Plan usługiwania Szkoła sobotnia Opowiadanie dla dzieci

Komentarze

Transkrypt

Plan usługiwania Szkoła sobotnia Opowiadanie dla dzieci
10 DNI MODLITWY 2013
Bóg dokonał tysięcy cudów przez program Dziesięć Dni Modlitwy od jego rozpoczęcia pod nazwą Operacja Globalny Deszcz w 2006 roku. Duch Święty dokonywał ożywienia i nawróceń, odnawiał zapał ewangelizacyjny i uzdrawiał więzi. Prawdziwie, modlitwa jest miejscem narodzin ożywienia!
Poniższe wskazówki mają pomóc Tobie jako liderowi. Pierwsza część obejmuje tematy związane z programem Dziesięć Dni Modlitwy 2013. Druga cześć obejmuje wskazówki, które były pomocne dla innych liderów oraz mogą pomóc Tobie i Twojej grupie modlitewnej. Pamiętaj, że są to jedynie materiały i pomysły do wykorzystania. Możesz je modyfikować i zmieniać zgodnie z tym, jak Duch Święty cię poprowadzi.
Podczas pierwszych dziesięciu dni modlitwy, od 9 do 18 stycznia, grupa powinna się spotykać codziennie osobiście albo przy pomocy łączności telefonicznej na co najmniej godzinę wspólnej modlitwy. Jedenasty dzień, 19 stycznia, przypada w sobotę. Ten dzień jest dniem świętowania tego, czego Bóg dokonał w odpowiedzi na wspólne modlitwy. Mamy nadzieję, że poniższe pomysły i propozycje będą użyteczne dla Ciebie jako lidera grupy modlitewnej i przyczynią się do uczynienia Dziesięciu Dni Modlitwy 2013 mocnym doświadczeniem dla Twojej grupy i zboru.
Zanim wyruszysz w tę drogę, chcielibyśmy podzielić się z Tobą kilkoma świadectwami uczestników Dziesięciu Dni Modlitwy 2012.
„Bóg jest wierny! Nie sposób przecenić doświadczenia związane z Dziesięcioma Dniami Modlitwy. Serca nabierały uległości, dusze poddawały się przekonaniu, a modlitwy wstawiennicze były wysłuchiwane".
„Modlimy się za wyznawców, którzy odeszli z Kościoła, by powrócili. Wzywamy każdego aktywnego wyznawcę do modlitwy za trzech czy czterech innych wyznawców. Ubiegłej soboty siedmiu byłych wyznawców wróciło do naszego zboru".
„Nigdy wcześniej nie doświadczyliśmy takiego duchowego wzrostu i tak wielu odpowiedzi na modlitwy. Codzienne wskazówki dla lidera i uczestników grupy okazały się wspaniałym przewodnikiem ku doświadczeniu ożywienia. Krople deszczu zaczynają padać".
„Dziesiątego dnia młody człowiek, który od lat nie uczęszczał do zboru, wszedł i oświadczył, że pragnie powierzyć siebie Jezusowi. Od tej pory regularnie uczęszcza do zboru".
„Dziesięć Dni Modlitwy przyczyniło się do ożywienia spotkań modlitewnych odbywających się niegdyś w środku tygodnia i w piątkowy wieczór, ale od dawna zaniedbywanych w naszym zborze. Ta dziesięciodniowa sesja modlitewna nauczyła nas, że moc spoczywa w modlitwie, i wniosła jedność między wyznawców zboru oraz rozpaliła gorliwość w pracy dla Pana".
„Duch Święty został wylany i ludzie zostali poruszeni w zdumiewający sposób. Teraz z nowym naciskiem akcentujemy intencjonalną modlitwę i doświadczamy zdumiewających odpowiedzi na modlitwy".
MATERIAŁY DO STUDIUM NA 10 DNI MODLITW MOŻNA POBRAĆ ZE STRONY WWW.ZAUFANIE.PL
Plan usługiwania
ZBÓR / GRUPA
5.01
12.01
BYTONIA
19.01
26.01
A. Sieja
ELBLĄG
A. Sieja
M. Adamczyk WP
P. Gołębiewski
J. Igła
GDAŃSK
M. Adamczyk
J. Trzpil
J. Igła
R. Żurkowski
GDYNIA
W. Klebba
W. Polok
P. Heród
R. Jankowski
KARTUZY
J. Trzpil
B. Szulta
P. Szulta
N. Solski
J. Igła WP
J. Trzpil
PRUSZCZ GD.
LĘBORK
Z. Dragan
R. Minda
M. Adamczyk WP
SIERAKOWICE
do Lęborka
A. Sieja
ŚWIERKI
do Lęborka
E. Bojanowski
M. Adamczyk
Szkoła sobotnia
PROWADZENIE
5.01
12.01
19.01
26.01
M. Woźniak
S. Hoffmann
S. Pacek
M. Kaźmierczak
MODLITWA
E. Hopa
Z.Marzec
K. Ptak
D. Kluska
PSALM
I. Pacek
E. Kołosowska
S. Klebba
N. Trawicki
PRZEWÓZ ST.
Dowóz starszych został zawieszony do czasu poprawy stanu zdrowia siostry Jarosz
Prosimy o modlitwy do mikrofonu, z uwagi na osoby gorzej słyszące.
Opowiadanie dla dzieci
5.01
12.01
19.01
26.01
K. Ropiak
A. Kluska
E. Hopa
URODZINY
CHRZTY
BIULETYN ZBOROWY
8 - EWA ZYMNI
10 - EWA MARZEC
20 - EMANUEL MARZEC
12 - ANNA GREGORCZUKHABERLAND
16 - MAREK WOŹNIAK, SEBASTIAN
HAŁAS
22 - PAWEŁ HOPA
OGŁOSZENIA
ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA
MODLITEWNE W RUMI - W
30 - MAREK WOŹNIAK, SEBASTIAN
ROPIAK
KAŻDĄ ŚRODĘ O 17:30 U
BRATERSTWA HOPÓW.
CDN Z PIERWSZEJ STRONY
ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA
MŁODZIEŻOWE W PIĄTKI O
Poświęćmy czas sobotniego nabożeństwa 29 grudnia na podziękowanie Bogu za Jego
dotychczasowe błogosławieństwa, opiekę, łaskę, którą mamy dzięki śmierci naszego Pana Jezusa
Chrystusa oraz za dzieło Ducha Świętego. Dziękujmy Bogu za nowych wyznawców, których nam
przydał do zborów. Dziękujmy za dzieci, młodzież i przyjaciół Słowa Bożego. Dziękujmy Mu za
dach nad głową, za chleb powszedni, za życie i zdrowie, za wszystko czym nas darzy, nawet za
doświadczenia, które dopuszcza w naszym życiu, aby zbliżyć nas do siebie i udoskonalić nasze
charaktery.
Z okazji Nowego 2013 Roku Zarząd Kościoła składa wszystkim Wyznawcom
najserdeczniejsze życzenia pomyślności w codziennym życiu z Bogiem, oraz objawienia
Jego łaski, miłości i przebaczenia w naszym duchowym życiu. Dużo zdrowia, pogody
ducha, radości i zadowolenia z życia oraz pełni mocy Ducha Świętego do prowadzenia
zwycięskiego życia i kontynuowania misji na rzecz ginącego świata.
18:00
ZACHĘCAMY DO ZGŁASZANIA
POMYSŁÓW
EWANGELIZACYJNYCH NA
ROK 2013 DO STARSZEGO
ZBORU LUB DO RADY ZBORU.
5.01 DZIEŃ WOLNOŚCI
RELIGIJNEJ
Wasz brat w Chrystusie Panu
9-19.01 10 DNI MODLITW
pastor Paweł Lazar
ENTOWEJ W USA
ONĘ POLONI ADW
POLECAMY STR
y i inne):
A. Bojko, artykuł
(kazania pastora
IUSA.COM
YSC
ENT
DW
WWW.A
19.01 DZIEŃ WYDAWNICTWA
“ZNAKI CZASU”
iańskimi:
episami wegetar
oraz stronę z prz
NATALERZU.PL
WIE
DRO
W.Z
WW
KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW
DNIA SIÓDMEGO W GDYNI
ul. Krasickiego 32
81-377 Gdynia
www.gdynia.adwentysci.org
[email protected]
STYCZEŃ 2013
ADS GDYNIA
1- JÓZEF HACHAJ
5 - RYSZARD GRUSZKO
Wszelkie informacje do
gazetki zborowej prosimy
wysyłać na adres
[email protected] lub
zgłaszać bezpośrednio do
Agnieszki Kluska
tel. 504042894
NOWOROCZNE PRZESŁANIE PRZEWODNICZĄCEGO
KOŚCIOŁA
"Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa
Chrystusa. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego
Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim
duchowym błogosławieństwem niebios; w nim bowiem wybrał nas
przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed
obliczem jego; w miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa
przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, ku
uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w
Umiłowanym." (List do Efezjan 1,2-6) Rok 2012 zbliża się nieuchronnie do końca. Otaczający nas świat boryka
się z wieloma problemami, których nawet najtęższe umysły nie są w stanie
rozwiązać. Jaki ten rok był dla nas osobiście, dla naszych lokalnych
kościołów, dla instytucji kościelnych i dla ogółu wierzących w Polsce?
Nikogo nie trzeba przekonywać, że szybko postępujące zmiany w
społeczeństwie powodują, że często mamy mniej czasu na sprawy
najważniejsze. Czy pamiętamy o modlitwie będącej oddechem dla naszych
dusz? Czy nie zaniedbujemy codziennego czytania, studiowania i badania
Słowa Bożego? Jest to przecież pokarm dla naszego duchowego życia.
Czy każdy nasz dzień dowodzi, że żyjemy z Chrystusem Panem i
świadczymy o Nim w różnoraki sposób, przede wszystkim naszym
przykładem? Czy nasze życie jest dowodem wiary w Jego obecność w
naszym umyśle i sercu? Niech w tych ostatnich dniach starego roku każdy
z nas znajdzie choć chwilę na refleksję nad swoim życiem.
Nikt nie jest bardziej niepokonany, choć pozornie całkowicie
bezradny, jak dusza, która odczuwa swoją słabość i polega całkowicie
na zasługach Zbawiciela. Przez modlitwę, badanie Jego Słowa, przez
wiarę w Jego obecność najsłabsza ludzka istota może mieć kontakt z
żywym Chrystusem i wiedzieć, że On ją prowadzi i nigdy jej nie opuści
(Ellen G. White, Śladami Wielkiego Lekarza, wyd. VI, s. 123). cdn na ostatniej stronie
Wasz brat w Chrystusie Panu

Podobne dokumenty

Plan usługiwania Szkoła sobotnia Opowiadanie dla dzieci

Plan usługiwania Szkoła sobotnia Opowiadanie dla dzieci Krystyna Ptak, Sławomir Hoffmann, Wiesław Klebba, Daniel Kluska, Ewa Hopa. Komitet do spraw remontowo-budowlanych: Marek Chełmiński, Marek Woźniak, Paweł Hopa, Andrzej Popielski, Mateusz Trawicki, ...

Bardziej szczegółowo