Katalog Xado 1 Stage Revitalizant

Komentarze

Transkrypt

Katalog Xado 1 Stage Revitalizant
JEDEN KROK do doskonałości!
Całkowita regeneracja
silnika w ciągu 1000 km
przebiegu i gwarancja jego
ochrony przed zużyciem przez
następne 100.000 km
1 Stage — jest najskuteczniej działającym produktem w rodzinie rewitalizantów. Jego zalety —
szybkość działania (wyjątkowo szybka modyfikacja wierzchniej warstwy), uniwersalność
użycia i jeden etap zastosowania.
Nowa, doskonała formuła zestawu pozwala szybko, w trakcie 1000 km przebiegu, całkowicie
zregenerować współpracujące powierzchnie i w pełni zabezpieczyć silnik, gwarantując jego
pewną ochronę przed zużyciem na następne100.000 km przebiegu. W wyniku rewitalizacji
osiąga się idealne współdziałanie elementów silnika i zapewnia jego maksymalną wydajność.
Kolejna bezdyskusyjna zaleta „Stage 1” — to jego uniwersalność. Jego skład sprawia,
że ideal­­­nie nadaje się do silników benzynowych jak również silników wysokoprężnych każdej
kons­­trukcji i stopnia wysilenia. Produkt jest uniwersalny także w odniesieniu do stopnia zużycia
silnika — dla pojazdów z dużym przebiegiem, przywraca oraz utrzymuje kompresję i moc
a tak­­że zapewnia oszczędność paliwa i oleju. W przypadku nowego pojazdu, pozwala na
idealne wzajemne dotarcie się części i zapewnia ich maksymalną żywotność.
EFEKTU NA 1
Tys. km
STA
N I DE A LNY
000 KM
GWARAN
JA
00
Stosując Stage 1 otrzymujecie Państwo silnik z idealnie
dopasowanymi zespołami, o maksymalnych możliwoś­
ciach oraz skutecznie zabezpieczony przed zużyciem!
C
Dzięki 1 Stage rewitalizacja przebiega jednoetapowo. Umożliwia to znaczną oszczędność
czasu i upraszcza zastosowanie. Stage 1 jest idealnym produktem dla użytkownika, który ceni
sobie komfort oraz szybki i pewny efekt końcowy.
Nowe
możliwości
Jednorazowe zastosowanie
Rewitalizanta Stage 1 zapewnia pełną
regenerację silnika podczas 1000 km
przebiegu i gwarantuje pewną ochronę
przed zużyciem przez następne
100.000 km.
Rewitalizant 1 Stage — to innowacyjny produkt trzeciej generacji
rewitalizantów XADO, przeznaczony do odbudowy i zwiększenia żywotności
silnika podczas jego pracy.
OSZCZĘDNOŚCI
Niższe zużycie paliwa
(do 15% podczas jazdy,
do 30% na biegu jałowym).
Brak wydatków
na generalny remon
t
silnika.
W Y D AT K I
Brak strat wskute
k
przestoju samoc
hodu
podczas napraw
y.
Zwiększen
ie żywotno
ści
Zwiększen
ie kompresj silnika.
i
i mocy sam
ochodu.
we
Jednorazo
nie
zastosowa
ta
n
a
liz
rewita
e
g
ta
S
1
Co daje zastosowanie Rewitalizanta 1 Stage
Efektyw
no
redukcja ść ekologiczna
,
e
substan misji szkodliwy
cji do atm
ch
osfery.
Dla pojazdów z dużym przebiegiem przywraca i utrzymuje kompresję, moc oraz zapewnia oszczędność paliwa
i oleju. W przypadku nowego pojazdu, pozwala na idealne wzajemne dotarcie się części i zapewnia ich maksy­
mal­­ną żywotność.
działanie 1 Stage
opiera się na wyjątkowym
zjawisku rewitalizacji
Mechanizm zużycia części
Pod wpływem obciążeń w strefie tarcia niszczy
się wierzchnia warstwa części. Atomy metalu
odrywają się od powierzchni i przechodzą do środka
smarnego. W przypadku nadmiernych obciążeń mogą
odrywać się całe grupy atomów – klastery. Następuje
zużycie lawinowe.
Wprowadzenie rewitalizanta
Początek procesu
Rewitalizant jest dodawany do oleju
i razem z nim dociera do współpracujących
powierzchni metalowych. Trafiając w strefę
tarcia, w której powstaje nadmiar cieplnej
energii, rewitalizant przyjmuje funkcję
katalizatora odbudowującego nową
powierzchnię. Rozpoczyna on proces
wchłaniania węgla przez wierzchnią warstwę,
w wyniku czego powstają węgliki metali.
Tworzenie nowej warstwy
Proces tworzenia nowej, wyjątkowo wytrzymałej
warstwy ochronnej odbywa się z udziałem węglików
i znajdujących się w oleju nano-cząstek metalu,
startych z powierzchni roboczych.
Główne parametry
warstwy ochronnej
Mikrotwardość — 650–750 kg/mm2.
Chropowatość — Ra do 0,06 µm.
Wysoka odporność na korozję.
Wyjątkowa odporność na zużycie.
Rewitalizacja gwarantuje długą, efektywną i niezawodną pracę
mechanizmu.
Zakres zastosowania jest tak szeroki, jak powszechne jest
wykorzystywanie maszyn i mechanizmów — przykładowo są to
urządzenia przemysłowe, transportowe, rolnicze, sprzęt gospo­
darstwa domowego, sprzęt sportowy, broń itp.
Standardowa eksploatacja
W wyniku rewitalizacji mechanizm jest w pełni
chroniony przed wszelkimi przeciążeniami i będ­­­zie
działał 2-4 razy dłużej. Para współpracujących
(trących się) elementów staje się prawie
niezniszczalna.
Zakończenie modyfikacji
powierzchni
W ostatnim etapie, w wyniku wzajemnej
dy­­fuzji (wnikania) warstwy ochronnej w głąb
materiału rodzimego, powstaje wyjątkowo
wytrzymała i odporna na ścieranie gradiento­
wa (stopnio­wana) warstwa związana
z podłożem, z dodatnimi naprężeniami
ściskającymi na całej jej głębokości.
Efekty rewitalizacji
W rewitalizantach XADO została zawarta wiedza naukowa i idealny w swojej prostocie pomysł
odwrócenia procesu zużycia i niszczenia na proces odbudowy i regeneracji.
W wyniku procesu rewitalizacji na powierzchniach współpracujących elementów powstaje nowa
warstwa — element rośnie objętościowo ,a jego wymiary odzyskują wartości nominalne.
Uzyskana powierzchnia nabiera unikatowych właściwości - zaskakująco wysoką odporność na korozję
oraz niską chropowatość powierzchni.
Rewitalizacja gwarantuje 2-4 razy dłuższy czas eksploatacji
części.
1
Stage
korzyści i zalety
Efekty zastosowania
przed zastosowaniem
Zwiększenie mocy silnika
po zastosowaniu
Moc silnika, kW
88,5
poprawa
87,9
+2,7 %
Naprawa i regeneracja zespołów
Powierzchnie współpracujących elementów są re­
generowane, powstaje nowa warstwa uzupełniającą
mikro ubytki; elementy zwiększają masę i objętość;
przywracana jest ich pierwotna geometria. Regene­
racja odbywa się w trakcie normalnego użytkowania
i przy typowych obciążeniach, dzięki czemu uzyskuje
się idealne dopasowanie powierzchni tarcia (min.
zespołów tłokowo cylindrowych). Zwiększa się moc
oraz moment obrotowy silnika, wzrasta i wyrównuje
się we wszystkich cylindrach stopień sprężania.
85,6
84
Pozytywne zmiany w pracy silnika: poprawa przyspieszenia, mocy, elastyczności
samochodu — to korzyści, które przynosi rewitalizacja i które można odczuć
osobiście podczas prowadzenia samochodu.
Zwiększenie ciśnienia sprężania cylindrów
Ochrona części, znaczne
zmniejszenie zużycia
podzespołów
Otrzymana w wyniku rewitalizacji
powierzchnia posiada unikatowe
cechy — niezwykłą trwałość
(mikrotwardość — 650–750 kg/mm2)
oraz wysoką odporność na korozję.
Pozwala to uniknąć zużywania się
metalowych części, znacznie wydłużyć
ich żywotność, a w efekcie poprawić
niezawodność pracy podzespołów
i mechanizmów.
16
14,1
14,4
14,1
14,5
12,6
11,6
9,6
+1,5
9,3
+4,5
+5,1
+2,9
0
Pierwszy
cylinder
Drugi
cylinder
Trzeci
cylinder
Czwarty
cylinder
Zmniejszenie zużycia paliwa
Średnie zużycie paliwa
(litrów /100 km)
przed zastosowaniem
po zastosowaniu
7,4
7,351
–5,4 %
poprawa
6,962
Oszczędność energii
6,7
Jeszcze jedna zaleta metalowo-ceramicznej
powłoki — wyjątkowo niski współczynnik tarcia
(chropowatość Ra do 0,06 µm).
Biorąc pod uwagę optymalizację dopasowania
elementów, uzyskuje się znaczną (do 30%)
oszczędność nośników energii.
Ograniczenie emisji szkodliwych substancji
Średnia wartość CO
(emisja w g/km)
1,3
1,25
Średnia wartość CO2
(emisja w g/km)
173
–15,9 %
1,051
174
–5,2 %
164
0,95
158
Średnia wartość HC
(emisja w g/km)
Racjonalność ekologiczna
0,12
0,118
–7,6 %
0,109
0,104
Oszczędność energii i jej nośników są podstawą
poszanowania dla środowiska naturalnego.
Oprócz tego w przypadku pracy mechanizmów
po rewitalizacji, emisja szkodliwych (CO, CO2, HC)
do atmosfery ulega znacznemu ograniczeniu.
1 Stagei pytania
opinie
Czy planowana jest produkcja Stage1 dla innego rodzaju
mechanizmów?
Tak, na rok 2011 zaplanowano produkcję Rewitalizanta Stage1 dla przekładni mecha­
nicznych i automatycznych. Poza ulepszoną formułą, produkt wyróżniać się będzie
łatwością zastosowania.
Czy powstająca warstwa metalowo-ceramiczna może mieć
grubość powyżej normy?
Nie. Rewitalizacja jest procesem samoregulującym się. Niezbędnym warunkiem dla jego przebie­
gu jest tarcie powierzchniowe.. Gdy powłoka jest uformowana, tarcie gwałtownie się zmniejsza.
Przyrost powłoki ustaje
Po zastosowaniu rewitalizanta powstaje wyjątkowo
twarda powierzchnia. Czy w razie konieczności można
przeprowadzić generalny remont silnika?
To pytanie nurtuje wielu miłośników motoryzacji. Pragniemy ich uspokoić.
Warstwa metalowo-ceramiczna formuje się na głębokość 10-30 mikronów. Narzędzia
stosowane do roztaczania cylindrów silnika zaglębiają się poniżej tej warstwy i usuwają
dziesiętne części milimetra! Inną kwestią jest to, że tradycyjny remont generalny może
nie być konieczny. Wyjątkowa zdolność rewitalizanta do przywracania geometrii zużytych
częściom, umożliwia całkowitą rezygnację z czasochłonnych i kosztownych napraw.
Słyszałem pozytywne opinie dotyczące Państwa produktu. Chciałbym
zastosować go w swoim nowym samochodzie, który jest na gwarancji…
Według naszego przekonania zastosowanie produktu w silniku w pierwszych etapach jego eksploatacji jest
jednym z najbardziej rekomendowanych zastosowań! Działanie rewitalizanta jest szczególnie skuteczne
w przypadku docierania się nowych elementów. Z rewitalizantem proces dotarcia odbywać się będzie szybciej,
efektywniej i równomierniej.
Nowe silniki współczesnych samochodów
mają bardzo małe tolerancje. Czy jest ryzyko,
że produkt doprowadzi do zagęszczenia
oleju i zniknięcia luzów pomiędzy
elementami?
Obawy Pana są zrozumiałe, lecz zupełnie bezpodstawne!
Żel-rewitalizant łatwo rozpuszcza się w oleju, nie zmieniając charak­
terystyk lepkościowych oraz innych właściwości fizykochemicznych.
Rewitalizant z łatwością przenika przez elementy filtrujące i dociera
do powierzchni współpracujących.
Co oznacza gwarancja ochrony na 100 000 km?
Oznacza to, że w okresie gwarancji i normalnych warunkach pracy powierzchnie
nie będą się zużywać. Na przykład, jeśli na 99 tysiącu przebiegu na powierzchni
cylindra nagle pojawi się rysa, zostanie ona wypełniona dzięki wysokim cechom
regeneracyjnym rewitalizanta.
Na opakowaniu 1 Stage widnieje napis «RF 100».
Co on oznacza?
Aby pomóc użytkownikowi zorientować się w całej gamie produktów XADO
z rewitalizantem, zostało wprowadzone pojęcie RF (Revitalization Factor) —
czynnik lub współczynnik rewitalizacji.
Jest to wskaźnik efektywności regeneracji i ochrony silnika przed zużyciem.
Jego optymalna wartość dla niezawodnej i wydajnej pracy silnika wynosi 100.
Oznacza to, że w wyniku zastosowania Rewitalizanta Stage1 silnik przeszedł
cały cykl rewitalizacji i ma zagwarantowaną ochronę przed zużyciem na następne
100 000 km przebiegu.
Można zacząć cykl rewitalizacji z produktem o każdym znaczeniu RF, stopniowo
doprowadzając go do 100.
Kompresja — prosty i czytelny wskaźnik, na podstawie którego
można ocenić stan silnika.
Spadek kompresji i jej nierównomierność w poszczególnych
cylindrach prowadzi do zmniejszenia mocy silnika, nierówności
jego pracy (wibracji), wzrostu zużycia paliwa i oleju, świadczy
o zużyciu silnika
Rewitalizant kompensuje zużycie silnika i przywraca
jego parametry fabryczne.
«Podczas przeprowadzenia pomiaru kompresji należy przestrzegać następujących zasad. Silnik powinien być «rozgrzany». Należy powstrzymać zasilanie paliwem. Można, na przykład, odłączyć pompę paliwa,
wtryskiwacze lub zastosować inne sposoby odcięcia dopływu paliwa
do komory spalania; należy odłączyć wszystkie świece. Wybiórczy demontaż świec, stosowany na niektórych stacjach serwisowych jest niedopuszczalny, ponieważ zwiększa opór rotacji i samoistnie zmniejsza
obroty podczas próby uruchomienia silnika rozrusznikiem. Akumulator
powinien być całkowicie naładowany, a rozrusznik sprawny».
A.Chrulow. «Naprawa silników w nowoczesnych samochodach».
1 Stage opinie
ekspertów
Stanisław Besiedzin, mistrz Ukrainy, pilot zespołu
«XADO MotorSport».
— Profesjonalny sport — to duże obciążenia i dla człowieka, i dla samochodu. Dla mnie samochód sportowy
to nie tylko sprzęt wyczynowy. Od jego stanu bezpośrednio zależy wynik rywalizacji. Na mocnym sprzęcie nawet
przeciętny kierowca może osiągnąć dobry czas, ale na słabym sprzęcie, niestety, nie wygra nawet najbardziej
utalentowany kierowca. Dlatego samochód sportowy — to mój główny sojusznik, towarzysz walki. Jestem wręcz
zobowiązany oddać mu wszystko co najlepsze, wtedy i on mnie nie zawiedzie.
Rewitalizacja chroni silnik w sytuacjach awaryjnych, w warunkach wyjątkowych obciążeń. To dodaje pewności,
spokoju, więc w czasie wyścigu jestem skupiony na taktyce, a nie na stanie silnika. Jestem pewien, że w przypadku
samochodu sportowego rewitalizacja staje się procedurą konieczną. A zwycięstwa naszego zespołu są najlepszym
tego dowodem.
Aleksander Lejbach, mistrz stacji serwisowej, zwycięzca konkursu «Mistrz —
Złote ręce» 2007 r. i 2009 r.:
— Podobnie jak i inni mistrzowie, początkowo podszedłem do XADO z nieufnością. Ale przez ostatnie 7 lat uważam,
że to moje najlepsze narzędzie! A jak wielu problemów mogliby uniknąć właściciele samochodów, gdyby skorzystali
z takiej ochrony w odpowiednim czasie! Uważam, że trzeba wierzyć w naukę, a czasy, kiedy głównym narzędziem
mechanika był młotek i śrubokręt, odeszły na zawsze.
Roman Polakow, konsultant salonu firmowego ХАDО:
— Sprzedaję XADO 5 lat. To klasyczny rewitalizant do silników benzynowych — nasz najpopularniejszy produkt
(w ciągu dnia w naszym sklepie sprzedaje się 30-40 opakowań). Jest «twarzą» marki. Znaczna część kupujących
to nasi stali klienci. «Uzależnili się» od XADO kilka lat temu, będąc jeszcze w posiadaniu starych samochodów. Sa­
mochody już dawno zamienili na nowe, a sentyment do XADO pozostał! Stosują preparat w nowych samochodach,
aby uchronić silnik przed zużyciem. Są zadowoleni z nowego produktu — rewitalizanta Stage1, zwłaszcza, że nowa
formuła znacznie ułatwia zastosowanie, a efekt odczuwalny jest znacznie szybciej. To znakomity prezent dla naszych
Klientów!
Borys Gerelis, dyrektor zespołu «Bike promotionsport», przewodniczący Komisji szosowych
wyścigów związku Motoryzacyjnego Rosji:
— Nasz zespół «Bike promotion­sport» brał udział w zespołowym 3-etapowym
wyścigu na motocyklu po rewitalizacji w Pucharze Rosji, w kategorii «Endurance»
(są to kilkugodzinne wyścigi na trasach szosowych).
Wynik — pierwsze i drugie miejsce. Udział brali nasi najlepsi zawodnicy. Osobiście
sam przejechałem trzy etapy Pucharu Rosji w «Endurance», przeprowadziłem
dużo treningów w Moskwie i na kilku torach zagranicznych, brałem udział również
w turniejach nieoficjalnych i z pewnością mogę zaświadczyć — olej do silników
motocyklowych i rewitalizanty XADO wytrzymały najtrudniejsze próby.
W sezonie 2010 również stosujemy je w naszych silnikach i polecamy wszystkim.
Zmniejszenie emisji gazów
spalinowych (СO2, СO, HC)
Zmniejszenie zużycia paliwa
Zwiększenie mocy silnika
Podniesienie kompresji
Żel-rewitalizant XADO do silników benzynowych
posiada oficjalny certyfikat TÜV w zakresie zgodności
deklarowanych właściwości użytkowych.
Dmitrij Isakow, kierownik działu technicznego Koncernu
Chemicznego ХАDО:
— TÜV — najbardziej renomowana, pozarządowa organizacja Niemiec,
która zajmuje się kwestiami nadzoru technicznego (w języku niemieckim — Technischer Überwachungs­Verein).
Wiosną 2010 roku w centrum doświadczalnym TÜV, na Uniwersytecie Technicznym w Zwickau przeprowadzono kom­
pleksowe badania żelu-rewitalizanta XADO do silników benzynowych. Badania miały charakter użytkowy i były prze­
prowadzone przez niemieckich specjalistów, przy użyciu najnowocześniejszych urządzeń. Certyfikat TÜV obdarzony
jest największym zaufaniem europejskich konsumentów. Otrzymany przez nas dokument potwierdza skuteczność
żelu — rewitalizanta XADO i udowadnia jego działanie. Ralph Kleebush, specjalista TÜV-Turyngia:
— Podczas certyfikacji były sprawdzane, deklarowane przez Koncern Chemiczny XADO, właściwości użytkowe
żelu-rewitalizanta. Były porównywane wskaźniki pracy silnika przed zastosowaniem żelu-rewitalizanta i po przeprowa­
dzeniu standardowego cyklu rewitalizacji.
Otrzymano następujące wyniki:
- zwiększenie kompresji i jej wyrównanie w poszczególnych cylindrach z 11 do 14 atm;
- zwiększenie mocy silnika o 2,7 % (2,3 kW);
- zmniejszenie zużycia paliwa o 5,3 %;
- zmniejszenie emisji gazów spalinowych (СO2 — o 5%, СO — o 15%, HC — o 8%).
Co to jest TÜV i czy jest potrzebny?
Regionalne związki TÜV powstały w Niemczech w połowie XIX w. do spraw kontroli
technicznej maszyn parowych i w przeciągu 150 lat rozrosły się do potężnych
firm, zajmujących się kontrolą techniczną i certyfikacją. Najważniejsze
kierunki działalności TÜV — ekspertyza przemysłowa oraz inspekcja
transportu. Jednakże dzisiejsi eksperci TÜV poddają kontroli
wszystko – począwszy od asortymentu i cen w sklepach
do terminali lotniskowych. A dla konsumenta skrót
TÜV — jest najwyższym znakiem jakości, przy
czym — jakości niemieckiej. Produkt,
posiadający taki znak, zasługuje
na pełne i bezwarunkowe
zaufanie!
Nowości XADO
Zatomizowane modyfikatory metali
Modyfikatory metalu z zatomizowanym rewitalizantem po raz pierwszy rozwiązują dwa problemy
jednocześnie:
yy modyfikują powierzchnię tarcia (ze względu na działanie rewitalizanta);
yy poprawiają smarne właściwości oleju.
Taki efekt jest możliwy dzięki trzyskładnikowemu zestawowi: kompleksowy (dwuczęściowy)
modyfikator metalu plus zatomizowany rewitalizant.
Jak to działa
Rewitalizant buduje na powierzchni
elementów metalowo-ceramiczną powłokę,
kompensując zużycie i zwiększając żywotność
elementu. Cząsteczki dwufazowego, komplek­
sowego modyfikatora wchodzą w synergiczne
współdziałanie(synergia — wzmocnienie
wzajemne) z nano-cząsteczkami rewitalizanta
i materiałem powierzchni części współpracują­
cych. To współdziałanie przekształca trójwy­
miarowe chropowate powierzchnie części
w dopasowane płaszczyzny, o wyjątkowej
gładkości ,niskim współczynniku tarcia
i dużym poślizgu.
Czynnik poślizgu 2D
zapewnia wyjątkowo lekki poślizg
pomiędzy elementami silnika.
Rewitalizant
tworzy na powierzchniach części powłokę
metalowo-ceramiczną, kompensując
zużycie i zwiększając ich żywotność.
Modyfikator metalu
Wzmacnia warstwę smarującą, optymalnie
współpracuje z rewitalizantem.
Trzyskładnikowy zestaw pozwala na uzyskanie efektu jednoczesnej
regeneracji zużytych części, ich ochrony przed zużyciem oraz wyjątkowo
wysokim — anizotropowym przepływie oleju pomiędzy elementami.
XADO Tuning
XADO HighWay
Zapewnia niezawodną
ochronę silnika przed
bieżącym zużyciem.
Gwarantuje efekt
dopasowania (tuning —
z angielskiego: dostrajanie) elementów silnika,
z minimalnymi ubytkami
wynikającymi z tarcia, oraz
maksymalną żywotność.
RF* 5,5 oznacza że silnik
jest niezawodnie chroniony
przed bieżącym zużyciem.**
RF 33,3 oznacza,
iż przeprowadzona
została częściowa
rewitalizacja silnika
i dopasowanie elementów
w celu zapewnienia
maksymalnej żywotności.**
* RF (Revitalization Factor) —
wskaźnik efektywności regeneracji
i ochrony silnika przed zużyciem.
Maks. – 100,0.
** Dla pełnego cyklu
rewitalizacji zaleca się
stosowanie XADO 1 Stage
Maximum.
XADO 1 Stage New Car
XADO 1 Stage Maximum
Zapewnia precyzyjne
lokalne dopasowywanie
się elementów na etapie
docierania oraz wyższy po­
ziom zabezpieczenia silnika
nowego samochodu (przy
przebiegu do 20 000 km).
Regeneruje i zapewnia
wysoki poziom zabezpie­
czenia silnika samochodu
z przebiegiem ponad
20 000 km.
RF 100,0 oznacza, że silnik przeszedł cały cykl rewitalizacji
i uzyskano ochronę przed zużyciem na 100 000 km
przebiegu.*
* Aby utrzymać najwyższy poziom ochrony silnika, zaleca się regularne
stosowanie oleju silnikowego XADO Atomic lub modyfikatora metalu
XADO HighWay podczas każdej wymiany oleju.
Stosowanie i dozowanie
Zatomizowane modyfikatory metalu są dodawane do oleju silnikowego jednokrotnie, w proporcji 1 pojemnik (225 ml)
na system olejowy o max. objetości do 10 litrów.
Zaletą modyfikatorów metalu z rewitalizantem jest efekt przedłużonego działania,
ponieważ metalowo-ceramiczna powłoka wytworzona przez rewitalizant chroni
elementy silnika również po wymianie oleju.
XADO
żele-rewitalizanty
dla Państwa samochodu
Przeznaczone do ochrony przed zużyciem oraz do regeneracji silników
benzynowych i wysokoprężnych, bez konieczności ich demontażu.
DO SILNIKÓW
yy Regeneruje i chroni przed zużyciem współpracujące elementy zespołu
tłok-cylinder, mechanizmu korbowodowego i mechanizmu rozrządu
yy Znacząco obniża zużycie paliwa (do 30 % na biegu jałowym), oraz oleju
yy Zwiększa ciśnienie oleju w układzie do wartości nominalnej
yy Wyrównuje i zwiększa kompresję w cylindrach
yy Zwiększa moc silnika i przyśpieszenie
yy 10-krotnie zmniejsza odgłosy pracy i wibracje
yy 2-3 krotnie zwiększa żywotność podzespołów
yy Chroni silnik przed ujemnymi konsekwencjami «zimnego» rozruchu
yy Poprawia pracę silnika już po 50-100 km
yy Po pełnej rewitalizacji dopuszczana jest możliwość eksploatacji silnika
w przypadku awaryjnego wycieku oleju na odległość do 300 km
Przeznaczony do regeneracji skrzyń przekładniowych
i reduktorów oraz ich ochrony przed zużyciem. DO MECHANICZNYCH SKRZYŃ
PRZEKŁADNIOWYCH I REDUKTORÓW
yy Przywraca geometrię elementów
yy Wyrównuje nierówności i rysy na powierzchniach roboczych
yy Optymalizuje powierzchnie współpracujące kół zębatych
yy 10-krotnie zmniejsza hałas i wibracje
yy Zwiększa precyzję zmiany biegów
yy Usprawnia pracę synchronizatorów
yy Zapewnia znaczną oszczędność paliwa (zwłaszcza w samochodach
z napędem na cztery koła)
yy W przypadku wycieku oleju w wyniku awarii pozwala na długą
eksploatację zespołów układu napędowego (do 1000 km)
Przeznaczony do regeneracji i zabezpieczenia przed zużyciem
elementów układu paliwowego silników wysokoprężnych.
DO ELEMENTÓW UKŁADU PALIWOWEGO
SILNIKÓW WYSOKOPRĘŻNYCH
yy Przywraca geometrię i zabezpiecza przed zużyciem współpracujące elemen­ty
pomp paliwowych wszystkich typów, wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy
yy Zmniejsza zużycie paliwa
yy Zwiększa moc silnika
yy Obniża poziom hałasu i wibracji
yy Obniża ilość substancji toksycznych w spalinach
yy Skutecznie chroni przed ujemnym wpływem paliw o niskiej jakości
Przeznaczony do zabezpieczenia przed zużyciem oraz do
regeneracji elementów układu wspomagania kierownicy
oraz innych hydraulicznych systemów wspomagania pojazdu.
DO UKŁADU WSPOMAGANIA KIEROWNICY
yy Zmniejsza wysiłek, niezbędny do obracania kierownicy
yy Zwiększa wydajność pompy hydraulicznej i szczelność układu
yy Zwiększa precyzję pracy układu hydraulicznego już po przejechaniu
50-100 km od zastosowania
yy Obniża poziom hałasu i wibracji pompy hydraulicznego układu wspomagania
yy Chroni części przed zużyciem przy obniżonym poziomie oleju
yy 2-4 krotnie zwiększa żywotność podzespołów
Przeznaczony do napraw regeneracyjnych i do zabezpieczenia
przed zużyciem automatycznych skrzyń przekładniowych.
DO PRZEKŁADNI
AUTOMATYCZNYCH
yy Regeneruje i chroni przed zużyciem
współpracujące elementy metalowe
yy Usuwa niedoskonałości powierzchni współpracujących
yy Zwiększa niezawodność i wydłuża okres żywotności
mechanizmów sterujących
yy Obniża poziom hałasu i wibracji
yy Łagodzi skutki ekstremalnych obciążeń
DO MOTOCYKLI I INNYCH URZĄDZEŃ
Z SILNIKAMI SPALINOWYMI
yy Regeneruje cylindry, regeneruje mikro uszkodzenia i rysy
yy Zwiększa kompresję w cylindrach
yy Chroni elementy współpracujące przed zużyciem
yy Zmniejsza zużycie paliwa i oleju
yy Zwiększa do 100% moc silnika
yy 2-4 krotnie zwiększa żywotność silnika
yy Obniża ilość emisji substancji szkodliwych
Przeznaczony do regeneracji i zabezpieczenia przed zużyciem
elementów silników o pojemności do 1000 cm3. Zapewnia
potrójny efekt – naprawę, ochronę i oszczędność.
.
1 Stage
EFEKTU NA 1
Tys. km
STA
000 KM
GWARAN
JA
00
C
Zasady
stosowania
N I DE A LNY
Dozować produkt przez otwór wlewu oleju silnikowego (olej w temperaturze pracy). Po aplikacji silnik
powinien pracować na biegu jałowym przez 3-5 minut.
Proces regeneracji uważa się za ukończony po 1000 km przebiegu. Nie zaleca się wymiany oleju przed
zakończeniem działania regeneracyjnego.
Zastosowanie produktu gwarantuje pełną ochronę silnika dla przebiegu do 100 000 km od zastosowania.
Rewitalizant Stage 1 jest skuteczny dla silników samochodów osobowych i dostawczych, o pojemności układu smaro­
wania od 3 do 10 litrów. Produkt jest zgodny ze wszystkimi rodzajami olejów silnikowych, nie zmienia ich charakterystyk
lepkościowych oraz innych właściwości fizykochemicznych czy eksploatacyjnych.
W przypadku mocno wyeksploatowanych silników lub o pojemności układu powyżej 6 litrów
może być konieczne podwojenie ilości 1Stage.
ZALECENIA SPECJALISTÓW
Proces regeneracji uważa się za ukończony po 1000 km przebiegu. W przyszłości, aby za­pe­w­
nić najwyższy poziom ochrony silnika, zalecane jest stosowanie olejów XADO Atomic Oil.
XADO Atomic Oil — dodatkowa tarcza!
Oleje silnikowe XADO — to nowa generacja
produktów zaawansowanej technologii, które
są w stanie sprostać najbardziej surowym
wymaganiom wiodących producentów samo­
chodów (MB, VW, GM Opel, Volvo, itp.) i są
oficjalnie licencjonowane przez API (American
Petroleum Institute). Oleje produkowane są
w Holandii przez firmę XADO Lube B.V. Dzięki
zawartości rewitalizanta oleje XADO Atomic
Oil zapewniają dokładną ochronę elementów
silnika i gwarantują dodatkową ochronę
w warunkach znacznego obciążenia oraz przy
wydłużonych okresach serwisowania.
Rewitalizant 1 Stage — to regeneracja,
efektywna ochrona i maksymalne
możliwości silnika
Biuro POLSKA: XADO sp. z o.o., ul. Wiertnicza 127, 02-952 Warszawa.
Tel: 22-744 15 04; fax: 22-811 12 01; mobile 660 530 758.
www.xado.pl, www.xado.com, www.atomicoil.com, [email protected]сom
Producent zastrzega sobie prawo do zmian w wyglądzie opakowań prezentowanych produktów.
Prawa do wszystkich prezentowanych w tym katalogu znaków towarowych oraz logotypów
należą do ich właścicieli. Styl, wygląd, projekt i treść są objęte prawem autorskim «XADO» sp. z o.o.
i są prawnie chronione. Kopiowanie i inne wykorzystywanie materiałów z tej publikacji bez pisemnej
zgody «XADO» sp. z o.o. jest niedozwolone i pociąga za sobą odpowiedzialność
zgodnie z obowiązującym prawem.
© XADO. 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Podobne dokumenty