Biologia uczy myśleć. Ekologia a tajemnica życia na Ziemi

Komentarze

Transkrypt

Biologia uczy myśleć. Ekologia a tajemnica życia na Ziemi
BIOLOGIA UCZY MYŚLEĆ
Ekologia a tajemnica życia na Ziemi
Dr hab. Piotr Skubała, Prof. nadzw. UŚ
Uniwersytet Śląski, Katedra Ekologii
I. Czym zajmuje się ekologia?
EKOLOGIA
Nauka, której przedmiotem zainteresowań
jest
całokształt
oddziaływań
między
organizmami i ich środowiskiem zarówno
ożywionym, jak i
nieożywionym (Haeckel,
1869)
EKOLOGIA
Nauka, której przedmiotem zainteresowań
jest
całokształt
oddziaływań
między
organizmami i ich środowiskiem zarówno
ożywionym, jak i
nieożywionym (Haeckel,
1869)
Nauka o strukturze i funkcjonowaniu
przyrody (Odum, 1963)
EKOLOGIA
Nauka, która próbuje poznać
tajemnicę życia na naszej planecie
Przedmiot badań ekologii
Poziomy organizacji biologicznej
organizm
układ narządów
narząd
populacja
zespół
Biocenoza (ekosystem)
tkanka
biom
komórka
biosfera
Przedmiot badań ekologii
Poziomy organizacji biologicznej
organizm
układ narządów
narząd
populacja
zespół
Biocenoza (ekosystem)
tkanka
biom
komórka
biosfera
Przedmiot badań ekologii
Poziomy organizacji biologicznej
organizm
układ narządów
narząd
populacja
zespół
Biocenoza (ekosystem)
tkanka
biom
komórka
biosfera
CZY BIOSFERA JEST STABILNA?
„SUSTAINABLE BIOSPHERE”
BIOSPHERE 2
Avise J.C. 1994. The Real Message from Biosphere 2. Conservation Biology 8, 329.
http://www.bio2.com/index.html
BIOSPHERE 2
Avise J.C. 1994. The Real Message from Biosphere 2. Conservation Biology 8, 329.
http://www.bio2.com/index.html
BIOSPHERE 2
Avise J.C. 1994. The Real Message from Biosphere 2. Conservation Biology 8, 329.
http://www.bio2.com/index.html
http://www.bio2.org
BIOSPHERE 2
Avise J.C. 1994. The Real Message from Biosphere 2. Conservation Biology 8, 329.
http://www.bio2.com/index.html
CZY BIOSFERA JEST STABILNA?
Ekotrony
http://www.ecotron.cnrs.fr/html/en/contexte/equipexistant.htm
http://www.ecotron.cnrs.fr/html/en/recherche/macrocosms.htm
Wirtualny ekotron
Http://www3.imperial.ac.uk/cpb/research/biodiversityandecosyste
CZY BIOSFERA JEST STABILNA?
„Biosfery” i „ekosfery”
http://www.att.virtualclassroom.org/vc98/vc_51/build.htm
Możliwości prowadzenia badań ekologicznych z kosmosu
Http://mapy.pomocnik.com/category/natura
PLANETARY CORAL REEF FOUNDATION
Http://www.pcrf.org
Google Earth Demonstration Project
Tempo wycinki od 60 do 123% większe niż szacowane
Wren Kathy. 2005. Logging Doubles Threat to Amazon.
Science, 21 Ocober 2005
http://www.aaas.org/news/releases/2005/1021scipak.shtml
Przedmiot badań ekologii
Poziomy organizacji biologicznej
organizm
układ narządów
narząd
populacja
zespół
Biocenoza (ekosystem)
tkanka
biom
komórka
biosfera
ROZTOCZE (ACARI)
http://www.cciw.ca/eman-temp/reports/publications/Mixewood/miets/mites2.htm
Acariformes
Walter D.E. & Proctor H.C. 2002. Mites in Soil. CSIRO Publishing, Australia
Parasitiformes
Walter D.E. & Proctor H.C. 2002. Mites in Soil. CSIRO Publishing, Australia
http://152.98.200.l/mite/mitetxt.html
Cepheus sp. (tritonimfa)
Cosmochthonius sp.
http://152.98.200.l/mite/mitetxt.html
Licnoliodes andrei
Austrothrombium sp.
http://152.98.200.l/mite/mitetxt.html
http://152.98.200.l/mite/mitetxt.html
Terpnacarus sp.
Które z modeli sukcesji najlepiej opisują kolonizację i
rozwój zgrupowań Oribatida na zwałach poprzemysłowych?
Czy warto prowadzić zabiegi rekultywacyjne na hałdach?
O ile zubażamy faunę roztoczy w ekosystemach leśnych
usuwając martwe drewno?
Fot. Karol Tomanek
Czy fauna roztoczy zasiedlająca stare nieczynne chodniki
kopalniane to gatunki troglobionty?
Fot. Grzegorz Kłys
Czy partenogeneza to cecha charakterystyczna gatunków
pionierskich roztoczy zasiedlających przedpole lodowca?
Jaki jest wpływ roślin inwazyjnych na rozwój
fauny roztoczy?
II. Czy ważnym jest badanie funkcjonowania
ekosystemów na Ziemi?
Czy ważnym jest badanie
funkcjonowania ekosystemów na Ziemi?
Czego rośliny potrzebują do życia?
Justus von Liebieg (1803-1873)
Dlaczego potrzebujemy ekologii?
Czego rośliny potrzebują do życia?
Justus von Liebieg
światło słoneczne
CO2
woda
sole mineralne
Dlaczego potrzebujemy ekologii?
Czego rośliny potrzebują do życia?
Justus von Liebieg
światło słoneczne
+
CO2
woda
sole mineralne
tysiące gatunków bakterii, grzybów, roślin
i zwierząt z którymi tworzą one ekosystem
Czy ważnym jest badanie
funkcjonowania ekosystemów na Ziemi?
„Tak jak biologia molekularna służy zdrowiu
człowieka, ekologia gwarantuje zdrowie planety”
Wilson E.O. 2000: A Global Biodiversity Map. Science 289: 2279
III Co wiemy o funkcjonowaniu
ziemskiego ekosystemu?
“Nasza ignorancja jest tak duża, że nie
jesteśmy tego świadomi... nie wiemy niemal
nic o działalności ziemskiego ekosystemu ... i
dopiero zaczęliśmy pojmować charakter
planetarnego życia jako całości”
Norman Myers
CAPRA F. 1987: Punkt zwrotny. Nauka, społeczeństwo, nowa
kultura. PIW, Warszawa.
http://www.man.poznan.pl/konkurs-ziemia-z-nieba/html/o_ekologii.htm
„Ekologia znajduje się dzisiaj na takim etapie
rozwoju jak XVIII-wieczna chemia”
WEINER J. 1999. Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik ekologii
ogólnej. PWN, Warszawa.
//www.man.poznan.pl/konkurs-ziemia-z-nieba/html/o_ekologii.htm
III. Stan wiedzy o funkcjonowaniu ziemskiego ekosystemu
III 1. Bioróżnorodność na Ziemi
III 2. Zależności w świecie żywym
ZAGADKA RÓŻNORODNOŚCI BIOSFERY
Przeciętna średnica Ziemi – 12 742 km
Liczba gwiazd w Drodze Mlecznej – około 1011
Liczba genów wirusa Fag ΦX17h - 10
Masa elektronu – 9,1 x 10-28 grama
Liczba gatunków na Ziemi ???
Poznana liczba gatunków - ?
Poznana liczba gatunków - 1,5 mln
Poznana liczba gatunków - 1,5 mln
Szacowana liczba gatunków
30 mln stawonogów
ERWIN T. L. 1982: Tropical forests: their richness in Coleoptera and
other arthropod species. Coleopterists’ Bulletin 36: 74-75.
Poznana liczba gatunków - 1,5 mln
Szacowana liczba gatunków
30 mln stawonogów
ERWIN T. L. 1982: Tropical forests: their richness in Coleoptera and
other arthropod species. Coleopterists’ Bulletin 36: 74-75.
90-100 mln
EHRLICH P.R., WILSON E.O. 1991: Biodiversity Studies:
Science and Policy. Science 253: 758-762.
STAN ZNAJOMOŚCI WSPÓŁCZESNEJ
FLORY I FAUNY
Stopień poznania wybranych grup organizmów
(Solbrig 1992, Wilson 1992, May 1994, World Watch
Institute Report 1987)
STAN ZNAJOMOŚCI WSPÓŁCZESNEJ
FLORY I FAUNY
Stopień poznania wybranych grup organizmów
(Solbrig 1992, Wilson 1992, May 1994, World Watch
Institute Report 1987)
ssaki: 95%
ptaki: 98%
owady: 3%
rośliny wyższe:
90-95%
pierwotniaki: 31%
bakterie: 13%
płazy i gady: 95%
grzyby: 5-15%
wirusy: 5%
ryby: 90%
glony: 67%
STAN ZNAJOMOŚCI WSPÓŁCZESNEJ
FLORY I FAUNY
Stopień poznania wybranych grup organizmów
(Solbrig 1992, Wilson 1992, May 1994, World Watch
Institute Report 1987)
ssaki: 95%
ptaki: 98%
owady: 3%
rośliny wyższe:
90-95%
pierwotniaki: 31%
bakterie: 13%
płazy i gady: 95%
grzyby: 5-15%
wirusy: 5%
ryby: 90%
glony: 67%
STAN ZNAJOMOŚCI WSPÓŁCZESNEJ
FLORY I FAUNY
Stopień poznania wybranych grup organizmów
(Solbrig 1992, Wilson 1992, May 1994, World Watch
Institute Report 1987)
ssaki: 95%
ptaki: 98%
owady: 3%
rośliny wyższe:
90-95%
pierwotniaki: 31%
bakterie: 13%
płazy i gady: 95%
grzyby: 5-15%
wirusy: 5%
ryby: 90%
glony: 67%
STAN ZNAJOMOŚCI WSPÓŁCZESNEJ
FLORY I FAUNY
ROŚLINY
- szacuje się, że na każde 100 gatunków roślin
napotkanych w dżungli tropikalnej 1 jest nowy dla nauki
- Index Kewensis: co roku przybywa 2000 gatunków
roślin
3 nowe gatunki drzew (Borneo)
Beilschmiedia oligantha, B. crassa and B. microcarpa
B. microcarpa, B. crassa: Blumea Journal of Plant Taxonomy and Geography, Vol. 50 –
3, 2006
B. oligantha: Novon: A Journal for Botanical Nomenclature: Vol. 15, No. 2, pp. 343–345,
13 July 2005
STAN ZNAJOMOŚCI WSPÓŁCZESNEJ
FLORY I FAUNY
SSAKI
STAN ZNAJOMOŚCI WSPÓŁCZESNEJ
FLORY I FAUNY
SSAKI
Listopad 2003
Wieloryb Balaenoptera omurai
http://cethus.tripod.com/noti_nuevaballe.htm
STAN ZNAJOMOŚCI WSPÓŁCZESNEJ
FLORY I FAUNY
SSAKI
James L. Patton
W lipcu 1996 r. opisał 6 nowych
gatunków ssaków: cztery myszy,
ryjówkę i torbacza
http://ib.berkeley.edu/labs/patton/jim/
ROZTOCZE (ACARI)
http://www.cciw.ca/eman-temp/reports/publications/Mixewood/miets/mites2.htm
45 000 gatunków
1 100 000 gatunków
http://www.cciw.ca/eman-temp/reports/publications/Mixewood/miets/mites2.htm
Czy znasz poniższy organizm?
Czy znasz poniższy organizm?
Najliczniejszy organizm na kuli ziemskiej
Odpowiedzialny za znaczną część produkcji pierwotnej
oceanów
70 000 - 200 000 komórek / 1 ml wody
Prochlorococcus
1988
Prochlorococcus
http://genome.jgi-psf.org/finished_microbes/prom9/prom9.home.html
STAN ZNAJOMOŚCI WSPÓŁCZESNEJ
FLORY I FAUNY
BAKTERIE
Ile komórek bakteryjnych mieści się w szczypcie leśnej
gleby?
10 miliardów
Ile gatunków bakterii mieści się w szczypcie leśnej gleby?
Kilka tysięcy
http://www.ldeo.columbia.edu/~mstuding/vostok.html
Antarktyda - jezioro Wostok
Jouzel J, et al.. 1999. More than 200 meters of lake ice above subglacial
Lake Vostok, Antarctica. Science 286 (5447): 2138–4
Antarktyda - jezioro Wostok
skupiska różnorodnych
bakterii i grzybów
Jouzel J, et al.. 1999. More than 200 meters of lake ice above subglacial
Lake Vostok, Antarctica. Science 286 (5447): 2138–4
http://www.psrd.hawaii.edu/Dec96/LifeUnderground.html
Subsurface Lithoautotrophic Microbial Ecosystems (SLiME)
zielona - skała
czerwone - bakterie
Stevens, Todd O. Proc. SPIE Vol. 3111, p. 358-365, Instruments, Methods, and Missions fo
the Investigation of Extraterrestrial Microorganisms, Richard B. Hoover; Ed.
Jak głęboko w Ziemi mogą
występować bakterie?
Bakteria może występować w
temp. 110-1500C
Powyższe temperatury
występują do 5-10 km
Gold Thomas. 1992. The deep, hot biosphere. Proc. Natl. Acad.
Sci., 89: 6045-6049
Biomasa bakterii pod powierzchnia Ziemi
Warstwa do 5 km
Porowatość: 3%
1% - przestrzeń dla bakterii
Ogólna biomasa bakterii: 200 trylionów ton = 1,5 m
warstwa pokrywająca całą Ziemię
Ogólna biomasa form żywych na powierzchni Ziemi:
1 trylion ton
Gold Thomas. 1992. The deep, hot biosphere. Proc. Natl. Acad.
Sci., 89: 6045-6049
III 2. Zależności w świecie żywym
Sieć troficzna północnozachodniego Atlantyku
Lavigne D.M. 1996. Ecological interactions
between marine mammals, commercial
fisheries, and their prey: unravelling the
tangled web. In Montevecchi, W. A. (Ed.)
Studies of high latitude seabirds. 4. Trophic
relationships and energetics of endotherms
in cold ocean systems. Canadian Wildlife
Service Occasional Paper 91, Ottawa.
(rysunek za Weiner 1999)
III. 2. Zależności w świecie żywym
Znaczenie symbiotycznych interakcji w
funkcjonowaniu ekosystemów na Ziemi
POROSTY
Grzyby Ascomycetina (rzadko inne) i zielenice albo sinice
p://www.fsbio-hannover.de/oftheweek/100.htm
Mikoryza
p://www.fsl.orst.edu/mycology/rootscans/C6a.jpg
Mikoryza
90-100% roślin lądowych żyje w symbiozie z grzybami
Warunek konieczny życia na lądzie
ttp://mycorrhiza.ag.utk.edu/
Zapylenie jako mutualizm
Pyłek wielu roślin okrytozalążkowych jest przenoszony pomiędzy
roślinami przy udziale owadów i innych zwierząt
Degradacja
martwej materii
Rozkład martwego drewna
Symbioza owadów i mikroorganizmów
Symbiotyczne wiązanie azotu
Rośliny motylkowe (17500 gatunków) i bakterie Rhizobium
http://www.apsnet.org/education/IllustratedGlossary/PhotosN-R/Rhizobium.jpg
Symbioza heterotrofów z chemoatotrofami
Głębinowe źródła hydrotermalne
Symbioza Oligochaeta, Bivalvia i Pogonophora
z chemoautotrofami
„Oceaniczne źródła hydrotermalne”
Woda o temp. 350-4000 C !
ww.amnh.org/nationalcenter/expeditions/blacksmokers/black_smokers.html
„Kominy hydrotermalne”
Robaki ryftowe Riftia
Riftia pachyptila
http://www.ocean.udel.edu/deepsea/level-2/creature/tube.html
Typ: Vestimentifera
* brak otworu gębowego, odbytowego, układu pokarmowego
* 50% ciała robaków ryftowych stanowią bakterie
Riftia pachyptila
http://www.ocean.udel.edu/deepsea/level-2/creature/tube.html
III 3. Zależności w świecie roztoczy
Rośliny i roztocze
Phytoseiidae
(dobroczynkowate)
Tetranychidae
(przędziorki)
“Jestem w niebezpieczeństwie. Proszę pomóż.”
“Tutaj jest mnóstwo jedzenia dla Ciebie. Zapraszam”
Rośliny i roztocze
Phytoseiidae
(dobroczynkowate)
Tetranychidae
(przędziorki)
“Jestem w niebezpieczeństwie. Proszę pomóż.”
“Tutaj jest mnóstwo jedzenia dla Ciebie. Zapraszam”
Rośliny i roztocze
Phytoseiidae
(dobroczynkowate)
Tetranychidae
(przędziorki)
“Zostałam zaatakowana przez roztocze. Bądź gotowa”
Zwierzęta i roztocze
Rhinoseius (Ascidae)
(Colwell, Naeem 1994)
Calothorax lucifer (koliber)
http://www.mangoverde.com/birdsound/picpages/pic86-312-1.html
Zwierzęta i roztocze
Paraspinthurnix globosus (Spinthurnicidae)
(Radovsky 1985)
Plecotus auritus (gacek brunatny)
Fot. Grzegorz Kłys
Czy możliwym jest opisanie
wszystkich zależności w lesie?
10 tysięcy gatunków
10 tysięcy gatunków
1 sek. = 1 zależność
10 tysięcy gatunków
1 sek. = 1 zależność
40 tysięcy lat
IV. Jakie podstawowe prawo funkcjonowania
przyrody odkrywa ekologia?
Każda rzecz jest powiązana z wszystkimi
innymi rzeczami
Commoner, Barry. 1971. The Closing Circle: Nature, Man, and Technology.
New York: Random House.
“...nie ma istot prawdziwie samotnych.
Wszystkie stworzenia są, w pewnym
sensie, związane z całą resztą i od niej
zależne”
Lewis Thomas
DOWD M. 1991: Earthspirit. Twent - Third Publications, Mystic, Connecticut.
V. W jaki sposób my jesteśmy
powiązani z światem żywym?
W jaki sposób powstały komórki mojego ciała?
W jaki sposób powstały komórki mojego ciała?
Teoria seryjnej endosymbiozy (SET)
Lynn Margulis
Margulis L. 1981. Symbiosis in Cell Evolution, 1st Edition.
Freeman, New York.
http://www.isepp.org/Pages/San%20Jose%2004-05/MargulisSaganSJ.html
Komórka eukariotyczna
http://www.cellsalive.com/cells/plntcell.htm
Mitochondria
http://www.sci.sdsu.edu/TFrey/Biology356/Mitochondria_and_Chloropla.html
Chloroplast
http://ntri.tamuk.edu/cell/chloroplast.html
Komórka eukariotyczna
http://www.cellsalive.com/cells/plntcell.htm
„SET” I NASZE CIAŁO
chimera
kolonia
„SET” I NASZE CIAŁO
“Wszędzie mam krewnych bliskiego stopnia”
Lewis Thomas. The Lives of a Cell: Notes of a Biology Watcher,
1974, Viking Press
Człowiek jako superorganizm
“Zwierzęta o wysoce skomplikowanej budowie,
w tym człowieka, można określić jako
“superorganizm” z wewnętrznym ekosystemem,
na który składa się różnorodna symbiotyczna
mikroflora oraz pasożyty, które powiązane są
poprzez złożone procesy metaboliczne”
Jeremy Nicholson “The challenges of modeling mammalian
biocomplexity”, Nature Biotechnology (2004)
Człowiek jako superorganizm
Kilka bilionów „własnych” komórek
100 bilionów komórek bakterii, grzybów i wirusów
Jeremy Nicholson “The challenges of modeling mammalian
biocomplexity”, Nature Biotechnology (2004)
“Geny bakterii zamieszkujących nasze jelita mogą
być równie ważne dla zdrowia jak nasz własny
genom”
Jeremy Nicholson (Imperial College London 2004)
Człowiek jako superorganizm
“To sprawia, że jesteśmy bardziej
mikrobem niż człowiekiem”
Jeffrey Gordon, director of the Center for Genome Sciences at
Washington University School of Medicine
Kim w istocie jesteśmy?
Homo bacterius (?)
7-8 lat
VII. Ekologia wywrotową dziedziną?
„Prawdziwie wywrotowym elementem w
ekologii nie jest żadna z jej wyrafinowanych
koncepcji, lecz jej podstawowe założenie:
WZAJEMNE POWIĄZANIE WSZYSTKIEGO”
EVERNDON N. 1978: Beyond Ecology, North
American Review 263: 16-20.
VIII. Zależności w innych
dziedzinach wiedzy
GENETYKA
Gen podstawową jednostką dziedziczenia
GENETYKA
Gen podstawową jednostką dziedziczenia
Dziedziczenie jest złożonym układem wzajemnych
oddziaływań między podstawowymi składnikami
genomu, rozrzuconymi po różnych genach, a
nawet znajdującymi się w tzw. śmieciowym DNA
FIZYKA
Capra F. 1989. Punkt zwrotny : nauka, społeczeństwo, nowa kultura. PIW, Warszawa.
FIZYKA
Cząstki elementarne nie mają znaczenia
jako odrębne całości, należy je pojmować
jedynie jako wzajemne powiązania.
Cząstki elementarne nie są „rzeczami”, lecz wzajemnymi
powiązaniami między innymi „rzeczami”, a te „rzeczy” z
kolei są wzajemnymi powiązaniami między jeszcze
innymi „rzeczami” itd.
Świat to skomplikowana sieć stosunków i zależności
między różnymi częściami ujednoliconej całości.
Capra F. 1989. Punkt zwrotny : nauka, społeczeństwo, nowa kultura. PIW, Warszawa.
EDUKACJA
EDUKACJA
„Podstawą wszystkich definicji powinny być stosunki
wzajemne. Tego należy uczyć dzieci w szkole
podstawowej”
Gregory Bateson (1904 - 1980)
antropolog brytyjski, filozof
Capra F. 1989. Punkt zwrotny : nauka, społeczeństwo, nowa kultura. PIW, Warszawa.
WIARA
(Czesław Miłosz)
WIARA
(Czesław Miłosz)
Wiara jest wtedy, kiedy ktoś zobaczy
Listek na wodzie, albo krople rosy
I wie, że one są - bo są konieczne
Choćby się oczy zamknęło, marzyło
Na świecie będzie tylko to, co było
A liść uniosą dalej wody rzeczne.
WIARA
(Czesław Miłosz)
Wiara jest także, jeśli ktoś zrani
Nogę kamieniem i wie, że kamienie
Są po to żeby nogę nam zraniły
Patrzcie, jak drzewo rzuca długie cienie
I nasz i kwiatów cień pada na ziemię;
Co nie ma cienia, istnieć nie ma siły.
BIOLOGIA UCZY MYŚLEĆ
Ekologia a tajemnica życia na Ziemi
DZIĘKUJĘ
Dr hab. Piotr Skubała, Prof. nadzw. UŚ
Uniwersytet Śląski, Katedra Ekologii
PIEŚŃ JEDNOŚCI (Agata Jałyńska, Dusza lasu)
Jesteśmy jednej ziemi, jesteśmy jednej krwi.
Od słońca aż do cieni to samo nam się śni.
Jesteśmy jednej wody, z tej samej soli łzy.
Lasy, pustynie, lody - to ja, to ty, to my.
Ja jestem cząstką Ziemi i ty też.
W każdym żywym ciele drzemie zwierz.
Jesteśmy drzewem, ogniem,
mieszanką wiecznych sił.
Jesteśmy skałą, wodą,
każdy z nas kiedyś żył
PIEŚŃ JEDNOŚCI (Agata Jałyńska, Dusza lasu)
Jesteśmy jednym ogniem płonącym od zarania.
Linia życia się ciągnie - śmierci i powstawania.
Jesteśmy od powietrza skórą oddzieleni,
Jesteśmy z całą Ziemią skórą połączeni
Ja jestem cząstką Ziemi i ty też.
W każdym żywym ciele drzemie zwierz.
Jesteśmy drzewem, ogniem,
mieszanką wiecznych sił.
Jesteśmy skałą, wodą,
każdy z nas kiedyś żył
PIEŚŃ JEDNOŚCI (Agata Jałyńska, Dusza lasu)
Jesteśmy jednej ziemi, jesteśmy jednej krwi.
Jesteśmy jednej wody, jesteśmy jednej łzy.
Jesteśmy jednym ogniem, jesteśmy jednym snem.
Jesteśmy jednym ciałem, jesteśmy jednym dniem
Ja jestem cząstką Ziemi i ty też.
W każdym żywym ciele drzemie zwierz.
Jesteśmy drzewem, ogniem,
mieszanką wiecznych sił.
Jesteśmy skałą, wodą,
każdy z nas kiedyś żył
http://www.utoronto.ca/forest/termite/nest1.htm
Termity (Isoptera)
http://www.utoronto.ca/forest/termite/termite.htm
Termity (Isoptera)
Mastotermes darwiniensis
http://www.ento.csiro.au/ecowatch/Primary/insects/pages/Mastotermes_darwiniensis.htm
1012 bakterii
10 milionów Protista
Mastotermes darwiniensis
http://www.google.pl/search?q=Mastotermes+darwiniensis+photo&hl=pl&lr=&start=10&sa=N
1012 bakterii
10 milionów Protista
Mastotermes darwiniensis
Mixotricha paradoxa
http://www.google.pl/search?q=Mastotermes+darwiniensis+photo&hl=pl&lr=&start=10&sa=N
Mixotricha paradoxa
http://microscope.mbl.edu/scripts/protist.php?func=integrate&myID=P3392
Konsorcjum 5 różnych gatunków Procaryota
„Bestia z 5 genomami”
„Odłóżmy rozpoczęcie wojen nuklearnych do czasu,
gdy choćby jeden organizm żywy, np. Mixotricha
paradoxa zostanie do końca poznany”
Lewis Thomas, „The Lives of a Cell”, New York 1974
Nowy Typ?
Typ: Cycliophora Funch & Kristensen, 1995
http://www.angelfire.com/mo2/animals1/phylum/pandora.html
RADARSAT image of Lake Vostok from NASA-GSFC
http://www.ldeo.columbia.edu/~mstuding/vostok.html
Rośliny i roztocze
http://www.the-digital-picture.com/Gallery/Plant-Pictures.aspx
Rośliny i roztocze
Akarodomacja na dolnej stronie liścia Vitis riparia
http://lamar.colostate.edu/~apnorton/domatia.html
Rośliny i roztocze
Phytoseidae
Cheyletidae
Stigmaeidae
„akarodomacja”
http://www.the-digital-picture.com/Gallery/Plant-Pictures.aspx
Cunaxidae
Rośliny i roztocze
http://www.nasionka.com.pl/catalog/product_info.php?products_id=518
http://www.ext.nodak.edu/extpubs/plantsci/smgrains/pp646w.htm
Rośliny i roztocze
Eriophyidae (szpeciele)
http://www.nasionka.com.pl/catalog/product_info.php?products_id=518
http://www.ext.nodak.edu/extpubs/plantsci/smgrains/pp646w.htm
Rośliny i roztocze
Eriophidae (szpeciele)
http://www.nasionka.com.pl/catalog/product_info.php?products_id=518
http://www.ext.nodak.edu/extpubs/plantsci/smgrains/pp646w.htm
Rośliny i roztocze
Eriophidae (szpeciele)
http://www.nasionka.com.pl/catalog/product_info.php?products_id=518
http://www.ext.nodak.edu/extpubs/plantsci/smgrains/pp646w.htm
Zwierzęta i roztocze
Hypodectes propus (Hypoderidae)
(Fain 1969)
Aptenodytes patagonicus (pingwin królweski)
http://www.adelie.pwp.blueyonder.co.uk/PhotoIndex/APT_PICS.htm
PODSTAWOWE PRAWA EKOLOGICZNE
Barry Commoner
biolog amerykański
Commoner, Barry. 1971. The Closing Circle: Nature, Man,
and Technology. New York: Random House.
PODSTAWOWE PRAWA EKOLOGICZNE
1. Każda rzecz jest powiązana z wszystkimi
innymi rzeczami.
2. Każda rzecz musi się gdzieś podziać
3. Przyroda wie najlepiej
4. Nie istnieje coś takiego jak obiad za darmo
Commoner, Barry. 1971. The Closing Circle: Nature, Man, and Technology.
New York: Random House.
Kontemplacja kartki papieru
WSPÓŁISTNIENIE
Thich Nhat Hanh
buddyjski mnich z Wietnamu
VI 1. Roztocze i nasze ciało
Człowiek - krew
Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758) - kleszcz pastwiskowy
Człowiek - skóra
http://www.soton.ac.uk/~ceb/Diagnosis/Vol12.htm
Sarcoptes scabiei (Linnaeus, 1758) - świerzbowiec ludzki
[Acaridida]
http://www.puk.ac.za/lifesc/zol/zol122/demo3.htm
Człowiek - torebki włosowe
[Actinedida]
Demodex folliculorum Simon, 1842 - nużeniec ludzki
Człowiek - torebki włosowe
[Actinedida]
Demodex folliculorum Simon, 1842 - nużeniec ludzki
http://www.microscopix.co.uk/demodex/index.htm
Człowiek - gruczoły łojowe
Demodex brevis Akbulatova - nużeniec
[Actinedida]
http://www.microscopix.co.uk/demodex/index.htm
Człowiek - kanaliki potowe
Neotrombicula autumnalis
(Shaw, 1790) - swędzik
jesienny
[Actinedida]
http://uq.edu.au/entomology/museum/mites/miteord.html
http://www.thesahara.net/dyson_with_death.htm
Człowiek - włosy
Pyroglyphidae - kurzolubki
[Acaridida]
http://www.thesahara.net/dyson_with_death.htm
Człowiek - odzież
Dermatophagoides sp.
[Acaridida]
III. Ile powinniśmy płacić za usługi
świadczone przez ekosystemy?
Wycena zasobów i walorów środowiskowych
[Constanza i in. 1997]
Constanza R. i in. 1997. The value of the world’s ecosystem services
and natural capital. Nature 387: 253-260.
Przykładowe usługi świadczone przez
poszczególne ekosystemy świata
regulacja klimatu
zapylanie
regulacja stosunków wodnych
produkcja żywności
formowanie gleby
leki dostarczane przez
naturę
krążenie pierwiastków
funkcje rekreacyjne
Constanza R. i in. 1997. The value of the world’s ecosystem services
and natural capital. Nature 387: 253-260.
Przeciętne wartości usług poszczególnych
ekosystemów świata
(wartość globalna - mld USD/rok
MORZA, w tym
20949
Obszary ujściowe rzek
4110
Rafy koralowe
375
Otwarty ocean
8381
Constanza R. i in. 1997. The value of the world’s ecosystem services
and natural capital. Nature 387: 253-260.
Przeciętne wartości usług poszczególnych
ekosystemów świata
LĄDY, w tym
12319
Lasy tropikalne
3813
Lasy strefy umiarkowanej i
borealnej
894
Stepy/pastwiska
906
Tereny podmokłe
4879
Jeziora/rzeki
1700
Tereny uprawne
128
Constanza R. i in. 1997. The value of the world’s ecosystem services
and natural capital. Nature 387: 253-260.
Przeciętne wartości usług poszczególnych
ekosystemów świata
(wartość globalna - mld USD/rok
MORZA
20949
LĄDY
12319
OGÓŁEM
33268
Constanza R. i in. 1997. The value of the world’s ecosystem services
and natural capital. Nature 387: 253-260.
Przeciętne wartości usług poszczególnych
ekosystemów świata
Ogółem wartość usług i towarów wytwarzanych
przez ludzi w ciągu roku: około 15 bilionów dolarów
Ogółem wartość usług poszczególnych
ekosystemów świata: ponad 33 bilionów dolarów
Constanza R. i in. 1997. The value of the world’s ecosystem services
and natural capital. Nature 387: 253-260.
Calochortus tiburonensis
A.J. Hill, 1972
http://www.marin.cc.ca.us/cnps/caltib.html
Calochortus tiburonensis
A.J. Hill, 1972
okolice San Francisco
http://www.marin.cc.ca.us/cnps/caltib.html
Clematis morefieldii Kral, 1982
Odkryty przez 21-letniego
kolekcjonera amatora Jamesa
Morefielda na przedmieściach
Huntsville w Alabamie
http://tenn.bio.utk.edu/vascular/database/vascular-database.asp?CategoryID=Dicots&FamilyID=Ranunculaceae&GenusID=Clematis&SpeciesID=morefieldii
STAN ZNAJOMOŚCI WSPÓŁCZESNEJ
FLORY I FAUNY
SSAKI
Lophocebus kipunji
Maj 2005, Tanzania
http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/308/5725/1161
Ona jest nasza, Ziemia. Zdamy sobie z tego
sprawę wcześniej czy później, lecz nie można
od tego uciec. Jeżeli nie nauczymy się żyć w
harmonii z łańcuchami pokarmowymi, z
ekosystemami,
stopniowo
stracą
one
równowagę i wtedy umrzemy. Wszystko jest
cyklem/kołem i my jesteśmy w nim, nie
możemy uciec.
Robert Baden-Powell
DOWD M. 1991: Earthspirit. Twent - Third Publications, Mystic, Connecticut.

Podobne dokumenty