PROGRAM UBEZPIECZENIOWY

Komentarze

Transkrypt

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY
PROGRAM UBEZPIECZENIOWY DLA KLIENTÓW KANCELARII BROKERSKIEJ
KING – BROKER
WARIANT I
WARIANT II
WARIANT III
WARIANT IV
SU 7 000 zł
SU 9 000 zł
SU 11 000 zł
SU 60 000 zł
10 500 zł
13 500 zł
16 500 zł
60 000 zł
Zgon ubezpieczonego w
następstwie wypadku*
21 000 zł
27 000 zł
33 000 zł
240 000 zł
Zgon ubezpieczonego w
następstwie udaru lub zawału*
21 000 zł
27 000 zł
33 000 zł
60 000,zł
Wystąpienie u ubezpieczonego
poważnego zachorowania**
3 500 zł
4 500 zł
5 500 zł
9 000 zł
280 zł za 1%
uszczerbku
360 zł za 1%
uszczerbku
440 zł za 1%
uszczerbku
600 zł za 1%
uszczerbku
Osierocenie dziecka
2 800 zł
3 600 zł
4 400 zł
-
Urodzenie dziecka
1 050 zł
1 350 zł
1 650 zł
-
Zgon współmałżonka
ubezpieczonego
7 000 zł
9 000 zł
11 000 zł
-
Zgon rodziców
1 400 zł
1 800 zł
2 200 zł
-
Zgon teściów
1 400 zł
1 800 zł
2 200 zł
-
Zgon dziecka
2 100 zł
2 700 zł
3 300 zł
-
Zgon noworodka
2 100 zł
2 700 zł
3 300 zł
-
Tabela świadczeń
Tabela świadczeń
Tabela świadczeń
Tabela świadczeń
37,00 zł
46,00 zł
55,00 zł
62,00 zł
Zakres ubezpieczenia
Zgon ubezpieczonego
Uszczerbek na zdrowiu w
następstwie wypadku
Ubezpieczenie szpitalne
SKŁADKA
* Wysokość świadczenia podano łącznie ze świadczeniem z tytułu zgonu ubezpieczonego.
** Wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania : nowotwór, zawał serca, udar mózgu,
niewydolność nerek, przewlekłe zapalenie wątroby typu B , przeszczep dużych narządów, chirurgiczne leczenie chorób
naczyń wieńcowych - by-pass jak i inne zabiegi w ramach leczenia chorób naczyń wieńcowych, a także ciężkie
oparzenie, obustronna całkowita utrata wzroku, utrata kończyn, utrata mowy, obustronna całkowita utrata słuchu,
choroba Altzheimera .
Tabela świadczeń
Ubezpieczenie szpitalne
WARIANT I, WARIANT II, WARIANT III i WARIANT IV
RODZAJ ŚWIADCZENIA
z powodu choroby lub wypadku
innego niż wypadek przy pracy
1. świadczenie z tytułu hospitalizacji
z powodu wypadku przy pracy
2. świadczenie z tytułu operacji
3. świadczenie z tytułu przyjęcia na OIOM
WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA
Ryczałt za pobyt od 5 do 10 dni
400,00 PLN
Dziennie za pobyt powyżej 10 dni
40,00 PLN
Ryczałt za pobyt do 10 dni
600,00 PLN
Dziennie za pobyt powyżej 10dni
60,00 PLN
Ryczałt za pobyt do 10 dni
200,00 PLN
Dziennie za pobyt powyżej 10 dni
20,00 PLN
Jednorazowo
500,00 PLN
Przystąpienie do ubezpieczenia
do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby w wieku między 16-tym a 60-tym rokiem
życia,
warunkiem przystąpienia jest wypełnienie deklaracji oraz ankiety medycznej
leczenie szpitalne nie obejmuje leczenia zaburzeń nerwicowych i ciąży
hospitalizacja maksymalnie jednorazowo 30 dni , maksymalnie 3 pobyty w roku
kalendarzowym
Karencje
na wszystkie opcje ubezpieczenia objęte ochroną obowiązuje 3 miesięczna karencja,
z wyłączeniem opcji wypadkowych oraz
urodzenia się dziecka Ubezpieczonemu – karencja 10 miesięcy,
leczenie szpitalne – hospitalizacja w następstwie choroby – 6 miesięcy ,
wystąpienia u Ubezpieczonego poważnego zachorowania –
przewlekłe zapalenie wątroby Typ B – 6 miesięcy,
Zmiana grupy
możliwość zmiany wariantu ubezpieczenia w każdej chwili , karencja na różnicę
w wysokości świadczenia za dane zdarzenie takie jak zapisane poniżej
UWAGA PRZY ZMIANIE WARIANTÓW OBOWIĄZUJĄ KARENCJE;
- 6 MIESIĘCY ZGON TEŚCIÓW I RODZICÓW
- 6 MIESIĘCY ZGON DZIECKA
- 6 MIESIĘCY ZGON WSPÓŁMAŁŻONKA UBEZPIECZONEGO
- POZOSTAŁE KARENCJE TAK JAK PRZY PRZYSTĄPIENIU
kontakt telefoniczny 042 633 25 48 lub 0 508 352 869 Paweł Altwasser
e-mail ; [email protected]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podobne dokumenty