programm - Europa

Komentarze

Transkrypt

programm - Europa
||
||
||
Sobota, 8 października|Samstag, 08. Oktober
10.30 Uhr
Otwarcie|Eröffnung
Jürgen Lippold
Przewodniczący Zarządu Krajowego
Europa-Union Deutschland w Meklemburgii – Przedpomorzu|Landesvorsitzender Europa-
Union MV e.V.
Darek Pawlikowski
Prezes KTSK, Koszalin|Präsident KTSK, Koszalin
10.50 Uhr
Powitanie|Grußwort
Anna Bochniak-Jakubowska
II Sekretarz Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie|II. Botschaftssekretärin der Botschaft der Republik Polen in Berlin
Patrick Dahlemann
członek Rady Krajowej Meklemburgii-
Przedpomorza (SPD)|MdL MV (SPD)
11.20 Uhr
111 powodów, dla których kocha się Polskę|111 Gründe, Polen zu lieben
Dr. Matthias Kneip
||
pisarz|Autor
12.35 Uhr
przerwa obiadowa|Mittagspause
13.30 Uhr
polenmARkT in Greifswald –
Największy festiwal kultury polskiej Das größte Festival der polnischen Kultur
Dr. Marek Fialek
Organizator Festiwalu/Instytut Slawistyki Uniwersytetu w Greifswaldzie|Festivalmacher/
Institut für Slawistik der Universität Greifswald
14.45 Uhr
Niemiecka przeszłość i obecność w Polsce – Cmentarz wojskowy w Starym Czarnowie
Deutsche Vergangenheit und Gegenwart in Polen –Soldatenfriedhof Stare Czarnowo
Piotr Nycz
16.00 Uhr
zarządca cmentarza i członek Mniejszości
Niemieckiej w Stargardzie|Friedhofsverwalter und Mitgl. der deutschen Minderheit Stargard
przerwa kawowa|Kaffeepause
17.00 Uhr
Inne spojrzenie na granicę
Ein anderer Blick auf die Grenze
wycieczka po porcie|Haffrundfahrt
19.00 Uhr
Abendessen
Niedziela, 9 października|Sonntag, 09. Oktober
08.45 Uhr
Mobilna Polska|Das Polenmobil
Dr. Matthias Kneip
pracownik naukowy Instytutu w Darmstadt
Deutschen Polen-Instituts Darmstadt
Wissenschaftlicher Mitarbeiter des
09.45 Uhr
Projekt perspektywa –
wspólna egzystencja Niemców i Polaków w okolicach Szczecina
Zusammenleben von Deutschen und Polen im Stettiner Umland
Niels Gatzke
kierownik projektu perspektywa - od granicy do miejsca spotkań|Projektleiter perspektywa - Vom Grenzraum zum Begegnungsraum RAA Mecklenburg-Vorpommern e.V.
11.00 Uhr przerwa kawowa|Kaffeepause
11:15 Uhr
Quiz dla często przekraczających granicę: czy dobrze znamy naszych sąsiadów?! Grenzgänger-Quiz: Wie gut kennen wir unseren Nachbarn?!
JEF MV
12:00 Uhr
Co dalej z kontaktami polsko-niemieckimi Deutsch-Polnische Beziehungen – Wie geht es weiter?
dyskusja|Diskussionsrunde
13.00 Uhr
podsumowanie i plany na przyszłość Schlusswort und Ausblick
13.30 Uhr
obiad|Mittagessen

Podobne dokumenty