Plan wydań dwutygodnika „namiary na morze i Handel” w 2015 roku

Komentarze

Transkrypt

Plan wydań dwutygodnika „namiary na morze i Handel” w 2015 roku
Plan wydań dwutygodnika „Namiary na Morze i Handel” w 2015 roku
Dodatki specjalne
(tematyka)
Wystawy z dodatkową
dystrybucją nakładu
Termin
nadsyłania
reklam
Nr
Data
wydania
Tematyka wiodąca wydania
1
09.01.2015
Inwestycje w gospodarce morskiej. Budownictwo morskie
2
23.01.2015
Przemysł przyportowy
(konstrukcje stalowe, energetyka)
3
06.02.2015
Polskie porty morskie
(przeładunki, terminale specjalistyczne, programy rozwoju)
4
20.02.2015
Autostrady morskie.
Short sea shipping, żegluga promowa i ro-ro
5
06.03.2015
Nowe technologie w gospodarce morskiej
(systemy IT, e-commerce, informatyka)
12.02.2015
6
20.03.2015
Przedsiębiorstwa żeglugowe w Polsce
(armatorzy i operatorzy, przewozy, stan floty, rynek frachtowy)
18.02.2015
7
10.04.2015
Transportowe zaplecze portów morskich
(drogi, żegluga śródlądowa, rurociągi)
8
24.04.2015
Green logistics na morzu i lądzie
18.12.2014
Morski rynek pracy
30.12.2014
14.01.2015
Kontenery–transport
kontenerowy
i multimodalny
Transport Week 2015
Gdańsk
FRACHT 2015
Intermodal
Gdańsk, 14.04
22.01.2015
18.03.2015
transport logistic 2015
Monachium, 5-8.05
Polskie pory, żegluga
i logistyka morska
Polfish
26.03.2015
Kongres Spedytorów
16.04.2015
Gdańsk, 27-29.05
9
08.05.2015
Nafta i gaz - offshore, energetyka
(przerób, przewozy i przesył, przeładunki i składowanie)
10
22.05.2015
Kolejowa obsługa portów polskich
(przewoźnicy, tabor specjalistyczny, połączenia)
11
05.06.2015
Przewozy ładunków ciężkich, wielkogabarytowych i specjalnych,
cargo lotnicze (gestorzy ładunków, przewoźnicy, spedytorzy)
12
19.06.2015
Prawo i ubezpieczenia w transporcie morskim
22.05.2015
13
03.07.2015
Polityka transportowa Polski w Unii Europejskiej
10.06.2015
14-15
17.07.2015
Nauka i doskonalenie kadr morskich (wydanie łączone)
24.06.2015
16
21.08.2015
Żegluga śródlądowa (armatorzy, porty, stocznie)
Ustroń, 28.05
23.04.2015
III Międzynarodowy
Kongres Morski
Szczecin, 10-12.06
Polish Maritime Industry
Journal
(dodatek w języku angielskim)
14.05.2015
Baltexpo 2015
Gdańsk, 7-9.09
Europort
26.07.2015
Trako 2015
12.08.2015
Rotterdam, 3-6.11
17
04.09.2015
Logistyczne zaplecze polskich portów morskich (centra dystrybucyjne,
połączenia multimodalne, szlaki komunikacyjne, „suche porty”)
18
18.09.2015
Finanse w gospodarce morskiej
19
02.10.2015
Instytucje klasyfikacji, certyfikacji i nadzoru
w polskich portach i żegludze
20
23.10.2015
Bezpieczeństwo na morzu i ochrona środowiska morskiego (ładunki
niebezpieczne, firmy specjalistyczne, środki techniczne i ich producenci)
24.09.2015
21
06.11.2015
Współpraca gospodarcza krajów bałtyckich
(Interreg, TEN-T, Euroregion B.)
08.10.2015
22
20.11.2015
Połączenia żeglugowe z polskich portów morskich
22.10.2015
23
04.12.2015
Chemia w obrotach polskich portów morskich
06.11.2015
24
18.12.2015
Przeładunki masowe w polskich portach morskich
(terminale, urządzenia przeładunkowe)
20.11.2015
Gdańsk, 22-25.09
20.08.2015
Logistyka w obrocie
portowo-morskim
Wspólna Kaczka 2015
Gdynia, 09.10
10.09.2015

Podobne dokumenty