Wyposażenie dodatkowe Spis treści

Komentarze

Transkrypt

Wyposażenie dodatkowe Spis treści
Wyposażenie dodatkowe
Spis treści
Przeszklenia, naświetle górne, kratki wentylacyjne
Przeszklenia do drzwi przeciwpożarowych El230 i El260
Naświetla górne nieruchome do drzwi przeciwpożarowych El230
Przeszklenia do drzwi D45/D55/D65
Szkła specjalne do drzwi D45/D55/D65
Nieruchome elementy górne (naświetla/przysłony) do drzwi D45/D55/D65
Kratki wentylacyjne do drzwi D45/D55/D65
Strona
96 - 99
100
101 - 102
103
104
105
Okucia i elektryczne elementy wyposażenia
Komplety klamek
Okucia klamka/gałka
Zamki i okucia przeciwpaniczne (szybkootwierające) PN-EN 179
Zamki i sztangi przeciwpaniczne PN-EN 1125
Zamki i dźwignie przeciwpaniczne (szybkootwierające) PN-EN 1125
Samoryglujące zamki i okucia przeciwpaniczne
Wkładki bębenkowe
Odbojniki drzwiowe
Samozamykacze
Napęd TSA 160
Elektryczne elementy wyposażenia
Elektrozaczepy
Uszczelnienia progowe
106
107
108 - 109
110 - 112
113 - 114
115 - 116
117
118
119
126 - 127
128 - 129
130
131
Powierzchnia zewnętrzna
Powierzchnia zewnętrzna (gruntowanie w kolorach specjalnych)
133 - 135
Warianty montażu do ścian o powierzchni z tynkiem
Warianty montażu do ścian o powierzchni wykończonej (beztynkowej)
Warianty montażu do ścian z betonu komórkowego
Warianty montażu do montażu w otworze (ościeżnica blokowa)
Warianty montażu do montażu w ścianach lekkich
Wypełnienie ościeżnicy
136 - 137
138 - 140
141 - 142
143
144 - 145
146
Przeszklenia
i kratki wentyl.
Drzwi
w klasach RC
Warianty montażu
Cennik (PL) 01-14 B
95
Przeszklenia
do drzwi przeciwpożarowych 1- i 2-skrzydłowych El230 i El260
Dane techniczne
Zastrzegamy sobie prawo do zmian
Wskazówki:
Przeszklenie znormowane, po uwzględnieniu
wyszczególnionych poniżej zmian szerokości obrębów
bocznych i wysokości obrębu dolnego, może być zastosowane
także do drzwi o wymiarach specjalnych. Podane min. wymiary
szer. obrębów bocznych i wys. obrębu dolnego są
bezwzględnie wymagane i nie mogą być przekroczone.
• W przypadku szer. obrębu bocznego po stronie zamka < 270 mm
koniec klamki nachodzi na przeszklenie.
• Zamek z podwójną wkładką bębenkową możliwy jest
do zastosowania tylko w przypadku gdy szer. obrębu bocznego
po stronie zamka wynosi min. 300 mm.
• Dla wyposażenia specjalnego (zamki, okucia z szerokimi szyldami)
możliwa szer. obrębu bocznego musi zostać ustalona
przed zamówieniem
• Uwaga: przy zamówieniu przeszklenia należy bezwzględnie
podać wymiary.
Rys. 1
Rys. 2
Rys. 3
A1
270
A
A1
A
A
OFF
• Dla drzwi < wys. BR 2000 mm wys. obrębu
dolnego odpowiednio się zmniejsza.
Przeszklenie okrągłe
500
965
965
A
OFF
OFF
• A, A1 = szer. obrębów bocznych i górnego, • A, A1 = szer. obrębów bocznych i górnego,
patrz strona 99.
patrz strona 99
• Dla drzwi < wys. BR 2000 mm odpowiednio • Dla drzwi < wys. BR 2000 mm odpowiednio
zmniejsza się wysokość obrębu dolnego.
zmniejsza się wysokość obrębu dolnego.
• Możliwe szerokości drzwi patrz tabela
• Możliwe szerokości drzwi patrz tabela
z cenami.
z cenami.
• W przypadku szer. obrębu bocznego
po stronie zamka < 270 mm koniec klamki
nachodzi na przeszklenie.
Przeszklenie o wielkości wg życzenia
A1
odległość między osiami
Przeszklenia
i kratki wentyl.
A
A
1
OFF
B
OFF
• Wys. od poziomu posadzki do środka
A, A1 = s zer. obrębów bocznych i górnego,
patrz strona 99.
przeszklenia dla > BR 2000 = 1550 mm.
• Dla wys. < BR 2000 mm, należy podać wys. B = wys. obrębu dolnego, patrz strona 99.
od poziomu posadzki OFF do środka
przeszklenia.
Wymiar przeszklenia w świetle:
• 300 mm od szer. BR 730 mm
• 400 mm od szer. BR 830 mm
• 500 mm od szer. BR 930 mm
96 Klapa HPL30 C-1 z 4-stronną przylgą
Klapa HPL60 D-1 z 4-stronną przylgą
A, A1 = szer. obrębów bocznych i górnych
patrz strona 99.
B
= wys. obrębu bocznego
patrz strona 99.
Cennik (PL) 01-14 B
Przeszklenia znormowane El230
EI230
do drzwi przeciwpożarowych 1- i 2-skrzydłowych HPL30 C1), HPL30 D-2 VM1)
Dopłaty
Opis produktu
• Stalowy profil przeszklenia zagruntowany (pomalowany farbą
proszkową) na kolor białoszary, na bazie RAL 9002. Na życzenie
profile ze stali nierdzewnej lub aluminiowe profile maskujące,
eloksalowane w kolorze naturalnym F1 – za dopłatą
• Szkło przeciwpożarowe: 17 mm, przezroczyste dla drzwi EI230.
Szkło nie nadaje się do zastosowania na zewnątrz.
Samozamykacz górny
Przeszklenie możliwe tylko w połączeniu
z samozamykaczem górnym – za dopłatą!
szerokość
w świetle
ościeżnicy
(LZ)
Ceny samozamykaczy podano
od strony 120.
1-skrzydł. HPL30 C-11)
szerokość
światła
wymiar
min. szer.
przejścia
przeszklenia
Cena
skrzydła BR
skrzydła BR
w świetle
668
750
793
875
800
882
900
982
918
1000
950
1032
1000
1082
1043
1125
1150
1168
668
793
800
900
918
950
1000
1043
1150
1168
668
140x815
570
1907
140x815
640
1907
1232
1250
750
875
882
982
1000
1032
1082
1125
1232
1250
750
215 x 815
340 x 815
340 x 815
465 x 815
465 x 815
590 x 815
590 x 815
590 x 815
715 x 815
715 x 815
215 x 1280
645
770
770
895
895
1020
1020
1020
1145
1145
645
3182
3182
3182
3354
3354
3543
3543
3543
3543
3543
4196
215 x 815
340 x 815
340 x 815
465 x 815
465 x 815
465 x 815
465 x 815
590 x 815
715 x 815
715 x 815
215 x 1280
715
840
840
965
965
965
965
1090
1215
1215
715
niemożliwe
3182
3182
3354
3354
3354
3354
3543
3543
3543
niemożliwe
793
875
340 x 1280
770
4196
340 x 1280
840
4196
800
882
340 x 1280
770
4196
340 x 1280
840
4196
900
982
465 x 1280
895
4288
465 x 1280
965
4288
918
1000
465 x 1280
895
4288
465 x 1280
965
4288
950
1032
590 x 1280
1020
4471
465 x 1280
965
4288
1000
1082
590 x 1280
1020
4471
465 x 1280
965
4288
1043
1125
590 x 1280
1020
4471
590 x 1280
1090
4471
1150
1168
1232
1250
715 x 1280
715 x 1280
1145
1145
4471
4471
715 x 1280
715 x 1280
1215
1215
4471
4471
odległość
między osiami
Przeszklenie
okrągłe
1-skrzydłowe
wymiar przeszklenia
min. szer.
skrzydła BR
Cena
ø 300 mm
ø 400 mm
ø 500 mm
730
830
930
3541
3961
4490
Przeszklenia
i kratki wentyl.
Rys. 3
Rys. 2
Rys. 1
Przeszklenie znormowane dla drzwi
2-skrzydł. HPL 30 D-2 VM1)
wymiar
min. szer.
Cena
przeszklenia
skrzydła BR za skrzydło
w świetle
EI230
2-skrzydłowe
min. szer.
Cena
skrzydła BR za skrzydło
800
900
1000
3541
3961
4490
- Odległość od poziomu posadzki (OFF) 1550 mm ( dla wys. BR > 2000 mm)
- Dla wys. BR < 2000 mm odległość od posadzki OFF należy podać na zamówieniu
1) Przeszklenia
dla drzwi wielkogabarytowych HPL30 D-1, wielkogabarytowych HPL 30 D-2 VM oraz przeszklenia dla drzwi
w klasie RC 2 na zapytanie
Cennik (PL) 01-14 B
97
Przeszklenia znormowane El260
EI260
do drzwi przeciwpożarowych 1- i 2-skrzydłowych HPL60 D
Dopłaty
Opis produktu
• Stalowy profil przeszklenia zagruntowany (pomalowany farbą
proszkową) na kolor białoszary, na bazie RAL 9002. Na życzenie
profile ze stali nierdzewnej lub aluminiowe profile maskujące,
eloksalowane w kolorze naturalnym F1 – za dopłatą
• Szkło przeciwpożarowe: 21 mm, przezroczyste dla drzwi EI260.
Szkło nie nadaje się do zastosowania na zewnątrz.
Samozamykacz górny
Przeszklenie możliwe tylko w połączeniu
z samozamykaczem górnym – za dopłatą!
szerokość
w świetle
ościeżnicy
(LZ)
Ceny samozamykaczy podano
od strony 120.
1-skrzydł. HPL60 D-11)
szerokość
światła
wymiar
min. szer.
przejścia
przeszklenia
Cena
skrzydła BR
skrzydła BR
w świetle
668
750
793
800
900
918
875
882
982
1000
950
1032
1000
1082
1043
1125
1150
1232
1168
668
793
800
900
918
950
1000
1043
1150
1168
668
niemożliwe
720
niemożliwe
140x815
570
2268
140x815
720
2268
1250
750
875
882
982
1000
1032
1082
1125
1232
1250
750
215 x 815
340 x 815
340 x 815
465 x 815
465 x 815
590 x 815
590 x 815
590 x 815
715 x 815
715 x 815
215 x 1280
645
770
770
895
895
1020
1020
1020
1145
1145
645
3988
3988
3988
4114
4114
4334
4334
4334
4334
4334
5195
niemożliwe
215 x 815
215 x 815
340 x 815
340 x 815
340 x 815
465 x 815
465 x 815
590 x 815
590 x 815
niemożliwe
795
795
795
920
920
920
1045
1045
1170
1170
795
niemożliwe
3988
3988
3988
3988
3988
4114
4114
4334
4334
niemożliwe
793
875
340 x 1280
770
5195
215 x 1280
795
5195
800
882
340 x 1280
770
5195
215 x 1280
795
5195
900
982
465 x 1280
895
5233
340 x 1280
920
5195
918
1000
465 x 1280
895
5233
340 x 1280
920
5195
950
1032
590 x 1280
1020
5447
340 x 1280
920
5195
1000
1082
590 x 1280
1020
5447
465 x 1280
1045
5233
1043
1125
590 x 1280
1020
5447
465 x 1280
1045
5233
1150
1168
1232
1250
715 x 1280*
715 x 1280*
1145
1145
5447
5447
590 x 1280
590 x 1280
1170
1170
5447
5447
1-skrzydłowe
odległość
między osiami
Rys. 3
Przeszklenie
okrągłe
Przeszklenia
i kratki wentyl.
Rys. 2
Rys. 1
Przeszklenie znormowane dla drzwi
2-skrzydł. HPL 60 D-2 1)
wymiar
min. szer.
Cena
przeszklenia
skrzydła BR za skrzydło
w świetle
EI260
wymiar przeszklenia
min. szer.
skrzydła BR
Cena
ø 300 mm
ø 400 mm
ø 500 mm
730
830
930
5840
6621
7583
2-skrzydłowe
min. szer.
Cena
skrzydła BR za skrzydło
880
980
1080
5840
6621
7583
* UWAGI:
zgodnie z Aprobatą Techniczną dopuszczalne są przeszklenia drzwi o wymiarach nie większych niż 622 x 1312 mm i o powierzchni nie większej
niż 0,76 m2 lub koła o średnicy nie większej niż 500 mm. W przypadku konieczności zastosowania przeszklenia o wymiarach większych niż wyżej
podane, należy każdorazowo konsultować się z Hörmann Polska sp. z o.o.
1)
Przeszklenia dla drzwi wielkogabarytowych HPL60 D-1 oraz przeszklenia dla drzwi w klasie RC 2 na zapytanie.
98 Cennik (PL) 01-14 B
Przeszklenia El230 i El260
EI230 EI260
do drzwi przeciwpożarowych 1- i 2-skrzydłowych
Wielkość przeszklenia wg życzenia
▶▶ HPL30, HPL60 Samozamykacz górny
Przeszklenie możliwe tylko w połączeniu
z samozamykaczem górnym – za dopłatą!
Ceny samozamykaczy podano
od strony 120.
EI230
Wielkość przeszklenia wg życzenia
A
A1
A
A
A1
AA
A1
wymiar przeszklenia w świetle
do 0,5 m²
do 0,8 m²
do 1,2 m²
do 1,6 m²
do 2,0 m²
do 2,5 m²
A
B
B
EI260
Dopłata za skrzydło
4347
4698
5219
5792
6147
7266
5307
5697*
6422*
7228*
Minimalne szerokości obrębów bocznych (w mm)
HPL30 C-1
A1
A
B
215
215
500
HPL30 D-1
HPL30 D-2 VM
HPL30 D-2 VM
wielkogabarytowe
wielkogabarytowe
217
250
250
265
250
250
965
231
965
HPL60 D-1
215
215
271
HPL60 D-1
wielkogabarytowe
215
215
965
HPL60 D-2
290
290
271
Formuły obliczeniowe maks. przeszklenia (wymiar przeszklenia w świetle)
HPL30 C-1
HPL30 D-1 wielkogabarytowe
HPL30 D-2 VM
HPL30 D-2 VM wielkogabarytowe
715 × 1780 mm
715 × 1780 mm
782 × 2025 mm
782 × 2025 mm
Wymiar zestawczy BR
szerokość
wysokość
BR - 430 mm
BR - 715 mm
BR - 530 mm
BR - 1182 mm
BR - 500 mm
BR - 481 mm
BR - 500 mm
BR - 1215 mm
HPL60 D-1
HPL60 D-1 wielkogabarytowe
HPL60 D-2
820 × 2015 mm*
820 × 2015 mm*
702 × 1945 mm*
BR - 430 mm*
BR - 430 mm*
BR - 580 mm*
Maks. wymiar przeszklenia
w świetle
BR - 486 mm*
BR - 1180 mm*
BR - 561 mm*
* UWAGA:
zgodnie z Aprobatą Techniczną dopuszczalne są przeszklenia drzwi o wymiarach nie większych niż 622 x 1312 mm i o powierzchni nie większej
niż 0,76 m2 lub koła o średnicy nie większej niż 500 mm. W przypadku konieczności zastosowania przeszklenia o wymiarach większych niż wyżej
podane, należy każdorazowo konsultować się z Hörmann Polska sp. z o.o.
Inne wzory przeszkleń
Dopłata za skrzydło
na zapytanie
Obliczanie szerokości skrzydeł BR dla drzwi dwuskrzydłowych:
szerokość BR skrzydła przechodniego: BR = szerokość LZ skrzydła przechodniego + 82 mm
szerokość BR skrzydła stałego:
BR drzwi – BR skrzydła przechodniego
dla skrzydła stałego:
LZ = BR
np. drzwi o wymiarze LZ:
o szerokości skrzydła przechodniego LZ:
szerokość BR skrzydła przechodniego:
szerokość BR skrzydła stałego:
1800 x 2000 mm (BR: 1882 x 2042 mm)
950 mm
BR = 950 + 82 = 1032 mm
BR = 1882 – 1032 = 850 mm
Wyposażenie specjalne do przeszkleń
z dodatkowymi aluminiowymi profilami maskującymi, eloksalowane w kolorze naturalnym F1, do przeszkleń prostokątnych
profile przeszkleń ze stali nierdzewnej, do przeszkleń prostokątnych
profile przeszkleń ze stali nierdzewnej, do przeszkleń okrągłych
Przeszklenia w klasie RC 2
Cennik (PL) 01-14 B
Dopłata
449
449
336
na zapytanie
99
Przeszklenia
i kratki wentyl.
Typ drzwi
EI230 naświetla górne nieruchome
EI230
do 1- i 2-skrzydłowych drzwi przeciwpożarowych HPL30
Dopłaty
Wskazówka:
• Wysokość naświetla: min. BR 250 mm, maks. BR 1000 mm.
• Całkowita wysokość zestawu drzwiowego: maks. 3500 mm.
▶▶ W przypadku montażu bezpośrednio do sufitu na zamówieniu
należy to wyraźnie zaznaczyć!
▶▶ Uwaga: nie nadaje się do stosowania na zewnątrz i do drzwi
wielkogabarytowych (tj. dla skrzydeł > 1250 x 2500 mm).
Samozamykacz górny
Dla drzwi z nieruchomym naświetlem górnym
(z przeszkleniem) wymagane są samozamykacze górne!
Ceny samozamykaczy podano
od strony 120.
Zakres wymiarów
(wymiar zestawczy BR)
ze szkłem ppoż. 17 mm
szer. x wys.
Nieruchome naświetle do 1-skrzydłowych drzwi ppoż. HPL30
od 625 x
do 875 x
do 1000 x
do 1250 x
250
500
750
1000
500
750
1000
500
750
1000
3083
3524
3963
3213
3715
4215
3524
4215
4725
Przeszklenia
i kratki wentyl.
Zakres wymiarów
(wymiar zestawczy BR)
ze szkłem ppoż. 17 mm
szer. x wys.
Nieruchome naświetle do 2-skrzydłowych drzwi ppoż. HPL30
od 1375 x
do 1500 x
do 1750 x
do 2000 x
do 2250 x
do 2500 x
100 250
500
750
1000
500
750
1000
500
750
1000
500
750
1000
500
750
1000
3866
4622
5382
4120
4998
5882
4381
5382
6382
4622
5756
6598
4874
6134
7394
Cennik (PL) 01-14 B
Przeszklenia
do drzwi 1- i 2-skrzydłowych D45 / D55 / D65 do wysokości 3500 mm
Dopłaty
Opis produktu
• Stalowy profil przeszklenia zagruntowany (pomalowany farbą
proszkową) na kolor białoszary, na bazie RAL 9002. Na życzenie
profile ze stali nierdzewnej lub aluminiowe profile maskujące,
eloksalowane w kolorze naturalnym F1 – za dopłatą!
• Zestawy drzwiowe o wymiarach skrzydeł szer. BR > 1250 mm
lub wys. BR > 2250 mm w przypadku przeszklenia typ 2, 3
lub o wielkości wg życzenia zostaną dostarczone z 3 zawiasem
na skrzydło.
• szkło VSG = szkło standardowe
Wskazówki:
Przeszklenie znormowane, po uwzględnieniu wyszczególnionych
poniżej zmian szerokości obrębów bocznych i wysokości obrębu
dolnego, może być zastosowane do drzwi o wymiarach specjalnych.
Podane wymiary szer. obrębów bocznych i wys. obrębu dolnego
są bezwzględnie wymagane i nie mogą być przekroczone.
• W przypadku szer. obrębu bocznego po stronie zamka < 270 mm
koniec klamki nachodzi na przeszklenie.
Przeszklenie typ 0
• Zamek z podwójną wkładką bębenkową możliwy tylko w przypadku
gdy szer. obrębu bocznego po stronie zamka wynosi min. 300 mm.
• Dla wyposażenia specjalnego (zamki, okucia z szerokimi szyldami)
możliwa szerokość obrębu bocznego musi zostać ustalona
przed zamówieniem
• UWAGA: Przy zamówieniu przeszklenia należy bezwzględnie podać
wymiar!
Przeszklenie typ 1
Przeszklenie typ 2
A
A
270
A
A
965
965
1400
A
OFF
OFF
OFF
A = Obręby boczne i górny min. 215 mm
• Także dla drzwi o wymiarach specjalnych
gdy szer. drzwi BR > 570 mm
• Dla drzwi o wys. BR < 2000 mm
wys. obrębu dolnego odpowiednio
się zmniejsza
• A = szerokość obrębów bocznych i górnego
min. 215 mm.
• Dla drzwi o wys. BR < 2000 mm odpowiednio zmniejsza się wysokość obrębu dolnego
• Możliwe szerokości skrzydeł patrz tabela
z cenami.
Przeszklenie o wielkości wg życzenia
Przeszklenie w kształcie rombu
Przeszklenie okrągłe
A
A
B
OFF
A = s zer. obrębów bocznych
i górnego min. 215 mm
B = wys. obrębu dolnego min. 225 mm
• Maks. wymiary szkła
(wymiar otworu w świetle):
–– D45 i D55: 820 x 2060 mm
–– D65 do wys. BR 3500: 1070 x 1570 mm
Cennik (PL) 01-14 B
Przeszklenia
i kratki wentyl.
odległość między osiami
odległość między osiami
A
OFF
Wys. od poziomu posadzki do środka
przeszklenia: (odległość między osiami)
• wymiar 300 x 300 mm:
od szer. BR 875 mm
• wymiar 400 x 400 mm:
od szer. BR 1000 mm
• wymiar 500 x 500 mm:
od szer. BR 1125 mm
OFF
• Wys. od poz. posadzki > 2000 mm
do środka przeszklenia (odległość między
osiami) = 1550 mm,
dla wys. BR < 2000 mm należy podać
odległość między osiami.
• możliwe szer. skrzydeł patrz tabela z cenami
• średnica ø 300 mm od szer. BR 730 mm
• średnica ø 400 mm od szer. BR 830 mm
• średnica ø 500 mm od szer. BR 930 mm
101
Przeszklenie
do drzwi 1- i 2-skrzydłowych D45 / D55 / D65 do wysokości 3500 mm
Dopłaty
Przeszklenie prostokątne
Przeszklenie typ 0
A
A
B
Przeszklenie typ 1
A
szer.
skrzydła
LZ
szer.
skrzydła
BR
szyba
bezpieczna
VSG
6 mm
668
750
215 x 385*
645
353
793
875
340 x 385*
770
353
800
882
340 x 385*
770
353
900
982
465 x 385*
895
380
918
1000
465 x 385*
895
380
950
1032
590 x 385*
1020
380
980,5
1062,5
528 x 385*
958
380
1000
1082
590 x 385*
1020
380
1043
1125
590 x 385*
1020
380
1168
1250
715 x 385*
1145
380
* od wys. BR 2250 mm wysokość otworu w świetle 635 mm
wym.
min. szer.
szyba
przeszkleń
skrzydła
bezpieczna
w świetle
BR
VSG
6 mm
B
Przeszklenie typ 2
A
A
B
Przeszklenia
i kratki wentyl.
Przeszklenie typ 3
A
A
szyba
zbrojona
7 mm
319
319
319
347
347
347
347
347
347
347
Dopłata za skrzydło
szyba
szyba
bezpieczna
zbrojona
izolacyjna VSG izolacyjna
18 mm
20 mm
496
454
496
454
496
454
523
479
523
479
523
479
523
479
523
479
523
479
523
479
szyba
zbrojona
7 mm
szyba
bezpieczna
izolacyjna VSG
18 mm
szyba
zbrojona
izolacyjna
20 mm
140 x 815
570 mm
380
347
523
479
szer.
skrzydła
BR
wym.
przeszkleń
w świetle
min. szer.
skrzydła
BR
szyba
bezpieczna
VSG
6 mm
szyba
zbrojona
7 mm
szyba
bezpieczna
izolacyjna VSG
18 mm
szyba
zbrojona
izolacyjna
20 mm
668
793
800
900
918
950
980,5
1000
1043
1168
szer.
skrzydła
LZ
750
875
882
982
1000
1032
1062,5
1082
1125
1250
szer.
skrzydła
BR
215 x 815
340 x 815
340 x 815
465 x 815
465 x 815
590 x 815
528 x 815
590 x 815
590 x 815
715 x 815
wym.
przeszkleń
w świetle
645
770
770
895
895
1020
958
1020
1020
1145
min. szer.
skrzydła
BR
483
483
483
542
542
542
542
542
542
542
szyba
zbrojona
7 mm
668
793
800
900
918
950
980,5
1000
1043
1168
750
875
882
982
1000
1032
1062,5
1082
1125
1250
215 x 1280
340 x 1280
340 x 1280
465 x 1280
465 x 1280
590 x 1280
528 x 1280
590 x 1280
590 x 1280
715 x 1280
wym.
przeszkleń
w świetle
645
770
770
895
895
1020
958
1020
1020
1145
min. szer.
skrzydła
BR
875
1000
1125
min. szer.
skrzydła
BR
659
659
659
718
718
718
718
718
718
718
szyba
bezpieczna
izolacyjna VSG
18 mm
699
699
699
756
756
756
756
756
756
756
szyba
bezpieczna
izolacyjna VSG
18 mm
571
592
626
szyba
bezpieczna
izolacyjna VSG
18 mm
615
615
615
676
676
676
676
676
676
676
szyba
zbrojona
izolacyjna
20 mm
657
657
657
712
712
712
712
712
712
712
szyba
zbrojona
izolacyjna
20 mm
300 x 300
400 x 400
500 x 500
wym.
przeszkleń
w świetle
517
517
517
575
575
575
575
575
575
575
szyba
bezpieczna
VSG
6 mm
557
557
557
613
613
613
613
613
613
613
szyba
bezpieczna
VSG
6 mm
431
452
481
szyba
bezpieczna
VSG
6 mm
Ø 300 mm
Ø 400 mm
Ø 500 mm
730
830
930
691
762
834
634
706
779
882
956
1023
767
840
907
Przeszklenie
w kształcie rombu
102 min. szer.
skrzydła
BR
szer.
skrzydła
LZ
B
Przeszklenie
okrągłe
wym.
przeszkleń
w świetle
525
525
525
582
582
582
582
582
582
582
szyba
zbrojona
7 mm
397
416
449
szyba
zbrojona
7 mm
Cennik (PL) 01-14 B
529
550
582
szyba
zbrojona
izolacyjna
20 mm
Szkła specjalne
do drzwi 1- i 2-skrzydłowych D45 / D55 / D65 do wysokości 3500 mm
Dopłaty
Przeszklenie na życzenie
A
A1
A
Rodzaj szkła
A
A
B
AA
A
Dopłata za skrzydło
Wymiary przeszklenia w świetle
do 0,5 m2
do 1,0 m2
do 1,7 m2
Szyba bezpieczna VSG 6 mm
609
834
1040
Szyba zbrojona 7 mm
550
727
872
804
1220
1630
A
B
Typ skrzydła
Wym. przeszklenia w świetle
drzwi
(BR szer. -A) x (BR wys. -B)
D 45 / D 55
A = 430
B = 440
D 65
A = 430
B = 440
Należy zwrócić uwagę
na maks. wymiar przeszklenia, strona 101!
Szyba bezpieczna izolacyjna
VSG 18 mm, przezroczysta 1)
Szyba zbrojona izolacyjna 20 mm
2)
804
1220
1630
Szyba zbrojona izolacyjna
20 mm/szyba Float 3)
750
1128
-
Szyba bezpieczna ESG 6 mm
601
823
1027
Szyba zbrojona przezroczysta 7 mm
746
1103
1447
Szyba zbrojona nićmi stalowymi 6 mm
869
1342
1814
Przygotowanie do samodzielnego
przeszklenia na budowie 7 mm
lub 20 mm (bez szyby)
491
613
739
6 mm VSG / przestrzeń międzyszybowa / 6 mm VSG
7 mm szyba zbrojona / przestrzeń międzyszybowa / 6 mm VSG
3) 7 mm szyba zbrojona / przestrzeń międzyszybowa / 6 mm Float
1)
2)
Wyposażenie specjalne do przeszkleń
z dodatkowymi aluminiowymi profilami maskującymi, eloksalowanymi w kolorze naturalnym F1,
do przeszkleń prostokątnych (D65 tylko ze szkłem o grubości 18/20 mm)
profile przeszkleń ze stali nierdzewnej, do przeszkleń prostokątnych
profile przeszkleń ze stali nierdzewnej, do przeszkleń okrągłych (D65 tylko ze szkłem o grubości 18/20 mm)
Dopłata
449
449
336
szerokość BR skrzydła przechodniego:
szerokość BR skrzydła stałego:
BR = szerokość LZ skrzydła przechodniego + 82 mm
BR drzwi - BR skrzydła przechodniego
Dla skrzydła stałego:
LZ = BR
np. drzwi o wymiarze LZ:
o szerokości skrzydła przechodniego LZ:
szerokość BR skrzydła przechodniego:
szerokość BR skrzydła stałego:
1800 x 2000 mm (BR: 1882 x 2042 mm)
950 mm
BR = 950 + 82 = 1032 mm
BR = 1882 - 1032 = 850 mm
Cennik (PL) 01-14 B
Przeszklenia
i kratki wentyl.
Obliczanie szerokości skrzydeł BR dla drzwi dwuskrzydłowych:
103
Nieruchome elementy górne (naświetla / przysłony)
do drzwi 1- i 2-skrzydłowych D 45 / D 55 / D 65 do wysokości 3500 mm
Dopłaty
Wskazówki
• Maks. wysokość elementu BR 3500 mm; wysokość elementu górnego min. wys. BR 250 mm, maks. wys. BR 1000 mm.
• Maks. wysokość BR skrzydła drzwiowego 2500 mm
▶▶ W przypadku montażu bezpośrednio do sufitu na zamówieniu należy zaznaczyć „montaż przystropowy”.
Zakres wymiarów
(wymiar zestawczy BR)
(szer. x wys.)
szyba
bezpieczna
VSG
6 mm
szyba
zbrojona
7 mm
szyba
bezpieczna
izolacyjna
VSG
18 mm
szyba
zbrojona
izolacyjna/
VSG
20 mm
przygot. do
przeszklenia
na budowie
6 lub 20 mm
(bez szyby)
z panelem
stalowym
ze stalowymi
kratkami
wentylacyjnymi
1741
2071
2176
1741
2071
2176
1995
2071
2430
3016
3410
3665
szyba
bezpieczna
izolacyjna
VSG
18 mm
1741
2071
2176
1741
2071
2176
1995
2071
2430
3016
3410
3665
szyba
zbrojona
izolacyjna/
VSG
20 mm
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
2356
2356
2356
przygot. do
przeszklenia
na budowie
6 lub 20 mm
(bez szyby)
1487
1565
1670
1487
1565
1670
1487
1565
1670
2507
2652
2768
z panelem
stalowym
2417
2577
2843
2453
2751
2900
2684
2963
3068
3289
3392
3549
ze stalowymi
kratkami
wentylacyjnymi
3016
3410
3528
3016
3410
3784
3016
3410
3784
3268
3410
4036
3268
3665
4036
2356
2356
2356
2356
2356
2356
2356
2356
2356
2356
2356
2356
2356
2356
2356
2507
2652
2768
2507
2652
2768
2507
2652
2768
2507
2652
2768
2507
2652
2768
3289
3392
3549
3392
3532
3654
3532
3654
3742
3654
3742
3826
3742
3826
3914
Nieruchome elementy górne do drzwi 1-skrzydłowych
od 625 x 250 (wys. kratki 265)
do 875 x 500
1546
750
1682
1000
1787
do 1000 x 500
1546
750
1682
1000
1787
do 1250 x 500
1604
750
1682
1000
1844
do 1500 x 500
2625
750
2827
1000
2944
Zakres wymiarów
szyba
(wymiar zestawczy BR)
bezpieczna
VSG
(szer. x wys.)
6 mm
1487
1565
1670
1487
1565
1670
1487
1565
1670
2507
2652
2768
szyba
zbrojona
7 mm
Przeszklenia
i kratki wentyl.
Nieruchome elementy górne do drzwi 2-skrzydłowych
od 1375 x 250 (wys. kratki 265)
do 1500 x 500
2625
2507
3016
750
2827
2652
3410
1000
2944
2768
3528
do 1750 x 500
2625
2507
3016
750
2827
2652
3410
1000
3005
2768
3784
do 2000 x 500
2625
2507
3016
750
2827
2652
3410
1000
3005
2768
3784
do 2250 x 500
2684
2507
3268
750
2827
2652
3410
1000
3062
2768
4036
do 2500 x 500
2684
2507
3268
750
2888
2652
3665
1000
3062
2768
4036
Nieruchome elementy górne dla drzwi o szer. BR > 2500 mm na zapytanie!
Wyposażenie dodatkowe do kratki wentylacyjnej
Zabezpieczenie przed insektami, stal ocynkowana, szer. oczka 1,4 mm
za m²
Inne szyby na zapytanie
104 Cennik (PL) 01-14 B
Dopłata
101
Kratki wentylacyjne
do drzwi 1- i 2-skrzydłowych D45 / D55 / D65 do wysokości 3500 mm
Dopłaty
Opis produktu
• Kratki wentylacyjne z blachy stalowej, obustronnie wbudowane, zagruntowane (warstwa farby proszkowej) w kolorze białoszarym,
na bazie RAL 9002, odporne na przebicie, standardowo z przyspawaną blachą perforowaną po stronie przeciwnej do zawiasów.
• W zależności od strony agresji kratka wentylacyjna może zostać przełożona.
• Przekrój wentylacyjny ok. 35%
• Zestawy drzwiowe o wymiarach skrzydeł szer. BR > 1250 mm lub wys. BR > 2250 mm w przypadku wyposażenia w kratki wentylacyjne zostaną
dostarczone z 3 zawiasem na skrzydło.
• Zamek z podwójną wkładką bębenkową jest możliwy tylko w przypadku gdy szerokość obrębu bocznego po stronie zamka wynosi min. 300 mm.
UWAGA: Przy zamówieniu kratek lub żaluzji wentylacyjnych należy bezwzględnie podać wymiar!
W przypadku szer. obrębu bocznego po stronie zamka < 270 mm koniec klamki nachodzi na przeszklenie.
Kratka wentylacyjna standardowa
Kratka wentylacyjna o wymiarze na życzenie
A
A
A
A
OFF
OFF
A
•  A = obręb boczny z każdej strony min. 180 mm.
•  Wymiary standardowe patrz tabela z cenami.
•  Także dla drzwi o wymiarach specjalnych jeśli szer. obrębu
bocznego została odpowiednio zmniejszona.
•  Możliwe szerokości drzwi patrz tabela z cenami.
Kratka wentylacyjna standardowa
szer. skrzydła
LZ
668
793
800
900
918
950
980,5
1000
1043
1168
1418
•  A = obręb boczny z każdej strony min. 180 mm
•  Min. wymiar zewnętrzny ramki = 250 x 250 mm
•  Maks. wymiar zewnętrzny ramki = 1140 x 2395 mm
szer. skrzydła
BR
750
875
882
982
1000
1032
1062,5
1082
1125
1250
1500
Wym. zew. ramki
kratki wentyl.
305 x 365
430 x 365
430 x 365
555 x 365
555 x 365
618 x 365
618 x 365
680 x 365
680 x 365
805 x 365
1055 x 365
Kratka wentylacyjna o dowolnym wymiarze
Formuła obliczeniowa maks. kratki
wentylacyjnej - zewn. wymiar ramy
min. szer.
skrzydła BR
665
790
790
915
915
978
978
1040
1040
1165
1415
Wym. zewnętrzny
kratki wentylacyjnej
do 0,125 m2
za skrzydło
609
609
609
609
609
659
659
659
659
710
785
za skrzydło
1239
do 0,25 m2
1365
do 0,375 m2
1791
do 0,5 m2
1890
do 0,625 m2
2016
do 0,75 m2
2190
do 0,875 m2
2281
Obliczanie szerokości skrzydeł BR dla drzwi dwuskrzydłowych:
do 1,0 m2
2342
szerokość BR skrzydła przechodniego:
BR = szerokość LZ skrzydła
przechodniego + 82 mm
do 1,125 m2
2417
BR drzwi - BR skrzydła przechodniego
LZ = BR
1800 x 2000 mm (BR: 1882 x 2042 mm)
950 mm
BR = 950 + 82 = 1032 mm
BR = 1882 – 1032 = 850 mm
do 1,375 m2
2516
do 1,5 m2
2604
do 1,625 m2
2751
do 2,0 m2
2850
do 2,7 m2
3656
Typ drzwi
D45 / D55 / D65
(BR szer. - A) x (BR wys. - B)
A
B
365
375
Należy zwrócić uwagę na maks. wymiar
kratki wentylacyjnej
szerokość BR skrzydła stałego:
dla skrzydła stałego:
np. drzwi o wymiarze LZ:
o szerokości skrzydła przechodniego:
szerokość BR skrzydła przechodniego:
szerokość BR skrzydła stałego:
Wyposażenie dodatkowe do kratki wentylacyjnej
Zabezpieczenie przed insektami, stal ocynkowana, szer. oczka 1,4 mm
do 1,25
m2
za m²
2463
Dopłata
101
Uwaga: Kratki wentylacyjne nad skrzydłem drzwiowym znajdują się na stronie 104.
Kratka wentylacyjna do drzwi przeciwpożarowych znajduje się na str. 42 i 43.
Cennik (PL) 01-14 B
105
Przeszklenia
i kratki wentyl.
A
A
Komplety klamek
do drzwi przeciwpożarowych i wielofunkcyjnych ze stali
Wskazówki
• W przypadku zamówienia drzwi z poniższymi okuciami należy
uwzględnić upust za rezygnację z okuć standardowych
z tworzywa sztucznego w wysokości 17 zł
• Klamki z rozetami możliwe są tylko w drzwiach przygotowanych.
Dopłata za przygotowanie drzwi do montażu klamek
z rozetami: 80 zł
Klamki
Klamki przygotowane pod wkładkę
bębenkową (PZ), do:
• drzwi 1-skrzydłowych
• drzwi 2 skrzydłowych
tylko w skrzydle przechodnim
• Na zamówieniu należy koniecznie podać wersję klamki
i typ drzwi! Okucia z tworzywa sztucznego mogą być
dostarczone w kolorze czarnym, czerwonym, białym,
ciemnoniebieskim lub ciemnoszarym.
• Drzwi Hörmann standardowo dostarczane są z klamkami z czarnego
tworzywa sztucznego (polipropylen). Dopłaty za inne wersje podano poniżej.
Typ D-110
Typ D-210
Typ D-310
Komplet klamek przeciwpożarowych, przygotowane pod wkładkę bębenkową (PZ)
tworzywo sztuczne,
84
kolory jw. (poliamid)
Szyld
aluminium eloksalowane
145
185
202
podłużny
w kol. naturalnym (F1)
stal nierdzewna,
258
298
355
„szczotkowana”
tworzywo sztuczne,
84
kolory jw. (poliamid)
aluminium eloksalowane
Rozety
218
254
279
w kol. naturalnym (F1)
stal nierdzewna,
344
374
437
„szczotkowana”
Typ D-330
Typ D-410
Typ D-510
237
202
202
437
315
315
311
279
279
515
397
397
105
105
155
155
105
105
189
189
Zamki, okucia
Klamka przeciwpożarowa z jednej strony, z przygotowaniem pod wkładkę bębenkową (PZ)
tworzywo sztuczne,
48
kolory jw. (poliamid)
Szyld
aluminium eloksalowane
90
90
105
132
podłużny
w kol. naturalnym (F1)
stal nierdzewna,
139
139
155
185
„szczotkowana”
tworzywo sztuczne,
48
kolory jw. (poliamid)
aluminium eloksalowane
Rozety
90
90
105
132
w kol. naturalnym (F1)
stal nierdzewna,
174
174
189
214
„szczotkowana”
Płyta drzwiowa z jednej strony gładka, przygotowanie do mocowania klamki z jednej strony.
(Na zamówieniu należy podać stronę mocowania klamki: po stronie zawiasów czy po stronie przeciwnej do zawiasów).
106 Cennik (PL) 01-14 B
61
Okucia klamka/gałka
do drzwi przeciwpożarowych i wielofunkcyjnych ze stali
ø 50
Komplet okuć przeciwpożarowych, układ klamka/gałka K130*, z przygotowaniem pod wkładkę bębenkową
Opis
Klamki przygotowane pod wkładkę
bębenkową (PZ) do:
• drzwi 1-skrzydłowych
• drzwi 2-skrzydłowych tylko w skrzydle
przechodnim
Typ D-110
Typ D-210
Typ D-310
Typ D-330
Typ D-410
Komplet okuć przeciwpożarowych, układ klamka/gałka K130*, z przygotowaniem pod wkładkę bębenkową (PZ)
tworzywo sztuczne,
99
kolory jw. (poliamid)
Szyld
aluminium eloksalowane
179
214
235
263
235
podłużny
w kol. naturalnym (F1)
stal nierdzewna,
298
328
389
466
349
„szczotkowana”
tworzywo sztuczne,
99
kolory jw. (poliamid)
aluminium eloksalowane
Rozety
248
294
309
344
309
w kol. naturalnym (F1)
stal nierdzewna,
374
407
466
548
428
„szczotkowana”
** Komplet okuć, układ klamka/gałka K130 nie nadaje się do zastosowania w drzwiach D65-2.
Typ D-510
235
349
309
428
Okucia klamka/gałka z wygiętą gałką K160
Komplet okuć klamka/gałka K160 ze stałą gałką
aluminium eloksalowane
w kol. naturalnym (F1)
Szyld
podłużny
stal nierdzewna
„szczotkowana”
aluminium eloksalowane
w kol. naturalnym (F1)
Rozety
stal nierdzewna
„szczotkowana”
ø
93
Typ D-110
Typ D-210
Typ D-310
Typ D-330
Typ D-410
Typ D-510
179
214
235
263
235
235
298
328
389
466
349
349
248
294
309
344
309
309
374
407
466
548
428
428
Inne typy klamek
Klamki firm: FSB, HEWI, DORMA, VIELER i inne
Przygotowanie drzwi do montażu klamek innych firm: FSB, HEWI, DORMA, VIELER i innych
Zamki, okucia
Opis
Klamki przygotowane pod wkładkę bębenkową
(PZ) do:
• drzwi 1-skrzydłowych
• drzwi 2-skrztydłowych tylko w skrzydle
przechodnim
50
Wskazówki
• W przypadku zamówienia drzwi z poniższymi okuciami należy uwzględnić upust za rezygnację z
okuć standardowych z tworzywa sztucznego w wysokości 17 zł.
• Klamki z rozetami możliwe są tylko w drzwiach przygotowanych.
Dopłata za przygotowanie drzwi do montażu klamek z rozetami: 80 zł
• Na zamówieniu należy koniecznie podać typ i powierzchnię klamki!
• Wskazówka dotycząca drzwi D65-2:
D65 z okuciami klamka/gałka możliwe są tylko z wygiętą gałką K160, z wyjątkiem pełnej funkcji
przeciwpanicznej (w obu skrzydłach).
Drzwi z pełną funkcją przeciwpaniczną zgodnie z normą PN-EN 179 i okuciami klamka/gałka będą
standardowo wyposażone w prostą gałkę. Na życzenie istnieje możliwość dostawy z gałką K160.
Dopłata
na zapytanie
80
Okucia zastępcze
Okucie zastępcze nie ma właściwości przeciwpożarowych i służy tylko do zabezpieczenia okuć przed zniszczeniem w czasie budowy.
Pasuje do wszystkich powszechnie stosowanych typów zamknięć (firm FSB, HEWI, DORMA, VIELER i innych) z odstępem 23 do 27 i 32 mm.
Nie nadaje się do zamków przeciwpanicznych z dzielonym orzechem!
Klamka z tworzywa sztucznego bez szyldu,
w dostawie ogólnej zamiast okuć standardowych
bez dopłaty
z podkładką pierścieniową
w dostawie specjalnej (min. 20 szt.), cena za szt
13
Cennik (PL) 01-14 B
107
Zamki i okucia przeciwpaniczne (szybkootwierające)
PN-EN 179
do drzwi przeciwpożarowych i wielofunkcyjnych ze stali
do drzwi 1-skrzydłowych lub tylko w skrzydle przechodnim
Wskazówki
Zamknięcia przeciwpaniczne zgodnie z normą PN-EN 179
można stosować tylko w drzwiach o maks. wymiarach
zestawczych BR 1250 x 2500 mm i maks. ciężarze skrzydła
do 200 kg!
Zastosowanie okuć przeciwpanicznych w drzwiach o wymiarach
skrzydła większych niż podane wyżej na zapytanie!
Przed złożeniem zamówienia prosimy koniecznie
o sprawdzenie, czy zamknięcie ewakuacyjne – przeciwpaniczne
można zamontować tylko na skrzydle przechodnim (w drzwiach
2-skrzydłowych). Nie ma możliwości późniejszego doposażenia
skrzydła stałego!
Wyjścia ewakuacyjne zgodnie z PN-EN 179 są przeznaczone tylko
do budynków, nie będących budynkami użyteczności publicznej,
których użytkownicy znają działanie drzwi ewakuacyjnych.
Mogą to być między innymi także drzwi boczne w budynkach
użyteczności publicznej, z których korzysta wyłącznie autoryzowany
personel.
• Zgodnie z przepisami jako okucia budowlane stosowane są klamki
lub płytki naciskowe.
• Dopuszcza się stosowanie wyłącznie zamków przeciwpanicznych
i okuć badanych jako całość i oznaczonych zgodnie z PN-EN 179.
• Dopuszcza się stosowanie niżej wymienionych zamków
przeciwpanicznych, wyposażonych w komplet klamek lub klamkę
z gałką przeciwpaniczną innych producentów, jeśli komplety są
badane wraz z zamkami przeciwpanicznymi wymienionymi niżej.
W razie potrzeby prosimy skierować zapytanie o możliwości
zastosowania i ceny.
• Okucia są dostarczane w komplecie.
• Komplety klamek z tworzywa sztucznego są dostarczane
w następujących kolorach: czarnym, czerwonym, białym,
ciemnoniebieskim i ciemnoszarym!
▶▶ Na zamówieniu należy koniecznie podać:
typ drzwi, zamek, model i wersję klamki!
Wskazówka: do ceny zamka należy dodać cenę klamek!
Zamek przeciwpaniczny z dzielonym orzechem (układ klamka/klamka)
Do zamka przeciwpanicznego z dzielonym orzechem muszą być zastosowane wszystkie wymienione poniżej w tabeli
komplety okuć przeciwpanicznych (układ klamka/klamka).
1
z otworem pod wkładkę bębenkową, lewy lub prawy, funkcja D
2
z otworem pod wkładkę bębenkową, lewy lub prawy, funkcja zmienna B
3
z otworem pod wkładkę bębenkową, lewy lub prawy, funkcja wymuszonego otwierania, typ C (z wyjątkiem HPL60 D-2)
Dopłata
307
456
456
Przeciwpożarowe komplety klamek przeciwpanicznych do zamka z dzielonym orzechem (układ klamka/klamka),
z otworem pod wkładkę bębenkową
Stabilny szyld stalowy
tworzywo sztuczne, kolory jw. (poliamid)
Szyld
aluminium eloksalowane w kol. naturalnym (F1)
podłużny
stal nierdzewna, „szczotkowana”
tworzywo sztuczne, kolory jw. (poliamid)
Rozety
aluminium eloksalowane w kol. naturalnym (F1)
stal nierdzewna
Klamki z rozetami można zastosować tylko w drzwiach przygotowanych
Typ D-110
Typ D-330
Typ D-410
99
179
263
235
298
466
349
99
248
344
309
374
548
428
Dopłata za przygotowanie
80
Zamki, okucia
Zamek przeciwpaniczny (układ klamka/gałka)
Do zamków przeciwpanicznych (układ klamka/gałka) mogą być zastosowane wszystkie wymienione poniżej w tabeli
komplety okuć przeciwpanicznych (układ klamka/gałka).
1
z otworem pod wkładkę bębenkową, lewy lub prawy, klamka/gałka, funkcja E (z wyjątkiem HPL60 D-2)
2
z otworem pod wkładkę bębenkową, lewy lub prawy, klamka/gałka, funkcja E (tylko dla HPL60 D-2)
Dopłata
155
305
Przeciwpożarowe okucia przeciwpaniczne (układ klamka/gałka K130)*, z otworem pod wkładkę bębenkową
Stabilny szyld stalowy
Typ D-110
tworzywo sztuczne, kolory jw. (poliamid)
aluminium eloksalowane w kol. naturalnym (F1)
stal nierdzewna, „szczotkowana”
tworzywo sztuczne, kolory jw. (poliamid)
Rozety
aluminium eloksalowane w kol. naturalnym (F1)
stal nierdzewna
Klamki z rozetami można zastosować tylko w drzwiach przygotowanych
Szyld
podłużny
Typ D-330
99
179
263
298
466
99
248
344
374
548
Dopłata za przygotowanie
* Komplet okuć, układ gałka/klamka nie nadaje się do zastosowania w drzwiach D65-2.
108 Cennik (PL) 01-14 B
Typ D-410
235
349
309
428
80
Zamki i okucia przeciwpaniczne (szybkootwierające)
PN-EN 179
do drzwi przeciwpożarowych i wielofunkcyjnych ze stali
do drzwi 2-skrzydłowych w skrzydle przechodnim i stałym
Wskazówki
Zamknięcia przeciwpaniczne zgodnie z normą PN-EN 179
można stosować tylko w drzwiach o maks. wymiarach
zestawczych BR 1250 x 2500 mm i maks. ciężarze skrzydła
do 200 kg!
Zastosowanie okuć przeciwpanicznych w drzwiach o wymiarach
skrzydła większych niż podane wyżej na zapytanie!
Ważne:
Zastosowanie zamka i okuć możliwe tylko z przygotowaniem
fabrycznym!
Wyjścia ewakuacyjne zgodnie z PN-EN 179 są przeznaczone tylko
do budynków, nie będących budynkami użyteczności publicznej,
których użytkownicy znają działanie drzwi ewakuacyjnych.
Mogą to być między innymi także drzwi boczne w budynkach
użyteczności publicznej, z których korzysta wyłącznie autoryzowany
personel.
• Zgodnie z przepisami jako okucia budowlane stosowane są klamki
lub płytki naciskowe.
• Dopuszcza się stosowanie wyłącznie zamków przeciwpanicznych
i okuć badanych jako całość i oznaczonych zgodnie z PN-EN 179.
• Dopuszcza się stosowanie niżej wymienionych zamków
przeciwpanicznych, wyposażonych w komplet klamek lub klamkę
z gałką przeciwpaniczną innych producentów, jeśli komplety są
badane wraz z zamkami przeciwpanicznymi wymienionymi niżej.
W razie potrzeby prosimy skierować zapytanie o możliwości
zastosowania i ceny.
• Okucia są dostarczane w komplecie.
• Komplety klamek z tworzywa sztucznego są dostarczane
w następujących kolorach: czarnym, czerwonym, białym,
ciemnoniebieskim i ciemnoszarym!
▶▶ Na zamówieniu należy koniecznie podać:
typ drzwi, zamek, model i wersję klamki!
Wskazówka: do ceny zamka należy dodać cenę klamek!
Zamek przeciwpaniczny z dzielonym orzechem (układ klamka/klamka)
Do zamka przeciwpanicznego z dzielonym orzechem muszą być zastosowane wszystkie wymienione poniżej w tabeli
komplety okuć przeciwpanicznych (układ klamka/klamka)
1
Skrzydło przechodnie: z otworem pod wkładkę bębenkową, lewy lub prawy, funkcja zmienna B
Skrzydło stałe:
z zamkiem przeciwpanicznym i elementem zabierającym
2
Skrzydło przechodnie: z otworem pod wkładkę bębenkową, lewy lub prawy, funkcja wymuszonego otwierania, typ C
Skrzydło stałe:
z zamkiem przeciwpanicznym i elementem zabierającym
3
Skrzydło przechodnie: z otworem pod wkładkę bębenkową, lewy lub prawy, funkcja D
Skrzydło stałe:
z zamkiem przeciwpanicznym i elementem zabierającym
Dopłata
1554
1554
1554
Przeciwpożarowe komplety klamek przeciwpanicznych do zamka z dzielonym orzechem (układ klamka/klamka),
z otworem pod wkładkę bębenkową, komplet do skrzydła przechodniego i stałego
Stabilny szyld stalowy
tworzywo sztuczne, kolory jw. (poliamid)
aluminium eloksalowane w kol. naturalnym (F1)
stal nierdzewna, „szczotkowana”
tworzywo sztuczne, kolory jw. (poliamid)
aluminium eloksalowane w kol. naturalnym (F1)
Rozety
stal nierdzewna
Klamki z rozetami można zastosować tylko w drzwiach przygotowanych
Szyld
podłużny
Typ D-330
Typ D-410
147
269
395
340
437
651
504
147
338
477
414
548
762
617
Dopłata za przygotowanie, za skrzydło
Zamek przeciwpaniczny (układ klamka/gałka)
Do zamków przeciwpanicznych (układ klamka/gałka) mogą być zastosowane wszystkie wymienione poniżej w tabeli
komplety okuć przeciwpanicznych (układ klamka/gałka).
1 skrzydło przechodnie: z zamkiem przeciwpanicznym, z otworem pod wkładkę bębenkową, funkcja E
skrzydło stałe:
z zamkiem przeciwpanicznym i elementem zabierającym
80
Dopłata
1554
Przeciwpożarowe okucia przeciwpaniczne (układ klamka/gałka), z otworem pod wkładkę bębenkową
komplet do skrzydła przechodniego i stałego
Stabilny szyld stalowy
Typ D-110
tworzywo sztuczne, kolory jw. (poliamid)
aluminium eloksalowane w kol. naturalnym (F1)
stal nierdzewna, „szczotkowana”
tworzywo sztuczne, kolory jw. (poliamid)
aluminium eloksalowane w kol. naturalnym (F1)
Rozety
stal nierdzewna
Klamki z rozetami można zastosować tylko w drzwiach przygotowanych
Szyld
podłużny
Cennik (PL) 01-14 B
Typ D-330
Typ D-410
147
269
395
340
437
651
504
147
338
477
414
548
762
617
Dopłata za przygotowanie, za skrzydło
80
109
Zamki, okucia
Typ D-110
Zamki i sztangi przeciwpaniczne
(szybkootwierające) PN-EN 1125
do drzwi przeciwpożarowych i wielofunkcyjnych ze stali
do drzwi 1-skrzydłowych lub tylko w skrzydle przechodnim
Wskazówki
Zamknięcia przeciwpaniczne zgodnie z normą PN-EN 1125
można stosować tylko w drzwiach o maks. wymiarach
zestawczych BR 1250 x 2500 mm i maks. ciężarze skrzydła
do 200 kg!
Zastosowanie okuć przeciwpanicznych w drzwiach o wymiarach
skrzydła większych niż podane wyżej na zapytanie!
Zamknięcia drzwi przeciwpanicznych wg PN-EN 1125 są
przeznaczone do budynków użyteczności publicznej, których
użytkownicy nie znają działania drzwi ewakuacyjnych, jednak w razie
konieczności potrafią je uruchomić bez uprzedniego przeszkolenia.
Dotyczy to na przykład: szpitali, szkół, budynków administracji
publicznej, lotnisk, stadionów sportowych i centrów handlowych.
• Dopuszcza się stosowanie wyłącznie zamków przeciwpanicznych
i okuć badanych jako całość i oznaczonych zgodnie z PN-EN 1125.
• Dopuszcza się stosowanie niżej wymienionych zamków
przeciwpanicznych, wyposażonych w uchwyty innych producentów,
jeśli uchwyty te są badane wraz z zamkami przeciwpanicznymi
wymienionymi niżej. W razie potrzeby prosimy skierować zapytanie
o możliwości zastosowania i ceny.
• Okucia są dostarczane w komplecie. Okucia standardowe nie są
rekompensowane!
▶▶ Na zamówieniu należy koniecznie podać: typ drzwi, zamek, kierunek otwierania i wyposażenie dodatkowe!
Zamknięcie przeciwpaniczne PN-EN 1125 z dzielonym orzechem (układ klamka/klamka), funkcja D
Zamek przeciwpaniczny z otworem pod wkładkę bębenkową,
1
z dzielonym orzechem (układ klamka/klamka), funkcja D
+ przygotowanie do sztangi przeciwpanicznej
1a
1b
1c
1d
sztanga przeciwpaniczna, podłużny szyld z klamką
sztanga przeciwpaniczna, podłużny szyld z klamką
sztanga przeciwpaniczna, podłużny szyld z klamką
sztanga przeciwpaniczna, podłużny szyld
z klamką przeciwwłamaniową ES 1
(kl.2 wg PN-EN 1906/DIN 18257)
Zamknięcie przeciwpaniczne PN-EN 1125 (układ klamka/gałka), funkcja E
Zamek przeciwpaniczny z otworem pod wkładkę
2
bębenkową, (układ klamka/gałka), funkcja E
+ przygotowanie do sztangi przeciwpanicznej
2a
Zamki, okucia
2b
2c
2d
sztanga przeciwpaniczna, podłużny szyld z gałką
sztanga przeciwpaniczna, podłużny szyld z gałką
sztanga przeciwpaniczna, podłużny szyld z gałką
sztanga przeciwpaniczna, podłużny szyld
z klamką przeciwwłamaniową ES 1
(kl.2 wg PN-EN 1906/DIN 18257)
Dopłata
Cena zamka
307
Dopłata za skrzydło
RAZEM
czarne tworzywo sztuczne*
Cena kompletu
(zamek, przygotowanie i sztanga)
aluminium eloksalowane
Cena kompletu
(zamek, przygotowanie i sztanga)
stal nierdzewna „szczotkowana”
Cena kompletu
(zamek, przygotowanie i sztanga)
151
458
974
1136
1594
1348
1806
stal nierdzewna „szczotkowana”
1422
Cena kompletu
(zamek, przygotowanie i sztanga)
1880
Dopłata
Cena zamka
155
Dopłata za skrzydło
RAZEM
czarne tworzywo sztuczne*
Cena kompletu
(zamek, przygotowanie i sztanga)
aluminium eloksalowane
Cena kompletu
(zamek, przygotowanie i sztanga)
stal nierdzewna „szczotkowana”
Cena kompletu
(zamek, przygotowanie i sztanga)
151
306
960
1266
1151
1457
1363
1669
stal nierdzewna „szczotkowana”
1432
Cena kompletu
(zamek, przygotowanie i sztanga)
1738
* Korpus i ramiona z czarnego, matowego tworzywa sztucznego, pochwyt z aluminium eloksalowanego (F1)
110 1432
Cennik (PL) 01-14 B
Zamki i sztangi przeciwpaniczne
(szybkootwierające) PN-EN 1125
do drzwi przeciwpożarowych i wielofunkcyjnych
do drzwi 2-skrzydłowych
Wskazówki
Zamknięcia przeciwpaniczne zgodnie z normą PN-EN 1125
można stosować tylko w drzwiach o maks. wymiarach
zestawczych BR 1250 x 2500 mm i maks. ciężarze skrzydła
do 200 kg! Zastosowanie okuć przeciwpanicznych w drzwiach
o wymiarach skrzydła większych niż podane wyżej na zapytanie!
Ważne: Zastosowanie zamka i okuć możliwe tylko
z przygotowaniem fabrycznym!
Zamknięcia drzwi przeciwpanicznych wg PN-EN 1125 są przeznaczone
do budynków użyteczności publicznej, których użytkownicy nie znają
działania drzwi ewakuacyjnych, jednak w razie konieczności potrafią
je uruchomić bez uprzedniego przeszkolenia. Dotyczy to na przykład:
szpitali, szkół, budynków administracji publicznej, lotnisk, stadionów
sportowych i centrów handlowych.
• Dopuszcza się stosowanie wyłącznie zamków przeciwpanicznych
i okuć badanych jako całość i oznaczonych zgodnie z PN-EN 1125.
• Dopuszcza się stosowanie niżej wymienionych zamków
przeciwpanicznych, wyposażonych w uchwyty innych producentów,
jeśli uchwyty te są badane wraz z zamkami przeciwpanicznymi
wymienionymi niżej. W razie potrzeby prosimy skierować zapytanie
o możliwości zastosowania i ceny.
• Okucia są dostarczane w komplecie do skrzydła przechodniego
i stałego. Okucia standardowe nie są rekompensowane!
▶▶ Na zamówieniu należy koniecznie podać:
typ drzwi, zamek, kierunek otwierania i wyposażenie
dodatkowe!
Zamknięcie przeciwpaniczne PN-EN 1125 z dzielonym orzechem (układ klamka/klamka), funkcja B
Dopłata
Skrzydło przechodnie: zamek przeciwpaniczny z otworem pod wkładkę bębenkową, z dzielonym orzechem (układ klamka/klamka), funkcja B
Cena zamka
1554
1 Skrzydło stałe: zamek przeciwpaniczny skrzydła stałego i element zabierający
Dopłata za 2 skrzydła
302
RAZEM
1856
czarne tworzywo sztuczne*
974
czarne tworzywo sztuczne*
903
Cena kompletu
(zamek, przygotowanie i sztangi)
3733
aluminium eloksalowane
1136
aluminium eloksalowane
1002
Cena kompletu
(zamek, przygotowanie i sztangi)
3994
stal nierdzewna „szczotkowana”
1348
stal nierdzewna „szczotkowana”
Cena kompletu
(zamek, przygotowanie i sztangi)
1241
+ przygotowanie do sztang przeciwpanicznych
skrzydło przechodnie: sztanga przeciwpaniczna,
podłużny szyld z klamką
1a skrzydło stałe: sztanga przeciwpaniczna
B
A
A
A - Skrzydło przechodnie
B - Skrzydło stałe
skrzydło przechodnie: sztanga przeciwpaniczna,
podłużny szyld z klamką
1b skrzydło stałe: sztanga przeciwpaniczna
skrzydło przechodnie: sztanga przeciwpaniczna,
podłużny szyld z klamką
1c skrzydło stałe: sztanga przeciwpaniczna
4445
A
A
A - Skrzydło przechodnie
B - Skrzydło stałe
skrzydło przechodnie: sztanga przeciwpaniczna,
podłużny szyld z klamką
2b skrzydło stałe: sztanga przeciwpaniczna
skrzydło przechodnie: sztanga przeciwpaniczna,
podłużny szyld z klamką
2c skrzydło stałe: sztanga przeciwpaniczna
Cena kompletu
(zamek, przygotowanie i sztangi)
3733
aluminium eloksalowane
1136
aluminium eloksalowane
Cena kompletu
(zamek, przygotowanie i sztangi)
1002
stal nierdzewna „szczotkowana”
1348
stal nierdzewna „szczotkowana”
Cena kompletu
(zamek, przygotowanie i sztangi)
1241
3994
4445
* Korpus i ramiona z czarnego, matowego tworzywa sztucznego, pochwyt z aluminium eloksalowanego (F1)
Cennik (PL) 01-14 B
111
Zamki, okucia
Zamknięcie przeciwpaniczne PN-EN 1125 z dzielonym orzechem (układ klamka/klamka), funkcja C (z wyjątkiem HPL60 D-2)
Dopłata
Skrzydło przechodnie: zamek przeciwpaniczny z otworem pod wkładkę bębenkową, z dzielonym orzechem (układ klamka/klamka), funkcja C
2 Skrzydło stałe: zamek przeciwpaniczny skrzydła stałego i element zabierający
Cena zamka
1554
+ przygotowanie do sztang przeciwpanicznych
Dopłata za 2 skrzydła
302
RAZEM
1856
skrzydło przechodnie: sztanga przeciwpaniczna,
czarne tworzywo sztuczne*
974
podłużny szyld z klamką
B
903
2a skrzydło stałe: sztanga przeciwpaniczna
czarne tworzywo sztuczne*
Zamki i sztangi przeciwpaniczne
(szybkootwierające) PN-EN 1125
do drzwi przeciwpożarowych i wielofunkcyjnych ze stali
do drzwi 2-skrzydłowych
Wskazówki
Zamknięcia przeciwpaniczne zgodnie z normą PN-EN 1125
można stosować tylko w drzwiach o maks. wymiarach
zestawczych BR 1250 x 2500 mm i maks. ciężarze skrzydła
do 200 kg! Zastosowanie okuć przeciwpanicznych w drzwiach
o wymiarach skrzydła większych niż podanych wyżej na zapytanie!
Ważne: Zastosowanie zamka i okuć możliwe tylko
z przygotowaniem fabrycznym!
Zamknięcia drzwi przeciwpanicznych wg PN-EN 1125 są przeznaczone
do budynków użyteczności publicznej, których użytkownicy nie znają
działania drzwi ewakuacyjnych, jednak w razie konieczności potrafią
je uruchomić bez uprzedniego przeszkolenia. Dotyczy to na przykład:
szpitali, szkół, budynków administracji publicznej, lotnisk, stadionów
sportowych i centrów handlowych.
• Dopuszcza się stosowanie wyłącznie zamków przeciwpanicznych
i okuć badanych jako całość i oznaczonych zgodnie z PN-EN 1125.
• Dopuszcza się stosowanie niżej wymienionych zamków
przeciwpanicznych, wyposażonych w uchwyty innych producentów,
jeśli uchwyty te są badane wraz z zamkami przeciwpanicznymi
wymienionymi niżej. W razie potrzeby prosimy skierować zapytanie
o możliwości zastosowania i ceny.
• Okucia są dostarczane w komplecie do skrzydła przechodniego
i stałego. Okucia standardowe nie są rekompensowane!
▶▶ Na zamówieniu należy koniecznie podać:
typ drzwi, zamek, kierunek otwierania i wyposażenie
dodatkowe!
Zamknięcie przeciwpaniczne PN-EN 1125 (układ klamka/gałka), funkcja E
Dopłata
Skrzydło przechodnie: zamek przeciwpaniczny z otworem pod wkładkę bębenkową, (układ klamka/gałka), funkcja E
3 Skrzydło stałe: zamek przeciwpaniczny skrzydła stałego i element zabierający
Cena zamka
1554
+ przygotowanie do sztang przeciwpanicznych
Dopłata za 2 skrzydła
302
RAZEM
1856
skrzydło przechodnie: sztanga przeciwpaniczna,
czarne tworzywo sztuczne*
960
podłużny szyld z gałką
B
3a skrzydło stałe: sztanga przeciwpaniczna
czarne tworzywo sztuczne*
903
A
A
Cena kompletu
3719
(zamek, przygotowanie i sztanga)
skrzydło przechodnie: sztanga przeciwpaniczna,
aluminium eloksalowane
1203
podłużny szyld z gałką
3b skrzydło stałe: sztanga przeciwpaniczna
aluminium eloksalowane
1002
Cena kompletu
4061
(zamek, przygotowanie i sztanga)
A - Skrzydło przechodnie
skrzydło przechodnie: sztanga przeciwpaniczna,
stal nierdzewna „szczotkowana”
1363
B - Skrzydło stałe
podłużny szyld z gałką
3c skrzydło stałe: sztanga przeciwpaniczna
stal nierdzewna „szczotkowana”
1241
Cena kompletu
4460
(zamek, przygotowanie i sztanga)
Zamki, okucia
* Korpus i ramiona z czarnego, matowego tworzywa sztucznego, pochwyt z aluminium eloksalowanego (F1)
112 Cennik (PL) 01-14 B
Zamki i dźwignie przeciwpaniczne Touch Bar
(szybkootwierające) PN-EN 1125
do drzwi przeciwpożarowych i wielofunkcyjnych ze stali
do drzwi 1-skrzydłowych lub tylko w skrzydle przechodnim
Wskazówki
Zamknięcia przeciwpaniczne zgodnie z normą PN-EN 1125
można stosować tylko w drzwiach o maks. wymiarach
zestawczych BR 1250 x 2500 mm i maks. ciężarze skrzydła
do 200 kg!
Zastosowanie okuć przeciwpanicznych w drzwiach o wymiarach
skrzydła większych niż podane wyżej na zapytanie!
Zamknięcia drzwi przeciwpanicznych wg PN-EN 1125 są przeznaczone do
budynków użyteczności publicznej, których użytkownicy nie znają działania
drzwi ewakuacyjnych, jednak w razie konieczności potrafią je uruchomić bez
uprzedniego przeszkolenia. Dotyczy to na przykład: szpitali, szkół, budynków
administracji publicznej, lotnisk, stadionów sportowych i centrów handlowych.
• Dopuszcza się stosowanie wyłącznie zamków przeciwpanicznych
i okuć badanych jako całość i oznaczonych zgodnie z PN-EN 1125.
• Dopuszcza się stosowanie niżej wymienionych zamków
przeciwpanicznych, wyposażonych w uchwyty innych producentów,
jeśli uchwyty te są badane wraz z zamkami przeciwpanicznymi
wymienionymi niżej. W razie potrzeby prosimy skierować zapytanie
o możliwości zastosowania i ceny.
• Okucia są dostarczane w komplecie. Okucia standardowe nie są
rekompensowane!
Zamknięcie przeciwpaniczne PN-EN 1125 z dzielonym orzechem (układ klamka/klamka), funkcja D
Dopłata
Zamek przeciwpaniczny z otworem pod wkładkę, z dzielonym orzechem (układ klamka/klamka), funkcja D
456
1 + przygotowanie do dźwigni przeciwpanicznej
Dopłata za skrzydło
151
RAZEM
607
Typ EPN 2000
dźwignia
aluminium eloksalowane
1489
1a
przeciwpaniczna
Cena kompletu (zamek, przygotowanie i dźwignia)
2096
Touch Bar,
stal
nierdzewna
„szczotkowana”
1741
podłużny szyld
1b
Cena kompletu (zamek, przygotowanie i dźwignia)
2348
z klamką
aluminium eloksalowane
1489
dźwignia
1c
Cena
kompletu
(zamek,
przygotowanie
i
dźwignia)
2096
przeciwpaniczna
Touch Bar,
stal nierdzewna „szczotkowana”
1741
1d
rozety z klamką
Cena kompletu (zamek, przygotowanie i dźwignia)
2348
Zamknięcie przeciwpaniczne PN-EN 1125 z dzielonym orzechem (układ klamka/klamka), funkcja B
Dopłata
Zamek przeciwpaniczny z otworem pod wkładkę, z dzielonym orzechem (układ klamka/klamka), funkcja B
307
2 + przygotowanie do dźwigni przeciwpanicznej
Dopłata za skrzydło
151
RAZEM
458
Typ EPN 2000
dźwignia
aluminium eloksalowane
1489
2a
przeciwpaniczna
Cena kompletu (zamek, przygotowanie i dźwignia)
1947
Touch Bar,
stal
nierdzewna
„szczotkowana”
1741
podłużny szyld
2b
Cena kompletu (zamek, przygotowanie i dźwignia)
2199
z klamką
aluminium eloksalowane
1489
dźwignia
2c
Cena kompletu (zamek, przygotowanie i dźwignia)
1947
przeciwpaniczna
Touch Bar,
stal nierdzewna „szczotkowana”
1741
2d
rozety z klamką
Cena kompletu (zamek, przygotowanie i dźwignia)
2199
Zamknięcie przeciwpaniczne PN-EN 1125 (układ klamka/gałka), funkcja E
Dopłata
Zamek przeciwpaniczny z otworem pod wkładkę (układ klamka/gałka), funkcja E
155
3 + przygotowanie do dźwigni przeciwpanicznej
Dopłata za skrzydło
151
RAZEM
306
Typ EPN 2000
dźwignia
aluminium eloksalowane
1506
3a
przeciwpaniczna
Cena kompletu (zamek, przygotowanie i dźwignia)
1812
Touch Bar,
stal
nierdzewna
„szczotkowana”
1754
podłużny szyld
3b
Cena kompletu (zamek, przygotowanie i dźwignia)
2060
z gałką K130
aluminium eloksalowane
1506
dźwignia
3c
Cena
kompletu
(zamek,
przygotowanie
i
dźwignia)
1812
przeciwpaniczna
Touch Bar,
stal nierdzewna „szczotkowana”
1754
3d
rozety z gałką K130
Cena kompletu (zamek, przygotowanie i dźwignia)
2060
Dźwignie przeciwpaniczne (Touch Bar) Typ 74430
Cennik (PL) 01-14 B
na zapytanie
113
Zamki, okucia
▶▶ Na zamówieniu należy koniecznie podać: typ drzwi, zamek, kierunek otwierania i wyposażenie dodatkowe!
Zamki i dźwignie przeciwpaniczne Touch Bar
(szybkootwierające) PN-EN 1125
do drzwi przeciwpożarowych i wielofunkcyjnych ze stali
do drzwi 2-skrzydłowych
Zamki, okucia
Zamknięcie przeciwpaniczne PN-EN 1125 z dzielonym orzechem (układ klamka/klamka), funkcja B
Skrzydło przechodnie: zamek przeciwpaniczny z otworem pod wkładkę, z dzielonym orzechem
(układ klamka/klamka), funkcja B
1 Skrzydło stałe: zamek przeciwpaniczny skrzydła stałego i element zabierający
+ przygotowanie do listwy przeciwpanicznej
Dopłata
1554
Dopłata za 2 skrzydła
302
RAZEM
1856
Typ EPN 2000
skrzydło przechodnie: dźwignia przeciwpaniczna, podłużny szyld z klamką
1489
aluminium
1a
skrzydło
stałe:
dźwignia
przeciwpaniczna
1369
B
eloksalowane
Cena kompletu (zamek, przygotowanie i dźwignie)
4714
A
skrzydło przechodnie: dźwignia przeciwpaniczna, podłużny szyld z klamką
1741
stal nierdzewna
1b
skrzydło stałe: dźwignia przeciwpaniczna
1577
„szczotkowana”
Cena kompletu (zamek, przygotowanie i dźwignie)
5174
skrzydło przechodnie: dźwignia przeciwpaniczna, rozety z klamką
1489
aluminium
1c
skrzydło
stałe:
dźwignia
przeciwpaniczna
1369
A – skrzydło
eloksalowane
Cena kompletu (zamek, przygotowanie i dźwignie)
4714
przechodnie
B – skrzydło stałe
skrzydło przechodnie: dźwignia przeciwpaniczna, rozety z klamką
1741
stal nierdzewna
1d
skrzydło stałe: dźwignia przeciwpaniczna
1577
„szczotkowana”
Cena kompletu (zamek, przygotowanie i dźwignie)
5174
Zamknięcie przeciwpaniczne PN-EN 1125 z dzielonym orzechem (układ klamka/klamka), funkcja C
Dopłata
▶▶ z wyjątkiem HPL60 D-2
Skrzydło przechodnie: zamek przeciwpaniczny z otworem pod wkładkę, z dzielonym orzechem
(układ klamka/klamka), funkcja C
1554
2 Skrzydło stałe: zamek przeciwpaniczny skrzydła stałego i element zabierający
+ przygotowanie do dźwigni przeciwpanicznej
Dopłata za 2 skrzydła
302
RAZEM
1856
Typ EPN 2000
skrzydło przechodnie: dźwignia przeciwpaniczna, podłużny szyld z klamką
1489
aluminium
2a
skrzydło stałe: dźwignia przeciwpaniczna
1369
B
eloksalowane
Cena kompletu (zamek, przygotowanie i dźwignie)
4714
A
skrzydło przechodnie: dźwignia przeciwpaniczna, podłużny szyld z klamką
1741
stal nierdzewna
2b
skrzydło stałe: dźwignia przeciwpaniczna
1577
„szczotkowana”
Cena kompletu (zamek, przygotowanie i dźwignie)
5174
skrzydło przechodnie: dźwignia przeciwpaniczna, rozety z klamką
1489
aluminium
2c
skrzydło
stałe:
dźwignia
przeciwpaniczna
1369
A – skrzydło
eloksalowane
Cena kompletu (zamek, przygotowanie i dźwignie)
4714
przechodnie
B – skrzydło stałe
skrzydło przechodnie: dźwignia przeciwpaniczna, rozety z klamką
1741
stal nierdzewna
2d
skrzydło stałe: dźwignia przeciwpaniczna
1577
„szczotkowana”
Cena kompletu (zamek, przygotowanie i dźwignie)
5174
Zamknięcie przeciwpaniczne PN-EN 1125 (układ klamka/gałka), funkcja E
Dopłata
Skrzydło przechodnie: zamek przeciwpaniczny z otworem pod wkładkę (układ klamka/gałka), funkcja E
1554
Skrzydło stałe: zamek przeciwpaniczny skrzydła stałego i element zabierający
3
+ przygotowanie do dźwigni przeciwpanicznej
Dopłata za 2 skrzydła
302
RAZEM
1856
Typ EPN 2000
skrzydło przechodnie: dźwignia przeciwpaniczna, podłużny szyld
1506
z gałką K130
aluminium
3a
eloksalowane
skrzydło stałe: dźwignia przeciwpaniczna
1369
B
Cena kompletu (zamek, przygotowanie i dźwignie)
4731
A
skrzydło przechodnie: dźwignia przeciwpaniczna, podłużny szyld
1754
stal nierdzewna z gałką K130
3b
„szczotkowana” skrzydło stałe: dźwignia przeciwpaniczna
1577
Cena kompletu (zamek, przygotowanie i dźwignie)
5187
skrzydło przechodnie: dźwignia przeciwpaniczna, rozety z gałką K130
1506
A – skrzydło
aluminium
3c
skrzydło
stałe:
dźwignia
przeciwpaniczna
1369
przechodnie
eloksalowane
Cena kompletu (zamek, przygotowanie i dźwignie)
4731
B – skrzydło stałe
skrzydło przechodnie: dźwignia przeciwpaniczna, rozety z gałką K130
1754
stal nierdzewna
3d
skrzydło stałe: dźwignia przeciwpaniczna
1577
„szczotkowana”
Cena kompletu (zamek, przygotowanie i dźwignie)
5187
Dźwignie przeciwpaniczne (Touch Bar) Typ 74430
114 na zapytanie
Cennik (PL) 01-14 B
Samoryglujące zamki i okucia przeciwpaniczne
do drzwi przeciwpożarowych, wielofunkcyjnych
i do drzwi o zwiększonej odporności na włamanie
1-skrzydłowych lub 2-skrzydłowych tylko w skrzydle przechodnim
Wskazówki
Zezwala się na montaż w drzwiach przeciwpożarowych
wyłącznie po spełnieniu następujących warunków:
• Drzwi muszą być wyposażone w samozamykacz górny.
W drzwiach nie zawierających standardowo samozamykacza,
należy uwzględnić dopłatę za samozamykacz górny
z przygotowaniem fabrycznym.
• Wymagany czujnik rygla dla drzwi o zwiększonej odporności na
włamanie w klasie RC 2 z zamkiem z serii 5000 i 309.
Należy uwzględnić dopłatę za czujnik rygla i przygotowanie.
▶▶ Na zamówieniu należy podać: typ drzwi, zamek, rodzaj
mocowania oraz okucia!
• W zamkach elektrycznych SVP 2000 i 509X należy zapewnić
przerwanie zasilania na wypadek pożaru poprzez montaż czujki
dymowej.
• Dopuszcza się montaż samoryglujących zamków przeciwpanicznych
w drzwiach przeciwwłamaniowych w klasie odporności na włamanie
RC 2 (wg PN - EN 1627).
• Komplety klamek z tworzywa sztucznego są dostarczane
w następujących kolorach: czarnym, czerwonym, białym,
ciemnoniebieskim i ciemnoszarym!
Samoryglujące zamki przeciwpaniczne SPV 5000, SPV 4000, SPV 2000, SPV 6000
(z wyjątkiem HPL60 D-2, HPL30 D-2 VM na zapytanie)
W zamkach przeciwpanicznych SVP 5000, 4000 i 2000 można stosować wszystkie wymienione na stronie 116 komplety okuć
(układ klamka/gałka). Zamek przeciwpaniczny SPV 4000, 2000 i 6000 z rurką elektroinstalacyjną i zakrytym przejściem kablowym KÜ 370,
maks. kąt otwarcia 170°
1
Zamek przeciwpaniczny SVP 5000, samoczynnie ryglujący nr 5277/5278
2
Zamek przeciwpaniczny SVP 4000, samoczynnie ryglujący nr 4277/4278 z kablem przyłączeniowym SVP-A 1000
3
Zamek przeciwpaniczny SVP 2000 nr 2277/2278, samoczynnie ryglujący zamek z napędem i kablem przyłączeniowym
SVP-A 1000 (sterowanie zamka dostarcza odbiorca we własnym zakresie)
W zamkach przeciwpanicznych SVP 6000 można stosować wszystkie wymienione niżej na stronie 116 komplety klamek
(układ klamka/klamka)
4
• Zamek przeciwpaniczny SVP 6000, samoczynnie ryglujący, z podzielonym orzechem klamki i wyjmowaną klamką
zewnętrzną, z kablem przyłączeniowym SVP-A 1000
• Nr 6275/6278, prawy na zewnątrz, lewy do wewnątrz
• Nr 6276/6277, lewy na zewnątrz, prawy do wewnątrz
• Na zamówieniu prosimy określić wersję wykonania: czy na prąd roboczy czy na spoczynkowy.
Samoryglujące zamki przeciwpaniczne 309X, 409X, 509X, 709X (niemożliwe dla HPL60 D-2, HPL30 D-2 VM na zapytanie)
W zamkach przeciwpanicznych 309X, 409X i 509X można stosować wszystkie wymienione na str. 116 komplety okuć
(układ klamka/gałka).
Zamek przeciwpaniczny 409X,509X i 703X z rurką elektroinstalacyjną i zakrytym przejściem kablowym KÜ 370, maks. kąt otwarcia 170°
1
Zamek przeciwpaniczny 309X 702 samoczynnie ryglujący
2
Zamek przeciwpaniczny 409X 702 samoczynnie ryglujący z kablem przyłączeniowym Z09
3
Zamek przeciwpaniczny 509X 702 samoczynnie ryglujący zamek z napędem i kablem przyłączeniowym Z09
3a sterownie silnika do modelu 509X
W zamkach przeciwpanicznych 709X można stosować wszystkie wymienione niżej na str. 116 komplety klamek (układ klamka/klamka)
4
Zamek przeciwpaniczny 709X 702 samoczynnie ryglujący, ze sterowaniem klamek z kablem przyłączeniowym Z09
Wersja prądu i strona paniczna regulowana.
834
2478
3917
3207
Dopłata
1031
2352
4003
1848
3358
Dopłata
382
580
615
Zamki, okucia
Samoryglujące zamki przeciwpaniczne BKS 2126, BKS 2120
▶▶ niemożliwe dla drzwi HPL60 D-2, HPL30 D-2 VM na zapytanie
Wskazówka:
W poniższych zamkach przeciwpanicznych można stosować komplety okuć wymienione na stronie 116.
1
zamek przeciwpaniczny, funkcja E, BKS 2126, czoło zamka ze stali nierdzewnej
2
zamek przeciwpaniczny, funkcja B, BKS 2120, czoło zamka ze stali nierdzewnej
3
zamek przeciwpaniczny, funkcja B, otwieranie do wewnątrz, BKS 2120, czoło zamka ze stali nierdzewnej
Dopłata
Cennik (PL) 01-14 B
115
Samoryglujące zamki i okucia przeciwpaniczne
do drzwi przeciwpożarowych, wielofunkcyjnych
i do drzwi o zwiększonej odporności na włamanie
1-skrzydłowych lub 2-skrzydłowych tylko w skrzydle przechodnim
Przeciwpożarowe komplety klamek przeciwpanicznych do zamka z dzielonym orzechem (układ klamka/klamka),
z otworem pod wkładkę bębenkową
Stabilny szyld stalowy
Typ D-110
Typ D-330
tworzywo sztuczne, kolory jw. (poliamid)
99
aluminium eloksalowane w kol. naturalnym (F1)
179
stal nierdzewna, „szczotkowana”
298
tworzywo sztuczne, kolory jw. (poliamid)
99
aluminium eloksalowane w kol. naturalnym (F1)
248
Rozety
stal nierdzewna
374
Przeciwpożarowe okucia przeciwpaniczne (układ klamka/gałka K130)*, z otworem pod wkładkę bębenkową
Szyld
podłużny
Typ D-410
263
466
235
349
344
548
309
428
Typ D-330
Typ D-410
Stabilny szyld stalowy
Typ D-110
tworzywo sztuczne, kolory jw. (poliamid)
aluminium eloksalowane w kol. naturalnym (F1)
stal nierdzewna, „szczotkowana”
tworzywo sztuczne, kolory jw. (poliamid)
Rozety
aluminium eloksalowane w kol. naturalnym (F1)
stal nierdzewna
Klamki z rozetami można stosować tylko w drzwiach przygotowanych
* Komplet okuć, układ klamka/gałka K130 nie nadaje się do zastosowania w drzwiach D65-2.
Szyld
podłużny
99
179
263
298
466
99
248
344
374
548
Dopłata za przygotowanie
Ceny przeciwwłamaniowych kompletów klamek i okuć typu klamka/gałka
309
428
80
patrz strona 93
Zamki, okucia
116 235
349
Cennik (PL) 01-14 B
Wkładki bębenkowe
do drzwi przeciwpożarowych, wielofunkcyjnych
i do drzwi o zwiększonej odporności na włamanie
Wskazówki
• Standardowe wkładki bębenkowe (wymienione poniżej),
w połączeniu z kompletem klamek Hörmann, w zależności
od wykonania drzwi, wystają maks. 5 mm ponad powierzchnię.
• Jeśli wymagana jest zlicowana wkładka bębenkowa, jej wymiary
należy obliczyć uwzględniając grubość drzwi, położenie zamka
oraz grubość szyldów maskujących. Wzór podano niżej.
• Wkładki do drzwi o zwiększonej odporności na włamanie
z obustronnym zabezpieczeniem przed rozwierceniem są
w standardowym wyposażeniu drzwi i zostały ujęte w cenie drzwi.
Ustalenie długości wkładki bębenkowej dla okuć innych firm
Grubość szyldu dla standardowej klamki Hörmann X = 8 mm, Y = 8 mm
(W przypadku kompletu okuć do drzwi o zwiększonej odporności na włamanie:
szyld zewnętrzny 15 mm, ES1 – szyld wewnętrzny 8 mm, ES2 / ES3 – szyld
wewnętrzny 5 mm)
Długość wkładki bębenkowej = X + A + B + Y
X
A
B
Y
Długość wkładki bębenkowej
35,5 + 35,5
45,5 + 35,5
= 71 mm
= 81 mm
Dopłata
67
71
40,5 + 45,5
= 86 mm
71
40,5 + 45,5
40,5 + 45,5
45,5 + 40,5
= 86 mm
= 86 mm
= 86 mm
71
71
71
35,5 + 35,5
35,5 + 35,5
45,5 + 35,5
40,5 + 45,5
= 71 mm
= 71 mm
= 81 mm
= 86 mm
67
67
71
71
Zamki, okucia
Gniazdo wkładki bębenkowej do klap i drzwi 1- oraz 2-skrzydłowych
Typ drzwi
Wymiar A
Wymiar B
Drzwi i klapy przeciwpożarowe
EI30 HPL30 C-1 cienka przylga
27,5
27,5
EI30 HPL30 C-1 gruba przylga
32,5
22,5
EI30 HPL30 D-1 wielkogabarytowe
32,5
32,5
cienka przylga
EI30 HPL30 D-2 VM
30,0
35,0
EI60 HPL60 D-1 / HPL60 D-2 cienka przylga
32,5
32,5
EI60 HPL60 D-1 gruba przylga
38,0
27,0
Drzwi wielofunkcyjne
D 45-1 / D 45-2
22,5
22,5
D 55-1 / D 55-2 cienka przylga
27,5
27,5
D 55-1 / D 55-2 gruba przylga
32,5
22,5
D 65-1 / D 65-2
32,5
32,5
Cennik (PL) 01-14 B
117
Odbojniki drzwiowe do montażu do podłogi i do ściany
do drzwi przeciwpożarowych, wielofunkcyjnych
i do drzwi o zwiększonej odporności na włamanie
▶▶ Na zamówieniu należy podać wybrany typ odbojnika!
Dopłata
Typ
Wymiar
BS 44
ø 44 mm / wysokość 25 mm
40
BS 45
ø 45 mm / wysokość 40 mm
46
BS 55
ø 55 mm / wysokość 15 mm
46
BS 65
ø 65 mm / wysokość 22 mm
53
Odbojnik drzwiowy do montażu do podłogi – stal nierdzewna
Zamki, okucia
Odbojnik drzwiowy do montażu do ściany – stal nierdzewna
118 WS 46
ø 33 mm / 49 mm
wysokość 46 mm
53
WS 76
ø 33 mm / 49 mm
wysokość 76 mm
63
WS 82
ø 19 mm / 50 mm
wysokość 82 mm
67
WS 96
ø 24 mm / 45 mm
wysokość 96 mm
67
Cennik (PL) 01-14 B
Systemy samozamykaczy / Blokady drzwi w pozycji otwartej /
Napędy
do drzwi przeciwpożarowych, wielofunkcyjnych
i do drzwi o zwiększonej odporności na włamanie
Wskazówki
• Podane dopłaty samozamykaczy obowiązują tylko przy łącznym zamówieniu z drzwiami. Ceny w przypadku oddzielnej dostawy na zapytanie!
• Zestawy samozamykaczy dostarczane są standardowo w kolorze srebrnym.
• Wymiar światła przejścia przy zastosowaniu samozamykacza górnego z ramieniem i montażu po stronie przeciwnej do zawiasów
zmniejsza się o ok. 70 mm, przy zastosowaniu samozamykacza górnego z szyną prowadzącą o ok. 35 mm.
• Maks. kąt otwarcia drzwi z samozamykaczem szynowym po stronie zawiasów wynosi ok. 170°.
Kąt otwarcia dla drzwi z samozamykaczem po stronie przeciwnej do zawiasów wynosi ok. 120o, natomiast dla drzwi z samozamykaczem
ramieniowym wynosi 170°.
Kąt otwarcia musi zostać ograniczony odbojnikiem drzwiowym (strona 118).
• Drzwi wielofunkcyjne 2-skrzydłowe z dwoma samozamykaczami (D45/D55/D65) zostają wyposażone, zamiast standardowego ryglowania,
w automatyczne ryglowanie skrzydła stałego.
• Drzwi 2-skrzydłowe o zwiększonej odporności na włamanie (E45) mogą być wyposażone w samozamykacz górny wyłącznie w skrzydle
przechodnim.
• W przypadku stosowania samozamykaczy górnych w 2-skrzydłowych drzwiach przeciwpożarowych,
bezwzględnie zalecane jest stosowanie samozamykaczy górnych w obu skrzydłach.
• Do drzwi zewnętrznych należy stosować samozamykacze górne po stronie wewnętrznej (od strony pomieszczenia)
• Samozamykacze ukryte (niewidoczne) na zapytanie
• Blokady drzwi w pozycji otwartej przeznaczone są do drzwi przeciwpożarowych 1- i 2-skrzydłowych.
• Użytkowanie urządzeń blokujących do drzwi przeciwpożarowych wymaga zezwolenia nadzoru budowlanego. Przed rozpoczęciem eksploatacji
bezwzględnie należy zlecić upoważnionym specjalistom wykonanie próby odbiorczej.
• W zależności od sytuacji w miejscu montażu może być konieczne zastosowanie więcej niż 1 czujniki dymowej. Dodatkowe czujki należy
zamówić oddzielnie.
• Podane ceny nie obejmują montażu, instalacji i okablowania.
• Do samozamykaczy z blokadą oraz napędów należy dodatkowo zastosować prostownik ze sterownikiem i czujkę dymową
(czujki) z dopuszczeniem do obrotu na terenie Polski. O szczegóły proszę pytać każdorazowo w Hörmann Polska sp. z o.o.
• Dla drzwi o szerokości BR > 1250 mm i wysokości BR > 2500 mm zalecamy zastosowanie blokady z elektromagnesem.
• Kąt otwarcia skrzydła drzwiowego z samozamykaczem z ramieniem z wbudowaną blokadą otwarcia wynosi ok. 80o do 170o,
z samozamykaczem z szyną prowadzącą ok. 80o do 130o.
• W wielu przypadkach zastosowanie napędów do drzwi wymaga dodatkowych elementów wyposażenia dostępnych na zapytanie!
• Brak możliwości zastosowania blokad drzwi w pozycji otwartej i napędów do drzwi z nieruchomym naświetlem górnym lub przesłoną.
• Wszystkie podane ceny samozamykaczy drzwiowych, blokad, napędów do drzwi nie zawierają kosztów montażu, instalacji elektrycznej,
podłączenia uruchomienia i sprawdzenia odbiorczego.
Samozamykacze
• Warunkiem uzyskania gwarancji na napęd GEZE TSA 160 i sterowanie jest odpłatne uruchomienie automatyki przez firmę GEZE Polska szczegółową ofertę i warunki można uzyskać od Działu Serwisu firmy GEZE. Prosimy też o zapytanie do firmy GEZE Polska w sprawie innych
dodatkowych kosztów, które mogą wynikać z montażu, podłączenia, wysterowania oraz płatnych przeglądów napędu i sterowania
GEZE TSA 160.
Cennik (PL) 01-14 B
119
Samozamykacze z ramieniem
do drzwi przeciwpożarowych, wielofunkcyjnych
i do drzwi o zwiększonej odporności na włamanie
do drzwi 1-skrzydłowych lub tylko w skrzydle przechodnim
Wskazówki
▶▶ Główne wskazówki dotyczące zastosowania i wyposażenia samozamykaczy znajdują się na stronie 119
• Do samozamykaczy z blokadą otwarcia należy dodatkowo zastosować centralkę i czujkę dymową (czujki) z dopuszczeniem
do obrotu na terenie Polski. O szczegóły proszę pytać każdorazowo w Hörmann Polska sp. z o.o.
• Montaż samozamykacza:
strona otwierania = strona zawiasów
strona zamykania = strona przeciwna do zawiasów
• Samozamykacze z przygotowaniem fabrycznym
Poz.
Wersja samozamykacza
Strona montażu
samozamykacza
Samozamykacze z ramieniem
1
TS 2000 VBC EN 2 – 4
2
TS 4000 EN 1 – 6
TS 4000 EN 1 – 6
3
•z mechaniczną blokadą otwarcia 1)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
TS 4000 EN 1 – 6
•z opóźnieniem zamykania
TS 4000 EN 5 – 7
TS 4000 E EN 1 – 6
strona otwierania
= strona zawiasów
•z elektrohydrauliczną blokadą otwarcia
TS 4000 EFS EN 1 – 6
•z funkcją swobodnego otwierania i zamykania
TS 83 EN 3 – 6
TS 83 EN 7
TS 73 EMF EN 4
•z elektrohydrauliczną blokadą otwarcia
TS 73 EMF EN 5
•z elektrohydrauliczną blokadą otwarcia
TS 73 EMF EN 6
•z elektrohydrauliczną blokadą otwarcia
TS 2000 VBC EN 2 – 4
TS 4000 EN 1 – 6
TS 4000 EN 1 – 6
•z mechaniczną blokadą otwarcia 1)
TS 4000 EN 5 – 7
TS 4000 E EN 1 – 6
•z elektrohydrauliczną blokadą otwarcia
TS 83 EN 3 – 6
TS 83 EN 7
TS 73 EMF EN 4
•z elektrohydrauliczną blokadą otwarcia
TS 73 EMF EN 5
•z elektrohydrauliczną blokadą otwarcia
TS 73 EMF EN 6
•z elektrohydrauliczną blokadą otwarcia
strona zamykania
= strona przeciwna
do zawiasów
min.
Szerokość BR
maks.
500
500
1100
1400
Dopłata
145
456
500
1400
590
500
1400
575
500
1500
649
500
1400
1583
500
1400
1964
500
500
1400
1500
565
680
500
1100
1583
500
1250
1583
500
1400
1583
500
500
1100
1400
235
546
500
1400
680
500
1500
739
500
1400
1674
500
500
1400
1500
655
771
500
1100
1674
500
1250
1674
500
1400
1674
Do drzwi bez standardowego
samozamykacza
Samozamykacze
1) Niedopuszczone do drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych.
2) Z
astosowanie systemu w przypadku „montażu w otworze typ 1” możliwe jest tylko w przypadku jednopłaszczyznowego (zlicowanego) montażu
ościeżnicy blokowej w ścianie.
120 Cennik (PL) 01-14 B
Samozamykacze z szyną prowadzącą
do drzwi przeciwpożarowych, wielofunkcyjnych
i do drzwi o zwiększonej odporności na włamanie
do drzwi 1-skrzydłowych lub tylko w skrzydle przechodnim
Wskazówki
▶▶ Główne wskazówki dotyczące zastosowania i wyposażenia samozamykaczy znajdują się na stronie 119
• Do samozamykaczy z blokadą otwarcia należy dodatkowo zastosować centralkę i czujkę dymową (czujki) z dopuszczeniem
do obrotu na terenie Polski. O szczegóły proszę pytać każdorazowo w Hörmann Polska sp. z o.o.
• Montaż samozamykacza:
strona otwierania = strona zawiasów
strona zamykania = strona przeciwna do zawiasów
• Samozamykacze z przygotowaniem fabrycznym
• Do 2-skrzydłowych drzwi przeciwpożarowych bezwzględnie zalecane jest zastosowanie samozamykaczy w obu skrzydłach
Wersja samozamykacza
Strona montażu
samozamykacza
Samozamykacze z szyna prowadzącą
1
HDC 35
HDC 35
2
1)
•z mechaniczną blokadą otwarcia
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1)
2)
4)
5)
TS 5000 EN 2 – 6
TS 5000 EN 2 – 6
•z mechaniczną blokadą otwarcia 1)
TS 5000 EN 2 – 6
•z opóźnieniem zamykania
TS 5000 EN 2 – 6 T-Stopp 2)
TS 5000 ECline EN 3 – 5
strona otwierania
= strona zawiasów
•z szyną ECline
TS 5000 E EN 2 – 6
•z elektromechaniczną blokadą otwarcia 2)
TS 5000 EFS EN 2 – 6
min.
Szerokość BR
maks.
590
1250
Dopłata
456
590
1250
590
590
1400
613
590
1400
743
590
1400
760
590
1400
893
590
1250
687
590
1400
1174
Do drzwi bez standardowego
samozamykacza
590
1250
3249
560 4) / 615 5)
1250
613
560 4) / 615 5)
1250
743
560 4) / 615 5)
1500
771
560 4) / 615 5)
1250
1174
540
1250
3016
660
1250
546
660
1250
680
625
1400
737
625
1400
867
625
1400
1016
620
1250
811
645
1400
1298
TS 93 G EN 2 – 5
TS 93 G EN 2 – 5
630
1250
737
630
1250
867
TS 93 G EN 5 – 7
TS 93 G EMF EN 2 – 5
630
1500
895
645
1250
1298
•z funkcją swobodnego otwierania i zamykania 2)
TS 93 B EN 2 – 5
TS 93 B EN 2 – 5
•z mechaniczną blokadą otwarcia 1)
TS 93 B EN 5 – 7
TS 93 B EMF EN 2 – 5
•z elektromechaniczną blokadą otwarcia 2)
TS 99 FL EN 2 – 5
•z elektromechaniczną blokadą otwarcia 2)
HDC 35 EN 3 – 5
HDC 35 EN 3 – 5
•z mechaniczną blokadą otwarcia 1)
TS 5000 L EN 2 – 6
TS 5000 L EN 2 – 6
•z mechaniczną blokadą otwarcia 1)
TS 5000 L EN 2 – 6 T-Stopp
TS 5000 L ECline EN 3 – 5
•z szyną ECline
TS 5000 L E EN 2 – 6
•z elektromechaniczną blokadą otwarcia
•z mechaniczną blokadą otwarcia 1)
•z elektromechaniczną blokadą otwarcia
strona zamykania
= strona przeciwna
do zawiasów
Samozamykacze
Poz.
Niedopuszczone do drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych.
Z
astosowanie systemu w przypadku „montażu w otworze typ 1” możliwe jest tylko w przypadku
jednopłaszczyznowego (zlicowanego) montażu ościeżnicy blokowej w ścianie.
Obowiązuje dla drzwi z ościeżnicą spawaną
Dotyczy drzwi z ościeżnicą w komplecie.
Cennik (PL) 01-14 B
121
Samozamykacze z ramieniem
i mechanicznym regulatorem kolejności zamykania
do drzwi przeciwpożarowych i wielofunkcyjnych
do drzwi 2-skrzydłowych
Wskazówki
▶▶ Główne wskazówki dotyczące zastosowania i wyposażenia samozamykaczy znajdują się na stronie 119
• Montaż samozamykacza:
strona otwierania = strona zawiasów
strona zamykania = strona przeciwna do zawiasów
• Samozamykacze z przygotowaniem fabrycznym
• Regulator kolejności zamykania montowany jest zawsze po stronie otwierania (po stronie zawiasów)
A = do drzwi przeciwpożarowych ze standardowym automatycznym ryglowaniem skrzydła stałego
B = do drzwi wielofunkcyjnych łącznie z automatycznym ryglowaniem skrzydła stałego
• W przypadku stosowania samozamykaczy górnych w 2-skrzydłowych drzwiach przeciwpożarowych,
bezwzględnie zalecane jest stosowanie samozamykaczy górnych w obu skrzydłach.
Poz.
Wersja samozamykacza
Strona montażu
samozamykacza
Samozamykacze z ramieniem w skrzydle przechodnim i stałym
TS 2000 VB EN 2 – 4
1
•z mechanicznym regulatorem kolejności zamykania
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
•z mechanicznym regulatorem kolejności zamykania
TS 4000 EN 1 – 6
strona otwierania
= strona zawiasów
•z mechaniczną blokadą otwarcia 1)
•z mechanicznym regulatorem kolejności zamykania
TS 4000 EN 5 – 7
•z mechanicznym regulatorem kolejności zamykania
TS 83 EN 3 – 6
2)
•z mechanicznym regulatorem kolejności zamykania
TS 83 EN 7
2)
•z mechanicznym regulatorem kolejności zamykania
TS 2000 VB EN 2 – 4
•z mechanicznym regulatorem kolejności zamykania
TS 4000 EN 1 – 6
•z mechanicznym regulatorem kolejności zamykania
TS 4000 EN 1 – 6
strona zamykania
= strona przeciwna
do zawiasów
•z mechaniczną blokadą otwarcia 1)
•z mechanicznym regulatorem kolejności zamykania
TS 4000 EN 5 – 7
•z mechanicznym regulatorem kolejności zamykania
TS 83 EN 3 – 6
•z mechanicznym regulatorem kolejności zamykania
TS 83 EN 7
•z mechanicznym regulatorem kolejności zamykania
Skrzydło
przechodnie
Skrzydło
stałe
Do drzwi bez
standardowego
samozamykacza
A
B
Dopłata
min. maks. min. / maks.
min. / maks.
1375 2200
750 / 1100
500 / 1100
290
1050
1375 2800
750 / 1400
500 / 1400
912
1672
1375 2800
750 / 1400
500 / 1400
–
1940
1375 3000
750 / 1500
500 / 1500
1298
2058
1375 2800
750 / 1400
500 / 1400
1130
1890
1375 3000
750 / 1500
500 / 1500
1360
2121
1375 2200
750 / 1100
500 / 1100
470
1231
1375 2800
750 / 1400
500 / 1400
1092
1852
1375 2800
750 / 1400
500 / 1400
–
2121
1375 3000
750 / 1500
500 / 1500
1478
2239
1375 2800
750 / 1400
500 / 1400
1310
2071
1375 3000
750 / 1500
500 / 1500
1542
2302
Niedopuszczone do drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych.
Samozamykacze
1)
TS 4000 EN 1 – 6
Szerokość
BR
122 Cennik (PL) 01-14 B
Samozamykacze z szyną prowadzącą
i mechanicznym regulatorem kolejności zamykania
do drzwi przeciwpożarowych, wielofunkcyjnych
do drzwi 2-skrzydłowych
Wskazówki
▶▶ Główne wskazówki dotyczące zastosowania i wyposażenia samozamykaczy znajdują się na stronie 119
• Montaż samozamykacza:
strona otwierania = strona zawiasów
strona zamykania = strona przeciwna do zawiasów
• Samozamykacze z przygotowaniem fabrycznym
• Regulator kolejności zamykania montowany jest zawsze po stronie otwierania (po stronie zawiasów)
A = do drzwi przeciwpożarowych ze standardowym automatycznym ryglowaniem skrzydła stałego
B = do drzwi wielofunkcyjnych łącznie z automatycznym ryglowaniem skrzydła stałego
• W przypadku stosowania samozamykaczy górnych w 2-skrzydłowych drzwiach przeciwpożarowych,
bezwzględnie zalecane jest stosowanie samozamykaczy górnych w obu skrzydłach.
Poz.
Wersja samozamykacza
Strona montażu
samozamykacza
Szerokość
BR
Skrzydło
przechodnie
min. maks. min. / maks.
Samozamykacze z szyną prowadzącą w skrzydle przechodnim i stałym
HDC 35 EN 3 – 5
1
1675 2500 875 / 1250
•z mechanicznym regulatorem kolejności zamykania
HDC 35 EN 3 – 5
Skrzydło
stałe
min. / maks.
Do drzwi bez
standardowego
samozamykacza
A
B
Dopłata
800 / 1250
912
1672
1675 2500
875 / 1250
800 / 1250
–
1940
1675 2800
875 / 1400
800 / 1400
1226
1987
1675 2800
875 / 1400
800 / 1400
–
2247
1675 2800
875 / 1400
800 / 1400
1785
2545
1675 2500
905 / 1250
830 / 1250
1226
1987
1675 3000
905 / 1500
830 / 1500
1542
2302
1375 2500
650 / 1250
650 / 1250
1092
1852
1375 2500
650 / 1250
650 / 1250
–
2121
1400 2800
650 / 1400
650 / 1400
1474
2234
10 •z mechaniczną blokadą otwarcia 1)
1400 2800
650 / 1400
650 / 1400
–
2495
TS 5000 L EN 2 – 6
11 •z szyną T-Stopp
1400 2800
650 / 1400
650 / 1400
2032
2793
1400 2500
650 / 1250
650 / 1250
1474
2234
1400 3000
650 / 1500
650 / 1500
1790
2549
2
3
4
5
6
10
7
8
9
•z mechanicznym regulatorem kolejności zamykania
•z mechaniczną blokadą otwarcia 1)
TS 5000 EN 2 – 6
•z mechanicznym regulatorem kolejności zamykania
TS 5000 EN 2 – 6
•z mechaniczną blokadą otwarcia 1)
•z mechanicznym regulatorem kolejności zamykania
TS 5000 EN 2 – 6
•z szyną T-Stopp 2)
•z mechanicznym regulatorem kolejności zamykania
TS 93 B EN 2 – 5
•z mechanicznym regulatorem kolejności zamykania
TS 93 B EN 5 – 7
•z mechanicznym regulatorem kolejności zamykania
HDC 35
•z mechanicznym regulatorem kolejności zamykania
HDC 35
•z mechanicznym regulatorem kolejności zamykania
•z mechaniczną blokadą otwarcia 1)
TS 5000 L EN 2 – 6
•z mechanicznym regulatorem kolejności zamykania
TS 5000 L EN 2 – 6
•z mechanicznym regulatorem kolejności zamykania
•z mechanicznym regulatorem kolejności zamykania
12
13
strona otwierania
= strona zawiasów
TS 93 G EN 2 – 5
•z mechanicznym regulatorem kolejności zamykania
TS 93 G EN 5 – 7
•z mechanicznym regulatorem kolejności zamykania
strona zamykania
= strona przeciwna
do zawiasów
Samozamykacze
1) Niedopuszczone do drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych.
2) Zastosowanie systemu w przypadku „montażu w otworze typ 1” możliwe jest tylko w przypadku jednopłaszczyznowego (zlicowanego) montażu
ościeżnicy blokowej w ścianie.
Cennik (PL) 01-14 B
123
Samozamykacze z szyną prowadzącą
i zintegrowanym regulatorem kolejności zamykania
do drzwi przeciwpożarowych, wielofunkcyjnych
do drzwi 2-skrzydłowych
Wskazówki
▶▶ Główne wskazówki dotyczące zastosowania i wyposażenia samozamykaczy znajdują się na stronie 119
• Do samozamykaczy z blokadą otwarcia należy dodatkowo zastosować centralkę i czujkę dymową (czujki) z dopuszczeniem do obrotu
na terenie Polski. O szczegóły proszę pytać każdorazowo w Hörmann Polska sp. z o.o.
• Montaż samozamykacza:
strona otwierania = strona zawiasów
strona zamykania = strona przeciwna do zawiasów
• Samozamykacze z przygotowaniem fabrycznym
• A = do drzwi przeciwpożarowych ze standardowym automatycznym ryglowaniem skrzydła stałego
B = do drzwi wielofunkcyjnych łącznie z automatycznym ryglowaniem skrzydła stałego
• W przypadku stosowania samozamykaczy górnych w 2-skrzydłowych drzwiach przeciwpożarowych,
bezwzględnie zalecane jest stosowanie samozamykaczy górnych w obu skrzydłach.
Poz.
Wersja samozamykacza
Strona montażu
samozamykacza
Szerokość
BR
Skrzydło
przechodnie
min. maks. min. / maks.
Samozamykacze z szyną prowadzącą w skrzydle przechodnim i stałym
TS 5000 ISM EN 2 – 6
1
1375 2775 750 / 1400
•z szyną prowadzącą
TS 5000 E ISM EN 2 – 6
min. / maks.
Do drzwi bez
standardowego
samozamykacza
A
B
Dopłata
500 / 1400
1226
1987
1375 2775
750 / 1400
500 / 1400
2575
3335
1375 2500
750 / 1250
500 / 1250
1226
1987
1375 3000
750 / 1500
500 / 1500
1375 2500
750 / 1250
500 / 1250
2575
3335
6
TS99 FL z funkcją swobodnego otwierania
i zamykania (skrzydło przechodnie)
TS93 (skrzydło stałe)
1375 2500
750 / 1250
500 / 1250
6048
6808
7
TS99 FL z funkcją swobodnego otwierania
i zamykania (skrzydło przechodnie)
TS93 EMF (skrzydło stałe)
1375 2350
750 / 1250
500 / 1250
7516
8276
1375 2775
750 / 1400
500 / 1400
1886
2646
1375 2775
750 / 1400
500 / 1400
3196
3956
1475 2475
750 / 1250
650 / 1250
1964
2724
1475 2475
750 / 1250
650 / 1250
2180
2940
1475 2475
750 / 1250
650 / 1250
3196
3956
2
3
4
5
8
9
10
11
•z szyną prowadzącą
•z elektromechaniczną blokadą otwarcia
TS 93 GSR EN 2 – 5
•z szyną prowadzącą
TS 93 GSR EN 5 – 7
strona otwierania
= strona zawiasów
•z szyną prowadzącą
TS 93 GSR EMF2 EN 2 – 5
•z szyną prowadzącą
•z elektromechaniczną blokadą otwarcia
•z szyną prowadzącą GSR
•z elektromechaniczną blokadą otwarcia
•z szyną prowadzącą GSR
•z elektromechaniczną blokadą otwarcia skrzydła stałego
TS 5000 L ISM EN 2 – 6
•z szyną prowadzącą
TS 5000 L E ISM EN 2 – 6
•z szyną prowadzącą
•z elektromechaniczną blokadą otwarcia
TS 93 BG GSR EN 2 – 5
•z szyną prowadzącą
TS 93 BG GSR EN 5 – 7
•z szyną prowadzącą
TS 93 GSR EMF 2 BG EN 2 – 5
12 •z szyną prowadzącą
•z elektromechaniczną blokadą otwarcia
Samozamykacze
Skrzydło
stałe
strona zamykania
= strona przeciwna
do zawiasów
2281
1) Niedopuszczone do drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych.
2) Zastosowanie systemu w przypadku „montażu w otworze typ 1” możliwe jest tylko w przypadku jednopłaszczyznowego (zlicowanego) montażu
ościeżnicy blokowej w ścianie.
124 Cennik (PL) 01-14 B
Wyposażenie dodatkowe do samozamykaczy
do drzwi przeciwpożarowych, wielofunkcyjnych
i do drzwi o zwiększonej odporności na włamanie
za szt.
Dopłata
187
90
181
Samozamykacze
Wyposażenie dodatkowe do samozamykaczy
Obudowa maskująca do TS 4000 lub TS 5000, stal nierdzewna
Tylko przygotowanie pod samozamykacz po stronie zawiasów (nawiercone otwory i gwintowanie),
samozamykacz nie wchodzi w skład dostawy
Tylko przygotowanie pod samozamykacz po stronie przeciwnej do zawiasów (nawiercone otwory,
gwintowanie oraz kątownik mocujący),
samozamykacz nie wchodzi w skład dostawy
Cennik (PL) 01-14 B
125
Napęd TSA 160
do drzwi przeciwpożarowych i wielofunkcyjnych
do drzwi 1-skrzydłowych i 2-skrzydłowych
Wskazówki
• Wszystkie podane ceny napędów do drzwi nie zawierają kosztów montażu, instalacji elektrycznej, podłączenia, uruchomienia
i sprawdzenia odbiorczego.
• Warunkiem uzyskania gwarancji na napęd GEZE TSA 160 i sterowanie jest odpłatne uruchomienie automatyki przez firmę GEZE Polska szczegółową ofertę i warunki można uzyskać od Działu Serwisu firmy GEZE. Prosimy też o zapytanie do firmy GEZE Polska w sprawie innych
dodatkowych kosztów, które mogą wynikać z montażu, podłączenia, wysterowania oraz płatnych przeglądów napędu i sterowania
GEZE TSA 160.
• Do podanych napędów należy zastosować prostownik ze sterownikiem i czujkę dymową (czujki) z dopuszczeniem do obrotu na terenie Polski.
O szczegóły proszę pytać każdorazowo w Hörmann Polska sp. z o.o.
▶▶ Na zamówieniu prosimy podać głębokość ościeża!
▶▶ Wymagany ogranicznik drzwiowy!
• Montaż napędu:
BGS = strona zamykania (strona przeciwna do zawiasów)
• min. wysokość nadproża 150 mm
• możliwe ramię do ościeża o głębokości do 100 mm, do 200 mm i 350 mm
• maks. wysokość BR dla drzwi 2-skrzydłowych : 2500 mm ,
dla El260 HPL60 D-2 maks. wysokość BR: 2250 mm
widok boczny TSA 160 F
▶▶ Należy uwzględnić wymiary montażowe.
Wersja napędu
TSA 160 NT / TSA 160 NT F
TSA 160 NT‑IS EN 3 – 6
TSA 160 NT‑F IS EN 3 – 6
Szerokość BR
min.
maks.
Strona napędu
dociskanie po stronie zamykania
dociskanie po stronie zamykania
dociskanie po stronie zamykania
Wersja napędu
625
1375
1375
1400
2800
2800
Szerokość skrzydła BR
min.
maks.
750
750
Do drzwi bez
standardowego
samozamykacza
Montaż
Napęd do drzwi 1-skrzydłowych
Drzwi wielofunkcyjne
TSA 160 NT EN 3 – 6
1400
1400
Dopłata
• z ramieniem
• z przedłużeniem osi 45 mm
Montaż do nadproża
- dociskanie po stronie zamykania
9765
Drzwi przeciwpożarowe
• z ramieniem
TSA 160 F NT EN 3 – 6
• z przedłużeniem osi 45 mm
Montaż do nadproża
- dociskanie po stronie zamykania
10802
Montaż do nadproża
- dociskanie po stronie zamykania
22555
Montaż do nadproża
- dociskanie po stronie zamykania
23255
Napęd do drzwi 2-skrzydłowych
Drzwi wielofunkcyjne
TSA 160 NT EN 3 – 6
• z ramieniem
• z przedłużeniem osi 45 mm
Wyposażenie
dodatkowe
Drzwi przeciwpożarowe
TSA 160 NT F‑IS EN 3 – 6 • z ramieniem
126 Cennik (PL) 01-14 B
Napęd TSA 160
do drzwi przeciwpożarowych i wielofunkcyjnych
Wyposażenie do napędów
drzwi
1-skrzydłowe
Podstawowe wyposażenie dla napędów
drzwi
2-skrzydłowe
256
Czujnik rygla wbudowany w ościeżnicę
Czujnik rygla w skrzydle stałym (w połączeniu z elektrozaczepem)
256
Elektrozaczepy
drzwi
1-skrzydłowe
drzwi
2-skrzydłowe
391
1407
1363
2379
do drzwi przeciwpożarowych i wielofunkcyjnych
Elektrozaczep NC normalnie zamknięty1)
do drzwi wielofunkcyjnych
(Arbeitsstromprinzip) 24 DC efektywny czas pracy 100%
do drzwi przeciwpożarowych
drzwi 2-skrzydłowe z rurą i niewidocznym przewodem KÜ 370
Elektrozaczep NC normalnie zamknięty1)
do drzwi wielofunkcyjnych
(Arbeitsstromprinzip) 24 DC efektywny czas pracy 100%
drzwi 2-skrzydłowe z czujnikiem zamknięcia drzwi w ościeżnicy dla
do drzwi przeciwpożarowych
ryglowania skrzydła stałego
1) zablokowany w przypadku braku zasilania, podanie zasilania powoduje otwarcie
391
1363
Elementy sterujące (do wyboru)
Sterownik na nacisk, biały, natynkowy
Sterownik na nacisk HAT 02 natynkowy / podtynkowy
Sterownik powierzchniowy oznakowany symbolem „Otwieranie drzwi“, biały, natynkowy
Sterownik powierzchniowy w kolorze stali nierdzewnej, oznakowany symbolem „Otwieranie drzwi“, natynkowy
Radarowy czujnik ruchu GC 302 R z funkcją rozpoznania kierunku, czarny
Radarowy czujnik ruchu GC 302 SV z funkcją rozpoznania kierunku, czarny, do dróg ewakuacyjnych
Sterownik przerywający (w zamknięciach przeciwpożarowych)
cena za sztukę
153
124
225
225
1185
1864
124
Czujniki bezpieczeństwa (do wyboru)
Czujnik bezpieczeństwa GC 334 listwa z czujnikami
długość = 1100 mm
Czujnik bezpieczeństwa GC 334 listwa z czujnikami
długość = 1500 mm
Wskazówka:
Zgodnie z normą DIN 18650 skrzydło drzwiowe musi być nadzorowane z obu stron!
cena za sztukę
2863
4297
Roleta zabezpieczająca przed przytrzaśnięciem palców (do wyboru)
Roleta zabezpieczająca przed przytrzaśnięciem palców montowana na powierzchni zamykania,
obudowa w kolorze naturalnego aluminium, długość 1925 mm
cena za sztukę
za skrzydło
693
na zapytanie
Wyposażenie
dodatkowe
Inne napędy
za skrzydło po jednej stronie
za skrzydło po jednej stronie
Cennik (PL) 01-14 B
127
Elektrozaczepy
do drzwi przeciwpożarowych, wielofunkcyjnych
i do drzwi o zwiększonej odporności na włamanie
do drzwi 1- i 2-skrzydłowych
Wskazówki
• W drzwiach przeciwpożarowych można zastosować elektrozaczepy
tylko w połączeniu z samozamykaczem górnym z przygotowaniem
fabrycznym.
▶▶ Jeśli dane drzwi nie posiadają samozamykacza w wersji
standardowej należy uwzględnić dopłatę za samozamykacz,
od strony 120.
Elektrozaczep do drzwi przeciwpożarowych NC normalnie zamknięty1) (Arbeitsstromprinzip)
Dopłaty
▶▶ dla HPL30 C-1, HPL30 D-2 VM, HPL60 D-1 do wys. BR 2874 mm, HPL60 D-2 (bez pełnej funkcji przeciwpanicznej, tj. w obu skrzydłach)
• prąd stały (DC) wyposażony w dodatkowy moduł do zmiany z prądu stałego (DC) na prąd zmienny (AC) drzwi 1-skrzydłowe drzwi 2-skrzydłowe*
1
12 – 24 V AC/DC, efektywny czas pracy 100 %
1363
2379
2
12 – 24 V AC/DC, efektywny czas pracy 100 %, z czujnikiem zamknięcia drzwi
1453
2470
Elektrozaczep NC normalnie zamknięty1) (Arbeitsstromprinzip)
i układ kontroli zamknięcia do drzwi z pełną funkcją przeciwpaniczną, tj. w obu skrzydłach
▶▶ dla HPL60 D-2 i D65-2 z pełną funkcją przeciwpaniczną, tj. w obu skrzydłach
• prąd zmienny (AC) i prąd stały (DC)
3
12 – 24 V AC/DC, elektryczne odryglowanie
4
12 – 24 V AC/DC, elektryczne odryglowanie, z czujnikiem zamknięcia drzwi
5
12 – 24 V AC/DC, elektryczne odryglowanie, z czujnikiem rygla
6
12 – 24 V AC/DC, elektryczne odryglowanie, z czujnikiem zamknięcia drzwi i czujnikiem rygla
Dopłaty
drzwi 2-skrzydłowe*
2604
2734
3188
3318
Elektrozaczep (NC normalnie zamknięty1) (Arbeitsstromprinzip)
Dopłaty
do drzwi wielofunkcyjnych i drzwi o zwiększonej odporności na włamanie
▶▶ E45, E55, E65, D45, D55, D65‑1, D65‑2 bez pełnej funkcji przeciwpanicznej, tj. w obu skrzydłach
• prąd zmienny (AC) i prąd stały (DC)
drzwi 1-skrzydłowe drzwi 2-skrzydłowe*
7
6 – 12 V AC/DC
357
1373
8
6 – 12 V AC/DC, z czujnikiem zamknięcia drzwi
584
1600
9
6 – 12 V AC/DC, z mechanicznym odryglowaniem
391
1407
• prąd stały (DC)
10 24 V DC, efektywny czas pracy 100 %
391
1407
11 12 V DC, efektywny czas pracy 100 %, z czujnikiem zamknięcia drzwi
622
1638
12 24 V DC, efektywny czas pracy 100 %, z czujnikiem zamknięcia drzwi
622
1638
13 12 – 24 V DC, efektywny czas pracy 100 %, z dodatkowym modułem do zmiany na prąd zmienny (AC)
590
1607
12 – 24 V DC, efektywny czas pracy 100 %, z czujnikiem zamknięcia drzwi i dodatkowym
14
754
1770
modułem do zmiany na prąd zmienny (AC)
Elektrozaczep NO normalnie otwarty2) (Ruhestromprinzip)
do drzwi wielofunkcyjnych i drzwi o zwiększonej odporności na włamanie
▶▶ E45, E55, E65, D45, D55, D65‑1, D65‑2 bez pełnej funkcji przeciwpanicznej, tj. w obu skrzydłach
• prąd stały (DC)
15 12 V DC, efektywny czas pracy 100 %
16 12 V DC, efektywny czas pracy 100 %, z czujnikiem zamknięcia drzwi
17 24 V DC, efektywny czas pracy 100 %
18 24 V DC, efektywny czas pracy 100 %, z czujnikiem zamknięcia drzwi
drzwi 1-skrzydłowe drzwi 2-skrzydłowe*
584
1600
809
1825
584
1600
809
1825
Elektrozaczep do drzwi ewakuacyjnych NO normalnie otwarty2) (Ruhestromprinzip)
▶▶ dla drzwi wielkogabarytowych HPL60 D1 na zapytanie
19 Model 500 24 V z dodatkową zapadką w płycie drzwiowej
Dopłaty
drzwi 1-skrzydłowe drzwi 2-skrzydłowe
1961
1961
Dopłaty
** drzwi 2-skrzydłowe z rurą i niewidocznym przewodem
1)
2)
Zablokowany w przypadku braku zasilania, podanie zasilania powoduje otwarcie.
Zablokowany w przypadku podania zasilania, odcięcie (brak) zasilania powoduje otwarcie.
Wskazówki:
• Elektrozaczep (niemożliwy dla drzwi HPL60 D-2, D65-2 z pełną funkcją przeciwpaniczną, tj. w obu skrzydłach): w drzwiach
1-skrzydłowych wbudowany fabrycznie w ościeżnicy, w drzwiach 2-skrzydłowych wbudowany w skrzydle stałym. Drzwi 2-skrzydłowe z rurą
i niewidocznym przewodem KÜ 370 (w zależności od typu drzwi i wyposażenia także z KÜ 260).
Wyposażenie
dodatkowe
• Elektrozaczep do drzwi HPL60 D-2, D65-2 z pełną funkcją przeciwpaniczną, tj. w obu skrzydłach: dla drzwi 2-skrzydłowych
z zamkiem przeciwpanicznym oraz z rurą i niewidocznym przewodem KÜ 370 (w zależności od typu drzwi i wyposażenia także z KÜ 260).
• W przypadku zastosowania elektrozaczepów i elektrycznych elementów wyposażenia dodatkowego do drzwi HPL30 D-2 VM prosimy
o kontaktowanie się z Hörmann Polska w celu ostatecznego potwierdzenia możliwości jego zastosowania.
128 Cennik (PL) 01-14 B
Elektryczne elementy wyposażenia
do drzwi przeciwpożarowych, wielofunkcyjnych
i do drzwi o zwiększonej odporności na włamanie
Przygotowanie do zamków blokowych
▶▶ niemożliwe do drzwi HPL60 D
1
Przygotowanie do następujących zamków blokowych (montaż na budowie):
2
Dopłata
Produkt: EFF EFF
Typ: 22099, 22100, 22101, 22102, 22150, 22151, 22152, 22153
Produkt: Esser
Typ: 160629, 160630
Produkt: Bosch/Siemens/Telenorma
Typ: NBS 10
odległość trzpienia
65 mm
odległość trzpienia
65 mm
odległość trzpienia
60 mm
• Na zamówieniu należy zaznaczyć, do którego produktu należy przygotować drzwi.
• Oprócz tego należy podać czy zamknięcie ma być od strony zawiasów, od strony przeciwnej, czy z obu stron.
• Z pustą rurą i niewidocznym przewodem KÜ 370, maks. kąt otwarcia ok. 170°.
Przygotowanie do zamków blokowych innych niż wyżej wymienione (montaż na budowie):
• Na zamówieniu należy zaznaczyć, do którego produktu i jakiego typu należy przygotować drzwi.
• Oprócz tego należy przesłać arkusz danych technicznych z wymiarami zabudowy oraz podać
czy zamknięcie ma być od strony zawiasów, od strony przeciwnej, czy z obu stron.
• Musi być zachowana odległość trzpienia min. 60 mm.
• Przygotowanie drzwi do zamka o mniejszej odległości trzpienia nie jest możliwe!
• Z pustą rurą i niewidocznym przewodem KÜ 370, maks. kąt otwarcia ok. 170°.
Elektromechaniczne blokady
z zamkami samoryglującymi
5
6
7
1764
Dopłata
▶▶ niemożliwe do drzwi HPL60 D-2, do drzwi wielkogabarytowych HPL60 D-1 oraz do drzwi
3
4
1615
Elektromechaniczna blokada typ 1/019030, wbudowana
Elektromechaniczna blokada ze zintegrowanym sygnalizatorem otwarcia typ 2/019033,
wbudowana
Elektromechaniczna blokada ze zintegrowanym sygnalizatorem otwarcia EAK 8320.0, wbudowana
Przygotowanie do elektromechanicznej blokady typ 1/019030
Przygotowanie do elektromechanicznej blokady typ EAK 8320.0.
drzwi 1-skrzydłowe drzwi 2-skrzydłowe
1352
1352
1483
1483
1483
697
697
1483
697
697
▶W
drzwiach z zawiasem sprężynowym lub samozamykaczem i elementem blokującym typ 1/019030 zawsze wymagany jest czujnik otwarcia
(kontaktron) lub kontrola zamknięcia (czujnik ryglowy). Należy uwzględnić dopłatę!
Układ kontroli zamknięcia (czujnik rygla, klasa C)
Czujnik ryglowy (na bazie kontaktronu) jest przeznaczony do zastosowania w blachach zaczepowych
w kombinacji z ryglowaniem wielopunktowym KFV.
W drzwiach 1-skrzydłowych wbudowany fabrycznie w ościeżnicy, w drzwiach 2-skrzydłowych
wbudowany w skrzydle stałym, z rurą i niewidocznym przewodem KÜ 370.
Czujnik ryglowy jest montowany naprzeciwko zamka bocznego.
▶ do drzwi z pełną funkcją przeciwpaniczną – ryglowanie wielopunktowe,
samoryglujące mechaniczne ryglowania wielopunktowe
▶▶ niemożliwy do drzwi HPL60 D-2, D65-2 z pełną funkcją przeciwpaniczną, tj. w obu skrzydłach
586
Czujnik rygla wbudowany w ościeżnicę
Czujnik rygla w skrzydle stałym z rurą i niewidocznym przewodem KÜ 370
1602
Układ kontroli zamknięcia (czujnik rygla, klasa C)
Dopłata
▶▶ niemożliwy do drzwi HPL60 D-2, D65-2 z pełną funkcją przeciwpaniczną, tj. w obu skrzydłach
10
11
12
Układ kontroli zamknięcia (czujnik rygla)
Układ kontroli zamknięcia (czujnik rygla) do drzwi 2-skrzydłowych
w połączeniu z elektrozaczepem
Układ kontroli zamknięcia (czujnik rygla) do kontroli ryglowania skrzydła stałego
(przewód KÜ nie jest wymagany)
256
Dopłata
▶▶ niemożliwe do drzwi wielkogabarytowych HPL60 D-1
Sygnalizator otwarcia (kontaktron – stycznik hermetyczny), VDS klasa B
Sygnalizator otwarcia (kontaktron – stycznik hermetyczny), VDS klasa C
Cennik (PL) 01-14 B
drzwi 1-skrzydłowe drzwi 2-skrzydłowe
256
1273
256
Sygnalizator otwarcia (kontaktron – stycznik hermetyczny)
13
14
drzwi 1-skrzydłowe drzwi 2-skrzydłowe
za skrzydło
za skrzydło
drzwi 1-skrzydłowe drzwi 2-skrzydłowe
330
330
407
407
129
Wyposażenie
dodatkowe
8
9
Dopłata
Elektryczne elementy wyposażenia
do drzwi przeciwpożarowych, wielofunkcyjnych
i do drzwi o zwiększonej odporności na włamanie
Urządzenie z siatką alarmową (zabezpieczenie powierzchni)
15 z niewidocznym przewodem KÜ 370, maks. kąt otwarcia ok. 170°
za skrzydło
** drzwi 2-skrzydłowe z rurą i niewidocznym przewodem
Wskazówki:
• Sygnalizator otwarcia (kontaktron – stycznik hermetyczny):
w drzwiach 1- i 2-skrzydłowych wbudowany fabrycznie w ościeżnicy oraz w skrzydle drzwiowym.
• Układ kontroli zamknięcia (niemożliwy dla drzwi HPL60 D-2, D65-2 z pełną funkcją przeciwpaniczną, tj. w obu skrzydłach):
w drzwiach 1-skrzydłowych wbudowany fabrycznie w ościeżnicy, w drzwiach 2-skrzydłowych wbudowany w skrzydle stałym.
Drzwi 2-skrzydłowe z rurą i niewidocznym przewodem KÜ 370 (w zależności od typu drzwi i wyposażenia także z KÜ 260).
Wyposażenie
dodatkowe
• Kontrola zamykania dla drzwi HPL60 D‑2, D65-2 z pełną funkcją przeciwpaniczną:
w drzwiach 2-skrzydłowych montaż w przeciwpanicznym zamku krawędziowym
z zastosowaniem rurki elektroinstalacyjnej i ukrytego przejścia kablowego KÜ 370
(w zależności od typu drzwi i wyposażenia - z zastosowaniem KÜ 260)
130 Cennik (PL) 01-14 B
Dopłata
1430
Uszczelnienia progowe
dodatkowe funkcje do drzwi przeciwpożarowych i wielofunkcyjnych
drzwi 1-skrzydłowe lub 2-skrzydłowe
dźwiękoszczelne / dymoszczelne
Uszczelnienia progowe
Dopłaty do zestawu drzwiowego
uszczelka szczotkowa
(nie nadaje się do drzwi dymoszczelnych,
dźwiękoszczelnych oraz EI 60)
86 za m BR
opadająca uszczelka progowa
OFF
profil aluminiowy z uszczelką
wargową i aluminiową listwą
nabiegową o wys. 5 mm
586 za skrzydło
260 za skrzydło
10±5
OFF
30
10±5
10±5
OFF
30
30
OFF
30
10±5
10
aluminiowy próg z uszczelką
o wysokości 20 mm
(nie nadaje się do drzwi
dymoszczelnych)
Dopłaty
130 za skrzydło
Wartości izolacyjności akustycznej dla uszczelnień progowych
Typ drzwi
opadająca uszczelka progowa
profil aluminiowy z uszczelką
wargową i aluminiową listwą
nabiegową o wys. 5 mm
próg o wysokości 20 mm
z uszczelką
41 dB
37 dB
41 dB
37 dB
40 dB
40 dB
44 dB
40 dB
45 dB
41 dB
43 dB
42 dB
41 dB / dymoszczelne
35 dB / dymoszczelne
38 dB / dymoszczelne
34 dB
38 dB / dymoszczelne
45 dB
37 dB
42 dB
36 dB
42 dB
Drzwi wielofunkcyjne dźwiękoszczelne
D45-1
37 dB
D45-2
37 dB
D55-1 (z blachą o gr. 1,5 mm)
38 dB
D55-2 (z blachą o gr. 1,5 mm)
38 dB
D65-1
40 dB
D65-2
38 dB
Drzwi przeciwpożarowe dźwiękoszczelne / dymoszczelne
EI230 HPL30 C-1
38 dB / dymoszczelne
EI230 HPL30 D-2 VM ≤ 2500 x 2500 mm
35 dB / dymoszczelne
EI260 HPL60 D-1
37 dB / dymoszczelne
EI260 HPL60 D-1 wielkogabarytowe
34 dB
EI260 HPL60 D-2
37 dB / dymoszczelne
Ważne wskazówki do drzwi przeciwpożarowych z dodatkowymi funkcjami
dB
Zestaw drzwiowy ognioodporny i dźwiękoszczelny zgodnie z DIN EN ISO 717-1 IDT PN EN ISO 717-1
Wartość Rw (wartość pomiaru izolacyjności akustycznej w warunkach laboratoryjnych) na podstawie klasyfikacji akustycznej
ITB nr NA-0578/A/2009, na podstawie raportów z badań izolacyjności akustycznej wykonanych w akredytowanym
laboratorium badawczym IFT Rosenheim lub na podstawie badań dla drzwi o analogicznej konstrukcji.
Wartość obliczeniowa dla wskaźnika izolacyjności akustycznej możliwego do uzyskania w miejscu montażu:
wartość laboratoryjna - 5 dB.
Podane wartości izolacji akustycznej nie dotyczą drzwi z przeszkleniami, naświetlami, przesłonami
oraz montażu w betonie komórkowym i ścianach gipsowo-kartonowych.
Próg o wysokości 20 mm z uszczelką nie jest dopuszczony do stosowania na drogach ewakuacyjnych i ratowniczych
i nie nadaje się do montażu w szpitalach i domach opieki.
W przypadku zamawiania drzwi o specjalistycznych parametrach technicznych, a w szczególności dźwiękoszczelności
prosimy o kontaktowanie się z biurem Hörmann Polska w celu potwierdzenia wartości parametrów izolacyjności akustycznej
podanych w cenniku.
Zestaw drzwiowy ognioodporny i dymoszczelny tylko dla drzwi o wymiarach skrzydeł BR ≤ 1250 x 2500 mm
Drzwi z funkcją dymoszczelną muszą być oznaczone fabrycznie i muszą otrzymać fabryczne potwierdzenie.
Na zamówieniu proszę zaznaczyć, jeśli drzwi przeciwpożarowe mają zostać wyposażone w funkcję dymoszczelną!
Profil aluminiowy z uszczelką wargową i aluminiową listwą nabiegową o wys. 5 mm nie nadaje się do montażu w szpitalach
i domach opieki.
Uwaga: w drzwiach z funkcją dymoszczelną wymagany jest samozamykacz górny z przygotowaniem fabrycznym (od strony 120).
Drzwi z funkcją dymoszczelną muszą zostać wyposażone we wkładkę bębenkową.
Cennik (PL) 01-14 B
131
Wyposażenie
dodatkowe
Sm;Sa
Wyposażenie
dodatkowe
Notatki
132 Cennik (PL) 01-14 B
Powierzchnia zewnętrzna (gruntowanie)
w kolorach specjalnych
drzwi przeciwpożarowych i wielofunkcyjnych ze stali
Dopłaty
Wskazówki
• Powierzchnia standardowa: płyta drzwiowa i ościeżnica ocynkowane, pokryta warstwą gruntującą farby proszkowej na kolor białoszary
na bazie RAL 9002
• Opcjonalnie:
–– warstwa gruntująca farby proszkowej w dowolnym kolorze z palety RAL (grupa cenowa 1),
możliwość wykonania drzwi w innych kolorach specjalnych (z wyjątkiem palety RAL grupa cenowa 1)
należy przed złożeniem zamówienia bezwzględnie sprawdzić w Hörmann Polska
–– kolory DB (grupa cenowa 2). Minimalna wielkość zamówienia dla kolorów DB 701 i DB 702 to 10 sztuk drzwi.
–– kolory z palety NCS (grupa cenowa 2). Zamówienie tylko po wcześniejszym sprawdzeniu możliwości wykonania w fabryce.
Minimalna wielkość zamówienia w danym kolorze to 15 sztuk drzwi.
• Opcjonalna powierzchnia zewnętrzna:
–– na bazie palety RAL stopień połysku maks. 35% (uniwersalny)
–– kolory DB półmat (Pearl Metallic) / kolory CH (Pearl Metallic delikatna struktura)
–– kolory z palety NCS stopień połysku maks. 35% (uniwersalny)
• Termin realizacji jako wydłużenie terminu standardowego:
–– 5 dni roboczych w Niemczech dla kolorów RAL 1015, 3000, 7016, 7024, 7031, 7035, 9003, 9016
–– 10 dni roboczych w Niemczech dla pozostałych kolorów RAL z grupy cenowej 1 i kolorów z grupy cenowej 2
–– wykonanie drzwi w kolorach nie jest możliwe w ramach programu „Szybka Dostawa”
• W przypadku zamówień drzwi z powłoką gruntującą wysokiej jakości w dowolnym kolorze z palety RAL należy wybrać właściwe warianty
montażowe.
–– W tym przypadku nie można stosować montażu przez spawanie.
–– Ościeżnice obejmujące B73 do montażu w ścianach gipsowo-kartonowych mają niemalowane połączenia śrubowe widoczne
na licu ościeżnicy (w przeciwieństwie do dwuczęściowych ościeżnic obejmujących).
• Prosimy o zwrócenie uwagi, że ze względów produkcyjno-technicznych nie ma możliwości wykonania śrub i nakładek maskujących
w dopasowanych kolorach.
Promienie słoneczne działające na drzwi z blachy stalowej montowane na zewnątrz budynków mogą powodować przejściowe
wypaczanie się skrzydła drzwiowego (tzw. efekt bimetalu). Ciemne powłoki malarskie znacznie wzmacniają ten efekt.
Ta deformacja spowodowana wysokimi temperaturami nie stanowi podstawy do reklamacji. Aby uniknąć trwałych uszkodzeń,
należy stosować jasne kolory farb, odbijające promienie słoneczne!
Uwaga!
Drzwi stalowe firmy Hörmann, wykonane są z blachy ocynkowanej ogniowo i pokrytej warstwą gruntującą farby proszkowej (powłoka gruntująca).
W przypadku montażu drzwi na zewnątrz zaleca się dodatkowe malowanie powierzchni drzwi.
Malowanie w kolorze specjalnym, podobnie jak w kolorze RAL 9002 stanowi powłokę gruntującą. Drzwi stalowe (w szczególności stosowane
na zewnątrz) powinnny być zabezpieczone dodatkową powłoką zewnętrzną zgodnie z instrukcją montażu drzwi wydaną przez Producenta.
Ewentualne uszkodzenia powierzchni zewnętrznej, np. podczas transportu, rysy, przetarcia, rdza itp. nie stanowią podstawy do reklamacji.
Drzwi gruntowane w kolorze specjalnym są zabezpieczone folią ochronną.
Wyposażenie
dodatkowe
Dopłaty za wykonanie drzwi w kolorach specjalnych na stronie 134 i 135 obowiązują tylko w przypadku zamówienia określonej ilości drzwi
w jednakowym kolorze i w jednym zamówieniu.
Cennik (PL) 01-14 B
133
Powierzchnia zewnętrzna (gruntowanie)
w kolorach specjalnych
drzwi przeciwpożarowych i wielofunkcyjnych ze stali
Dopłaty
Kolory z grupy cenowej 1
RAL 1000
RAL 1001
RAL 1002
RAL 1003
RAL 1004
RAL 1005
RAL 1006
RAL 1007
RAL 1011
RAL 1012
RAL 1013
RAL 1014
RAL 1015
RAL 1016
RAL 1017
RAL 1018
RAL 1019
RAL 1020
RAL 1021
RAL 1023
RAL 1024
RAL 1027
RAL 1028
RAL 1032
RAL 1033
RAL 1034
RAL 1037
RAL 2000
RAL 2001
RAL 2002
RAL 2003
RAL 2004
RAL 2008
RAL 2009
RAL 2010
RAL 2011
RAL 2012
RAL 3000
RAL 3001
RAL 3002
RAL 3003
RAL 3004
RAL 3005
RAL 3007
RAL 3009
RAL 3011
RAL 3012
RAL 3013
RAL 3014
RAL 3015
RAL 3016
RAL 3017
RAL 3018
RAL 3020
RAL 3022
RAL 3027
RAL 3031
RAL 4001
RAL 4002
RAL 4003
RAL 4004
RAL 4005
RAL 4006
RAL 4007
RAL 4008
RAL 4009
RAL 4010
RAL 5000
RAL 5001
RAL 5002
RAL 5003
RAL 5004
RAL 5005
RAL 5007
RAL 5008
RAL 5009
RAL 5010
RAL 5011
RAL 5012
RAL 5013
RAL 5014
RAL 5015
RAL 5017
RAL 5018
RAL 5019
RAL 5020
RAL 5021
RAL 5022
RAL 5023
RAL 5024
RAL 6000
RAL 6001
RAL 6002
RAL 6003
RAL 6004
RAL 6005
RAL 6006
RAL 6007
RAL 6008
RAL 6009
RAL 6010
RAL 6011
RAL 6012
RAL 6013
RAL 6014
RAL 6015
RAL 6016
RAL 6017
RAL 6018
RAL 6019
RAL 6020
RAL 6021
RAL 6022
RAL 6024
RAL 6025
RAL 6026
RAL 6027
RAL 6028
RAL 6029
RAL 6031
RAL 6032
RAL 6033
RAL 6034
RAL 7000
RAL 7001
RAL 7002
RAL 7003
RAL 7004
RAL 7005
RAL 7006
RAL 7008
RAL 7009
RAL 7010
RAL 7011
RAL 7012
RAL 7013
RAL 7015
RAL 7016
RAL 7021
RAL 7022
RAL 7023
RAL 7024
RAL 7026
RAL 7030
RAL 7031
RAL 7032
RAL 7033
RAL 7034
RAL 7035
RAL 7036
RAL 7037
RAL 7038
RAL 7039
RAL 7040
RAL 7042
RAL 7043
RAL 7044
RAL 7045
RAL 7046
RAL 7047
RAL 8000
RAL 8001
RAL 8002
RAL 8003
RAL 8004
RAL 8007
RAL 8008
RAL 8011
RAL 8012
RAL 8014
RAL 8015
RAL 8016
RAL 8017
RAL 8019
RAL 8022
RAL 8023
RAL 8024
RAL 8025
RAL 8028
RAL 9001
RAL 9002
RAL 9003
RAL 9004
RAL 9005
RAL 9010
RAL 9011
RAL 9016
RAL 9017
RAL 9018
CH 703 mat
Specjalne kolory RAL:
RAL 9006, RAL 9007 ➔ patrz grupa cenowa 2
Brak możliwości malowania w następujących kolorach: RAL 7048, RAL 9022, RAL 9023
Poz.
1
2
Wyposażenie
dodatkowe
3
Wersja
Zestaw drzwiowy 1-skrzydłowy (należy zwrócić uwagę na dopłatę z poz. 3
oraz dopłaty podane poniżej jako wyposażenie dodatkowe)
Zestaw drzwiowy 2-skrzydłowy (należy zwrócić uwagę na dopłatę z poz. 3
oraz dopłaty podane poniżej jako wyposażenie dodatkowe)
Dopłaty do poz. 1 / 2
do zestawu drzwiowego z ościeżnicą uzupełniającą do ościeżnicy kątowej
lub 2-częściową ościeżnicą obejmującą
Dopłaty za malowanie drzwi, które należy dodatkowo uwzględnić dla drzwi
z poniższym wyposażeniem dodatkowym
Przeszklenie (za szt.)
Kratka wentylacyjna (za szt.)
Ościeżnica z przeszklonym naświetlem górnym
Ościeżnica z elementem górnym z panelem lub kratką wentylacyjną
do 9 szt. drzwi
do 19 szt. drzwi od 20 szt. drzwi
Dopłata
878
725
575
1281
1075
865
506
441
382
Dopłata
246
323
246
323
206
286
206
286
Uwaga: Należy uwzględnić uwagi i wskazówki ze strony 133.
134 Cennik (PL) 01-14 B
166
246
166
246
Powierzchnia zewnętrzna (gruntowanie)
w kolorach specjalnych
drzwi przeciwpożarowych i wielofunkcyjnych ze stali
Dopłaty
Kolory z grupy cenowej 2
Kolory NCS
DB 701 jasnoszary
DB 702 szary
DB 703 ciemnoszary
Poz.
1
2
3
RAL 9006, RAL 9007
Wersja
Zestaw drzwiowy 1-skrzydłowy (należy zwrócić uwagę na dopłatę z poz. 3
oraz dopłaty podane poniżej jako wyposażenie dodatkowe)
Zestaw drzwiowy 2-skrzydłowy (należy zwrócić uwagę na dopłatę z poz. 3
oraz dopłaty podane poniżej jako wyposażenie dodatkowe)
Dopłaty do poz. 1 / 2
do zestawu drzwiowego z ościeżnicą uzupełniającą do ościeżnicy kątowej
lub 2-częściową ościeżnicą obejmującą
Dopłaty za malowanie drzwi, które należy dodatkowo uwzględnić dla drzwi
z poniższym wyposażeniem dodatkowym
Przeszklenie (za szt.)
Kratka wentylacyjna (za szt.)
Ościeżnica z przeszklonym naświetlem górnym
Ościeżnica z elementem górnym z panelem lub kratką wentylacyjną
do 9 szt. drzwi
do 19 szt. drzwi od 20 szt. drzwi
Dopłata
1046
890
737
1447
1237
1029
668
605
544
407
487
407
487
370
447
370
447
328
407
328
407
Dopłata
Wyposażenie
dodatkowe
Uwaga: Należy uwzględnić uwagi i wskazówki ze strony 133.
Cennik (PL) 01-14 B
135
Warianty montażu
do ścian murowanych o powierzchni z tynkiem
Dopłaty
Zestaw drzwiowy z ościeżnicą kątową
do drzwi 1-skrzydłowych
Dopłata
standard
standard
kołki 10 x 80
ze śrubą sześciokątną
23
29
standard
36
nakładki montażowe
zestaw drzwiowy do 1250 x 2500 mm
zestaw drzwiowy z elementem górnym
zestaw drzwiowy
> szer. BR 1250 mm
lub > wys. BR 2500 mm
do drzwi 2-skrzydłowych
Dopłata
standard
standard
kołki 10 x 80
ze śrubą sześciokątną
27
34
standard
40
nakładki montażowe
Cena podstawowa:
zestaw drzwiowy z ościeżnicą kątową
zestaw drzwiowy do 2500 x 2500
zestaw drzwiowy z elementem górnym
zestaw drzwiowy
> szer. BR skrzydła 1250 mm
lub > wys. BR 2500 mm
Zestaw drzwiowy z ościeżnicą kątową
do drzwi 1-skrzydłowych
Dopłata
standard
standard
kołki 10 x 80
ze śrubą sześciokątną
46
59
standard
71
nakładki montażowe
zestaw drzwiowy do 1250 x 2500 mm
zestaw drzwiowy z elementem górnym
zestaw drzwiowy
> szer. BR 1250 mm
lub > wys. BR 2500 mm
do drzwi 2-skrzydłowych
Dopłata
standard
standard
kołki 10 x 80
ze śrubą sześciokątną
55
67
standard
80
nakładki montażowe
Cena podstawowa:
zestaw drzwiowy z ościeżnicą kątową
zestaw drzwiowy do 2500 x 2500 mm
zestaw drzwiowy z elementem górnym
zestaw drzwiowy
> szer. BR skrzydła 1250 mm
lub > wys. BR 2500 mm
Zestaw drzwiowy z ościeżnicą obejmującą, montaż na kołki
do drzwi 1-skrzydłowych
Dopłata
standard
standard
kołki 10 x 80
ze śrubą sześciokątną
46
59
standard
71
nakładki montażowe
zestaw drzwiowy do 1250 x 2500 mm
zestaw drzwiowy z elementem górnym
zestaw drzwiowy
> szer. BR 1250 mm
lub > wys. BR 2500 mm
do drzwi 2-skrzydłowych
Dopłata
standard
standard
kołki 10 x 80
ze śrubą sześciokątną
55
67
standard
80
nakładki montażowe
Inne warianty
montażu
Cena podstawowa:
zestaw drzwiowy z ościeżnicą obejmującą
136 zestaw drzwiowy do 2500 x 2500 mm
zestaw drzwiowy z elementem górnym
zestaw drzwiowy
> szer. BR skrzydła 1250 mm
lub > wys. BR 2500 mm
Cennik (PL) 01-14 B
Warianty montażu
do ścian murowanych o powierzchni z tynkiem
Dopłaty
Zestaw drzwiowy z ościeżnicą kątową z mocowaniem diagonalnym przez otwory w ościeżnicy (dopłata za materiał montażowy)
Niemożliwe dla drzwi EI260 i dla drzwi w klasie RC 3 i RC 4.
do drzwi 1-skrzydłowych
Dopłata
Łączniki mocujące i podkładki,
kołki 10 x 100 ze śrubą
z łbem wpuszczanym Torx
zestaw drzwiowy do 1250 x 2500
do drzwi 2-skrzydłowych
88
Dopłata
Łączniki mocujące i podkładki,
kołki 10 x 100 ze śrubą
z łbem wpuszczanym Torx
zestaw drzwiowy do 2500 x 2500
88
Cena podstawowa:
zestaw drzwiowy z ościeżnicą kątową
Zestaw drzwiowy z ościeżnicą obejmującą z mocowaniem diagonalnym do montażu ukrytego (dopłata za materiał montażowy)
Niemożliwe dla drzwi EI260 i dla drzwi w klasie RC 3 i RC 4.
do drzwi 1-skrzydłowych
Dopłata
Ościeżnica
do montażu ukrytego* kołki 10 x 100 ze śrubą
z łącznikami
z łbem wpuszczanym
mocującymi,
Torx
podkładkami
zestaw drzwiowy
grubość ściany
do 1250 x 2500
do 175
do drzwi 2-skrzydłowych
grubość ściany do 175
Cena podstawowa:
zestaw drzwiowy z ościeżnicą obejmującą
zestaw drzwiowy
do 2500 x 2500
grubość ściany
do 175
130
Dopłata
Ościeżnica
do montażu ukrytego* kołki 10 x 100 ze śrubą
z łącznikami
z łbem wpuszczanym
mocującymi,
Torx
podkładkami
130
** Ościeżnica do montażu ukrytego przygotowana fabrycznie
Zestaw drzwiowy z ościeżnicą DryFix z mocowaniem diagonalnym przez otwory w ościeżnicy (dopłata za materiał montażowy)
Niemożliwe dla drzwi EI260 i dla drzwi w klasie RC 3 i RC 4.
do drzwi 1-skrzydłowych
zestaw drzwiowy do 1250 x 2500
do drzwi 2-skrzydłowych
zestaw drzwiowy do 2500 x 2500
Dopłata
Łączniki mocujące i podkładki,
kołki 10 x 100 ze śrubą
z łbem wpuszczanym Torx
i wypełnienie wełną mineralną
zawarty w cenie
Dopłata
Łączniki mocujące i podkładki,
kołki 10 x 100 ze śrubą
z łbem wpuszczanym Torx
i wypełnienie wełną mineralną
zawarty w cenie
Cennik (PL) 01-14 B
137
Inne warianty
montażu
Cena podstawowa:
zestaw drzwiowy z ościeżnicą DryFix
Warianty montażu
do ścian murowanych i betonowych o powierzchni wykończonej (beztynkowej)
Dopłaty
Zestaw drzwiowy z ościeżnicą kątową do montażu ukrytego
Niemożliwe dla drzwi EI260 HPL60 D-2.
do drzwi 1-skrzydłowych
Dopłata
bez dopłaty*
bez dopłaty*
kołki 10 x 80
ze śrubą sześciokątną
23
29
bez dopłaty*
36
kotwy montażowe
zestaw drzwiowy do 1250 x 2500 mm
zestaw drzwiowy z elementem górnym
zestaw drzwiowy
> szer. BR 1250 mm
lub > wys. BR 2500 mm
do drzwi 2-skrzydłowych
Dopłata
bez dopłaty*
bez dopłaty*
kołki 10 x 80
ze śrubą sześciokątną
27
34
bez dopłaty*
40
kotwy montażowe
Cena podstawowa:
zestaw drzwiowy z ościeżnicą kątową
zestaw drzwiowy do 2500 x 2500 mm
zestaw drzwiowy z elementem górnym
zestaw drzwiowy
> szer. BR skrzydła 1250 mm
lub > wys. BR 2500 mm
** Kotwy montażowe do montażu ukrytego dostarczane są bez dopłaty tylko w przypadku zamówienia razem z drzwiami,
standardowe kotwy nie wchodzą w zakres dostawy.
Zestaw drzwiowy z ościeżnicą kątową i uzupełniającą
do drzwi 1-skrzydłowych
Dopłata
55
88
kołki 10 x 80
ze śrubą sześciokątną
46
59
101
71
kotwy montażowe
zestaw drzwiowy do 1250 x 2500 mm
zestaw drzwiowy z elementem górnym
zestaw drzwiowy
> szer. BR 1250 mm
lub > wys. BR 2500 mm
do drzwi 2-skrzydłowych
Dopłata
71
101
kołki 10 x 80
ze śrubą sześciokątną
55
67
141
80
kotwy montażowe
Cena podstawowa:
zestaw drzwiowy z ościeżnicą kątową
+ ościeżnica uzupełniająca.
W przypadku szerokości lica 73 mm
ceny na zapytanie.
zestaw drzwiowy do 1250 x 2500 mm
zestaw drzwiowy z elementem górnym
zestaw drzwiowy
> szer. BR 1250 mm
lub > wys. BR 2500 mm
Inne warianty
montażu
Wskazówka:
Na zamówieniu konieczne jest zaznaczenie montaż w ścianie murowanej / betonowej o powierzchni wykończonej i podanie grubości ściany.
W zależności od elementu drzwiowego i sytuacji montażowej należy uwzględnić liczbę elementów kotwiących!
138 Cennik (PL) 01-14 B
Warianty montażu
do ścian murowanych i betonowych o powierzchni wykończonej (beztynkowej)
Dopłaty
Zestaw drzwiowy z ościeżnicą obejmującą 2-częściową, lico ościeżnicy 30 mm, do montażu ukrytego
Na zapytanie
Niemożliwe dla drzwi w klasie RC 3 i RC 4.
➃
Zestaw drzwiowy z ościeżnicą obejmującą
2-częściową na zapytanie
Zestaw drzwiowy z ościeżnicą obejmującą 2-częściową, lico ościeżnicy 76 mm, do montażu ukrytego (dopłata za materiał montażowy)
Niemożliwe dla drzwi EI260 i dla drzwi w klasie RC 3 i RC 4.
do drzwi 1-skrzydłowych
bez nieruchomych elementów górnych
zestaw drzwiowy do 1250 x 2500
do drzwi 2-skrzydłowych
bez nieruchomych elementów górnych
zestaw drzwiowy do 2500 x 2500
Cena podstawowa:
zestaw drzwiowy z ościeżnicą obejmującą
2-częściową
Dopłata
Łączniki mocujące
i podkładki
Kołki 10 x 80
ze śrubą sześciokątną
zawarty w cenie
23
Dopłata
Łączniki mocujące
i podkładki
Kołki 10 x 80
ze śrubą sześciokątną
zawarty w cenie
27
Uwaga: Ościeżnicę kątową w drzwiach El230 montowanych w ścianie murowanej/betonowej
należy wypełnić zaprawą murarską.
Zestaw drzwiowy z ościeżnicą DryFix z mocowaniem diagonalnym przez otwory w ościeżnicy (dopłata za materiał montażowy)
Niemożliwe dla drzwi EI260 i dla drzwi w klasie RC 3 i RC 4.
do drzwi 1-skrzydłowych
bez nieruchomych elementów górnych
Dopłata
Łączniki mocujące i podkładki,
kołki 10 x 100 ze śrubą
z łbem wpuszczanym Torx
i wypełnienie wełną mineralną
zestaw drzwiowy do 1250 x 2500
do drzwi 2-skrzydłowych
bez nieruchomych elementów górnych
zawarty w cenie
Dopłata
Łączniki mocujące i podkładki,
kołki 10 x 100 ze śrubą
z łbem wpuszczanym Torx
i wypełnienie wełną mineralną
Cena podstawowa:
zestaw drzwiowy z ościeżnicą DryFix
zestaw drzwiowy do 2500 x 2500
zawarty w cenie
Cennik (PL) 01-14 B
139
Inne warianty
montażu
Wskazówka:
Na zamówieniu konieczne jest zaznaczenie montaż w ścianie murowanej / betonowej o powierzchni wykończonej i podanie grubości ściany.
W zależności od elementu drzwiowego i sytuacji montażowej należy uwzględnić liczbę elementów kotwiących!
Warianty montażu
do ścian murowanych i betonowych o powierzchni wykończonej (beztynkowej)
Dopłaty
Zestaw drzwiowy z ościeżnicą obejmującą do montażu ukrytego (dopłata za materiał montażowy)
do drzwi 1-skrzydłowych
zestaw drzwiowy do 1250 x 2500
zestaw drzwiowy
z elementem górnym
zestaw drzwiowy
> szer. BR 1250 mm lub
> wys. BR 2500 mm
do drzwi 2-skrzydłowych
grubość ściany
do 204
grubość ściany
od 205
Cena podstawowa:
zestaw drzwiowy z ościeżnicą obejmującą
zestaw drzwiowy do 2500 x 2500
zestaw drzwiowy
z elementem górnym
zestaw drzwiowy
> szer. BR 1250 mm lub
> wys. BR 2500 mm
Dopłata
Ościeżnica do montażu
Kołki 10 x 80 ze śrubą
ukrytego* z nakładkami
z łbem wpuszczanym Torx
maskującymi i stalowymi
podkładkami
grubość
grubość
grubość
grubość
ściany
ściany
ściany
ściany
do 204
od 205
do 204
od 205
248
294
23
46
407
477
29
59
500
582
36
71
Dopłata
Ościeżnica do montażu
Kołki 10 x 80 ze śrubą
ukrytego* z nakładkami
z łbem wpuszczanym Torx
maskującymi i stalowymi
podkładkami
grubość
grubość
grubość
grubość
ściany
ściany
ściany
ściany
do 204
od 205
do 204
od 205
330
384
27
55
491
578
34
67
586
691
40
80
** Ościeżnica do montażu ukrytego przygotowana fabrycznie
Zestaw drzwiowy z ościeżnicą obejmującą z mocowaniem diagonalnym do montażu ukrytego (dopłata za materiał montażowy)
Niemożliwe dla drzwi EI260 i dla drzwi w klasie RC 3 i RC 4.
do drzwi 1-skrzydłowych
bez nieruchomych elementów górnych
Dopłata
Ościeżnica do montażu
ukrytego* z łącznikami
mocującymi i podkładki
zestaw drzwiowy
grubość ściany
do 1250 x 2500
do 175
do drzwi 2-skrzydłowych
bez nieruchomych elementów górnych
Cena podstawowa:
zestaw drzwiowy z ościeżnicą obejmującą
130
Dopłata
Ościeżnica do montażu
ukrytego* z łącznikami
mocującymi i podkładki
grubość ściany do 175
zestaw drzwiowy
do 2500 x 2500
Kołki 10 x 100 ze śrubą
z łbem wpuszczanym
Torx
grubość ściany
do 175
Kołki 10 x 100 ze śrubą
z łbem wpuszczanym
Torx
130
** Ościeżnica do montażu ukrytego przygotowana fabrycznie
Zestaw drzwiowy z ościeżnicą kątową z mocowaniem diagonalnym przez otwory w ościeżnicy (dopłata za materiał montażowy)
Niemożliwe dla drzwi EI260 i dla drzwi w klasie RC 3 i RC 4.
do drzwi 1-skrzydłowych
bez nieruchomych elementów górnych
Dopłata
Łączniki mocujące i podkładki,
kołki 10 x 100 ze śrubą sześciokątną
zestaw drzwiowy do 1250 x 2500
do drzwi 2-skrzydłowych
bez nieruchomych elementów górnych
88
Dopłata
Łączniki mocujące i podkładki,
kołki 10 x 100 ze śrubą sześciokątną
Inne warianty
montażu
Cena podstawowa:
zestaw drzwiowy z ościeżnicą kątową
zestaw drzwiowy do 2500 x 2500
88
Wskazówka:
Na zamówieniu konieczne jest zaznaczenie montaż w ścianie murowanej / betonowej o powierzchni wykończonej i podanie grubości ściany.
W zależności od elementu drzwiowego i sytuacji montażowej należy uwzględnić liczbę elementów kotwiących!
140 Cennik (PL) 01-14 B
Warianty montażu
do ścian z betonu komórkowego
Dopłaty
W przypadku drzwi przeciwpożarowych do montażu w betonie komórkowym
bezwzględnie zalecany jest samozamykacz górny z przygotowaniem
fabrycznym.
Ceny samozamykaczy podano
od strony 120.
Zestaw drzwiowy z ościeżnicą kątową
Niemożliwe dla drzwi wielkogabarytowych EI260 i dla drzwi w klasie RC 4
do drzwi 1-skrzydłowych
zestaw drzwiowy do 1250 x 2500 mm
zestaw drzwiowy z elementem górnym
zestaw drzwiowy
> szer. BR 1250 mm
lub > wys. BR 2500 mm
do drzwi 2-skrzydłowych
Cena podstawowa:
zestaw drzwiowy z ościeżnicą kątową
zestaw drzwiowy do 2500 x 2500 mm
zestaw drzwiowy z elementem górnym
zestaw drzwiowy
> szer. BR skrzydła 1250 mm
lub > wys. BR 2500 mm
Dopłata
kołki FUR 10 x 100 SS
kotwy montażowe
i śruby
101
29
174
38
235
50
Dopłata
kołki FUR 10 x 100 SS
kotwy montażowe
i śruby
139
36
202
46
263
61
Zestaw drzwiowy z ościeżnicą kątową i uzupełniającą
Niemożliwe dla klasy RC 4.
do drzwi 1-skrzydłowych
zestaw drzwiowy do 1250 x 2500 mm
zestaw drzwiowy z elementem górnym
zestaw drzwiowy
> szer. BR 1250 mm
lub > wys. BR 2500 mm
do drzwi 2-skrzydłowych
Cena podstawowa:
Zestaw drzwiowy z ościeżnicą kątową +
ościeżnica uzupełniająca.
W przypadku szerokości lica 73 mm
ceny na zapytanie.
zestaw drzwiowy do 2500 x 2500 mm
zestaw drzwiowy z elementem górnym
zestaw drzwiowy
> szer. BR skrzydła 1250 mm
lub > wys. BR 2500 mm
Dopłata
kołki FUR 10 x 100 SS
kotwy montażowe
i śruby
101
29
174
38
235
50
Dopłata
kołki FUR 10 x 100 SS
kotwy montażowe
i śruby
139
36
202
46
263
61
Cennik (PL) 01-14 B
141
Inne warianty
montażu
Wskazówka:
Na zamówieniu konieczne jest zaznaczenie montaż w ścianie z betonu komórkowego i podanie grubości ściany.
W zależności od elementu drzwiowego i sytuacji montażowej należy uwzględnić liczbę elementów kotwiących!
Warianty montażu
do ścian z betonu komórkowego
Dopłaty
W przypadku drzwi przeciwpożarowych do montażu w betonie
komórkowym bezwzględnie zalecany jest samozamykacz górny
z przygotowaniem fabrycznym.
Ceny samozamykaczy podano
od strony 120.
Zestaw drzwiowy z ościeżnicą obejmującą, lico ościeżnicy 73 mm, montaż przez spawanie (dopłata za materiał montażowy)
Niemożliwe dla 4-stronnej ościeżnicy i dla drzwi w klasie RC 4.
do drzwi 1-skrzydłowych
zestaw drzwiowy do 1250 x 2500
zestaw drzwiowy z elementem górnym
zestaw drzwiowy
> szer. BR 1250 mm
lub > wys. BR 2500 mm
do drzwi 2-skrzydłowych
Cena podstawowa:
zestaw drzwiowy z ościeżnicą obejmującą
zestaw drzwiowy do 2500 x 2500
zestaw drzwiowy z elementem górnym
zestaw drzwiowy
> szer. BR 1250 mm
lub > wys. BR 2500 mm
Dopłata
Kołki FUR 10 x 100 SS
Kotwy montażowe
i śruby
214
29
288
38
349
50
Dopłata
Kołki FUR 10 x 100 SS
Kotwy montażowe
i śruby
248
36
313
46
380
61
Zestaw drzwiowy z ościeżnicą DryFix z mocowaniem diagonalnym przez otwory w ościeżnicy (dopłata za materiał montażowy)
Możliwe dla drzwi HPL30 C, HPL30 D, D45, D55.
Minimalna grubość ściany ≥ 200 mm
do drzwi 1-skrzydłowych
bez nieruchomych elementów górnych
Dopłata
≥200
Łączniki mocujące i podkładki, kołki 10 × 160
ze śrubą z łbem wpuszczanym Torx
i wypełnienie wełną mineralną
zestaw drzwiowy do 1250 × 2500
zawarty w cenie
do drzwi 2-skrzydłowych
bez nieruchomych elementów górnych
Dopłata
Łączniki mocujące i podkładki, kołki 10 × 160
ze śrubą z łbem wpuszczanym Torx
i wypełnienie wełną mineralną
zestaw drzwiowy do 2500 × 2500
zawarty w cenie
Cena podstawowa:
zestaw drzwiowy z ościeżnicą DryFix
Inne warianty
montażu
Wskazówka:
Na zamówieniu konieczne jest zaznaczenie montaż w ścianie z betonu komórkowego i podanie grubości ściany.
W zależności od elementu drzwiowego i sytuacji montażowej należy uwzględnić liczbę elementów kotwiących!
142 Cennik (PL) 01-14 B
Warianty montażu
do montażu w otworze / montaż płaski
Dopłaty
Niemożliwe dla drzwi wielkogabarytowych (G) El260 HPL60 D-1.
Drzwi wielkogabarytowe (G) El230 HPL30 D-1 i wielkogabarytowe HPL30 D-2 VM na zapytanie.
OFF
Wymiar światła przejścia = BR – 42 mm
Wymiar zestawczy elementu drzwiowego (BR)
Zewnętrzny wymiar ościeżnicy = BR + 31 mm
Wymiar otworu = BR + 51 mm
W przypadku montażu w otworze należy zwrócić uwagę na
głębokość profilu ościeżnicy (PA = grubość ściany MW + 20 mm).
Wymiar otworu = BR + min. 74 mm, maks. 84 mm
Zewnętrzny wymiar ościeżnicy = BR + 64 mm
Wymiar zestawczy elementu drzwiowego (BR)
Wymiar światła przejścia = BR – 82 mm
Zewnętrzny wymiar ościeżnicy do poziomu posadzki:
szerokość = światło otworu min. – 10 mm, maks. -20 mm
wysokość = światło otworu – 20 mm
Wymiar światła przejścia:
szerokość = zewnętrzny wymiar ościeżnicy – 146 mm
wysokość = zewnętrzny wymiar ościeżnicy – 73 mm
W przypadku montażu między ścianami kąt otwarcia wynosi
maks. 85°.
Min. całkowita grubość ściany wynosi 120 mm
Uwaga: szczegółowe dane montażowe znajdują się
na stronach: 14 dla drzwi przeciwpożarowych
i 55 dla drzwi wielofunkcyjnych.
Zestaw drzwiowy z ościeżnicą blokową typ 1
MW
PA
MW
PA
do drzwi 1-skrzydłowych
Wypełnienie ościeżnicy
wełną mineralną,
patrz strona 146
Wypełnienie ościeżnicy
paskami z płyt
gipsowo-kartonowych,
patrz strona 146
zestaw drzwiowy
do 1250 x 2500
zestaw drzwiowy
z elementem górnym
zestaw drzwiowy
o wymiarach skrzydeł
> szer. BR 1250 mm
lub > wys. BR 2500 mm
do drzwi 2-skrzydłowych
Ościeżnica do drzwi o zwiększonej odporności na włamanie
w klasie RC 3 i RC 4 musi zostać wypełniona zaprawą
murarską przez odbiorcę.
min. grubość ściany MW 100 mm (PA 120 mm)
maks. grubość ściany MW 280 mm (PA 300 mm)
Cena podstawowa:
zestaw drzwiowy z ościeżnicą kątową
zestaw drzwiowy
do 2500 x 2500
zestaw drzwiowy
z elementem górnym
zestaw drzwiowy
o wymiarach skrzydeł
> szer. BR 1250 mm
lub > wys. BR 2500 mm
Dopłata
Ościeżnica do montażu ukrytego*
kołki 10 x 80
z nakładkami maskującymi
ze śrubą
i stalowymi podkładkami
z łbem
wpuszczanym Torx
grubość ściany MW
od 205
od 205
= 100
do 204
do 204
do 280
do 280
477
548
662
23
46
546
628
737
29
59
559
638
752
36
71
Dopłata
Ościeżnica do montażu ukrytego*
kołki 10 x 80
z nakładkami maskującymi
ze śrubą
i stalowymi podkładkami
z łbem
wpuszczanym Torx
grubość ściany MW
od 205
od 205
= 100
do 204
do 204
do 280
do 280
628
708
811
27
55
695
773
888
34
67
714
796
918
40
80
** Ościeżnica do montażu ukrytego przygotowana fabrycznie
Wskazówka:
Na zamówieniu konieczne jest zaznaczenie montaż z ościeżnicą blokową, typ 1 i podanie zewnętrznego wymiaru ościeżnicy.
Maksymalny dopuszczalny wymiar światła otworu:
szerokość
wysokość
wymiar zewnętrzny ramy (ościeżnicy) RAM + 20 mm
wymiar zewnętrzny ramy (ościeżnicy) RAM + 20 mm
Cennik (PL) 01-14 B
143
Inne warianty
montażu
W przypadku montażu bezpośrednio do stropu i zastosowania samozamykacza górnego z szyną prowadzącą, wymiar zewnętrzny ramy RAM
(ościeżnicy) musi zostać obniżony na wysokości: wysokość światła otworu – 20 mm = wymiar zewnętrzny ramy RAM (ościeżnicy).
Warianty montażu
do montażu w ścianach lekkich (gipsowo-kartonowych w konstrukcji stalowej)
Dopłaty
Wymiar światła otworu
Wymiar światła otworu
Wymiar światła przejścia = BR – 42 mm
OFF
Wymiar zestawczy elementu drzwiowego (BR)
Zewnętrzny wymiar ościeżnicy = BR + 31 mm
min. 90
Montaż drzwi przeciwpożarowych między ścianami
z ościeżnicą obejmującą do ścian gipsowo-kartonowych
w konstrukcji stalowej, jest możliwy, tylko gdy posiada
odpowiednie dopuszczenie.
Zewnętrzny wymiar ościeżnicy = BR + 64 mm
Wymiar zestawczy elementu drzwiowego (BR)
Wymiar światła przejścia
= BR – 82 mm
min. 90
Dla osiągnięcia kąta otwarcia skrzydła min. 90°
(w przypadku montażu między ścianami) muszą zostać
wykonane na budowie węgarki ze ściany gipsowo-kartonowej
zgodnie z wytycznymi Producenta systemów ścian.
W obszarze otwarcia drzwi wymagane są
profile wzmacniające.
min. 90
Montaż z ościeżnicą obejmującą do ściany lekkiej
(gipsowo-kartonowej w konstrukcji stalowej).
Uwaga: szczegółowe dane montażowe znajdują się
na stronach: 15 dla drzwi przeciwpożarowych
i 56 dla drzwi wielofunkcyjnych.
Zestaw drzwiowy z ościeżnicą obejmującą (do ściany lekkiej, gipsowo-kartonowej w konstrukcji stalowej)
Niemożliwe dla drzwi wielkogabarytowych EI260 HPL60 D-1
Dopłata
Wypełnienie ościeżnicy
wełną mineralną,
zastosowanie
patrz strona 146
Wypełnienie
ościeżnicy paskami
z płyt gipsowo-kartonowych,
zastosowanie
patrz strona 146
Części montażowe
śruby
do szybkiego montażu
Ościeżnica obejmująca jako ościeżnica do szybkiego
montażu przygotowana do montażu na śruby
zawarta w cenie
zestawu drzwiowego
Wskazówka:
Ościeżnica obejmująca jako ościeżnica do szybkiego montażu (do ścian istniejących)
bez elementu wpuszczanego w posadzkę.
Zalecany wymiar otworu w ścianie gipsowo-kartonowej jest równoznaczny
z wymiarem BR. Uwaga: w przypadku drzwi przeciwpożarowych
bezwzględnie zalecany jest samozamykacz górny (od strony 120)!
Cena podstawowa: cena zestawu drzwiowego z ościeżnicą obejmującą do ściany lekkiej (gipsowo-kartonowej) podana na odpowiednich
stronach cennika
Zestaw drzwiowy z ościeżnicą obejmującą 2-częściową, lico ościeżnicy 76 mm do montażu ukrytego (dopłata za materiał montażowy)
Niemożliwe dla EI260 oraz do drzwi o zwiększonej odporności na włamanie
do drzwi 1-skrzydłowych
bez nieruchomych elementów górnych
zestaw drzwiowy do 1250 x 2500
do drzwi 2-skrzydłowych
bez nieruchomych elementów górnych
zestaw drzwiowy do 2500 x 2500
Dopłata
Łączniki mocujące
i podkładki
zawarty w cenie
Dopłata
Łączniki mocujące
i podkładki
zawarty w cenie
Inne warianty
montażu
Cena podstawowa:
zestaw drzwiowy z ościeżnicą obejmującą
do ścian gipsowo-kartonowych, lico ościeżnicy 76 mm
144 Cennik (PL) 01-14 B
Warianty montażu
do montażu w ścianach lekkich (gipsowo-kartonowych)
Dopłaty
Zestaw drzwiowy z ościeżnicą DryFix z mocowaniem diagonalnym przez otwory w ościeżnicy (dopłata za materiał montażowy)
▶▶ Niemożliwe dla drzwi El260 i drzwi o zwiększonej odporności na włamanie.
do drzwi 1-skrzydłowych
bez nieruchomych elementów górnych
zestaw drzwiowy do 1250 × 2500
do drzwi 2-skrzydłowych
bez nieruchomych elementów górnych
zestaw drzwiowy do 2500 × 2500
Dopłata
Łączniki mocujące i podkładki, śruby i wypełnienie
z wełny mineralnej
zawarty w cenie
Dopłata
Łączniki mocujące i podkładki, śruby i wypełnienie
z wełny mineralnej
zawarty w cenie
Cena podstawowa:
zestaw drzwiowy
z ościeżnicą DryFix
Cennik (PL) 01-14 B
145
Inne warianty
montażu
Wskazówka:
W zależności od elementu drzwiowego i sytuacji montażowej należy uwzględnić liczbę elementów kotwiących!
Materiał montażowy
Wypełnienie ościeżnicy
Ościeżnica blokowa, typ 1
Zestaw pasków z wełny mineralnej
▶▶ brak możliwości zastosowania do drzwi wielkogabarytowych (G) EI230 HPL30 D-1, EI260 i drzwi w klasach RC 3 i RC 4
grubość ściany 100
specjalna grubość ściany
do wypełnienia na budowie
Zestaw pasków z płyt gipsowo-kartonowych
▶▶ dla drzwi wielkogabarytowych EI230 HPL30 D-1 i drzwi EI260
Dopłata
179
248
Dopłata
grubość ściany 100
specjalna grubość ściany
grubość ściany 100
specjalna grubość ściany
do wypełnienia na budowie
wypełnienie fabryczne
Ościeżnica obejmująca B73 do ścian gipsowo-kartonowych
Zestaw pasków z wełny mineralnej
▶▶ brak możliwości zastosowania do drzwi wielkogabarytowych EI230 HPL30 D-1 i drzwi EI260
do wypełnienia na budowie
260
315
504
582
Dopłata
grubość ściany 100, 125, 150
specjalna grubość ściany
Zestaw pasków z płyt gipsowo-kartonowych
▶▶ dla drzwi wielkogabarytowych EI230 HPL30 D-1 i drzwi EI260
132
153
Dopłata
do wypełnienia na budowie
wypełnienie fabryczne
grubość ściany 100, 125, 150
specjalna grubość ściany
grubość ściany 100
specjalna grubość ściany
Ościeżnica obejmująca 2-częściowa, lico ościeżnicy 76 mm
Zestaw pasków z wełny mineralnej
214
275
456
542
Dopłata
▶▶ brak możliwości zastosowania do drzwi EI260
do drzwi 1-skrzydłowych, do wypełnienia na budowie
do drzwi 2-skrzydłowych, do wypełnienia na budowie
grubość ściany do 270
grubość ściany do 450
grubość ściany do 270
grubość ściany do 450
Ościeżnica obejmująca, montaż ukryty
Zestaw pasków z wełny mineralnej
▶▶ przeznaczone dla EI230 HPL30 C-1, D45, D55 (maks. BR 1250 x 2500 mm lub 2500 x 2500 mm)
do drzwi 1-skrzydłowych,
do wypełnienia na budowie
Inne warianty
montażu
do drzwi 2-skrzydłowych,
do wypełnienia na budowie
Dopłata
grubość ściany do 270
grubość ściany do 450
grubość ściany do 270
grubość ściany do 450
Wskazówka: Ościeżnicę drzwi o zwiększonej odporności na włamanie w klasach RC 3 i RC 4 należy wypełnić zaprawą murarską.
W drzwiach w klasie RC 2 należy wykonać ścisłe podparcie ościeżnicy w obszarze punktów ryglowania, zawiasów
i trzpieni przeciwwłamaniowych.
146 158
189
181
233
Cennik (PL) 01-14 B
158
189
181
233
Cennik (PL) 01-14 B
147
Inne warianty
montażu
Notatki
Inne warianty
montażu
Notatki
148 Cennik (PL) 01-14 B
Przedstawicielstwa firmy Hörmann
Ogólne Warunki Sprzedaży Hörmann - Polska sp. z o.o. obowiązujące od dnia 1 lipca 2014 roku
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży („OWS”) stosuje się do wszelkich obecnych i przyszłych stosunków handlowych łączących Hörmann z jego Kontrahentami w zakresie sprzedaży, dostawy lub
montażu Produktów przez Hörmann lub jego uprawnionych przedstawicieli.
2. Terminy użyte w OWS oznaczają:
1) Hörmann: spółka Hörmann - Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Komornikach (62-052), ul. Otwarta 1, KRS 0000104824;
2) Kontrahent: przedsiębiorca, będący osobą fizyczną albo osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa
i zaciągać zobowiązania, który na własny rachunek w ramach działalności gospodarczej lub
zawodowej nawiąże stosunek prawny z Hörmann w zakresie kupna, dostawy lub montażu Produktów;
3) Produkty standardowe: produkty objęte ofertą magazynową, tj. ujęte w programie magazynowym i będące w ciągłej sprzedaży;
4) Produkty niestandardowe: produkty inne niż standardowe, w szczególności produkty przygotowane na specjalne zamówienie Kontrahenta;
5) Produkty: oznaczenie łączne na Produkty niestandardowe i Produkty standardowe.
3. Obowiązują wyłącznie OWS. W stosunkach prawnych z Hörmann nie mają zastosowania ogólne
warunki umów (sprzedaży, dostaw lub podobne) stosowane przez Kontrahentów.
4. OWS nie mają zastosowania w stosunkach prawnych z konsumentami w rozumieniu właściwych
przepisów.
Adresy
Hörmann Polska sp. z o.o.
ul. Otwarta 1
62-052 Komorniki
tel. (61) 819 73 00
faks (61) 810 75 75
Przedstawicielstwo Poznań
ul. Otwarta 1
62-052 Komorniki
tel. (61) 819 73 00
faks (61) 810 75 75
[email protected]
Gdańsk
Przedstawicielstwo Warszawa
ul. Geodetów 174
05-500 Piaseczno
tel. (22) 736 76 00
faks (22) 736 76 10
[email protected]
Poznań
Warszawa
Przedstawicielstwo Sosnowiec
ul. Baczyńskiego 25
41-203 Sosnowiec
tel. (32) 363 11 00
faks (32) 363 11 10
[email protected]
Przedstawicielstwo Gdańsk
ul. Dekarska 54, Rusocin
83-031 Łęgowo
tel. (58) 692 10 30
faks (58) 692 10 40
[email protected]
Sosnowiec
W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z produktami lub cenami prosimy o kontakt z właściwym biurem Hörmann Polska.
Zawsze aktualne informacje w Internecie www.hormann.pl
Warunki płatności
Wszystkie ceny podano w PLN.
Ceny nie uwzględniają podatku
od towarów i usług (VAT).
• Zamówione towary o wartości powyżej
500 zł netto dostarczamy w ramach
bezpłatnego transportu do magazynu
partnera handlowego Hörmann Polska.
• W przypadku zamówień o niższej wartości
zostanie doliczona kwota w wysokości
70 zł netto za wysyłkę, jako ryczałt
kosztów frachtu.
• Za pojedynczą wysyłkę towarów pocztą
kurierską pobieramy zryczałtowaną opłatę
w wysokości 18 zł netto. Przy wyższej
wartości kosztów przesyłki doliczone
zostaną rzeczywiste koszty związane
z opłatą pocztową i opakowaniem.
• W przypadku niezawinionego przez nas,
a zaakceptowanego zwrotu dostarczonego
towaru policzymy 20% wartości towaru,
ale nie mniej niż 150 zł netto.
Zwrot towarów w wymiarach specjalnych,
z wyposażeniem specjalnym oraz już
zamontowanych jest wykluczony.
• Obowiązują Ogólne Warunki Sprzedaży
z dnia 1 lipca 2014 r.
Z chwilą ukazania się tego cennika
unieważnia się cennik 01-13 B PL
ważny od 15. 12. 2013 r.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Chronione prawem autorskim.
Powielanie i rozpowszechnianie,
także częściowe, zabronione.
Zastrzegamy sobie prawo
do wprowadzania zmian.
Zwrot bądź wymiana dostarczonych
towarów jest wykluczona.
II. Oferta i zawarcie umowy
1. Oferty Hörmann nie są wiążące. Hörmann zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian technicznych oraz zmian obejmujących formę, kolor i/lub ciężar Produktu.
2. Składając zamówienie Kontrahent deklaruje w sposób dla niego wiążący wolę nabycia Produktu.
Dodatkowe porozumienia i zapewnienia powinny zostać zawarte w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. Procedura zamawiania Produktów niestandardowych:
1) Kontrahent składa zamówienie poprzez doręczenie (osobiście, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub faksem) wypełnionego formularza zamówieniowego Hörmann, zawierającego
wszystkie konieczne dane dla jednoznacznego określenia Produktu (druk do pobrania ze strony
internetowej www.hormann.pl) lub za pośrednictwem aplikacji KWW (drogą elektroniczną na
zasadach określonych w „Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem
aplikacji KWW”).
2) Hörmann sprawdza możliwość realizacji zamówienia i przesyła Kontrahentowi (pocztą elektroniczną lub faksem) potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji lub informację o odmowie
przyjęcia zamówienia i to w ciągu 14 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania przez Hörmann
kompletnego zamówienia lub jego zmiany. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zawierać będzie
także informację o cenie oraz orientacyjnym terminie dostawy. Brak reakcji Hörmann nie oznacza
dorozumianego przyjęcia zamówienia. Odmowa przyjęcia zamówienia nie uprawnia Kontrahenta
do występowania wobec Hörmann z jakimikolwiek roszczeniami.
3) Jeżeli Kontrahent w terminie 2 dni nie wniesie zastrzeżeń do potwierdzenia przyjęcia zamówienia,
będzie to oznaczało, iż bez zastrzeżeń akceptuje treść potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
Powyższe ograniczenie nie dotyczy zamówień określonych przez Kontrahenta jako „pilne” lub
„program szybkiej dostawy”. Kontrahent nie może modyfikować i rezygnować z realizacji zamówień określonych przez Kontrahenta jako „pilne” lub „program szybkiej dostawy”.
4) Hörmann przystępuje do realizacji umowy, z zastrzeżeniem ustępu 8 poniżej.
4. Procedura zamawiania Produktów standardowych:
1) Kontrahent składa zamówienie poprzez doręczenie (osobiście, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub faksem) wypełnionego i zawierającego wszystkie niezbędne dane formularza zamówieniowego Hörmann (druk do pobrania ze strony internetowej www.hormann.pl) lub za pośrednictwem aplikacji KWW (drogą elektroniczną na zasadach określonych w „Regulaminie
świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem aplikacji KWW”).
2) Hörmann przesyła Kontrahentowi (pocztą elektroniczną lub faksem) potwierdzenie przyjęcia
zamówienia do realizacji lub informację o odmowie przyjęcia zamówienia i to w ciągu 14 dni
roboczych, licząc od dnia otrzymania przez Hörmann kompletnego zamówienia lub jego zmiany.
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zawierać będzie także informację o cenie oraz orientacyjnym
terminie dostawy. Brak reakcji Hörmann nie oznacza dorozumianego przyjęcia zamówienia.
Odmowa przyjęcia zamówienia nie uprawnia Kontrahenta do występowania wobec Hörmann
z jakimikolwiek roszczeniami.
3) Jeżeli Kontrahent w terminie 2 dni nie wniesie zastrzeżeń do potwierdzenia przyjęcia zamówienia,
będzie to oznaczało, iż bez zastrzeżeń akceptuje treść potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
Powyższe ograniczenie nie dotyczy zamówień określonych przez Kontrahenta jako „pilne” lub
„program szybkiej dostawy”. Kontrahent nie może modyfikować i rezygnować z realizacji zamówień określonych przez Kontrahenta jako „pilne” lub „program szybkiej dostawy”.
4) Hörmann przystępuje do realizacji umowy, z zastrzeżeniem ustępu 8 poniżej.
5. Potwierdzenia przyjęcia zamówienia są jedynymi wiążącymi strony dokumentami, potwierdzającymi
ustalenia stron. Ewentualne odstępstwa będą wyjątkowe i ich wystąpienie, nawet powtarzające się,
w żadnym razie nie będzie mogło być uznane za dorozumianą zmianę zasad zawartych w OWS.
6. Jeżeli Kontrahent nie odbierze Produktu w terminie 30 dni od dnia wskazanego przez Hörmann jako
termin realizacji, to:
1) Hörmann jest uprawniony do obciążenia Kontrahenta zryczałtowanymi kosztami magazynowania
Produktu w wysokości 0,1% wartości netto Produktu za każdy dzień magazynowania po upływie
tego 30-dniowego terminu;
2) Hörmann jest uprawniony do sprzedaży Produktu osobie trzeciej oraz do domagania się od Kontrahenta odszkodowania, tj. różnicy pomiędzy ceną netto nieodebranego Produktu wskazaną na
zamówieniu a ceną netto uzyskaną od osoby trzeciej;
3) Hörmann jest uprawniony do sprzedaży Produktu Kontrahentowi za nową cenę, jeżeli cena
uległa zmianie w stosunku do ceny podanej w zamówieniu lub potwierdzeniu zamówienia.
7. Zamówienia muszą być składane w powyżej opisanym trybie. Niezłożenie zamówienia w ww. trybie
odbywa się na ryzyko Kontrahenta, który tym samym zwalnia Hörmann z wszelkiej odpowiedzialności
wynikającej z nieporozumienia co do treści zamówienia. Zamówienie wymaga dla swej ważności podpisania lub złożenia przez osobę upoważnioną do działania w imieniu Kontrahenta zgodnie z zasadami ogólnymi. W przypadku działania pełnomocnika, konieczne jest przekazanie kopii pełnomocnictwa na etapie składnia zamówienia.
8. Hörmann ma prawo odmowy zawarcia umowy bez podawania przyczyn.
III. Ceny i warunki płatności
1. Za zamówione i zakupione Produkty Kontrahent jest zobowiązany zapłacić cenę w wysokości i w terminie wskazanym na fakturze VAT lub w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia i to na wskazany tam
rachunek bankowy Hörmann. Datą płatności jest data uznania rachunku bankowego Hörmann.
2. Jeżeli Kontrahent zalega z jakimikolwiek płatnościami na rzecz Hörmann, to wszelkie jego uprawnienia wynikające z zawartej umowy i OWS są zawieszone do czasu dokonania pełnej zapłaty.
3. Koszty powstające wskutek zmian zamówienia przez Kontrahenta po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia odnośnie Produktów niestandardowych albo po złożeniu zamówienia odnośnie Produktów
standardowych i/lub w wyniku konieczności spełnienia przez Hörmann późniejszych lub niemożliwych
do przewidzenia wcześniej zobowiązań lub wymogów urzędowych obciążają Kontrahenta.
4. Koszty montażu Produktu obciążają Kontrahenta i są fakturowane oddzielnie, według stawek
Hörmann.
5. W razie zmiany ceł lub podatków cena lub koszty ulegają zmianie.
IV. Przejście ryzyka
1. Kontrahent zobowiązany jest do odbioru Produktu z siedziby albo przedstawicielstwa Hörmann.
W razie dostarczania Produktu na adres wskazany przez Kontrahenta, koszty dostarczenia według
aktualnych stawek dostawcy ponosi Kontrahent.
2. Ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego uszkodzenia Produktu przechodzi na Kontrahenta
w momencie wydania, a w przypadku dostarczenia na adres wskazany przez Kontrahenta
w momencie wydania Produktu osobie dostarczającej.
3. Kontrahent jest obowiązany do rozładunku Produktu. Szkody powstałe podczas rozładunku obciążają
Kontrahenta, nawet jeśli rozładunku dokonuje fizycznie kierowca Hörmann na prośbę Kontrahenta.
4. Jeśli Kontrahent popadnie w zwłokę w odbiorze Produktu, wówczas ryzyko przypadkowej utraty lub
przypadkowego uszkodzenia Produktu przechodzi na Kontrahenta od dnia następnego po dniu
wskazanym przez Hörmann jako termin realizacji zamówienia.
5. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do realizacji zamówień częściami.
V. Terminy realizacji
1. Wiążący jest jedynie termin realizacji wskazany i potwierdzony przez Hörmann.
2. Termin realizacji zaczyna bieg po wyjaśnieniu wszelkich kwestii technicznych lub spornych między
stronami.
3. Wystąpienie siły wyższej (w szczególności wojna, strajki, zwolnienia, niedobory surowców lub dostaw
energii, zakłócenia w funkcjonowaniu fabryk, blokady dróg, nadzwyczajne zjawiska przyrody, np.
pożary lub powodzie) jak również innych wypadków losowych, które opóźniają lub utrudniają realizację umowy, a których Hörmann nie mógł przewidzieć lub nie mógł im zapobiec, zwalniają Hörmann
z obowiązku realizacji umowy w czasie powyższych zakłóceń oraz od odpowiedzialności z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
VI. Zastrzeżenie prawa własności
1. Hörmann zastrzega sobie prawo własności Produktu do momentu całkowitej zapłaty ceny i odbioru
Produktu przez Kontrahenta.
2. W razie odbioru Produktu i braku płatności w całości lub w części, Hörmann jest uprawniony do
odstąpienia od umowy i żądania zwrotu Produktu. W takim przypadku Hörmann może żądać
odpowiedniego wynagrodzenia za zużycie lub uszkodzenie Produktu.
3. O zastrzeżeniu prawa własności Kontrahent obowiązany jest poinformować ewentualnych dalszych
nabywców.
VII. Gwarancja i rękojmia
1. Produkty objęte są gwarancją. Gwarantem jest Hörmann.
2. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy Produktów nabytych na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej od Hörmann lub jej uprawnionych przedstawicieli.
3. Gwarancji udziela się na okres wynikający z dokumentu gwarancji, doręczonego wraz z Produktem
lub umieszczonego na stronie internetowej www.hormann.pl w formie pdf. Termin gwarancji nie biegnie na nowo ani nie ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Kontrahent nie mógł korzystać
z Produktu w związku z procedurą reklamacyjną.
4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących
w Produkcie.
5. Warunkiem korzystania z uprawnień gwarancyjnych jest:
1) dokonanie pełnej płatności za Produkt,
2) niedokonywanie w okresie gwarancji przez Kontrahenta jakichkolwiek napraw lub wymiany we
własnym zakresie ani podłączeń urządzeń dodatkowych nie sprzedawanych przez Hörmann
lub w miejscach innych niż wskazane w instrukcji montażu i obsługi lub w innych dokumentach,
przekazanych wraz z Produktem;
3) stosowanie się do wskazówek zawartych w instrukcji montażu i obsługi lub w innych dokumentach, przekazanych wraz z Produktem;
4) dodatkowo w odniesieniu do bram przemysłowych - wykonanie na zlecenie Kontrahenta
(potwierdzone w książce gwarancyjnej) przez Hörmann lub upoważniony przez Hörmann
podmiot płatnych przeglądów technicznych – pierwszego przeglądu po 6 miesiącach
od zamontowania Produktu, kolejnych co 12 miesięcy.
6. Odpowiedzialność z tytułu udzielonej gwarancji nie obejmuje:
1) wad, które powstały na skutek zużycia części podlegających naturalnemu zużywaniu. Szczegółowe informacje dotyczące części podlegających zużyciu zawarte są w książkach gwarancyjnych;
2) wad, które powstały na skutek wadliwej zabudowy, wadliwych prac montażowych i naprawczych, bądź użycia nieoryginalnych/wadliwych części zamiennych;
3) części, które z powodu swoich właściwości materiałowych lub sposobu zastosowania podlegają
podwyższonemu zużyciu, jak np. uszczelki, łożyska plastikowe, żarówki, bezpieczniki, baterie, itp.,
4) uszkodzeń w powłoce lakierniczej lub innego zabezpieczenia powierzchni Produktów;
5) wad, które powstały w wyniku zastosowania płynów, smarów lub innych akcesoriów innych niż
zalecane;
6) nieprawidłowości spowodowanych czynnikami niezależnymi od Hörmann, np. zalaniem, ogniem,
niedbalstwem lub celowym działaniem, uszkodzeniami fizycznymi, nietypowymi warunkami
środowiskowymi, itp.;
7) mechanicznego uszkodzenia spowodowanego przez Kontrahenta lub osoby trzecie,
8) uszkodzeń i wad powstałych na skutek używania i przechowywania Produktu w sposób
odbiegający od normalnego lub niezgodnie z instrukcją montażu i obsługi,
9) konsekwencji napraw, przeróbek, zmiany lub modyfikacji Produktu lub jego elementów,
dokonanych we własnym zakresie przez Kontrahenta;
10) nieprawidłowości, które wynikają z właściwości materiałów, w tym deformacji wynikających
z różnic temperatur;
11) zakłóceń w funkcjonowaniu Produktu lub urządzenia sterującego, spowodowanych oddziaływaniem pola elektromagnetycznego, którego źródłem były pobliskie urządzenia radiowe, energetyczne, itp., które emitują pole elektromagnetyczne.
7. W stosunku do elementów dodatkowych, na które ich producent udzielił gwarancji, Hörmann nie
wykonuje obowiązków wynikających z tej gwarancji. Hörmann może udzielić Kontrahentowi pomocy
w dochodzeniu u producentów elementów dodatkowych uprawnień wynikających z gwarancji
(decyzja w zakresie udzielenia pomocy należy do Hörmann).
8. Zgłoszenia wady dokonywać należy u Hörmann lub w miejscu zakupu Produktu zgodnie z zasadami
składania reklamacji, obowiązującymi w Hörmann i przy wykorzystaniu formularza reklamacyjnego
Hörmann. Wraz ze zgłoszeniem wady Kontrahent zobowiązany jest przedstawić dowód zakupu oraz
wypełnioną i podpisaną przez Hörmann lub jej uprawnionych przedstawicieli kartę gwarancyjną, o ile
została wydana. W przypadku Produktów stanowiących bramy przemysłowe dodatkowo Kontrahent
zobowiązany jest przedstawić dowód wykonania obowiązków w zakresie przeglądów serwisowych.
9. W razie stwierdzenia wady Kontrahent nie powinien używać Produktu. Hörmann nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody związane z lub wynikłe z używania Produktu wadliwego.
10. W razie uwzględnienia reklamacji przez Hörmann, Hörmann jest zobowiązany do bezpłatnego usunięcia wad Produktu albo do dokonania jego bezpłatnej wymiany na Produkt wolny od wad, albo do
obniżenia ceny Produktu (wybór świadczenia należy do Hörmann).
11. Wymienione części Produktów lub Produkty przechodzą na własność Hörmann lub uprawnionego
przedstawiciela dokonującego wymiany.
12. Szczególne warunki gwarancji są określone w dokumencie gwarancyjnym lub umieszczone na
stronie internetowej www.hormann.pl w formie pdf. W razie sprzeczności z OWS obowiązują ww.
szczególne warunki gwarancji.
13. W razie sprzedaży Produktu przez Kontrahenta w czasie trwania gwarancji Hörmann zobowiązuje się
do spełnienia świadczeń z gwarancji na rzecz kolejnego nabywcy, jedynie gdy przedstawi on umowę
sprzedaży, zawierającą postanowienie o przeniesieniu na niego uprawnień wynikających z gwarancji.
14. Rękojmia za wady fizyczne i prawne Produktów jest wyłączona.
VIII. Postanowienia końcowe
1. OWS zostały przyjęte na mocy zarządzenia Hörmann i wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2014 roku.
OWS są dostępne na stronie internetowej www.hormann.pl.
2. Niezależnie od postanowień OWS zastosowanie znajdują:
1) postanowienia „Zasad realizacji zamówień w Hörmann - Polska sp. z o.o.” w zakresie realizacji
zamówień przez Hörmann;
2) postanowienia „Zasad składania reklamacji” w zakresie zgłaszania wad Produktu.
3. Prawem właściwym jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Wszelkie odstępstwa od OWS wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. W sprawach nie uregulowanych w OWS stosuje się odpowiednie przepisy prawa,
w tym kodeksu cywilnego.
6. W razie jakichkolwiek sporów związanych ze współpracą stron sądem właściwym jest sąd
w Poznaniu.
Hörmann Polska sp. z o.o. | ul. Otwarta 1 | 62-052 Komorniki | tel. (61) 819 73 00 | faks (61) 810 75 75
B
Hörmann: Jakość bez kompromisów
Hörmann Cennik 01-14 B PL
Hörmann KG Amshausen, Niemcy
Hörmann KG Antriebstechnik, Niemcy
Hörmann KG Brandis, Niemcy
Hörmann KG Brockhagen, Niemcy
Hörmann KG Dissen, Niemcy
Hörmann KG Eckelhausen, Niemcy
Hörmann KG Freisen, Niemcy
Hörmann KG Ichtershausen, Niemcy
Hörmann KG Werne, Niemcy
Hörmann Genk NV, Belgia
Hörmann Alkmaar B.V., Holandia
Hörmann Legnica Sp. z o. o., Polska
Hörmann Beijing, Chiny
Hörmann Tianjin, Chiny
Hörmann LLC, Montgomery IL, USA
Hörmann Flexon, Leetsdale PA, USA
Grupa Hörmann oferuje wszystkie istotne elementy stolarki budowlanej
BRAMY GARAŻOWE
z jednej ręki – jako jedyny producent na międzynarodowym rynku.
NAPĘDY
Produkowane są one w wysoko wyspecjalizowanych zakładach,
Drzwi stalowe obiektowe
Ważny od 1. 1. 2015
BRAMY PRZEMYSŁOWE
zgodnie z najnowszymi osiągnięciami techniki. Rozbudowana sieć
i Chinach sprawia, że Hörmann jest solidnym partnerem w zakresie
DRZWI
stolarki budowlanej, której jakość nie dopuszcza żadnych kompromisów.
OŚCIEŻNICE
www.hormann.pl
TECHNIKA PRZEŁADUNKU
Wydruk 12.2014 / HF 86197 pl / MP.2
dystrybucji i serwisu w Europie oraz obecność firmy w Ameryce
Część
B
Drzwi stalowe
obiektowe

Podobne dokumenty