESZKAŃ, DOMÓW
W każdym budynku szesnaście mieszkań,
w cenie mieszkania piwnica
oraz miejsce parkingowe.
Kameralny kompleks 28 domów szeregowych
stanowiących osiedle zamknięte. Domy posiadają
ogródki i zadaszone miejsca parkingowe
zlokalizowane na podjazdach przy budynku,
dodatkowo poddasze o pow, 20m2.
Energooszczędne budynki w zabudowie
szeregowej wybudowane
w najnowszej tecjnologii.
Gotowe do oddania.
Technologia wykonania tradycyjna. Mieszkania w
domach dwunastorodzinnych, miejsca postojowe
i tarasy w cenie, dogodny dojazd od trasy A2.
Kameralny, ogrodzony kompleks z bezpośrednim dostępem do
drogi publicznej. Ciekawe, kaskadowe usytuowanie budynków na
słonecznym wzgórzu. Wysoki standard wykończenia. Atrakcyjne
położenie - w pobliżu WPN i granic Poznania. Konkurencyjna cena
i dogodne warunki finansowania zakupu domów.
Mieszkania jedno i dwupoziomowe w domach
dwurodzinnych z ogródkiem, z miejscem postojowym
na podjeździe. Podwyższony standard deweloperski,
rolety, alarm. Pełna infrastruktura.
Domy szeregowe z garażem i ogródkiem,
podwyższony standard deweloperski, rolety, alarm,
piec kondensacyjny z zasobnikiem c.w.u, system
solarny, droga utwardzona kostką, oświetlenie.
Wentylacja mechaniczna z rekuperacją w standardzie.
Komórki lokatorskie, garaże,
kameralny ogrodzony dziedziniec.
I ETAP gotowe do odbioru.
II ETAP gotowe III kwartał 2011r.
Wentylacja mechaniczna z rekuperacją ciepła
w standardzie. Lokalizacja przy Parku Raszyńskim.
Mieszkania wraz z balkonami, tarasami, ogródkami,
miejscem w hali garażowej. Zakończenie budowy II kw. 2013.
Promocja - w cenie miejsce postojowe w hali garażowej.
Budynek wielorodzinny z windą.
Budynki jednorodzinne w zabudowie grupowej,
dwukondygnacyjne, ogródki.
Budynek wielorodzinny z windą.
Budynki kilkurodzinne z wejściami z zewnątrz
lub ze wspólnej klatki schodowej,
ekskluzywne windy.
Przestronne i ustawne 3 - pokojowe mieszkania,
nasłonecznienie ogródków z tarasami i balkonów
gwarantuje położenie
od południowego zachodu. Atrakcyjna lokalizacja, szybki
dojazd do Poznania. Osiedle zamknięte z miejscem
parkingowym w cenie.
Budynki z ceramiki, ocieplone, piec dwufuncyjny.
Kameralne osiedle składające się z pięciu
ekskluzywnych rezydencji
o unikalnej architekturze.
Budynki wielorodzinne z windami, garażami,
plac zabaw, sklep na osiedlu.
Inwestycje zakończone!
Budynek mieszkalno-biurowo-usługowy,
winda, miejsca postojowe, dogodna lokalizacja.
Inwestycja zakończona!
UWAGI
TECHNOLOGIA WYKONANIA
6
Powołaj się na NAS!
Największa oferta mieszkań i domów
INWESTOR
Kaźmierz/k. Poznania
LE VILLAGE Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Garbary 53/1, 61-869 Poznań
tel. 61 670 75 34, fax 61 623 17 16
e-mail: [email protected]
www.levillage.pl
Monday Development SA
ul. Piątkowska 116, 60-649 Poznań
tel. 61 670 50 00, fax 61 670 50 01
www.mondaydevelopment.pl
Dombud Development
Biuro sprzedaży: Poznań
ul. J. Krauthofera 18/57
tel./fax: (61) 663 04 60, tel.: 691 595 212
e-mail: [email protected]
www.dom-bud.eu
SMBDJ Ławica-Zachód
ul. Łobeska 16, 60-184 Poznań
tel. 61 868 19 11
tel. 61 868 20 81
tel. 61 661 02 11
www.lawicazachod.pl
KOS-DOM Sp. z o.o.
ul. Poniatowskiego 12
62-030 Luboń, tel. 61 810 33 43,
fax 61 893 12 55
www.kos-dom.com.pl
30
29
28
27
26
25
24
23
KAMIENICA WILDECKA
Poznań
ul. Chwiałkowskiego 8
MIESZKANIA NA SOKOŁA
Poznań-Sołacz
ul. Sokoła 21
os. Truskawkowe
Komorniki, ul. Truskawkowa
Osiedle w Borówcu
35
34
33
32
Os. Skórzewo V
budynek mieszkalno-usługowy
pełna własność
31
Os. Skórzewo V
ETAP 2B - segm. S-IIA
ETAP 3A - segm. S-IIA
Os. Skórzewo V
ETAP 2B - segm. S-IV
ETAP 3A - segm. S-IVA
Os. Skórzewo V
ETAP 2B - segm. S-I
Plewiska, ul. Fabianowska 89
Osiedle Wielkopolskie
Swarzędz - Zalasewo
ul. Planetarna/Siewna
Suchy Las k/Poznania
Szkółkarska/Stefańskiego
Osiedle Platanowe
Poznań, ul. Morasko
BEGIER Sp. j.
Biuro Sprzedaży Gracjan Nieruchomości:
Poznań, ul. Winogrady 27,
tel. 61 85 60 241, 601 736 869
www.platanowe.pl
21
20
Nowa inwestycja w Rokietnicy
22
Willa Kasztanowa
oraz Willa Jaśminowa
w Rokietnicy
Kamienica za Teatrem
ul. Dąbrowskiego 29
Poznań
ZAMKOWA
Os. Księżnej Dąbrówki
Dąbrówka
ul. Zamkowa/Komornicka19
LOKALIZACJA
TYTUŁ PRAWNY DO LOKALU
Aniron Sp. z o.o.
ul. Smardzewska 13, Poznań
Biuro Sprzedaży: tel. 515 920 910
www.aniron.pl
Chronos Development Sp. z o.o.
ul. 11 Listopada 31A
62-030 Luboń
tel. 512 991 560
e-mail: [email protected]
www.chronos.poznan.pl
Nickel Development sp. z o.o.
Biuro sprzedaży mieszkań
ul. Piątkowska 110
60-649 Poznań
tel. (61) 639 76 50
fax (61) 639 76 60
www.nickel.com.pl
ADRES
KONTAKTOWY
tabela ofert rynku pierwotnego.
34
32
30
28
21
19
23
26
25
35
33
31
29
27
24
22
20
OBIEKT
38
29-60
29-117
Dom 1: 114,3 m2
Dom 2: 102 m2
Dom 3: 117,8 m2
Dom 4: 152,9 m2
Dom 1: pozostało 8
Dom 2: pozostało 4
Dom 3: pozostało 4
Dom 4: pozostało 10
35
Dom 1: 134,2 m2
Dom 2: 131,7 m2
Dom 1: pozostało 12
Dom 2: pozostało 2
245,8
153,5
1 szt. - 2013 r.
149,7
1 szt. - 2012 r.
118,17
18 szt. - 2013 r.
22 szt. - 2013 r.
126,5
126,5
110-127
Domy: 111-128
Mieszkania: 47-71
47-98
80,8 i 94,6
240
32-55 m2
41-87 m2
31,71-83,11
52,65-99,87
METRAŻ
3 szt. - 2012 r.
3 szt. - 2012 r.
4 szt. - 2013 r.
3
12 domów
4 mieszkania
80 mieszkań
w 15 blokach
40 domów
10
Tylko 12 mieszkań
Tylko 11 mieszkań
93
61
ILOŚĆ
MIESZKAŃ, DOMÓW
od 450.000 brutto
z gruntem
od 6.700 zł
brutto za m2
od 6.900 zł
brutto za m2
od 430.000 zł brutto
z gruntem
od 530.000 do 560.000
zł brutto z gruntem
3.652 brutto z działką
2.577 brutto + działka
2.573 brutto + działka
2.945 brutto + działka
Nowoczesna kamienica położona na Wildzie,
w odległośći spaceru od Starego Browaru.
Doskonała propozycja dla osób ceniących ciekawy
miejski styl. Hala garażowa, winda.
Kameralny budynek wielorodzinny
z podziemną halą garażową.
Atrakcyjna lokalizacja, nowoczesna architektura.
Tarasy dachowe, ogródki, hala garażowa, winda.
Domy w zabudowie bliźniaczej, na działkach ok. 440m2.
Stan deweloperski. Technologia tradycyjna. Sąsiedztwo
Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Dogodny dojazd do Poznania.
Domy w zabudowie bliźniaczej, na działkach ok. 420m2.
Stan deweloperski. Technologia tradycyjna. Kameralne
osiedle w spokojnej okolicy. 1,2km od trasy S11,
10 minut samochodem do Ronda Rataje.
Budynek w zabudowie bliźniaczej, parterowy, część
mieszkalna 179,5 m2, część usługowa 66,3 m2. Dwa
niezależne wejścia, miejsca parkingowe przy części
usługowej. Układ wewnętrzny zostanie ustalony
indywidualnie do potrzeb usług.
Domy w zabudowie szeregowej i bliźniaczej,
dwukondygnacyjne z garażem, położone na działkach
247-480m2. Technologia wykonania tradycyjna.
położone na działkach 433 i 440 m2. Technologia
wykonania tradycyjna, pełne uzbrojenie, stan
deweloperski.
2.895 brutto + działka Domy w zabudowie bliźniaczej z garażem, parterowe,
Domy w zabudowie szeregowej, parterowedwupoziomowe z garażem, położone na działkach
292-415m2. Technologia wykoniania tradycyjna,
pełne uzbrojenie, stan deweloperski.
Domy w zabudowie szeregowej, dwukondygnacyjne
z wbudowanymi garażami.
Stan deweloperski. Domy gotowe do odbioru.
Domy od 469.000 zł
brutto z gruntem
Mieszkania
od 214.000 zł brutto
od 2.500 brutto
+ działka
Domy i mieszkania z ogródkami w zabudowie
szeregowej. Stan deweloperski. Doskonała lokalizacja.
Budowane w technoligii tradycyjnej.
Realizacja: pierwsze półrocze 2012r.
5.600 brutto
Zabudowa bliźniacza, stan deweloperski.
Domy 1, 2, 3, 4/K/08 XI 2009r.
Domy 17, 18, 19, 20, 31, 32, 33, 34/K/08 II kwartał 2010r.
Pozostałe IV kwartał 2010r. Wiaty garażowe w cenie.
Domy w zabudowie bliźniaczej, tradycyjna technologia
wykonania, działka 750m2, pełna infrastruktura osiedla,
bezpośrednie sąsiedztwo lasu, standard deweloperski.
Mieszkania 2 i 3 pokojowe, mieszkania na parterze
z ogródkami, plany mieszkań na stronach www,
rezerwacja już teraz, sprzedaż od stycznia 2012
Wille miejskie, , atrakcyjna architektura, komfortowe
i funkcjonalne wnętrza, plany mieszkań na stronach www,
termin oddania: 2011 oraz 2012
• Technologia wykonania tradycyjna nowa.
• UWAGA - zmiana struktury mieszkań - nowe małe mieszkania!
• Mieszkania DUŻE z DUŻYMI rabatami tylko do końca roku!
• Mieszkania w samym centrum, z eleganckim patio
• Dwupoziomowa hala garażowa, dostępna dla pojazdów
napędzanych gazem.
• Technologia wykonania tradycyjna.
• Inwestycja zrealizowana, gotowa do odbioru
• Ogrody przy mieszkaniach na parterze i wybranych
mieszkaniach na piętrze
• ogrody zimowe, garaże, okiennice
UWAGI
TECHNOLOGIA WYKONANIA
Doskonała lokalizacja osiedla, szybki dojazd do centrum
Poznania i bliskość wielu punktów handlowo-usługowych.
Mieszkania 2,3 i 4 pokojowe, na parterze z ogródkami.
W cenie mieszkania piwnica.
Na terenie osiedla miejsca postojowe.
Istnieje możliwość zakupu garażu.
Wkrótce budowa domów szeregowych!
SUPER CENA
od 272.422
brutto z działką
745.000
(3.104 zł/m2)
od 149.000 zł brutto
od 179.740 zł brutto
od 6600 zł/m2
od 4650 zł/m2
CENA zł/1M2
(z VAT)
Największa oferta mieszkań i domów
Powołaj się na NAS!
7
INWESTOR
Family House Sp. z o.o.
ul. Półwiejska 28/5
61-888 Poznań
tel. (61) 8534 100
kom. 503 038 578
www.familyhouse.pl
[email protected]
INWESTOR I GENERALNY WYKONAWCA
Ataner Sp. z o.o.
ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań
tel. (61) 859 40 01, fax (61) 859 40 05
e-mail: [email protected]
www.ataner.pl
Masterm City Sp. z o.o. s.k.
Biuro Sprzedaży: 62-080 Tarnowo Podgórne,
ul. Działkowa 16
tel. +48 61 677 45 67, kom. +48 668 489 277
[email protected], www.mastermcity.pl
47
46
Osiedle Leśne IV
w Czapurach
Willa Leśna
Osiedle Leśne IV
w Czapurach, etap II
Mieszkania z ogrodem.
Perła,
ul. Kosińskiego
Poznań
ul. Towarowa 41
(budynek mieszkalny)
52
51
50
49
48
Zespół Mieszkaniowy Marcelin
ul. Marcelińska, Wałbrzyska,
Świerzawska
Poznań, Osiedle Bajkowe
ul. Barwicka 14
Os. Na Wzgórzach
Poznań-Morasko
ul. Szklarniowa
pełna własność
45
44
Plewiska, ul. Stawna
PREBENA W. Rajczak i Syn Sp. J.
ul. Grunwaldzka 492, Poznań-Plewiska
tel.: 61 863 80 25, tel.: 61 863 83 10
e-mail: [email protected]
www.prebena.com.pl
Os. Ratajski Zakątek
ul. Inflancka/Milczańska
pełna własność
43
Luboń, ul. Konwaliowa
Chemo-Plast
ul. Dworcowa 28,
62-051 Łęczyca k/Poznania
tel. 515 090 344
42
41
ul. Piotrowska 23
61-160 Daszewice
k/Poznania
pełna własność
GGW Development
ul. Św. Wojciech 22/24, lok. 2
61-749 Poznań,
tel./fax +48 61 852 22 46
www.ggwdevelopment.pl
[email protected]
42
43
44
117
1 dom
w zabudowie
szeregowej
50
48
45
52
44
49
47
51
46
31
47
56
53-96
51
35-80
50-180
ETAP II: 29-99
ETAP II: 130
136
ETAP I: 50-87
30-40-50-60
154,63
30-79
66 m2
pow. domu:
220m2
pow. działki:
570m2
mieszkania: 60-61
domy:
104,24-120,08
ETAP I: 25
78
10
66
3 mieszkania
1 dom
20
24
116,4
I etap 42-62
II etap 56-63
III etap 29-68
30-70
wykończone pod klucz
A: 73
B, D: 90-162
standard deweloperski
METRAŻ
II etap - 2
III etap -76
1 lokal usługowy
41
39
budynek D: 31
budynek E: 35
9
Poznań, ul. Wiklinowa 5
40
38
37
ILOŚĆ
MIESZKAŃ, DOMÓW
I etap - 37
39
38
37
36
36
OBIEKT
Baranowo
„Zielona Przystań-Apartamenty”
etap I
40
Poznań, os. Bajkowe
„Magiczny Zakątek”
Zalasewo, ul. Mokra
„Os. Południe Swarzędz”
etap II i III
Poznań, ul. Wilczak 20
Poznań, ul. Wojskowa 6
APARTAMENTY
LOKALIZACJA
TYTUŁ PRAWNY DO LOKALU
KMD Developer
tel. 61 893 90 67, kom. 607 474 849
www.kmddeveloper.pl
[email protected]
Przedsiębiorstwo Produkcyjno
Usługowe i Handlowe
AGROBEX Sp. z o.o.
ul. Kochanowskiego 7
60-845 Poznań
tel. 61 846 40 60
61 846 40 66
fax 61 846 40 69
e-mail: [email protected]
www.agrobex.com.pl
www.agrobex-mieszkania.eu
ADRES
KONTAKTOWY
tabela ofert rynku pierwotnego.
od 229.000 zł brutto
od 189.000 zł brutto
od 4.166 zł netto/m2
6800-8800 brutto
za 1mkw.
ETAP II: od 6100 brutto
za 1mkw.
ETAP I: od 6000 brutto
za 1mkw.
Każde mieszkanie
5900 zł/m2 brutto
Dom z działką
699.000 zł
Mieszkania 4.000-5.750 zł
Miejsce postojowe 15.000 zł
Lokale usługowe 7.380 zł
303.000 brutto
3300,00 zł/m2
brutto z gruntem
234.850-237.000
Technologia tradycyjna.
Mieszkania w zabudowie szeregowej,
3 pokojowe na parterze lub piętrze, z ogrodem
lub balkonem, wysoki standard wykończenia,
odbiór IV kwartał 2012.
Technologia tradycyjna.
Mieszkania w Willach Leśnych, na parterze lub na piętrze
z ogrodem, balkonem, strychem lub garażem,
wysoki standard wykończenia,
odbiór IV kwartał 2012.
Mieszkania 1, 2 i 3 pokojowe,
wysoki standard wykończenia,
odbiór mieszkań: II/III kwartał 2012,
hala garażowa podziemna.
Termin realizacji: połowa 2012r.
ETAP II: Miejsca parkingowe na parkingu podziemnym
1.350zł/1m2+VAT
monitoring, ochrona. Standard deweloperski.
Termin realizacji: 2 połowa 2013r.
Miejsca parkingowe na parkingu podziemnym
2000zł/1m2+VAT monitoring, ochrona
Standard deweloperski.
Gotowe do odbioru.
ETAP I: Podziemne garaże 1.500zł/1m2+VAT
monitoring, ochrona.
Standard deweloperski.
Zamknięte osiedle, budynek
(3 kondygnacje), dużo zieleni,
termin realizacji: X.2012,
podziemna hala garażowa.
Osiedle nowoczesnych domów jednorodzinnych w zabudowie
bliźniaczej. Dla pojedynczego segmentu przewidziano działki
o powierzchni od 450 do 580 m2.
Inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach.
Etap pierwszy - 5 domów, termin realizacji II kwartał 2012 r.
Technologia wykonania tradycyjna. W dwóch czterokondygnacyjnych
budynkach oferujemy mieszkania 1, 2, 3 i 4 - pokojowe, każde z
balkonem. Pod każdym budynkiem podziemna hala garażowa.
Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Standard deweloperski.
Termin realizacji: Etap I - blok A - koniec maja 2012r.
Etap II - blok B - koniec 07.2012r.
Ostatnie 3 mieszkania, każde ze strychem
o pow. 18m2 i ogrodem o pow. 40m2.
Miejsce parkingowe.
Technologia wykonania tradycyjna.
Dom w spokojnej okolicy, ulica nieprzelotowa.
Stan deweloperski. Mury: cegła porotherm 40cm, okna PCV,
profile pięciokomorowe, rolety zewnętrzne,
bramy sterowane zdalnie. Garaż i balkon wyłożone
płytkami ceramicznymi. Całość ogrodzona,
obsadzona tujami wzdłuż ogrodzenia, pozbruk.
Domy i mieszkania z tarasami na dachach.
W okolicy szkoła, sklepy, apteki.
Szybki dojazd do Poznania.
Stan deweloperski.
Lokal gotowy. Zlokalizowany w bardzo dobrym
punkcie Poznania. Cena obejmuje również zakup
miejsca postojowego przed budynkiem.
Oferujemy możliwość leasingu bądź najmu lokalu.
3.874,50
standard deweloperski
370.000-399.000
Centrum aktywnego wypoczynku. Apartamenty w
pięknej okolicy z szybkim dojazdem do Poznania. Plac
zabaw. Standard deweloperski.
Termin realizacji: I etap grudzień 2011r.
Domy w zabudowie szeregowej, 4 pokojowe z działką
o powierzchni od 137m2.
W cenie dwa miejsca postojowe na zewnątrz.
Termin realizacji: czerwiec 2011r.
Jedyne prawdziwe LOFTY w Poznaniu. Osiedle zamknięte,
monitorowane i chronione. W cenie miejsce postojowe na
zewnątrz. W standardzie klimatyzacja, centralny odkurzacz
i ogrzewanie podłogowe w łazience. Możliwy zakup miejsca
garażowego. W sprzedaży również apartament wykończony
pod klucz - zakup w atrakcyjnej cenie bądź leasing.
Bardzo dobra lokalizacja u zbiegu ulic Serbskiej i Wilczak. Niska,
sześciokondygnacyjna, nowoczesna zabudowa z przestronnymi
tarasami. Do mieszkań oferujemy miejsca garażowe w podziemnej hali i komórki lokatorskie. Osiedle ogrodzone
z nowoczesnym systemem monitoringu i kontroli dostępu.
Wybrane mieszkania podlegają programowi „Rodzina na Swoim.”
Standard deweloperski. Kompleks trzy i czteropiętrowych
budynków. Miejsca postojowe ogólnodostępne. Mieszkania 1, 2
i 3 pokojowe. W III etapie ogródki do mieszkań parterowych oraz
mieszkania dwupokojowe już od 38m2.
Termin realizacji II etap: grudzień 2011r., III etap-wrzesień 2012r.
UWAGI
TECHNOLOGIA WYKONANIA
I etap: 4.011-4.814
standard deweloperski
od 461.577
II etap - 4.028-4.166
III etap - 3.933-4.605
5.322-6.435
standard deweloperski
od 7.395 zł
standard deweloperski
CENA zł/1M2
(z VAT)
8
Powołaj się na NAS!
Największa oferta mieszkań i domów
poprzednio
INWESTOR
Tecbau Sp. z o.o.
ul. Sosnowa 23, 61-428 Poznań
tel. 507 030 585, 61 830 25 43
www.tecbau.pl
Global Step Consulting
ul. Jawornicka 8, pok. 106, Poznań
tel. 61 860 41 30, 501 05 05 15, 503 12 15 53
[email protected]
www.globalstep.pl, www.modernomundo.pl
Biuro Sprzedaży
Skalar Office Center
ul. Górecka 1, 60-201 Poznań
tel. 61 855 22 19
e-mail: [email protected]
www.pbg-erigo.pl
ZRB TEELDOM Sp. z o.o. Sp. J.
ul. Dworska 5, Poznań
tel.: 61 827 67 00, kom.: 694 498 186
www.osiedle-chabrowe.pl
e-mail: [email protected]dom.com.pl
61
60
67
66
65
64
Swarzędz-Jasin
ul. Laurowa
69
Dąbrowa, gm. Dopiewo
ul. Działkowa
Etap I
68
Nowa inwestycja!
ECORIA
Poznań, ul. Karpia 25
Quadro House
ul. Smardzewska 17 i 19
Lusówko/Rozalin
Poznań, ul. Złotowska 51
Tulce
ul. Konwaliowa/Fiołkowa
pełna własność
63
Robakowo
Osiedle Świerkowa Polana
etap II
62
Koninko, ul. Dziennikarska
Osiedle Nowe Koninko
Dowolna na terenie
inwestora
Firma Budowlana
MYTKOWSKI
62-052 Komorniki, ul. Poznańska 150
tel. (61) 810 80 40,
fax. (61) 810 88 72,
kom. 668 108 641
[email protected]
www.mytkowski.pl
59
58
Poznań, ul. Gnieźnieńska 11
Mosina
Osiedle Olszynka
SKALAND
Biuro Sprzedaży:
ul. 27 Grudnia 9/8a, Poznań
tel. 61 852 42 23, 664 027 101,
664 027 104, e-mail: [email protected]
www.skaland.pl, www.nowekoninko.pl
www.osiedlesosnowe.pl
www.swierkowapolana.pl
56
55
54
53
Poznań
OSIEDLE PODOLANY II
ul. Strzeszyńska 67 57
Poznań, ul. Polna 50
NOWA INWESTYCJA
Plewiska, ul. Fabianowska
Lusówko, ul. Wiązowa
Oborniki/Bogdanowo
„Osiedle Słoneczne”
LOKALIZACJA
TYTUŁ PRAWNY DO LOKALU
Biuro Sprzedaży
Mosina, os. Olszynka
budynek 1, tel. 605 351 470
www.osiedleolszynka.pl
Pryzma Developer Sp. z o.o. sp.k.
ul. Strzeszyńska 61A, 60-479 Poznań
tel. 61 844 22 90, 61 844 22 92
kom. 502 326 191
www.osiedlepodolany.pl, [email protected]
NEOBIS Sp. z o.o., 61-012 Poznań,
ul. Nadolnik 14B, tel. 61 22 10 990,
www.neobis.eu
[email protected]
Poznań, ul. Zakręt 26/1
tel. 61 66 25 175
www.polna.pl
www.hausner.pl
[email protected]
LEPIKO DEVELOPER Sp. z o.o.
ul. Skórzewska 19, 60-185 Poznań
Biuro sprzedaży:
61 85 60 241, 601 736 869
e-mail: [email protected]
PHU Dach-Bud Krzysztof Cholewa
ul. Boh. Westerplatte 11, 60-103 Poznań
tel. 601 78 55 86,
mail: [email protected]
www.dachbud.poznan.pl
Hausner Sp. z o.o., ul. Prusa 6/3
60-819 Poznań, tel.: 61 84 60 390
510 209 475, fax: 61 84 60 399
ADRES
KONTAKTOWY
tabela ofert rynku pierwotnego.
66
64
61
60
59
53
56
68
58
57
55
54
69
67
65
62
63
59
OBIEKT
1 bliźniak
4
82 mieszkania
54 mieszkania
2
7 mieszkań
etap I: 9 domów
etap II: 13 domów
140
12 (6 wolnych)
bez ograniczeń
234
58
81
7
14
3
68
ILOŚĆ
MIESZKAŃ, DOMÓW
175,8m2
+garaż 22,7m2
Dom 186 m2
Działka 431-544 m2
39-84
41-98
140-160
domy gotowe
66-108
147m2 z garażem
61-73
98-140
od 80
do ponad 300
35,64-68,09
26-58
43-85
43-90
66,17m2
149 z garażem
44-68
METRAŻ
Oryginalny projekt, 2 zespoły mieszkalne po 4 bloki, mieszkania
1, 2, 3 i 4-pokojowe o podwyższonym standardzie. Każde
od 6.300 do 7.300 brutto
od 698.000
brutto z gruntem
od 3.468 z działką
4.725-6.510
system płatności 15%/85%
system płatności 15%/85%
Dom jest położony na nowym osiedlu domów jednorodzinnych,
na skraju Swarzędza. Jest budowany z wysokiej klasy jakości materiałów.
Istnieje możliwość ingerencji w zabudowę ścian działowych oraz zmianę
funkcji niektórych pomieszczeń czy też dobudowania drugiego garażu
przy budynku w formie zamkniętej wiaty garażowej. Istnieje możliwość
wykończenia wnętrza budynku „pod klucz”.
Domy bliźniacze na mini osiedlu,
wybudowane w wysokim standardzie
deweloperskim. Sąsiedztwo nowych domów
jednorodzinnych. Szybki dojazd
do Poznania - King Cross 7 min.
Mieszkania 1, 2, 3 i 4-pokojowe, balkony, plac zabaw,
miejsca postojowe naziemne, miejsca postojowe
w hali garażowej, komórki lokatorksie. Technologia
wykonania tradycyjna.
monitorowane z całodobową ochroną. www.quadrohouse.pl
Cena miejsca postojowego-informacja mieszkanie posiadać będzie przestronny balkon lub taras, hala
u dewelopera, komórka lokatorska płatna garażowa na 90 miejsc oraz komórki lokatorskie. Zamknięte
Domy gotowe w zabudowie bliźniaczej. Pełna
infastruktura osiedla. Działki o powierzchni 480674m2. Tereny leśne oraz Jezioro Lusowskie.
Dogodna lokalizacja, połączenie autobusowe,
w pobliżu przedszkole i szkoła podstawowa.
Atrakcyjna lokalizacja w sąsiedztwie os. Bajkowego i Lasku
Marcelińskiego, kameralna zabudowa, hala garażowa,
dogodny dojazd do centrum miasta. W ofercie jedno mieszkanie
dwupoziomowe o pow. 108m2 www.zlotowska51.pl
Domy w zabudowie szeregowej z garażami,
podwyższony stan deweloperski.
Druga kondygnacja bez skosów, dwa miejsca postojowe.
Etap I - domy gotowe, etap II - termin realizacji: 06.2012.
II etap Osiedla Świerkowa Polana w Robakowie zakłada budowę 140
dwupoziomowych mieszkań, o powierzchni od 60
do 73 m2, z własnymi ogrodami oraz 2 miejscami parkingowymi.
Pełna infrastruktura osiedla, dostępne lokale mieszkalne
z możliwością prowadzenia handlu/usług. NOWOŚĆ!
I etap Osiedla Nowe Koninko w Koninku to 9 domów
wolnostojących, 12 szeregowych i willa z 4 mieszkaniami. Wysoki
standard: rolety nadokienne, drewniane okna, taras drewniany, piec
kondensacyjny, ogrzewanie podłogowe, odkurzacz centralny.
OSTATNIE DOMY WOLNOSTOJĄCE I SZEREGOWE!
Oferta budowy domów jednorodzinnych
na terenie klienta, 100 gotowych projektów ponad
100 wybudowanych domów. Nasza firma nie operuje
ceną metra wyceniamy każdy dom indywidualnie.
Technologia wykonania: tradycyjna porotherm.
Mieszkania 1, 2 i 3-pokojowe, garaże, miejsca parkingowe
i pomieszczenia gospodarcze. Lokalizacja w zacisznej
okolicy, blisko jezior i terenów rekreacyjnych. Atrakcyjnie
zaprojektowany teren osiedla z zielenią i placami zabaw.
Budynek wielorodzinny, standard deweloperski,
garaż podziemny, termin realizacji III kwartał 2012 r.
Mieszkania objęte programem „Rodzina na Swoim”.
Niska opłata rezerwacyjna - tylko 100 zł.
rabaty do 29.000 zł
ceny promocyjne:
5190-5508 brutto
rabaty do 44.000 zł
od 3717 zł/m2
brutto z działką
od 3.900 zł brutto/m2
z działką
od 4.071 zł
brutto z działką
od 2100
od 3.500 brutto
od 4500 zł/m2 brutto
Technologia wykonania: Porotherm. Nowoczesne budynki 5-poziomowe
z windami oraz z powierzchniami usługowo-handlowymi na poziomie -1.
Do dyspozycji mieszkańców podziemne miejsce postojowe. Mieszkania
wykończone pod klucz w wysokim standardzie wraz z roletami
zewnętrznymi i ogrzewaniem podłogowym. Osiedle ma być ogrzewane energią
z wnętrza Ziemi.Obiekty będą monitorowane. Termin oddania: grudzień 2012r.
Gotowe 2 i 3 pok. mieszkania
z komórkami lokatorskimi w cenie.
WYKOŃCZONE POD KLUCZ
Winda. 4pok. osobne wejście - możliwość
lokal użytkowy.
WYKOŃCZONE
POD KLUCZ
do 5.500 brutto
5.900-6.800 brutto
Technologia wykonania tradycyjna, mieszkania w zabudowie
szeregowej, poddaszowe lub dwukondygnacyjne z ogródkami.
Miejsca postojowe w cenie. Termin realizacji III kw. 2012r.
Budynek zaprojektowany zgodnie z najnowszymi trendami
w architekturze. Elewacja w spokojnej tonacji,
z elementami z drewna egzotycznego.
Zagospodarowany teren wokół budynku.
Bloczki ceramiczne + wełna mineralna. Ogródki, balkony
oraz piwnice w cenie! ODBIÓR MIESZKAŃ - JESIEŃ 2011r.
www.lepikodeveloper.pl
UWAGI
TECHNOLOGIA WYKONANIA
279.900 zł
495.000 zł brutto
z programu „Rodzina na swoim”
3.400 brutto dlaosóbkorzystających
za wykończone pod klucz
3.400 brutto za stan developerski
3.600 brutto
CENA zł/1M2
(z VAT)
Największa oferta mieszkań i domów
Powołaj się na NAS!
9
ŁACINA-DOM Sp. z o.o.
INWESTOR
HFJ Atrium PBH Sp. z o.o. Spółka
Komandytowa, ul. Dworcowa 25
62-025 Kostrzyn, tel. 61 8189213,
517020220, www.hfj-atrium.pl
e-mail: [email protected]
NOVUM PLUS Sp. z o.o.
ul. Obornicka 117, pok. nr 5, Suchy Las
tel. 61 652 23 35, 604 758 246
www.osiedle-rozalin.pl
Biuro sprzedaży: ul. Mostowa 10
ul. Przemysłowa 46a/U8
Poznań, tel. 883 352 636
www.asma.com.pl
[email protected]
Willa M.K-K Development
ul. Literacka 159, Poznań 60-461
tel. kom. 605 111 371, fax: 61 8 409 256
mail: [email protected]
www.willamkk.pl
Rubikon Sp. z o.o.
ul. Ks. Jakuba Wujka 15/17, 61-581
Poznań, tel. 061 833 19 27
[email protected],
www.rubikon.poznan.pl
SALON SPRZEDAŻY MIESZKAŃ
ul. Armii Poznań 58
62-030 Luboń
tel. 61 899 47 50
e-mail: [email protected]
www.pajo.pl
www.wartapark.pl
Biuro Sprzedaży Mieszkań
Poznań, ul. Milczańska 1
tel. 881 200 016, 881 200 017, 881 200 024
e-mail: [email protected]
Zapraszamy do nowego biura
w Centrum Handlowym AURORA,
ul. Platanowa 2 w Dąbrówce.
LINEA Sp. z o.o.
62-070 Dopiewo, Dąbrówka,
„Osada Leśna” ul. Cedrowa 27
tel. 61 890 12 12, 61 890 15 25
tel./fax 61 890 12 11
www.dabrowka.com.pl
e-mail: [email protected]
MP-INVEST
ul. Polna 65, 62-052 Komorniki
tel. 666 387 774
[email protected]
www.mp-invest.pl
ADRES
KONTAKTOWY
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
85
Poznań, Malta
ul. Bliźniąt
87
86
Poznań, ul. Chodzieska 25A
Pełna własność domu
Poznań, ul. Robocza
Dębowy Skwer
etap II
Osiedle Rozalin
w Lusówku,
gm. Tarnowo Podgórne 84
Osiedle Rycerza Kostro
Kostrzyn
Sopolicowo
ul. Pana Tadeusza,
Gerwazego, Jankiela,
Horacego
Wiry
ul. Komornicka/Żabikowska
Plewiska
ul. Strażewicza/Miętowa
PLEWISKA
ul. Zielarska II etap
KOMORNIKI
ul. Żabikowska
WARTA PARK
ul. 3 maja, Luboń
Malta Fountain
Poznań, ul. Milczańska 1
Dąbrówka „Osada Leśna”
pełne prawo własności
Dąbrówka „Osada Leśna”
pełne prawo własności
Dąbrówka „Osada Leśna”
pełne prawo własności
ul. Racławicka
Poznań
ul. Hangarowa
Lusówko
ul. Tarnowska
Lusówko
LOKALIZACJA
TYTUŁ PRAWNY DO LOKALU
tabela ofert rynku pierwotnego.
81
79
77
73
70
75
76
87
81
86
85
84
83
76
71
80
78
74
OBIEKT
56
2
88
15
65
195
domy w zabudowie
szeregowej
48
domy w zabudowie
bliźniaczej
96
134
48
123
129 mieszkań
lokale usługowe
8
(piano)
11
(forma)
14
(opti)
Willa miejska
3 mieszkania
2 połówki bliźniaka
1 połówka bliźniaka
ILOŚĆ
MIESZKAŃ, DOMÓW
43-83
dom: 164 m2
działka: 319 m2
27-135
132,55-186,45
33-92
65 m2
111-135 m2
35-55 m2
30-95 m2
48-55m2
37-111m2
26,71-114,47
powierzchnia
mieszkań
81,8 i 81
71,9-76
39,5-55,4
90-130 m2
171 m2
179 m2
METRAŻ
Zielony taras, 1 miejsce postojowe
dla każdego domku.
Standard deweloperski.
Mieszkania w zabudowie wielorodzinnej.
Standard deweloperski. Bliskość Wielkopolskiego
Parku Narodowego. Blisko centrum handlowousługowego. Zróżnicowane mieszkania
jednopoziomowe i z antresolą.
2 miejsca postojowe, bliskość Wielkopolskiego
Parku Narodowego. Obwodnica Poznania,
dostępność wielu centrów handlowych.
Standard deweloperski.
Mieszkania w zabudowie wielorodzinnej, standard
deweloperski, atrakcyjna lokalizacja, dobry
dojazd do Poznania, rozwinięte zaplecze
handlowo-usługowe.
Standard deweloperski, atrakcyjna lokalizacja, szybki
dojazd do Poznania, plac zabaw dla dzieci,
sąsiedztwo Wielkopolskiego Parku Narodowego.
„Święta się zbliżają, ceny Mieszkań
w Warta Park spadają.”
„Zobacz sam, super ceny z 4200 brutto/m2
na 3800 brutto/m2 pod choinkę kładziemy Wam.”
Budynek mieszkalno-usługowy, pięciopiętrowy
z windami, dwupoziomowa hala garażowa, plac
zabaw, pełna infrastruktura, dogodne warunki
finansowania zakupu lokalu.
Termin realizacji I kw. 2013 r.
Nowoczesny dom czteropokojowy z ogrodem,
w zabudowie szeregowej. Dwa miejsca parkingowe,
realizacja: listopad 2012r.
Technologia: tradycyjna ceramiczna.
Mieszkania dwupoziomowe 3 lub 4 pokojowe w zabudowie
szeregowej z ogrodem, miejsce parkingowe na własność,
realizacja: marzec - czerwiec 2012r.
Technologia: tradycyjna ceramiczna.
Mieszkanie jednopoziomowe, 3 pokojowe w zabudowie
szeregowej z tarasem, miejsce parkingowe na własność,
realizacja: sierpień - listopad 2012r.
Technologia: tradycyjna ceramiczna.
Stan deweloperski.
Termin odbioru: 30.11.2012.
Miejsce postojowe w hali garażowej w cenie mieszkania.
Technologia wykonania tradycyjna: porotherm.
Stan deweloperski.
Termin odbioru: 30.11.2012.
Technologia wykonania tradycyjna: porotherm.
Stan deweloperski.
Termin odbioru: 30.11.2011.
UWAGI
TECHNOLOGIA WYKONANIA
od 6.200 brutto/m2
od 3.700 zł/m2
brutto z działką
5.500-6.900 brutto
3.022,00 brutto
Prestiżowa lokalizacja, komórki lokatorskie,
garaż podziemny, monitoring.
Wysoki standard wykończenia.
Możliwość wykończenia pod klucz.
Dom w zabudowie bliźniaczej położony w atrakcyjnej
dzielnicy Poznania - Smochowice.
Dom zbudowany z cegły ceramicznej, w tradycyjnej
technologii. Standard deweloperski.
Możliwość wykończenia domu „pod klucz”
Budynek mieszkalny siedmiokondygnacyjny. Winda, hala
garażowa. Kompleks chroniony. Idealna lokalizacja
w centrum miasta. Termin realizacji - I półrocze 2012 r.
Technologia wykonania:
tradycyjna ceramiczna.
Domy w zabudowie szeregowej,
bliźniaczej oraz wolnostojącej.
od 3.990 zł brutto Wysoki standard wykończenia, mieszkania 1, 2, 3 i 4
pokojowe, windy. Termin realizacji: grudzień 2011r.
Standard
Mieszkania na sprzedaż i wynajem.
deweloperski
240.000 brutto
od 300.000 brutto
od 3.990 brutto/m2
4.200 brutto/m2
3.950 brutto/m2
od 3.800 brutto/m2
Cena mieszkań 6300-7500
Cena lokali usługowych wiadomość u dewelopera
od 4900zł/m2 brutto
od 4687zł/m2 brutto
od 4640zł/m2 brutto
PROMOCJA
6.800 m2
430.000
439.000
CENA zł/1M2
(z VAT)
10
Powołaj się na NAS!
Największa oferta mieszkań i domów
DEVELOPMENT
development
HOUSE
NEW
INWESTOR
102
101
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
pełna własność
103
RED Park
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 382
Poznań Winogrady
ul. Hawelańska 6
Poznań Winogrady
ul. Hawelańska 6
tel. 61 8266984
tel. kom: 509 470 776
[email protected]
www.murapol.pl
Biuro Sprzedaży:
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 382
tel. 61 853 90 85, 517 112 112
www.redpark.pl
Swarzędz Jasin
ul. Kmieca
Osiedle Paczkowska 9
Poznań
Osiedle Zielony Zakątek
Kórnik
pełna własność
Luboń, ul. Żabikowska
Komorniki, ul. Młyńska
ul. Grudzińskiego 7
Centrum Swarzędza
Osiedle Kalinowe
Rokietnica
Przeźmierowo,
ul. Wysogotowska/Niecała
Poznań, ul. Szczawnicka
Poznań, ul. Lodowa
Osiedle Kameralne II
Poznań - Spławie
ul. Gospodarska
Osiedle Kameralne
Poznań, Szczepankowo
ul. Glebowa
Osiedle Przyjazne
Skórzewo
Osiedle Przy Lesie
Kamionki k/Borówca
LOKALIZACJA
TYTUŁ PRAWNY DO LOKALU
MANZARA
kom. 509 844 388, 509 833 553
www.manzara.pl
e-mail: [email protected]
LT Service Sp. z o.o.
Plac Andersa 5, 61-894 Poznań
tel. 691 500 649, 61 646 56 95
www.ltdevelopment.com.pl
e-mail: [email protected]
NEW HOUSE DEVELOPMENT
Sp. z o.o. Sp. K.
62-030 Luboń, ul. Żabikowska 2
tel. kom. +48 501 566 568
Future Building Company
tel. 602 48 35 11
www.domy-future.pl
Kalbud Deweloper
ul. Winogrady 133/2
61-642 Poznań
tel. 61 829 02 00, 61 624 23 13/14
[email protected]
www.kalbud.com.pl
SALON SPRZEDAŻY MIESZKAŃ
ul. Hodowlana 5, Poznań
tel. +48 795 534 683, +48 513 125 796
e-mail: [email protected]
VILLA Sp. z o.o.
tel.: 508 106 830, 602 527 269
[email protected]
www.villa.poznan.pl
Przedsiębiorstwo A. Grzegorczyk Sp. z o.o.
biuro sprzedaży:
Grzegorczyk Nieruchomości
ul. Wrocławska 25A, 61-838 Poznań
tel. 618 51 02 27, 502 636 353,
501 295 583, 502 302 366, 502 302 401
www.grzegorczyk.com.pl
[email protected]
ADRES
KONTAKTOWY
tabela ofert rynku pierwotnego.
94
102
99
95
92
90
88
103
101
97
98
100
96
93
91
89
OBIEKT
130
pierwszy etap
240
4 domy
rabat 30.000
do 30.12.2011
2 budynki
dwulokalowe
35 domów
4 domy
72 mieszkania
w I etapie
98 mieszkań
32 mieszkania
gotowe do odbioru
do 16
1
11
6 domów bliźniaczych
od 4150zł/m2 dom
od 150zł/m2 działka
3700zł/m2
440.000,00
brutto z gruntem
30-80
25-102
Doskonała lokalizacja.
Blisko Starego Rynku,
Warty i Cytadeli.
Standard deweloperski.
Konstrukcja żelbetonowa, wypełnienie ceramiczne.
5100-6950
Realizacja III kw. 2013, garaż podziemny,
promocyjny system bezpośrednie
sąsiedztwo parku, osiedle chronione,
płatności 15/85
plac zabaw, galeria handlowa.
5400-6200 brutto
Termin realizacji 06.2012. Zabudowa bliźniacza,
kameralna, balkony, 3 sypialnie, garderoba,
pomieszczenie gospodarcze, kominek, ogrzewanie
podłogowe, piec dwufunkcyjny, rolety, podejścia,
podjazdy w kostce brukowej, ogrodzenie terenu.
Dogodna lokalizacja-10 min. do centrum,
ogródki o powierzchni od 117 do 560 m2,
wszystkie lokale posiadają własne garaże.
Domy w zabudowie szeregowej, każdy z domów ma 123m2
oraz własny ogródek o powierzchni od 200 do 440m2,
czas dojazdu od Ronda Rataje do granicy osiedla
to zaledwie 15-20 min.
Gotowe do odbioru.
Super lokalizacja!
Domy w zabudowie szeregowej z ogródkiem.
Osiedle zamknięte.
Standard deweloperski.
Technologia wykonania: Porotherm.
Dachówka ceramiczna.
Okna drewniane.
Mieszkania z kominkiem i ogródkiem.
Urokliwy, pagórkowaty teren przy lesie.
Dojazd do centrum Poznania - 5 min.
Ekskluzywne mieszkania w nowoczesnym budynku
wielorodzinnym. Standard deweloperski. Cały kompleks
połączony podziemną halą garażową. Obfitość terenów
zielonych, oświetlone ścieżki spacerowe, dla najmłodszych
plac zabaw. I etap inwestycji zostanie
ukończony w IV kwartale 2012 r.
od 4.444 do 4.881
netto/m2
od 4.000 zł/m2
MIESZKANIA Z KREDYTEM RODZINA NA SWOIM.
Gotowe do odbioru - standard wykończenia deweloperski.
Wysoce rozwinięta wewnętrzna infrastruktura osiedla,
bogata w tereny zielone.
Budynki mieszkalne dwukondygnacyjne w zabudowie
bliźniaczej, wykonane w technologii tradycyjnej. Mieszkania
z ogrodami lub balkonami i miejscami parkingowymi. Terim
oddania II kwartał 2011 roku.
Okazja! Dom w atrakcyjnej dzielnicy Poznania - Podolany, w
okolicy ulic Kartuskiej i Zakopiańskiej.
Zbudowany w technologii tradycyjnej na działce 553m2.
Atrakcyjne mieszkania oraz dwupoziomowe apartamenty
w budynku mieszkalnym położonym w doskonałej lokalizacji
w centrum miasta, przy spokojnej ulicy, z miejscami
postojowymi w hali garażowej i cichą windą.
Zakończenie inwestycji - IV -2012 roku.
Osiedle domów bliźniaczych na działkach od 400-500m2,
z piętrem bez skosów i zadaszonym tarasem.
Dojazd w 5 minut do centrum Poznania.
Technologia tradycyjna.
Domy wolnostojące na dużych działkach od 800-1150m2
z garażem lub bez. Domy bliźniacze z wiatami garażowymi
na działkach od 250-350m2. Domy z cegły ceramicznej,
do wyboru 2 typy elewacji: cegła klinkierowa
i tynk mineralny. Większość osiedla jest już zamieszkała.
Zapraszamy do domu wzorcowego na osiedlu.
Domy szeregowe z działkami od 140m2 (skrajne ok. 250m2)
Domy bliźniacze z działkami 400-550m2. Osiedle położone
za nowym gimnazjum w Skórzewie. Dobra lokalizacja, 1km
od obwodnicy w budowie. Bardzo dobra alternatywa dla
mieszkania w Poznaniu. Drogi z kostki brukowej,
na osiedlu zieleń i place zabaw.
Osiedle domów jednorodzinnych w stylu willi miejskich
położone na działkach 500-700m2.
Doskonała lokalizacja, wysoka jakość materiałów, ceramika.
Oświetlone i utwardzone drogi. Blisko szkoły, sklepy i usługi.
Możliwość wykończenia pod klucz.
UWAGI
TECHNOLOGIA WYKONANIA
od 3.164 do 3.800
netto/m2
od 4.200 zł/m2
od 625.850 zł
5.300-6.900 zł/m2
brutto
od 477.300 zł
brutto z działką
od 4.430 zł/m2
brutto z działką
od 454.900 zł brutto z działką
od 354.900 zł brutto z działką
od 359.300 zł
brutto z działką
CENA zł/1M2
(z VAT)
od 3700 zł/m2
brutto z działką
530.000 brutto
(ok. 200m)
132m2 z garażem z działką
600.000 brutto
z działką (ok. 500m)
143
123
108,4
70m2
28-66
52-59
78-172
185
27-78
od 110,3 m2
od 150,7 m2
od 92,3 m2
7 willi miejskich
od 79,9 m2
5 domów bliźniaczych
od 88 m2
11 domów bliźniaczych
10 domów szeregowych
od 136,4 m2
METRAŻ
18 domów wolnostojących
ILOŚĆ
MIESZKAŃ, DOMÓW
+ ogród ok. 120m2
ogród w cenie
Cena za dom
pow. użytkowa:
od 143,13 m2
z działką
do 243,51 m2 od 495.000,00 brutto
Technologia wykonania: tradycyjna.
Budynki jednorodzinne w zabudowie szeregowej
z wbudowanym garażem. Architektura budynków
to powiązanie nowoczesności z tradycją, sąsiedztwo
lasów, łatwy dojazd do Poznania.
Termin realizacji maj 2012.
Domy jednorodzinne, dwu lokalowe w zabudowie
bliźniaczej. Podwyższony standard deweloperski.
Termin realizacji: styczeń 2012r.
14 domów
w zabudowie
szeregowej
4 domy
100 mieszkań
w 25 domach
141,8
55 m2
75 m2
4.200 zł/m2
3.727,00 zł/m2
3.635,00 zł/m2
Domy szeregowe w zabudowie bliźniaczej,
połączone dwustanowiskowymi garażami,
usytuowane przy cichej, spokojnej ulicy
blisko centrum miasta.
Świetna lokalizacja
do odbioru od zaraz.
49,6-74,4
zostało 17 mieszkań
od 4.920 zł/m2 netto
Do odbioru od zaraz,
płatność 50/50,
także na biura.
213,66
zostały tylko 2 domy
od 3.294 zł/m2 netto
z gruntem
25-38
71 apartamentów
od 6.500 zł/m2 netto
z miejscem w hali
garażowej
II kwartał 2012. System płatności 10/90
Apartamenty 1 i 2 pokojowe nad morzem,
w pełni wykończone i wyposażone, z miejscami
parkingowymi w podziemnej hali garażowej.
Termin realizacji: II kwartał 2012.
Wypoczywaj i zarabiaj 7% w skali roku!!!
Mieszkania 1- 4 pokojowe, o podwyższonym
standardzie wykończone „pod klucz”
od 6.500 zł/m2 brutto
z miejscami parkingowymi w podziemnej hali
z miejscem w hali
garażowej w cenie. Termin realizacji:
garażowej
27
29
34-88
46-69
6.350-6.450 zł/m2
brutto
Kamienica wykonana ze szlachetnych materiałów najwyższej
jakości. Budynek objęty monitoringiem, każdy apartament
posiada sieć komputerową, elektryczne żaluzje, system
alarmowy, miejsce postojowe, komórkę lokatorską, piec
dwufunkcyjny. Ogrody w mieszkaniach parterowych.
Inwestycja zrealizowana.
Budynek mieszkalny pięciokondygnacyjny,
ogrody w wybranych mieszkaniach na parterze,
winda, teren ogrodzony i objęty monitoringiem.
Do mieszkań oferujemy miejsca postojowe, garażowe
w podziemnej hali. Termin realizacji - wrzesień 2012r.
7.500 zł/m2 brutto
62
4
UWAGI
TECHNOLOGIA WYKONANIA
CENA zł/1M2
(z VAT)
METRAŻ
ILOŚĆ
MIESZKAŃ, DOMÓW
BUDUJESZ, INWESTUJESZ WAŻNE NUMERY TELEFONÓW
Urząd Miasta Poznania, http://www.city.poznan.pl/
- Wydział Urbanistyki i Architektury
Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, pok. 337, III piętro,
tel. 061 878-55-24, fax 061 878-55-28,
[email protected] - Miejski Konserwator Zabytków
Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, pok. 359, III piętro,
tel. 061 878-54-52, fax 061 878-54-51,
[email protected] - Wydział Ochrony Środowiska
ul. Gronowa 22A, 61-655 Poznań, tel. 061 878-40-53, fax 061 878-40-55,
[email protected] Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań, centrala - 061 827-15-00, fax 061 827-02-01,
[email protected] Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, pok. 518, 502,
tel. 061 878-55-95, fax 061 878-55-94
porady prawne przez telefon 061 878-56-69
porady prawne - wtorki godz. 12-15
[email protected] www.pinb.poznan.pl
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, http://www.powiat.poznan.pl/ ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań, centrala 061 841-05-00
- Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej
Informacja telefoniczna - 061 841-05-50/504
- Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, tel. 061 841-05-09
Wielkopolski Urząd Wojewódzki, http://www.poznan.uw.gov.pl/
Al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań - Wydział Infrastruktury, pok. 234 bud. C,
tel. 061 854-17-08, 852-34-77, fax 061 854-15-39, [email protected]
- Wojewódzki Konserwator Zabytków,
ul. Gołębia 2, Poznań, tel. 061 852-80-02/3
Samorządowe Kolegium Odwoławcze, www.bip.wokiss.pl/skopoznan
Al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań, tel/fax 061 854-14-58, [email protected]
Wojewódzki Sąd Administracyjny, http://www.wsa.poznan.pl/
ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań,
centrala - 061 856-67-00. Wydział Informacji Sądowej,
tel. 061 856-67-32, fax 061 856-67-30, [email protected]
Izba Notarialna w Poznaniu, http://www.rejent.poznan.pl/
ul. Piękna 41, 60-589 Poznań, tel. 061 848-08-13
(na stronie znajduje się wykaz kancelarii notarialnych zrzeszonych w Izbie)
[email protected]
Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział w Poznaniu,
Stary Rynek 56, 61-772 Poznań, tel/fax 061 852-00-20, [email protected]
Wielkopolskie Stowarzyszenie Pośredników Obrotu Nieruchomościami,
http://www.wspon.pl/, ul. Grobla 1, 61-858 Poznań,
tel/fax 061 853-14-34, [email protected]
Poznańskie Stowarzyszenie Pośredników i Organizatorów Rynku Nieruchomości,
http://www.psp.net.pl/, ul. Ratajczaka 21/22, 61-814 Poznań,
tel/fax 061 851-64-26, tel. 061 855-05-90, [email protected]
112
Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego,
http://www.srmww.pl/, ul. Gronowa 20, pok. 407, 61-655 Poznań,
tel. 061 820-89-51, fax 061 827-18-39, [email protected]
INVEST-BUD Bortlisz Sp.J.
ul. Gruszkowa 7, Kąkolewo
64-113 Osieczna, tel. 509 664 371
[email protected], www.invest-bud.com
Zalasewo, os. Leśne
112
111
pełna własność
CZMOŃ
„OSIEDLE POD KÓRNIKIEM”
INVEA S.A.
ul. Gen. T. Kutrzeby 16g/124
61-719 Poznań
tel. 663 394 891, 61 624 25 61
www.invea.net.pl
110
STACHOWIAK
tel. 501 709 779, 502 622 233
www.atrakcyjne-domy.com.pl
Poznań, ul. Minikowo 6
109
Poznań, ul. Rynarzewska
własność
108
108
Poznań, ul. Sieradzka
własność
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Grunwald”
w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 21,
60-783 Poznań
Biuro Sprzedaży: tel. 61 647 43 24
III piętro, pokój 306
www.grunwald.pl
Apartamenty wakacyjne
Pogorzelica, ul. Wrzosowa 4
107
106
106
Poznań
ul. Literacka 45J
Biuro sprzedaży:
Poznań, ul. Kasprzaka 62
tel./fax 61 866 14 82
czynne: pn.-pt. 8-16, sob. 10-13
e-mail: [email protected]
www.pwd-mieszkania.pl
105
Skwer Jagiellonki
Poznań-Piątkowo
ul. Braille'a 2
pełna własność
Kamienica na Podolanach
104
Poznań-Podolany
103
ul. Węgorzewska 25
pełna własność
104
TK Invest sp. z o.o. sp.k.
Biuro Sprzedaży mieszkań
ul. Węgorzewska 25/5
60-466 Poznań
tel./fax 61 8 422 290
kom.: 533 322 322
[email protected]
www.tk-invest.pl
LOKALIZACJA
TYTUŁ PRAWNY DO LOKALU
ADRES
KONTAKTOWY
INWESTOR
tabela ofert rynku pierwotnego.
110
111
107
105
OBIEKT
109
Wielkopolskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości,
http://www.wszn.com.pl/
ul. Wybickiego 16, Poznań,, tel/fax 061 835-16-53
Katarzyna Kwaśniewska
Z-ca Dyrektora ds. Rozwoju i Sprzedaży:
tel. (61) 842 29 89, kom. 515 145 564
e-mail: [email protected]
Dział Obsługi Klienta:
Aleksandra Jarzembowska
tel. (61) 842 29 89
e-mail: [email protected]
Skład i łamanie:
Monika Masłek
tel. (61) 842 29 89
e-mail: [email protected]
Kontakt i wysyłka:
Monika Andrzejewska
tel./fax (61) 842 29 89, 842 25 59
e-mail: [email protected]
Wydawca:
ul. Straży Ludowej 9, 60-465 Poznań
tel./fax (61) 842 29 89, 842 25 59
Nakład: 10 000 egzemplarzy
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, reklam i artykułów.
Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu
wydań ogłoszeń i reklam.
Projekty ogłoszeń i reklam wykonanych
przez Sempres Sp. z o.o. stanowią jej własność.
© Copyright Sempres
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Wydawanie, kopiowanie i powielanie w całości
lub/i części zabronione prawnie bez zgody Wydawcy.
www.terazdom.info, www.sempres.com
Powołaj się na NAS!
11
WYPOSAŻENIE WNĘTRZ
salon czynny:
pn-pt: 8.00-17.00
sob: 10.00-14.00
panele
tkaniny meblowe
tkaniny dekoracyjne
meble tapicerowane
skóry naturalne
parkiety
panele
deski lite
parkiety
oleje
lite
dodeski
drewna
oleje
do drewna
SALON FIRMOWY
ul. Wrzesińska 59D, 62-020 Swarzędz
tel. (61) 651 03 00
[email protected], www.artex-tkaniny.pl
ul. Obornicka 337 (CH GIANT) Poznań
www.salon.nobless.pl
MEBLOFORM
• szafy z drzwiami przesuwnymi
• garderoby, wnęki
• meble kuchenne na wymiar
ul. Rzemieślnicza 19, 62-081 Przeźmierowo
tel. 061 652 38 09, kom. 604 176 013
oferta wielkopolskich biur obrotu nieruchomościami.
Admico MIESZK. WYNAJEM
czynsz 1600 zł+opłaty
Centrum
3 pokoje, pow. 91m2,
dwupoziomowe z garażem.
Admico Sp. z o.o. 607 260 690
www.admico.pl
Admico HOTEL SPRZEDAŻ
Admico MIESZK. WYNAJEM
czynsz 900 zł+opłaty
Strzeszyn
kawalerka o pow. 37m2, II piętro,
częściowo wyposażona.
Admico Sp. z o.o. 607 260 690
www.admico.pl
Admico MIESZK. SPRZEDAŻ
8 500.000 zł
Hotel pod Kaczorem Piotrowo
trasa Poznań-Wrocław
Admico Sp. z o.o. 609 580 330
www.admico.pl
Dator
BIURA WYNAJEM
295.000 zł
Różany Potok, ul. Drewsa
3 pokoje, pow. 60m2, parter
Admico Sp. z o.o. 609 580 330
www.admico.pl
MIESZKANIE SPRZEDAŻ
220.000zł
od 40,00zł/m2
POZNAŃ, UL. GRONOWA 22
powierzchnie biurowe do wynajęcia
DATOR Invest Sp. z o.o. SKA
Tel.: 61 842 07 02 wew. 107
www.dator.pl
12
RATAJE, os. Czecha
pow. 49m2, 2 pokoje,
balkon, łazienka, duża kuchnia
OKAZJA! 608 298 268
Powołaj się na NAS!
Admico HOTEL SPRZEDAŻ
1 950.000 zł
Hotel Mieszko Gniezno
pow. bud. 2000m2, pow. działki 2600m2
48 pokoi (77 miejsc noclegowych)
Admico Sp. z o.o.
609 680 330, www.admico.pl
Admico MIESZK. WYNAJEM
czynsz 1200 zł + opłaty
Swarzędz
2 pokojowe, pow. 49m2, częściowo
wyposażone, z ogródkiem.
Admico Sp. z o.o. 607 260 690
www.admico.pl
Admico MIESZK. WYNAJEM
najem 1500 zł
Naramowicka 180
3 pok., 53m2, nowy blok,
w cenie garaż
Admico Sp. z o.o. 609 580 330
www.admico.pl
Admico MIESZK. SPRZEDAŻ
189 000 zł
Jeżyce, ul. Mylna
kawalerka, pow. 35 m2, nowszy blok,
z wyposażeniem.
Admico Sp. z o.o. 607 260 690
www.admico.pl
Admico MIESZK. SPRZEDAŻ
295.000 zł
Os. Lecha
3 pokoje, 60m2, III piętro,
nowe okna, wolne
Admico Sp. z o.o. 609 580 330
www.admico.pl
Promotor-Wieczorek
MIESZK. WYNAJEM
278.000 zł
Admico MIESZK. WYNAJEM
czynsz 900 zł + opłaty
Sołacz
Atrakcyjna, umeblowana kawalerka,
pow. 28m2
Admico Sp. z o.o. 607 260 690
www.admico.pl
Promotor-Wieczorek
DOM SPRZEDAŻ
1050.000 zł do negocjacji
os. Kwiatowe, nowy dom wolno
stojący, pow. 180m2, na działce 650m2.
Ładny 5 pokojowy z garażem
i zagospodarowanym ogrodem.
61 866 50 33, 506 077 845
Promotor-Wieczorek
BUDYNEK WYNAJEM
czynsz 6000 zł/mies.
Ok. Szczepankowa ładny parterowy bud.
OKAZJA! Rzeczypospolitej
z magazynem o pow. 390m2 z parkingiem, co
79m2, ładne, 3 pok., w wieżowcu
gazowe, 2 łazienki, zapl. socj-biurowe,
Pokoje 20, 21 z balkonem, 15m2,
pow. biurowe, edukacyjne, usługowe.
kuchnio-jadalnia, łazienka, wc niezależne.
61 866 50 33, 506 077 845
61 866 50 33, 506 077 845
Admico MIESZK. WYNAJEM
czynsz 1000 zł + opłaty
Asnyka
3 pokojowe, pow. 56m2
Admico Sp. z o.o. 607 260 690
www.admico.gratka.pl
Promotor-Wieczorek
DOM SPRZEDAŻ
1450.000 zł do negocjacji
Szczepankowo nowoczesny, duży
dom z garażem, pow. ca. 300m2 na
działce 1450m2, nadaje się na dom 2
rodzinny, lub działalność gospodarczą.
61 866 50 33, 506 077 845
Promotor-Wieczorek
MIESZK. SPRZEDAŻ
269.000 zł
Jeżyce plomba
47m2, na parterze, nowa garsoniera,
gabinet, biuro, KW, ew+garaż
61 866 50 33, 506 077 845
PAKIETY
TRADYCYJNE
- Ceraclass
- Ceraclass + zasobnik 100 l
- Beretta Kompakt II 24 kW + zasobnik
- Kocioł Beretta JUNIOR dwufunkcyjny
PAKIETY
KONDENSACYJNE
- Junkers Cerapur Smart 14kW
+ zasobnik 100 l + regulator pogodowy
- Beretta Kompakt GREEN 16 kW
+ zasobnik 100 l + regulator pogodowy
SYSTEMY INSTALACYJNE
Promocyjne pakiety
kotłów gazowych
z zasobnikami!!!
ELEKTROWNIE WIATROWE
POMPY CIEPŁA
PANELE SŁONECZNE
KOLEKTORY SŁONECZNE
tel. 501 664 300
tel. 693 286 349
Biuro:
Drużyna, ul. Widokowa 10
www.canbudenergia.pl
NOWOŚĆ!!! ODKURZACZE CENTRALNE
POMPY CIEPŁA, KOMINKI, SOLARY
CERAMIKA KOŁO, BATERIE KLUDI DEANTE
Skórzewo, ul. Poznańska 78, Tel. 61 814 37 70
www.grambet.pl, e-mail: [email protected]
katalog firm.
„„
ARCHITEKTURA
3W Pracownia Architektoniczna Agnieszka Jurasz
P-ń, ul. Słowackiego 44/46 m 6, tel. 61 84 33 239, 505 048 531
e-mail: [email protected], www.3wymiary.pl
Oferta projektowa: budynki jedno i wielorodzinne, obiekty
użyteczności publicznej, usługowe, wnętrza wraz z detalami.
„„
ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE
PH Nowax
Hurtownia – P-ń, ul. Gorzowska 18, tel. 61 88 66 021 Sklep – P-ń, ul. Głogowska 174, tel. 61 66 154 73, [email protected]
Kable, przewody, aparatura modułowa, koryta kablowe, rury
instalacyjne, osprzęt, żarówki, świetlówki.
TORINET
Puszczykowo, ul. Fiedlera 15, tel. 502348693 e-mail: [email protected], www.torinet.com.pl
Instalacje elektryczne, Alarmy, Monitoring CCTV, Domofony,
Inteligentne instalacje.
„„
BRUK/KAMIENIARSTWO
BrukPol Nowak Danuta Nowak
Kostrzyn, ul. Sikorskiego 5, tel. 602 850 450 e-mail: [email protected] owak.pl, www.brukpol-nowak.pl
Sprzedaż kostki brukowej i granitowej wraz z usługami brukarskimi.
KAZBET AiP Balcerzak
Kaźmierz, ul. Nowowiejska 11, tel. 61 291 77 80, kom. 601 77 10 43, www. kazbet.pl
Produkcja kostki brukowej, oporników. Wykonawstwo nawierzchni z kostki brukowej różnego przeznaczenia.
Kamieniarstwo Kluczbud
Poznań, ul. Obornicka 327a, tel. 607 173 504, 608 294 374
Układanie kostki granitowej i brukowej koło nagrobków.
Wykonanie z kamienia blatów, parapetów-od 70zł/mb,
schodów-od 350zł/m2, nagrobków-od 1500zł.
„„
FIRMY BUDOWLANE
P.P.H.U. Jarpol Wojcjech Przynoga
Kiekrz, ul. Torfowa 8, tel. 61 8 125 112 e-mail: [email protected], www.jarpol.com.pl
Produkcja domów w lekkim szkielecie drewnianym oraz wszelkiego rodzaju wyrobów z drewna na wymiar i życzenie klienta.
„„
KOMINKI/INST. GRZEWCZE
e-mail: [email protected], www.kominkimarco.pl
Doradztwo, projektowanie, budowa i montaż kominków oraz sprzedaż marmuru, granitu, trawertynu.
„„
MATERIAŁY BUDOWLANE
ANDOX Mag.Fabr.Roben
Poznań, ul. Składowa 10, tel. 61 851 90 86 e-mail: [email protected], www.andox.com.pl
Sprzedaż dachówek ceramicznych cegły klinkierowe, Poroton,
okien dachowych, rynien, akc. dachowych. pn-pt 8-16 sob 9-13
Ecopartner®
P-ń, ul. Podmiejska 2, tel. 61 653 11 55, www.ecopartner.com.pl
16latnarynku,oferujemałeoczyszczalnieściekówbytowychdla3-250mieszkańców-odprojektudomontażuiserwisu.Dwietechnologieosadnikgnilny+drenażlubosadczynny-napowietrzanieściekówdmuchawąmocyod50W.
PPHU KOLMAX
Swarzędz, ul. H. Szumana 47, tel. 61 81 81 319 e-mail: [email protected], www.kolmax.pl
Pokrycia dachowe, okna dachowe, rynny i systemy rynnowe,
akcesoria dachowe, membrana dachowa, wycena dachu.
HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH „PAKOS”
Bogucin, ul. Gnieźnieńska 72 tel. 61 826 38 35, 61 826 38 36,
fax 61 826 38 37 e-mail: [email protected], www.pakos.poznan.pl.
Budowa od fundamentów po wykończenie.
„„
MEBLE
D&D Świat Kuchni
Przeźmierowo, ul. Wysogotowska 27 tel. 61 814 26 72, 500 449 418,
664 524 177, [email protected], www.dd-swiatkuchni.pl
Nowoczesne i stylowe meble kuchenne oraz szafy wnękowe
na wymiar, sklepy, apteki, meble nietypowe. Ceny producenta!
„„
PROJEKTOWANIE WNĘTRZ
Rafa Design, Poznań, tel. 503 340 151
e-mail: [email protected], www.waraczewska-design.pl
Projektowanie wnętrz z duszą, mebli, sztuki użytkowej, detali.
Nadzór autorski nad projektem, doradztwo. Profesjonalne i indywidualne podejście do klienta.
„„
PRZEPROWADZKI
tel.618439161
www.123przeprowadzki.pl
kom. 668 23 24 55
Profesjonalne Przeprowadzki domów, mieszkań i firm.
Poznań, Polska, Europa. Na hasło TerazDom 5% rabatu.
„„
SPRZĄTANIE, USŁUGI
BrygadaRR - sprzątanie domów
Poznań, ul. Lotnicza 1, tel. 61 610 18 38, 501 35 18 18
e-mail: [email protected], www.brygadarr.com.pl
Sprzątamy szybko sprawnie i dokładnie: domy, apartamenty,
mieszkania! Sprzątanie zajmuje nam zaledwie 2-3 godz.
DAN-POL
Poznań, ul. Niedziałkowskiego 1, tel./fax 61 833 77 40 e-mail: [email protected], www.dan-pol.com.pl
Nowoczesne i klasyczne drzwi wewnętrzne drewniane firmy DANA z Austrii, drzwi szklane oraz ścianki szklane przesuwne, drzwi obiektowe p.poż
J&M Centrum szkła i luster
Poznań, ul. Obornicka 300, tel. 61 822 81 82 e-mail: [email protected], www.lustra.pl
Lustra z oświetleniem, stoliki, kabiny prysznicowe, parawany
nawannowe, panele ścienne, szkło laminowane, hartowane.
KOBAMET Sp. z o.o.
Poznań, ul. Widłakowa 2, tel. 61 828 80 11 e-mail: [email protected], www.kobamet.com.pl
Producent balustrad nierdzewnych, schodów, ogrodzeń i daszków w budynkach użyteczności publicznej i prywatnych.
„„
USŁUGI DEKARSKIE
PPUH MARKO - Markowski Janusz
Imielno, tel. 61 8756 859, kom: 501 492 337 e-mail: [email protected], www.ppuhmarko.com.pl
Usługi dekarskie: dachówka, papa termozgrzewalna, docieplanie dachów, rynny, obróbki blacharskie.
„„
USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE
GLOBAL-BUD
Swarzędz-Jasin, ul. Tulipanowa 16, tel. 723 941 443 e-mail: [email protected], www.globalbud.com.pl
Kwalifikacje z certyfikatami i wieloletnim doświadczeniem; nowoczesne zaplecze sprzętowe. Pomoc w doborze materiałów, transport.
„„
USŁUGI WOD.-KAN.
INSPOL Sp. z o.o.
Poznań, ul. Darzyborska 1, tel./fax 61 633 74 76 pogotowie wod-kan 24h: 515 808 000
e-mail: [email protected], www.inspol.pl
Budowa - remonty sieci i przyłączy wod-kan, usuwanie awarii 24h
KOMINKI-MARCO Marek Zaradzki
Poznań, ul. Podkomorska 3, tel. 609 731 403, Powołaj się na NAS!
13
FIRMY OGÓLNOBUDOWLANE
HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
Pełen wybór
materiałów budowlanych
od fundamentu po dach
www.hdmb.com.pl
61-248 Poznań, ul. Dziadoszańska 10,
tel. 61-877-19-02, 61-653-13-22, fax 61-653-13-23, [email protected]
schody
www.nature-schody.pl tel. 609 047 060
• więźba dachowa
Komorniki - Dział sprzedaży
• tarcica mokra lub sucha
ul. Jeziorna 4
• kantówki klejone
62-052 Komorniki k. Poznania
• boazeria podbitkowa
(Obok Green Hotel)
• drewniane altany ogrodowe tel. 609 047 060, 695 393 337
OKNA, DRZWI, BRAMY, ROLETY, ŻALUZJE
Autoryzowany Partner:
ERTOM P.H.U.
Poznań
ul. Strzeszyńska 225, tel. 061 822 18 02
e-mail: [email protected]
14
Powołaj się na NAS!
Os. Skórzewo V pełna własność!
oferta
świąteczna
SEGMENT S-I, 126,5 m2
w cenie od 2.500 zł/m2
brutto + działka
SMBDJ “Ławica-Zachód”
ul. Łobeska 16
60-182 Poznań
www.lawicazachod.pl
[email protected]
tel. 61 868 19 11
SEGMENT S-IV, 126,08 m2
w cenie od 2.895 zł/m2
brutto + działka
SEGMENT S-IVA, 118,17 m2
w cenie od 2.945 zł/m2
brutto + działka
SEGMENT S-IIA,
149,7 m2
w cenie od 2.573 zł/m2
brutto + działka
Dom wraz z działką przekazywany
jest aktem notarialnym na własność.
Wpłaty dokonuje się ratalnie.
Powołaj się na NAS!
15
Family House
CZAS UCIEKA-NIE ZWLEKAJ!
PERŁA
ul.KOSIŃSKIEGO W POZNANIU
KUP PERŁĘ BEZ VAT-u
Mieszkania 2 pokojowe 46m2
w cenie 226 000 zł brutto
Cena od 4166 zł netto/m2
OFERTA LIMITOWANA
FAMILY HOUSE Sp. z o.o.
61-888 Poznań, ul. Półwiejska 28/5
WWW.FAMILYHOUSE.PL
[email protected]
tel. 61 853-41-00
kom. 503 038 578
GOTOWE SEGMENTY
NOWE CENY:
od 2.493m2 z działką
B&M Developer
sp. z o.o. sp. k.
Zadzwoń:
695 505 725
www.bm-developer.pl
KOMORNIKI
.pl
m
.co
d
(61) 8290 200
lbu
a
k
w.
w
w
2
WPŁATA = ODBIÓR KLUCZY
52 m
199 tys. brutto

Podobne dokumenty

Poznań, ul. Lodowa 11 Osiedle Truskawkowe

Poznań, ul. Lodowa 11 Osiedle Truskawkowe rozstawać. Same wypłaty mogą przybierać różne formy – np. regularnych comiesięcznych rat lub jednorazowej płatności całej sumy. Trzeba jednak zaznaczyć, że wysokość otrzymanego świadczenia jest zal...

Bardziej szczegółowo