A U T O GIEŁDA - Panorama Regionu

Komentarze

Transkrypt

A U T O GIEŁDA - Panorama Regionu
Policja str. 16 ITR chce awansu str. 22 ZRYW str. 22 Legendy str. 15
19.11.2014 | www.panorama-regionu.pl | tel. 505-277-914 | e-mail: [email protected] Charytatywnie
gramy w piłkę
str. 24
AUTO
GIEŁDA
Wyboory w powiecie
str. 14
str. 12-13
Zostań
Dawcą
str. 8
www.facebook.com/panoramaregionu
2
19.11.2014 | www.panorama-regionu.pl
INFORMACJE • NEWSY • GALERIE • FILMY WIDEO –> IŁAWSKA TELEWIZJA INTERNETOWA
Spotkanie z historią
- dr Mirosław J. Hoffmann
16 listopada tylko 40 % lokalnego społeczeństwa wzięło udział
w wyborach samorządowych, które będą decydować o losie regionu na kolejne 4 lata. Są miejsca, gdzie nie ma zmian, ale
są one choćby w Iławie – szykuje się powtórka z rozrywki za
dwa tygodnie – jeśli chodzi o fotel burmistrza miasta. Będziemy także mieli w mieście 11 nowych radnych, których średnia wieku na nową kadencję wynosi 57 lat. Czy to da Iławie
nowy oddech, nowe spojrzenie na następne lata w XXI wieku?
Przekonamy się i miejmy nadzieję, że tak. Powoli również będziemy się szykować do świątecznego wystroju sklepów, ulic
oraz do poszukiwania prezentów, które pojawiły się już w wielu sklepach. A tymczasem kolejny numer Panoramy Regionu
dla Was.
Bartek Kluba
PRZEDSZKOLAKI ODWIEDZIŁY
IŁAWSKĄ KOMENDĘ POLICJI
Komendę Powiatową Policji
w Iławie odwiedziły przedszkolaki z Przedszkola nr 6
w Iławie. Dzieci miały okazję
przyjrzeć się z bliska pracy
oficera dyżurnego, porozmawiać z niektórymi funkcjonariuszami oraz zobaczyć, jak
wygląda ich miejsce pracy.
Zwiedzający zobaczyli pomieszczenia dla osób zatrzymanych oraz sprzęt policyjny.
Największą atrakcją dla dzieci
okazało się przymierzenie zestawu przeciwuderzeniowego, który policjanci wykorzystując podczas zabezpieczeń
meczy czy imprez masowych.
Dzieci uczyły się jak postępo-
wać, gdy zostaną zaatakowane przez zwierzę i ćwiczyły
przybieranie postaw na tzw.
„żółwia”. Policjanci rozmawiali również z dziećmi na
temat jak powinna wyglądać bezpieczna droga do
i z przedszkola. Mundurowi
przypomnieli najmłodszym
podstawowe zasady bezpieczeństwa zabawy w przedszkolu, w domu oraz podwórku. Przebiegające w miłej
atmosferze spotkanie zostało
uwieńczone mnóstwem ciekawych pytań. Wizyta gości
zakończyła się wspólną fotografią.
źródło: KPP w Iławie
Interdyscyplinarny program nauczania blokowego przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatyki w gimnazjum INTERBLOK został utworzony przez Samodzielne Koło Terenowe nr 64 Społecznego
Towarzystwa Oświatowego w Krakowie.
To już kolejny rok pracy grupy uczniów realizujących zajęcia INTERBLOK w Gimnazjum
Samorządowym nr 1 im. Mikołaja Kopernika
w Iławie. Mają one na celu zwiększenie zainteresowania przedmiotami naukowo – technicznymi. W ramach programu uczniowie
zaraz po swoich zajęciach odbywają 90 - minutowe spotkania badawcze - pod opieką nauczycieli - z zakresu takich przedmiotów jak
matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, technika i informatyka. Jest to nowa,
bardzo ciekawa forma pracy z uczniami, która
pobudza, mobilizuje i motywuje do poszukiwania własnych ścieżek zdobywania wiedzy.
Wprowadza do szkoły pozytywną aktywność
uczniów w rozwiązywaniu problemów.
źródło:gimnazjum1.ilawa.pl
W miejskiej bibliotece publicznej w Iławie odbyło się
spotkanie z dr Mirosławem
J. Hoffmannem - archeologiem, kustoszem dyplomowanym w Muzeum Warmii
i Mazur w Olsztynie oraz
adiunktem w Instytucie
Historii Stosunków Międzynarodowych UWM. dr
Hoffmann prowadził liczne
wykopaliska przede wszystkim na Warmii i Mazurach,
Pomorzu Wschodnim i ziemi chełmińskiej; badania
w północno – wschodniej
Polsce i Obwodzie Kaliningradzkim. Jest autorem
ponad 150 publikacji i 169
czynnych udziałów w konferencjach naukowych.
Podczas piątkowego spotkania z historią podzielił się
informacjami o swojej ostatniej publikacji – „Dziejach
archeologii Prus Wschodnich od początku XVIII wieku do 1920 roku”.
źródło: biblioteka.ilawa.pl
INTERBLOK w „Koperniku” trwa
INFORMACJE • NEWSY • GALERIE • FILMY WIDEO –> IŁAWSKA TELEWIZJA INTERNETOWA
W Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie
odbyła się uroczystość inaugurująca dni
honorowego krwiodawstwa oraz 95 rocznicę funkcjonowania PCK. Podczas uroczystości wręczone zostały odznaczenia
i wyróżnienia dla honorowych dawców
krwi i działaczy Polskiego Czerwonego
Krzyża.
Wśród osób odznaczonych był również
asp. szt. Janusz Skuzjus oficer dyżurny iławskiej Komendy Policji, wieloletni
honorowy krwiodawca, a także Prezes
Oddziału Rejonowego Polskiego Krzyża
w Iławie.
Aspirant sztabowy Janusz Skuzjus z rąk
Przewodniczącego Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego otrzymał
Odznakę Honorową Za Zasługi dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego,
które nadawane jest za wybitne osiągnięcia w rozwoju honorowego krwiodawstwa
w województwie warmińsko-mazurskim
oraz statuetkę Za Zasługi dla Polskiego
Czerwonego Krzyża.
Iławski oficer dyżurny od przeszło 20. lat
jest członkiem PCK, a ponad 30 lat honorowo oddaje krew. Przez ten czas oddał
prawie 70 litrów tego cennego leku. Obecnie jest prezesem PCK na terenie powiatu
iławskiego.
źródło: KPP w Iławie
Rozstrzygnięto konkurs literacki „Story Cubes – szkoła pisania”.
Do konkursu zgłoszonych
zostało 14 prac o różnej tematyce, napisanych w rozmaitych konwencjach. Jury
w składzie: Alina Skotarczak, Edyta Wojnowska oraz
Rafał Rutkowski przyznało
następujące nagrody i wyróżnienia:
I miejsce: Oliwia Nowakowska, kl. III c (opowiadanie
Ludzie są ulotni),
II miejsce: Karolina Sen-
decka, kl. I a (opowiadanie
Księga uroków),
III miejsce: Szymon Golubski, kl. III c (opowiadanie
Potulny smok),
wyróżnienia: Roksana Kłodawska, kl. I a (opowiadanie
Niezwykła wyprawa profesora Popermana), Oliwia
Iwankowska (opowiadanie
Zagadkowe wakacje), Karol
Antkowiak, Julia Cwalina
(opowiadanie Jak kamień
w wodę). Zwycięzcom i wyróżnionym gratulujemy.
źródło: gimnazjum2.ilawa.pl
HONOROWĄ ODZNAKĄ ZA ZASŁUGI
DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO
Uroczysta gala w PCK
Oddział Rejonowy PCK w Iławie zaprasza
wolontariuszy, krwiodawców, sympatyków
PCK na uroczystą Galę PCK, która odbędzie się 22 listopada o godzinie 12:00 w iławskim Kinoteatrze. W programie podsumowanie działalności czerwonokrzyskiej oraz klubów Honorowych Dawców Krwi, wręczenie odznaczeń i wyróżnień, występy artystyczne.
rzecznik PCK, Mariusz Brzozowski
Konkurs literacki „Story Cubes
– szkoła pisania” rozstrzygnięty
Wystawa jesiennych plonów
Uczniowie całej naszej szkoły uczestniczyli w organizacji wystawy. Przynieśli
warzywa i owoce oraz przetwory ze swoich spiżarni.
Wystawę podziwiać mogły
przedszkolaki. Każdy maluch mógł osobiście dotknąć wszystkich warzyw
i owoców oraz zakosztować
pysznych dżemików, ogór-
w Iławie chętnym osobom
zmierzą ciśnienie krwi, poziom cukru we krwi, nauczą
obliczać BMI (indeks masy
ciała), udzielą porad nt.
zdrowego stylu życia, rozdadzą ulotki,
- ochotniczki Iławskiego
Klubu Amazonki nauczą
samobadania piersi na fantomach, przeprowadzą rozmowy nt. zapobiegania ra-
kowi piersi, wręczą ulotki na
ten temat,
- pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej zaproponuje osobom palącym
pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu, rozmowy dotyczące zdrowego
stylu życia, problemu palenia tytoniu
Dzień Rzucania Palenia
20.11.2014 r. do siedziby
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie,
ul. Grunwaldzka 6A, gdzie
w holu, w godz. 9.00 – 11.00
z okazji Światowego Dnia
Rzucania Palenia zorganizowane będą stoiska promocji
zdrowia, w których:
- pielęgniarki i położne
Agencji Świadczeń Medycznych w Środowisku „Vita”
3
POLICJANT ODZNACZONY
19.11.2014 | www.panorama-regionu.pl
ków i orzechów. Ciekawe informacje na temat wartości
odżywczych oraz witamin
zawartych w poszczególnych warzywach przekazały
dzieciom uczennice: Natalia
Dymowska oraz Małgorzata
Foj. Wystawa została zorganizowana z inicjatywy samorządu uczniowskiego.
źródło: gimnazjum2.ilawa.pl
4
19.11.2014 | www.panorama-regionu.pl
INFORMACJE • NEWSY • GALERIE • FILMY WIDEO –> IŁAWSKA TELEWIZJA INTERNETOWA
Przebudowa drogi gminnej Znaleziono psy
Wawrowice – Wielka Osówka – Wielkie Bałówki
Odbyło się uroczyste otwarcie drogi gminnej Przebudowa drogi gminnej Wawrowice – Wielka Osówka
– Wielkie Bałówki etap
I o łącznej długości 1000 m.
Wykonawcą inwestycji było
Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy.
Całkowity koszt inwestycji
I etapu wyniósł 675.829,95
zł z czego 80.000 zł.
Zakres robót zawierał utwardzenie i wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi
gminnej oraz wykonanie
jedni o szerokości 4 m o nawierzchni z betonu asfaltowego, zjazdy gospodarcze
i publiczne o nawierzchni
z betonu asfaltowego, przepusty pod drogą i zjazdami,
rowy drogowe, pobocza.
źródło: kurzetnik.pl
„Janpol Technologie” Sp. z o.o.
rozwija swoją działalność
Wójt Gminy Kurzętnik Wojciech Dereszewski spotkał się
z przedstawicielem firmy „Janpol Technologie” sp. z o.o.
w Brzoziu Lubawskim. Jan Falkowski jest przedsiębiorcą
działającym od wielu lat na terenie Gminy. Aktualnie firma
rozwinęła działalność w zakresie produkcji podkładów pod
stroiki świąteczne oraz podpisała kontrakt na sortowanie
drzewek owocowych.
W związku z powyższym zatrudniono blisko 50 pracowników.
źródło: kurzetnik.pl
W miejscowości Bratuszewo od dłuższego czasu błąkał
się pies, najprawdopodobniej został porzucony. Ma on
około 2 lat, jest przyjazny i wesoły, obecnie przebywa
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Kurzętniku.
Właściciela psa lub osobę o dobrym sercu, która zechce
go adoptować proszę o kontakt pod numerem telefonu 56
47 48 297 bądź 507 848 921.
Kolejnego czworonoga znaleziono przy zakładzie Prefabet
w Kurzętniku, skąd został przewieziony do Zakładu
Gospodarki Komunalnej. Pies miał pasek i kawałek
łańcucha co wskazywałoby na fakt, iż zerwał się i uciekł
właścicielowi. Pomimo swej ślepoty jest energiczny
i dobrze radzi sobie na spacerach. Właściciela bądź osobę
chcącą zaadoptować bezpłatnie psa proszę o kontakt pod
numerem telefonu 56 47 48 297 bądź 507 848 921.
źródło: kurzetnik.pl
INFORMACJE • NEWSY • GALERIE • FILMY WIDEO –> IŁAWSKA TELEWIZJA INTERNETOWA
19.11.2014 | www.panorama-regionu.pl
5
Spotkaniei
z pracownikam
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Kurzętniku Sp. z o.o.
Wójt Gminy Kurzętnik
uhonorowany „Za Zasługi
Dla Obronności Kraju”
Podczas obchodów 96. rocznicy odzyskania niepodległości w dniu 11 listopada
w Olsztynie, Wójt Gminy
Kurzętnik Wojciech Dereszewski został uhonorowany
Brązowym Medalem „Za Zasługi Dla Obronności Kraju”.
Wręczenia ponad 150 odznaczeń państwowych i resortowych dokonał Wojewoda
Warmińsko-Mazurski Marian Podziewski.
Uroczystości
rozpoczęła
Msza Św. w intencji Ojczyzny
w Bazylice Konkatedralnej
Świętego Jakuba, Po nabożeństwie kolumna na czele
z orkiestrą wojskową, kompaniami honorowymi i pocztami sztandarowymi ruszyła
ulicami Olsztyna na Plac Solidarności, gdzie odbyła się
główna część uroczystości.
Pod Pomnikiem Wolności
Ojczyzny były przemówienia i Apel Pamięci po którym
oddano salwę honorową,
złożono kwiaty i wieńce.
źródło: kurzetnik.pl
W minioną środę w siedzibie Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Kurzętniku
Sp. z o.o. odbyło się spotkanie Wójta Gminy Kurzętnik
Wojciecha Dereszewskiego z pracownikami spółki.
Spotkanie otworzył Prezes
Zarządu Spółki Andrzej
Pruszewicz, który podsumował 4- letnią działalność
funkcjonowania
spółki.
Rozmawiano także o dalszych perspektywach rozwoju i działalności Zakładu
Gospodarki Komunalnej Sp.
z o. o. w Kurzętniku.
źródło: kurzetnik.pl
IŁAWA, UL. SKŁODOWSKIEJ 25A
ZAPRASZAMY:
poniedziałek - piątek.: 7.30 - 17.00
sobota.: 8.00 – 14.00
www.widro.pl
POLECAMY:
• osprzęt elektryczny, przewody, kable
• oprawy, oświetlenie LED
• naświetlacze LED-owe
MONITORING, KAMERY W ATRAKCYJNEJ CENIE
Z TĄ ULOTKĄ 10% RABATU NA CAŁY ASORTYMENT
– DO KOŃCA GRUDNIA 2014 ROKU
Z TĄ ULOTKĄ DO KOŃCA LISTOPADA 15% TANIEJ
ŻYRANDOLE ORAZ ŻARÓWKI LED
U NAS WYSOKIE SĄ TYLKO RABATY!
HU
6
19.11.2014 | www.panorama-regionu.pl
INFORMACJE • NEWSY • GALERIE • FILMY WIDEO –> IŁAWSKA TELEWIZJA INTERNETOWA
Testy Kadry Narodowej B
młodzieżowców i juniorów
W Białymstoku odbyły się
Testy Kadry Narodowej B
w Lekkiej Atletyce obejmujące najbardziej perspektywiczną młodzież w rocznikach 1999-1993.
W grupie powołanych do
kadry zawodników znalazło
się 5 zawodników LKS Lubawa: Weronika Mieczkowska (rzuty) Joanna Grzybowska (sprint), Mateusz
Figger (rzuty) oraz Maciej
Nowakowski (biegi średniodystansowe) Sebastian
Jakubowski (biegi średniodystansowe)
Badania obejmowały:
1. Badanie FMS – Functional Movement System – badanie funkcjonalne sprawdzające stan układu ruchowego zawodnika i wykrywające potencjalne zagrożenia
czy niedoskonałości aparatu
Sukcesy wokalistek
ruchowego.
2. Badanie antropometryczne podstawowych parametrów budowy ciała.
3. Testy sprawnościowe: a)
próba szybkości na dystansie 60 m na Optojumpie
(szereg parametrów możliwych do uzyskania: szybkość, długość i charakterystyka kroków biegowych,
czas kontaktu z podłożem,
częstotliwość
kroków),
rzut piłką lekarską w przód
(siła), oraz skok w dal
z miejsca (moc). Testy są
przeprowadzone wyróżniających się osobach powołanych z całej Polski, ukazują
nowe możliwości, zagrożenia czy drogi rozwoju poszczególnych utalentowanych zawodników.
źródło: lubawa.pl
Odbył się XXII Diecezjalny Festiwal Pieśni i Piosenki Religijnej w Kowalewie
Pomorskim. W konkursie
wzięły udział dwie nasze solistki: Monika Krajewska oraz
Jagoda Dymczyk. Zarówno
Monika jak i Jagoda zdobyły
wyróżnienia, każda w swojej
kategorii wiekowej. Monika
w kategorii solista do 12 lat,
natomiast Jagoda w kategorii
solista 13-15lat.
Kolejne konkursy były o tematyce patriotycznej. 5 listopada podczas VII Międzywojewódzkiego
Festiwalu
Piosenki i Pieśni Patriotycznej
w Nowym Mieście Lubawskim również nie zabrakło naszych reprezentantów. W kategorii szkoły podstawowe kl.
IV-VI Dominika Dąbrowska
wyśpiewała piosenką ,,Dnia
pierwszego września” wyróżnienie, natomiast Jagoda
Dymczyk zdobyła 2 miejsce
w kategorii szkół gimnazjalnych, śpiewając ,,Rotę”. Instruktorem wokalnym wszystkich naszych wokalistów jest
pani Agnieszka Kasprzycka.
źródło: lubawa.pl
Seniorzy poznali tajemnice piramid
Zajęcia z filmu i literatury
na Uniwersytecie Trzeciego
Wieku zgromadziły wierną
grupę słuchaczy. Wykłady
już drugi rok prowadzi pani
Alina Kosecka. Ostatnio tematem zajęć był film dokumentalny i popularnonaukowy „Tajemnice piramid”
na podstawie książki Jacques’a Grimaulta „Tajemnice
piramid”.
źródło: lubawa.pl
INFORMACJE • NEWSY • GALERIE • FILMY WIDEO –> IŁAWSKA TELEWIZJA INTERNETOWA
19.11.2014 | www.panorama-regionu.pl
7
Święto Niepodległości
11 listopada w Kościele Św.
Jana Chrzciciela i Michała
Archanioła odbyła się Msza
Święta z udziałem pocztów
sztandarowych oraz władz
miejskich i gminnych. Uroczystościom przewodniczył
ksiądz dziekan Marcin Staniszewski, który w homilii
zwrócił uwagę na konieczność dbałości o korzenie historyczne oraz zarówno o tą
dużą jak i małą ojczyznę. Po
Mszy Św. odbył się koncert
Miejskiej Orkiestry dętej
pod batutą Mateusza Raczyńskiego. Oprawę słowną
koncertu zapewnił Andrzej
Lewicki.
96 lat temu, to właśnie
11 listopada rozejmem
w Compiègne zakończono
I wojnę światową, pieczętując ostateczną klęskę Niemiec. Polska po 123 latach
odzyskała wolność.
źródło: lubawa.pl
Dzieci z grupy „ Kangurki”
wraz z wychowawcą Sabiną Olender gościły w przychodni
weterynaryjnej
Państwa Nowińskich w Lubawie. Spotkanie to było
okazją do poznania pracy
weterynarza i specyfiki opieki nad zwierzętami domowymi. „Kangurki” poznały
pomieszczenia przychodni
oraz narzędzia i sprzęt używany do badań nad zwierzętami. Po poczęstunku przygotowanym dla dzieci przez
miłych gospodarzy dzieci
powróciły do przedszkola
z drobnymi upominkami
wręczonymi im przez właścicieli przychodni.
źródło: lubawa.pl
Wieczornica patriotyczna harcerzy
W Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się Wieczornica Patriotyczna zorganizowana przez harcerzy z Lubawy z okazji Święta Niepodległości. Młodzież przygotowała montaż słowno – muzyczny oraz prezentację multimedialną.
W przedstawieniu wzięli udział harcerze z wszystkich trzech
zastępów harcerskich działających na terenie Lubawy.
źródło: lubawa.pl
„Kangurki” u weterynarza
8
19.11.2014 | www.panorama-regionu.pl
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II
w Nowym Mieście Lubawskim uczestniczyli w wyjątkowej lekcji historii poświęconej odzyskaniu przez
naszą Ojczyznę upragnionej
niepodległości.
Trudna historia dziejów została opowiedziana w piękny sposób przez uczniów
klasy VA, VIA i VIB. Pieśni
patriotyczne w wykonaniu
Wiktorii Sadowskiej i Kingi Wardowskiej sprawiły, że
wszyscy poczuliśmy wielkie
wzruszenie i ogromną więź
z naszą Ojczyzną. Blask zapalonych zniczy i jesienne
liście przywołały wspomnienia o naszych przodkach,
którzy oddali życie w walce
o wolność i niepodległość
naszego kraju.
Uczniowie oraz nauczyciele
i zaproszeni goście z wielką
powagą i skupieniem wysłuchali montażu poetyckiego
przygotowanego pod kierunkiem nauczycielek – Anny
Lendzion, Wiesławy Markowskiej i Hanny Szymańskiej. Jesteśmy pewni, że tej
lekcji historii długo nie zapomną.
źródło: umnowemiasto.pl
INFORMACJE • NEWSY • GALERIE • FILMY WIDEO –> IŁAWSKA TELEWIZJA INTERNETOWA
g
in
n
e
p
p
a
H
„Radosna Niepodległość”
Niecodzienna lekcja
historii w SP nr 1
Złote Gody naszych Mieszkańców
W Polsce co godzinę ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę, czyli nowotwór krwi. Tę diagnozę słyszą
rodzice małych dzieci, młodzież,
dorośli. Bez względu na wiek – każdy może zachorować. Na szczęście
każdy może też pomóc. Dla wielu
chorych jedyną szansą na życie jest
przeszczepienie szpiku lub komórek
macierzystych od niespokrewnionego Dawcy.
Dowiedz się więcej o nowotworach
krwi i zarejestruj się jako potencjalny Dawca komórek macierzystych.
Razem możemy pokonać raka krwi!
Dla wielu chorych jedyną szansą na
życie jest przeszczepienie komórek
macierzystych od zgodnego Dawcy. Jedynie 30% Pacjentów znajduje
„bliźniaka genetycznego” w rodzinie, pozostałe 70% zdanych jest na
Dawców niespokrewnionych.
W Polsce zarejestrowanych jest
ponad pół miliona Dawców komórek macierzystych, z czego w bazie
Fundacji DKMS Polska ponad 430
tysięcy osób. Na całym świecie zarejestrowanych jest ponad 3,7 miliona
potencjalnych Dawców.
Mimo to poszukiwanie bliźniaka
genetycznego jest bardzo trudne,
jak szukanie igły w stogu siana. Dla
wielu Pacjentów wciąż nie można
znaleźć osoby, która mogłaby uratować ich życie.
Tylko jedna trzecia Pacjentów potrzebujących przeszczepienia znajduje zgodnego Dawcę w rodzinie.
Pozostałym szansę na życie mogą
dać tylko Dawcy niespokrewnieni.
Aby mogło dojść do przeszczepienia, cechy tkanki Pacjenta i Dawcy muszą wykazywać niemalże
100-procentową zgodność.
W dniach 6 i 7 grudnia 2014, w godzinach od 9.00 do 15.00, na Rynku
w Nowym Mieście Lubawskim, organizujemy wraz z Fundacją DKMS,
Mikołajkowy Dzień Dawcy Szpiku
dla Pawełka i innych. Akcja rejestracyjna polegać będzie na wywiadzie
o przebytych i obecnych chorobach
oraz pobraniu wymazu z wewnętrznej strony policzka.
Bardzo serdecznie zapraszamy
wszystkich, którzy chcą i mogą zarejestrować się jako Potencjalni Dawcy Szpiku, a tym samym być może
podarować komuś życie, bo każdy
z nas nosi w sobie lekarstwo na raka
krwi, które na prawdę działa i ratuje
życie.
DLA CIEBIE TO 5 MINUT, A DLA
KOGOŚ CAŁE ŻYCIE !
Z inicjatywy Młodzieżowej Rady
Miasta na Rynku Nowego Miasta
Lubawskiego o godzinie 12.00 młodzież nowomiejskich szkół, pracownicy jednostek samorządowych
oraz mieszkańcy naszego grodu nad
Drwęcą uczestniczyli we wspólnym
biało-czerwonym zdjęciu z lotu ptaka.
Wcześniej przed południem młodzi
radni przygotowali biało-czerwone kanapki, które z zadowoleniem
i pewnym zaskoczeniem degustowali mieszkańcy miasta. W ten niecodzienny sposób Młodzieżowa Rada
Miasta pokazała, jak można cieszyć
się wolnością i niepodległością.
źródło: umnowemiasto.pl
Burmistrz Miasta Józef Blank wraz z Kierownikiem USC Barbarą Kwiatkowską złożył wizytę Państwu Janinie i Kazimierzowi
Taranowskim oraz Państwu Adelajdzie
i Edwardowi Zielińskim, aby z okazji jubileuszu 50 lat pożycia małżeńskiego pogratulować Jubilatom oraz złożyć im najserdeczniejsze życzenia wspaniałego zdrowia,
wszelkiej pomyślności i szczęścia na dalsze
lata wspólnego życia.
źródło: umnowemiasto.pl
INFORMACJE • NEWSY • GALERIE • FILMY WIDEO –> IŁAWSKA TELEWIZJA INTERNETOWA
19.11.2014 | www.panorama-regionu.pl
9
Festiwal Piosenki i Pieśni Patriotycznej
w Nowym Mieście Lubawskim
Miejskie Centrum Kultury
zorganizowało VII Międzywojewódzki Festiwal Pieśni
i Piosenki Patriotycznej.
W jury konkursu zasiedli:
Katarzyna Olęcka – dyrektor
MCK, radna Rady Miejskiej
Lilia Karczyńska, Marek
Piątkowski – instruktor i nauczyciel muzyki oraz dyrygent chóru Harmonia i Zbigniew Ewertowski - instruktor artystyczny w MCK.
Z roku na rok coraz więcej małych artystów bierze
udział w Festiwalu. W tym
roku jury wysłuchało aż 55
występów. Wszyscy prezentowali niezwykle wysoki poziom. Uczestnicy przyjechali
do nas z kilku miejscowości
naszego powiatu, ale także
Iławy, Lubawy, Świecia nad
Osą i Olsztyna.
Nagrodę Grand Prix festiwalu przyznano Aleksandrze Lewickiej z Gminnego
Centrum Kultury w Kurzętniku. Otrzymała ona statuetkę oraz nagrodę rzeczową
ufundowaną przez Pana
Burmistrza Nowego Miasta
Lubawskiego - Józefa Blanka.
źródło: umnowemiasto.pl
Pasowanie na Przedszkolaka
w Miejskim Przedszkolu
W Przedszkolu Miejskim
odbyło się Pasowanie na
Przedszkolaka. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Dorota Osińska - Kierownik Referatu
Oświaty i Kultury, radni
miejscy Lilia Karczyńska
i Jerzy Szczepański, Ewa
Kijora – Dyrektor Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego,
Anna Goszka - wicedyrektor a także nauczycielki,
dzieci oraz rodzice.
Maluszki zaprezentowały
swoje umiejętności, które
zdobyły podczas krótkiego pobytu w przedszkolu
- śpiewały piosenki, recytowały wierszyki, tańczyły. Był
to ich pierwszy publiczny
występ przed tak licznie zebraną publicznością.
Momentem kulminacyjnym uroczystości było złożenie przyrzeczenia oraz
akt Pasowania przez Panią
dyrektor, która przy pomocy
różdżki oficjalnie mianowała każdego na przedszkolaka. Maluchy przyrzekły być
wzorowymi przedszkolakami i dobrymi kolegami, nie
grymasić i nie szlochać oraz
choć trochę swoje panie kochać. Na spotkanie przybyła
także ,,Wróżka”, która robiła
dzieciom pieczątki ze znakiem ,,sowy”, która symbolizuje mądrość.
źródło: umnowemiasto.pl
Popołudnie z poezją
Przyszły poniedziałek będzie
dniem zasłuchania w poezje.
Bowiem 24.11 odbędzie się
spotkanie autorskie promujące tomik „Wykrzyczane
ciszą”. Jego autorką jest nowomieszczanką Dorota Dea
Styborska. Spotkanie przy
kawie i ciastku rozpocznie
się o godz. 17 w Miejskiej
Bibliotece Publicznej. Goście będą mogli porozmawiać z pisarką i nabyć tomik.
Miejska Biblioteka Publiczna- organizator będzie witać Gości od strony Ogrodu
Róż.
I Festiwal Piosenki Patriotycznej w Łąkorzu
W Wiejskim Domu Kultury w Łąkorzu
odbył się I Festiwal Piosenki Patriotycznej
i Żołnierskiej. Wzięło w nim udział 9 zespołów, w tym chór Harmonia działający przy
Miejskim Centrum Kultury.
Jury po wysłuchaniu wszystkich popisów
zdecydowało, że występ naszego chóru zasługuje na pierwsze miejsce! Harmonia
zdobyła puchar, dyplom i piękny upominek,
a odebrał je Pan Marek Piątkowski – dyrygent chóru.
źródło: mcknml.pl
10
19.11.2014 | www.panorama-regionu.pl
INFORMACJE • NEWSY • GALERIE • FILMY WIDEO –> IŁAWSKA TELEWIZJA INTERNETOWA
Gminne obchody Święta Niepodległości
11 listopada to szczególna
data dla każdego Polaka.
Właśnie tego dnia w 1918r.,
po latach niewoli i zrywów
narodowowyzwoleńczych
Nasza Ojczyzna odzyskała niepodległość i stała się
wolnym krajem. W miniony wtorek obchodziliśmy
96 rocznicę tych doniosłych
wydarzeń.
Tegoroczne obchody Święta
Niepodległości rozpoczęły się od uroczystej mszy
świętej w intencji Ojczyzny,
odprawionej w kościele Św.
Rozalii w Suszu, której przewodniczyli ks. Mieczysław
Adamczyk, ks. Tomasz Szramowski a także ks. Dziekan
Dariusz Kułakowski.
We mszy udział wzięli:
Burmistrz Susza Krzysztof
Pietrzykowski,
Wiceburmistrz Zdzisław Zdzichowski, Przewodniczący Rady
Miejskiej w Suszu Zbigniew
Skolimowski, radni Rady
Miejskiej, przedstawiciele
firm i gminnych instytucji,
mieszkańcy Gminy Susz
oraz poczty sztandarowe
reprezentujące Nadleśnictwo Susz, Zespół Szkół im.
Ireny Kosmowskiej, Gimnazjum im. Kawalerii Polskiej,
Szkołę Podstawową im. Józefa Bema w Suszu, Szkołę
Podstawową im. Ziemi Suskiej w Babiętach Wielkich,
Ochotniczą Straż Pożarną
z Susza, Redak, Jakubowa
Kisielickiego.
źródło: susz.pl
Wybrano nową Młodzieżową
Radę Miejską w Suszu
W Publicznym Gimnazjum
im. Kawalerii Polskiej w Suszu odbyły się wybory do
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Suszu II kadencji.
Wybory poprzedzone były
kampanią wyborczą. Zgłoszeni kandydaci przekonywali do głosowania na siebie
potencjalnych
wyborców
za pomocą plakatów oraz
w osobistych rozmowach.
Wybory przeprowadziła Komisja Wyborcza w składzie:
Aleks Cichocki, Martyna
Benc, Kinga Rejwer, Wiktoria Zaranek. Głosowano
w jednym okręgu wyborczym na terenie suskiego
gimnazjum. W wyborach
wzięło udział 316 gimnazjalistów na 440 uprawnionych
do głosowania. Frekwencja
wynosiła 72% . Głosów ważnych oddano 265.
Decyzją wyborców mandat radnego uzyskali: Alicja
Dankowska, Alicja Dąbrowa, Agnieszka Jackiewicz,
Patrycja Koper, Wiktoria
Korwek, Katarzyna Krupska,
Oliwia Krupska, Adam Lewandowski, Agnieszka Matyka, Piotr Matyka, Maciej
Paliński, Mikołaj Ryll, Patrycja Siemianowska, Klaudia
Zielińska, Daria Żmuda.
źródło: susz.pl
WSZYSTKO TO POLSKA
- OJCZYZNA NASZA
W Przedszkolu w Suszu odbyły się uroczyste obchody Święta Niepodległości.
Grupa dzieci 5-6 letnich
„Żabki” pod kierunkiem
Janiny Mackiewicz i Edyty
Cendrowskiej
przygotowała uroczystą akademię.
W uroczystości wzięli udział
rodzice i zaproszeni goście
oraz dzieci z wszystkich
grup przedszkolnych i klas
I i III Szkoły Podstawowej
w Suszu.
Nasze dzielne przedszkolaki
recytowały wiersze i śpiewały pieśni patriotyczne:
„Rotę”, „My, Pierwsza Brygada”, „Białe róże, „Wojen-
ko, wojenko”. Nie zabrakło
również „Mazurka Dąbrowskiego” oraz „Pożegnania
Ojczyzny”, przy dźwiękach,
którego dzieci zatańczyły
poloneza. Na zakończenie
wszyscy zebrani obejrzeli
krótki film edukacyjny pt.
„Polskie Symbole Narodowe” i otrzymali pamiątkowe
karty i flagi biało – czerwone.
Obchody 11 listopada nauczyły dzieci szacunku do
kraju ojczystego, symboli
narodowych, a także rozwinęły poczucie przynależności narodowej.
źródło: susz.pl
INFORMACJE • NEWSY • GALERIE • FILMY WIDEO –> IŁAWSKA TELEWIZJA INTERNETOWA
Przebudowana na odcinku Susz – Iława
droga uroczyście otwarta
W sobotę 22.11.2014 roku w trakcie imprezy „Dzień z Gwiazdami w Galerii Warmińskiej” odbędzie się casting do Miss Warmii
i Mazur 2015 - regionalnego etapu Narodowego Konkursu Piękna Miss Polski 2015.
Podczas castingu wystąpi Michał Wiśniewski oraz odbędzie się spotkanie z Natalią
Siwiec. Na casting zapraszamy wszystkie
bezdzietne panny w wieku od 14 do 24 lat
zamieszkałe w województwie warmińsko-mazurskim.
Spełnienie marzeń
Udział w castingu jest pierwszym krokiem
i niepowtarzalną szansą do zrobienia wielkiej kariery. Udział w konkursie Miss Warmii i Mazur to także niesamowita przygoda,
zabawa i cenne doświadczenie. Wykorzystaj
swoją szansę i weź udział w castingu. Może
to właśnie Ty znajdziesz się w finale tego
prestiżowego konkursu. Zdobądź koronę
Miss Polski i wyjedź na Miss Świata. Zobacz
jak spełniają się marzenia.
Dlaczego warto wziąć udział?
Kariery takich gwiazd jak: Aneta Kręglicka, Natalia Siwiec, Agnieszka Popielewicz,
Dorota Gardias, Agnieszka Włodarczyk,
Monika Pietrasińska, Amanda Streich, Ewa
Wiartel, Paula Marciniak, Julia Pietrucha,
Agnieszka Kotlarska, Ola Kot, Agnieszka
Cegielska i wiele innych aktorek i modelek
są najlepszym przykładem rozwoju i wielkiej kariery jaki daje udział w tym prestiżowym konkursie. Wszystkie wymienione
dziewczyny niegdyś startowały w Konkursie Miss Polski – nie każdej z nich udało się
wygrać, ale każdej z nich udało się osiągnąć
sukces.
Aby wziąć udział w castingu należy dokonać internetowego zgłoszenia wypełniając
formularz na stronie http://www.missmazur.eu/zgloszenia/
Casting Miss Warmii i Mazur 2015
Data: 22.11.2014 r. (sobota) Godz: 15:00
Miejsce: Galeria Warmińska (hol główny)
Więcej informacji: www.missmazur.eu
Biuro Miss Warmii i Mazur
19.11.2014 | www.panorama-regionu.pl
Na nowo wybudowanym miejscu obsługi podróżnych w Iławie, przedstawiciele
samorządu województwa oraz samorządu lokalnego dokonali uroczystego przecięcia wstęgi symbolizującego otwarcie
rozbudowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 521 Susz - Iława.
Trwająca 15 miesięcy inwestycja objęła
rozbudowę blisko 19 –kilometrowego
odcinka drogi oraz m. in. przebudowę 7
skrzyżowań, budowę i przebudowę 3,70
km ciągów pieszych, budowę 18 zatok
autobusowych, budowę miejsca obsługi
podróżnych, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.
Całkowity koszt projektu to ponad 38
mln zł. w tym dofinansowanie unijne
(RPO WiM 2007-2013) prawie 36 mln zł.
źródło: susz.pl
CASTING MISS
11
Nadleśnictwo Susz ma swój sztandar
Odbyło się uroczyste nadanie sztandaru Nadleśnictwu
Susz, połączone z obchodami jubileuszu 90-lecia Lasów
Państwowych.
Sztandar ufundowany został
z inicjatywy Społecznego
Komitetu Fundacji Sztandaru Nadleśnictwa Susz przez
pracowników i emerytów
Nadleśnictwa, jako wyraz
zjednoczenia i solidarności.
W uroczystości wzięli udział
zaproszeni goście – Pani Dyrektor Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Olsztynie, duchowieństwo, przedstawiciele lokalnych władz
gminy i powiatu, służby
mundurowe, przedstawiciele
sąsiednich nadleśnictw, kół
łowieckich oraz pracownicy
i emeryci Nadleśnictwa Susz.
W trakcie uroczystości Naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr RDLP w Olsztynie, Pan Marcin Żurkowski,
odczytał i przekazał Panu
Nadleśniczemu
Jackowi
Karczewskiemu zarządzenie
Dyrektora RDLP w Olsztynie w sprawie nadania
sztandaru
Nadleśnictwu
Susz. Następnie fundatorzy
sztandaru poproszeni zostali
o symboliczne wbicie gwoździ honorowych w drzewiec
sztandaru i złożenie podpisów w księdze pamiątkowej.
W kolejnym etapie ceremonii kapelan olsztyńskich leśników – ks. Mariusz Rybicki
- poświęcił sztandar.
źródło: susz.pl
12
19.11.2014 | www.panorama-regionu.pl
INFORMACJE • NEWSY • GALERIE • FILMY WIDEO –> IŁAWSKA TELEWIZJA INTERNETOWA
WYBORY 2014 - Miasto Iława
Nowego burmistrza Iława wybierze w drugiej turze
Wybory samorządowe, które odbyły się w minioną niedzielę (16 listopada) nie przyniosły roztrzygnięcia w sprawie nowego włodarza Iławy. Wybierać więc będziemy powtórnie: 30 listopada
w drugiej turze zmierzą się zdobywcy dwóch najwyższych wyników: Adam Żyliński i Bernadeta
Hordejuk.
Do urn wyborczych poszło 37,43% uprawnionych
do tego mieszkañców naszego miasta. Komisje
wyborcze wydały łącznie 10139 kart, oddano 189
głosów nieważnych.
Wyborcze wyniki poszczególnych kandydatów na
burmistrza od najwyższego do najniższego przedstawiają się następująco:
- Adam Żyliński: 4355 głosów (43,78%)
- Bernadeta Hordejuk: 2315 głosów (23,27%)
- Piotr Ambroziak: 1297 głosów (13,04%)
- Tomasz Kiejstut Dąbrowski: 358 głosów (3,6%)
- Bartosz Kluba: 297 (2,99%)
- Ewa Wąs: 287 głosów (2,89%)
Źródło: www.infoilawa.pl
11 „nowych twarzy” w iławskiej Radzie Miejskiej nowej kadencji
Najwięcej radnych wprowadzi do Rady Miejskiej
Adam Żyliński (9), Platforma Obywatelska zdobyła 7 mandatów, PiS 4 mandaty, a SLD jeden. Spośród osób, które zwycięsko wyszły z wyborczej rywalizacji o stanowisko w radzie, 10 osób ma już
doświadczenie w pracy radnego - są to osoby, które uzyskały mandat powtórnie. W nowej radzie
będzie 6 kobiet i 15 mężczyzn, statystyczny iławski radny ma 57 lat.
W Radzie Miejskiej kadencji 2014-2018 swoje okręgi będą reprezentować następujące osoby:
Jerzy Płuciennik (Okręg nr 1), Feliks Rochowicz
(Okręg nr 2), Jerzy Sochacki (Okręg nr 3), Ryszard
Kabat (Okręg nr 4), Stanisław Milewski (Okręg
nr 5), Wiesław Burdyński (Okręg nr 6), Ewa Jackowska (Okręg nr 7), Janina Okołowska (Okręg
nr 8), Elżbieta Lewandowska (Okręg nr 9), Janusz
Zaborowski (Okręg nr 10), Wojciech Szymański
(Okręg nr 11), Roman Brzozowski (Okręg nr 12),
Grzegorz Przytuła (Okręg nr 13), Anna Zakrzewska (Okręg nr 14), Elżbieta Prasek (Okręg nr 15),
Włodzimierz Harmaciński (Okręg nr 16), Aneta
Rychlik (Okręg nr 17), Robert Kowalewski (Okręg
nr 18), Edward Bojko (Okręg nr 19), Tadeusz Lotz
(Okręg nr 20) oraz Andrzej Pankowski (Okręg nr
21).
WYBORCZE NIESPODZIANKI
W wyborczych wynikach do iławskiej Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 nie zabrakło niespodzianek. Mimo znanego nazwiska i dużego doświadczenia w pracy samorządowej mandatu nie
zdobyli obecny burmistrz, Włodzimierz Ptasznik,
szef lokalnych struktur PiS-u i kandydat tej partii
na burmistrza Iławy, Jerzy Ewertowski oraz przewodniczący rady w mijającej kadencji, Roman
Groszkowski, który mimo przyzwoitego wyniku,
przegrał w swoim okręgu z Tadeuszem Lotzem.
Jerzy Ewertowski nie był jedynym kandydatem
na burmistrza, który starał się również o mandat
radnego. Do Rady Miejskiej kandydowali również
Piotr Ambroziak, Bartosz Kluba oraz Irena Wąs żadnej z tych osób nie zobaczymy w nowym składzie rady. Zadowolony z rozstrzygnięcia wyborów
nie może być również Artur Miśkiewicz, radny
mijającej kadencji oraz zastępca dyrektora w „Żeromku”, którego od zwycięstwa w swoim okręgu
(nr 13) dzieliły zaledwie dwa głosy. Najmocniejszy
mandat do reprezentowania swojego okręgu w radzie otrzymała Anna Zakrzewska z KWW Adama
Żylińskiego, na którego swój głos oddało 196 wyborców. Z kolei najniższa liczba głosów, która pozwoliła na zdobycie mandatu, wyniosła 91.
Źródło: www.infoilawa.pl
WYBORY 2014 - Gmina Wiejska Iława
Wójt Krzysztof Harmaciński
wybrany na piątą kadencję
Gminna Komisja Wyborcza w Iławie udostępniła na którego głos oddało 2401 osób, otrzymał manpełne wyniki wyborów na terenie gminy wiejskiej dat do rządzenia gminą przez kolejne 4 lata. Wójt
Iława. Decyzją wyborców Krzysztof Harmaciński, Harmaciński był kandydatem Komitetu Wyborczego Wyborców Wspólna Gmina, ma 56 lat, wykształcenie wyższe, należy do Platformy Obywatelskiej. Przeciwnikiem Harmacińskiego w tych
wyborach był Franciszek Małek z Komitetu Wyborczego PSL, który zdobył 1890 głosów.
Źródlło: www.infoilawa.pl
INFORMACJE • NEWSY • GALERIE • FILMY WIDEO –> IŁAWSKA TELEWIZJA INTERNETOWA
19.11.2014 | www.panorama-regionu.pl
13
WYBORY 2014 - Miasto Lubawa
bartosza
KLUBY
W imieniu KWW Bartosza Kluby
dziękujemy za każdy oddany na nas głos.
Bartosz Kluba
14
19.11.2014 | www.panorama-regionu.pl
INFORMACJE • NEWSY • GALERIE • FILMY WIDEO –> IŁAWSKA TELEWIZJA INTERNETOWA
AUTO-BEST
KLONOWSKI
Chevrolet Aveo 1,2 – 10.900 PLN
Rok produkcji: 2007, Przebieg: 90 000 km
paliwo: benzyna
Honda Civic - 31.900 PLN
ul.Ostródzka 52a, 14-200 Iława
tel. 89 644-80-96, 693-292-060, 666-097-201
www.autoklonowski.otomoto.pl
Ford Focus 1,6 TDCI - 11.900 PLN
Ford Mondeo 1,6 - 39.900 PLN
Rok produkcji: 2005, Przebieg: 150 000 km
paliwo: olej napędowy
Rok produkcji: 2012, Przebieg: 95 000 km
paliwo: benzyna
Mazda 323F - 5.900 PLN
Mazda 6 - 11.500 PLN
Rok produkcji: 2010, Przebieg: 56 000 km
paliwo: benzyna
Rok produkcji: 1999, Przebieg: 103 000 km
paliwo: benzyna, klimatyzacja, automat
Rok produkcji: 2003, Przebieg: 185 000 km
paliwo: olej napędowy
Mercedes-Benz B 180 2,0 - 24.900 PLN
Opel Meriva Klimatyzacja - 12.900 PLN
Opel Zafira Doinwestowany - 17.900 PLN
Renault Megane 1,6 - 11.200 PLN
Rover 214 Instalacja gazowa - 2.900 PLN
Volvo S80 Klimatronic - 7.900 PLN
Rok produkcji: 2006, Przebieg: 199 000 km
paliwo: olej napędowy
Rok produkcji: 2005, Przebieg: 123 000 km
paliwo: benzyna
Rok produkcji: 2003, Przebieg: 245 000 km
paliwo: olej napędowy
Rok produkcji: 1996, Przebieg: 161 000 km
paliwo: benzyna+LPG
Rok produkcji: 2005, Przebieg: 231 000 km
paliwo: olej napędowy
Rok produkcji: 1998, Przebieg: 223 000 km
paliwo: benzyna
Zapraszamy także do
Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów
ul. Ziemowita 6, 14-200 Iława
(przy nowej obwodnicy, k. cmentarza)
tel. 693-999-984
PRZEPROWADZAMY PRZEGLĄDY WSZYSTKICH POJAZDÓW
PRZY KAŻDYM PRZEGLĄDZIE MYCIE LUB INNY PREZENT GRATIS
PROWADZIMY RÓWNIEŻ NAPRAWĘ I PRZEGLĄD TACHOGRAFÓW
CYFROWYCH I ANALOGOWYCH
GWARANTUJEMY MIŁĄ I FACHOWĄ OBSŁUGĘ
CZYNNE od poniedziałku do piątku 7.00-18.00, w sobotę 7.00-14.00
Volkswagen Polo Klimatronic - 19.900 PLN
Rok produkcji: 2007, Przebieg: 105 000 km
paliwo: benzyna
WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW 24H – 7 DNI W TYGODNIU
szeroki wybór aut w atrakcyjnych cenach – już od 99zł za dobę
AUTO-BEST KLONOWSKI – tel. 609-524-090
www.wynajmijauto.net
INFORMACJE • NEWSY • GALERIE • FILMY WIDEO –> IŁAWSKA TELEWIZJA INTERNETOWA
19.11.2014 | www.panorama-regionu.pl
15
Legendy z Powiatu Iławskiego
Każdy lubi słuchać, czytać
opowiadań, legend, różnego rodzaju historyjek
w wykonaniu starszego
pokolenia – naszych babć,
dziadków, ciotek, a nawet
wujków. Specjalnie dla naszych Drogich Czytelników przygotowaliśmy kilka
wybranych legend. Razem
z Panem Dariuszem Paczkowskim miejskim przewodnikiem z Iławy postaramy się przedstawić Państwu
kilka wybranych opowiadań, które działy się na terenie powiatu iławskiego
dawno, dawno temu.
W tym tygodniu Pan Dariusz opowiedział nam
o miejscu, które większość
mieszkańców Iławy zna
lub powinno znać. Opowiem wam legendę o diable
i młynarzu. Brzmi to groźnie –będę mówił o miejscu,
które jak głosi nam powieść
jest starsze niż iławskie
miasto. Mianowicie chodzi
mi tutaj o młyn na odnodze
rzeki Iławki. I właśnie z tym
miejscem wiąże się pewna
historia. Posłuchajcie…
Dawno, dawno temu pewien młynarz, który pracował w młynie przy odnodze
rzeki iławski, martwił się
bardzo, ponieważ nie zawsze poziom rzeki był taki,
aby mógł pracować. Drapał
się po swojej głowie i myślał
co tu zaradzić, żeby w czasie
niskiego stanu wody mógł
w innym miejscu zarabiać,
mieląc ziarna dla ludności.
Pomyślał sobie, że na wzgórzu, gdzie obecnie znajduje
się zajazd „Wielka Żuława”
postawi sobie wiatrak. Nie
będzie pracował młyn wodny, więc będzie mógł tam
przy pomocy wiatru mielić
zboże. Lecz niestety środki jakimi dysponował były
skromne i nie wystarczyły
by na postawienie wiatraka.
Głowił się więc co tu można
wymyśleć innego. Na to tylko czekał diabeł. Zjawił się
bardzo szybciutko u młynarza i zaproponował oczywiście za cenę jego duszy po-
moc. Powiedział, że on nie
weźmie od niego grosza,
i zbuduje mu piękny młyn
na wiatr. Młynarz zapalił się
do tego strasznie i przeczuwając jakiś podstęp powiedział do niego: słuchaj diable, godzę się na to, ale do
rana dzisiejszej nocy musisz
wyrobić się z budową młyna. Gdy tylko to powiedział,
diabeł natychmiast zabrał
się do roboty. Zaczął znosić
materiały skąd się dało i gdy
tylko zebrał wszystko, wziął
się ostro do pracy. Godzina,
dwie, trzy młyn prawie gotowy . Jest godzina czwarta
rano ,a młynarz zatrwożony
o swoją biedną duszyczkę,
pomyślał- co ja teraz zrobię?
Bo umowa była taka, że jak
zapieje pierwszy kur, a robota nie będzie skończona
diabeł zakład przegra. Czart
miał prawie robotę ukończoną, gdy wszedł do wnętrza i tam już w zasadzie
na ukończeniu były roboty.
Chłop wyszedł na skraj tego
wzgórza, ostatkiem sił złapał wielki kamień młyński,
który miał być żarnem i zepchnął go na dół. Kamień
ten stoczył się, i z pluskiem
uderzył o toń rzeki Iławki.
Gdy diabeł to usłyszał wybiegł na zewnątrz, zobaczył
co się stało, zbiegł na dół
i zaczął się siłować z tym
wielkim kamieniem żeby go
wyciągnąć. Niestety w tym
czasie zapiał pierwszy kur,
pojawiły się pierwsze promyki słońca i zakład został
przegrany przez diabła.
Czart nie mogąc przeżyć
tego co się stało wrócił na
wzgórze, rozbił całą budowlę , porozrzucał kamienie,
jeden z nich rzucił w toń
rzeki Iławki. Kamień ten
spadł na samo dno i jak sądzą niektórzy mieszkańcy
był tam jeszcze parędziesiąt
lat temu i nazywano ten
kamień grobem młynarza.
Nie wiadomo czy kamień
ten uderzył w młynarza i go
zabił czy tylko było takie
podanie. Natomiast reszta
kamieni, które rozbił diabeł
w zasadzie można spotkać
do dnia dzisiejszego w rzece Iławce. Ciekawostką jest
fakt, że istniejący do dnia
dzisiejszego młyn, nie leży
nad samą rzeką Iławką jak
co niektórzy mieszkańcy
myślą jest to odnoga rzeki.
W wieku czternastym gdy
młyn ten budowano, najpierw powstał młyn, a dopiero później kanał.
Rozmowę przeprowadziła
Monika Szmeichel
WSPÓLNE ĆWICZENIA
SŁUŻB RATUNKOWYCH
Ćwiczenia miały na celu
sprawdzenie współdziałania
służb ratunkowych w obliczu zagrożenia. Scenariusz
zakładał pożar strumieniowy gazu płynnego na skutek
uszkodzenia obudowy pompy tłoczącej gaz. W wyniku
zdarzenia dwie osoby zostały ranne.
Od tego, w jaki sposób służby będą przygotowane na
tego typu zdarzenia może
zależeć życie wielu ludzi.
Dlatego udział w ćwiczeniach wzięli m.in.: policja,
straż pożarna, pogotowie
ratunkowe. Policjanci zadbali o zabezpieczenia miejsca prowadzonych działań
przed osobami postronnymi. Ogłosili i przeprowadzili
wspólnie ze strażakami ewakuację mieszkańców pobliskich domostw. Zabezpieczyli dojazd dla pojazdów
pożarniczych.
źródło: KPP w Iławie
16
19.11.2014 | www.panorama-regionu.pl
INFORMACJE • NEWSY • GALERIE • FILMY WIDEO –> IŁAWSKA TELEWIZJA INTERNETOWA
KRONIKA POLICYJNA
ZABEZPIECZYLI
MIEJSCE
ZNALEZIENIA NIEWYBUCHU
Oficer dyżurny iławskiej policji
został poinformowany przez
pracownika
wykonującego
prace melioracyjne w okolicy
torowiska na trasie Ząbrowo-Susz o znalezieniu przedmiotu
przypominającego swym wyglądem niewybuch. Na miejsce został wysłany policyjny
pirotechnik, który stwierdził,
że był to granat przeciwpancerny. Pochodzi on najprawdopodobniej z czasów II wojny
światowej. Niewybuch został
zabrany przez lidzbarskich saperów. Niebezpieczne znalezisko zostanie zneutralizowane
na poligonie.
źródło: KPP w Iławie
NIETRZEŹWI KIERUJĄCY
Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Policji w Iławie patrolując drogę wojewódzką 536 radiowozem nieoznakowanym wyposażonym
w videorejestrator zauważyli
kierującego rowerem. Mężczyzna jechał tzw. „wężykiem” powodując zagrożenie w ruchu
drogowym. Funkcjonariusze
zatrzymali cyklistę od razu
wyczuli od niego silną woń
alkoholu. Mieszaniec gminy
Iława został przewieziony do
komendy policji w Iławie. Na
miejscu po przebadaniu alkomatem okazało się, że mężczyzna ma prawie promil alkoholu w organizmie. W trakcie
dalszych czynności policjanci
ustalili, że to nie była pierwsza
taka jazda 61 – latka. Mieszkaniec gminy Iława miał już
aktywny zakaz prowadzenia
pojazdów.
Kolejny nietrzeźwy kierujący
poruszał się motorowerem na
jednej z ulic w Zalewie. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę do kontroli drogowej
ponieważ nie miał włączonych
świateł mijania. Policjanci od
Andrzeja K. wyczuli alkohol.
Badanie alkomatem potwierdziło przypuszczenia policjantów. Urządzenie wskazało
prawie dwa promile alkoholu
w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany a motorower
zabezpieczony w Posterunku
Policji w Zalewie. W trakcie
dalszych czynności policjanci
ustalili, że i ten kierujący ma
aktywny zakaz sądowy prowadzenia wszelkich pojazdów.
Mężczyzna oprócz tego nie
posiadał dokumentów od jednośladu.
Natomiast w gminie Iława
kierujący samochodem vw
Andrzej F. z nieustalonych
przyczyn na prostym odcinku
drogi zjechał na lewe pobocze
po czym wjechał do rowu. Na
miejsce od razu pojechali policjanci. Funkcjonariusze i tym
razem zatrzymali kierującego.
54 – latek w chwili osadzania
miał prawie promil alkoholu
we krwi. Mężczyzna jeszcze
dziś usłyszy zarzut. Nie uniknie także odpowiedzialności
za spowodowanie kolizji drogowej.
Kodeks karny za niestosowanie się do orzeczonego zakazu
przewiduje karę nawet do 3 lat
pozbawienia wolności. Natomiast za prowadzenie pojazdu
w stanie nietrzeźwości grozi
kara do 2 lat pozbawienia wolności i utrata prawa jazdy nawet na 10 lat.
źródło: KPP w Iławie
PRZYWŁASZCZYŁA SOBIE
ZNALEZIONY TELEFON.
USŁYSZY ZARZUTY
Oficer dyżurny iławskiej policji
został powiadomiony o kradzieży telefonu komórkowego w jednym ze sklepów na
terenie Susza. Funkcjonariusze pojechali na miejsce gdzie
ustalili, że pokrzywdzona
podczas zakupów pozostawił
w sklepie telefon jednak kiedy
po niego wróciła telefonu już
nie było. W trakcie dalszych
czynności okazało się, że sklep
posiada monitoring. Po obejrzeniu zapisu z kamer wspólnie
z właścicielem sklepu udało się
ustalić sprawcę przywłaszczenie telefonu. Funkcjonariusze
pojechali pod wskazany adres.
Okazało się, że telefon ze sklepu zabrała 47 – letnia mieszkanka Iławy. Funkcjonariusze
odzyskali telefon, który zwrócili pokrzywdzonej. Kodeks
karny za przywłaszczenie sobie
cudzej rzeczy przewiduje kare
nawet do 3 lat pozbawienia
wolności.
źródło: KPP w Iławie
PODSUMOWANIE
DŁUGIEGO WEEKENDU
Długi listopadowy weekend
na terenie powiatu iławskiego
przebiegł spokojnie. Do działań w tym czasie zaangażowanych zostało wielu policjantów ruchu drogowego oraz
prewencji. W okresie od 8 do
11 listopada policjanci interweniowali 204 razy. Głównie
były to interwencje dotyczące zakłócenia ładu i porządku
publicznego, ciszy nocnej oraz
niszczenia mienia. W zakresie
bezpieczeństwa na drogach
nie odnotowano żadnego wypadku, doszło natomiast do 7
kolizji. Podczas sierpniowego
weekendu policjanci wyeliminowali z ruchu drogowego 6
nietrzeźwych kierujących.
źródło: KPP w Iławie
JEŹDZIŁ W STANIE
NIETRZEŹWOŚCI.
SPĘDZI 150 DNI
W ZAKŁADZIE KARNYM
Kisieliccy policjanci zapukali
do drzwi jednego z mieszkań
na terenie gminy Kisielice.
Funkcjonariusze
sprawdzili,
czy przebywa tam poszukiwany 21-latek. Mężczyzna były
poszukiwany na podstawie
zarządzenia ustalenia miejsca
pobytu i osadzenia w zakładzie karnym przez sąd . Mieszkaniec gminy Kisielice ma do
odbycia karę 150 dni pozbawienia wolności za jazdę w stanie nietrzeźwości. Okazało się,
że Dariusz F. jest w domu. 21 –
latek tłumaczył, że nie ukrywał
po prostu nie chciał sam stawić
się do zakładu karnego. Mężczyznę odkonwojowano już do
zakładu karnego gdzie spędzi
najbliższe 150 dni.
źródło: KPP w Iławie
INFORMACJE • NEWSY • GALERIE • FILMY WIDEO –> IŁAWSKA TELEWIZJA INTERNETOWA
19.11.2014 | www.panorama-regionu.pl
17
Obchody Święta
Niepodległości
w Kisielicach
Obchody Święta Niepodległości w dniu 11 listopada
br. rozpoczęły się w Kisielicach tak jak co roku - w hali
Zespołu Szkół w Kisielicach
turniejem w halową piłkę
nożną „o Puchar Niepodległości” ufundowany przez
Burmistrza Kisielic. W turnieju organizowanym przez
MLKS Olimpia Kisielice
wzięło udział 6 zespołów
podzielonych na dwie grupy.
Drugim elementem obchodów był organizowany przez
Stowarzyszenie „Pod Tęczą”
przy wydatnej pomocy harcerzy z kisielickiego Zespołu
Szkół oraz strażaków marsz
„11.11.11.11.14”. Kilkadziesiąt osób ruszyło spod kisielickiego kościoła by przejść
ulicami miasta. Marsz zakończono w amfiteatrze,
w którym swoje wystąpienie miał Burmistrz Kisielic. Strażak, Roman Kurek,
przygotował dla wszystkich
wspaniałą grochówkę, a na
zakończenie w powietrze
wypuszczono białe i czerwone balony.
źródło: kisielice.pl
Otwarcie Wiejskiego Domu Kultury w Ogrodzieńcu
cy Pana Krzysztofa Siedleckiego i mieszkańców otwarto
Wiejski Dom Kultury, który
powstał staraniem mieszkańców i władz gminnych od
podstaw.
Ogrodzieniec był jedyną
z trzech miejscowości w Gminie Kisielice, której mieszkań-
cy nie mieli miejsca na wspólne spotkania. Kosztem blisko
360 000 PLN wybudowano
od podstaw obiekt Wiejskiego
Domu Kultury, z czego 75 %,
czyli prawie 234 000 PLN, pochodziło ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW.
źródło: kisielice.pl
30 listopada w galerii Jeziorak od 10 do 18 wszyscy
chętni mogą coś zrobić dla
Wiki i innych potrzebujących, będziemy rejestrować
potencjalnych dawców szpiku dla chorych na białaczkę.
Pamiętajmy lekarstwo ma
każdy z nas w sobie , dajmy
je tym którzy potrzebują, nie
pozwólmy im umrzeć!
Dziewczynka urodziła się
w czerwcu tego roku. Choruje na zespół Omenna, objawiający się głównie dużym
spadkiem odporności, utratą wagi i łuszczeniem się naskórka. Jedyną możliwością
leczenia tego schorzenia jest
przeszczepienie
komórek
macierzystych. Dawca jest
więc dla maleńkiej Wiktorii
jedyną szansą na powrót do
zdrowia. Zarejestruj się. Być
może to Ty uratujesz życie
Wiktorii lub innym potrzebującym pacjentom.
Z myślą o Wiktorii i innych
chorych można zarejestrować się:
PAMIĘTAJ ABY DECYZJA
KTÓRĄ PODEJMUJESZ
BYŁA ŚWIADOMA!
Wierzymy, że wspólnymi siłami uda nam się pomóc WIKTORII I INNYM
CHORYM!
DZIĘKUJEMY ZA TWOJE
WSPARCIE!
Pomoc dla Wiktorii
UZYSKANO DOFINANSOWANIE NA BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCIACH LORKI, LINOWIEC I TRZCIN
W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie nastąpiło uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Samorządem Województwa, a Gminą Grodziczno na realizację inwestycji
pn. „Budowa przydomowych
W Ogrodzieńcu, w obecności
Wicemarszałka Województwa Marka Gustawa Brzezina,
Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Łączy Nas Kanał Elbląski” Stanisławy Pańczuk,
przedstawiciela Agencji Nieruchomości Rolnych Zbigniewa Dąbrowskiego, wykonaw-
oczyszczalni ścieków w miejscowościach Lorki, Linowiec
i Trzcin”.
Główny cel operacji to poprawa infrastruktury technicznej oraz poprawa warunków
życia mieszkańców gminy
Grodziczno poprzez budowę
przydomowych oczyszczalni
ścieków w miejscowościach
Lorki, Linowiec i Trzcin.
Inwestycja, która obejmuje
budowę 82 kompletów biologicznych oczyszczalni i studni
chłonnych oraz 5 kompletów
przepompowni, będzie realizowana do czerwca 2015r.
źródło: grodziczno.pl
NOWY STÓŁ DO TENISA STOŁOWEGO USTAWIONO NA PLACU ZABAW W LINOWCU
Z inicjatywy Sołtysa wsi
Linowiec Pana Eugeniusza
Idziak w dniu 7.11.2014 r.
został zakupiony i ustawiony stół do tenisa stołowego
na terenie placu zabaw. Jest
to jeden z pierwszych elementów zewnętrznej siłowni. Planuje się doposażenie
placu zabaw w kolejne elementy.
źródło: grodziczno.pl
18
19.11.2014 | www.panorama-regionu.pl
INFORMACJE • NEWSY • GALERIE • FILMY WIDEO –> IŁAWSKA TELEWIZJA INTERNETOWA
Odpowiednia dieta sposobem na wzmocnienie odporności
Odpowiednia dieta i prawidłowe funkcjonowanie
układu odpornościowego
są ze sobą ściśle powiązane.
Niedojadanie, przejadanie
się, a przede wszystkim nieodpowiednie
odżywianie
negatywnie wpływają na odporność naszego organizmu.
Nasz system odpornościowy
potrzebuje wzmocnienia.
Stosując zdrową dietę, można poprawić odporność immunologiczną całej rodziny,
chroniąc ją przed przeziębieniami i wirusami. Dietetyk Ewa Michałowska dała
nam kilka cennych rad jak
zdrowo się odżywiać by nasz
organizm miał jak największą odporność szczególnie
w porze jesienno – zimowej.
M.S Czy można wzmocnić
naszą odporność poprzez
odpowiednie odżywianie?
E.M Oczywiście, że tak. Pamiętajmy jednak o tym, że
to jaka jest ogólna kondycja
naszego organizmu, jaką
mamy odporność, i jak reagujemy na chłodne dni jest
konsekwencją tego jak się
odżywiamy przez cały rok.
Bardzo dobrym pomysłem
jest, aby w okresie letnim
nadrobić nasze zaległości witaminowe, spożywać więcej
warzyw, owoców, aby naładować akumulatory na okres
jesienno-zimowy.
M.S Na co powinniśmy
zwrócić uwagę w wyborze
diety?
E.M W momencie kiedy już
przychodzi ten okres, gdzie
podatność na różnego rodzaju wirusy się zwiększa, musimy dostosować swoją dietę do
warunków atmosferycznych.
Przede wszystkim musimy
zwrócić uwagę na to, aby w
naszej diecie znajdowały się
potrawy, które rozgrzewają nasz organizm. Bardzo
często zdarza się, że my na
pierwsze śniadanie jemy po
prostu jogurt. W okresie zimowym nie jest to najlepszy
pomysł ponieważ, jest to produkt który bardzo wyziębia
nasz organizm. Posiłek poranny powinien być ciepły,
tutaj dobrym pomysłem będzie np. ciepła owsianka czy
kasza jaglana z bakaliami.
Ciepłe śniadanie to podstawa
ono nas rozgrzeje i doda sił
na kolejne godziny.
M.S Z czego powinny się
składać pozostałe posiłki?
E.M Najlepiej by było gdyby
te trzy główne posiłki w okresie jesienno-zimowym były
ciepłe, czyli ciepłe śniadanie,
obiad i kolacja. Dobrze jest
w tym okresie na obiad jeść
ciepłe rozgrzewające zupy,
w których jest dużo przypraw rozgrzewających nasz
organizm. . Może się w niej
znaleźć por, cebula, a nawet
czosnek.
M.S Jaki wpływ na nasz organizm ma taka dieta?
E.M Tak zwana ciepła dieta powoduje, że jesteśmy
bardziej odporni na zmiany
temperatury, mamy silniej-
szy organizm nasze narządy
wewnętrzne lepiej działają w
walce z różnego rodzaju wirusami czy infekcjami.
M.S Czy taki sposób odżywiania może być również
szkodliwy?
E.M Jak we wszystkim potrzebny jest umiar. W przypadku gdzie do naszej diety
dodamy zbyt dużo rozgrzewających przypraw możemy
doprowadzić do przegrzania
organizmu, w konsekwencji
doprowadzić do wzrostu ciśnienia krwi.
M.S Czy taką dietę może
stosować każdy?
E.M Osoby, które z natury
mają w sobie wewnętrzne
ciepło i nawet w chłodne
dni chodzą w koszulkach na
krótki rękaw, bardzo często
różnicę temperatur zwłaszcza w okresie zimowym będą
odczuwać inaczej. U takich
osób potrawy silnie rozgrzewające nie będą dobrym pomysłem. Natomiast osoby,
które wiecznie narzekają, że
jest im zimno, mają zimne
nogi, ręce mogą korzystać z
potraw rozgrzewających. Do
pierwszego śniadania mogą
dodawać np. cynamon, do
zup: tymianek, cebulę czosnek.
M.S Jaka dieta na wzmocnienie organizmu może
być stosowana u dzieci?
E.M U dzieci nie możemy
stosować żadnych mocnych
przypraw. Potrawy powinny
być łagodne, ale pamiętajmy
o tym, że najgorszym błędem
śniadaniowym popełnianym
przez dzieci jest zalewanie
płatków zimnym mlekiem z
lodówki. Bardzo często również się zdarza, że dzieci na
swoje pierwsze śniadanie dostają zimny owocowy jogurt.
To powoduje wyziębienie
organizmu, a w konsekwencji przeziębienie czy grypę.
Kolejnym błędem jaki popełniają rodzice, często nieświadomie jest fakt, że w okresie
zimowym w naszych sklepach jest bardzo dużo owoców cytrusowych. I my bardzo chętnie te owoce mandarynki, pomarańcze dzieciom
dajemy. One oczywiście są
dobrym źródłem witaminy
C , natomiast mają również
właściwości wychładzające.
Bardzo często po owocach
cytrusowych u dzieci występuje alergia, wysypka wynika to z dużej zawartości konserwantów oraz składników
chemicznych. Ja jestem zwolennikiem tego, aby dzieci jak
i dorośli w tym okresie jedli
owoce i warzywa, które pochodzą z naszej strefy klimatycznej. Jedzmy jesienią owoce, ale np. jabłka czy gruszki,
które dobrze przechowują się
w naszym klimacie, a które
również mają w sobie bardzo
dużo witamin.
M.S Co powinniśmy pić
w okresie jesienno-zimowym?
E.M Częstym błędem jest picie właśnie w tym chłodnym
okresie dużej ilości wody,
która wychładza nasz organizm. Powinniśmy pić dużo
kompotów, herbat ziołowych
czy owocowych. W przypadku przeziębień czy osłabionej
odporności możemy sięgnąć
po różnego rodzaju soki. I takim jednym z najlepszych do
wzmocnienia odporności jest
sok z aloesu, żurawiny, rokitnika czy nawet owoców goji.
Soki powinniśmy pić ciepłe,
albo przynajmniej w temperaturze pokojowej, aby nie
wychładzać za mocno naszego organizmu.
Na zwalczanie różnego rodzaju infekcji możemy skomponować sobie domowej roboty antybiotyk.
Składniki: 2 łyżeczki miodu,
2 łyżeczki świeżego, utartego
imbiru, pół łyżeczki pieprzu,
pół łyżeczki cynamonu i
pół szklanki soku z cytryny.
Wszystko razem blendujemy.
I tak gotową masą możemy
zarówno pić jak i jeść po łyżce dziennie, a przeziębienie
odejdzie nam w niepamięć.
Dziękuję za rozmowę.
Wywiad przeprowadziła
Monika Szmeichel
INFORMACJE • NEWSY • GALERIE • FILMY WIDEO –> IŁAWSKA TELEWIZJA INTERNETOWA
19.11.2014 | www.panorama-regionu.pl
19
20
19.11.2014 | www.panorama-regionu.pl
INFORMACJE • NEWSY • GALERIE • FILMY WIDEO –> IŁAWSKA TELEWIZJA INTERNETOWA
Nowości filatelistyczne | Ludzie Kina i Teatru
31 października do obiegu weszyły 3 znaczki pocztowe „Ludzie Kina i Teatru” - Tola Mankiewiczówna,
Antoni Fertner i Loda Halama.
wartości znaczków: 1,75 zł, 2,35 zł i 4,20 zł
nakład: po 350.000 sztuk każdej wartości (po 200
tys. w arkusikach 12. znaczkowych i po 150.000 szt.
w formie 3-znaczkowej)
technika druku: offsetowa
format znaczka: 31,25 x 43 mm
papier: fluorescencyjny
arkusze sprzedażne: 3 arkusze po 12 szt. jednakowych znaczków i arkusik, zawierający trzy różne
znaczki
Boże Narodzenie 2014
Od 14 listopada można już nabywać znaczki z serii Boże Narodzenie 2014.
wartości: 2,35 zł i 5,20 zł
nakłady:
- wartości 2,35 zł – 15.000.000 sztuk
- wartości 5,20 zł - 2.500.000 sztuk
technika druku: rotograwiurowa
format znaczków: 27 x 54 mm
arkusz sprzedażny – 50 znaczków
papier: fluorescencyjny
INFORMACJE • NEWSY • GALERIE • FILMY WIDEO –> IŁAWSKA TELEWIZJA INTERNETOWA
19.11.2014 | www.panorama-regionu.pl
21
Powiatowy turniej tenisa stołowego w Suszu
Szkolny Związek Sportowy
w Iławie był organizatorem
Powiatowych Drużynowych
Mistrzostw w Tenisie Stołowym chłopców i dziewcząt
szkół podstawowych i gimnazjalnych. Oto wyniki tej
rywalizacji. Zwycięskie zespoły będą reprezentowały
nasz powiat na zawodach
rejonowych.
III
liga tenisa stołowego
Olimp Kętrzyn – ITR Iława 7:11. Punkty dla iławian zdo-
szkoły podstawowe:
chłopcy:
1. SP Piotrkowo (Jakub Pietrzak, Kacper Komorowski)
2. SP Susz
dziewczęta:
1. SP Lubnowy (Paulina
Graszkiewicz, Magdalena
Koper)
2. SP Piotrkowo
bywali – Przemysław Hatała 4,5, Michał Gostół 3,5 pkt.
Kacper Góralski 2 pkt. i Bartosz Burzyński 1 pkt. Następny mecz ITR rozegra w niedzielę 23 listopada o 11:00
z Morlinami IV Ostróda.
LZS Lubawa – MOKS Piłeczka Pisz 5:13. Punkty wywalczyli Michał Surdykowski 2 pkt, Tomasz Golder 1,5 pkt.,
Szymon Żuralski 1 i Marcin Zieliński 0,5 pkt.
Następny mecz LZS Lubawa rozegra na wyjeździe z Mrągowią Mrągowo.
szkoły gimnazjalne
chłopcy:
1. ZSO Gimnazjum Iława
(Kacper Góralski, Bartosz
Burzyński)
2. Gimnazjum Susz
dziewczęta:
1. Gimnazjum w Suszu (Weronika Meller, Maria Zajko,
Malwina Siecińska)
LIGI TENISA W IŁAWIE I LUBAWIE
W hali sportowej w Iławie rozegrano już trzeci turniej Iławskiej Ligi
Tenisa Stołowego. Oto wyniki tego
turnieju. Rozgrywki zawsze w środę
od 18:00 w hali przy ulicy Asnyka.
1. Michał Gostół
2. Bogdan Hatała
3. Artur Lubnau
4. Andrzej Guzowski
5. Przemysław Sendecki
6. Robert Zdrojewski
1. M. Surdykowski
2. T. Golder
3. M. Zieliński
4. K. Brzozowski
5. W. Łątkowski
Grała też Lubawa
Wyniki ostatniej kolejki Lubawskiej
Ligi Tenisa Stołowego.
Następne zawody odbędą się
w czwartek 20.11.2014 o godzinie
17.00
Klasyfikacja generalna:
1. T. Golder 296
2. W. Łątkowski 291
3. M. Wojtkiewicz 265
4. A. Guzowski 253
22
19.11.2014 | www.panorama-regionu.pl
INFORMACJE • NEWSY • GALERIE • FILMY WIDEO –> IŁAWSKA TELEWIZJA INTERNETOWA
ITR chce awansu na wiosnę
Po zasłużonej wygranej nad
Jamielnikiem 7:0 była okazja
do krótkich rozmów z piłkarzami, działaczami i trenerem ITR Jeziorak Iława.
Stanisław Kastrau (prezes
ITR) - ,,mieliśmy ogromna
przewagę w tym spotkaniu.
Mogliśmy pokusić się o wynik nawet dwucyfrowy. Ale te
zwycięstwo cieszy. Na pewno
celem tego zespołu jest awans
do wyższej klasy rozgrywkowej. I trzeba to wszystko
temu podporządkować. Wierze że uda się to wykonać.”
Andrzej Sobiech (opiekun
sekcji piłkarskiej) - ,,wreszcie
skuteczność dopisała i z tego
wszyscy jesteśmy zadowoleni. Wynik mógł być jeszcze
wyższy ale wiele dobrych
strzałów nie trafiła do bramki przeciwnika. Jestem zadowolony ze skuteczności był
100 procentowa. W okresie
zimowym wzmocnimy zespół
i powalczymy o awans do
wyższej klasy rozgrywkowej.
Dziękuję wszystkim firmom,
które wspomagają iławski
futbol. Wierze że wspólnie
odbudujemy piłkę nożna
w Iławie i nie raz będziemy
cieszyć się z wyników naszego zespołu. Dziękuje wszystkim zawodnikom za walkę
w rundzie jesiennej. Czekamy na wiosnę”
Andrzej Tołstik – trener zespołu ,,szkoda że taki mecz
rozegraliśmy na koniec rozgrywek. Był to prawdziwy
festiwal strzelecki. Zagraliśmy bardzo skutecznie. Gramy dla naszych kibiców i to
się w pełni udało. Świetnie
do zespołu wprowadzają się
młodzi chłopcy tacy jak Benc
czy Koper to cieszy , są to
młodzi zawodnicy. Stawiam
na młodych, oni niedługo
będą Stanowic o sile tego zespołu.
Będziemy trenować jeszcze
do końca listopada, później
mam w planach rozegranie
meczu testowego. Chcemy na
to spotkanie zaprosić zawodników, którzy chcieliby grac
w naszym zespole. Potem zawodnicy będą mieli rozpisane
treningi indywidualne, i od 1
lutego zaczynamy przygotowania do rundy wiosennej 2015. Liczę ze ten zespół
awansuje do A klasy.
Łukasz Malanowski – „te
ostanie zwycięstwo napawa
entuzjazmem. Mam nadzieje ze jeszcze zespół będzie
wzmocniony i awansujemy
do wyższej klasy rozgrywkowej. Jestem zadowolony
z faktu że gram ponownie
w Iławie to moje miasto i mój
klub. Nie grałem z półtora
roku miałem kłopoty zdrowotne ale teraz jest wszystko
ok. wierze ze z tym zespołem
uda się awansować. Jest dobra atmosfera i zapewne uda
nam się zrealizować plany.
Będziemy dobrej myśli.”
Wygrana Drwęcy
Lider z Wikielca
Jak widać GKS Wikielec
grał do samego końca rundy jesiennej bardzo czujnie
. W ostatnim meczu pewnie
wygrał ze Startem Kozłowo 2:0. Tak wiec piłkarze
z Wikielca prowadzą w rozgrywkach czwartej ligi z 37
punktami. O jeden punkt
wyprzedzają zawodników
z Kętrzyna a o cztery Warmiaka Łuktę. Teraz trener
Marek Witkowski zarządził
roztrenowanie, gra na orliku
i na hali. Potem urlopy. Jak
zawsze jako jedyny zespół
w naszym regionie zimą zawodnicy GKS Wikielec pojadą na obóz sportowy w góry
dzięki dobrej współpracy
z gminą Mysłakowice dochodzi do wymiany sportowej z tamtejszym Orłem. Latem piłkarze z Mysłakowic
przyjeżdżają do gminy Iława
a zimą w ramach rewizyty
GKS szlifuje formę w klimatach górskich. Królem strzelców czwartej ligi po rundzie
jesiennej został niezawodny
egzekutor Remigiusz Sobociński trafił do bramki przeciwnika aż 17 razy. Drugim
najlepszym strzelcem w zespole jest Kamil Ludwiczak
sześć bramek.
Zwycięstwo w przedostatnim
meczu o mistrzostwo III ligi
odnieśli zawodnicy z Nowego
Miasta Lubawskiego.
KS Finishparkiet Drwęca 2-1
(1-1) Znicz Biała Piska
gole: Piceluk P., Kuśnierz Ł.
Skład Drwęcy: Paprocki - Dah,
Dziemidowicz, Kostkowski,
Naczas, Zajączkowski, Sierzputowski, Domżalski Kuśnierz,
Miller, Piceluk P.
Ostatni mecz nowomieszczanie rozegrają 22 listopada
o 13:00 w Grajewie z Warmią.
W tabeli bez zmian:
1Olimpia Elbląg 47 pkt 52-9,
2. Olimpia Zambrów 46 pkt
50-11,
3. Drwęca Nowe Miasto Lubawskie 41 pkt. 42-14
INFORMACJE • NEWSY • GALERIE • FILMY WIDEO –> IŁAWSKA TELEWIZJA INTERNETOWA
19.11.2014 | www.panorama-regionu.pl
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U16 w Lubawie
Oto wyniki eliminacyjne
turnieju rozegranego w Lubawie.
GKS
WikielecConstract
2:0
i 3:4
Constract- MOKS Słoneczny Stok Białystok 1:2 i 4:3
GKS Wikielec – MOKS Słoneczny Stok Białystok 4:2
i 5:3
Tabela po pierwszym turnieju : 1. GKS Wikielec 9 pkt, 2.
Constract Lubawa 6 pkt.,
GKS Wikielec wystąpił
w składzie - Radosław
Kruczkowski, Rafał Kruczkowski, Filip Przekopowicz,
Maciej Kępa, Mateusz Jajkowski, Przemysław Wieczorek, Adrian Płoski, Jakub
Tecław, Damian Czarnomski, Krystian Ogrodowski,
Jakub Gula, Błażej Turow-
ski. Chory i nie zagrał Rafał
Kijewski.
Kolejne turnieje eliminacyjne odbędą się w Białymstoku
30 listopada oraz Wikielcu
6 grudnia. Mecze odbywać
będą się na podobnych zasadach. Dwie drużyny z najlepszym dorobkiem punktowym awansują do Finałów
Mistrzostw Polski które
odbędą się w Toruniu (TAF
Toruń) 06-08.02.2015r.
W kategorii U-20 Constract
Lubawa awansował do finału
Młodzieżowych Mistrzostw
Polski , który odbędzie się
w Unisławiu w dniach 19 -21
grudnia 2014. Wyniki lubawian pokonali UMCS Lublin
2:1, AZS UW Warszawę 5:1,
Unikat Osiek 10:1 i przegrali
z Heliosem Białystok 2:3.
23
24
19.11.2014 | www.panorama-regionu.pl
W niedziel 16 listopada
2014 roku w Elblągu odbył
si DRUGI TURNIEJ I LIGI
WOJEWÓDZKIEJ KADETEK. W turnieju oprócz gospody z MKS TRUSO udział
brały siatkarskie drużyny
kadetek SMS MLKS FOTO
OLA Ostróda i zespł MKS
ZRYW-VOLLEY
Iława.
Nasze zawodniczki w turnieju po zwyciętwie z SMS
MLKS FOTO OLA Ostróa i
po przegranej pięciosetowej
bitwie siatkarskiej z MKS
TRUSO Elbląg zajęły drugie
miejsce. Pierwszą ligę kadetek opuścił zespół z Ostróy
natomiast do I Ligi powrócił
zespół UKS OLIMP Bartoszyce. Kolejny turniej zostanie rozegrany w Elblągu 30
listopada 2014 roku.
Nasze zawodniczki po dobrej grze, będąc bardzo
skoncentrowane pokonały
młody zespół SMS MLKS
FOTO OLA OSTRÓDA 3:0
/ 25:14, 25:14, 25:13/. Mecz z
gospodyniami z Elbląga był
meczem o pierwsze miejsce
w lidze a co za tym idzie o
16 punktów rankingowych i
o prawo organizacji kolejnego turnieju. Mecz był bardzo
dramatyczny, dwa pierwsze
sety przegrane na przewagi
przez nasze kadetki i kolejne
dwa sety zdecydowanie wygrane przez siatkarki Zrywu
doprowadziły do piątej, decydującej partii. Początek
seta dla naszych siatkarek
ale wystarczyła chwila dekoncentracji i kilka prostych
błędów i zespół gospodyń,
INFORMACJE • NEWSY • GALERIE • FILMY WIDEO –> IŁAWSKA TELEWIZJA INTERNETOWA
niesiony dopingiem swoich
kibiców zdobył przewagę,
która dowiózł do końca i po
dwóch godzinach zwyciężył
3:2 w setach.
KADETKI MKS ZRYW-VOLLEY Iława w składzie:
Joanna KARPIŃSKA - kapitan zespołu, Sandra KORUSIEWICZ, Natalia MEJKA,
Kamila SITNIK, Monika
GORZKA, Aleksandra TOMASZEWSKA,
Martyna
BIA」ECKA - libero oraz
Aleksandra BLUDAU, Karolina LASKOWSKA,
Trenerzy: Małgorzata i Mieczysław PIETROCZUK
FOTORELACJĘ Z TURNIEJU MOŻNA OGLĄDAĆ NA WWW.ILAWATV.
PL
WYNIKI
DRUGIEGO
TURNIEJU I LIGI WOJEWÓDZKIEJ KADETEK:
1.MKS Truso Elbląg - SMS
MLKS Foto Ola Ostróda 3:0
(25:19, 25:18, 25:20)
2.MKS Zryw-Volley Iława SMS MLKS Foto Ola Ostróda 3:0 (25:14, 25:14, 25:13)
3.MKS Zryw-Volley Iława - MKS Truso Elbląg 2:3
(24:26, 23:25, 25:16, 25:11,
9:15)
KLASYFIKACJA KOŃCOWA
1.MKS Truso Elbląg 2 4 6:2
168:163
2.MKS Zryw-Volley Iława 2
3 5:3 181:134
3.SMS MLKS Foto Ola
Ostróda 2 2 0:6 98 :150
TEKST: Zryw-Volley Iława
Gramy w piłkę
charytatywnie
22 listopada rozgrywamy
turniej w halowej Piłce Nożnej z którego dochód przeznaczymy pani Danieli Ruteckiej z Szeplerzyzny - samotnej matce wychowującej
w bardzo trudnych warunkach sześcioro synów w tym
niepełnosprawnego.
Poza wpisowym od drużyn
max 8 osobowych zbieramy po 70zł! (oczywiście to
cena minimalna każdy może
z dobrego serca dać więcej)
z zebranych pieniędzy kupujemy pani Danieli opał na
zimę.
Dodatkowo jednak podczas
turnieju będziemy zbierać:
- ubrania dla chłopców wieki
6-15 lat
- koce, kołdry itp.
- sprzęt gospodarstwa domowego
- żywność długoterminową
- zabawki dla chłopaków
- pomoce naukowe
- farby, szpachle i materiały
które pozwolą wyremontować 3 pokój.
Organizatorem turnieju jest
zrzeszenie Iławskich Patriotów a zapisy drużyn można dokonać poprzez maila
([email protected]
com) lub telefonicznie 690
455 613 .
źródło: iławscy patrioci (FB)

Podobne dokumenty

Panorama Regionu #5/10/2014 22 października 2014 Czytaj

Panorama Regionu #5/10/2014 22 października 2014 Czytaj Podstawowej w  Ząbrowie funkcjonuje duży plac zabaw, który powstał w  ramach rządowego programu

Bardziej szczegółowo