Kocham - Urząd Miasta Kutno

Komentarze

Transkrypt

Kocham - Urząd Miasta Kutno
Punkt Informacji Turystycznej
ul. Wojska Polskiego 5, tel. 024 355 10 12, www.bibliokutno.pl
Biuro Promocji i Obsługi Inwestorów
Plac Marsz. J. Piłsudskiego 18, tel. 024 253 12 19, www.um.kutno.pl
CO ZOBACZYĆ?
Muzeum Regionalne
ul. Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 20, tel.024 254 79 64, www.muzeumkutno.com
Muzeum Bitwy nad Bzurą, Park Wiosny Ludów, tel. 024 253 31 41
Muzeum Zamek w Oporowie
99-322 Oporów, tel. 024 285 91 22, www.zamekoporow.pl
Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach
99-340 Krośniewice, Plac Wolności 1, tel. 024 252 33 47,
www.muzeumkrosniewice.pl
Kutnowski Dom Kultury
ul. St. Żółkiewskiego 4, tel. 024 254 21 37, www.kdk.art.pl
Kino, ul. St. Żółkiewskiego 4, tel. 024 253 30 64, www.kdk.art.pl
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. St. Staszica 8, tel. 024 254 79 37, www.mdkkutno.pl
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
ul. Wojska Polskiego 5, tel. 024 355 10 12, www.bibliokutno.pl
Galeria Antalion, ul. Kilińskiego 4, tel. 024 254 44 24
Pałac Saski, Plac Piłsudskiego 19, tel. 024 254 24 93
Ściana Poetów, ul. Poniatowskiego
JAKI TRANSPORT?
Miejski Zakład Komunikacji
ul. Cmentarna 1, tel. 024 254 74 53, www.mzk.kutno.pl
Dworzec PKS, Oporowska 10, tel. 024 254 28 06
Dworzec PKP, ul. 3 Maja 3, tel. 042 94 36
TAXI: ul. Kościuszki 52, ul. J. Kilińskiego (bagażowe), Pl. Marsz. J. Piłsudskiego, tel. 024 253 30 44, ul. 3 maja – Dworzec PKP, tel. 024 253 30 00
GDZIE SPAĆ?
Awis**, ul. Łęczycka 8, tel. 024 253 87 91, www.awis.kutno.pl
Basior, Skłóty k/Kutna, tel. 024 252 42 88, www.zajazd-basior.net
Czajkowski, ul. Al. Jana Pawła II, tel. 024 355 90 50, www.jana.kutno.pl
Dworek, ul. Kościuszki 9, tel. 024 355 22 90, www.dworek-hotel.webpark.pl
Duet, Adamowice 29 k/Kutna, tel. 024 254 44 72
Elza, ul. Łąkoszyńska 182, tel. 024 254 04 13, www.elza.noclegiw.pl
Jaworski, ul. Holenderska 12, tel. 024 254 65 50, www.jaworski.emeteor.pl
Oleńka, Dudki 6 k/Kutna, tel. 024 2547672, www.pokoje-olenka.emeteor.pl
Piast*, ul. Podrzeczna 4, tel. 024 254 14 34
Rondo**, ul. Mickiewicza 3, tel. 024 355 82 10, www.hotelrondo.pl
Sabat, ul. Sklęczkowska 18b, tel. 024 253 79 89
Stop Stefan Kabulak, Woźniaków 1 k/Kutna, tel. 024 254 60 31
U Liska, ul. Łąkoszyńska 238, tel. 024 253 85 46, www.zajazdlisek.pl
Złota Karczma
ul. Grunwaldzka 37, tel. 0 504 335 472, www.zlotakarczma.kutno.pl
Zamek w Oporowie
99-322 Oporów, tel. 024 285 91 22, www.zamekoporow.pl
Urząd Miasta Kutno, Biuro Promocji i Rozwoju, Plac Marsz. J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno, tel. (+48 24) 253 12 19, fax. (+48 24) 254 28 36
www.um.kutno.pl, e-mail: [email protected]; Tekst: Biuro Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Kutno
Zdjęcia: Urząd Miasta w Kutnie, Muzeum Zamek w Oporowie, Starostwo Powiatowe w Kutnie,
Muzeum J. Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach, Tomasz Skuza
Realizacja: Agencja Reklamowa Progres, tel. 024 254-60-07
www.ziemialodzka.pl
GDZIE ZJEŚĆ?
Boryna, ul. Lelewela 11, tel. 024 355 67 87
Dworek, ul. Kościuszki 17, tel. 024 355 22 90, www.dworek-hotel.webpark.pl
Elza, ul. Łąkoszyńska 182, tel. 024 254 04 13, www.elza.noclegiw.pl
Fabianowscy, ul. Grunwaldzka 9, tel. 024 253 62 24
Jana, ul. Zduńska 11, tel. 024 355 73 53, www.jana.kutno.pl
Kasia, ul. Długosza 9a, tel. 024 254 26 79, www.restauracja.kutno.pl
McDonald’s, ul. Józefów 26, tel. 024 253 87 29, www.mcdonalds.pl
Rondo, ul. Mickiewicza 3, tel. 024 355 82 10, www.hotelrondo.pl
Rozmaryn, ul. Barlickiego 20, tel. 024 254 71 44, www.rozmaryn.com.pl
Sabat, ul. Sklęczkowska 18b, tel. 024 253 79 89
PIZZERIE
Altero, ul. 29-go Listopada 19, tel. 024 253 87 96
Capone, ul. Wyszyńskiego 14a, tel. 024 254 97 77
Da Grasso, ul. Królewska 11, tel. 024 253 30 39, www.dagrasso.pl
Jaśnie Pańska, ul. Piłsudskiego 14, tel. 024 253 80 81
K-2, ul. Królewska 16, tel. 024 254 98 98, www.pizzeria-k2.pl
Pizza Pub, ul. Zduńska 11, tel. 024 355 91 91
Soprano, ul. Barlickiego 55, tel. 024 254 20 20
Pod Łukami, ul. Sienkiewicza 1, tel. 024 254 81 15
Tele-Pizza Victoria, tel. 0 505 22 99 88
KAWIARNIE & PUBY
Cafe-Drink „SANDRA”, ul. Sienkiewicza 5, tel. 693 027 788
Croccantino, ul. Królewska 29, tel. 024 254 88 70
Domino, ul. M. Skłodowskiej-Curie 32, tel. 024 253 52 55
Parkowa, ul. St. Żółkiewskiego 4, tel. 0 608 080 90/0 660 462 236
Przystanek Smaku, ul. Żwirki i Wigury 2, tel. 024 355 58 28
Stop, ul. Podrzeczna 38, tel. 024 356 08 60
Wasiakowie, ul. Królewska 40, tel. 024 254 98 77
Życie, ul. Barlickiego 51, tel. 024 254 21 15
SPORT
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Kościuszki 26, tel. 024 355 22 24, www.mosir.kutno.pl
Europejskie Centrum Szkolenia Małej Ligi Baseballowej
Aleja Małej Ligi 1, tel. 024 254 45 69 / 024 254 45 70,
www.eteamz.com/llbeurope1,
Relax-Mix Sport. Zabawa. Rekreacja, ul. Oporowska 7, tel. 0 512 098 886
Basen przy S. P. nr 9, ul. Wł. Jagiełły 6, tel. 024 253 64 25
Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowo-Turystyczny Jazdy
Konnej Zaprzęgowej Dreszer, Niedrzew Drugi 61, tel. 024 356 66 43,
0 608037783, 99-306 Łanięta, www.wycieczkidlaszkol.republika.pl
POCZTA
ul. Wyszyńskiego 1, tel. 024 254 24 35
POMOC
Pogotowie Ratunkowe, ul. Szpitalna 1, tel. 024 254 37 27; 999
Komenda Powiatowa Policji, ul. Toruńska 14, tel. 024 253 21 00; 997
Straż Pożarna, ul. 1 Maja 7, tel. 024 254 20 76; 998
Straż Miejska, Pl. Marsz. J. Piłsudskiego, tel. 024 253 12 57; 986
�����
Kocham
Kutno
T.
K
a
óln
na
e
Za
cis
z
o
ieg
ieg
o
ma
zy
K.
S
go
sk
ie
ia w
ien
ma
Tu
wi
rus
a
W
ew ie go
sk
J.
iñs
kie
go
Kr
as
z
so
c
Ku
ius
zk
i
oœ
c
T.
K
B.
P
el a
Le
lew
J.
no
ws
k
ys
oc
k
ry
PKP Dworzec PKP
Szlak rowerowy
„Wkscentrum Polski”
gu
Wi
irk
ii
.J
.Œ
kie
a
iet
k
ok
wa
£
dr
la
Or
Wro
nia
³aw
les
rze
dm
ieœc Bo
ie
tore
Moskwa
fów
£¹
ko
ga
ie
lsk
ka
J
So
o
.K
ny
As
L.
ru
St
A.
a
ak
z
rc
sz
y
ica
o
ieg
rsk
na
ñs
S
o
.K
ñs
ka
dn
na
Piw
Łódź
60 km
A.
y
aw
sz
w
dó
Lu
J
go
go
ouste
rzyw
aK
Józ
e
c
iem
.N
W
iel
kie
wo
a
kie
P
a
O
Ob
ego
icz
ew
ier
za
tko
Pi¹
go
iow
j
kie
rys
Pa
kie
Za
ny
mu
Ko
ilc
z
ka
ws
zy
tów
au
zn
on
sm
Ko
ek
a³c
T. K
u
trze
a
yc
St
a
Ka
zim
W
s³a
dy
³ad
³a
ys
³a w
aJ
ag
ie³
³y
W
A.
W
na Ba
Kr
Tr
o
ólo
w
cz
ew
sk
ej Jad
o
ilc
za
ieg
Warszawa
120 km
wig
W
osz
yñs
k
go
i
œc
ie
aws
t
p³o
wi
tko
ws
Grunw
aldzka
ie
a
Stefa
eg
o
¯w
yñ
ski
dn
ic
© Progres 2007 – wszelkie prawa zastrzeżone
II
w³a
HP
Ob
wo
Sport
Ja
ysz
Pr
ze
d
Oporow
Transport
Pa
ñsk
a
S.
W
by
ka
zys
Œwiêtok
r
a
ka
Poczta
na
sk
ie
je
Z
a
cow
Pa³a
my
aln
pij
s
Co wartotowzobaczyć
a
Pomoc
Pa
w
³a
I
I
Zdu
Ja
ki
³at
a
Deoty
a¿
an
Sz
pit
Gdzie spać
£¹k
ar
W
ny
lsk
be
my
Ol
im
Punkt
Informacji Turystycznej
B
na
a
W
ar
sz
aw
Fa
y
echw
J. Brz
yw a
Krz
ios
£êc
zyc
k
LEGENDA
6 Obiekty opisane w tekście
ot
a
Mi³
Tea
t
Ka
rd.
J.
go
ñskie
Mak
uszy
igi
ska
Oporow
a
Sie
nkie
a
lcz
zie
ó³d
Sp
zko
rzes
E. O
j
Œcie
gie
nn
eg
o
Z. N
a³k
owsk
ie
aln
a
P³o
ck
a
K. P
u³ H.
as
Wa
rsz
nia
H. Mniszkówn
y
wej
wny
M. Rodziewiczó
Sz
pit
MKS
Kutno
Rychtelskiego
£¹
ko
sz
yñ
sk
a
W
Lu
lu
iañ
ski
eg
o
ta
ii
Un
sp
mo
n
Ko
ero
m
Wy
ey
K.
S.
¯
S.
W.
R
ieg
o
ich
H.
e³
us
z
ia
ta
ws
j
a
Pó
³no
G.
cn
Mo
a
rci
nk
a
Pe
ow
iac
ka
ck
3
Ale
Po
kie
jL
Gdzie zjeść
de
hn
ów
ñc
ols
wi
cz
m
Oc
Ma
³e
ica
wr
ska
op
i
ro
ap
sp
go
kie
ac
P.
W
ci
Œn
ia
Kr
ótk
za
wic
.J
.P
al.
Br
a
Za
me
Plac
nh
S.
Ja
off Wolnoœci
ra
a
Po cza
drz
ec
zn
a
ks
Ob
ws
kie
j
¿a
W
Ró
go
kie
hn
Mo
c
M.
D¹
bro
w
sk
J. D
³ug
os
L.
Ch
od
kie
Na
Asz
a
Jo
B.
lew
H.
S.
St
as
z
go
Kró
sz
ki
na
rka
W
.O
ies
III
So
b
na
tasz
ica
aj a
1M
dere
a
wskie
go
k
lloñs
I. Pa
J.
raln
a
³³¹t
aja
6
Europejskie Centrum
Ma³ej Ligi Baseballowej
kie
go
za
se
lew
icz
a
W.
W
za
wic
kow
rlic
kie
o
ac ieg
Pldsk
³su
Pi
Sie
nkie
Zam
Ko
K.
So
wi
ñs
em
a
Pols
Wo
jska
itos
a
N.
Ba
H.
kiew
Ja
go
es
k ie
kieg
o
Pa
R. Trk im.
rau
gut
ta
onia
J. P
Jas
na
1M
aja
aja
1M
A. Mic
.B
oœ
ciu
wa
Br
zo
zo
Ta
rn
ow
sk
ieg
o
J.
L.
Te
lig
o
S. S
.J
J.
Pere
ca
5
1
G. N
aru
tow
J.
icza
Kil
iñs
kie
go
icza
ickiew
icza
Europejskie Centrum Małej Ligi BaseJ.
S³
ow
balla (6) – to największy młodzieżowy ośroac
Z.
kie
K
M.
go
ra
dek treningowo-szkoleniowy do gry w baseball
Ko
siñ
Be
pe
sk
rni
r
l
in
ka
ie
i softball w Regionie Europy, Afryki i Bliskiego
go
Prz
O. Kolberg
e
a
Wschodu.
Miasto jest bazą rozgrywkową dla kil-mys³ow
a
J.
kunastu tysięcy zawodników z 55 krajów. KażKo
M.
ch
an
Re
ow
ja
dego lata na kutnowskich stadionach baseballosk
ieg
3M
o
aja
wych odbywają się pasjonujące turnieje w 8 kaPKP
Zie
lar
tegoriach wiekowych. ECMLB to 17-hektarowy
ska
H.
kompleks sportowy, który składa się obecnie
Sie
mi
rad
z czterech boisk do gry w baseball, boiska do
zk
ieg
o
M
opina
gry w softball orazF. Ch
zaplecza
dla drużyn, służąCzaKS
J. M
r
n
i
atejk
i
cy dzieciom i młodzieży z Polski oraz innych
F. Chopina
krajów Regionu Europejskiego Małej Ligi. DwaS. M
Nie
S. Barcewicza
ca³a
oniu
szki
z czterech boisk nazwane
od
imienia
ich
fundaM. Konopn
M.
ickiej
Kar³owicza
4
torów Stadionem Edwarda J. Piszka oraz StaZ. Noskow
dionem Stana Musiała posiadają widownie na M
skiego
Park
2
. Ko
nop
Wiosny Ludów
nick
3000 i 4000 miejsc oraz oświetlenie pozwalająiej
K. Hoffmanowej
ce rozgrywać mecze w godzinach wieczornych.
Poznań
Mo
drz
G.
180 km
eje
Z
.N
orw
ida
aI
II S
obi
H.
go
skie
tow
s
Zg
od
S
ge
n
Płock
53 km
C.
K
a
J.
J an
a
w
³kie
. ¯ó
zna
M
³no
cn
i
Ta
rno
ws
kie
go
jow
kieg
a
KUTNO
ñs
kie
sz
cz
y
Go
rg
i
Kw
iat
Sp
ow
ok
a
ojn
a
Pr
os
ta
Zd
ro
a
mo
Po
krze
i
rsk
a
Cm
en
tar
n
ada
y
Ew
S.
J.
a
lin
g
Mi
rec
k
top
go
Ak
ws
kie
go
rtn
o
Z.
B
er
Bo
Ob
roñ
có
wP
ok
oju
P.
Sk
a
K
kie ordec
go
kie
go
iec
J.
Wy
god
a
ro
do
wa
Og
Spójn
a
S.
Ma
cz
ka
ieg
o
po
lsk
Ko
nie
c
S.
W
yg
od
a
rno
œl¹
ska
za
Rze
c
wa
Kryzyso
¯ytn
A.
G.
Na
ruto
wic
ia
Pszenna
arn
ieg
o
Sa
do
G³o
wa
gow
a
ia
Pta
s
o¿
ow
a
n
w
a
Zb
Gó
Cz
Pó
J. A. Zamoy
ski
eg
o
S. Sosabowskiego
T.
Re
jta
na
S.O
Blu
szc
Zim
ow
a
zow
a
Le
tni
a
nia
Zac
hod
Rzemieœ
lnicza
Bas
e
J. Wybickie
go
iej
a
kiego
Lis
yck
Muzeum Wnętrz Stylowych w Oporowie.
Atrakcją turystyczną tej miejscowości jest późnogotycki zamek, usytuowany na sztucznej
wyspie, otoczonej głęboką fosą. Ten położony w parku krajobrazowym z przełomu XVIII
i XIX wieku zamek należy do najlepiej zachowanych rezydencji rycerskich w Polsce. Przeważająca część wystroju pochodzi z czasów baroku.
Warto zaznaczyć, że w l. 40 XVII w. przebywał
p
Sem
sk
o³ow
rie
Zale
S.
llera
a
J. H
Ci
ch
Jagie
wa
Zespół Pałacowy Gierałty (4) – znajdujący się w parku im. Wiosny Ludów – siedziba dawnych właścicieli miasta, wzniesiona
w l. 1775-1791 w stylu rokoko. Tu gościli: cesarz
Napoleon Bonaparte (dwukrotnie), król pruski
Fryderyk August, a także Henryk Sienkiewicz
i Charles de Gaulle, który bawił tu w 1920 r.
jako młody kapitan przybyły do polski z misją
dyplomatyczną.
a
ders
n
W. A
M. Sk³odowskiej-Cu
a
29
nia
a
ktorsk
S.
tów
Och
na
now
Kondu
wicka
Kutnowski Dom Kultury (5) – dla ceniących piękno kwiatów organizujemy każdego
roku, na początku września Święto Róży, mające wieloletnią tradycję. W czasie jej trwania
plantatorzy i hodowcy kwiatów i roślin ozdobnych we wnętrzach Kutnowskiego Domu Kultury prezentują najciekawsze okazy w wyszukaZielna
nych aranżacjach florystycznych.
Cm
en
tar
na
Wa
zó
w
Pia
s
o
Włocławek
60 km
iego
Kroœnie
Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego
w Krośniewicach – mieści się we wnętrzach
dawnego klasycystycznego zajazdu z unikalną
kolekcją J. Dunin-Borkowskiego. Zbiory, obejmują malarstwo plskie XVII-XX w., militaria, sztukę użytkową, pamiątki patriotyczne po sławnych
Polakach: ks. J. Poniatowskim, gen. Wł. Sikorskim, A. Mickiewiczu i wielu innych.
£anowa
Ma
jda
ny
zna
orsk
Bociania
kow
a
Gra
nic
w Oporowie późniejszy obrońca Jasnej Góry,
S³o
wic
za
ksiądz
Augustyn Kordecki, z wielkim pietyzmem
nna
Wiose
opisany przez H.Sienkiewicza w „Potopie”.
cza
£¹
a
wa
ta ckieg
Gro
e
Row
Ba³t
Kościół św. Wawrzyńca (3) – wzniesiony
w końcu XIX w., w stylu neogotyckim. Ta okazała budowla znajduje się w centrum miasta,
składa się z trzech naw. Interesujący jest ołtarz
poświęcony patronowi kościoła. Na ścianach
Kroœnie
wicka
wewnątrz kościoła umieszczone
są tablice pamiątkowe z nazwiskami pracujących tu kiedyś
kapłanów, którzy nie szczędzili wysiłku w pracy
na rzecz parafii. Kościół wzniesiono na miejscu
poprzedniego, posiada wewnątrz część wystroju z obiektu poprzedniego.
bro
Uskok
ska
ruñ
To
Kru
Ch
a
œn
iow
ik
W. S
wia
do
Muzeum Bitwy nad Bzurą (2) – otwarto w 1969 roku. Klasycystyczne mauzoleum
w kształcie rotundy wzniesiono, jako kaplicę
grobową około 1840 roku dla ówczesnych właścicieli Kutna Walentyny i Feliksa Mniewskich.
Kaplica mieści się na skraju angielskiego parku.
So
jaz
Ob
Muzeum Regionalne (1) – dziewiętnastowieczny, klasycystyczny ratusz, w którym można obejrzeć pamiątki i dokumenty obrazujące dzieje miasta. Powstało w 1981 roku jako
placówka wielodziałowa. Swym obszarem badawczym obejmuje Kutno i region kutnowski
(w granicach powiatu kutnowskiego), dokumentując przeszłość i teraźniejszość poprzez takie dziedziny jak: archeologia, historia, sztuka,
etnografia, przyroda i wojskowość.
Mauzoleum jest częścią założenia pałacowego,
w którego skład wchodzi pobliski późnobarokowy pałac. Ekspozycja muzealna ukazuje przebieg dramatycznych walk, jakie toczyły nad
Bzurą oddziały polskie dowodzone przez generała dywizji Tadeusza Kutrzebę. Zebrane pamiątki, zdjęcia, elementy uzbrojenia, umundurowania dokumentują największą bitwę Kampanii Wrześniowej.
a
sk
ew
sz
Ra
Kutno usytuowane jest w samym centrum
Polski, na pograniczu krain geograficznych
i historycznych (Mazowsza, Kujaw, Ziemi Łęczyckiej i Wielkopolski). Położone na skrzyżowaniu ważnych szlaków drogowych i kolejowych o znaczeniu międzynarodowym Berlin –
Moskwa i Gdańsk – Wiedeń.
Centralnym punktem miasta jest Starówka,
z odnowioną ulicą Królewską i Placem Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Wśród innych zabytków warto wymienić kościół Ewangelicko-Augsburski; Pałac Saski
ufundowany przez króla Augusta III; oraz kościół pw. św. Stanisława. Przez Kutno przebiega
również fragment turystycznego szlaku rowerowego „W centrum Polski”.
Miasto zapewnia każdemu z odwiedzających
bogatą ofertę hoteli i restauracji, w których
miła atmosfera i przyjazna obsługa są tylko dodatkiem do wyszukanego menu.
Mamy nadzieję, że wizyta w Kutnie dostarczy Państwu wielu miłych wrażeń. Zapraszamy
więc do pobytu i zwiedzania naszego miasta.
a
Wi

Podobne dokumenty

Gmina miejska – miasto Kutno - Starostwo Powiatowe w Kutnie

Gmina miejska – miasto Kutno - Starostwo Powiatowe w Kutnie Centralna część pałacu z gankiem i balkonem, od strony podjazdu zwieńczona jest tympanonem i nakryta dachem mansardowym. W kutnowskim pałacu gościli m.in. cesarz Napoleon Bonaparte, król pruski Fry...

Bardziej szczegółowo