Wyjeżdżam do Chorwacji czy musze mieć ze sobą Kartę

Komentarze

Transkrypt

Wyjeżdżam do Chorwacji czy musze mieć ze sobą Kartę
Wyjeżdżam do Chorwacji czy musze mieć ze sobą Kartę Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego(EKUZ
Wpisał Wydział Spraw Świadczeniobiorców (GK) - Zmieniony Wtorek, 20. Maj 2014 12:02
Tak, Świadczeniobiorcom ubezpieczonym w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej
także w Chorwacji przysługuje prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych.
1/1

Podobne dokumenty