OGŁOSZENIE Gminnego Biura Spisowego w Kazimierzy Wielkiej

Komentarze

Transkrypt

OGŁOSZENIE Gminnego Biura Spisowego w Kazimierzy Wielkiej
Kazimierza Wielka, dn. 16 maja 2011 r.
OGŁOSZENIE
Gminnego Biura Spisowego
w Kazimierzy Wielkiej
Na terenie
całego kraju realizowany
jest obecnie Narodowy
Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2011. Spis zakończy się 30 czerwca br., ale samodzielnie
Internet można spisywać
się jedynie
w
do 16 czerwca. Dane zbierane
badaniu
reprezentacyjnym,
poprzez
są wyłącznie
obejmującym
na
formularzach
elektronicznych
20%
społeczeństwa
i pełnym, w którym udział powinni wziąć wszyscy pozostali obywatele.
Informacje od respondentów pozyskiwane są w drodze samospisu internetowego, wywiadu
teleankieterskiego oraz bezpośredniego.
Zgodnie
z przyjętymi
założeniami
wywiad bezpośredni
z udziałem
rachmistrza
spisowego przeprowadzony zostanie jedynie w co piątym mieszkaniu (20%). Także tylko do
niektórych osób zadzwonią ankieterzy statystyczni w celu przeprowadzenia
wywiadu przez
telefon. W związku z powyższym niezmiernie istotne znaczenie w realizacji przedsięwzięcia
i uzyskania kompletności spisanych formularzy ma samo spis internetowy.
Gorąco zachęcam do skorzystania
z samospisu. Metoda ta jest prosta, wygodna,
bezpieczna i pozwala na spełnienie obywatelskiego
obowiązku w dowolnym czasie, przez
14 dni od momentu pierwszego zalogowania się, ale nie później niż do 16 czerwca. W celu
przekazania danych przez Internet wystarczy zalogować się na portalu www.stat.gov.pl
www.spis.gov.pl
lub
Samodzielnie mogą się spisywać także osoby nie posiadające dostępu do
sieci. Taką możliwość daje im off-linowa wersja formularza, która jest dostępna w Gminnym
Biurze Spisowym.
Wyrażam przekonanie, że obywatelska postawa każdego z nas pomoże w realizacji
bardzo istotnego
dla statystyki
przedsięwzięcia,
posiadającego
ogromne
znaczenie
dla
jednostki i całego społeczeństwa.
Waldemar Trzaska
Burmistrz Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej,
Gminny
.sarz Spisowy

Podobne dokumenty