Instrukcja obsługi

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi
FFFA001106
www.focusrite.com
SPIS TREŚCI
OPIS OGÓLNY
.....................................................................
3
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Cechy
3
......................................................................
Zawartość opakowania
.........................................................
3
Wymagania systemowe
.........................................................
4
.......................................................................
4
......................................................................
4
.............................................................
5
......................................................
5
.....................................................
5
.......................................................................
5
......................................................................
6
Mac OS
Windows
ROZPOCZĘCIE PRACY
Rejestracja produktu
Instalacja oprogramowania
Mac OS
Windows
Zasilanie Scarlett Solo
.....................................................
6
..................................................
6
Konfiguracja audio w DAW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Podłączanie Scarlett Solo
Przykłady użycia
..............................................................
Podłączanie mikrofonu/instrumentu
..............................................
8
Funkcja Direct Monitoring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Odsłuch słuchawkowy
9
..........................................................
Podłączanie Scarlett Solo do głośników
..........................................
10
.........................................................
11
Panel przedni
.................................................................
11
Panel tylny
.................................................................
12
ELEMENTY URZĄDZENIA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
................................................
13
..........................................
14
......................................................
15
Parametry fizyczne i elektryczne
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
PRAWA AUTORSKIE I ZASTRZEŻENIA PRAWNE
2
8
........................................
15
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Wprowadzenie
Dziękujemy za zakupienie Scarlett Solo, jednego z modeli w rodzinie profesjonalnych komputerowych
audio Focusrite, wyposażonego w wysokiej klasy przedwzmacniacze analogowe. To proste i kompaktowe
narzędzie do przesyłania wysokiej jakości dźwięku do i z komputera.
Instrukcja niniejsza zawiera szczegółowe omówienie urządzenia, co pomoże Ci zrozumieć działanie jego
funkcji operacyjnych. Zalecamy przy tym, aby zarówno osoby początkujące, jak i bardziej doświadczone
w dziedzinie komputerowej rejestracji audio poświęciły nieco czasu na zapoznanie się z tą Instrukcją, by
w pełni poznać możliwości, jakie daje interfejs Scarlett Solo oraz towarzyszące mu oprogramowanie.
W razie gdyby niniejsza Instrukcja nie przyniosła wszystkich potrzebnych informacji, odwiedź
http://www.focusrite.com/answerbase, gdzie znajdziesz obszerny zbiór odpowiedzi na typowe pytania
techniczne.
Cechy
Interfejs sprzętowy Scarlett Solo pozwala na podłączenie mikrofonu oraz instrumentu bądź źródła sygnału
liniowego do komputera pracującego pod kontrolą systemu Mac OS lub Windows. Sygnały na wejściach
fizycznych mogą być kierowane do oprogramowania do rejestracji audio / Digital Audio Workstation
(w instrukcji tej określanego jako “DAW”), z 24-bitową rozdzielczością i próbkowaniem 96 kHz; podobnie
sygnał odtwarzany z DAW pojawi się na fizycznych wyjściach urządzenia.
Interfejs umożliwia nagrywanie „prawdziwych” instrumentów w Ableton Live Lite, GarageBand® (jak również
dowolnym DAW, którego używasz) wraz z – lub zamiast – brzmień „natywnych”, znajdujących się już
w Twoim komputerze. Scarlett Solo pozwala też wysyłać ściezki DAW do jego wyjść fizycznych, do których
można podąłczyć wzmacniacz z głośnikami, monitory aktywne, słuchawki bądź jakikolwiek inny sprzęt audio
z wejściami analogowymi, jakiego chcesz użyć. Jakkolwiek wszystkie wejscia i wyjścia Scarlett Solo są
komutowane bezpośrednio do i z DAW celem nagrywania i odtwarzania, komutację sygnałów w programie
DAW można skonfigurować odpowiednio do potrzeb. Funkcja Direct Monitoring umożliwia odsłuch
nagrywanych partii bez latencji wprowadzanej przez komputer.
Zawartość opakowania
Wraz z interfejsem Scarlett Solo powinieneś otrzymać:
• Kartę aktywacyjną oprogramowania, z kodami do następujących zasobów on-line:
- Sterowniki USB dla Windows
- Pakiet Scarlett Plug-in Suite dla Mac i Windows
- Oprogramowanie Ableton Live Lite 9
- Biblioteka sampli LoopMasters (1 GB)
- Wtyczka Novation Bass Station
- Instrukcja obsługi
• Kabel USB 1,5 m (typ ‘A’ - typ ‘B’)
• Skrócona instrukcja obsługi
3
Wymagania systemowe
Mac OS
Komputer Apple Macintosh z portem USB 2.0
OS: Mac OS X 10.8 (Mountain Lion) lub OS X 10.9 (Mavericks)
Windows
Komputer z systemem Windows i portem USB 2.0
OS: Windows 7 lub Windows 8 (32- lub 64-bitowy)
4
ROZPOCZĘCIE PRACY
WAŻNE: PAMIĘTAJ, BY INSTALACJI OPROGRAMOWANIA
DOKONAĆ PRZED PODŁĄCZENIEM SCARLETT SOLO DO KOMPUTERA.
Rejestracja produktu
Dla poprawnego działania w systemie Windows, Scarlett Solo wymaga uprzedniego zainstalowania
sterowników. Są one - a także szereg użytecznych dodatków - dostępne do pobrania z internetowej
witryny Focusrite (www.focusrite.com/register). Karta aktywacyjna oprogramowania, dołączona do
Scarlett Solo zawiera kody autoryzacyjne, które należy wpisać pod wskazanym adresem. Procedura ta
daje pewność, że pobrane zostaną najbardziej aktualne wersje oprogramowania.
Can’t get started?
If you have any trouble with this product
do not go back to the place of purchase.
Contact our support team on:
US:
1-855-24-FOCUS
(1-855-243-6287)
Support available Monday - Friday 8am – 6pm (PST)
UK &
+44 1494 462246
International: Support available Monday - Friday 9:30am – 6pm (GMT/BST)
Online:
www.focusrite.com/support
www.novationmusic.com/support
PLACE SERIAL NUMBERSTICKER HERE
FA0736-01
1. Użyj przeglądarki internetowej, by otworzyć stronę http://www.focusrite.com/register/.
2. Wykonuj wyświetlane instrukcje, wprowadzając kod “Product Bundle Code” tam, gdzie zostaniesz
o to poproszony. Kod “Product Bundle Code” znajdziesz na karcie Software Download Card, którą
otrzymałeś wraz z interfejsem.
3. To pozwoli Ci uzyskać dostęp do strony „My Products”, skąd będziesz mógł pobrać oprogramowanie,
do pobrania którego upoważnia Cię rejestracja, wraz z niezbędnymi kodami aktywacyjnymi.
4. Pobierz i zainstaluj sterowniki Scarlett Solo. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
5. Po zakończeniu instalacji zrestartuj komputer.
6. Po restarcie komputera podłącz doń interfejs Scarlett Solo, korzystając z dołączonego kabla USB.
Mac OS X:
W przypadku komputerów Mac OS Scarlett Solo nie wymaga żadnych dodatkowych sterowników. Twój
system powinien automatycznie przypisać domyślne wyjścia audio z komputera do portu USB, do którego
podłaczony został Scarlett Solo. Aby to sprawdzić, wejdź w ustawienia System Preferences > Sound
i upewnij się, że wejścia
. i wyjścia są ustawione na Scarlett Solo. Więcej szczegółowych opcji
konfiiguracyjnych znajdziesz w Applications > Utilities > Audio MIDI Setup.
5
Windows
1. Odszukaj plik Focusrite USB drivers; kliknij ikonę dwukrotnie, aby rozpocząć instalację.
2.
Kontynuuj instalację, wykonując instrukcje wyświetlane na ekranie.
3.
Po zakończeniu instalacji zrestartuj komputer.
4.
Po restarcie komputera podłącz doń Scarlett Solo.
System powinien automatycznie przełączyć domyślne wyjścia audio komputea na port USB, do którego
podłączony jest Scarlett Solo. Aby to zweryfikować, przejdź do Start > Panel sterowania >
Sprzęt i dźwięk > Dźwięk > Zarządzaj urządzeniami audio i sprawdź, czy na kartach
‘Odtwarzanie' i 'Nagrywanie’ wybrana jest opcja ‘Scarlett Solo USB’.
Zasilanie Scarlett Solo
Scarlett Solo jest urządzeniem aktywnym, dlatego wymaga zasilania DC. Jest ono dostarczane przez
komputer Mac lub PC, do którego interfejs został podłączony, poprzez złącze USB. Zauważ, że użycie
zewnętrznego zasilacza nie jest konieczne.
Zasilanie Scarlett Solo przez port USB z komputera Mac lub PC nie powinno nastręczać żadnych problemów.
compatible Mac or PC. Należy jednak mieć na uwadze, że porty USB w niektórych laptopach mogą nie być
zdolne do dostarczenia prądu o wystarczającej wartości, gdy komputer jest zasilany z wewnętrznego
akumulatora, w porównaniu do sytuacji, gdy zasilanie pochodzi z sieci AC. Dlatego też zaleca się, aby
w przypadku, gdy Scarlett Solo podłączony jest do laptopa, komputer zasilany był za pomocą dedykowanego
zasilacza AC.
Podłączanie Scarlett Solo
WAŻNE: Zanim podłączysz Scarlett Solo do swojego komputera,
przeprowadź instalację oprogramowania, zgodnie z powyższymi
instrukcjami. Pozwoli to zachować pewność, że sprzęt korzysta
z właściwych sterowników i zapobiegnie nieprawidłowemu działaniu.
Scarlett Solo ma jeden port USB 2.0 (na tylnym panelu). Po zakończeniu instalacji oprogramowania po
prostu podłącz go do komputera za popmocą dołączonego kabla USB. (Zwróć uwagę, że Scarlett Solo
jest urządzeniem USB 2.0, w związku z czym do podłączenia do komputera wymagany jest port USB 2.0.
Interfejs nie działa poprawnie z portami USB 1.0/1.1).
Konfiguracja audio w programie DAW
Scarlett Solo jest kompatybilny z każdym działającym w Windows programem DAW, obsługującym ASIO
bądź WDM, oraz każdym działającym w Mac OS, korzystającym z Core Audio. Po instalacji sterowników USB
i podłączeniu interfejsu możesz zacząć korzystać ze Scarlett Solo wraz z dowolnym DAW. Aby umożliwić Ci
to, jeśli nie masz żadnej aplikacji DAW w komputerze, wraz z pakietem oprogramowania, dostępnym online
po zarejestrowaniu Scarlett Solo, możesz pobrać program Ableton Live Lite. Aby zainstalować Ableton Live
Lite, pobierz i zachowaj plik instalatora Ableton ze strony “My Products”, jak opisano wcześniej, po czym
uruchom go i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
6
Omówienie obsługi programu Ableton Live Lite wykracza poza zakres tematyczny niniejszej instrukcji, ale
zawiera obszerny zbiór plików Pomocy.
Zauważ - program DAW może nie wybrać Scarlett Solo jako domyślnego urządzenia I/O automatycznie.
W takim przypadku należy ręcznie wybrać sterownik w na karcie Audio Setup* w DAW (wybierz Scarlett
Solo USB w komputerze Mac lub Focusrite Scarlett ASIO w Windows). Jeśli nie wiesz, gdzie
dokonać wyboru sterownika ASIO/Core Audio, skorzystaj z dokumentacji oprogramowania (lub plików Pomocy).
Rysunek poniżej ilustruje poprawną konfigurację na panelu Preferences w programie Ableton Live Lite
(tu w wersji dla Mac OS).
Po wskazaniu Scarlett Solo jako preferowane urządzenie Audio Device* w DAW, jego wejścia i wyjścia będą
widoczne na karcie preferencji Audio I/O w DAW. W zależności od programu DAW, użycie niektórych wejść
lub wyjść może wymagać uprzedniego ich włączenia. Na poniższych rysunkach widać po dwa wejścia i wyjścia
uaktywnione w oknie preferencji audio Ableton Live Lite.
*Nazwa typowa. Terminologia moze się nieco różnić pomiędzy programami DAW.
7
Przykłady użycia
Scarlett Solo to idealny interfejs audio dla wielu aplikacji DAW, uruchamianych na laptopie lub innym
komputerze, Mac lub PC.
Typowy sposób podłączeń przedstawiony jest na ilustracji poniżej:
Podłączanie mikrofonu/instrumentu
Rysunek ten przedstawia typową konfigurację do nagrywania w programie DAW na komputerze Mac lub PC.
W tym przypadku wokal jest rejestrowany w aplikacji przez wejście 1, a gitara przez wejście 2, z jednoczesnym
odsłuchem przez słuchawki lub głośniki.
Wejścia Scarlett Solo znajdują się na przednim panelu; wejście 1 to standardowe 3-pinowe gniazdo XLR,
przystosowane do pracy z mikrofonami niemal każdego typu; kabel mikrofonowy, którego używasz, zapewne
zakończony jest żeńskim wtykiem XLR. Wejście 2 to gniazdo ¼” (6,35 mm) jack (2-biegunowe w trybie instrumentalnym i 3-biegunowe w trybie liniowym), akceptujące sygnał z gitary lub basu.
Jeśli używasz „studyjnego” mikrofonu pojemnościowego, wymagającego zasilania napięciem fantomowym
48 V, wciśnij przycisk 48V. Mikrofony innych typów (w tym typowe mikrofony dynamiczne) nie wymagają
zasilania fantomowego i mogą zostać uszkodzone, jeśli zostanie ono im podane. Niektóre tańsze mikrofony
pojemnościowe moga pracować z zasilaniem niższym napięciem fantomowym – zazwyczaj 15 V. W ich przypadku
należy sprawdzić w dokumentacji, czy mogą pracowac z napięciem 48 V; jeśli nie, trzeba użyć odpowiedniego
zewnętrznego zasilacza fantomowego.
8
Korzystanie z funkcji Direct Monitoring
Terminem często używanym w nawiązaniu do cyfrowych systemów audio jest „latencja”. W przypadku
prostej aplikacji nagraniowej DAW, jak opisana powyżej, latencją będzie czas potrzebny do przejścia
sygnałów wejściowych do komputera i programu audio i powrotu do głośników poprzez interfejs.
Latencja może być problemem dla wykonawcy, który chce dokonać nagrania z jednoczesnym odsłuchem
sygnałów wejściowych.
Scarlett Solo oferuje funkcję “Direct Monitoring”, która rozwiązuje ten problem. Ustawienie przełącznika
DIRECT MONITOR na przednim panelu w pozycji ON powoduje skierowanie sygnałów wejściowych wprost
do wyjścia słuchawkowego i głównego wyjścia monitorowego Scarlett Solo. Pozwala to słyszeć się bez
bez latencji, czyli w czasie rzeczywistym – wraz z odsłuchem ścieżek z komputera. Sygnały wchodzące do
komputera nie są w żaden sposób modyfikowane.
Gdy funkcja Direct Monitoring jest włączona, upewnij się, że program nagrywający nie wysyła sygnału
wejściowego (czyli rejestrowanego) na swoje wyjście. Byłby on wówczas słyszalny „podwójnie”, z wyraźnym
echem.
Monitoring przy użyciu słuchawek
Podłącz słuchawki stereo do gniazda słuchawkowego na przednim panelu, co pozwoli Ci odsłuchiwać
sygnał nagrywany - ten, który trafia na wejście interfejsu - wraz ze ścieżkami już nagranymi w komputerze.
Uwaga: podczas nagrywania ustaw przełącznik DIRECT MONITOR na przednim panelu w pozycji ON. Ścieżki
nagrane wcześniej bedą słyszalne w stereo, sygnały wejściowe zaś w mono – pośrodku obrazu stereo. Jeśli
korzystasz z wejść mikrofonowego i instrumentalnego jednocześnie, sygnały z nich będą zsumowane do
postaci mono.
9
Podłączanie Scarlett Solo do głośników
Wyjścia phono (RCA) na tylnym panelu mogą być użyte do podłączenia głośników odsłuchowych. Monitory
aktywne (np. typowe głośniki komputerowe) wyposażone są w wewnętrzne wzmacniacze i mogą zostać
podłączone bezpośrednio. Większe głośniki pasywne wymagają podłączenia do wzmacniacza stereo; w tym
przypadku wyjścia na tylnym panelu interfejsu należy połączyć z wejściami wzmacniacza.
Monitory
aktywne
Wzmacniacz
A
Alternatywne metody podłączania
głośników odsłuchowych
Liniowe złącza wyjściowe to standardowe gniazda phono (RCA). Typowe wzmacniacze klasy konsumeckiej
(hi-fi) i małe monitory aktywne także są wyposażone w gniazda phono (RCA) lub pojedyncze, 3-biegunowe
gniazda jack 3,5 mm (przeznaczone do bezpośredniego podłączenia do komputera). W każdym przypadku
należy użyć właściwego przewodu, z wtykami phono (RCA) na jednym z końców.
UWAGA: Gdy głośniki są aktywne w tym samym czasie, kiedy mikrofon jest włączony, może wystąpić
sprzężenie! Dlatego zalecamy, aby głośniki odsłuchowe wyłączać (lub wyciszać) podczas nagrywania, a do
odsłuchu używac słuchawek.
10
ELEMENTY URZĄDZENIA
Panel przedni
1
2
3
5
4
6
8
7
9
10
Na przednim panelu znajdują się złącza wejściowe sygnałów mikrofonowych i liniowo-instrumentalnych,
a także regulatory wzmocnienia wejściowego i głośności odsłuchu.
1. Wejście 1 – elektronicznie symetryzowane, 3-pinowe gniazdo mikrofonowe XLR.
2. 01 – regulator wzmocnienia sygnału mikrofonowego na wejściu 1. Regulator wyposażony jest
w koncentryczny dwukolorowy pierścień LED, wskazujący poziom sygnału: kolor zielony oznacza, że wynosi
on co najmniej -24 dBFS ('obecność sygnału'), czerwony zaś, że poziom sygnału zbliża się do 0 dBFS.
3. 48V - włącznik zasilania fantomowego na wejściu mikrofonowym - włącza napięcie 48 V na wejściu XLR.
4. Wejście 2 - do podłączania instrumentów (niesymetryczne) lub źródeł liniowych (symetryczne); gniazdo
jack TRS ¼”.
5. 02 - regulator wzmocnienia sygnału instrumentalno-liniowego na wejściu 2. Regulator wyposażony jest
w koncentryczny dwukolorowy pierścień LED, taki sam jak [2].
6. INST/LINE - przełącznik poziomów instrumentalny/liniowy na wejściu 2 – suży dopasowaniu wzmocnienia
do poziomu sygnału wejściowego.
7. MONITOR - regulator poziomu wyjściowego sygnału monitorowego - ustala poziom sygnału na wyjściach
na tylnym panelu oraz na wyjściu słuchawkowym na przednim.
8. USB LED - świeci po poprawnym podłączeniu interfejsu do komputera przy wykorzystaniu połączenia
USB.
9. DIRECT MONITOR - przełącznik pozwalający wybrać, czy odsłuch sygnałów wejściowych ma być bezpośredni
(ON), czy poprzez program DAW (OFF).
- gniazdo wyjściowe jack TRS ¼” - do podłączenia słuchawek stereo.
10.
11
Panel tylny
1
2
3
1. Gniazdo blokady Kensington - zabezpiecz Scarlett Solo, przymocowując do stałego obiektu.
2. Port USB 2.0 - złącze typu B; podłącz laptop lub komputer za pomocą dołączonego kabla USB.
3. LINE OUTPUTS - 2 gniazda phono (RCA); maksymalny poziom wyjściowy +9 dBu.
12
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Zegar synchronizacyjny:
Wewnętrzny
Zakres dynamiki A/C
106 dB ‘A-ważony’ (wszystkie wejścia). Dynamika przetworników
A/C 114 dB
Zakres dynamiki C/A
106 dB ‘A-ważony’ (wszystkie wyjścia). Dynamika przetworników
C/A 114dB
Częstotliwości próbkowania
44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz / 24 bit – na komputerach
Mac i PC
Wejście mikrofonowe
Odpowiedź częstotliwościowa
20 Hz – 20 kHz +/-0,3 dB
Zakres wzmocnienia
-4 dB do +46 dB
THD
-97 dB
Szum (EIN)
-125 dB
Zakres dynamiki
106 dB (A-ważony)
Maksymalny poziom wejściowy
+4 dBu
Wejście instrumentalne
Odpowiedź częstotliwościowa
20 Hz – 20 kHz +/-0,2dB
Zakres wzmocnienia
-16 dB do +34 dB
THD
-95 dB
Szum (EIN)
-109 dB
Zakres dynamiki
106 dB
Maksymalny poziom wejściowy
+15 dBu
Wejście liniowe
Odpowiedź częstotliwościowa
20 Hz – 20 kHz +/-0,2dB
Zakres wzmocnienia
-21 dB do +29 dB
THD
-93 dB
Szum (EIN)
-98 dB
Zakres dynamiki
106 dB
Maksymalny poziom wejściowy
+21 dBu
Wyjścia liniowe
THD
-100 dB
Szum (EIN)
-92 dB, szum = -97 dB (A-ważony)
13
Zakres dynamiki
106 dB
Maksymalny poziom wyjściowy
+9 dBu, niesymetrycznie
Wyjście słuchawkowe
THD
-100 dB
Zakres dynamiki
106 dB
Maksymalny poziom wyjściowy
+10 dBu (bez obciążenia)
Parametry fizyczne i elektryczne
Analogowe wejście 1
Złącze
Symetryczne, żeńskie gniazdo XLR z przodu
Zasilanie fantomowe
Włącznik zasilania fantomowego 48 V
Analogowe wejście 2
Złącze
Gniazdo jack ¼” (6,35 mm) na przednim panelu
Tryb Instrument: niesymetryczne, 2-biegunowe
Tryb Line: symetryczne, 3-biegunowe
Analogowe wyjścia
Wyjścia główne
Niesymetryczne, 2 gniazda phono (RCA) na tylnym
panelu
Wyjście słuchawkowe stereo
Gniazdo jack TRS ¼” na przednim panelu
Moc na wyjściu słuchawkowym
100 mW przy 50 omach
Regulacja poziomu (wyjście główne i słuchawkowe) Na przednim panelu
Direct Monitoring
Włącznik na przednim panelu; umożliwia monitoring
wejść bez latencji
Pozostałe we/wy
USB
Złącze USB 2.0 typu B
Sygnalizatory na przednim panelu
Zasilanie
LED (zielona); sygnalizuje aktywne połączenie USB
Regulatory wzmocnienia
Dwukolorowe pierścienie LED: zielony (-24 dBFS)
i czerwony (0 dBFS)
Wymiary i masa
Sz. x wys. x gł.
150 mm x 45 mm x 100 mm
Masa
0,5 kg
14
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Odpowiedzi na pytania dotyczące rozwiązywania problemów znajdziesz na wirtynie Focusrite Answerbase
www.focusrite.com/answerbase , gdzie zamieszczono zbiór artykułów opisujących przykłady różnego
typu problemów i sposoby ich usuwania.
PRAWA AUTORSKIE I ZASTRZEŻENIA PRAWNE
Focusrite to zarejestrowany znak handlowy, a Scarlett Solo to znak handlowy, należące do Focusrite Audio
Engineering Limited.
GarageBand to znak handlowy należący do Apple Inc., zarejestrowany w USA i innych krajach.
Wszystkie pozostałe znaki i nazwy handlowe stanowią własność ich prawowitych właścicieli.
2014 © Focusrite Audio Engineering Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.
15
AudioTech
Biuro i Studio Odsłuchowe
ul. Łagiewnicka 20
02-860 Warszawa
tel.+48(22) 648-29-35
Fax +48(22) 648-29-35 wew. 21
www.audiotechpro.pl
[email protected]
16

Podobne dokumenty