urządzenia - Brennpol Sp. z oo

Komentarze

Transkrypt

urządzenia - Brennpol Sp. z oo
Brennpol Sp. z o.o.
ul. Łąkowa 3
05-822 Milanówek
tel./fax: 22 724 58 06
tel./fax: 22 724 58 07
[email protected]
URZĄDZENIA
DO LAKIERNI PROSZKOWYCH
Oferta obowiązuje od 1.08.2012
URZĄDZENIA
Brennpol Sp. z o.o.
ul. Łąkowa 3
05-822 Milanówek
NIP: 529-000-84-83
DO LAKIERNI PROSZKOWYCH
 O FIRMIE BRENNPOL
Spółka Brennpol działa na rynku obróbki powierzchni od roku 1991. Brennpol jako firma handlowa oferuje
sprzęt oraz urządzenia lakiernicze wraz z osprzętem, pistolety do klejenia na gorąco, elementy maskujące
i zawieszki lakiernicze. Produkty, które znajdują się w ofercie handlowej produkowane są przez renomowane
światowe firmy tj. ITW (DEVILBISS, BINKS, RANSBURG), SIEGERT, REKA, ECCO FINISHING SZWECJA, OK-STEINL.
Pracownicy
Spółki
zapewniają
profesjonalne
doradztwo
oferując
produkty
najwyższej
jakości
i dostosowując je do Państwa indywidualnych potrzeb.
Działalność handlowa Spółki to nie tylko sprzedaż. Brennpol zapewnia Państwu serwis (gwarancyjny
i pogwarancyjny), ciągłość dostaw osprzętu i części zamiennych, doradztwo techniczne w sprawach
eksploatacyjnych zakupionych produktów i stały kontakt.
 Profesjonalna obsługa klientów
obejmuje:
 fachowe doradztwo,
 elastyczne dostosowanie się do potrzeb klienta,
 oferowanie produktów najwyższej jakości,
 terminowe i szybkie dostawy,
 zapewnienie gwarancji,
 serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
 stały kontakt z klientem,
 szkolenia.
 Potencjalni klienci:
 producenci maszyn,
 producenci stolarki budowlanej,
 producenci mebli,
 producenci konstrukcji metalowych,
 lakiernie usługowe,
 firmy oferujące zabezpieczenia antykorozyjne,
 firmy oferujące usługi budowlane,
 mieszalnie lakierów,
 firmy sprzedające akcesoria malarskie,
 producenci opakowań,
 firmy poligraficzne,
 dystrybutorzy klejów topliwych.
Staramy się, aby nasi odbiorcy otrzymywali aktualne prospekty oraz oznakowany towar w możliwie
najkrótszym czasie, zaś klientom chcącym nawiązać stałą współpracę proponujemy przygotowanie specjalnych
cen, które z pewnością uatrakcyjnią naszą ofertę.
Mamy nadzieję, iż zaprezentowany katalog, wysoka jakość świadczonych przez nas usług, terminowość
oraz konkurencyjne ceny wzbudzą Państwa zainteresowanie i zachęcą do podjęcia z nami współpracy.
Kontakt
Tel./Fax: 22 724 58 06
Tel./Fax: 22 724 58 07
Strona 2
[email protected]
www.brennpol.com.pl
aktualizacja: 1.08.2012
URZĄDZENIA
DO LAKIERNI PROSZKOWYCH
Brennpol Sp. z o.o.
ul. Łąkowa 3
05-822 Milanówek
NIP: 529-000-84-83
SPIS TREŚCI
STRONA
Ogólne warunki dostaw i płatności
4
URZĄDZENIA DO LAKIERNI PROSZKOWYCH
NAZWA
Siegert S8
BSI
BAI
BAIHT
BKE
STRONA
5
Zestaw do powlekania proszkowego
Kabiny do napylania
11
Ściany odsysające
15
Elektryczne piece do wygrzewania detali
22
POZOSTAŁE ARTYKUŁY
NAZWA
STAUBFIX
STRONA
Szpachla pod farby proszkowe
Ściereczki wiążące kurz
Kombinezony lakiernicze
Kontakt
Tel./Fax: 22 724 58 06
Tel./Fax: 22 724 58 07
Strona 3
28
29
30
[email protected]
www.brennpol.com.pl
aktualizacja: 1.08.2012
URZĄDZENIA
Brennpol Sp. z o.o.
ul. Łąkowa 3
05-822 Milanówek
NIP: 529-000-84-83
DO LAKIERNI PROSZKOWYCH
 OGÓLNE WARUNKI DOSTAW I PŁATNOŚCI

Wszystkie ceny wymienione w ofercie są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Ceny w EURO obowiązują według średniego ubiegłotygodniowego kursu sprzedaży dewiz w obsługującym
Brennpol Sp. z o.o. banku – DB PBC.

Składając zamówienie na produkty oferowane przez Brennpol Sp. z o.o. odbiorca jest zobowiązany do przyjęcia
poniższych warunków płatności i odbioru towaru.

Aby zamówienie było wiążące należy podać dokładne oznakowanie produktu oraz jego ilość.

Brennpol Sp. z o.o. przyjmuje do realizacji zamówienia po ich potwierdzeniu. Jakiekolwiek dodatkowe uzgodnienia
wymagają potwierdzenia przez Brennpol Sp. z o.o..

Terminy dostaw w ramach zamówień specjalnych, uzgodnione indywidualnie, mogą ulec zmianom o czym zamawiający
zostanie powiadomiony.

Wysyłki dokonywane są przez firmę spedycyjną, na koszt i ryzyko zamawiającego.

Warunki płatności uzgadniane są indywidualnie i potwierdzane przez Brennpol Sp. z o.o. na potwierdzeniu zamówienia.

Sprzedany towar jest własnością Brennpol Sp. z o.o. do czasu uregulowania za niego należności.

Odbiorca zobowiązany jest przy odbiorze towaru sprawdzić zgodność dostawy z treścią zamówienia. Wady dające się
natychmiast stwierdzić muszą być zareklamowane przed użyciem towaru, najpóźniej 8 dni po odbiorze. Jeżeli odbiorca
nie zgłosi reklamacji w terminie, towar traktowany jest jako zgodny z zamówieniem. Jeżeli wady zostaną wykryte
w trakcie użytkowania, zgłoszenie ich musi nastąpić natychmiast po ich stwierdzeniu; w przeciwnym razie reklamacja
nie zostanie uznana.

Wszelkie roszczenia nie zwalniają odbiorcy z obowiązku uregulowania należności za wystawioną fakturę. Załatwienie
roszczeń ze względu na stwierdzone wady fabryczne następuje poprzez wymianę reklamowanego towaru.

Zdarzenia i fakty, na które Brennpol Sp. z o.o. nie ma wpływu, kontroli i nie może ich przewidzieć kwalifikowane są
jako ”siła wyższa” i zwalniają Brennpol Sp. z o.o. od wszelkiej odpowiedzialności gwarancyjnej i zobowiązań
dostawczych.

Brennpol Sp. z o.o. zwolniona jest z rękojmi jeśli sprzedany towar użyty został niezgodnie z jego przeznaczeniem,
a także z wtórnych konsekwencji wynikających z zastosowania zakupionego w Brennpol Sp. z o.o. towaru.

Niniejsze warunki stanowią integralną część zawartej umowy.

Sądem dla rozstrzygania wszelkich ewentualnych spraw spornych jest Sąd właściwy dla siedziby Brennpol Sp. z o.o..
Minimalna wartość zamówienia wynosi 100 PLN netto. Przy zamówieniach poniżej tej kwoty
naliczany jest dodatek za przepakowywanie w wysokości 25 PLN netto.
Brennpol Sp. z o.o.
ul. Łąkowa 3
05-822 Milanówek
NIP: 529-000-84-83
Identyf.: 012563478
Tel./fax: 22 724 58 06
Tel./fax: 22 724 58 07
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS 0000243448
Kapitał zakładowy: 280.000,Prezes: Krystyna Anna Gürcan
V-ce Prezes: Volker Berg
[email protected]
www.brennpol.com.pl
Kontakt
Tel./Fax: 22 724 58 06
Tel./Fax: 22 724 58 07
Strona 4
[email protected]
www.brennpol.com.pl
aktualizacja: 1.08.2012
URZĄDZENIA
DO LAKIERNI PROSZKOWYCH
Brennpol Sp. z o.o.
ul. Łąkowa 3
05-822 Milanówek
NIP: 529-000-84-83
SERIA S8
ZESTAWY DO POWLEKANIA PROSZKOWEGO
 ZALETY




prosta obsługa,
wysoka wydajność,
solidne wykonanie,
obudowa odporna na uszkodzenia mechaniczne.
Kontakt
Tel./Fax: 22 724 58 06
Tel./Fax: 22 724 58 07
Strona 5
ZAPEWNIAMY CZĘŚCI ZAMIENNE
DO WSZYSTKICH PODZESPOŁÓW
SERII S8
[email protected]
www.brennpol.com.pl
aktualizacja: 1.08.2012
URZĄDZENIA
Brennpol Sp. z o.o.
ul. Łąkowa 3
05-822 Milanówek
NIP: 529-000-84-83
DO LAKIERNI PROSZKOWYCH
S8 PISTOLETY
DO POWLEKANIA PROSZKIEM
 Nr katalogowy:
817 717 0 - ŁADOWANIE WYSOKIM NAPIĘCIEM. ŁADUNEK NEGATYWNY
817 718 0 - ŁADOWANIE WYSOKIM NAPIĘCIEM. ŁADUNEK POZYTYWNY
 ZALETY









 AKCESORIA
prosta obsługa,
wysoka oszczędność materiałowa,
niezawodność,
pracujący w sprawdzonej technologi,
obudowa wykonana z tworzywa odpornego na uszkodzenia
mechaniczne,
bezproblemowa konserwacja,
łatwa wymiana zużytych części bez użycia narzędzi,
generator zabezpieczony przed uszkodzeniem
mechanicznym,
generator typu wtykowego.
Kontakt
Tel./Fax: 22 724 58 06
Tel./Fax: 22 724 58 07
Strona 6


dysza płaskostrumieniowa,
komplet płytek
rozpryskowych.
[email protected]
www.brennpol.com.pl
aktualizacja: 1.08.2012
URZĄDZENIA
DO LAKIERNI PROSZKOWYCH
Brennpol Sp. z o.o.
ul. Łąkowa 3
05-822 Milanówek
NIP: 529-000-84-83
S8 JEDNOSTKA STERUJĄCA
 Nr katalogowy: 817 680 0
 ZALETY








jednostka stabilna, solidnie wykonana,
bezproblemowa w obsłudze.
pneumatyczna regulacja parametrów pracy:
punkty zmodyfikowane – potrzebna weryf.
tłumaczenia
sterowanie prędkością strumienia proszku,
napowietrzanie płytki rozpryzkowej,
sterowanie powietrza fluidyzacji proszku w zbiorniku.
płynna regulacja napięcia ładowania w zakresie 15-95kV z wyświetlaczem poziomu.
automatyczne zredukowanie napięcia ładowania przy zbliżeniu do uziemionych elementów i
urządzeń (zapobiega przeskokowi iskry).
POMPA PROSZKOWA TYP 2001
Zapewnia przepływ proszku do urządzenia napylającego.
 Nr katalogowy: 818 126 0
 ZALETY




wysoka wydajność i sprawność,
płynna regulacja strumienia,
bezproblemowa konserwacja,
łatwa wymiana zużywających się części.
ZBIORNIK NA PROSZEK
Do pobierania i fluidyzacji proszku.
 Nr katalogowy:
811 295 0 – poj. 10 litrów
817 552 0 – poj. 40 litrów
 ZALETY




stabilna konstrukcja,
płyta fluidyzacyjna szczelnie zainstalowana,
łatwa konserwacja oraz czyszczenie,
wyposażony w przyłącza powietrza fluidyzacji, pompy
proszkowej, odpowietrzenia i uziemienia.
Kontakt
Tel./Fax: 22 724 58 06
Tel./Fax: 22 724 58 07
Strona 7
[email protected]
www.brennpol.com.pl
aktualizacja: 1.08.2012
URZĄDZENIA
DO LAKIERNI PROSZKOWYCH
Brennpol Sp. z o.o.
ul. Łąkowa 3
05-822 Milanówek
NIP: 529-000-84-83
JET-PROSZKOWY
 Nr katalogowy: 816 715 0
 ZALETY







pobieranie proszku bezpośrednio z oryginalnego opakowania,
brak konieczności czyszczenia zasobnika proszku,
szybka wymiana farby,
płynny transport proszku dzięki wibracji podstawy,
pneumatyczna turbina wibracyjna,
stała ilość transportowanego proszku,
z przeznaczeniem do wszelkich systemów – również
w przypadku dozowania świeżego proszku w systemach
automatycznych.
WÓZEK - PLATFORMA
 Nr katalogowy: 817 724 0
Solidnie wykonany wózek przewozowy jest elementem kompletnego
systemu napylania proszkiem. Na słupku solidna półka do
zamontowania jednostki sterującej i pistoletów. Platforma wózka
z miejscem na zbiornik lub Jet-proszkowy.
PROPOZYCJE ZESTAWÓW DO POWLEKANIA PROSZKOWEGO
 BT 5000, BT 5010
 BT 5015, BT 5020
 BT 5025, BT 5030
ZESTAW S8
ze zbiornikiem 10 litrów
ZESTAW S8
ze zbiornikiem 40 litrów
ZESTAW S8
z Jetem-Proszkowym
Kontakt
Tel./Fax: 22 724 58 06
Tel./Fax: 22 724 58 07
Strona 8
[email protected]
www.brennpol.com.pl
aktualizacja: 1.08.2012
URZĄDZENIA
DO LAKIERNI PROSZKOWYCH
Brennpol Sp. z o.o.
ul. Łąkowa 3
05-822 Milanówek
NIP: 529-000-84-83
CENY ZESTAWÓW SERIA S8
 BT 5000 ZESTAW
Nr artykułu
Nr katalogowy
 CENA: 3750,00 €
Nazwa
BT 5001
BT 5002
BT 5003
BT 5004
BT 5005
817 717 0
817 680 0
818 126 0
811 295 0
817 724 0
Pistolet proszkowy S8-N
Jednostka sterująca S8-N/P
Pompa proszkowa Typ 2001
Zbiornik 10 l.
Wózek
 BT 5010 ZESTAW
Nr artykułu
Nr katalogowy
 CENA: 3750,00 €
Nazwa
BT 5006
BT 5002
BT 5003
BT 5004
BT 5005
817 718 0
817 680 0
818 126 0
811 295 0
817 724 0
Pistolet proszkowy S8-P
Jednostka sterująca S8-N/P
Pompa proszkowa Typ 2001
Zbiornik 10 l.
Wózek
 BT 5015 ZESTAW
Nr artykułu
Nr katalogowy
 CENA: 4000,00 €
Nazwa
BT 5001
BT 5002
BT 5003
BT 5007
BT 5005
817 717 0
817 680 0
818 126 0
817 552 0
817 724 0
Pistolet proszkowy S8-N
Jednostka sterująca S8-N/P
Pompa proszkowa Typ 2001
Zbiornik 40 l.
Wózek
 BT 5020 ZESTAW
Nr artykułu
Nr katalogowy
 CENA: 4000,00 €
Nazwa
BT 5006
BT 5002
BT 5003
BT 5007
BT 5005
817 718 0
817 680 0
818 126 0
817 552 0
817 724 0
Pistolet proszkowy S8-P
Jednostka sterująca S8-N/P
Pompa proszkowa Typ 2001
Zbiornik 40 l.
Wózek
 BT 5025 ZESTAW
Nr artykułu
Nr katalogowy
 CENA: 4200,00 €
Nazwa
BT 5001
BT 5002
BT 5003
BT 5008
BT 5005
817 717 0
817 680 0
818 126 0
816 715 0
817 724 0
Pistolet proszkowy S8-N
Jednostka sterująca S8-N/P
Pompa proszkowa Typ 2001
Jet-proszkowy
Wózek
 BT 5030 ZESTAW
Nr artykułu
Nr katalogowy
 CENA: 4200,00 €
Nazwa
BT 5006
BT 5002
BT 5003
BT 5008
BT 5005
817 718 0
817 680 0
818 126 0
816 715 0
817 724 0
Pistolet proszkowy S8-P
Jednostka sterująca S8-N/P
Pompa proszkowa Typ 2001
Jet-proszkowy
Wózek
Kontakt
Tel./Fax: 22 724 58 06
Tel./Fax: 22 724 58 07
Strona 9
[email protected]
www.brennpol.com.pl
aktualizacja: 1.08.2012
URZĄDZENIA
DO LAKIERNI PROSZKOWYCH
Brennpol Sp. z o.o.
ul. Łąkowa 3
05-822 Milanówek
NIP: 529-000-84-83
BSI 1
KABINA BEZ ZASOBNIKA NA PROSZEK
 NR ART.: BT 7001
Średnia moc odsysania:1000 m3/h, moc wentylatora: 0,75 kW
 OPIS








wykończony ocynkowaną blachą 1,5 mm,
bez oświetlenia,
z ręcznym oprzyrządowaniem obrotowym,
pneumatyczne oczyszczanie filtra (na przycisk),
patron filtrowy z bagnetowym zatrzaskiem,
dno kabiny bez leja i zasobnika proszku,
ściana tylna zamknięta z otworem umożliwiającym czyszczenie,
zasobnik na proszek o poj. 45 litrów – zasobnik można wymienić na zasobnik do proszku dnem
fluidyzacyjnym i ze zintegrowanym przesiewaczem, co daje możliwość obiegu proszku!
Kontakt
Tel./Fax: 22 724 58 06
Tel./Fax: 22 724 58 07
Strona 10
[email protected]
www.brennpol.com.pl
aktualizacja: 1.08.2012
URZĄDZENIA
DO LAKIERNI PROSZKOWYCH
Brennpol Sp. z o.o.
ul. Łąkowa 3
05-822 Milanówek
NIP: 529-000-84-83
BSI 2/A45
KABINA Z ZASOBNIKIEM NA PROSZEK
 NR ART.: BT 7002
Średnia moc odsysania: 2000 m3/h, moc wentylatora: 1,5 kW
 OPIS








wykończony ocynkowaną blachą 1,5 mm,
wyposażony w oświetlenie,
zasobnik na proszek o poj. 45 litrów,
ręczne oprzyrządowanie obrotowe,
automatyczne oczyszczanie filtra,
patrony filtrowe z bagnetowym zatrzaskiem,
tylna ściana z otworem do czyszczenia,
zasobnik można wymienić na zasobnik do proszku dnem fluidyzacyjnym i ze zintegrowanym
przesiewaczem, co daje możliwość obiegu proszku!
Kontakt
Tel./Fax: 22 724 58 06
Tel./Fax: 22 724 58 07
Strona 11
[email protected]
www.brennpol.com.pl
aktualizacja: 1.08.2012
URZĄDZENIA
DO LAKIERNI PROSZKOWYCH
Brennpol Sp. z o.o.
ul. Łąkowa 3
05-822 Milanówek
NIP: 529-000-84-83
BSI 3/A45
KABINA Z ZASOBNIKIEM NA PROSZEK
 NR ART.: BT 7004
Średnia moc odsysania: 3000 m3/h, moc wentylatora: 1,5 kW
 OPIS








wykończony ocynkowaną blachą 1,5 mm,
wyposażony w oświetlenie,
zasobnik na proszek o poj. 45 litrów,
ręczne oprzyrządowanie obrotowe,
automatyczne oczyszczanie filtra,
patrony filtrowe z bagnetowym zatrzaskiem,
tylna ściana z otworem do czyszczenia,
zasobnik można wymienić na zasobnik do proszku dnem fluidyzacyjnym i ze zintegrowanym
przesiewaczem, co daje możliwość obiegu proszku!
Kontakt
Tel./Fax: 22 724 58 06
Tel./Fax: 22 724 58 07
Strona 12
[email protected]
www.brennpol.com.pl
aktualizacja: 1.08.2012
URZĄDZENIA
DO LAKIERNI PROSZKOWYCH
Brennpol Sp. z o.o.
ul. Łąkowa 3
05-822 Milanówek
NIP: 529-000-84-83
BSI 4/A45
KABINA Z ZASOBNIKIEM NA PROSZEK
 NR ART.: BT 7006
Średnia moc odsysania: 4000 m3/h, moc wentylatora: 1,5 kW
 OPIS








wykończony ocynkowaną blachą 1,5 mm,
wyposażony w oświetlenie,
zasobnik na proszek o poj. 45 litrów,
ręczne oprzyrządowanie obrotowe,
automatyczne oczyszczanie filtra,
patrony filtrowe z bagnetowym zatrzaskiem,
tylna ściana z otworem do czyszczenia,
zasobnik można wymienić na zasobnik do proszku dnem fluidyzacyjnym i ze zintegrowanym
przesiewaczem, co daje możliwość obiegu proszku!
Kontakt
Tel./Fax: 22 724 58 06
Tel./Fax: 22 724 58 07
Strona 13
[email protected]
www.brennpol.com.pl
aktualizacja: 1.08.2012
URZĄDZENIA
DO LAKIERNI PROSZKOWYCH
Brennpol Sp. z o.o.
ul. Łąkowa 3
05-822 Milanówek
NIP: 529-000-84-83
BAI 3/A45
ŚCIANA DO ODSYSANIA FARB PROSZKOWYCH
 NR ART.: BT 7007
Średnia moc odsysania: 3000 m3/h, moc wentylatora: 1,5 kW
Zasobnik proszku
daje się
demontować.
Na życzenie może
być zamontowany
z przodu lub z tyłu
Szafa rozdzielcza
może być
zamontowana na
życzenie po prawej
lub lewej stronie
 OPIS




wykończony ocynkowaną blachą 1,5 mm,
lej i zasobnik na proszek jest pomalowany w kolorze RAL 9002,
szybko wymienialne patrony filtrowe z bagnetowym zatrzaskiem z automatycznym
oczyszczaniem,
zasobnik można wymienić na zasobnik do proszku dnem fluidyzacyjnym i ze zintegrowanym
przesiewaczem, co daje możliwość obiegu proszku!
Kontakt
Tel./Fax: 22 724 58 06
Tel./Fax: 22 724 58 07
Strona 14
[email protected]
www.brennpol.com.pl
aktualizacja: 1.08.2012
URZĄDZENIA
DO LAKIERNI PROSZKOWYCH
Brennpol Sp. z o.o.
ul. Łąkowa 3
05-822 Milanówek
NIP: 529-000-84-83
BAI 4/A45
ŚCIANA DO ODSYSANIA FARB PROSZKOWYCH
 NR ART.: BT 7009
Średnia moc odsysania: 4000 m3/h, moc wentylatora: 1,5 kW
Zasobnik proszku
daje się
demontować.
Na życzenie
może być
zamontowany z
przodu lub z tyłu
Szafa rozdzielcza
może być
zamontowana na
życzenie po prawej
lub lewej stronie
 OPIS





wykończony ocynkowaną blachą 1,5 mm,
lej i zasobnik na proszek jest pomalowany w kolorze RAL 9002,
szybko wymienialne patrony filtrowe z bagnetowym zatrzaskiem,
z automatycznym oczyszczaniem,
zasobnik można wymienić na zasobnik do proszku dnem fluidyzacyjnym i ze zintegrowanym
przesiewaczem, co daje możliwość obiegu proszku!
Kontakt
Tel./Fax: 22 724 58 06
Tel./Fax: 22 724 58 07
Strona 15
[email protected]
www.brennpol.com.pl
aktualizacja: 1.08.2012
URZĄDZENIA
DO LAKIERNI PROSZKOWYCH
Brennpol Sp. z o.o.
ul. Łąkowa 3
05-822 Milanówek
NIP: 529-000-84-83
BAIHT 6/A
ŚCIANA DO ODSYSANIA FARB PROSZKOWYCH
 NR ART.: BT 7012
Średnia moc odsysania: 6000 m3/h, moc wentylatora: 3 kW
Wylot zużytego
powietrza
Szafa rozdzielcza
może być
zamontowana na
życzenie po prawej
lub lewej stronie
 OPIS



wykończony ocynkowaną blachą 1,5 mm,
szybko wymienialne patrony filtrowe z bagnetowym zatrzaskiem i z automatycznym
oczyszczaniem,
wykonanie bez dna i bez zasobnika proszku.
Kontakt
Tel./Fax: 22 724 58 06
Tel./Fax: 22 724 58 07
Strona 16
[email protected]
www.brennpol.com.pl
aktualizacja: 1.08.2012
URZĄDZENIA
DO LAKIERNI PROSZKOWYCH
Brennpol Sp. z o.o.
ul. Łąkowa 3
05-822 Milanówek
NIP: 529-000-84-83
BAIHT 8/A
ŚCIANA DO ODSYSANIA FARB PROSZKOWYCH
 NR ART.: BT 7013
Średnia moc odsysania: 8000 m3/h, moc wentylatora: 3 kW
Wylot zużytego
powietrza
Szafa rozdzielcza
może być
zamontowana na
życzenie po prawej
lub lewej stronie
 OPIS



wykończony ocynkowaną blachą 1,5 mm,
szybko wymienialne patrony filtrowe z bagnetowym zatrzaskiem i z automatycznym
oczyszczaniem,
wykonanie bez dna i bez zasobnika proszku.
Kontakt
Tel./Fax: 22 724 58 06
Tel./Fax: 22 724 58 07
Strona 17
[email protected]
www.brennpol.com.pl
aktualizacja: 1.08.2012
URZĄDZENIA
Brennpol Sp. z o.o.
ul. Łąkowa 3
05-822 Milanówek
NIP: 529-000-84-83
DO LAKIERNI PROSZKOWYCH
KABINY DO NAPYLANIA – LISTA CENOWA
BSI 1/A45 - KABINA DO RĘCZNEGO NAPYLANIA FARBAMI PROSZKOWYMI
 BT 7000
 Cena 6.132,00 EUR
Wykonanie:
Ocynkowana blacha stalowa z ręcznym oprzyrządowaniem obrotowym do zawieszania detali. Otwór do
czyszczenia w tylnej ścianie kabiny. Lej na ramie kątowej w tylnej części kabiny przez, który spada
farba proszkowa. Zasobnik na opadającą farbę proszkową o pojemności 45 l. (zasobnik ten może
zostać wymieniony na zasobnik z dnem fluidyzacyjnym wraz ze zintegrowanym pneumatycznym
przesiewaczem. Instalacja ta zapewnia obieg farby proszkowej). Jeden patron filtrowy z bagnetowym
zatrzaskiem. Nie posiada oświetlenia. Nie posiada automatycznego mechanizmu oczyszczania filtra
(posiada pneumatyczne oczyszczanie poprzez klawisz przyciskowy).
BSI 1 - KABINA DO RĘCZNEGO NAPYLANIA FARBAMI PROSZKOWYMI
 BT 7001
 Cena 5.040,00 EUR
Wykonanie:
Ocynkowana blacha stalowa z ręcznym oprzyrządowaniem obrotowym do zawieszania detali. Jeden
patron filtrowy z bagnetowym zatrzaskiem. Nie posiada leja i zbiornika na spadającą farbę proszkową,
tylko płaskie dno aż do tylnej ściany kabiny. Pozostałości farby proszkowej gromadzą się w tylnej
części kabiny. Nie posiada otworu do czyszczenia. Nie posiada oświetlenia. Nie posiada
automatycznego mechanizmu oczyszczania filtra (pneumatyczne oczyszczanie poprzez klawisz
przyciskowy). Najprostsze wykonanie kabiny.
BSI 2/A45 - KABINA DO RĘCZNEGO NAPYLANIA FARBAMI PROSZKOWYMI
 BT 7002
 Cena 7.980,00 EUR
Wykonanie: Wykonanie jak BSI 1 A 45 wyposażona w dwa filtry.
BSI 2 - KABINA DO RĘCZNEGO NAPYLANIA FARBAMI PROSZKOWYMI
 BT 7003
 Cena 6.440,00 EUR
Wykonanie: Wykonanie jak BSI 1 wyposażona w dwa filtry.
BSI 3/A45 - KABINA DO RĘCZNEGO NAPYLANIA FARBAMI PROSZKOWYMI
 BT 7004
 Cena 9.520,00 EUR
Wykonanie: Wykonanie jak BSI 1 A 45 wyposażona w trzy filtry.
Kontakt
Tel./Fax: 22 724 58 06
Tel./Fax: 22 724 58 07
Strona 18
[email protected]
www.brennpol.com.pl
aktualizacja: 1.08.2012
URZĄDZENIA
Brennpol Sp. z o.o.
ul. Łąkowa 3
05-822 Milanówek
NIP: 529-000-84-83
DO LAKIERNI PROSZKOWYCH
BSI 3 - KABINA DO RĘCZNEGO NAPYLANIA FARBAMI PROSZKOWYMI
 BT 7005
 Cena 7.840,00 EUR
Wykonanie: Wykonanie jak BSI 1 wyposażona w trzy filtry.
BSI 4 - KABINA DO RĘCZNEGO NAPYLANIA FARBAMI PROSZKOWYMI
 BT 7006
 Cena NA ZAPYTANIE
Wykonanie: Wykonanie jak BSI 1 wyposażona w cztery filtry.
ŚCIANY DO ODSYSANIA – LISTA CENOWA
BAI 3/A45 - ŚCIANA DO ODSYSANIA FARB PROSZKOWYCH
 BT 7007
 Cena 9.660,00 EUR
Wykonanie: Ocynkowana blacha stalowa 1,5mm. Lej i zasobnik na opadającą farbę proszkową
(zasobnik ten może zostać wymieniony na zasobnik z dnem fluidyzacyjnym wraz ze zintegrowanym
pneumatycznym przesiewaczem – instalacja ta zapewnia obieg farby proszkowej). Trzy patrony
filtrowe z bagnetowym zatrzaskiem. Automatyczny mechanizm oczyszczania patronów filtrowych.
BAI 3 - ŚCIANA DO ODSYSANIA FARB PROSZKOWYCH
 BT 7008
 Cena 8.820,00 EUR
Wykonanie: Ocynkowana blacha stalowa 1,5mm. Nie posiada leja i zbiornika na spadającą farbę
proszkową. Najprostsze wykonanie ściany.
BAI 4/A45 - ŚCIANA DO ODSYSANIA FARB PROSZKOWYCH
 BT 7009
 Cena 10.500,00 EUR
Wykonanie: wykonanie jak BAI 3 A 45, wyposażona w cztery patrony filtrowe.
BAI 4 - ŚCIANA DO ODSYSANIA FARB PROSZKOWYCH
 BT 7010
 Cena 10.143,00 EUR
Wykonanie: wykonanie jak BAI 3, wyposażona w cztery patrony filtrowe.
Kontakt
Tel./Fax: 22 724 58 06
Tel./Fax: 22 724 58 07
Strona 19
[email protected]
www.brennpol.com.pl
aktualizacja: 1.08.2012
URZĄDZENIA
Brennpol Sp. z o.o.
ul. Łąkowa 3
05-822 Milanówek
NIP: 529-000-84-83
DO LAKIERNI PROSZKOWYCH
BAI HT 4 - ŚCIANA DO ODSYSANIA FARB PROSZKOWYCH
 BT 7011
 Cena 10.080,00 EUR
Wykonanie: wykonanie bez dna i zasobnika na farby proszkowe, wyposażona w cztery patrony
filtrowe.
BAI HT 6 - ŚCIANA DO ODSYSANIA FARB PROSZKOWYCH
 BT 7012
 Cena 11.060,00 EUR
Wykonanie: bez dna i zasobnika na farby proszkowe, wyposażona w sześć patronów filtrowych.
BAI HT 8 - ŚCIANA DO ODSYSANIA FARB PROSZKOWYCH
 BT 7013
 Cena 15.120,00 EUR
Wykonanie: bez dna i zasobnika na farby proszkowe, wyposażona w osiem patronów filtrowych.
 BT 7014
 Cena 210,00 EUR
OŚWIETLENIE JAKO WYPOSAŻENIE DODATKOWE
 WARUNKI DOSTAW




ex Works,
wymiary jak w prospekcie, modyfikacje możliwe na zapytanie ofertowe,
bez wyposażenia zabezpieczającego (gaśnica przeciwpożarowa),
czas dostawy 4 – 6 tygodni
 MOŻLIWE SPECJALNE WYKONANIE (PODWYŻSZONA CENA)
Inne wymiary, z automatycznym oczyszczaniem, z konsolą pod sprzęt do napylania farb proszkowych,
kabina przejezdna.
Kontakt
Tel./Fax: 22 724 58 06
Tel./Fax: 22 724 58 07
Strona 20
[email protected]
www.brennpol.com.pl
aktualizacja: 1.08.2012
URZĄDZENIA
Brennpol Sp. z o.o.
ul. Łąkowa 3
05-822 Milanówek
NIP: 529-000-84-83
DO LAKIERNI PROSZKOWYCH
BKE 15
ELEKTRYCZNY PIEC DO WYGRZEWANIA DETALI
Moc grzewcza: 15 kW
Wydajność powietrza: 2000 m2/h
 NR ART.: BT 8000
Kontakt
Tel./Fax: 22 724 58 06
Tel./Fax: 22 724 58 07
 CENA: 16.770,00 EUR
Strona 21
[email protected]
www.brennpol.com.pl
aktualizacja: 1.08.2012
URZĄDZENIA
Brennpol Sp. z o.o.
ul. Łąkowa 3
05-822 Milanówek
NIP: 529-000-84-83
DO LAKIERNI PROSZKOWYCH
Wentylator zużytego
powietrza z czujnikiem
przepływu.
Wspornik zużytego
powietrza
z nastawialną klapą
Niezależny
ogranicznik
bezpieczeństwa
temperatury
Precyzyjny czujnik
temperatury
(PT 100)
Elektryczna szafa
sterująca
2-stopniowy
elektryczny regulator
grzewczy
BKE 15 - ELEKTRYCZNY PIEC DO WYGRZEWANIA DETALI
DANE TECHNICZNE
 WYMIARY
 WYDAJNOŚĆ
Komora:



szerokość
wysokość
długość
1000 mm
1500 mm
1000 mm
Wymiary zewnętrzne:



szerokość
wysokość
długość
2300 mm
2350 mm
1500 mm
Kontakt
Tel./Fax: 22 724 58 06
Tel./Fax: 22 724 58 07





obiegowa temperatura powietrza 50 - 240ºC,
moc grzewcza: 15 kW,
elektryczne medium grzewcze:
400 V/50 Hz – 3 fazy,
wydajność powietrza: 2000 m³/h,
moc silnika: 1,1 kW.
Strona 22
[email protected]
www.brennpol.com.pl
aktualizacja: 1.08.2012
URZĄDZENIA
Brennpol Sp. z o.o.
ul. Łąkowa 3
05-822 Milanówek
NIP: 529-000-84-83
DO LAKIERNI PROSZKOWYCH
 BUDOWA I FUNKCJONOWANIE PIECA BKE 15
Napylona na detale farba proszkowa jest w piecu wygrzewającym z obiegiem zużytego powietrza stapiana
i utwardzana, w wyniku czego powstaje gładka powłoka. Piec zbudowany jest z samonośnej obudowy
wypełnionej szczelnie dwuściennymi, izolowanymi (izolacja o grubości 160 mm) kasetami z blachy stalowej.
Wymagane ciepło wytwarzane jest za pomocą wymiennika. Elementy składowe dają się w razie potrzeby
łatwo rozmontować przez to czyszczenie jest uproszczone. Zużyte powietrze znajdujące się wewnątrz pieca jest
zasysane poprzez dysze znajdujące się w dolnej części pieca i przechodząc przez podgrzewacz powietrza jest
podgrzewane i wypychane do podwieszonego sufitu. Powietrze podgrzane do wymaganej temperatury przepływa
poprzez perforowany sufit z góry do wnętrza pieca.
Napowietrzanie z góry na dół poprzez cały wewnętrzny przekrój pieca sprawia, że detale są nagrzewane
równomiernie ze wszystkich stron, zapewnione są minimalne ruchy wiszących lekkich detali i niewielka ilość
ciepłego powietrza wydostaje się na zewnątrz pieca podczas otwierania drzwi wsadowych. Ilość zużytego
powietrza nastawiana jest za pomocą klapy dławiącej znajdującej się w przyłącza zużytego powietrza.
Dźwiękowy sygnał po zakończeniu wygrzewania.
Na panelu sterowania znajdują się wskaźniki temperatury: aktualnej oraz docelowej. Właściwą
temperaturę nastawia się bardzo łatwo za pomocą przycisku plus i minus. Sterowanie temperatury jest
w wykonaniu dwustopniowym, aby była podwyższona dokładność nastawiania.
W celu ułatwienia wjazdu do pieca wagonika w podłodze pieca są szyny jezdne wraz z blachami
wjazdowymi z przodu.
 ZAKRES DOSTAWY

Piec zmontowany w komplecie, z ustawioną regulacją, gotowy do podłączenia i użytkowania.

Wykonanie opcjonalnie: bez gruntowania, gruntowanie jasnoszare, polakierowany.

Obudowa pieca wykonana z ocynkowanych stalowych kaset blaszanych o podwójnych ściankach wewnątrz ze
160 mm izolacją z wełny mineralnej. Ramy podłogowe i sufitowe wykonane ze stabilnych profili kątowych.

Sufit podwieszany wykonany z perforowanych segmentów blaszanych dających się nastawiać, co zapewnia
napływ powietrza poprzez całą powierzchnię podsufitu.

Ściany działowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej służą do przedzielenia powierzchni grzewczej i
użytkowej.

2 szyny wjazdowe z prowadnicami dla wagonika.

1 przyłącze zużytego powietrza z blachy stalowej w komplecie z flanszami i klapą regulowaną manualnie.

Elektroniczny regulator temperatury do 2-stopniowego sterowania regulatora grzewczego.

Opornościowy czujnik temperatury PT 100.

Wentylator powietrza zużytego wyregulowany statycznie i dynamicznie o zredukowanym poziomie hałasu. W
skład wchodzą: dysza ssąca, wysoko wydajny wentylator, płyta silnika, tarcza chłodząca, uchwyt silnika i
system dozoru ciśnienia poprzez trójfazowy silnik normatywny.

Schładzanie wentylatora po wyłączeniu do 80 ºC poprzez napływające powietrze.

Elektryczny regulator grzewczy z 2-stopniowym sterowaniem podzielonym na 2 grupy.

Dodatkowa technika zabezpieczeń na wypadek błędów w obsłudze, czy zakłóceń: oddzielny ogranicznik
temperatury czujnik przepływu zużytego powietrza.
Kontakt
Tel./Fax: 22 724 58 06
Tel./Fax: 22 724 58 07
Strona 23
[email protected]
www.brennpol.com.pl
aktualizacja: 1.08.2012
URZĄDZENIA
Brennpol Sp. z o.o.
ul. Łąkowa 3
05-822 Milanówek
NIP: 529-000-84-83
DO LAKIERNI PROSZKOWYCH
BKE 18
ELEKTRYCZNY PIEC DO WYGRZEWANIA DETALI
Moc grzewcza: 27 kW
Wydajność powietrza: 3000 m2/h
 NR ART.: BT 8001
Kontakt
Tel./Fax: 22 724 58 06
Tel./Fax: 22 724 58 07
 CENA: 18 980,00 EUR
Strona 24
[email protected]
www.brennpol.com.pl
aktualizacja: 1.08.2012
URZĄDZENIA
Brennpol Sp. z o.o.
ul. Łąkowa 3
05-822 Milanówek
NIP: 529-000-84-83
DO LAKIERNI PROSZKOWYCH
Wentylator zużytego
powietrza z czujnikiem
przepływu.
Wspornik zużytego
powietrza
z nastawialną klapą
Niezależny
ogranicznik
bezpieczeństwa
temperatury
Precyzyjny czujnik
temperatury
(PT 100)
Elektryczna szafa
sterująca
2-stopniowy
elektryczny regulator
grzewczy
BKE 18 - ELEKTRYCZNY PIEC DO WYGRZEWANIA DETALI
DANE TECHNICZNE
 WYMIARY
 WYDAJNOŚĆ
Komora:



szerokość
wysokość
długość
1000 mm
1800 mm
1000 mm
Wymiary zewnętrzne:



szerokość
wysokość
długość
2300 mm
2650 mm
2000 mm
Kontakt
Tel./Fax: 22 724 58 06
Tel./Fax: 22 724 58 07





obiegowa temperatura powietrza 50 - 240ºC,
moc grzewcza: 27 kW,
elektryczne medium grzewcze:
400 V/50 Hz – 3 fazy,
wydajność powietrza: 3000 m³/h,
moc silnika: 1,5 kW.
Strona 25
[email protected]
www.brennpol.com.pl
aktualizacja: 1.08.2012
URZĄDZENIA
Brennpol Sp. z o.o.
ul. Łąkowa 3
05-822 Milanówek
NIP: 529-000-84-83
DO LAKIERNI PROSZKOWYCH
 BUDOWA I FUNKCJONOWANIE PIECA BKE 18
Napylona na detale farba proszkowa jest w piecu wygrzewającym z obiegiem zużytego powietrza stapiana
i utwardzana, w wyniku czego powstaje gładka powłoka. Piec zbudowany jest z samonośnej obudowy
wypełnionej szczelnie dwuściennymi, izolowanymi (izolacja o grubości 160 mm) kasetami z blachy stalowej.
Wymagane ciepło wytwarzane jest za pomocą wymiennika. Elementy składowe dają się w razie potrzeby
łatwo rozmontować przez to czyszczenie jest uproszczone. Zużyte powietrze znajdujące się wewnątrz pieca jest
zasysane poprzez dysze znajdujące się w dolnej części pieca i przechodząc przez podgrzewacz powietrza jest
podgrzewane i wypychane do podwieszonego sufitu. Powietrze podgrzane do wymaganej temperatury przepływa
poprzez perforowany sufit z góry do wnętrza pieca.
Napowietrzanie z góry na dół poprzez cały wewnętrzny przekrój pieca sprawia, że detale są nagrzewane
równomiernie ze wszystkich stron, zapewnione są minimalne ruchy wiszących lekkich detali i niewielka ilość
ciepłego powietrza wydostaje się na zewnątrz pieca podczas otwierania drzwi wsadowych. Ilość zużytego
powietrza nastawiana jest za pomocą klapy dławiącej znajdującej się w przyłącza zużytego powietrza.
Dźwiękowy sygnał po zakończeniu wygrzewania.
Na panelu sterowania znajdują się wskaźniki temperatury: aktualnej oraz docelowej. Właściwą
temperaturę nastawia się bardzo łatwo za pomocą przycisku plus i minus. Sterowanie temperatury jest
w wykonaniu dwustopniowym, aby była podwyższona dokładność nastawiania.
W celu ułatwienia wjazdu do pieca wagonika w podłodze pieca są szyny jezdne wraz z blachami
wjazdowymi z przodu.
 ZAKRES DOSTAWY

Piec zmontowany w komplecie, z ustawioną regulacją, gotowy do podłączenia i użytkowania.

Wykonanie opcjonalnie: bez gruntowania, gruntowanie jasnoszare, polakierowany.

Obudowa pieca wykonana z ocynkowanych stalowych kaset blaszanych o podwójnych ściankach wewnątrz ze
160 mm izolacją z wełny mineralnej. Ramy podłogowe i sufitowe wykonane ze stabilnych profili kątowych.

Sufit podwieszany wykonany z perforowanych segmentów blaszanych dających się nastawiać, co zapewnia
napływ powietrza poprzez całą powierzchnię podsufitu.

Ściany działowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej służą do przedzielenia powierzchni grzewczej i
użytkowej.

2 szyny wjazdowe z prowadnicami dla wagonika.

1 przyłącze zużytego powietrza z blachy stalowej w komplecie z flanszami i klapą regulowaną manualnie.

Elektroniczny regulator temperatury do 2-stopniowego sterowania regulatora grzewczego.

Opornościowy czujnik temperatury PT 100.

Wentylator powietrza zużytego wyregulowany statycznie i dynamicznie o zredukowanym poziomie hałasu. W
skład wchodzą: dysza ssąca, wysoko wydajny wentylator, płyta silnika, tarcza chłodząca, uchwyt silnika i
system dozoru ciśnienia poprzez trójfazowy silnik normatywny.

Schładzanie wentylatora po wyłączeniu do 80 ºC poprzez napływające powietrze.

Elektryczny regulator grzewczy z 2-stopniowym sterowaniem podzielonym na 2 grupy.

Dodatkowa technika zabezpieczeń na wypadek błędów w obsłudze, czy zakłóceń: oddzielny ogranicznik
temperatury czujnik przepływu zużytego powietrza.
Kontakt
Tel./Fax: 22 724 58 06
Tel./Fax: 22 724 58 07
Strona 26
[email protected]
www.brennpol.com.pl
aktualizacja: 1.08.2012
URZĄDZENIA
Brennpol Sp. z o.o.
ul. Łąkowa 3
05-822 Milanówek
NIP: 529-000-84-83
DO LAKIERNI PROSZKOWYCH
Szpachla wysokotemperaturowa
2-komponentowa
Doskonale nadaje się do wyrównywania powierzchni pod
farbę proszkową. Odporna na temperaturę do 135°C
(krótkotrwałe wygrzewanie do 180°C).
Nr artykułu
Kolor
Opakowanie
BT 1100
BT 1101
biały
beżowy
2 kg
2 kg
Cena EURO
(za opak.)
14,50
14,50
ROTIL® Szpachla ALU pod farby proszkowe –
elastyczna
Dwuskładnikowa masa do szpachlowania o wysokiej
elastyczności. Zawiera metaliczną pigmentację
(właściwości elektrostatyczne).
Odporna na wysoką temperaturę (220°C).
Nr artykułu
Kolor
Opakowanie
BT 1103
srebrno-szary
2 kg
Cena EURO
(za opak.)
29,20
ROTIL® Szpachla ALU do odlewów –
twarda
Dwuskładnikowa masa do szpachlowania na bazie PES
z metaliczną pigmentacją.
Przeznaczona do wygładzania odlewanych elementów
(aluminium/żelazo) oraz spoin spawalniczych.
Odporna na wysoką temperaturę (220°C).
Kontakt
Tel./Fax: 22 724 58 06
Tel./Fax: 22 724 58 07
Nr artykułu
Kolor
Opakowanie
BT 1103 A
srebrno-szary
1,4 kg
Strona 27
Cena EURO
(za opak.)
28,00
[email protected]
www.brennpol.com.pl
aktualizacja: 1.08.2012
URZĄDZENIA
DO LAKIERNI PROSZKOWYCH
Brennpol Sp. z o.o.
ul. Łąkowa 3
05-822 Milanówek
NIP: 529-000-84-83
Staubfix®
Szmatki wiążące kurz
Pakowane po 5 szt.
 OPIS I CENY
Nr art.
BT 1110
Opis
Staubfix® SOFT = „lekkie + uniwersalne”
Szmatki wykonane z włókniny miękkiej, mocnej, lekko klejącej, bez silikonu.
Równomierna impregnacja na całej powierzchni zapewnia pochłanianie kurzu. Idealne
zastosowanie we wszelkich pracach lakierniczych i przy obróbce powierzchni.
 27,80 EURO/100 szt.
BT 1111
Staubfix® STANDARD = „klasyczne”
Szmatki stosowane są od dziesiątek lat, mają uniwersalne zastosowanie. Żywiczne
szmatki do kurzu, odporne na ścieranie są wykonane z drobnotkanego celulozowego
włókna gazowego. Zapewniają doskonały efekt czyszczenia, usuwają nawet silnie
przylegający brud np. przyschnięte pozostałości po szlifowaniu.
 55,20 EURO/100 szt.
BT 1112
Staubfix® UNI = „uniwersalne”
Szmatki alternatywne do „standardowych” są wykonane z grubotkanego celulozowego
włókna gazowego o miększym, szczególnie śliskim impregnacie, który zapewnia dobre
wchłanianie kurzu.
 45,50 EURO/100 szt.
BT 1113
Staubfix® hydro® = „impregnat daje usuwać się wodą”
Impregnat daje usuwać się wodą. Ręce i narzędzia można łatwo czyścić wodą, nie są
potrzebne specjalne rozpuszczalniki do czyszczenia – zatem stosowanie ściereczek jest
nieuciążliwe dla środowiska i nieszkodliwe dla zdrowia. Zastosowanie uniwersalne.
 64,00 EURO/100 szt.
Kontakt
Tel./Fax: 22 724 58 06
Tel./Fax: 22 724 58 07
Strona 28
[email protected]
www.brennpol.com.pl
aktualizacja: 1.08.2012
URZĄDZENIA
Brennpol Sp. z o.o.
ul. Łąkowa 3
05-822 Milanówek
NIP: 529-000-84-83
DO LAKIERNI PROSZKOWYCH
KOMBINEZONY ROBOCZE
 OPIS
Kombinezon jednorazowego użytku, z kapturem.
Kategoria ochronna 1 – chroni przed brudem i kurzem. Dostępne kolory: biały/niebieski.
 ROZMIARY I CENY
Nr artykułu
Rozmiar
BT 2001
BT 2002
BT 2003
XXL (62/64)
XL (58/60)
L (54/56)
Cena EURO
(za szt.)
1,80
1,80
1,80
KOMBINEZONY LAKIERNICZE
 OPIS
Jednorazowy kombinezon lakierniczy firmy CoverStar. Trójwarstwowy z kapturem.
Kolor: biały. Kategoria ochronna 3 – Typ 5+6.
 ROZMIARY I CENY
Nr artykułu
Rozmiar
BT 2004
BT 2005
BT 2006
BT 2008
L
XL
XXL
XXXL
Kontakt
Tel./Fax: 22 724 58 06
Tel./Fax: 22 724 58 07
Strona 29
Cena EURO
(za szt.)
7,20
7,20
7,20
7,20
[email protected]
www.brennpol.com.pl
aktualizacja: 1.08.2012
URZĄDZENIA
DO LAKIERNI PROSZKOWYCH
Brennpol Sp. z o.o.
ul. Łąkowa 3
05-822 Milanówek
NIP: 529-000-84-83
WIELOFUNKCYJNE KOMBINEZONY
LAKIERNICZE – PROFESJONALNE
ZG0DNY Z NORMĄ PSA CE CAT. I
 OPIS







kaptur z napinaczem,
2-drożny zamek błyskawiczny z osłoną,
elastyczne wykończenie mankietów i nogawek,
regulowany w pasie,
tylna kieszeń zamykana na rzep,
możliwość wielokrotnego prania,
kolor: szary z żółtym lub czerwonym pasem.
 WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁU





100% POLIESTER,
oddychający,
antystatyczny,
niestrzępiący się,
odporny na uszkodzenia fizyczne.
 ROZMIARY I CENY
Nr artykułu
Rozmiar
BT 20070
BT 20090
BT 20100
BT 20110
L
XL
XXL
XXXL
Kontakt
Tel./Fax: 22 724 58 06
Tel./Fax: 22 724 58 07
Strona 30
Cena EURO
(za szt.)
23,70
23,70
23,70
23,70
[email protected]
www.brennpol.com.pl
aktualizacja: 1.08.2012
URZĄDZENIA
DO LAKIERNI PROSZKOWYCH
Kontakt
Tel./Fax: 22 724 58 06
Tel./Fax: 22 724 58 07
Strona 31
Brennpol Sp. z o.o.
ul. Łąkowa 3
05-822 Milanówek
NIP: 529-000-84-83
[email protected]
www.brennpol.com.pl
aktualizacja: 1.08.2012
NASZA OFERTA
OSPRZĘT DLA LAKIERNI PROSZKOWYCH
ZATYCZKI I KAPTURKI MASKUJĄCE
silikonowe i EPDM
TAŚMY I KRĄŻKI MASKUJĄCE
ZAWIESZKI LAKIERNICZE – SZEROKI WYBÓR
ROZMIARÓW I KSZTAŁTÓW
SPRZĘT DO LAKIEROWANIA CIEKŁEGO
PISTOLETY NISKOCIŚNIENIOWE
ZESTAWY ELEKTROSTATYCZNE
PISTOLETY WYSOKOCIŚNIENIOWE
ZBIORNIKI CIŚNIENIOWE
POMPY NISKOCIŚNIENIOWE
URZĄDZENIA 2-KOMPONENTOWE
PNEUMATYCZNE POMPY TŁOKOWE
OSPRZĘT I AKCESORIA
ELEKTRYCZNE POMPY MEMBRANOWE
URZĄDZENIA DO LAKIERNI PROSZKOWYCH
SPRZĘT DO NAPYLANIA FARB PROSZKOWYCH
KABINY I ŚCIANY ODSYSAJĄCE
PIECE DO WYGRZEWANIA DETALI
PROSTY ZESTAW DO POWLEKANIA FARBAMI PROSZKOWYMI
DLA MAJSTERKOWICZÓW
SPRZĘT DO KLEJENIA NA GORĄCO
PISTOLETY DO KLEJENIA
AKCESORIA
DYSZE DO PISTOLETÓW
Brennpol Sp. z o.o.
ul. Łąkowa 3
05-822 Milanówek
NIP: 529-000-84-83
tel./fax: 22 724 58 06
tel./fax: 22 724 58 07
email: [email protected]
www.brennpol.com.pl

Podobne dokumenty