rally guide 2 - 44. Rajd Świdnicki – KRAUSE

Komentarze

Transkrypt

rally guide 2 - 44. Rajd Świdnicki – KRAUSE
RALLY GUIDE 2
Rajdowy Przewodnik nr 2
44 RAJD ŚWIDNICKI – KRAUSE - RAJDOWY PRZEWODNIK NR 2
Spis treści
Dane kontaktowe organizatora
Program Rajdu
Park Serwisowy
Hotele, zakwaterowanie
Zapoznanie z trasą
Odbiór Administracyjny
Przedsezonowe Badanie Kontrolne PBK i Badanie Kontrolne BK-1
OS 12 Świdnica (Power Stage) - trasa
Media
Służby, opieka medyczna i bezpieczeństwo, numery telefonów służb
Użyteczne informacje
Załącznik nr 1 - Harmonogramy
Załącznik nr 2 - Mapy
Załącznik nr 3 - Rysunki i schematy
OFICJALNA STRONA RAJDU:
www.rajdkrause.pl
1
2
3
6
10
15
18
19
20
21
22
24
30
32
34
44 RAJD ŚWIDNICKI – KRAUSE - RAJDOWY PRZEWODNIK NR 2
Kontakt
Nazwa organizatora, adres i dane
Automobilklub Sudecki w Świdnicy
ul. Kliczkowska 2
tel./fax 74 852 21 00, tel. 74 853 69 98
[email protected]
www.ak-sudecki.pl
www.rajdkrause.pl
Lokalizacja Biura Rajdu i dane
Do dnia 13.04.2016r. w siedzibie Automobilklubu Sudeckiego, ul. Kliczkowska 2, 58-100 Świdnica, w godz. 8:00-16:00
Od dnia 14.04.2016r. Świdnica – Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Śląska 35
tel./fax (74) 852 21 00
[email protected]
internet: www.rajdkrause.pl
tel./fax 74 852 21 00
Godziny pracy biura rajdu
w dniu 14 kwietnia 2016r. – czwartek
w dniu 15 kwietnia 2016r. – piątek
w dniu 16 kwietnia 2016r. – sobota
w dniu 17 kwietnia 2016r. – niedziela
w godzinach od 20:00 do 22:00
w godzinach od 7:00 do 23:00
w godzinach od 7:00 do 23:00
w godzinach od 7:00 do 20:00
Osoby oficjalne Organizatora
Dyrektor Rajdu
Wicedyrektor ds. sportowych
Wicedyrektor ds. bezpieczeństwa
Wicedyrektor ds. sędziów
Wicedyrektor ds. organizacyjnych
Wicedyrektor ds. publiczności
Lekarz zawodów
Kierownik Biura Rajdu
Koordynator ds. zabezpieczenia
Kierownik Parku Serwisowego
Kierownik Badania Kontrolnego
Kierownik łączności
Roman Grygianiec
Bogusław Piątek
Katarzyna Lewandowska
Aleksandra Krauze
Małgorzata Ziemak
Monika Jagła
Leszek Krata
Anna Sara
[email protected]
Robert Antos
Dariusz Bieńkowski
Marcin Luniak
Andrzej Buziewicz
Kontakt z mediami
Kierownik Biura Prasowego
Rzecznik Prasowy
Ewa Boryńska
Karol Ferenc
2
[email protected]
[email protected]
44 RAJD ŚWIDNICKI – KRAUSE - RAJDOWY PRZEWODNIK NR 2
Program rajdu
OPUBLIKOWANIE REGULAMINU UZUPEŁNIAJĄCEGO,
OTWARCIE LISTY ZGŁOSZEŃ,
OPUBLIKOWANIE MAPY RAJDU
14 marca 2016r. – poniedziałek
ZAMKNIĘCIE LISTY ZGŁOSZEŃ
29 marca 2016r. – wtorek, godz. 24:00 (termin 1)
1 kwietnia 2016r. – piątek, godz.24:00 (termin 2)
OPUBLIKOWANIE KSIĄŻKI DROGOWEJ TERMIN ZAMÓWIENIA DODATKOWEJ POWIERZCHNI W PARKU
SERWISOWYM
1 kwietnia 2016r. – piątek
OPUBLIKOWANIE LISTY ZGŁOSZEŃ
5 kwietnia 2016r. – wtorek www.rajdkrause.pl
OPUBLIKOWANIE HARMONOGRAMU ODBIORU ADMINISTRACYJNEGO, HARMONOGRAMU PRZEDSEZONOWEGO
BADANIA KONTROLNEGO PBK, HARMONOGRAMU BADANIA KONTROLNEGO BK 1, HARMONOGRAMU WJAZDU
DO PARKU PRZEDSTARTOWEGO, LISTY STARTU HONOROWEGO, TREŚCI REKLAMY DODATKOWEJ, PLANU PARKU
SERWISOWEGO
8 kwietnia 2016r. – piątek godz. 18:00
www.rajdkrause.pl
14 kwietnia 2016r. – czwartek, godz. 18:00 Oficjalna tablica ogłoszeń – Biuro Rajdu
Ośrodek Sportu i Rekreacji (OSiR), ul. Śląska 35, 58-100 Świdnica,
www.rajdkrause.pl
TERMIN PODANIA SZCZEGÓŁÓW DOTYCZĄCYCH PILOTA
15 kwietnia 2016r. – piątek – do czasu odbioru administracyjnego
ODBIÓR ADMINISTRACYJNY I WYDAWANIE DOKUMENTÓW DO ZAPOZNANIA Z TRASĄ
14 kwietnia 2016r. – czwartek od godz. 20:00 – 22:00 (alternatywnie)
15 kwietnia 2016r. – piątek od godz. 7:00 – 10:00
Biuro Rajdu – Ośrodek Sportu i Rekreacji (OSiR)
3
44 RAJD ŚWIDNICKI – KRAUSE - RAJDOWY PRZEWODNIK NR 2
PROGRAM ZAPOZNANIA Z TRASĄ
15 kwietnia 2016r. – piątek w godz. 10:00-17:00
16 kwietnia 2016r. – sobota w godz. 7:00-10:00
OTWARCIE PARKU SERWISOWEGO
15 kwietnia 2016r., piątek wjazd od godz. 15:00
Wjazd od strony ul. Pionierów i Śląskiej
START RAJDU
CEREMONIA STARTU HONOROWEGO
Park przedstartowy 15 kwietnia 2016r. - piątek, godz. 17:30-18:00, Świdnica – Rynek
Uroczyste otwarcie Rajdu - 15 kwietnia 2016r. – piątek, godz. 18:15, Świdnica – Rynek
Start Honorowy, 15 kwietnia 2016r. – piątek, godz. 18:30, Świdnica – Rynek
Start Rajdu – Oficjalny Start, 16 kwietnia 2016r. – sobota, godz. 12:00 , ul. Śląska/park serwisowy-wyjazd/
Meta Etap I, 16 kwietnia 2016r. – sobota, godz. 20:49, Świdnica stadion OSiR /park zamknięty-wjazd/
BADANIE KONTROLNE BK 1 ORAZ MONTAŻ URZĄDZEŃ GPS
15 kwietnia 2016r. – piątek od godz. 19:00 – 23:00
Świdnica, ul. Śląska – Hala Lodowiska OSiR
PIERWSZE POSIEDZENIE ZSS
16 kwietnia 2016r. – sobota godz. 10:00
Świdnica – Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Śląska 35
OPUBLIKOWANIE LISTY STARTOWEJ – /Etap 1/
16 kwietnia 2016r. – sobota godz. 11:00
Oficjalna tablica ogłoszeń – Biuro Rajdu w Świdnicy OSiR , ul. Śląska 35
OPUBLIKOWANIE LISTY STARTOWEJ – /Etap 2/
16 kwietnia 2016r. – sobota , godz. 22:30, Oficjalna tablica ogłoszeń – Biuro Rajdu Świdnica, OSiR, ul. Śląska 35
Start Etap 2 - 17 kwietnia 2016r. – niedziela, godz. 8:00, Świdnica stadion OSiR /park zamknięty-wyjazd/
4
44 RAJD ŚWIDNICKI – KRAUSE - RAJDOWY PRZEWODNIK NR 2
CEREMONIA METY,ROZDANIE NAGRÓD
17 kwietnia 2016r. – niedziela, godz. 16:00, Świdnica-Rynek
BADANIE KONTROLNE (SZCZEGÓŁOWE) KOŃCOWE
17 kwietnia 2016r. – niedziela, godz. 16:30, Stacja kontroli pojazdów – Polmozbyt, Świdnica, ul. Bystrzycka 14
DRUGIE POSIEDZENIE ZSS
17 kwietnia 2016r. – niedziela, godz. 17:00, Świdnica – Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Śląska 35
PROWIZORYCZNA KLASYFIKACJA KOŃCOWA
Wyniki będą publikowane na Oficjalnej Tablicy Ogłoszeń w Biurze Rajdu – OSiR Świdnica, ul. Śląska 35
Prowizoryczna klasyfikacja końcowa opublikowana zostanie: 17 kwietnia 2016r. – niedziela, godz. 18:00
OFICJALNA KLASYFIKACJA KOŃCOWA
Wyniki będą publikowane na Oficjalnej Tablicy Ogłoszeń w Biurze Rajdu – OSiR Świdnica, ul. Śląska 35
Oficjalna klasyfikacja końcowa opublikowana zostanie: 17 kwietnia 2016r. – niedziela, godz. 18:30
5
44 RAJD ŚWIDNICKI – KRAUSE - RAJDOWY PRZEWODNIK NR 2
Park Serwisowy
W czasie trwania Rajdu obowiązywać będzie Park Serwisowy w Świdnicy – kompleks Świdnickiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji, ul. Śląska 35.
Kontakt
Kierownik Parku Serwisowego Dariusz Bieńkowski tel. +48 609 664 544
Park Serwisowy - Świdnica, ul. Śląska 35 – kompleks Ośrodek Sportu i Rekreacji
Do Parku Serwisowego dozwolony jest wjazd wyłącznie samochodów oznaczonych tablicą „serwis”, „zaplecze” i
„pojazd towarzyszący”, z uwzględnieniem art. 49.5 Regulaminu Sportowego Rajdów Regionalnych FIA 2016:
Piątek 15-04-2016 r.
Otwarcie Parku Serwisowego RSMP od godz. 15:00 – wjazd od ul. Śląskiej i ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej, natomiast
wyjazd z Parku Serwisowego przez ul. Śląską w kierunku ul. Przyjaźni.
Odcinek ul. Śląskiej od ronda przy ul. Sportowej do skrzyżowania z ul. Zieloną w godz. od 15:00-23:00 wyłączony z
ruchu dla potrzeb organizatora.
Sobota 16-04-2016 r.
Wjazd do Parku Serwisowego od ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej i ul. Westerplatte/Śląska do godz. 14.00.
Po godz. 14:00 wjazd do Parku Serwisowego możliwy będzie TYLKO od ul. Westerplatte/Bokserska.
Odcinek ul. Śląskiej od ronda przy ul. Sportowej do skrzyżowania z ul. Zieloną w godz. 10:30 – 21:30 wyłączony z ruchu.
Odcinek ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej od ronda ul. Sprzymierzeńców do ronda ul. Śląskiej wyłączony z ruchu w godz.
14:00 – 17:00.
Wyjazd z Parku Serwisowego będzie możliwy TYLKO przez ul. Nasypową w kierunku ul. Przyjaźni.
Niedziela 17-04-2016 r.
Wjazd do Parku Serwisowego od ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej i ul. Westerplatte/ Śląska do godz. 8:00.
Od godz. 8:00 – 13:00 wjazd do Parku Serwisowego tylko od ul. Westerplatte/ Bokserska. Ul. Śląska od ronda przy ul.
Sportowej do skrzyżowania z ul. Zieloną w godz. 7:00 – 18:00 wyłączony z ruchu dla potrzeb organizatora.
Ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej od ronda ul. Sprzymierzeńców do ronda ul. Śląska wyłączona z ruchu od godz. 10:30 –
18:00 dla potrzeb organizatora.
Wyjazd z Parku Serwisowego będzie możliwy TYLKO przez ul. Nasypową w kierunku ul. Przyjaźni
Od godz. 13:00 wjazd samochodów z oznaczeniem „pojazd towarzyszący”, „serwis” i „zaplecze” do Parku Serwisowego
od ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej i ul. Bokserskiej będzie niemożliwy z uwagi na zamknięcie dróg i przygotowania
związane z przeprowadzeniem OS 12 Power Stage.
6
44 RAJD ŚWIDNICKI – KRAUSE - RAJDOWY PRZEWODNIK NR 2
Organizator informuje ze względów bezpieczeństwa od godz. 13:00 poruszanie się jakichkolwiek pojazdów po
terenie Parku Serwisowego będzie utrudnione (nie dotyczy pojazdów organizatora).
Dodatkowo organizator zaleca przeparkowanie pojazdów poza teren Parku Serwisowego. Parkowanie pojazdów
możliwe będzie przy ul. Zielonej, ul. Przyjaźni bądź ul. Sadowej.
Wyjazd z Parku Serwisowego możliwy ul. Nasypową w kierunku ul. Przyjaźni.
W nagłych przypadkach należy kontaktować się z Kierownikiem Parku Serwisowego.
W Parku Serwisowym zawodnik zobowiązany jest do serwisowania w granicach wyznaczonej powierzchni serwisowej.
Kontrola zajmowanej powierzchni przez zawodnika przeprowadzona będzie przez Kierownika Parku Serwisowego.
Stwierdzone przypadki zajęcia większej powierzchni serwisowej skutkować będą naliczeniem podwójnej opłaty za
dodatkową powierzchnię w parku Serwisowym, tj. 40zł/m2 dla zawodników prywatnych i 60zł/m2 dla zawodników
prawnych.
Prosi się zespoły o pozostawienie miejsca serwisowego w stanie niewymagającym sprzątania przez służby
organizatora.
7
44 RAJD ŚWIDNICKI – KRAUSE - RAJDOWY PRZEWODNIK NR 2
8
44 RAJD ŚWIDNICKI – KRAUSE - RAJDOWY PRZEWODNIK NR 2
9
44 RAJD ŚWIDNICKI – KRAUSE - RAJDOWY PRZEWODNIK NR 2
Hotele i zakwaterowanie
HOTELE ŚWIDNICA
Park Hotel ***
ul. Pionierów 20
tel. 74 853 77 22
fax 74 853 70 98
www.park-hotel.com.pl
Hotel Piast Roman ***
ul. Kotlarska 11,
tel. 74 852 13 93
fax: 74 852 34 77
www.hotel-piast-roman.pl
Hotel Pod Wierzbą ***
ul. Częstochowska 1
tel/fax 74 857 81 44
Hotel Esperanto ***
ul. Stęczyńskiego 18
tel: 74 63 22 333 fax: 74 63 22 334
kom: 660 025 791
www.hotel-esperanto.pl
www.hotelpodwierzba.pl
Hotel Fado ***
ul. Marii Konopnickiej 6
tel: 74 666 63 70 fax: 74 666 63 71
[email protected]
POKOJE GOŚCINNE ŚWIDNICA
Pokoje Pod Lwem
ul. Równa 3
tel.: 74 661 81 81, 602 505 305
fax: 74 662 20 96
[email protected]
Eliza
ul. Marusarzówny 11
tel. 74 852 11 53
[email protected]
Słowianka (ul. Bobrzańska 22, 4 miejsca);
tel. 74 853 46 81, 695 651 500, 601 836 383;
[email protected]
Amazonka (ul. Piaskowa 6, 5 miejsc);
tel. 603 798 018;
Ślężanka (ul. Ślężańska 51, 5 miejsc);
691 099 599
www.noclegi.lopacki.info
U Kozara (ul. Słobódzkiego 61/9, 6 miejsc);
603 631 031
e-mail : [email protected]
Zacisze (ul. Bobrzańska 39, 6 miejsc);
tel. 74 853 64 23, 660 057 858;
[email protected]
www.pokoje.swidnica.pl
Apartament (ul. Chrobrego 2/2, 4 miejsca);
505 068 445
Pod Lipami (ul. Główna 12, 4 miejsca);
tel. 74 853 47 63, 601 770 398;
[email protected]
Pokoje Gościnne (ul. Łukasińskiego 27, 10 miejsc)
tel. 74 852 25 97, 604 163 867
[email protected]
10
44 RAJD ŚWIDNICKI – KRAUSE - RAJDOWY PRZEWODNIK NR 2
Noclegi Kamienica (pl. Św. Małgorzaty 6/3, 9 pokoi, 1
apartament)
733-280-380
www.noclegikamienica.pl
NOCLEGI - GMINA ŚWIDNICA
Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego
Międzynarodowe Centrum Konferencyjne
Krzyżowa 7, Grodziszcze
tel: 74 85 00 300, 74 8 500 200
www.krzyzowa.org.pl
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Lubachowie
58-114 Lubachów 12,
Tel/Fax: 74 850 99 26
www.schronisko.lubachow.pl
Maria-Antonina
ul. Spacerowa 6, Zagórze Śląskie
tel. 506695111, 74 637 60 10, 74 637 76 09
http://www.hotelmaria.sirbud.pl/zagorze
Ośrodek Wczasowy FREGATA
58-114 Lubachów, tel.: 74 850 99 25
www.fregata.org.pl
Ośrodek Restauracyjno-Szkoleniowy Złoty Las
Lubachów 27d,
tel.74-850 97 71
www.zloty-las.pl
Mariaż
Lubachów 3
tel. 74 850 99 38
www.mariaz.com.pl
Dana Wita –Agroturystyka
Witoszów Grn. 20
tel. 74 853 83 39
www.danawita.friko.pl
Dom w ogrodzie Katarzynka
58-100 Boleścin
telefon 74 8501919, fax. 74 8512842
www.katarzynka.eu
Gospodarstwo agroturystyczne Laguna
Witoszów Dolny 133
tel. 74 853 79 76
www.agrolaguna.noclegiw.pl
Restauracja i Pensjonat Chata nad Sztolnią
Bystrzyca Górna 27
tel. 74 856 55 75, 502 085 901, 500 090 035
www.chatanadsztolnia.pl
Gospodarstwo Agroturystyczne PODKOWA
Modliszów, ul. Lipowa 6a
tel. 74 8509992, 600967 528 fax. 74 8531260
www.podkowa.agro.pl
Sochówka
Lubachów 58,
tel. 74 8509962, 512248957
Agroturystyka Willa Justynka
Bystrzyca Górna 42a
tel. 74 850-99-59, 512 216 772
www.agrojustynka.pl
Kwatera - Noclegi
Lubachów 41,
Tel. 74/850-98-87
www.noclegi.lubachow.prv.pl
Pałac Makowice
Makowice 36
Tel. 74 8520 335 607 30 32 15
www.palacmakowice.pl
Lubachów 28
Tel. 603 293 060
11
44 RAJD ŚWIDNICKI – KRAUSE - RAJDOWY PRZEWODNIK NR 2
Agroturystyka Dom na Rosie
Witoszów Górny 43
tel. 605 821 310
NOCLEGI - GMINA WALIM
Gościniec Nowa Wioska
Dziećmorowice, Nowa Wieś 155
tel.: 74 8473713, 74 8850200. 607605807
www.gosciniecnowawioska.com.pl
Karczma Góralska
Dziećmorowice ul. Bystrzycka 66
tel.: 605225452
www.karczmagoralska.com
Stara Szkoła
Glinno 38
tel.: 695 945 949
www.staraszkola.republika.pl
Glinno 77
58-320 Walim; Glinno 77
tel.: 693 28 47 47
GEO VITA
Jugowice, ul. Gazowa 3
tel. 74 845 32 69 do 73
www.geovita.pl
Pod Podkową
Jugowice ul. Górna 54
tel. 74 845 31 65
Irys
Jugowice ul. Górna 8
tel.: 74 845 33 45
Biała Sowa
Michałkowa ul. Wiejska 21
tel.:74 845 72 31
U Rodaków
Michałkowa ul. Wiejska 6
tel.: 74 845 32 62
www.urodaka.pl
Domowe Zacisze
Michałkowa ul. Młyńska 1
tel.: 74 880 60 03
Strumyczek
Michałkowa ul. Młyńska 12
tel.: 74 845 33 69
Agroturystyka Michałówka
Michałkowa ul. Młyńska 14
tel. 74 845 33 20
Pokoje gościnne OAZA
tel.: 74 845 32 24
www.michalkowa.pl
Chata Misia
Niedźwiedzica 50
tel.: 796 334 302,
www.chatamisia.prv.pl
u Janiny
Niedźwiedzica 64
tel.: 74 8453 205
Różany Ogród
Nowy Julianów 187
tel.: 74 840 50 50
Dom z Duszą
Olszyniec ul. Świdnicka 10
tel. 74 845 34 11, 665467243, 663836173
www.domzdusza.eu
Beatus
Olszyniec ul. Wałbrzyska 3a
tel.: 74 84 53 367, 609 431 922
12
44 RAJD ŚWIDNICKI – KRAUSE - RAJDOWY PRZEWODNIK NR 2
Podlesie
58 – 330 Jedlina Zdrój, Olszyniec-Podlesie 8
tel.: 74 845 34 46
Gospoda w młynie
Jugowice, ul. Główna 35
tel.: 603 999 466
Austeria Krokus
Rzeczka 33
tel.: 74 8457206 tel. 669251791
www.austeriakrokus.pl
Agroturystyka Nad Potokiem
Rzeczka 27 A
tel.: 74 8457 257, 503834027
www.nadpotokiem-rzeczka.eu
Ruczaj
Rzeczka 31d
tel: 74 8806316, 880 483 433
Mała Sowa
Rzeczka 17
tel.: 74 8457687, 691912900
www.malasowa.com.pl
Dom wczasowy Sowia Grapa
Rzeczka 38
tel. 74 880 63 13,74 880 63 41
www.sowiagrapa.pl
Pod przełęczą
Rzeczka 35,
tel. 74 8457357
Borsuk
Rzeczka 15
tel.: 74 845 73 86
www.borsuk1.republika.pl
Pod lipami
Rzeczka 7
tel.: 74 8457340
Ośrodek Wypoczynkowy ‘’Na stoku’’
Rzeczka 21
tel.: 74 845 72 97
Pokoje gościnne – Elżbieta Nicia
Rzeczka 29
tel.: 604 271 454
Ośrodek Wypoczynkowo – Szkoleniowy ‘’Rzeczka’’
Rzeczka 41
tel. 74 845 72 47
www.rzeczka.eu
Ośrodek Warszawianka
Rzeczka 22
tel.:74 845 72 79
www.ow-warszawianka.pl
Na Leszczynowym Wzgórzu
Walim, ul. Królowej Jadwigi 6
tel.: 74 845 76 33
Zajazd Hubert
58-320 Walim, ul. Wyspiańskiego 9
tel. 74 845 72 45
www.zajazdhubert.pl
Dom na Wzgórzu
Walim, ul. Kolonia Górna 2
tel.: 74 845 72 58
Gościniec Pod starym Puchaczem
Walim, ul. Wyszyńskiego 8
tel.: 74 845 72 93, 606 668 233
Słoneczna Dolina
Walim, ul. Kolonia Górna 6
tel. 074 845 75 57
www.motowilczuk.spanie.pl
Jaskinia Lwa
Zagórze Śląskie ul. Gówna 65
tel. 74 8453203
www.jaskinialwa.pl
13
44 RAJD ŚWIDNICKI – KRAUSE - RAJDOWY PRZEWODNIK NR 2
Hotel Borys **
Zagórze Śląskie, ul. Główna 26,
tel. 074 845 33 95
www.hotel-borys.com.pl
Ośrodek Wypoczynkowy Gawra
Zagórze Śląskie, ul. Główna 2,
tel. 74 845 33 82
Pałac Bielawa
Bielawa, ul. Piastowska 23
tel. 74 645 59 51
http://palacbielawa.pl
Bukowa Chata
Jugów, ul. Świętojańska 31
tel. 74 871 84 44
http://bukowachata.pl/
14
44 RAJD ŚWIDNICKI – KRAUSE - RAJDOWY PRZEWODNIK NR 2
Zapoznanie z trasą
PROGRAM ZAPOZNANIA Z TRASĄ
15 kwietnia 2016r. – piątek w godz. 10:00-17:00
16 kwietnia 2016r. – sobota w godz. 7:00-10:00
Szczególne ograniczenia
Załogi zgłoszone do rajdu mają prawo do 2 przejazdów trasy każdego odcinka specjalnego. Podczas każdego przejazdu
odcinkiem specjalnym, tylko załoga może przebywać w samochodzie. Załogi nie mogą poruszać się na odcinkach w
kierunku przeciwnym do wyznaczonego Harmonogramem – „pod prąd” z uwzględnieniem warunków zawartych w pkt.
11.1 Regulaminu Ramowego RSMP 2016, poza przypadkami określonymi w Książce Drogowej (lub Książce do
Zapoznania z Trasą Rajdu – jeśli taki dokument będzie wydawany). Organizator będzie kontrolował przebieg
zapoznawania z trasą. Na żądanie oznakowanych przedstawicieli Organizatora i Policji zawodnicy muszą okazywać
odpowiednie dokumenty i stosować się do poleceń i instrukcji przez nich wydawanych. Kontrole będą prowadzone
również przed okresem przewidzianym dla zapoznania się z trasą rajdu. Każdy członek załogi biorący udział lub
zamierzający wziąć udział w Rajdzie, którego obecność zostanie stwierdzona na trasie OS poza terminem wyznaczonym
do zapoznania z trasa rajdu, będzie uważany za przeprowadzającego niedozwolone zapoznanie się z trasą rajdu. Nie
dotyczy to OS 12 Świdnica – Świdnica (Power Stage).
15
44 RAJD ŚWIDNICKI – KRAUSE - RAJDOWY PRZEWODNIK NR 2
Proponowana trasa zapoznania
15 kwietnia 2016 r. – piątek, godz. 10:00 –14:30
16
44 RAJD ŚWIDNICKI – KRAUSE - RAJDOWY PRZEWODNIK NR 2
Proponowana trasa zapoznania
15 kwietnia 2016 r. – piątek, godz. 15:00 –17:00
16 kwietnia 2016 r. – sobota, godz. 7:00 –10:00
17
44 RAJD ŚWIDNICKI – KRAUSE - RAJDOWY PRZEWODNIK NR 2
Odbiór Administracyjny
ODBIÓR ADMINISTRACYJNY I WYDAWANIE DOKUMENTÓW DO ZAPOZNANIA Z TRASĄ
14 kwietnia 2016r. – czwartek od godz. 20:00 – 22:00 – alternatywnie
15 kwietnia 2016r. – piątek od godz. 7:00 – 10:00
Biuro Rajdu – Ośrodek Sportu i Rekreacji (OSiR), Świdnica, ul. Śląska 35
Dokumenty do okazania w Biurze Rajdu:
 oryginał formularza zgłoszenia z podpisami zawodnika i kierowców oraz potwierdzenie macierzystego klubu,
 licencje zawodnika oraz licencje kierowcy i pilota,
 prawa jazdy kierowcy i pilota,
 międzynarodowe karty zdrowia kierowcy i pilota z aktualnym badaniem.
18
44 RAJD ŚWIDNICKI – KRAUSE - RAJDOWY PRZEWODNIK NR 2
Badanie Kontrolne
PRZEDSEZONOWE BADANIA KONTROLNE PBK ORAZ MONTAŻ URZĄDZEŃ GPS
15 kwietnia 2016r. – piątek od godz. 8:00-17:00
Świdnica, ul. Śląska – Hala Lodowiska OSiR
BADANIE KONTROLNE BK 1 ORAZ MONTAŻ URZĄDZEŃ GPS
15 kwietnia 2016r. – piątek od godz. 19:00 – 23:00
Świdnica, ul. Śląska – Hala Lodowiska OSiR
PRZEDSEZONOWE BADANIA KONTROLNE PBK
Przeprowadzenie Przedsezonowego Badania Kontrolnego odbędzie się zgodnie z procedurą opisaną w załączniku nr
2 Regulaminu RSMP 2016.
Każdy samochód (w obecności zawodnika lub wymienionego w zgłoszeniu przedstawiciela) powinien zostać
przedstawiony na Badanie Kontrolne BK 1 w wyznaczonym dla niego czasie, który będzie podany na stronie
internetowej Rajdu w dniu 8 kwietnia 2016r. – piątek oraz w dniu 14 kwietnia 2016r. – czwartek na Oficjalnej Tablicy
Ogłoszeń, Biuro Rajdu – OSiR, godz. 18:00.
Dokumenty do okazania na PBK i BK 1:
 karta wyposażenia bezpieczeństwa osobistego,
 ważny dowód rejestracyjny samochodu,
 ważny dowód ubezpieczenia samochodu,
 książka sportowa samochodu,
 homologacja samochodu na drukach FIA /oryginał/,
 karta BK 1,
Podczas PBK i BK 1 należy przedstawić do kontroli kaski i kołnierze HANS załogi.
19
44 RAJD ŚWIDNICKI – KRAUSE - RAJDOWY PRZEWODNIK NR 2
OS 12 Świdnica (Power Stage) - trasa
Jako ostatni odcinek Etapu 2 będzie rozgrywany dodatkowo punktowany OS 12 stanowiący oes miejski, tzw. Power
Stage (PS):
20
44 RAJD ŚWIDNICKI – KRAUSE - RAJDOWY PRZEWODNIK NR 2
Media
Lokalizacja Biura Prasowego: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świdnicy, ul. Śląska 35
Godziny pracy Biura Prasowego:
15 kwietnia 2016r. – piątek od godz. 14:00 – 23:00
16 kwietnia 2016r. – sobota od godz. 8:00 – 22:00
17 kwietnia 2016r. – niedziela od godz. 8:00 – 20:00
Kierownik Biura Prasowego
Ewa Boryńska
[email protected]
Rzecznik Prasowy
Karol Ferenc
[email protected]
Biuro Prasowe dysponuje komputerami, internetem bezprzewodowym, drukarką, kserokopiarką, telefonem oraz
faksem, które przeznaczone są do dyspozycji dla dziennikarzy akredytowanych na 43. Rajd Świdnicki KRAUSE.
Akredytacje udzielane są bezpłatnie, wyłącznie profesjonalnym dziennikarzom, fotoreporterom oraz operatorom
kamer, pracującym na zlecenie mediów o publicznym dostępie, które zamierzają relacjonować na swych łamach
44. Rajd Świdnicki - KRAUSE.
Aby ubiegać się o przyznanie akredytacji należy wypełnić elektroniczny arkusz wniosku akredytacyjnego znajdującego
się na oficjalnej stronie zawodów, w zakładce
MEDIA, w nieprzekraczalnym terminie do niedzieli,
31 marca 2015 r. Po tym terminie formularz nie będzie dostępny.
Szczegółowe zasady przyznawania akredytacji dla prasy, radia, telewizji i mediów internetowych podczas 44. Rajdu
Świdnickiego - KRAUSE oraz zasady korzystania z akredytacji określa regulamin opublikowany na oficjalnej stronie rajdu
www.rajdkrause.pl w zakładce MEDIA.
21
44 RAJD ŚWIDNICKI – KRAUSE - RAJDOWY PRZEWODNIK NR 2
Służby, opieka medyczna i bezpieczeństwo, numery telefonów
służb
Regionalny Szpital Specjalistyczny Latawiec w Świdnicy
ul. Leśna 27-29
tel. 74 851 33 33, 851 33 34
www.szpital.swidnica.pl
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
ul. Jagiellońska 23,
tel. +48 74 852-26-62 - sekretariat
tel. +48 74 852-04-17 - oficer dyżurny
bezpłatny telefon alarmowy - 997
z telefonu komórkowego -112
www.swidnica.policja.gov.pl
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy
al. Niepodległości 8-10
tel. +48 74 851-88-88 - centrala
bezpłatny telefon alarmowy - 998
[email protected]
Stacja Powiatowego Pogotowia Ratunkowego
ul. Leśna 31
bezpłatny tel. alarmowy – 999 lub 112
www.999.swidnica.pl
Straż Miejska
ul. Traugutta 11
tel. +48 74 851-28-88 - centrala
bezpłatny telefon alarmowy - 986
[email protected]
Pogotowia:
Pogotowie gazowe - 992
Pogotowie wodno-kanalizacyjne - 994
Pogotowie ciepłownicze - 993
Pogotowie energetyczne - 991
22
44 RAJD ŚWIDNICKI – KRAUSE - RAJDOWY PRZEWODNIK NR 2
Ośrodki zdrowia
NZOZ AK-MED
NZOZ ARS MEDICA Sp. z o.o.
NZOZ AR-VITA Usługi Medyczne
NZOZ BHMed Sp. z o.o.
NZOZ Eskulap Sp. z o.o.
NZOZ Marconi
NZOZ MED-AZ s.c.Zuzanna i Andrzej Zając
NZOZ Medi-Lab s.c.
Zespół Usług Medycznych Medyk Sp. z o.o.
NZOZ Mieszko Sp. z o.o.
ul. Westerplatte 10
ul. Konopnickiej 4
ul. Kliczkowska 30
ul. Strzelińska 35
ul. Zamenhofa 47
ul. Rzeźnicza 2
ul. Krucza 8
ul. Wałbrzyska 8
ul. Gdyńska 25a
ul. Mieszka 10
23
tel. 74 856-91-94
tel. 74 852-06-66
tel. 74 640-19-19
tel. 74 853-76-06
tel. 74 852-30-11, 640-62-60
tel. 74 852-28-61
tel. 74 853-15-50, 853-71-01
tel. 74 853-61-11
tel. 74 852-72-27
tel. 74 852-14-47
44 RAJD ŚWIDNICKI – KRAUSE - RAJDOWY PRZEWODNIK NR 2
Użyteczne informacje
Płatne parkowanie
W centrum Świdnicy funkcjonuje Strefa Płatnego Parkowania. Płatne parkowanie obowiązuje w dni od poniedziałku
do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00.
Opłatę za postój można wnieść na kilka sposobów:
- w parkomatach rozstawionych w obszarze strefy
- za pomocą telefonu komórkowego z wykorzystaniem systemu Pango
- za pomocą telefonu komórkowego z wykorzystaniem systemu moBilet
- za pomocą abonamentów wykupionych w Biurze SPP.
24
44 RAJD ŚWIDNICKI – KRAUSE - RAJDOWY PRZEWODNIK NR 2
Bankomaty
BS – ul. Długa 44
BS - ul Emilii Plater 2
AIG – ul. Łukowa 5
BGŻ - ul. Różana 1
BPH - Plac Św. Małgorzaty 1-2
BZ WBK - ul. Łukasińskiego 26-28 - obok Pafalu
BZ WBK - Plac Grunwaldzki 11 - Klub Bolko
BZ WBK - Plac Tysiąclecia Państwa Polskiego 1
BZ WBK - Rynek 31 - Biuro podróży
BZ WBK - ul. Strzegomska 2, Hipermarket Tesco
BZ WBK - Skłodowskiej-Curie 2 - Supermarket Intermarche
BZ WBK - ul. Zamenhofa 44 - Sklep Albert
BZ WBK – ul. Kopernika 19 d
Citibank Handlowy - Rynek 20
DOMINET BANK – ul. Pułaskiego
EURONET - ul. Franciszkańska 1 (Multibank)
25
44 RAJD ŚWIDNICKI – KRAUSE - RAJDOWY PRZEWODNIK NR 2
EURONET – ul. Strzegomska 2 (Tesco)
EURONET – Grodzka 7 (Alior)
EURONET – Rynek 20 (Citibank)
ING Bank Śląski - Rynek - obok sklepu Rossmann
INVEST BANK – ul. Rynek/Łukowa
Kredyt Bank - Rynek 39-40 - księgarnia
Kredyt Bank - ul. Zamenhofa 46
Millennium - Rynek 28
PKO BP - ul. Księżnej Jadwigi Śląskiej 5 (Osiedle Zawiszów)
PKO BP - ul. Kopernika 19c (Osiedle Zarzecze)
PKO BP - ul. Ofiar Oświęcimskich 3 - Sklep Eko Opolanka
PKO BP - ul. Pułaskiego 1-5
PKO BP – Rynek 39-40 (księgarnia)
PKO BP – ul. Strzegomska 2 (Tesco)
PEKAO SA - Rynek 30
PEKAO SA - ul. Zamenhofa 46 – Apteka
Restauracje:
Arkadia
Arte Club
DELAGIO
Łaźnia
Mc Donalds
Na Skarpie
Park
Esperanto
Bacalhau
Piast
Rodzinna
Stary Młyn
Zagłoba
Zajazd pod Wierzbą
Efez
Gusto Italiano
Rynek 43
Kryształowa
Piwnica Ratuszowa
Red Baron
Baszta
Manufaktura
ul. Ks. Bolka 4
tel. +48 74 852 12 25 / +48 691 699 951
ul. K. Odnowiciela 22
tel. +48 74 66715 76
ul. Rynek 23,
tel. +48 727-570-799
ul. Pl. Ludowy 5
tel. +48 74 856 63 64
ul. Ofiar Oświęcimskich
tel. +48 74 856 89 50
ul. Wrocławska 8a
tel. +48 74 852 20 30
ul. Pionierów 20
tel. +48 74 853 70 98
ul. B. Stęczyńskiego 18
tel. +48 74 632 23 00
ul. M. Konopnickiej 6
tel. +48 74 666 63 72
ul. Kotlarska 11
tel. +48 74 852 13 93
Pl. Grunwaldzki 11
tel. +48 74 853 50 08
ul. Łączna 4
tel. +48 74 857 88 99
ul. Wrocławska 46
tel. +48 74 851 22 36
ul. Częstochowska 1
tel. +48 74 857 81 44
ul. Westerplatte 29 - Galeria Świdnicka
ul. M. Konopnickiej 9
tel. +48 74 662 29 66
ul. Rynek 43
tel. +48 74 856 84 19
ul. Równa 3
tel. +48 74 856 83 65
ul. Rynek 37
tel. +48 74 640 61 06, +48 694 438 887
ul. Lwa Tołstoja 2
tel. +48 74 856 48 17, +48 74 856 48 00, +48 74 856 48 01
ul. Basztowa 2
tel. +48 721 103 689
ul. Bystrzycka 22
tel.+48 74 663 33 04
26
44 RAJD ŚWIDNICKI – KRAUSE - RAJDOWY PRZEWODNIK NR 2
Bary:
Frytka
Hong Kong
Kupiecki
Lokanta Kebab
Broaster Chicken
Raz Dwa Trzy
Mini Forum
Sevi Kebab
Pierożek
Pod Kasztanem
Turysta
Zbyszek
Bistro 34
Tościk
Fix Your Health
Diabelski Burger
Świdnickie Tosty
Nale Nale
ul. Komunardów 18
ul. Westerplatte 55c
ul. Rynek 18,
ul. Kotlarska 10/1
ul. Westerplatte 29 - Galeria Świdnicka
ul. Westerplatte 29 - Galeria Świdnicka
ul. Łukowa 3,
Pl. Grunwaldzki 11
ul. Bohaterów Getta 2
Pl. Grunwaldzki 11a
ul. Kolejowa 3,
ul. Daleka 11
Rynek 34
ul. Kotlarska 1
ul. Łukowa 9a,
ul. Zamenhofa 44b,
ul. Pułaskiego 2
ul. Budowlana 2
Kawiarnie:
Alex
Cafe Fosa
Cafe Łukowa
Cafe Mocca
Baroccafe
Cukiernia Cafe
Kafeteria
Mieszczańska
Na piętrze
Choice
Cafe Vanila
Oleńka
Baroccafe
Ciukuruku
Kawiarnia Fińska
ŁaKOCIAK Caffe
Lodziarnia Fragola
ul. Polna Droga 9
ul. M. Konopnickiej 9,
Ul. Łukowa 8,
ul. Rynek 39,
Pl. Pokoju 7,
ul. Franciszkańska 5,
ul. Strzegomska 2
ul. Rynek 44,
Pl. Grunwaldzki 11,
ul. Westerplatte 29 - Galeria Świdnicka
ul. Westerplatte 29 - Galeria Świdnicka
ul. Komunardów 5
Pl. Pokoju 7,
ul. Rynek 25,
ul. Rynek 25 (w bramie),
ul. Długa 31A (róg Długiej i Dalekiej),
ul. Długa 54,
27
tel. +48 74 853 33 08
tel. +48 74 852 03 48
tel. +48 74 853 62 65
tel. +48 796 282 828
tel. +48 602 336 523
tel. +48 74 852 15 78
tel. +48 74 852 10 84
tel. +48 530 272 439
tel. +48 604 294 757
tel. +48 510 604 601
tel. +48 697 454 683
tel. +48 732 595 090
tel.: 74/852-54-32
tel. +48 74 662 29 66
tel. +48 74 852 08 88
tel. +48 795 450 933
tel. +48 74 640 63 64
tel. +48 74 853 88 42
tel. +48 692 795 885
tel. +48 512 429 400
tel. +48 533 951 553
tel. +48 697 772 625
tel. +48 796 712 177
tel. +48 74 668 42 24
tel. +48 503 003 696
44 RAJD ŚWIDNICKI – KRAUSE - RAJDOWY PRZEWODNIK NR 2
Pizzerie:
Aga Dare
Big-Foch
Daisy
Da Grasso
Ferrari
La Toscana
Pizzeria 5
2 Tygodnie
Pizza Donald
Pod Kopułą
Pizzeria Siciliano
Ramona
Savona
Pizzeria ALIBI
Stara Szopa
ul. Jasińskiego 11,
ul. Żeromskiego 22,
ul. Pułaskiego 37,
ul. Zamkowa 9,
ul. Rynek 39
ul. Wałbrzyska 2,
ul. Pułaskiego 13,
ul. Wróblewskiego 4d,
ul. Wałbrzyska 5,
ul. Ofiar Oświęcimskich 2,
ul. Westerplatte 29 - Galeria Świdnicka
ul. Komunardów 12/1,
ul. Teatralna 19,
ul. Niecała 9,
pl. Ludowy 3,
tel. +48 74 852 12 41
tel. +48 74 852 23 72
tel. +48 74 640 11 71
tel. +48 74 851 40 65
tel. +48 74 851 35 79
tel. +48 74 853 95 10
tel. +48 74 640 84 74
tel. +48 74 853 64 56
tel. +48 74 853 70 51
tel. +48 74 853 87 82
tel. +48 74 853 71 64
tel. +48 881 588 285
tel. +48 535 358 099
Apteki:
Avicena
ul. Równa 16, tel. 74 8512262
czynna: poniedziałek - piątek 9.00 - 20.00, sobota 9.00 - 14.00
Bliska
ul. Sikorskiego 31, tel. 74 8575793
czynna: poniedziałek – piątek- sobota
Eskulap
ul. Żeromskiego 11, tel. 74 8568660
czynna: poniedziałek - piątek 8.00 - 20.00, sobota 8.00 - 14.00
Euro Apteka Stokrotka ul. Wróblewskiego, tel. 74 8523202
czynna: poniedziałek-sobota 8.00-20.00, niedziela 10.00-18.00
Euro Apteka Tesco
ul. Strzegomska, tel. 74 8577897
czynna: poniedziałek - piątek 8.00 - 20.00, sobota 8.00 - 16.00
Franciszkańska
Rynek 1/1A, tel. 74 8578414
czynna: poniedziałek - piątek 8.00 - 22.00, sobota 9.00 - 21.00
Galen
ul. Marcinkowskiego 14, tel. 74 8532909
czynna: poniedziałek - piątek 8.00 - 20.00, sobota 8.00 - 14.00
28
44 RAJD ŚWIDNICKI – KRAUSE - RAJDOWY PRZEWODNIK NR 2
Grunwaldzka
plac Grunwaldzki 11, tel. 74 8514107
czynna: poniedziałek - piątek 8.00 - 19.00, sobota 9.00 - 14.00
Medyk
ul. Gdyńska 21, tel. 74 8520579
czynna: poniedziałek - piątek 8.30 - 19.00, sobota 9.00 - 14.00
Pod Bykami
ul. Długa 45, tel. 74 8520376
czynna: poniedziałek - piątek 8.00 - 19.00, sobota 8.00 - 14.00
Pod Gryfem
ul. Westerplatte 51, tel. 74 8520404
czynna: poniedziałek - piątek 8.00 - 20.00, sobota 8.00 - 14.00
Pod Koroną
ul. Westerplatte 19/2, tel. 74 8538181
czynna: poniedziałek - piątek 8.00 - 19.00, sobota 9.00 - 14.00
Pod Złotym Lwem
ul. Pułaskiego 35, tel. 74 8530012
czynna: poniedziałek - piątek 8.00 - 19.30, sobota 8.00 - 19.30
Źródła informacji :
- strona internetowa Starostwa Powiatowego w Świdnicy
- strona internetowa Urzędu Miejskiego w Świdnicy
- portal dziennik.swidnica.pl
29
44 RAJD ŚWIDNICKI – KRAUSE - RAJDOWY PRZEWODNIK NR 2
Załącznik nr 1 - Harmonogramy
Harmonogram
– Etap/ 1Etap 1/
Harmonogram
czasowy Rajdu
RSMP 44 Rajd Świdnicki – Krause
Projekt 3.02.2016r.
Zał. nr 1a
piątek, 15 kwietnia 2016
Wschód słońca 5:40
Zachód słońca 20:05
Etap 1
Lokalizacja
OS
długość
Dojazd
długość
Odcinek
drogowy
Czas
przejazdu
Park przedstartowy – wjazd
CEREMONIA STARTU- Świdnica, Rynek
PKC
OS
0
Rz
1
1
OS 1
2
OS 2
3
OS 3
3A
3B
3C
Rz
2
4
OS 4
5
OS 5
6
OS 6
Rz
3
7
OS 7
7A
7B
sobota, 165 kwietnia 2016
Wschód słońca 5:40
Zachód słońca 20:05
Lokalizacja
START – Serwis/wyjazd
Tankowanie - Świdnica
Do następnego tankowania
Rościszów
Rościszów – Walim 1
Lubachów
Lubachów – Podlesie 1
Świerki
Świerki – Włodowice 1
Komasacja – wjazd
Komasacja – wyjazd
SERWIS A (OSiR-Świdnica)
Serwis - wyjazd
Tankowanie - Świdnica
Do następnego tankowania
Rościszów
Rościszów – Walim 2
Lubachów
Lubachów – Podlesie 2
Świerki
Świerki – Włodowice 2
Tankowanie – Pieszyce (Orlen)
Do parku zamkniętego
Rościszów
Rościszów – Walim 3
Serwis - wjazd
SERWIS B (OSiR-Świdnica)
Serwis – wyjazd/Park zamknięty - wjazd
Etap 1 - łącznie
OS
długość
Dojazd
długość
Odcinek
drogowy
Czas
przejazdu
Czas 1
Załogi
12:00
(25.90)
(106.95)
23.30
(132.85)
23.30
0:36
12.45
20.85
0:28
21.40
30.70
0:41
49.80
58.00
106.95
132.85
1:17
0:15
0:30
12:36
12:39
13:07
13:10
13:51
13:54
15:11
15:26
8.40
9.30
8.20
25.90
Sekcja 1
Etap 1
Czas 1
Załogi
17:30
18:30
15:56
(25.90)
(85.75)
23.30
(111.65)
23.30
0:36
12.45
20.85
0:28
21.40
30.70
0:41
(39.20)
33.50
(47.60)
41.70
1:15
34.30
34.30
124.95
42.70
159.25
0:56
0:45
60.20
231.90
292.10
8.40
9.30
8.20
(8.40)
8.40
16:32
16:35
17:03
17:06
17:47
17:50
19:05
19:08
20:04
20:49
30
Sekcja 2
PKC
OS
44 RAJD ŚWIDNICKI – KRAUSE - RAJDOWY PRZEWODNIK NR 2
Harmonogram czasowy Rajdu / Etap 2/
Etap 2
niedziela, 17 kwietnia 2016
Wschód słońca 5:37
Etap 2 łącznie
Dojazd
długość
Odcinek
drogowy
Czas
przejazdu
0.00
0.00
0.00
0:15
8:15
(36.40)
(84.00)
21.20
(120.40)
21.20
0:34
16.50
37.90
0:50
46.30
61.30
84.00
120.40
1:20
0:15
0:30
21.40
15.00
36.40
8:49
8:52
9:42
9:45
11:05
11:20
11:50
(39.40)
(88.95)
21.20
(128.35)
21.20
0:34
16.50
37.90
0:50
44.15
59.15
1:18
12:24
12:27
13:17
13:20
14:38
0:15
14:53
21.40
15.00
36.40
81.85
118.25
0:10
1.80
4.80
0:24
0:30
15:03
15:06
15:30
16:00
5.30
5.30
0:30
16:30
172.95
248.75
Dojazd
231.90
172.95
404.85
Łącznie
292.10
248.75
540.85
3.00
75.80
Rajd łącznie
Etap 1 – 7 OS
Etap 2 – 5 OS
Łącznie – 12 OS
Czas 1
załogi
8:00
Sekcja 3
Park zamknięty – wyjazd/Serwis – wjazd
SERWIS C (Stadion OSiR)
7D
Serwis – wyjazd
Rz
Tankowanie - Świdnica
4
Do następnego tankowania
8
Walim
OS 8 Walim – Kamionki 1
9
Jodłownik
OS 9 Jodłownik – Srebrna 1
9A
Komasacja – wjazd
9B
Komasacja – wyjazd
SERWIS D (Stadion OSiR)
9C
Serwis – wyjazd
Rz
Tankowanie - Świdnica
5
Do parku zamkniętego
10
Walim
OS 10 Walim – Kamionki 2
11
Jodłownik
OS 11 Jodłownik – Srebrna 2
11 A Komasacja – wjazd (PKC od cmentarza)
Komasacja – wyjazd (za wiaduktem)/serwis
11 B
wjazd
SERWIS E(stadion OSiR)
12
Świdnica /serwis-wyjazd-furtka lodowiska
OS 12 Świdnica - Świdnica
12 A Przegrupowanie-wjazd
12 B Przegrupowanie-wyjazd
Ceremonia Mety-Świdnica Rynek
12 C Park zamknięty-wjazd
OS
długość
OS
60.20
75.80
136.00
31
Sekcja 4
Lokalizacja
%
20.60%
30.40%
25.10%
Sekcja 5
PKC
OS
7C
44 RAJD ŚWIDNICKI – KRAUSE - RAJDOWY PRZEWODNIK NR 2
Załącznik nr 2 - Mapy
32
44 RAJD ŚWIDNICKI – KRAUSE - RAJDOWY PRZEWODNIK NR 2
33
44 RAJD ŚWIDNICKI – KRAUSE - RAJDOWY PRZEWODNIK NR 2
Załącznik nr 3 - Rysunki i schematy
Start Rajdu – Świdnica , Rynek – 15.04.2016
Meta Rajdu – Świdnica , Rynek – 17.04.2016
34

Podobne dokumenty