bibliografia dla rodziców

Komentarze

Transkrypt

bibliografia dla rodziców
BIBLIOGRAFIA DLA RODZICÓW
 Adamski, Franciszek, Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej : praca zbiorowa. Kraków :
Wydaw. Apostolstwa Modlitwy, 1984.
 Augustyn, Józef, Jak kochać dzieci? : 12 zasad rodzicielskiej miłości. Częstochowa : Edycja
Świętego Pawła, 2002.
 Moje dziecko - dobry uczeń : praca zbiorowa / pod red. Hanny Balińskiej. Warszawa :
Wydawnictwa Szkolne I Pedagogiczne, 1987.
 Braun-Gałkowska, Maria, Psychologia domowa : (małżeństwo, dzieci, rodzina). Olsztyn :
Warmińskie Wydaw. Diecezjalne, 1990.
 Campbell, Ross, Twój nastolatek potrzebuje ciebie. Kraków : Towarzystwo Krzewienia Etyki
Chrześcijańskiej, 1991.
 Charles, Skindera, Psychologia wychowawcza. Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1971.
 Courtois, Gaston, Rady dla rodziców. Kraków : Znak, 1967.
 Dobson, James C. Rozmowy z rodzicami. Kraków : Towarzystwo Krzewienia Etyki
Chrześcijańskiej, 1986.
 Faber, Adele, Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu I w szkole. Poznań : Media Rodzina, 2002.
 Faber, Adele, Rodzeństwo bez rywalizacji : jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie by samemu
żyć z godnością. Poznań: Media Rodzina, 1996.
 Filipczuk, Halina, Rodzice I dzieci . Warszawa : Nasza Księgarnia, 1988.
 Gordon, Thomas, Wychowanie bez porażek w szkole. Warszawa : Pax, 2004.
 Gordon, Thomas, Wychowanie bez porażek : rozwiązywanie konfliktów między rodzicami
a dziećmi. Warszawa : "Pax", 1991.
 Han-Ilgiewicz, Natalia, Dziecko w konflikcie z prawem. Warszawa : PZWS, 1965.
 Han-Ilgiewicz, Natalia, Dziecko w konflikcie z rodziną. Warszawa : Nasza Księgarnia, 1969.
 Han-Ilgiewicz, Natalia, Potrzeby psychiczne dziecka : refleksje charakterologiczne. Warszawa :
PZWS, 1959.
 Hennelowa, Józefa, U nas w rodzinie. Kraków : Znak, 1989.
 Hennelowa, Józefa, My rodzice. Kraków : Znak, 1977.
 Klink, Johanna Louise, Wierzyć z dziećmi : dziecko I wiara, dziecko I życie, dziecko na ziemi.
Warszawa : "Pax", 1989.
 Kosińska, Ewa, Rodzice a szkoła : krótki poradnik psychologiczny. Kraków : Rubikon, 1999.
 Kukołowicz, Teresa, Pomagamy w samowychowaniu. Warszawa : Nasza Księgarnia, 1978.
 McDowell, Josh, Jak być bohaterem dla swoich dzieci. Warszawa : Vocatio, 1993.
 McDowell, Jose, Mity edukacji seksualnej. Warszawa : Vocatio, 1999.
 Mycielski, Jacek, Elementarz dla rodziców. Poznań : W Drodze, 1994.
 Nagórny, Janusz, Dziecko wśród mediów : wychowanie w rodzinie do korzystania ze środków
społecznego przekazu. Częstochowa : Edycja Świętego Pawła, 2004.
 Okoń, Wincenty, Słownik pedagogiczny. Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1984.
 Wychowanie - potrzeba dziecka - zadanie domu I szkoły : (wychowanie a powodzenie reformy rozwiązania dotyczące opracowywania programów wychowawczych) / [red. Ewa Ozimek] . Poznań :
Oficyna Współczesna, 1999.
 Poręba, Piotr, Współżycie pokoleń na bazie rodzinnej. Olsztyn : Warmińskie Wydaw. Diecezjalne,
1981.
 Potocki, Andrzej, Ludzka płciowość, rodzina, Szkoła. Częstochowa : Tygodnik Katolicki
"Niedziela", 1997
 Puczyłowska, Urszula, Szkoła pniewska : dzieło Bł. Urszuli Ledóchowskiej. Szczecin : Ottonianum,
1991.
 Skórzyńska, Zofia, Psychologia dla rodziców. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne I Pedagogiczne,
1990.
 Wójcik, Elżbieta, Jak rozmawiać z dzieckiem o seksualności. Warszawa : Pax, 1998.
1. Blanca Jorda de Urries - Twoje dziecko między 1 a 3 rokiem życia Apostolicum 2005
2. Blanca Jorda de Urries, Manso Manolia Twoje dziecko między 4 a 5 rokiem życia,
Apostolicum, 2005
3. Corominas Fernando - Wychowywać dziś, Apostolicum, 2006
4. Faber Adele, Mazlish Elainea Jak mówić, żeby dzieci się uczyły Jak mówić, żeby dzieci
nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci żeby dzieci mówiły. Rodzeństwo bez rywalizacji Media
Rodzina, 1995
5. Gordon Thomas Wychowanie bez porażek, Instytut Wydawniczy PAX, 2003
6. Kast- Zahn Annette Każde dziecko może nauczyć się reguł. Jak ustanowić granice I
wytyczyć zasady postępowania OD niemowlaka do dziecka w wieku szkolnym, Media
Rodzina 1999
7. Leman Kevin â?? Jak wychowywać dziecko I nie oszaleć, Kraków 2004
8. Lewis David â?? Jak wychować zdolne dziecko
9. Mycielski Jacek â?? Elementarz dla rodziców, W drodze, 2002
10. Nelson Jane â?? Posprzątaj zabawki, kochanie, 2005
11. Obuchowska Irena â?? Kochać I rozumieć CZ.1,2,3, Media Rodzina, 2003
12. Riera L.C. â?? Żartobliwie o wychowaniu, Oficyna Współczesna, 2000
13. Wyckof Jerry I Unell Barbara Dyscyplina bez krzyku I bicia. Praktyczne rozwiązania
najczęstszych problemów dotyczących zachowania dzieci, K.E. Liber 2004
14. Żulińska Barbara Seria książek Jak wychowywać nasze dzieci? Ku zmartwychwstaniu,
Oficyna Wydawnicza Viator
15. Rogaczewski Arkadiusz O cnotach I wychowaniu, Instytut Edukacji Narodowej, Lublin
1999

Podobne dokumenty