Pobierz - Lidzbark

Komentarze

Transkrypt

Pobierz - Lidzbark
Lidzbark.pl
BEZPŁATNY BIULETYN DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY LIDZBARK
Lidzbark.pl
Trwają remonty
kamienic
str. 3
Symboliczne wbicie łopaty
pod budowę ronda
str. 5
17
25 czerwca 2016
Nowe place zabaw
na Dzień Dziecka
str. 7
Dofinansowanie 344 tys. zł z ANR
A K T UA L NO Ś C I
W
piątek, 10 czerwca burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek wraz ze skarbnikiem Gabrielą Sadowską
uczestniczyli w podpisaniu kolejnej umowy z ANR w Olsztynie na 100 procentowe dofinansowanie
modernizacji dróg na tzw. terenach po pegerowskich. Umowa opiewa na ponad 344 tys zł. Pieniądze
zostaną zainwestowane jeszcze w tym roku na ul. Jeleńskiej. Po Chełstach i Ciborzu kolejne pieniądze
trafią do naszej Gminy, tym razem bezpośrednio do Lidzbarka.
Lidzbark.pl
20 lecie Welskiego Parku Krajobrazowego
A K T UA L NO Ś C I
W dniach 2 i 3 czerwca z okazji 20-lecia istnienia
i działalności Welskiego Parku Krajobrazowego
w Centrum Konferencyjno – Rekreacyjnym Wellavil
odbyła się konferencja pn „Zasoby wodne Welskiego
Parku Krajobrazowego”, a także prezentacja na temat
20 lat działalności Welskiego Parku. W spotkaniu
uczestniczyli m. in. dyrektor Parku Krzysztof
Główczyński, burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek,
także radna Sejmiku Województwa Warmińsko –
Mazurskiego oraz wielu innych wybitnych gości.
Podczas dwudniowej konferencji, uczestnicy poza
uczestnictwem w wykładach mieli również okazję
odwiedzić siedzibie Welskiego Parku Krajobrazowego
w Jeleniu, a także wziąć udział w wyjeździe studyjnym
do Rezerwatu Piekiełko bądź poznać szlak kajakowy
na trasie Lidzbark – Kurojady.
Koncert charytatywny
dla Marty
Nowe przedsiębiorstwa
w gminie
A K T UA L NO Ś C I
A K T UA L NO Ś C I
22 czerwca przy ulicy Jeleńskiej otwarty został sklep Zakładu
Produkcyjno-Handlowo-Usługowego Kamiński Stanisław. Nowa
placówka powstała z myślą o wszystkich mieszkańcach osiedla
Jeleńska i Myśliwska. To już drugi sklep Masarni Kamiński Stanisław
otwarty na terenie Lidzbarka. Poszerzająca się sieć Sklepów
Partnerskich JBB również otworzyła nowy punkt, gdzie można
zaopatrzyć się w produkty firmy JBB. Wszystkich zainteresowanych
zapraszamy na plac Hallera do Delikatesów Mięsno-Wędliniarskich –
Sklepu partnerskiego PiB Sp. z o.o. Cieszą nas kolejne miejsca pracy dla
mieszkańców miasta.
W piątek, 3 czerwca na orliku przy ul. Garbuzy oraz na terenie
szkoły Liceum Ogólnokształcącego w Lidzbarku odbył się koncert
charytatywny dla Marty Burzyńskiej w ramach projektu „Młody
Obywatel na sportowo”. Uczniowie liceum postanowili na ten czas
cofnąć się w przeszłość do czasu gier i zabaw naszych dziadków. Gra
w gumę, klasy, kapsle, a także turniej piłki nożnej, zumba oraz koncert
szkolnego zespołu sprawiły, że był to niezapomniany czas dla każdego
uczestnika. Podczas imprezy odbył się także pokaz umiejętności
poruszania się na wózkach wraz z wykładem prowadzonym przez
fundację „FAR”. Zorganizowano również kiermasz różności oraz loterię
fantową, a także zbiórkę do puszek. Cały dochód uzyskany podczas
koncertu przekazany zostanie Marcie, która będzie mogła dzięki temu
zakupić nowe protezy nóg.
Bezpłatny biuletyn dla mieszkańców Miasta i Gminy Lidzbark
Nakład 4 000 sztuk
Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku, ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark
e-mail:[email protected], www.lidzbark.pl, tel. 23/6961505, fax. 23/6962107
Redakcja: Biuro ds. Promocji i Turystyki
Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru do druku nadesłanych tekstów, a także ich skracania i redagowania
Chcesz nas o czymś poinformować? Chcesz nas zaprosić abyśmy zrelacjonowali Twoje
wydarzenie? Pisz! [email protected] albo dzwoń 23/6961182
ISSN 2392-3059
2
Lidzbark.pl
Trwają remonty kamienic
A K T UA L NO Ś C I
Zakończył się remont elewacji kamienicy przy ul. Stare
Miasto 24, trwają natomiast
prace przy remoncie kamienic na ul. Działdowskiej.
W tym roku odnowione zostaną elewacje trzech kamienic. Jest to kontynuacja
zeszłorocznych remontów,
podczas których poprawiono stan wizualny dwóch kamienic. W przyszłym roku
planowane jest natomiast
dofinansowanie remontów
prywatnych kamienic.
– Analizujemy wsparcie finansowe dla prywatnych właścicieli kamienic i wspólnot
w centrum miasta. Wyniki poznamy w 2017 roku – mówi
burmistrz Maciej Sitarek.
W trakcie jest również projekt zagospodarowania Placu
Hallera.
PO
PRZED
FOTOmigawka
We wtorek, 14 czerwca na Uniwersytecie Warmińsko
– Mazurskim w Olsztynie odbyła się uroczysta gala
laureatów XIV warmińsko-mazurskich zawodów
matematycznych. Wśród laureatów znaleźli się
uczniowie Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki
w Lidzbarku: Radosław Mężykowski z Kl.VI C i Błażej
Nawrocki z Kl. VI A. Uczniowie otrzymali pamiątkowe
dyplomy oraz nagrody.
3
Lidzbark.pl
Spotkanie z przedstawicielami firm Szkłomal i Dreszler
A K T UA L NO Ś C I
W piątek, 10 czerwca odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielami
potencjalnych pracodawców dla mieszkańców naszej gminy. Na
zaproszenie burmistrza Macieja Sitarka do Lidzbarka przyjechali
przedstawiciele firmy Dreszler, zajmującej się przetwórstwem
tworzyw sztucznych oraz firmy Szklomal – dostawca kompleksowych
usług szklarskich. Jakub Dreszler oraz Zbigniew Wiśniewski
scharakteryzowali oferowane stanowiska i warunki pracy w firmach.
Mieszkańcom naszej gminy, niezależnie od wieku i wykształcenia,
zaoferowanych zostało kilkanaście wolnych od zaraz etatów w firmie
Szkłomal oraz kilka etatów w firmie Dreszler. Zainteresowani mieli
możliwość wypełnienia kwestionariuszy, a także zaoferowana została
im rozmowa oraz zwiedzenie lubawskich firm. Zatrudnieni będą mogli
również liczyć na pomoc w kwestii dowozu do pracy. Warto dodać, że
z pośród ponad 70 osób, które wzięły udział w spotkaniu rozlosowane
zostało kilkanaście nagród niespodzianek.
Wakacyjni goście w Lidzbarku
Grunwaldzkiego, który swoja działalność zakończył w ubiegłym roku.
Od 8 do 10 lipca natomiast będziemy gościć młodzież z Gabonu,
którzy zatrzymają się u nas
w ramach Światowych Dni
Młodzieży, które odbędą się
pod koniec lipca w Krakowie.
A K T UA L NO Ś C I
W dniach 4 – 7 lipca odbędzie się w Lidzbarku I Ogólnopolski Rajd
Odkrywców, podczas którego nasze miasto odwiedzi ponad 1000
harcerzy z całej Polski. Jest to swego rodzaju kontynuacja Rajdu
Lidzbarska Orkiestra
na przeglądzie w Połczynie
A K T UA L NO Ś C I
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Lidzbarka 29
maja uczestniczyła w Regionalnym Przeglądzie Orkiestr Ochotniczych
Straży Pożarnych w Połczynie Zdrój, podczas których każda z orkiestr
zaprezentowała bardzo wysoki poziom swoich umiejętności. Wyniki
przeglądu będą znane 5 lipca i wtedy okaże się, czy lidzbarska orkiestra
zakwalifikowała się do finału ogólnopolskiego, który ma się odbyć
w przyszłym roku. Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali pamiątkowe
dyplomy.
4
Lidzbark.pl
Symboliczne wbicie łopaty pod budowę ronda
Wieś c i
z U r zę du
Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nidzicy Janusz Adamiak,
przedstawiciel firmy INSPEC Olsztyn Wiesława Kędzierska,
kierownik budowy, przedstawiciel firmy Skanska Wojciech Łach, radni
powiatowi oraz radni Rady Miejskiej. Inwestycje, w skład której oprócz
przebudowy całego skrzyżowania i budowy ronda wchodzi także
budowa parkingów oraz chodników wykona firma SKANSKA. Kwota
całej inwestycji z ponad 3 mln zł. spadła do 1 784 638,84 zł. Z nowego
ronda mieszkańcy korzystać będą mogli już w październiku.
W czwartek, 16 czerwca odbyła się uroczystość symbolicznego
„Wbicia łopaty” pod rozbudowę skrzyżowania ul. Zieluńskiej,
Żeromskiego, 3 Maja oraz Słonecznej w Lidzbarku. W uroczystości
poprzedzającej długo wyczekiwaną inwestycję udział wzięli
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek
Brzezin, Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek, Zastępca Burmistrza
Lidzbarka Janusz Bielecki, Ks. Kan. Marian Wiśniewski, Dyrektor
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Waldemar Królikowski,
Trwają nowe inwestycje drogowe w Lidzbarku
Wieś c i
Zakończyła się budowa ulicy Granicznej w Lidzbarku. Drogę
z kostki brukowej wykonała gminna spółka Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej za kwotę 99.800 zł. Rozstrzygnięte
zostały również przetargi na drogi, które dofinansowane będą
z Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie. W ramach tego
przetargu w najbliższym czasie zmodernizowana zostanie
droga w Ciborzu i w Chełstach. Inwestycję w Chełstach wykona
firma PDB z Brodnicy za ponad 77.857 złotych, w Ciborzu
zaś Przedsiębiorstwo Transportowo Handlowe „Wapnopol”
z Glinojecka za ponad 138.610 złotych.
Przebudowę czeka także chodnik przy ulicy Tartacznej, którą
wykona firma Kamex za kwotę 39.700 zł. Trwa również remont ul.
Jeleńskiej, który wykonuje spółka PGK.
5
z U r zę du
Lidzbark.pl
Fotorelacja z Dnia Dziecka
A K T UA L NO Ś C I
Z okazji Dnia Dziecka na terenie Gminy Lidzbark odbył się szereg imprez dla najmłodszych.
Główna impreza zorganizowana zostaław parku sportowo – rekreacyjnym w Lidzbarku.
Po raz pierwszy została ona wykonana jako zadania zlecone Hufca ZHP Lidzbark.
Jeleń
Klonowo
Lidzbark
Jamielnik
Cibórz
Bełk
6
Lidzbark.pl
Nowe place zabaw na Dzień Dziecka
A K T UA L NO Ś C I
Każdego dnia, a zwłaszcza w Dzień Dziecka priorytetem jest uśmiech
Malucha. Udało się go wywołać oficjalnym otwarciem nowych placów
zabaw, których z tej okazji na terenie gminy pojawiło się aż pięć. Przy
asyście balonów uroczystego otwarcia placu zabaw przy bulwarze
dokonały dzieci z przedszkola miejskiego. Otwarcia placu zabaw
dokonały również dzieci z Bryńska. Nowy plac zabaw w kształcie statku
pirackiego pojawił się tez na plaży miejskiej, na którym jednocześnie
bawić się trzydziestu maluchów. Place zabaw stanęły także w Jeleniu
i Marszewnicy.
Bryńsk
Lidzbark
Bulwar nad Welem
Bryńsk
Plaża Miejska
7
Lidzbark.pl
Letni Kalendarz Imprez Gminy Lidzbark
LIPIEC
2-3.07. – Hoffer Triathlon Energy Lidzbark – Plaża Miejska, Stadion Miejski
3.07. – Festyn Rodzinny – orlik Dłutowo
4.07 – 8.07 – I Ogólnopolski Rajd Odkrywców
8.07 – Finał I Rajdu Odkrywców – Plaża Miejska
8.07 – 10.07 – Światowe Dni Młodzieży
9.07 – I Turniej Grand Prix Plażowej Piłki Siatkowej
9.07 – Festyn rodzinny – Nowe Dłutowo
10.07 – Spotkanie z Poezją – MGOK
16.07 – Dzień Ryby – Wąpiersk
17.07 – Spotkanie z Poezją
23.07 – Festyn w Miłostajkach
29.07 – Turniej Plażowej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza – Plaża Miejska
29.07 – Zawody Wędkarskie – Plaża Miejska
29 – 31. 07 – Dni Lidzbarka 2016
31.07 – Lidzbarski Jarmark – 12.00 – 17.00 – Małe Jeziorko
SIERPIEŃ
5.08 – 7.08 – Dni Lasu – Bryńsk
6.08 – II Turniej Grand Prix Plażowej Piłki Siatkowej – Plaża Miejska
13.08 – Święto Malin – Słup
17.08 – X Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza Lidzbarka
Pod Patronatem Starosty w Działdowie – Plaża Miejska
20.08 – Święto Kukurydzy – Cibórz
21.08 – I Ogólnopolski Festiwal „Blues nad Jeziorkiem” – Plaża Miejska
27.08 – III Turniej Grand Prix Plażowej Piłki Siatkowej – Plaża Miejska
28.08 – Dożynki Gminne – Dłutowo
WRZESIEŃ
2.09 – Zlot motoctykli
3.09 – Święto Kartofla – Koty
10.09 – Święto Żurawiny – Jeleń
24.09 – Święto Kaputy – Dłutowo
Wrzesień – tydzień Cittaslow
8
Lidzbark.pl
Moc zajęć na wakacje
W sierpniu natomiast animator orlika proponuje takie imprezy
sportowe jak Talentiada – zostań mistrzem piłki nożnej (test sprawności
piłkarskiej dzieci ze szkół podstawowych), Orlik 3x3 Junior – impreza
ogólnopolska – tematyka nieznana, Lidzbarska Liga Mistrzów –
turniej piłki nożnej dla dorosłych, Mini turniej siatkarskich dwójek
(gimnazjum). Przez całe wakacje organizowane zajęcia piłki nożnej
dla dzieci i młodzieży. Na Orliku na ul. Jeleńskiej w lipcu będzie można
wziąć udział w Letniej szkółce tenisa ziemnego (szkoły podstawowe),
Turnieju osiedlowym w piłkę nożna (szkoły podstawowe), Turnieju
tenisa ziemnego dla dorosłych czy Mini turnieju siatkarskich dwójek
(szkoły podstawowe). W sierpniu natomiast organizowane będą m.
in Deblowy turniej tenisa ziemnego dla dorosłych, „Turbokozak” dla
młodzieży – test sprawności piłkarskiej (gimnazjum, Turniej w tenisa
ziemnego dla młodzieży (gimnazjum) czy Orlik 3x3 Junior – impreza
ogólnopolska – tematyka nieznana.
W okresie wakacyjnym na terenie miasta i gminy organizowane jest
mnóstwo atrakcji zarówno dla najmłodszych, jaki trochę starszych
mieszkańców i turystów. W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej
w Lidzbarku w czasie wakacji, w miesiącu lipcu i sierpniu będą się
odbywały zajęcia dla chętnych dzieci. W każdą środę zapraszamy
na zajęcia plastyczne „Kolorowy zawrót głowy”, w czasie, który będą
wykonywane prace plastyczne różnymi technikami z wykorzystaniem
różnorodnych materiałów. W każdy piątek zapraszamy do wspólnej
zabawy na zajęcia „Szaleństwa z książką ”, w czasie których będą
między innymi: gry i zabawy literackie, ruchowe oraz gry planszowe.
Zajęcia będą się odbywały o godzinie 12:00 do końca sierpnia. Miejsko
– Gminy Ośrodek Kultury w Lidzbarku zaprasza natomiast na zajęcia
animacyjne i sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży, które
odbywać się od 4 do 19 lipca w godzinach 10.00 – 12.00 w siedzibie
lidzbarskiego Domu Kultury. 15 oraz 16 lipca organizowane będą
w ramach Kina Letniego seanse dla dzieci i młodzieży od godz. 19.00.
W piątek, 8 lipca MGOK w Lidzbarku organizuje wycieczkę do Muzeum
Interaktywnego w Działdowie, 24 lipca natomiast planowany jest
wyjazd do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. 10 i 17 lipca odbędą
się Powiatowe Spotkania z Poezją Park nad Jeziorkiem. Wakacyjne
zajęcia organizuje również Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Na
Orliku na ul. Garbuzy w lipcu organizowane będzie MiniEuro – turniej
trójek w piłkę nożną (szkoły podstawowe i gimnazjum, Turniej Tenisa
Ziemnego (szkoły podstawowe), Turniej rzutów do kosza (szkoły
podstawowe i gimnazjum) czy Turniej Osiedlowy w piłce nożnej
(gimnazjum).
Festyny rodzinne i zajęcia animacyjne na terenie gminy
04.07.2016, 12.07.2016 – Stare Dłutowo, Nowy Dwór
05.07.2016, 13.07.2016 – Jamielnik , Bryńsk 06.07.2016, 18.07.2016 – Wąpiersk. Jeleń 07.07.2016, 19.07.2016 – Cibórz, Koty 11.07.2016 – Zdrojek
11.07.2016, 23.07.2016 – Miłostajki, 16.07.2016 – Wąpiersk
Co słychać w naszych szkołach...
O Ś W I ATA
DZIEŃ OTWARTY w lidzbarskim gimnazjum
Piesza wycieczka SP Bryńsk
3 czerwca uczniowie i nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K.K. Baczyńskiego w Lidzbarku zaprosili
trzecioklasistów z Gimnazjum im. Szarych Szeregów do zapoznania
się z ofertą edukacyjną, specyfiką i atmosferą lidzbarskiego liceum.
W programie Dnia Otwartego znalazły się następujące punkty: wysłuchanie audycji Radiowęzła Szkolnego, prezentacja dokonań artystycznych i naukowych uczniów, przedstawienie grona pedagogicznego.
9 czerwca dzieci z klas 0, I i II uczestniczyły w pieszej wycieczce do
Bryńska Szlacheckiego. Celem wycieczki było uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody, propagowanie zdrowego stylu życia oraz
obserwacja fauny i flory. Po dotarciu na miejsce na dzieci czekała
miła niespodzianka. Na wszystkich oczekiwał tata Filipa Durzyńskiego - Daniel, który przygotował ognisko. Dodatkowo państwo Dorota
i Kazimierz Durzyńscy (dziadkowie jednego z uczniów) zakupili dla
wszystkich kiełbaski, bułki, soczki i ciasteczka, za co wszyscy serdecznie dziękują. Po poczęstunku Dzieci obejrzały fragment ścieżki
dydaktycznej, która znajdowała się na trasie wycieczki. Zmęczeni,
ale zadowoleni i pełni wrażeń uczniowie wrócili do szkoły.
Wycieczka uczniów z SP Słup
8 czerwca uczniowie SP Słup odwiedzili Malbork. Starsi uczniowie
zwiedzili Zamek w Malborku - posłuchali ciekawych historii o tym
miejscu i dziejach Polski. Dołączyli też do młodszych koleżanek i kolegów, bawiących się na terenie DINOPARKU. Niezwykłą atrakcją
okazał się seans w kinie 5D oraz zwiedzanie kompleksu, w którym
„żyją” smoki i dinozaury. Szkoła pragnie podziękować wszystkim opiekunom oraz wszystkim zaangażowanym w zorganizowanie wycieczki.
SP Bryńsk w Solcu Kujawskim
W czwartek, 9 czerwca uczniowie klas II-IV SP Bryńsk odwiedzili Jurapark w Solcu Kujawskim. Na początku dzieci wzięły udział
w warsztatach paleontologicznych, na których w formie zabawy poznawały różne gatunki dinozaurów. Następnie pod kierunkiem przewodnika wszyscy udali się na ścieżkę dydaktyczną, gdzie można było
obejrzeć figury prehistorycznych stworzeń w rzeczywistej wielkości
i dowiedzieć się ciekawostek na temat ich życia. Po aktywnym spacerze przyszedł czas na seans w kinie 5D, który przeniósł wszystkich
do morskich głębin sprzed milionów lat. Po filmie uczniowie zwiedzili
Muzeum Ziemi im. Karola Sabatha dowiadując się na podstawie skamieniałych eksponatów wielu ciekawych rzeczy o dawnym życiu na
naszej planecie. W końcu po części dydaktycznej przyszedł czas na
relaks w parku rozrywki.
Bal gimnazjalny w Lidzbarku
10 czerwca w Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im Szarych
Szeregów w Lidzbarku odbył się bal gimnazjalny. Każdego roku
uczniowie klas III organizują bal. W przygotowaniu tego wyjątkowego dnia pomogli młodzieży rodzice oraz wychowawcy klas. Bal
tradycyjnie rozpoczął się odtańczeniem poloneza w hali sportowej.
Potem był poczęstunek i tańce w szkole . Wszyscy wesoło się bawili
w rytmach muzyki zespołu De’ Kowers.
9
Lidzbark.pl
Gala Mecenatu Kultury
K U LTU RA
W piątek, 3 czerwca w sali widowiskowej MiejskoGminnego Ośrodka Kultury rozdano statuetki ,,Patrona
Kultury 2016” w podziękowaniu za wkład pracy oraz
zaangażowanie w życie kulturalne miasta i gminy Lidzbark.
Oryginalne i wyjątkowe statuetki wykonała artystka –
rzeźbiarka Iwona Gontowska -Rychcik.
Za wkład w rozwój lidzbarskiej kultury statuetki otrzymali:
• Maciej Sitarek – burmistrz Lidzbarka
• Karol Afeltowicz – artysta plastyk
• Michał Kwiatkowski – animator kultury
• Piotr Ploch – twórca i dziennikarz Radia 7
• Stanisław Deja – artysta muzyk
Rozdano również wyróżnienia, które otrzymali:
• Rada Miejska w Lidzbarku
• Ewa Rzeszutko
• Małgorzata Nawrocka
• Krzysztof Kopowski
• Jerzy Wisiński
• Sławomir Szynaka
• Jan Raczyński
• Janusz Ławicki
• Marta Wiadrowska
• Piotr Piotrowicz
• Zygmunt Osmański
• Wioletta Twardowska
Wręczenie nagród przeplatano znakomitymi występami lokalnych artystów.
Galę zakończyło otwarcie niezwykłej wystawy etnograficznej „Chaty naszej niskie
progi”.
Chatka zajączka-spektakl dla najmłodszych
K U LTU RA
W sobotę 11 czerwca w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
został wystawiony spektakl dla młodych widzów „Chatka
zajączka”. Przedstawienie przygotował rodzinny teatr „Władca Lalek”
ze Słupska w oparciu o scenariusz, który napisał Estończyk, Juri
Mihhajlov. Oprawę muzyczną występów także stanowiła oryginalna
estońska muzyka. Spektakl zrealizowany w konwencji teatru lalek
został doskonale przyjęty przez publiczność, a to dzięki kunsztownej
grze czworga aktorów oraz walorom poznawczym i dydaktycznym
wpisanym w rozrywkową poetykę przedstawienia. Dodatkową
atrakcją teatralnego popołudnia dla najmłodszych był wernisaż prac
wychowanków sekcji plastycznych działających przy Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury w Lidzbarku. W foyer Sali Widowiskowej jeszcze
przez dwa tygodnie (do 25 czerwca) można oglądać prace wykonane
technikami: batiku, malowania kawą, pastelami suchymi, jak również
wydrapywania w pastelach olejnych.
Teatr przy stoliku w lidzbarskiej bibliotece
K U LTU RA
W poniedziałek, 6 czerwca po ośmioletniej przerwie
ponownie zagościł w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej
w Lidzbarku „Teatr przy stoliku”. W czytelni Biblioteki
widzowie obejrzeli spektakl francuskiego dramaturga
Pierre’a Sauvila „Słońce dla dwojga”, który zaprezentowali
aktorzy Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie – Katarzyna
Kropidłowska i Marian Czarkowski. Żywy dialog, celny
dowcip, znakomite obserwacje charakterów, mnóstwo
zaskakujących zwrotów akcji, ale też mądra zaduma nad
człowiekiem i jego odwiecznym dążeniem do ciepła i bliskości
drugiej osoby oraz wspaniała interpretacja olsztyńskich
aktorów zachwyciły lidzbarską publiczność.
10
Lidzbark.pl
Jeleń mistrzem w Turnieju Piłki Nożnej Sołectw
Gminy Lidzbark o Puchar Burmistrza
S P O R T
W niedzielę, 12 czerwca swoje zmagania piłkarskie prezentowały
reprezentacje sołectw Gminy Lidzbark. Rozgrywki odbywały się na
dwóch orlikach w Lidzbarku. Grupa A rozgrywała mecze na Orliku przy
ul. Jeleńskiej, zaś grupa B na Orliku przy ul. Garbuzy, tam też została
rozegrana faza pucharowa oraz wielki finał. W grupie A rywalizowały
ze sobą drużyny z: Jelenia, Kiełpin, Nicka, Klonowa oraz Ciborza,
a w grupie B: Wąpiersk, Jamielnik oraz Bryńsk. Grupa B liczyła tylko 3
zespoły z powodu niestawienia się na turnieju drużyny z Dłutowa.
Po meczach grupowych pary półfinałowe na Orliku przy ul. Garbuzy
utworzyły sołectwa: Jeleń z Jamielnikiem oraz Klonowo z Wąpierskiem.
W tych potyczkach górą okazały się drużyny z Jelenia i Klonowa,
i właśnie te drużyny spotkały się w wielkim finale. W meczu o 3 miejsce
padł remis i Jamielnik po rzutach karnych wygrał z Wąpierskiem.
Wielki finał obfitował w dużo bramek i bardzo ładne widowisko.
Klonowo nie zdołało obronić tytułu. Zwycięzca mógł być tylko jeden
i tym okazała się reprezentacja sołectwa z Jelenia, która pokonała
swoich przeciwników 3-1.
Podczas turnieju dla piłkarzy oraz kibiców został przygotowany grill,
gdzie można było posilić się kiełbaską lub kaszanką. Turniej bacznie
obserwowali włodarze Miasta Lidzbarka Burmistrz i Zastępca
Burmistrza oraz sołtysi. W dekoracji wręczania medali uczestniczył sam
Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek, wręczając każdemu pamiątkowy
medal oraz dla każdego zespołu okolicznościowy puchar.
Najlepszym strzelcem okazał się zawodnik z Jelenia – Rafał Błaszkowski,
najlepszym bramkarzem – Paweł Kowalkowski (Jamielnik) a najstarszym
zawodnikiem – Ireneusz Zaborek (Nick) – każdy z wyróżnionych
otrzymał pamiątkowe statuetki.
Drużyna z Jelenia dodatkowo w nagrodę za zwycięstwo w turnieju
otrzymała słowną gwarancję z ust Pana Burmistrza o zapewnieniu
modernizacji boiska piłkarskiego położonego we wsi Jeleń.
Lidzbarczanka powołana na
Drugie miejsce lidzbarskich
zgrupowanie Kadry Narodowej
siatkarek w Gałczewie
Piłki Nożnej Kobiet do lat 15
S P O R T
5 czerwca w Gałczewie odbyła się
V kolejka i ostatnia
III edycji Amatorskiej Ligi Siatkówki
Dziewcząt. Drużyna z Lidzbarka zajęła tego dnia II miejsce, potwierdzając
swoje I miejsce
w klasyfikacji generalnej całej ligi.
Najlepszą zawodniczką z Lidzbarka okazała się Sylwia Sadłowska, zaś najlepszą przyjmującą turnieju została Kinga Pszczółkowska. Skład drużyny LKS Wel
Lidzbark: Wioletta Sadłowska Sylwia Sadłowska Kinga Pszczółkowska
Karolina Wiśńiewska Natalia Piątek Oliwia Karpińska Joanna Czaplińska oraz trójka dziewczyn, które mocno przyczyniły się do zwycięstwa
w całej lidze: Adrianna Majewska Dominika Kolasińska Paulina Suchocka. Trenerem zespołu jest: Krzysztof Kopowski Gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów!
S P O R T
Trenerka reprezentacji Polski do lat
15 Anna Gawrońska podała listę zawodniczek, które zostały powołane na
zgrupowanie Kadry Polski w Gutowie
Małym w dniach 13-16 czerwca. Na liście znalazła się również mieszkanka
Lidzbarka, Anaida Shahbazyan, która
obecnie występuje w drużynie Stomil Olsztyn SA. Anaida pierwsze kroki stawiała w UPKS PONCIO – 2010
Lidzbark, u boku trenerów Tomasza
Poniewskiego oraz Sebastiana Nawrockiego. W kwietniu 2015 roku przeszła
z UPKS Poncio do Stomilu Olsztyn.
Gratulujemy Anaidzie i życzymy jej wielu
dalszych sukcesów!
11
10.00 Turniej Plażowej Piłki Siatkowej
o Puchar Burmistrza Lidzbarka (plaża miejska)
18.00 Występy artystyczne sekcji MGOK
19.00 koncert zespołu MASTERS
Konkursy sponsorskie
19.50 Wystąpienie Burmistrza Lidzbarka
20.00 Koncert Gwiazdy Halinka Młynkowa
Konkurs Sponsorski ,,Lidzbarski Strongmen''
22.00 Koncert Gwiazdy Mario Bischin
23.00 Zabawa taneczna zespół MASTERS
1.00 Zakończenie imprezy
Sobota 30.07.2016
18.00 Otwarcie Dni Lidzbarka
Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP z Lidzbarka
19.00 Koncert Zespołu Reflex
Konkurs sponsorski ,,Złap Górala'' nagroda rower górski
Uroczyste otwarcie Dni Lidzbarka przez Burmistrza Lidzbarka
21.00 Koncert Gwiazdy DISCO POLO SKANER
Konkurs sponsorski ,,Złap Górala''
22.30 Koncert Zespołu Reflex
23.30 Dyskoteka pod gwiazdami
1.00 Zakończenie imprezy
Piątek 29.07.2016
12
gastronomia
stoiska rękodzielnicze
miasteczko zabaw dla dzieci
14.00 Rozpoczęcie Turnieju Wsi oraz Jarmarku Lidzbarskiego
w programie;
-regaty smoczych łodzi
-konkurencje rekreacyjno-sportowe
-animacje dla dzieci
-prezentacje rękodzielnictwa artystycznego
-degustacja potraw regionalnych
-prezentacja sprzętu wojskowego 4 Brodnickiego Pułku Obrony
Przeciwchemicznej z Brodnicy
17.00 Koncert Gwiazdy zespołu cygańskiego ,,Chitano''
Turniej Wsi Lidzbarski Jarmark
Niedziela 31.07.2016.
lipca
31 lipca | godz 14
www.drugikot.pl
30 lipca | godz 22
Mario
Bischin
30 lipca | godz 20
29 lipca | godz 21
Skaner
Park
sportowo–rekreacyjny
ul.Garbuzy
Halinka
Młynkowa
2016
Dni
29-31
Lidzbarka
Burmistrz Lidzbarka
zaprasza
Lidzbark.pl

Podobne dokumenty

Pobierz - Lidzbark

Pobierz - Lidzbark trwa nabór dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Bardziej szczegółowo

Pobierz - Lidzbark

Pobierz - Lidzbark w  tym między innymi koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z  Lidzbarka. Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w  Lidzbarku przeprowadzili natomiast konkurencje sportowo-sprawnościowe dla dzie...

Bardziej szczegółowo