Akcesoria do kabin prysznicowych

Komentarze

Transkrypt

Akcesoria do kabin prysznicowych
AKCESORIA
DO
KABIN
PRYSZNICOWYCH
SHOWER
BOXES
ACCESSORIES
BOLOGNA
Zawiasy i klamry do kabin
prysznicowych
Shower hinges and clamps
AKCESORIA
DO KABIN
PRYSZNICOWYCH
SHOWER
BOXES
ACCESSORIES
AKCESORIA
DO SZKŁA
HARTOWANEGO
BOLOGNA
GX990.1
Zawias (szkło - ściana 90°)
Hinge (glass to wall 90°)
Przygotowanie szkła
Glass preparation
Kod / Code
Wykończenie / Finish
GX990.1PC
GX990.1SC
chrom połysk / polish chrome
materiał: mosiądz
material: brass
grubość szkła (mm): 8; 10
glass thickness (mm): 8; 10
max. waga drzwi na parę (kg): 60
max. door weight per pair (kg): 60
max. szerokość drzwi (mm): 900
max. door width (mm): 900
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 10
recommended torque force (Nm): 10
chrom satyna / satin chrome
GX990.1OS
65
Zawias: mocowanie boczne (szkło - ściana 90°)
Hinge: side fixing (glass to wall 90°)
Przygotowanie szkła
Glass preparation
Kod / Code
Wykończenie / Finish
GX990.1OSPC
GX990.1OSSC
chrom połysk / polish chrome
materiał: mosiądz
material: brass
grubość szkła (mm): 8; 10
glass thickness (mm): 8; 10
max. waga drzwi na parę (kg): 60
max. door weight per pair (kg): 60
max. szerokość drzwi (mm): 900
max. door width (mm): 900
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 10
recommended torque force (Nm): 10
chrom satyna / satin chrome
BOLOGNA І Zawiasy i klamry do kabin prysznicowych І Shower hinges and clamps
1
BOLOGNA
GX990.2
Zawias (szkło - szkło 180°)
Hinge (glass to glass 180°)
Kod / Code
Wykończenie / Finish
GX990.2PC
GX990.2SC
chrom połysk / polish chrome
materiał: mosiądz
material: brass
grubość szkła (mm): 8; 10
glass thickness (mm): 8; 10
max. waga drzwi na parę (kg): 60
max. door weight per pair (kg): 60
max. szerokość drzwi (mm): 900
max. door width (mm): 900
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 10
recommended torque force (Nm): 10
chrom satyna / satin chrome
Przygotowanie szkła
Glass preparation
GX990.3
Zawias (szkło - szkło 135°)
Hinge (glass to glass 135°)
2
Kod / Code
Wykończenie / Finish
GX990.3PC
GX990.3SC
chrom połysk / polish chrome
materiał: mosiądz
material: brass
grubość szkła (mm): 8; 10
glass thickness (mm): 8; 10
max. waga drzwi na parę (kg): 60
max. door weight per pair (kg): 60
max. szerokość drzwi (mm): 900
max. door width (mm): 900
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 10
recommended torque force (Nm): 10
chrom satyna / satin chrome
Krawędź szkła 45˚
Mitred edge 45˚
BOLOGNA І Zawiasy i klamry do kabin prysznicowych І Shower hinges and clamps
Przygotowanie szkła
Glass preparation
BOLOGNA
GX990.4
Zawias (szkło - szkło 90°)
Hinge (glass to glass 90°)
Przygotowanie szkła
Glass preparation
Kod / Code
Wykończenie / Finish
GX990.4PC
GX990.4SC
chrom połysk / polish chrome
materiał: mosiądz
material: brass
grubość szkła (mm): 8; 10
glass thickness (mm): 8; 10
max. waga drzwi na parę (kg): 60
max. door weight per pair (kg): 60
max. szerokość drzwi (mm): 900
max. door width (mm): 900
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 10
recommended torque force (Nm): 10
chrom satyna / satin chrome
BOLOGNA І Zawiasy i klamry do kabin prysznicowych І Shower hinges and clamps
3
BOLOGNA
PC401
Klamra (szkło-ściana)
Clamp (glass to wall)
45
18
13
22.5
45
45
0-5
18
R9
30
Wycięcie w szkle typu “U”
regulacja 0-5 mm
U-notch glass adjustment 0-5 mm
45
13
22.5
45
45
5
18
18
4
Kod / Code
Wykończenie / Finish
PC401PC
PC401SC
chrom połysk / polish chrome
materiał: mosiądz
material: brass
grubość szkła (mm): 8; 10
glass thickness (mm): 8; 10
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 10
recommended torque force (Nm): 10
chrom satyna / satin chrome
27
Standardowe wycięcie - szkło 8 mm
Standard notch for glass 8 mm
BOLOGNA І Zawiasy i klamry do kabin prysznicowych І Shower hinges and clamps
BOLOGNA
PC401L
Klamra (szkło-ściana 90°)
Clamp (glass to wall 90°)
45
3
18
13
45
45
5.5
12 8
Przygotowanie szkła
Glass preparation
Kod / Code
Wykończenie / Finish
PC401LPC
PC401LSC
chrom połysk / polish chrome
materiał: mosiądz
material: brass
grubość szkła (mm): 8; 10
glass thickness (mm): 8; 10
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 10
recommended torque force (Nm): 10
chrom satyna / satin chrome
PC402
Klamra (szkło-szkło 180°)
Clamp (glass to glass 180°)
92
66
13
45
22.5
13
2
32
18
32
Przygotowanie szkła
Glass preparation
Kod / Code
Wykończenie / Finish
PC402PC
PC402SC
chrom połysk / polish chrome
materiał: mosiądz
material: brass
grubość szkła (mm): 8; 10
glass thickness (mm): 8; 10
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 10
recommended torque force (Nm): 10
chrom satyna / satin chrome
BOLOGNA І Zawiasy i klamry do kabin prysznicowych І Shower hinges and clamps
5
BOLOGNA
PC403
Klamra (szkło-szkło 135°)
Clamp (glass to glass 135°)
45
22.5
13
45
45
18
2
32
32
Kod / Code
Wykończenie / Finish
PC403PC
PC403SC
chrom połysk / polish chrome
materiał: mosiądz
material: brass
grubość szkła (mm): 8; 10
glass thickness (mm): 8; 10
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 10
recommended torque force (Nm): 10
krawędź szkła 22.5˚
mitred edge 22.5˚
chrom satyna / satin chrome
32
PC406
32
Przygotowanie szkła
Glass preparation
Klamra (szkło-ściana)
Clamp (glass to wall)
45
18
45
22.5
22.5
45
2-5
6
Wykończenie / Finish
PC406PC
PC406SC
chrom połysk / polish chrome
materiał: mosiądz
material: brass
grubość szkła (mm): 8; 10
glass thickness (mm): 8; 10
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 10
recommended torque force (Nm): 10
18
R9
Kod / Code
chrom satyna / satin chrome
BOLOGNA І Zawiasy i klamry do kabin prysznicowych І Shower hinges and clamps
20
Przygotowanie szkła
Glass preparation
BOLOGNA
PC414
Klamra (szkło-szkło 90°)
Clamp (glass to glass 90°)
45
22.5
45
18
GT
32
32
18
32+GT
8
⌀1
8
⌀1
Przygotowanie szkła
Glass preparation
GT- grubość szkła + grubość podkładki
glass thickness + gasket thickness
Kod / Code
Wykończenie / Finish
PC414PC
PC414SC
chrom połysk / polish chrome
materiał: mosiądz
material: brass
grubość szkła (mm): 8; 10
glass thickness (mm): 8; 10
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 10
recommended torque force (Nm): 10
chrom satyna / satin chrome
BOLOGNA І Zawiasy i klamry do kabin prysznicowych І Shower hinges and clamps
7
NOTATKI
8
BOLOGNA І Zawiasy i klamry do kabin prysznicowych І Shower hinges and clamps
www.cdapolska.pl
CDA POLSKA sp. z o.o. sp. k.
SIEDZIBA WROCŁAW
ODDZIAŁ GDYNIA
ODDZIAŁ WARSZAWA
ul. Robotnicza 60
53-608 Wrocław
ul. Morska 306 A
81-006 Gdynia
ul. Łodygowa 25
03-687 Warszawa
T: +48 71 797 80 28
F: +48 71 797 80 27
[email protected]
T/F: +48 58 719 28 78
[email protected]
T/F: +48 22 675 05 89
[email protected]
www.cdapolska.pl
VENEZIA
Zawiasy i klamry do kabin
prysznicowych
Shower hinges and clamps
AKCESORIA
DO KABIN
PRYSZNICOWYCH
SHOWER
BOXES
ACCESSORIES
AKCESORIA
DO SZKŁA
HARTOWANEGO
VENEZIA
ZAWIASY SERIA TGAH 800 Z REGULACJĄ KĄTA
ADJUSTABLE HINGES TGAH 800 SERIES
TGAH801OS
TGAH801
TGAH802
TGAH804
Zawias regulowany z mocowaniem bocznym (szkło – ściana)
Adjustable hinge, offset fixing
plate (glass to wall)
Zawias regulowany
(szkło – ściana)
Adjustable hinge
(glass to wall)
Zawias regulowany
180˚(szkło – szkło)
Adjustable hinge
180˚(glass to galss)
Zawias regulowany
90˚(szkło – szkło)
Adjustable hinge
90˚(glass to galss)
Instrukcja montażu i regulacji kąta
zawiasów serii TGAH
Angle adjustment instruction TGAH series
1. Odkręcić śrubę imbusową (B) kluczem imbusowym (A)
1. Use hexagon key (A) to unfasten the screw (B)
2. Zdjąć pokrywę maskującą (C)
2. Open the cover (C)
3. W celu regulacji kąta poluzować 4 śruby (E) obracając je
3. Use hexagon key (D) to unfasten 4 screw (E) by turning 1 circle
o 1 obrót przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
possibly then proceed with the adjustment
4. Po ustawieniu wymaganego kąta (max ± 10°) dokręcić
4. After done with the angle adjustment (max ± 10°), fasten 4
mocno śruby (E)
screws (E) tightly
5. Założyć pokrywę maskującą
5. Close the cover
6. Dokręcić śrubę (B)
6. Fasten screw (B)
7. UWAGA: Sprawdzić dokręcenie śrub E nawet jeśli nie była
dokonywana regulacja kąta
7. NOTE: Check tightness of screws E, even if angle adjustment was
not made
E
D
klucz imbusowy
hexagon key
B
C
A
klucz imbusowy
hexagon key
na zewnątrz
outside
wewnątrz
inside
10°(max.)
10°(max.)
VENEZIA І Zawiasy i klamry do kabin prysznicowych І Shower hinges and clamps
1
VENEZIA
TGAH801OS
Zawias regulowany z mocowaniem bocznym (szkło – ściana)
Adjustable hinge, offset fixing plate (glass to wall)
32
6
∅1
43
53
4
6
∅1
8
39.5
5
9
Przygotowanie szkła
Glass preparation
4
80
31
6
satyna / satin
Wykończenie / Finish
TGAH801OS PC
połysk / polish
materiał: mosiądz
material: brass
grubość szkła (mm): 6; 8
glass thickness (mm): 6; 8
max. waga szkła dla pary zawiasów (kg): 45
max. glass weight per pair hinges (kg): 45
31
Kod / Code
TGAH801OS SC
50
12.5
max. szer. szkła dla pary zawiasów (mm): 750 max.door width per pair hinges (mm): 750
UWAGA: śruby montażowe korpusu zawiasu NOTE: fixing screws of hinge’s body
zamaskowane pokrywką
covered by plate
TGAH801
Zawias regulowany (szkło – ściana)
Adjustable hinge (glass to wall)
32
9
6
43
4
8
53
44
5
∅1
Przygotowanie szkła
Glass preparation
satyna / satin
TGAH801 PC
połysk / polish
materiał: mosiądz
material: brass
Wykończenie / Finish
grubość szkła (mm): 6; 8
glass thickness (mm): 6; 8
max. waga szkła dla pary zawiasów (kg): 45
max. glass weight per pair hinges (kg): 45
max. szer. szkła dla pary zawiasów (mm): 750 max.door width per pair hinges (mm): 750
UWAGA: śruby montażowe korpusu zawiasu
zamaskowane pokrywką
2
62
80
4
Kod / Code
TGAH801 SC
NOTE: fixing screws of hinge’s body
covered by plate
VENEZIA І Zawiasy i klamry do kabin prysznicowych І Shower hinges and clamps
6
∅1
50
30
VENEZIA
TGAH802
8
5
Zawias regulowany 180˚(szkło – szkło)
Adjustable hinge 180˚(glass to glass)
80
105
50
50
∅1
6
6
43
∅1
6
4
53
4
32
43
∅1
6
∅1
32
Kod / Code
TGAH802 SC
satyna / satin
Wykończenie / Finish
TGAH802 PC
połysk / polish
materiał: mosiądz
material: brass
grubość szkła (mm): 6; 8
glass thickness (mm): 6; 8
max. waga szkła dla pary zawiasów (kg): 45
max. glass weight per pair hinges (kg): 45
max. szer. szkła dla pary zawiasów (mm): 750 max.door width per pair hinges (mm): 750
5
UWAGA: śruby montażowe korpusu zawiasu
zamaskowane pokrywką
NOTE: fixing screws of hinge’s body
covered by plate
TGAH804
5
Przygotowanie szkła
Glass preparation
90
˚
50
8
Zawias regulowany 90˚(szkło – szkło)
Adjustable hinge 90˚(glass to glass)
5
80
8
50
∅1
6
4
4
32
6
∅1
32
Przygotowanie szkła
Glass preparation
43
∅1
6
∅1
53
43
6
Kod / Code
TGAH804 SC
satyna / satin
Wykończenie / Finish
TGAH804 PC
połysk / polish
materiał: mosiądz
material: brass
grubość szkła (mm): 6; 8
glass thickness (mm): 6; 8
max. waga szkła dla pary zawiasów (kg): 45
max. glass weight per pair hinges (kg): 45
max. szer. szkła dla pary zawiasów (mm): 750 max.door width per pair hinges (mm): 750
UWAGA: śruby montażowe korpusu zawiasu
zamaskowane pokrywką
NOTE: fixing screws of hinge’s body
covered by plate
VENEZIA І Zawiasy i klamry do kabin prysznicowych І Shower hinges and clamps
3
VENEZIA
ZAWIASY REGULOWANE SERIA TGAH 500
Z PIONOWĄ OSIĄ OBROTU I REGULACJĄ KĄTA
ADJUSTABLE VERTICALLY PIVOTED HINGES TGAH 500 SERIES
TGAH501LOS
TGAH501ROS
TGAH505
Zawias regulowany z pionową osią
obrotu i mocowaniem bocznym
do ściany, lewy
Adjustable vertically pivoted hinge
wall installation, left
Zawias regulowany z pionową osią
obrotu i mocowaniem bocznym
do ściany, prawy
Adjustable vertically pivoted hinge
wall installation, right
Zawias regulowany z pionową osią obrotu,
montowany do podłogi / sufitu
Adjustable vertically pivoted hinge,
floor / ceiling installation
Instrukcja montażu i regulacji kąta
zawiasów serii TGAH
Angle adjustment instruction
1. W celu regulacji kąta poluzować śruby A i B kluczem
1.Use hexagon key (D) to unfasten screw (A i B) by turning
imbusowym (D) obracając je o 1 obrót przeciwnie do ruchu
1circle possibly then proceed with the adjustment
wskazówek zegara
3. 4. After done with the angle adjustment (max ± 30°), fasten
2. Po ustawieniu wymaganego kąta (max ± 30°) dokręcić
screws (A i B) tightly
mocno śruby (A i B)
3. NOTE: Check tightness of screws A i B, even if angle adjust-
3. UWAGA: Sprawdzić dokręcenie śrub A i B nawet jeśli nie
była dokonywana regulacja kąta
ment was not made
śruby A i B
screews A & B
D
na zewnątrz
outside
30°max.
klucz imbusowy
hexagon key
wewnątrz
inside
4
VENEZIA І Zawiasy i klamry do kabin prysznicowych І Shower hinges and clamps
30°max.
VENEZIA
TGAH501LOS
17
109
∅1
6
6
∅1
71
44
76
Zawias regulowany z pionową osią obrotu i mocowaniem
bocznym do ściany, lewy
Adjustable vertically pivoted hinge
wall installation, left
70.5
57
Przygotowanie szkła
Glass preparation
101.5
Kod / Code
TGAH501LOS SC
satyna / satin
Wykończenie / Finish
TGAH501LOS PC
połysk / polish
materiał: mosiądz
material: brass
grubość szkła (mm): 8; 10
glass thickness (mm): 8; 10
max. waga szkła dla pary zawiasów (kg): 55
max. glass weight per pair hinges (kg): 55
max. szer. szkła dla pary zawiasów (mm): 800 max.door width per pair hinges (mm): 800
TGAH501ROS
17
76
∅1
6
71
∅1
6
44
109
Zawias regulowany z pionową osią obrotu i mocowaniem
bocznym do ściany, prawy
Adjustable vertically pivoted hinge
wall installation, right
101.5
70.5
57
Przygotowanie szkła
Glass preparation
Kod / Code
TGAH501ROS SC
satyna / satin
Wykończenie / Finish
TGAH501ROS PC
połysk / polish
materiał: mosiądz
material: brass
grubość szkła (mm): 8; 10
glass thickness (mm): 8; 10
max. waga szkła dla pary zawiasów (kg): 55
max. glass weight per pair hinges (kg): 55
max. szer. szkła dla pary zawiasów (mm): 800 max.door width per pair hinges (mm): 800
VENEZIA І Zawiasy i klamry do kabin prysznicowych І Shower hinges and clamps
5
VENEZIA
TGAH505
5
5
Zawias regulowany z pionową osią obrotu,
montowany do podłogi / sufitu
Adjustable vertically pivoted hinge,
floor / ceiling installation
101.5
57
68
59
44
6
∅1
∅1
6
22
101.5
80
76
Przygotowanie szkła
Glass preparation
Kod / Code
TGAH505 SC
satyna / satin
Wykończenie / Finish
TGAH505 PC
połysk / polish
materiał: mosiądz
material: brass
grubość szkła (mm): 8; 10
glass thickness (mm): 8; 10
max. waga szkła dla pary zawiasów (kg): 55
max. glass weight per pair hinges (kg): 55
max. szer. szkła dla pary zawiasów (mm): 800 max.door width per pair hinges (mm): 800
6
VENEZIA І Zawiasy i klamry do kabin prysznicowych І Shower hinges and clamps
VENEZIA
ZAWIASY STANDARDOWE SERIA TGSH 500
STANDARD HINGES TGSH 500 SERIES
TGSH505LOS
TGSH505ROS
Zawias standardowy z pionową
osią obrotu i mocowaniem
bocznym do ściany, lewy
Standard vertically pivoted
hinge, wall installation, left
TGSH505
Zawias standardowy z pionową
osią obrotu i mocowaniem
bocznym do ściany, prawy
Standard vertically pivoted hinge,
wall installation, right
Zawias standardowy
z pionową osią obrotu,
montowany do podłogi / sufitu
Standard vertical pivoted hinge,
floor / ceiling installation
TGSH505LOS
11
∅5
25
∅5
.2
57
11
.2
Zawias standardowy z pionową osią obrotu
i mocowaniem bocznym do ściany, lewy
Standard vertically pivoted hinge, wall installation, left
101.5
5
7
109
17
∅1
6
∅1
6
71
44
76
Przygotowanie szkła
Glass preparation
Kod / Code
TGSH505LOS SC
satyna / satin
Wykończenie / Finish
TGSH505LOS PC
połysk / polish
materiał: mosiądz
material: brass
grubość szkła (mm): 8; 10
glass thickness (mm): 8; 10
max. waga szkła dla pary zawiasów (kg): 55
max. glass weight per pair hinges (kg): 55
max. szer. szkła dla pary zawiasów (mm): 800
max.door width per pair hinges (mm): 800
VENEZIA І Zawiasy i klamry do kabin prysznicowych І Shower hinges and clamps
7
VENEZIA
TGSH505ROS
Zawias standardowy z pionową osią obrotu i mocowaniem
bocznym do ściany, prawy
Standard vertically pivoted hinge, wall installation, right
25
∅5
∅5
.2
57
11
.2
11
109
76
6
∅1
Kod / Code
TGSH505ROS SC
TGSH505ROS PC
satyna / satin
materiał: mosiądz
material: brass
grubość szkła (mm): 8; 10
glass thickness (mm): 8; 10
max. waga szkła dla pary zawiasów (kg): 55
max. glass weight per pair hinges (kg): 55
max. szer. szkła dla pary zawiasów (mm): 800
max.door width per pair hinges (mm): 800
∅1
6
71
44
17
101.5
7
5
Wykończenie / Finish
połysk / polish
Przygotowanie szkła
Glass preparation
TGSH505
∅1
44
5
6
5
∅1
6
Zawias standardowy z pionową osią obrotu,
montowany do podłogi / sufitu
Standard vertically pivoted hinge, floor / ceiling installation
76
Przygotowanie szkła
Glass preparation
101.5
57
68
59
Kod / Code
TGSH505 SC
satyna / satin
Wykończenie / Finish
TGSH505 PC
połysk / polish
materiał: mosiądz
material: brass
grubość szkła (mm): 8; 10
glass thickness (mm): 8; 10
max. waga szkła dla pary zawiasów (kg): 55
max. glass weight per pair hinges (kg): 55
max. szer. szkła dla pary zawiasów (mm): 800 max.door width per pair hinges (mm): 800
8
VENEZIA І Zawiasy i klamry do kabin prysznicowych І Shower hinges and clamps
VENEZIA
KLAMRY REGULOWANE SERIA TGAC 700
ADJUSTABLE CLAMPS TGAC 700 SERIES
TGAC701
TGAC704
Klamra regulowana (szkło - ściana), H=51 mm
Adjustable clamp (glass to wall), H=51 mm
Klamra regulowana (szkło - szkło), H=51 mm
Adjustable clamp (glass to glass), H=51 mm
TGAC701
42
Klamra regulowana (szkło - ściana), H=51 mm
Adjustable clamp (glass to wall), H=51 mm
16
51
16
45°
90
°
42
34
49
42
2
2
32
49
krawędź szkła 45 ˚
glass edge 45 ˚
∅1
8
Przygotowanie szkła dla
ustawienia 45 °
Glass preparation for 45 °
∅1
8
Przygotowanie szkła dla
ustawienia 90 °
Glass preparation for 90 °
Kod / Code
TGAC701 SC
TGAC701 PC
satyna / satin
Wykończenie / Finish
materiał: mosiądz
material: brass
grubość szkła (mm): 8; 10; 12
glass thickness (mm): 8; 10; 12
połysk / polish
VENEZIA І Zawiasy i klamry do kabin prysznicowych І Shower hinges and clamps
9
VENEZIA
TGAC704
Klamra regulowana (szkło - szkło), H=51 mm
Adjustable clamp (glass to glass), H=51 mm
92
51
60
45
2
2
29
45
29
∅1
∅1
8
8
Przygotowanie szkła dla ustawienia 180 °
Glass preparation for 180 °
34
2
36
135
°
36
∅1
8
10
Kod / Code
TGAC704 SC
TGAC704 PC
Wykończenie / Finish
satyna / satin
materiał: mosiądz
material: brass
grubość szkła (mm): 8; 10; 12
glass thickness (mm): 8; 10; 12
połysk / polish
VENEZIA І Zawiasy i klamry do kabin prysznicowych І Shower hinges and clamps
2
36
∅1
8
krawędź szkła 22.5
glass edge 22.5 ˚
˚
Przygotowanie szkła dla ustawienia 135 °
Glass preparation for 135 °
7
VENEZIA
KLAMRY STANDARDOWE SERIA TGSC
STANDARD CLAMPS TGSC SERIES
TGSC701
TGSC702
TGSC704
Klamra standardowa
(szkło - ściana), H=51 mm
Standard clamp
(glass to wall), H=51 mm
Klamra standardowa 180˚
(szkło - szkło), H=51 mm
Standard clamp 180˚
(glass to glass), H=51 mm
Klamra standardowa 90˚
(szkło - szkło), H=51 mm
Standard clamp 90˚
(glass to glass), H=51 mm
TGSC501
TGSC502
TGSC504
Klamra standardowa
(szkło – ściana), H=72 mm
Standard clamp
(glass to wall), H=72 mm
Klamra standardowa 180˚
(szkło – szkło), H=72 mm
Standard clamp 180˚
(glass to glass), H=72 mm
Klamra standardowa 90˚
(szkło – szkło), H=72 mm
Standard clamp 90˚
(glass to glass), H=72 mm
VENEZIA І Zawiasy i klamry do kabin prysznicowych І Shower hinges and clamps
11
VENEZIA
TGSC701
Klamra standardowa (szkło - ściana), H=51 mm
Standard clamp (glass to wall), H=51 mm
Kod / Code
TGSC701 SC
TGSC701 PC
satyna / satin
Wykończenie / Finish
materiał: mosiądz
material: brass
grubość szkła (mm): 8; 10; 12
glass thickness (mm): 8; 10; 12
połysk / polish
6
∅1
21
19.5
∅1
6
24
51
51
Wycięcie w szkle dla szczeliny 5 mm
Glass preparation: gap 5mm
Wycięcie w szkle dla szczeliny 0-5 mm
Glass preparation: adjustments 0-5 mm
TGSC702
5
Klamra standardowa 180˚ (szkło - szkło), H=51 mm
Standard clamp 180˚ (glass to glass), H=51 mm
127
51
82.5
40
2.5
40
∅1
6
12
Kod / Code
TGSC702 SC
TGSC702 PC
satyna / satin
Wykończenie / Finish
materiał: mosiądz
material: brass
grubość szkła (mm): 8; 10; 12
glass thickness (mm): 8; 10; 12
połysk / polish
VENEZIA І Zawiasy i klamry do kabin prysznicowych І Shower hinges and clamps
Przygotowanie szkła
Glass preparation
∅1
6
VENEZIA
TGSC704
Klamra standardowa 90˚ (szkło - szkło), H=51 mm
Standard clamp 90˚ (glass to glass), H=51 mm
63.5
63.5
38
15.5
51
25.5
15.5
41-GT
⌀16
⌀16
GT
42
Przygotowanie szkła
Glass preparation
GT- grubość szkła
glass thickness
Kod / Code
TGSC704 SC
TGSC704 PC
satyna / satin
Wykończenie / Finish
materiał: mosiądz
material: brass
grubość szkła (mm): 8; 10; 12
glass thickness (mm): 8; 10; 12
połysk / polish
VENEZIA І Zawiasy i klamry do kabin prysznicowych І Shower hinges and clamps
13
VENEZIA
TGSC501
Klamra standardowa (szkło – ściana), H=72 mm
Standard clamp (glass to wall), H=72 mm
45
5
5
5
4
43
72
27
45
27
5
∅1
5
∅1
22
Wycięcie w szkle dla szczeliny 5 mm
Glass preparation: gap 5mm
14
Kod / Code
TGSC501 SC
satyna / satin
Wykończenie / Finish
TGSC501 PC
połysk / polish
materiał: mosiądz
material: brass
grubość szkła (mm): 8; 10; 12
glass thickness (mm): 8; 10; 12
VENEZIA І Zawiasy i klamry do kabin prysznicowych І Shower hinges and clamps
7.5
58
5
43
∅1
5
28
43
∅1
27
Wycięcie w szkle dla szczeliny 0-5 mm
Glass preparation: adjustments 0-5 mm
VENEZIA
TGSC502
Klamra standardowa 180˚(szkło – szkło), H=72 mm
Standard clamp 180˚(glass to glass), H=72 mm
45
43
5
72
5
45
56
92
43
5
∅1
∅1
5
∅1
43
5
∅1
5
27
27
2
Przygotowanie szkła
Glass preparation
Kod / Code
TGSC502 SC
satyna / satin
Wykończenie / Finish
TGSC502 PC
połysk / polish
materiał: mosiądz
material: brass
grubość szkła (mm): 8; 10; 12
glass thickness (mm): 8; 10; 12
VENEZIA І Zawiasy i klamry do kabin prysznicowych І Shower hinges and clamps
15
VENEZIA
TGSC504
Klamra standardowa 90˚(szkło – szkło), H=72 mm
Standard clamp 90˚(glass to glass), H=72 mm
45
45
28
1
5
28+GT
5
72
GT- grubość szkła
GT- glass thickness
18
5
43
∅1
5
∅1
28
∅1
5
∅1
5
28+GT
Przygotowanie szkła
Glass preparation
16
Kod / Code
TGSC504 SC
TGSC504 PC
satyna / satin
Wykończenie / Finish
materiał: mosiądz
material: brass
grubość szkła (mm): 8; 10; 12
glass thickness (mm): 8; 10; 12
połysk / polish
VENEZIA І Zawiasy i klamry do kabin prysznicowych І Shower hinges and clamps
43
18
VENEZIA
TGLI70H
Zamek centralny ze wskaźnikiem obłożenia i uchwytem
Indication lock with lever handle
Przygotowanie szkła
Glass preparation
∅1
85.5
59
5
37.2
∅15
37
90
55
Kod / Code
Wykończenie / Finish
TGLI70H SC
TGLI70H PC
satyna / satin
materiał: mosiądz
material: brass
grubość szkła (mm): 8; 10; 12
glass thickness (mm): 8; 10; 12
Zawiera płytkę zaczepową
Keeper plate included
połysk / polish
TGSI70H
Przeciwkaseta
Strike box
Przygotowanie szkła
Glass preparation
∅1
∅15
37
55
90
59
5
Kod / Code
TGSI70H SC
TGSI70H PC
satyna / satin
Wykończenie / Finish
materiał: mosiądz
material: brass
grubość szkła (mm): 8; 10; 12
glass thickness (mm): 8; 10; 12
dla zamka: TGLI70H
for lock: TGLI70H
połysk / polish
VENEZIA І Zawiasy i klamry do kabin prysznicowych І Shower hinges and clamps
17
PRODUKTY POWIĄZANE
RELATED PRODUCTS
TGLI10S
ERICE LINE
Zamek łazienkowy ze wskaźnikiem obłożenia
Washroom indication lock
119
65
∅4
5
∅4
5
Przygotowanie szkła
Glass preparation
44
7
20.5
19
45
65
Kod / Code
Wykończenie / Finish
TGLI10S SSS
satyna / satin stainless steel
materiał: stal nierdzewna
material: stainless steel
grubość szkła (mm): 8; 10; 12
glass thickness (mm): 8; 10; 12
nie zawiera płytki zaczepowej
keeper plate not included
nie zawiera klamki
lever handle not included
TGS10S
104
Zamek TGLI10S można montować zarówno do
drzwi otwieranych do środka pomieszczenia jak
i na zewnątrz, po obróceniu mechanizmu zamka
i wskaźnika obłożenia
TGLI10S indicator lock can be used for both
outwarddoor and inward door by exchanging
the thumbturn side
ERICE LINE
Przeciwkaseta
Strike patch
Przygotowanie szkła
Glass preparation
85
6
65
6
∅1
35
∅1
25
18
Wykończenie / Finish
materiał: stal nierdzewna
material: stainless steel
satyna / satin stainless steel
grubość szkła (mm): 8; 10; 12
glass thickness (mm): 8; 10; 12
Dla zamka: TGLI10S
For lock: TGLI10S
VENEZIA І Zawiasy i klamry do kabin prysznicowych І Shower hinges and clamps
7
Kod / Code
TGS10S SSS
21
70
PRODUKTY POWIĄZANE
RELATED PRODUCTS
TGLI30S
ERICE LINE
Zamek łazienkowy ze wskaźnikiem obłożenia
Washroom indication lock
119
65
∅4
5
∅4
5
Przygotowanie szkła
Glass preparation
44
7
20.5
19
45
104
Zamek TGLI30S można montować zarówno do
drzwi otwieranych do środka pomieszczenia jak
i na zewnątrz, po obróceniu mechanizmu zamka
i wskaźnika obłożenia
TGLI30S indicator lock can be used for both
outwarddoor and inward door by exchanging
the thumbturn side
Kod / Code
Wykończenie / Finish
TGLI30S SSS
satyna / satin stainless steel
materiał: stal nierdzewna
material: stainless steel
grubość szkła (mm): 8; 10; 12
glass thickness (mm): 8; 10; 12
nie zawiera płytki zaczepowej
keeper plate not included
nie zawiera klamki
lever handle not included
ERICE LINE
Przygotowanie szkła
Glass preparation
TGS30S
Przeciwkaseta
Strike patch
85
6
65
6
∅1
35
∅1
25
20.8
Kod / Code
Wykończenie / Finish
7
36
70
TGS30S SSS
satyna / satin stainless steel
materiał: stal nierdzewna
material: stainless steel
grubość szkła (mm): 8; 10; 12
glass thickness (mm): 8; 10; 12
Dla zamka: TGLI30S
For lock: TGLI30S
VENEZIA І Zawiasy i klamry do kabin prysznicowych І Shower hinges and clamps
19
NOTATKI
20
VENEZIA І Zawiasy i klamry do kabin prysznicowych І Shower hinges and clamps
www.cdapolska.pl
CDA POLSKA sp. z o.o. sp. k.
SIEDZIBA WROCŁAW
ODDZIAŁ GDYNIA
ODDZIAŁ WARSZAWA
ul. Robotnicza 60
53-608 Wrocław
ul. Morska 306 A
81-006 Gdynia
ul. Łodygowa 25
03-687 Warszawa
T: +48 71 797 80 28
F: +48 71 797 80 27
[email protected]
T/F: +48 58 719 28 78
[email protected]
T/F: +48 22 675 05 89
[email protected]
www.cdapolska.pl
TAORMINA
Zawiasy i klamry do kabin
prysznicowych
Shower hinges and clamps
AKCESORIA
DO KABIN
PRYSZNICOWYCH
SHOWER
BOXES
ACCESSORIES
TAORMINA
ZAWIASY I KLAMRY
DO KABIN PRYSZNICOWYCH
SHOWER HINGES AND CLAMPS
ZAWIASY STANDARDOWE
STANDARD HINGES
GTW90ST-611
GTG180ST-1
ZAWIASY UNOSZONE
LIFTED HINGES
GTW90LF-711LH
GTG180LF-1LH
GTW90LF-711RH
GTW90LF-722LH
GTW90LF-722RH
GTG180LF-1RH
KLAMRY
CLAMPS
GTW90PC-321
GTG180PC-512
TAORMINA І Zawiasy i klamry do kabin prysznicowych І Shower hinges and clamps
TAORMINA
Quality product of
TAORMINA
Schemat zastosowań
Assembly scheme
Prawy
Right
Lewy
Left
Lewy
Left
Prawy
Right
Zawias Lewy lub Prawy jest określany w każdym przypadku przez widok z zewnątrz.
Left or Right have to be determined in any case by view from outside
TAORMINA
Schemat zastosowań
Assembly scheme
panel stały
fix panel
panel stały
fix panel
Lewy
Left
Prawy
Right
Zawias Lewy lub Prawy jest określany w każdym przypadku przez widok z zewnątrz.
Left or Right have to be determined in any case by view from outside
TAORMINA І Zawiasy i klamry do kabin prysznicowych І Shower hinges and clamps
1
TAORMINA
Quality product of
GTW90ST-611
Zawias standardowy (ściana - szkło 90°)
z płytką mocującą wewnętrzną, otwierany na zewnątrz
Standard hinge (wall to glass 90°), inside fixing plate,
outside opening
56
32
4
32
8
36
30
34
65
Wnętrze
Inside
4
Kod / Code
Wykończenie / Finish
GTW90ST-611PC
GTW90ST-611SC
chrom połysk / polish chrome
materiał: mosiądz
material: brass
grubość szkła (mm): 6; 8
glass thickness (mm): 6; 8
max. waga szkła na parę (kg): 45
max. door weight per pair (kg): 45
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 10
recommended torque force (Nm): 10
34
⌀1
4
⌀1
chrom satyna / satin chrome
Przygotowanie szkła
Glass preparation
32
94
GTG180ST-1
34
65
Zawias standardowy (szkło - szkło 180°), otwierany na zewnątrz
Standard hinge (glass to glass 180°), outside opening
32
6
32
Wnętrze
Inside
⌀1
4
2
Wykończenie / Finish
GTG180ST-1PC
GTG180ST-1SC
chrom połysk / polish chrome
materiał: mosiądz
material: brass
grubość szkła (mm): 6; 8
glass thickness (mm): 6; 8
max. waga szkła na parę (kg): 45
max. door weight per pair (kg): 45
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 10
recommended torque force (Nm): 10
34
Kod / Code
4
⌀1
4
⌀1
chrom satyna / satin chrome
TAORMINA І Zawiasy i klamry do kabin prysznicowych І Shower hinges and clamps
28
6
28
Przygotowanie szkła
Glass preparation
34
4
⌀1
TAORMINA
Quality product of
GTW90LF-711LH
Zawias unoszony lewy (ściana - szkło 90°) z płytką mocująca
wewnętrzną, otwierany na zewnątrz
Lifted hinge - left (wall to glass 90°), inside fixing plate,
outside opening
8
32
56
Wnętrze
Inside
4
4
34
⌀1
4
⌀1
Przygotowanie szkła
Glass preparation
32
65
36
34
32
Kod / Code
Wykończenie / Finish
GTW90LF-711LHPC
GTW90LF-711LHSC
chrom połysk / polish chrome
materiał: mosiądz
material: brass
grubość szkła (mm): 6; 8
glass thickness (mm): 6; 8
max. waga szkła na parę (kg): 40
max. door weight per pair (kg): 40
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 10
recommended torque force (Nm): 10
chrom satyna / satin chrome
GTW90LF-711RH
Zawias unoszony prawy (ściana - szkło 90°) z płytką mocującą
wewnętrzną, otwierany na zewnątrz
Lifted hinge - right (wall to glass 90°), inside fixing plate,
outside opening
56
32
8
4
36
32
34
4
⌀1
4
⌀1
34
65
Wnętrze
Inside
Przygotowanie szkła
Glass preparation
32
Kod / Code
Wykończenie / Finish
GTW90LF-711RHPC
GTW90LF-711RHSC
chrom połysk / polish chrome
materiał: mosiądz
material: brass
grubość szkła (mm): 6; 8
glass thickness (mm): 6; 8
max. waga szkła na parę (kg): 40
max. door weight per pair (kg): 40
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 10
recommended torque force (Nm): 10
chrom satyna / satin chrome
TAORMINA І Zawiasy i klamry do kabin prysznicowych І Shower hinges and clamps
3
TAORMINA
Quality product of
GTW90LF-722LH
Zawias unoszony lewy (ściana - szkło 90°) z płytką mocującą
wewnętrzną, otwierany do wewnątrz
Lifted hinge - left (wall to glass 90°), inside fixing plate,
inside opening
4
56
65
34
51
36
Wnętrze
Inside
32
6
34
4
⌀1
Kod / Code
Wykończenie / Finish
GTW90LF-722LHPC
GTW90LF-722LHSC
chrom połysk / polish chrome
materiał: mosiądz
material: brass
grubość szkła (mm): 6; 8
glass thickness (mm): 6; 8
max. waga szkła na parę (kg): 40
max. door weight per pair (kg): 40
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 10
recommended torque force (Nm): 10
34
chrom satyna / satin chrome
4
⌀1
Przygotowanie szkła
Glass preparation
34
GTW90LF-722RH
Zawias unoszony prawy (ściana - szkło 90°) z płytką mocującą
wewnętrzną, otwierany do wewnątrz
Lifted hinge - right (wall to glass 90°), inside fixing plate,
inside opening
56
4
34
65
51
36
Wnętrze
Inside
32
6
34
4
Kod / Code
Wykończenie / Finish
GTW90LF-722RHPC
GTW90LF-722RHSC
chrom połysk / polish chrome
materiał: mosiądz
material: brass
grubość szkła (mm): 6; 8
glass thickness (mm): 6; 8
max. waga szkła na parę (kg): 40
max. door weight per pair (kg): 40
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 10
recommended torque force (Nm): 10
4
⌀1
34
chrom satyna / satin chrome
4
⌀1
Przygotowanie szkła
Glass preparation
TAORMINA І Zawiasy i klamry do kabin prysznicowych І Shower hinges and clamps
34
TAORMINA
Quality product of
GTG180LF-1LH
94
65
34
Zawias unoszony lewy (szkło - szkło 180°),
otwierany na zewnątrz
Lifted hinge - left (glass to glass 180°), outside opening
Wnętrze
Inside
6
32
31
32
4
4
⌀1
4
34
34
⌀1
4
⌀1
⌀1
28
6
Przygotowanie szkła
Glass preparation
28
Kod / Code
Wykończenie / Finish
GTG180LF-1LHPC
GTG180LF-1LHSC
chrom połysk / polish chrome
materiał: mosiądz
material: brass
grubość szkła (mm): 6; 8
glass thickness (mm): 6; 8
max. waga szkła na parę (kg): 40
max. door weight per pair (kg): 40
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 10
recommended torque force (Nm): 10
chrom satyna / satin chrome
GTG180LF-1RH
Zawias unoszony prawy (szkło - szkło 180°),
otwierany na zewnątrz
Lifted hinge - right (glass to glass 180°), outside opening
34
6
32
32
31
Wnętrze
Inside
4
4
34
⌀1
⌀1
4
4
⌀1
⌀1
34
65
94
Przygotowanie szkła
Glass preparation
28
6
28
Kod / Code
Wykończenie / Finish
GTG180LF-1RHPC
GTG180LF-1RHSC
chrom połysk / polish chrome
materiał: mosiądz
material: brass
grubość szkła (mm): 6; 8
glass thickness (mm): 6; 8
max. waga szkła na parę (kg): 40
max. door weight per pair (kg): 40
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 10
recommended torque force (Nm): 10
chrom satyna / satin chrome
TAORMINA І Zawiasy i klamry do kabin prysznicowych І Shower hinges and clamps
5
TAORMINA
Quality product of
GTW90PC-321
Klamra (ściana - szkło 90°)
Clamp (wall to glass 90°)
4
14
59
13
22.5
45
5.3
Wnętrze
Inside
32
6
14
31.5
53.5
4
⌀1
Kod / Code
Wykończenie / Finish
GTW90PC-321PC
GTW90PC-321SC
chrom połysk / polish chrome
materiał: mosiądz
material: brass
grubość szkła (mm): 6; 8
glass thickness (mm): 6; 8
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 10
recommended torque force (Nm): 10
chrom satyna / satin chrome
31.5
Przygotowanie szkła
Glass preparation
GTG180PC-512
Klamra (szkło - szkło 180°)
Clamp (glass to glass 180°)
90
45
58
Wnętrze
Inside
6
Kod / Code
Wykończenie / Finish
GTG180PC-512PC
GTG180PC-512SC
chrom połysk / polish chrome
materiał: mosiądz
material: brass
grubość szkła (mm): 6; 8
glass thickness (mm): 6; 8
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 10
recommended torque force (Nm): 10
32
6
32
4
4
⌀1
⌀1
chrom satyna / satin chrome
26
TAORMINA І Zawiasy i klamry do kabin prysznicowych І Shower hinges and clamps
6
26
Przygotowanie szkła
Glass preparation
TAORMINA
Quality product of
ZESTAW LEWY / LEFT SIDE SET
Zestaw parawanowy, dwuskrzydłowy, lewy,
otwierany do wewnątrz z mocowaniem wewnętrznym
Two panels set, left, inside opening, inside fixing plate
GTW90LF-722LH
GTG180LF-1LH
lub GTG180ST-1
Zestaw zawiera / Set includes:
Produkt / Produkt
Sztuk / Pcs
GTW90LF-722LH
2
GTG180LF-1LH lub GTG180ST-1
2
UWAGA: Zalecane zastosowanie 3 zawiasu: GTW90LF-722LH
w przypadku przekroczenia max. szerokości szkła 900 mm
NOTE: Using 3rd hinge: GTW90LF-722LH is recomended for glass over 900 mm width
ZESTAW PRAWY / RIGHT SIDE SET
Zestaw parawanowy, dwuskrzydłowy, prawy,
otwierany do wewnątrz z mocowaniem wewnętrznym
Two panels set, right, inside opening, inside fixing plate
GTG180LF-1RH
lub GTG180ST-1
GTW90LF-722RH
Zestaw zawiera / Set includes:
Produkt / Produkt
Sztuk / Pcs
GTW90LF-722RH
2
GTG180LF-1RH lub GTG180ST-1
2
UWAGA: Zalecane zastosowanie 3 zawiasu: GTW90LF-722RH
w przypadku przekroczenia max. szerokości szkła 900 mm
NOTE: Using 3rd hinge: GTW90LF-722RH is recomended for glass over 900 mm width
TAORMINA І Zawiasy i klamry do kabin prysznicowych І Shower hinges and clamps
7
TAORMINA
8
TAORMINA І Zawiasy i klamry do kabin prysznicowych І Shower hinges and clamps
Quality product of
www.cdapolska.pl
CDA POLSKA sp. z o.o. sp. k.
SIEDZIBA WROCŁAW
ODDZIAŁ GDYNIA
ODDZIAŁ WARSZAWA
ul. Robotnicza 60
53-608 Wrocław
ul. Morska 306 A
81-006 Gdynia
ul. Łodygowa 25
03-687 Warszawa
T: +48 71 797 80 28
F: +48 71 797 80 27
[email protected]
T/F: +48 58 719 28 78
[email protected]
T/F: +48 22 675 05 89
[email protected]
www.cdapolska.pl
ETNA
Zawiasy i klamry do kabin
prysznicowych
Shower hinges and clamps
AKCESORIA
DO KABIN
PRYSZNICOWYCH
SHOWER
BOXES
ACCESSORIES
ETNA
ZAWIASY I KLAMRY
DO KABIN PRYSZNICOWYCH
SHOWER HINGES AND CLAMPS
TGHU - ZAWIASY UNOSZONE
TGHU - LIFTED HINGES
TGHU90LH
TGHU90RH
TGHU180LH
TGHU180RH
TGHS180LH
TGHS180RH
TGHS - ZAWIASY STANDARDOWE
TGHS - STANDARD HINGES
TGHS90LH
TGHS90RH
TGSC - KLAMRY
TGSC - CLAMPS
TGSC90
TGSC180
ETNA І Zawiasy i klamry do kabin prysznicowych І Shower hinges and clamps
ETNA
NOWOCZESNY I SPÓJNY DESIGN CAŁEJ SERII / MODERN AND COHERENT DESIGN FOR ALL SERIE:








Ta sama wysokość zawiasów i klamer (H=65 mm);
Jednolity design zawiasu standardowego i unoszonego;
Dwa rodzaje wykończenia: połysk oraz satyna imitująca stal nierdzewną szczotkowaną;
Niewidoczne śruby montażowe zawiasów i klamer, dzięki zastosowaniu maskownic płytek i korpusów;
The same height of the hinges and the clamps (H=65mm);
The same design both for the standard hinge and for the lifted hinge;
Two surface finishes: polished and satin similar to brushed stainless steel;
The fixing plate and the body both of the hinges and the clamps come with cover plates,
therefore there are not visible screws;
EKONOMICZNE I TRWAŁE ROZWIĄZANIA / LONG LASTING TECHNICAL FEATURES:




Mechanizmy unoszenia wykonane ze stali nierdzewnej gwarantują ich długą i bezawaryjną eksploatację;
Korpusy odlewane z mosiądzu zapewniają trwałe przyleganie powłok chromowych, a tym samym
długotrwałe użytkowanie okuć;
The lifting mechanism made in the stainless steel to ensure long lasting and failure-free using;
All hinges and clamps are made in brass and chromed to ensure a high-quality long lasting
shower fittings;
UŁATWIENIA W MONTAŻU / EASY INSTALLATION:






Możliwość uniwersalnego montażu zawiasów standardowych i unoszonych, zarówno na stronę lewą
jak i prawą. Na przykład zawias prawy otwierany na zewnątrz może być zastosowany jako zawias
lewy otwierany do wewnątrz;
Proste przygotowanie szkła wymaga wycięcia tylko dwóch otworów ø14;
Identyczne wycięcia w szkle dla zawiasów standardowych, unoszonych oraz klamer;
Lifted hinges and standard hinges can be installed both on the right side and on the left side.
For example the right hinge opening outward can be used as the left hinge opening inward;
Only two holes ø14 in the glass panel requested for the installation making the glass cut easy;
The same glass notch for standard hinges and the lifted hinges, and as well for the clamps;
ETNA І Zawiasy i klamry do kabin prysznicowych І Shower hinges and clamps
1
ETNA
Quality product of
ETNA
Schemat zastosowań
Assembly scheme
wnętrze / inside
LH
wnętrze / inside
RH
RH
LH
Zawias lewy lub prawy jest określany w każdym przypadku przez widok z zewnątrz.
Strona zawiasu opisana jest na rewersie płytki montażowej
The hand of the hinge, left or right, is specified by view from outside.
The hand of the hinge is indicated on the back of the fixing plate.
wnętrze / inside
wnętrze / inside
panel stały
fix panel
LH
panel stały
fix panel
RH
panel stały
fix panel
panel stały
fix panel
RH
Zawias lewy lub prawy jest określany w każdym przypadku przez widok z zewnątrz.
Strona zawiasu opisana jest na wewnętrznej stronie korpusu głównego.
The hand of the hinge, left or right, is specified by view from outside.
The hand of the hinge is indicated on the inner part of the main body.
2
ETNA І Zawiasy i klamry do kabin prysznicowych І Shower hinges and clamps
LH
ETNA
TGHU90LH
Zawias unoszony lewy 90° (ściana - szkło)
Lifted hinge 90°- left (wall to glass)
8
5
4
5
4
5
40
φ1
34
φ1
32
R8
32
56
65
34
Przygotowanie szkła
Glass preparation
Kod / Code
Wykończenie / Finish
TGHU90LH PC
TGHU90LH SC
połysk / polish
materiał: mosiądz
material: brass
grubość szkła (mm): 6; 8
glass thickness (mm): 6; 8
max. waga szkła na parę (kg): 40
max. door weight per pair (kg): 40
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 10
recommended torque force (Nm): 10
satyna / satin
TGHU90RH
Zawias unoszony prawy 90° (ściana - szkło)
Lifted hinge 90°- right (wall to glass)
8
5
32
4
40
5
4
φ1
34
5
φ1
R8
32
56
65
34
Przygotowanie szkła
Glass preparation
Kod / Code
Wykończenie / Finish
TGHU90RH PC
TGHU90RH SC
połysk / polish
satyna / satin
materiał: mosiądz
material: brass
grubość szkła (mm): 6; 8
glass thickness (mm): 6; 8
max. waga szkła na parę (kg): 40
max. door weight per pair (kg): 40
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 10
recommended torque force (Nm): 10
ETNA І Zawiasy i klamry do kabin prysznicowych І Shower hinges and clamps
3
ETNA
TGHU180LH
Zawias unoszony lewy 180° (szkło - szkło)
Lifted hinge 180°- left (glass to glass)
32
5
5
32
R8
62
65
34
94
Wykończenie / Finish
połysk / polish
materiał: mosiądz
material: brass
grubość szkła (mm): 6; 8
glass thickness (mm): 6; 8
max. waga szkła na parę (kg): 40
max. door weight per pair (kg): 40
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 10
recommended torque force (Nm): 10
4
4
φ1
4
φ1
φ1
34
satyna / satin
34
Kod / Code
TGHU180LH PC
TGHU180LH SC
4
φ1
28
6
Przygotowanie szkła
Glass preparation
28
TGHU180RH
Zawias unoszony prawy 180° (szkło - szkło)
Lifted hinge 180°- right (glass to glass)
32
R8
5
5
32
62
4
TGHU180RH PC
TGHU180RH SC
połysk / polish
materiał: mosiądz
material: brass
grubość szkła (mm): 6; 8
glass thickness (mm): 6; 8
max. waga szkła na parę (kg): 40
max. door weight per pair (kg): 40
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 10
recommended torque force (Nm): 10
satyna / satin
4
4
φ1
4
φ1
φ1
4
φ1
28
ETNA І Zawiasy i klamry do kabin prysznicowych І Shower hinges and clamps
6
28
34
Wykończenie / Finish
34
Kod / Code
65
34
94
Przygotowanie szkła
Glass preparation
ETNA
TGHS90LH
Zawias standardowy lewy 90° (ściana - szkło)
Standard hinge 90°- left (wall to glass)
8
5
4
φ1
4
5
40
φ1
34
5
32
R8
32
56
65
34
Przygotowanie szkła
Glass preparation
Kod / Code
Wykończenie / Finish
TGHS90LH PC
TGHS90LH SC
połysk / polish
materiał: mosiądz
material: brass
grubość szkła (mm): 6; 8
glass thickness (mm): 6; 8
max. waga szkła na parę (kg): 40
max. door weight per pair (kg): 40
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 10
recommended torque force (Nm): 10
satyna / satin
TGHS90RH
Zawias standardowy prawy 90° (ściana - szkło)
Standard hinge 90°- right (wall to glass)
8
5
32
4
40
5
4
φ1
34
5
φ1
R8
32
56
65
34
Przygotowanie szkła
Glass preparation
Kod / Code
Wykończenie / Finish
TGHS90RH PC
TGHS90RH SC
połysk / polish
satyna / satin
materiał: mosiądz
material: brass
grubość szkła (mm): 6; 8
glass thickness (mm): 6; 8
max. waga szkła na parę (kg): 40
max. door weight per pair (kg): 40
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 10
recommended torque force (Nm): 10
ETNA І Zawiasy i klamry do kabin prysznicowych І Shower hinges and clamps
5
ETNA
TGHS180LH
Zawias standardowy lewy 180° (szkło - szkło)
Standard hinge 180°- left (glass to glass)
32
5
5
32
R8
62
65
34
94
TGHS180LH PC
TGHS180LH SC
połysk / polish
materiał: mosiądz
material: brass
grubość szkła (mm): 6; 8
glass thickness (mm): 6; 8
max. waga szkła na parę (kg): 40
max. door weight per pair (kg): 40
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 10
recommended torque force (Nm): 10
satyna / satin
4
4
φ1
4
φ1
φ1
4
φ1
34
Wykończenie / Finish
34
Kod / Code
Przygotowanie szkła
Glass preparation
28
6
28
TGHS180RH
Zawias standardowy prawy 180° (szkło - szkło)
Standard hinge 180°- right (glass to glass)
32
R8
5
5
32
62
6
TGHS180RH PC
TGHS180RH SC
połysk / polish
materiał: mosiądz
material: brass
grubość szkła (mm): 6; 8
glass thickness (mm): 6; 8
max. waga szkła na parę (kg): 40
max. door weight per pair (kg): 40
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 10
recommended torque force (Nm): 10
satyna / satin
4
4
φ1
4
φ1
φ1
4
φ1
34
Wykończenie / Finish
34
Kod / Code
65
34
94
Przygotowanie szkła
Glass preparation
28
ETNA І Zawiasy i klamry do kabin prysznicowych І Shower hinges and clamps
6
28
ETNA
TGSC90
28
32
39
23
5
Klamra 90° (ściana - szkło)
Clamp 90° (wall to glass )
5
4
34
65
39
4
34
φ1
4
φ1
Przygotowanie szkła
Glass preparation
23
Kod / Code
Wykończenie / Finish
TGSC90 PC
TGSC90 SC
połysk / polish
materiał: mosiądz
material: brass
grubość szkła (mm): 6; 8
glass thickness (mm): 6; 8
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 10
recommended torque force (Nm): 10
satyna / satin
TGSC180
Klamra 180° (szkło - szkło)
Clamp 180° (glass to glass)
80
5
4
48
4
φ1
14
14
4
φ
23
φ
2
23
34
34
φ1
65
32
34
32
Przygotowanie szkła
Glass preparation
Kod / Code
Wykończenie / Finish
TGSC180 PC
TGSC180 SC
połysk / polish
materiał: mosiądz
material: brass
grubość szkła (mm): 6; 8
glass thickness (mm): 6; 8
zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 10
recommended torque force (Nm): 10
satyna / satin
ETNA І Zawiasy i klamry do kabin prysznicowych І Shower hinges and clamps
7
ETNA
8
ETNA І Zawiasy i klamry do kabin prysznicowych І Shower hinges and clamps
www.cdapolska.pl
CDA POLSKA sp. z o.o. sp. k.
SIEDZIBA WROCŁAW
ODDZIAŁ GDYNIA
ODDZIAŁ WARSZAWA
ul. Robotnicza 60
53-608 Wrocław
ul. Morska 306 A
81-006 Gdynia
ul. Łodygowa 25
03-687 Warszawa
T: +48 71 797 80 28
F: +48 71 797 80 27
[email protected]
T/F: +48 58 719 28 78
[email protected]
T/F: +48 22 675 05 89
[email protected]
www.cdapolska.pl
FORLI
& ENNA
Łączniki do kabin
Crossbar connectors
AKCESORIA
DO KABIN
PRYSZNICOWYCH
SHOWER
BOXES
ACCESSORIES
AKCESORIA
DO SZKŁA
HARTOWANEGO
FORLI
Quality product of
R22
Reling wzmacniajacy Ø22 mm
Stabiliser bar (tube) Ø22 mm
1200 / 2000
2
⌀2
Kod / Code
R22-1200PSS
R22-2000PSS
R22-1200SSS
R22-2000SSS
Wykończenie
Finish
Długość (mm)
Length (mm)
połysk / polish
1200
połysk / polish
2000
satyna / satin
1200
satyna / satin
2000
materiał: stal nierdzewna
material: stainless steel
średnica rury (mm): 22
tube diameter (mm): 22
CDA/CB01ADJ
CB01ADJ
Łacznik przegubowy, kątowy do relingów
Adjustable angular connector
96
Kod / Code
CB01ADJPC
CB01ADJSC
Materiał / Material
Wykończenie / Finish
mosiądz / brass
chrom połysk / polished chrome
mosiądz / brass
chrom satyna / satin chrome
FORLI І Łączniki І Crossbar connectors
1
FORLI
Quality product of
CB02
Łącznik boczny, przelotowy szkło - reling
Parallel connector
67
35
27
10
20
14
67
42
30
Materiał / Material
Wykończenie / Finish
mosiądz / brass
chrom połysk / polished chrome
mosiądz / brass
chrom satyna / satin chrome
grubość szkła (mm): 8; 10
glass thickness (mm) : 8; 10
CB03AA
Łącznik przelotowy, osiowy szkło - reling
Intermediate connector
Kod / Code
CB03AAPC
CB03AASC
grubość szkła (mm): 8; 10
2
Materiał / Material
Wykończenie / Finish
mosiądz / brass
chrom połysk / polished chrome
mosiądz / brass
chrom satyna / satin chrome
glass thickness (mm) : 8; 10
FORLI І Łączniki І Crossbar connectors
.5
22
37
11
Kod / Code
CB02PC
CB02SC
17
7
22
FORLI
Quality product of
CB03BA
30
Łącznik końcowy szkło - reling
End connector
23
11
Kod / Code
CB03BAPC
CB03BASC
Materiał / Material
Wykończenie / Finish
mosiądz / brass
chrom połysk / polished chrome
mosiądz / brass
chrom satyna / satin chrome
grubść szkła (mm): 8; 10
glass thickness (mm) : 8; 10
CB03T
Łącznik “T” do relingów
„T”-junction connector
Kod / Code
CB03TPC
CB03TSC
Materiał / Material
Wykończenie / Finish
mosiądz / brass
chrom połysk / polished chrome
mosiądz / brass
chrom satyna / satin chrome
CB04
Łącznik stały ściana - reling
Fixed wall connector
Kod / Code
CB04PC
CB04SC
Materiał / Material
Wykończenie / Finish
mosiądz / brass
chrom połysk / polished chrome
mosiądz / brass
chrom satyna / satin chrome
FORLI І Łączniki І Crossbar connectors
3
FORLI
Quality product of
CB04ADJ
3
Łącznik przegubowy ściana - reling, mocowanie boczne
Offset adjustable connector
Kod / Code
CB04ADJPC
CB04ADJSC
Materiał / Material
Wykończenie / Finish
mosiądz / brass
chrom połysk / polished chrome
mosiądz / brass
chrom satyna / satin chrome
CB04OS
Łącznik stały ściana - reling, mocowanie boczne
Offset fixed wall connector
Kod / Code
CB04OSPC
CB04OSSC
Materiał / Material
Wykończenie / Finish
mosiądz / brass
chrom połysk / polished chrome
mosiądz / brass
chrom satyna / satin chrome
CB05ADJ
Łącznik przegubowy ściana - reling
Adjustable wall connector
Kod / Code
CB05ADJPC
CB05ADJSC
4
Materiał / Material
Wykończenie / Finish
mosiądz / brass
chrom połysk / polish chrome
mosiądz / brass
chrom satyna / satin chrome
FORLI І Łączniki І Crossbar connectors
ENNA
Quality product of
SCR18
Reling wzmacniający, kwadratowy 18 x 18mm
Square stabiliser bar 18 x 18mm
18
990/2000
15.8
Wykończenie
Finish
Kod / Code
SCR18-990 PSS
SCR18-2000 PSS
SCR18-990 SSS
SCR18-2000 SSS
Długość (mm)
Length (mm)
połysk / polish
990
połysk / polish
2000
satyna / satin
990
satyna / satin
2000
materiał: stal nierdzewna
material: stainless steel
SC01ADJ
33.4
1.4
18.8
25
3
Łącznik kątowy, regulowany do relingów kwadratowych
Adjustable angular connector
18.8
25
65
40
6
20
25
12.5
15
5.5
12.5
20
18
15.8
6
Kod / Code
SC01ADJ PSS
SC01ADJ SSS
Materiał / Material
Wykończenie / Finish
stal nierdzewna / stainless steel
połysk / polished
stal nierdzewna / stainless steel
satyna / satin
FORLI І Łączniki І Crossbar connectors
5
ENNA
Quality product of
SC02
Łącznik boczny, przelotowy szkło-reling kwadratowy
Parallel connector
50
18.18
25
7
17
25
8
51.4
1.4
18.18
25
25
Kod / Code
SC02 PSS
SC02 SSS
Materiał / Material
Wykończenie / Finish
stal nierdzewna / stainless steel
połysk / polished
stal nierdzewna / stainless steel
satyna / satin
grubść szkła (mm): 6 - 10
glass thickness (mm) : 6 - 10
SC03AA
CDA/CB01ADJ
Łącznik przelotowy, osiowy szkło-reling kwadratowy
Intermediate connector
18.8
14
25
Kod / Code
SC03AA PSS
SC03AA SSS
Materiał / Material
Wykończenie / Finish
stal nierdzewna / stainless steel
połysk / polished
stal nierdzewna / stainless steel
satyna / satin
grubść szkła (mm): 6 - 10
6
glass thickness (mm) : 6 - 10
ENNA І Łączniki І Crossbar connectors
25
17
51.4
8
1.4
25
18.8
25
ENNA
Quality product of
SC03BA
Łącznik końcowy szkło - reling kwadratowy
End connector
1.4
18.8
18.8
7
17
25
8
51.4
25
25
14
25
Kod / Code
SC03BA PSS
SC03BA SSS
Materiał / Material
Wykończenie / Finish
stal nierdzewna / stainless steel
połysk / polished
stal nierdzewna / stainless steel
satyna / satin
grubść szkła (mm): 6 - 10
glass thickness (mm) : 6 - 10
SC03T
Łącznik „T’’ do relingów kwadratowych
„T” - junction connector
18.8
25
25
50
18.8
25
Kod / Code
SC03T PSS
SC03T SSS
Materiał / Material
Wykończenie / Finish
stal nierdzewna / stainless steel
połysk / polished
stal nierdzewna / stainless steel
satyna / satin
ENNA І Łączniki І Crossbar connectors
7
ENNA
Quality product of
SC04
Łącznik stały ściana - reling kwadratowy
Fixed wall connector
25
18.8
5.5
25
8
8.5
8
25
13.5
18.
6
Kod / Code
SC04 PSS
SC04 SSS
Materiał / Material
Wykończenie / Finish
stal nierdzewna / stainless steel
połysk / polished
stal nierdzewna / stainless steel
satyna / satin
15
SC04A-ADJ
INFORMACJA
Łącznik regulowany ściana - reling kwadratowy
Adjustable wall connector
18.8
25
5.5
25
25
18.8
6
31
64
19
Kod / Code
SC04A-ADJ PSS
SC04A-ADJ SSS
8
Materiał / Material
Wykończenie / Finish
stal nierdzewna / stainless steel
połysk / polished
stal nierdzewna / stainless steel
satyna / satin
ENNA І Łączniki І Crossbar connectors
47
57
38
10.5
www.cdapolska.pl
9
NOTATKI
CDA POLSKA sp. z o.o. sp. k.
SIEDZIBA WROCŁAW
ODDZIAŁ GDYNIA
ODDZIAŁ WARSZAWA
ul. Robotnicza 60
53-608 Wrocław
ul. Morska 306 A
81-006 Gdynia
ul. Łodygowa 25
03-687 Warszawa
T: +48 71 797 80 28
F: +48 71 797 80 27
[email protected]
T/F: +48 58 719 28 78
[email protected]
T/F: +48 22 675 05 89
[email protected]
www.cdapolska.pl
MODENA
Gałki i uchwyty prysznicowe
Knobs and shower handles
PARMA
Zamki do kabin prysznicowych
Latches for showers
AKCESORIA
DO KABIN
PRYSZNICOWYCH
SHOWER
BOXES
ACCESSORIES
AKCESORIA
DO SZKŁA
HARTOWANEGO
MODENA
KH15-38
45
Gałka do drzwi (ø38)
Door knob (ø38)
∅25
∅38
6
⌀1
Przygotowanie szkła
Glass preparation
Kod / Code
KH15-38PSS
KH15-38SSS
Materiał / Material
Wykończenie / Finish
stal nierdzewna / stainless steel
połysk / polish
stal nierdzewna / stainless steel
satyna / satin
grubość szkła (mm): 8; 10; 12
glass thickness (mm): 8; 10; 12
TGKH16-25
∅25.5
32.5
Gałka do drzwi (Ø 25.5)
Door knob (Ø 25.5)
4
⌀1
Przygotowanie szkła
Glass preparation
Kod / Code
Materiał / Material
Wykończenie / Finish
TGKH16-25 PC
TGKH16-25 SC
aluminium / aluminium
połysk / polish
aluminium / aluminium
satyna / satin
grubość szkła (mm): 8; 10; 12
glass thickness (mm): 8; 10; 12
TGKH16-40
⌀40
~37
Gałka do drzwi (ø40)
Door knob (ø40)
4
⌀1
Przygotowanie szkła
Glass preparation
Kod / Code
TGKH16-40 SC
TGKH16-40 PC
grubość szkła (mm): 8; 10; 12
Materiał / Material
Wykończenie/ Finish
aluminium / aluminium
satyna / satin
aluminium / aluminium
połysk / polish
glass thickness (mm): 8; 10; 12
MODENA І Gałki i uchwyty prysznicowe І Knobs and shower handles
1
MODENA
KH17-25
∅25
42
Gałka do drzwi (Ø25)
Door knob (Ø25)
Kod / Code
KH17-25PSS
KH17-25SSS
Materiał / Material
Wykończenie / Finish
stal nierdzewna / stainless steel
połysk / polish
stal nierdzewna / stainless steel
satyna / satin
grubość szkła (mm): 8; 10; 12
6
⌀1
glass thickness (mm): 8; 10; 12
Przygotowanie szkła
Glass preparation
KH18-32
∅32
29
Gałka do drzwi (Ø32)
Door knob (Ø32)
6
⌀1
Kod / Code
KH18-32PSS
KH18-32SSS
Materiał / Material
Wykończenie / Finish
stal nierdzewna / stainless steel
połysk / polish
stal nierdzewna / stainless steel
satyna / satin
grubość szkła (mm): 8; 10; 12
glass thickness (mm): 8; 10; 12
Przygotowanie szkła
Glass preparation
KH21
Gałka do drzwi / Door knob
∅20
Kod / Code
KH21
2
Materiał / Material
Wykończenie / Finish
stal nierdzewna / stainless steel
połysk / polish
grubość szkła (mm): 8; 10; 12
glass thickness (mm): 8; 10; 12
UWAGA: kolor szkła może się
nieznacznie różnić od przedstawionego
na zdjęciu
ATTENTION: glass color may
look differend than shown on
picture
MODENA І Gałki i uchwyty prysznicowe І Knobs and shower handles
2
⌀1
Przygotowanie szkła
Glass preparation
MODENA
KH24
Gałka do drzwi
Door knob
12
35x35
23
⌀20
4
⌀1
Kod / Code
KH24PSS
KH24SSS
Przygotowanie szkła
Glass preparation
Materiał / Material
Wykończenie/ Finish
stal nierdzewna / stainless steel
połysk / polish
stal nierdzewna / stainless steel
satyna / satin
grubość szkła (mm): 8; 10; 12
glass thickness (mm): 8; 10; 12
KH25
Uchwyt drzwiowy
Door handle
58.5
∅20
30
∅20
30
30
∅13
190
220
190
43.5
Kod / Code
∅13
KH25PSS
KH25SSS
Przygotowanie szkła
Glass preparation
Materiał / Material
Wykończenie / Finish
stal nierdzewna / stainless steel
połysk / polish
stal nierdzewna / stainless steel
satyna / satin
materiał: stal nierdzewna
material: stainless steel
grubość szkła (mm): 8; 10; 12
glass thickness (mm): 8; 10; 12
MODENA І Gałki i uchwyty prysznicowe І Knobs and shower handles
3
MODENA
TGKH33
Gałka do drzwi
Door knob
33
25
∅14
Materiał
Material
Kod / Code
TGKH33PC
TGKH33SC
Wykończenie
Finish
aluminium / aluminium
połysk / polished
aluminium / aluminium
satyna / satin
grubość szkła (mm): 6; 8; 10
Przygotowanie szkła
Glass preparation
glass thickness (mm): 6; 8; 10
TGKH43
43
Gałka do drzwi
Door knob
25
∅14
Kod / Code
Materiał / Material
Wykończenie / Finish
TGKH43 PC
TGKH43 SC
aluminium / aluminium
połysk / polish
aluminium / aluminium
satyna / satin
grubość szkła (mm): 8; 10; 12
4
glass thickness (mm): 8; 10; 12
MODENA І Gałki i uchwyty prysznicowe І Knobs and shower handles
Przygotowanie szkła
Glass preparation
MODENA
H01-KH17-KH01
100
4
Uchwyt drzwiowy / Door handle
∅16
L
D
∅25
∅16
46
≈ 60
Przygotowanie szkła
Glass preparation
Kod / Code
Wykończenie / Finish
D
L
H01-KH17-KH01PSS
H01-KH17-KH01SSS
połysk / polish
25
305
satyna / satin
25
305
materiał: stal nierdzewna
material: stainless steel
grubość szkła (mm): 8; 10; 12
glass thickness (mm): 8; 10; 12
H12
B
Uchwyt drzwiowy / Door handle
A
D
B
100
∅16
A
∅16
∅16
Przygotowanie szkła
Glass preparation
Kod / Code
Wykończenie / Finish
D
A
B
H12-275-425LPSS
H12-275-425LSSS
połysk / polish
25
275
425
satyna / satin
25
275
425
materiał: stal nierdzewna
material: stainless steel
grubość szkła (mm): 8; 10; 12
glass thickness (mm): 8; 10; 12
MODENA І Gałki i uchwyty prysznicowe І Knobs and shower handles
5
PARMA
US624
18
35
3
2
70
17
Zamek (bez wycięcia w szkle)
Latch (without glass notch)
65
45
70
GK624 Zaczep
GK624 Strike
Kod / Code
Wykończenie / Finish
US624PC
US624SC
chrom połysk / polished chrome
materiał: stal nierdzewna
material: stainless steel
grubość szkła (mm): 8; 10; 12
glass thickness (mm): 8; 10; 12
nie zawiera podkładek
gaskets not included
US624 Zamek
US624 Latch
6-8 montaż szkło - szkło
8-10 montaż ściana - szkło
6-8 glass to glass installation
8-10 wall to glass installation
chrom satyna / satin chrome
INFORMACJA: Nie wymaga wycięć w szkle
NOTE: No glass preparation required
GK624
Zaczep do zamka US624 (bez wycięcia w szkle)
Strike for latch US624 (without glass notch)
17
2
35.5
45
35.5
6
Kod / Code
Strona / Side
GK624RHPC
GK624LHPC
GK624RHSC
GK624LHSC
prawy / right
Wykończenie / Finish
połysk / polished chrome
lewy / left
połysk / polished chrome
prawy / right
satyna / satin chrome
lewy / left
satyna / satin chrome
materiał: stal nierdzewna
material: stainless steel
grubość szkła (mm): 8; 10; 12
glass thickness (mm): 8; 10; 12
nie zawiera podkładek
gaskets not included
PARMA І Zamki do kabin prysznicowych І Latches for showers
GK624 Zaczep
GK624 Strike
US624 Zamek
US624 Latch
INFORMACJA: Nie wymaga wycięć w szkle
NOTE: No glass preparation required
PARMA
US625
Zamek
Latch
28
33
3
65
∅25
5
GK625 Zaczep
GK625 Strike
5
32
50
US625 Zamek
US625 Latch
Kod / Code
Wykończenie / Finish
US625PC
US625SC
chrom połysk / polished chrome
materiał: stal nierdzewna
material: stainless steel
grubość szkła (mm): 8; 10; 12
glass thickness (mm): 8; 10; 12
chrom satyna / satin chrome
Przygotowanie szkła
Glass preparation
GK625
Zaczep do zamka US625
Strike for latch US625
∅30
GK625 Zaczep
GK625 Strike
5
32
Przygotowanie szkła
Glass preparation
US625 Zamek
US625 Latch
Kod / Code
Wykończenie / Finish
GK625PC
GK625SC
chrom połysk / polished chrome
materiał: stal nierdzewna
material: stainless steel
grubość szkła (mm): 8; 10; 12
glass thickness (mm): 8; 10; 12
chrom satyna / satin chrome
PARMA І Zamki do kabin prysznicowych І Latches for showers
7
PARMA
KP624
74
90
Zaczep do zamka US624, US625 (mocowany na ścianie)
Strike for latch US624, US625 (fixed to wall)
20
8
Kod / Code
Wykończenie / Finish
KP624PC
KP624SC
chrom połysk / polished chrome
materiał: stal nierdzewna
material: stainless steel
chrom satyna / satin chrome
PARMA І Zamki do kabin prysznicowych І Latches for showers
www.cdapolska.pl
CDA POLSKA sp. z o.o. sp. k.
SIEDZIBA WROCŁAW
ODDZIAŁ GDYNIA
ODDZIAŁ WARSZAWA
ul. Robotnicza 60
53-608 Wrocław
ul. Morska 306 A
81-006 Gdynia
ul. Łodygowa 25
03-687 Warszawa
T: +48 71 797 80 28
F: +48 71 797 80 27
[email protected]
T/F: +48 58 719 28 78
[email protected]
T/F: +48 22 675 05 89
[email protected]
www.cdapolska.pl
BUDRIO
Uszczelki i progi kabinowe
Clip seals & shower doorsteps
AKCESORIA
DO KABIN
PRYSZNICOWYCH
SHOWER
BOXES
ACCESSORIES
AKCESORIA
DO SZKŁA
HARTOWANEGO
BUDRIO
ABE
Uszczelka
Clip seal
6
8
˜8
˜9
˜9
˜ 20
12
10.5
Uszczelka ABE6-8
montaż na szkle 6 mm
Clip seal ABE6-8 for glass 6 mm
Uszczelka ABE6-8
montaż na szkle 8 mm
Clip seal ABE6-8 for glass 8 mm
Uszczelka ABE6-8
Clip seal ABE6-8
13
10
˜9
˜ 12
˜ 20
˜ 11
˜9
Uszczelka ABE10
montaż na szkle 10 mm
Clip seal ABE10 for glass 10 mm
Uszczelka ABE10
Clip seal ABE10
Kod / Code
ABE6-8
ABE10
Grubość szkła (mm)
Glass thickness (mm)
Długość (mm)
Length (mm)
6-8
2500
10
2500
materiał: PVC
material: PVC
zakres temperatur: 0 - 50°C
temperature range: 0 - 50°C
odporność UV: EN ISO 4892-2
UV resistance: EN ISO 4892-2
BUDRIO І Uszczelki І Clip seals
1
BUDRIO
ASE
Uszczelka
Clip seal
~5
6
Uszczelka ASE6-8
montaż na szkle 6 mm
Clip seal ASE6-8 for glass 6 mm
10.5
6
13
~4
8.5
8
11
Uszczelka ASE6-8
montaż na szkle 8 mm
Clip seal ASE6-8 for glass 8 mm
Uszczelka ASE6-8
Clip seal ASE6-8
Kod / Code
ASE6-8
2
Grubość szkła (mm)
Glass thickness (mm)
Długość (mm)
Length (mm)
6-8
2500
materiał: PVC
material: PVC
zakres temperatur: 0 - 50°C
temperature range: 0 - 50°C
odporność UV: EN ISO 4892-2
UV resistance: EN ISO 4892-2
BUDRIO І Uszczelki І Clip seals
BUDRIO
BSE
Uszczelka
Clip seal
˜ 16
6
10.5
Uszczelka BSE6-8
montaż na szkle 6 mm
Clip seal BSE6-8 for glass 6 mm
~28
~13
6.2
~15
8
˜ 18
~9
Uszczelka BSE6-8
Clip seal BSE6-8
Uszczelka BSE6-8
montaż na szkle 8 mm
Clip seal BSE6-8 for glass 8 mm
Kod / Code
BSE6-8
Grubość szkła (mm)
Glass thickness (mm)
Długość (mm)
Length (mm)
6-8
2500
materiał: PVC
material: PVC
zakres temperatur: 0 - 50°C
temperature range: 0 - 50°C
odporność UV: EN ISO 4892-2
UV resistance: EN ISO 4892-2
BUDRIO І Uszczelki І Clip seals
3
BUDRIO
DOE
Uszczelka
Clip seal
˜ 11
6
Uszczelka DOE6-8
montaż na szkle 6 mm
Clip seal DOE6-8 for glass 6 mm
10.5
6
˜ 13
10
23
11
13
8
Uszczelka DOE6-8
Clip seal DOE6-8
Uszczelka DOE6-8
montaż na szkle 8 mm
Clip seal DOE6-8 for glass 8 mm
Kod / Code
DOE6-8
4
Grubość szkła (mm)
Glass thickness (mm)
Długość (mm)
Length (mm)
6-8
2500
materiał: PVC
material: PVC
zakres temperatur: 0 - 50°C
temperature range: 0 - 50°C
odporność UV: EN ISO 4892-2
UV resistance: EN ISO 4892-2
BUDRIO І Uszczelki І Clip seals
BUDRIO
BUDRIO
GCE
Uszczelka
Clip seal
˜
3
6
Uszczelka GCE6-8
montaż na szkle 6 mm
Clip seal GCE6-8 for glass 6 mm
15.5
12
10.5
8
135
˚
˜
3
Uszczelka GCE6-8
Clip seal GCE6-8
Uszczelka GCE6-8
montaż na szkle 8 mm
Clip seal GCE6-8 for glass 8 mm
Kod / Code
GCE6-8
Grubość szkła (mm)
Glass thickness (mm)
Długość (mm)
Length (mm)
6-8
2500
materiał: PVC
material: PVC
zakres temperatur: 0 - 50°C
temperature range: 0 - 50°C
odporność UV: EN ISO 4892-2
UV resistance: EN ISO 4892-2
BUDRIO І Uszczelki І Clip seals
5
BUDRIO
GGE
Uszczelka
Clip seal
˜ 13
8
Uszczelka GGE8-10
montaż na szkle 8 mm
Clip seal GGE8-10 for glass 8 mm
13
11.5
9
12
23.5
10
˜ 13
25.5
Uszczelka GGE8-10
Clip seal GGE8-10
Uszczelka GGE8-10
montaż na szkle 10 mm
Clip seal GGE8-10 for glass 10 mm
Kod / Code
GGE8-10
6
Grubość szkła (mm)
Glass thickness (mm)
Długość (mm)
Length (mm)
8-10
2500
materiał: PVC
material: PVC
zakres temperatur: 0 - 50°C
temperature range: 0 - 50°C
odporność UV: EN ISO 4892-2
UV resistance: EN ISO 4892-2
BUDRIO І Uszczelki І Clip seals
BUDRIO
OWE
6
˜1
Uszczelka
Clip seal
1.5
˜5
8
˜1
14
26
˜ 10
Uszczelka OWE6-8
montaż na szkle 6 mm
Clip seal OWE6-8 for glass 6 mm
12
˜4
˜8
1.5
Uszczelka OWE6-8
Clip seal OWE6-8
˜5
Uszczelka OWE6-8
montaż na szkle 8 mm
Clip seal OWE6-8 for glass 8 mm
10
13.5
25.5
˜1
˜ 10
12
˜ 5.5
˜ 1.3
˜ 12
˜4
Uszczelka OWE10
Clip seal OWE10
Uszczelka OWE10
montaż na szkle 10 mm
Clip seal OWE10 for glass 10 mm
Kod / Code
OWE6-8
OWE10
Grubość szkła (mm)
Glass thickness (mm)
Długość (mm)
Length (mm)
6-8
2500
10
2500
materiał: PVC
material: PVC
zakres temperatur: 0 - 50°C
temperature range: 0 - 50°C
odporność UV: EN ISO 4892-2
UV resistance: EN ISO 4892-2
BUDRIO І Uszczelki І Clip seals
7
BUDRIO
SDE
Uszczelka
Clip seal
8
˜ 28
41
28
˜
11.6
Uszczelka SDE8-10
montaż na szkle 8 mm
Clip seal SDE8-10 for glass 8 mm
13
Uszczelka SDE8-10
Clip seal SDE8-10
10
˜ 27
Uszczelka SDE8-10
montaż na szkle 10 mm
Clip seal SDE8-10 for glass 10 mm
Kod / Code
SDE8-10
8
Grubość szkła (mm)
Glass thickness (mm)
Długość (mm)
Length (mm)
8 - 10
2500
materiał: PVC
material: PVC
zakres temperatur: 0 - 50°C
temperature range: 0 - 50°C
odporność UV: EN ISO 4892-2
UV resistance: EN ISO 4892-2
BUDRIO І Uszczelki І Clip seals
BUDRIO
WBE
Uszczelka
Clip seal
˜
9
6
10.5
6
Uszczelka WBE6-8
montaż na szkle 6 mm
Clip seal WBE6-8 for glass 6 mm
.5
13
10
˜ 11
8
21
8
Uszczelka WBE6-8
Clip seal WBE6-8
Uszczelka WBE6-8
montaż na szkle 8 mm
Clip seal WBE6-8 for glass 8 mm
Kod / Code
WBE6-8
Grubość szkła (mm)
Glass thickness (mm)
Długość (mm)
Length (mm)
6-8
2500
materiał: PVC
material: PVC
zakres temperatur: 0 - 50°C
temperature range: 0 - 50°C
odporność UV: EN ISO 4892-2
UV resistance: EN ISO 4892-2
BUDRIO І Uszczelki І Clip seals
9
BUDRIO
WSE
˜1
6
6
Uszczelka
Clip seal
˜4
˜ 12
˜ 21
˜ 9
Uszczelka WSE6-8
montaż na szkle 6 mm
Clip seal WSE6-8 for glass 6 mm
8
8
10.5
Uszczelka WSE6-8
Clip seal WSE6-8
˜4
˜ 1.5
˜ 12
10
10
˜ 22.5
˜ 13.5
9
Uszczelka WSE6-8
montaż na szkle 8 mm
Clip seal WSE6-8 for glass 8 mm
˜4
Uszczelka WSE8-10
Clip seal WSE8-10
Uszczelka WSE8-10
montaż na szkle 10 mm
Clip seal WSE8-10 for glass 10 mm
Kod / Code
WSE6-8
WSE8-10
10
Grubość szkła (mm)
Glass thickness (mm)
Długość (mm)
Length (mm)
6-8
2500
8 - 10
2500
materiał: PVC
material: PVC
zakres temperatur: 0 - 50°C
temperature range: 0 - 50°C
odporność UV: EN ISO 4892-2
UV resistance: EN ISO 4892-2
BUDRIO І Uszczelki І Clip seals
BUDRIO
PMBE
Uszczelka magnetyczna
Magnetic clip seal
˜ 40
6
20
12
7
6
˜ 17
Uszczelka PMBE6-8
montaż na szkle 6 mm
Clip seal PMBE6-8 for glass 6 mm
8
Uszczelka PMBE6-8
Clip seal PMBE6-8
˜ 22
Uszczelka PMBE6-8
montaż na szkle 8mm
Clip seal PMBE6-8 for glass 8 mm
Kod / Code
PMBE6-8
Grubość szkła (mm)
Glass thickness (mm)
6-8
Długość (mm)
Length (mm)
2200
materiał: PVC
material: PVC
zakres temperatur: 0 - 50°C
temperature range: 0 - 50°C
odporność UV: EN ISO 4892-2
UV resistance: EN ISO 4892-2
BUDRIO І Uszczelki І Clip seals
11
BUDRIO
PMFE
Uszczelka magnetyczna 90° / 180°
Magnetic clip seal 90° / 180°
6
90°
~1
~1
5.5
5.5
21
Uszczelka PMFE6-8
montaż na szkle 6 mm
Clip seal PMFE6-8 for glass 6 mm
90°
6
12
90°
.5
8
25
~1
Uszczelka PMFE6-8
Clip seal PMFE6-8
Kod / Code
PMFE6-8
PMFE6-8-L2500
12
~1
8.5
8.5
Grubość szkła (mm)
Glass thickness (mm)
Długość (mm)
Length (mm)
6-8
2200
6-8
2500
materiał: PVC
material: PVC
zakres temperatur: 0 - 50°C
temperature range: 0 - 50°C
odporność UV: EN ISO 4892-2
UV resistance: EN ISO 4892-2
BUDRIO І Uszczelki І Clip seals
26
Uszczelka PMFE6-8
montaż na szkle 8 mm
Clip seal PMFE6-8 for glass 8 mm
BUDRIO
BUDRIO
PMSE
Uszczelka magnetyczna 135˚
Magnetic clip seal 135˚
135˚
6
13
9
135˚
Uszczelka PMSE6-8
montaż na szkle 6 mm
Clip seal PMSE6-8 for glass 6 mm
6
6
12
135˚
13.5
12
8
10
20
7
5
25.
Uszczelka PMSE6-8
Clip seal PMSE6-8
14
Uszczelka PMSE6-8
montaż na szkle 8 mm
Clip seal PMSE6-8 for glass 8 mm
Kod / Code
PMSE6-8
Grubość szkła (mm)
Glass thickness (mm)
6-8
Długość (mm)
Length (mm)
2200
materiał: PVC
material: PVC
zakres temperatur: 0 - 50°C
temperature range: 0 - 50°C
odporność UV: EN ISO 4892-2
UV resistance: EN ISO 4892-2
BUDRIO І Uszczelki І Clip seals
13
BUDRIO
LMP2200
Profil magnetyczny
Magnetic profile
~9
1
45°
~17
~7
°
90
Kod / Code
LMP2200
Grubość szkła (mm)
Glass thickness (mm)
Długość (mm)
Length (mm)
6-8
2200
materiał: stal nierdzewna
material: stainless steel
wykończenie: półpołysk
finish: semi-polished
LMP2200SET
9
6
~17
Profil magnetyczny z 1/2 uszczelki magnetycznej
Magnetic profile with 1/2 of magnetic seal
~15
Profil LMP2200SET
montaż na szkle 6 mm
Profile LMP2200SET for glass 6 mm
Grubość szkła (mm)
Glass thickness (mm)
Długość (mm)
Length (mm)
LMP2200SET
6-8
2200
materiał: PVC / stal nierdzewna
material: PVC / stainless steel
zakres temperatur: 0 - 50°C
temperature range: 0 - 50°C
odporność UV: EN ISO 4892-2
UV resistance: EN ISO 4892-2
wykończenie: półpołysk
finish: semi-polished
~17
Kod / Code
8
9
~18
Profil LMP2200SET
montaż na szkle 8 mm
Profile LMP2200SET for glass 8 mm
HPPMMA
6.5
Próg / Doorstep seal
Kod / Code
HPPMMA
materiał: acrylic glass
14
Długość standardowa (mm)
Standard lenght (mm)
2000
material: acrylic glass
BUDRIO І Uszczelki І Clip seals
12
BUDRIO
TGMP
10.5
0.5
2.2
8
Próg aluminiowy
Doorstep profile
15
Kod / Code
Wykończenie
Finish
Długość (mm)
Length (mm)
TGMP-950 PPC
półpołysk / semi-polished
950
TGMP-2000 PPC
półpołysk / semi-polished
2000
TGMP-3000 PPC
półpołysk / semi-polished
3000
materiał: aluminium
material: aluminium
TGMB-01L
~11
~6.5
33
12
Profil końcowy lewy do progu aluminiowego - boczny
Doorstep side end cap - left
9
3
8.5
17.5
56.5
Kod / Code
TGMB-01L PC
Wykończenie
Finish
połysk / polished
BUDRIO І Próg kabinowy І Shower doorstep
Materiał
Material
PVC / PVC
15
BUDRIO
TGMB-01R
33
12
~6.5
~11
Profil końcowy prawy do progu aluminiowego - boczny
Doorstep side end cap - right
9
3
8.5
17.5
56.5
Kod / Code
TGMB-01R PC
Wykończenie
Finish
połysk / polished
Materiał
Material
PVC / PVC
TGMK-02L
23
~40.5
~16
Profil końcowy lewy do progu aluminiowego
Doorstep end cap - left
~4
9
9
~17.5
21.5
Kod / Code
TGMK-02L PC
16
Wykończenie
Finish
połysk / polished
Materiał
Material
PVC / PVC
BUDRIO І Próg kabinowy І Shower doorstep
BUDRIO
TGMK-02R
23
~40.5
~16
Profil końcowy prawy do progu aluminiowego
Doorstep end cap - right
9
~4
9
~17.5
21.5
Kod / Code
TGMK-02R PC
Wykończenie
Finish
połysk / polished
Materiał
Material
PVC / PVC
TGMN-03
Profil narożny do progu aluminiowego
Doorstep corner connector
9
38
38
9
6.2
~17.5
Kod / Code
Wykończenie
Finish
TGMN-03 PC
połysk / polished
BUDRIO І Próg kabinowy І Shower doorstep
Materiał
Material
PVC / PVC
17
BUDRIO
BUDRIO
6.5
Schemat zastosowań
Assembly scheme
TGMP Próg aluminiowy
TGMP Doorstep profile
TGMK-02R
Profil końcowy prawy do
progu aluminiowego
TGMK-02R Doorstep end cap - right
TGMB-01L
Profil końcowy lewy do progu aluminiowego - boczny
TGMB-01L Doorstep side end cap - left
Przykład zastosowania dla kabiny z drzwiami otwieranymi na zewnątrz
Example of installation on outside opening shower door
18
BUDRIO І Próg kabinowy І Shower doorstep
BUDRIO
BUDRIO
Schemat zastosowań
Assembly scheme
TGMK-02R
Profil końcowy prawy
do progu aluminiowego
TGMK-02R
Doorstep end cap - right
TGMP Próg aluminiowy
~27.5
TGMP Doorstep profile
TGMK-02L
Profil końcowy lewy do progu
aluminiowego
TGMK-02L
Doorstep end cap - left
TGMN-03 Profil narożny do progu aluminiowego
TGMN-03 Doorstep corner connector
Przykład zastosowania dla systemu przesuwnego SF40
Example of installation on sliding system SF40
BUDRIO І Próg kabinowy І Shower doorstep
19
NOTATKI
20
BUDRIO І Próg kabinowy І Shower doorstep
www.cdapolska.pl
CDA POLSKA sp. z o.o. sp. k.
SIEDZIBA WROCŁAW
ODDZIAŁ GDYNIA
ODDZIAŁ WARSZAWA
ul. Robotnicza 60
53-608 Wrocław
ul. Morska 306 A
81-006 Gdynia
ul. Łodygowa 25
03-687 Warszawa
T: +48 71 797 80 28
F: +48 71 797 80 27
[email protected]
T/F: +48 58 719 28 78
[email protected]
T/F: +48 22 675 05 89
[email protected]
www.cdapolska.pl
TRIESTE
BUDRIO
SF40
Uszczelki
Clip seals
System przesuwny
Sliding system
AKCESORIA
DO KABIN
PRYSZNICOWYCH
SHOWER
BOXES
ACCESSORIES
AKCESORIA
DO SZKŁA
HARTOWANEGO
TRIESTE SF40
Quality product of
TREISTE SF40
System przesuwny TRIESTE SF40
Sliding system TRIESTE SF40
SF40-STP Odbój
SF40-STP End stopper
SF40-TR Prowadnica górna
SF40-TR Top track
SF40-ROLLER Wózek z klamrą
SF40-ROLLER Carrige roller with clamp
SF40-BK Kątownik montażowy
SF40-BK Mounting bracket
Uszczelka BUDRIO
BUDRIO Clip seal
Przykładowy uchwyt
Exemplary handle
Panel przesuwy
Sliding door
Panel stały
Fixed panel
Profil montażowy
do panela stałego: FIX-U, FIX-C
SF-GUIDE Prowadnica dolna
SF-Guide Floor guide
Chanel for fixed panel: FIX-U, FIX-C
Profil montażowy do panela stałego: FIX-U, FIX-C
Chanel for fixed panel: FIX-U, FIX-C
Zestaw na jedno skrzydło zawiera:
One panel set includes:
Zestaw na jedno skrzydło
One panel set
prowadnica górna / top track
1
Kod / Code
Długość (mm)
Lenght (mm)
Wykończenie
Finish
wózek z klamrą / knob clamb roller
2
SF40-SET PSS
2200
odbój z zaczepem / end stopper with catch
2
aluminium anodowane połysk
polished anodized aluminium
kątownik montażowy - komplet/ mounting brackets -set
1
SF40-SET AX
2200
alinox / alinox
prowadnica dolna / floor guide
1
Produkt / Produkt
udźwig systemu (kg): 60
Sztuk / Pcs
grubość szkła (mm): 8; 10
set’s capacity (kg): 60
Zestaw na dwa skrzydła 90˚zawiera:
Two panels 90˚set- corner instalation - includes:
Produkt / Produkt
Zestaw na dwa skrzydła 90˚
Two panels 90˚set- corner instalation
Sztuk / Pcs
Długość (mm)
Lenght (mm)
Wykończenie
Finish
SF40-SET90 PSS
2200
aluminium anodowane połysk
polished anodized aluminium
SF40-SET90 AX
2200
alinox / alinox
prowadnica górna / top track
1
Kod / Code
wózek z klamrą / knob clamb roller
4
odbój z zaczepem / end stopper with catch
4
kątownik montażowy - komplet/ mounting brackets -set
1
prowadnica dolna / floor guide
2
łącznik kątowy szyn kąt 90°/ 90° angled connector
1
udźwig systemu (kg): 2 x 60
glass thickness (mm): 8; 10
set’s capacity (kg) : 2 x 60
grubość szkła (mm): 8; 10
glass thickness (mm): 8; 10
Zestawy nie zawierają: profila montażowego: FIX-U, FIX-C, FPS, uszczelek i uchwytu
Sets not include: U channel for fixed glass panel: FIX-U, FIX-C, FPS, seals and handle
TRIESTE SF40 І System przesuwny І Sliding system
1
TRIESTE SF40
Quality product of
SF40-TR
Prowadnica górna
Top track
15
52
34
12.5
Długość (mm)
Lenght (mm)
Wykończenie
Finish
SF40-TR2200PSS
2200
aluminium anodowane połysk
polished anodized aluminium
SF40-TR2200AX
2200
alinox / alinox
Kod / Code
materiał: aluminium
material: aluminium
SF40-ROLLER
∅30
∅38
Wózek z klamrą na łożyskach kulkowych
Carriage roller with clamp
0
∅2
Kod / Code
2
Wykończenie
Finish
SF40-ROLLER-PSS
SF40-ROLLER-SSS
połysk / polish
materiał: stal nierdzewna
material: stainless steel
grubość szkła (mm): 8; 10
glass thickness (mm): 8; 10
satyna / satin
TRIESTE SF40 І System przesuwny І Sliding system
Przygotowanie szkła panel jezdny
Glass preparation for sliding panel
25
85
TRIESTE SF40
Quality product of
SF40-STP
Odbój z zaczepem
End stopper with catch
Kod / Code
SF40-STP
SF40BK
Kątownik montażowy (komplet P+L)
Mounting bracket (set R+L)
Wykończenie / Finish
Kod / Code
SF40BK-PSS
SF40BK-SATIN
połysk / polish
satyna / satin
materiał: stal chromowana
material: chromed steel
SF-GUIDE
Prowadnica dolna
Floor guide
30
8-10
23
Kod / Code
Materiał / Material
SF-GUIDE
teflon / teflon
grubość szkła (mm): 8; 10
glass thickness (mm): 8; 10
TRIESTE SF40 І System przesuwny І Sliding system
3
TRIESTE SF40
Quality product of
SF40-CORNER CDA/DRM100
Łącznik kątowy szyn SF40 kąt 90°
SF40 90° angled connector
61
25
17
Wykończenie
Finish
Kod / Code
SF40-CORNER-PSS
SF40-CORNER-SATIN
imitacja stal połysk / imitation polished steel
imitacja alinox / imitation alinox
materiał: plastik
material: plastic
FIX-U
Profil montażowy FIX-U do panela stałego
FIX-U channel for fixed panel
22.5
12.5
17.5
Kod / Code
FIX-U-2000PSS
FIX-U-3000PSS
FIX-U-4000PSS
FIX-U-2000AX
FIX-U-3000AX
FIX-U-4000AX
materiał: aluminium
4
Długość (mm)
Lenght (mm)
Wykończenie
Finish
2000
połysk / polish
3000
połysk / polish
4000
połysk / polish
2000
alinox / alinox
3000
alinox / alinox
4000
alinox / alinox
material: aluminium
TRIESTE SF40 І System przesuwny І Sliding system
TRIESTE SF40
Quality product of
FIX-C
CDA/FIX-C
Profil montażowy FIX-C do panela stałego
FIX-C channel for fixed panel
13
23.6
2.5
R2
22
Kod / Code
FIX-C-2000PSS
FIX-C-4000PSS
FIX-C-2000AX
FIX-C-4000AX
Długość (mm) / Lenght (mm) Wykończenie / Finish
2000
połysk / polish
4000
połysk / polish
2000
alinox / alinox
4000
alinox / alinox
materiał: aluminium
material: aluminium
FIX-C-COVER
Pokrywka progowa do profila FIX-C
Top cover for FIX-C
6.8
16
Kod / Code
FIX-C-COV1500PSS
FIX-C-COV3000PSS
FIX-C-COV1500AX
FIX-C-COV3000AX
Długość (mm) / Lenght (mm) Wykończenie / Finish
1500
połysk / polish
3000
połysk / polish
1500
alinox / alinox
3000
alinox / alinox
materiał: aluminium
TRIESTE SF40 І System przesuwny І Sliding system
material: aluminium
5
TRIESTE SF40
Quality product of
FIX-U-EC
Zaślepka do profila montażowego FIX-U
End cap for FIX-U channel
22.5
15.5
17.5
Wykończenie / Finish
Kod / Code
FIX-U-EC-PSS
FIX-U-EC-SSS
1
połysk / polish
satyna / satin
materiał: stal nierdzewna
material: stainless steel
FIX-C-EC
14.5
23.6
Zaślepka boczna do profila montażowego FIX-C
End cap for FIX-C channel
Kod / Code
FIX-C-ECRH PSS
FIX-C-ECLH PSS
FIX-C-ECRH SSS
FIX-C-ECLH SSS
Typ / Type
Wykończenie / Finish
prawa / right
połysk / polish
lewa / left
połysk / polish
prawa / right
satyna / satin
lewa / left
satyna / satin
materiał: stal nierdzewna
material: stainless steel
U
Uszczelki do profili FIX-U i FIX-C
FIX-U & FIX-C seals
U1
Kod / Code
U1
U2
U4
kolor: bezbarwna
6
U2
Profil / Panel
FIX-U & FIX-C
FIX-U & FIX-C
FIX-U & FIX-C
U4
Grubość szkła (mm)
Glass thickness (mm)
10
8
6
colour: transparent white
TRIESTE SF40 І System przesuwny І Sliding system
1
22
Na rysunku przedstawiono typ lewy
Left type
TRIESTE SF40
Quality product of
TRIESTE SF40
Widok i przekrój systemu TRIESTE SF40 z panelem stałym
View & section TRIESTE SF40 system with fixed panel
SF40-ROLLER Wózkek z klamrą
SF40-ROLLER Roller with clamp
SF40-BK Kątownik montażowy
SF40-BK Mounting bracket
SF40-STP Odbój z zaczepem
SF40-STP End stopper with catch
15
32
52
25
∅38
∅38
5
34
Panel przesuwny
Sliding door
Panel stały
Fixed panel
26
SF40-TR
Prowadnica górna
SF40-TR
Top track
22
Panel przesuwny
Sliding door
Panel stały
Fixed panel
Uszczelka BUDRIO
BUDRIO Clip seal
Chanel for fixed panel:
FIX-U, FIX-C
4
10
SF-GUIDE
Floor giude
SF-GUIDE
Prowadnica dolna
SF-GUIDE
Floor giude
Profil montażowy do panela
stałego: FIX-U, FIX-C
30
SF-GUIDE
Prowadnica dolna
Optional:
FIX-C with FIX-C-COV top cover as a sill
17.5
Profil montażowy
do panela stałego: FIX-U, FIX-C
23
Chanel for fixed panel: FIX-U, FIX-C
85
0
∅2
25
Opcjonalnie:
profil montażowy FIX-C
z pokrywką FIX-C-COV, zastosowany jako próg
Przygotowanie szkła panel jezdny
Glass preparation for sliding panel
TRIESTE SF40 І System przesuwny І Sliding system
7
TRIESTE SF40
Quality product of
TRIESTE SF40
Schemat montażu w kabinie prysznicowej
Montage scheme in schower cabin
SF40-BK Kątownik montażowy
SF40-BK Mounting bracket
Panel stały
Fixed panel
Panel przesuwny
Sliding door
SF40-ROLLER Wózkek z klamrą
SF40-ROLLER Roller with clamp
SF40-BK Kątownik montażowy
SF40-BK Mounting bracket
SDE Uszczelka
SDE Clip seal
26
Panel przesuwny
Sliding door
8
SF40-TR Prowadnica górna
SF40-TR Top track
TRIESTE SF40 І System przesuwny І Sliding system
SF40-CORNER
Łącznik kątowy
SF40-CORNER
Angled connector
59
16-18
17
PMFE Uszczelka magnetyczna
PMFE Magnetic clip seal
www.cdapolska.pl
CDA POLSKA sp. z o.o. sp. k.
SIEDZIBA WROCŁAW
ODDZIAŁ GDYNIA
ODDZIAŁ WARSZAWA
ul. Robotnicza 60
53-608 Wrocław
ul. Morska 306 A
81-006 Gdynia
ul. Łodygowa 25
03-687 Warszawa
T: +48 71 797 80 28
F: +48 71 797 80 27
[email protected]
T/F: +48 58 719 28 78
[email protected]
T/F: +48 22 675 05 89
[email protected]
www.cdapolska.pl

Podobne dokumenty