RSB 050 WW7 / RSC 064 WW7 INSTRUKCJA OBSŁUGI LODÓWKA

Komentarze

Transkrypt

RSB 050 WW7 / RSC 064 WW7 INSTRUKCJA OBSŁUGI LODÓWKA
RSB 050 WW7 / RSC 064 WW7
INSTRUKCJA OBSŁUGI
LODÓWKA
1. SCHEMAT CZĘŚCI
Części i przeznaczenie
RSB 050 WW7
1. Komora
7. Uszczelka
2. Parownik
8. Regulowana
3. Pokrętło
nóżka
termostatu
9. Małe drzwiczki
4. Półka
10. Przegródka na
5. Zaślepka
drzwiczkach
zawiasu
6. Drzwi
RSC 064 WW7
1. Komora
7. Drzwi
2. Parownik
8. Uszczelka drzwi
3. Taca na
9. Regulowana
skropliny
nóżka
4. Pokrętło
10. Drzwiczki
termostatu
komory na lód
5. Półki druciane
11. Przegródka na
6. Zaślepka
drzwiach
zawiasu
*Ustawienie półek – patrz rysunek – umożliwia najbardziej efektywne wykorzystanie
urządzenia.
2. WŁAŚCIWE USTAWIENIE
ODPOWIEDNIA WENTYLACJA
Wokół lodówki należy zapewnić dobrą wentylację,
jest to niezbędne w celu odprowadzania ciepła,
zwiększenia
efektywności
urządzenia
oraz
zmniejszenia poboru energii. Z tego powodu należy
wokół lodówki pozostawić odpowiednią ilość
wolnego miejsca. Odległość powinna wynosić 100
mm z tyłu, 100 mm z każdej strony i przynajmniej
200 mm nad urządzeniem. Należy także
pozostawić wolne miejsce umożliwiające otwarcie
drzwi pod kątem 160°.
ZASILANIE
Lodówka jest zasilana prądem jednofazowym
przemiennym o napięciu (220-240)V~/50Hz; jeśli w
rejonie zamieszkania użytkownika urządzenia
występują duże wahania napięcia, należy ze
względów
bezpieczeństwa
zastosować
automatyczny stabilizator napięcia. Lodówka musi
być
podłączona
do
oddzielnego
gniazda
zasilającego, nie zaś do gniazda współdzielnonego
z innymi urządzeniami. Wtyczka musi pasować do
gniazda z uziemieniem.
PRZEWÓD ZASILAJĄCY
Podczas działania urządzenia, przewód nie może
być naprężony ani zwinięty w spiralę. Nie wolno
także
przeprowadzać
przewodu
w
pobliżu
kompresora z tyłu lodówki, ponieważ wytwarza on
wysoką temperaturę. Dotknięcie kompresora do
przewodu może spowodować stopienie izolacji i
ryzyko odsłonięcia przewodu pod napięciem.
ZABEZPIECZENIE PRZED WILGOCIĄ
Należy unikać umieszczania lodówki w miejscach
narażonych na wystąpienie opadów lub dużej
wilgoci, aby zminimalizować ryzyko rdzewienia
metalowych części. Nie spryskiwać ani nie polewać
lodówki wodą, może to grozić porażeniem prądem
elektrycznym.
ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEGRZANIEM
Urządzenie powinno znajdować się z dala od źródeł
ciepła. Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie
oddziaływanie promieni słonecznych.
STABILNE USTAWIENIE
Podłoga, na której ma zostać ustawiona lodówka
musi być równa, płaska i twarda. Lodówki nie
można ustawiać na miękkich materiałach takich jak
wykładziny, pianki etc. Jeśli lodówka nie stoi
idealnie równo należy odpowiednio wyregulować jej
położenie z pomocą śrub. Lodówki nie powinno się
ustawiać w pobliżu jakichkolwiek przedmiotów
powodujących pogłos lub odbijanie dźwięku.
USTAWIĆ Z
SUBSTANCJI
DALA
OD
NIEBEZPIECZNYCH
Odradzamy ustawianie urządzenia w sąsiedztwie
substancji lotnych i łatwopalnych takich jak gaz,
benzyna, alkohol, lakiery czy rozpuszczalniki etc.
Wymienione powyżej substancje nie mogą być
przechowywane w lodówce.
PRZENOSZENIE
Podczas ustawiania i przenoszenia nie można kłaść
lodówki w pozycji horyzontalnej ani przechylać jej
pod kątem większym niż 45°.
3. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI








Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie
w sieci jest takie samo jak na tabliczce znamionowej.
Woda/para wodna zawarta w produktach spożywczych lub dostająca się do
lodówki podczas otwierania drzwiczek może osadzać się wewnątrz i
zamarzać. Gruba warstwa lodu powstałego w ten sposób obniża efektywność
lodówki. Należy ręcznie rozmrażać urządzenie, gdy warstwa lodu jest gruba.
Podczas rozmrażania pod parownik trzeba podłożyć naczynie na wodę
powstałą przy topieniu się lodu.
Uszkodzony przewód zasilający może zostać wymieniony wyłącznie przez
uprawniony punkt serwisowy, niezbędne są do tego specjalne narzędzia.
Nie przechowywać w zamrażalniku napojów w butelkach ani produktów
spożywczych bez opakowania.
Zmiana charakterystyki lub samodzielnie dokonywane modyfikacje urządzenia
są niebezpieczne.
Podczas wymiany żarówki lub w przypadku długiego nieużywania urządzenia
należy odłączyć je od źródła zasilania.
Nie należy pozwalać dzieciom manipulować elementami sterującymi ani bawić
się urządzeniem.
Po przerwaniu zasilania należy odczekać 5 minut, zanim urządzenie zostanie
włączone ponownie.
4. ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA DRZWI
Drzwi lodówki można zamontować tak, by otwierały się z lewej lub prawej strony.
Urządzenie jest dostarczane z drzwiami otwierającymi się z lewej strony. Jeśli
konieczna jest zmiana kierunku otwierania drzwi, należy postępować zgodnie z
poniższymi wskazówkami.
UWAGA: Przed zmianą kierunku otwierania drzwi należy wyłączyć urządzenie.
Wszystkie wyjęte części należy zachować, będą potrzebne przy ponownym montażu.
Lodówka została zmontowana z zawiasami z prawej strony. W przypadku zmiany
kierunku otwierania należy wykonać następujące czynności:
1. Na początku zdjąć zaślepkę górnego zawiasu (6)
2. Odkręcić dwie śruby (1) mocujące górny zawias (5) (prawa strona) do ramy. Zdjąć
górny zawias (5).
3. Unieść drzwi i ułożyć je na powierzchni wyłożonej czymś miękkim, żeby zapobiec
ich uszkodzeniu lub porysowaniu.
4. Odkręcić dwie śruby (8) mocujące dolny zawias (2) wyjąć i odłożyć dolny zawias
(2).
5. Wyjąć lewą przednią nóżkę (4) i przenieść ją na prawą stronę.
6. Przenieść zaślepkę pokrywy (7) na prawą stronę.
7. Przed zamocowaniem dolnego zawiasu (2), wyjąć trzpień (9) i odwrócić kierunek
zawiasu (2). Następnie zamocować dolny zawias (2) po lewej stronie ramy, przy
pomocy dwóch śrub (8).
8. Włożyć trzpień (9) do dolnego zawiasu (2).
9. Umieścić drzwi na miejscu i dokładnie sprawdzić czy zostały prawidłowo nałożone
na dolny zawias (2)
10. Przytrzymując drzwi w pozycji zamkniętych, zamocować górny zawias (5) z lewej
górnej strony ramy, za pomocą dwóch śrub (1). Należy pamiętać, by nie przykręcać
dwóch śrub (1) przed wypoziomowaniem i wyrównaniem górnej krawędzi drzwi z
górną krawędzią lodówki.
11. Umieścić zaślepkę górnego zawiasu (6) na górnym zawiasie.
RYSUNEK 1
Drzwi otwierane z lewej strony
RYSUNEK 2
Drzwi otwierane z prawej strony
5. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA





Lodówkę raz w miesiącu należy dokładnie wyczyścić i poddać zabiegom
konserwacyjnym
Przed rozpoczęciem tych zabiegów należy bezwzględnie wyjąć wtyczkę z
gniazda zasilania.
Przetrzeć zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie lodówki za pomocą wilgotnej
ściereczki. Jeśli są mocno zabrudzone, należy użyć delikatnego detergentu a
następnie spłukać go wodą i wytrzeć do sucha czystą ściereczką. Po zakończeniu
czyszczenia zaleca się wypolerowanie lodówki ściereczką flanelową z dodatkiem
niewielkiej ilości środka do czyszczenia i polerowania szyb.
Należy utrzymywać w dobrym stanie uszczelki drzwiowe. Powinny one być
zawsze czyste.
Jeśli plastikowe części lodówki pozostają przez dłuższy czas zanieczyszczone
tłuszczami (zwierzęcymi lub roślinnymi), mogą szybciej się zużywać i pękać.
Naczynie na skropliny bardzo łatwo ulega zabrudzeniu i jeśli nie jest regularnie
czyszczone, staje się źródłem nieprzyjemnych zapachów. Należy czyścić je
regularnie i często.
6. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
1. Gdy lodówka nie działa.
Sprawdzić, czy nie ma przerwy w dostawie energii.
Sprawdzić czy wtyczka jest prawidłowo podłączona do gniazda zasilającego.
Sprawdzić, czy nie wyłączył się bezpiecznik.
2. Kiedy lodówka zbyt mocno chłodzi.
Temperatura została ustawiona na zbyt niską.
W przypadku ustawienia w pobliżu wylotu zimnego powietrza produktów
zawierających dużo wilgoci, mogą one łatwo zamarzać. Nie świadczy to o
wadliwym funkcjonowaniu urządzenia.
3. Kiedy lodówka nie chłodzi wystarczająco dobrze.
Produkty zostały ułożone zbyt ciasno koło siebie, blokując przepływ zimnego
powietrza.
Do lodówki zostały włożone produkty o zbyt wysokiej temperaturze lub zbyt
dużo produktów na raz.
Drzwiczki lodówki nie zostały dobrze zamknięte.
Uszkodzone uszczelki drzwi.
Lodówka nie jest prawidłowo wentylowana.
Niewystarczające odstępy między lodówką a innymi powierzchniami.
Niewłaściwie ustawiona temperatura chłodzenia.
4. Gdy wilgoć osadza się na urządzeniu.
Osadzanie się wilgoci może być związane z podwyższeniem wilgotności
powietrza (na przykład w bardziej „mokrych” porach roku). To zjawisko tego
samego typu, co osadzanie się wilgoci na szklance napełnionej zimną wodą.
Nie świadczy ono o nieprawidłowym funkcjonowaniu lodówki. Wilgoć można
wytrzeć suchą ściereczką.
5. Kiedy słychać dźwięk przelewającej się cieczy.
Dźwięk ten to przelewanie się płynu chłodniczego. Nie świadczy o wadliwym
funkcjonowaniu urządzenia.
6. Gdy nagrzewają sie ścianki boczne urządzenia.
Ścianki boczne mogą się rozgrzewać podczas częstego otwierania i
zamykania drzwi lodówki, przy rozpoczęciu pracy po podłączeniu do źródła
zasilania, lub gdy urządzenia działa w lecie przy wysokich temperaturach na
zewnątrz. W takim przypadku nie należy dotykać ścianek, ich wysoka
temperatura to skutek rozpraszania ciepła odprowadzanego z wnętrza lodówki
i nie świadczy o tym, że z urządzeniem dzieje się coś złego.
7. SPECYFIKACJE TECHNICZNE
* Dokładne specyfikacje techniczne znajdują się na tabliczce znamionowej z tyłu
urządzenia.
* Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.
TABELA INFORMACYJNA
Marka
Model
Typ urządzenia 3)
Klasa energetyczna (A – niski pobór
energii, G – wysoki pobór energii)
Pobór energii w ciągu 365 dni 1)
Pojemność całkowita netto (l)
w tym: pojemność lodówki (l)
w tym: pojemność zamrażalnika (l)
Temperatura komory zamrażalnika
Czas przechowywania bez zasilania
Zdolność zamrażania (kg / 24 h)
Klasa klimatyczna 2)
Poziom hałasu dB(A)
HYUNDAI
RSB050WW7
3
A
HYUNDAI
RSC064WW7
3
A
139
46
42
4
(-2°C)
N
40
142
68
64
4
(-2°C)
N
39
1)
Pobór mocy w kWh/rok, oszacowany na podstawie 25 godzinnego testu. Realny
pobór mocy zależy od sposobu użytkowania i umieszczenia urządzenia.
2)
SN : temperatura otoczenia od + 10°C do + 32°C
N : temperatura otoczenia od + 16°C do + 32°C
ST : temperatura otoczenia od + 18°C do + 38°
CT : temperatura otoczenia od + 18°C do + 43°C
3)
3 = chłodziarka z komorami niskich temperatur
4 = chłodziarka z komorami niskich temperatur (*)
5 = chłodziarka z komorami niskich temperatur (**)
7 = chłodziarka z komorami niskich temperatur *(***)
8 = zamrażarka
Urządzenie jest przystosowane do pracy w określonych warunkach klimatycznych,
zgodnych z klasą klimatyczną wskazaną na tabliczce znamionowej. Urządzenie
może pracować nieprawidłowo, gdy przez dłuższy okres będzie działać w
temperaturze wyższej lub niższej od wskazanego zakresu.
JAK OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ :
 Umieścić lodówkę w duchym i jak najchłodniejszym miejscu (nigdy nie ustawiać
jej przy jakichkolwiek elementach grzejnych !).
 Regularnie usuwać lód z komory zamrażalnika (jeśli lodówka nie jest wyposażona
w system No-frost), ponieważ gruba warstwa lodu zwiększa zużycie energii nawet
o 75 %.
 Utrzymywać w lodówce temperaturę +5°C. Zmniejszenie temperatury o 1°C,
zwieksza zużycie energii o około 6 %.
 Utrzymywać w lodówce logiczne rozłożenie produktów, tak by nie trzeba było
niczego długo szukać przy otwartych drzwiach. Pozwoli to na uniknięcie
niepotrzebnego zużywania energii.
OSTRZEŻENIE: Nie korzystać z urządzenia w pobliżu wody, w otoczeniu
wilgotnym, żeby uniknąć ryzyka porażenia elektrycznego. Przed
planowanymi zabiegami konserwacyjnymi lub przeglądem sprzętu należy
odłączyć go od źródła zasilania, podobnie w przypadku, gdy planowana jest dłuższa
przerwa w korzystaniu z urządzenia.
W urządzeniu nie ma żadnych części, które mogą być naprawiane przez
użytkownika. W przypadku nieprawidłowego działania należy zawsze zwrócić się do
uprawnionego serwisu. Elementy produktu znajdują się pod napięciem.
Utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Ten symbol, pojawiający się na produkcie, jego akcesoriach czy
opakowaniu oznacza, że zużytego czy uszkodzonego urządzenia nie
można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Urządzenie takie
należy dostarczyć do sprzedawcy lub do wyspecjalizowanego punktu
zbiórki odpadów tego typu. W ten sposób zapewni się utylizację urządzenia zgodną z
prawem, normami Unii Europejskiej oraz zasadami ochrony środowiska. Prawidłowa
utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pomaga w zapobieganiu
negatywnym dla środowiska skutkom działalności człowieka a także pozwala chronić
zdrowie. Recykling jest niezwykle istotną częścią ochrony zasobów naturalnych.
Szczegółowe informacje o punktach zbierania zużytych urządzeń elektrycznych
można uzyskać u władz lokalnych.