Pobierz plik

Komentarze

Transkrypt

Pobierz plik
Nazwa Firmy
Branża
Nazwa stanowiska
Kontakt
Telefon/fax
E-mail
Typ oferty
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Preferowany okres
Minimalny okres
Czas pracy w godzinach
Dział
Ilość miejsc
Odział
Razem miejsc
Min. poziom wykształcenia
Rok studiów
Status na runku pracy
Wymagane dokumenty
Termin składania aplikacji
Adres do składania aplikacji
Znajomość języków obcych
Profil uczestnika:
Etapy rekrutacji:
Cykl programu:
Uwagi:
Agro Food S.A.
Producent aromatów i dodatków spożywczych
Konsultant technologiczny / Technolog / Laborant
Joanna Przewdziecka
tel. 32 2657103
[email protected]
Praktyka
1 lipiec 2015 r.
30 wrzesień 2015 r.
3 m-ce
2 m-ce
30-40 tygodniowo
Laboratorium, Dział Badań i Jakości
Laboratorium, Dział Handlowy
2
3
Pilica
Czeladź
5
min. średnie, student
3-5 lub absolwenci
student/absolwent
CV + list motywacyjny
19 czerwiec 2015 r.
[email protected]
angielski, mile widziany rosyjski
- Student Technologii Żywności, Inżynierii Chemicznej i Procesowej oraz
Biotechnologii
- Chcący świadomie i profesjonalnie budować swoją ścieżkę kariery
- Ambitny i nastawiony na cele
- Posługujący się językiem angielskim i/lub rosyjskim
- Posiadający prawo jazdy kat. B
- Znający pakiet Microsoft Office
1. Weryfikacja aplikacji.
2. Rozmowa rekrutacyjna.
3. Testy wiedzy i umiejętności.
4. Spotkanie z osoba decyzyjną.
5. Decyzja o przyjęciu na staż.
1. Rozpoczęcie stażu.
2. Poznanie firmy, pracowników, klientów.
3. Szkolenia produktowe i technologiczne.
4. 3 miesięczne wdrożenie i pierwsze projekty.
5. Ocena 3 miesięczna kandydata i decyzja o dalszej współpracy.
Istnieje możliwość dostosowania programu do uczestnika.
Kandydaci będę rozpatrywani indywidualnie.

Podobne dokumenty