Document 169602

Komentarze

Transkrypt

Document 169602
.
25 LAT PRZEMIAN DLA START-UPÓW
W czerwcu 2014 roku mija 25 lat od pierwszych wolnych wyborów w Polsce. Do roku 89. cały plan rozwoju
gospodarki był podporządkowany ideologii dławiącej ducha przedsiębiorczości. Konsekwencją dominacji
ZSRR było także ograniczenie kontaktów gospodarczych z innymi krajami kapitalistycznymi. Z raportu
Business Link, akceleratora biznesu i jednego z trzech filarów Polski Przedsiębiorczej wynika, że na początku
ćwierćwiecza kapitalizmu w Polsce spotykamy się z wyraźnymi potrzebami, marzeniami i sukcesami
pokolenia młodych przedsiębiorców. Blisko 100 aktywnych, młodych biznesmenów odpowiedziało na pytania
dotyczące ich obecności na rynkach, chcąc pokazać, że po 25 latach nowej Polski bez kompleksów realizują
pomysły biznesowe nie tylko w kraju, ale również globalnie.
2
.
START-UPOWA REWOLUCJA
Zaradny 27-latek z trzecim pomysłem biznesowym, którym zarządza już 16 miesięcy – tak przedstawia się
statystyczny badany start-upowiec. W latach 90. ciężko byłoby uwierzyć, że za 25 lat młode jednostki będą
kreować sukces polskiej gospodarki i wspierać krajowy produkt brutto. A jednak małe i średnie
przedsiębiorstwa działające w Polsce generują dwie trzecie polskiego PKB (67 proc.), przy czym najmniejsze
przedsiębiorstwa prawie jedną trzecią (30 proc.) (GUS, 2014). Przyczyn takiego impulsu do zakładania firm
przez młodych ludzi trzeba szukać na wielu płaszczyznach.
Pierwszą z nich jest specyfika charakterologiczna pokolenia urodzonego po 89. Szczególnie widoczna
wśród tzw. pokolenia Y jest deklarowana potrzeba niezależności (83 proc.). Preferencje dotyczące mniej
sformalizowanego, a bardziej samodzielnego i niezależnego stylu pracy łączą się również z wysoką potrzebą
twórczości, którą wskazała ponad połowa respondentów (57 proc.). Warte zauważenia również jest brak
potrzeby stagnacji (21 proc) i perspektywa pracy globalnej (18 proc).
Kolejnym nie bez znaczenia dla tego pokolenia aspektem rozwoju start-upów jest niekorzystna sytuacja na
rynku pracy. Rok 2014 został ogłoszony przez Unię Europejską rokiem wspierania młodych w poszukiwaniu
pracy. Ponad połowa studentów deklaruje, że w po skończeniu studiów obawia się zderzenia z realiami rynku
(Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami, 2014). Potwierdzają to również wskaźniki bezrobocia wśród
Polaków w wieku 20-29 lat, które plasują kraj aż na 12. miejscu w skali Europy (Eurostat, 2014). Co drugi startup biorący udział w badaniu Business Link jako swoje marzenie wskazywał na potrzebę bycia niezależnym
przedsiębiorcą, a nie pracownikiem etatowym (55 proc.). Młodzi ludzie chcą stawiać na siebie i własny
rozwój. Ponad jedna trzecia chce budować firmę, której rozwój pozwoli na dalsze inwestowanie (34 proc.) oraz
pragnie zarabiać duże pieniądze na realizację osobistych planów (36 proc.). Wszystkim działaniom przyświeca
jeszcze jeden cel – znalezienie rozwiązania na realne potrzeby ludzi (25 proc.).
3
.
Tak było w przypadku Przemka Kuśmierka z Migam.pl, którego celem jest zmiana świata dla osób
niesłyszących. Jakie jest jego zdanie na temat rozwoju start-upów?
- Uważam, że wszyscy w Europie i na świecie żyjemy w czasie idealnym do rozwoju start-upów. Jeszcze
nigdy w historii osoby, którym się chce, nie miały takich możliwości, jak my teraz. W Polsce pieniędzy na
rozpoczęcie działalności jest dużo. Modne jest też inwestowanie w start-upy, bo jak grzyby po deszczu
pojawiają się nowe inkubatory, akceleratory, mentorzy, aniołowie i ventura capital. Obecnie w Polsce odbywa
się co roku ponad 100 konkursów na start-up z nagrodą pieniężną. Wydaje mi się że zaczyna to przypominać
trochę X-Factor – ale to dobrze. Cieszę się, że mam szanse żyć w ciekawych czasach, w których nie musimy
walczyć o wolność i niepodległość, a możemy podbijać inne, zagraniczne rynki. Jakże by było miło kupić
kiedyś niemiecką firmę z mojej branży i ją przejąć – mówi Kuśmierek.
Dalsze rozważania tylko potwierdzają, że dzisiejsi dwudziesto-, trzydziestolatkowie czują się świadomymi
obywatelami, chcącymi działać i być odpowiedzialnymi społecznie. Dla młodych biznesmenów przede
wszystkim ważna jest jakość i efektywność wykonywanej pracy (87 proc.). Istotna stała się również troska
o ludzi i otoczenie (46 proc.). Polskie start-upy w mniemaniu ankietowanych przede wszystkich powinny być
innowacyjnymi pomysłami (70 proc), ale również konkurencyjne na rynku globalnym (46 proc.)! Nietrudno
znaleźć wśród Polskich młodych przedsiębiorców tych, którym się to udało. Blisko połowa ankietowanych
uważa Polskę za kraj, który posiada wykształconych specjalistów.
4
.
5
.
- W start-upach nie chodzi tak naprawdę o pomysł, ale przede wszystkim o zespół i współpracę. I nawet, gdy
okaże się, że pomysł będzie zupełnie nietrafiony to jest duże prawdopodobieństwo, że wyłoni się
doświadczony zespól ludzi, który zrealizuje coś innego w duchu przedsiębiorczości - mówi Darek Koltko, Hub
House.
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JAKO ZALETA
Dla ludzi lat 90. definicja przedsiębiorczości jako prowadzenia własnego biznesu nie była oczywista.
Perspektywa współczesnego myślenia o młodych jako o biznesmenach wydaje się być już coraz bardziej
klarowna. Oni zamiast szukać argumentów przeciw prowadzeniu własnej firmy, wskazują zalety. Przede
wszystkim uważają, że łatwiej można pozwolić sobie na popełnianie błędów lub zmianę kierunku myślenia
(54 proc.), a będąc mniej świadomym ryzyka, podejmuje się odważniejsze decyzje (44 proc.). Badanie Business
Link wskazuje ponadto rolę networkingu i wartość współpracy pomiędzy ludźmi. Aż 38 proc. badanych
docenia to, że współpracownicy-rówieśnicy są bardziej otwarci na tworzenie innowacji.
Można założyć, że prowadzenie biznesu w młodym wieku cieszy się dużym optymizmem wśród
ankietowanych. Tym osobom przyświecają cele, realizują swoje marzenia i patrzą z nadzieją w przyszłość.
Nie są to jednak różowe okulary. Ankietowani jako wady bycia przedsiębiorcą wskazali przede wszystkim
pracę „24 godziny, 7 dni w tygodniu” (47 proc.) i życie w ciągłym napięciu (31 proc.) oraz duże ryzyko
osobistego bankructwa (35 proc.).
!
6
.
Co trzeci polski, młody start-upowiec sprawdza, czy jego produkt lub usługa z sukcesem przyjmą się na
rynku. Wiedzę na temat potrzeb odbiorców czerpie głownie z analiz konkurencji i testowania pierwszych
wersji produktu/usługi. Już 44 proc. przedsiębiorców ma pierwsze wdrożenia i testuje model biznesowy,
a co czwarty ma już sprawdzony model biznesowy w Polsce. Niektórym trudno będzie w to uwierzyć, ale
Polacy mają sukcesy na polu międzynarodowym. Aż 8 proc. ankietowanych osiągnęło globalny sukces. Startupy to jednak nie tylko Ci, którym już się udało. Na rynku nie brakuje inwestorów, którzy gotowi są zobaczyć
innowacyjne projekty już w fazie samego pomysłu. Dopracowany pomysł bez wdrożenia deklaruje 17 proc.
ankietowanych.
!
7
.
CEL: BYCIE LIDEREM NA RYNKU
Co drugi młody przedsiębiorca udoskonala dotychczasowy produkt lub usługę, a co trzeci wchodzi na nowy
rynek. Jak podają statystyki Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, do AIP zgłosiło się do tej pory
ponad 7000 firm w 40 inkubatorach w całej Polsce. Wzrasta także zapotrzebowanie na kolejne akceleratory
biznesu, które pomagają w dalszym rozwoju już ukształtowanych przedsiębiorców. Do końca 2014 roku
powstanie 10 filii Business Link w całej Polsce, a w nich poszerzać swoje kompetencje będzie w sumie ponad
1000 nowych start-upów. Fakt, że dla młodych ludzi rozwój jest ważny, potwierdzają badania. Dla blisko 70
proc. ankietowanych przedsiębiorców celem jest bycie liderem na rynku (67 proc).
8
.
- Prowadzenie firmy to nic strasznego. To możliwość rozwoju, to inkubatory przedsiębiorczości w wielu
miastach, to akcelerator biznesu. Prowadzenie biznesu nigdy nie było takie łatwe, takie przyjazne, takie
transparentne dla młodych ludzi. Start-upowy boom to papierek lakmusowy na to, że jesteśmy już prawdziwą
światową gospodarką. Młodzi ludzie chcą tworzyć nową Polskę, bo "etat" przestał być jedynym rozwiązaniem
na życie. - Katarzyna Lefanowicz, Gratia.
Start-upom do dalszego rozwoju potrzebne jest przede wszystkim poszerzenie grona klientów (54 proc.),
wsparcie finansowe (38 proc.) i pozyskanie parterów biznesowych (32 proc.). Zaskakująco mało ważne
wydaje się dla młodych ludzi otrzymanie informacji zwrotnej na temat pomysłów biznesowych – tylko 8 proc.
wskazało tę potrzebę. Może to świadczyć o nieprzeciętnej wierze w swój produkt i usługę lub o braku
możliwości znalezienia wsparcia w tym zakresie.
!
!
!
!
9
.
START-UPY TRZYMAJĄ SIĘ RAZEM
Środowisko młodych ludzi, którzy chcą wspólnie zmieniać rzeczywistość kumuluje się wokół inkubatorów
przedsiębiorczości, akceleratorów biznesu, parków technologicznych oraz innych instytucji otoczenia biznesu.
Jeden z najbardziej pozytywnych i potrzebnych aspektów bycia członkiem środowiska start-upów jest
według ankietowanych możliwość zdobycia ciekawych kontaktów i współpracy (networking) (47 proc.) oraz
uczestniczenia w inspirujących spotkaniach i poszerzania kompetencji biznesowych (50 proc.). Nie wystarczy
jednak jedynie być w środowisku, aby osiągnąć sukces.
!
Jakie są rady dla młodych ludzi, od tych, który już osiągnęli stabilną pozycję na rynku? Przede wszystkim,
jeżeli pierwszy biznes nie wyjdzie, należy myśleć o następnym (23 proc.). Poza tym należy nie bać się
i podejmować ryzyko, bo jedynie wtedy można zostać docenionym (19 proc.) i pomimo, iż kontakty w branży
są przydatne, to jednak sukces osiąga się dzięki ciężkiej pracy (19 proc). Badanie potwierdza też fakt, że
w biznesie nie trzeba być za wszelką cenę najlepszym w swojej branży, a każdy może się realizować pasje
mając swój start-up (14 proc.).
10
.
PATRIOTYZM GOSPODARCZY
Od lat 90., poprzez umocnienie się pozycji Unii Europejskiej, zniesienie granic i wejście kilkunastu krajów
w strefę euro mamy do czynienia z problemem definicji patriotyzmu gospodarczego. Kapitalizm w wersji
globalnej szczególnie przypadł do gustu młodym przedsiębiorcom. Blisko 60 proc. tych, którzy prowadzą swój
biznes w młodym wieku czuje się patriotami gospodarczymi. Czym dla nich jest sedno tego sformułowania?
Z raportu Business Link, akceleratora biznesu dla start-upów, wynika, że co drugi polski start-up będzie
promował Polskę za granicą. Duży odsetek młodych biznesmenów nie chce uchylać się od płacenia
podatków w kraju (33 proc.), zdobyte za granicą doświadczenie przełoży na rozwój biznesu w Polsce (31 proc.)
oraz zatrudni rodaków (22 proc.).
11
.
Widać ogromny potencjał ducha przedsiębiorczości wśród młodych ludzi. Aż 90 proc. z nich ocenia ten
moment w historii, jako dobry czas na zakładanie własnego biznesu. Pozytywnie myślą także o samej
Polsce. Być może do lamusa odchodzi postawa Polaka-marudy. W to, że ojczyzna jest dobrym miejscem dla
rozwoju start-upu wierzy aż 70 procent ankietowanych. Wśród wymienionych argumentów pojawia się m.in.
poprawiająca się sytuacja ekonomiczna państwa, nienasycony rynek, dostęp do wielu wykształconych
specjalistów, wielość inicjatyw wpierających rozwój młodych biznesów, duży dostęp do kapitału, otwartość
granic. Wciąż jednak nie jest to pomoc rządu – tylko 32 proc. osób ankietowanych uważa, że to państwo
pomaga start-upom w osiągnięciu sukcesu.
12
.
!
13
.
BARIERY ROZWOJU WCIĄŻ OBECNE
Pośród barier rozwoju, z którymi spotkały się w Polsce start-upy do najczęściej wybieranych należały ich
zdaniem wysokie obciążenia podatkowe (67 proc.) i ograniczenia prawne (42 proc.). Nie zauważalne są bariery
innowacyjno-technologiczne (11 proc.) lub brak ludzi do współpracy w kraju (16 proc.).
Są takie start-upy, które uważają, że przedsiębiorczość w Polsce jest na wyciągnięcie ręki, trzeba jedynie
chcieć sukcesu.
Wymiernym rezultatem sukcesu w kraju może być ilość kontrahentów w Polsce, a co za tym idzie otwartość
dużych firm na współpracę ze start-upami. Tutaj młodzi przedsiębiorcy mają podzielone zdanie. Równo po
tyle samo ankietowanych twierdzi, że polskie korporacje są i nie są otwarte na zastrzyk innowacji. To, co
zdaniem młodych przedsiębiorców przekonuje jednak rynkowe tuzy do współpracy z mniejszymi jest
świeżość w podejściu do zagadnienia (37 proc.), elastyczność w budowaniu oferty (23 proc.) i atrakcyjne ceny
(23 proc.).
- Współpraca z dużymi korporacjami nie jest łatwa i wymaga dużo cierpliwości, zwłaszcza w procesie
sprzedaży. Ponadto trzeba być elastycznym w kwestii oferty oraz przygotowanym na długie terminy
płatności. Ostatecznie jednak mamy tutaj sytuację "win-win" - wygrywają obie strony. My możemy korzystać z
efektu skali, a korporacyjni klienci otrzymują rozwiązania, których na takim poziomie jakości i dopasowania do
potrzeb nie dostaną od dużego, mniej elastycznego dostawcy - mówi Marcin Sobczak, prezes Libentis.
14
.
W rozwoju przedsiębiorczości pomaga wiele instytucji pozarządowych – akceleratory biznesu Business Link,
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP), fundusze Unii Europejskiej, fundusze typu venture capital,
anioły biznesu, parki technologiczne czy programy rządowe. Ze wsparcia inkubatorów przedsiębiorczości
korzystała połowa badanych, co trzeci był w akceleratorze biznesu, a co czwarty korzystał z dofinansowania
UE. Co ciekawe aż jedna czwarta ankietowanych, młodych start-upów samodzielnie rozwija swoją firmę
i nie korzystała z żadnego z powyższych wsparć.
!
15
.
POLSKA NA TLE ZACHODU
Młodzi Polacy nie mają kompleksów w porównaniu do zachodnich kolegów-przedsiębiorców – 83 procent
wierzy w swój pomysł i widzi się na arenie międzynarodowej! Wśród przyczyn takiego myślenia można
znaleźć m.in. wiara we własny sukces i produkt/usługę, wykształcony i pracowity zespół specjalistów,
stabilna pozycja Polski na arenie międzynarodowej, znajomość języków obcych. Aż 16 procent osób
ankietowanych było ze swoim pomysłem biznesowym za granicą.
!
!
16
.
Pomimo dużego entuzjazmu i chęci rozwoju idei biznesowych w kraju, 79 proc. ankietowanych zauważa
różnice pomiędzy Polską a Zachodem. W tym głównie wskazana została wielkość kapitału do inwestycji (38
proc.). Młodzi czują również, że synergia pomiędzy wszystkimi instytucjami otoczenia biznesu na Zachodzie
(25 proc.), chęć dzielenia się przez świat biznesu wiedzą i doświadczeniem ze start-upami (21 proc.),
otwartość zachodniego rynku na współpracę z lokalnymi start-upami (21 proc) oraz obecność atmosfery
przedsiębiorczości (21 proc.) odróżnia tamten, żyzny do wzrostu grunt od polskiego.
- Start-upowy boom jest dowodem na to, że w Polsce przybywa młodych, odważnych osób z otwartym
umysłem. Młodzi nie boją się ryzyka i starają się wejść ze swoim pomysłem do międzynarodowego świata
biznesu. Myślę, ze jest to trend, po którym możemy się spodziewać wiele dobrego – mówi Marcin Chojna,
ADOP.
!
17
.
WIELE DRÓG, JEDEN CEL: NAUCZYĆ SIĘ BIZNESU
Zdaniem 93 proc. polskich start-upów źródłem wiedzy na temat prowadzenia biznesu w Polsce nie są polskie
uczelnie. Okazuje się, że dla młodych przedsiębiorców doświadczenie, a więc własne popełniane błędy, jest
najlepszym nauczycielem (73 proc.). Niezbędną wiedzę uzupełniają także z Internetu (60 proc.), z książek
biznesowych (37 proc.) oraz z warsztatów i wykładów trenerów biznesu (35 proc.).
18
.
Perspektywy rozwoju i zdobycia wiedzy za granicą już teraz są oferowane przez wiele programów
wspierających, m.in. READY to GO z Business Link. Biorąc pod uwagę otwartość granic, każdy powinien się na
to zdecydować. Potwierdzają to wyniki badania, w którym dla młodych Polaków właśnie wyjazd za granicę
mógłby być sposobem na zyskanie nowej perspektywy myślenia (63 proc.) oraz nabyciem praktycznej wiedzy
od doświadczonych ludzi do dalszego rozwoju firmy (45 proc.).
MŁODZI POLACY GÓRĄ!
Jeszcze 25 lat temu świat dla wielu młodych Polaków był zamknięty. W ludziach mogła się jedynie tlić
potrzeba doświadczenia Zachodu i nowoczesności, a realia ograniczały ich marzenia. Przedstawione
w przygotowanym przez Business Link raporcie wyniki potwierdzają, że w Polsce już na dobre rozpoczął się
czas start-upowej rewolucji. Młodzi ludzie jako samodzielni i niezależni przedsiębiorcy chcą zmieniać świat na
lepsze. Z entuzjazmem patrzą na swój rozwój w Polsce i w Europie. Chcą swoimi pomysłem zdobyć pozycję
lidera na rynku i promować kraj na arenie międzynarodowej. Środowisko, które tworzą to kreatywny
ekosystem wzajemnego wsparcia i wymiany doświadczeń. Prawie wszyscy badanie zgodnie stwierdzili, że ten
czas jest najlepszym momentem na prowadzenie własnego przedsięwzięcia. Są też przekonani, że jeżeli
pierwszy biznes nie wyjdzie, należy myśleć o następnym. Nie mają oni także kompleksów przed obywatelami
świata, bo wierzą w swój pomysł i myślą globalnie. Niech to myślenie i ten duch start-upowej rewolucji
przyświeca pięknej rocznicy 25-lecia wolnych wyborów.
!
19
.
KOMENTARZE EKSPERTÓW
Aureliusz Górski, CEO Business Link.
- W styczniu 1989 r. Dziennik Telewizyjny przeprowadził sondę uliczną,
zadając Polakom pytanie: "z czym kojarzy się Panu/Pani słowo
przedsiębiorczość". 25 lat temu tylko nieliczni znali to słowo,
o prawidłowej definicji nie mówiąc. Dziś chcąc być krajem, który
wykorzystuje szansę na przeskoczenie kolejnych progów gospodarczych
i aspirując do bycia filarem Europy powinniśmy zadać sobie inne pytanie:
„z czym kojarzy się Panu/Pani słowo STARTUP?" Można zaryzykować
stwierdzenie, że firmy nie upadają dlatego, że taka jest statystyka.
Często zdarza się, że kierujący nimi ludzie nie znaleźli
wystarczająco skutecznej strategii działania. Większość historii polskich przedsiębiorców rozpoczyna się od
działania ad hoc lub, co czasami gorsze, od napisania biznes planu, a jak wiadomo biznes plan przyjmie
wszystko. To, co wyróżnia tych, którzy zrozumieli rewolucyjną ideę start-upów, to nieustanne weryfikowanie
hipotez na podstawie opinii klientów oraz umiejętność wyciągania wniosków. To, czy ktoś potrafi
błyskawiczne aplikować zmiany, decyduje o innowacyjności biznesu i o tym, czy odniesie długofalowy sukces.
Mam nadzieję, że wyniki raportu natchną do wielu ciekawych refleksji. Dla nas są bezcennym źródłem wiedzy
o tym czego potrzebują przedsiębiorcy, gdyż pomimo tego, że strukturalnie jesteśmy dużą organizacją, w
duszy pozostajemy i będziemy start-upem! To przedsiębiorcy działający w Business Link byli respondentami
naszej ankiety i są współautorami raportu. W imieniu wszystkich, dziękuję Wam za to, że razem tworzymy
unikatowy na skalę świata ekosystem.
Dariusz Żuk, prezes Polski Przedsiębiorczej,
co-founder Business Link
- 25 lat temu nawet nie przypuszczaliśmy, że Polska osiągnie taki sukces
i będzie jednym z najszybciej rozwijających się krajów Europy.
Dokonaliśmy tego dzięki determinacji, pracy po kilkanaście godzin,
podążaniu coraz szybciej w coraz bardziej konkretnym kierunku.
Potrafiliśmy również marzyć, a strach zamieniliśmy na wizję lepszego
jutra. Dzisiaj po 25 latach powinniśmy zrobić sobie chwilę odpoczynku,
bo zawsze po osiągnięciu sukcesu przychodzi czas na radość i chwila na
zastanowienie co dalej. Myśląc o tym, powinniśmy pamiętać o wizji
Polski za kolejne 25 lat. Moim zdaniem naszym sukcesem będą młodzi dzisiaj ludzie tworzący startupy,
przekształcający swoje marzenia i wizje w rzeczywistość kreatywnych i globalnych firm. Polska za 25 lat
będzie ponownie krajem sukcesu, znanym jednak z tysięcy firm stworzonych przez Polaków rozwiązujących
globalne potrzeby ludzi w najlepszy możliwie sposób. A jestem o tym przekonany również po analizie tych
badań, które pokazują ten budzący się Polski potencjał.
!
20
.
Mariusz Ciepły, współzałożyciel i prezes LiveChat Software
- Dla młodych, utalentowanych ludzi z genem przedsiębiorczości,
warunki do tworzenia biznesów w Polsce chyba nigdy nie były tak
dobre. Oczywiście, muszą pokonać wiele przeszkód - biurokratycznych,
prawnych czy biznesowych. Jednak ogólnie mogą działać w warunkach
gospodarczej i politycznej wolności. Nie są przy tym skazani sami na
siebie. Mogą korzystać ze wsparcia takich organizacji jak Business Link,
ciekawych pomysłów szukają fundusze, dużo możliwości daje okrzepły
już rynek kapitałowy. Tym niemniej najważniejsza wydaje mi się
globalizacja i rozwój internetu. Młodzi ludzie w Polsce śmiało mogą
a nawet powinni mieć ambicje i pomysły wykraczające poza rynek Polski - myśleć globalnie, tworzyć
rozwiązania oraz produkty uniwersalne, które można sprzedawać na całym świecie.
Julian Kozankiewicz, dyrektor operacyjny COMP Centrum Innowacji,
wieloletni współorganizator TEDxWarsaw.
- Po 25 latach od początku transformacji systemowej rynek stworzył
dobre warunki dla młodych przedsiębiorców do realizowania swoich
planów, a jednocześnie w dorosły wiek wkraczają pierwsze roczniki,
które nigdy nawet nie zetknęły się z poprzednim systemem. Daje to
gigantyczne możliwości, ale również rodzi nowe wyzwania. Te roczniki
nie mają naturalnych mentorów, którzy nie byli by skażeni przeszłością.
Główne wyzwania zarówno dla start-upów jak i dojrzałych firm, które
mogły by je wspierać to już nie brak kapitału, lecz nadal relatywnie niska
otwartość obu środowisk na wzajemną współprace, brak umiejętności osiągania kompromisów oraz brak
umiejętności uszanowania i zrozumienia perspektywy dojrzałych firm ze strony start-upów jak i perspektywy
start-upów ze strony dojrzałych firm. Jeśli w kolejnych latach nauczymy się większej otwartości, sprawnej
współpracy oraz szczególnie ze strony start-upów rzetelności i solidności czyli profesjonalizmu to Polska ma
bardzo duże szanse stać się hubem start-upowym dla tej części Europy.
Edi Pyrek, mentor THINK TANK, coach, podróżnik, wykładowca
- Problemem przed którym stoją dzisiejsze polskie start-upy, to nie
bariera technologiczna, intelektualna czy też finansowa, ale bariera
myślenia. Zakodowana w polskim DNA potrzeba indywidualizmu wydaje
się być najważniejszą przeszkodą. Umiejętność tworzenia zespołów
projektowych, odwaga i chęć do dzielenia się pomysłami i nastawienie
na współpracę pomiędzy ekspertami z różnych dziedzin, to wydaje się
być największym wyzwaniem jakie stoi przed Polską. I przed startupami. Zmiana paradygmatu myślenia wydaje mi się najważniejsza. Bo
to nie chodzi o to czy coś zrobimy, ale jak to robimy i dlaczego.
21
.
Andrzej Różycki, partner Tar Heel Capital
- Polska z perspektywy skomplikowanego systemu podatkowego
i prawnego może wydawać się trudnym miejscem do rozpoczynania
biznesu. Chyba na przekór widać rzeszę młodych ludzi, którzy próbują
swoich sił w biznesie. To czego z pewnością nie ułatwia biurokracja robi
sama gospodarka, która dzięki nowym technologiom obniża bariery
kapitałowe, dostarcza wiedzy i inspiracji. Z pewnością trudniej jest dziś
utrzymać rodzinę prowadząc sklep spożywczy niż było to jeszcze
kilkanaście lat temu, ale jest łatwiej niż było kiedykolwiek osiągnąć
globalny sukces. Cieszy to, że coraz więcej osób już nawet o nim nie
marzy tylko go planuje co widać w wielu biznesplanach.
!
Mateusz Nowak, konsultant ds. strategii przedsiębiorstw,
współorganizator TEDxWarsaw, kurator
TEDxWarsawPresidentialPalace, PwC Strategy Group
- Duch startupowy jest widoczny na każdym kroku i z roku na rok coraz
bardziej. Jako kurator TEDxWarsawPresidentialPalace i członek zespołu
TEDxWarsaw od pięciu lat działam w imię „idei wartych
rozprzestrzeniania” wspierając lokalnych liderów w docieraniu do coraz
to szerszych gron odbiorców. Coraz częściej są to przedsiębiorcy i ludzie
o bardzo przedsiębiorczych zachowaniach, bo tylko tacy ludzie w Polsce
mają szansę na wprowadzenie swoich idei w życie. Emanacją tego ducha
jest sam zespół, z którym działam – w większości są to dwudziestoparolatkowie, którzy nie zgadzając się na
współczesną narrację rzeczywistości współtworzą inną, tę opartej na ideach. Część z nich to też startupowcy
i to dzięki nim udaje nam się tak wiele osiągać. Żyjemy w czasach rewolucji przedsiębiorczości i już nie mogę
się doczekać, aż opadnie kurz po pierwszej bitwie Polskiej sceny startupowej ze statusem quo. To będzie
piękny nowy świat i wierzę, że lepiej będzie się nam w nim wszystkim żyło. Vivat na 25lecie wolności, vivat
Polscy przedsiębiorcy.
22
.
Business Link to ekosystem, który pozwala skupić się na rozwoju firmy. Celem tego miejsca jest
zapewnienie rozwijającym się przedsiębiorcom możliwości i narzędzi do rozwoju globalnego. Bycie w
ekosystemie Business Link wiąże się z dostępem do trenerów (Busieness Training) i networkingu w
całej Polsce. W ramach karty członkowskej BL przedsiębiorca uzyskuje ponadto zaproszenia na
spotkania z inwestorami i trenerami (Business Mentoring), wydarzenia cykliczne Business Mixer oraz
ma dostęp 24/7 do nowoczesnych miejsc pracy we wszystkich lokalizacjach Business Link w Polsce.
Wszystko to zawiera się w jednym słowie: Perfekcyjna Formuła. Business Link oferuje ponadto
członkom swojej społeczności wsparcie administracyjne, prawne i księgowe w prowadzeniu biznesu.
!
Firmy działające w Business Link mogą wziąć udział również w 3 tygodniowym programie
akceleracji READY to GO w Dolinie Krzemowej realizowanym przy współpracy z US Market Access
Center oraz Silicon Valley Acceleration Center. !
Sieć innowacyjnych akceleratorów biznesu dla start-upów, posiada obecnie 6 lokalizacji w
najważniejszych biznesowo miastach Polski: Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu,
Toruniu oraz niedługo w Lublinie, Szczecinie, Katowicach i Łodzi.
Dowiedz się więcej
www.bl.przedsiebiorca.pl Kontakt dla mediów
Aleksandra Burżacka +48 797 549 605 [email protected]
Kuba Wronkowski
+48 512 807 390 [email protected]
23

Podobne dokumenty