przedmiar sala gimnastyczna ZSnr 3-2012

Komentarze

Transkrypt

przedmiar sala gimnastyczna ZSnr 3-2012
Przedmiar robót
przedmiar sala gimnastyczna
Zespół Szkół nr 3 Wejherowo
Data: 2000-12-21
Budowa: roboty posadzkowe- cyklinowanie i lakierowanie posadzki parkietowej wraz z robotami
towarzyszącymi
Obiekt:
Zamawiający: Zespół szkół nr 3 Wejherowo
ul. Naniecka 22
Jednostka opracowująca kosztorys:
Sprawdzający: ..............................................................................................................................................................
Zamawiający:
Wykonawca:
..........
..........
przedmiar sala gimnastyczna ZSnr
3-2012
Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic.
2398)
strona nr:
2
Przedmiar robót
Opis pozycji, wyliczenie ilości robót
Ilość Krot.
Jedn.
1 roboty posadzkowe - sala gimnastyczna
1.1 demontaz + montaz drabinek gimnastyczych
1
element
1.2 Szlifowanie starych parkietów, ręczne cyklinowanie posadzek z deszczułek i parkietów
mozaikowych
30,23 * 17,72
=
535,675600
535,7 535,7 0,10 m2
1.3 Szlifowanie parkietów, mechanicznie, posadzka z deszczułek, ponad 8˙m2
535,70
m2
1.4 gruntowanie posadzki z parkietu jednokrotnie środkiem gruntujacym dostosowanym do
powłoki lakierniczej
535,70
m2
1.5 Lakierowanie posadzek i parkietów dwukrotnie lakierem odpornym na duże natęzenie
ruchu dostosowany do sal gimnasycznych ,odporny na ścieranie
535,70
m2
1.6 Odnawianie oznakowania poziomego -linie segregacyjne i krawędziowe przerywane
malowane ręcznie do gry w koszykówke,piłkę reczna siatkówka i hokej ,
35
m2
1.7 Odnawianie oznakowania poziomego- strzałki i inne symbole malowane ręcznie
3
m2
1.8 malowanie elementu - logo szkoły
1
szt
1.9 Wypełnianie szczelin akrylem- analogia
50
m
przedmiar sala gimnastyczna Zespół
Szkół nr 3 Wejherowo
przedmiar sala gimnastyczna ZSnr
3-2012
Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic.
2398)
strona nr:
3
Tabela elementów scalonych
Nazwa elementu
1
Wartość z
narzutami
roboty posadzkowe - sala gimnastyczna
przedmiar sala gimnastyczna Zespół
Szkół nr 3 Wejherowo