O KORZENIACH CYWILIZACJI EUROPEJSKIEJ ANDRZEJ

Komentarze

Transkrypt

O KORZENIACH CYWILIZACJI EUROPEJSKIEJ ANDRZEJ
O KORZENIACH CYWILIZACJI EUROPEJSKIEJ
ANDRZEJ CHODUBSKI
Streszczenie:
W artykule wskazuje się, że kultura europejska jest rzeczywistością ścierania się
odgórnie narzucanych wartości unifikujących życie społeczno-polityczne i gospodarcze oraz
oddolnego pielęgnowania tradycji lokalnych. Oblicze tej kultury wyznacza duża
różnorodność
postaw, zachowań, aspiracji, przy czym ujawnia się też dychotomia – z jednej strony zauważa
się, że kultura europejska jest tworem oryginalnym, a z drugiej strony postrzega się ją jako
zlepek wielu oddziaływań, a przede wszystkim wartości kultury greckiej, rzymskiej, idei
judaizmu i chrześcijaństwa. Współczesne wartości globalne w kulturze europejskiej są
kształtowane pod wpływem amerykanizacji. Różnorodność europejska jest swoistym
zdubbingowaniem amerykańskiego profesjonalizmu, prezentowanym w językach
poszczególnych narodów zamieszkujących w przestrzeni europejskiej.

Podobne dokumenty