achberg - Emplast

Komentarze

Transkrypt

achberg - Emplast
ACHBERG
silos + components + more
flexible silo
PL / GB
w w w. a c h b e r g . e u
02
Flexible Silo
03
We manufacture flexible silos up
Produkujemy elastyczne silosy do
to a standard size of almost 80m³.
standardowej pojemności prawie 80m³.
The breathable polyester fabrics of the
Oddychająca tkanina poliestrowych silosów
silos display extreme tear resistance, as
ma szczególną odporność na rozdzieranie,
w wyniku czego mogą być napełnione do 50ton,
a result of which a silo can be filled with
w zależności od rodzaju materiału. Wykonanie
up to 50 tons, depending on the fabric
silosu sprawia, że idealnie nadaje się do użytku
type. The strength calculations make
przemysłowego. Niskie koszty transportu, zwarta
provision for multiple safety factors.
konstrukcja, elastyczność w wyborze lokalizacji
This makes the silo ideal for industrial
instalacji, bez konieczności kotwiczenia silosów.
Jest to ekonomiczny magazyn do materiałów sypkich. use.
Low transport costs, a space-saving
design, flexibility in location selection
and installation without the need for
approval make these silos an economical
storage facility for your bulk materials.
w w w. a c h b e r g . e u
ACHBERG
silos + components + more
04
020
020
020
020
Flexible
Silo
Flexible
Silo
Flexible
Silo
Flexible
Silo
Größen
Flexible
Silo
Größen
Größen
Flexible
Silo
Rozmiar y standardowe
Size
Flexible
Silo
Size
Size
Größen
standard sizes
Größen
Größen
Size
Größen
Size
Size
Size
ø = 1500 x 1500 mm
m³
H
SFLEX-15-15-033-035-80-06-1
SFLEX-15-15-038-045-80-06-1
SFLEX-15-15-043-055-80-06-1
SFLEX-15-15-048-060-80-06-1
SFLEX-15-15-053-070-80-06-1
SFLEX-15-15-058-080-80-06-1
SFLEX-15-15-063-090-80-06-1
3,5
4,5
5,5
6,0
7,0
8,0
9,0
3300
3800
4300
4800
5300
5800
6300
020
Flexible Silo
Größen
Size
021
021
021
1500 x 1500 mm
1500
x 1500
mm
1500
x 1500
mm
m³
m³ m³
SFLEX-15-15-033-035-80-06-1
3,5
1500 x 15003,5
mm
SFLEX-15-15-033-035-80-06-1
SFLEX-15-15-038-045-80-06-1
4,5
SFLEX-15-15-033-035-80-06-1
3,5
1500 x 15004,5
mm
SFLEX-15-15-038-045-80-06-1
SFLEX-15-15-043-055-80-06-1
5,5
SFLEX-15-15-038-045-80-06-1
4,5
1500
x
1500
mm
SFLEX-15-15-043-055-80-06-1
5,5
SFLEX-15-15-048-060-80-06-1
6,0
SFLEX-15-15-043-055-80-06-1
1500 x 15005,5
mm
SFLEX-15-15-033-035-80-06-1
SFLEX-15-15-048-060-80-06-1
6,0
SFLEX-15-15-053-070-80-06-1
7,0
SFLEX-15-15-048-060-80-06-1
6,0
SFLEX-15-15-038-045-80-06-1
SFLEX-15-15-033-035-80-06-1
SFLEX-15-15-053-070-80-06-1
7,0 7,0
SFLEX-15-15-058-080-80-06-1
8,0
SFLEX-15-15-053-070-80-06-1
SFLEX-15-15-043-055-80-06-1
SFLEX-15-15-038-045-80-06-1
SFLEX-15-15-058-080-80-06-1
8,0 8,0
SFLEX-15-15-033-035-80-06-1
SFLEX-15-15-063-090-80-06-1
9,0
SFLEX-15-15-058-080-80-06-1
SFLEX-15-15-033-035-80-06-1
SFLEX-15-15-048-060-80-06-1
SFLEX-15-15-043-055-80-06-1
SFLEX-15-15-063-090-80-06-1
9,0 9,0
SFLEX-15-15-038-045-80-06-1
SFLEX-15-15-063-090-80-06-1
SFLEX-15-15-038-045-80-06-1
SFLEX-15-15-053-070-80-06-1
SFLEX-15-15-048-060-80-06-1
SFLEX-15-15-043-055-80-06-1
SFLEX-15-15-043-055-80-06-1
SFLEX-15-15-058-080-80-06-1
SFLEX-15-15-053-070-80-06-1
SFLEX-15-15-048-060-80-06-1
SFLEX-15-15-048-060-80-06-1
SFLEX-15-15-063-090-80-06-1
SFLEX-15-15-058-080-80-06-1
SFLEX-15-15-053-070-80-06-1
SFLEX-15-15-053-070-80-06-1
SFLEX-15-15-063-090-80-06-1
SFLEX-15-15-058-080-80-06-1
SFLEX-15-15-058-080-80-06-1
SFLEX-15-15-063-090-80-06-1
SFLEX-15-15-063-090-80-06-1
2000 x 2000 mm
1500
x 1500 mm
2000
x 2000
mm
2000
x 2000
mm
ø = 2000 x 2000 mm
m³
H
SFLEX-20-20-033-060-80-06-1
SFLEX-20-20-038-075-80-06-1
SFLEX-20-20-043-095-80-06-1
SFLEX-20-20-048-105-80-06-1
SFLEX-20-20-053-120-80-06-1
SFLEX-20-20-058-140-80-06-1
SFLEX-20-20-063-160-80-06-1
6,0
7,5
9,5
10,5
12,0
14,0
16,0
3300
3800
4300
4800
5300
5800
6300
m³
m³ m³
SFLEX-15-15-033-035-80-06-1
2000 x 2000 mm
SFLEX-20-20-033-060-80-06-1
6,0
SFLEX-15-15-038-045-80-06-1
SFLEX-20-20-033-060-80-06-1
2000 x 20006,0mm
SFLEX-20-20-038-075-80-06-1
7,5
SFLEX-20-20-033-060-80-06-1
6,0
Flexible Silo
Größen
Size
020
ø = 2400 x 2400 mm
m³
H
SFLEX-24-24-033-080-80-06-1
SFLEX-24-24-038-105-80-06-1
SFLEX-24-24-043-130-80-06-1
SFLEX-24-24-048-150-80-06-1
SFLEX-24-24-053-170-80-06-1
SFLEX-24-24-058-195-80-06-1
SFLEX-24-24-063-220-80-06-1
8,0
10,5
13,0
15,0
17,0
19,5
22,0
3300
3800
4300
4800
5300
5800
6300
SFLEX-15-15-043-055-80-06-1
SFLEX-20-20-038-075-80-06-1
7,5 7,5
2000 x 2000
SFLEX-20-20-043-095-80-06-1
9,5mm
SFLEX-20-20-038-075-80-06-1
2000 x 2000
mm
SFLEX-15-15-048-060-80-06-1
SFLEX-20-20-043-095-80-06-1
9,510,5
SFLEX-20-20-048-105-80-06-1
SFLEX-20-20-043-095-80-06-1
9,5
SFLEX-20-20-033-060-80-06-1
SFLEX-15-15-053-070-80-06-1
SFLEX-20-20-048-105-80-06-1
10,512,0
SFLEX-20-20-053-120-80-06-1
SFLEX-20-20-048-105-80-06-1
10,5
SFLEX-20-20-038-075-80-06-1
SFLEX-20-20-033-060-80-06-1
SFLEX-15-15-058-080-80-06-1
SFLEX-20-20-053-120-80-06-1
12,012,0
SFLEX-20-20-058-140-80-06-1
14,0
SFLEX-20-20-053-120-80-06-1
SFLEX-20-20-043-095-80-06-1
SFLEX-20-20-038-075-80-06-1
SFLEX-15-15-063-090-80-06-1
SFLEX-20-20-058-140-80-06-1
14,014,0
SFLEX-20-20-033-060-80-06-1
SFLEX-20-20-063-160-80-06-1
16,0
SFLEX-20-20-058-140-80-06-1
SFLEX-20-20-033-060-80-06-1
SFLEX-20-20-048-105-80-06-1
SFLEX-20-20-043-095-80-06-1
SFLEX-20-20-063-160-80-06-1
16,016,0
SFLEX-20-20-038-075-80-06-1
SFLEX-20-20-063-160-80-06-1
SFLEX-20-20-038-075-80-06-1
SFLEX-20-20-053-120-80-06-1
SFLEX-20-20-048-105-80-06-1
SFLEX-20-20-043-095-80-06-1
SFLEX-20-20-043-095-80-06-1
SFLEX-20-20-058-140-80-06-1
SFLEX-20-20-053-120-80-06-1
SFLEX-20-20-048-105-80-06-1
SFLEX-20-20-048-105-80-06-1
SFLEX-20-20-063-160-80-06-1
SFLEX-20-20-058-140-80-06-1
SFLEX-20-20-053-120-80-06-1
SFLEX-20-20-053-120-80-06-1
SFLEX-20-20-063-160-80-06-1
SFLEX-20-20-058-140-80-06-1
SFLEX-20-20-058-140-80-06-1
SFLEX-20-20-063-160-80-06-1
SFLEX-20-20-063-160-80-06-1
1500
2000 xx 1500
2000 mm
mm
2400 x 2400 mm
2400
x 2400
mm
2400
x 2400
mm
Www.siloanlagen.de
Www.siloanlagen.de
w w w. a c h b e r g . e u
Www.siloanlagen.de
m³
SFLEX-15-15-033-035-80-06-1
m³ m³
SFLEX-20-20-033-060-80-06-1
SFLEX-15-15-038-045-80-06-1
2400 x 2400 mm
SFLEX-24-24-033-080-80-06-1
8,0
SFLEX-20-20-038-075-80-06-1
SFLEX-15-15-043-055-80-06-1
SFLEX-24-24-033-080-80-06-1
2400 x 2400 8,0
mm
SFLEX-24-24-038-105-80-06-1
10,5
SFLEX-24-24-033-080-80-06-1
8,0
SFLEX-20-20-043-095-80-06-1
SFLEX-15-15-048-060-80-06-1
SFLEX-24-24-038-105-80-06-1
10,510,5
SFLEX-24-24-043-130-80-06-1
13,0
2400 x 2400
mm
SFLEX-24-24-038-105-80-06-1
SFLEX-20-20-048-105-80-06-1
SFLEX-15-15-053-070-80-06-1
2400 x 2400
mm
SFLEX-24-24-043-130-80-06-1
13,013,0
SFLEX-24-24-048-150-80-06-1
15,0
SFLEX-24-24-043-130-80-06-1
SFLEX-20-20-053-120-80-06-1
SFLEX-15-15-058-080-80-06-1
SFLEX-24-24-033-080-80-06-1
SFLEX-24-24-048-150-80-06-1
15,015,0
SFLEX-24-24-053-170-80-06-1
17,0
SFLEX-24-24-048-150-80-06-1
SFLEX-20-20-058-140-80-06-1
SFLEX-15-15-063-090-80-06-1
SFLEX-24-24-038-105-80-06-1
SFLEX-24-24-033-080-80-06-1
SFLEX-24-24-053-170-80-06-1
17,017,0
SFLEX-24-24-058-195-80-06-1
19,5
SFLEX-24-24-053-170-80-06-1
SFLEX-20-20-063-160-80-06-1
SFLEX-24-24-043-130-80-06-1
SFLEX-24-24-038-105-80-06-1
SFLEX-24-24-058-195-80-06-1
19,522,0
SFLEX-24-24-033-080-80-06-1
SFLEX-24-24-063-220-80-06-1
SFLEX-24-24-058-195-80-06-1
19,5
SFLEX-24-24-033-080-80-06-1
SFLEX-24-24-048-150-80-06-1
SFLEX-24-24-043-130-80-06-1
SFLEX-24-24-063-220-80-06-1
22,022,0
SFLEX-24-24-038-105-80-06-1
SFLEX-24-24-063-220-80-06-1
SFLEX-24-24-038-105-80-06-1
SFLEX-24-24-053-170-80-06-1
SFLEX-24-24-048-150-80-06-1
SFLEX-24-24-043-130-80-06-1
SFLEX-24-24-043-130-80-06-1
SFLEX-24-24-058-195-80-06-1
SFLEX-24-24-053-170-80-06-1
SFLEX-24-24-048-150-80-06-1
SFLEX-24-24-048-150-80-06-1
SFLEX-24-24-063-220-80-06-1
SFLEX-24-24-058-195-80-06-1
SFLEX-24-24-053-170-80-06-1
SFLEX-24-24-053-170-80-06-1
SFLEX-24-24-063-220-80-06-1
SFLEX-24-24-058-195-80-06-1
SFLEX-24-24-058-195-80-06-1
SFLEX-24-24-063-220-80-06-1
SFLEX-24-24-063-220-80-06-1
2000 x 2000 mm
H
H H
3300
3300
3800
3300
m³
3800
4300
3800
m³
4300
4800
4300
3,5
4800
5300
4800 m³
m³
4,5
3,5
5300
5800
5300
5,5
4,5
5800
6300 3,5
5800
6,0 3,5
5,5
6300
4,5
6300
4,5
7,0
6,0 5,5
5,5
8,0
7,0 6,0
6,0
9,0
8,0 7,0
7,0
9,0 8,0
8,0
9,0
9,0
Hm³
H H
3,5
3300
4,5
3300
3800
3300
m³
5,5
3800
4300
3800
m³
6,0
4300
4800
4300
6,0
7,0 m³
4800
5300
4800
m³
7,5
6,0
8,0
5300
5800
5300
9,5
7,5
9,0
5800
6300
5800 6,0
6,0
10,5
9,5 7,5
6300
6300
7,5
12,0
10,5 9,5
9,5
14,0
12,010,5
10,5
16,0
14,012,0
12,0
16,014,0
14,0
16,0
16,0
m³
m³
H 3,5
05
021
021
021
021
H
H
3300 H
3800H
3300
4300
38003300
3300
4800
43003800
3800
5300
48004300
4300
5800
53004800
4800
6300
58005300
5300
63005800
5800
6300
6300
021
H
3300
3800
H
4300
H
4800
3300
5300H
H
3800
3300
5800
4300
3800
6300
3300
3300
4800
4300
3800
3800
5300
48004300
4300
5800
53004800
4800
6300
58005300
5300
63005800
5800
6300
6300
021
H
H
3300
H H
6,0
3300
4,5
3800
3300
7,5
3800
5,5
4300
3300
3800
3300
9,5
4300
6,0
4800
m³
H
3800
4300
3800
10,5
4800
7,0
5300
m³
H
4300
4800
4300
12,0
5300
8,0
5800
8,0 m³
3300 H
4800
5300
4800
14,0
5800
9,0m³
6300
10,5
3800H
8,0
3300
5300
5800
5300
16,0
6300
13,0 8,0
4300
10,5
38003300
5800
6300
5800
8,0
3300
15,010,5
4800
13,0
43003800
6300
6300
10,5
3800
17,0
5300
15,013,0
48004300
13,0
4300
19,5
5800
17,015,0
53004800
15,0
4800
22,0
6300
19,517,0
58005300
17,0
5300
22,019,5
63005800
19,5
5800
22,0
6300
22,0 silos + components
6300 + more
ACHBERG
ACHBERG
ACHBERG
ACHBERG
silossilos
+ components
+ more
+ components
+ more
silos + components + more
Flexible Silo
Größen
Size
06
020
020
021
Flexible Silo
Rozmiar y standardowe
standard sizes
07
3000 x 3000 mm
m³
ø = 3000 x 3000 mm
m³
H
SFLEX-30-30-043-175-80-06-1
SFLEX-30-30-048-215-80-06-1
SFLEX-30-30-053-255-80-06-1
SFLEX-30-30-058-300-80-06-1
SFLEX-30-30-063-340-80-06-1
17,5
21,5
25,5
30,0
34,0
4300
4800
5300
5800
6300
ø = 4000 x 4000 mm
m³
H
SFLEX-40-40-054-400-80-06-1
SFLEX-40-40-059-475-80-06-1
SFLEX-40-40-064-550-80-06-1
SFLEX-40-40-069-625-80-06-1
SFLEX-40-40-074-710-80-06-1
SFLEX-40-40-079-775-80-06-1
40,0
47,5
55,0
62,5
71,0
77,5
5400
5900
6400
6900
7400
7900
Flexible
Silo
Flexible
Silo
Größen
Größen
Size
Size
H
SFLEX-30-30-043-175-80-06-1
17,5
4300
SFLEX-30-30-048-215-80-06-1
21,5
4800
SFLEX-30-30-053-255-80-06-1
25,5
5300
SFLEX-30-30-058-300-80-06-1
30,0
5800
SFLEX-30-30-063-340-80-06-1
34,0
6300
3000 x 3000 mm
m³
021
021
H
SFLEX-30-30-043-175-80-06-1
17,5
4300
SFLEX-30-30-048-215-80-06-1
21,5
4800
SFLEX-30-30-053-255-80-06-1
25,5
5300
SFLEX-30-30-058-300-80-06-1
30,0
5800
SFLEX-30-30-063-340-80-06-1
34,0
6300
4000 x 4000 mm
m³
H
SFLEX-40-40-054-400-80-06-1
40,0
5400
SFLEX-40-40-059-475-80-06-1
47,5
5900
SFLEX-40-40-064-550-80-06-1
55,0
6400
3000 x62,5
3000 mm6900
3000
x
3000 mm7400
SFLEX-40-40-074-710-80-06-1
71,0
4000 x 4000 mm
SFLEX-40-40-069-625-80-06-1
m³
H
4300
SFLEX-30-30-053-255-80-06-1
SFLEX-30-30-048-215-80-06-1
SFLEX-40-40-054-400-80-06-1
40,0
SFLEX-30-30-058-300-80-06-1
SFLEX-30-30-053-255-80-06-1
SFLEX-40-40-059-475-80-06-1
47,5
SFLEX-30-30-063-340-80-06-1
SFLEX-30-30-058-300-80-06-1
SFLEX-40-40-064-550-80-06-1
55,0
21,5
17,5
25,5
5400 21,5
25,5
5900 30,0
30,0
6400 34,0
4800
4300
5300
4800
SFLEX-30-30-063-340-80-06-1
SFLEX-40-40-069-625-80-06-1
62,5
6900 34,0
SFLEX-30-30-048-215-80-06-1
SFLEX-30-30-043-175-80-06-1
Www.siloanlagen.de
ø = 4500 x 4500 mm
m³
H
SFLEX-45-45-054-500-80-06-1
SFLEX-45-45-059-580-80-06-1
SFLEX-45-45-064-670-80-06-1
SFLEX-45-45-069-760-80-06-1
50,0
58,0
67,0
76,0
5400
5900
6400
6900
H
m³
17,5
SFLEX-40-40-079-775-80-06-1
77,5
7900
SFLEX-30-30-043-175-80-06-1
m³
H
5800
5300
6300
5800
ACHBERG
SFLEX-40-40-074-710-80-06-1
71,0
6300
7400 silos + components + more
SFLEX-40-40-079-775-80-06-1
77,5
7900
ACHBERG
Www.siloanlagen.de
silos + components + more
4000 x 4000 mm
4000 x 4000 mm
m³
w w w. a c h b e r g . e u
H
SFLEX-40-40-054-400-80-06-1
m³
40,0
H
5400
SFLEX-40-40-059-475-80-06-1
SFLEX-40-40-054-400-80-06-1
47,5
40,0
5900
5400
ACHBERG
silos + components + more
Absaugkästen AbsaugkästenAbsaugkästen werden für
021
die jeweilige Anwendung gebaut. Es stehen im
Standard bis zu 6 Absaugstellen mit Durchmesser von
Absaugkästen werden für die jeweilige Anwendung
gebaut. Es stehen im Standard bis zu 6 Absaugstellen
mit Durchmesser von 38 - 76,1 mm zur Verfügung
Flexible
Flexible
Silo Silo
Flexible Silo
Absaugkästen Absaugkästen
Akcesoria
0 08
Füllleitungaccessories
-
ble Silo
Füllleitung
Füllleitung
Füllleitung
Füllleitung 5000
2-FL-080-5000-CR
5000
2-FL-080-6500-AL
6500
2-FL-080-6500-CR
6500
2-FL-100-5000-AL
5000
2-FL-100-5000-CR
5000
2-FL-100-6500-AL
6500
2-FL-100-6500-CR
6500
Rura załadunkowa
filling pipe
Ø
Standard
zu 6 Absaugstellen mit Durchmesser von
die jeweilige Anwendung gebaut. Es stehen
im bis
gebaut.
Es stehen im Standard bis zu 6 Absaugstellen
Ø
Standard bis zu 6 Absaugstellen mit Durchmesser
vonwerden
Absaugkästen
jeweilige
Anwendung
mit Durchmesser
vonfür
38die
- 76,1
mm zur
Verfügung
Es stehen im Standard bis zu 6 Absaugstellen
Absaugkästen werden für die jeweiligegebaut.
Anwendung
Druckförderstationen
Durchmesser
von 38 - 76,1 mm zur Verfügung
Druckförderstationen
gebaut. Es stehen im Standard- bis zu 6mit
Absaugstellen
mit Durchmesser von 38 - 76,1 mm zur Verfügung DruckförderstationenDie
Druckförderstationen
H
SFLEX02-FL-080-5000-AL
80
5000
SFLEX02-FL-080-5000-CR
80
5000
SFLEX02-FL-080-6500-AL
80
6500
SFLEX02-FL-080-6500-CR
80
6500
SFLEX02-FL-100-5000-AL
100
5000
Bestehend aus einem Befüllbogen
SFLEX02-FL-100-5000-CR
100
5000
aus Edelstahl für mittige Befüllung,
SFLEX02-FL-100-6500-AL
100
6500
SFLEX02-FL-080-5000-AL
Bestehend
aus einemaus
Befüllbogen
SFLEX02-FL-100-6500-CR
100
6500
einer Steigleitung
Aluminium
Füllleitung -
ätausoder
- Edelstahl
für und
mittige
Befüllung,
Edelstahl
einer
Steigleitung aus Aluminium- rura z kolanem ze stali nierdzewnej
äteiner
Tankwagenkupplung
SFLEX02-FL-080-5000-CR
H
SFLEX02-FL-080-5000-AL
oder Edelstahl
und einer
SFLEX02-FL-080-5000-CR
Tankwagenkupplung
ät
SFLEX02-FL-080-6500-AL
-
SFLEX02-FL-080-6500-CR
SFLEX02-FL-100-5000-AL
SFLEX02-FL-100-5000-CR
SFLEX02-FL-100-6500-AL
SFLEX02-FL-100-6500-CR
-
SFLEX02-FL-080-6500-AL
SFLEX02-FL-080-5000-AL
SFLEX02-FL-080-6500-CR
SFLEX02-FL-080-5000-CR
5000
SFLEX02-FL-100-5000-AL
do napełniania
centralnego
SFLEX02-FL-080-6500-AL
5000
SFLEX02-FL-100-5000-CR
SFLEX02-FL-080-6500-CR
rura6500
załadunkowa
z aluminium lub stali
SFLEX02-FL-100-6500-AL
SFLEX02-FL-100-5000-AL
6500
SFLEX02-FL-100-6500-CR
nierdzewnejSFLEX02-FL-100-5000-CR
5000
sprzęgło
dlaSFLEX02-FL-100-6500-AL
ciężarówki
5000
SFLEX02-FL-100-6500-CR
6500
6500 steel filling bend
- stainless
for central filling
- aluminium or stainless steel filling pipe
- truck coupling
Anschluss für Fördergerät Anschlussfür
fürFördergerät
FördergerätAnschluss
dergerät
- für Fördergerät
Anschluss
Przył˛
a cze kołnierzowe
dergerät
conveyor connection
Anschluss für Fördergerät
Anschluss für Fördergerät
SFLEX01-JOCH-1500-01
dergerät
SFLEX01-JOCH-2000-01
Aufnahmekonstruktion mittig auf
dem Silodach,
SFLEX01-JOCH-2400-01
Flanschanschluss gemäß Vorgabe
SFLEX01-JOCH-3000-01
Aufnahmekonstruktion mittig auf SFLEX01-JOCH-4000-01
dem Silodach,
Flanschanschluss
gemäß
Vorgabe
m Silodach,
Www.siloanlagen.de
SFLEX01-JOCH-1500-01
SFLEX01-JOCH-2000-01
SFLEX01-JOCH-2400-01
SFLEX01-JOCH-1500-01
SFLEX01-JOCH-3000-01
SFLEX01-JOCH-2000-01
x 1500 SFLEX01-JOCH-4000-01
SFLEX01-JOCH-2400-01
x 2000
SFLEX01-JOCH-3000-01
x 2400
SFLEX01-JOCH-4000-01
x 3000
x 4000
ø
1500 x 1500
2000 x 2000
2400 x 2400
3000 x 3000
4000 x 4000
struktura wsparcia centralnego na
dachu silosu, przyłącze
kołnierzowe zgodne z
1500 x 1500
przeznaczeniem
2000 x 2000
2400 xstructure
2400
support
central on the silo
1500 x 1500
3000 x 3000
roof,
2000 flange
x 2000 connection in accordance
4000 x 4000
2400 x 2400
with specifications
3000 x 3000
Absaugkästen
Absaugkästen Absaugkästen-Absaugkästen werden für
Absaugkästen
die jeweilige Anwendung gebaut. Es stehen im
Absaugkästen Absaugkästen
Absaugkästen
werden für
Standard bis zu 6 Absaugstellen
mit Durchmesser
von
die jeweilige
Anwendung gebaut. Es stehen im
AbsaugkästenAbsaugkästen
werden für
Absaugkästen werden für die jeweilige Anwendung
H
2-FL-080-5000-AL
Absaugkästen AbsaugkästenAbsaugkästen
5000
5000
6500
021
przeznaczone dla danego zastosowania.
Dostępne w standardzie do 6 punktów
ssących o średnicach pomiędzy 38 a 76,1
mm.
Rahmengestell untergebracht,welches mit einem Stapler
6500
5000
6500
5000
5000
6500
5000
6500
6500
5000
6500
5000
6500
Wszystkie skrzynki odsysające są
021 09
021
All suction boxes are constructed for the
respective application. Up to 6
Druckförderstation wird zur manuellen Entleerung von
Kunststoffgranulaten aus 25kg-Säcken und zur Befüllung suction points with diameters of
between 38 and 76.1 mm are available
von Silos mittels pneumatischer Druckförderung
as standard.
eingesetzt.Die Komponenten sind alle auf einem
H
H
Skrzynka odsysaj a˛ca
suction box
Die Druckförderstation wird zur manuellen Entleerung
Stacja załadunkowa
von Kunststoffgranulaten aus 25kg-Säcken und zur Druckförderstationen Druckförderstationen
pressure conveying unit
Befüllung von Silos mittels pneumatischer
DruckförderstationenDie
DruckförderstationenDruckförderung eingesetzt. Die Komponenten sind Druckförderstationen
alle
wird
manuellen
Entleerung von
załadunkowa
jestzur
używana
do ręcznego
auf einem Rahmengestell
untergebracht, welches mit DruckförderstationenDruckförderstation
-Stacja
Druckförderstationen
Druckförderstationen
opróżniania oraz napełniania worków 25kg
einem Stapler transportierbar wird. Die Lieferung erfolgt
Druckförderstationen
Diez tworzywem sztucznym za pomocą
Druckförderstationen
komplett mit Behälter, Zellenradschleuse, Gebläse,
Druckförderstation wird zur manuellen Entleerung
vonpneumatycznego. Elementy są
ciśnienia
Steuerung und einem 5 m langem Befüllschlauch
Kunststoffgranulaten aus 25kg-Säcken und zur
Befüllung
umieszczone na ramie, która może
von Silos mittels pneumatischer Druckförderung
być transportowana za pomocą wózka
Die Druckförderstation wirdeingesetzt.Die
zur manuellenKomponenten
Entleerung sind alle auf einem
widłowego. Dostawa w komplecie
Rahmengestell
mit einem
Stapler
von Kunststoffgranulaten aus
25kg-Säckenuntergebracht,welches
und zur
z pojemnikiem, zaworem obrotowym,
m³/h
to/h
DieBefüllung
Druckförderstation
wird zur
manuellen Entleerung
von Silos mittels
pneumatischer
dmuchawą, sterownikiem oraz 5m wężem
von
Kunststoffgranulaten
aus
25kg-Säcken
und zur
DFST-SK-03700-02200
3,7
~ 2,2*
Die Druckförderstation
wird
zur manuellenDruckförderung
Entleerung eingesetzt. Die Komponenten
sind alle
do napełniania.
DFST-SK-05300-03000
5,3
~ 3,0*
Befüllung
vonRahmengestell
Silos mittels pneumatischer
von Kunststoffgranulaten
aus 25kg-Säcken
zur
aufund
einem
untergebracht, welches mit
DFST-SK-07050-04200
7,0
~ 4,2*
The pressure conveying unit is used for
Druckförderung
Die Komponenten
sind alle
DFST-WZ-09700-05800
Befüllung von Silos9,7mittels~ 5,8*
pneumatischer
einem Staplereingesetzt.
transportierbar
wird. Die Lieferung
erfolgt
the manual emptying of plastic pellets
aufkomplett
einem
untergebracht, welches
mit
Druckförderung
sindRahmengestell
alleBehälter, Zellenradschleuse,
mit
* bei 0,6 to/m³
Schüttgewicht eingesetzt. Die Komponenten
m³ Gebläse,
to
from 25kg bags and for filling silos by
* bei 0,6 to/m³ Schüttgewicht
einem
Stapler
transportierbar
wird. Die
Lieferung
auf einem Rahmengestell untergebracht,
welches
mit
Steuerung
und
einem 5 m langem
Befüllschlauch
DFST-SK-03700-02200
3,7
~erfolgt
2,2*
means of pneumatic pressure conveying.
DFST-SK-05300-03000
~ 3,0*
Behälter,
Zellenradschleuse, 5,3
Gebläse,
einem Stapler transportierbar wird. Diekomplett
Lieferungmit
erfolgt
DFST-SK-07050-04200
7,0
~ 4,2*
The components are all accommodated
Steuerung
5 m langem Befüllschlauch
komplett mit Behälter, Zellenradschleuse,
Gebläse,und einem
DFST-WZ-09700-05800
9,7
~ 5,8*
ACHBERG
on a frame that can be transported
Steuerung und einem 5 m langem Befüllschlauch
silos 0,6
+ components
+ more
* przy masie nasyppowej
t/m³
* with 0.6 to/m³ bulk density
DFST-SK-03700-02200
DFST-SK-05300-03000
DFST-SK-07050-04200
DFST-WZ-09700-05800
4000 x 4000
* bei 0,6 to/m³ Schüttgewicht
* beiw.
0,6 a
to/m³
ww
c hSchüttgewicht
berg.eu
Www.siloanlagen.de
m³/h
to/h
3,7
5,3
7,0
9,7
~ 2,2*
~ 3,0*
~ 4,2*
~ 5,8*
DFST-SK-03700-02200
DFST-SK-05300-03000
DFST-SK-07050-04200
DFST-SK-03700-02200
DFST-WZ-09700-05800
DFST-SK-05300-03000
DFST-SK-07050-04200
* bei 0,6 to/m³ Schüttgewicht
* bei 0,6 to/m³ Schüttgewicht
DFST-WZ-09700-05800
* bei 0,6 to/m³ Schüttgewicht
* bei 0,6 to/m³ Schüttgewicht
m³/h
to/h
3,7
m³/h5,3
7,0
3,79,7
5,3
7,0
9,7
~ 2,2*
to/h
~ 3,0*
~ 4,2*
~ 2,2*
~ 5,8*
~ 3,0*
~ 4,2*
~ 5,8*
by forklift truck. The delivery comes
complete with container, rotary valve,
blower, controller and a 5 m filling hose.
ACHBERG
ACHBERG
silos + components + moresilos + components + more
ACHBERG
10020
020 020
Flexible
Silo
Flexible
Silo
Flexible
Silo
Füllstand
Steuerung
- Visualisierung
Flexible
Pomiar poziomu +Silo
sterowanie silosem
Füllstand - Steuerung - Visualisierung
Füllstand
- Steuerung
- Visualisierung
levelFüllstand
measuring
silo control
-+Steuerung
- Visualisierung
Füllstand
- Steuerung
- Visualisierung
Füllstand
- Steuerung
- Visualisierung
obrotowy wyłącznik krańcowy
Drehflügelmelder
- czujnik wysokiego poziomu
- als Vollmelder
- montaż na dachu silosu
- zum Einbau
auf limit
dem switch
Silodach
Drehflügelmelder
rotating
Drehflügelmelder
- als Vollmelder
- high level indicator
- als Vollmelder
Rotating
limit
switch
- zum Einbau
auf dem
Silodach
- installation
the silo roof
- zum Einbau
auf demonSilodach
- high level indicator
- installation
Rotating limit
switch on the silo roof
przełącznik limitu
Rotating wibracyjny
limit switch
- high level indicator
- high level
indicator
- żądanie
lub wskaźnik niskiego poziomu
Vibrationsmelder
- installation
on the silo roof
- installation
on the silo
roof silosu, stożku
- montaż
powłoce
- als Bedarfoder na
Leermelder
silosa
lub wam
skrzynce
odsysającej
- zum Einbau
seitlich
Silomantel,
Vibrationsmelder
Vibrationsmelder
vibration
switch
oder imlimit
Absaugkasten
- als Bedarf-Silokonus
oder Leermelder
- als Bedarfoder Leermelder
demand
or
low
- zum Einbau seitlich am Silomantel,level indicator
- zum Einbau
seitlich at
am Silomantel,
-limit
installation
switch the silo shell, silo cone
SilokonusVibration
oder im Absaugkasten
Silokonusoroder
imsuction
Absaugkasten
in the
box
- demand or
low
level indicator
- installation
Vibration limit
switch at the silo shell, silo cone
Vibrationczujnik
limit switch
załadunkowy
Or
in the
box
- demand or low
levelsuction
indicator
- demand or low level indicator
- system
grawimetrycznego
- installation at the silo
shell,pomiaru
silo cone
- installation at the silo shell, silo cone
load cell
Or in the Wägemodul
suction box
Or in the suction box
- zur gravimetrischen
-gravimetric Füllstandserfassung
measurement system
Load cell
Wägemodul
Wägemodul
- gravimetric
measurement system
- zur gravimetrischen
Füllstandserfassung
- zur gravimetrischen Füllstandserfassung
Load cell
Load cell
- gravimetric measurement system
- gravimetric measurement system
Variante 1
Variante
1
Variante
1
Wersja 1
Variante 1
Vollmelder
version
1
Variante
1
Variante
1
- Bedarfmelder
- Hupe
- Vollmelder
- Vollmelder
- Bedarfmelder
- czujnik wysokiego
- Bedarfmelder
- Hupe
poziomu- Hupe
Vollmelder
- czujnik-zapotrzebowania
- syrena - Bedarfmelder
- Hupe
- Vollmelder
- Vollmelder
- Bedarfmelder
- high-level
indicator
- Bedarfmelder
- Hupe
- demand-level
- Hupeindicator
-horn
Variante 2
Variante
2
Variante
2
Wersja 2
Variante 2
Variante
2
version 2- Vollmelder
Variante
2
- Wiegesystem
- Hupe
- Vollmelder
- Vollmelder
- czujnik
wysokiego
- Wiegesystem
- Wiegesystem
poziomu
- Hupe
- Hupe
- czujnik załadunku
11021
021 02
- syrena
- Vollmelder
- Wiegesystem
- high-level
indicator
- Hupe
- Vollmelder
- Vollmelder
- load
cell modules
- Wiegesystem
- Wiegesystem
-horn
- Hupe
- Hupe
Variante 3
Variante
3
Variante
3
Füllstandsüberwachung
mit
SPS-Steuerung
Ethernet-Schnittstelle
Variante 3und Software
Wersja 3
Ethernet-Schnittstelle
und Software
Variante
3
version 3Füllstandsüberwachung mit SPS-Steuerung
Variante
3
Füllstandsüberwachung mit SPS-Steuerung Ethernet-Schnittstelle und Software
Füllstandsüberwachung mit SPS-Steuerung Ethernet-Schnittstelle und Software
Füllstandsüberwachung mit SPS-Steuerung Ethernet-Schnittstelle und Software
kontrola poziomu
przez PLC, złącze
Füllstandsüberwachung
mit SPS-Steuerung Ethernet-Schnittstelle und Software
ethernet i oprogramowanie
level control with PLC, ethernet interface
and software
Www.siloanlagen.de
w w w. a c h b e r g . e u
Www.siloanlagen.de
Www.siloanlagen.de
ACHBERG
ACHBERG
silos + components + more
silos + components + more
ACHBERG
ACHBERG
silos + components + more
12
020
020
Flexible Silo
Flexible Silo
Flexible Silo
Projektujemy, produkujemy i montujemy
We plan, manufacture and assemble
Wir planen,systemy
fertigen und
silosów, które są dostosowane silo systems that are tailored exactly
montieren Siloanlagen,
dokładnie do potrzeb klienta.
to the customer‘s needs.
die exakt
auf
die
Bedürfnisse
Wir
planen,
fertigen
und
Dostarczamy standardowe
We supply standardised pressure
des KundenSiloanlagen,
zumontieren
c i ś n i e n i e t r a n s p o r t o wWir
e dplanen,
o
conveying
fertigen
und for filling the silos. The
geschnitten
die
exakt auf
n sind.
adie
p e łBedürfnisse
n i a n i a s i l o s ó w.montieren
R u r y m o gSiloanlagen,
ą
filling pipes can be routed together at
Für die
Befüllung
des
Kunden
die
die a central
und point. The pressure conveying
b zuy ć k der
i e r oSilos
w a n e d o n aWir
p e ł exakt
nplanen,
i a n i aauffertigen
liefern wir standardgeschnitten
sind.
Bedürfnisse
des Kunden
r a z e m w p u n k c i e c e nmontieren
t r a l n y m . Siloanlagen,
communicates with the high-level
Isierte
Die
Für
die Druckförderungen.
Befüllung
der
Silos
zudie
exakt
auf
die
Ciśnienie tłoczenia komunikuje
indicators of the silos, thereby
Befüllleitungen
liefern
wir standardgeschnitten
sind.Kunden
s i ę z w s k a ź n i k i e m n a pBedürfnisse
e ł n i e n i a des
preventing overfilling.
KönnenDruckförderungen.
an eine zentrale Die
Isierte
Für die Befüllung der Silos
s i l o s a , c o z a p o b i e g azuStelle zusammengeBefüllleitungen
liefern wir standardgeschnitten
sind.
przepełnieniu.
führt werden.
Können
an eineDiezentrale
Isierte
Druckförderungen.
Für die Befüllung der Silos
Druckförderung
kommuniziert
Stelle
zusammengeDie Befüllleitungen
liefern
wir standardführt werden. Die
KönnenDruckförderungen.
an eine zentrale
Isierte
Druckförderung kommuniziert
Stelle
zusammengeDie
Befüllleitungen
führt werden.
Können
an eineDiezentrale
Druckförderung
Stelle zusammengekommuniziert
führt
werden. Die
Druckförderung
kommuniziert
w w w. a c h b e r g . e u
13
021
021
ACHBERG
silos + components + more
Flexible
Silo
Flexible
Silo
Przykłady systemów
14 020
Anlagenübersichten
system
examples
FlexibleSilo
Silo
Flexible
Anlagenübersichten
020
020
02115
021
021
Anlagenübersichten
Anlagenübersichten
Anlagenübersichten
Anlagenübersichten
Www.siloanlagen.de
w w w. a c h b e r g . e u
Www.siloanlagen.de
ACHBERG
silos + components + more
ACHBERG
silos + components + more
ACHBERG
ACHBERG
ACHBERG
silos + components + more
Siloanlagen Achberg GmbH
Baind 20
DE - 88147 Achberg
Germany
+49 (0) 8380 98335-0
 +49 (0) 8380 98335-90
[email protected]
www.achberg.eu
A C HB E R G silo
A C HB E R G container
A C HB E R G filter
A C HB E R G pipe systems
A C HB E R G components
A C HB E R G control
A C HB E R G production
w w w. a c h b e r g . e u
Technische Änderungen vorbehalten / subjects to technical modifications – 02/2013
A C HB E R G flexible silo

Podobne dokumenty