risco_katalog_2012_pl

Komentarze

Transkrypt

risco_katalog_2012_pl
…Stoimy za milionami produktów RISCO Group, sprzedanych na ponad 60 rynkach
na całym świecie - z profesjonalnym, przyjaznym, lokalnym wsparciem…
Tel: +1-631-719-4400
[email protected]
WIELKA BRYTANIA
Tel: +44-161-655-5500
[email protected]
AMERYKA ŁACIŃSKA
BENELUKS
BRAZYLIA
POLSKA
Tel: +1-305-407-8229
[email protected]
Tel: +48-2250-02840
[email protected]
CHINY
FRANCJA
Tel: +33-1-64-73-28-50
[email protected]
Biuro w Shanghaju
Tel: +86-21-5239-0066
[email protected]
Biuro w Shenzen
Tel: +86-755-8278-9285
[email protected]
HISZPANIA
ISRAEL
Tel: +39-02-6659-0054
[email protected]
Tel: +34-91-490-2133
[email protected]
7CAT2011PLA4 © 1/2012 RISCO Group
Tel: +55-11-3661-8767
[email protected]
Tel: +32-2-522-7622
[email protected]
WŁOCHY
Katalog Produktów
2011-2012
Tel: +972-3-963-7777
[email protected]
Design: Studio Touch
U.S.A.
riscogroup.com
riscogroup.com
Spis treści
Profil Firmy
4
Integracja wielu obiektów
6
SynopSYS Integrated Security & Building Management™
8
AxesPlus
12
Profesjonaliści
18
ProSYS
20
LightSYS
24
AGM
28
Agility
29
Bezprzewodowa weryfikacja wideo
32
Akcesoria bezprzewodowe
33
Unikalne technologie detekcji
38
WatchOUT
40
Bariery podczerwieni
42
WatchIN
44
Industrial LuNAR
45
Detektor sejsmiczny
46
ShockTec, Vitron, LuNAR
47
Bware
48
iWISE
49
ProSOUND
50
LuMIN8
51
Tabele systemów zabezpieczeń i detektorów
52
Platforma serwisowa Risco
54
Platforma serwisowa Risco
56
Materiały marketingowe
60
riscogroup.com
3
Tworzymy nową generację
D
oceniany lider na rynku zabezpieczeń, firma RISCO Group, projektuje, rozwija,
wytwarza i dystrybuuje kompleksowe rozwiązania zabezpieczeń w kategoriach integracji,
wykrywania intruzów, kontroli dostępu oraz zintegrowanego systemu wideo. Prężne
wdrażanie i najnowocześniejsze technologie podniosły poprzeczkę w zakresie zabezpieczeń
komercyjnych, przemysłowych, urzędowych i domowych.
Firma RISCO Group szczyci się osiągnięciami czterech dedykowanych działów, każdego
nakierowanego na inne sektory rynku i kanały dystrybucji:
• Integracja wielu obiektów (RISCO Multi-Site Integration) oferuje integratorom
innowacyjny wachlarz rozwiązań, w tym oprogramowanie do zarządzania zabezpieczeniami,
systemy kontroli dostępu i wykrywania intruza otwarte na integrację z produktami firm
trzecich.
• Profesjonaliści (RISCO Professionals) oferują zaawansowane systemy zabezpieczeń i
produkty dla profesjonalnych instalatorów, skupiając sie na komercyjnym segmencie
runku zabezpieczeń.
• Platforma serwisowa (RISCO Service Platform) otwiera nowe możliwości dla integratorów
i dostawców usług, pozwalając im wprowadzić do swej oferty rozwiązania zabezpieczeń na
platformie SaaS.
• [email protected] [email protected] oferuje stacjom nadzoru i firmom monitorującym
kompleksowy wybór rozwiązań z linii codziennych zabezpieczeń.
4
riscogroup.com
rozwiązań zabezpieczeń
z myślą o Twojej firmie
Hołdując zasadzie skupienia się na potrzebach klientów, firma RISCO Group rozwinęła
zaawansowane tryby obsługi klienta, oferując teraz wsparcie 24 godziny na dobę i 7 dni w
tygodniu przy użyciu nowoczesnych centrów logistycznych i obiektów produkcyjnych.
Od zdalnego obiektu do stacji nadzoru, RISCO Group wprowadza innowacje do ciągle
zmieniającego się świata zabezpieczeń. Elastyczność, prostota instalacji, łatwa obsługa oraz
efektywność kosztowa są elementem każdego rozwiązania… z troską.
Nasz zespół jest kreatywnym zbiorem profesjonalistów z wielu dziedzin, którzy sięgają po
nowe idee, produkty i rozwiązania. Doskonale rozumiemy pojęcia otwartej architektury,
współdziałania, zarządzania systemami w sieci IP i technologii detekcji.
Poprzez globalną sieć oddziałów, dystrybutorów i partnerów firma RISCO Group
zapewnia swoim klientom niezrównane wsparcie przed i po sprzedaży, serwis
i pomoc techniczną.
Troska o innowacje. Troska o jakość. Troska o klientów.
Oto RISCO Group.
riscogroup.com
5
Integracja wielu
obiektów
Rozwiązania dla wielu obiektów
dla integratorów systemów
M
anagerowie zabezpieczeń w dzisiejszych czasach poszukują wygody
i efektywności kosztowej związanych z integracją zabezpieczeń i systemów
automatyki budynków w wielu obiektach.
Zintegrowanie wielu oddalonych od siebie obiektów lub jednej dużej
placówki może stanowić spore wyzwanie. Aby mu sprostać, RISCO Group
oferuje integratorom systemów nowoczesne rozwiązania integracyjne dla
wielu obiektów, które bez wysiłku połączą systemy zabezpieczeń, ochrony
przeciwpożarowej, monitoringu wideo, kontroli dostępu, HVAC i inne związane
z automatyką budynku w jedną pojedynczą platformę.
Firma RISCO Group zrewolucjonizowała świat integracji wielu obiektów
tłumacząc go na język uniwersalny - za pomocą produktów jednej
scentralizowanej platformy umożliwiającej prostą implementację projektu.
riscogroup.com
7
SynopSYS
Integrated Security & Building Management™
SynopSYS Integrated Security & Building Management™ jest kamieniem milowym w
rozwoju technologii zintegrowanych systemów zarządzania bezpieczeństwem i budynkiem.
Zapewnia uproszczone i w pełni zintegrowane narzędzia zarządzania i sterowania obiektem
za pomocą JEDNEGO interfejsu przy użyciu intuicyjnych map synoptycznych. Korzystając z
najbardziej zaawansowanej technologii SynopSYS łączy systemy zabezpieczeń, wykrywania
pożaru, monitoringu wideo, kontroli dostępu, HVAC i inne, zajmujące się automatyką
budynku, w jeden system zarządzania.
Zaprojektowany dla wygodnej implementacji projektu, SynopSYS jest naturalnym
integratorem, idealnym dla budynków komercyjnych i publicznych, dla organizacji złożonych
i rozproszonych. Funkcjonalności sieciowe zapewniają sterowanie obiektami złożonymi z
jednego i większej ilości miejsc poprzez sieć LAN lub WAN i umożliwiają efektywny nadzór i
szybką reakcję na zachodzące zdarzenia.
Dzięki zastosowaniu SynopSYS cały budynek bądź rozproszone obiekty oddalone są
monitorowane i sterowane za pomocą jednego interfejsu użytkownika, na standardowych
komputerach, co zmniejsza zapotrzebowanie na zasoby ludzkie i zwiększa wydajność
operacyjną.
8
riscogroup.com
Architektura SynopSYS Integrated Security & Building Management™
Architektura SynopSYS i funkcjonalności sieciowe zapewniają sterowanie obiektami składającymi się z jednego i
większej ilości miejsc poprzez sieć LAN lub WAN i umożliwiają efektywny nadzór i szybką reakcję na zachodzące
zdarzenia.
NVR/DVR
BMS
Winda
Hub
Stacja robocza SynopSYS
Kontrola dostępu
Firewall
Serwer SynopSYS
System zabezpieczeń
Ochrona przeciwpożarowa
NVR/DVR
Ochrona
przeciwpożarowa
BMS
System
zabezpieczeń
Kontrola
dostępu
Winda
Integracja systemu wideo z SynopSYS umożliwia:
• Uzyskanie dostępu do systemów wideo w wielu
obiektach z jednej lokalizacji
• Ujednolicony układ dla wszystkich zintegrowanych
produktów wideo
• Połączenie systemu wideo ze zdarzeniami w SynopSYS,
co pozwala na prosty podgląd i analizę zdarzeń z
SynopSYS
• Generator raportów dostępny poprzez kliknięcie na
łącze wideo zdarzenia
Integracja systemu kontroli dostępu z SynopSYS
umożliwia:
• Graficzne odwzorowanie wszystkich obszarów i drzwi
budynku
• Zdalne wykonywanie działań systemu kontroli dostępu,
takich jak otwieranie drzwi
• Monitoring w czasie rzeczywistym wszystkich zdarzeń
związanych z kontrolą dostępu
• Dostosowanie aktywacji działań w przypadku wystąpienia
określonych zdarzeń, np. pojawienie się okna kamery, gdy
wystąpi nieuprawnione wejście
Integracja systemu sygnalizacji włamania z SynopSYS
umożliwia:
• Intuicyjne pokazanie urządzeń systemu zabezpieczeń na
mapach budynku
• Duże instalacje z praktycznie nieograniczoną liczbą
central alarmowych
• Zdalne wykonywanie działań takich jak uzbrojenie/
rozbrojenie partycji
• Dostosowanie działań w przypadku wystąpienia
określonych zdarzeń, np. pojawienie się okna kamery, gdy
aktywuje się detektor
Integracja systemu przeciwpożarowego z SynopSYS
umożliwia:
• Intuicyjne odwzorowanie urządzeń przeciwpożarowych
na mapach budynków
• Dostosowywanie działań, w przypadku wystąpienia
określonych zdarzeń, np. pojawienie się okna kamery,
gdy aktywuje się detektor pożaru/dymu
• Analizę zdarzeń i generowanie raportów
• Integrację z różnymi systemami przeciwpożarowymi;
bezpośrednio lub poprzez protokół BACnetl
riscogroup.com
9
SynopSYS
Integrated Security & Building Management™
Cechy SynopSYS szczególnie cenne dla dyrektorów ds. zabezpieczeń:
Moduły dla Dyrektorów
ds. Bezpieczeństwa
za
pSY
S
Ge
n
Synop
portów
Zarządzanie sytuacją Nowość!
Okno Zarządzanie sytuacją służy do zdefiniowania zdarzeń w obiekcie,
czyli unikalnego zestawu aktywacji (urządzeń, usług i stanów), które można
a
dostosować: dołączyć instrukcje tekstowe, lokalizację, aktywację kamer
SynopSYS Autoryzacj
wideo, powiadamianie poprzez SMS i e-mail oraz uruchomienie zewnętrznego
programu. Funkcja Obsługi Zdarzeń w obiekcie umożliwia użytkownikowi zdefiniowanie zestawu połączonych
działań, które pracownicy ochrony muszą wykonać po wystąpieniu każdego zdarzenia.
Szerokie możliwości w zarządzaniu poziomem autoryzacji
Narzędzie zarządzania poziomem autoryzacji w SynopSYS zapewnia menadżerom budynku lub systemu
zabezpieczeń pełną kontrolę nad tym kto, co i kiedy widzi lub robi. Zarządca systemu zabezpieczeń może przyznać
różny poziom uprawnień różnym pracownikom ochrony tak, aby każdy z nich widział i kontrolował swój własny
obiekt lub odpowiedni budynek/piętro. W prosty sposób można ograniczyć sterowanie daną kamerą, mapą lub
przyciskami dla wybranych operatorów.
Praca w wielu językach
Funkcjonalność zapewnia produkty dla firm międzynarodowych, które mają możliwość wyboru języka do użytku w
różnych krajach.
Cechy SynopSYS szczególnie cenne dla firm integracyjnych:
Prawdziwie otwarta architektura
SynopSYS używa ogólnie dostępnych standardów
wszystkich
interfejsów
Moduły
dla Dyrektorów
ds. Bezpieczeństwa
dla uproszczenia interakcji z różnymi rodzajami
urządzeń i pakietami
Syno
a
oprogramowania innych firm.
pSY
ocz
ob
en
portów
SY
SS
t
Synop
r Ra
ato
er
Narzędzie rozwoju systemu
SynopSYS SDK pozwala innym firmom na opracowanie sterowników w
celach integracji.
Sy
n
SG
Stud
io
R
ja
S
SY
op
Ser
we
r
Sy
YS
pS
no
ac
Moduły dla Integratorów
Prosta i elastyczna implementacja projektu
SynopSYS zawiera wszechstronne i elastyczne narzędzia Integratora do
S
ja
pSY
Admin
SynopSYS Autoryzacikonkami
tworzenia profesjonalnych map synoptycznych z przejrzystymi
istracja Syno
i interaktywnymi przyciskami i pozwala na pełną i natychmiastową
reakcję na zachodzące zdarzenia.
Logika i wizualizacja (kolor i rozmiar ikonek, wygląd przycisków itd.) związane ze stanem urządzeń jest bardzo
elastyczna. SynopSYS pozwala na pełne dopasowanie produktu do wymagań danego projektu i użytkownika,
bez potrzeby zwracania się do dystrybutora z prośbą o dodatkową modyfikację oprogramowania. Jeśli zachodzi
taka potrzeba, Integrator systemu może nawet zdefiniować w obiekcie unikalne zachowanie i scenariusz dla
wybranych urządzeń zgodnie z wymaganiami zarządców systemu zabezpieczeń. To kosztowo efektywne
rozwiązanie skraca cykl implementacji projektu.
10
riscogroup.com
Sy
n
oc
ob
S
SY
op
S
Stud
io
R
ja
Moduły dla Integrator
SY
SS
t
ac
Syno
r Ra
ato
er
Efektywność kosztów dla instalacji komercyjnych
Pojedyncze narzędzie pozwala na zarządzanie wszystkimi systemami
zabezpieczeń i automatyki budynku, z jednej sterowni, przy udziale jednego
zespołu kontrolerów. Skutkuje to ulepszonym i bardziej efektywnym kosztowo
zarządzaniem obiektem, wraz z scentralizowaną i wydajną kontrolą w
sytuacjach kryzysowych.
p
Admin
istracja Syno
Przykłady zastosowań integracji
Rozwiązania integracyjne RISCO Group zostały zastosowane w setkach organizacji na całym świecie. Poniżej
przedstawiono projekty, które pokazują jak nasze rozwiązania integracyjne pomagają pracownikom działów
zabezpieczeń wykonywać ich pracę i chronić swoje organizacje.
Duża firma dostarczająca elektryczność we Włoszech
Firma Sintel wybrała platformę zarządzania zabezpieczeniami i
budynkiem SynopSYS RISCO Group do nadzorowania i sterowania
wszystkimi ich obiektami. SynopSYS umożliwia uzyskanie ogólnego
obrazu wszystkich obiektów firmy w czasie rzeczywistym przy użyciu
jednego intuicyjnego interfejsu użytkownika.
SynopSYS zredukował koszty firmy i uczynił zarządzanie i ochronę
jej rozrzuconych po wielu lokalizacjach obiektów znacznie bardziej
efektywnymi.
Kompleks kinowy Cinema City
Platformę zarządzania zabezpieczeniami i budynkiem SynopSYS firmy
RISCO wdrożono, aby nadzorowała i sterowała całym multipleksem.
SynopSYS łączy systemy zabezpieczeń, ochrony przeciwpożarowej,
monitoringu wideo, kontroli dostępu, HVAC i inne związane z automatyką
budynku w jeden, przyjazny użytkownikowi interfejs zlokalizowany w
centralnej sterowni. System automatyki został tak skonfigurowany, aby
aktywować kamerę, gdy zostaną otwarte drzwi wyjścia awaryjnego, co
udostępnia personelowi podgląd w trybie żywym i pozwala na szybką i
efektywną reakcję.
Kampus uniwersytecki w Szwajcarii
System kontroli dostępu firmy RISCO Group został zintegrowany z
rozwiązaniem zarządzania zabezpieczeniami i budynkiem SynopSYS.
Umożliwiło to nadzór i sterowanie systemem kontroli dostępu na terenie
całego kampusu przy użyciu jednego interfejsu. SynopSYS zapewnia
ogólny obraz wszystkich budynków i pomieszczeń całego obiektu na
intuicyjnych synoptycznych mapach w czasie rzeczywistym.
Duża drukarnia
Platforma zarządzania zabezpieczeniami i budynkiem SynopSYS
wdrożono, aby nadzorowała i sterowała systemami ProSYS, kontroli
dostępu i sieciowym DVR RISCO Group. Przy użyciu jednego interfejsu
użytkownika systemem zarządza dyrektor ds. zabezpieczeń firmy oraz
13-tu uprawnionych operatorów. Podgląd z wideo w trybie żywym
wyświetlany jest, gdy tylko wystąpi odmowa dostępu do drzwi lub alarm
wykrycia intruza – a sieciowy DVR zapewnia aktywowany zdarzeniem
zapis o wysokiej jakości. SynopSYS dezaktywuje także karty dostępu, które
nie były używane przez zdefiniowany okres czasu.
riscogroup.com
11
AxesPlus™
An RSP™ Solution
Witamy w świecie Zarządzania Dostępem!
W dzisiejszym świecie, gdy pracownicy działów zabezpieczeń dużych organizacji muszą
zarządzać setkami pracowników w wielu lokalizacjach postępując zgodnie ze ściśle
określonymi procedurami, zwykłe systemy kontroli dostępu nie zapewniają wystarczających
rozwiązań. Wzrasta potrzeba integracji kontroli dostępu z innymi systemami, jak wideo czy
zabezpieczeniami IT.
Firma RISCO Group, korzystając z 15 lat doświadczeń w tworzeniu systemów kontroli dostępu
na dużych organizacji, rozwinęła i oferuje najbardziej zaawansowane rozwiązanie w zakresie
zarządzaniem dostępem na rynku, które bazuje na dystrybuowanej inteligencji, serwerach w
centrum danych i technologii systemów komputerowych w modelu chmury obliczeniowej.
Dzięki AxesPlus możesz korzystać z rozwiązań zarządzania dostępem ze wszystkimi tymi
funkcjami, o których marzyłeś.
Z AxesPlus odległe projekty znajdują sie w Twoim zasięgu!
System zarządzania dostępem
Aktywne zarządzanie a nie tylko
sterowanie
Aktywny
Odpowiedni
Faktyczna funkcjonalność,
której potrzebujesz
Rzeczywisty
Odpowiedni dla wszystkich
organizacji, od małych biur
do wielkich korporacji o wielu
lokalizacjach
12
riscogroup.com
Przyjazny dla
użytkownika
Przyjazny i prosty w
obsłudze interfejs
użytkownika
Prosty w instalacji i obsłudze
Prosty
Skalowalny
Skalowalność
dostępna krok po
kroku lub opcja
szybkiego ulepszenia
System zarządzania dostępem dla wielu obiektów AxesPlus
Siedziba główna firmy
Manager zabezpieczeń w skali globalnej
• Wdraża politykę zarządzania dostępem
• Określa uprawnienia pracowników
lokalnych działów zabezpieczeń
• Ustala zasady postępowania dla odwiedzających
• Nadzoruje obsługę zdarzeń
• Generuje raporty przeszłych zdarzeń
Lokalny oddział 5
Internet
Lokalny oddział 4
Lokalny oddział 3
Lokalny oddział 2
Lokalny oddział 1
Sekretarka
Pracownik lokalnego
działu zabezpieczeń
harmonogram wizyt
• Ustala
odwiedzających i
działania osób
• Przyjmuje
• Nadzoruje
wydaje karty dostępu
posiadających karty dostępu
kartami dostępu
na zdarzenia i w razie
• Zarządza
• Reaguje
pracowników i wykonawców
potrzeby podejmuje działania
Pracownicy
prośby o wizyty poprzez
• Inicjują
formularze sieciowe
zapobiegawcze
alarmy zgodnie z
• Obsługuje
poziomem zagrożenia
riscogroup.com
13
AxesPlus™
Zalety korzystania z rozwiązania AxesPlus™
Nieograniczona pojemność systemu
• Praktycznie nieograniczona skalowalność do tysięcy drzwi
• Innowacyjne korzystanie z inteligentnych kart dostępu pozwalających na nieograniczoną ilość użytkowników i
•
funkcję w pełni bezpiecznego antipassbacku
Obsługa wszystkich rodzajów czytników (biometryczne, odczytu/zapisu, Mifare, DESFire i inne)
Intuicyjne reguły udzielania dostępu
• Przełomowa prostota definiowania reguł udzielania dostępu przy użyciu naturalnego języka
• Szeroki wachlarz opcji praw dostępu dla danej osoby, grupy, linii lub lokalizacji
° "Dział R&D" może uzyskać dostęp do "Budynku 2" w trakcie "Godzin pracy"
° "Pracownik okresowy" nie może uzyskać dostępu do "Terenu parkingu"
° "Osoby na trzecim piętrze" mogą uzyskać dostęp do "windy"
Zaawansowany harmonogram aktywności praw dostępu
• Zaawansowany harmonogram aktywności praw dostępu
• Rekurencja dziennych, tygodniowych, miesięcznych i rocznych planów dostępu
• Zdefiniowane z góry daty wygaśnięcia dostępu, na przykład:
° prawa dostępu studentów są ważne jedynie w trakcie semestru
Proste i przejrzysty system śledzenia zdarzeń
• Intuicyjne mapy graficzne do monitorowania zdarzeń i identyfikowania incydentów związanych z
zabezpieczeniami
• Powiadomienia o zachodzących wydarzeniach poprzez e-mail lub SMS
• Zaawansowane generowanie raportów
• Pełny i złożony ślad kontrolny
Zarządzanie kryzysem
• Zarządzanie poziomem kryzysu z obsługą protokołów DEFCON, ISPS i Vigipirate
• Natychmiastowa zmiana poziomu kryzysu dla obiektu/lokalizacji/linii/drzwi pociągająca za sobą modyfikację
praw dostępu
Przyjazny dla użytkownika interfejs
• Poziom dostępu uzależniony od roli danej osoby z różnym wyglądem interfejsu dla managerów zabezpieczeń,
•
•
•
•
14
pracowników ochrony i recepcjonistek
Zdecentralizowane poziomy autoryzacji, co sprawia, że managerzy obiektów mogą udzielić prawo dostępu
jedynie do własnych drzwi przy zastosowaniu harmonogramów i reguł udzielania dostępu
Procedura zapytania o zdarzenie bazująca na programie-pomocniku
Dostosowywany interfejs użytkownika i układ ekranu
Interfejs graficzny do definiowania opcji automatyki i reguł postępowania
riscogroup.com
Wbudowany system zarządzania wieloma obiektami
• Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do wielu obiektów przy użyciu jednej karty
• Prawa dostępu są ustalane dla danej osoby i automatycznie stosują się do wszystkich kart lub referencji, jakie
•
użytkownik przedstawi, aby uzyskać dostęp
Managerowie mogą sterować wybranymi drzwiami w wielu obiektach
Dystrybuowana infrastruktura
• Architektura bazująca na modelu chmury obliczeniowej pozwala na przechowywanie serwera i bazy danych w
•
•
•
•
•
•
siedzibie firmy lub w centrum danych
Integracja z systemami firmowymi co zapewnia powiadomienia o zdarzeniach i import/eksport danych w
czasie rzeczywistym przy użyciu serwisów sieciowych
Globalny dla całego systemu nadzór nad referencjami i efektywna kosztowo instalacja i konserwacja
Dostępność systemu z każdego miejsca na świecie
Centralna baza danych i sterowanie przy użyciu
dystrybuowanej w obiekcie inteligencji zapewniają szybką i
efektywną pracę
Szyfrowana transmisja danych (SSL 128-bitowe
szyfrowanie)
Zaawansowane opcje dostępu do serwera zabezpieczeń
przy użyciu jednorazowego hasła (OTP) dla każdej sesji
Intuicyjne reguły udzielania dostępu AxesPlus
Koncepcja “reguł” pozwala na przełożenie polityki postępowania firmy na system zarządzania kontrolą dostępu.
Definicja reguł udzielania dostępu jest wysoce intuicyjna i bazuje na naturalnym języku, opisując Kto Może być
Gdzie i Kiedy:
Kto – Dowolna Osoba lub Grupa
Kiedy – Dowolny Obszar pod Nadzorem
Kiedy – Dowolny Moment Określony w Harmonogramie
Jeśli Reguła Zostanie Złamana – Zostanie Podjęte Automatyczne Działanie
Zaawansowane narzędzia zarządzania AxesPlus pozwalają na stworzenie reguł bazując na fizycznej lub
organizacyjnej strukturze obiektu: definiując lokalizacje fizyczne jak budynki i piętra lub lokalizacje logiczne jak
działy, obszary publiczne itd. Każdym oddziałem lokalnym można zarządzać oddzielnie lub zgodnie z globalną
polityką firmy.
Przykłady reguł AxesPlus:
Lokalizacja fizyczna:
Wszyscy pracownicy siedziby głównej mogą uzyskać dostęp przez frontowe drzwi wejściowe w trakcie godzin pracy
Pracownicy oddziału brytyjskiego mogą wejść jedynie do swojej lokalnej siedziby
Lokalizacja logiczna:
Joe, manager działu logistyki może uzyskać dostęp do wszystkich magazynów na świecie określonych jako
“magazyny logistyki”
William jest wicedyrektorem działu R&D. Może on uzyskać dostęp do wszystkich centrów R&D na świecie
riscogroup.com
15
AxesPlus™
Urządzenia AxesPlus™
Rozwiązanie AxesPlus korzysta z efektywnej i elastycznej dystrybuowanej architektury.
Jest skalowalne od małych biur po duże korporacje o wielu lokalizacjach.
Instalacja i konserwacja są proste dzięki oddzieleniu urządzeń od oprogramowania.
• Wbudowana komunikacja IP z opcjonalnym modułem GSM/GPRS i PSTN
• Protokół magistrali RISCO pomiędzy elementami
• Doskonałe wyważenie ładunku
• Wydajna i elastyczna architektura
• Wysoka dostępność i redundancja – pracuje bez połączenia z serwerem
• Funkcja zdalnego ulepszenia wersji oprogramowania
Kontroler AxesPlus 4-Door obsługuje do czterech par drzwi i zawiera jeden sterownik
Rmain i dwa moduły wejść/wyjść Rdoor.
Moduł
we/wy Rdoor
Moduł
we/wy Rdoor
Sterownik IP Rmain
PSTN
16
riscogroup.com
GSM/
GPRS
Sterownik Rmain
Sterownik Rmain obsługuje do czterech par drzwi,
64,000 kart dostępu i funkcję komunikacji IP. Może
pracować w trzech trybach: jako sterownik, serwer
Proxy lub połączenie sterownika/serwera Proxy.
Moduł we/wy Rdoor
Moduł wejść/wyjść Rdoor obsługuje 2 pary drzwi (4
czytniki) i spełnia wymagania każdego zastosowania
dzięki prostocie okablowania i instalacji.
• W trybie sterownika: steruje do 4 parami drzwi, obsługuje 2
moduły we/wy Rdoor (8 czytników)
• W trybie serwera Proxy: działa jako bramka dla do 16
sterowników Rmain (64 par drzwi)
• W trybie połączenia sterownika/serwera Proxy: obsługuje 2
moduły Rdoor (4 pary drzwi) i także działa jako bramka dla
do 4 sterowników Rmain (16 par drzwi)
• Obsługuje 2 pary drzwi (4 czytniki)
• 4 wejścia i 4 wyjścia
• Diody LED zapewniają wyświetlanie informacji o stanie
• Oddzielne zasilanie dla drzwi i zamków zapewnia wyższą
niezawodność
• Uproszczone okablowanie zamka drzwi z opcją wyboru
trybu otwarte/zamknięte w przypadku awarii
Czytnik inteligentnych
kart RISCO
Czytnik inteligentnych kart RISCO
używa zaawansowanej technologii
RFID opakowanej w trwałą i stylową
obudowę.
Detektory z
funkcją żądania
wyjścia iREX
iREX i iREX Plus spełniają najsurowsze kryteria
odnośnie funkcji żądania wyjścia. Wypisane poniżej
urządzenia mogą być użyte w szerokim wachlarzu
zastosowań.
Gotowe zestawy
AxesPlus
• 13.56MHz RFID
• Obsługuje zarówno technologię odczytu i zapisu, jak i tylko
odczytu
• Protokoły RS232 i Wiegand
• Opcja montażu na ścianie lub na suficie do wysokości 4.6m
• Regulowany czas opóźnienia pracy zapadki
• Zastosowanie przy drzwiach o pojedynczych lub
podwójnych skrzydłach
• Parametry wysokiego poziomu zabezpieczeń w iREX Plus
• Szybki i prosty w instalacji przy odpowiedniej przestrzeni
na okablowanie
ACXK4
Zestaw dla 4 par drzwi: Duża obudowa + Rmain + 2 x Rdoor + zasilacz
ACXK2
Zestaw dla 2 par drzwi: Duża obudowa + Rmain + 1 Rdoor + zasilacz
ACXKMAIN
Zestaw Main/Proxy: Średnia obudowa + Rmain + zasilacz
ACXKPS3
Zasilacz 3A w średniej obudowie
ACXMAIN
Płytka sterownika Rmain dla 4 par drzwi (8 czytników)
ACXDOORS
Płytka modułów we/wy Rdoor dla 2 par drzwi (4 czytniki)
ACXPS3
3A Zasilacz
ACXBOXS
AxesPlus w małej obudowie dla jednego modułu Rdoor
Moduły
komunikacyjne
ACXPSTN
Moduł PSTN AxesPlus
ACXGSM
Moduł GSM/GPRS AxesPlus
Czytniki
AC500R11
Czytnik inteligentnych kart RISCO (13.56MHz)
Żądanie wyjścia
AC700
Detektor z funkcją żądania wyjścia iREX
AC700P
Detektor z funkcją żądania wyjścia iREX Plus
Elementy
AxesPlus
riscogroup.com
17
Profesjonaliści
Innowacyjne i niezawodne produkty
dla profesjonalistów z dziedziny zabezpieczeń
R
ISCO Group projektuje, rozwija i dystrybuuje szeroki zakres wysokiej jakości
rozwiązań w dziedzinie systemów sygnalizacji włamania i napadu. Systemy
przewodowe, hybrydowe i bezprzewodowe oraz detektory są dopasowywane
do profesjonalnych instalacji komercyjnych, przemysłowych, urzędowych i
domowych na całym świecie.
Bazując na nowatorskich, opatentowanych technologiach, latach praktyki,
stałym napływie doświadczeń ze zrealizowanych projektów i poświęceniu dużej
uwagi jakości i innowacyjności, firma RISCO Group stworzyła zaawansowane
rozwiązania dla profesjonalnych instalatorów, spełniające odpowiednie
międzynarodowe i lokalne normy.
Systemy te oferują profesjonalistom z dziedziny zabezpieczeń elastyczność
projektu, prostotę użycia oraz najbardziej zaawansowane narzędzia do zdalnej
diagnostyki i komunikacji.
Zainstalowane w bankach, na uczelniach, w punktach sprzedaży, w biurach
i w kompleksach mieszkalnych, systemy i detektory RISCO Group są idealnym
rozwiązaniem dla profesjonalnych instalacji niezależnie od ich rozmiaru.
riscogroup.com
19
Systemy | ProSYS™
ProSYS™ to zintegrowany system zabezpieczeń stopnia 3, który jest prosty w instalacji,
a jednak charakteryzują go elastyczność i obszerny zestaw funkcji i akcesoriów tak, aby
pasował do każdego zastosowania. ProSYS™ wraz z detektorami magistralowymi RISCO
pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze - ograniczając wydatki na okablowanie, ekspandery
linii, czas instalacji i konserwację na terenie obiektu.
ProSYS™ sprawdził się w instalacjach w tysiącach organizacji, w tym w bankach, w instytucjach
komercyjnych, publicznych i w innych.
• Jeden system pasujący do każdego zastosowania
• Pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze dzięki magistrali RISCO
• Stylowe i niedrogie klawiatury dotykowe dodają każdej instalacji poczucia elegancji
• Zaawansowana komunikacja – zintegrowane sygnały dwukanałowe IP oraz GSM/GPRS przy użyciu modułów
mieszczących się w głównej obudowie
• Idealny dla projektów wielo-obiektowych przy użyciu platformy zarządzania zabezpieczeniami i budynkiem
SynopSYS
• ProSYS ma budowę modularną i łatwo go rozbudowywać. Wystarczy zainstalować podstawowy system
wykrywania intruza i dodawać moduły i funkcjonalności - czy będzie to komunikacja dwukanałowa IP i GSM/
GPRS, system kontroli dostępu, moduł głosowy czy bezprzewodowy - zależnie od potrzeb klienta i rozwoju
budżetu
Wkrótce! ProSYS z do 512 liniami
20
riscogroup.com
ProSYS z SynopSYS dla rozwiązań wielo-obiektowych i dużych projektów
ProSYS™ został zaprojektowany, aby spełniać wymagania dużych projektów. Dzięki wsparciu SynopSYS firmy
RISCO Group system umożliwia zabezpieczanie i zdalne sterowanie kilkoma obiektami przy użyciu jednego
graficznego interfejsu użytkownika.
Magistrala RISCO
Dzięki magistrali RISCO instalatorzy oszczędzają cenny czas i ograniczają wydatki korzystając z detektorów
magistralowych i unikalnych narzędzi diagnostycznych RISCO.
Okablowanie zgodne z przemysłowym standardem
Okablowanie magistrali RISCO
Oszczędność długości okablowania
Wszystkie detektory magistralowe można zainstalować na 4-żyłowym kablu alarmowym, co eliminuje potrzebę
prowadzenia przewodów od centrali lub ekspandera linii do każdego pojedynczego detektora.
Oszczędność pracy
Kładzenie mniejszej ilości kabli oznacza mniej godzin pracy. Poza tym detektory magistralowe RISCO instaluje sie
szybciej niż zwykłe czujki, gdyż okablowanie centrali jest prostsze, niepotrzebne są rezystory końca linii, zaś parametry
wykrywania ustawia się zdalnie.
Oszczędność odwiedzin w obiekcie w celu konserwacji
Zdalne sterowanie i diagnostyka pozwalają na konfigurację i odczytanie wszystkich parametrów detektora
magistralowego RISCI zdalnie, co oszczędza sporo cennego czasu potrzebnego na instalację i konserwację. Zdalnie
można też zmierzyć napięcie wejściowe DC każdego detektora magistralowego RISCO, a także zmienić jego czułość.
Unikalny test magistrali
Test magistrali RISCO sprawdza jakość komunikacji pomiędzy centralą i każdym modułem na magistrali. Test pomaga
sprawdzić okablowanie i komunikację między modułami na magistrali, umożliwia zlokalizowanie miejsc wadliwego
okablowania lub innych sporadycznych usterek przy użyciu zdalnego komputera PC i pozwala na zwiększenie długości
okablowania magistrali.
Technologia automatycznej instalacji
Technologia automatycznej instalacji (Auto-Install™) na magistrali RISCO upraszcza procedurę instalacji: po załączeniu
system wykrywa, rozpoznaje i rozpoczyna konfigurację podłączonych modułów.
riscogroup.com
21
Systemy | ProSYS™
Detektory magistralowe i sygnalizatory RISCO
Detektory magistralowe i sygnalizatory dźwiękowe RISCO pozwalają
oszczędzić czas i ograniczyć koszty okablowania, ekspanderów linii,
instalacji i konserwacji na terenie obiektu.
• Detektory zewnętrzne, bariery podczerwieni, detektory przemysłowe,
sufitowe i komercyjne
• Detektory magistralowe i barierowe iWISE posiadają dodatkowe wejście
linii do dodania kontaktronu dla drzwi/okna lub innego detektora, co
pozwala oszczędzić na okablowaniu z powrotem do centrali
• Unikalny sygnalizator zewnętrzny z podświetlanym logo
RP128BZE
Magistralowy ekspander dla 32 linii
Szczegóły na temat detektorów i sygnalizatorów magistralowych znajdują sie na stronach 40-53
Klawiatury, klucze zbliżeniowe i audio
• Dyskretne klawiatury dotykowe z czytnikiem zbliżeniowym
dostępne w czerni lub bieli
• Intuicyjny interfejs użytkownika obsługiwany za pomocą menu
• Interaktywny moduł głosowy z pełną obsługa menu, zdalnych
komunikatów i operacji, funkcją nasłuchu i rozmowy z obiektem
• Zbliżeniowe czytniki kart do prostego uzbrajania/rozbrajania
• Moduł Transferu Programu jako kopia bezpieczeństwa oraz dla
kopiowania programu do innych systemów
RP128KP01
RP128KPP1
RP128KP02
RP128KPP2
RP200KT
RP128KCL
RP128KCLP
RP128KTAG
RP128PKR
RP128EV
RP128EVL
RP128EE
Klawiatura dotykowa, Czarna
Klawiatura dotykowa z funkcją zbliżeniową, Czarna + 2 klucze
Klawiatura dotykowa, Biała
Klawiatura dotykowa z funkcją zbliżeniową, Biała + 2 klucze
10 kluczy dla klawiatur dotykowych
Klawiatura LCD
Klawiatura LCD z funkcją zbliżeniową
10 kluczy dla klawiatur LCD z funkcją zbliżeniową
Uniwersalny czytnik klucza zbliżeniowego
Interaktywny moduł głosowy
Moduł nasłuchu i rozmowy
Moduł transferu programu
Rozszerzenie Bezprzewodowe
ProSYS™ oferuje szeroki wachlarz akcesoriów bezprzewodowych
dla obiektów trudnych do okablowania
• Pomiar szumu i siły sygnału detektora wyświetlone na klawiaturze LCD
• Detektory zewnętrzne, PIR, PIR odporne na ruchy zwierząt, wstrząsowe,
stłuczenia szkła, dymu, zalania, gazu, CO i kontaktrony okienne/drzwiowe
• Piloty i nadajniki napadowe
RP128EW08
RP128EW16
Bezprzewodowy odbiornik 8 linii
Bezprzewodowy odbiornik 16 linii
Informacje na temat akcesoriów bezprzewodowych znajdują się na stronach 33-37
Kontrola dostępu
• Zintegrowany system kontroli dostępu z funkcją anti-passback, do
16 czytników/drzwi
• Obsługuje czytniki magnetyczne, zbliżeniowe, kodów paskowych i
biometryczne (protokoły Wiegand i Clock&Data)
RP128EAC
AC500R11
22
Moduł kontroli dostępu dla 2 drzwi
Czytnik inteligentnych kart, 13.56MHz
riscogroup.com
Zasilacze
• Zasilacz impulsowy (SMPS) 3A z pełnym nadzorem i zaawansowaną
zdalną diagnostyką
• Nadzorowany zasilacz 1.5A
RP128PSPS
RP128EPS
RP128EPSP
RP296EPS
Zasilacz 3A SMPS w metalowej obudowie
Zasilacz 3A SMPS PCB
Zasilacz 1.5A w metalowej obudowie
Zasilacz 1.5A PCB
Moduł AGM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zaawansowany moduł GSM/GPRS
Tryby pracy podstawowy lub zapasowy
Łączność GPRS klasy 10
Raportowanie do stacji monitorującej poprzez GSM i SMS do
odbiornika IP/GSM, z szyfrowaniem 128-bitowym AES i aktywnym
próbkowaniem (polling)
Wybór sposobu wysyłania komunikatów o zdarzeniach: głosowe/
SMS/e-mail
Zdalne sterowanie centralą za pomocą SMS z potwierdzeniem
wykonania komendy
Zdalny Upload/Download poprzez GPRS
Obsługa kart SIM z przedpłatą (typu pre-paid)
Instalacja w obudowie ProSYS™ lub w oddzielnej metalowej
obudowie
RP128GSX
Ekspander jednej linii
Nowość!
• Możliwość podłączenia każdego detektora przekaźnikowego do
magistrali RISCO
• Niewielki rozmiar pozwala na umieszczenie w każdym detektorze
RP128EZ1
Ekspander jednej linii
Oprogramowanie odbiornika IP/GSM
• Pakiet oprogramowania stacji monitorującej, który pracuje w
połączeniu z ACM lub AGM
• Oprogramowanie otrzymuje zaszyfrowany protokół z ACM lub
AGM i tłumaczy zdarzenia na standardowe protokoły używane
przez aplikacje stacji monitorującej
RP128IP
Płyta CD z oprogramowaniem odbiornika IP/GSM i licencją
Stacja monitorująca
Pełna wersja
magistralowego AGM
GSM/GPRS
Zdalne
oprogramowanie
konfiguracyjne
Centrala ProSYS™
Pojedyncza skrzynka zawierająca
centralę i system komunikacji
dwukanałowej.
RP128
RP140
RP116
Weryfikacja
wideo
Odbiornik
IP/GSM
Monitoring użytkownika
IP/Internet
Centrala ProSYS 128 linii
Centrala ProSYS 40 linii
Centrala ProSYS 16 linii
Weryfikacja
wideo
Komunikacja radiowa
dalekiego zasięgu
Zintegrowane systemy
wideo i zarządzania
budynkiem
PSTN/Dial Up
Rozszerzenia Przewodowe
Szeroki wachlarz przewodowych modułów rozszerzenia, w tym:
• Moduły rozszerzenia wielu linii
• Moduły rozszerzenia wyjść
• Rozszerzenie pamięci zdarzeń
• Adapter X-10
• Adapter drukarki obsługuje każdą standardową drukarkę równoległą
• Adaptery PC do lokalnego upload/download
RP128EL5
RP128EL9
RP296E04
RP296E08
RP128EZ08G3
RP128EZ16G3
RP296EZ8
RP296EZ16
RP128EZ8F
RP128EUSB
RP128PRT
RP296EXT
RP128B5
RP128B2
Moduł rozszerzenia dla 512 zdarzeń
Moduł rozszerzenia dla 999 zdarzeń
Moduł 4 wyjść przekaźnikowych (3A)
Moduł 8 wyjść z otwartym kolektorem (70mA)
Moduł linii z potrójnym parametrem dla 8 linii
Moduł linii z potrójnym parametrem dla 16 linii
Moduł rozszerzenia 8 linii
Moduł rozszerzenia 16 linii
Moduł rozszerzenia 8 linii z szybkim czasem reakcji
Adapter RS232 na RS485
Adapter równoległej drukarki na RS485
Adapter X-10
Plastikowa skrzynka na akcesoria
Metalowa skrzynka ProSYS
Wiadomości
SMS
Powiadamianie
przez e-mail
Szybki modem PSTN
• 2400bps dla szybkiego programowania upload/download
RP128MD24
Szybki modem PSTN 2400bps
Moduł ACM
• Zaawansowany moduł komunikacji IP
• Bezpieczna komunikacja IP z SSL, szyfrowaniem 256-bitowym AES,
częstą zmianą klucza szyfrowania
• Kompatybilny z 10BaseT i 100BaseT dupleks
• Wielokanałowa komunikacja IP umożliwiająca:
° Jednoczesne raportowanie o zdarzeniach i upload/download
° raportowanie o zdarzeniach na adresy e-mailowe
• Obsługa statycznego lub dynamicznego adresowania IP (DHCP)
• Integracja z aplikacjami innych firm za pomocą protokołów
Modbus lub XML
• Instalacja w obudowie ProSYS™
RP128AB01
RP128AA01
Wersja bazowa ACM (Interfejsy RS485 i Ethernet)
Wersja bazowa ACM + interfejs modemu
riscogroup.com
23
Systemy | LightSYS™
Profesjonalni instalatorzy na całym świecie wybierają hybrydowy system zabezpieczeń
LightSYS do realizowanych przez siebie instalacji rynku masowego.
LightSYS™ oferuje niezwykłą elastyczność dzięki zaawansowanej komunikacji IP i GSM/
GPRS lub radiowej dalekiego zasięgu, a także szeroki wybór detektorów przewodowych,
bezprzewodowych lub magistralowych RISCO. Korzystając z zalet najnowszych technologii
i szerokiego asortymentu akcesoriów RISCO Group, LightSYS™ jest ostateczną bronią w
walce o zdobycie rynków niewielkich komercyjnych i mieszkaniowych zastosowań.
Cechy główne
• Przewodowe, bezprzewodowe lub magistralowe detektory RISCO
• Elastyczne opcje komunikacji dostępnej wprost z głównej obudowy: podłączane moduły GSM/GPRS i IP,
•
•
•
•
•
•
24
wbudowane łącze sieci PSTN oraz opcjonalna łączność radiowa dalekiego zasięgu programowalna poprzez
LightSYS
Możliwość instalacji bezprzewodowego odbiornika wewnątrz lub na zewnątrz głównej obudowy
Oporność końca linii do wyboru i zdalny pomiar oporności linii
Technologia magistralowa RISCO pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze, zaś funkcje automatycznej instalacji i
testów magistrali upraszczają procedury instalacji i konserwacji
Elastyczne drzewo menu wyświetla jedynie potrzebne opcje zależnie od zainstalowanych urządzeń i poziomu
uprawnień
Prosty system ulepszania oprogramowania przy użyciu pamięci przenośnej
Zaawansowane oprogramowanie konfiguracyjne dla komputerów PC umożliwia proste zdalne lub lokalne
programowanie
riscogroup.com
Zastosowanie bezprzewodowego
odbiornika LightSYS do kontroli wjazdu na
parking
Bezprzewodowy odbiornik LightSYS obsługujący do 200 breloków
i 2 wyjścia idealnie nadaje sie do zastosowania przy sterowaniu
bramką wjazdową na parking.
Elastyczne opcje instalacji:
• Wewnątrz głównej obudowy na magistrali LightSYS
° Na zewnątrz głównej obudowy na magistrali LightSYS
•
•
° Jako osobny odbiornik bezprzewodowy
Do 32 bezprzewodowych linii i 16 breloków ze zmiennym kodem
2 programowalne wyjścia (przekaźniki 1A)
Komunikacja radiowa dalekiego zasięgu
Firma RISCO Group połączyła siły z liderem w komunikacji radiowej
dalekiego zasięgu, firmą KP Electronics, aby udostępnić swym klientom
zaawansowane rozwiązanie do raportowania.
•
Moduły te można teraz w prosty sposób instalować na magistralach
LightSYS lub ProSYS, co pozwala na przesyłanie szczegółowych raportów
poprzez magistralę RISCO. Główne zalety takiego rozwiązania to:
Możliwość wysyłania szczegółowych informacji na temat zdarzeń,
takich jak numer linii, do stacji nadzoru
Wyeliminowanie potrzeby wykonywania czasochłonnego i żmudnego okablowania wyjść, potrzebnego do
przesyłania informacji o każdym zdarzeniu przez nie-zintegrowane konwencjonalne nadajniki radiowe
•
W przypadku systemu LightSYS integracja postępuje nawet o krok dalej. Parametry nadajnika można teraz
zaprogramować przy użyciu klawiatury LightSYS lub oprogramowania konfiguracyjnego, zaś moduły nadajnika
zostały zaprojektowane tak, aby pasować do obudowy LightSYS jako standardowe akcesoria RISCO.
riscogroup.com
25
Systemy | LightSYS™
Magistralowe detektory i
sygnalizatory RISCO
• Oszczędność na okablowaniu i kosztach pracy
• Zdalne programowanie i diagnostyka
• Zmniejszone koszty na ekspandery linii
RK815DTBG2
RK815Q0BG2
RS200WAP
RS200WA
Magistralowy iWISE dualnych technologii Stopnia 2
Magistralowy iWISE poczwórny Stopnia 2
ProSound™ ze zbliżeniową ochroną przeciw-sabotażową
ProSound™
Szczegóły na temat magistralowych detektorów i sygnalizatorów RISCO
znajdują się na stronach 40-53
Bezprzewodowy odbiornik
Bezprzewodowy odbiornik LightSYS jest niezwykle
prosty w instalacji i obsługuje szeroki wachlarz
akcesoriów bezprzewodowych RISCO.
RP432EW Bezprzewodowy odbiornik LightSYS dla 32 linii
Szczegóły na temat bezprzewodowych akcesoriów znajdują
sie na stronach 33-37
Przewodowe detektory
Szczegóły na temat detektorów znajdują sie na
stronach 40-53
Centrala alarmowa LightSYS™
Weryfikacja wideo
• Powiadamianie: Zdalne powiadamianie wizyjne w
przypadku aktywacji alarmu
• Weryfikacja: Ograniczenie kosztów fałszywych
alarmów dzięki wizualnej weryfikacji sekwencji
obrazów
• Zdalny podgląd obrazów na żądanie użytkownika
• Podgląd i sterowanie przy użyciu aplikacji smartfonów,
dostępu sieciowego lub SMSów
26
riscogroup.com
• 8-32 linii – przewodowe/bezprzewodowe/magistralowe
• 4 partycje
• Bezprzewodowy ekspander i wszystkie moduły komunikacji
mieszczą się w głównej obudowie
• Warystory zapewniają ochronę przed gwałtownym skokiem
napięcia
• Termistory PTC – bezpieczniki, których nie trzeba wymieniać
po wystąpieniu stanu nad-przepływu prądu
• Możliwość zdalnego ulepszenia oprogramowania
• Rejestr 500 zdarzeń
Stacja monitorująca
GSM/GPRS
Weryfikacja wideo
Zdalne
oprogramowanie
konfiguracyjne
IP/Internet
Radio dalekiego
zasięgu
PSTN/Dial Up
Centrala
Klawiatury
RP432M
RP432B
RP432PS
RP432KP
RP432KPP
RP128KP01
RP128KPP1
Audio
Komunikacja
RP128KP02
RP128KPP2
RP128PKR3
RP200KT
RP432EV
RW132EVL
RP432GSM
RW132IP
RP432MD
RP432LRU
RP432LRV
Płyta Główna LightSYS
Obudowa LightSYS z poliwęglanu
Zasilacz LightSYS
Klawiatura LCD LightSYS
Klawiatura LCD LightSYS z czytnikiem zbliżeniowym
Klawiatura dotykowa, czarna
Klawiatura dotykowa z czytnikiem zbliżeniowym,
czarna
Klawiatura dotykowa, biała
Klawiatura dotykowa z czytnikiem zbliżeniowym, biała
Zbliżeniowy czytnik kart
Tagi zbliżeniowe 13.56MHz (ilość: 10)
Cyfrowy moduł głosowy
Moduł nasłuchu i rozmowy
Podłączany moduł GSM/GPRS LightSYS
Podłączany moduł IP
Podłączany modem
Radio dalekiego zasięgu, UHF
Radio dalekiego zasięgu, VHF
Odbiornik
IP/GSM
Nadzór przez użytkownika
Weryfikacja wideo
Smartfon
Wiadomości
SMS i głosowe
Przewodowe
ekspandery
RP128EZB
RP128EZ01
RP432EZ8
RP296E04
RP296E08
RP296EXT
RP128EPS
RP128B5
Akcesoria instalatora RP128EE
RW132EUSB
RW132CB
Zarządzanie zdalne
przez sieć
Powiadamianie
przez e-mail
Ekspander magistralowy
Ekspander pojedynczej linii. Niewielki
rozmiar do zastosowania w detektorach
przekaźnikowych i podłączenia do magistrali
RISCO
Ekspander 8 linii
Ekspander wyjść przekaźnikowych 4 * 3A
Ekspander wyjść 8 * 100mA
Ekspander wyjść X-10
Zasilacz 3A
Plastikowe pudło na akcesoria
Moduł transferu programu
Adapter z centrali na PC USB
Adapter z centrali na PC RS232
riscogroup.com
27
Systemy | AGM™
Wersja uniwersalna AGM™ jest idealna do zabezpieczenia
zdalnych obiektów. Można ją zainstalować osobno lub
w połączeniu z dowolną centralą alarmową, co zapewni
podstawową lub rezerwową komunikację poprzez sieć
komórkową GSM lub szyfrowaną poprzez GRPS lub SMS w
połączeniu z odbiornikiem IP/GSM.
• Podstawowa lub rezerwowa komunikacja GSM/GPRS
• Obsługiwana przy pomocy dowolnej centrali alarmowej lub funkcjonująca
samodzielnie, bez centrali
• Symulacja linii telefonicznej
• 4 wejścia i 4 programowalne wyjścia
• Aktywowane zdarzeniami wiadomości SMS, głosowe oraz wiadomości
e-mail poprzez GPRS
• Zdalne sterowanie poprzez SMS z potwierdzeniem wykonywania komend
• Zdalne sterowanie CLIP, pozwala na wykonywanie zdefiniowanych zdalnych
komend bez opłat za połączenie
• Nadzór i pomiar poziomu sygnału GSM
• Raportowanie poprzez szyfrowane 128-bitowo AES SMS i GPRS
•
•
•
(Klasa 10) w połączeniu z odbiornikiem IP/GSM firmy RISCO Group
w sterowni
Obsługa kart SIM z przedpłatą
Ładowarka akumulatora rezerwowego z ochroną przed głębokim
rozładowaniem
Programowanie poprzez SMS lub poprzez komputer PC za pomocą
oprogramowania konfiguracyjnego AGM (lokalnie lub zdalnie)
RP200GSXM
RP200GSV
28
riscogroup.com
Wersja uniwersalna AGM™w metalowym pudełku
Moduł głosowy dla wersji uniwersalnej AGM™
RP200GSMANT Zewnętrzna antena dla AGM™
RP128IP
Oprogramowanie dla odbiornika IP/GSM
Systemy | Agility™
Elastyczny bezprzewodowy system zabezpieczeń firmy RISCO Group zapewnia ochronę,
bezpieczeństwo i automatykę domu w połączeniu czystej elegancji i niezrównanej prostoty.
Agility™ używa zaawansowanej dwukierunkowej technologii bezprzewodowej
i oferuje unikalnie elastyczne rozwiązanie dla rosnących rynków domowego i małych
przedsiębiorstw, gdzie nie wystarczają już konwencjonalne centrale. Opcje komunikacji Agility
pozwalają instalatorowi na wybór dowolnego lub wszystkich modułów komunikacyjnych – IP,
GSM/GPRS i szybka PSTN – wszystkie są wbudowane w główną obudowę. System Agility™
posiada także unikalnego dwukierunkowego pilota zdalnego sterowania z ochroną kodem PIN
i wyświetlaniem stanu systemu.
Przy pomocy opcjonalnego rozwiązania systemu wideo Agility właściciele domów
i stacji monitorujących mogą weryfikować alarmy oglądając wideo w trybie żywym z obiektu
lub zapisane obrazy na żądanie.
Cechy główne
• Elastyczna komunikacja przy użyciu wybranych modułów IP, GSM/GPRS i szybkiej sieci PSTN zamkniętych w
głównej obudowie
• Dwukierunkowa klawiatura bezprzewodowa z pełnym programowaniem przez instalatora i funkcją
zbliżeniową
• Elastyczne drzewo menu wyświetla jedynie potrzebne opcje zależnie od zainstalowanych urządzeń i poziomu
uprawnień
• Prosta fizyczna instalacja za pomocą uchwytów ściennych
• Moduł Transferu Programu do przechowywania konfiguracji na przenośnej pamięci
• Prosta wymiana oprogramowania przy pomocy pamięci przenośnej
• Zaawansowane oprogramowanie konfiguracyjne PC umożliwia konfigurację zdalną lub na terenie obiektu
riscogroup.com
29
Systemy | Agility™
Zabezpieczenia
Bezpieczeństwo
zewnętrznych, perymetrycznych i wewnętrznych
• W pełni bezprzewodowe sygnalizatory
Więcej informacji znajduje się na stronie 36
• Pełny zakres bezprzewodowych detektorów
• Detektory gazu, tlenku węgla, dymu i
zalania
Więcej informacji znajduje się na stronach 42-44
Moduł automatyki domu
• Umożliwia elastyczne planowanie i sterowanie światłami,
drzwiami garażowymi, zraszaczami ogrodowymi, itp.
• Dwukierunkowa komunikacja bezprzewodowa z Agility
• 4 linie przewodowe i 4 wyjścia (2 x 3A przekaźnikowe i
2 x 500mA)
• Zawiera adapter X-10
• Lokalny transformator z rezerwowym akumulatorem
RW132IO4 Moduł wejścia/wyjścia i X-10 Agility ™
Opieka nad osobami starszymi
i wezwanie pomocy
• Aktywacja alarmu, gdy rodzice w podeszłym wieku
pozostają nieruchomi dłużej niż określony czas
• Stylowy i wodoodporny nadajnik sygnalizacji
napadu w formie zegarka
Więcej informacji znajduje się na stronie 37
Weryfikacja wideo
• Powiadamianie: zdalne powiadamianie wizualne w
przypadku aktywacji alarmu
• Weryfikacja: Ograniczenie kosztów fałszywych alarmów
•
•
dzięki wizualnej weryfikacji przy użyciu sekwencji
obrazów
Zdalny podgląd na żądanie użytkownika: Podgląd chronionego
obiektu w dowolnym momencie z dowolnego miejsca (przy
użyciu telefonu komórkowego, przenośnego komputera PC itd.):
° Bezpieczny powrót dzieci ze szkoły
° Otwarcie firmy na czas
° Opieka nad starszymi rodzicami lub niemowlętami
Podgląd i sterowanie przy użyciu aplikacji smartfona, dostępu
poprzez sieć lub SMS
Agility™
Panel główny
Dwukierunkowa klawiatura bezprzewodowa
• W pełni bezprzewodowe programowanie przez instalatora i
obsługa przez końcowego użytkownika
• Niebieski ekran LCD i oświetlenie
• Tagi zbliżeniowe do uzbrajania/rozbrajania
• Elastyczne drzewo menu - wyświetlane są jedynie potrzebne
menu zależnie od konfiguracji sprzętu, zainstalowanych
akcesoriów i poziomu uprawnień
• Uchwyt ścienny ułatwia instalację
• Zawiera 3 baterie litowe 3V o długiej żywotności
RW132KPP Dwukierunkowa klawiatura bezprzewodowa Agility™
RP200KT Proximity Keytags 13.56 MHz (10 units)
30
riscogroup.com
Dwukierunkowy pilot zdalnego
sterowania
• Kod PIN dla zwiększenia bezpieczeństwa
• Żądanie stanu systemu i diody LED
• Zawiera baterię litową o długiej żywotności
RW132KF2
Dwukierunkowy pilot zdalnego sterowania Agility™
Dwukierunkowa technologia bezprzewodowa – potęga bezprzewodowej
weryfikacji wideo
Dwa jednoczesne kanały dwukierunkowej komunikacji bezprzewodowej z oddzielnymi antenami:
•Jeden dla sygnałów alarmu, sterowania i diagnostyki
•Drugi dla transmisji obrazów wideo
Zalety takiego rozwiązania:
Wyższa niezawodność komunikacji i krótszy czas reakcji – transmisja obrazów bez interferencji sygnałów alarmowych
Pełna dwukierunkowość – kamery PIR są „rozbrajane” aby zaoszczędzić moc akumulatorów, gdy teren obiektu jest
wypełniony ludźmi w godzinach pracy
Kompatybilność wsteczna w stosunku do wszystkich akcesoriów bezprzewodowych RISCO – możliwość połączenia
dwurdzeniowych kamer PIR z jednordzeniowymi dwukierunkowymi i jednokierunkowymi urządzeniami bezprzewodowymi
w tej samej instalacji
System unikania kolizji między urządzeniami bezprzewodowymi
Zsynchronizowana komunikacja przy możliwie najkrótszych transmisjach
Szyfrowany protokół zapewnia wyższy stopień zabezpieczenia
•
•
•
•
•
•
Stacja monitorująca
GSM/GPRS
Zdalne
oprogramowanie
konfiguracyjne
Weryfikacja
wideo
Odbiornik
IP/GSM
Monitoring użytkownika
IP/Internet
PSTN/Dial Up
Weryfikacja
wideo
Smartfon
Wiadomości SMS
& głosowe
Zarządzanie
zdalne poprzez
przeglądarkę
Powiadamianie
poprzez e-mail
Centrala
• 32 linie bezprzewodowe
• 3 partycje
• Wszystkie moduły komunikacji mieszczą się w głównej
obudowie: IP, GSM/GPRS, szybki PSTN, moduł głosowy
• Uchwyt ścienny ułatwia instalację
• Centralę można ukryć zapewniając elastyczność instalacji i
wyższe bezpieczeństwo
RW132V
RW132EUSB
RW132CB
Centrala Agility™ z funkcją głosową
Adapter Agility™ na USB dla lokalnego oprogramowania
konfiguracyjnego
Kabel Agility™ do RS232 dla oprogramowania konfiguracyjnego
• Komunikaty o zdarzeniach i zdalne sterowanie systemem
poprzez SMS
• Dwukierunkowa komunikacja głosowa z obiektem
• Do 3 klawiatur bezprzewodowych
• Do 8 pilotów zdalnego sterowania i pilotów napadowych
(kombinacja 8-mio lub
4-ro przyciskowych)
• 32 kody użytkownika
• 250 zdarzeń w pamięci zdarzeń
RW132P™
RW132EUSB
RW132CB
Moduł transferu programu Agility
Adapter z centrali na PC USB
Adapter z centrali na PC RS232
riscogroup.com
31
Bezprzewodowa weryfikacja wideo
Bezprzewodowa weryfikacja wideo
Bezprzewodowe rozwiązania weryfikacji wideo firmy RISCO Group podejmuje trzy duże
wyzwania:
• Ogromna większość alarmów wykrycia intruza przesyłane do stacji monitorujących są
•
•
alarmami fałszywymi.
Wysokie koszty instalacji – aż do połowy całkowitych kosztów systemów w wysoko
rozwiniętych krajach.
Zmniejszający się zysk z regularnych usług monitoringu i konserwacji.
Bezprzewodowe rozwiązania wideo firmy RISCO Group zajmują się tymi problemami i
zapewniają stacjom monitoringowym nową jakość pracy. Eliminowane są fałszywe alarmy, gdyż
weryfikacja wideo pozwala na natychmiastowe potwierdzenie przestępstwa w toku zamiast
dostarczenia jedynie standardowego sygnału alarmowego. Policja przyznaje wyższy priorytet
alarmom, gdy sytuacja wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo dokonania aresztowania.
W krajach, gdzie za reakcje na alarmy odpowiedzialne są agencje ochrony, po wizualnej
weryfikacji alarm zyskuje status „przestępstwa w toku” a nie jest jedynie kolejną aktywacją, co
nadaje priorytet reakcji pracowników ochrony i zwiększa ich efektywność, w przeciwieństwie
do sytuacji, gdy marnują czas na sprawdzanie fałszywych alarmów.
Cechy główne
• Powiadamianie: zdalne powiadamianie wizualne w przypadku aktywacji alarmu
• Weryfikacja: ograniczenie kosztów fałszywych alarmów dzięki wizualnej weryfikacji przy użyciu sekwencji obrazów
• Zdalny podgląd na żądanie użytkownika:
•
32
Podgląd chronionego obiektu w dowolnym momencie z dowolnego miejsca (przy użyciu telefonu komórkowego,
przenośnego komputera itd.):
° Bezpieczny powrót dzieci ze szkoły
° Otwarcie firmy na czas
° Opieka nad starszymi rodzicami lub niemowlętami
Podgląd i sterowanie przy użyciu aplikacji smartfona, dostępu poprzez sieć lub SMS
riscogroup.com
Akcesoria bezprzewodowe
Zabezpieczenia
eyeWave™
Bezprzewodowa kamera PIR
Bezprzewodowy eyeWave™ jest zasilanym
bateryjnie detektorem PIR z zintegrowaną kamerą,
zaprojektowanym do weryfikacji wideo i prostej
instalacji przez instalatorów alarmowych. Kamera
zapisuje i przesyła sekwencję obrazów na zdalny
serwer lub na telefony komórkowe poprzez systemy
RISCO w przypadku wystąpienia zdarzenia wykrycia
intruza lub na żądanie właściciela domu..
RWX95CM Bezprzewodowa kamera PIR eyeWave
działania PIR 12m szerokokątny
• Obszar
kamery QVGA o polu widzenia ~85°
• Rozdzielczość
błysk IR pozwala na zapisywanie
• Dyskretny
obrazów w kompletnej ciemności, do 10m
obrazów w przypadku wystąpienia
• Sekwencja
zdarzenia, konfiguracja ilości i ramek na sekundę
rozbrajania zdarzenia są ignorowane,
• Wcotrakcie
pozwala zaoszczędzić moc baterii i chronić
prywatność
obrazów na żądanie aktywowany z
• Zapis
autoryzowanego telefonu komórkowego lub
przeglądarki sieciowej
kanały RF z oddzielnymi antenami: jeden do
• Dwa
sterowania, drugi do transmisji obrazów
przechowywane w pamięci detektora
• Obrazy
dopóki nie zostanie zakończona transmisja do
centrali
• Zawiera 2 baterie litowe 3V o długiej żywotności
Bezprzewodowy WatchOUT™
Bezprzewodowy WatchOUT™ został
przeprojektowany, aby jeszcze zapewnić jeszcze
lepszą ochronę przed fałszywymi alarmami przy
użyciu 2 kanałów PIR o oddzielnych obszarach
detekcji. Jedynie w przypadku wykrycia intruza
w obu obszarach aktywowany jest alarm, co
ogranicza występowanie fałszywych alarmów
spowodowanych przez zwierzęta i odbicia.
RWT312 Bezprzewodowy WatchOUT™
RWX312 Dwukierunkowy bezprzewodowy WatchOUT™
Obrotowy uchwyt WatchOUT
Soczewka dalekiego zasięgu dla
RL312LR
bezprzewodowego WatchOUT
dozorowy: 12 m szerokokątny
• Obszar
model bezprzewodowy zapewnia
• Dwukierunkowy
zdalną konfigurację parametrów i diagnostykę oraz
wyższy poziom bezprzewodowych zabezpieczeń
na ruch zwierząt o wadze do 45 kg
• Odporność
środowiskowa IP65
• Klasyfikacja
Daszek zapewnia ochronę przed słońcem,
• deszczem,
śniegiem, gradem
i ptakami
obrotowy uchwyt
• Opcjonalny
soczewka dalekiego zasięgu 23m
• Opcjonalna
2 litowe baterie 3V o długiej żywotności
• Zawiera
także model bezprzewodowy
• Dostępny
jednokierunkowy
RA300S
Wkrótce!
Bezprzewodowy WatchOUT Cam do
weryfikacji wideo
Kompatybilny z akcesoriami WatchOUT™ opisanymi na stronie 41
Bezprzewodowe bariery
podczerwieni
Nagradzane bariery bezprzewodowe RISCO są
znakomitym rozwiązaniem do ochrony zewnętrza
i otoczenia obiektu oraz okien.
RWT74B405 Bezprzewodowa bariera podczerwieni 0.5m
RWT74B810 Bezprzewodowa bariera podczerwieni 1m
Podstawowy zestaw bezprzewodowych
RWT74KB
promieni podczerwieni
Dodatkowy zestaw bezprzewodowych
RWT74KE
promieni podczerwieni
Szyny montażowe dla barier promieni
RK74KR25
podczerwieni 2.5m
Osłony szyn montażowych dla barier promieni
RK74KC25
podczerwieni 2.5m
Bezprzewodowe dwuwiązkowe bariery
RWT74
podczerwieni
Więcej informacji na temat bezprzewodowych barier
podczerwieni znajduje się na stronach 42-43
pracy w bezpośrednim świetle
• Możliwość
słonecznym dzięki zastosowaniu unikalnej
technologii promieni podczerwieni
5m na zewnątrz, 8m wewnątrz
• Zasięg:
barier: do 2.7m, przy użyciu do 10 par
• Wysokości
zsynchronizowanych promieni
odporność na występowanie fałszywych
• Wysoka
alarmów dzięki parze promieni w każdym łączu
podczerwieni
antykolizyjna pomiędzy systemami
• Technika
promieni (w sąsiadujących oknach)
przez standardowe baterie 3V CR123A o
• Zasilany
standardowej żywotności długości 3 lat
bezprzewodowe dwukierunkowe
• Modele
umożliwiają zdalną konfigurację parametrów
i diagnostykę, co zapewnia wyższy poziom
zabezpieczeń
Bezprzewodowe dwuwiązkowe bariery podczerwieni:
Idealne do ochrony kilku okien
Zasięg do 10m
•
•
riscogroup.com
33
Akcesoria bezprzewodowe
Bezprzewodowy iWAVE™
Bezprzewodowy iWAVE™ PIR jest detektorem
pasywnym podczerwieni do montażu na ścianie,
zaopatrzonym w prosty uchwyt instalacyjny.
RWT95
Bezprzewodowy iWAVE™ PIR
Bezprzewodowy iWAVE™ odporny na ruch
RWT95P
zwierząt
RWX95 Dwukierunkowy bezprzewodowy iWAVE™ PIR
Dwukierunkowy bezprzewodowy iWAVE™
RWX95P
odporny na ruch zwierząt
3RL0003 Soczewka kurtynowa dla for iWAVE PIR
3RL0006 Soczewka dalekiego zasięgu dla iWAVE PIR
Bezprzewodowy iWISE®
Bezprzewodowe iWISE PIR i Pet są montowanymi
na ścianach bezprzewodowymi pasywnymi
detektorami podczerwieni ze strefą skradania.
RWT92
Bezprzewodowy iWISE PIR
RWT92P Bezprzewodowy iWISE odporny na ruch zwierząt
RL115C
Obiektyw kurtynowy dla iWISE PIR
RL17
Soczewka dalekiego zasięgu dla iWISE PIR
Kontaktrony magnetyczne dla
drzwi/okien
Idealne do bezprzewodowej ochrony
zewnętrznych okien/drzwi. Model dwukanałowy
zawiera dwa wejścia z oddzielną sygnalizacją w
tej samej obudowie, które chronią dwie linie z
jednego urządzenia.
34
riscogroup.com
RWT72M
Bezprzewodowy kontaktron dla drzwi/okna
RWT72I
Bezprzewodowy kontaktron dla drzwi/okna z EOL
RWT72P
Bezprzewodowy kontaktron dla impulsu przesłony
RWT72X
Bezprzewodowy kontaktron dwukanałowy
dozorowy 15 m x 15 m
• Obszar
model bezprzewodowy zapewnia
• Dwukierunkowy
zdalną konfigurację parametrów i diagnostykę oraz
wyższy poziom bezprzewodowych zabezpieczeń
cyfrowa obróbka sygnału
• Inteligentna
instalacja na uchwycie, ochrona
• Prosta
przeciwsabotażowa w przypadku usunięcia ze
ściany lub kąta
2 litowe baterie 3V o długiej żywotności
• Zawiera
litowe baterie 3V o długiej żywotności
• Zawiera
soczewki kurtynowa 12m i dalekiego
• Opcjonalne
zasięgu 23m
Dla bezprzewodowego iWISE Pet:
Obszar dozorowy: 12 m szerokokątny
Odporność na ruch zwierząt o wadze do 36 kg,
przy użyciu technologii zmiennego progu działania
(VPT™)
•
•
dozorowy: 15 m szerokokątny
• Obszar
skradania dla wykrywania zbliżania się
• Strefa
cyfrowa obróbka sygnału
• Inteligentna
przeciwsabotażowa przed otwarciem
• Ochrona
obudowy i oderwaniem od ściany
baterię litową 3V o długiej żywotności
• Zawiera
soczewki: kurtynowa 12m oraz dalekiego
• Opcjonalna
zasięgu 23m
Model odporny na ruch zwierząt:
Obszar dozorowy: 8 m / 90º
Odporność na ruch zwierząt o wadze do 36 kg
zapewniona technologią zmiennego progu działania
(VPT™)
•
•
wejście do bezprzewodowej obsługi
• Posiada
przewodowego detektora z kontaktronem
silny magnes i sygnalizuje sabotaż
• Wykrywa
sygnały o alarmie i przywróceniu stanu
• Wysyła
sprzed alarmu, zapobiegając uzbrojeniu centrali,
gdy naruszona jest linia dozorowa
dwukanałowy i z impulsem potwierdzenia
• Modele
zamknięcia
przeciwsabotażowa przed otwarciem
• Ochrona
obudowy i oderwaniem od ściany
• Zawiera baterię litową 3V o długiej żywotności
Bezprzewodowy detektor
wstrząsowy z kontaktronem
Bezprzewodowy detektor wstrząsowy bazuje na
tej samej technologii co detektor wstrząsowy
ShockTec firmy RISCO. Model wstrząsowy z
kontaktronem zawiera zarówno zaawansowany
detektor wstrząsowy, jak i kontaktron dla drzwi/
okna w jednej obudowie, co zapewnia niezawodną
ochronę granic obiektu przez cała dobę.
RWT6SW
Bezprzewodowy detektor wstrząsowy
detektor wstrząsowy z
RWT62W Bezprzewodowy
kontaktronem
obudowa dla bezprzewodowego
RA62BR Brązowa
detektora wstrząsowego z kontaktronem
Bezprzewodowy detektor
stłuczenia szkła
Bezprzewodowy detektor stłuczenia szkła
wykrywa stłuczenie większości pospolitych
rodzajów szkła ignorując stłuczenie szkła
nieoprawionego i innych możliwych źródeł
fałszywego alarmu.
RWT6G Bezprzewodowy detektor stłuczenia szkła
mikroprocesor z funkcją inteligentnej
• Cyfrowy
cyfrowej obróbki sygnału
dioda LED pozwala na dokładną i
• Trzykolorowa
wiarygodną kalibrację, ze wskazaniami czułości
nadmiernej i zbyt małej
ataku typu wybuch
• Wykrywanie
bimorficzny czujnik
• Hermetyzowany
piezoelektryczny
regulacji dwupoziomowej
• Potencjometr
przeciwsabotażowa przed otwarciem
• Ochrona
obudowy i oderwaniem od ściany
• Zawiera litową baterię 3V o długiej żywotności
Dodatkowo w modelu wstrząsowym z
kontaktronem:
Detektory wstrząsowe z kontaktronem są
przypisane do oddzielnych linii w centrali
Dodatkowa ochrona przeciw silnym magnesom sygnał sabotażu jest wysyłany, gdy tylko detektor
wykryje w pobliżu silny magnes
•
•
• Chroni wszystkie rodzaje szkła: zwykłe, hartowane,
laminowane i z przewodami
• Rozpoznawanie wzoru podwójnej częstotliwości
• Zasięg do 9 m
• Ochrona przeciwsabotażowa przed otwarciem
przedniej obudowy i oderwaniem od ściany
• Pełny test przy pomocy symulatora stłuczenia szkła
RG65
• Wyposażony w obrotowy uchwyt do montażu
•
Sygnalizatory zewnętrzne i
wewnętrzne
Zewnętrzne i wewnętrzne sygnalizatory są w
pełni bezprzewodowymi urządzeniami nie
wymagającymi zasilania AC. Sygnalizatory te
posiadają funkcję pre-alarmu, która rozpoczyna
działanie przy odliczaniu czasu opóźnienia na wejście
i wyśle alarm, jeśli bezprzewodowe systemy RISCO
Group zostaną zniszczone w trakcie tego okresu.
Ekonomiczny żywot baterii jest gwarantowany
dzięki zastosowaniu zaawansowanego algorytmu,
a sygnalizacja niskiego poziomu baterii dotyczy
zarówno części nadawczo-odbiorczej, jak i
sygnalizatora.
na ścianie/suficie dla zapewnienia optymalnego
montażu i pracy
Zawiera baterię litową 3V o długiej żywotności
• Dwukierunkowe bezprzewodowe, w pełni zasilane
bateriami sygnalizatory
• Przetwornik piezo 105dBA, z regulacją głośności
• Ochrona przeciwsabotażowa przed otwarciem
obudowy i oderwaniem od ściany
• Zawiera 5 baterii litowych 3V o długiej żywotności,
co standardowo zapewnia 3 lata pracy
Dodatkowo dla sygnalizatorów zewnętrznych:
Niskonapięciowa lampa stroboskopowa LED o
długiej żywotności
Regulacja czasu i prędkości błyskania lampy
Zaciski do przytrzymania obudów zewnętrznych
i wewnętrznych w trakcie instalacji (Nie ma
zastosowania dla bezprzewodowego ProSound)
•
•
•
RWS42 Bezprzewodowy sygnalizator wewnętrzny, okrągły
RWS50 Bezprzewodowy sygnalizator zewnętrzny, trójkątny
RWS52 Bezprzewodowy sygnalizator zewnętrzny, owalny
RWS53 Bezprzewodowy sygnalizator zewnętrzny, prostokątny
RWS20 Bezprzewodowy ProSound
riscogroup.com
35
Akcesoria Bezprzewodowe
Bezpieczeństwo
Bezprzewodowy detektor dymu
Bezprzewodowy fotoelektr yczny detektor
dymu jest st wor zony do uż ytku jedynie
w pojedynczym pomieszczeniu mieszkalnym. Gdy
zostanie wykryta odpowiednia ilość dymu, detektor
aktywuje wewnętrzny sygnalizator dźwiękowy, a
nadajnik wysyła wiadomość alarmową.
detektor dymu do montażu
• Fotoelektryczny
sufitowego
emisji promieniowania
• Brak
testu
• Tryb
przeciwsabotażowa przed otwarciem
• Ochrona
obudowy i oderwaniem od ściany
• Używa 2 baterii litowych 3V o długiej żywotności
RWT33S Bezprzewodowy detektor dymu
Bezprzewodowy detektor
zalania
Bezprzewodowy detektor zalania aktywuje alarm
w przypadku zalania powyżej poziomu czujnika.
RWT6F Bezprzewodowy detektor zalania
Bezprzewodowy detektor CO
Nadzorowany nadajnik do w yk r y wania i
monitorowania długotrwałego gromadzenia się
tlenku węgla (CO).
mikroprocesor z funkcją inteligentnej
• Cyfrowy
cyfrowej obróbki sygnału
o długości 2.4 m pomiędzy czujnikiem zalania
• Kabel
i bezprzewodowym nadajnikiem
baterię litową 3V o długiej żywotności
• Zawiera
przeciwsabotażowa przed otwarciem
• Ochrona
obudowy i oderwaniem od ściany nadajnika
alarm (85 dB) i sygnał do centrali po wykryciu
• Głośny
nagromadzenia CO
testowy i funkcja ciągłego auto-testu
• Przycisk
aby spełniać wymagania normy UL
• Zaprojektowany,
2034
• Zawiera 2 baterie 3V o długiej żywotności
RWT6CO Bezprzewodowy detektor CO
Bezprzewodowy detektor gazu
Nadzorowany nadajnik do wykr ywania
gromadzenia się gazu kuchennego
i grzewczego: butanu, propanu i metanu (gaz
naturalny).
RWT6G Bezprzewodowy detektor gazu
36
riscogroup.com
alarm (85 dB) i sygnał do centrali po wykryciu
• Głośny
nagromadzenia gazu
testowy i funkcja ciągłego auto-testu
• Przycisk
• Zasilany przez lokalną sieć 110 lub 220VAC
Piloty i klawiatury
Nadajnik sygnalizacji napadu w
formie zegarka
Stylowy nadajnik sygnalizacji napadu w formie
zegarka, który można także nosić jako brelok.
o klasyfikacji IP67
• Wodoodporny
do linii dozorowej w centrali
• Przypisany
niskiego poziomu baterii i transmisji
• Sygnalizacja
przy pomocy diody LED
• Zawiera baterię litową
RWT51P Nadajnik sygnalizacji napadu w formie zegarka
2-przyciskowy pilot napadowy
2-przyciskowy pilot napadowy zapobiega
fałszywym alarmom napadowym wymagając
naciśnięcia obu przycisków jednocześnie w celu
aktywacji alarmu. Pilot posiada poręczny uchwyt
do paska lub można go przymocować do kółka
z kluczami.
do kółka z kluczami lub paska
• Mocowanie
• Przypisany do linii dozorowej w centrali
niskiego poziomu baterii i transmisji
• Sygnalizacja
przy pomocy diody LED
• Zawiera baterię litową
RWT52P 2-przyciskowy pilot napadowy
4-przyciskowy pilot
bezprzewodowy
4-prz yciskowy pilot bezprzewodowy jest
miniaturowym nadajnikiem służącym jako pilot
zdalnego sterowania do bezprzewodowych
systemów firmy RISCO Group. Funkcje przycisków
można zaprogramować na następujące operacje:
uzbrojenie, rozbrojenie, uzbrojenie w domu,
napad i aktywację wyjścia.
RW132KF1
4-przyciskowy pilot ze zmiennym kodem, czarny
RWT4RC
4-przyciskowy pilot ze zmiennym kodem, szary
RWT54
4-przyciskowy pilot linii dozorowej, szary
Klawiatura bezprzewodowa
Klawiatura bezprzewodowa jest zasilanym baterią
urządzeniem do zdalnego sterowania służącym
do obsługi systemu WisDom™ firmy RISCO Group.
zmiennego kodu lub przypisanie linii
• Technologia
dozorowej
linii mają 3 kanały do uzbrajania/rozbrajania,
• Modele
napadu i aktywacji wyjścia
rozmiar umożliwia mocowanie do kółka z
• Niewielki
kluczami lub breloka
niskiego poziomu baterii i transmisji
• Sygnalizacja
przy pomocy diody LED
• Zawiera baterię litową
łatwe w obsłudze przyciski
• Duże,
zmiennego kodu
• Technologia
niskiego poziomu baterii i transmisji
• Sygnalizacja
przy pomocy diody LED
• Zawiera baterię litową
RWSALKWL Klawiatura bezprzewodowa dla WisDom™
Różne
Retransmiter
Retransmiter służy do zwiększania zasięgu
akcesoriów bezprzewodowych RISCO Group.
RP128EWR Retransmiter
heterodynowy nadajnik i odbiornik o wysokiej
• Super
czułości
12 nadajników na odbiornik
• Do
można połączyć szeregowo, aby
• Retransmitery
zwiększyć zasięg nawet 7-krotnie
rezerwowego zasilania wewnętrznym
• Opcja
akumulatorem (akumulator nie jest dołączony)
• Zasilany przez 12-16 V AC lub DC
riscogroup.com
37
Unikalne technologie detekcji
RISCO Group rozwinęła nowatorskie technologie detekcji, które znacząco zwiększyły poziom
wykrywania, jednocześnie zmniejszając częstotliwość występowania fałszywych alarmów.
Te unikalne technologie umożliwiają dokonanie wiarygodnego rozróżnienia między ludźmi
a innymi źródłami zakłóceń zarówno w środowiskach zewnętrznych, jak i wewnętrznych.
Technologia mikrofal K-Band
Ogranicza ilość fałszywych alarmów dla wewnętrznych detektorów
technologii dualnej
Technologia mikrofal K-Band działa na 24 GHz i równomiernie pokrywa cały obszar
wykrywania. Penetracja ścian jest zredukowana, co sprawia, że osoba przechodząca
korytarzem obok chronionego pomieszczenia nie spowoduje fałszywych alarmów.
Technologia Sway Recognition™ (rozpoznawania kołysania)
Technologia mikrofalowa dla detektorów zewnętrznych i przemysłowych
Technologia rozpoznawania kołysania identyfikuje i wyklucza przedmioty, które kołyszą
się i poruszają powtarzalnie, np. krzaki. Dwa kanały mikrofalowe umożliwiają rozróżnienie
między obiektami poruszającymi się do przodu i do tyłu. Uzyskana różnica impulsów
Dopplera pozwala na pomiar przebytej efektywnej odległości. Kołyszące się krzaki lub
obiekty o powtarzalnym ruchu przebywają ograniczoną efektywną odległość i są natychmiast
eliminowane jako nie stwarzające zagrozenia.
Technologia Digital Correlation™ (cyfrowej korelacji)
Technologia PIR dla detektorów zewnętrznych
Technologia cyfrowej korelacji gwarantuje, że jedynie obiekty, które powodują podobne i
powiązane ze sobą sygnały w obu kanałach PIR zostaną uznane za potencjalne zagrożenie.
Dwa niezależne kanały PIR o oddzielnych soczewkach tworzą praktycznie przeplatany wzór
detekcji, uzyskując odporność na ruch zwierząt. Zwierzęta, z powodu swoich rozmiarów, nie
mogą pojawić się jednocześnie w obu wzorach detekcji PIR jednocześnie.
Odporność na światło słoneczne
Dotyczy przewodowych i bezprzewodowych barier podczerwieni
Odporność na światło słoneczne uzyskiwana jest poprzez zastosowanie bardzo krótkich
impulsów promieni w połączeniu z filtrami optycznymi i elektronicznymi. Ta unikalna
konstrukcja pozwala odfiltrować energię podczerwieni od słonecznej, co zapewnia wysoki
poziom skuteczności nawet przy bezpośrednim wystawieniu urządzenia na światło słoneczne.
Technologia Green Consumption
Dotyczy bezprzewodowych barier podczerwieni
Dzięki zastosowaniu synchronizacji modułów i bardzo krótkich impulsów uzyskano
przeciętną żywotność baterii o długości 3 lat dla standardowych baterii litowych 3V.
Montaż modułów od przodu
Dotyczy przewodowych i bezprzewodowych barier podczerwieni
Nowa, oczekująca na patent konstrukcja pozwala na wkładanie modułów promieni od
przodu i zatrzaskiwanie ich na pozycji poprzez lekki obrót. Ta przełomowa technologia
umożliwia szybkie dodanie lub wymianę modułów promieni bez potrzeby usuwania całych
ram ze ściany.
38
riscogroup.com
Technologia Anti-Cloak™
Wykrywanie intruza pod izolacyjnym przykryciem w
wewnętrznych detektorach dualnych
Technologia ACT™ jest opatentowaną innowacją, którą cechują zalety technologii dualnej
przy uniknięciu jej wad. ACT™ zapewnia najwyższy poziom wykrywania, przełączając się na
jedynie mikrofalowy typ pracy w sytuacji, gdy temperatura pomieszczenia jest zbliżona do
temperatury ciała lub, gdy rozpoznana zostanie próba wtargnięcia intruza pod izolacyjnym
przykryciem.
Technologia Green Line™ (Zielona linia)
Technologia przyjazna środowisku dla detektorów technologii dualnej
Technologia Zielona linia jest zgodna z wytycznymi ochrony środowiska ponieważ ogranicza
nadmierną emisję promieniowania. W czujkach z tą technologią aktywny kanał mikrofali
można dezaktywować, gdy system alarmowy znajduje się w trybie rozbrojenia, ograniczając
w ten sposób nadmierne promieniowanie mikrofalowe, gdy w obiekcie znajdują się ludzie.
Aktywny antymasking podczerwieni w detektorach
dualnych i PIR
Najbardziej wiarygodna technologia antymaskingu
Technologia aktywnej podczerwieni szuka odchyleń w przezroczystości soczewki
i odbić w jej pobliżu. Aktywna podczerwień jest najbardziej wiarygodną metodą antymaskingu,
gdyż ciągle sprawdza fizyczną możliwość detektora do odbioru promieniowania przez
soczewkę, co skutkuje sygnalizacją stanu maskowania lub jego skasowaniu.
Przeciwsabotażowa Technologia Zbliżeniowa
Alarm zbliżeniowy ostrzega przed próbami sabotażu
Przeciwsabotażowa technologia zbliżeniowa aktywuje alarm wstępny, zanim detektor
zostanie uszkodzony lub poddany maskowaniu. Unikalna technologia korzysta
z dwóch kanałów mikrofalowych do identyfikacji zagrożenia detektor ostrzega
o próbach zbytniego zbliżenia w celu jego uszkodzenia lub zamaskowania.
Inteligentna, cyfrowa obróbka sygnału (DSP)
Zaawansowana technologia obróbki sygnału PIR dla detektorów
wewnętrznych
Zamiast progu pobudzenia alarmowego, ustawionego fabrycznie zapewnia jego adaptację
w czasie rzeczywistym, w zależności od prędkości, z jaką intruz przecina wiązkę PIR.
Zmienny próg dla ruchu zwierząt (VPT™)
Unikalna technologia obróbki sygnałów dla detektorów PIR odpornych na
ruch zwierząt
Algory™ VPT™ wraz ze specjalnie zaprojektowaną soczewką umożliwia czujkom rozróżnienie
pomiędzy intruzami a zwierzętami. VPT™ mierzy częstotliwość przecinania wiązki i wybiera
prawidłowy poziom progu dla alarmu. Próg znajduje się powyżej sygnału ruchu zwierząt
i poniżej poziomu intruza dla każdej częstotliwości, co zapewnia wykrywanie intruzów i
ignorowanie zwierząt.
riscogroup.com
39
Detektory | Zewnętrzne | WatchOUT™
Zapewnienie wiarygodnego wykrywania intruzów w środowisku zewnętrznym jest sporym
wyzwaniem, któremu przewyższając wszelkie oczekiwania sprostał wielokrotnie nagradzany
detektor dualny WatchOUT™ eXtreme.
WatchOUT™ Extreme można zainstalować na magistrali ProSYS™ zapewniając
oszczędność czasu, poprzez zdalne sterowanie wszystkimi parametrami detektora
i zaawansowaną zdalną diagnostykę przy użyciu klawiatury systemowej lub oprogramowania
komputerowego. Dodatkowo zaoszczędza się na kosztach okablowania i fizycznych
ekspanderów linii.
• Obszar dozorowy: szeroki kąt: 15 m / 90º, daleki zasięg: 23 m / 5º, bariera: 15 m / 5º
• Odporność na ruch zwierząt o wysokości do 70 cm
• Dwa kanały mikrofal i dwa kanały PIR
• Technika antykolizyjna mikrofal umożliwia sąsiadujące instalowanie detektorów
• Zmienna wysokość montażu od 1m do 2.7m i szeroki wybór profesjonalnych uchwytów obrotowych daszek ochronny i
klasyfikacja środowiskowa IP65
• Zastosowanie magistrali RISCO znacznie zmniejsza ilość okablowania oraz kosztów urządzeń i pracy związanych z instalacją,
jednocześnie zapewniając funkcje zdalnych usług (informacje na ten temat znajdują się na stronie 21)
• Przekaźniki optyczne odporne na silne pola magnetyczne
• Analityczny antymasking z aktywną podczerwienią i alarmami zbliżeniowymi
Selektywne rozpoznawanie zdarzeń przez detektor
WatchOUT™ jest realizowane przez 4 kanały detekcji:
Technologia Sway Recognition™(rozpoznawania kołysania) używa 2 kanałów
mikrofal do rozpoznawania i wykluczania kołyszących się przedmiotów, jak krzaki
czy drzewa.
Technologia Digital Correlation™ (cyfrowej korelacji) używa 2 kanałów PIR
z oddzielną optyką, gwarantując, że jedynie obiekty tworzące podobne i powiązane
ze sobą sygnały w obu kanałach PIR mogą aktywować alarm. Zwierzęta, gwałtowne
zmiany temperatury i odbicia są ignorowane.
40
riscogroup.com
24-godzinna ochrona przed wandalizmem
WatchOUT™ Extreme zapewnia 24-godzinną ochronę przeciwko sabotażowi lub
maskowaniu.
Antymasking aktywnej podczerwieni wykrywa teraz zarówno maskowanie
samej soczewki, jak i torby lub szmaty zawieszone na daszku.
Przeciwsabotażowa technologia zbliżeniowa aktywuje alarm zanim detektor
zostanie uszkodzony lub poddany maskowaniu. Unikalne użycie obu kanałów
mikrofalowych identyfikuje podchodzące osoby – przy użyciu analizy kierunkowej
i zbliżeniowej.
WatchOUT™ jest idealny do ochrony obiektów oddalonych
WatchOUT Extreme™ to jedyny detektor zewnętrzny, który jest wystarczająco
niezawodny do ochrony zdalnych obiektów, w trudnym środowisku zewnętrznym.
WatchOUT™ zainstalowany na magistrali RISCO i sterowany poprzez SynopSYS w
sterowni przy użyciu komunikacji IP lub GSM/GPRS tworzy doskonałe rozwiązanie
firmy RISCO Group.
Modele PIR i bezprzewodowy WatchOUT™
Projekty modeli PIR i bezprzewodowego WatchOUT™ zostały ulepszone,
aby zapewnić jeszcze lepszą ochronę przed fałszywymi alarmami przy
użyciu 2 kanałów PIR o oddzielnych obszarach detekcji. Jedynie w
przypadku wykrycia intruza w obu obszarach aktywowany jest alarm,
co ogranicza występowanie fałszywych alarmów spowodowanych przez
zwierzęta i odbicia.
• Wiarygodna detekcja PIR dla obszarów na zewnątrz
• Dwa obszary detekcji dla zapewnienia wyjątkowej stabilności
• Dostosowywany obszar dozorowy szerokokątny do 12m
• Opcjonalna soczewka dalekiego zasięgu 23m
• Odporność na ruch zwierząt o wadze do 45 kg
• Daszek ochronny i klasyfikacja środowiskowa IP65
RK315DT
WatchOUT technologia dualna Extreme
RK312PR
WatchOUT PIR
RA300S
Standardowy uchwyt obrotowy dla modeli PIR i bezprzewodowych (załączony do modelu z technologią dualną)
RA300B
Uchwyt barierowy do instalacji pod kątem 90° do powierzchni montażu
RA300P
Adapter słupowy do profesjonalnej instalacji na słupach
RA300C
RL312LR
Adapter przewodowy do instalacji z okablowaniem na zewnątrz do ściany, bez używania uchwytu standardowego
Obrotowy metalowa osłona na kable dla instalacji z okablowaniem na zewnątrz ściany, przy użyciu standardowego
uchwytu obrotowego
Soczewka dalekiego zasięgu dla modeli WatchOUT PIR i bezprzewodowych
RA300HS
WatchOUT bez systemów elektronicznych dla pozornych instalacji odstraszających
RA300VC
Pokrywa dla WatchOUT z adapterem dla kamery WATEC CCD (kamera nie jest załączona)
RA300SC
riscogroup.com
41
Detektory | Zewnętrzne | Bariery podczerwieni
Bariery podczerwieni
Szeroki wybór bezprzewodowych i przewodowych barier podczerwieni firmy RISCO Group
to najlepsze rozwiązanie dla ochrony zewnętrznego otoczenia obiektów mieszkalnych i
komercyjnych.
Dzięki zastosowaniu przełomowych technologii urządzenia te mają zapewnione wysoki
poziom pracy i odporność na zakłócenia nawet w bezpośrednim świetle słonecznym.
Instalacja nigdy nie była tak prosta, co zapewnia automatyczna konfiguracja plug & play oraz
oczekująca na patent konstrukcja montażu modułów promieni od przodu
• Zasięg na zewnątrz do 5m dla modelu bezprzewodowego i 15m dla modelu przewodowego
• Wysokość bariery do 2.7m przy użyciu do 10 par zsynchronizowanych promieni
• Możliwość pracy w bezpośrednim świetle słonecznym dzięki zastosowaniu unikalnej technologii promieni podczerwieni
• Wysoka odporność na fałszywe alarmy powodowane przez ruch liści, nawiewanych śmieci i małych zwierząt
• Automatyczna konfiguracja plug & play pomiędzy parami promieni – system promieni podczerwieni rozpoznaje odpowiednie
łącza promieni w szynie bez potrzeby zmiany ustawień przełącznikami
• Technika antykolizyjna zapobiega zakłóceniom pracy między urządzeniami w sąsiednich oknach
• Ochrona przeciwsabotażowa zapewniona poprzez szyfrowany sygnał promieni z identyfikacją systemową
• Oczekująca na patent konstrukcja montażu od przodu umożliwia szybkie dodanie lub wymianę modułów promieni bez
potrzeby usuwania całych ram ze ściany
• Ochrona przeciwsabotażowa przed otwarciem obudowy i oderwaniem od ściany
• Proste ustawianie pozycji promieni przy użyciu wskazań diod LED i brzęczyka
• Obrotowy uchwyt do uzbrajania bocznego
• Modele bezprzewodowe zasilane przez standardowe baterie litowe 3V CR123A o standardowej żywotności długości 3 lat
• Poliwęglanowa obudowa chroniąca przed światłem UV z filtrem podczerwieni i anodyzowana szyna aluminiowa
42
riscogroup.com
Cechy główne barier podczerwieni
Cechy
Wysoka odporność na fałszywe
alarmy dzięki zastosowaniu
par promieni w każdym łączu
podczerwieni
Objaśnienia
Na każdej szynie znajduje sie do 10 par promieni podczerwieni. Dwa promienie
w łączu zapewniają wysoką odporność na występowanie fałszywych alarmów
powodowanych przez ruch liści, nawiewanych śmieci i małych zwierząt, gdyż alarm
jest aktywowany jedynie w przypadku, gdy zostaną przecięte oba promienie.
Protokół zsynchronizowanej
komunikacji
Każde łącze pary promieni nadaje i odbiera sygnały w wyznaczonym oknie
czasowym, co eliminuje zakłócenia i przedłuża żywotność baterii.
Szyfrowany sygnał promieni
Ochronę przeciwsabotażową zapewnia fakt, że każde urządzenie nadawcze jest
szyfrowane przy użyciu unikalnego identyfikatora i poznawane przez szynę
odbierającą w trakcie procesu instalacji.
Unikalna technologia impulsów
promieni
Niezwykle krótkie impulsy pozwalają oszczędzić żywotność baterii i zapewniają
pracę w bezpośrednim świetle słonecznym
Moduły z funkcją montażu od
przodu
Proste dodawanie lub wymiana modułów bez potrzeby usuwania szyny ze ściany.
Pasek diod LED i powiązany z nim Wizualne i dźwiękowe narzędzia służące do szybkiego i prostego ustawienia pozycji
brzęczyk
promieni.
Zasilane przez standardowe
baterie
Baterie można łatwo wymienić. Każde łącze z parą promieni używa pojedynczej
baterii litowe 3V CR123A o standardowej żywotności długości 3 lat.
Nasze zestawy barier podczerwieni znajdą zastosowanie dla każdej
wysokości i stopnia zabezpieczeń
Elastyczny wybór wysokości bariery i gęstości promieni sprawia, iż jest to rozwiązanie możliwe do dostosowania do
każdej instalacji. Bezprzewodowe i przewodowe bariery podczerwieni osiągają wysokości do 2.7m. Do 10 modułów
par promieni można w prosty sposób włożyć w każdą szynę barier, aby osiągnąć poziom zabezpieczeń wymagany
w danym zastosowaniu.
Przewodowe bariery podczerwieni
• Zasięg na zewnątrz: 15m, wewnątrz: 20m
• Instalacja przy użyciu przekaźników lub magistrali RISCO
• Zastosowanie magistrali RISCO znacznie zmniejsza ilość okablowania oraz kosztów urządzeń i pracy związanych z instalacją,
jednocześnie zapewniając funkcje zdalnych usług (informacje na ten temat znajdują się na stronie 21)
• Modele magistrali RISCO posiadają dodatkowe wejście linii zapewniając wygodne połączenie z dowolnym detektorem
przekaźnikowym, co pozwala oszczędzić na okablowaniu z powrotem do centrali
RK74B405
Przewodowa bariera podczerwieni 0.5m
RK74B810
Przewodowa bariera podczerwieni 1m
Podstawowy zestaw dla promienia modelu
przewodowego
RK74KB
RK74KR25
Dodatkowy zestaw dla promienia modelu
przewodowego
Szyny dla bariery podczerwieni 2.5m
RK74KC25
Osłony dla szyny bariery podczerwieni 2.5m
RK74KE
Informacje na temat modeli bezprzewodowych barier podczerwieni znajdują się na stronie 33
riscogroup.com
43
Detektory | Przemysłowe | WatchIN™
Detektory przemysłowe Stopnia 3 WatchIN™ zapewniają najwyższy poziom wykrywania
i odporność na fałszywe alarmy, szczególne w trudnych warunkach środowiskowych, jak
tereny fabryczne z pracującymi maszynami, place budowy, stocznie i hangary.
WatchIN™ ,wykorzystujący najbardziej zaawansowane technologie detekcji firmy RISCO
Group, może być zdalnie sterowany i diagnozowany na magistrali RISCO Bus.
• Dwa kanały mikrofalowe i dwa kanały PIR
• Obszar dozorowy: 25 m/90º lub barierowy 27 m/5º
• Zastosowanie magistrali RISCO znacznie zmniejsza ilość okablowania oraz kosztów urządzeń i pracy związanych z instalacją,
jednocześnie zapewniając funkcje zdalnych usług (informacje na ten temat znajdują się na stronie 21)
• Antymasking aktywny w podczerwieni
• Funkcja antykolizyjnej transmisji mikrofalowej umożliwia instalowanie detektorów sąsiadująco
• Technologia rozpoznawania kołysania dla unikania fałszywych alarmów powodowanych przez pracujące maszyny
• Przekaźniki optyczne dla ochrony przed silnym polem magnetycznym (magnesy)
• Wbudowany rezystor dla linii z potrójnym parametrem, wybór zworkami
• Szeroki wachlarz profesjonalnych uchwytów i opcjonalna kamera
WatchIN™ jest idealny do użycia w trudnym
środowisku
D e t e k t o r p r z e my s ł o w y S t o p n i a 3 Wa t c h I N ™ p o s i a d a
klasyfikację środowiskową IP65, która zapewnia ochronę
przed napływem cząsteczek pyłu, często występującym
w obiektach przemysłowych. Pozwala na instalację na obszarach o
wysokiej wilgotności, jak otwarte hangary w pobliżu morza.
RK325DT WatchIN™ Stopnia 3, technologii dualnej, z
antymaskingiem, kompatybilny ze standardowym
uchwytem i wymienną soczewką barierową
44
riscogroup.com
RA300B
RA300P
RA300C
RA300SC
Uchwyt barierowy
Adapter słupowy
Adapter do przewodów
Metalowy uchwyt do przewodów
Detektory | Przemysłowe | Industrial LuNAR™
Industrial LuNAR™ Stopnia 3 jest najinteligentniejszym detektorem do montażu sufitowego
dostępnym na rynku – z unikalnym dwukierunkowym pilotem zdalnego sterowania i
wysokością montażu do 8.6 m. Jako jedyny detektor do montażu sufitowego z technologią
Anti-Cloak™ wykrywa próby kamuflażu intruza i zapewnia najwyższy poziom działania –
nawet w magazynach charakteryzujących się wysokimi temperaturami.
• Detektor magistrali RISCO z technologią Anti-Cloak™
• Wysokość montażu do 8.6 m (28’)
• Obszar dozorowy 360º, średnica 18 m
•3 niezależnie regulowane kanały PIR zapewniające dostosowanie pola działania
• Zastosowanie magistrali RISCO znacznie zmniejsza ilość okablowania oraz kosztów urządzeń i pracy związanych z instalacją,
jednocześnie zapewniając funkcje zdalnych usług (informacje na ten temat znajdują się na stronie 21)
• Antymasking aktywny w podczerwieni we wszystkich trzech kanałach
• Wbudowany rezystor do linii z potrójnym parametrem, wybór zworkami
•Zdalne sterowanie i diagnostyka poprzez oprogramowanie komputerowe lub przy pomocy dwukierunkowego pilota zdalnego
sterowania
Zastosowanie detektora Industrial LuNAR™
Industrial LuNAR™ jest optymalny do ochrony magazynów, z powodu
wysokości montażu do 8.6 m i dzięki technologii Anti-Cloak™, która umożliwia
wykrywanie intruza pod izolacyjnym przykryciem oraz w czasie letnich upałów
w pomieszczeniach bez klimatyzacji. Industrial LuNAR™ jest idealnym rozwiązaniem
dla takiego zastosowania, gdyż detektor trudno przypadkowo zamaskować lub
zablokować przesuwając półki lub ustawiając pudła.
RK200DTG3 Industrial LuNAR™ w technologii dualnej,
z antymaskingiem, Stopnia 3
RK200RC
Sterownik zdalny Industrial LuNAR™
Dwukierunkowy pilot zdalnego
sterowania z łącznością
w podczerwieni
riscogroup.com
45
Detektory | Przemysłowe | Sejsmiczny
Detektor sejsmiczny
Detektor sejsmiczny wysokiego stopnia zabezpieczeń firmy RISCO Group jest najlepszym
wyborem do ciągłej ochrony skarbców, sejfów, bankomatów, wzmocnionych ścian i
pomieszczeń, opancerzonych szaf, automatów sprzedających oraz drzwi. Przy zastosowaniu
zaawansowanych technologii detektor monitoruje poziom wibracji i temperatury chronionej
powierzchni i wykrywa wszystkie znane rodzaje ataków, jak np. przy użyciu młota kowalskiego,
diamentowych wierteł, materiałów wybuchowych czy urządzeń wytwarzających nacisk
hydrauliczny lub ciepło.
• Czujnik piezometryczny z funkcją przetwarzania sygnału cyfrowego przy użyciu rozpoznawania wzoru
• Czujniki temperatury wykrywają ataki przy użyciu skrajnie niskich lub wysokich temperatur
• Obszar detekcji o promieniu do 5m
• Osłona przeciw wierceniom w standardzie
• Funkcja zdalnego zmniejszenia czułości pozwalająca na zmniejszenie czułości w chwili pracy bankomatu czy automatu
sprzedającego
• Zewnętrzny generator testowy i płyta do montażu są załączone do detektora
• Wbudowane rezystory końca linii
• Ochrona przeciwsabotażowa przed oderwaniem od ściany i otwarciem obudowy
• Instalacja z zastosowaniem przekaźników lub magistrali RISCO
• Zastosowanie magistrali RISCO znacznie zmniejsza ilość okablowania oraz kosztów urządzeń i pracy związanych z instalacją,
jednocześnie zapewniając funkcje zdalnych usług (informacje na ten temat znajdują się na stronie 21)
RK66S000000A Detektor sejsmiczny z płytą do montażu i generatorem testowym
46
riscogroup.com
Detektory | Komercyjne | ShockTec™, ViTRON™, LuNAR™
mikroprocesorowy z funkcją cyfrowej
• Detektor
obróbki sygnału
zmasowanego ataku
• Wykrywanie
Plus wyposażony jest w kontaktron
• ShockTec™
magnetyczny dla drzwi/okna do ochrony przeciw
ShockTec™ and ShockTec™ Plus
Cyfrowe detektory wstrząsowe
ShockTec™ zapewnia niezawodną, 24-godzinną
ochronę pomieszczeń. Alarm jest aktywowany
w prz ypadku próby sforsowania, rozbicia,
przewiercenia lub przepiłowania chronionego
okna, drzwi, ściany lub dachu. Co najważniejsze
intruz nadal jest na zewnątrz.
ViTRON™ - Akustyczny detektor
stłuczenia szkła
ViTRON™ uż ywa dwuczęstotliwościowego
rozpoznawania wzoru do wykrywania stłuczenia
wszystkich standardowych rodzajów oprawionego
szkła, jednocześnie ignorując inne możliwe źródła
fałszywych alarmów.
LuNAR™
Detektor y LuNAR™ DT stopnia 3 łączą w
sobie funkcjonalność wyrafinowanej detekcji
z niepozornym wyglądem. Seria LuNAR™
łączy w sobie wyrafinowane funkcjonalności
detektorów z eleganckim wyglądem. LuNAR™
jest idealnym rozwiązaniem dla obszarów, w
których niedogodnym byłby montaż na ścianach
lub w narożnikach. LuNAR jest dostępny pod
postacią trzech modeli: technologii dualnej z
antymaskingiem stopnia 3, technologii dualnej
stopnia 2 i PIR stopnia 2.
wstrząsom i kontaktowej (oddzielne linie)
blokowania kontaktronu przy pomocy
• Próby
silnych magnesów powodują aktywację alarmu
sabotażowego (jedynie w modelu ShockTec™ Plus)
wiarygodna detekcję stłuczenia szkła w
• Zapewnia
otoczeniu
stłuczenie wszystkich rodzajów szkła:
• Wykrywa
zwykłe, hartowane, laminowane i z przewodami
mikroprocesorem dwuczęstotliwościowe
• Sterowane
rozpoznawanie wzoru
9 m przy użyciu wielokierunkowego
• Zasięg
mikrofonu
przy użyciu testera ViTRON™
• Test
• Bez potrzeby dopasowywania i prosty w instalacji
sufitowy, kąt 360º
• Montaż
dozorowy o średnicy 12m
• Obszar
• 3 modele:
Anti-Cloak™ (modele z
- Technologia
technologią dualną)
Line™ (Zielona Linia) dezaktywuje
- Green
mikrofale na czas rozbrojenia (modele z
technologią dualną, stopnia 3)
Aktywny antymasking podczerwieni (modele z
- technologią
dualną, stopnia 3)
rezystory dla linii z potrójnym
• Wbudowane
parametrem, wybór zworkami (modele z
technologią dualną, stopnia 3)
przeciwsabotażowa przed otwarciem
• Ochrona
obudowy i oderwaniem od ściany
RK600S
ShockTec™
RG65
Tester ViTRON™
RK601SM
ShockTec Plus™ z kontaktronem
RA66
RA601BR
Brązowa obudowa do ShockTec Plus
RK150DTG3
RG61G3
Detektor stłuczenia szkła ViTRON™
Obrotowy uchwyt ViTRON™
LuNAR™ technologia dualna z
antymaskingiem, stopnia 3
LuNAR™ technologia dualna
RG71FMG3 Detektor stłuczenia szkła ViTRON™ Plus
RK150DT
RK 2000DPC LuNAR™ PIR
riscogroup.com
47
Detektory | Komercyjne | BWare™
BWare™ jest serią niezwykle zaawansowanych detektorów wewnętrznych firmy RISCO
Group. Przy zastosowaniu technologii detekcji RISCO te eleganckie i proste w instalacji
detektory są idealne w instalacjach komercyjnych, korporacyjnych i mieszkaniowych o
wysokim poziomie zabezpieczeń. BWare jest detektorem bardzo wiarygodnym, dzięki
zastosowaniu technologii mikrofal K-Band i unikalnych technologii detekcji.
• Technologia mikrofal K-Band zapewniają wysoki poziom działania i odporność na fałszywe alarmy
• Elegancki wygląd
• Technologie dualne: MW i PIR
• Modele 15m lub 25m
• Technologia Anti-Cloak (ACT™)
• Technologia Green Line™ dezaktywuje mikrofale w trakcie rozbrajania
• Aktywny antymasking podczerwieni w modelach stopnia 3
• Wbudowane rezystory linii z potrójnym parametrem, z przełącznikiem
• Opto-przekaźniki do przeciwdziałania silnym magnesom
• Ochrona przeciwsabotażowa przed oderwaniem od ściany i z kąta
• Soczewki korytarzowe i kurtynowe (opcjonalnie)
magistrali RISCO posiadają dodatkowe wejście linii zapewniając wygodne połączenie z kontaktronem lub dowolnym
• Modele
detektorem przekaźnikowym, co pozwala oszczędzić na okablowaniu z powrotem do centrali
magistrali RISCO znacznie zmniejsza ilość okablowania oraz kosztów urządzeń i pracy związanych z instalacją,
• Zastosowanie
jednocześnie zapewniając funkcje zdalnych usług (informacje na ten temat znajdują się na stronie 21)
Technologia mikrofal K-Band
Technologia mikrofal K-Band zapewnia bardziej czułą i równomiernie rozłożoną detekcję na obszarze
działania. Mikrofale w technologii K-Band nie przenikają przez ściany, co pozwala ograniczyć fałszywe alarmy
powodowane przez osoby przechodzące poza chronionym pomieszczeniem.
Stopień 3
RK515DTG3
RK525DTG3
RK500Q0G3
Bware technologia dualna z antymaskingiem, stopnia 3, 15m
BWare technologia dualna z antymaskingiem, stopnia 3, 25m
Poczwórny BWare z antymaskingiem, stopnia 3
BWare technologia dualna z antymaskingiem,
RK515DTBG3 Magistralowy
stopnia 3, 15m
Magistralowy
RK525DTBG3 stopnia 3, 25mBWare technologia dualna z antymaskingiem,
poczwórny BWare z antymaskingiem,
RK500QBG3 Magistralowy
stopnia 3
48
riscogroup.com
Stopień 2
RK515DT BWare technologia dualna, stopnia 2, 15m
RK525DT BWare technologia dualna, stopnia 2, 25m
RK500Q
Poczwórny BWare, stopnia 2
Obrotowy uchwyt dla BWare do montażu na ścianie/
RA51T
suficie z ochroną przeciwsabotażową
Detektory | Komercyjne | iWISE®
iWISE® jest sprawdzoną serią detektorów firmy RISCO Group z technologią Anti-Cloak™
do wykrywania zamaskowanych intruzów oraz aktywną podczerwienią do wiarygodnego
antymaskingu. Detektory iWISE dostępne są pod postacią wielu rodzajów modeli z różną
konfiguracją: dla stopnia 2, dla stopnia 3, odporne na ruch zwierząt i do instalacji na
magistrali RISCO.
• Technologia dualna: mikrofale i PIR
• Modele o zasięgu 15 m lub 25 m
• Technologia Anti-Cloak™
• Green Line™ (Zielona Linia) dezaktywuje mikrofale w trakcie rozbrojenia
• Aktywny antymasking podczerwieni w modelach stopnia 3
• Wbudowane rezystory dla linii z potrójnym parametrem, wybór zworkami
• Przekaźniki optyczne dla ochrony przed silnym polem magnetycznym (magnesy)
• Ochrona przeciwsabotażowa przed otwarciem obudowy i oderwaniem od ściany/narożnika
• Soczewki korytarzowe i kurtynowe (opcjonalne)
magistrali RISCO posiadają dodatkowe wejście linii zapewniając wygodne połączenie z kontaktronem lub dowolnym
• Modele
detektorem przekaźnikowym, co pozwala oszczędzić na okablowaniu z powrotem do centrali
magistrali RISCO znacznie zmniejsza ilość okablowania oraz kosztów urządzeń i pracy związanych z instalacją,
• Zastosowanie
jednocześnie zapewniając funkcje zdalnych usług (informacje na ten temat znajdują się na stronie 21)
Stopień 3
Stopień 2
Soczewki
iWISE technologia dualna, z
RK815DTG3
antymaskingiem, stopnia 3, 15m
iWISE technologia dualna, z
RK825DTG3
antymaskingiem, stopnia 3, 25m
Poczwórny iWISE z antymaskingiem,
RK800Q0G3
stopnia 3
Magistralowy iWISE technologia dualna, z
RK815DTBG3
antymaskingiem, stopnia 3, 15m
Magistralowy iWISE technologia dualna, z
RK825DTBG3
antymaskingiem, 25m
Poczwórny magistralowy iWISE z
RK800QBG3
antymaskingiem, stopnia 3
RK800QS
Poczwórny sekwencyjny iWISE, Stopnia 3
iWISE technologia dualna, stopnia
RK810DT
2, 10m
iWISE technologia dualna, stopnia
RK815DT
2, 15m
iWISE technologia dualna, stopnia
RK825DT
2, 25m
RK800Q
Poczwórny iWISE, stopnia 2
iWISE technologia dualna, odporny na
RK811DTPT
ruch zwierząt
RK800PT
iWISE odporny na ruch zwierząt
Obrotowy uchwyt ścienny z ochroną
RA91T
oderwania iWISE
Obrotowy uchwyt ścienny/narożny
RA91
iWISE
Obrotowy uchwyt do montażu
RA90
sufitowego iWISE
iWISE DT AM G3
RL115CV 12m Kurtynowa
RL15V
15m Korytarzowa
RL17V
23m Korytarzowa
iWISE DT G2
RL115C 12m Kurtynowa
RL15
15m Korytarzowa
RL17
23m Korytarzowa
riscogroup.com
49
Sygnalizatory | ProSound™
Profesjonalny dźwiękowy sygnalizator zewnętrzny firmy RISCO Group ProSound™ łączy w
sobie nadzwyczajny poziom działania i niezawodność z eleganckim wyglądem, co czyni go
idealnym dodatkiem do każdej instalacji.
ProSound™ można zainstalować przy dowolnej centrali alarmowej lub na magistrali
systemów firmy RISCO Group, co upraszcza instalację i dodaje zaawansowane funkcje
zdalnego sterowania i diagnostyki, które zapewniają stałe oszczędności czasu i potrzeby
osobistych wizyt.
• Lampa stroboskopowa SLT™ o długiej żywotności w połączeniu z sygnalizatorem dźwiękowym 106 dBA
• Chroniąca przed światłem UV poliwęglanowa obudowa odporna na pogodę i wandalizm
• Unikalna ochrona przeciwko zapianowaniu, przewierceniu i podejściu
• Podwójna powłoka z wewnętrznym metalowym pokryciem
• Możliwość zdalnej konfiguracji parametrów i diagnostyki przy instalacji na magistrali RISCO
• Akumulator zapewnia rezerwowe zasilanie na 36 godzin pracy lub 80 minut alarmu
• Automatyczne ładowanie i odłączenie akumulatora zapobiega jego głębokiemu rozładowaniu
• Sygnalizacja uzbrojenia/rozbrojenia i pamięci alarmu przy pomocy diody LED
• Ochrona przeciwsabotażowa przed otwarciem obudowy i oderwaniem od ściany przy użyciu wewnętrznego rezystora z linia
parametryczną
Nowość!
• Opcjonalny oczekujący na patent reflektor punktowy podświetlający logo Waszej firmy - znakomity sposób reklamy
nawet w najciemniejsze noce
• Nowa ulepszona konstrukcja mechaniczna
• ProSound teraz dostępny w wersji w pełni bezprzewodowej
RS200WAP ProSound™ z przeciwsabotażową ochroną zbliżeniową
RS200WA ProSound™
RS400LW
Reflektor punktowy dla ProSound™
50
riscogroup.com
Sygnalizatory | LuMIN8™
Profesjonalny dźwiękowy sygnalizator zewnętrzny LuMIN8 posiada oczekujący na patent
reflektor punktowy podświetlający logo Waszej firmy - znakomity sposób reklamy nawet w
najciemniejsze noce.
Dzięki technologii magistrali RISCO LUMIN8 obsługuje zdalne serwisowanie, jeśli zostanie
zainstalowany w systemie zabezpieczeń firmy RISCO Group, co pozwala zaoszczędzić czas i
pieniądze na instalacji i konserwacji.
• Podwójne sygnalizatory piezometryczne
• Obudowana płytka PCB
• Zawias z blokadą i uchwyt na śrubokręt służą jako druga para rąk przy instalacji
• Dźwiękowe potwierdzenie konfiguracji
• Opcje dźwięku do wyboru
• Zdalny i lokalny tryb zarządzania
• Ochrona przed odwróceniem podłączenia źródła zasilania
• Ochrona przeciwsabotażowa przed zdjęciem obudowy i oderwaniem od ściany
Innowacyjna technologia Surface Light
Zarówno lampa stroboskopowa, jak i oświetlający logo reflektor punktowy
w ProSound i Lumin8 korzystają z technologii Surface Light, w której światło
emitowane jest od zainstalowanych na powierzchni diod LED, które zużywają
mniej energii, świecą mocniej i odznaczają się dłuższą żywotnością niż lampy
ksenonowe lub halogenowe
RS4012
LuMIN8, niebieskie soczewki
RS401DB
Atrapa LuMIN8
riscogroup.com
51
52
riscogroup.com
Unikalne dla
systemów RISCO
Komunikacja
Zabezpieczenia
ProSYS 128
4
120
99
Linie bezprzewodowe
Kody użytkownika
ProSYS 16
16
40
8

2 (klawiatury jednokierunkowe)
Wbudowana klawiatura LCD
3
4
250
30
32
3
AGM
Wkrótce
Wkrótce
Wkrótce
Wkrótce
Opcja weryfikacji wideo
Zarządzanie poprzez sieć i aplikacje
dla smartfonów



Tylko sygnalizatory dźwiękowe

Odbiornik 32 linii, wbudowany wewnątrz
głównej obudowy

Odbiornik 32 linii, wbudowany wewnątrz
głównej obudowy
Dla dwukierunkowych sygnalizatorów
bezprzewodowych
Wbudowana

4 wejścia linii przewodowych poprzez
bezprzewodowy ekspander We/Wy
Stopień 2
32 + 1 przewodowa
Wbudowany jako standard
- Zdalne odsłuch i rozmowa
- Komunikaty nagrane przez użytkownika
- Zdalna osbługa, np. potwierdzanie
zdarzenia, uzbrojenie/rozbrojenie,
aktywacja wyjść
Polywęglan
Dla dwukierunkowych detektorów i
sygnalizatorów bezprzewodowych
Opcjonalna
Moduł podłączany
Moduł podłączany
Wbudowany jako standard
- Dwukierunkowa aktywacja głosowa
dla przełączania pomiędzy nasłuchem i
nadawaniem
- Nagrane (domyślne lub użytkownika
komunikaty dla linii, partycji, wyjść
- Zdalna osbługa, np. potw. zdarzenia, uzbr
rozbr, aktywacja wyjść
3 (klawiatury jednokierunkowe
lub dwukierunkowe)
3
4 z ekspanderem We/Wy
250
30
32
3
WisDom
Komunikacja bezprzewodowa z
wbudowaną klawiaturą
Do dwóch odbiorników 32 linii,
instalowane wewnątrz lub na zewnątrz
głównej obudowy
Sabotaż brzęczyka, sabotaż obudowy


Dla detektorów i sygnalizatorów
magistralowych RISCO
32
W pełni zintegrowana i programowana
przez LightSYS
Wbudowana
Moduł podłączany
Moduł podłączany
Polywęglan lub metal
W pełni ustawialna (domyślnie 2.2K)
Opcjonalny
- Dwukierunkowa aktywacja głosowa
dla przełączania pomiędzy nasłuchem i
nadawaniem
- Nagrane (domyślne lub użytkownika
komunikaty dla wszystkich linii, partycji,
wyjść
- Zdalna obsługa, np. potwierdzanie
zdarzenia, uzbr/rozbr, aktywacja wyjść
Wkrótce
Odbiornik 8 linii,
zainstalowany na zewnątrz
głównej obudowy
16
4
2 (klawiatury jednokierunkowe)
Wkrótce

Do czterech odbiorników 8
lub 16 linii, zainstalowane
na zewnątrz głównej
obudowy
Sabotaż brzęczyka, sabotaż obudowy
Wkrótce

Dla detektorów i sygnalizatorów magistralowych RISCO
Do ośmiu odbiorników 8
lub 16 linii, zainstalowane
na zewnątrz głównej
obudowy
128

Odbiorniki bezprzewodowe
Dwukierunkowe bezprzewodowe
detektory i sygnalizatory
4 drzwi
Zainstalowana na magistrali RISCO, zaawansowane raportowanie, programowana
oddzielnie
Moduł transferu programu
Dodatkowe wejścia
Elastyczne drzewo menu
Test magistrali
Zdalna konfiguracja parametrów
detektora i diagnostyka
Detektory magistralowe
Integracja SynopSYS
Komunikacja radiowa dalekiego
zasięgu
Wbudowana
AGM
PSTN
GSM/GPRS
Metal
8 drzwi
4.7K Wkrótce dostępna ustawialna
ACM
16 drzwi
Opcjonalny
- Zdalne odsłuch i rozmowa
- Komunikaty nagrane przez użytkownika
- Zdalna obsługa, np. potwierdzanie zdarzenia, uzbrojenie/rozbrojenie,
aktywacja wyjść
IP
Standardowa obudowa
Zintegrowana Kontrola Dostępu
Rezystancja linii
Moduł głosowy z pełną obsługą
menu
Czytniki zbliżeniowe
4 (klawiatury jednokierunkowe)
12
4
4-14
Stopień 2
32 (do 4 przewodowych)
8
Klawiatury bezprzewodowe
16
4
6-22
500
16
32
4
4
8-32
Stopień 2
Klawiatury przewodowe
8
6-38
250
30
8
4
4
8-16
Agility
Dwukierunkowa komunikacja
bezprzewodowa z oddzielną klawiaturą
Contact ID, SIA poziomu 2 i 3 (obsługa tekstu), odbiornik IP, inne główne formaty
12
Liczba kont
250 rozszerzalna do 512
60
32
4
4
8-40
Stopień 3 lub 2
LightSYS
System hybrydowy dla rynków zastosowań
drobnych komercyjnych i mieszkaniowych
Formaty raportowania
6-70
Wyjścia programowalne
250 rozszerzalna do 999
8
8-128
Grupy na partycje
Pamięć zdarzeń
ProSYS 40
Zintegrowany system zabezpieczeń dla rynków przemysłowych i komercyjnych
Partycje
Linie
Stopień zabezpieczeń (EN)
Rodzaj
Tabela systemów zabezpieczeń
Tabela systemów zabezpieczeń
Tabela detektorów ruchu
Tabela detektorów ruchu
WatchOUT™ PIR
WatchIN™
N/A
Zewnętrzny
o klasyfikacji
środowiskowej IP 65
N/A
Przemysłowy
o klasyfikacji
środowiskowej IP 65
Stopień 3
Przemysłowy LuNAR™
Stopnia 3
Przemysłowy do
wysokiego montażu
na suficie
Stopień 3
✓
✓
✓
✓
WatchOUT™ DT eXtreme
Zewnętrzny o klasyfikacji
środowiskowej IP 65
Rodzaj detektora
PD6662, EN50131
Adresowalny detektor magistralowy
systemu RISCO Group
Technologia mikrofalowa
Technologia
X-band, 2 kanały
Technologia X-band, 2 kanały
Czujnik PIR
2 elementy dualne z oddzielnymi soczewkami
Technologia Sway Recognition™
Technologia Digital Corellation™
Technologia Anti Cloak™
Green Line™ (Zielona Linia)
Inteligentna cyfrowa obróbka
sygnału
Cyfrowy detektor i rzeczywista
kompensacja temperatury
✓
✓
Odporność na ruch zwierząt
Wewnętrzny technologia
dualna
Wewnętrzny
poczwórny
Wewnętrzny technologia
dualna
Wewnętrzny
poczwórny
Stopień 3
Stopień 3
Stopień 2
Stopień 2
Specjalne magistralowe modele BWare
Technologia X-band
Technologia K-band
Element
dualny
Technologia
K-band
Element
dualny
2 elementy
dualne
­
2 elementy
dualne
­
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Dla zwierząt o wysokości
do 70cm (2’4”)
Dla zwierząt o wadze
do 45kg (100lb)
✓
✓
✓
✓
✓
✓
3 kanały
aktywnej IR
Aktywna IR
Aktywna IR
Szerokokątna 15m, 25m
Szerokokątna
15m
Szerokokątna
15m, 25m
Szerokokątna
15m
360° 18m
średnicy
0.8-1.2m
1- 2.7m
Soczewka dalekiego
2.7m-8.6m
Soczewki barierowe i dalekiego
zasięgu: 2.2m
zasiegu: 2.2m
Zaopatrzony w uchwyt obrotowy. Uchwyt obrotowy barierowy, adapter słupowy,
adapter przewodowy, obrotowy metalowy uchwyt przewodowy, obudowy kamer z
kamerami lub bez.
iWISE® DT AM
Stopnia 3
iWISE® QUAD
AM Stopnia 3
iWISE®
QUADSEQ
Rodzaj detektora
Wewnętrzny
technologia dualna
Wewnętrzny
poczwórny
Wewnętrzny,
poczwórny
sekwencyjny
PD6662, EN50131
Stopień 3
Stopień 3
Stopień 3
Adresowalny detektor
magistralowy systemu
RISCO Group
✓
✓
2.7m-8.6m
2.1m-2.7m
Dwukierunkowy pilot
zdalnego sterowania
2.1-3.3m
2.1m-2.7m
2.1-3.3m
Obrotowy uchwyt ścienny/sufitowy z ochroną zdjęcia ścianki tylnej
LuNAR™ DT LuNAR™ DT LuNAR™ PR DigiSense™
DT
Grade 3
iWISE® QUAD
iWISE® PET /
DT PET
Wewnętrzny
technologia dualna
Wewnętrzny
poczwórny
Wewnętrzny
odporny na
ruch zwierząt
Sufitowy
Sufitowy
Sufitowy
Stopień 2
Stopień 2
Stopień 2
Stopień 3
Stopień 2
Stopień 2
iWISE® DT
Soczewka korytarzowa
15m, 23m
Soczewka kurtynowa 12m
Soczewka korytarzowa
15m, 23m
Soczewka kurtynowa 12m
Dalekiego zasięgu:
23m 5°
Opcjonalne akcesoria
BWare
QUAD
­
Opcjonalne soczewki
Wysokość montażu
Bware DT
3 elementy dualne, 3
oddzielne soczewki
4 kanały aktywnej IR +funkcja
4 kanały
zbliżeniowa przeciwsabotażowa z 2
aktywnej IR
kanałami mikrofal
Szerokokątna: 15m 90°
Szerokokątna:
Dalekiego zasięgu: 23m 5°
Szerokokątna: 12m 90°
25m 90°
Barierowa: 15m 5°
Barierowa: 27m 5°
szerokokątna do instalacji poniżej 1.7m
Strefa dozorowa w zależności od
rodzaju soczewki
BWare QUAD
AM Stopnia 3
✓
Wbudowane rezystory dla linii z
potrójnym parametrem
Metody antymaskingu
BWare DT AM Stopnia 3
DigiSense™
DT PET
Wewnętrzny Wewnętrzny
technologia odporny na
ruch zwierząt
dualna
Stopień 2
Stopień 2
DigiSense™
PIR & Quad
DigiSense™
PIR Pet
Wewnętrzny
PIR
Wewnętrzny
odporny na
ruch zwierząt
Stopień 2
Stopień 2
PIR: element
dualny, QUAD:
element
poczwórny
Element
dualny
Specjalne magistralowe modele iWISE
Technologia
mikrofalowa
Technologia X-band
Czujnik PIR
Element dualny
Technologia
X-band
Technologia X-band
2 elementy
dualne
2 elementy
dualne, 2
oddzielne
obszary
Element
dualny
2 elementy
dualne
Element
dualny
Technologia Technologia Technologia Technologia
X-band
X-band
X-band
X-band
Element
dualny
Element
dualny
Element
dualny
Technologia
X-band
Element
dualny
Element
dualny
Technologia Anti
Cloak™
✓
✓
✓
✓
Green Line™ (Zielona
Linia)
✓­
✓­
✓­
✓
Inteligentna cyfrowa
obróbka sygnału
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Cyfrowy detektor
i rzeczywista
kompensacja
temperatury
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Technologia
dualna: waga
do 45kg (100lb)
PIR: waga 36kg
(80lb)
Dla zwierząt
o wadze do
34kg (75lb)
Dla zwierząt
o wadze do
32kg (70lb)
Zmienny próg ruchu dla
zwierząt (VPT)
✓
✓
✓
Wbudowane rezystory
dla linii z potrójnym
parametrem
✓
✓
✓
W modelach
z technologią
dualną
Aktywna IR
Aktywna IR
Odporność na ruch
zwierząt
Metody antymaskingu
Aktywna IR
Strefa dozorowa w
zależności od rodzaju
soczewki
Szerokokątna 15m,
25m
Opcjonalne soczewki
Soczewka korytarzowa
15m, 23m
Soczewka kurtynowa
12m
Wysokość montażu
Opcjonalne akcesoria
2.1-2.7m
Szerokokątna Szerokokątna
15m
12m
✓
✓
✓
✓
2.2-2.5m
✓
✓
Aktywna IR
Szerokokątna 10m,
15m, 25m
Szerokokątna
15m
Szerokokątna
8m lub 11m
360° 12m
średnicy
360° 12m
średnicy
Soczewka
korytarzowa
15m, 23m
Soczewka kurtynowa
12m
2.1-3.3m
✓
2.1-2.7m
Obrotowy uchwyt ścienny z ochroną zdjęcia ścianki tylnej,
obrotowy uchwyt ścienny/narożny, obrotowy uchwyt sufitowy
2.1-3.3m
2.1-2.4m
2.8m-4m
360° 12m
średnicy
15m
12m
szerokokątna szerokokątna
15m
szerokokątna
Soczewki
kurtynowa i
korytarzowa
Soczewki
kurtynowa i
korytarzowa
2.1-2.7m
Uchwyt
ścienny/
narożny &
sufitowy
2.4m
2.1-2.7m
12m
szerokokątna
2.4m
Zaopatrzony
w uchwyt
ścienny
riscogroup.com
53
Platforma serwisowa
RISCO
Otwierając prawdziwą moc serwisu
dla świata zabezpieczeń
P
latforma serwisowa firmy RISCO Group pozwala na sprawne zarządzanie
aspektami rozwiązań kontroli dostępu i zabezpieczeń dzięki zaawansowanym
technologiom IP. Platforma serwisowa RISCO (RSP) oferuje funkcjonalności
systemu alarmowego, kontroli dostępu i monitoringu wideo w formie usługi
serwisowej, a więc umożliwia uniknięcie konieczności ponoszenia znacznych
wydatków na inwestycje w budowę tych systemów, oferując w zamian dostęp
do najlepszego oprogramowania, urządzeń i funkcji za miesięczne opłaty.
RSP pomaga znacznie ograniczyć koszty eliminując potrzebę zakupu urządzeń
i oprogramowania serwerów i odciążając dział IT. Co najważniejsze, dzięki
RSP Wasi klienci mogą skupić się jedynie na tym, co jest dla nich istotne zapewnieniu bezpieczeństwa swoim firmom i zasobom.
riscogroup.com
55
Platforma serwisowa RISCO
Technologia modelu chmury obliczeniowej pozwala platformie serwisowej RISCO zarządzać
rozwiązaniami zabezpieczeń klientów.
Szeroki wybór rozwiązań zabezpieczeń firmy RISCO Group pozwala na sterowanie,
nadzorowanie i serwisowanie systemów zabezpieczeń w wielu obiektach z dowolnego
miejsca w dowolnym momencie dzięki zastosowaniu technologii systemów komputerowych
modelu chmury obliczeniowej i dzielonych zasobów, a wszystko to dostępne w systemie
cyklicznych miesięcznych opłat.
Brak potrzeby finansowania dużych inwestycji i zatrudniania stałych lokalnych
zespołów serwisowych
Rozwiązanie RSP™ eliminuje potrzebę zakupu urządzeń i oprogramowania serwerów i
obniża wiele kosztów prowadzenia serwerowni, jak np. godziny pracy personelu IT, zasilanie
serwerów, wydatki na klimatyzację i miejsce potrzebne na odpowiednie przechowywanie
sprzętu.
Zarządzanie wieloma obiektami z każdego miejsca
Wasi klienci mogą wreszcie zdefiniować i uporządkować swoje potrzeby z punktu widzenia
wielu obiektów naraz, podczas gdy Wasza firma dostarcza zdalne usługi serwisowe.
Dane są przechowywane na profesjonalnie zarządzanych centrach hostingowych światowej
klasy, zaś dostęp do nich można uzyskać poprzez bezpieczną infrastrukturę IT z każdego
miejsca na świecie.
56
riscogroup.com
Zalety stosowania RSP
• Architektura bazująca na modelu chmury obliczeniowej, zorientowana na dostarczaniu usług przy użyciu
sprawdzonej technologii dystrybucji oprogramowania SaaS (Software-as-a-Service)
• Zmniejszone koszty poprzez zastosowanie outsourcingu infrastruktury komputerowej (możliwa także opcja
hostingu na własną rękę)
• Integracja z systemami firmowymi klienta w zakresie powiadamiania o zdarzeniach i importu/eksportu przy
użyciu serwisów sieciowychs
• Globalny dla całego systemu nadzór nad referencjami i efektywna kosztowo instalacja i konserwacja
• Dostępność systemu z każdego miejsca na świecie
• Centralna baza danych i sterowanie przy użyciu dystrybuowanej w obiekcie inteligencji zapewniają szybką i
efektywną pracę
• Pełna redundancja i serwis wysokiej jakości
• Szyfrowana transmisja danych (SSL 128-bitowe szyfrowanie)
• Zaawansowane opcje dostępu do serwera zabezpieczeń przy użyciu jednorazowego hasła (OTP) dla każdej sesji
(opcjonalnie)
• Całodobowe wsparcie profesjonalnych centrów danych gwarancją maksymalnego ograniczenia okresów braku
•
•
działania systemu
Ograniczenie wewnętrznych problemów IT – wszelkie procesy IT związane z instalacją, konserwacją i zmianą
wersji oprogramowania są centralnie zarządzane przez integratora lub RISCO Group
Okresowe uaktualnienia oprogramowania zapewniają stałą jakość instalacji w zakresie najnowszych funkcji i łatek
Zabezpieczanie wielu
obiektów
Bezpieczna administracja IP
w każdym miejscu, w każdym czasie
Wideo
Centrum hostingu RSP™
Kontrola
dostępu
• Zabezpieczenia • Archiwum • Konfiguracja
• Raportowanie • Powiadamianie • Automatyka
• Integracja
Wykrywanie
intruza
riscogroup.com
57
Platforma serwisowa RISCO
RSP w funkcji systemu kontroli dostępu
RSP wraz z AxesPlus, rozwiązaniem zarządzania dostępem firmy RISCO Group, korzysta
z rewolucyjnej technologii komputerowej modelu chmury obliczeniowej wspomaga
ogólny rozwój rynku zabezpieczeń dając do ręki integratorom niezwykle zaawansowane i
dynamiczne rozwiązanie z zakresu zarządzania kontrolą dostępu.
Integratorzy zarządzający wieloma kontami
Dzięki RSP z AxesPlus integratorzy mogą zaoferować zaawansowane usługi w zakresie
kontroli dostępu małym i średnim firmom. Przy użyciu architektury modelu chmury
obliczeniowej AxesPlus można zarządzać i konserwować wiele kont różnych firm z jednej
aplikacji o dzielonych zasobach hostowanych w centrum danych.
Integrator dostawcą usług
Dzięki RSP integratorzy mogą zdalnie zarządzać i konserwować instalacje należące do wielu
firm lub obiektów łącząc zalety cyklicznego miesięcznego przychodu z obniżonymi kosztami
wynikającymi z korzystania z dzielonych zasobów serwerów, oprogramowania i wydatków
związanych z IT.
Informacje na temat AxesPlus znajdują sie na stronach 12-17.
An RSP™ Solution
58
riscogroup.com
AxesPlus™ jako rozwiązanie RSP
Integrator/Dostawca usług
Internet
Rezerwowe centrum
danych
Centrum danych
Konto 1
Manager
Pracownik
zabezpieczeń Strażnik Recepcjonista biurowy
Firewa
ll
Corporate
Gateway
Firewa
ll
RSP
Proxy
Konto 3
Firewa
ll
Kontroler 4 par drzwi
Konto 2
Obiekt 1
Obiekt 2
Obiekt 3
riscogroup.com
59
Materiały Marketingowe
Firma RISCO Group przykłada dużą wagę do materiałów, filmów, prezentacji i narzędzi treningowych,
związanych z marketingiem i sprzedażą. Są one zawsze tworzone z troską o sukces klienta.
Uniwersytet RISCO Group oferuje szeroki wachlarz szkoleń na temat swoich produktów. Integratorzy,
dystrybutorzy i instalatorzy mogą w przyjemny i prosty sposób uzyskać rozległą profesjonalną i praktyczną
wiedzę. Poniższa lista jest przedsmakiem tego, co oferujemy.
Na naszej stronie internetowej www.riscogroup.com można obejrzeć i pobrać wszystkie nasze materiały
marketingowe.
Broszury
SynopSYS
AxesPlus
ProSYS
LightSYS
Agility
WisDom
WatchOUT Extreme
Bariery
bezprzewodowe
Detektory
sejsmiczne RISCO
Linia produktów
RISCO
FreeComGP™
To szkolenie sprawi,
że będziesz gotowy
do działania w 5
minut
Agility™
Dowiedz się więcej
o tym co elastyczne
rozwiązanie
bezprzewodowe
Agility ma do
zaoferowania i
obejrzyj prezentację
online
WatchOUT™
Poznaj unikalne
funkcje detektora
zewnętrznego
WatchOUT i naucz
się go instalować
RISCO University
SynopSYS
Poznaj platformę
zarządzania
zabezpieczeniami
i budynkiem
SynopSYS i zbuduj
swój własny projekt
60
riscogroup.com
Wideo
Wszystko co musisz
wiedzieć o systemie
wideo zawarte w
jednej prezentacji
Przykłady zastosowań
Firma dostarczająca
elektryczność
Kompleks kinowy
Cinema City
Duża drukarnia
Dostawca usług
komunikacyjnych
Kampus
uniwersytecki
Zestawy demonstracyjne
Zestaw demonstracyjny klawiatury
dotykowej ProSYS™
Zestaw demonstracyjny
Agility™
Zestaw demonstracyjny
AxesPlus™
Model: RP128DBT
Model: RW132DC
Model: ACXDB
Online
Join us on
riscogroup.com
riscogroup.com
61
Firma RISCO Group dokłada wszelkich starań, aby prowadzić działalność w sposób przyjazny
środowisku, w związku z tym podjęła niezbędne kroki, aby spełnić wymagania dyrektywy
RoHS. Wszystkie produkty wytwarzane przez RISCO Group są zgodne z RoHS.
Z powodu ciągłego rozwoju, specyfikacja produktów może ulec zmianie bez wcześniejszego ostrzeżenia.
62
riscogroup.com
…Stoimy za milionami produktów RISCO Group, sprzedanych na ponad 60 rynkach
na całym świecie - z profesjonalnym, przyjaznym, lokalnym wsparciem…
Tel: +1-631-719-4400
[email protected]
WIELKA BRYTANIA
Tel: +44-161-655-5500
[email protected]
AMERYKA ŁACIŃSKA
BENELUKS
BRAZYLIA
POLSKA
Tel: +1-305-407-8229
[email protected]
Tel: +48-2250-02840
[email protected]
CHINY
FRANCJA
Tel: +33-1-64-73-28-50
[email protected]
Biuro w Shanghaju
Tel: +86-21-5239-0066
[email protected]
Biuro w Shenzen
Tel: +86-755-8278-9285
[email protected]
HISZPANIA
ISRAEL
Tel: +39-02-6659-0054
[email protected]
Tel: +34-91-490-2133
[email protected]
7CAT2011PLA4 © 1/2012 RISCO Group
Tel: +55-11-3661-8767
[email protected]
Tel: +32-2-522-7622
[email protected]
WŁOCHY
Katalog Produktów
2011-2012
Tel: +972-3-963-7777
[email protected]
Design: Studio Touch
U.S.A.
riscogroup.com
riscogroup.com

Podobne dokumenty