zalety rozdrabniania mocne strony rozdrabniaczy kuhn

Komentarze

Transkrypt

zalety rozdrabniania mocne strony rozdrabniaczy kuhn
ZALETY ROZDRABNIANIA
KORZYŚCI
Zagospodarowanie resztek roślinnych
Poprawa struktury gleby
Kontrola rozwoju chorób i szkodników
Kontrola rozwoju chwastów
METODY
Usuwanie z przyszłego rzędu wysiewu przeszkód, które mogłyby zakłócić kiełkowanie lub wschody roślin
Przyśpieszenie rozkładu materii organicznej
Niszczenie zarodników grzybów lub siedlisk szkodników
Likwidacja niedojadów i gatunków roślin obniżających wartość pastwiska
MOCNE STRONY ROZDRABNIACZY KUHN*
Bezpieczeństwo
Jakość pracy
Wytrzymałość
Cena / koszt
konserwacji
Wybrane rozwiązania
charakterystyczne dla maszyn KUHN
KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA
Wał kopiujący z demontowanymi końcami ..........................
Przykręcana blacha wzmacniająca......................................
System smarowania ...........................................................
Łatwa i tania obsługa serwisowa łożysk wału
Możliwość wymiany
Brak potrzeby konserwacji
Blacha wzmacniająca .........................................................
Waga maszyny....................................................................
Liczba pasów napędowych .................................................
Wzmocnione pasy napędowe ..............................................
Automatyczny system napinania pasów ..............................
Rama zawieszenia ..............................................................
Osłony łożysk z brązu / sworznie zabezpieczone przed
obracaniem ........................................................................
Zabezpieczenie NON-STOP. .................................................
Zwiększona odporność na zużywanie i wstrząsy
Wytrzymałość i stabilność
Optymalne przeniesienie mocy
Niezawodność i niskie koszty serwisowe
Brak ryzyka poślizgu
Wyjątkowo sztywna konstrukcja
Przeciwnóż .........................................................................
Prędkość obrotowa rotora ...................................................
Elementy robocze ...............................................................
Spiralne ułożenie elementów roboczych na rotorze .............
Blacha kierująca / większa ilość elementów roboczych
na m² na środku maszyny (RM-R) ......................................
Wał kopiujący umieszczony blisko rotora .............................
Wał kopiujący oczyszczany przez elementy robocze ............
Rozdrabnianie na mniejsze kawałki (możliwość wymiany w przypadku mocowania śrubami)
Duża prędkość zapewnia efektywne rozdrabniani
Szeroki wybór w zależności od przeznaczenia
Lepszy efekt zasysania masy przez rotor
W składanych modelach RM: blacha kieruje rozdrabniany materiał w stronę rotorów
Optymalne rozrzucenie rozdrobnionej trawy, która nie jest przygniatana przez wał
Dokładne kopiowanie terenu
Przednie osłony ze stali galwanizowanej..............................
Pełna ochrona przed wyrzucaniem kamieni (w przeciwieństwie do łańcuchów, czy osłon plastikowych)
Zwiększona sztywność, większa odporność na odkształcenia mechaniczne - niezawodne przeguby
W przypadku natrafienia na przeszkodę rozdrabniacz odchyla się i automatycznie powraca do pozycji robocze
*Wszystkich modeli
KUHN Maszyny Rolnicze Sp. z o.o. - Jelonek, ul. Orzechowa 1 - 62-002 Suchy Las - Tel.: 61 81 25 235 - Fax: 61 81 17 010 - www.kuhn.com.pl
W trosce o środowisko, broszurę wydrukowano na papierze bezchlorowym / Printed in France - 920 748 PL - 03.13 - Copyright KUHN 2013
Do każdej pracy
ROZDRABNIACZ
ZASTOSOWANIE
Rolnictwo,
sadownictwo, winnice*
Główne zastosowanie, bardzo intensywne rozdrabnianie
1. SDS
2. VK
8. BP/ BPR 10 / BPR 100
Jako dodatkowe narzędzie, średnio intensywne rozdrabnianie
Typ zawieszenia
Model
Przeznaczenie
Winnice i sady
Trawa
Uniwersalne zastosowanie
Gałęzie
Opis
Przód
Resztki pożniwne
9. BPR 100 PRO, no
Pędy
Gałęzie
Gałęzie
0 < 5 cm 0 < 8 cm 0 < 10 cm
Tył
1
SDS
Rozdrabnianie trawy i
układanie jej w pasy.
2
VK
Standardowe winnice i sady
z wąskimi międzyrzędziami.
3
VKD
Standardowe winnice i sady
z szerokimi międzyrzędziami.
Boczne przesunięcie.
4
BV 100 PRO
Uprawy takie jak: oliwki,
orzechy, pomarańcze.
5
TRP / TRP RT /
TRP CV / TRP PRO
Rozdrabniacze z wysokim
rotorem. Gleby zakamienione.
6
BKE / BKE REV /
BKE SUPER
Standardowe rozdrabnianie
trawy. BKE REV z zaczepem
do montażu z tyłu lub przodu
ciągnika.
7
VKM
Uniwersalne zastosowanie.
8
BP / BPR 10 /
BPR 100
Uniwersalne zastosowanie.
BPR montowany tył/przód.
9
BPR 100 PRO
Nowa wersja
Do ciągników o dużej mocy.
10
BP 8300
Duża szerokość robocza
Montaż przód/ tył
11
BK / BC 10
Gospodarstwa indywidualne,
produkcja mieszana.
12
RM / RM-R
Kółka rolnicze, produkcja
roślinna.
13
RMS
Duże szerokości, sztywna
konstrukcja.
wa wersja
10. BP 8300
Trawa
Ugory
Międzyrzędzia
w sadach
5. TRP / TRP RT/
TRP CV / TRP PRO
4. BV 100 PRO
Zarośla
Pastwisko
11. BK
Międzyplony
i resztki
pożniwne
6. BKE / BKE REV/
BKE SUPER
12. RM / RM R
13. RMS
Zapotrzebowanie na moc ciągnika
(KM) min./maks.
40
95 / 115 / 135 / 155
65
155 / 170 / 190 / 210 / 230
90
40
55
170 / 190 / 210
105
60
95* / 120** / 145 / 175 (*oprócz RT / CV, **oprócz CV)
130
40
150 / 180 / 210 / 230 / 250 / 280* / 305* (*BKE SUPER)
175
70
210 / 240 / 280 / 305
175
80
175
80
250
150
70
30
Szerokości robocze
(cm)
150 / 180 / 210
95
30
7. VKM
210* / 240** / 280 / 305 (*oprócz BP i BPR 10, **oprócz BPR 10)
280 / 305
830 (może pracować z przednim rozdrabniaczem BPR 100 PRO)
300
230 / 280 / 320 dla BK, 240 / 270 / 300 dla BC 10
190
360
120 / 155 / 180 / 210 / 280 / 320 / 400 / 450 / 480 / 610
300
450
820
*Niektóre modele są dostępne tylko w wybranych krajach. Zapytaj swojego dealera o dostępność.
3. VKD
ZASTOSOWANIE
Powierzchnie
trawiaste i pielęgnacja
terenów zielonych*
1. BAV
Typ zaczepu
Intensywność pracy
Model
Przeznaczenie
Przód
ROZDRABNIACZ
(tylko powierzchnie
trawiaste)
ROZDRABNIACZ PRZEDNI
(pobocza dróg,
brzegi rzek)
ROZDRABNIACZ ROLNICZY
(pobocza, miedze,
nasypy, rowy,
żywopłoty)
KOSIARKI DO POBOCZY
(pobocza dróg,
nasypy, rowy)
1
BAV
2
TL
3
BE 10
4
PRO
5
TB
6
TBE
7
TBES
8
RSM
9
SPRING-LONGER
Główne zastosowanie, bardzo intensywne rozdrabnianie
Tył
Zwykła
Duża
2. TL
3. BE
7. TBES
4. PRO
8. RSM
Opis
Zapotrzebowanie na moc ciągnika
(KM) min./maks.
Ciągniki > 40 KM
120 / 150 / 180
35
40
140 / 160 / 180 / 200
65
Intensywna praca w trudnych warunkach z ciągnikami
specjalistycznymi
60
175
40 do 100 roboczogodzin rocznie, indywidualne gospodarstwa
rolne, produkcja mieszana lub hodowla
60
110
50 do 250 roboczogodzin rocznie, wersja wzmocniona
(kółka rolnicze, firmy usługowe, firmy profesjonalnie zajmujące
się pielęgnacja terenów zielonych)
80
Do 1500 roboczogodzin rocznie, wersja wzmocniona i wersja
do profesjonalnej pielęgnacji terenów zielonych
180 / 210
151 / 181 / 211
150
100
Zastosowanie jak TBE, rozdrabniacz z dużym przesunięciem
bocznym
50 do 300 roboczogodzin rocznie, przystosowane do ciągników
średniej mocy
Szerokości robocze
(cm)
120 / 150 / 172
80
50
15
6. TBE
9. SPRING-LONGER
Rozdrabniacz z poziomym nożem
Rozdrabniacze do ciągników kompaktowych
5. TB
65
180
230 / 250
180 / 210
120
80
180 / 210 /230
150
160 / 200 / 230
*Niektóre modele są dostępne tylko w wybranych krajach. Zapytaj swojego dealera o dostępność.
Rozdrab
Wybierz odpowiednie
narzędzia
PRZEGUBOWE PRZEGUBOWE
NOŻE
BIJAKI
ŁYŻKOWE
ŁYŻKOWE
NOŻE UNIWERSALNE
ZAROŚLA / RESZTKI POŻNIWNE
NOŻE MŁOTKOWE
TRAWA / GAŁĘZIE / ZDREWNIAŁE RESZTKI ROŚLINNE
TYP
ROZDRABNIANY MATERIAŁ
ELEMENT ROBOCZY
Zwykła trawa
Noże młotkowe
Trawa w trudnych warunkach
roboczych (kamienie)
Przegubowe noże młotkowe
Trawa i gałęzie (pędy,
resztki po przycinaniu
drzew i krzewów)
Ciężkie noże młotkowe
Ugory, zdrewniałe resztki pożniwne
Długie noże młotkowe
Zwykłe poszycie
Noże uniwersalne
Poszycie w trudnych warunkach
roboczych (kamienie)
Przegubowe noże uniwersalne
Pielęgnacja terenu, zdrewniałe
resztki roślinne
Proste noże uniwersalne
Resztki pożniwne
(ściernisko po kukurydzy, zbożach),
zwiększony efekt zasysania masy
Noże uniwersalne z bijakami
ścierniskowymi
Tylko trawa
Specyficzna konstrukcja rotora*
Trawa
Przegubowe noże łyżkowe
*Brak możliwości montowania innych narzędzi
Montaż fabrycznyy
Sady i winnice
SDS
VK / VKD
Prosimy o kontakt z działem
Części Zamiennych
BV 100 PRO
Pielęgnacja terenów z
TRP - TRP RT
TRP CV
TRP PRO
Montaż nie jest możliwy
TL
BE
DŁUGIE ELEMENTY ROBOCZE
Rozdrabniacze polowe i sadownicze
(wysoka osłona)
KRÓTKIE ELEMENTY ROBOCZE
niacze uniwersalne oraz do trawy (niska lub średnio wysoka osłona)
ielonych
BKE
BKE REV
BKE SUPER
Rozdrabniacze uniwersalne
BP
VKM
BPR 100
BPR 100 PRO,
nowa wersja
Tereny zielone
BP 8300
PRO
Rozdrabniacze z bocznym
przesunięciem
TB
TBE
TBES
Kosiarki do poboczy
RSM
SPRINGLONGER
Sady i winnice
RM
RM kleine
małe
Arbeitsbreiten
szerokości
Pola
BC
BK - RM
RM-R
RMS

Podobne dokumenty

rozdrabniacz - Maszyny rolnicze KUHN

rozdrabniacz - Maszyny rolnicze KUHN Likwidacja gatunków roślin obniżających wartość pastwiska

Bardziej szczegółowo

Rozdrabniacze rolnicze i do terenów zielonych

Rozdrabniacze rolnicze i do terenów zielonych Wał jest umieszczony bardzo blisko rotora, aby zapewnić jak najlepsze dopasowanie do nierówności terenu. Inne zalety: wał jest automatycznie oczyszczany przez elementy robocze!

Bardziej szczegółowo