pytania i odpowiedzi-przetarg-samochód

Komentarze

Transkrypt

pytania i odpowiedzi-przetarg-samochód
Klub Przyrodników
ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin
Konto: BZ WBK SA o/Świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645
tel./fax 068 3828236, e-mail:[email protected], http:// www.kp.org.pl
NIP: PL 927-15-06-791
Świebodzin 04.06.2009r
dotyczy przetargu nieograniczonego na „dostawę fabrycznie nowego samochodu ciężarowego
lub osobowego z homologacją na samochód ciężarowy z napędem na 4 koła” znak sprawy:
3/2009
W związku z zapytaniami skierowanymi w dniu 04.06.2009r. następującej treści:
1. czy zamawiający dopuszcza samochód posiadający prześwit 195 mm?
2. czy zamawiający dopuszcza normę emisji spalin 187 g/km?
3. czy zamawiający dopuszcza spalanie w cyklu mieszanym 7,1 l/100km?
Zamawiający informuje, że zgodnie ze SWIZ przetargu na „dostawę fabrycznie nowego
samochodu ciężarowego lub osobowego z homologacją na samochód ciężarowy z napędem
na 4 koła” znak sprawy: 3/2009 nie dopuszcza norm określonych w wyżej wymienionych
zapytaniach.
Prezes Klubu
Robert Stańko

Podobne dokumenty