Bronswerk_Sustainability_PL CS5

Komentarze

Transkrypt

Bronswerk_Sustainability_PL CS5
Makaki japońskie uciekają przed chłodnym górskim
powietrzem i ogrzewają się w gorących źródłach.
Kaprys natury. Mamy tu do czynienia z ogniwem
łączącym przenikliwy chłód i nieznośny upał. Dzięki
temu czują się jak nowonarodzone. Ekorozwój
oznacza kreatywność w zastosowaniach. Zmiana
surowców z postaci pierwotnej w odpady, które
mogą zostać powtórnie wykorzystane. Najpierw
woda, później lód i znowu woda.
Bronswerk myśli podobnie jak Ty!
Ocenianie związku pomiędzy
Społeczeństwem a Przemysłem
“
“
Ekorozwój
W. Stam – były dyrektor Działu Maszyn Wirujących w Shell Global
Bronswerk Heat Transfer
Stationsweg 22
3862 CG Nijkerk
The Netherlands
P.O. Box 92
3860 AB Nijkerk
The Netherlands
+31 33 24 72 500
+31 33 24 52 338
bronswerk.com
[email protected]
Firma Bronswerk rozwiązała problem wymiany ciepła i przepływu.
Społeczeństwo nie może przetrwać bez przemysłu. Przemysł nie przetrwa
Optymalizuje istniejące procesy i opracowuje innowacyjne produkty.
bez społeczeństwa. To niezbędne połączenie dwóch elementów. Często
Umożliwia to oferowanie naszym klientom najwydajniejszych i najbardziej
nieznane jest nielubiane. Dla wielu osób niejasne są rzeczywiste atuty
konkurencyjnych rozwiązań. Gwarantujemy zrównoważone i wydajne
przechowywania gazu pod ziemią lub powstanie nowych zakładów
energetycznie rozwiązania.
chemicznych. Właśnie dlatego to połączenie pomiędzy społeczeństwem a
przemysłem jest wyjątkowo ważne. Aby je wzmocnić, należy obniżyć hałas,
Firma Bronswerk jest w centrum globalnych wydarzeń. Dosłownie i w
ograniczyć zużycie energii i zredukować emisje (CO2). Od lat pracujemy
przenośni. Siedziba w Nijkerk jest idealnym do tego miejscem. Łatwo do nas
ciężko, aby zoptymalizować procesy i opracować zrównoważone ekologicznie,
trafić samochodem oraz komunikacją miejską. W naszym biurze można poczuć
innowacyjne rozwiązania. Pragniemy bowiem rozwiązań gotowych na czystszą
powiew innowacji. To nowoczesne, zaawansowane technicznie otoczenie
przyszłość. To tworzy przestrzeń dla wszystkiego, czego potrzebujemy. Takie
powstało dla pracowników i klientów. Dzięki tej inspiracji możemy
połączenie nie jest niemożliwe. Właściwe połączenie to Bronswerk.
opracowywać tylko najlepsze rozwiązania.
Posłuchaj dźwięku ciszy.
Zacznij rozumieć moc płynącą
z oszczędnego podejścia do
energii. Optymalizacja
produktów z równoczesną
redukcją emisji CO2.
Oszczędność i ekologia.
Łączenie ludzi z przemysłem.
To działa.
Współpraca z projektantami
Zapewniającymi
Twoje procesy – zrównoważone,
zrównoważenie
przede wszystkim dzięki urządzeniom
firmy Bronswerk
Kompaktowa budowa głowicy
Odpowiedzialność społeczna firmy. Do niedawna były to tylko trzy słowa. Obecnie
Głowice z litego materiału. Odporność do 1000
odpowiedzialność społeczna (CSR) to podstawa. Dotyczy to także przyszłości.
barów. Niewielkie rozmiary, o 50% mniejsza
Podzielamy ambicje związane ze zrównoważonym ekologicznie podejściem klientów.
masa, łatwa konserwacja i obniżenie ryzyka.
Zoptymalizowane procesy i wydajne energetycznie urządzenia naszej firmy pomagają je
zrealizować. Umożliwia to zdecydowane zmniejszenie całkowitego kosztu konserwacji i
EM przegroda HEX
użytkowania. Jeśli współpracujesz z Bronswerk to działanie w sposób ekologiczny nic
Wymiennik ciepła, w którym czynnik poddany
Cię nie kosztuje. Przeciwnie, zwiększy Twoje oszczędności.
turbulencjom przepływa równolegle do rurek.
Optymalna wymiana ciepła. Zero wibracji. Brak
Zrównoważone cele w zasięgu ręki
stref zastoju, czyli brak zanieczyszczeń.
Każdego dnia zastanawiamy się, w jaki sposób uczynić nasze produkty i rozwiązania
jeszcze lepszymi. Co zrobić, aby były wydajniejsze, mniej hałaśliwe, bezpieczniejsze i
Systemy Whizz-Wheel®
lżejsze? Jak uzyskać więcej z mniejszej ilości surowca? Już posiadamy rozwiązania.
Bardzo skuteczne chłodzenie. O 4-6 dB(A) ciszej.
Każdego dnia. Nasz sposób pracy pozwoli Ci osiągnąć Twoje cele. Oszczędność 40%
O wiele cichsze niż konwencjonalne wentylatory.
rocznego zużycia energii? To wszystko w zasięgu ręki z pomocą Bronswerk.
Najbardziej zrównoważony wentylator dzięki
Przestrzeń na odkrycia przemysłowe
najmniejszemu zużyciu energii.
Nowatorskie, zrównoważone rozwiązania naszej firmy są spektakularne. Nie każdy to
Radiax®
rozumie. Mogą jednak służyć do edukowania o tym, że przemysł, ekorozwój i natura
Zaawansowana technicznie, pozbawiona
mogą współistnieć. Chodzi o współpracę mającą na celu przemianę sceptycyzmu
kawitacji pompa sterowana z menu.
społecznego w zaufanie. Przemiana z „nie na moim podwórku” w działanie mające na
Jednostopniowa, od 1 do 20 barów. Ponad 50%
celu zapewnienie przestrzeni do zrównoważonego ekologicznie rozwoju przemysłowego.
bardziej kompaktowa i lżejsza niż
Tworzenie takich połączeń to nasza ambicja.
konwencjonalne pompy.
Społeczeństwo wymusza na przemyśle ukazanie jego oblicza jako wydajnego energetycznie. Aby
“
“
zasłużyć na wizerunek ekonomicznego podejścia do planety, staje się ono coraz ważniejsze.
Firma Bronswerk dysponuje wszelkimi koniecznymi rozwiązaniami.
Bram Marcus – Kierownik ds. sprzedaży w Bronswerk