Bezrobocie? Nie, dziękuję! – program akty

Komentarze

Transkrypt

Bezrobocie? Nie, dziękuję! – program akty
Człowiek – najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany z budżetu państwa
oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości
zaprasza do udziału w projekcie
„Bezrobocie? Nie, dziękuję! – program aktywizacji zawodowej”.
Udział w projekcie jest BEZPŁATNY i nie narzuca tematu szkolenia – uczestnik, przy pomocy doradcy
zawodowego, sam wybiera rodzaj kursu zawodowego, który jest dla niego odpowiedni.
Jednorazowa dotacja dla każdego uczestnika projektu to 3.500,00zł
PRZYKŁADOWE tematy szkoleń: obsługa kas fiskalnych, przedstawiciel handlowy (opcjonalnie z prawem
jazdy kat. B), spawacz, operator maszyn budowlanych, florystyka i bukieciarstwo, wizaż, etc.
Projekt jest przeznaczony dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo oraz poszukujących pracy,
zameldowanych na terenie powiatu słupeckiego. Wiek uczestników: 16 – 25 i 45 – 65 lat.
Miejsce szkoleń dla mieszkańców powiatu słupeckiego – Słupca.
Zapewniamy: zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do
lat 7 lub osobą zależną.
Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za rekrutację:
tel. 502 517 283, e-mail: [email protected]
Strona internetowa projektu: www.bezrobocie.fundacjarozwoju.org.pl

Podobne dokumenty