Tutaj - "Morena"

Komentarze

Transkrypt

Tutaj - "Morena"
INFORMATOR
TURYSTYCZNY
WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
1
Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
Realizacja: Appen - Multimedialna Agencja Wydawnicza
ul. Długa 4, 05-806 Komorów
tel./fax 22 758- 08-12
email: [email protected]
Tekst i korekta: Sylwia Skuta, Małgorzata Władyszewska
Zdjęcia na okładkach: przód — Solec Zdrój, Sanatorium Malinowy Zdrój SPA (archiwum Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego), Koprzywnica, pocysterski kościół pw. NMP i św. Floriana (A. Benicewicz-Miazga i A Góra),
Kielce, Mistrzostwa Polski MTB (archiwum ROT Województwa Świętokrzyskiego)
tył — Sandomierz, zamek królewski (archiuwm ROT Województwa Świętokrzyskiego), Turystyka Konna (Krzysztof Pęczalski), Tokarnia, Zabytkowy Wiatrak (Sylwia Skuta), Święty Krzyż, dawny klasztor benedyktynów (Sławomir Kubisa)
Zdjęcia w tekście: Adam Grzegorzewski, Andrzej Staśkowiak, Krzysztof Pęczalski, A. Góra, A. Benicewicz-Miazga, Jacek Rzodeczko, A Łukasik, Sylwia Skuta, I.
Kapusta, P. Pierściński, Andrzej Łada, T. Kurczyna, Grzegorz Pabian, P. Kaleta, Paweł Cieśla, Sławomir Kubisa, Szymon Kubisa, archiwum Targi Kielce, archiwum
ABM (A. Benicewicz-Miazga i A Góra), archiwum Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, MWK, archiwum ROT, archiwum Stowarzyszenia
Bałtowa, archiwum Hotelu 365, UGiM Chęciny, UG Masłów, Fabryka Porcelany AS
Ćmielów
Opracowanie graficzne i skład: Szymon Kubisa
Druk: Alterna, zakład Fundacji Źródła Życia
Budy Zasłona, ul. Źródlana 1, 96-320 Mszczonów
Październik 2011
2
ŚWIĘTOKRZYSKIE CZARUJE!
Zapraszamy do magicznego i pełnego energii Regionu Świętokrzyskiego. Zapraszamy do Miejsc Mocy – miejsc, z których
można czerpać garściami moc duchową, fizyczną i intelektualną,
miejsc będących ogniskami atrakcji, które dają siłę odwiedzającym.
W poszukiwaniu sił duchowych płynących z religii i miejsc
kultu mogą Państwo odbyć wędrówkę na Święty Krzyż, do
Kałkowa-Godowa, szlakiem Cystersów i sanktuariów. Można
zajrzeć do ustronnych enklaw ciszy i spokoju w Pustelni Złotego
Lasu w Rytwianach, przystanąć obok przydrożnych kapliczek
na Ponidziu oraz zajrzeć do licznych mniejszych i większych
świątyń i kościołów.
Mocą intelektualną napełnią Państwa podróże do historycznych miejsc Ziemi Świętokrzyskiej, obcowanie ze śladami
przeszłości, ze skarbami, jakie pozostawili mieszkańcy tej ziemi.
Cenne zabytki architektury gromadzą w swych granicach m.in.
miasta Sandomierz, Kielce, Pińczów czy też Szydłów. Teren całego Regionu pokrywają liczne zamki, pałace i dwory (Ujazd, Kurozwęki, Sobków, Chęciny), a bogatą kulturę i historię prezentują interesujące muzea, izby pamięci oraz wystawy. W swoistą
podróż w czasy Staropolskiego Okręgu Przemysłowego przeniosą Państwa doskonale zachowane zabytki techniki, a kontakt
z tradycjami i obrzędami ludowymi zapewni Park Etnograficzny
w Tokarni.
Dzięki bogatej ofercie turystyki aktywnej i uzdrowiskowej
znajdą tu również Państwo niewyczerpalne źródło mocy fizycznej. Nadszarpnięte siły doskonale zregenerują nowoczesne
uzdrowiska w Busku i Solcu-Zdroju. Mocnych wrażeń dostarczą
natomiast lotniska sportowe w Masłowie i Pińczowie, ośrodki
jazdy konnej, spływy kajakowe, wyciągi narciarskie oraz ciekawe
imprezy plenerowe. Kontakt z piękną i nieskażoną przyrodą zapewnią setki kilometrów szlaków turystycznych pieszych i rowerowych oraz atrakcyjne zbiorniki wodne.
A to jest tylko część atrakcji, które mogą Państwo spotkać odwiedzając Region Świętokrzyski.
Zapraszamy!
3
KIELCE – MIASTO PIĘCIU REZERWATÓW
SPIS TREŚCI
ŚWIĘTOKRZYSKIE CZARUJE
KIELCE – MIASTO 5 REZERWATÓW:
GEORAJ – REZERWATY GEOLOGICZNE
ULICA SIENKIEWICZA
WARTO ZWIEDZIĆ
MUZEA
TEATRY
FILHARMONIA
KINA
GALERIE
POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY
WYCIĄGI NARCIARSKIE
POZOSTAŁE ATRAKCJE
TARGI KIELCE
5
6
6
7
9
9
10
10
11
11
12
12
PERŁY ZIEMI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ
SANKTUARIA I MIEJSCA PIELGRZYMKOWE
PODZIEMNE TRASY TURYSTYCZNE
KOLEJKI WĄSKOTOROWE
ZABYTKI KULTURY ŻYDOWSKIEJ
POZOSTAŁE ATRAKCJE
13
24
25
26
26
27
MUZEA, SKANSENY, IZBY
KINA
GALERIE, WYSTAWY
DOMY, CENTRA i OŚRODKI KULTURY
29
36
37
39
ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY
ŚWIĘTOKRZYSKIE i NADNIDZIAŃSKIE PARKI KRAJOBRAZOWE
REZERWATY PRZYRODY
ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNE
43
44
45
50
TURYSTYKA PIESZA
TURYSTYKA ROWEROWA
TRASY SAMOCHODOWE
TURYSTYKA NARCIARSKA
TURYSTYKA WODNA
TURYSTYKA KONNA
51
54
60
63
65
73
KORTY TENISOWE
KRĘGIELNIE
SPORTY LOTNICZE
ŚCIANKI WSPINACZKOWE
MOCNE WRAŻENIA
77
80
81
81
82
ATRAKCJE TURYSTYCZNE:
PLACÓWKI KULTURY:
PRZYRODA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO:
TURYSTYKA AKTYWNA:
REKREACJA:
BAZA NOCLEGOWA
BAZA UZDROWISKOWA
INFORMACJA AGROTURYSTYCZNA
BIURA PODRÓŻY
INFORMACJA TURYSTYCZNA i USŁUGI PRZEWODNICKIE
INSTYTUCJE ZWIĄZANE Z TURYSTYKĄ
KOMUNIKACJA
BEZPIECZEŃSTWO TURYSTÓW
4
85
139
143
145
151
157
Kielce to administracyjna, gospodarcza, kulturalna i turystyczna stolica województwa
świętokrzyskiego, którą zamieszkuje około 200 tys. mieszkańców. Dokładna data powstania jest trudna do określenia. Prawdopodobne jest, iż już w wieku XI wzniesiony tu został
kościół pw. św. Wojciecha. Pierwszą znaną datą z historii Kielc jest rok 1171, wg historyka
Jana Długosza, rok ukończenia kolegiaty pw. NMP (dzisiejszej katedry). Po raz pierwszy mianem civitas (miasto) Kielce zostały określone w 1359 r.
Obecny herb miasta przedstawia złotą koronę (symbol
władzy) i litery CK (Civitas Kielcensis – mieszkańcy, obywatele Kielc) na czerwonym tle. Herb ustanowiony został
w oku 1496 przez kardynała Fryderyka Jagiellończyka.
Georaj – rezerwaty geologiczne
Kadzielnia – rezerwat utworzony w miejscu dawnego kamieniołomu, w którym znajduje się malowniczo położony wśród skał amfiteatr posiadający
największą scenę w Polsce oraz zadaszone trybuny
na 5500 miejsc. W rezerwacie ochronie podlegają
liczne skamieniałości korali, głowonogów, ryb pancernych oraz ramienionogów. Ponadto zobaczyć tu
można ciekawe przykłady różnorodnych zjawisk
tektonicznych, mineralizacyjnych i krasowych a
wśród nich 26 jaskiń (obecnie trwają prace zmierzające do otworzenia trasy podziemnej).
Ślichowice – rezerwat utworzony w celu zachowania odkrywki skalnej przedstawiającej fragment
tektoniki hercyńskiej. Zobaczyć tu można ciekawy
profil geologiczny z obalonym fałdem skalnym.
Wietrznia – rezerwat leżący na wschodnim krańcu
Pasma Kadzielniańskiego gdzie w górnodewońskich wapieniach występują liczne szczątki ramienionogów, koralowców, ślimaków, małży,
trylobitów, liliowców i ryb pancernych. Budowane tu Centrum Geoedukacji będzie jednym
z najważniejszych elementów powstającego w regionie Świętokrzyskiego Szlaku ArcheoGeologicznego.
Biesak-Białogon – rezerwat otoczony lasem, w którym ochronie podlegają wychodnie skał ordowickich i kambryjskich wykazujące wiele ciekawych zjawisk tektonicznych.
160
162
GeoPark Kielce
ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce
tel. 41 367 66 54, fax 41 367 65 83
www.geopark-kielce.pl
5
Ulica Sienkiewicza
Kościół św. Wojciecha
Początki ul. Sienkiewicza sięgają końca XVII w. a jej obecna nazwa funkcjonuje od 1919 r.
W ostatnich latach, mierząca dokładnie 1270 m ulica, zyskała zupełnie nowe oblicze. Wyremontowano całą długość deptaku i oświetlono go stylowymi lampami. Modernizacji i remontów doczekał się również szereg zabytkowych domów i kamienic pochodzących głównie z XIX
i początków XX wieku. W roku 2010, na początku Sienkiewicza od strony Kieleckiego Centrum Kultury, odsłonięty został pomnik imiennika ulicy. Dzięki tym wszystkim działaniom,
tętniąca życiem o każdej porze dnia i roku, ul. Sienkiewicza stanowi centrum handlowo-kulturalno-rozrywkowe Kielc. Wzdłuż niej zlokalizowane zostały liczne sklepy, banki, restauracje,
kawiarnie, cukiernie, puby a także galerie, teatr im. Stefana Żeromskiego oraz hotele. Ulica
Sienkiewicza a zwłaszcza Plac Artystów to również miejsce, w którym co roku odbywa się szereg imprez kulturalnych jak np.: Święto Kielc, imprezy towarzyszące Harcerskiemu Festiwalowi Kultury Młodzieży Szkolnej, konkurs mody Off Fashion i wiele innych.
Najstarszy kościół w Kielcach. Pierwsza drewniana świątynia ufundowana została w końcu XI
lub w początkach XII w. Obecny kościół wzniesiono w 1763 r. Zlokalizowany przy Pl. Świętego Wojciecha.
www.sienkiewicza.pl
WARTO ZWIEDZIĆ
Karta muzealna
W Kielcach specjalnie dla turystów dostępna jest Karta Muzealna. Dzięki niej możemy odwiedzić wszystkie kieleckie muzea płacąc tylko raz za bilet. Koszt takiego biletu jest kilkakrotnie
niższy niż gdybyśmy chcieli kupować bilety w każdym z muzeów osobno.
Więcej informacji:
www.rot.swietokrzyskie.travel
Katedra
Wzniesiona na Wzgórzu Zamkowym kolegiata pw.
NMP ufundowana została przez Gedeona w 1171 r.
Na przestrzeni wieków wielokrotnie przebudowywana
obecnie stanowi wczesnobarokową, trójnawową bazylikę. Dla turystów udostępniono skarbiec katedralny i
podziemną kryptę grobową biskupów kieleckich.
Skarbiec Katedralny
Pl. Panny Marii 3, 25-013 Kielce
tel. 41 344 63 07
czynny: zwiedzanie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
Klasztor na Karczówce
Pobernardyński klasztor z XVII w. ufundowany przez biskupa Marcina Szyszkowskiego. Usytuowany został na wzgórzu Karczówka, w sercu porośniętego lasem sosnowym rezerwatu krajobrazowego. W kościele na uwagę zasługuje kaplica św. Barbary z interesującą barokową rzeźbą patronki górników wykonaną w 1644 r. z bryły galeny – rudy ołowiu.
Karczówka Klasztor 1
skr. poczt. 17, 25-602 Kielce 11
tel. 41 345 05 38, 41 368 38 09
www.karczowka.com
6
Kościół garnizonowy – dawna cerkiew
Cerkiew wzniesiona w 1904 r. na potrzeby szóstego pułku strzelców na wzór Isakijewskiego Soboru w Petersburgu. Obecnie znajduje się tu garnizonowy kościół rzymskokatolicki pw. NPM Królowej Polski. Kościół znajduje
się u zbiegu ulic Chęcińskiej i Karczówkowskiej.
Pałacyk Tomasza Zielińskiego
Wydzierżawioną Tomaszowi Zielińskiemu w 1847 r.
szkołę końską tzw. „rajtszulę” przekształcono w rezydencję mieszkalną mecenasa sztuk pięknych i miłośnika starożytności. Powstał romantyczny zespół pałacowo-ogrodowy ogrodzony
murem z ciekawą basztą tzw. „Plotkarką”. Obecnie mieści się tu Dom Środowisk Twórczych
oraz kawiarnia.
Dom Środowisk Twórczych
ul. Zamkowa 5, 25-009 Kielce
tel. 41 368 20 54, tel./fax 41 368 20 53
www.palacykzielinskiego.pl
Dworek Laszczyków
Obecnie jedyny drewniany (modrzewiowy) dwór w Kielcach z XVIII w. mieszczący wystawy
czasowe. Obok siedziba dyrekcji Muzeum Wsi Kieleckiej.
Muzeum Wsi Kieleckiej
ul. Jana Pawła II 6, 25-025 Kielce
tel. 41 344 92 97, fax 41 344 50 08
www.mwk.com.pl
czynne: codziennie w godz. 9.00 – 17.00
Park Miejski im. Stanisława Staszica
Powstał w 1830 r. na bazie ogrodu Dyrekcji Górniczej przekazanego miastu na użytek publiczny. W roku 1906 postawiono w nim pomnik Stanisława Staszica a w 1922 r. park otrzymał jego
imię. Park i zlokalizowana obok stawu muszla koncertowa jest częstym miejscem organizowanych w Kielcach imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.
MUZEA
Muzeum Narodowe
Muzeum Narodowe w Kielcach mieści się w dawnym pałacu biskupów krakowskich
ufundowanym przez Jakuba Zadzika w latach 1637–1641. Pałac biskupi jest najle7
piej zachowanym obiektem architektonicznym w Polsce z czasów Wazów. Na tyłach
rezydencji odtworzono ogród ozdobny, zwany włoskim, z XVII-wiecznym układem
kwaterowym.
Działające w pałacu Muzeum posiada ekspozycje stałe: Zabytkowe wnętrza z XVII
i XVIII w.; Dawne uzbrojenie europejskie i wschodnie; Sanktuarium Marszałka Józefa Piłsudskiego; Galeria malarstwa polskiego i sztuki zdobniczej (od pocz. XVII w. do
lat 50 XX w. – m.in. P. Michałowski, J. Kossak, J. Brandt, J. Chełmoński, J. Malczewski). W 2008 roku Muzeum Narodowe obchodziło 100-lecie swojej działalności.
Muzeum Narodowe – Pałac Biskupów Krakowskich
Plac Zamkowy 1, 25-010 Kielce
Kasa biletowa tel. 41 344 23 18, 41 344 40 14
www.mnki.eu
czynne: wtorek – niedziela w godz. 10.00 – 18.00
ostatnie wejście 45 min. przed zamknięciem
Wystawa „Region Świętokrzyski – człowiek, środowisko”
Kamienica pod Trzema Herbami, ul. Rynek 3/5, 25-303 Kielce,
Wejście od ul. Orlej 3
tel. 41 344 40 14 wew. 225, 238
www.mnki.eu
czynne: wtorek – niedziela 10.00 – 18.00
Muzeum Lat szkolnych Stefana Żeromskiego
Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego mieści się w kieleckim gimnazjum, do
którego uczęszczał Stefan Żeromski. Ekspozycja obejmuje materiały biograficzne i literackie związane z dzieciństwem pisarza, lata nauki w Kielcach, twórczość pisarską oraz
wybrane dziedziny działalności społecznej i niepodległościowej.
Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego
ul. Jana Pawła II 5, 25-013 Kielce
tel. 41 344 57 92, fax 41 344 82 61
www.mnki.eu
czynne: wtorek, czwartek, piątek, niedziela w godz. 9.00 – 15.30, środa 11.00 – 17.30
Muzeum Zabawek i Zabawy
Jest największym i najstarszym muzeum zabawek w Polsce. Na 631 m2 powierzchni wystawienniczej prezentowanych jest kilka tysięcy eksponatów. Zwiedzający mogą obejrzeć m.in. lalki
z całego świata, zabawki historyczne i ludowe, lalki Barbie, modele samochodów, samolotów,
statków, kolejkę elektryczną i marionetki teatralne. Zwiedzanie muzeum dla dzieci jest niezwykłą przygodą. Interaktywne wystawy pozwalają, aby młodzi odkrywcy historii zabawek mogli
nie tylko obejrzeć, ale i dotknąć eksponatów.
Muzeum Zabawek i Zabawy
Pl. Wolności 2, 25-367 Kielce
tel. 41 344 40 78, tel./fax 41 344 48 19
www.muzeumzabawek.eu
czynne: otwarte codziennie oprócz poniedziałków w godz. 9.00 – 17.00
Muzeum Historii Kielc
Muzeum Historii Kielc powstało w październiku 2006 r. Jego ekspozycja stała „Z dziejów
Kielc” przekazuje wiedzę o mieście średniowiecznym, Kielcach, należących do biskupów krakowskich (do końca XVIII w.), oraz stolicy regionu w XIX i XX stuleciu.
8
Muzeum Historii Kielc
ul. Św. Leonarda 4, 25-303 Kielce
tel. 41 340 55 20, fax 41 340 55 25
www.muzeumhistoriikielc.pl
czynne: wtorek, czwartek, sobota, niedziela w godz. 9.00 – 16.00, środa i piątek w godz. 10.00 – 18.00, w poniedziałki nieczynne, ostatnie wejście pół godziny przed zamknięciem
Muzeum Wsi Kieleckiej – Dworek Laszczyków
Muzeum Wsi Kieleckiej – Dworek Laszczyków – opis str. 7
Muzeum Diecezjalne
ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce
tel. 41 344 58 20
www.muzeum.kielce.pl
czynne: wtorek, środa, piątek, sobota 9.00 – 16.00, czwartek 12.00 – 18.00
Muzeum Geologiczne
Oddział Świętokrzyski Państwowego Instytutu Geologicznego
ul. Zgoda 21, 25-953 Kielce
tel. 41 361 25 37 wew. 249
czynne: poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 15.00,
pozostałe dni i godziny po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
TEATRY
Teatr im. Stefana Żeromskiego
ul. Sienkiewicza 32, 25-507 Kielce
tel. 41 344 60 48, 41 344 75 00 – kasa
tel./fax 41 344 47 65
www.teatr-zeromskiego.com.pl
Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”
ul. Duża 9, 25-304 Kielce
tel./fax 41 344 58 36
www.teatr-kubus.pl
Kielecki Teatr Tańca
Pl. Moniuszki 2 B, 25-334 Kielce
tel./fax 41 361 27 46, 41 341 51 77
www.ktt.pl
FILHARMONIA
Filharmonia Świętokrzyska to jedyna tego typu placówka w całym Regionie Świętokrzyskim. Jest głównym organizatorem koncertów symfonicznych, kameralnych,
recitali oraz innych form prezentacji utworów muzycznych. Propaguje polską i zagraniczną twórczość muzyczną, prezentuje twórczość kompozytorów klasycznych i
współczesnych wcześniej niewykonywanych lub wykonywanych bardzo rzadko, patronuje amatorskiemu ruchowi muzycznemu oraz uczestniczy w edukacji muzycznej
dzieci i młodzieży poprzez koncerty i audycje muzyczne odbywające się w szkołach.
9
Filharmonia Świętokrzyska
im. O. Kolberga
Pl. St. Moniuszki 2 B, 25-334 Kielce, skr. poczt. 160
tel. 41 368 11 40, 41 368 05 01 – kasa biletowa
fax 41 368 11 91
www.filharmonia.kielce.com.pl
KINA
Galeria Sztuki Współczesnej
Dom Środowisk Twórczych – Pałacyk Zielińskiego
ul. Zamkowa 5, 25-009 Kielce
tel. 41 368 20 53, 41 368 20 54
www.palacykzielinskiego.pl
czynne: codziennie w godz. 10.00 –18.00
Val’s Art Gallery
Galeria obrazów
ul. Planty 13/7, 25-508 Kielce
czynne: poniedziałek – piątek w godz. 12.00 – 18.00, sobota – niedziela w godz. 10.00 –15.00
POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY
Helios (kina 3D)
ul. Świętokrzyska 20, 25-329 Kielce
tel. 41 332 13 30 do 32
www.heliosnet.pl
ul. Staszica 5, 25-008 Kielce
tel. 41 344 47 34
www.kinomoskwa.pl
ul. Ściegiennego 2, 25-033 Kielce
skr. poczt. 5
tel. 41 365 51 00, 41 365 51 44
fax 41 361 83 81
www.wdk-kielce.pl
Kino w Wojewódzkim Domu Kultury
Portal Informacji Kulturalnej województwa świętokrzyskiego PIK
Kino „Moskwa”
ul. Ściegiennego 2, 25-033 Kielce
tel. 41 365 51 48, 669 555 019
www.wdk-kielce.pl
tel. 41 365 51 51 do 58
www.pik.kielce.pl
Kieleckie Centrum Kultury
GALERIE
Pl. Moniuszki 2 B, 25-334 Kielce
tel. 41 344 40 32, fax 41 344 40 34
www.kck.com.pl
Biuro Wystaw Artystycznych „Piwnice”
Dom Kultury „Zameczek”
ul. Leśna 7, 25-509 Kielce
tel. 41 344 49 42
www.bwakielce.wici.info
czynna: poniedziałek – piątek w godz. 11.00 – 17.00, niedziela w godz. 11.00 – 15.00
Biuro Wystaw Artystycznych „Na piętrze”
ul. Leśna 7, 25-509 Kielce
tel. 41 344 63 19
www.bwakielce.wici.info
czynne: poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 15.00
Galeria Fotografii
ul. Planty 7, 25-509 Kielce
tel. 41 344 76 36
www.bwakielce.wici.info
czynne: poniedziałek i piątek w godz. 11.00 –16.00, wtorek, środa, czwartek 11.00 –17.00
Galeria Współczesnej Sztuki Sakralnej „Dom Praczki”
ul. Zamkowa 5/7, 25-009 Kielce
tel. 41 360 00 02
www.palacykzielinskiego.pl
czynne: wtorek – piątek w godz. 11.00 – 18.00, sobota – niedziela w godz. 10.00 – 17.00
Galeria Sztuki Współczesnej „Winda”
Pl. Moniuszki 2 B, 25-334 Kielce
tel. 41 344 40 32 wew. 262
www.galeriawinda.pl
czynne: poniedziałek – piątek w godz. 10.00 –18.00, niedziela w godz. 12.00 –16.00
Galeria Sztuki ZPAP – sklep Tycjan
ul. Sienkiewicza 29, 25-007 Kielce
tel. 41 344 57 94
10
Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego
ul. Słowackiego 23, 25-365 Kielce
tel. 41 361 39 31, fax 41 361 39 44
www.zameczek-kielce.pl
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Kozia 10a, 25-520 Kielce
tel./fax 41 344 34 23
www.mdkkielce.pl
Baza ZBOŻOWA
ul. Zbożowa 4, 25-416 Kielce
tel. 41 344 11 77
www.baza-zbozowa.eu
Wojewódzka Biblioteka Publiczna
ul. Ściegiennego 13, 25-033 Kielce
tel. 41 344 70 74, fax 41 344 59 21
www.wbp.kielce.pl
WYCIĄGI NARCIARSKIE
Wyciąg narciarski na Górze Telegraf (406 m n.p.m.) w Kielcach
ul. Narciarska 6, 25-214 Kielce
tel. 41 368 74 26
www.rekreacja.kielce.pl
Kolej krzesełkowa 4-osobowa, przepustowość 2400 os/godz. (kolej czynna cały rok), dł. trasy 500 metrów, szer.
65 m, różnica poziomów 90 m oraz wyciąg orczykowy mały, dł. trasy 180 m, różnica poziomów 30 m.
Sztuczne oświetlenie, naśnieżanie, ratrakowanie. Karczma, serwis i wypożyczalnia sprzętu narciarskiego,
szkółka narciarska, parking.
czynny w godz. 10.00 – 22.00 z przerwą od 16.00 do 16.30 na ratrakowanie stoku.
11
Wyciąg narciarski na Górze Pierścienica (367 m n.p.m.) w Kielcach
ul. Kusocińskiego 1, Stadion Leśny, 25-045 Kielce
tel. 41 368 74 26
ATRAKCJE TURYSTYCZNE
Wyciąg orczykowy podwójny, dł. trasy 500 m, szer. 22–50 m, różnica poziomów 58 m, wyciąg orczykowy pojedynczy dł. 480m, wyciąg taśmowy dla dzieci dł. 100 m. Sztuczne oświetlenie, naśnieżanie, ratrakowanie. Hotel,
restauracja, serwis i wypożyczalnia sprzętu narciarskiego, szkółka narciarska, tor saneczkowy, lodowisko.
czynny w godz. 10.00 – 22.00
POZOSTAŁE ATRAKCJE
PERŁY ZIEMI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ
Automobilklub
ul. Słowackiego 16, 25-365 Kielce
tel./fax 41 361 98 55
www.automobilklub.kielce.pl
POWIAT BUSKI
Centrum Rozrywki na Telegrafie
mini pole golfowe, plac zabaw dla dzieci, bilard, darts, karczma
ul. Narciarska 6, 25-214 Kielce
tel. 41 368 74 26
www.rekreacja.kielce.pl
czynne: poniedziałek – piątek 12.00 – 22.00, sobota – niedziela 10.00 – 22.00
Ośrodek Rekreacji i Hipoterapii MAAG
ul. Ściegiennego 207, 25-116 Kielce
tel. 41 348 91 83, fax 41 348 91 83
www.maagkielce.pl
Egzotarium „Dolina Gadów”
ul. Kusocińskiego 61 A, 25-045 Kielce
tel. 514 908 336
www.dolinagadow.pl
czynne: poniedziałek – piątek. w godz. 10.00 – 18.00, sobota – niedziela w
godz. 10.00 – 19.00
Centrum Jeździeckie Stadion Kielce
ul. Kusocińskiego 61A, 25-045 Kielce
tel./fax 41 361 00 07
www.centrumjezdzieckie.kielce.pl
Uzdrowisko Busko-Zdrój swą sławę zawdzięcza bogatym zasobom wód siarczkowych i jodkowo-bromkowych. Już
blisko dwa wieki stanowi centrum leczenia chorób układu krążenia, narządu
ruchu czy chorób skóry. Wraz z rosnącą
popularnością usług typu wellness i spa
uzdrowisko Busko-Zdrój rozszerzyło
zakres świadczonych usług oferując różnorodne nowoczesne zabiegi poprawiające urodę i dbające o piękną sylwetkę.
Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A.
ul. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 370 32 00, tel./fax 41 378 41 54
www.ubz.pl
Kielecki Park Linowy
(zjazd tyrolski, “skok Tarzana”, 3 trasy z przeszkodami)
ul. Szczepaniaka (przy hotelu „Leśny Dwór”)
tel. 785 460 185, 668 594 935
www.parklinowykielce.pl
czynny w godz. 10.00 – 20.00
TARGI KIELCE
Wicelider polskiego rynku targowego dysponujący drugą
pod względem wielkości w kraju własną powierzchnią wystawienniczą. Rocznie odbywa się tu około 50 imprez targowych, wiele szkoleń, konferencji, seminariów. Do największych imprez targowych zalicza się: Międzynarodowy Salon
Przemysłu Obronnego MSPO, Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA czy
Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych
PLASTPOL.
Targi Kielce sp. z o.o.
12
Uzdrowisko Busko-Zdrój
ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce
tel. 41 365 12 22
www.targikielce.pl
Kościół św. Leonarda w Busku-Zdroju
Drewniany kościół, wokół którego w XII w. rozwijała się osada. Obecny obiekt o konstrukcji zrębowej
wzniesiony został w 1699 roku. Kościół jest orientowany, na płaskich stropach znajdują się późnobarokowe malowidła, we wnętrzu krucyfiks, barokowe
rzeźby. Najważniejszym elementem wyposażenia
prezbiterium jest ołtarz główny z poźnobarokową
figurą św. Leonarda. Wokół kościoła znajduje się
stary cmentarz z zabytkową płytą grobu rodziny Rzewuskich, z której wywodził się założyciel buskiego
kurortu – Feliks.
Raz w miesiącu zabytkowe wnętrza udostępniane są turystom indywidualnym i grupom zorganizowanym. Na
życzenie, świątynię można zwiedzać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym – klucze znajdują się u Pani
Justyny Nurek, tel. 41 378 40 80, 500 059 817
13
POWIAT JĘDRZEJOWSKI
Uzdrowisko Solec-Zdrój
Naturalne bogactwa wód leczniczych oraz uzdrawiający mikroklimat
już od wielu wieków przyciągają kuracjuszy z całej Polski i zagranicy,
pragnących aktywnie zadbać o zdrowie, zregenerować swoje siły. Leczy się tu choroby narządu ruchu i reumatyczne, jak również choroby
skóry i alergie. W pobliżu uzdrowiska w wyniku przeprowadzonych
badań geologicznych natrafiono na solankę o zawartości siarkowodoru 8-krotnie większej niż w dotychczas eksploatowanych źródłach.
Jest to unikalne ujęcie wód mineralnych tego typu na świecie.
Uzdrowisko Solec-Zdrój sp. z o.o.
ul. 1-go Maja 1, 28-131 Solec-Zdrój
tel./fax 41 377 60 17, 41 377 60 61
www.uzdrowiskosolec.pl
Zespół klasztorny z ok.1149 r. zbudowany dla francuskiego opactwa cysterskiego przybyłego tu z Morimond
z Burgundii. Wewnątrz ołtarz grobowy Wincentego
Kadłubka wraz ze świętymi relikwiami.
Sanktuarium
Kadłubka
Błogosławionego Wincentego
ul. Klasztorna 20, 28-300 Jędrzejów
tel. 41 386 23 08
www.cystersi.pl
Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie
Wiślica
Jedna z najstarszych miejscowości Świętokrzyskiego.
Zobaczyć tu można unikalną w skali europejskiej
posadzkę wiślicką tzw. „Płytę Orantów” z 1170 r.,
kolegiatę gotycką (obecnie Bazylika Mniejsza) pw.
Narodzenia NMP z ok. 1350–1360 r., pozostałości
kościoła św. Mikołaja z X – XII w., pozostałości misy
chrzcielnej oraz Dom Długosza z 1460 r. mieszczący
Muzeum Regionalne.
Muzeum Regionalne – Dom Długosza
Muzeum zegarów, przyrządów gnomonicznych, różnych przyrządów do mierzenia czasu (klepsydry, zegary ogniowe, mechaniczne) oraz przyrządów astronomicznych. Uznaje się, iż jest to
trzeci taki zbiór w świecie po Oxfordzie i Chicago.
Muzeum im. Przypkowskich
Pl. T. Kościuszki 7-8, 28-300 Jędrzejów
tel./fax 41 386 24 45
www.muzeum.jedrzejow.pl
czynne od wtorku do niedzieli:
15 IV – 31 X w godz. 8.00 – 17.00, ostatnie wejście do godz. 16.00
01 XI – 14 IV w godz. 8.00 – 16.00, ostatnie wejście do godz. 15.00
Dworek Mikołaja Reja w Nagłowicach
Plac Solny 32, 28-160 Wiślica
tel. 41 379 21 64, 502 634 495
www.muzeum.wislica.pl
czynne od wtorku do niedzieli w godz. 10.00 – 18.00
Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie
Zbudowany z myślą o najmłodszych obiekt swym wyglądem przypomina dziecięce babki z piasku. Posiada: muzeum, bibliotekę z czytelnią, salę kinową i teatralną, pracownie-warsztaty,
księgarnię, sklep z pamiątkami i kawiarnię. Największym powodzeniem cieszy się jednak multimedialna i interaktywna wystawa „Bajkowy Świat”. Można tu dotknąć eksponatów, odkryć co
zawierają szuflady, zajrzeć „w głąb ściany”. Przewodnicy Dzwoneczek, Piotruś Pan czy Królewna
Śnieżka prowadzą dzieci przez niepowtarzalne i magiczne strefy m.in.: Mysią Dziurę, Pałacowy
Korytarz czy też Zaczarowany Dworzec Koziołka Matołka. W „Skarbnicy Bajek” umieszczone
są szklane kule, w których można poznać bajki
z różnych krajów świata. Natomiast w „Czarodziejskim Ogrodzie” napotkamy Calineczkę
śpiącą w kwiatowym kielichu. Co roku w czerwcu odbywa się tu Festiwal Kultury Dziecięcej.
Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka
Matołka
ul. Makuszyńskiego 1, 28-133 Pacanów
tel. 41 376 50 79
www.stolica-bajek.pl
czynne: wtorek – niedziela w godz. 9.00 – 17.00
(wskazana wcześniejsza rezerwacja)
14
Klasztor Cysterski w Jędrzejowie
W dworku z ok. 1800 r. znajduje się jedyne w Polsce Muzeum Mikołaja
Reja, a także pokoje gościnne i punkt informacji turystycznej. Jest tu wystawa reprodukcji przedstawiających życie i dorobek pisarski Mikołaja
Reja.
Dworek Mikołaja Reja
ul. Kacpra Walewskiego 7, 28-362 Nagłowice
tel. 41 381 45 70
www.naglowice.orangespace.pl
czynne: V – IX poniedziałek – sobota godz. 8.00 –16.00, niedziela i święta godz. 9.00
– 17.00, X – IV poniedziałek – sobota w godz. 8.00 – 16.00
Zamek Rycerski w Sobkowie
Fortalicja w Sobkowie to ciekawy przykład zabezpieczenia XVI-wiecznej posiadłości szlacheckiej. Z wzniesionego przez Stanisława Sobka w latach 1560 – 1570 kompleksu dworskiego do
dziś dnia zachowały się pozostałości murów, trzy baszty, ruiny pałacu oraz zabudowania gospodarcze. Obecnie znajdują się tu pokoje gościnne, czynna jest restauracja z 3 salami: „Pod Zakutym Łbem”, „Rycerska” oraz „Władysława IV”, można także skorzystać z przejażdżek konnych
i bryczkami oraz popływać gondolą po rzece Nidzie.
Zamek Rycerski w Sobkowie
ul. Stanisława Sobka 15, 28-305 Sobków
tel./fax 41 387 11 36, 509 301 601, 509 301 101
www.zameksobkow.pl
15
POWIAT KAZIMIERSKI
Jaskinia „Raj”
Kaplica Firlejów w Bejscach
Sąsiadująca z kościołem pw. św. Mikołaja z XIV w. renesansowa
kaplica Firlejów zbudowana w latach 1596 – 1600 stanowi jeden
z najcenniejszych zabytków małej architektury sakralnej w Polsce.
Znajduje się w niej renesansowy nagrobek Firlejów.
Osada słowiańska
przy Jaskini Raj ul. Dąbrzączka, Chęciny
tel. 41 346 55 18, 41 315 05 72
czynne: codziennie prócz poniedziałków w godz. 9.00 –18.00
Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu
Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku
Obecny kościół zbudowany został w XV w. z zachowaniem XII-wiecznych części romańskich
pierwotnej świątyni. Trzynawowy kościół posiada dwukrotnie wyższą od naw bocznych nawę
środkową.
Niedaleko Strawczyna mieści się posiadłość polskiego Noblisty – Henryka Sienkiewicza, którą pisarz otrzymał w darze od społeczeństwa w 1900 r. z okazji 25-lecia pracy literackiej. Obecnie w pałacu znajduje się muzeum poświęcone jego życiu i twórczości: mieszkanie pisarza (gabinet, salon,
jadalnia, palarnia, sypialnia i sala wystaw czasowych) oraz wystawa biograficzno-literacka.
Grodzisko w Stradowie
Muzeum Henryka Sienkiewicza – Oddział Muzeum Narodowego
Przed wiekami istniało tu największe i najpotężniejsze wczesnośredniowieczne grodzisko, jakie
kiedykolwiek zbudowano na ziemiach polskich. Gród właściwy o powierzchni 1,5 ha zwany
Zamczyskiem otaczały trzy podgrodzia: Waliki, Mieścisko i Barzyńskie o łącznej powierzchni
25 ha. Istnienie grodziska wiązane jest z państwem Wiślan.
POWIAT KIELECKI
Zamek Królewski w Chęcinach
Zamek gotycki wzniesiony około 1300 r. na górze Zamkowej był rezydencją królowych i wdów królewskich. Przebywała tu m.in. królowa Bona. Zamek składał się z dwóch
części: zamku górnego, pomiędzy dwoma okrągłymi wieżami i zamku dolnego z prostokątną wieżą. Obecnie można zwiedzać ruiny budowli, a na jednej z wież znajduje się
punkt widokowy.
Zamek Królewski
Centrum Informacji Turystycznej
i Historycznej Gminy Chęciny
(kamienica „Niemczówka”)
ul. Małogoska 7, 26-060 Chęciny
tel. 41 315 18 29
www.checiny.pl ,www.zamekcheciny.pl
Jaskinia Raj i osada słowiańska
Najpiękniejsza jaskinia w Polsce tworząca kompleks korytarzy i komnat przyozdobiony setkami stalagmitów, stalaktytów, stalagnatów i pizoidów o różnorodnych kształtach i formach.
Specjalnie dla turystów udostępniona została do zwiedzania 180-metrowa podziemna trasa
turystyczna, zorganizowano wystawę muzealną z odtworzonym obozowiskiem rodziny neandertalskiej oraz szczątkami prehistorycznych zwierząt: mamuta, nosorożca włochatego i niedźwiedzia jaskiniowego. Tuż w pobliżu otworzona została osada słowiańska, w której można zobaczyć jak żyli pierwsi Polacy.
16
26-060 Chęciny
rezerwacja: tel./ fax 41 346 55 18
www.jaskiniaraj.pl
czynne od wtorku do niedzieli: 15. I – IV w godz. 10.00 – 17.00; V – VI w godz.
9.00 – 19.00; VII – VIII w godz. 9.00 –18.00; IX –15. XI w godz. 10.00 – 17.00
Oblęgorek, 26-067 Strawczyn
tel. 41 303 04 26
www.mnki.eu
czynne: wtorek – niedziela 10.00 –18.00
Klasztor na Świętym Krzyżu
Klasztor pobenedyktyński na szczycie góry Łysiec
w sercu Gór Świętokrzyskich to niezaprzeczalna wizytówka Regionu Świętokrzyskiego. Przechowywane
w nim są Relikwie Drzewa Krzyża Świętego. Oprócz
klasztoru zobaczyć tu można unikatowe rumowiska
skalne – gołoborza, pozostałości wału kultowego z ok.
VIII w. otaczające szczyt góry, Muzeum Misyjne Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej oraz Muzeum
Przyrodnicze Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
Muzeum Misyjne Misjonarzy Oblatów Maryi
Niepokalanej
Święty Krzyż 1, 26-004 Bieliny, gmina Nowa Słupia
tel. 41 317 70 21
www.swietykrzyz.pl
czynne: dni powszednie 9.00 – 17.00, niedziele i święta 12.15 – 17.00
Muzeum Przyrodnicze Świętokrzyskiego Parku Narodowego
Święty Krzyż 1, 26-004 Bieliny, gmina Nowa Słupia
tel. 41 317 70 87, 669 940 042
czynne: IV – X codziennie w godz. 9.00 – 17.00, XI – III codziennie w godz. 8.00 – 16.00
www.swietokrzyskipn.org.pl
Park Etnograficzny w Tokarni
Powstałe w 1977 roku Muzeum Wsi Kieleckiej jest jedną z największych placówek tego typu w kraju. Główną ekspozycję Muzeum stanowi Park Etnograficzny w Tokarni. Zgromadzone na
jego terenie zabytkowe obiekty to najciekawsze i najcenniejsze
przykłady drewnianej architektury dawnych wsi i miasteczek re17
POWIAT OPATOWSKI
gionu świętokrzyskiego. Na terenie skansenu działa karczma regionalna „Zapiecek” serwująca
m.in. kluchy babuchy, placek Macieja czy michę pierogową.
Park Etnograficzny – Muzeum Wsi Kieleckiej
Tokarnia 303, 26-060 Chęciny
tel. 41 315 41 71. kasa tel. 669 940 042
www.mwk.com.pl
czynny: XI – III wtorek – niedziela w godz. 9.00 –15.00, IV wtorek – niedziela w godz. 9.00 – 17.00
V – VI poniedziałek – niedziela w godz. 9.00 – 18.00, VII – VIII wtorek – niedziela w godz. 10.00 – 18.00
IX wtorek – niedziela w godz. 9.00 – 18.00, X wtorek – niedziela w godz. 9.00 – 17.00
Park i zespół pałacowy im. Tarnowskich w Końskich
W centrum Końskich zachowało się jedno z ciekawszych założeń parkowych w Polsce z tzw.
małą architekturą ogrodową z II poł. XVIII i I poł. XIX stulecia. Można tu zobaczyć unikatowy na skalę europejską zabytek nurtu egiptyzującego tzw. Oranżerię Egipską z czterema posągami Faraonów, Świątynię Grecką, Domek Wnuczętów, altanę, gloriettę i trzy klasycystyczne
bramy wjazdowe połączone niepełnym ogrodzeniem z bajecznymi neogotyckimi bastejami.
Centrum Informacji Turystycznej
ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie
tel. 41 372 90 88
www.konskie.travel
Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu
Zabytkowy zespół walcowni i gwoździarni powstał
w 1784 r. nad rzeką Czarną. Spośród doskonale zachowanych do dziś elementów do najbardziej interesujących
zaliczyć trzeba: cykl produkcyjny walcowania blach oraz
wytwarzania z nich narzędzi gospodarczych, hale walcowni, gwoździarni i szpadlarni z 1839 r. oraz unikalne
maszyny.
Zabytkowy Zakład Hutniczy
Maleniec 54, 26-242 Ruda Maleniecka
tel. 41 373 11 42
czynne: codziennie w godz. 7.00 – 18.00
www.maleniec.powiat.konskie.pl
Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi
Sielpia to największa miejscowość wypoczynkowa w Regionie Świętokrzyskim położna nad 60hektarowym zalewem. W XIX w. działał tu jeden z największych zakładów przemysłowych.
Obecnie w dawnych budynkach walcowni i pudlingarni mieści się Muzeum Zagłębia Staropolskiego. Do jego najcenniejszych eksponatów należy olbrzymie metalowe koło napędowe
o średnicy 8m oraz wiele unikatowych maszyn i urządzeń.
ul. Słoneczna 19, Sielpia, 26-200 Końskie
tel. 41 372 02 93
www.muzeum-techniki.waw.pl
czynne: wtorek – niedziela w godz. 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
18
Najcenniejszym zabytkiem Opatowa jest pamiętająca okres romański kolegiata św. Marcina z II
poł. XII w. Na szczególną uwagę zasługują umieszczone w lewej nawie transeptu nagrobki rodziny Szydłowieckich z ciekawą płaskorzeźbą z brązu tzw. Lamentem Opatowskim.
Parafia rzymsko-katolicka pw. św. Marcina
ul. S. „Grota” Roweckiego 8, 27-500 Opatów
tel./fax 15 868 27 64
www.kolegiataopatow.sandomierz.opoka.org.pl
POWIAT KONECKI
Muzeum Zagłębia Staropolskiego
Kolegiata św. Marcina w Opatowie
Zamek Krzyżtopór w Ujeździe
Wzniesiony przez Wawrzyńca Senesa w latach 1631–1644
zamek „Krzyżtopór” w Ujeździe był przed powstaniem Wersalu największą budowlą pałacową w Europie. Fundator tego
„palazzo in fortezza” – wojewoda sandomierski Krzysztof
Ossoliński chciał olśnić współcześnie mu żyjących. I tak monumentalny zespół pałacowy wbudowany w pięcioboczną
bastionową fortecę wzniesiony został na wzór kalendarza.
Posiadał tyle okien ile dni w roku, tyle komnat ile tygodni,
tyle wielkich sal ile miesięcy oraz baszt ile pór roku.
Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór
Ujazd 73, 27-570 Iwaniska
tel. 15 860 11 33
czynny: IV –X w godz. 8.00 – 20.00, XI – III w godz. 8.00 – 16.00
www.krzyztopor.org.pl
POWIAT OSTROWIECKI
Jurapark w Bałtowie
Na około 3-hektarowym obszarze w miejscowości Bałtów
koło Ostrowca Świętokrzyskiego znajduje się Park Jurajski
a nim kilkadziesiąt modeli dinozaurów. Zwiedzanie parku
ułatwia specjalnie wytyczona ścieżka a w Muzeum Jurajskim można zobaczyć wiele ciekawych skamieniałości. Dla
najmłodszych turystów został przygotowany plac zabaw.
Pobyt w Bałtowie uatrakcyjniają spływy tratwami rzeką
Kamienną, oferta Ośrodka Jazdy Konnej „W Krainie Koni”,
„Zwierzyniec Bałtowski”, Żydowski Jar a zimową porą profesjonalnie przygotowany wyciąg narciarski „Szwajcaria
Bałtowska”. Do najnowszych atrakcji zaliczymy szalony
przejazd rollercoasterem, jedyne tego typu w Świętokrzyskim kino 5D oraz prehistoryczne oceanarium.
Jurapark Bałtów
27-423 Bałtów 8a (12 km na północ od Ostrowca Św.)
tel. 41 264 14 20 lub 21
www.juraparkbaltow.pl
19
POWIAT SANDOMIERSKI
Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie
Żywe Muzeum Porcelany powstało w 2005 r. na terenie dawnej Wytwórni Porcelany ŚWIT.
Podczas zwiedzania można zapoznać się z procesem produkcji porcelany, dowiedzieć się z czego się robi porcelanę, jaka jest różnica między ceramiką a porcelaną i co wspólnego z jej wyrobem ma najzwyklejszy sok z buraka. W dość nietypowym miejscu, jakim jest stary 22-metrowy
piec, obejrzeć można film o Ćmielowie.
Żywe Muzeum Porcelany
ul. Sandomierska 243, 27-440 Ćmielów
tel. 15 861 20 21
www.turystyka.cmielow.com.pl
czynne: V – IX wtorek – niedziela w godz. 9.00 – 18.00, poniedziałek 9.00 –17.00
X – IV wtorek – niedziela w godz. 8.00 –16.00
Muzeum i Rezerwat Archeologiczno-Przyrodniczy w Krzemionkach
Na terenie rezerwatu archeologicznego znajduje się dobrze zachowany
krajobraz nakopalniany oraz znakomicie zrekonstruowana architektura
podziemi sprzed 5–4 tys. lat. Specjalnie dla turystów udostępniono blisko 500-metrową podziemną trasę turystyczną przybliżającą techniki
wydobywania krzemienia pasiastego.
Muzeum i Rezerwat Archeologiczno – Przyrodniczy
Krzemionki k. Ostrowca Św., 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel./fax 41 262 09 78
czynne IV – X poniedziałek – piątek w godz. 9.00 – 19.00, sobota – niedziela w godz.
11.00 –19.00; XI – III codziennie w godz. 8.00 – 16.00 (ostatnie wejście na godzinę
przed zamknięciem)
www.krzemionki.pl
POWIAT PIŃCZOWSKI
Kościół Świętych Piotra i Pawła w Kijach
Wczesnobarokowy kościół śś. Piotra i Pawła wzniesiony został w miejscu dawnej świątyni z XII
w. Z tego okresu, w nowym kościele, zachowało się wiele cennych, romańskich elementów.
Pińczów
Pińczów założony przez Kardynała Zbigniewa Oleśnickiego to malowniczo położona miejscowość
w sercu Ponidzia. Nazywane jest siedzibą arian –
braci polskich. Warto obejrzeć tu Dom na Mirowie
zwany drukarnią ariańską, wczesnobarokowy kościół
i klasztor reformatów z XVII wieku. Na uwagę zasługują także: renesansowa synagoga z przełomu XVI/
XVII w., pałac Wielopolskich, a przede wszystkim
usytuowana na wzgórzu kaplica św. Anny z 1600 r. zaprojektowana przez Santi Gucciego. Tutaj
również zlokalizowana jest stacja Kolejki Wąskotorowej „Ciuchcia Expres Ponidzie”.
Centrum Informacji Turystycznej Ponidzia
ul. Piłsudskiego 2a, 28-400 Pińczów
tel./fax 41 357 24 72
www.muzeumitpinczow.eu
20
Kolegiata św. Józefa w Klimontowie
Barokowa kolegiata św. Józefa wzniesiona została na planie elipsy w latach 1643 – 1650 wg architekta włoskiego Wawrzyńca Senesa. Wewnątrz świątyni na uwagę zasługują stiuki wykonane
przed 1647 rokiem, wczesnobarokowe portale, rokokowa polichromia na ścianach i sklepieniu
kruchty, rokokowy chór muzyczny i organy oraz cztery ołtarze.
Klasztor Cysterski w Koprzywnicy
Opactwo Cystersów ufundowane w I poł. XIII w. przez Mikołaja Bogorię zostało gruntownie
przebudowane w XVIII w. Wzniesiona z kamiennych ciosów romańska świątynia posiada nadbudowane z cegły gotyckie szczyty. Z części klasztornej na szczególną uwagę zasługuje romański
kapitularz, karcer, przejście do ogrodu i fraternia.
Stowarzyszenie 800-lecia Opactwa Cysterskiego w Koprzywnicy
ul. Krakowska 78, 27-660 Koprzywnica
tel./fax 15 847 62 02
www.kuprzyszlosci.pl
Sandomierz
Sandomierz to miasto z zachowanym średniowiecznym
układem urbanistycznym, z pozostałościami murów obronnych, Bramą Opatowską, renesansowym ratuszem w centrum miasta i zamkiem kazimierzowskim nad Wisłą. Wśród
ponad setki obiektów zabytkowych na szczególną uwagę
zasługują: kościół św. Jakuba jeden z najstarszych w Polsce
ceglanych obiektów sakralnych; Dom Długosza – doskonale zachowany przykład gotyckiego domu mieszkalnego
oraz 470-metrowa Podziemna Trasa Turystyczna. Ofertę
Sandomierza uzupełniają liczące ok. 500 mln Góry Pieprzowe oraz lessowy Wąwóz Królowej Jadwigi. Panoramę
Sandomierza najlepiej podziwiać z pokładu statku w trakcie
rejsu po Wiśle.
Punkt Informacji Turystycznej
PTTK Oddział w Sandomierzu
ul. Rynek 12, 27-600 Sandomierz
tel. 15 832 23 05, tel./fax 15 832 26 82
www.pttk-sandomierz.pl
Centrum Informacji Turystycznej
Rynek 20, 27-600 Sandomierz
tel. 15 644 61 05
www.sandomierz.travel
POWIAT SKARŻYSKI
Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej
Działające od ponad 35 lat muzeum mieści się w budynku Huty „Rejów” z XIX w. W muzeum
zgromadzono wiele sprzętu wojskowego, eksponaty dotyczące Wojny Obronnej z 1939 r. oraz
21
wyposażenie i umundurowanie żołnierzy. W ramach ekspozycji plenerowej zobaczyć można
działa artyleryjskie, armaty, czołgi, wozy pancerne, samoloty wojskowe oraz kuter torpedowy
ORP „Odważny”.
grzymów i turystów. W latach osiemdziesiątych XX w. powstał tu kompleks obiektów sakralnych jak: Świętokrzyska Golgota, kościół parafialny ze słynącym z łask obrazem Matki Boskiej
Bolesnej, Droga Krzyżowa, Droga Betlejemska, Kaplice Różańcowe czy też Dom Pielgrzyma.
Muzeum im. Orła Białego
Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski Matki Ziemi Świętokrzyskiej
ul. Słoneczna 90, 26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 262 15 87
www.muzeum.skarzysko.pl
czynne codziennie: I – III oraz XI – XII w godz. 8.00 – 16.00, IV oraz IX w godz. 8.00 – 19.00, V – VIII w godz. 8.00
– 20.00, X w godz. 8.00 – 18.00
POWIAT STARACHOWICKI
Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach
Muzeum znajduje się w najlepiej zachowanym kompleksie zakładów hutnictwa żelaza w Europie. Zlokalizowany tu Zespół Wielkopiecowy pochodzi z pierwszej poł. XIX wieku i pocz. XX w. W
muzeum zobaczyć można osadę starożytnego hutnictwa żelaza oraz
zabytkowe auta produkowane przez Zakłady Starachowickie. Ponadto muzeum przygotowało specjalną wystawę paleontologiczną
na którą składają się modele gadów i płazów naturalnej wielkości.
Muzeum Przyrody i Techniki, Ekomuzeum im. J. Pazdura
w Starachowicach
ul. Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice
tel./fax 41 275 40 83
www.ekomuzeum.pl
czynne: IV – X – wtorek, środa, piątek w godz. 8.00 –16.00, czwartek w godz. 8.00 – 18.00, sobota – niedziela
w godz. 11.00 – 18.00, XI – III wtorek – piątek 8.00 – 16.00, sobota – niedziela 11.00 –16.00 (wejście o pełnych
godzinach w grupach z przewodnikiem).
Klasztor Cysterski w Wąchocku
Klasztor w Wąchocku ufundował w 1179 r. biskup krakowski Gedko z rodu Grafitów. Opactwo Cystersów składało się z kościoła i budynków klasztornych, w późniejszych okresach wielokrotnie przebudowanych. Zobaczyć tu można romański kapitularz ze sklepieniem krzyżowożebrowym oraz wczesnogotycki refektarz. W krużgankach znajduje się krypta grobowa mjr.
Jana Piwnika „Ponurego” – dowódcy Świętokrzyskich
Zgrupowań AK.
Muzeum Pamięci Walki o Niepodległość Narodu –
Klasztor w Wąchocku
ul. Kościelna 14, 27-215 Wąchock
tel. 41 275 02 00
www.wachock.cystersi.pl
czynne: V – X – w dni powszednie 9.00 – 12.00, 13.30 – 17.15,
18.00 –20.00, w niedziele i święta 14.30 – 17.15 oraz na życzenie, XI – IV – w dni powszednie 9.00 –12.00, 13.30 – 17.15, w
niedziele i święta 9.00 –13.00, 14.30 – 17.15, 18.00 –18.30
Sanktuarium w Kałkowie-Godowie
Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski Matki Ziemi Świętokrzyskiej należy do
najmłodszych ośrodków kultu maryjnego w Polsce jednakże tłumnie odwiedzanych przez piel22
Kałków-Godów 84 A, 27-225 Pawłów k. Starachowic
tel. 41 272 18 88
www.kalkow.radom.opoka.org.pl/02.html
POWIAT STASZOWSKI
Zespół Pałacowy w Kurozwękach
W 2 połowie XIV w. w Kurozwękach zbudowany został zamek, który
w XVIII w. uzyskał obecny wygląd barokowo-klasycystycznej rezydencji. Warto zwiedzić wnętrza kurozwęckiego pałacu wraz z piwnicami
oraz skorzystać z noclegów w stylowych wnętrzach pałacu, Oranżerii
i Oficyny. Niecodzienną atrakcją jest stado bizonów amerykańskich
liczące ponad 80 sztuk, które można oglądać z wnętrza wozu „safari
bizon”, Mini ZOO oraz labirynt w kukurydzy.
Pensjonat „Popielówka” Zespół Pałacowy sp. z o.o.
ul. Zamkowa 3, Kurozwęki, 28-200 Staszów
tel. 15 866 72 71, fax 15 866 72 36
www.bizony.com
Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach
W 1624 r. dla kamedułów kongregacji Monte Corona w pobliżu miejscowości Rytwiany wybudowano Eremus Silvae Aureae – Pustelnię
Złotego Lasu. Powstał wówczas kościół pw. Zwiastowania NMP, zabudowania klasztorne i gospodarcze oraz Eremitorium – czyli zespół
domków pustelniczych. Obecnie „Pustelnia Złotego Lasu” jest pierwszym w Polsce centrum terapeutycznym powstałym na bazie pokamedulskiego klasztoru, które specjalizuje się w prowadzeniu terapii dla
osób zagrożonych skutkami cywilizacji, m.in. pracoholizmem, zakupoholizmem, siecioholizmem etc.
Relaksacyjno-Kontemplacyjne Centrum Terapeutyczne „Pustelnia Złotego Lasu”
ul. Klasztorna 25, 28-236 Rytwiany
tel. 15 864 77 95
www.pustelnia.com.pl
Szydłów
Szydłów to miejscowość, która zyskała miano polskiego „Carcassonne” z powodu doskonale
zachowanego średniowiecznego układu urbanistycznego oraz murów miejskich. Po dziś dzień
podziwiać można Salę Rycerską, Skarbczyk, w którym mieści się Muzeum Regionalne oraz
Bramę Krakowską.
Muzeum Regionalne
ul. Szkolna 8, 28-225 Szydłów
tel. 41 354 53 13
www.szydlow.pl
czynne: IV – IX codziennie w godz. 8.00 –18.00, X – III codziennie w godz. 8.00 –15.30
23
POWIAT WŁOSZCZOWSKI
Czarnca
Czarnca to najprawdopodobniej miejscowość urodzenia Stefana Czarnieckiego,
późniejszego hetmana polnego koronnego. W prezbiterium kościoła Wniebowzięcia NMP i św. Floriana ufundowanego przez Czarnieckiego, znajduje się jego
brązowe popiersie oraz sarkofag. Najwięcej pamiątek kryje jednak kaplica dobudowana w XIX w. z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XVI w. pochodzącym z polowego ołtarzyka hetmana. W pobliskiej szkole odwiedzić można Izbę
Pamięci Hetmana Stefana Czarnieckiego.
Izba Pamięci Hetmana Stefana Czarnieckiego
przy Szkole Podstawowej w Czarncy
ul. Szkolna 16 a, 29-100 Włoszczowa
tel. 41 394 21 11
czynna w dni szkolne, w soboty i niedziele po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej
ul. Kościelna 1, Piotrkowice, 26-020 Chmielnik
tel. 41 354 90 09
www.loreto.pl
Sandomierz
Katedra pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny
ul. Katedralna 1, 27-600 Sandomierz
tel. 15 832 73 43, 15 832 25 38 wew. 353
www.katedra.sandomierz.org
Skarżysko-Kamienna
Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej
ul. Wileńska 33, 26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 253 88 00, fax 41 252 91 00
www.ostrobramska.pl
Kościół drewniany w Kossowie
Sulisławice
Drewniany kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej powstał w miejscu pierwotnego kościoła Wszystkich Świętych w I poł. XVII w. Obok świątyni na uwagę zasługuje drewniana
dzwonnica z XVIII w.
O.O. Zmartwychwstańcy, 27-671 Sulisławice 90
tel. 15 866 93 62
www.madonny.zascianek.pl
Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Sulisławickiej
Święty Krzyż
Kossów 26, 29-135 Radków
tel. 34 354 11 01
Sanktuarium Relikwii Drzewa Świętego Krzyża
SANKTUARIA
I MIEJSCA PIELGRZYMKOWE
Wiślica
Jędrzejów
PODZIEMNE TRASY TURYSTYCZNE
Sanktuarium Błogosławionego Wincentego Kadłubka
(opis i dane teleadresowe patrz str. 15)
Kałków-Godów
Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski Matki Ziemi Świętokrzyskiej
(opis i dane teleadresowe patrz str. 22)
(opis i dane teleadresowe patrz str. 17)
Sanktuarium Matki Bożej Wiślickiej zw. Łokietkową
(opis i dane teleadresowe patrz str. 17)
Jaskinia „Raj”
(opis i dane teleadresowe patrz str. 16)
Muzeum i Rezerwat Archeologiczno – Przyrodniczy
w Krzemionkach
Kielce
(opis i dane teleadresowe patrz str. 20)
Bazylika katedralna pw. Wniebowzięcia NMP z 1171 r.,
Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej
Podziemna Trasa Turystyczna w Opatowie
(opis i dane teleadresowe patrz str. 6)
Piekoszów
Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia
ul. Częstochowska 52, 26-065 Piekoszów
tel. 41 306 10 16
Pińczów
Sanktuarium Matki Bożej Mirowskiej
ul. Klasztorna 29, 28-400 Pińczów
tel. 41 357 20 84
24
Piotrkowice
Plac Obrońców Pokoju 18, 27-500 Opatów
tel. 15 868 27 78
czynna: poniedziałek – sobota w godz. 9.00 – 17.00, niedziela
w godz. 11.00 –17.00
www.pttkopatow.free.ngo.pl
Podziemna Trasa Turystyczna w Sandomierzu
ul. Oleśnickich 1, 27-600 Sandomierz
Kontakt PTTK, ul. Rynek 12, 27-600 Sandomierz
tel. 15 832 23 05, 15 832 26 82, 15 832 30 88
www.pttk-sandomierz.pl
czynne: V – X – codziennie w godz. 10.00 – 18.00, XI – IV – codziennie w godz. 10.00 – 17.00
25
CMENTARZE ŻYDOWSKIE
KOLEJKI WĄSKOTOROWE
Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Expres Ponidzie”
ul. Dojazd 1, 28-300 Jędrzejów
tel. 41 386 22 55
www.ciuchcia.eu
kursy turystyczne: w każdą niedzielę, IV – IX, godz. 10.00
orientacyjny czas przejazdu kolejki: Jędrzejów – Umianowice 1,15 h, Umianowice –
Pińczów – 40 minut.
Starachowicka Kolej Wąskotorowa
Stacja: ul. Targowa 17, 27-200 Starachowice
tel. 693 182 517, 505 981 227
www.skw.org.pl
ZABYTKI KULTURY ŻYDOWSKIEJ
SYNAGOGI
Busko-Zdrój
Synagoga z 1927 r. , ul. Partyzantów, obecnie sklep
Chęciny
Synagoga z 1638 r., późnorenesansowa, ul. Długa 21
Chmielnik
Cmentarz założony w 1866 r., zlokalizowany na zboczach Góry Miejskiej (po lewej stronie drogi do
Świętej Katarzyny, ok. 80 m od drogi). Zachowało się ponad 60 nagrobków.
Chęciny
Cmentarz założony w XVII w., ul. Radkowska, zachowało się ok. 150 nagrobków.
Chmielnik
Cmentarz z 1820 r., ul. Mrucza. Na cmentarzu znajduje się pomnik-lapidarium, do budowy którego
wykorzystano odzyskane, potłuczone nagrobki.
Kielce
Cmentarz z 1868 r. z Lapidarium obejmującym 150 nagrobków
ul. Pakosz Dolny (klucze posiada p. Irena Kowalczyk mieszkająca przy ul. Marmurowa 9, tel. 41 361 62 10,
by otrzymać klucz należy pozostawić dowód tożsamości).
Małogoszcz
Cmentarz założony w 1882 r., zlokalizowany na południe od miasta, ok. 100 metrów na prawo od drogi do
Jędrzejowa (nr 728), w pobliżu kamieniołomu. Zachowało się ok. 150 nagrobków.
Ostrowiec Świętokrzyski
Cmentarz założony w 1657 r., ma formę lapidarium. Zachowało się ok. 200 nagrobków. ul. Sienkiewicza.
Ożarów
Cmentarz założony w połowie XVII w. Zachowało się ok. 100 nagrobków. ul. Morze.
Sandomierz
Synagoga z 1634 r., ul. Wspólna
Cmentarz z 1850 r. Zachowało się ok. 50 nagrobków w formie pomnika-lapidarium w kształcie piramidy.
ul. Sucha.
Kielce
Skarżysko-Kamienna
Synagoga z 1903 r., ul. Warszawska 17, obecnie Archiwum Państwowe
Klimontów
Synagoga z 1851 r., ul. Szkolna
Nowy Korczyn
Synagoga 1659 r., ul. Zamkowa (w stanie ruiny)
Ożarów
Synagoga z XVIII w., ul. Kochanowskiego 2
Pińczów
Cmentarz założony w 1891 r. Zachowało się ok. 50 nagrobków. ul. Łyżwy.
Sobków
Cmentarz założony w XVII w. Zachowało się ok. 25 nagrobków. ul. Krzywa.
Starachowice
Cmentarz założony w 1891 r. Zachowało się ok. 400 nagrobków. ul. Bieszczadzka.
Wąchock
Cmentarz założony w 1908 lub 1911 r. Zachowało się ok. 35 nagrobków. Ul. Krzemienica.
Synagoga z XVI/XVII w., renesansowa, jedna z najstarszych zabytków kultury żydowskiej w Polsce,
ul. Klasztorna 8
Wstęp do Synagogi umożliwia Centrum Informacji Turystycznej w Pińczowie, ul. Piłsudskiego2a,
www.muzeumitpinczow.eu
POZOSTAŁE ATRAKCJE
Sandomierz
Jurapark w Bałtowie
Synagoga z 1768 r., ul. Żydowska 4, obecnie Archiwum Państwowe
(opis i dane teleadresowe patrz str. 19)
Szydłów
„Zwierzyniec Bałtowski”, „Żydowski Jar”, „Stary Młyn”
Synagoga z XVI w., późnogotycka, ul. Targowa
Tarłów
Synagoga z 1786 r., ul. Ostrowiecka
Wodzisław
Synagoga z XVII w., ul. Ariańska
26
Bodzentyn
BAŁTÓW
27-423 Bałtów 8a
tel. 41 264 14 20 i 21
www.baltow.info
BELNO
Arboretum, ośrodek edukacji historycznej
Belno 2, 26-050 Zagnańsk
tel. 41 311 36 21, 601 469 697, www.oak.yoyo.pl
27
BIELINY
„Kraina Legend Świętokrzyskich” – gry terenowe
Stowarzyszenie LGD – „Wokół Łysej Góry”
ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny
tel. 41 302 50 94 wew. 206, tel./fax 41 302 61 07
www.wokollysejgory.pl
PLACÓWKI KULTURALNE
KOŃSKIE
Mini Golf
ul. Browarna 59, 26-200 Końskie
tel. 504 039 440
MUZEA, SKANSENY, IZBY
KUROZWĘKI
Safari wśród bizonów, labirynt w kukurydzy
(opis i dane teleadresowe patrz str. 23)
MŁODZAWY MAŁE
„Ogród na rozstajach”
Młodzawy Małe 17, 28-400 Pińczów
tel. 41 357 92 65
czynny: kwiecień – październik soboty – niedziele i święta 9.00
–19.00
www.ogrodnarozstajach.pl
SANDOMIERZ
Brama Opatowska
ul. Opatowska, 27-600 Sandomierz
tel. 509 554 217
czynne: V – X codziennie w godz.10.00 –18.30
XI – IV kontakt PTTK ul. Rynek 12, tel. 15 832 23 05
www.pttk-sandomierz.pl
„Jak kawalerzysta” – Sandomierski Ośrodek Kawaleryjski
Rzeczyca Mokra 110, 27-600 Sandomierz
tel. 691 488 346, kontakt: Barbara Rędzińska
www.kawaleria.sandomierz.webpark.pl
SOLEC-ZDRÓJ
Mini-golf
Hotel Medical Spa „Malinowy Zdrój”
ul. Leśna 7, 28-131 Solec Zdrój
tel./fax 41 370 40 00
www.malinowyzdroj.pl
WIĄCKA-KAPKAZY
Szkoła Wrażliwości
Wiącka-Kapkazy 10, 26-010 Bodzentyn
tel. 41 254 82 48
www.kapkazy.art.pl
POWIAT BUSKI
BUSKO-ZDRÓJ
Muzeum Ziemi Buskiej
ul. Mickiewicza 7, 28-100 Busko-Zdrój
tel./fax 41 370 81 42
czynne: we wtorki i czwartki w godz. 11.00 – 14.00 oraz środy
i piątki w godz. 14.00 – 17.00
KĄTY STARE
Muzeum Klasztoru Reformatów
Klasztor O.O. Sercanów
Kąty Stare, 28-130 Stopnica
Zwiedzanie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
tel. 41 377 90 49
NIZINY-MŁYŃCZYSKA
Ekspozycja Ziół Ponidziańskich oraz kolekcja odbiorników radiowych od II wojny światowej do czasów współczesnych w starym młynie z 1864 roku
Niziny-Młyńczyska 159, 28-142 Tuczępy
tel. 606 708 377
www.dworekstaropolski.pl
czynne: VI – IX w codziennie w godz. 8.00 – 20.00, X – V codziennie w godz. 8.00 –16.00
28
29
PACANÓW
KAKONIN
Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka (opis i dane teleadresowe patrz str. 14 )
Zabytkowa chałupa i Izba Dobrego Smaku Krainy Łysogór
WIŚLICA
Muzeum Regionalne w Wiślicy – Dom Długosza (opis i dane teleadresowe patrz str. 17)
POWIAT JĘDRZEJOWSKI
JĘDRZEJÓW
Muzeum im. Przypkowskich
(opis i dane teleadresowe patrz str. 15)
MAŁOGOSZCZ
Izba Pamięci Ziemi Małogoskiej
(Towarzystwo Przyjaciół Małogoszcza)
ul. Warszawska 12, 28-366 Małogoszcz
tel. 41 38 553 19
czynna w czwartki w godz. 10.00 – 12.00
NAGŁOWICE
Dworek Mikołaja Reja (opis i dane teleadresowe patrz str. 15)
POWIAT KIELECKI
BODZENTYN
Zabytkowa Zagroda Czernikiewiczów
Punkt Etnograficzny Muzeum Wsi Kieleckiej
ul. 3 Maja 13, 26-010 Bodzentyn
tel. 512 525 517
www.mwk.com.pl
czynny: wtorek – niedziela w godz. 9.00 – 17.00, od IX do III w godz. 9.00 – 15.00
CHAŁUPKI
Ośrodek Tradycji Garncarstwa
ul. Ceramiczna 13, Chałupki , 26-026 Morawica
tel. 41 311 87 02, 606 109 980
www.morawica.pl/otg
czynny: wtorek – niedziela w godz. 10.00 – 16.00, poniedziałki po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
CIEKOTY
Centrum Edukacyjne „Szklany Dom” Dworek
Stefana Żeromskiego w Ciekotach Ciekoty 76 , 26-001 Masłów
tel. 41 241 38 77
www.szklanydom.maslow.pl
czynne od wtorku do niedzieli w godz. 10.00-17.00
HUTA SZKLANA
Osada średniowieczna
Huta Szklana 37, 26-004 Bieliny
Rezerwacja: Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich ul. Partyzantów 3, Bieliny tel. 41 26 08 155;
Urząd Gminy Bieliny, ul. Partyzantów 17, tel. 41 302 61 06; dni wolne i święta pod nr tel. 603 852 640
czynne: codziennie w godz. 10.00 –18.00
www.osadasredniowieczna.eu
30
Punkt Etnograficzny Muzeum Wsi Kieleckiej
Kakonin 6a, 26-004 Bieliny
tel. 41 302 61 06
MIEDZIANKA
Muzealna Izba Górnictwa Kruszcowego
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury filia w Miedziance
Miedzianka 1, 26-060 Chęciny
tel. 41 313 60 76, 784 377 444
www.miedzianka.pl
czynne: wtorek – piątek w godz. 11.00 – 19.00, sobota w godz. 10.00 –17.00
NOWA SŁUPIA
Centrum Kulturowo – Archeologiczne
(rekonstrukcja osady okresu II w p.n.e. - IV w n.e.)
ul. Świętokrzyska (przy Muzeum Starożytnego Hutnictwa)
26 – 006 Nowa Słupia
rezerwacja biletów, kasa, obsługa ruchu turystycznego:
Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi z/s w Rudkach
ul. Staszica 8, 26 – 006 Nowa Słupia
tel. 41 317 76 04, 507 803 986
czynne: 15.IV – 31.X w godz. 9.00 – 17.00, dla zorganizowanych grup obiekt czynny cały rok po uprzedniej rezerwacji
Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. M. Radwana
Oddział Muzeum Techniki NOT w Warszawie
ul. Świętokrzyska 59, 26-006 Nowa Słupia
tel. 41 317 70 18
czynne: wtorek – niedziela w godz. 9.00 – 16.00
www.muzeum-techniki.waw.pl
OBLĘGOREK
Muzeum Henryka Sienkiewicza (opis i dane teleadresowe patrz str. 17)
Wystawa Kowalstwa Artystycznego „Stara Kuźnia”
A.S. Moćko, Oblęgorek 116 (obok parkingu)
tel. 41 303 04 11
czynne: codziennie 8.00 –17.00
ORZECHÓWKA K. BODZENTYNA
Ekspozycja Siekier
(gospodarstwo agroturystyczne p. Kudlińskiego)
Orzechówka 16, 26-010 Bodzentyn
tel. 41 312 00 18, 603 427 282
www.orzechowka.com
czynne: codziennie w godz. 9.00 –16.00
SAMSONÓW
Muzeum Regionalne Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej
Samsonów 5 („stara szkoła”), 26-050 Zagnańsk
tel. 41 300 36 25, 300 34 62
czynne: po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
31
ŚWIĘTA KATARZYNA
ŚMIŁÓW
„Tajemnica Klejnotów” Galeria Minerałów i Skamieniałości
Dwór w Śmiłowie
ul. Kielecka 20, Św. Katarzyna, 26-010 Bodzentyn
tel. 41 311 21 16, 501 282 697
www.swkatarzyna-muzeum.pl
czynne: V – IX codziennie w godz. 9.00 –19.00, X – IV na żądanie
Śmiłów 1, 27-530 Ożarów
tel. 603 928 100
www.dworwsmilowie.pl
czynne: wtorek-niedziele w godz. 10.00 –17.00 lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
ŚWIĘTY KRZYŻ
Muzeum Misyjne Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej (opis i dane teleadresowe patrz str. 17)
Muzeum Przyrodnicze Świętokrzyskiego Parku Narodowego
POWIAT OSTROWIECKI
BAŁTÓW
Muzeum Jurajskie (opis i dane teleadresowe patrz str. 19)
(opis i dane teleadresowe patrz str. 17)
„Stary Młyn”
TOKARNIA
Park Etnograficzny – Muzeum Wsi Kieleckiej
Bałtów 7, 27-423 Bałtów
tel. 41 264 11 29, 41 264 14 20 lub 21
czynne: IV – X wtorek – niedziela w godz. 9 –17 lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
www.baltow.info
POWIAT KONECKI
ĆMIELÓW
FAŁKÓW
str. 20)
Muzeum Etnograficzno-Historyczne
JANOWICE
(opis i dane teleadresowe patrz str. 17)
ul. Plac Kościelny 15A, 26-260 Fałków
tel. 44 787 35 44
czynne: czwartek w godz. 10.00 –12.00, niedziela w godz. 11.00 –13.00, inne terminy po wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym
Kwatera „Ponurego” Jana Piwnika
Janowice 30, 27-413 Momina
tel. 41 334 13 21
MALENIEC
KRZEMIONKI
Zabytkowy Zakład Hutniczy (opis i dane teleadresowe patrz str. 18)
Muzeum i Rezerwat Archeologiczno – Przyrodniczy w Krzemionkach k. Ostrowca Świętokrzyskiego
SIELPIA WIELKA
(opis i dane teleadresowe patrz str. 20)
Muzeum Zagłębia Staropolskiego (opis i dane teleadresowe patrz str. 18)
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
STARA KUŹNICA
Muzeum Historyczno-Archeologiczne
Kuźnia Mechaniczna
Stara Kuźnica 46, 26-200 Końskie
tel. 41 371 91 87
Kuźnica z XIX wieku z wyposażeniem typowym dla XVIII w., z napędem wodnym.
Obiekt udostępnia od wtorku do niedzieli mieszkający obok Pan Niewęgłowski.
POWIAT OPATOWSKI
OPATÓW
Muzeum Geodezji i Kartografii
ul. Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów
tel. 15 868 47 77
www.muzeumgeodezji.opatow.pl
czynne: poniedziałek – piątek w godz. 8.00 –15.00, sobota – niedziela po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
32
Żywe Muzeum Porcelany (opis i dane teleadresowe patrz
ul. Świętokrzyska 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel./fax 41 265 36 51, tel. 41 248 47 00
czynne: poniedziałek – piątek w godz. 9.00 – 16.00, sobota nieczynne, niedziela w godz. 13.00 –16.30
www.muzeumostrowiec.pl
POWIAT PIŃCZOWSKI
CHROBERZ
Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji
Rolnej Ponidzia
Pałac Wielopolskich w Chrobrzu
Chroberz 268, 28-425 Złota
tel. 41 356 40 03 wew. 33, 519 145 533, 663 015 566
www.palac.chroberz.info
czynny: okres letni: środa – czwartek w godz. 11.00 –
17.00, piątek – niedziela w godz. 11.00 – 18.00; okres
zimowy: środa – niedziela w godz. 11.00 –16.00
33
POWIAT SKARŻYSKI
PIŃCZÓW
Muzeum Regionalne
ul. Piłsudskiego 2a, 28-400 Pińczów
tel. 41 357 24 72
www.muzeumitpinczow.eu
MICHNIÓW
Muzeum Martyrologii Wsi Polskich
POWIAT SANDOMIERSKI
Michniów 38, 26-130 Suchedniów
tel. 41 254 51 62, 664 517 718
www.mwk.com.pl
czynne: X – IV poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 6.00; V – IX poniedziałek – niedziela w godz. 8.00 –16.00
SANDOMIERZ
SKARŻYSKO-KAMIENNA
Muzeum Diecezjalne Sztuki Kościelnej
Muzeum im. Orła Białego
ul. Długosza 9, 27-600 Sandomierz
tel. 15 833 26 70
www.domdlugosza.sandomierz.org
czynne: V – IX wtorek – sobota 9.00 – 16.00, niedziela i święta 13.30 – 16.00, X – IV wtorek – sobota 9.00 – 15.00,
niedziela i święta 13.30 – 15.00.
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie
Oddział w Sandomierzu
ul. Rynek 9, 27-600 Sandomierz
tel. 15 832 21 41
www.mhprl.pl
czynne: poniedziałek – piątek w godz. 8.00 –16.00, pozostałe terminy po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
Muzeum Okręgowe – Zamek
ul. Zamkowa 12, 27-600 Sandomierz
tel. 15 644 57 57 fax 15 832 22 65
www.zamek-sandomierz.pl
czynne: V – VIII wtorek – piątek w godz. 10.00 –17.00, sobota – niedziela w godz.
11.00 –19.00; IX – IV wtorek – piątek w godz. 9.00 –16.00, sobota w godz. 9.00
–15.00, niedziela w godz. 10.00 –15.00
Muzeum Okręgowe – Ratusz
ul. Rynek 1, 27-600 Sandomierz
tel. 693 378 799
www.zamek-sandomierz.pl
czynne: V – VIII wtorek – piątek. w godz. 10.00 – 17.00, sobota – niedziela w godz.
9.00 –17.00
IX – IV wtorek – piątek w godz. 9.00 –16.00, sobota w godz. 9.00 – 15.00, niedziela
w godz. 10.00 – 15.00
Zbrojownia Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej
ul. Rynek 5, 27-600 Sandomierz
tel. 728 382 531
www.rycerstwo.sandomierskie.pl
czynne: codziennie 9.00 –17.00
(opis i dane teleadresowe patrz str. 21)
POWIAT STARACHOWICKI
KAŁKÓW-GODÓW
Izba Etnograficzna
(przy Sanktuarium Matki Bożej Świętokrzyskiej)
Kałków-Godów 84a, 27-225 Pawłów
tel. 41 272 18 88
www.kalkow.radom.opoka.org.pl/index_go.html
czynne: codziennie
STARACHOWICE
Izba Pamięci Żydów Wierzbnickich
przy Starachowickim Centrum Kultury
ul. Radomska 21, 27-200 Starachowice
tel. 41 274 65 25
Muzeum Przyrody i Techniki, Ekomuzeum im. J. Pazdura w Starachowicach
(opis i dane teleadresowe patrz str. )
Muzeum Regionalne PTTK
ul. Krywki 1, 27-200 Starachowice
tel. 41 274 62 68
czynne: poniedziałek – piątek w godz. 8.00 –15.00, pozostałe terminy po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
WĄCHOCK
Muzeum Pamięci Walki o Niepodległość Narodu – Klasztor w Wąchocku
(opis i dane teleadresowe patrz str. 22)
POWIAT STASZOWSKI
STARY GARBÓW
Izba Pamięci Zawiszy Czarnego (Wiejski Dom Kultury)
Stary Garbów 82, 27-620 Dwikozy
tel. 609 387 402
czynne: po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
www.zawisza-czarny.pl
OSSALA
SULISŁAWICE
Muzeum Ziemi Staszowskiej
Izba Pamięci Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie”
Sulisławice 91, 27-670 Łoniów
tel. 15 866 93 62
34
Dom pamięci Adama Bienia
Ossala 10, 02-221 Osiek
tel. 15 867 21 23
STASZÓW
ul. Jana Pawła II 17, 28-200 Staszów
tel. 604 470 448
czynne: wtorek, czwartek, piątek w godz. 11.00 –14.00 lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
35
SZYDŁÓW
POŁANIEC
Muzeum Regionalne
Kino „Impresja”
(opis i dane teleadresowe patrz str. 23)
WIŚNIOWA
ul. Czarnieckiego 5, 28-230 Połaniec
tel. 15 865 09 17
www.centrum.polaniec.pl
Izba Biograficzna H. Kołłątaja i Konstytucji 3 Maja
SANDOMIERZ
Wiśniowa 69 (Szkoła Podstawowa), 28-200 Staszów
tel. 15 866 86 10
czynna: w czasie roku szkolnego poniedziałek w godz. 9.50
–10.35, wtorek w godz. 10.55 –11.40, piątek w godz.12.45
–13.30, pozostałe terminy po wcześniejszym uzgodnieniu
telefonicznym
POWIAT WŁOSZCZOWSKI
CZARNCA
Izba Pamięci Hetmana Stefana Czarnieckiego
(opis i dane teleadresowe patrz str. 24)
WŁOSZCZOWA
Izba Regionalna Ziemi Włoszczowskiej
ul. Kościuszki 11 (Biblioteka), 29-100 Włoszczowa
tel. 41 394 34 33
www.izba-regionalna.wloszczowa.cba.pl
KINA
BAŁTÓW
Cinema 5D – Kino Emocji
Jurapark Bałtów
27-423 Bałtów 8a
tel. 41 264 14 20 lub 21
www.juraparkbaltow.pl
BUSKO-ZDRÓJ
Kino „Zdrój”
ul. Mickiewicza 22, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 378 23 19
www.bsck.busko.pl
JĘDRZEJÓW
Kino Domu Kultury
ul. Piłsudskiego 3, 28-300 Jędrzejów
tel./fax 41 386 12 68 wew. 103
www.dkjedrzejow.pl
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
Kino „Etiuda”
Al. 3 Maja 6, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 41 265 37 47
www.kino.etiuda.o-c.pl
36
Kino Millenium
ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz
tel. 15 644 54 87
www.kino-millenium.com.pl
SĘDZISZÓW
„Ballada” Kino Samorządowego Centrum Kultury
ul. Dworcowa 26, 28-340 Sędziszów
tel. 41 381 12 51
www.sck.sedziszow.pl
SKARŻYSKO-KAMIENNA
Kino „Centrum”
ul. Słowackiego 25, 26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 041 253 14 82 (remont)
www.mck.skarzysko.pl
Kino „Wolność”
ul. 1-go Maja 55, 26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 251 26 98
STARACHOWICE
Kino przy Starachowickim Centrum Kultury
ul. Radomska 21, 27-200 Starachowice
tel. 41 274 65 25
www.sck.org.pl
SUCHEDNIÓW
Kino „Kuźnica”
ul. Bodzentyńska 18, 26-130 Suchedniów
tel. 41 254 30 94 (remont)
www.kuznica-suchedniow.com.pl
WŁOSZCZOWA
Kino „Muza”
ul. Wiśniowa 19, 29-100 Włoszczowa
tel. 41 394 33 03
www.dkwloszczowa.pl
GALERIE, WYSTAWY
BUSKO-ZDRÓJ
Galeria Sztuki „Zielona”
BWA w Kielcach, filia w Busku-Zdroju
ul. Mickiewicza 7, 28-100 Busko-Zdrój
tel./fax 41 378 71 91
www.bwakielce.wici.info
37
KOŃSKIE
Galeria Arslibris
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Końskie
ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie
tel. 41 372 25 05
czynne: poniedziałek – piątek 10:00 – 16:00
ul. Opatowska 17, 27-600 Sandomierz
tel. 15 644 54 55
www.galeriazapole.republika.pl
czynne: V – IX codziennie w godz. 9.00 –19.00, X – IV codziennie w godz. 9.00 –18.00
Galeria „Otwarta”
Galeria „ATUT” Klub Osiedlowy „Kaesemek”
ul. Wojska Polskiego 3, 26-200 Końskie
tel. 41 372 84 55
czynne: poniedziałek – piątek w godz. 11.00 – 9.00
Rynek 5, 27-600 Sandomierz
tel. 15 832 78 28
www.galeriaotwarta.pl
czynne: poniedziałek – piątek 10.00 –18.00,
sobota – niedziela 9.00 – 20.00
Galeria „DEK” Miejsko-Gminny Dom Kultury
Galeria Sztuki Współczesnej BWA
ul. Mieszka I 4, 26-200 Końskie
tel. 41 372 24 78
www.dkkonskie.pl/galeria.html
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
Biuro Wystaw Artystycznych
ul. Siennieńska 54, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 41 263 20 48
www.bwa.ostrowiec.pl
czynne: wtorek – piątek w godz. 9.00 – 17.00, sobota – niedziela 11.00 – 15.00
Galeria Fotografii Miejskiego Centrum Kultury
Al. 3 Maja 6, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 41 265 37 47
www.mck.ostrowiec.pl
SANDOMIERZ
„Cafe Galeria”
Sandomierskie Centrum Kultury
ul. Rynek 25/26, 27-600 Sandomierz
tel. centr. 15 832 29 64
www.sckultu.pl
czynne: codziennie w godz. 9.00 – 21.00
Dom Pracy Twórczej „Alicja”
ul. Tkacka 2, 27-600 Sandomierz
tel. 15 832 97 87, 515 152 774
www.alicja.e-sandomierz.pl
Foto – Galeria„Opatowska 15”
Ewa i Janusz Sierokosz
ul. Opatowska 15, 27-600 Sandomierz tel. 15 832 35 50
Galeria-Antyki
ul. Opatowska 4, 27-600 Sandomierz
tel. 15 832 36 95, 600 971 979
www.majsak.pl
czynne: poniedziałek – sobota w godz. 10.00 –17.00, w sezonie również w niedziele w godz. 12.00 –17.00
Galeria autorska „Krzemień pasiasty kamieniem optymizmu”– Cezary Łutowicz
Pl. Poniatowskiego 4, 27-600 Sandomierz
tel. 15 832 32 97
www.krzemien-sandomierz.pl
czynne: poniedziałek-sobota w godz. 11.00 –17.00, niedziela w godz. 12.00 – 17.00
38
Galeria Etnograficzna „Zapole”
ul. Rynek 11, 27-600 Sandomierz
tel. 15 832 10 42
Biuro – tel./fax 15 644 60 20
www.bwasandomierz.pl
czynne: V – IX w godz. 10.00 –17.00;
X – IV w godz. 9.00 –16.00
Galeria „Trzos”
Rynek 16/17, 27-600 Sandomierz
tel. 15 644 66 96
czynne: poniedziałek – piątek od godz. 10.00 do zmroku
Pracownia Gobelinów
ul. Krakowska 10, 27-600 Sandomierz
tel. 607 175 948
www.republika.pl/gobeliny_alicji_aleksandrowicz
Pracownia „Krzesimowscy“
(biżuteria autorska – m.in. krzemień)
ul. Opatowska 3, 27-600 Sandomierz
tel. 15 833 26 28, 602 773 790
czynne: poniedziałek – piątek 12.00 –17.00, w sezonie letnim dodatkowo sobota – niedziela 12.00 –17.00
STASZÓW
Galeria Art Cafe
ul. Kolejowa 20, 28-200 Staszów
tel. 15 864 19 62
www.artcafe.org.pl
ZAGNAŃSK
Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne
Ośrodek Regionalizmu Świętokrzyskiego
Wystawy stałe, Galeria Sztuki Artystów Ziemi Świętokrzyskiej
ul. Gajowa 15, 26-050 Zagnańsk
tel. 41 300 15 58, 602 467 948
zwiedzanie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (poza czwartkami)
DOMY, CENTRA I OŚRODKI KULTURY
BIELINY
Gminne Centrum Kultury i Sportu
ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny
tel. 41 302 50 94 wew. 218
www.bieliny.pl
39
BUSKO-ZDRÓJ
NOWA SŁUPIA
Buskie Samorządowe Centrum Kultury
Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi z siedzibą w Rudkach
CHĘCINY
NOWINY
ul. Mickiewicza 22, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 378 23 19
www.bsck.busko.pl
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
CHMIELNIK
OPATÓW
ul. Długa 21, 26-060 Chęciny
tel. 41 315 18 29
www.mgok.checiny.pl
ul. Zagrody 67, 26-052 Sitkówka-Nowiny
tel. 41 345 96 50, 41 346 52 60
www.perla.maximum.pl
Chmielnickie Centrum Kultury
Opatowski Ośrodek Kultury
DALESZYCE
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
ul. Starobuska 10, 26-020 Chmielnik
tel. 41 354 23 97
www.chck.chmielnik.com
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
ul. Chopina 25, 26-021 Daleszyce
tel. 41 307 22 51
www.mgokdaleszyce.pl
JĘDRZEJÓW
Dom Kultury
ul. Piłsudskiego 3, 28-300 Jędrzejów
tel./fax 41 386 12 68
www.dkjedrzejow.pl
KOŃSKIE
Miejsko-Gminny Dom Kultury
ul. Mieszka I 4, 26-200 Końskie
tel. 41 372 24 78
www.dkkonskie.pl
KOPRZYWNICA
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
ul. Rynek 39, 27-660 Koprzywnica
tel. 15 847 63 22
www.domkultury.koprzywnica.eu
MAŁOGOSZCZ
Dom Kultury
ul. 11 Listopada 17, 28-366 Małogoszcz
tel. 41 385 51 93
www.dkmalogoszcz.simset.net
MASŁÓW
Gminny Ośrodek Kultury
ul. ks. J. Marszałka 30, Masłów I
tel. 41 311 08 13
www.maslow.info.pl
40
ul. Staszica 8, 26-006 Nowa Słupia
tel./fax 41 317 76 04
ul. Partyzantów 13 B, 27-500 Opatów
tel. 15 868 20 12
www.ook.internetdsl.pl
Miejskie Centrum Kultury
ul. Siennieńska 54, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 41 247 65 80, 41 262 48 52
www.mck.ostrowiec.pl
PACANÓW
Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka
(opis i dane teleadresowe patrz str. 14)
PIEKOSZÓW
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Kolejowa 2, 26-065 Piekoszów
tel. 41 306 10 81
www.gokpiekoszow.yoyo.pl
PIŃCZÓW
Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury
ul. Piłsudskiego 2a, 28-400 Pińczów
tel. 41 357 24 24, fax 41 357 24 53
www.psck.pl
POŁANIEC
Centrum Kultury i Sztuki
ul. Czarnieckiego 5, 28-230 Połaniec
tel. 15 865 09 17
www.centrum.polaniec.pl
SANDOMIERZ
Centrum Kultury i Rekreacji MOSiR
ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz
tel. 15 644 52 28
www.mosir.sandomierz.pl
Sandomierski Park „Piszczele”– Zielone Centrum Kultury
Piszczele, 27-600 Sandomierz
tel. 15 644 62 53, 664 458 172
www.mosir.sandomierz.pl
41
SOLEC-ZDRÓJ
Gminne Centrum Kultury
ul. Partyzantów 8A, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 41 377 60 49
STARACHOWICE
Starachowickie Centrum Kultury
ul. Radomska 21, 27-200 Starachowice
tel. 41 274 65 25
www.sck.org.pl
Młodzieżowy Dom Kultury
PRZYRODA
WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ul. Leśna 40, 27-200 Starachowice
tel. 41 274 31 32
ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY
STASZÓW
Świętokrzyski Park Narodowy, utworzony jako drugi w Polsce w 1950 r. Powiększony w 1996 r.
Obejmuje powierzchnię 7626,45 hektarów. Położony w centralnej części Gór Świętokrzyskich,
chroni porośnięty lasem obszar najwyższego ich pasma – Łysogóry, część Pasma Klonowskiego
oraz oddzielające je od siebie doliny. Ochroną całkowitą objęto powierzchnię 1740,9 ha w strefach ochrony ścisłej: „Chełmowa Góra” (1920 r.), „Święty Krzyż” (1924), „Łysica” (1924),
„Czarny Las” (1954) i „Mokry Bór” (1954). Większość powierzchni parku zajmują lasy głównie z udziałem jodły i buka. W parku odnotowano 260 gatunków porostów, 190 gatunków
mszaków i 700 gatunków roślin naczyniowych. Występują tu 82 gatunki roślin prawnie chronionych i 29 gatunków zwierząt. Największą osobliwością parku są gołoborza tj. pozbawione
roślinności, podszczytowe rumowiska głazów kwarcytowych okresu kambryjskiego.
Staszowski Ośrodek Kultury
ul. Parkowa 6, 28-200 Staszów
tel. 15 864 41 12, fax 15 864 20 74
www.sok.info.pl
SUCHEDNIÓW
Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica”
ul. Bodzentyńska 18, 26-130 Suchedniów
tel. 41 254 30 94, fax 41 254 45 92
www.kuznica-suchedniow.com.pl
MOSTKI k .SUCHEDNIOWA
Wiejski Dom Kultury
Mostki 1, 26-130 Suchedniów
tel. 41 254 42 49
www.mostki.pl
SZYDŁÓW
Gminne Centrum Kultury
ul. Targowa 3, 28-225 Szydłów
tel. 41 354 53 13
www.gckszydlow.pl
Dyrekcja i Ośrodek Edukacyjny ŚPN
ul. Suchedniowska 4, 26–010 Bodzentyn
tel. 41 311 51 06
www.swietokrzyskipn.org.pl
e-mail: [email protected]
Muzeum Przyrodnicze Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu
(opis i dane teleadresowe patrz str. 17)
WŁOSZCZOWA
Dom Kultury
ul. Wiśniowa 19, 29-100 Włoszczowa
tel. 41 394 33 03
www.dkwloszczowa.pl
ZAGNAŃSK
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
ul. Turystyczna 59 B, 26-050 Zagnańsk
tel. 41 311 31 77
www.goksir-zagnansk.com.pl
ZAWICHOST
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
ul. Żeromskiego 33, 27-630 Zawichost
tel. 15 836 41 64
www.gokzawichost.strefa.pl
42
43
PARKI KRAJOBRAZOWE
Zespół Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich – Suchedniowsko-Oblęgorski, Cisowsko-Orłowiński, Jeleniowski, Sieradowicki utworzone w 1988 roku oraz Chęcińsko-Kielecki utworzony w 1996 r.
• Cisowsko-Orłowiński Park Krajobrazowy – park o powierzchni 20.707 ha utworzony
w celu ochrony cennych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych oraz zachowania czystości wód rzeki Czarnej Staszowskiej. 63% powierzchni parku zajmują lasy a osobliwości
przyrody żywej chronione są w rezerwatach „Białe Ługi”, „Cisów”, „Zamczysko” i „Słopiec”.
• Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy – park o powierzchni 20.505 ha to jedyne
miejsce w Europie, gdzie na tak małej powierzchni występują skały wszystkich epok geologicznych, stanowiących obraz dziejów ziemi w ciągu ostatnich 550 mln lat od kambru
po holocen.
• Jeleniowski Park Krajobrazowy – park o powierzchni 4 295 ha, którego 66% powierzchni zajmują lasy. Do osobliwości przyrody nieożywionej należą peryglacjalne formy wietrzenia – gołoborza, zbudowane z bardzo twardych piaskowców kwarcytowych wieku
kambryjskiego – występujące na zboczach Góry Jeleniowskiej i na Szczytniaku.
• Sieradowicki Park Krajobrazowy – park o powierzchni 12 106 ha słynie z walorów historycznych. Lasy Siekierzyńskie dawały schronienie powstańcom styczniowym i partyzantom w czasie II wojny światowej.
• Suchedniowsko-Oblęgorski Park Krajobrazowy – park o powierzchni 21 407 ha chroni unikalne zasoby przyrodnicze, z których na szczególną uwagę zasługują rez. Dalejów
i winia Góra oraz sławny Dąb Bartek.
Zespół Parków Krajobrazowych Ponidzia – Szaniecki, Nadnidziański, Kozubowski utworzone w 1996 roku.
• Kozubowski Park Krajobrazowy – park o powierzchni 6613 ha jest terenem o wybitnych wartościach krajobrazowo-przyrodniczo-estetycznych. Występuje tu interesująca
flora kserotermiczna.
• Nadnidziański Park Krajobrazowy – park o powierzchni 23 164 ha, utworzony dla zachowania i ochrony walorów przyrodniczych związanych między innymi z powierzchniowym występowaniem serii gipsowej, tworzącej unikatowy zespół zjawisk i form krasu
gipsowego. Charakterystycznym elementem krajobrazu parku jest dolina rzeki Nidy.
• Szaniecki Park Krajobrazowy – park o powierzchni 10 915 ha chroni enklawy wartościowego krajobrazu z malowniczymi wapiennymi
i gipsowymi wzgórzami oraz ciepłolubnymi
zbiorowiskami roślinności kserotermicznej, torfowiskowej i słonolubnej rozsianymi w rozległej,
harmonijnej przestrzeni łąk i pól.
Zarząd Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków
Krajobrazowych
ul. Łódzka 244, 25–655 Kielce
tel./fax 41 345 58 80
www.pk.kielce.pl
44
Oddział
Krzyżanowice Średnie 14, 28-400 Pińczów
tel./fax 41 357 17 11
Przedborski Park Krajobrazowy
na terenie województw świętokrzyskiego i łódzkiego, utworzony w 1988 r.
ul. Krakowska 28, 26–240 Przedbórz
tel. 44 781 27 57
REZERWATY PRZYRODY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Barania Góra – gm. Strawczyn, 1993, rez. leśny, pow. 82,09 ha, wielogatunkowe naturalne zbiorowisko leśne z licznymi stanowiskami bluszczu pospolitego, malownicze wąwozy
lessowe.
Barcza – gm. Zagnańsk, 1984, rez. przyr. nieożyw., pow. 14,57 ha, odsłonięcia w nieczynnych kamieniołomach skał dolnodewońskich z tufitami świadczącymi o wulkanizmie na
terenie Gór Świętokrzyskich.
Białe Ługi – gm. Daleszyce, 1959, rez. torfowiskowy, pow. 408,44 ha, najwartościowsze
bezleśne torfowisko wysokie (136,80 ha). Charakterystyczne formy przejściowe roślinności od zbiorowisk bezdrzewnych do lasu.
Biesak-Białogon – m. Kielce, 1981, rez. przyr. nieożyw., pow. 13,08 ha, wychodnie
skał ordowickich i kambryjskich wykazujących wiele ciekawych zjawisk tektonicznych
(kształty skał, złożony system uskoków, lustra tektoniczne).
Bukowa Góra – gm. Kluczewsko, 1959, rez. leśny, pow. 34,86 ha, las liściasty o charakterze pierwotnym z drzewostanem bukowym w wieku 90–130 lat.
Chelosiowa Jama – gm. Piekoszów, 1997, rez. przyr. nieożyw., pow. 25,83 ha, różnorodne formy krasu wraz z najdłuższym w regionie świętokrzyskim systemem jaskiniowym,
rozwiniętym w dewońskich wapieniach.
Ciechostowice – gm. Bliżyn, 1953, rez. leśny, pow. 7,43 ha, naturalne zbiorowiska lasu
mieszanego z udziałem jodły, sosny, dębu i modrzewia.
Cisów im. prof. Zygmunta Czubińskiego – gm. Daleszyce, 1970, rez. leśny, pow. 40,58
ha, fragment naturalnego, o charakterze pierwotnym, lasu mieszanego, położony we
wsch. części Pasma Cisowskiego.
Dalejów – gm. Bliżyn, 1978, rez. leśny, pow. 87,76 ha, wielogatunkowe drzewostany o charakterze naturalnym, które tworzą, głównie jodła i modrzew polski w wieku 80–150 lat.
Dziki staw – gm. Rytwiany, 1998, rez. leśny, pow. 6,52 ha, skupienie drzew modrzewia europejskiego i jeziorko krasowe z łąkowym obrzeżem.
Ewelinów – Gm. Łopuszno, 2006, rez. leśny, 14,89 ha, fragment
lasu z rzadkimi i zagrożonymi gatunkami roślin naczyniowych.
Gagaty Sołtykowskie – gm. Stąporków, 1997, rez. przyr. nieożyw., pow. 13,33 ha, odsłonięcia w nieczynnej kopalni glin, skał
dolnojurajskich z okazami mineralogicznymi – węglanowe minerały żelaza i rzadka odmiana węgla – gagat, a także paleontologicznymi (odciski gadów i roślin).
Gaj – gm. Jędrzejów, 1959, rez. florystyczny, pow. 5,90 ha, na niewielkim obszarze młodnika dębowego stanowiska występującego w runie storczyka – obuwika pospolitego.
Góra Dobrzeszowska – gm. Łopuszno, 1982, rez. leśny, pow. 24,57 ha, naturalny zespół przyrodniczy z prehistorycznymi obiektami archeologicznymi.
45
15. Góra Jeleniowska – gm. Nowa Słupia, 1997, rez. przyr. nieożyw., pow. 15,56 ha, ostańcowe skałki, rozwaliska i rumowiska skalne typu gołoborzy z piaskowców kwarcytowych
oraz naturalne zbiorowiska lasu bukowo-jodłowego.
16. Góra Miedzianka – gm. Chęciny, 1958, rez. przyr. nieożyw., pow. 25,00 ha, wzniesienie
z rzadko spotykanymi minerałami i licznymi śladami dawnych prac górniczych związanych z wydobywaniem rud kruszcowych.
17. Góra Rzepka – gm. Chęciny, 1981, rez. przyr.
nieożyw., pow. 9.09 ha, odsłonięcia skał dewonu
z masowo występującą fauną korali i głowonogów, zjawiskami tektonicznymi i mineralizacji
hydrotermalnej.
18. Góra Sieradowska – gm. Bodzentyn, 1995, rez.
leśny, pow. 197,67 ha, płn. zbocze porośnięte lasem z przewagą jodły o charakterze naturalnym
i puszczańskim.
19. Góra Zelejowa – gm. Chęciny, 1954, rez. przyr.
nieożyw., pow. 67,0 ha, formy skalne z najpiękniejszymi przykładami wietrzenia krasowego
wapieni dewońskich.
20. Góra Żakowa – gm. Sitkówka-Nowiny, 1999, rez. przyr. nieożyw., pow. 50,48 ha, celem ochrony jest zachowanie pozostałości dawnego górnictwa skalnego i kruszcowego,
naturalnych, wapiennych form skałkowych oraz stanowisk roślinności kserotermicznej.
21. Górna Krasna – gmina Stąporków, rezerwat florystyczno-ornitologiczny, utworzony w 2004 r. na pow. 413,02 ha. Przedmiotem ochrony jest naturalny odcinek rzeki
Krasna i fragment jej doliny z występującymi cennymi zbiorowiskami roślinnymi oraz
chronionymi i rzadkimi gatunkami zwierząt, głównie ptaków.
22. Góry Pieprzowe – gm. Dwikozy, 1979, rez. stepowy, pow. 18,01 ha, fragment stromej krawędzi
Wisły, na której zachowały się płaty stepu ostnicowego, zarośla wisienki karłowatej i skupiska
róż, głogu i tarniny.
23. Góry Wschodnie – gm. Wiślica, 1959, rez. stepowy, pow. 1,78 ha, na szczycie wzgórza o stromej skalistej skarpie stanowiska roślinności stepowej z miłkiem wiosennym.
24. Grabowiec – gm. Pińczów, 1956, rez. florystyczny, pow. 21,92 ha, stanowiska roślinności kserotermicznej z miłkiem wiosennym, wiśnią karłowatą, a także dyptamem jesionolistnym.
25. Jaskinia Raj – gm. Chęciny, 1968, rez. przyr. nieożyw., pow. 7,76 ha, krasowy system jaskiniowy z bogatą i piękną szatą naciekową.
26. Kadzielnia – m. Kielce, 1962, rez. przyr. nieożyw., pow. 0,60 ha, grupa skał wapiennych o malowniczym ukształtowaniu, ze stanowiskami rzadkich roślin oraz jaskiniami.
27. Kamień Michniowski – gm. Bodzentyn, 1978, rez. leśny, pow. 10,50 ha, wielogatunkowe zbiorowiska leśne w wieku do 90 lat z okazami jodły powyżej 130 lat oraz malownicze
wychodnie piaskowców kwarcytowych.
28. Karczówka – m. Kielce, 1953, krajobrazowy, pow. 26,55 ha, fragment lasu sosnowego
w wieku do 170 lat, tworzący piękne krajobrazowe otoczenie zabytkowego kompleksu
klasztornego z XVII wieku.
46
29. Kręgi Kamienne – gm. Miedziana Góra, 1994, rez. przyr. nieożyw., pow. 12,75 ha, odsłonięcia piaskowców dolnotriasowych z unikatowymi zespołami struktur sedymentacyjnych, cenne zabytki kultury materialnej.
30. Krzemionki k. Ostrowca Św. – gm. Bodzechów, 1995, rez. przyr. nieożyw. i leśny, pow.
378,79 ha, pola górnicze z licznymi szybami i podziemną eksploatacją neolitycznych kopalni krzemienia pasiastego oraz pracownie jego obróbki.
31. Krzyżanowice – gm. Pińczów, 1954, rez. stepowy, pow. 18,00 ha, roślinność stepowa na wzgórzu, na którym rozwijają się w gipsach zjawiska
krasowe (lejki, zapadliska).
32. Lisiny Bodzechowskie – gm. Bodzechów, 1959,
rez. leśny, pow. 36,59 ha, śródpolna enklawa naturalnego lasu mieszanego porastającego lessowe
jary.
33. Lubcza – gm. Wodzisław, 1959, rez. florystyczny, pow. 6,50 ha, stanowisko miłka wiosennego
oraz zawilca wielkokwiatowego i ostnic.
34. Ługi – gm. Włoszczowa, 1981, rez. ornitologiczny, pow. 90,23 ha, miejsca lęgowe wielu rzadkich i chronionych gatunków ptaków
związanych ze środowiskiem wodno-błotno-bagiennym i leśnym.
35. Małe Gołoborze – gm. Waśniów, 1993, rez. przyr. nieożyw., pow. 20,44 ha, niewielkie
głazowisko-gołoborze oraz otaczający je las z drzewostanem bukowym z udziałem jodły
(w wieku do 130 lat).
36. Milechowy – gm. Chęciny i Małogoszcz, 1978, rez. leśny, pow. 133,73 ha, zbiorowiska
leśne o cechach zespołów naturalnych oraz kserotermiczne zespoły zaroślowe i murawowe.
37. Moczydło – gm. Piekoszów, 1995, rez. przyr. nieożyw., pow. 16,21 ha, odsłonięcia skał
dewonu, permu i triasu z interesującymi zjawiskami mineralizacji i pozostałościami historycznego górnictwa kruszcowego.
38. Modrzewie – gm. Bałtów, 1971, rez. leśny, pow. 5,08 ha, fragment wielogatunkowego
lasu liściastego o charakterze naturalnym, z udziałem modrzewia porastającego wąwóz
lessowy.
39. Murawy Dobromierskie – gm. Kluczewsko, 1989, rez. stepowy, pow. 36,29 ha, zespoły
kserotermiczne, zbiorowiska zaroślowe róż, tarniny i jałowca z miłkiem wiosennym.
40. Oleszno – gm. Krasocin, 1970, rez. leśny, pow. 262,73 ha, fragment drzewostanów wielogatunkowych o charakterze naturalnym ze znacznym udziałem olszy czarnej i jesionu
wyniosłego.
41. Owczary – gm. Busko-Zdrój, 1959, słonoroślowy, pow. 0,61 ha, podmokły i bagnisty teren
zasilany z solankowego źródełka. Występuje tu
flora i fauna halofitowa.
42. Perzowa Góra – gm. Strawczyn, 1995, rez.
przyr. nieożyw. i leśny, pow. 33,08 ha, wychodnie i odsłonięcia piaskowca dolnotriasowego
oraz naturalne wielogatunkowe drzewostany jodłowe z udziałem buka i domieszką grabu, dębu
i sosny.
43. Pieczyska – gm. Pińczów, 1999, rez. florystyczny, pow. 40,84 ha, śródleśne torfowisko obejmujące rośliny zespołów torfotwórczych
z rzadkimi gatunkami.
47
44. Piekiełko Szkuckie – gm. Ruda Maleniecka, 1995, rez. przyr. nieożyw., pow. 2,50 ha,
niewielki grzbiecik, na którego płd. zboczu znajdują się liczne progi i inne formy skałkowe zbudowane z unikatowych zlepieńców piaszczystych i piasków zlepieńcowatych
dolnej jury.
45. Polana Polichno – gm. Michałów, 1974, rez. stepowy, pow. 9,45 ha, śródleśna polana ze
stanowiskami roślinności stepowej i licznymi gatunkami owadów – szczególnie prostoskrzydłych.
46. Przęślin – gm. Wiślica, 1960, rez. stepowy, pow. 0,72 ha, stanowiska roślin stepowych
z miłkiem wiosennym i ostnicą Jana. W urwistych ścianach widać kryształy gipsu ułożone
w tzw. „jaskółczy ogon”, osiągające wys. 2,5 m.
47. Radomice – gm. Morawica, 1953, rez. leśny, pow. 22,89 ha, naturalne, największe skupienie cisa na Wyżynie Małopolskiej występujące w drzewostanach o zróżnicowanej strukturze.
48. Rosochacz – gm. Brody Iłżeckie, 1997, rez. leśny, pow. 30,44 ha, wielogatunkowe, o
bogatej strukturze drzewostany pochodzenia naturalnego. Budują je głównie: sosna,
olsza, dąb i brzoza.
49. Skałki Piekło pod Niekłaniem – gm. Stąporków, 1959, rez. przyr. nieożyw., pow. 6,30 ha,
osobliwe formy triasowych i dolnojurajskich
skał powstałych w wyniku erozji wietrznej (grzyby, kazalnice).
50. Skały pod Adamowem – gm. Brody Iłżeckie,
1995, rez. przyr. nieożyw., pow. 8,98 ha, malownicze wychodnie dolnojurajskich piaskowców
uwidaczniają ciekawe zjawiska związane z sedymentacją i procesami wietrzenia.
51. Skały w Krynkach – gm. Brody Iłżeckie, 1997,
rez. przyr. nieożyw., pow. 25,46 ha, naturalne odsłonięcia piaskowców dolnotriasowych w wąwozie na zboczu w formie olbrzymich bloków, progów, urwisk, grzybów
skalnych i kazalnic.
52. Skorocice – gm. Wiślica, 1960, rez. stepowy, pow. 7,70 ha, wąwóz zbudowany ze skał
gipsowych z grupami skałek, płynącym strumieniem także w jaskiniach oraz bogatą florą
naczyniową.
53. Skotniki Górne – gm. Wiślica, 1962, rez. stepowy, pow. 1,90 ha, część wzgórza gipsowego,
z wykształconymi zjawiskami krasu gipsowego,
porośniętego zróżnicowaną florystycznie murawą kserotermiczną.
54. Skowronno – gm. Pińczów, 1960, rez. florystyczny, pow. 1,93 ha, zbocze wzgórza położonego wśród pól, porośnięte zbiorowiskami
roślin, muraw stepowych z miłkiem wiosennym.
55. Słopiec – gm. Daleszyce, 1995, rez. florystyczny, pow. 8,18 ha, torfowisko z cennymi
zbiorowiskami roślin w tym wielu rzadkich i chronionych z rosiczką okrągłolistną, storczykami, bobrkiem trójlistnym.
56. Sufraganiec – gm. Miedziana Góra, 1961, rez. leśny, pow. 17,31 ha, fragment lasu mieszanego o charakterze naturalnym z udziałem jodły, dębu szypułkowego, sosny, klonu,
jaworu i grabu w wieku do 200 lat.
57. Szczytniak – gm. Waśniów, 1993, rez. przyr. nieożyw., pow. 6,03 ha, fragmenty staro48
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
drzewu jodłowo-bukowego o charakterze puszczańskim oraz zarastającego gołoborza
zbudowanego z kambryjskich piaskowców.
Ślichowice im. Jana Czarnockiego – m. Kielce, 1952, rez. przyr. nieożyw., pow. 0,55 ha,
w odkrywce dawnego kamieniołomu klasyczny profil geologiczny o obalonym fałdzie.
Świnia Góra – gm. Bliżyn, 1953, rez. leśny, pow. 50,78 ha, jeden z najpiękniejszych w Polsce drzewostanów mieszanych i różnowiekowych o dużej różnorodności i zmienności siedlisk oraz zespołów leśnych.
Ulów – gm. Bałtów, 1995, rez. leśny, pow. 23,30 ha, stanowiska rzadkich i chronionych
gat. roślin oraz cennych zbiorowisk leśnych. Niektóre dęby i lipy osiągają imponujące rozmiary.
Wąwóz w Skałach – gm. Waśniów i Nowa Słupia, 1995, rez. przyr. nieożyw., pow. 3,18
ha, odsłaniające się w zboczach naturalne wychodnie skał środkowego dewonu, z licznymi skamieniałościami przewodnimi o znaczeniu światowym.
„Wietrznia” – im. Zbigniewa Rubinowskiego – Kielce, 1999, rez. przyr. nieoż., 20,45
ha, profil skał dewońskich, ze skamieniałościami m.in. ramienionogów, głowonogów,
koralowców, ryb pancernych oraz zjawiskami mikrotektoniki, mineralizacji ołowiowobarytowej i krasu.
Winiary Zagojskie – gm. Pińczów, 1960, rez. stepowy, pow. 4,81 ha,, murawy stepowe
porastające fragment wzgórza gipsowego z licznymi gatunkami roślinności kserotermicznej m.in.: miłek wiosenny, ostnica.
Wisła pod Zawichostem – gm. Zawichost, Dwikozy, 2008, rez.
ornitologiczny, pow. 693,977 ha (w granicach woj. świętokrzyskiego), zachowanie stanowisk lęgowych, miejsc żerowania oraz
odpoczynku podczas wędrówek rzadkich i charakterystycznych
dla doliny Wisły gatunków ptaków.
Wolica – gm. Chęciny, 2000, rez. przyr. nieożyw., pow. 2,78 ha.
Profil osadów wapienia muszlowego ze środkowego triasu odsłonięty w dawnym kamieniołomie. Ciekawe struktury sedymentacyjne, m.in. warstewka brekcji kostnej ze szczątkami ryb.
Wroni Dół – gm. Michałów, 1999, rez. florystyczny, pow. 9,94
ha, zespół leśny grądu z ziołoroślami w miejscach bardzo wilgotnych i nasłonecznionych, roślinności kserotermicznej (step kwietny) i ciepłolubnych
krzewów (berberys, róża, ligustr).
Wykus – gm. Bodzentyn i Wąchock, 1978, rez. leśny, pow. 53,01 ha, fragment lasów
i borów mieszanych o charakterze naturalnym. Na terenie rezerwatu mieścił się obóz partyzancki „Ponurego” – Jana Piwnika (dowódcy Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej) (kapliczka).
Wzgórza Sobkowskie – gm. Sobków, 2005, rez. krajobrazowy, pow. 37,18 ha, stanowiska roślin kserotermicznych z licznym udziałem roślinności chronionej.
Zachełmie – Gm. Zagnańsk, 2010, rez. przyr. nieożyw., pow. 7,95 ha, teren kamieniołomu Zachełmie ze stanowiskiem paleontologicznym najstarszych na świecie tropów czworonogów wraz z formami tektonicznymi, skałami i minerałami.
Zamczysko – gm. Bieliny, 1959, rez. leśny, pow. 14,14 ha, las mieszany o charakterze naturalnym z udziałem jodły, buka, jaworu, klonu, grabu, dębu w wieku do 200 lat.
Zamczysko Turskie – gm. Połaniec, 1979, rez. leśny, pow. 2,45 ha, niewielkie wyniesienie terenu porasta drzewostan w wieku ok. 170 lat, w którym dominuje lipa z domieszką
grabu i wiązu.
Zielonka – gm. Zawichost, 1974, rez. leśny, pow. 21,08 ha, zespół leśny (lipa drobnolistna, dąb szypułkowy, wiąz, brzoza, osika) w wieku 100–150 lat. Na terenie rezerwatu
głębokie lessowe wąwozy.
49
ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNE
I. ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY:
1. Ścieżka przyrodnicza „Na Chełmowej Górze” (1,5 km – 1 godzina)
2. Ścieżka przyrodnicza „Huta Szklana – Święty Krzyż”(2 km – 1 godzina)
3. Ścieżka historyczna na Łysej Górze (0,4 km)
4. Ścieżka przyrodniczo – historyczna „Łysica” (45 min.)
5. Ścieżka przyrodnicza „Stawy Biskupie w Bodzentynie” (0,5 km)
II. ŚWIĘTOKRZYSKIE I NADNIDZIAŃSKIE PARKI KRAJOBRAZOWE
1. Cisowsko-Orłowiński Park Krajobrazowy:
• przyrodnicza ścieżka „Łagów – Dolina Łagowicy – Wąwóz Dule – Jaskinia Zbójecka”
(5,5 km – 4 godziny)
• przyrodnicza ścieżka „Cisów – Góra Września – Daleszyce” (10,5 km – 5 godzin)
2. Jeleniowski Park Krajobrazowy:
• przyrodniczo-krajobrazowa ścieżka śladami parków podworskich „Wałsnów – Grzegorzowice – Wronów – Kunin – Jeleniów – Wałsnów” (15 km – 7 godzin)
• przyrodnicza ścieżka „Stary Skoszyn – Szczytniak – Góra Jeleniowska – Paprocice”
(9,5 km – 4 do 6 godzin)
3. Sieradowicki Park Krajobrazowy:
• przyrodniczo-historyczna ścieżka „Berezów – Michniów – Kamień Michniowski – Burzący Stok – Suchedniów” (15 km – 7 godzin)
• przyrodniczo-krajobrazowa ścieżka „Radkowice – Śniadka” (5 km – 4 godziny)
• przyrodniczo-historyczna ścieżka „Wąchock – Wąwóz Rocław – Rataje – Polana Langiewicza – Wykus” (10 km – 6 godzin)
4. Suchedniowsko-Oblęgorski Park Krajobrazowy:
• przyrodnicza ścieżka „Miedziana Góra – Tumlin” (13 km – całodniowa)
• przyrodnicza ścieżka „Ścięgna – Zagnańsk”. (3,5 km – 2 godziny, można połączyć ze
ścieżką „Zagnańsk –Bartków – Janaszów”)
• sozologiczna ścieżka „Zagnańsk – Bartków – Janaszów” (4,5 – 3 godziny, można połączyć ze ścieżką „Ścięgna – Zagnańsk”)
• przyrodniczo-geologiczna ścieżka „Hucisko – Perzowa Góra – Kuźniaki” (4,5 km –
3 godziny)
5. Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy:
• przyrodnicza ścieżka „Chęciny – Jaskinia Piekło – Szewce” (10 km – 5 godzin)
6. Nadnidziański Park Krajobrazowy:
• geologiczno-botaniczna ścieżka „W rezerwacie Skorocice” (3 km – do 3 godzin)
• przyrodniczo-geologiczna ścieżka „Pińczów – Skowronno” (7 km – całodniowa)
• przyrodniczo-geologiczna ścieżka „Bogucice – Grabowiec – Gacki – Krzyżanowice”
(9 godzin-całodniowa)
• historyczna ścieżka „W średniowiecznej Wiślicy” (4,5 km – 4 godziny)
• historyczna ścieżka „Królewskie miasto Nowy Korczyn” (3 km – 3 godziny)
• przyrodniczo-krajobrazowa ścieżka „Czarkowy – Ostrów” (8 km – całodniowa)
7. Szaniecki Park Krajobrazowy:
• przyrodniczo-krajobrazowa ścieżka „Szaniec – Kurzejów – Wymysłów – Zwierzyniec”
(7,5 km – całodniowa)
8. Kozubowski Park Krajobrazowy:
• historyczna ścieżka „Stradów pradziejowy i wczesnośredniowieczny”
• przyrodniczo-krajobrazowa ścieżka „Chroberz – Wola Chroberska” (5 km – 5 godzin).
50
TURYSTYKA AKTYWNA
TURYSTYKA PIESZA
ZNAKOWANE PIESZE SZLAKI TURYSTYCZNE:
I. koloru czerwonego
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Chęciny – Jaskinia Raj 8 km – Kielce Karczówka – 18,5 km
Busko-Zdrój – grodzisko w Szczaworyżu 8,5 km – Solec-Zdrój – 28 km
Skarżysko-Kamienna – Wąchock – Kałków-Godów – 60 km
Łączna PKP – Stąporków – Sielpia – Maleniec – Diabla Góra – 97 km
Gołoszyce – Święty Krzyż 25,5 km – Święta Katarzyna 43,5 km – Masłów 58,5 km –
Tumlin PKP 77,5 km Miedziana Góra 87 km – Kuźniaki – 105 km
Gołoszyce – Ujazd 12,5 km – Klimontów 28 km – Koprzywnica 50 km – Sandomierz
67 km – Dwikozy 79 km – Zawichost 94 km – most na Wiśle 106 km – Annopol 107,5
km – Bidaczów Stary – 214,5 km
II. koloru niebieskiego
1.
2.
3.
4.
Berezów – Michniów 3 km – Suchedniów PKP – 15 km
Wał Małacentowski – Bieliny 10 km – Kapliczka św. Mikołaja – 16 km
Jedlnica PKS – Bolmin 2 km – Małogoszcz 12 km – Żarczyce Duże kościół – 21 km
Pińczów – Grochowiska 12 km – Wełecz 17 km – Skorocice 26,5 km – Chochół PKS 31 km – Wiślica – 39 km
51
5.
6.
7.
8.
9.
Wąchock – Wykus 10 km – Bodzentyn 20 km – Święta Katarzyna 28,5 km – Ciekoty
34,5 km – Cedzyna 45,5 km.
Gołoszyce – Opatów 14,5 km – Pielaszów 29 km – Dwikozy – 50 km
Chęciny – Kielce Słowik 17 km – Daleszyce 42 km – Widełki 52 km – Łagów – 69 km
Pętkowice – rez. „Krzemionki ” 20,5 km – Kunów PKP 45 km – Kałków-Godów 60 km
– Nowa Słupia 76,5 km – Święty Krzyż – 80 km
Kuźniaki – Sielpia Wielka 22 km – Końskie 37 km – Stara Kuźnica 46 km – rez. „Skałki
Piekło pod Niekłaniem” 61 km – Pogorzałe k. Skarżyska-Kamiennej – 81 km
III. koloru zielonego
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Łagów – Wał Małacentowski 7 km – Nowa Słupia – 15 km
Skarżysko Zach. PKP – Mostki 9,5 km – Wykus
– 20 km
Rączki PKS – rezerwat „Bukowa Góra” 4 km –
rezerwat „Murawy Dobromierskie” 6 km – Józefów 11 km – Góra Fajna Ryba 12 km – Góry
Suche 13 km – Góry Mokre 15 km – rezerwat
„Piskorzeniec” 18 km – Wojciechów PKS – 23
km
Bliżyn – dąb Bartek 24 km – Zagnańsk – 26 km
Starachowice – Bodzentyn 20 km – Bukowa Góra 29 km – Łączna PKP – 36 km
Grochowiska PKP – Szaniec 9,5 km – Szczaworyż 26 km – Stopnica 37 km – SolecZdrój 53 km – Nowy Korczyn 69 km – Wiślica – 90,5 km
Chańcza – Kurozwęki 10,5 km – Staszów 17 km – Rytwiany 24,5 km – Połaniec 40 km –
Osiek 62,5 km – Klimontów 81 km – Kleczanów 101,5 km – Pielaszów – 110 km
„Wokół zalewu w Brodach” – Brody (GOK) – Krynki – Ruda – Krynki – Brody – 15 km
Barak (Zajad „O’key” koło Szydłowca) – Lipowe Pole – Skarżysko Kościelne – Grzybowa Góra – rezerwat „Rydno” – 13,5 km
IV. koloru żółtego
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Barcza PKS – Bukowa Góra – 11 km
Moskorzew – Kopiec Kościuszki 4 km – Kolonia Wywła 5,5 km – Szczekociny – 16 km
Wierna Rzeka – Jedlnica 12 km – Chęciny – 20 km
Skarżysko Zach. PKP – Pogorzałe 22,5 km – Skarżysko-Kamienna PKP – 27 km
Końskie – Wąsosz – Stara Wieś – Krasna – Szałas – Serbinów – 38 km
Starachowice – Zębiec 13,3 km – Iłża – 30 km
Szydłów – Chańcza zapora 8 km – Chańcza 11 km – Raków 17 km – Widełki – 34 km
V. koloru czarnego
1.
2.
3.
4.
5.
6.
52
Kamień Michniowski – Góra Barbarka – 2 km
Kielce – Aleja Na Stadion – dawna skocznia narciarska – 2 km
Nietulisko Fabryczne – Nietulisko Duże – 2 km
Oblęgorek PKS – Góra Barania – 2,5 km
Piekoszów PKP – Zgórskie Góry – 7 km
Wólka Plebańska PKP – rez. „Skałki Piekło pod Niekłaniem” – 7 km
7.
8.
9.
10.
Suchedniów PKP – rezerwat „Dalejów” – 8 km
Starachowice – Wykus – 9 km
Sołtyków PKP – Bliżyn PKP – 11 km
Mrowina PKS – Dobromierz 3 km – rezerwat „Murawy Dobromierskie” 5 km – rezerwat „Bukowa Góra” 6 km – Rączki 7 km – Biały Brzeg Stanica ZHP – 11 km
11. Nowa Słupia – Góra Chełmowa – Grzegorzowice – Wałsnów – Kunin – Skoszyn – Góra
Szczytniak – 16 km
Szlak miejski w Kielcach, czerwony
Plac Niepodległości, dworzec PKP – ul. Armii Krajowej parking przy hali widowiskowosportowej – ul. Karczówkowska kładka nad torami (Karczówka) – ul. Karczówkowska,
kościół garnizonowy – rzeka Silnica – Skwer Harcerski im. Szarych Szeregów pomnik –
Kadzielnia taras widokowy – skrzyżowanie Alei Legionów z ul. Gagarina – Pl. Piłsudskiego, Wojewódzki Dom Kultury, pomnik Czynu Legionowego – ul. Jana Pawła II, dworek
Karsza – ul. Jana Pawła II, Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego – ul. Jana Pawła
II 6, dyrekcja Muzeum Wsi Kieleckiej – pl. Panny Marii, katedra – pl. Zamkowy, Muzeum
Narodowe w pałacu biskupów krakowskich – ul. Zamkowa 3, zespół zabudowy gospodarczej, pamiątkowa tablica – ul. Zamkowa, pałacyk Zielińskiego Dom Środowisk Twórczych – ul. Staszica, źródło Biruty – ul. Sienkiewicza – pl. Moniuszki, Kieleckie Centrum
Kultury, pomnik T. Kościuszki, parking turystyczny – pl. św. Wojciecha, kościół – Rynek
– al. IX Wieków Kielc, dawna synagoga – al. IX Wieków Kielc, Urząd Wojewódzki – ul.
Sienkiewicza 47, gmach dawnego Towarzystwa Wzajemnego Kredytu – pl. Niepodległości dworzec PKP.
Szlaki spacerowe w Kielcach i okolicy
1.
2.
3.
Niebieski: ul. Sienkiewicza 29 (PTTK) – Park Miejski – Skwer Harcerski im. Szarych Szeregów – Kadzielnia – ul. Aleja Legionów – Stadion lekkoatletyczny – Hala
Legionów – Hotel „Leśny Dwór” – tereny leśne dzielnicy Stadion – dolna stacja
wyciągu narciarskiego na Górze Pierścienicy (połączenie ze szlakiem spacerowym
żółtym).
Zielony: ul. Sienkiewicza 29 (Centrum Informacji Turystycznej) – Park Miejski
– Skwer Harcerski im. Szarych Szeregów – Kadzielnia – Aleja Legionów – ul. M.
Sołtysiaka „Barabasza” – ul. Mała Zgoda – ul. Skalista – ul. Wojska Polskiego – rezerwat „Wietrznia” – Centrum Edukacyjne „Geopark” Kielce – ul. Daleszycka – ul.
Domki – ul. Łopianowa (połączenie ze szlakiem spacerowym żółtym) – Kielce Bukowska pętla autobusowa – 7 km
Żółty: Stadion dolna stacja wyciągu narciarskiego (początki szlaku spacerowego niebieskiego) – ul. Obrzeżna – ul. Ściegiennego – ścieżka leśna do dolnej stacji wyciągu
narciarskiego na Telegrafie – ul. Wojska Polskiego – ul. Berberysowa – ul. Łopianowa i dalej ścieżką polną w kierunku ul. Sandomierskiej – ul. Sandomierska – ul.
Gustawa Morcinka i ścieżkami na północ – ul. Szybowcowa – Dąbrowa kolonia –
ul. Barczańska – leśnym terenami na północ od Kielc – ul. Zagnańska – rezerwat
„Sufraganiec” – ul. Gruchawka – ul. Hubalczyków – ul. Skrajna – ul. Średnia – ul.
Długa – rezerwat skalny im. Jana Czarnockiego – ul. Kazimierza Wielkiego – góra
Grabina – skraj rezerwatu „Karczówka” – ul. Bernardyńska – ul. Grabinów – ul. Wł.
Dzikowskiego – ul. Pietraszki – ul. Młyńska – rzeka Bobrza – ul. Dobromyśl – ul.
Machałowej – ul. Łopuszańska – ul. Zgórska – ul. Garbarska – ul. Laskowa – ul.
53
4.
5.
Zalesie – ul. Krakowska – ul. Chorzowska – rezerwat „Biesak-Bialogon” – leśnymi ścieżkami do dolnej
stracji wyciągu narciarskiego.
Czerwony: Ciekoty ,,Żeromszczyzna” –
Krajno-Zagórze – Zagórze Drugie - Św.
Katarzyna – 5,5 km
Żółty: „Wokół Góry Radostowej”:
Ciekoty ,,Żeromszczyzna” – Kraiński
Grzbiet – wieś Bęczków – Góra Radostowa – Przełom Lubrzanki – Ciekoty
,,Żeromszczyzna” – 8 km
TURYSTYKA ROWEROWA
WYBRANE ZNAKOWANE SZLAKI ROWEROWE
(W wykazie znajdują się szlaki, które po dokonanej w 2010 roku inwentaryzacji szlaków otrzymały ocenę co najmniej dobrą.)
KIELCE I NAJBLIŻSZE OKOLICE
1. górskie ścieżki rowerowe na Górze Telegraf i Górze Pierścienicy (Stadion Leśny)
• Stadion leśny – czerwony – szlak wyczynowy 2,6 km
• Stadion leśny – niebieski szlak wyczynowy 11 km
• Stadion leśny – niebieski – szlak terenowy 16 km
• Góra Telegraf – niebieski – szlak wyczynowy 3,5 km
2. szlaki wylotowe z Kielc:
czerwony: ul. Podklasztorna – ul. Bernardyńska – ul. Grabinów – ul. Dzikowskiego – ul.
Pietraszki – ul. Młyńska – ul. Dobromyśl – Szczukowice – Jaworznia – Piekoszów – Podzamcze Piekoszowskie 15,2 km
czerwony: skrzyżowanie ul. Tarnowskiej i Wojska Polskiego (ścieżka rowerowa) – rezerwat
„Wietrznia” – ul. Wojska Polskiego – ul. Jana Karskiego – Las wokół góry Telegraf – ul. Łanowa – ul. Kalinowa – ul. Posłowicka – ul. Zgrabowicka – Stacja PKP Sitkówka-Nowiny
11,3 km
czerwony: ul. Marmurowa / Aleja Legionów – ul. Szczepaniaka – ul. Kusocińskiego – ul.
Pakosz – ul. Krakowska – ul. Fabryczna – ul. Za Walcownią – ul. Zalesie – ul. Garbarska –
ul. Laskowa – ul. Zalesie – ul. Krakowska – Kielce Słowik
czerwony: ul. Łódzka/ul. Hubalczyków (ścieżka rowerowa) – ul. Skrajna – ul. Malików –
ul. Batalionów Chłopskich – ul. Kruszelnickiego 5,7 km
czerwony: skrzyżowanie Łódzkiej i ul. Hubalczyków (ścieżka rowerowa) – ul Zastawie – ul.
Kaczowa – ul. Smolaka 3,8 km
czarny: ul. Dobromyśl – ul. Machałowej – ul. Zgórska – ul. Garbarska 4,6 km
czarny: ul. Bernardyńska do skrzyżowania z ul. Fabryczną 3 km
54
POWIAT KIELECKI
1.
zielony w gminie Bieliny „Duża pętla”: Huta Szklana – Bartoszowiny – Lechów – Makoszyn – Zofiówka – Czappów – Bieliny – Porąbki Szkoła – Zagroda w Kakoninie – Huta
Podłysica – Huta Szklana – Święty Krzyż 36 km
2. niebieski wokół Piekoszowa „Nad Wierną Rzeką”: Piekoszów – Łaziska – Zawada –
Miedzianka – Zajączków – Wierna Rzeka – Łosienek – Łubno – Micigózd – Podzamcze
Piekoszowskie – Piekoszów 40 km
3. czerwony w gminie Zagnańsk: Zagnańsk – Goleniawy – Chrusty – Zachełmie – Zagnańsk 12 km
4. niebieski w gminie Zagnańsk: Zagnańsk – Bartków – Samsonów – Samsonów – Piechotne – Borowa Góra – Zagnańsk 14 km
5. żółty wokół Pasma Masłowskiego: Ciekoty ,,Żeromszczyzna” – Mąchocice Scholasteria
– Masłów Oboźna Droga – Wieś Klonówka – Góra Klonówka – Diabelski Kamień –
Góra Dąbrówka – Ameliówka – przełom Lubrzanki – Ciekoty ,,Żeromszczyzna” – 13
km
6. zielony w gminie Masłów: Ciekoty ,,Żeromszczyzna” – Wilków – Św. Katarzyna – dł. 6
km
7. niebieski w gminie Masłów: Ciekoty – Radostowa – Mąchocice Kapitulne – Leszczyny
– Zalew Cedzyna – Wola Kopcowa – 10 km
8. czarny łącznikowy z Makoszyna – Pod Skały – Boskowiny do szlaku żółtego – 3 km
9. zielony: Raków – Szumsko – Stara Łagowica – Nowa Zbelutka – Stara Zbelutka – Zalesie – Bardo – Wola Wąkopna – Raków 36 km
10. czarny łącznikowy z Łagowa do szlaku czerwonego: Łagów – Pustka – Bielowa – Górna
Droga – Sędek 5,3 km
POWIAT KONECKI
1.
2.
czerwony: Sielpia – Piekło – Wąsosz – Piła – Stara Kuźnica – Drutarnia – Czysta – Młynek Nieświński – Barycz – Kornica – Proćwin – Modliszewice – Sierosławie
– Kazanów – Brody – Dziebałtów – Sielpia 42,7 km
zielony „Dolina Krasnej” : Sielpia – Barak – Miedzierza – Strażnica – Przyłogi – Kamienna Wola – Adamek
– Komorów – Krasna – Serbinów – Rogowice – Długojów – Szałas – Luta – Gustawów – Krasna – Mokra
– Duraczów – Błotnica – Czarniecka Góra 52,1 km
POWIAT OSTROWIECKI
1.
2.
3.
4.
czerwony „Szlak im. Mariana Raciborskiego”: Bałtów – Lemierze – Podgórze – Stoki
Małe – Ruda Kościelna – Borownia – Smyków – Podgrodzie – Ćmielów Wióry – Ćmielów Rynek – Brzóstowa 23,7 km
niebieski „Bałtowski szlak rowerowy”: Bałtów – Kolonia Wólka Bałtowska – Trzemcha
Górna – Wólka Trzemecka – Wólka Bałtowska – Bałtów 12 km
żółty „Bałtowski szlak rowerowy”: Bałtów – Zamoście – Lemierze – Ulów – Kolonia
Pętkowice – Pętkowice – Skarbka Górna – Skarbka Dolna – Bałtów 20 km
czarny łącznikowy: Wólka Bałtowska – Kolonia Wólka Bałtowska 1,2 km
55
POWIAT PIŃCZOWSKI
1.
niebieski: Pińczów – Pasturka – Las Bogucicki – Grochowiska – Bogucice – Chroberz –
Mozgawa – Młodzawy Małe – Młodzawy Duże – Skrzypiów – Pińczów 33 km
POWIAT SANDOMIERSKI
1.
czarny: Sandomierz (Rynek Starego Miasta) – Ocinek – Kolonia Lenarczyce – Kobierniki – most na rzece Koprzywiance – Zawisełcze – Sandomierz (Brama Opatowska)
24 km
POWIAT SKARŻYSKI
1.
2.
zielony: ”Do źródeł Rzeki Kamiennej I”: Skarżysko-Kamienna (MCK) – Brzask – Bliżyn
– Rezerwat „Dalejów” – Zbrojów – Płaczków
– Mroczków – Rędocin – Borki – źródła rzeki
Kamiennej – 36 km
zielony „Do Źródeł Rzeki Kamiennej II”: Skarżysko-Kamienna (MCK) – Skarżysko-Kamienna (Sanktuarium Ostrobramskie) – Podosiny
– Majdów – Hucisko – Huta – Antoniów – źródła rzeki Kamiennej – 35 km
POWIAT STARACHOWICKI
1.
2.
3.
4.
czarny łącznikowy na zachód od zalewu Lubianka, pomiędzy wzniesieniami Lubienia,
Wykus i Ostre Górki: (dzieli czerwoną trasę „Dookoła Starachowic” na 2 mniejsze pętle)
4 km
żółty „Leśne dukty”: Starachowice (Ekomuzeum) – Lubienia – Komorniki – Przymiarki
– Kutery – Klepacze – Budy Brodzkie – Brody
– Ruda – Adamów – Starachowice 42 km
czarny: Wąchock – Bugaj – Mirzec – Trąbowiec
– Piekło – Mirów – Rogów – Szydłowiec (województwo mazowieckie) 35,4 km
czarny – pętla rowerowa gminy Brody: Brody
(GOK) – Krynki – Gębice – Dziurów – Adamów – Ruda – Połągiew – Staw Kunowski –
Krynki – Brody PKP – 40 km
POWIAT WŁOSZCZOWSKI
1.
2.
56
czerwony „Lasami wokół Włoszczowy”: Szkółka Leśna w Koniecznej – Konieczno –
Nieznanowice – Rząbiec stawy – Feliksówka Belina – zbiornik wodny Biedaszek – Chotów – Jamskie – Kluczewsko – Kurzelów – Jeżowice – zalew Klekot – Czarnca – Kąty
– Szkółka Leśna w Koniecznej 70 km
czarny łącznikowy: Włoszczowa – Plac Wolności – ul. Partyzantów – ul. Wiśniowa –
Wola Wiśniowa – początek szlaku czerwonego w szkółce leśnej w Koniecznie – 7,5 km
SZLAKI ROWEROWE TEMATYCZNE
zielony im. Witolda Gombrowicza: Jakubowice – Przybysławice – Jasice – Mikułowice –
Ćmielów – Krzczonowice – Trębanów – Małoszyce – Grocholice – Bodzechów – Wólka Bodzechowska – Ostrowiec Św. – Świrna – Myków – Bukowie – Chocimów – Prawęcin – Doły
Biskupie – Gębice – Krynki – Brody – Bór Kunowski – Kolonia Miłkowska – Sarnówek –
Dąbrówka – Górka – Wólka Bałtowska – Bałtów – Pętkowice – Wólka Pętkowska – Potoczek
– Tarłów – Lasocin – Czyżów Szlachecki – Jakubowice 164 km
Szlak swoim zasięgiem obejmuje powiaty: ostrowiecki, opatowski, starachowicki
niebieski „Transwojewódzki Berlin – Lwów”: Sandomierz –
Zawisełcze – Ostrołęka – Bogoria – Skotniki – Koprzywnica –
Beszyce – Sulisławice – Szymanowice – Klimontów – Konary –
Ujazd – Iwaniska – Planta – Sobiekurów – Wymysłów – Józefów
– Strzyżowice – Czerników Karski – Czerników Opatowski –
Opatów – Lipowa – Podole – Małoszyce – Ćmielów – Ruda Kościelna – Magonie – Sudół – Ostrowiec Świętokrzyski – Chmielów – Kunów – Nietulisko Duże – Doły Biskupie – Kałków
Godów – Brody – Styków – Dziurów – Michałów Miejski – Starachowice – Rataje – Wąchock – Skarżysko-Kamienna – Rejów
– Rezerwat Dalejów – Bliżyn – Ubyszów – Majdów – Hucisko
– Huta – Antoniów – Niekłań – Stąporków – Czarna – Końskie
– Sielpia – Dęba – Maleniec – Marcinków – Żarnów ( województwo łódzkie ) 296 km
czarny „Architektury Obronnej”: Końskie – Proćwin – Modliszewice – Sierosławie – Kazanów – Dziebałtów – Sielpia Wielka – Barak – Miedzierza – Smyków – Gliniany Las – Grzymałków – Skoki – Mokry Bór – Malmurzyn – Widoma – Oblęgór – Oblęgorek – Chełmce
– Brynica – Podzamcze Piekoszowskie – Piekoszów – Zawada – Szewce – Jaskinia Raj – Chęciny – Podzamcze Chęcińskie – Mosty – Bolmin – Małogoszcz – Mieronice – Karsznice – Bizorenda – Szczepanów – Brzegi – most na rzece Nidzie droga E77 – przystanek PKP Sobków
– Sobków Fortalicja – Sobków – Mokrsko – Kotlice – Boruszowice – Motkowice – Imielno
– Skowronno Dolne – Pińczów – Młodzawy Duże – Młodzawy Małe – Wojsławice – Chroberz – Stradów – Mękarzewice – Pełczyńska – Jurków – Wiślica – Chotel Czerwony – Kawczyce – Radzanów – Szczaworyż – Błoniec – Skrobaczów – Stopnica – Oleśnica – Brody Duże
– Podborek – Gaj Święcicki – Rytwiany – Golejów – Staszów – Kurozwęki – Kotuszów –
Szydłów – Korytnica – zalew Chańcza – Szumsko cmentarz – Rembów – Stara Zbelutka –
Łagowica most – Iwaniska – Haliszka – Ujazd – Konary – Klimontów – Ossolin – Świątniki
– Samborzec – Zajeziorze – Zawisełcze – Sandomierz zamek – Kichary Nowe – Wysiadłów –
Dacharzów – Komorna – Międzygórz – Słabuszowice – Leszczyków – Tudorów – Okalina –
Opatów – Podole – Ptkanów – Buszkowice – Ćmielów
– Podgrodzie – Smyków – Trębaczów – Grocholice –
Obręczna skrzyżowanie z drogą nr 9 – Sadowie – Czerwona Góra – Janowice – Sarnia Zwola – Grzegorzowice
– Stara Słupia – Miłocice – Dębno – Dąbrowa Górna
– Bodzentyn – Psary – Klonów – Brzezinki – Masłów
II – Dąbrowa – Kielce 510 km.
Szlak na niektórych niewielkich odcinkach pokrywa się
z istniejącymi w regionie szlakami.
57
żółty „Miejsc Mocy”: Kielce ul. Mielczarskiego – Szczukowskie Górki – Podzamcze Piekoszowskie – Piekoszów – Łaziska – Gałęzie – Zajączków – Miechowy – Bolmin – Małogoszcz
– Mieronice – Rembieszyce – Lipnica – Lasków – Jędrzejów – Książe Skroniów – Warzyn
II – Deszno – Trzciniec – Rakoszyn – Nagłowicie – Rejowiec – Chycza – Kossów – Kwilina
– Nowiny – Dzierzgów – Moskorzew – Mękarzów – Brzeście – Bieganów – Czaryż – Secemin – Błonie – Czarnca – Żelisławiczki – Łachów– Włoszczowa – Kurzelów – Komparzów
– Kluczewsko – Oleszno – Wólka – Słupia – Pijanów – Jakimowicz – Grodzisko – Radoszyce
– Jacentów – Nowy Sokołów – Stary Sokołów – Nowy Dziebałtów – Sielpia Wielka – Piekło – Czarna – Czarniecka Góra – Stąporków – Hucisko – Pardołów – Świerczów – Nowki
– Sorbin – Zbrojów – Drożdżów – Bliżyn – Zagórze – Skarżysko-Kamienna – Marcinków
– Wąchock – Rataje – Wykus – Radkowice – Rzepin I – Rzepin II – Dąbrowa – Kałków –
Goleszyn – Wieloborowice – Włochy – Pokrzywianka – Podchełmie – Święty Krzyż – Nowa
Słupia – Jeleniów – Podłazy – Gułaczów – Zagościniec – Nowy Staw – Nowy Sad – Draczów
– Stara Zbelutka – Szumsko Kolonia – Niedźwiedź – Bogoria – Moszyny – Kolonia Pęcławska
– Jurkowice – Nawodzice – Bazów – Sulisławice – Bukowa – Osiek – Duża Wola – Niekrasów – Mucharzew – Strzegom – Szczeka – Rytwiany – Tuklęcz – Sichów Mały – Wilkowa –
Podlesie – Borzymów – Beszowa – Biskupice – Zborówek – Pacanów – Chrzanów – Piestrzec
– Zborów – Solec-Zdrój – Chinków – Zagajów – Piasek Wielki – Badrzychowice – Stróżyska
– Szczerbaków – Wiślica – Gorysławice – Kobylniki – Skotniki Dolne – Nowa Zagość – Wola
Zagojska – Leszcze – Chroberz – Wojsławice – Mozgawa – Młodzawy Małe – Młodzawy
Duże – Skrzypiów – Pińczów – Włochy – Chruścice – Chwałowice – Stawiany – Gołuchów
– Włoszczowice – Grabowiec – Piotrkowice – Brody – Lisów – Brudzów – Łabędziów – Morawica – Bieleckie Młyny – Kuby Młyny – Suków – Mójcza – Wietrznia – Kielce 596 km
Szlak na niektórych niewielkich odcinkach pokrywa się z istniejącymi w regionie szlakami.
niebieski „Śladami Zabytków Techniki Doliny Kamiennej”: Skarżysko-Kamienna – Wąchock – Rataje – Starachowice – Michałów Miejski – Dziurów – Brody – Kałków-Godów – Doły Biskupie – Nietulisko
Duże – Kunów – Chmielów – Ostrowiec
Świętokrzyski 79,4 km
Szlak w całości włączony został do utworzonego Transwojewódzkiego szlaku rowerowego
niebieski (rowerowo-pieszy) „Szlak
Żółwia i Dinozaura”: Bałtów – Pętkowice – Potoczek – Tarłów – /województwo
mazowieckie/ Zęborzyn – Solec nad Wisłą – Boiska – Chotcza – Borowiec – Lucimia – Janowiec 62 km
ŚCIEŻKI ROWEROWE
58
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ścieżka rowerowa nad zalewem – wzdłuż ul. Jesionowej i Łódzkiej (pn. strona) – ul. Hubalczyków ok. 2 km
wzdłuż ul. Łódzkiej (pd. strona) – ul. Zagnańska – ul. Hubalczyków ok. 1,7 km
wzdłuż ul. Bohaterów Warszawy – ul. Tarnowska – ul. ks. J. Popiełuszki ok. 3 km
wzdłuż Alei Solidarności 2 km
wokół osiedli Świętokrzyskiego i Na Stoku ok. 2,2 km
ścieżka nad Silnicą – osiedle Bocianek ok. 2,2 km
wzdłuż ul. Sandomierskiej
wzdłuż Alei IX Wieków Kielc ok. 0,4 km
wzdłuż ul. Grunwaldzkiej
BUSKO-ZDRÓJ I OKOLICE
•
•
ścieżka rowerowa (asfaltowa) Busko-Zdrój – Radzanów – 3 km
ścieżka rowerowa (asfaltowa) Busko-Zdrój – Wełecz – Kameduły
– Busko-Zdrój – 18 km
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI I OKOLICE
Ścieżka rowerowa Ostrowiec Świętokrzyski – Bodzechów
STOWARZYSZENIA I KLUBY ROWEROWE
Świętokrzyskie Stowarzyszenie Kolarstwa Górskiego „MTB Cross”
ul. Sienkiewicza 53/55, 25-002 Kielce
tel. 41 344 59 29, 41 344 54 68
www.mtbcrossmaraton.pl
Klub Turystyki Aktywnej „Pasat”
ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie
tel./fax 41 372 31 70
www.pttkkonskie.pl
Stowarzyszenie MTB Kielce Świętokrzyskie Kolarstwo Górskie
tel. 600 853 859
www.mtb.kielce.pl
KIELCE
Skarżyskie Towarzystwo Cyklistów
ul. Niepodległości 121, 26-110 Skarżysko-Kamienna
www.skarzyskietowarzystwocyklistow.eu
ścieżki rowerowe utwardzone (nawierzchnia asfalt, kostka brukowa):
• dzielnica Stadion – Kadzielnia – dolina rzeki Silnicy – ul. Jesionowa (zalew) – ul. Witosa
ok. 7 km
Kieleckie Towarzystwo Cyklistów
ul. Sandomierska 239, 25-142 Kielce
tel./fax 41 369 21 52
59
Świętokrzyski Regionalny Związek Kolarski
ul. Karczówkowska 10, 25-019 Kielce
tel./fax 41 361 45 99
SZLAK CYSTERSÓW
Świętokrzyski Klub Turystów Kolarzy „Kigari”
przy Oddziale PTTK w Kielcach
ul. Sienkiewicza 29, 25-007 Kielce
tel. 41 344 77 43, tel./fax 41 344 59 14
www.pttkkielce.pl
1. Klasztor Cystersów w Jędrzejowie (patrz opis str. 15)
Sandomierski Klub Kolarski „Race Squad”
ul. Jana Kochanowskiego 25, 27-600 Sandomierz
tel. 15 687 73 73, 533 100 418
www.sport-rowery.pl/klub
Suchedniowskie Stowarzyszenie Cyklistów
ul. Sportowa 3, 26-130 Suchedniów
tel. 41 254 32 53
TRASY SAMOCHODOWE
SZLAK LITERACKI
Szlak eksponuje miejsca, z którymi związana jest twórczość literacka bądź biografia znanych
twórców zamieszkałych niegdyś na Ziemi Świętokrzyskiej. W szczególności przybliża postaci
Henryka Sienkiewicza, Stefana Żeromskiego, Mikołaja Reja, Wincentego Kadłubka czy też
Jana Długosza.
Szlak oznakowany jest brązowymi tablicami drogowymi. Przy obiektach znajdują się tablice
z opisami w językach polskim i angielskim.
1. Pętla Ponidziańska: Nagłowice (Mikołaj Rej) – Jędrzejów (Wincenty Kadłubek) – Pińczów (Adolf Dygasiński) – Busko-Zdrój (Wojciech
Belon) – Wiślica (Jan Długosz, Jan z Wiślicy).
2. Pętla Sandomiersko-Ostrowiecka: Doły Biskupie (Witold Gombrowicz) Bodzechów – Dwikozy
(Wiesław Myśliwski) – Sandomierz (Jan Długosz,
Wincenty Kadłubek, Jarosław Iwaszkiewicz, Wiesław Myśliwski) – Klimontów (Bruno Jasieński).
3. Pętla Kielecka: Skarżysko-Kamienna (Leopold
Staff, Włodzimierz Sedlak) – Suchedniów (Gustaw
Herling-Grudziński, Jan Gajzler) – Oblęgorek (Henryk Sienkiewicz) – Strawczyn (Stefan Żeromski) –
Kielce (Stefan Żeromski, Bolesław Prus, Edmund Niziurski, Adolf Dygasiński) – Domaszowice (Walery
Przyborowski) – Leszczyny (Stefan Żeromski) – Ciekoty (Stefan Żeromski) – Święta Katarzyna (Stefan
Żeromski) – Bieliny (Józef Ozga-Michalski).
60
Podróżowanie Szlakiem Cysterskim to nie tylko zwiedzanie klasztorów cysterskich, ale i swoista wyprawa w przeszłość, zapoznanie się z bogactwem cysterskiego dziedzictwa.
ul. Klasztorna 20, 28-300 Jędrzejów, tel. 41 386 23 08
www.cystersi.pl
2. Klasztor Cystersów w Wąchocku (patrz opis str. 22)
ul. Kościelna 14, 27-215 Wąchock,
tel. 41 275 02 00
www.wachock.cystersi.pl
3. Pocysterski Zespół Klasztorny w Koprzywnicy (patrz opis
str. 21)
ul. Krakowska 78, 27-600 Koprzywnica, tel. 15 847 62 02
www.kuprzyszlosci.pl
ŚWIĘTOKRZYSKI SZLAK ARCHITEKTURY DREWNIANEJ
Drewniane kościoły, dzwonnice, dworki, chałupy i zagrody, to prawdziwe perły regionu świętokrzyskiego zadziwiające swoją konstrukcją i malowniczością. Najliczniejszą grupą wśród
drewnianych zabytków zgromadzonych na świętokrzyskim szlaku są obiekty sakralne – kościoły, kaplice, dzwonnice. W kościołach, najczęściej orientowanych, o konstrukcji zrębowej,
odnaleźć można na ścianach i stropach bogate polichromie, barokowe, późnobarokowe czy też
rokokowe wyposażenie – przepiękne ołtarze, krucyfiksy, rzeźby i obrazy przedstawiające Matkę
Boską, Świętych. Jedne służące wiernym do dziś, inne nieco zapomniane i sporadycznie otwierane, pragnące powrócić do lat świetności …
Utworzony w regionie świętokrzyskim szlak jest kompatybilny z Szlakiem Architektury Drewnianej w Małopolsce, na Śląsku i Podkarpaciu. Szlak oznakowany jest brązowymi tablicami
drogowymi. Przy obiektach znajdują się tablice z opisami w językach polskim, angielskim i niemieckim.
•
•
Trasa nr 1: Busko-Zdrój (kościół św. Leonarda) – Chotelek Zielony (kościół św. Stanisława Biskupa) – Probołowice (kościół św. Jakuba Apostoła) – Stradów (kościół św. Bartłomieja) – Topola (kościół pw. Wniebowzięcia NMP) – Cudzynowice (kościół pw. Wszystkich Świętych) – Gorzków (kościół św. Małgorzaty) – Świniary (kościół św. Stanisława
Biskupa) – Zborówek (kościół pw. śś. Idziego i Mikołaja) – Niekrasów (kościół pw. Nawiedzenia NMP) – Strzegom (kościół p.w. Matki Boskiej Bolesnej i św. Andrzeja)
Trasa nr 2: Kurzelów (kaplica cmentarna pw. św. Anny) – Bebelno (kościół pw. Narodzenia NMP z 1745 r. z dzwonnicą z XVIII w.) – Kossów (kościół p.w. Matki Boskiej
Częstochowskiej z dzwonnicą) – Rakoszyn (kościół pw. św. Stanisława Biskupa) – Trzciniec (kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego) – Obiechów (kościół pw. nawiedzenia
NMP) – Mnichów (kościół pw. św. Szczepana oraz dzwonnica) – Chomentów (kościół
pw. św. Marii Magdaleny) – Tokarnia (Park Etnograficzny Muzeum Wsi Kieleckiej) –
Rembieszyce (kościół pw. śś. Piotra i Pawła)
61
•
•
•
Trasa nr 3: Kakonin (zabytkowa drewniana chałupa) – Bodzentyn (zabytkowa zagroda
Czernikiewiczów, punkt etnograficzny Muzeum Wsi Kieleckiej) – Radkowice (kościół
p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej) – Krynki (drewniana bramowa dzwonnica przy
kościele św. Marcina i Wniebowzięcia NMP) – Parszów (kościół pw. Zesłania Ducha
Świętego) – Skarżysko-Bzin
(kościół p.w. św. Józefa) –
Bliżyn (kościół pw. św. Zofii)
– Mroczków (kościół pw. św.
Rocha) – Odrowąż (kościół
pw. św. Rozalii) –Lipa (kościół p.w. śś. Wawrzyńca i Katarzyny)
Trasa nr 4: Góra Witosławska (kaplica p.w. Zesłania
Ducha Świętego) – Gierczyce (kościół pw. Mikołaja
Biskupa) – Stodoły (kościół
pw. Św. Teresy z XVII w.) –
Kleczanów (kościół pw. śś.
Katarzyny i Stanisława Biskupa) – Gliniany (kościół pw. św. Wojciecha) – Ruda Kościelna (kościół p.w. Zaślubin NMP) – Ostrowiec Świętokrzyski (kościół p.w. Najświętszego
Serca Jezusowego) – Bodzechów (kościół pw. śś. Zofii i Stanisława) – Sarnówek (kościół
pw. św. Antoniego Padewskiego)
Trasa nr 5 tzw. Pętla Kielecka: Kielce-Białogon (ul. Kolonia, kościół p.w. Przemienienia
Pańskiego) – Kielce-centrum (zbieg ulic Mielczarskiego i Urzędniczej, kościół pw. Niepokalanego Serca NMP) – Kielce-centrum (ul. Jana Pawła II, Dworek Laszczyków) – Kielce-Zagórze (zbieg ulic Prostej i Zagórskiej, kaplica pw. Matki Boskiej Częstochowskiej)
– Kielce-Dąbrowa (kaplica przy kościele pw. NMP Matki Kościoła)– Kielce-Dyminy
(drewniana kaplica) – Mójcza w gm. Daleszyce (kościół pw. matki Bolesnej Częstochowskiej) – Wola Kopcowa w gm. Masłów (drewniana kaplica pw. św. Józefa Robotnika).
www.drewniane.swietokrzyskie.travel
SANDOMIERSKI SZLAK JABŁKOWY
Ziemia Sandomierska to z jednej strony region bogaty w wartości historyczne, przyrodnicze
i kulturowe, z drugiej zaś jest to obszar o charakterze typowo rolniczym z głównym naciskiem
na rozwój przetwórstwa owocowo-warzywnego. Główna nić szlaku stanowią gospodarstwa sadownicze z 2 – 3 pokoleniową tradycją ogrodniczą w dziedzinie produkcji jabłek, grusz...
Na szlaku można zapoznać się z bogatym dorobkiem kulturowym, tradycjami regionalnymi,
z rozwojem lokalnej przedsiębiorczości, nowoczesnymi technologiami związanymi z uprawą
choćby jabłek.
Przebieg szlaku: Sandomierz centrum ogrodnicze – „Giełda Zielona” w Sandomierzu – Zawisełcze (gospodarstwo agroturystyczne Godzwonów) – Koćmierzów – Ostrołęka (gospodarstwo ogrodnicze Gotfrydów) – Skotniki – Samborzec (przetwórnia „Sambor”) – Sośniczany
(gospodarstwo sadownicze Judów) – Koprzywnica – Krzcin – Przewłoka – Kępa Nagnajewska
– Chodków Stary – Łążek – Łoniów – Zawidza (gospodarstwo rybackie) – Łoniów – Trzebiesławice – Suliszów – Ruszcza – Sulisławice (Sanktuarium Maryjne) – Wólka Gieraszowska – Rybnica (gospodarstwa Radomyskich i Fudalów) – Klimontów (Kolegiata św. Józefa)
62
– Pęchów (winnica Gołębiewskich) – Goźlice – Ossolin – Nasławice – Dębiany – Bilcza –
Obrazów (gospodarstwa Gajdy i Wojtasów) – Rożki (ogród ozdobny Płazów) – Lenarczyce
– Komorna – Kleczanów (gospodarstwa sadownicze Krzemińskich, Kulów, Szwagierczaków)
– Zdanów – Dobrocice (gospodarstwo agroturystyczne Ciźlów) – Daromin (gospodarstwo
agroturystyczne Pałachy) – Wilczyce – Bugaj (gospodarstwo sadownicze Konarskiego) – Łukawa (gospodarstwa sadownicze Rewerów, Drzazgów, Bodurów) – Gałkowice Kolonia (gospodarstwo ogrodnicze Kiliańskich) – Kichary – Góry Wysokie (gospodarstwo ogrodnicze
Małkiewiczów) – Dwikozy – Góry Wysokie – Garbów – Wyspa – Wygoda (gospodarstwa
ogrodnicze Kaców i Piotrowskich) – Pawłów – Czyżów Szlachecki (gospodarstwo ogrodnicze Borkowskich) – Józefów (gospodarstwo ogrodnicze Bartoszków) – Czyżów Szlachecki
(gospodarstwo agroturystyczne Panasiuk, gospodarstwa sadownicze Błasiaków i Drachów)
– Trójca – Zawichost – Dwikozy – Gierlachów (gospodarstwo agroturystyczne Barańskich)
– Sandomierz.
Trasa obejmuje gminy powiatu sandomierskiego. Liczy ok. 200 km.
TURYSTYKA NARCIARSKA
WYCIĄGI NARCIARSKIE
www.narty-swietokrzyskie.pl
BAŁTÓW
„Szwajcaria Bałtowska”
Bałtów tel. 41 264 14 20, 519 346 140
www.szwajcariabaltowska.pl
Dwie trasy narciarskie o długości 340 i 570 metrów, szer. 50 – 70 m, różnica poziomów 65m.
Sztuczne oświetlenie i naśnieżanie. Gastronomia, wypożyczalnia i serwis sprzętu narciarskiego, parking. czynny: poniedziałek – czwartek w godz. 9.00 – 21.00; piątek – niedziela w godz.
9.00 – 22.00
BODZENTYN
Stacja narciarska „Baba Jaga” na Górze Miejskiej
(426 m n.p.m.)
tel. 607 771 209, 606 259 272
www.nartybodzentyn.pl
Długość wyciągu 600 m, różnica poziomów 95 m.
Stok oświetlony, naśnieżany, ratrakowany, karczma, parking.
czynny: dni powszednie w godz. 10.00 – 22.00, weekendy w godz. 9.00 – 22.00
KIELCE
Wyciąg narciarski na Górze Telegraf
(406 m n.p.m.) – opis i dane teleadresowe patrz str. 11
63
NARCIARSKIE TRASY BIEGOWE
Wyciąg narciarski na Górze Pierścienica
(367 m n.p.m.) – opis i dane teleadresowe patrz str. 12
KRAJNO-ZAGÓRZE
BIELINY
Ośrodek Narciarski SABATKRAJNO ( 425 m n.p.m.)
•
Dwa orczyki pojedyncze, dł. trasy zjazdowej 1000 m,
szer. 60 – 100 m, różnica poziomów 95 m. Sztuczne
oświetlenie, naśnieżanie, ratrakowanie. Karczma, wypożyczalnia sprzętu narciarskiego, instruktorzy, parking.
czynny w godz. 9.00 – 22.00.
•
Krajno Zagórze 43c, 26-008 Górno
tel. 41 312 77 11, 602 217 920
www.sabatkrajno.pl
Trasa (trudniejsza): Lechów – Wał Małacentowski – Góra Drogosiowa – Huta Nowa –
Góra Chełmy – Skała – Bieliny – 10 km
Trasa (łatwiejsza): Huta Szklana – Bartoszowiny – Huta Szklana – Huta Podłysica – Podlesie
– Bieliny – Porąbki – 13 km
NIESTACHÓW
Ośrodek Narciarski na Górze Otrocz
(372 m n.p.m)
tel. 41 302 10 48, 664 978 173
www.niestachow.pl
4 trasy zjazdowe o długościach:
– 450 m, różnica poziomów 70 m, średnie nachylenie 15 %
– 430 m, różnica poziomów 65 m, średnie nachylenie 15 %
– 220 m, różnica poziomów 35 m, średnie nachylenie 12 %
– 80 m, różnica poziomów 15 m, średnie nachylenie 10 %
– 100m snow tubing
Stoki oświetlone, naśnieżane, ratrakowane.
Wypożyczalnia sprzętu narciarskiego, bar, parkingi.
Czynny: poniedziałek – piątek w godz. 12.00 – 21.00,
sobota – niedziela w godz. 9.00 – 21.00
TUMLIN
Wyciąg narciarski na Górze Wykieńskiej
(409 m n.p.m.)
Tumlin – Podgród 43b, 26-085 Miedziana Góra
tel. 41 303 49 82, 696 599 849, 696 617 145
www.tumlin-ski.prv.pl
Wyciąg talerzykowy, dł. trasy zjazdowej 500 m, szer. do 43 m, różnica poziomów 95 m, wyciąg
orczykowy, dł. trasy 300 m, szer. 43 m, różnica poziomów 75 m. Sztuczne oświetlenie, naśnieżanie, ratrakowanie.
czynny od godz. 10.00 – 22.00.
TURYSTYKA WODNA
KRYTE PŁYWALNIE
BAĆKOWICE
Kryta pływalnia
Baćkowice 100, 27-552 Baćkowice
tel. 15 86 81 656
www.basen-backowice.tk
BUSKO-ZDRÓJ
Pływalnia Miejska im. S. Komendy
ul. J.W. Grotta 3a, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 378 85 49, fax 41 370 81 99
http://plywalnia.busko.pl
CZARNIECKA GÓRA
Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji – pływalnia
Czarniecka Góra 43, 26-220 Stąporków
tel. 41 374 11 63, fax 41 374 11 62
www.rehabilitacjascr.pl
64
65
JĘDRZEJÓW
KOŃSKIE
Pływalnia miejska
ul. Przypkowskiego 43, 28-300 Jędrzejów
tel. 41 386 52 09
www.plywalniajedrzejow.strefa.pl
Miejska pływalnia
ul. Warszawska 38, 26-200 Końskie
tel. 41 372 90 60
www.basen.umkonskie.pl
KAZIMIERZA WIELKA
MORAWICA
Kazimierski Ośrodek Sportowy
ul. Kościuszki 13, 28-500 Kazimierza Wielka
tel. 41 350 10 20 wew. 114
www.kazimierzakos.pl
Kryta Pływalnia „KORAL” Sp. z o.o.
ul. Szkolna 6, 26-026 Morawica
tel. 41 311 47 02, tel./fax 41 311 47 96 wew. 21
www.morawica.pl , www.koral.kkf.pl
KIELCE
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
Kryta pływalnia „Uroczysko”
ul. Toporowskiego 96 (przy SP nr 27), 25-549 Kielce
tel. 41 362 74 71
www.mosir.kielce.pl
Kryta Pływalnia „Rawszczyzna”
ul. Mickiewicza 32, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 41 265 00 00, fax 41 267 41 03
www.mosir.ostrowiec.pl
Kryta pływalnia „DELFIN”
ul. Krakowska 2, Kielce
tel. 41 366 90 10, 41 366 90 13
www.mosir.kielce.pl
Kryta pływalnia „FOKA”
os. Barwinek 31, Kielce
tel. 41 260 53 52 i 53, fax 41 260 53 51
www.mosir.kielce.pl
Kryta pływalnia „ORKA”
ul. Kujawska 18 (przy SP nr 24), Kielce
tel. 41 342 00 50 i 53
www.mosir.kielce.pl
Kryta pływalnia „NEPTUN”
ul. Ostrowiecka 4a, 27-530 Ożarów
tel./fax 15 861 10 00, 15 839 31 17
www.neptun.ozarow.net
PIŃCZÓW
Pływalnia Miejska „Delfinek”
ul. Siedmiu Źródeł 7, 28-400 Pińczów
tel. 41 357 27 33
www.mosir.pinczow.com.pl
POŁANIEC
Kryta Pływalnia
ul. Jurajska 7 (przy SP nr 25), 25-640 Kielce
tel. 41 368 89 07
Kryta pływalnia „Delfin”
ul. Witosa 1, 28-230 Połaniec
tel. 15 865 11 30
Hotel „La Mar” – Kryta Pływalnia
ul. Sikorskiego 2, 25-414 Kielce
tel. 41 330 22 00, 41 330 23 33
www.hotellamar.pl
SANDOMIERZ
Hotel Kameralny – Kryta Pływalnia
ul. Tarnowska 7, Kielce
tel. 41 348 25 30, fax 41 361 01 07
www.hotelkameralny.com
66
OŻARÓW
Kompleks Basenów Krytych „Błękitna Fala”
ul. Zielna 6, 27-600 Sandomierz
tel. 15 644 67 20 wew. 105 lub 106, fax 15 644 67 21
www.mosir.sandomierz.pl
67
SĘDZISZÓW
WŁOSZCZOWA
Kryta pływalnia OSiR
ul. Dworcowa 20a, 28-340 Sędziszów
tel. 41 381 27 30
www.osir.sedziszow.pl
Kryta pływania NEMO
ul. Wiśniowa 43, 29-100 Włoszczowa
tel. 41 333 51 00, 41 333 51 01, 797 407 695, 797 407 694
www.basen-wloszczowa.pl
SITKÓWKA-NOWINY K. KIELC
Kryta pływalnia „Perła”
ul. Zagrody 67
26-052 Sitkówka-Nowiny k/Kielc
tel. 41 346 52 60, 41 345 96 50,
fax 41 346 52 70
www.perla.maximum.pl
SKARŻYSKO-KAMIENNA
Kryta pływalnia MCSiR ul. Spółdzielcza 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 253 93 50
http://mcsir.skarzysko.pl
BASENY OTWARTE
KIELCE
Basen letni MOSiR
ul. Szczecińska 1
25-345 Kielce
tel. 41 344 07 12
www.mosir.kielce.pl
SOLEC-ZDRÓJ
Hotel Medical SPA „Malinowy Zdrój”
ul. Leśna 7, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 41 370 40 04, 41 370 40 01
www.malinowyzdroj.pl
KĄPIELISKA
STARACHOWICE
Kryta pływalnia
ul. Szkolna 14b, 27-200 Starachowice
tel. 41 274 17 07
http://mcriw.website.pl
Hotel „Senator”
ul. Krywki 18, 27-200 Starachowice
tel. 41 274 03 90
www.h-s.pl
STRAWCZYN
Kryta pływalnia OLIMPIC
ul. Turystyczna 6, Strawczynek, Strawczyn
tel. 41 333 57 97 wew. 200
www.olimpicstrawczyn.pl
68
Informacja o stanie sanitarnym i zagospodarowaniu kąpielisk :
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
ul. Jagiellońska 68, 25–734 Kielce
tel./fax 41 365 54 23
www.wsse-kielce.pl
Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Żytnia l, 25–018 Kielce
tel. 41 344 92 18
POWIAT BUSKI
Kąpieliska zorganizowane:
Radzanów – zalew
Solec-Zdrój: zalew wodny, wypożyczalnia sprzętu
pływającego, boiskowo piłki
69
POWIAT JĘDRZEJOWSKI
POWIAT SANDOMIERSKI
Kąpielisko częściowo zorganizowane:
Bocheniec – zalew rzeki Łososiny
Sędziszów – zalew
Oksa – zalew
Kąpielisko zorganizowane: Koprzywnica – zalew rz. Koprzywianki
Kąpielisko częściowo zorganizowane: Szymanowice Dolne
POWIAT KAZIMIERSKI
Kąpieliska zorganizowane:
Suchedniów – zalew rz. Kamionki
Skarżysko–Rejów – zalew rz. Kamionki
Mostki – zalew rz. Żarnówki
Jaśle – zalew
Bernatka
Kąpielisko częściowo zorganizowane:
Skalbmierz
POWIAT KIELECKI
Kąpieliska zorganizowane:
Bolmin – zalew
Chańcza – zalew rz. Czarnej Staszowskiej
(2 kąpieliska)
Borków – zalew
Szczecno–Wojciechów – zalew
Umer – zalew
Morawica – zalew
Kąpieliska częściowo zorganizowane:
Andrzejówka – zalew rz. Miławki
Borowa Góra – zalew
Cedzyna – zalew rz. Lubrzanki (2 kąpieliska)
Lipowica – zalew
Wilków – zalew
POWIAT KONECKI
Kąpielisko zorganizowane:
Sielpia – zalew rz. Czarnej Koneckiej
Kąpieliska niezorganizowane :
Barycz – zalew rz. Młynkowskiej
Stąporków – zalew rz. Czarnej Koneckiej
POWIAT OPATOWSKI
Kąpielisko częściowo zorganizowane: Zochcinek
POWIAT OSTROWIECKI
Kąpielisko zorganizowane: Ostrowiec Św. – staw Gutwin
POWIAT PIŃCZOWSKI
POWIAT SKARŻYSKI
POWIAT STARACHOWICKI
Kąpieliska zorganizowane:
Starachowice – zalew rz. Lubianki
Starachowice Michałów – zalew Piachy
Kąpielisko częściowo zorganizowane: Brody – zalew
rz. Kamiennej
POWIAT STASZOWSKI
Kąpielisko zorganizowane: Golejów – jezioro Golejowskie
POWIAT WŁOSZCZOWSKI
Kąpieliska niezorganizowane: Chycza – zalew rz. Kwilinki
SPŁYWY KAJAKOWE, TRATWAMI, REJSY
Przedsiębiorstwo Turystyczne „KAJAKIEM.PL”
Anita Górecka
ul. Rakowska 29, 28-300 Jędrzejów
tel./fax 41 386 30 74, 600 288 375
www.kajakiem.pl
Stowarzyszenie DELTA
Spływy kajakowe i tratwami
27-423 Bałtów 55
tel. 41 264 14 20 i 21
www.baltow.info
Kąpielisko zorganizowane: Pińczów – zalew rz. Nidy
Kąpielisko częściowo zorganizowane: Gacki – zalew
70
71
Spływy kajakowe
ul. Pałęki 26, 28-400 Pińczów
tel./fax 41 357 28 11,
600 821 095
www.mosir.pinczow.com.pl
TURYSTYKA KONNA
Spływy kajakowe
Ośrodek Agroturystyczny
„Nasze Rancho – Przystanek Nida”
Nida 91, 26-026 Morawica
tel. 41 241 31 98, 533 585 323
www.przystaneknida.pl
Spływy kajakowe
tel. 668 208 410
www.nida.com.pl
e-mail: [email protected]
Rejsy po Wiśle – kapitan Tadeusz Prokop
ul. Kochanowskiego 10, 27-600 Sandomierz
tel. 603 591 485, 695 185 965
kontakt przez PTTK tel. 15 832 23 05
www.kapitan-prokop.pl
POWIAT BUSKI
Leszek Pośpiech
Kotki-Budy 125, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 353 17 75
Jeździecki Ośrodek Hipoterapii „Rancho”
Wolica 36, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 378 74 67, 509 224 553
Gospodarstwo Agroturystyczne „U Cypisa”
Zagórzany 40, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 41 377 13 82, 604 185 114
www.ucypisa.pl
POWIAT JĘDRZEJOWSKI
Zamek rycerski w Sobkowie
ul. Stanisława Sobka 15, 28-305 Sobków
tel. 41 387 11 36, 509 301 601
www.zameksobkow.pl
Stajnia „GALOP”
ul. Kielecka 134, 28-305 Sobków
tel. 41 387 10 19, 503 311 919
www.stajniasobkow.republika.pl
72
73
KIELCE
Centrum Jeździeckie Stadion Kielce
ul. Kusocińskiego 61a, 25-045 Kielce
tel./fax 41 361 00 07, 606 930 932
www.centrumjezdzieckie.kielce.pl
Ośrodek Rekreacji i Hipoterapii
MAAG
ul. Ściegiennego 207, 25-116 Kielce
tel. 41 348 91 83
www.maagkielce.pl
Stangret
ul. Kusocińskiego 51, 25-045 Kielce
tel. 41 349 25 49, 664 322 039
www.stangret.wkraj.pl
POWIAT KIELECKI
Ośrodek Jazdy Konnej „Amazonka”
Borków 68, 26-021 Daleszyce
tel. 41 317 19 92
www.amazonkaborkow.pl
Leszek Trębacz „Radostowa“
Ciekoty 196, 26-001 Masłów
tel. 41 311 22 64
www.radostowa.agrowczasy.com
„Cichy Zakątek”
Grabowiec 67b, 26-020 Chmielnik
tel. 41 354 91 86
Stajnia Ostoja
Antonielów 41, 26-070 Łopuszno
tel. 500 172 991, 505 989 258
www.stajniaostoja.pl
74
Majątek Ziemski
„Resztówka Sienkiewiczowska”
Oblęgorek 120, 26-067 Strawczyn
tel. 41 303 04 78, 604 577 131
www.oblegorek.eu
Stajnia „ELBARA” – hipoterapia
ul. Turystyczna 15, 26-050 Zagnańsk
tel. 887 634 400
„Za siódmą górą”
ul. Pogodna 10, Zagnańsk-Zachełmie
tel. 41 300 19 30
www.zasiodmagora.dormire.pl
POWIAT KONECKI
Ośrodek Jazdy Konnej i Hipoterapii
Brody 102 k. Sielpi, 26-200 Końskie
tel. 41 372 83 84
Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji
Czarniecka Góra 43, 26-220 Stąporków
tel. 41 374 11 63, fax 41 374 11 62
http://rehabilitacjascr.pl
Stajnia „U Ciepłego” Wojciech Ciepliński
(tylko hodowla)
Piła 78a k. Końskich, 26-200 Końskie
tel. 41 372 26 73
POWIAT PIŃCZOWSKI
Ludowy Klub Jeździecki „Ponidzie”
ul. Armii Ludowej 1, 28-400 Pińczów
tel. 41 357 24 47
POWIAT OSTROWIECKI
Świętokrzyski Klub Jazdy Konnej
Brzezinki 52, 26-001 Masłów
tel. 41 334 45 88, 608 299 110
www.jazdakonna.pl/w/swietok/0003.html
Ośrodek Jazdy Konnej „Kraina Koni”
Bałtów 170a, 27-423 Bałtów
tel. 41 264 14 20, 41 264 14 21, 500 029 904
www.kraina-koni.pl
„Leśne Zacisze”
Lisów-Wygwizdów 6, 26-026 Morawica
tel. 607 627 271
www.lesne-zacisze.net
POWIAT SANDOMIERSKI
Sandomierski Ośrodek Kawaleryjski
Rzeczyca Mokra 110, 27-600 Sandomierz
tel. 691 488 346
75
POWIAT STARACHOWICKI
„Stajnia Pod Dębem”
ul. Podlesie 78, 27-200 Starachowice
tel. 41 373 15 88
www.stajniapoddebem.strefa.pl
REKREACJA
POWIAT STASZOWSKI
Gospodarstwo agroturystyczne
Dorota Włodarczyk „Stajnia Harlejówka”
Wiśniowa Poduchowna 95, 28-200 Staszów
tel. 15 824 19 67, 604 878 772
http://harlejowkaa.prv.pl
KORTY TENISOWE
Mała stadnina koni „Raj”
Małgorzata i Szczepan Suchojadowie
Korytnica 56, 28-225 Szydłów
tel. 601 414 250, 692 246 687
Stadnina Koni Kurozwęki sp. z o.o.
ul. Kościelna 12, Kurozwęki, 28-200 Staszów
tel. 15 866 72 79
http://stadninakoni.com
POWIAT WŁOSZCZOWSKI
Joanna i Leszek Rak
ul. Włoszczowska 8, Czarnca, 29-100 Włoszczowa
tel. 41 394 24 77, 41 394 39 65
Bożena i Marek Bomba – przejażdżki bryczką
Łachów 30, 29-100 Włoszczowa
tel. 41 394 38 79
Janina i Alfred Strychalscy
Rączki 9, 29-120 Kluczewsko
tel. 608 019 106
Iwona i Roman Kłudziak
Łapczyna Wola 4a, 29-120 Kluczewsko
tel. 44 781 48 06, 504 256 760
KIELCE
Centrum Tenisowe „Roko”
ul. Jurajska 1, 25-636 Kielce
tel./fax 41 346 47 30, 504 113 459, 509 669 278
www.tenis.kielce.pl
Politechnika Świętokrzyska
Al. Tysiąclecia PP 7, 25-314 Kielce
tel. 41 342 44 21
Stadion Międzyszkolny
ul. Prosta 57, Kielce
tel. 602 532 824
www.gemik.pl
76
77
BUSKO-ZDRÓJ
NAGŁOWICE
Park Zdrojowy w Busku-Zdroju
Al. Kasztanowa, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 370 31 51
Schronisko – korty tenisowe
ul. Mikołaja Reja 40, 28-362 Nagłowice
tel. 41 381 43 82
Sanatorium „Włókniarz”
ul. Rokosza 1, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 370 70 70
www.wlokniarz.pl
OŻARÓW
Sanatorium „Nida-Zdrój”
ul. Rzewuskiego 9, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 378 24 91
Korty tenisowe
ul. Leśna 2, 27-530 Ożarów
tel. 15 861 17 01, 15 861 17 04
PIŃCZÓW
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Pałęki 26, 28-400 Pinczów
tel. 41 357 20 44
www.mosir.pinczow.com.pl
SANDOMIERZ
MOSiR
ul. Koseły 3a, 27-600 Sandomierz
tel. 15 644 62 56, 15 644 54 98
www.mosir.sandomierz.pl
SKARŻYSKO-KAMIENNA
Kompleks Sportowy przy ZSP nr 1
ul. Sezamkowa 23, 26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 252 56 32
Korty tenisowe
Tereny rekreacyjno-sportowe przy ul. Zielnej „Planty”
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 253 93 50
Hala Sportowa
ul. Kusocińskiego 3, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 378 87 01
KOŃSKIE
Stadion,Koneckie Towarzystwo Tenisowe
ul. Południowa 80, 26-200 Końskie
tel. 41 375 14 56, kom. 668 798 904
78
Korty tenisowe
ul. Paryska, 26-110 Skarżysko-Kamienna
SOLEC-ZDRÓJ
Hotel Medical SPA „Malinowy Zdrój”
ul. Leśna 7, 28-131 Solec-Zdrój
tel./fax 41 370 40 00
www.malinowyzdroj.pl
79
STARACHOWICE
SANDOMIERZ
Miejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku
ul. Krzosa 6, 27-200 Starachowice
tel. 41 274 17 07
http://mcriw.website.pl
Kompleks Basenów Krytych „Błękitna Fala”
ul. Zielna 6, 27-600 Sandomierz
tel.15 644 67 20, fax 15 644 67 21
www.mosir.sandomierz.pl
STYKÓW
SOLEC-ZDRÓJ
Ośrodek Wypoczynkowy
Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Świętokrzyska 125, Styków, 27-230 Brody Iłżeckie
tel. 41 271 63 86
Hotel Medical Spa „Malinowy Zdrój”
ul. Leśna 7, 28-131 Solec-Zdrój
tel./fax 41 370 40 00
www.malinowyzdroj.pl
SUCHEDNIÓW
STARACHOWICE
OSiR
ul. Ogrodowa 11, 26-130 Suchedniów
tel. 41 254 33 51
www.camping140.pl
Hotel „Senator”
ul. Krywki 18, 27-200 Starachowice
tel. 41 274 03 90
www.h-s.pl
KRĘGIELNIE
KIELCE
Kręgielnia „Dyspensa”
Rynek 8, 25-303 Kielce
tel. 41 344 47 37 wew. 24, 695 550 148
www.dyspensa.com.pl
Hotel „La Mar”
ul. Sikorskiego 2, 25-434 Kielce
tel. 41 330 23 33
www.hotellamar.pl
Centrum Rozrywki MK Bowling
Galeria ECHO
ul. Świętokrzyska 20, 25-406 Kielce
tel. 41 240 50 31 – recepcja, rezerwacje torów
www.mkbowling.pl
SPORTY LOTNICZE
Aeroklub Kielecki
ul. Jana Pawła II 9, 26-001 Masłów k. Kielc
tel. 41 311 08 93, fax 41 311 07 06
www.aeroklub.kielce.pl
Szkolenia samolotowe, szybowcowe i spadochronowe
Aeroklub Pińczowski
ul. Legionistów 26, skr. poczt. 28, 28–400 Pińczów
Szkolenie na lotniach, paralotniach i motolotniach.
Aeroklub Regionalny w Pińczowie
ul. Zacisze 7/16, 28-400 Pińczów
tel. 668 409 128
www.arp.pinczow.com
ŚCIANKI WSPINACZKOWE
POŁANIEC
Centrum Kultury i Sztuki
ul. Czarnieckiego 5, 28-230 Połaniec
tel. 15 865 09 17
www.centrum.polaniec.pl
80
„Dom Harcerza”
ul. Pańska 1a, Kielce-Białogon, 25–820 Kielce
tel. 41 345 27 37
www.dhkielce.zhp.pl
81
AGROKLUB – Czterokołowce
Kontrewers 3, 26-080 Mniów
tel. 41 373 84 00, 373 84 10, 601 744 915, 601 075 725
www.czterokolowce.pl
Emeryk
(offroad, maniowry obóz, czterokołowce ATV,
paintball, przejazdy Hum-Vee (Hummer))
ul. Miodowa 3/18a, 25-553 Kielce
tel. 600 521 090
www.emeryk.com
Paintball “SABI”
Korytnica 42, 28-305 Sobków
tel. 512 705 703
www.paintball.jedrzejow.pl
Ścianka wspinaczkowa w Bałtowie
27-423 Bałtów 55
tel. 41 264 12 93, 264 14 20 i 21
www.baltow.info
Ścianka wspinaczkowa w Sandomierzu
Centrum Kultury i Rekreacji
ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz
tel. 15 644 52 28
www.mosir.sandomierz.pl
MOCNE WRAŻENIA
Wytwórnia Wrażeń – Sporty Extremalne
ul. Panoramiczna 5/6, 25-503 Kielce
tel. 606 366 727, 609 648 738, fax 41 366 05 16
www.wytworniawrazen.pl Rollercoaster w Bałtowie
Bałtów 8a, 27-423 Bałtów
tel. 41 264 14 20, 264 14 21
www.baltow.info
K2 Adventure s.c.
ul. Massalskiego 22/35, 25 - 636 Kielce
tel./fax – biuro: 41 361 48 73, Marcin – 607 570 773
www.k2adventure.pl
82
Kielecki Park Linowy
(zjazd tyrolski, „skok Tarzana”, 4 trasy z przeszkodami)
ul. Szczepaniaka (przy hotelu „Leśny Dwór”
tel. 785 460 185, 668 594 935, 507 151 610
www.parklinowykielce.pl
Park Linowy
Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy „Gutwin”
ul. Gościniec, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 785 167 545, 785 488 946
www.mosir.ostrowiec.pl
Park Linowy „Kamrat”
Sielpia (vis à vis OSiR Sielpia ul. Spacerowa 1)
tel. 505 653 941
www.parklinowysielpia.pl
Afor Adventure Park
(park linowy, ścianka wspinaczkowa, paintball)
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Afor
Borków 64, 26-021 Daleszyce
tel. 695 280 051, 661 911 977, 41 317 11 71, fax 41 317 19 20
www.aforadventure.pl
Park Linowy „Ścieżka Tarzana”
Park „Piszczele”, 27-600 Sandomierz
tel. 15 644 62 53, 15 644 67 20
www.mosir.sandomierz.pl
Quady – Joanna i Leszek Rak
ul. Włoszczowska 8, Czarnca, 29-100 Włoszczowa
tel. 41 394 24 77, 41 394 39 65
83
„Crazy Monkeys” – Paintball
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 662 183 422, 660 339 337
www.paintballostrowiec.pl
„Pożeracze marzeń”
ul. Galenowa 7/2, 25-705 Kielce
tel. 691 972 952, 501 190 528
„mX-club” – klub motocrossowy
Radoszki 99 k. Sandomierza
tel. 510 703 173
http://supercrosshill.republika.pl
„Strefa21 – sporty Ekstremalne”
(ruady, buggy, łucznictwo, strzelnica, paintball)
Osiedle Stawki 98, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 606 212 874
www.strefa21.pl
Klub Motorowy PTTK „Na cztery koła”
ul. Sienkiewicza 29, 25-007 Kielce
tel. 607 570 705
www.naczterykola.pl
BAZA NOCLEGOWA
Informacja o skategoryzowanych obiektach noclegowych jest dostępna na stronie:
turystyka.crz.mg.gov.pl/imoh
liczba miejsc noclegowych
apartamenty
pokoje z łazienkami
Internet w pokoju
restauracja
sala konferencyjna
parking,
parking strzeżony,
parking niestrzeżony
udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
basen
sauna
usługi spa, wellness / odnowa biologiczna
kort tenisowy
boisko sportowe
honorowane karty kredytowe
możliwość zakwaterowania zwierząt domowych
Jasnozielonym tłem oznaczono obiekty skategoryzowane***
84
85
POWIAT BUSKI
„Golden-Sun”
ul. Bajkowa 9, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 378 45 71, fax 41 370 19 00 wew. 23
www.goldensun.busko.com.pl
BUSKO-ZDRÓJ
Hotel „Gromada” **
ul. Waryńskiego 10, 28-100 Busko-Zdrój
tel./fax 41 378 30 01 do 4
www.hotelgromada.busko.com.pl
72
25
Cupryjak Barbara
ul. Słowackiego 7, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 378 29 85
1sala na 50 miejsc
14
Hotel „Pod Świerkiem” *
ul. Waryńskiego 38, 28-100 Busko-Zdrój
tel./fax 41 378 28 54, 41 378 14 64
www.hotelura.eu
50
Czech Stanisław
ul. 12-go Stycznia 12, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 378 33 06
20
1/40
Sanatorium i Hotel „Słowacki Spa” ***
ul. 1-go Maja 33, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 378 78 79, 41 370 80 96
www.slowacki.busko.pl
135
2/20-60
Pensjonat „Milenium” ***
ul. Waryńskiego 15, 28-100 Busko-Zdrój
tel./fax 41 378 43 73
www.pensjonatmilenium.pl
21
Pensjonat „Sanato” ***
ul. 1-go Maja 29, 28-100 Busko-Zdrój
tel./fax 41 378 19 48, 41 378 19 51
www.sanato.com.pl
42
Pensjonat „Zamek Dersława” ***
ul. Mickiewicza 18, 28-100 Busko-Zdrój
tel./fax 41 378 85 47, 605 133 041
www.derslaw.busko.com.pl
30
86
Dytkowska Zofia – Willa „Zacisze”
ul. 1-go Maja 25, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 378 26 50
12
Godzwoń Władysław
ul. Słoneczna 2, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 378 43 19
16
Henczel Edward – Willa „Henczel”
ul. Słoneczna 11, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 378 26 25, 605 734 908
www.wypoczywajunas.pl/henczel
28
Klepacz Pelagia
ul. Słoneczna 1, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 378 27 48
35
Kopińska Krystyna
ul. Chopina 4, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 378 22 91
7
87
Kumor Irena – Willa „Ula“
ul. Kusocińskiego 16, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 378 32 11, 514 790 782
13
Mieleniewska Władysława
ul. Kwiatowa 15, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 370 12 45
12
czynne : V – IX
Oszywa Henryk
ul. Chopina 1, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 378 43 68
10
Puchała Wanda
ul. 1-go Maja 8, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 378 25 28
14
Skoczylas Danuta i Zdzisław
ul. 12-go Stycznia 4, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 378 21 36, 662 624 506
21
Stolarek Lucyna
ul. Słoneczna 11a, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 378 29 43
15
Willa „Anna” i „Margaretka”
ul. Słoneczna 9 oraz ul. Bajkowa 12, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 378 35 57
www.straub.tbu.pl
38
Trela Daniela
ul. Słoneczna 6, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 378 40 28
5
Walkiewicz Janina
ul. Słoneczna 7, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 378 21 27
8
Wróblewska Barbara
Dom im. ORP „Ryś”
ul. Kusocińskiego 8, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 378 37 19
www.busko-zdroj.com/rys
19
Zalecka Ewa
(zestawy 2-pokojowe ze wspólną łazienką)
ul. Słoneczna 16, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 378 41 05
10
Willa „Bolesław”
ul. 12-go Stycznia 9, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 378 23 97
16
Willa „Elżbieta”
ul. Kusocińskiego 4, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 378 23 97
7
Willa „Ewa”
ul. Kusocińskiego 4a, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 378 14 73, 600 121 793
www.willaewa.eu
15
Willa „Gosia”
ul. 1 Maja 23a , 28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 378 16 30
www.willa.gosia.prv.pl
90
Willa „Honoratka”
ul. Słoneczna 10, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 378 33 73, www.willahonoratka.tbu.pl
25
88
89
Willa „Maciej”
ul. Słoneczna 15 28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 378 18 77, 604 464 513
http://willamaciej.tbu.pl
25
50
Willa „Marcel”
ul. Słoneczna 23, 28-100 Busko-Zdrój
tel./fax 41 378 37 89, 601 504 704
www.willamarcel.pl
20
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Krystyna”
ul. Krakowska 7, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 41 377 61 45, fax 41 377 69 40, 694 797 038
http://krystyna.solec-zdroj.com
Ośrodek Wypoczynkowo-Kolonijny
ul. Szkolna 2, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 41 377 61 16
15
Willa „Parkowa”
ul. Waryńskiego 4a, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 370 20 83, 604 980 750
www.parkowa.bulok.info
8
30
Pokoje „U Henryka”
ul. Szkolna 12, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 41 377 61 59, 514 855 910
10
Willa „Paulinka”
ul. Bajkowa 6, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 378 29 69
Pokoje gościnne – Cyryl Podsiadło
ul. Krakowska 9, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 41 377 60 53, 41 377 64 82
8
8
Pokoje gościnne – Stanisława Gwóźdź
ul. Słoneczna 9, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 41 377 61 62
SKORZÓW
Zajazd „Panama”
Skorzów 63, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 376 13 12, 41 378 70 98
www.zajazdpanama.pl
10
Pokoje gościnne – Anna Lasak
ul. Szkolna 4, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 41 377 61 85, 606 971 194
50
5
SOLEC-ZDRÓJ
Hotel Medical SPA „Malinowy-Zdrój” ****
ul. Leśna 7, 28-131 Solec-Zdrój
tel./fax 41 370 40 00, 41 370 40 03, fax 41 370 40 02
www.malinowyzdroj.com.pl
90
1/50
59
Willa „Natura”
ul. Chopina 9, 28-100 Busko-Zdrój
tel./fax 41 378 70 56, 41 344 70 69
www.natura.med.pl
203
Pensjonat Uzdrowiskowy SOLANNA ***
ul. Targowa 2, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 41 377 61 80, 609 734 999, fax 41 377 63 19
www.solanna.com.pl
Pokoje gościnne – Marian Rokita
ul. Słoneczna 14, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 41 377 62 50
6
3 sale 30 – 100 osób
91
Pokoje Gościnne – Anna Hernik
ul. Kościuszki 14 a, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 41 377 61 08
4
Pokoje gościnne – Lucjan Swatek
ul. Słoneczna 16, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 41 377 60 94
8
Pokoje gościnne „U Danusi”
ul. Słoneczna 15, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 41 377 61 10
10
Pokoje gościnne „U Cecylii” – Cecylia Sosin
ul. Żeromskiego 10, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 41 379 96 13
10
Pokoje gościnne – Henryk Banaszek
ul. Sienkiewicza 13a, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 41 377 62 61
10
Pokoje gościnne „AGAWA” – Tamara Czerwiec
ul. Kościuszki 6a, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 41 377 60 83, 698 750 359
www.agawasz.republika.pl
9
Pokoje gościnne „MALWA” – Czesława Kamińska
ul. Kościuszki 3b, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 41 377 61 18
10
Pokoje gościnne – Agata Rajczak
ul. 1 Maja 12a, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 41 377 67 04
9
Pokoje gościnne – Emilian Gąsior
ul. Kościuszki 13, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 41 377 60 79
4
92
Pokoje gościnne – Maria Zychowicz
ul. Krakowska 3a, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 41 377 60 63, 606 554 636
2
Pokoje gościnne – Waldemar Korniłowicz
ul. Krakowska 9, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 41 377 64 82
10
Pokoje gościnne „U Eli” – Elżbieta Rączka
ul. Żeromskiego 16, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 41 379 96 20
6
Willa Alina
ul. 1 Maja 5, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 41 377 62 22
10
Willa „Kalina”
ul. Słoneczna 11, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 41 377 65 19, 500 031 078
www.kalina.solec-zdroj.com
10
Willa „Natalia”
ul. Kościuszki 3, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 41 377 61 49
6
STOPNICA
Hotel Mateo**
ul. dr Piotrowskiego 41, 28-130 Stopnica
tel./fax 41 377 94 09
48
1/70
Hotel „Rywa Verci” **
ul. Partyzantów 3, 28-130 Stopnica
tel./fax 41 377 91 11, 601 680 259
www.rywaverci.pl
70
bezprzewodowy
1
93
POWIAT JĘDRZEJOWSKI
JĘDRZEJÓW
BOCHENIEC
Zajazd „Zacisze”
Al. Piłsudskiego 4, 28-300 Jędrzejów
tel. 41 386 18 25, 41 386 30 13
Ośrodek Wypoczynkowy „Ptaszyniec”
Bocheniec 55a, 28-366 Małogoszcz
tel./fax 41 385 52 03, 606 622 804
www.ptaszyniec.com
150
Ośrodek Wypoczynkowy „Wierna”
Bocheniec 55b, 28-366 Małogoszcz
tel. 41 385 53 61, fax 41 385 51 60
www.wierna.oit.pl
200
Uniwersytet Warszawski Świętokrzyska Stacja Naukowa
Bocheniec 55, 28-366 Małogoszcz
tel./fax 41 385 54 65
150
CHYCZA
Ośrodek Wypoczynkowy „Oksa”
Chycza, 29-135 Radków
tel. 41 380 80 70, 500 166 726, 500 166 716
www.oksa.com.pl
150
JARONOWICE
Zajazd „Hubertus”
Jaronowice 123, 28-362 Nagłowice
tel. 41 381 46 96, 606 813 348
www.zajazdhubertus.pl
20
94
60
NAGŁOWICE
Motel „Nagłowice” **
ul. Jana Pawła II 25, 28-362 Nagłowice
tel.41 381 45 79, fax 41 381 45 79
www.noclegi-naglowice.pl
13
1/100
Motel „U Reja” *
ul. Jana Pawła II 27, 28-362 Nagłowice
tel. 41 387 98 88
16
1sala/80
Szkolne Schronisko Młodzieżowe, kat. I
przy Szkole Podstawowej
ul. Mikołaja Reja 40, 28-362 Nagłowice
tel. 41 381 45 82
60
Dworek Mikołaja Reja
ul. Kacpra Walewskiego 7, 28-362 Nagłowice
tel. 41 381 45 70, fax 41 381 49 21
10
SKRONIÓW
Hotel „Lanckorona” *
Skroniów 69c, 28-300 Jędrzejów
tel./fax 41 386 33 18, 603 918 849
www.lanckoronahotel.pl
10
3 sale /120/80/80
95
SOBKÓW
MIASTO KIELCE
Ośrodek Wypoczynkowy „Zamek Rycerski”
ul. Stanisława Sobka 15, 28-305 Sobków
tel./fax 41 387 11 36, 509 301 601
www.zameksobkow.pl
Hotel „Arkadia” *
ul. Urzędnicza 13, 25-729 Kielce
tel./fax 41 345 51 50
www.hotelkielce.pl
50
60
ŚWIĄTNIKI
Hotel „Pałac Koronny” ***
Świątniki 5, 28-330 Wodzisław
tel. 604 623 980, 604 775 839, 606 343 289
www.palackoronny.pl
70
2 sale
POWIAT KAZIMIERSKI
Hotel „Astoria” **
ul. Kościuszki 26, 25-310 Kielce
tel./fax 41 343 22 99, tel. 41 341 56 45
www.hotelastoria.pl
20
Hotel „Bristol” **
ul. Sienkiewicza 21, 25-007 Kielce
tel. 41 368 24 66, 368 24 60, fax 41 366 30 65
www.bristol.kielce.pl
35
KAZIMIERZA WIELKA
„Dworek Niedzieli”
ul. 1-go Maja 13, 28-500 Kazimierza Wielka
tel. 41 352 40 48, 888 449 305
www.dworek.kazimierzawielka.com
Hotel „Citi-Hotel”**
ul. Paderewskiego 4c, 25-017 Kielce
tel. 41 343 51 51, fax 41 345 79 82
www.citipark.pl
69
1 sala / 80
30
Hotel DAL ***
ul. Piotrkowska 12, 25-510 Kielce
tel. 41 336 10 00, 41 336 10 10, fax 41 336 10 20
www.hoteldal.pl
KRAŚNIÓW
Hotel „Zajazd Wiśniewskich”*
Kraśniów 25, 28-520 Opatowiec
tel. 41 351 84 44, fax 41 351 85 03
www.zajazdwisniewskich.com
40
104
1 sala/ 100
PAŚMIECHY
„Grelland”
Paśmiechy 59 koło Wielgusa, 28-500 Kazimierza Wielka
tel. 41 352 51 75, 600 088 285, 888 052 114
www.grelland.pl
30
96
3 sale 100 – 150
Hotel „Elita” **
ul. Równa 4b, 25-016 Kielce
tel. 41 344 22 30, 41 345 41 36 fax 41 344 33 37
www.hotelelita.com.pl
25
1 sala/80
Hotel „Faraon” **
ul. Stara 6, 25-544 Kielce
tel. 41 24 95 300, 506 199 777
www.hotelfaraon.pl
31
97
Hotel „IBIS” **
ul. Warszawska 19, 25-516 Kielce
tel. 41 340 69 00, fax 41 340 69 69
www.ibishotel.com
228
Hotel Kongresowo-Eventowy „Łysogóry” ***
ul. Sienkiewicza 78, 25-501 Kielce
tel. 41 365 50 00, fax 41 365 50 01
www.lysogory.com.pl
2/16
198
9 sal do 1000 osób
Hotel „Kameralny” ***
ul. Tarnowska 7, 25-394 Kielce
tel. 41 348 25 30, fax 41 361 01 07
www.hotelkameralny.com
42
1 sala/ 90
Hotel „Karczówka” **
ul. Karczówkowska 64, 25-713 Kielce
tel. 41 345 66 06, tel./fax 41 366 26 26
www.hotelkarczowka.oit.pl
55
1sala/30
Hotel „Kongresowy” ***
Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce
tel. 41 332 63 93, 41 332 63 60
fax 41 332 64 40
www.hotelkongresowy.pl
61
Hotel „Maraton” **
ul. Boczna 15, 25-043 Kielce
tel. 41 362 91 16, fax 41 361 42 58
www.mosir.kielce.pl
7 sal / 300/110/80 i 4 sale od 4 do 40 osób
Hotel „La Mar” ***
ul. Sikorskiego 2, 25-414 Kielce
tel. 41 330 22 00, fax 41 330 23 00,
kręgielnia/basen, tel. 41 330 23 33
www.hotellamar.pl
64
4 sale / 80 / 150 od 2 do 40 osób
3 sale / 50 / 50 / 120 osób
50
2 sale / 60 / 20
Hotel „Qubus” ****
ul. Składowa 2, 25-505 Kielce
tel. 41 243 81 00, fax 41 243 82 00
www.qubushotel.com
1 sala / 70
Hotel „Stadion” **
ul. ks. P. Ściegiennego 8, 25-033 Kielce
tel./fax 41 368 77 15
www.mosir.kielce.pl
52
98
1 sala / 60
Hotel „Pod Złotą Różą” ***
Pl. Moniuszki 7, 25-334 Kielce
tel. 41 341 50 02, fax 41 343 78 81
www.zlotaroza.pl
162
Hotel „Leśny Dwór” **
ul. Szczepaniaka 40, 25-043 Kielce
tel. 41 362 10 88, fax 41 362 18 56
www.lesnydwor.com.pl
64
60
1 sala / 40
99
Hotel „Śródmiejski” **
ul. Wesoła 5, 25-305 Kielce
tel. 41 344 15 07, 791 601 079, fax 41 344 16 96
www.hotelsrodmiejski.pl
38
65
Hotel „Tara” ***
ul. Kościuszki 24, 25-310 Kielce
tel. 41 344 25 10, fax 41 344 74 25
www.tara.kielce.pl
32
1sala/50
44
16
175
3 sale/ 24/36/114
Hotel Wena’s *
ul. Zakładowa 9, 25-655 Kielce
tel. 41 335 00 80, fax 41 335 00 88
www.hotelwena.pl
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Karczówka
Klasztor 1, 25-602 Kielce
tel. 41 345 05 38, 602 392 222
www.karczowka.pl
50
1 sala/80
Hotel „Willa Magnat”**
ul. Wróblewskiego 3, 25-369 Kielce
tel. 41 361 26 20, 41 361 34 93
www.willamagnat.eu
26
Turystyczne Schronisko Młodzieżowe
„Dom Harcerza”
ul. Pańska 1a, Kielce-Białogon, 25-820 Kielce
tel. 41 345 27 37
www.dhkielce.zhp.pl
Apartament „Centrum”
ul. Wesoła 3, 25-305 Kielce
tel. 41 344 61 53, 691 222 888
www.noclegikielce.eu
Hotel „Tęczowy Młyn” ***
ul. Zakładowa 4, 25-670 Kielce
tel. 41 335 21 00
www.teczowy.com
36
Szkolne Schronisko Młodzieżowe
„Wędrownik”, kat. I
ul. Szymanowskiego 5 (SP 28), 25-361 Kielce
tel./fax 41 342 37 35
www.ssm-wedrownik.com.pl
2 sale/250/45
„Hala Sportowa” MOSiR
ul. Krakowska 72, 25-701 Kielce
tel./fax 41 366 00 32, 41 346 14 95
www.mosir.kielce.pl
37
„Hellada”
ul. Klonowa 49, 25-553 Kielce
tel. 41 332 81 00, fax 41 332 81 31
www.hellada.kielce.pl
25
INCOM – pokoje gościnne
ul. Jagiellońska 9, 25-613 Kielce
tel. 41 366 06 46, 886 608 799
www.hotelikincom.yoyo.pl
Hotel „365” (promesa ***)
ul. Kusocińskiego 1, 25-045 Kielce
tel. 41 361 55 35
www.hotel-365.pl
55
100
1 sala/80
50
101
Kwatera prywatna
ul. Warszawska 191B, 25-534 Kielce
tel. 41 331 58 27
15
Kwatery prywatne
ul. 1-go Maja 155a, 25-655 Kielce
tel. 41 345 47 25
18
Noclegi „Etap”
ul. Skrajna 3, 25-650 Kielce
tel. 41 345 71 62, 607 250 024
20
Noclegi – Restauracja „Wójcik”
ul. Ściegiennego 337, 25-900 Kielce
tel. 41 361 03 92, fax 41 361 33 77
www.zajazd-wojcik.kielce.pl
13
Noclegi „ROADWAY”
ul. Prosta 45, 25-385 Kielce
tel. 41 362 62 14, 604 603 607, 660 776 773
www.roadway.kielce.pl
6
Pokoje gościnne „Belka”
ul. Chodkiewicza 33, 25-122 Kielce
tel. 41 368 78 18, 504 059 655
18
Pokoje gościnne „Gosia”
ul. Emilii Plater 27, 25-111 Kielce
tel. 502 228 519
4
Pokoje gościnne Bogusław Kabała
ul. Tarasowa 19, 25-828 Kielce
tel. 41 345 93 70, 505 051 835
10
Pokoje gościnne Renata i Bogdan Bębacz
ul. Berberysowa 9, 25-224 Kielce
tel. 41 368 73 15
17
Pokoje gościnne „Jaga”
ul. Wybraniecka 26, 25-121 Kielce
tel./fax 41 361 79 76, 502 248 840
www.noclegi-kielce.com.pl
15
Pokoje gościnne „Pałacyk Zielińskiego”
ul. Zamkowa 5, 25-009 Kielce
tel. 41 368 20 53 i 54
www.palacykzielinskiego.pl
4
Pokoje Noclegowe (ZUGA – SHL)
ul. Zagnańska 27, 25-953 Kielce
tel. 41 345 39 16, fax 41 363 15 42
www.zuga.civ.pl
10
Pokój gościnny w Muzeum Narodowym
pl. Zamkowy 1, 25-010 Kielce
tel. 41 344 40 14 wew. 203 (w godz. 8.00 – 15.00)
www.mnki.pl
2
„Stangret”
ul. Kusocińskiego 51, 25-045 Kielce
tel. 41 349 25 39, fax 41 349 25 38
http://stangret.wkraj.pl
20
„Stella”
ul. Krakowska 374, 25-801 Kielce
tel./fax 41 346 51 64
90
„STEO DOM” – kwatery prywatne
ul. Batorego 76, 25-132 Kielce
tel. 41 361 15 04
www.steo.pl
6
102
103
„Villa-Romano“
ul. Kordeckiego 104, 25-137 Kielce
tel. 41 362 92 51, 603 375 123, 503 168 139
www.villa-romano.eu
15
Zajazd „Dyminy”
ul. Ściegiennego 264, 25-116 Kielce
tel. 41 361 87 03, 509 206 740, 508 393 496
www.zajazddyminy.pl
35
Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych
(dni wolne od nauki szkolnej)
ul. Jagiellońska 30, 25-608 Kielce
tel./fax 41 366 18 67
www.zpsw.kielce.com.pl
200
POWIAT KIELECKI
BILCZA
Noclegi „Bilcza”
ul. Ściegiennego 120, Bilcza
tel. 41 31 17 059, 607 950 830
www.hotelikbilcza.com
BODZENTYN
Noclegi – P.H.U. Koziołek
ul. Suchedniowska 19 b, 26-010 Bodzentyn
tel. 41 311 51 10, 41 311 51 09
8
Powiatowe Schronisko Młodzieżowe, Filia nr 1
ul. Wolności 1a (Internat LO), 26-010 Bodzentyn
tel. 41 311 61 91, 665 533 961
www.ssm.strefa.pl
Apartament (4-pokojowy)
Plac Żwirki 1, 26-010 Bodzentyn
tel. 607 577 860
www.zlotykon.pl/pokoje-bodzentyn-lysica-swieta-katarzyna
8
BORKÓW
Ośrodek Jazdy Konnej „Amazonka”
Borków 68, 26-021 Daleszyce
tel. 41 317 19 92, fax 41 317 19 88
www.amazonkaborkow.pl
16
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „AFOR”
Borków 64, 26-021 Daleszyce
tel. 41 317 11 71, 41 317 11 17, fax 41 317 19 20
www.afor.pl
76
Ośrodek Wypoczynkowy „Uroczysko”
Borków, 26-021 Daleszyce
tel./fax 41 317 19 22, 606 442 256
e-mail: [email protected]
150
BRUDZÓW
Hotel „Eliot” **
Brudzów 105 a, 26-026 Morawica
tel. 41 311 43 61, 41 301 44 01
www.eliot.pl
50
1sala/70
letni
CEDZYNA
Hotel „Echo” ***
Cedzyna 44b, 25-900 Kielce
tel./fax 41 302 21 08, 41 344 74 69, 41 302 21 07
www.hotelecho.oit.pl
93
2 sale/ 250 / 30
50
104
105
Hotel „Gromada” ***
Cedzyna k. Kielc, 25-900 Kielce
tel./fax 41 302 21 11, 41 368 24 99, 41 368 25 00
www.gromada.pl
140
5 sal/ 200 / 120 / 60 / 20 / 20
5 sal/ 200 / 80 / 40 / 40 / 20
250
Zajazd „Pod Srebrną Górą”
Pl. 2 Czerwca 28, 26-060 Chęciny
tel. 41 315 10 09, 664 763 281
www.zajazd-checiny.pl
Gościniec „Cedzyna”
Cedzyna 86, 25-900 Kielce
tel. 41 302 22 14, 602 736 475
www.kielce_tanienoclegi.republika.pl
60
10
CHAŃCZA
Hotel Tawerna „Marine State” **
Chańcza 140, 26-035 Chańcza
tel. 41 312 46 37, fax 41 353 52 82, 517 117 494
www.celinka.marinestate.pl
35
5
Pole Biwakowe „Pod Zamkiem”
przy parkingu przy Górze Zamkowej
ul. Jędrzejowska, 26-060 Chęciny
tel. 41 315 12 57, 604 214 778
Hotel „Uroczysko” ***
Cedzyna 44D k. Kielce, 25-900 Kielce
tel./fax 41 368 11 16, 41 302 19 26
www.hotel-uroczysko.com.pl
220
Apartament z widokiem na zamek
al. Partyzantów 6/8, 26-060 Chęciny
tel. 41 315 30 20, fax 41 315 21 68
lato
1 sala/ 140
Ośrodek Wypoczynkowy „Chańcza”
domki letniskowe i pole namiotowe
Chańcza, 28-200 Staszów
tel. 41 354 06 08, 502 321 489
www.chanczadomki.pl
64
Zespół Domków „Chańcza“
Chańcza 123, 26-035 Raków
tel. 889 304 280
www.swietokrzyskie.pl/domki-chancza
12d/60
CHĘCINY
Zajazd „Raj”
ul. Dobrzączka, 26-060 Chęciny
tel. 41 346 51 27
http://checiny.obitur.pl
26
CIEKOTY
Pokoje Gościnne & Drink Bar „Pstrąg”
Czesław Majcherczyk
Ciekoty 67, 26-001 Masłów
tel. 41 311 17 11, 41 311 20 76, 508 229 056
www.ciekoty.wczasywpolsce.pl
15
DĄBROWA
Odyssey ClubHotel Wellness & SPA*****
Dąbrowa 3, 26-001 Masłów,
tel. 41 317 44 44, 509 901 455, fax 41 317 44 02
www.hotelodyssey.pl
81
2 sale
Powiatowe Schronisko Młodzieżowe, kat. II
ul. Białego Zagłębia l (Internat ZSP), 26-060 Chęciny
tel./fax 41 315 26 54
www.ssm.strefa.pl
180
106
107
„Ambara’s” Club
Dąbrowa 351a, 26-001 Masłów
tel./fax 41 362 72 53
http://ambaras.eu
20
„Dąbrowa”
Dąbrowa 316c, 25-001 Masłów
tel./fax 41 362 39 40, 602 359 956
www.hotelik.noclegiw.pl
32
GÓRNO
Motel Górno *
Górno 136, 26-008 Górno
tel./fax 41 302 39 42
http://www.rolmet.pl/gorno.html
31
Motel Stacja Paliw BP **
Górno-Parcele 3a, 26-008 Górno
tel. 41 302 43 10
www.motelgorno.eu
20
Zajazd „Biały Kruk”
Górno 1, 26-008 Górno
tel. 41 302 40 18, 692 448 119
www.bialykruk-gorno.pl
11
HUTA SZKLANA
Ośrodek Wypoczynkowy „Jodłowy Dwór”
Huta Szklana 34, 26-004 Bieliny
tel. 41 302 50 28, fax 41 302 61 46, 660 438 417
www.jodlowydwor.com.pl
130
KORZECKO
Pokoje noclegowe „Okrąglak” Wioletta Bielas
Korzecko 88b, 26-060 Chęciny
tel. 603 820 003
www.okraglak.wczasywpolsce.pl
12
ŁAGÓW
Powiatowe Schronisko Młodzieżowe, Filia nr 2, kat. II
ul. Zapłotnia la, 26-025 Łagów
tel./fax 41 307 41 04
www.ssm.strefa.pl
50
ŁOPUSZNO
Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy
ul. Włoszczowska 40, 26-070 Łopuszno
tel. 41 391 40 10, 662 002 757
http://lopuszno.pl
38
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Markiz
ul. Konecka 7 a, 26-070 Łopuszno
tel. 41 391 42 74, 604 500 661
32
MASŁÓW
Lwi Dwór
ul. Leśna 38, 26-001 Masłów I k./Kielc
tel. 41 301 13 88
www.lwidwor.pl
26
MĄCHOCICE
Hotel „Ameliówka” **
Oraz pawilony turystyczne – 100 miejsc
Mąchocice Kapitulne 176, 26-001 Masłów
tel. 41 311 07 97, fax 41 311 07 98
www.ameliowka.pl
83 + 100
108
3 sale/ 220/180 / 80
109
Hotel „Przedwiośnie” **
Mąchocice Kapitulne 178, 26-001 Masłów
tel. 41 311 17 92 do 94, fax 41 311 17 95
www.hotelprzedwiosnie.pl
156
5 sal / 250 / 70 / 70 / 60 / 20
Powiatowe Schronisko Młodzieżowe, Filia nr 3, kat. I
Mąchocice Scholasteria 56, 26-001 Masłów
tel. 41 311 11 04, 41 311 11 05, fax 41 311 10 64
www.ssm.strefa.pl
Powiatowe Schronisko Młodzieżowe „Pod Pielgrzymem”, Filia nr 4, kat. II
ul. Świętokrzyska 61, 26-006 Nowa Słupia
tel./fax 41 317 70 16, 798 607 975
www.ssm.strefa.pl
56
Stacja Turystyczna
ul. Świętokrzyska 3, 26-006 Nowa Słupia
tel. 41 317 70 04
12
Wynajem pokoi gościnnych NORD
ul. Kielecka – Stacja Paliw Orlen, 26-006 Nowa Słupia
tel. 41 317 76 46, 661 991 400
www.nord.wczasywpolsce.pl
52
MIEDZIANA GÓRA
Kemping nr 115. Ośrodek Sportowo-Turystyczny „Moto Raj” *
26-085 Miedziana Góra
tel. 41 303 16 60, fax 41 303 49 49
www.automobilklub.kielce.pl
600
Motel „TOR KIELCE” **
ul. Wykień 95, Ćmińsk Kościelny, 26-085 Miedziana Góra
tel. 41 303 16 60, fax 41 303 49 49
www.automobilklub.kielce.pl
36
NOWA SŁUPIA
1sala/50
Hotel „Miedziana Góra”***
ul. Świętokrzyska 89, Ćmińsk, 26-085 Miedziana Góra
tel. 41 303 46 90
www.hotelmiedzianagora.pl 7
„Dom Noclegowy“ Wiesława Miszczuk
Rynek 1, 26-006 Nowa Słupia
tel. 41 317 70 93
www.noclegi-miszczuk.pl
50
PIERZCHNICA
Dom Opieki Rodzinnej – noclegi
ul. Kardynała Wyszyńskiego 2, 26-015 Pierzchnica
tel. 41 353 86 28
www.dor.com.pl
45
PIOTRÓW ZAGOŚCINIEC
MORAWICA
Noclegi „Dam-Mam”
ul. Spacerowa 1a oraz ul. Kielecka 3, 26-026 Morawica
tel. 41 311 41 11, 601 471 322
Zajazd „Dla Ciebie”
Piotrów Zagościniec 26a, 26-025 Łagów
tel./fax 41 307 42 08
6
72 + 50
110
111
PODZAMCZE CHĘCIŃSKIE
ŚWIĘTA KATARZYNA
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
Podzamcze Chęcińskie 46, 26-060 Chęciny
tel. 41 315 10 72, 41 315 30 30
www.mowpodzamcze.com.pl
Ośrodek Wypoczynkowy PTTK „Jodełka”
ul. Kielecka 3, Święta Katarzyna, 26-010 Bodzentyn
tel. 41 311 21 11, fax 41 311 21 12
www.hoteljodelka.pl
50
RUDKI k. NOWEJ SŁUPI
Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe „Gołoborze”
ul. Górnicza 3, 26-007 Rudki / k. Nowej Słupi
tel./fax 41 317 74 83
www.goloborze.pl
140
Noclegi „U Jana”
ul. Kolejowa 2, 26-007 Rudki
tel. 41 317 83 07, 505 655 823
60
SITKÓWKA-NOWINY
Szkolne Schronisko Młodzieżowe PTSM „Ventus”, kat. I
ul. Gimnazjalna 1A, 26-052 Sitkówka-Nowiny
tel./ fax41 345 95 22
www.ventus.noclegiw.pl
60
STRAWCZYN
Szkolne Schronisko Młodzieżowe PTSM, kat. II
ul. Żeromskiego 9 (SP), 26-067 Strawczyn
tel. 41 303 80 12, 41 303 80
40
95
Zajazd „Baba Jaga”
ul. Kielecka 18, Święta Katarzyna, 26-010 Bodzentyn
tel./fax 41 311 22 26
www.babajaga.hg.pl
70
Gościniec „Pod Lasem”
ul. Świętokrzyska 4, Święta Katarzyna, 26-010 Bodzentyn
tel. 41 311 21 70
www.gosciniecpodlasem.republika.pl
15
Pokoje noclegowe
ul. Kielecka 9, Święta Katarzyna, 26-010 Bodzentyn
tel. 41 311 22 31
www.matysek.wczasywposlce.pl
8
Stacja Turystyczna „Pod Dębem”
Święta Katarzyna, ul. Kielecka 25a, 26-010 Bodzentyn
tel. 41 311 21 13
www.swietakatarzyna.pl
50
TUMLIN
Hotel „Pod Jaskółką” **
ul. Sosnowa 56, Tumlin-Osowa, 26-050 Zagnańsk
tel./fax 41 300 30 58, 501 684 422
www.podjaskolka.pl
64
SUKÓW
Hotel „Korbowa Koliba” **
Suków 196, 26-021 Daleszyce
tel./fax 41 307 30 37, tel. 41 307 38 58, 666 818 170
www.korbowakoliba.pl
26
112
1/50
WOLA KOPCOWA
Leśna Biesiada
ul. Kopcówki 3, Wola Kopcowa, 26-001 Masłów
tel. 502 071 691, www.lesnabiesiada.pl
15
113
WÓLKA MILANOWSKA
CZARNIECKA GÓRA
Centrum Edukacyjne
Wólka Milanowska, 26-006 Nowa Słupia
tel./fax 41 317 70 64
www.centrum.scdn.pl
Dom Wypoczynkowy „Oksana”
Czarniecka Góra 61, 26-220 Stąporków
tel. 41 374 27 49, 888 829 208
72
Ośrodek Wypoczynkowy „Zosieńka”
Czarniecka Góra 58, 26-220 Stąporków
tel. 41 374 14 31, 604 209 803
ZAGNAŃSK
Gościniec „Świętokrzyski”
ul. Bartkowe Wzgórze 19, 26-050 Zagnańsk
tel. 41 300 10 30
www.bartkowe.com
25
56
FAŁKÓW
Zajazd “Podzamcze”
ul. Spacerowa 2a, 26-260 Fałków
tel. 44 787 36 02, 507 110 670
www.zajazd-podzamcze.pl
ZGÓRSKO
Hotel „Magnolia”***
Zgórsko 90A, 26-052 Sitkówka-Nowiny
tel./fax 41 366 79 12, 41 345 98 06
www.hotelmagnolia.pl
34
1 sala/ 80
Motel „Nowiny” *
ul. Zagrody 25a, 26-052 Sitkówka-Nowiny
tel. 41 346 52 57, 694 423 999
www.motelnowiny.pl
15
20
1/60
POWIAT KONECKI
31
GOWARCZÓW
Pokoje noclegowe „Reneta” – stacja paliw
ul. Warszawska 47, 26-225 Gowarczów
tel. 506 180 301, 660 692 202
8
Hotel „Dworek Korytków” **
Korytków 57, 26-225 Gowarczów
tel. 48 672 41 31, 698 448 653
www.dworekkorytkow.pl
32
1 na 100 osób, mini konferencja 10 – 15 osób.
.
.
.
CZARNA
Dom Pielgrzyma
Sanktuarium Matki Bożej Czarneckiej
Czarna 57, 26-220 Stąporków
tel. 41 374 14 27
60
KOŃSKIE
Hotel „Łuczyński” *
ul. Warszawska 24, 26-200 Końskie
tel. 41 372 29 68, fax 41 375 37 50
www.hotelluczynski.pl
60
114
115
Motel ORLEN ***
ul. Warszawska 49A, 26-200 Końskie
tel. 41 375 60 85, 603 380 812
www.motelorlen.pl
36
1 sala/ 200
MODLISZEWICE
Hotel *
ul. Piotrkowska 30, Modliszewice, 26-200 Końskie
tel. 41 372 87 91, fax 41 372 34 86
www.sodr.pl
60
3sale/ 100/ 50/30
1 sala/50
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Domki kempingowe
Sielpia, ul. Spacerowa 1, 26-200 Końskie
tel. 41 372 02 22, tel./fax 41 372 05 02
1 sala/ 70
Ośrodek Sportu i Rekreacji II
Sielpia, ul. Spacerowa 12/13, 26-200 Końskie
tel./fax 41 372 02 22
www.sielpia.pl
200
65
Ośrodek Wypoczynkowy „Camargo”
Sielpia, ul. Dorzeczna 35, 26-200 Końskie
tel.41 372 02 90, 41 372 55 79
68
1 sala/100
Hotel „Energetyk” Sp z o.o. **
Kemping “Energetyk” **
(domki campingowe od kwietnia do października)
Sielpia, ul. Staszica 10 – 12, 26-200 Końskie
tel. 41 372 02 67, fax 41 372 01 22
www.hotelenergetyk.pl
136 15d/45
Ośrodek Wypoczynkowy „Belferek”
Sielpia, ul. Spacerowa 15, 26-200 Końskie
tel. 41 372 02 81
Ośrodek Wypoczynkowy „Kaprys”
Sielpia, ul. Relaksowa 9, 26-200 Końskie
tel. 41 372 46 12, 694 276 969, czynny: V – IX
www.kapryssielpia.pl
Hotel Eljot **
Sielpia, ul. Staszica 13, 26-200 Końskie
tel. 41 372 02 83
www.hotelsielpia.pl
49 i 200
80
71
SIELPIA
40
Ośrodek Wypoczynkowy „Bartek”
czynny: V-IX
Sielpia, ul. Staszica l1, 26-200 Końskie
tel. 41 372 02 68
www.sielpiawczasy.pl
Ośrodek Wypoczynkowy „Kasia”
Sielpia, ul. Spółdzielcza 23, 26-200 Końskie
tel. 41 372 02 69
www.kasia-sielpia.pl
86
Ośrodek Wypoczynkowy „Łucznik” Geltex s.c.
Sielpia, ul. Spacerowa 11, skr. pocz. 60, 26-200 Końskie
tel./fax 41 372 02 96, 608 503 886, 608 503 863
www.sielpia.com
180
Ośrodek Wypoczynkowy „Morena”
Sielpia, ul. Staszica 15, 26-200 Końskie
tel. 41 372 02 28, 604 461 435
www.morena-sielpia.com.pl
150
Ośrodek Wypoczynkowy „Oaza”
Sielpia, ul. Staszica 14, 26-200 Końskie
tel. 41 372 02 27
www.oazasielpia.za.pl
140
116
117
Ośrodek Wypoczynkowy „Puchacz”
Sielpia, ul. Wjazdowa 26, 26-200 Końskie
tel. 693 778 033
www.owpuchacz.republika.pl
35
Ośrodek Wypoczynkowy „Regent”
Sielpia, ul. Dorzeczna 10, 26-200 Końskie
tel. 502 614 642
www.edytak.ulotka.org
20
Ośrodek Wypoczynkowy „Relax” s.c.
Sielpia, ul. Relaksowa 11, 26-200 Końskie
tel./fax 41 372 02 86, www.relax.shl.pl
100
Ośrodek Wypoczynkowy „Sosenka”
Sielpia, ul. Turystyczna 2, 26-200 Końskie
tel. 41 372 02 15, 600 288 182
www.sosenka.up.pl
48
Ośrodek Wypoczynkowy „Stokrotka”
Sielpia, ul. Staszica 8, 26-200 Końskie
tel. 41 372 02 87, 513 019 111
www.sielpia.net.pl
39
Ośrodek Wypoczynkowy ZAFAMA
Sielpia, ul. Wjazdowa 25, 26-200 Końskie
tel. 692 028 023
40
Ośrodek Wypoczynkowy „Żuczek”
Sielpia, ul. Turystyczna 4, 26-200 Końskie
tel. 694 396 857, 663 571 264
http://zuczek.prf.pl
30
Ośrodek Wczasowy PKE SA Elektrowni Łagisza
Sielpia, ul. Relaksowa 7, 26-200 Końskie
tel. 41 372 02 14, 600 788 180
www.lagisza.pke.pl/sielpia
Ośrodek Wypoczynkowy „Foton”
Sielpia, ul. Wjazdowa 27, 26-200 Końskie
tel. 501 491 299
Ośrodek Wypoczynkowy „Bartos”
Sielpia, ul. Spółdzielcza 33, 26-200 Końskie
tel. 609 654 555
Ośrodek Wypoczynkowy „Próchnik” S.A.
Sielpia, ul. Spółdzielcza 32, 26-200 Końskie
tel. 604 697 863
48
Ośrodek Wypoczynkowy „Voyager”
Sielpia, ul. Relaksowa 8, 26-200 Końskie
tel. 663 740 280, 607 643 160
www.sielpia.cba.pl
39
Wynajem domków „Leśniczanka”
Sielpia, ul. Relaksowa 8, 26-200 Końskie
tel. 604 580 077
45
Zakład Gastronomiczny i Noclegi „Kasia”
Sielpia, ul. Dorzeczna 1, 26-200 Końskie
tel. 41 372 01 45
www.zgkasia.pl
49
RUDA MALENIECKA
Motel „Huzar” *
Koliszowy 109B, 26-242 Ruda Maleniecka
tel. 44 633 09 32, 509 434 130
fax: 44 633 27 13
19
Motel „Kamyk” **
Ruda Maleniecka 118, 26-242 Ruda Maleniecka
tel. 41 373 10 50, 513 696 509
www.hotel-kamyk.pl
28
32
118
119
STĄPORKÓW
WYSZMONTÓW
Ośrodek Szkoleniowy Henkel Polska Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 132 b, 26-220 Stąporków
tel. 41 374 24 59, fax 41 374 32 02
Noclegi
Wyszmontów 124a, 27-530 Ożarów
tel./fax 15 861 00 52
10
32
POWIAT OPATOWSKI
POWIAT OSTROWIECKI
ĆMIELÓW
JACENTÓW
Hotel „Magnat” *
Jacentów 117 k. Opatowa, 27-580 Sadowie
tel. 15 869 26 99, fax 15 869 23 14
www.hotel-magnat.prv.pl
150
Pokoje noclegowe ZSM „Zakładów Porcelany Ćmielów”
ul. Zacisze 18, 27-440 Ćmielów
tel. 15 861 22 92
31
2 sale/500/60
otwarty
OPATÓW
Szkolne Schronisko Młodzieżowe, kat. II
ul. Słowackiego 56c (Internat ZSP), 27-500 Opatów
tel. 15 868 21 99
JĘDRZEJÓW K. OSTROWCA
Hotel „Panorama” ***
Jędrzejów 84A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel./fax 41 265 40 37
www.panorama-hotel.pl
76
2 sale/120/30
38
Noclegi „Amigo”
ul. Szpitalna 1, 27-500 Opatów
tel. 15 868 38 40
28
OŻARÓW
Noclegi „Zacisze”
Os. Wzgórze 57a, 27-530 Ożarów
tel. 15 861 07 11
16
NIETULISKO
Szkolne Schronisko Młodzieżowe
Nietulisko Duże 30 (Szkoła Podstawowa), 27-222 Kunów
tel. 41 261 11 05
czynne: lipiec – sierpień
40
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
Hotel „Gromada” ***
Al. 3 Maja 13, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 41 265 42 22, fax 41 265 44 08
www.gromada.pl
207
120
4 sale / 300 / 100 / 80 / 60
121
Hotel „Pałac Tarnowskich” ***
ul. Kuźnia 54, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel./fax 41 266 12 34, 41 266 18 66
www.palac.tara.kielce.pl
68
1 sala/ 200
Hotel „Pod parowozem” **
ul. Kolejowa 3, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 41 265 59 90
www.hotel.ostrowiec.com.pl
23
Hotel RED ***
ul. Kuźnia 75, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 41 266 61 21
www.hotelred.pl
RUDKA
Motel „Przystań” *
Rudka 4, 27-415 Kunów
tel. 605 048 133, 603 790 114
20
1sala/100
SUDÓŁ
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Leśne Kąty”
Sudół 3, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 41 263 03 77, fax 41 266 13 74
www.oswlesnekaty.pl
80
50
Pensjonat „Wichrowe Wzgórze” *
ul. Opatowska 126, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel./fax 41 265 21 51, 601 495 451
www.wichrowewzgorze.eu
21
„Victoria”
ul. Opatowska 41, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 41 265 30 55
www.motel-victoria.pl
70
Zajazd „Pod Różą”
ul. Bałtowska 289, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel./fax 41 262 15 01, 508 104 044
www.podroza.com
48
Bursa szkolna
os. Słoneczne 48, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel./fax 41 247 61 49
www.bursaostrowiec.republika.pl
186
SZEWNA
Noclegi
ul. Armii Krajowej 22, Szewna, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 41 248 42 87, 601 077 991
www.wichrowewzgorze.eu
16
POWIAT PIŃCZOWSKI
GACKI
Camping Loch Ness Pole namiotowe
Gacki, 28-400 Pińczów
tel. 604 147 334
www.campinglochness.blog.onet.pl
2d/6
200
KRZYŻANOWICE
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Zacisze”
Krzyżanowice Dolne13, 28-400 Pińczów
tel./fax 41 357 18 82, 41 357 17 50
www.oswzacisze.pl
65
122
123
PIŃCZÓW
SANDOMIERZ
Dom Wycieczkowy, MOSiR kat. III
ul. Pałęki 26, 28-400 Pińczów
tel. 41 357 20 44, fax 41 357 28 11
www.mosir.pinczow.com.pl
Dom Wycieczkowy „Winnica”, kat. III
Mały Rynek 2, 27-600 Sandomierz
tel. 15 832 31 30, 15 832 35 91
120
Bursa szkolna przy Liceum Ogólnokształcącym
ul. Żwirki i Wigury 40, 28-400 Pińczów
tel. 41 357 35 75
98
Ośrodek Wypoczynkowy „Pałac”
Czyżów Szlachecki 17, 27-630 Zawichost
tel./fax 15 835 51 45
www.hotel-czyzow.pl
50
Centrum Konferencyjno – Biznesowe „Dwór Dwikozy” (promesa ***)
ul. Spółdzielcza 12, 27-620 Dwikozy
tel. 15 83 444 36
www.dwordwikozy.pl
27
49
2 sale 250/200
1 sala/ 50
Hotel Korona***
ul. Słowackiego 6 , 27-600 Sandomierz
tel.: 15 834 44 28
www.hotelkorona.eu/
30
DWIKOZY
Zajazd „Sandomierski”
Lenarczyce 129, 27-641 Obrazów
tel. 15 641 61 31, 694 731 918
www.zajazd-sandomierski.pl
2 sale/ 100 / 40
Hotel „Grodzki” **
ul. Mickiewicza 38, 27-600 Sandomierz
tel. 15 832 24 23, 15 832 28 22, fax 15 832 27 45
www.hotelgrodzki.pl
CZYŻÓW SZLACHECKI
LENARCZYCE
Hotel „Basztowy” ***
Pl. Ks. J. Poniatowskiego 2, 27-600 Sandomierz
tel. 15 833 34 50, fax 15 833 34 70
www.hotelbasztowy.pl
57
POWIAT SANDOMIERSKI
46
30
2 / 50/ 30
Hotel „Pod Ciżemką” ***
ul. Rynek 27, 27-600 Sandomierz
tel. 15 832 05 50, 15 832 05 51, fax 15 832 05 52
www.hotelcizemka.pl
18
1sala/16
Zespół Dworski Hotel „Sarmata” ***
ul. Zawichojska 2, 27-600 Sandomierz
tel. 15 832 40 60, 15 832 41 30, 15 832 76 67
www.hotelsarmata.pl
127
3sale 300/40/30
Kemping „Browarny” nr 201 ***
Pokoje gościnne (15 miejsc)
Czynny: V–IX
ul. Żwirki i Wigury 1, 27-600 Sandomierz
tel. 15 833 27 03, fax 15 832 30 50, 604 403 869
www.majsak.pl
200
124
125
Motel ALIBI **
ul. Różana 21, 27-600 Sandomierz
tel./fax 15 832 76 98, 15 832 60 88, 15 832 77 80
www.motelalibi.pl
45
w pokojach
2sale /40 / 40
Motel „Królowej Jadwigi” *
ul. Krakowska 24, 27-600 Sandomierz
tel./fax 15 832 29 88, 15 832 28 72, 601 153 276
www.motel.go3.pl
50
3sale/150/50/80
Motel ** Stacja Paliw BP
ul. Kwiatkowskiego 140, 27-600 Sandomierz
tel. 15 644 67 91 i 92
www.hotelbpsandomierz.pl
12
Bursa dla młodzieży przy parafii św. Pawła
ul. Staromiejska 11, 27-600 Sandomierz
tel. 15 832 43 83
30
Bursa szkolna
ul. Wojska Polskiego 22, 27-600 Sandomierz
tel. 15 832 28 53
www.bursasandomierz.pl
30 w roku szkolnym, 200 w okresie wakacji
Dom Gościnny „Maria”
ul. Ożarowska 95, 27-600 Sandomierz
tel. 15 832 89 93, 697 715 019
www.kobierniki.pl/sandomierz
9
Dom Pracy Twórczej „Alicja”
ul. Tkacka 2, 27-600 Sandomierz
tel. 15 832 97 87
www.alicja.e-sandomierz.pl
8
126
Dom Studencki WSH-P „Figaro”
ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz
tel. 15 832 11 38
www.wshp.sandomierz.pl/domstuds.htm
50
Dworek Karpińskich
ul. Browarna 9, 27-600 Sandomierz
tel. 15 833 27 03, fax 15 832 30 50
www.majsak.pl
15
„Górka Literacka”
ul. Sokolnickiego 2, 27-600 Sandomierz
tel. 15 832 35 39, 668762 654
www.gorkaliteracka.sandomierz.org
3
„Hotelik przy szpitalu“
ul. Schinzla 11, 27-600 Sandomierz
tel. 15 833 06 15
48
Internat Zespołu Szkół Rolniczych
ul. Mokoszyńska 2, 27-600 Sandomierz
tel. 15 832 78 63
„Jutrzenka”
ul. Zamkowa l, 27-600 Sandomierz
tel. 15 832 22 19
www.jutrzenka-sandomierz.noclegiw.pl
14
Kwatera Prywatna
ul. Forteczna 2, 27-600 Sandomierz
tel. 15 832 37 51
4
Kwatera Prywatna
ul. M. Skłodowskiej-Curie 33, 27-600 Sandomierz
tel. 15 832 20 16
5
127
Kwatera Prywatna
ul. Katedralna 13, 27-600 Sandomierz
tel. 15 832 31 88, 501 135 601
www.katedralna.sandomierz.net
6
Kwatera Prywatna
ul. Żeromskiego 5, 27-600 Sandomierz
tel. 15 832 36 44 www.sandomierz2008.republika.pl
18
Kwatera Prywatna
ul. Forteczna 4, 27-600 Sandomierz
tel. 15 832 34 08, 660 920 583
6
Kwatera Prywatna
ul. Jakubowskiego 4, 27-600 Sandomierz
tel. 15 832 27 02
4
Kwatera Prywatna
ul. Jakubowskiego 6, 27-600 Sandomierz
tel. 15 832 35 86, 600 232 536
http://sandomierz-jakubowskiego4.w.interia.pl
9
Kwatera Prywatna
ul. Krępianki 11, 27-600 Sandomierz
tel. 15 832 47 44, 506 130 091
www.zbigniewlipiec.republika.pl
11
Kwatera Prywatna
„Słoneczne Ustronie“
ul. Podgórze 6, 27-600 Sandomierz
tel. 15 832 47 96
www.kwaterasandomierz.republika.pl
12
Kwatera Prywatna
ul. Lwowska 10A, 27-600 Sandomierz
tel. 15 832 36 14, 517 463 614
www.noclegisandomierz.prv.pl
8
Kwatera Prywatna
ul. Mariacka 2, 27-600 Sandomierz
tel. 15 832 33 72, 503 978 820
www.krystyna.dll.pl
12
Kwatera Prywatna
ul. Koseły 5, 27-600 Sandomierz
tel. 602 741 589
http://noclegisandomierz.w.interia.pl
10
Kwatera Prywatna
ul. Zawichojska 19, 27-600 Sandomierz
tel. 15 832 36 61
2
Kwatera Prywatna
ul. Cicha 6a, 27-600 Sandomierz
tel. 15 833 22 44, 608 215 866
10
Noclegi – „Królowej Jadwigi”
ul. Krakowska 24, 27-600 Sandomierz
tel./fax 15 832 29 88, 15 832 28 72, 601 153 276
www.motel.go3.pl
54
„Oskar”
ul. Mickiewicza 17a, 27-600 Sandomierz
tel. 15 832 11 44
20
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Agro”
ul. Mokoszyńska 3, 27-600 Sandomierz
tel. 15 833 31 06, fax 15 832 34 00
www.sodr.pl
30
128
129
„Sandomiria”
ul. Podwale Górne 10, 27-600 Sandomierz
tel. 15 644 52 44
www.sandomiria.pl
36
40
Zajazd „Zacisze”
ul. Portowa 3a, 27-600 Sandomierz
tel. 15 832 19 05
16
„Willa w ogrodzie”
ul. Zawichojska 24, 27-600 Sandomierz
tel. 15 832 07 66, 695 323 366
www.willawogrodzie.pl
15
ZAWICHOST
35
ŁĄCZNA
78
Dom Pielgrzyma Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej
ul. Wileńska 33, 26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 253 88 00, fax 41 252 91 00
www.ostrobramska.pl
Noclegi
ul. Wojska Polskiego 21, 26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 252 21 22
12
101
Hotel „Ziółek” *
Łączna 87a, 26-040 Łączna
tel./fax 41 254 81 14, 41 254 88 15, 601 092 899
www.hotelziolek.com
3 sale/ 200 / 150 / 30
SKARŻYSKO-KAMIENNA
SUCHEDNIÓW
Hotel „Paradiso” ***
ul. Harcerska 12, 26-130 Suchedniów
tel. 41 254 48 99
www.hotelparadiso.pl
250
Hotel „Komes” **
ul. Legionów 130, 26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 252 30 25, fax 41 252 30 39
www.hotelkomes.pl
130
Bursa szkolna
ul. Szkolna 16, 26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 253 21 50
czynna w okresie wakacji
www.bursaskarzysko.w.interia.pl
Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji „Rejów”
ul. Wioślarska l, 26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 252 41 65
www.rejow.com.pl
POWIAT SKARŻYSKI
50
3sale/30/1000/120
100
Szkolne Schronisko Młodzieżowe, kat. III
czynne: VII – VIII
ul. Szkolna 15, 27-630 Zawichost
tel. 15 836 47 08
150
Hotel „Promień” *
ul. Legionów 105, 26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 253 86 36, tel./fax 41 252 50 14
www.hotel-promien.pl
3 sale/ 80 / 20 / 20
2 sale
Hotel „Świętokrzyski”**
ul. Słowackiego 1, 26-130 Suchedniów
tel./fax 41 254 53 41, 502 118 980
www.hotelswietokrzyski.pl
100
131
Kemping nr 140 ***
ul. Ogrodowa 11, 26-130 Suchedniów
tel./fax 41 254 33 51
www.camping140.pl
58
„Resident” Usługi Restauracyjno-Hotelarskie
ul. Bugaj 5a, 26-130 Suchedniów
tel. 41 254 44 76, 662 108 945
www.residenthotel.pl
20
MOSTKI K. SUCHEDNIOWA
Gościniec Mostki
Mostki 3, 26-130 Suchedniów
tel. 41 254 42 49
25
POWIAT STARACHOWICKI
KAŁKÓW
Dom Pielgrzyma, Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski
Kałków-Godów 84a, 27-225 Pawłów
tel. 41 272 17 30, 41 272 18 88
100
KRYNKI
Ośrodek Wypoczynkowy „Oczko”
ul. Starachowicka 55, Krynki, 27-230 Brody
tel. 41 271 66 96
50
Ośrodek Wypoczynkowy Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
ul. Starachowicka 54, Krynki, 27-230 Brody
tel. 41 271 67 28
60
Przystań wodna – pole namiotowe
ul. Starachowicka 35, Krynki, 27-230 Brody
tel. 41 271 63 92
Zajazd „Carmen”
ul. Ostrowiecka 16, Krynki, 27-230 Brody
tel. 41 271 14 14
www.carmen.p9.pl
20
MŁYNEK
Zajazd „Szary Wilk”
ul. Warszawska 9, Młynek, 27-230 Brody
tel. 41 271 18 67
www.szary-wilk.pl
30
STARACHOWICE
Hotel „Europa”****
ul. Radomska 76a, 27-200 Starachowice
tel. 41 276 78 00, fax 41 276 78 01
www.europa-hotel.pl
140
6 sal/ 350 / 66 / 66 / 50 / 50/ 20
Hotel „Senator” ***
ul. Krywki 18, 27-200 Starachowice
tel./fax 41 274 03 90
www.h-s.pl
203
8 sal / 20 / 30 / 30 / 50 / 50 / 80 / 100 / 250
Dom Noclegowy PTTK
ul. Krywki l, 27-200 Starachowice
tel./fax 41 274 62 68
http://obiekty.pttk.pl/start.php
30
„Eden” — wynajem pokoi
ul. Radomska 27, 27-200 Starachowice
tel. 41 274 25 55
28
32
132
133
„Internat” – usługi noclegowe
ul. Radomska 72, 27-200 Starachowice
tel. 41 274 89 13
40
Klub Sportowy „Świt”
ul. Strzelnicza 29, 27-200 Starachowice
tel./fax 41 274 53 33
http://ksswit.cba.pl
42
Noclegi „Eldorado”
ul. Moniuszki 53, 27-200 Starachowice
tel. 501 791 933, 608 650 985
12
Noclegi – Miejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku
ul. Szkolna 14, 27-200 Starachowice
tel./fax 41 274 17 07
www.mcriw.website.pl
40
BRODY
Dom Wycieczkowy kat. I (promesa)
ul. Starachowicka 35, 27-230 Brody
tel. 41 271 68 40, 502 448 603
www.wypoczynek.wierz-bicki.pl/
24
STYKÓW
Ośrodek Wypoczynkowy
przy Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej, pole namiotowe
ul. Świętokrzyska 125, 27-230 Styków, gmina Brody
tel. 41 271 63 86
64, pole namiotowe 120
GOLEJÓW
Ośrodek Wypoczynkowy „Golejów”
Golejów, 28-200 Staszów
tel. 781 210 279, 726 963 395
http://golejow.xh.pl
150
Ośrodek Wypoczynkowy „Lotnik”
ul. 11 Listopada 201, Golejów, 28-200 Staszów
tel./fax 15 864 56 36, 515 190 644
www.lotnik.kw.pl
330
Ośrodek Wypoczynkowy „Pod Sosnami”
(część obiektu przystosowana do osób niepełnosprawnych)
ul. 11 Listopada 200, 28-200 Staszów
tel. 505 089 813, 15 864 25 47
www.podsosnami-golejow.pl
65
Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wilga”
Golejów, 28-200 Staszów
tel. 15 864 54 84
www.osir.staszow.pl
124
KORYTNICA
Centrum Szkoleniowe „Cztery wiatry”
Korytnica 88, 28-225 Szydłów
tel. 41 353 52 47 do 9
www.czterywiatry.pl
170
WĄCHOCK
KUROZWĘKI
Dom Gościnny – Opactwo Cystersów
ul. Kościelna 14, 27-215 Wąchock
tel./fax 41 27 50 200
www.wachock.cystersi.pl
Zespół Pałacowy „Popielówka” sp. z o.o.
Kurozwęki, ul. Zamkowa 3, 28-200 Staszów
tel. 15 866 72 72, 15 866 72 71, fax 15 866 72 36
www.bizony.com
18
134
POWIAT STASZOWSKI
50
135
POŁANIEC
Motel „Dersław” *
ul. Ruszczańska 24, 28-230 Połaniec
tel. 15 865 11 33, fax 41 865 50 77
http://derslaw.spanie.pl
100
1sala / 60
RYTWIANY
Hotel Lord ***
ul. Nasienna 8, 28-200 Staszów
tel. 15 864 13 66, tel./fax 15 864 66 10, 609 247 207
www.hotel-lord.com.pl
40
4 sale 500/400/300/40
STRUŻKI
Zajazd „Gościniec”
Strużki 11a, 28-230 Połaniec
tel. 15 867 22 14, 604 505 735, 602 614 186, 602 530 654
www.hotel-gosciniec.pl
16
POWIAT WŁOSZCZOWSKI
BIAŁY BRZEG
Stanica Harcerska
Biały Brzeg, 29-120 Kluczewsko
tel. 44 683 24 66
www.radomsko.zhp.pl
Hotel „Rytwiany” ***
ul. Artura Radziwiłła 19, 28-236 Rytwiany
tel. 15 864 74 12, 15 864 32 55, fax 15 864 32 56
www.hotelrytwiany.pl
45
1 sala/ 50
Relaksacyjno-Kontemplacyjne Centrum
Terapeutyczne „Pustelnia Złotego Lasu”
ul. Klasztorna 25, 28-236 Rytwiany
tel. 15 864 77 95, 15 864 70 02
www.pustelnia.com.pl
40
Hotel „Gwarek” **
Rynek 13, 28-200 Staszów
tel./fax 15 864 33 21, 15 864 36 76
www.gwarek.siarkopol.org
136
LUBACHOWY
Motel Petromil przy Shell’u *
Lubachowy 68, 29-130 Moskorzew
tel. 34 354 20 90
www.hotelzmuda.pl
46
WŁOSZCZOWA
STASZÓW
23
100,
Pole namiotowe 250
1 sala/ 50
Hotel „Mariage” **
ul. Rolnicza 4, 29-100 Włoszczowa
tel. 41 394 30 52, fax 41 39 43 258, 606 811 023, 606 715 833
www.mariage.net.pl
60
2 sale do 300
137
Hotel „Rycerska“ *
ul. Partyzantów 7, 29-100 Włoszczowa
tel./fax 41 394 29 83, 41 394 49 54, 660 524 125
www.rycerska.com
20
20
1/100
Hotel „Villa Aromat“ **
ul. Jędrzejowska 81, 29-100 Włoszczowa
tel. 41 39 41 350, fax 41 39 41 351
www.villaaromat.pl
48
BAZA UZDROWISKOWA
BUSKO-ZDRÓJ
2sale / 60 / 20
„Camargo”
ul. Partyzantów 6, 29-100 Włoszczowa
tel. 41 394 53 10
24
„Uzdrowisko Busko-Zdrój” SA
ul. F. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 370 32 00, tel./fax 41 378 41 54
www.ubz.pl
Sanatoria należące do Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A.
Sanatorium „Marconi” - Centralna Rezerwacja
Park Zdrojowy, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 370 31 51, 41 370 31 52, fax 41 370 30 50
e-mail: [email protected]
170
Sanatorium „Mikołaj”
ul. 1 – go Maja 4, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 370 32 26
104
138
139
Sanatorium „Willa Zielona”
ul. 1–go Maja 39, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 370 32 73
33
Specjalistyczny Szpital Kompleksowej Rehabilitacji i Ortopedii Dziecięcej „Górka”
ul. Starkiewicza 1, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 370 34 00, 41 370 34 50, 41 370 34 20, fax 41 378 14 47
www.szpitalgorka.pl
Szpital Uzdrowiskowy „Krystyna”
ul. Rzewuskiego 3, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 370 32 00
320
Szpital Uzdrowiskowy „Oblęgorek”
ul. 1-go Maja 19, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 370 33 32
45
Sanatorium „Oblęgorek II”
ul. Spokojna 4, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 370 18 81, 41 370 33 24
Pozostałe sanatoria
Santorium „Astoria”
ul. Starkiewicza 19, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 378 80 67
www.astoria.tbu.pl
Sanatorium „Włókniarz”
ul. Rokosza l, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 370 70 70, fax 41 378 10 18
www.wlokniarz.pl
456
Sanatorium „Rafał”
ul. Topolowa 2, 28–100 Busko-Zdrój
tel. 41 378 39 68, 41 378 21 62, fax 41 378 42 20
www.rafal.busko.com.pl
180
120
Sanatorium i Hotel „Słowacki” Spa***
Sanatorium „Nida-Zdrój”
ul. Rzewuskiego 9, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 378 24 91-3, fax 41 378 37 72
www.sanatorium-nida.pl
ul. 1-go Maja 33, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 378 78 79, 41 370 80 95, 41 370 80 96
www.slowacki.busko.com.pl
100
2/20 – 60
265
Sanatorium i Pensjonat „Zbyszko”
ul. 12-go Stycznia 2, ul. 1-go Maja 6, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 378 25 66
http://sanatoriumzbyszko.pl
58
21. Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny
ul. F. Rzewuskiego 8, 28-100 Busko-Zdrój
Rezerwacja: tel. 41 378 03 85
Recepcja: tel. 41 378 09 00,
Centrala: tel. 41 378 24 17
www.21wszur.pl
310
140
141
SOLEC-ZDRÓJ
Hotel Medical SPA „Malinowy Zdrój”****
ul. Leśna 7, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 41 370 40 00, fax 41 370 40 02
www.malinowyzdroj.pl
203
3sale 30–100 osób
Pensjonat Uzdrowiskowy SOLANNA ***
ul. Targowa 2, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 41 377 61 80, 609 734 999, fax 41 377 63 19
www.solanna.com.pl
50
1/50
Uzdrowisko Solec-Zdrój sp. z o.o.
ul. 1-go Maja l, 28-131 Solec-Zdrój
tel./fax 41 377 60 17, 41 377 60 61
www.uzdrowiskosolec.pl
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy
„Krystyna”
ul. Krakowska 7, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 41 377 61 45, fax 41 377 69 40, 694 797 038
http://krystyna.solec-zdroj.com
59
INFORMACJA
AGROTURYSTYCZNA
Świętokrzyska Federacja Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej „Ziemia Świętokrzyska”
ul. Chopina 15/3, 25-356 Kielce
tel. 15 832 01 16, 15 832 01 17
www.agroturystyka-swietokrzyskie.pl
Stowarzyszenia należące do Federacji
Agroturystyczne Stowarzyszenie Gospodarstw Gościnnych i Ekologicznych „Cis”
ul. Kielecka 38 (siedziba przy Urzędzie Gminy), 26-026 Morawica
tel. 41 353 83 91, 887 867 327
www.agroturystyka-swietokrzyskie.pl
Agroturystyczne Stowarzyszenie Hodowców Ryb „Borowiec”
Śladków Mały 98, 26-020 Chmielnik
tel. 41 354 39 29
www.agroturystyka-swietokrzyskie.pl
Stowarzyszenie Turystyki Wiejskiej „W krainie latających czarownic”
Ciekoty 196, 26-001 Masłów
tel. 41 311 22 64, 41 272 27 81, 41 312 02 85
www.czarownice.com.pl, www.agroturystyka-swietokrzyskie.pl
Świętokrzyskie Towarzystwo Agroturystyki „Łysogóry”
Trzcianka 22, 26-006 Nowa Słupia
tel. 41 317 81 85
www.lysogory.agrowczasy.com, www.agroturystyka-swietokrzyskie.pl
Stowarzyszenie Agroturystyczne „Dolina Czarnej”
ul. Sinińskiego 6, 26-035 Raków
tel. 607 305 393, 502 247 990
www.agroturystyka-swietokrzyskie.pl
Stowarzyszenie Agroturystyczne Gminy Daleszyce „Żeremie”
Podmarzysz 4E, 26-021 Daleszyce
tel./fax 41 317 14 15, 503 861 078
www.zeremie.agrowczasy.com , www.agroturystyka-swietokrzyskie.pl
Stowarzyszenie Gospodarstw Gościnnych „Nad Zalewem Chańcza”
Korytnica 46, 28-225 Szydłów
tel. 41 354 51 65, 508 764 766
www.wakacje.agro.pl/korytnica www.agroturystyka-swietokrzyskie.pl
142
143
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łagów
ul. Słupska 3, 26-025 Łagów
tel. 41 307 40 76, 507 769 769
www.agroturystyka-swietokrzyskie.pl
BIURA PODRÓŻY
Pozostałe stowarzyszenia
Śladkowskie Stowarzyszenie Agroturystyki i Turystyki „Dolina Sanicy”
Śladków Mały 25, 26-020 Chmielnik
tel. 41 354 27 78, 723 467 955
www.wakacje.agro.pl/dolinasanicy, www.sladkow.agrowczasy.com
Buskie Stowarzyszenie Agroturystyczne „Relax”
Siesławice 193, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 378 47 68, 692 425 376
www.umig.busko.pl
Stowarzyszenie Agroturystyczne Gminy Solec-Zdrój „Źródło Zdrowia”
ul. Szkolna 12, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 41 377 61 59, 514 855 910
www.solec-zdroj.eu
Stowarzyszenie Agroturystyczne „Wierna Rzeka” w Piekoszowie
ul. Kolejowa 2 (Gminny Ośrodek Kultury), 26-065 Piekoszów
tel. 41 30 61 081
www.piekoszow.pl
Stowarzyszenie Agroturystyczne Wisła – San
ul. Mokoszyńska 3, 27-600 Sandomierz
tel. 15 833 31 00 do 04 wew. 48, 15 824 38 73
Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych „Wypoczynek“
ul. 1-go Maja 37, 29-120 Kluczewsko
tel. 44 781 42 79
Stowarzyszenie Turystyczno-Agroturystyczne „Nad Czarną” w Rudzie Malenieckiej
Gruszka 5, 26-230 Radoszyce
tel. 41 373 61 28
www.powiat.konskie.pl/pow/powiat/agrotur.html
Stowarzyszenie Turystyczno-Agroturystyczne „Ponidzie”
Punkt Informacji Stowarzyszenia
Chroberz 134, 28-425 Złota Pińczowska
tel. 41 356 42 26, 602 640 563
www.agroturystyka.pinczow.com
W wykazie uwzględniono jednostki które uzyskały zezwolenie wydane przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – stan na 15.09.2011 roku
Informacja Dotycząca Biur Podróży
– Centralny Rejestr Zezwoleń
www.turystyka.crz.mg.gov.pl
BUSKO-ZDRÓJ
Agencja Turystyczna DAL
ul. Łagiewnicka 98, 28-100 Busko-Zdrój
tel./fax 41 378 60 56 (po 21-szej)
www.dal.tbu.pl
Agencja Turystyczna TRAMP
os. Piłsudskiego 11/43, 28-100 Busko-Zdrój
tel./fax 41 378 10 71, 501 672 290
www.tramp.hg.pl
Biuro Podróży PKS w Busku-Zdroju S.A.
ul. Bohaterów Warszawy 118, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 378 24 81 wew. 232, 233
fax 41 378 20 83
www.pks-busko.com.pl
Biuro Usług Turystycznych i Ubezpieczeniowych Katarzyna Rasała
ul. Kopernika 1, 28-100 Busko-Zdrój
tel./fax 41 378 48 83, 516 170 448
www.it.tbu.pl
JĘDRZEJÓW
Przedsiębiorstwo Turystyczne KAJAKIEM.PL
ul. Rakowska 29, 28-300 Jedrzejów
tel. 600 288 375
www.kajakiem.pl
KAZIMIERZA WIELKA
SEBASTIAN – Biuro Podróży
ul. Armii Krajowej 7, 28-500 Kazimierza Wielka
tel. 41 350 10 59608 296 467
www.sebastian.travel.pl
144
145
KIELCE
AB TRADING
ul. Czarnieckiego 41A, 25-136 Kielce
tel. 41 361 84 56, 504 963 690
www.abtrading.pl
Agencja Turystyczna „SIGMA TOUR”
ul. Paderewskiego 11, 25-017 Kielce
tel. 41 366 28 99
www.sigma-travel.com.pl
Agencja Turystyczna „SIGMA”
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BOKKA Sp. z o.o.
ul. Planty 16, 25-502 Kielce
tel./fax 41 344 30 33
www.sigma-travel.com.pl
Agencja Turystyczno-Usługowa
„GOLD TOUR” Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 20/24, 25-025 Kielce
tel. 41 362 03 04, tel./fax 41 344 93 95
www.goldtour.kkf.wsw.pl
BEST TRAVEL Centrum Turystyki
ul. Matejki 14a, 25-111 Kielce
tel./fax 41 344 51 01, 602 226 918
www.best.travel.pl
Biuro Podróży DAN TURIST Pakuła Danuta
ul. Sienkiewicza 30/3 25-507 Kielce
tel./fax 41 340 26 80, 660 991 063
Biuro Podróży ITAKA
ul. Paderewskiego 33, 25-002 Kielce
tel. 41 366 26 40, fax 41 366 41 40
www.itaka.pl
Biuro Podróży „OMNIA BUS” Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 61, 25–501 Kielce
tel. 41 345 77 43, 41 345 77 46, fax 41 345 75 83
www.omnia.kielce.pl
Biuro Podróży PRIMA TOUR s.c.
ul. Staszica 1/205, 25-008 Kielce
tel./fax 41 344 53 29, tel./fax 41 343 31 51
509 222 020, 509 222 026
www.primatour.pl
Biuro Podróży „SELVA TOUR”
ul. Sienkiewicza 3, 25–351 Kielce
tel. 41 344 40 10, 41 346 29 03, fax 41 346 17 68
Infolinia: 0 801 011 053
www.selva.turystyka.net
Biuro Podróży SIMBA
ul. Paderewskiego 40, 25-502 Kielce
tel./fax 41 366 02 51
www.neckermann.pl
146
Biuro Turystyczne „ABEX”
ul. Sienkiewicza 10/12a, 25-333 Kielce
tel. 41 344 44 60, 607 293 680, fax 41 344 23 26,
www.abexkielce.com.pl
Biuro Usług Socjalnych i Turystycznych „BUSFERIE” s.j.
ul. Duża 7, 25-308 Kielce
tel./fax 41 344 42 06, tel./fax 41 343 22 28
Centrum Last Minute
ul. Paderewskiego 4D/2 (budynek City Park)
tel. 41 335 80 83
www.busferie.pl
Biuro Usług Turystycznych „J & B” s.j.
ul. Równa 4/2, 25–016 Kielce
tel./fax 41 368 02 20, 41 364 33 37
Biuro Turystyczne „SEKAI” s.c.
ul. Gałczyńskiego 8/47, 25-409 Kielce
tel. 609 075 752, 608 398 398
www.sekai.pl
Ecco Holiday
ul. Paderewskiego 34a, 25-004 Kielce
tel.. 41 343 10 25
www.eccoholiday.com
OST GROMADA Biuro Turystyczne
ul. Targowa 18, 25-520 Kielce
tel. 41 343 02 31, 41 343 02 33, fax 41 343 02 34
www.gromada.pl
Polka Travel
ul. Żytnia 10/4, 25-018 Kielce
tel./fax 41 366 47 77, 517 809 517
www.polkatravel.pl
Polskie Biuro Podróży sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 26, 25-301 Kielce
tel. 41 368 05 62, 41 368 05 65, fax 41 368 05 64
www.pbp.kielce.pl
Przedsiębiorstwo Turystyczne
„ŁYSOGÓRY” Sp. z o.o.
ul. Dobrzączka, Jaskinia Raj, Chęciny
tel. 41 366 30 15, fax 41 366 44 14
www.biuro.lysogory.com.pl
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„AGRA” Sp. z o.o.
ul. Paderewskiego 14, 25–004 Kielce
tel. 41 344 46 49, 41 368 21 70
Spółdzielnia Turystyczna „TURYSTA”
ul. Paderewskiego 31, 25-004 Kielce
tel. 41 344 24 85, 790 737 650
http://turysta.kielce.prv.pl
147
Stowarzyszenie Świętokrzyskich Przewodników
Biuro Usług Turystycznych „ADALBERT”
Vistula Travel Sp. z o.o.
PTTK Oddział im. Jeżewskiego
ul. Staszica 5, 25-008 Kielce
tel. 41 344 60 73, tel./fax 41 368 46 78
www.sps_kielce.republika.pl/swietokrzyskie.html
ul. Kościuszki 40, 25-316 Kielce
tel. 41 345 47 24
Zakład Usług Socjalnych „ISKRA” Sp. z o.o.
ul. Karczówkowska 45, 25-713 Kielce
tel. 41 367 04 45, tel./fax 41 366 22 44
www.iskrazus.pl
KOŃSKIE
Biuro Usług Turystycznych „TETUR”
ul. Warszawska 24, 26-200 Końskie
tel. 41 372 87 98, 41 372 66 41
PTTK Oddział w Końskich
ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie
tel./fax 41 372 31 70
www.pttkkonskie.pl
OPATÓW
Biuro Turystyczne „DARTUR”
ul. St. Czernika 26, 27-500 Opatów
tel. 15 868 21 63
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
Biuro Podróży „EUROTRANS PKS” Sp. z o.o.
Aleja 3-go Maja 5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 41 265 25 24
www.jezewski.ostrowiec.ptkk.pl
PUSIH Sp. z o.o.
ul. Polna 9 G , 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 41 247 33 20, fax 41 247 33 21
www.pusih.com.pl
PIŃCZÓW
Firma Turystyczno-Handlowa
„Sroka Travel”
ul. Gen. Sikorskiego 10/16, 28-400 Pińczów
tel. 41 357 45 89, 604 601 780
www.srokatravel.pl
SANDOMIERZ
Biuro Turystyki Młodzieżowej
GLOBTROTER
ul. Kazimierza Wielkiego 55, 27-600 Sandomierz
tel. 15 832 41 24, 501 747 944
Polskie Biuro Podróży s.c.
ul. Rynek 24, 27-600 Sandomierz
tel./fax 15 832 30 40
ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 41 247 95 95, tel./fax 41 265 23 40
www.eurotrans-pks.pl
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MILLE
Biuro Podróży „TOUR RETOUR”
PTTK Oddział im. Aleksandra Patkowskiego
ul. Jana Pawła II 61e, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel./fax 41 262 05 78, 41 263 16 00
www.tour-retour.pl
Biuro Podróży „VOYAGER”
ul. A. Mickiewicza 30, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 41 263 41 85
Biuro Turystyczno-Usługowe „Delfin”
ul. Sienkiewicza 65/15, 27-400 Ostrowiec Św.
tel. 41 262 04 35, 605 916 232
www.biurodelfin.pl
Biuro Turystyczno-Usługowe „HORYZONT”
ul. Rosłońskiego 2, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel./fax 41 265 25 57, 41 242 97 86
www.horyzont.ostrowiec.pl
148
ul. Iłżecka 71d, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel./fax 41 263 29 86
www.adalbert.com.pl
ul. Słowackiego 33/19, 27-600 Sandomierz
tel. 15 833 29 34
ul. Rynek 12, 27-600 Sandomierz
tel. 15 832 23 05, 15 832 26 82
www.pttk-sandomierz.pl
SKARŻYSKO-KAMIENNA
Biuro Podróży - Agnes Travel
Niepodległości 125/16, 26-110 Skarżysko-Kamienna
tel.41 24 12 131, fax41 24 12 132, 535 817 535
http://www.agnestravel.pl
Elżbieta Kosztowniak Biuro Podróży JUNIOR
ul. Niepodległości 90, 26-110 Skarżysko-Kamienna
tel./fax 41 251 25 54, 41 251 06 30
www.junior.com.pl
149
Organizator turystyki „TUMIM”
ul. Sokola 29, 26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 602 765 046
P.H.U. „EWWATOUR”
ul. Wrzosowa 11/1, 26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 603 271 225
INFORMACJA TURYSTYCZNA
I USŁUGI PRZEWODNICKIE
Seve Travel Swetłana Wójcik
POWIAT BUSKI
Pl. Floriański 3, 26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 252 18 42
www.sevetravel.pl
STARACHOWICE
Biuro Podróży ADRIA
ul. Piłsudskiego 35a, 27-200 Starachowice
tel./fax 41 275 37 80
www.adriastar.pl
Biuro Podróży OMNIA LICENCJA
BUSKO-ZDRÓJ
Centrum Informacji Turystycznej w Busku-Zdroju Buskie Samorządowe Centrum Kultury
al. Mickiewicza 22, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 370 10 22
www.busko.travel
NOWY KORCZYN
ul. Rynek 35, 27-200 Starachowice
tel. 41 274 36 88, 41 275 00 55, tel./fax 41 274 36 88
www.omnia-star.pl
Punkt Informacji Turystycznej
Biuro Turystyczne SABAT s.c.
PACANÓW
ul. Emilii Plater 37, 27-200 Starachowice
tel. 41 271 90 90, 500 492 461
www.sabat.netperfekt.pl
G-Car Stanisław Głodała
ul. Wiosenna 40, 27-200 Starachowice
tel. 662 770 595
Grupa Rekreacyjna FiC
ul. Majówka 13/9, 27-200 Starachowice
tel. 41 274 10 03
Szkolne Biuro Turystyczne FERIE Józef Kowalski
ul. Krywki 11, 27-200 Starachowice
tel. 41 274 15 56
WŁOSZCZOWA
Firma Handlowo-Usługowa RAFMAL
os. Broniewskiego 15/36, 29-100 Włoszczowa
tel. 41 394 45 30, 604 218 177
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ARIM
ul. Sobieskiego 76, 29-100 Włoszczowa
tel. 41 394 55 06
ul. Rynek 16, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 511 299 988
Punkt Informacji Turystycznej
Europejskie Centrum Bajki
ul. Makuszyńskiego 1, 28-133 Pacanów
tel. 41 376 50 79
www.stolica-bajek.pl
SOLEC-ZDRÓJ
Punkt Informacji Turystycznej
Gminne Centrum Kultury
ul. Partyzantów 8A, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 41 377 60 49
www.solec-zdroj.eu
POWIAT JĘDRZEJOWSKI
JĘDRZEJÓW
Centrum Informacji Turystycznej Muzeum im. Przypkowskich
Pl. T. Kościuszki 7/8, 28-300 Jędrzejów
tel. 41 386 54 89
www.jedrzejow.travel
NAGŁOWICE
Punkt Informacji Turystycznej Gminy Nagłowice
Dworek Mikołaja Reja, ul. Kacpra Walewskiego 7, 28-362 Nagłowice
tel. 41 381 45 70, fax 41 381 49 21
www.naglowice.orangespace.pl
150
151
MIASTO KIELCE
ŁAGÓW
Regionalne Centrum Informacji Turystycznej
ul. Sienkiewicza 29, 25-007 Kielce
tel. 41 348 00 60
www.swietokrzyskie.travel
Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK
Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 29, 25-007 Kielce
tel. 41 344 77 43, tel./fax 41 344 59 14
Świętokrzyski Oddział PTTK w Kielcach
ul. Sienkiewicza 29, 25-007 Kielce
tel. 41 344 77 43, 668 288 684
www.pttkkielce.pl
Stowarzyszenie Przewodników Świętokrzyskich
ul. Staszica 5, 25-008 Kielce
tel. 41 344 60 73, fax 41 368 46 78
POWIAT KIELECKI
BIELINY
Punkt Informacji Turystycznej
ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny
tel. 41 302 61 06
www.bieliny.pl, www.wokollysejgory.pl
CHĘCINY
Centrum Informacji Turystycznej
i Historycznej Gminy Chęciny
(kamienica „Niemczówka”), ul. Małogoska 7,
26-060 Chęciny
tel. 41 315 18 29
www.checiny.pl
CHMIELNIK
Punkt Informacji Turystycznej Gminne Centrum Informacji
Punkt Informacji Turystycznej Gminne Centrum Informacji
ul. Rynek 62, 26-025 Łagów
tel. 41 307 40 70
www.lagow-gmina.pl
MIEDZIANA GÓRA
Punkt Informacji Turystycznej
Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Urzędnicza 8, 26-085 Miedziana Góra
tel. 41 303 11 01
www.miedziana-gora.pl
NOWA SŁUPIA
Punkt Informacji Turystycznej
ul. Świętokrzyska 18, 26–006 Nowa Słupia
tel. 41 317 76 26, 41 317 70 13
www.nowaslupia.pl
SITKÓWKA-NOWINY
Punkt Informacji Turystycznej
Kryta Pływalnia „Perła”
ul. Zagrody 67, 26-052 Sitkówka-Nowiny
tel. 41 346 52 60
www.perla.maximum.pl
STRAWCZYN
Punkt Informacji Turystycznej
Samorządowe Centrum Kultury i Sportu
ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn
tel. 41 303 86 35
www.strawczyn.pl
ŚWIĘTY KRZYŻ
Punkt Informacji Turystycznej
Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej
Święty Krzyż 1, 26-004 Bieliny
tel. 41 317 70 21, 41 317 82 78, fax 41 317 82 79 wew. 119
www.swietykrzyz.pl
ul. 13 Stycznia 17, 26-020 Chmielnik
tel. 41 354 47 26
www.chmielnik.com
DALESZYCE
Punkt Informacji Turystycznej Lokalna Grupa Działania „BIAŁE ŁUGI”
Plac Staszica 6 (budynek Apteki II p.), 26-021 Daleszyce
tel. 41 307 26 44
www.bialelugi.pl
152
POWIAT KONECKI
KOŃSKIE
Punkt Informacji Turystycznej
Oddział PTTK w Końskich
ul. Partyzantów 1, 26–200 Końskie
tel./ fax 41 372 31 70
www.pttkkonskie.pl
153
POWIAT PIŃCZOWSKI
Centrum Informacji Turystycznej
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Końskie
ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie
tel. 41 372 90 88
www.konskie.travel
CHROBERZ
Punkt Informacji Turystycznej
POWIAT OPATOWSKI
Pałac Wielopolskich – siedziba Ośrodka Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia
Chroberz 268, 28-425 Złota
tel. 519 145 533, 663 015 566, 660 271 154
www.palac.chroberz.info
OPATÓW
PIŃCZÓW
Punkt Informacji Turystycznej
Centrum Informacji Turystycznej Ponidzia
Oddział PTTK w Opatowie
Pl. Obrońców Pokoju 18, 27-500 Opatów
tel. 15 868 27 78
www.pttkopatow.free.ngo.pl
ul. Piłsudskiego 2a, 28-400 Pińczów
tel. 41 357 54 04
www.muzeumitpinczow.eu, www.pinczow.travel
POWIAT SANDOMIERSKI
Centrum Informacji Turystycznej w Opatowie
Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów
tel. 15 868 13 01
www.opatow.travel
UJAZD
Punkt Informacji Turystycznej
Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe
Ujazd 73, 27-570 Iwaniska
tel. 15 860 11 33
www.krzyztopor.org.pl
POWIAT OSTROWIECKI
BAŁTÓW
Punkt Informacji TurystycznejKlub „Bałtek”
Bałtów 55, 27-423 Bałtów
tel. 41 264 12 93
www.baltow.info
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
Punkt Informacji Turystycznej Miejskie Centrum Kultury
KLIMONTÓW
Punkt Informacji Turystycznej
Biblioteka Publiczna
ul. Kościelna 5, 27-640 Klimontów
tel. 601 760 948
www.klimontow.pl
SANDOMIERZ
Centrum Informacji Turystycznej
Rynek 20, 27-600 Sandomierz
tel. 15 644 61 05
www.sandomierz.travel
Punkt Informacji Turystycznej w Sandomierzu Oddział PTTK
ul. Rynek 12, 27-600 Sandomierz
tel. 15 832 23 05, tel./fax 15 832 26 82
www.pttk-sandomierz.pl
Punkt Informacji Turystycznej Muzeum Okręgowe w Sandomierzu (Zamek Królewski)
ul. Zamkowa 12, 27-600 Sandomierz
tel. 15 644 57 57 wew. 33 i 42
www.zamek-sandomierz.pl
ul. Siennieńska 54, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 41 247 65 80, 609 222 800
www.ostrowiec.travel
Oddział PTTK im. Stanisława Jeżewskiego siedziba Koła Przewodników Turystycznych
Al. 3 Maja 5, 27–400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 41 265 25 24
POWIAT SKARŻYSKI
SKARŻYSKO-KAMIENNA
Oddział Miejski PTTK
ul. Słowackiego 25, 26–110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 253 15 42
biuro czynne: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 17.00 – 19.00
154
155
POWIAT STARACHOWICKI
STARACHOWICE
Oddział PTTK im. J. Głowackiego
ul. Krywki 1, 27-200 Starachowice
tel. 41 274 62 68
INSTYTUCJE
ZWIĄZANE
Z TURYSTYKĄ
Centrum Informacji Turystycznej
ul. Wielkopiecowa 1 (wejście od ul. Marszałka Piłsudskiego), 27-200 Starachowice
tel. 693 779 899
www.starachowice.travel
POWIAT STASZOWSKI
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
ul. Ściegiennego 2, 25-033 Kielce
(budynek Wojewódzkiego Domu Kultury)
tel./fax 41 361 80 57
www.rot.swietokrzyskie.travel
Kielecka Komenda Chorągwi ZHP
KUROZWĘKI
Centrum Informacji Turystycznej Zespół Pałacowy w Kurozwękach
ul. Zamkowa 3, Kurozwęki, 28-200 Staszów
tel. 15 866 74 07
www.bizony.com
www.staszow.travel
POŁANIEC
Punkt Informacji Turystycznej
Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi”
Plac Staszica 6, 26-021 Daleszyce
tel./fax 41 307 26 44
http://zwiazek.bialelugi.pl,
www.bialelugi.pl
Lokalna Grupa Działania „Brody nad Kamienną”
ul. Czarnieckiego, Połaniec
tel. 15 865 22 39
ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody
tel. 41 271 02 54
www.leader-plus.brody.info.pl
STASZÓW
Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy”
Punkt Informacji Turystycznej LOT„Czym chata bogata”
ul. Parkowa 6, 28-200 Staszów
tel. 508 497 133
www.czymchatabogata.eu
SZYDŁÓW
Punkt Informacji Turystycznej Gminne Centrum Kultury
ul. Targowa 3, 28-225 Szydłów
tel. 41 354 53 13
www.szydlow.pl
POWIAT WŁOSZCZOWSKI
Kostomłoty II 133, 26-085 Miedziana Góra
tel. 41 303 22 44, 784 022 704
www.dorzeczebobrzy.eu
Lokalna Grupa Działania Fundacja „Partnerstwo Krzemienny Krąg”
Bałtów 55, 27-423 Bałtów
tel./fax 41 264 10 22
www.krzemiennykrag.info
Lokalna Grupa Działania „Fundacja Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej”
ul. Rakowska 5, 26-025 Łagów
tel./fax 41 307 49 38
www.lgd-srws.pl
Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy“
WŁOSZCZOWA
ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica
tel. 41 311 46 91 wew. 239, fax 41 311 46 90
www.perlycn.pl
Punkt Informacji Turystycznej Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne
Lokalna Grupa Działania „Wokół Łysej Góry”
ul. Koniecpolska 42, 29-100 Włoszczowa
tel. 41 394 35 90, 604 393 269
www.pckr.nazwa.pl
156
ul. Pańska 1a, 25-007 Kielce
tel.41 344 65 55, fax 41 344 54 62
www.kielecka.zhp.pl
ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny
tel. 41 302 50 94 wew. 213, tel./fax 41 302 61 07
www.wokollysejgory.pl
157
Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider”
Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Legend Świętokrzyskich”
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
Lokalna Organizacja Turystyczna „Partnerstwo Gminy Nowa Słupia”
Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia”
Lokalna Organizacja Turystyczna „Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej”
ul. Świętokrzyska 9, Zbludowice
28-100 Busko-Zdrój
ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 378 71 77, 661 435 045
www.slonecznylider.pl
ul. P.por. Sokoła 19, 28-530 Skalbmierz
tel. 41 352 90 77
www.perlyponidzia.pl
Lokalna Grupa Działania „Ponidzie”
ul. Złota 7, 28-400 Pińczów
tel. 41 357 73 47
www.lgdponidzie.pl
Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski”
ul. Wiśniowa 23, 29-100 Włoszczowa
tel. 41 394 14 05
www.lgd-region-wloszczowa.pl
Lokalna grupa Działania Powiatu Opatowskiego
ul. 16-go Stycznia 1, 27-500 Opatów
tel. 15 868 20 87
www.lgdopatow.pl
Lokalna grupa Działania „Stowarzyszenie G5”
ul. Słupska 31, 28-133 Pacanów
tel. 41 376 54 82
www.stowarzyszenieg5.pl
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”
ul. Armii Krajowej 9, 28-300 Jędrzejów
tel. 41 386 41 14
www.lgd-jedrzejow.republika.pl
ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny
tel./fax 41 302 50 94
ul. Świętokrzyska 18, 26-006 Nowa Słupia
tel. 41 317 76 26, 41 317 70 13
www.nowaslupia.pl
Siedziba Biura Zarządu
ul. Spółdzielcza 2, 27-620 Dwikozy
tel. 15 831 21 97, 503 607 989
www.zgoda.org.pl
Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Pińczowskiej
ul. Piłsudskiego 2A, 28-400 Pińczów
tel. 41 357 24 72, tel./fax 41 357 54 04
www.muzeumitpinczow.eu
Ośrodek Edukacyjny Świętokrzyskiego Parku Narodowego
ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn
tel./fax 41 311 51 06
www.swietokrzyskipn.org.pl
zajęcia: XII – III, VII – VIII ( po wcześniejszym uzgodnieniu )
Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych
ul. Kozia 10a, 25-514 Kielce
(Młodzieżowy Dom Kultury)
tel./fax 41 344 73 93
www.ptsm.kielce.pl
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie
Oddział w Ostrowcu Św.
ul. Sienkiewicza 32, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 41 265 38 22
Lokalna Grupa Działania „U Źródeł”
ul. Piotrkowska 30, Modliszewice, 26-200 Końskie
tel. 41 375 95 33
www.uzrodel.pl
Lokalna Grupa Działania „Nad Czarną i Pilicą”
ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno
tel. 41 380 81 33
www.nadczarnaipilica.pl
Lokalna Grupa Działania „Razem na Rzecz Rozwoju”
Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec
tel. 507 947 076
www.lgdrazem.eu
Lokalna Organizacja Turystyczna „Czym chata bogata”
ul. Rynek 1, 28-200 Staszów
tel. 508 497 133
www.czymchatabogata.eu
158
159
KOMUNIKACJA
tel. 801 011 110, abonenci sieci komórkowej lub dzwoniący z zagranicy +48 32 728 30 90
Jędrzejów, tel. 41 386 17 00
Końskie, tel. 41 372 75 59
Ostojów k. Suchedniowa, tel. 41 254 36 99
Ostrowiec Świętokrzyski, tel. 41 263 35 37, 266 60 40
Pacanów, tel. 41 378 24 11 w. 277
Piekoszów, tel. 41 306 10 43
Pińczów, tel. 41 357 46 95
Sandomierz, tel. 15 832 39 59, 832 31 96, 832 05 05
Skarżysko-Kamienna, tel. 41 253 28 76
Starachowice, tel. 41 274 11 50, 273 33 85, 273 34 40
Staszów, tel. 15 864 29 60, 864 11 87
Suków-Papiernia k. Kielc, tel. 41 307 35 44
Włoszczowa, tel. 41 394 29 75, 394 27 35, 394 25 47
Wodzisław, tel. 41 380 61 70
INFORMACJA KOLEJOWA
WYPOŻYCZALNIE SAMOCHODÓW
Informacja
Wypożyczalnia samochodów „Enigma”
KOMUNIKACJA LOTNICZA
Informacja i rezerwacja LOT
tel. 801 703 703, abonenci sieci komórkowej 22 19 572
Informacja i rezerwacja
dla abonentów TP S.A. 19 757
dla użytkowników telefonów komórkowych (42) lub (22) 19 436
www.pkp.pl
ul. Paderewskiego 14, 25-001 Kielce
tel. 41 343 11 80, 602 309 181, 512 231 172
www.enigma.kielce.pl
INFORMACJA AUTOBUSOWA
Wypożyczalnia samochodów Rita Motors
Infolinia krajowa 703 403 335
ul. Domaszowska 52, 25-315 Kielce
tel. 41 343 60 30, fax 41 343 02 49
www.rita.pl
Kielce, tel. 41 366 16 98 (w godz. 7.00 – 17.00) www.pks.kielce.pl
Busko-Zdrój, tel. 41 378 35 17 (w godz. od 8.00 do 16.00), www.pks-busko.com.pl
Jędrzejów, tel. 41 386 12 38, www.pksjedrzejow.pl
Kazimierza Wielka, tel. 41 352 11 31
Końskie, tel. 41 372 28 37, www.pkskonskie.com.pl
Opatów, tel. 15 868 22 27
Ostrowiec Świętokrzyski, tel. 41 247 97 87, 41 265 11 21, www.pksostrowiec.pl
Pińczów, tel. 41 357 24 43, www.pinczow.com/komunikacja/pks.htm
Sandomierz, tel. 15 832 23 02
Skarżysko-Kamienna, tel. 41 253 27 95
Starachowice, z tel. stacjonarnego 118 000, z tel. komórkowego 32 19 493,
www.pks-starachowice.pl
Staszów, tel. 15 864 26 65 wew. 205, www.pksstaszow.com.pl
Włoszczowa, tel. 41 394 20 71
Wypożyczalnia samochodów „Quattro”
INFORMACJA BUS
I&I – Wypożyczalnia samochodów
www.muszkieter.pl
www.draco.ebusy.pl
www.net-bus.pl
KOMUNIKACJA MIEJSKA
Kielce, tel. 41 345 06 95, www.ztm.kielce.pl
Ostrowiec Św., tel. 41 263 50 66, 41 263 39 96, www.mpkostrowiec.com.pl
Skarżysko-Kamienna, tel. 41 251 34 13, www.mks.skarzysko.pl
Starachowice, tel. 41 272 14 30, www.mzk-starachowice.pl
ul. Krakowska 330, 25-801 Kielce
tel./fax 41 346 47 50
www.quattro-kielce.autotrader.pl
ABC Partner
ul. Brzechowska 3, Kielce
tel. 41 362 06 20, 602 279 016
www.abcpartner.eu
Euro Auto
ul. Krakowska 161, 25-705 Kielce
tel. 41 366 44 72
www.euro-auto.pl
ul. Samsonowicza 8, 25-564 Kielce
tel. 41 369 93 36, 501 522 032
www.iandi.com.pl
Auto – Complex
ul. Śniadeckich 20/1, 25-366 Kielce
tel. 41 348 01 09, 609 846 893
www.auto-complex.info
POMOC DROGOWA
Kielce, tel. 41 368 34 78, 361 79 76, 344 21 71,
366 00 65, 369 10 51, 368 55 76, 346 20 49,
345 04 58, 366 39 56, 368 46 64, 368 73 34,
Busko-Zdrój, tel. 41 378 69 36, 378 84 30
160
161
Sanna
BEZPIECZEŃSTWO
TURYSTÓW
Niedzica
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
Czarna Nida
Pokrzywianka
765
73
Przysucha
Sulejów
Szydłowiec
Gowarczów
Policja 997
ŁÓD Z KI E
Pogotowie Ratunkowe 999
Słupia
Straż Pożarna 998
Mniów
Pi
lic
a
KIELCE
Chęciny
Radków
Oksa
Nagłowice
Szczekociny
Bodzentyn
Nida
Biała
78
7
Czarn
a
Sobków
Moskorzew
Słupia
Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny
74
ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce
tel. 41 365 54 00
www.wsse-kielce.pl
(m.in. informacja o stanie kąpielisk)
Nida
Michałów
BUSKO-ZDRÓJ
Lipnik
Iwaniska
77
Ko
pr
zy
w
ia
Bogoria
nk
a
Dwikozy
Obrazów
SANDOMIERZ
9
Samborzec
Koprzywnica
Szydłów
STASZÓW
Rytwiany
Tuczępy
Pińczów
Zawichost
Wilczyce
Chmielnik
Kije
Działoszyce
Wiślica
Skalbmierz
7
Cz
a
rn
a
Oleśnica
Stopnica
Połaniec
Pacanów
Łubnice
isła
Solec-Zdrój
W
Łoniów
Osiek
79
TARNOBRZEG
Baranów Sandomierski
Ni Nowy Korczyn
da
NOWA DĘBA
PO D K A RPAC K IE
MIELEC
9
KAZIMIERZA WIELKA
Słomniki
Szreniawa
Bejsce
Michałów
Opatowiec
łoka
Wis
162
Łagów
Raków
Złota
MIECHÓW
Skała
OPATÓW
74
73
MA ŁOP OLS KI E
Wolbrom
Baćkowice
79
Ożarów
Wojciechowice
Nida Morawica
Pierzchnica
Gnojno
Wodzisław
Nowa Słupia
Daleszyce
Sędziszów
Ćmielów
Sadowie
Bieliny
73
JĘDRZEJÓW
Bodzechów
Waśniów
Górno
Tarłów
a
ienn
Kam
OSTROWIEC
ŚWIĘTOKRZYSKI
Pawłów
Kunów
Masłów
Sitkówka-Nowiny
Brody
42
Miedziana Góra
WŁOSZCZOWA
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
STARACHOWICE
Zagnańsk
74
Strawczyn
Piekoszów
Koniecpol
ul. Żytnia l, 25-018 Kielce
tel./fax 41 344 92 18
www.wopr.pl
nna
Suchedniów
Smyków
Małogoszcz
Lipsko
SKARŻYSKO-KAMIENNA
Kam
Wąchock
ie
Stąporków
Łopuszno
Numer informacji telefonicznej 118913
nka
a
Iłż
Iłża
Niekłań
Czarna
Radoszyce
9
7
KOŃSKIE
42
Maleniec
Fałków
Numer alarmowy dla telefonów komórkowych 112
MA ZOWIE C K IE
Skaryszew
74
KOLBUSZOWA
163
164
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3
tel. 41 342 15 49, fax. 41 344 52 65
www.sejmik.kielce.pl
www.wrota-swietokrzyskie.pl
www.swietokrzyskie.travel

Podobne dokumenty