Untitled

Komentarze

Transkrypt

Untitled
OSTRZEŻENIE Przed przystąpieniem do gry należy zapoznać się z ważnymi
informacjami na temat bezpieczeństwa i zdrowia w instrukcji obsługi konsoli
Xbox 360®, podręczniku obsługi sensora Xbox 360 Kinect® oraz podręcznikach
dotyczących akcesoriów. www.xbox.com/support.
STEROWANIE
Wpływ na twoje zdrowie: Ataki wywołane szkodliwym działaniem obrazu
Niewielki odsetek osób może być narażony na dolegliwości wywołane określonymi
obrazami, w tym migającym światłem lub układami obrazów, które mogą pojawiać
się w grach wideo. Na dolegliwości wywołane szkodliwym działaniem obrazu w
zetknięciu z grami wideo mogą być narażone nawet osoby, które nigdy nie miały tego
typu problemów, ale mają niezdiagnozowaną chorobę wywołującą ataki epilepsji.
Symptomy mogą być różne, w tym mroczki, problemy ze wzrokiem, drganie powiek
lub twarzy, drganie lub trzęsienie rąk albo nóg, dezorientacja lub okresowa utrata
koncentracji, utrata świadomości lub konwulsje, które z kolei mogą prowadzić do
obrażeń spowodowanych upadkiem lub uderzeniem o przedmioty znajdujące się
w pobliżu. Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy natychmiast
przerwać grę i skonsultować się z lekarzem. Rodzice powinni obserwować dzieci
i pytać, czy nie występują u nich wymienione objawy. Dzieci i nastolatki są bardziej
narażone na te ataki niż dorośli. Ryzyko wystąpienia ataków można ograniczyć,
poprzez siadanie w większej odległości od ekranu; korzystanie z mniejszego ekranu;
granie w dobrze oświetlonym pomieszczeniu; unikanie grania w stanie senności lub
zmęczenia. W stwierdzonych uprzednio przypadkach ataków epilepsji wywołanych
wyświetlanymi obrazami przed przystąpieniem do gry należy skonsultować się z
lekarzem.
UŻYJ ŁUKU/RZUT
BIEG/WSPINANIE SIĘ/SKOK
ATAK WRĘCZ/
POWALENIE
UNIK
DZIENNIK
MENU PAUZY
KONCENTRACJA
RUCH/UNIK
PRZYKUCNIĘCIE
(WCIŚNIJ)
ANULUJ
ŚLIZG
EKWIPUNEK
INTERAKCJA
SZYBKA ZMIANA (LEWO)
WŁĄCZ/WYŁĄCZ
MINI-MAPĘ
SZYBKA ZMIANA
(PRAWO)
ROZGLĄDANIE SIĘ
(WCIŚNIJ) PRZYBLIŻENIE /
OBSERWACJA
1
WITAMY W GRZE THIEF
W cieniach Miasta, życie i śmierć przechodzą z rąk do rąk równie często, co pieniądze.
Zbudowana zanim jeszcze powstały pierwsze kroniki, pełna kontrastów metropolia ze
starożytnych kamieni i nowoczesnej stali, kryje wiele sekretów. Niektórzy chętnie by zapłacili
za ich odkrycie; inni zapłacą za to, aby nie ujrzały światła dziennego.
Garrett, mistrz złodziei, doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Wyrastał samotnie na zamglonych
ulicach Miasta, szlifując swój fach na dachach Złodziejskiego Traktu. Początkowo kradł,
żeby przetrwać, ale ostatecznie stało się to jego zawodem, dzięki Basso, paserowi i jedynemu
przyjacielowi mistrza złodziei. W dobrych, czy złych czasach, Garrett wciąż jest najlepszym
złodziejem, jaki kiedykolwiek chodził po ziemi, posiadającym niesamowite umiejętności
infiltracji, kradzieży i unikania tych, którzy staną mu na drodze.
Ale teraz Miasto toczy choroba.
2
Baron Northcrest, Żelazny Przywódca, stał się jeszcze bardziej bezwzględny w swoim dążeniu
ku postępowi. Obiecany złoty wiek przemysłu ma nadejść wkrótce. W jego imieniu, Miejska
Straż, dowodzona przez złowrogiego Generała Straży, zaprowadza porządek, korzystając
z najbardziej brutalnych środków. Obywatele Miasta, dodatkowo cierpiący z powodu
tajemniczej epidemii 'posępności', nie są w stanie wytrzymać rządów twardej ręki i
przygotowują się do powstania.
Jakby wskrzeszony z martwych i szukający odpowiedzi, mistrz złodziei powraca do domu,
który wkrótce ulegnie straszliwej przemianie. Niektórzy będą chcieli wykorzystać zmiany dla
swoich korzyści. Dla Garretta, który zwykle jest panem własnego losu i nie musi brać za nic
odpowiedzialności, najczarniejsza godzina Miasta będzie zwiastunem najmroczniejszych cieni
i największych łupów... za które trzeba będzie zapłacić najwyższą cenę.
3
MENU GŁÓWNE
POZIOM TRUDNOŚCI
Kontynuuj
Wybierz poziom trudności rozgrywki.
Kontynuuj od ostatniego punktu zapisu.
Szelma (Łatwy)
Nowa gra
Prosta wyprawa dla złodziei, którzy lubią kraść i przeżywać przygody nie męcząc się zbytnio.
Rozpocznij nową grę od początku.
Zmiana pola zapisu
Zmień pole zapisu.
Tryb wyzwania
Sprawdź swoje umiejętności i porównaj je ze znajomymi.
Rankingi
Obejrzyj rankingi online.
Opcje
Dostosuj ustawienia wyświetlania, dźwięku i rozgrywki.
Square Enix
Połącz się ze swoim kontem Square Enix i zyskaj dostęp do funkcji sieciowych.

Wrogowie są słabi i mniej czujni.

Wyposażenie jest tanie i szeroko dostępne.
Złodziej (Normalny)
Normalna rozgrywka dla zaawansowanych złodziei, którzy lubią odrobinę więcej ryzyka.

Wrogowie są kompetentni i czujni.

Wyposażenie jest dosyć tanie i dostępne.
Mistrz (Trudny)
Trudna rozgrywka dla bardzo doświadczonych złodziei, uważających że wyzwanie
jest najważniejsze.

Wrogowie są zabójczy i nie można zabijać ani ogłuszać cywilów.

Wyposażenie i ulepszenia są droższe.

Wskaźnik koncentracji zużywa się znacznie szybciej.
Własny
Spersonalizowana rozgrywka dla tych złodziei, którzy lubią sami o wszystkim decydować.
4

Dostosuj poziom trudności, korzystając z różnych ustawień.

Zdobywaj punkty i pnij się w górę rankingów.
5
MENU PAUZY
EKRAN GRY
W trakcie rozgrywki wciśnij przycisk START, by zyskać dostęp do menu pauzy.
Zapisz grę
Lokalizator celu
Zapisz postępy w obecnej grze.
Wczytaj ostatni zapis
Wczytaj grę z ostatniego punktu zapisu.
Wczytaj
Wczytaj ręczny zapis, automatyczny zapis w punkcie kontrolnym albo rozpocznij
obecną misje od nowa.
Wróć do Miasta
Opuść obecny rozdział i wróć do Miasta.
Celownik
Opcje
Dostosuj ustawienia wyświetlania, dźwięku i rozgrywki.
Wyjście do menu głównego
Opuść grę i wróć do menu głównego bez zapisywania.
MENU DZIENNIKA
W dzienniku znajdziesz informacje o zebranych dokumentach i przedmiotach, przejrzysz listę
zadań i sprawdzisz statystyki gracza.
Zadania
Wyświetl informacje o obecnym zadaniu.
Postęp gracza
1 - Klejnot światła
Klejnot światła wskazuje, czy znajdujesz się obecnie w cieniu. W cieniu trudniej jest cię wykryć.
2 - Wskaźnik zdrowia
Ten wskaźnik pokazuje twój stan zdrowia. Spożywaj jedzenie, by odzyskać zdrowie.
3 - Wskaźnik koncentracji
Ten wskaźnik wskazuje twój stan koncentracji. Zjedz mak, by odzyskać koncentrację.
Wyświetl szczegóły, dotyczące statystyk, ulepszeń i przedmiotów.
4 - Licznik amunicji
Ulepszenia koncentracji
Wyświetl listę ulepszeń koncentracji, których możesz się nauczyć.
Ta ikona wskazuje aktualnie wyekwipowany przedmiot bądź broń, oraz dostępną do niej
amunicję.
Unikaty
5 - Mini-mapa
Wyświetl zebrane przedmioty.
Dokumenty
Mini-mapa pozwala ci na zapoznanie się ze swoim otoczeniem. Można ją włączyć
i wyłączyć, naciskając przycisk w dół (sterowanie domyślne).
Wyświetl znalezione dokumenty.
Wyświetl mapę
Wyświetl mapę obecnego otoczenia.
6
7
VAROVÁNÍ Než začnete hrát tuto hru, přečtěte si příručku ke konzoli
Xbox 360®, příručku k senzoru Xbox 360 Kinect® a příručky k příslušenství,
abyste získali důležité informace týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví.
www.xbox.com/support.
OVLÁDÁNÍ
Důležitá zdravotní varování: Fotosenzitivní záchvaty
Malé procento lidí může při sledování obrázků včetně blikajících světel nebo obrazců,
které se mohou ve videohrách objevit, dostat záchvat. Dokonce i u lidí, kteří netrpí
epilepsií nebo záchvaty, se může projevit doposud nediagnostikovaný stav, který
způsobí „fotosenzitivní epileptické záchvaty“ při sledování videoher. Mezi příznaky
mohou patřit například závratě, zdvojené vidění, třes víček nebo tváře, škubání nebo
třes končetin, dezorientace, chvilková ztráta vědomí a ztráta vědomí nebo křeče s
následným zraněním v důsledku pádu nebo nárazu na okolní předměty. Pokud se u
vás projeví některý z uvedených příznaků, okamžitě přerušte hru a vyhledejte
lékaře. Rodiče, sledujte děti a zjistěte, zda se u nich neprojeví některý z uvedených
příznaků – výskyt epileptických záchvatů tohoto typu je u dětí a dospívajících
pravděpodobnější než u dospělých. Riziko lze snížit zvětšením vzdálenosti od
obrazovky; použitím menší obrazovky; hraním v dobře osvětlené místnosti a nehraním
videoher v případě ospalosti nebo únavy. Pokud se u vás nebo u některého z vašich
příbuzných vyskytly záchvaty nebo epilepsie, před hraním videoher se poraďte s
lékařem.
STŘELBA Z LUKU /
HOD PŘEDMĚTU
SPRINT / ŠPLH / SKOK
ÚHYB
ÚTOK ZBLÍZKA /
OMRÁČENÍ
OTEVŘÍT DENÍK
NABÍDKA POZASTAVENÍ
SOUSTŘEDĚNÍ
POHYB / ÚHYB
PŘEPNOUT POKRČENÍ
(KLIKNUTÍ)
ZRUŠIT
SKLOUZNUTÍ
OTEVŘÍT INVENTÁŘ
INTERAKCE
RYCHLÁ VÝMĚNA VLEVO
ZOBRAZENÍ MINIMAPY
RYCHLÁ VÝMĚNA
VPRAVO
8
POHLED / PŘEPNOUT
PŘIBLÍŽENÍ / POZOROVAT
(KLIKNUTÍ)
9
VÍTEJTE VE HŘE THIEF
Ve stínech Města, které bylo zničeno a opět vybudováno vícekrát, než si samy dějiny pamatují,
střídá život a smrt svého majitele rychleji než falešná mince. Toto místo, v němž starobylé
kamenné domy ostře kontrastují s moderními kovovými konstrukcemi, se ukrývají mnohá
tajemství. Najdou se tací, kdo jsou ochotni za jejich odhalení dobře zaplatit; a jiní zase neváhají
učinit cokoliv, jen aby nikdy nevyšla na světlo světa.
Baron Northcrest, Železný vládce Města, se bezohledně pachtí za vidinou technologického
pokroku a zlatého průmyslového věku. Městská hlídka, jíž velí obávaný generál Lovec zlodějů,
udržuje jeho jménem na ulicích pořádek a neváhá při tom sáhnout ani po těch nejbrutálnějších
praktikách. Mezi obyvateli Města, jehož útrobami se šíří epidemie záhadné „ponury“, narůstá
nespokojenost s baronovou vládou a propukají nepokoje.
Garrett, mistr zlodějů, to moc dobře ví. Vyrostl o samotě na mlhou přidušených ulicích Města
a na zlodějských stezkách vedoucích po střechách se učil svému řemeslu. Původně kradl jen
proto, aby měl na holé živobytí. Ovšem díky Bassovi – překupníkovi a svému jedinému příteli –
se z toho časem stal výnosný obchod. V časech hojnosti i bídy je Garrett tím nejlepším zlodějem
všech dob, který pronikne, kam se mu zlíbí, ukradne vše, po čem zatouží, a zmizí dřív, než
kdokoliv stačí vyhlásit poplach.
Poté, co jen o vlásek unikl smrti, se mistr zlodějů vrací do Města hledat odpovědi. Zjišťuje
však, že za dobu jeho nepřítomnosti se jeho domov k nepoznání změnil. A někteří nebudou
váhat této změny využít k dosažení vlastních cílů. Garrettovi, který se ze svých činů nikdy
nikomu nezodpovídal, nabízí nejtemnější hodina Města ty nejtemnější stíny a největší
odměnu... ovšem bude za to také muset zaplatit nejvyšší cenu.
Jenže teď samotné Město onemocnělo.
10
11
HLAVNÍ NABÍDKA
OBTÍŽNOST HRY
Continue (Pokračovat)
Zvolte si požadovanou úroveň obtížnosti.
Pokračovat od posledního uloženého bodu.
Rogue (Kapsář – nízká)
New Game (Nová hra)
Nenáročná zábava pro časově zaneprázdněné zloděje, kteří touží po příběhu a tučném lupu
bez větší námahy.
Spustit novou hru od začátku.
Change Save Slot (Změnit pozici pro ukládání)
Změnit pozici pro ukládání hry.
Challenge Mode (Výzvy)
Ozkoušejte své dovednosti a porovnejte své dosažené skóre s přáteli.
Leaderboards (Žebříčky)
Zobrazit online žebříčky.
Options (Nastavení)

Nepřátelé jsou slabí a méně si všímají svého okolí.

Vybavení je levné a snadno dostupné.
Thief (Zloděj – normální)
Vyvážená obtížnost pro zkušené zloděje, kteří rádi občas trochu zariskují.

Nepřátelé jsou schopní a všímají si svého okolí.

Vybavení je dostupné množstvím i cenou.
Master (Mistr – vysoká)
Náročný úkol pro pravověrné zloděje, kteří víc než cokoliv jiného milují pořádnou výzvu.
Upravit nastavení obrazu, zvuku a hry.

Nepřátelé jsou velice nebezpeční a smrt civilistů je neomluvitelná.
Square Enix

Vybavení a vylepšení jsou dražší.

Ukazatel soustředění klesá výrazně rychleji.
Propojit s účtem Square Enix a získat přístup k online funkcím.
Custom (Vlastní)
Upravená obtížnost pro zloděje, kteří rádi berou své záležitosti do vlastních rukou.
12

Upravte si míru obtížnosti pomocí různých nastavení.

Získávejte body a zapište se do žebříčku.
13
NABÍDKA POZASTAVENÍ
HERNÍ OBRAZOVKA
Nabídku pozastavení můžete vyvolat kdykoliv během hry stiskem tlačítka START.
Save Game (Uložit hru)
Ukazatel cíle
Uložit hru na aktuální pozici. Tato uložená data jsou platná pouze v aktuální úrovni.
Load Last Save (Načíst poslední pozici)
Načíst hru znovu od poslední uložené pozice.
Load (Načíst)
Načíst ručně uloženou pozici či automaticky vytvořený záchytný bod nebo restartovat
aktuální misi.
Return to The City (Návrat do města)
Opustit bez ukládání aktuální kapitolu a vrátit se do města.
Zaměřovač
Options (Nastavení)
Upravit nastavení obrazu, zvuku a hry.
Quit to Main Menu (Odejít do hlavní nabídky)
Odejít ze hry a vrátit se bez uložení do hlavní nabídky.
DENÍK
V deníku (F1) najdete informace o všech nalezených dokumentech a předmětech,
podrobnosti o úkolech a detailní rozbor herních statistik.
1 – Světelný krystal
Světelný krystal ukazuje, zda jste právě schovaní ve stínu. Jste-li ve stínu,
je obtížnější vás spatřit.
2 – Ukazatel zdraví
Objectives (Úkoly)
Zde je zobrazena vaše hodnota zdraví. Pokud si ji chcete doplnit, snězte v inventáři jídlo.
Zobrazit informace o aktuálním úkolu.
3 – Ukazatel soustředění
Player Progression (Postup hrou)
Zobrazit podrobnosti o vašich atributech, vylepšeních a inventáři.
Focus Upgrades (Schopnosti soustředění)
Zobrazit seznam vylepšení pro soustředění, která se lze naučit.
Collectibles (Sbírky)
Zobrazit posbírané předměty.
Documents (Dokumenty)
Zobrazit nalezené dokumenty.
View Map (Zobrazit mapu)
Zde je zobrazena vaše energie soustředění. Pokud si ji chcete doplnit, snězte v inventáři
makový květ.
4 – Počítadlo munice
Tato ikona ukazuje, jakou zbraň máte momentálně připravenou k použití a kolik příslušné
munice vlastníte.
5 – Minimapa
Na minimapě vidíte své bezprostřední okolí. Pomocí tlačítka dolů na směrovém kříži
(ve výchozím nastavení) ji můžete zapnout nebo vypnout.
Zobrazit nákres vašeho okolí.
14
15
FIGYELMEZTETÉS Mielőtt használnád ezt a játékot, olvasd el az Xbox 360®
konzol, a Kinect® érzékelő és a többi kiegészítő kézikönyvét, és ismerkedj meg a
fontos biztonsági és egészségügyi tudnivalókkal. www.xbox.com/support.
IRÁNYÍTÁS
Fontos egészségügyi figyelmeztetés: Fotoszenzitív epilepsziás roham
Az emberek nagyon kis százalékánál epilepsziás rohamot válthatnak ki a
videojátékokban előforduló fényvillanások és fényeffektusok. Még olyanok
esetében is, akik korábban nem szenvedtek el ilyen rohamot, elképzelhető olyan
nem diagnosztizált állapot, amelynek következtében a képernyő villanó fényei
fotoszenzitív epilepsziás rohamot váltanak ki. A tünetek közé tartoznak a következők:
szédülés, látásváltozás, szemvagy arcizomrángás, kezek-lábak görcsei vagy rángásai,
dezorientáció, zavartság, pillanatnyi tudatvesztés, illetve elesés vagy a környező
tárgyak által okozott sérülésekhez vezető eszméletvesztés vagy rángógörcs. Azonnal
hagyd abba a játékot, és fordulj orvoshoz, ha ezeknek a tüneteknek bármelyikét
tapasztalod. Szülőként gondolj erre, és kérdezd meg gyermekeidet a fent említett
tünetek esetleges megjelenéséről – gyermekeknél és tinédzsereknél nagyobb a hajlam
ezekre a rohamokra a felnőtteknél. A kockázat tovább csökkenthető a következő
módokon: ülj messzebb a képernyőtől; inkább kisebb méretű képernyőt használj;
játssz jól megvilágított szobában; ne játssz, ha álmos vagy fáradtvagy. Ha Neked vagy
rokonodnak volt már epilepsziás rohama, konzultálj orvosoddal, mielőtt játszani
kezdenél!
ÍJHASZNÁLAT / DOBÁS
FUTÁS / MÁSZÁS / UGRÁS
KÖZELHARCI TÁMADÁS /
FÖLDREVITEL
KITÉRÉS
NAPLÓ KINYITÁSA
SZÜNET MENÜ
FÓKUSZ
MOZGÁS / KITÉRÉS /
OSONÁS KI/BE (KATT)
VISSZAVONÁS
LECSAPÁS
FELSZERELÉS MEGNYITÁSA
INTERAKCIÓ
GYORS LECSAPÁS BALRA
MINITÉRKÉP KI/BE
GYORS LECSAPÁS
JOBBRA
16
KÖRÜLNÉZÉS /
KÖZELÍTÉS KI/BE /
MEGFIGYELÉS (KATT)
17
ÜDV A THIEFBEN!
A Város árnyékai közt élet és halál úgy cserél gazdát, mint a pénz. Ez az ősi kövek és modern
fémburkolatok ötvözte hely, amelyre több réteg épült, mint amennyit a történelem feljegyzett,
rengeteg titkot rejt. Akadnak olyanok, akik sok pénzt fizetnének e titkok napvilágra kerüléséért;
mások pedig azért, hogy rejtve maradjanak.
Garrett, a mestertolvaj jól tudja ezt. Egyedül nőtt föl a Város ködlepte utcáin, mesterségét a
Tolvajok Főútján, a tetőkön sajátította el. Ami a túlélésért való lopással kezdődött, jövedelmező
foglalkozássá vált Bassónak, a mestertolvaj egyetlen barátjának és egyben orgazdájának
köszönhetően. Garrett a valaha élt legjobb tolvaj, rendkívül tehetséges a behatolásban,
tolvajlásban, illetve abban, hogy elkerülje azokat, akiknek ez nem tetszik.
Northcrest báró, a Vasvezér egyre kegyetlenebbül hajszolja a fejlődést: az ipar beígért
aranykorát, amely még nem érkezett el. Az ő nevében a félelmetes Tolvajgyilkos Tábornok
által vezetett Őrség tart rendet a lehető legbrutálisabb eszközökkel. A Város lakói, akik már így
is szenvednek a „homály” néven emlegetett, rejtélyes betegségtől, most az egyre nyersebb
uralom alatt nyögnek – a felkelés veszélye egyre nagyobb.
A mestertolvaj, aki látszólag megmenekült a halálból, most válaszokat keres, így éppen e
szörnyű változás határán tér haza. Néhányan a maguk hasznára fordítanák ezt a változást.
Garrettnek pedig, aki hozzászokott, hogy a maga ura, és senkinek nem tartozik felelősséggel, a
Város legsötétebb órája éjsötét árnyakat, hatalmas jutalmakat – és fájdalmas áldozatokat jelent.
Ám most a Város megbetegedett.
18
19
FŐMENÜ (MAIN MENU)
A JÁTÉK NEHÉZSÉGE (GAME DIFFICULTY)
Continue
Válaszd ki, hogy milyen nehézségi módban szeretnéd játszani a játékot.
Folytatás a legutolsó mentési ponttól.
Rogue (Könnyű)
New Game
Egyszerű kaland az elfoglalt tolvajoknak, akik csak a lopkodást és a történetet akarják
az izzadság nélkül.
Új játék indítása.
Change Save Slot
Váltás másik mentési helyre.
Challenge Mode
Tedd próbára képességeidet, és hasonlítsd össze a barátaidéval.
Leaderboards
Tekintsd meg az online ranglistákat.
Options
Módosíthatod a kijelző, a hangok és a játékmenet beállításait.

Az ellenfelek gyengék, és nem annyira éberek.

Az erőforrások olcsók és bőségesek.
Thief (Normál)
Kiegyensúlyozott játékmenet azoknak a rutinos tolvajoknak, akik szeretik a jutalommal
járó kis kockázatot.

Az ellenfelek erősebbek és éberebbek.

Az erőforrások megfizethetőek és elérhetőek.
Master (Nehéz)
Kemény menet az elhivatott tolvajoknak, akik úgy gondolják: a kihívás minden.

Az ellenfelek halálosak, és a városlakók meggyilkolását vagy
leütését nem tolerálják.

Az erőforrások és fejlesztések drágábbak.

A Fókuszjelző (Focus meter) sokkal gyorsabban kimerül.
Square Enix
Link a Square Enix fiókodhoz, és hozzáférés az online szolgáltatásokhoz.
Custom (Egyéni)
Személyre szabott élmény azoknak a tolvajoknak, akik szeretik, ha a dolgok úgy történnek,
ahogy ők akarják.
20

A kihívás szintje testre szabható, számos beállítással.

Szerezz pontokat, és lépj előre a ranglétrán.
21
SZÜNET MENÜ (PAUSE MENU)
KIJELZŐ
A játék során nyomd meg a Start gombot a kontrollereden, hogy a Szünet menübe lépj.
Save Game
Küldetés-irányjelző
Játék mentése az aktuális helyen. A mentés csak az aktuális szinten érvényes.
Load Last Save
Játék betöltése a legutolsó mentési pontról.
Load
Egy kézi mentés vagy ellenőrzőpontnál történt automatikus mentés betöltése, vagy az aktuális
küldetés újrakezdése.
Return to The City
Az aktuális fejezet elhagyása, és visszatérés a Városba.
Célkereszt
Options
A kijelző, a hangok és a játékmenet beállításainak módosítása.
Quit to Main Menu
Kilépés a játékból, és visszatérés a Főmenübe.
NAPLÓ (JOURNAL MENU)
A Napló menüből elérheted az összes összegyűjtött dokumentumot és tárgyat, átnézheted
a küldetéseid listáját, és nyomon követheted a játékosstatisztikáidat.
Objectives
Információ az aktuális küldetés céljáról.
Player Progression
Részletek a statisztikáidról, fejlesztéseidről és felszerelésedről.
Focus Upgrades
A megtanulható Fókusz fejlesztések listája.
Collectibles
Az összegyűjtött tárgyak.
Documents
A megtalált dokumentumok.
View Map
Az aktuális környezeted térképe.
22
1-Fénykristály
A fénykristály mutatja, hogy elrejtőztél-e az árnyékokban. Az árnyékokban kisebb eséllyel
fedeznek fel.
2-Életerőcsík
Ez a csík mutatja az életerőd állapotát. Ha ételt fogyasztasz a felszerelésedből,
visszatér az életerőd.
3-Fókuszcsík
Ez a csík mutatja a Fókusz energiád állapotát. Fogyassz mákvirágot (Poppy Flowers)
a felszerelésedből, hogy visszatérjen a fókuszod.
4-Lőszerszámláló
Ez az ikon mutatja, hogy melyik tárgy vagy fegyver van a kezedben, és mennyi lőszerrel
rendelkezel hozzá.
5-Minitérkép
A minitérképen láthatod a környezetedet. Ki és be lehet kapcsolni, ha lefelét nyomsz
a D-Paden (alapbeállítás szerint).
23
LIMITED WARRANTY
NOTICE
Square Enix reserves the right to make changes and improvements to this product at any time and without notice.
Unless stated to the contrary, all characters, business names, events and products included within this title are all
fictitious and any similarity with any existing people or organisations is purely coincidental.
SQUARE ENIX LIMITED WARRANTY
Square Enix warrants to the original purchaser of this computer software product that the recording media on
which the computer software programs are recorded will under normal use and conditions be free from material
defects in materials and workmanship for a period of 90 days from the date of purchase.
Returns within a 90 day period: Warranty claims should be made to your retailer from where you bought the
game. Return the game to your retailer along with a copy of the original sales receipt and an explanation of the
difficulty you are experiencing with the game. At its option, the retailer will either repair or replace the game. Any
replacement game will be warranted for the remainder of the original warranty period or 30 days from receipt,
which ever is longer. If for any reason the game cannot be repaired or replaced, you will be entitled to receive your
direct (but no other) damages incurred in reasonable reliance but only up to the amount of the price you paid for
the game. The forgoing (repair, replacement or limited damages) is your exclusive remedy.
THIS LIMITED WARRANTY IS IN ADDITION TO, AND DOES NOT AFFECT YOUR STATUTORY RIGHTS.
THIS LIMITED WARRANTY DOES NOT APPLY TO THE SOFTWARE PROGRAMS THEMSELVES WHICH ARE PROVIDED
“AS IS” AND WITHOUT WARRANTY OR REPRESENTATION OF ANY KIND. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY
APPLICABLE LAW, SQUARE ENIX FURTHER DISCLAIMS ALL WARRANTIES (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THOSE
IMPLIED BY LAW, STATUTE, CUSTOM OR OTHERWISE) RELATING TO MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY
AND/OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE IN RESPECT OF THIS COMPUTER SOFTWARE PRODUCT.
EPILEPSY WARNING
Please read before using this video game or allowing your children to use it. Some people are susceptible to
epileptic seizures or loss of consciousness when exposed to certain flashing lights or light patterns in everyday
life. Such people may have a seizure while watching images or playing certain video games. This may happen
even if the person has no medical history of epilepsy or has never had any epileptic seizures. If you or anyone
in your family has ever had symptoms related to epilepsy (seizures or loss of consciousness) when exposed to
flashing lights or patterns, consult your doctor prior to playing. We advise that parents should monitor the use of
video games by their children. If you or your child experience any of the following symptoms: dizziness, blurred
vision, eye or muscle twitches, loss of consciousness, disorientation, any involuntary movement or convulsion,
while playing a video game, IMMEDIATELY discontinue use and consult your doctor (particularly since experience of
any of these symptoms could lead to injury from falling down or striking nearby objects). Parents should ask their
children about the above symptoms - children and teenagers may be more likely than adults to experience these
seizures.
24
PRECAUTIONS TO TAKE DURING USE
• Do not stand too close to the screen.
• Sit a good distance away from the monitor, as far away as the length of the cable allows.
• Preferably play the video game on a small screen.
• Avoid playing if you are tired or have not had much sleep.
• Make sure that the room in which you are playing is well lit.
• Rest for at least 10 to 15 minutes per hour while playing a video game.
WARNING: AVOID DAMAGE TO YOUR TELEVISION
Do not use with certain television screens and monitors. Some televisions, especially front- or rearprojection types
and plasma screens, can be damaged if any video games are played on them. Static images or pictures presented
during the normal course of playing a game (or from putting the game on hold or pausing) may cause permanent
picture-tube damage, and may “burn in” to the screen, causing a permanent shadow of the static image to appear
at all times, even when the games are not being played. Always consult your television screen or monitor manual
or otherwise the manufacturer to check if video games can be played safely.
SQUARE ENIX SUPPORT CENTRE
If you are having a technical problem with this game , please visit the Square Enix Support Centre website at
http://support.eu.square-enix.com/, where answers to the most frequently asked questions are available.
Should these not answer your query, details of telephone and web chat support are also provided. Please note
phone and web chat support are available Monday – Friday, 9am – 6pm, UK time.
The Square Enix Support Centre does not provide game tips or data. Please be aware that the Square Enix Support
Centre may not be able to answer certain questions.
CUSTOMER SUPPORT TECHNICAL HELPLINE:
0870 6000 182 (NATIONAL RATE, UK CUSTOMERS ONLY)
Available Monday – Friday, 9am – 6pm, UK time.
For queries regarding the replacement of discs or manuals (after the 90 day warranty period) or other nontechnical and non-gameplay queries, please contact customer services as detailed above. In the event that you
need to return your game to us, please send any correspondence including details of the problem encountered to
the address below:
Square Enix Ltd, Customer Support, Wimbledon Bridge House, 1 Hartfield Road,
London, SW19 3RU, UK
Thief © 2014 Square Enix Ltd. All rights reserved. Developed by Eidos-Montréal. THIEF, the THIEF logo, EIDOS-MONTRÉAL
and the EIDOS logo are trademarks of Square Enix Ltd. SQUARE ENIX and the SQUARE ENIX logo are trademarks or
registered trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby
Laboratories. Thief is presented by Square Enix in association with BVT Games Fund IV Dynamic GmbH & Co.KG and BVT
Games Fund V Dynamic GmbH & Co.KG. Unreal Engine, Copyright 1998 – 2014, Epic Games, Inc. All rights reserved. Unreal,
the circle-U logo and the Powered by Unreal Technology logo are trademarks or registered trademarks of Epic Games, Inc. in
the United States and elsewhere. This software product includes Shroud™ software, Copyright © 2010-2014 Cloakworks
Inc. This software product includes Autodesk® Scaleform® software, © 2014 Autodesk, Inc. Autodesk® HumanIK®
software, © 2014 Autodesk, Inc., Autodesk® Kynapse® software, © 2014 Autodesk, Inc. Autodesk, Scaleform, HumanIK
and Kynapse are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA
and/or other countries. Powered by Wwise© 2006-2014 Audiokinetic Inc. All other trademarks are the property of their
respective owners. All rights reserved.
25
OMEZENÁ ZÁRUKA A TECHNICKÁ PODPORA
OBMEDZENÁ ZÁRUKA A TECHNICKÁ PODPORA
Držitel tohoto softwarového výrobku je licencí zmocněn k používání
zakoupeného softwaru. Tato licence je omezena na použití
tohoto softwaru na jedné pracovní stanici (počítači) a na použití
doprovodného uživatelského manuálu nebo dalších materiálů. Uživatel
nezískává žádná další zvláštní práva, včetně, avšak bez omezení,
práv k pořizování neautorizovaných kopií softwaru, doprovodných
materiálů, instalaci či zavedení softwaru nebo jakékoli jeho části
do paměti více než jednoho počítače nebo nahrávání softwaru
či jakékoli jeho části nebo doprovodných materiálů na Internet.
Držiteľ kópie softvérového výrobku je v zmysle tejto dohody oprávnený
na používanie funkcií zakúpeného softvérového výrobku v rozsahu
užívateľského rozhrania. Táto licencia je obmedzená na použitie tohto
softvéru na jednej pracovnej stanici (počítači) a na použitie sprievodnej
používateľskej príručky alebo ďalších materiálov. Používateľ nezískava
žiadne ďalšie zvláštne práva, vrátane, avšak bez obmedzenia, práv na
vytváranie neautorizovaných kópií softvéru, sprievodných materiálov,
inštalácií či zavedení softvéru alebo akejkoľvek jeho časti do pamäte
viac než jedného počítača ani rozširovanie softvéru či akejkoľvek jeho
časti ani sprievodných materiálov prostredníctvom Internetu alebo iných
počítačových sietí.
Spoločnosť Cenega zaručuje kupujúcemu tohto softvérového
výrobku, že médiá obsahujúce softvér (CD-ROM/DVD-ROM), priložená
dokumentácia a balenie budú bez chýb materiálu a spracovania po dobu
90 dní od dátumu nákupu. Táto záruka sa nevzťahuje na softvér. Táto
záruka stráca platnosť, ak prípadná chyba vznikne následkom činnosti
držiteľa kópie softvérového výrobku.
V prípade, že budete potrebovať záručný servis, nahláste chybu
predajcovi, alebo priamo spoločnosti Cenega, a to písomne na adresu
Cenega Czech s.r.o., Kováků 456/28, 150 00 Praha 5, Česká Republika;
telefonicky na číslo 00420 270 004 366; alebo e-mailom na adresu
[email protected] Uveďte problém, ktorý máte, a nezabudnite priložiť
svoju adresu, telefónne číslo a dátum nákupu.
Společnost CENEGA CZECH zaručuje držiteli tohoto softwarového
výrobku, že média obsahující software (CD-ROM/DVD-ROM),
přiložená dokumentace a balení budou bez vad materiálu
a zpracování po dobu 90 dní od data nákupu. Tato záruka se
nevztahuje na software. Tato záruka pozbude platnosti, jestliže
případná vada vznikne následkem činnosti držitele kopie hry.
V případě, kdy budete potřebovat záruční servis, nahlaste vadu
prodejci, nebo přímo společnosti CENEGA CZECH, a to písemně
na adresu CENEGA CZECH s.r.o., Kováků 456/28, Praha 5.
Česká republika; telefonicky na čísle +420 270 004 366; nebo
e-mailem na adresu [email protected] Uveďte problém, který máte,
nezapomeňte přiložit svou adresu, telefonní číslo a datum nákupu.
KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS / MŰSZAKI TÁMOGATÁS ÉS
VEVŐSZOLGÁLAT
A játék ezen példányának tulajdonosa jogosult használni a megvásárolt
szoftvert. Ez a licenc a szoftver használatát egy munkaállomáson
(számítógépen), valamint a hozzá tartozó Felhasználói Kézikönyv vagy
egyéb anyagok használatát engedélyezi. A tulajdonos nem rendelkezik
semmilyen más speciális joggal, ideértve nem kizárólagosan a szoftver
vagy a hozzá tartozó anyagok illetéktelen másolását, telepítését vagy
a szoftver vagy bármely részeinek memóriába töltését több, mint egy
számítógépen, vagy a szoftver vagy részei vagy a hozzá tartozó anyagok
internetre történő feltöltését.
A Cenega Hungary garantálja a Szoftvertermék vásárlójának, hogy
a szoftvert tartalmazó adathordozó (CD-ROM/DVD-ROM), a hozzá
tartozó dokumentáció és csomagolás mind anyagi, mind pedig
kivitelezési szempontból hibamentes a vásárlás napjától számított
90 napig. Ez a garancia nem vonatkozik a szoftverre. Ez a garancia
nem alkalmazható és semmis, ha a hibát a játék adott példányának
tulajdonosa okozta.
A garancia érvényesítéséhez tájékoztassa a hibáról az eladót vagy
közvetlenül a Cenega Hungary-t levélben a Cenega Hungary Kft.,
Stefánia út 75, 1143 Budapest. Magyarország címen; telefonon
a +36 (1) 225 7365 számon; faxon a +36 (1) 225 7366 számon;
elektronikus levélben a [email protected] címen. Írja le
a tapasztalt problémát, és mellékelje a címét, telefonszámát és
a vásárlás dátumát.
26
OGRANICZONA GWARANCJA I POMOC TECHNICZNA
Właścicielowi niniejszego egzemplarza gry przysługuje licencja
na korzystanie z zakupionego programu. Obejmuje ona wyłącznie
korzystanie z niniejszego oprogramowania na jednej stacji
roboczej (komputerze) oraz korzystanie z instrukcji obsługi
i innych materiałów dołączonych do niniejszego egzemplarza
oprogramowania. Właścicielowi nie przysługują żadne inne specjalne
prawa, w szczególności prawo do nieautoryzowanego powielania
oprogramowania i materiałów do niego dołączonych, wprowadzania
tzn. instalowania i kopiowania całości lub części oprogramowania
do pamięci więcej niż jednego komputera oraz umieszczania
oprogramowania ani żadnej jego części lub dokumentacji w sieci
Internet.
Cenega Poland Sp. z o.o. udziela właścicielowi niniejszego produktu
gwarancji na okres 90 dni, począwszy od daty zakupu, obejmującej
wyłącznie wady materiałowe lub produkcyjne nośnika oprogramowania
(płyty CD-ROM/DVD) oraz dołączonej do niego dokumentacji
i opakowania . Gwarancja nie dotyczy oprogramowania, jak również
nie dotyczy wad nośnika spowodowanych w jakikolwiek sposób
działaniem właściciela egzemplarza gry.
W celu wykonania uprawnień gwarancyjnych, właściciel
egzemplarza gry zgłasza pisemnie wadę sprzedawcy, od którego
oprogramowanie nabył, bądź bezpośrednio dystrybutorowi/
wydawcy programu w Polsce na adres: Cenega Poland Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 50, 02-255 Warszawa. Telefonicznie pod numer:
(22) 574 2 574; faksem pod numer: (22) 574 2 555; za pomocą
poczty elektronicznej na adres [email protected] – opisując
rodzaj problemu oraz podając swój adres i numer telefonu
oraz datę zakupu egzemplarza oprogramowania.

Podobne dokumenty

Untitled

Untitled Garrett, mistrz złodziei, doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Wyrastał samotnie na zamglonych ulicach Miasta, szlifując swój fach na dachach Złodziejskiego Traktu. Początkowo kradł, żeby przetrwać...

Bardziej szczegółowo