pobierz i zobacz

Komentarze

Transkrypt

pobierz i zobacz
Arbuzowo
07.02.2011
Nr 2
Wi elka Orkiestra grała również w Działdowie
W niedzielę 9
stycznia 2011 roku odbył się 19 finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej
Pomocy. W tym roku
zbierano pieniądze na
pomoc dzieciom z problemami urologicznymi i nefrologicznymi.
Chętnych
do
pomocy w przeprowadzeniu zbiórki pieniędzy nie zabrakło. Wolontariusze wyruszyli w
teren już o godzinie
8:00. Jak mówią, ludzie
przeważnie traktowali
ich ciepło i z wielką
radością wrzucali pieniądze na ten szczytny
cel. Możemy być dumni z członków Działdowskiego Stowarzyszenia
Rowerowego
„Bike Sport”. Byli oni
drugą grupą wolontariuszy na terenie całego
kraju, która kwestowała, przemieszczając się
na rowerach. W ten
sposób mogli oni w
krótszym czasie zebrać
więcej pieniędzy.
Łącznie
w
Działdowie
zebrano
ponad dwadzieścia tysięcy złotych. Jest to
największa dotychczas
suma w historii WOŚP,
jaką udało się zebrać na
terenie naszego miasta.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to również okazja,
by zapewnić mieszkańcom miasta trochę rozrywki. Z tej okazji w
Sali Miejskiego Domu
Kultury o godzinie
11:00 można było obejrzeć spektakl tanecznoteatralny
„Królowa
Śniegu” przygotowany
przez instruktorów i
uczestników
zajęć
MDK. Tuż po przedstawieniu wszystkich chętnych zaproszono do
uczestnictwa w balu
karnawałowym. Wzięły
w nim udział głównie
dzieci, które entuzjastycznie podchodziły
do wszystkich konkursów zorganizowanych
w trakcie imprezy. Nie
zabrakło rozrywki również dla starszych – kto
o godzinie 16:00 przyszedł do Miejskiego
Domu Kultury, mógł
wysłuchać koncertu, w
którym zagrały zespoły:
„TEQUILA”,
„69”,
„Dobrze wychowani” i
„Overflow”.
O 18:00 odbyła
się licytacja Wielkiej
Orkiestry Świątecznej
Pomocy połączona z
losowaniem
nagród
ufundowanych
przez
firmy ABP COMPUTER i TARG-POL. Na
koniec,
tradycyjnie,
zaproszono wszystkich
na „światełko do nieba”, czyli niezapomniany pokaz fajerwerków.
Możemy
się
cieszyć, że mieszkańcy
Działdowa coraz liczniej biorą udział w imprezach na rzecz WOŚP i liczyć na to, że za
rok uda się zebrać jeszcze większą sumę, by
pomóc chorym dzieciom.
Ania Maciągowska
W tym numerze:
Filharmonia Narodowa
2
Dla Ojczyzny...
3
Koncert dla Patrycji
4
Watro przeczytać
5
Nowości kinowe
5-6
Zapraszamy do redakcji
7
Humor
7
Koszykówka
8
Siatkówka
9-10
Str. 2
Koncerty Filharmonii Narodowej
Od wielu lat
uczniowie
naszej
szkoły mają możliwość uczestniczenia
w koncertach Filharmonii Narodowej.
nauczyć. Jak się okazuje, wśród młodzieży naszej szkoły znajdziemy wielu utalentowanych muzycznie
młodych ludzi, dlatego też koncerty Filharmonii Narodowej
są
świetną
„pożywką” dla ich
ducha.
Ponieważ w
szkołach ponadgimnazjalnych nie ma już
przedmiotu muzyka,
jest to jedyna okazja,
aby dźwiękami roz29 październibudzić wyobraźnię, ka zaprezentowano
trącić struny duszy i nam muzykę jazzoprzy okazji czegoś się wą, która zdecydowa-
nie przypadła słuchaczom do gustu. 26
listopada odbył się
koncert
muzyki
orientalnej. Oba koncerty zostały nagrodzone gromkimi brawami.
Zniecierpliwieni uczniowie czekają na kolejne, mamy nadzieję równie
ciekawe,
występ.
Paula I.
Z twórczością religijną na co dzień...
XIV edycja
Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości
Religijnej „FERA
2010” już za nami –
odbyła się ona 28
listopada 2010 roku
w Iłowie. Wzięło w
niej udział 41 recytatorów, 29 solistów,
11 zespołów wokalno
-instrumentalnych, 3
schole i 1 chór. Nadesłano także 103
prace plastyczne i 30
fotografii.
Uro czys tość
rozpoczęła się mszą
świętą w Kościele
Parafialnym w Iłowie
-Osadzie, następnie
uroczystego otwarcia
XIV edycji Festiwalu
dokonali dyrektor
Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu Eugeniusz Szylko i wójt
gminy Iłowo Jan
Przyborski. Do późnego wieczora trwały
przesłuchania uczestników, których oceniało profesjonalne
jury, składające się w
przeważającej liczbie
z nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej w Mławie.
Uczniowie Zespołu
Szkół Nr 1 w Działdowie godnie reprezentowali naszą szkołę w tym dniu. Nina
Stulich z Narzymia,
uczennica klasy 1a
nie miała sobie równych – zajęła I miejsce w kategorii pozaszkolnej solistów.
W tej samej kategorii
III miejsce na podium
zajął Mateusz Lipiński z Dłutowa, uczeń
klasy 1h. Również w
kategorii pozaszkolnej w recytacji zostaliśmy wyróżnieni –
zaszczytne II miejsce
zdobyła
Pau lin a
Idziak z Narzymia,
uczennica klasy 1e.
Cały dzień
upłynął uczestnikom
w miłej i przyjaznej
atmosferze, a organizatorzy zapewnili
wszystkim dobrą zabawę. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!
Paula I.
Str. 3
Nr 2
Dla Ojczyzny...
12 listopada odbyła
się akademia poświęcona Narodowemu
Świętu Niepodległości obchodzonemu w
Polsce dzień wcześniej. Z tej okazji
uczniowie pod opieką
Pani Żuchowskiej
przygotowali koncert
pieśni patriotycznych
oraz przekazali nam
wiele informacji dotyczących historii
naszej ojczyzny, jak i
sposobu obchodzenia
tego święta.
Usłyszeliśmy wiele
znanych utworów,
m.in. „Legiony”, „O
mój rozmarynie” i
„Przybyli ułani”.
Podczas gdy chór wykonywał pieśni, można było zauważyć
zadumę na twarzach
słuchaczy.
Na
z a ko ń cz en ie
wszyscy wstali i odśpiewali hymn państwowy. Dzięki takim
wydarzeniom można
zauważyć, iż uczniowie naszej szkoły kochają kraj, w którym
żyją oraz dbają o to,
aby podtrzymywać polską tradycję.
„Prawdziwy patriotyzm nie tylko polega
na tym, ażeby kochać
jakąś idealną ojczyznę,
ale - ażeby kochać,
badać i pracować dla
realnych składników
tej ojczyzny, którymi są
ziemia, społeczeństwo,
ludzie i wszelkie ich
bogactwa.” (Bolesław
Prus)
Emilka
Święto Niepodległości w naszym mieście...
Coraz częściej mówi się o tym, że Polacy nie
świętują
Narodowego
Święta
Niepodległości.
Takie słowa odnoszą się
szczególnie do młodzieży.
Jednak mieszkańcy naszego miasta udowodnili,
że to nieprawda. 11 listopada w Miejskim Domu
Kultury odbyły się uroczyste obchody Narodowego
Święta
Niepodległości,
poprzedzone mszą świętą
w Kościele Podwyższenia
Krzyża Świętego.
Następnie uczestnicy procesją poprowadzoną przez orkiestrę dętą
udali się do Sali MDK, by
wziąć udział w okolicznościowych wystąpieniach.
Przybyłych powitał Dyrektor Miejskiego Domu
Kultury – Dariusz Maćkowiak, który następnie oddał głos lokalnemu działaczowi
samorządowemu
oraz Prezesowi Towarzystwa Miłośników Ziemii
Działdowskiej Panu Marianowi Odachowskiemu.
Pan Odachowski w swoim
przemówieniu napominał,
byśmy pamiętali o tym
święcie i cieszyli się tego
dnia, gdyż żyjemy w niepodległym kraju. Następnie na scenie wystąpił Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
Str. 4
(Ciąg dalszy ze strony 3)
w Działdowie – Bogdan Cywiński, który
przyznał odznaki Zasłużonych dla Ochrony
Przeciwpożarowej. Wyróżnieni zostali: Paweł Cieśliński, Bronisław Mazurkiewicz i Marian
Janicki.
Rozdano
również medale 90lecia
przyłączenia
Działdowa do Polski
dla
zasłużonych
mieszkańców nasze-
go miasta. Nagrodami
przyznanymi przez
burmistrza miasta –
Bronisława Mazurkiewicza uhonorowani zostali między innymi Andrzej Walasek, Piotr Adrowski,
Zenon
Szacherski.
Nadszedł też czas na
przemówienie naszego burmistrza, który
szczególnie podkreślał patriotyzm i aktywny udział mieszkańców miasta w obchodach Narodowego
Święta Niepodległości. Tę część uroczy-
stości uświetniła orkiestra pod batutą
Andrzeja Borowskiego.
Następnie na
program artystyczny
zaprosili wszystkich
uczniowie
Zespołu
Szkół nr 2. Nie brakowało pieśni patriotycznych i wierszy
skłaniających do refleksji.
Koronnym
elementem programu
było
podniesienie
przez dzieci białoczerwonej flagi.
Mieszkańcy
Działdowa
licznie
przybyli na tę uroczystość. Sala Miejskiego Domu Kultury
została wypełniona
po brzegi. Jeśli w podobny sposób to wydarzenie będzie obchodzone w kolejnych latach, działdowianie nie zapomną o
Narodowym Święcie
Niepodległości i zawsze będzie to dla nich
ważny dzień.
Ania Maciągowska
Koncert dla Patry cji...
Działdowianie
potrafią
pomagać.
Udowodnili to wszyscy, którzy przyszli w
piątek 3 grudnia
2010 roku do klubu
Da Vinci. Odbył się
tam koncert charytatywny, którego celem
było zebranie pieniędzy na leczenie Patrycji – uczennicy
Gimnazjum nr 1 w
Działdowie.
Imprezę zorganizowali uczniowie
i nauczyciele tej
szkoły. Na scenie wystąpił zespół taneczny
„White Diamonds”,
zespoły
muzyczne
„Tequila” i „Dobrze
wychowani” oraz rapujący „Shaolin Jointz Records”. Koncert okazał się strzałem w dziesiątkę.
Wszyscy świetnie się
bawili i, co najważniejsze, zebrano sporą
sumę pieniędzy dla
Patrycji. Wstęp kosztował
symboliczną
złotówkę, ale oprócz
koncertu zorganizowano również loterię,
w której można było
wygrać wiele cen- Każdy, kto pomóc Patrycji, może wpłacić pieniądze na konto: Polski Związek Niewidomych Okręg
nych nagród.
Warmińsko-Mazurski, ul. Mickiewicza 17/3,
10-508 Olsztyn,
W imprezie
nr
konta:
10
1240
5598 1111 0000 5022 1644
udział wzięła przede
z
dopiskiem
dla
Patrycji
Anbo Koło Działdowo.
wszystkim działdowska młodzież, nie zabrakło również Patrycji wraz z rodzicami i
przyjaciółmi. Liczymy na kolejne imprezy charytatywne na
terenie naszego miasta.
Ania Maciągowska
Str. 5
Nr 2
Warto przeczytać - ”Cukiereczki”
Chiny, przełom lat
osiemdziesiątych.
Przygnębiona samobójstwem koleżanki siedemnastoletnia
Hong
rzuca szkołę. Bez
wykształcenia nie
ma szans na porządną pracę, udaje się więc do miasta Shanzhen, słynącego z dzielnic
rozrywki.
Doś wi ad cza
t am
prawdziwych nieb e zp i e cz eń s t w,
poznaje czym są
narkotyki, seks i
alkohol. Wreszcie
spotyka Saininga,
młodego muzyka,
a w jej życie
wdziera się wielka
miłość. Razem zanurzają się w szaleńczym rytmie
ciemnej
strony
m i a s t a .
"Cukiereczki" to
powieść słodkogorzka, momentami zabawna, momentami niespójna. Przede wszystkim jednak jest
wiarygodną i odważną
historią,
mówiącą o młodzieńczych rozczarowaniach
i
samotności.
Oliwka
Paranormal Activity 2
Reżyseria: Tod Williams
Kontynuacja przebojowego filmu niskobudżetowego,
który opowiada o parze zmagającej się z paranormalnymi zjawiskami mającymi miejsce w ich domu.
Co tu dużo pisać, premiera już 22 października!
Str. 6
Arbuzowo
The Social Network
Reżyseria: David Fincher
Jesteś ciekawy jak powstał Facebook?
W kinach możemy już oglądać film, który przedstawia
życie założyciela popularnej strony internetowej.
Mark, student Harvardu, zrywa z dziewczyną i tworzy
stronę, która jest bazą studentek jego szkoły. Umieszcza tam zdjęcia dziewcząt i zadaje innym pytania, o to,
która jest najatrakcyjniejsza. Stronie nadaje nazwę Facemash i zdobywa bardzo dużą popularność wywołując
jednocześnie wiele kontrowersji. Mark zostaje oskarżony o celowe pogwałcenie praw autorskich i naruszenie
prywatności. Wkrótce potem zakłada stronę
thefacebook.com, która gości na ekranach komputerów w
każdym zakątku świata.
Spotkanie z Grzegorzem (Wado) Wadowskim
Na zaproszenie Koła Dziennikarskiego prowadzonego przez
P. Katarzynę Burchacką przybył do naszej szkoły ceniony fotograf Pan
Grzegorz Wadowski, którego zdjęcia oglądać możemy w gazetach, jak
również na wystawach rozproszonych po całej Polsce. Wszyscy uczniowie byli zachwyceni przygotowaną prezentacją dotyczącą tajników fotografii i sprzętu fotograficznego.
Pan Wadowski spośród ponad 100 zdjęć nadesłanych na ogłoszony przez nas Konkurs Fotograficzny „Świat w obiektywie” wybrał
trzy najlepsze prace, których autorzy otrzymali nagrody książkowe. Laureatom serdecznie gratulujemy, a sobie życzymy jak największej ilości
równie udanych spotkań...
Dejf
Str. 7
Nr 2
I Ty możesz zostać redaktorem!
Jeśli lubisz pisać artykuły, felietony, reportaże
albo sprawozdania, a może świetnie odnajdujesz się w przeprowadzaniu wywiadów —
czekamy na Ciebie! Również na Twoją twórczość znajdzie się miejsce w szkolnej gazetce.
Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z nami,
napisz na adres redakcji:
[email protected]
lub skontaktuj się z p. Katarzyną Burchacką.
Czekamy na Ciebie!
Dejf
Str. 8
Arbuzowo
Artystyczn y dorobek naszych uczniów
02 XII 2010 roku w naszej szkole odbyła się
wystawa fotograficzno
-malarsko-rysunkowa
zorganizowana przez
Samorząd Uczniowski
pod opieką P. Iwony
Kwitniewskiej.
Pragnieniem organizatorów było zaprezentowanie społeczności
szkolnej twórczego dorobku uczniów
oraz
umożliwienie kontaktu
ze sztuką wszystkim
uczniom naszego Liceum.
Swoje prace wystawili: Ewelina Bojarowska,
Marta Brzozowska, Małgorzata Chojnacka, Katarzyna Donaj, Martyna Florian, Krzysztof Jankowski, Klaudia Knozowska, Piotr Ogrzał, Aleksandra Orzechowska, Daria Sochacka, Marta Solarz, Natalia Tamiła, Ewa Wojteczek, Monika
Zyznowska
Oto kilka prac, które znalazły się na wystawie:
Hej kolęda, kolęda...
20.12.2010
Samorząd Uczniowski naszej szkoły pod opieką Pani Iwony Kwitniewskiej zorganizował szkolny koncert
kolęd, który miał as
wprowadzid w magiczną
atmosferę
Świąt Bożego Narodzenia.
Organizatorom
w
pełni udało się zrealizowad
zamieszony
plan, a wszyscy słuchacze wprowadzeni
w świąteczną krainę,
nagrodzili wykonawców gromkimi brawami i szczerymi słowami uznania.
Ze szkolnej auli wszyscy
wyszliś my
uśmiechnięci i radośni, z niecierpliwością
oczekujący Wigilii...
Str. 9
Nr 2
UWAGA M ATURZYŚCI!
Do końca marca 2011 roku należy dostarczyd nauczycielom języka
polskiego bibliografię do przygotowywanej pracy maturalnej, natomiast do 15 kwietnia 2011 roku - plany prezentacji.
Wszystkie materiały należy oddad w 2 egzemplarzach.
Konkurs — ”Płynąć pod prąd”
Gimnazjum im. Z.
Herberta we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie Ojczyzny Polszczyzny zapraszają
uczniów do udziału w
IV
Ogólnopolskim
Konkursie Literackim
„Płynąd pod prąd”.
Uczestnicy konkursu
mają za zadanie przekazad w dowolnej
formie wypowiedzi
pisemnej lub wiersza
historię bohatera nieznanego
grenium,
osadzonego w konkretnej rzeczywistości
historycznej, , rodzin-
nej, który był wierny
wartościom
takim
jak: Bóg, Honor, Ojczyzna i Prawda — za
cenę utraty życia,
zgodnie z przesłaniem Zbigniewa Herbarta, który napisał o
tych, którzy „(...) płyną pod prąd (...)” że
są
spadkobiercami
„Gilgamesza, Hektora, Rolanda obrooców królestwa bez
krasu i miasta popiołów...”
KONKURS POPRAWNE J POLSZCZYZNY
21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka
Ojczystego.
Z tej okazji w bibliotece naszej szkoły odbędzie się konkurs poprawnej polszczyzny. Zapraszamy wszystkich
chętnych do udziału w rywalizacji. Zgłoszenia do 16 lutego przyjmują P. Anna Romanowska oraz P. Katarzyna
Burchacka.
WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWS KIEGO
W przyszłym tygodniu odbędą się wybory do Szkolnego Samorządu
Uczniowskiego. Do 11 lutego 2011 r. klasy I i II mogą wytypować swoich kandydatów (po jednym z każdej klasy).
Kandydatury należy zgłaszać do Ani Laskowskiej z klasy II d.
Opiekun SU - P. Iwona Kwitniewska
Str. 10
Tytuł biuletynu
„Więcej sz częścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu”
Dnia 6 grudnia
Szkolne Koło Caritas
w szpitalu w Działdowie przedstawiła program artystyczny pod
hasłem :
„Więcej
szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu”.
Na oddziale dziecięcym i neurologicznym uczniowie zapoznali pacjentów z historią św. Mikołaja,
biskupa Miry i wizerunkiem wykreowanym przez media,
sprawiając im wielką
radość.
Sławińska, Kasia Kubińska, Sebastian
Wróbel, pod kierownictwem: Jolanty Tuszyńskiej i ks. Marka
Żuchowskiego.
Program przygotowali: Ola Orzechowska,
Ania Laskowska,
Asia Hasiak, Karolina
Jedamska, Marta
Bronszewska, Sylwia Poniżej prezentujemy
Rzymowska, Paulina małą galerię zdjęć...
Z okazji Walentynek Samorząd Uczniowski, jak co roku, organizuje
szkolną pocztę walentynkową.
Zaadresowane karki wrzucać możecie do skrzynki, która znajdzie się
na stoliku dyżurnych szkoły, którzy również sprzedawać będą karki,
na wypadek, gdyby ktoś nie posiadał własnych.
Str. 11
Rok 1, numer 1
Bartłomiej Samul „Helena”
Justyna Bartosik „Hektor i Achilles”
Oto i jest
Dumna Troja.
Już stoi też pośród
wzgórz Achilles
na boże podobieństwo stworzony
Już w głębi serca
słyszysz…
Hefajstosa młotu bicie
I już czuć powiew…
powiew narastającego napięcia,
i powietrza przepełnionego
zapachem pachnideł kobiecych
Już widzisz.
Widzisz jak piękne ma ciało,
ale widzisz też ich.
Żołnierzy, którzy już czują
grozę i nadchodzącą śmierć.
I oto skończyła się wojna,
wszędzie trupy, krew i dogasające
zgliszcza budynków.
I czujesz już smak
smak ust pięknej Heleny,
Cudownego Anioła…
Przez którego wszystko to…
Musiałeś zobaczyć
Boska i nieboska siła
Ludzki i nieludzki gniew
Krew gorąca
I krew zimna
Dodają skrzydeł pełzającym
Zabierają wszelką łzę
Oblewają potem
Dwa cienie stojące
Naprzeciw siebie
Wzrok unosi miecz
Wygrany
I opuszcza miecz
Przegrany
I powstaje
Ten co wygrał
Zbryzgany czarną krwią
I pokłada się ten mizerny
O krwi jego już nie jego
Kruk na krzyżu
Zadowolony z posiłku
Wyżarte klechy oczodoły
Zieloną pustą wiarą
Obnażone
A głośny szept
Zaniemówił
A prośba
Przerwana
A walka
Niewarta
Katarzyna Poros „Troja”
Zapala się i gaśnie
Historii cienki knot
Jak po świecy wypalonej
Nastał dla Troi mrok.
Koniec potęgi…
Nastał mroku czas
Dla jednych czas smutku
Dla innych biesiady i łask.
Podstępem zgładzone potężne mocarstwo
Ostatniej potyczki blask
Zapali się i zgaśnie…
Kurz, pył i niezgody trzask
Koniec… po walce koń wygrał
Dla Troi niedoli czas
Tyle w nas zła,
I upadków, i wad
Str. 12
Arbuzowo
Kolejne trofeum dla naszej szkoły!
Dnia 16 listopada 2010 roku
w Zespole Szkół Nr 4 w
Działdowie odbył się turniej
koszykówki, w którym drużyna naszej szkoły wypadła
wspaniale.
W turnieju brał udział
Zespół Szkół Nr 1, Zespół
Szkół Nr 4 oraz Zespół Szkół
Zawodowych Nr 1 w Działdowie. Wszystkie drużyny dzielnie walczyły o zdobycie
pierwszego miejsca. Ostatecznie trofeum wywalczyła drużyna Zespołu Szkół Nr 1. Najskuteczniejszym zawodnikiem
okazał się Patryk Krykant.
Zespół naszej szkoły zagrał
w składzie:
Damian Grześkiewicz,
Patryk Krykant, Szymon Lewalski, Kamil Milewski, Maciej Moskal, Radosław Myśliński, Patryk Peć, Piotr Szymański, Piotr Wadecki, Jakub
Węcławski, Marek Wiosek,
Sławomir Żądłowski.
Trener – Krzysztof Pawłowski
Wyniki meczów:
Zespół Szkół Nr 4 – Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
Zespół Szkół Nr 1 – Zespół Szkół Nr 4
Zespół Szkół Nr 1 – Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
37:35
84:25
69:20
Klasyfikacja końcowa:
1. Zespół Szkół Nr 1
2. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
Ola Ciżmańska
Str. 13
Nr 2
Turniej piłki siatkowej z okazji Dnia Niepodległości
Dnia 11 listopada
2010 roku w hali wid o w i s k o w o sportowej należącej
do Gimnazjum Nr 2
w Działdowie odbył
się turniej piłki siatkowej zorganizowany
przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Działdowie z
okazji odzyskania
przez Polskę niepodległości. Turniej z
udziałem pięciu zaproszonych drużyn
rozgrywano systemem „każdy z każdym”. Drużyna repre-
zentująca naszą szkołę
zajęła V miejsce.
Skład drużyny stanow i li :
Kus ko ws ki
Adam, Wadecki Piotr,
Piątkowski Patryk,
Głowicki Paweł, Peć
Patryk, Krykant Patryk, Wasiek Paweł,
Maluchnik Patryk,
Myśliński Radek, Zakrzewski Krystian,
Ławicki Paweł. Całemu zespołowi serdecznie dziękujemy za reprezentowanie naszego liceum.
Poniżej prezentujemy wyniki wszystkich meczów:
Gimnazjum Zielona – ZS Nr 1 Działdowo 2 : 0
Omega Rybno – Start Lipowiec 0 : 2
Gimnazjum Zielona – KN Ciechanów 0 : 2
ZS Nr 1 Działdowo – Omega Rybno 1 : 2
Gimnazjum Zielona – Start Lipowiec 1 : 2
KN Ciechanów – ZS Nr 1 Działdowo 2 : 0
Start Lipowiec – KN Ciechanów 1 : 2
Gimnazjum Zielona – Omega Rybno 0 : 2
ZS Nr 1 Działdowo – Start Lipowiec 0 : 2
W klasyfikacji końcowej I miejsce zajął
KN Ciechanów. O
wygranej zadecydowała mała liczba
punktów.
Zwycięski zespół występował w składzie:
Pabich Beniamin, Romanowski Marcin,
Szymborski Adam,
Szablewski Marek,
Krzyżanowski Wojciech, Ciszkowski
Kryspin, Mroziewicz
Konrad, Kęsak Daniel, Kanowski Jan,
Kowalski Przemysław, Kowalski To-
masz oraz trener Płocharski Mirosław.
Każda drużyna biorąca udział w turnieju
otrzymała puchar
oraz dyplom.
Z całego serca gratulujemy zwycięzcom!
Wyniki końcowe wszystkich drużyn:
Kolegium Nauczycielskie Ciechanów
Start Lipowiec
Omega Rybno
Gimnazjum Zielona
ZS Nr 1 Działdowo
Aleksandra Cegiełka
7pkt 7 : 3
7pkt 7 : 3
7pkt 6 : 4
5pkt 3 : 6
1pkt 1 : 8
Turniej piłki siatkowej
Dnia 13 grudnia 2010
roku w hali sportowej w
Iławie odbył się Turniej
Rejonowy w Piłce Siatkowej. W turnieju brały
udział cztery drużyny:
LO Nowe Miasto Lubawskie, LO z Iława, LO z
Ostróda oraz ZS Nr 1
Działdowo w składzie:
Adam Kuskowski, Patryk
Peć, Paweł Wasiek, Patryk Krykant, Krystian
Zakrzewski, Piotr Wadecki, Radek Myśliński,
Sebastian Wróbel,Paweł
Ławicki , Patryk Piątkowski . Mecze były rozgrywane systemem każdy
z każdym.
Najlepszym zespołem
okazała się drużyna z LO
w Ostródzie, najgorszym
zaś gospodarze. Reprezentanci naszej szkoły
nie popisali się zbyt dużą
skutecznością.
Chłopcy grali
bardzo nierówno, nie potrafili
się zgrać. Atak
był nieskuteczny a zagrywka
słaba. Na boisku panował chaos.
Tym sposobem przegrali oni dwa mecze i
zajęli trzecie miejsce.
Ola Dudek
ZS nr 1 Działdowo- LO Ostróda 0:2 (25:27) ; (17:25)
LO Nowe Miasto- LO Iława 2:1 (25:19) ; (19:25) ; (13:15)
LO Ostróda- LO Iława 2:0 (25:11) ; (25:23)
ZS nr 1 Działdowo- LO Nowe Miasto 1:2
(25:14) ; (23:25) ; (10:15)
LO Nowe Miasto- LO Ostróda 1:2
LO Iława- ZS nr 1 Działdowo 0:2
(21:25) ; (22:25)
Opiekun: P. Katarzyna Burchacka
Redakcja: Paulina Bartkowska, Ola Cegiełka, Oliwia Chojnowska, Ola Ciżmańska, Ola Dudek, Paulina Idziak, Agnieszka
Kacpura, Kinga Konieczna, Alicja Kowalska, Ania Łuczyńska,
Ania Maciągowska, Emilia Mackiewicz, Paulina Madej, Patryk
Maluchnik, Kamila Modrzyńska, Maciek Nowakowski, Karolina
Prusik, Weronika Psiuk, Dawid Rogoziński, Karolina Szałkowska, Aleksandra Szostek, Dominika Sztukowska, Marzena
Urbańska, Patryk Usiądek, Paula Werner, Olga Wilamowska,
Redaktor naczelny: Dawid Rogoziński
kontakt: [email protected]