Knauf Insulation - Certyfikat EUROFINS GOLD

Komentarze

Transkrypt

Knauf Insulation - Certyfikat EUROFINS GOLD
NATURALNA
IZOLACJA
W ECOSE® TECHNOLOGY
Cennik PL
Cennik izolacji budowlanych
Obowiązuje od 15.03.2016
CERTYFIKAT JAKOŚCI
POWIETRZA WEWNĘTRZNEGO
2016
Spis treści
Energooszczędny dom według Knauf Insulation
Energooszczędny dom według Knauf Insulation
3
Zastosowanie produktów
4
Certyfikowana jakość wełny mineralnej w ECOSE® Technology
6
Dachy skośne
Rekomendowane zastosowanie
Możliwe zastosowanie
8
System Homeseal LDS
12
Ściany wewnętrzne
15
Sufity podwieszane
16
Podłogi
16
Fasady w systemie BSO
17
Ściany zewnętrzne
18
Optymalny dobór materiałów izolacyjnych
21
System pakowania produktów Knauf Insulation
22
Oznakowanie produktów Knauf Insulation
23
Dział Obsługi Klienta Knauf Insulation
24
Zamówienie i dostawa produktów Knauf Insulation
25
Knauf Insulation na świecie
27
Sufity podwieszane
n TP 120 A
Dachy skośne
n Homeseal LDS
n Classic 033
n Unifit 035
n Classic 037
n Classic 039
n Classic 040
n Classic 042
Ściany wewnętrzne
n Akustik Board
n Ekoboard
n Classic 033
n Classic 039
n Classic 040
Fasady wentylowane
n TP 435 B
n TP 425 B
n FRK GVB
Podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT.
W
szelkie informacje handlowe zawarte w cenniku obowiązują do dnia wydania kolejnej wersji cennika lub
otrzymania stosowanej informacji zgodnej z zapisami w umowach handlowych.
N
a życzenie Klienta, po uzgodnieniu z Knauf Insulation, dostępne są wyroby o innych wymiarach, traktowane jako produkty niestandardowe.
wg cennika
izolacji technicznych
n Classic 033
n Classic 039
n OUT-Therm
n PTN
n PTE
O
dbarwienia foli opakowaniowej oraz produktów wystawionych na promienie UV nie wpływają na parametry jakościowe produktu i nie podlegają reklamacji. Produkty mogą różnić się odcieniem od zamieszczonych w cenniku zdjęć.
Izolacje techniczne
2
Ściany zewnętrzne
szczelinowe
Elewacje BSO
Podłogi
3
Zastosowanie produktów
Nazwa produktu
Dachy
skośne
Strona
Ściany
wewnętrzne
Sufity
podwieszane
Podłogi
Ściany zewnętrzne
Dachy
płaskie
Specyfikacja techniczna
Wymagania dotyczące wyrobów z wełny mineralnej produkowanych fabrycznie stosowane do izolacji cieplnej w budownictwie określone są w zharmonizowanej z dyrektywą o wyrobach budowlanych
normie europejskiej EN 13 162:2001. Norma opisuje właściwości wyrobów i podaje procedury badania, oceny zgodności, znakowanie i etykietowanie.
Izolacje z wełny szklanej
Unifit 035
9
Akustik Board
15
Ekoboard
15
TP 120 A
16
Naturboard 037
18
TP 435 B
18
TP 425 B
19
Classic 033
9
Classic 037
10
Classic 039
10
Classic 040
11
Classic 042
11
































Strona
Dachy
skośne
Ściany
wewnętrzne
Sufity
podwieszane
Podłogi
Ściany
zewnętrzne
opis
norma EN
oznaczenie
jednostka
AF
deklarowny poziom oporności przepływu powietrza
AFr
kPa s/m3 (m2)
AP
deklarowany poziom praktycznego współczynnika pochłaniania dźwięku
ap
[–]
AW
deklarowany poziom ważonego współczynnika pochłaniania dźwięku
aw
[–]
CC(i1/i2/y)σc
CP
deklarowny poziom pełzania przy ściskaniu
deklarowny poziom ściśliwości
deklarowny poziom naprężenia ściskającego przy 10% odkształceniu
lub wytrzymałość na ściskanie
EN 29 053
EN ISO 11 654
EN ISO 354/A1
EN ISO 11 654
EN ISO 354/A1
EN 1606
EN 12 431
sc, Xct
(dla wyrobów T6 i T7)
kPa, mm
kPa, mm
EN 826
sm, s10
kPa
Des płaskość,
Del długość
Deb szerokość,
Ded grubość
m
Fp
s´
d
smt
Wp
Wlp
Z
(przy 48 h i 70±2°C)
%
(przy 48 h i 70±2°C, 0±5%)
%
[–]
N
MN/m3
mm
kPa
kg/m2
kg/m2
2
m .h.Pa/mg
CS(10\Y)
DS(T+)
DS(TH)
 rekomendowane zastosowanie izolacji z wełny mineralnej w ECOSE® Technology
 możliwe zastosowanie
Nazwa produktu
Symbol kodu EN
Dachy
płaskie
MU
PL(5)
SD
T
TR
WL(P)
WS
Z
deklarowana wartość stabilności wymiarowej w określonej temperaturze
deklarowana wartość stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperatury
i wilgotności względnej
deklarowana wartość współczynnika oporu dyfuzyjnego
deklarowany poziom obciążenia punktowego dla odkształcenia 5 mm
deklarowany poziom sztywności dynamicznej
deklarowany poziom tolerancji grubości
deklarowany poziom wytrzymałości na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
deklarowany poziom nasiąkliwości wodą przy długotrwałym częściowym zanurzeniu
deklarowany poziom nasiąkliwości wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu
opór dyfuzyjny
EN 1604
EN 1605
EN 12 086
EN 12 430
EN 29 052-1
EN 823
EN 1607
EN 12 087
EN 1609
EN 12 086
Wszystkie wartości deklarowane przedstawione są w kartach technicznych produktów i potwierdzone w certyfikacie zgodności CE.
Izolacje z wełny kamiennej
PTN
16
PTE
16
OUT-Therm
17
FRK GVB
19




 rekomendowane zastosowanie izolacji z wełny mineralnej
 możliwe zastosowanie
Nazwa produktu
Strona
Dachy
skośne
Ściany
wewnętrzne
Sufity
podwieszane
Podłogi
Ściany
zewnętrzne
Dachy
płaskie
System Homeseal LDS
System Homeseal LDS
12


 rekomendowane zastosowanie produktów systemu Homeseal LDS
4
5
CERTYFIKOWANA
Stworzyliśmy naturalne
spoiwo pozbawione
sztucznych substancji:
•formaldehydu
•fenoli
•akrylu
Opracowaliśmy przełomową
technologię ECOSE®
JAKOŚĆ
Wełna mineralna w ECOSE® Technology
otrzymała prestiżowy certyfikat
EUROFINS GOLD.
Do produkcji wełny mineralnej
wykorzystaliśmy naturalne spoiwo
dzięki technologii ECOSE®
Certyfikat Indoor Air Comfort Gold Standard przyznawany jest przez międzynarodową grupę laboratoriów Eurofins. Otrzymują go produkty takie,
jak wełna mineralna Knauf Insulation w ECOSE® Technology, czyli spełniające najsurowsze normy w zakresie emisyjności szkodliwych substancji,
zawarte między innymi w niemieckim standardzie Blaue Engel czy francuskim
AFSSET.
Według badań amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA) stężenie
substancji zanieczyszczających powietrze wewnątrz budynków jest od 2 do 5 razy
większe niż powietrza zewnętrznego. Dlatego tak ważne jest zmniejszanie
emisyjności za pomocą nowoczesnych technologii takich, jak ECOSE®.
Wyprodukowaliśmy innowacyjną
izolację, przyjazną dla środowiska
o najlepszych parametrach
w zakresie izolacyjności cieplnej,
akustycznej i ognioodporności
6
Powstała wełna mineralna
bez drażniącego zapachu,
niegryząca i łatwa
w obróbce
Brązowy
kolor wyszedł
naturalnie
7
Izolacja dachów skośnych Knauf Insulation
Do 30% ciepła ucieka przez dach
Dachy skośne
Optymalne izolowanie dachu to komfort cieplny, komfort użytkowania poddasza
oraz wymierne oszczędności kosztów użytkowania budynku.
Classic 033
PKWiU 26.82.16-10.22
Ograniczone do minimum
straty energii grzewczej
i szybki zwrot z inwestycji
w izolację w postaci niższych
rachunków za ogrzewanie
Doskonała termoizolacja,
optymalny komfort cieplny
latem i zimą
λD = 0,033 [W/m.K]
Grubość
[mm]
Szerokość
[mm]
Długość
[mm]
R
[m2K/W]
m2/rolkę
rolki/paletę
m2/paletę
m3/paletę
Kategoria
dostawy
Numer SAP
[paleta]
Cena/m2
[zł netto]
50
1200
8700
1,50
10,44
24
250,56
12,53
B
459839
13,74
100
1200
4400
3,00
5,28
24
126,72
12,67
B
459835
26,69
150
1200
2900
4,55
3,48
24
83,52
12,53
B
459831
40,04
180
1200
2500
5,45
3,00
24
72,00
12,96
B
513798
48,05
200
1200
2200
6,06
2,64
24
63,36
12,67
B
513802
53,38
Classic 033
Wełna mineralna produkowana w ECOSE® Technology z włókien szklanych w postaci mat.
Uniwersalny materiał izolacyjny hydrofobizowany o dobrych właściwościach termoizolacyjnych.
Produkt doskonale wypełnia izolowaną przestrzeń, zachowując swój kształt w trakcie użytkowania.
Główne zastosowanie jako izolacja cieplna i akustyczna stropów belkowych międzykondygnacyjnych,
układana pomiędzy belkami stropowymi oraz w dachach skośnych. Produkt może być też stosowany
w konstrukcjach ścian z elewacją wentylowaną, ścian kasetowych, konstrukcjach ścian szkieletowych
drewnianych i metalowych oraz w ściankach działowych.
A1
klasa reakcji
na ogień
certyfikat zgodności EC
0764-CPD-0145
Kod wyrobu
MW-EN 13162-T2-WS
= 0,033 W/m.K
λD = 0,035 [W/m.K]
Unifit 035
Grubość
[mm]
Rozwiązania dla dachów skośnych
Dobre Umax ≤0,20 W/m2K
Rozwiązanie zgodne
z Warunkami Technicznymi 2016 r.
Między krokwiami
8
R
[m2K/W]
m2/rolkę
rolki/paletę
m2/paletę
m3/paletę
Kategoria
dostawy
Numer SAP
[paleta]
Cena/m2
[zł netto]
50
1200
11000
1,40
13,20
24
316,8
15,84
B
513794
11,39
80
1200
7000
2,25
8,40
24
201,60
16,13
B
2440139
17,71
100
1200
6300
2,85
7,56
24
181,44
18,14
A
2440149
22,14
120
1200
5300
3,40
6,36
24
152,64
18,32
B
2440169
26,57
140
1200
4500
4,00
5,40
24
129,60
18,14
B
2440171
31,00
Rodzaj izolacji
Grubość izolacji [mm]
Rodzaj izolacji
150
1200
4200
4,25
5,04
24
120,96
18,14
A
435844
33,21
150-180
Classic 039
100
Classic 039
160
1200
4000
4,55
4,80
24
115,20
18,43
B
2440173
35,42
180
1200
3500
5,10
4,20
24
100,80
18,14
A
2440175
39,85
200
1200
3200
5,70
3,84
24
92,16
18,43
A
2440189
44,28
Między krokwiami
Pod krokwiami
Grubość izolacji [mm]
Rodzaj izolacji
Grubość izolacji [mm]
Rodzaj izolacji
150-180
Unifit 035
100
Unifit 035
Najlepsze Umax ≤0,15 W/m2K
Rozwiązanie zgodne
z Warunkami Technicznymi 2021 r.
Długość
[mm]
Grubość izolacji [mm]
Lepsze Umax ≤0,18 W/m2K
Rozwiązanie zgodne
z Warunkami Technicznymi 2017 r.
Pod krokwiami
Szerokość
[mm]
Między krokwiami
Pod krokwiami
Grubość izolacji [mm]
Rodzaj izolacji
Grubość izolacji [mm]
Rodzaj izolacji
180
Classic 033
100
Classic 033
220
1200
3300
6,25
3,96
18
71,28
15,68
B
2440191
48,71
240
1200
3000
6,85
3,60
18
64,80
15,55
B
2440193
53,14
Unifit 035: wełna bez sznurowania
Wełna mineralna produkowana w ECOSE® Technology z włókien szklanych w postaci mat.
Produkt pakowany w rolkach. Główne zastosowanie jako izolacja cieplna i akustyczna w dachach
skośnych, układana między krokwiami i pod krokwiami. Podwyższona sztywność materiału zapewnia
łatwość montażu na tzw. „mikroklik”. Specjalne oznaczenie „ --- ” ułatwia przycięcie wyrobu
do wymaganego wymiaru. Produkt o dobrych właściwościach termoizolacyjnych.
A1
klasa reakcji
na ogień
certyfikat zgodności EC
0764-CPD-0145
Kod wyrobu
MW-EN 13162 T2-AFr5
Łatwe cięcie i montaż
dzięki stebnowaniu
Cennik ważny od dnia 15.03.2016
9
Dachy skośne
Dachy skośne
λD = 0,037 [W/m.K]
Classic 037
Grubość
[mm]
PKWiU 26.82.16-10.22
Szerokość
[mm]
Długość
[mm]
R
[m K/W]
m2/rolkę
50
1200
100
1200
2x7100
1,35
17,04
24
408,96
20,45
*
7100
2,70
8,52
24
204,48
20,45
*
2
rolki/paletę
m2/paletę
m3/paletę
Kategoria
dostawy
10
Grubość
[mm]
Szerokość
[mm]
Długość
[mm]
R
[m2K/W]
m2/rolkę
rolki/paletę
m2/paletę
m3/paletę
Kategoria
dostawy
Numer SAP
[paleta]
Cena/m2
[zł netto]
2436650
8,24
2436656
16,49
50
100
150
180
200
1200
1200
1200
1200
1200
2 x 10000
11000
7500
5500
5000
1,25
2,50
3,75
4,50
5,00
24,00
13,20
9,00
6,60
6,00
24
24
24
24
24
576,00
316,80
216,00
158,40
144,00
28,80
31,68
32,40
28,51
28,80
B
B
A
B
B
2401681
2401685
2401688
2401691
2401692
6,62
13,25
19,89
23,86
26,52
150
1200
4800
4,05
5,76
24
138,24
20,74
*
429493
24,74
1200
3900
4,85
4,68
24
112,32
20,22
*
2436664
29,68
200
1200
3600
5,40
4,32
24
103,68
20,74
*
2436667
32,97
A1
klasa reakcji
na ogień
Kod wyrobu
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AFr5
λD = 0,039 [W/m.K]
Grubość
[mm]
Szerokość
[mm]
Długość
[mm]
R
[m2K/W]
m2/rolkę
rolki/paletę
m2/paletę
50
1200
9100x2
1,25
21,84
24
524,16
Cennik ważny od dnia 15.03.2016
Classic 040
Wełna mineralna produkowana w ECOSE® Technology z włókien szklanych w postaci mat.
Uniwersalny materiał izolacyjny hydrofobizowany o dobrych właściwościach termoizolacyjnych.
Produkt doskonale wypełnia izolowaną przestrzeń, zachowując swój kształt w trakcie użytkowania.
Główne zastosowanie jako izolacja cieplna i akustyczna stropów belkowych międzykondygnacyjnych,
układana pomiędzy belkami stropowymi oraz w dachach skośnych. Produkt może być też stosowany
w konstrukcjach ścian z elewacją wentylowaną, ścian kasetowych, konstrukcjach ścian szkieletowych
drewnianych i metalowych oraz w ściankach działowych.
m3/paletę
Cena/m2
[zł netto]
Grubość
[mm]
Szerokość
[mm]
Długość
[mm]
R
[m2K/W]
m2/rolkę
rolki/paletę
m2/paletę
26,21
A
449827
6,84
50
100
150
180
200
1200
1200
1200
1200
1200
2x11000
11000
7300
6100
5500
1,15
2,35
3,55
4,25
4,75
26,40
13,20
8,76
7,32
6,60
24
24
24
24
24
633,60
316,80
210,24
175,68
158,40
1200
11400
2,05
13,68
24
328,32
26,27
B
449834
10,94
1200
9100
2,55
10,92
24
262,08
26,21
A
449838
13,67
120
1200
7600
3,05
9,12
24
218,88
26,27
B
449841
16,41
150
1200
6100
3,85
7,32
24
175,68
26,35
A
449846
20,51
160
1200
5700
4,10
6,84
24
164,16
26,27
B
449849
21,88
180
1200
5100
4,60
6,12
24
146,88
26,44
A
449851
24,61
200
1200
4600
5,10
5,52
24
132,48
26,50
A
449853
27,35
220
1200
4100
5,60
4,92
24
118,08
25,98
*
449856
30,09
240
1200
3800
6,15
4,56
24
109,44
26,27
*
449859
32,82
A1
klasa reakcji
na ogień
klasa reakcji
na ogień
certyfikat zgodności EC
0764-CPD-0145
Kod wyrobu
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)
λD = 0,042 [W/m.K]
Numer SAP
[paleta]
80
A1
Classic 042
Kategoria
dostawy
100
Classic 039
Wełna mineralna produkowana w ECOSE® Technology z włókien szklanych w postaci mat. Uniwersalny
materiał izolacyjny hydrofobizowany o doskonałych właściwościach termoizolacyjnych. Produkt doskonale
wypełnia izolowaną przestrzeń, zachowując swój kształt w trakcie użytkowania.
Główne zastosowanie jako izolacja cieplna i akustyczna w dachach skośnych, w konstrukcjach ścian
z elewacją wentylowaną, ścian kasetowych, konstrukcjach ścian szkieletowych drewnianych i metalowych,
jak również jako izolacja cieplna i akustyczna stropów belkowych międzykondygnacyjnych układana
pomiędzy belkami stropowymi. Możliwe zastosowanie w ściankach działowych.
PKWiU 26.82.16-10.22
certyfikat zgodności EC
0764-CPD-0145
Classic 039
PKWiU 26.82.16-10.22
Cena/m
[zł netto]
Numer SAP
[paleta]
180
Classic 037
Wełna mineralna produkowana w ECOSE® Technology z włókien szklanych w postaci mat. Uniwersalny
materiał izolacyjny hydrofobizowany o doskonałych właściwościach termoizolacyjnych. Produkt doskonale
wypełnia izolowaną przestrzeń, zachowując swój kształt w trakcie użytkowania.
Główne zastosowanie jako izolacja cieplna i akustyczna w dachach skośnych, w konstrukcjach ścian
z elewacją wentylowaną, ścian kasetowych, konstrukcjach ścian szkieletowych drewnianych i metalowych,
jak również jako izolacja cieplna i akustyczna stropów belkowych międzykondygnacyjnych układana
pomiędzy belkami stropowymi. Możliwe zastosowanie w ściankach działowych.
λD = 0,040 [W/m.K]
Classic 040
2
PKWiU 26.82.16-10.22
Classic 042
Wełna mineralna produkowana w ECOSE® Technology z włókien szklanych w postaci mat.
Uniwersalny materiał izolacyjny hydrofobizowany o dobrych właściwościach termoizolacyjnych.
Produkt doskonale wypełnia izolowaną przestrzeń, zachowując swój kształt w trakcie użytkowania.
Główne zastosowanie jako izolacja cieplna i akustyczna dachów skośnych oraz stropów belkowych
międzykondygnacyjnych, układana pomiędzy belkami stropowymi.
m3/paletę
Kategoria
dostawy
Numer SAP
[paleta]
Cena/m2
[zł netto]
31,68
31,68
31,54
31,62
31,68
B
B
B
*
B
447059
447075
447102
447114
447117
6,16
12,32
18,42
22,11
24,56
A1
klasa reakcji
na ogień
certyfikat zgodności EC
0764-CPD-0145
Kod wyrobu
MW-EN 13162-T1
certyfikat zgodności EC
0764-CPD-0145
Kod wyrobu
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AFr5
Cennik ważny od dnia 15.03.2016
11
System Homeseal LDS
Kompletne rozwiązanie
do dachów skośnych
3
1
4
2
7
8
5
Membrana wstępnego krycia Homeseal LDS
Homeseal LDS 0.04
6
Szerokość
[mm]
Długość
[m]
m2/rolkę
Kategoria dostawy
Numer SAP [rolka]
Cena/m2 [zł netto]
1500
50
75
*
504863
6,85
Membrana z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej.
Sd 0,04 m; Waga: 150 g/m2
Paroizolacje Homeseal LDS
Homeseal LDS 2
Membrana Homeseal LDS 0.04
2 Dwustronna taśma uszczelniająca
Homeseal LDS Solifit-2
3 Wełna mineralna Unifit 035
4 Folia paroizolacyjna Homeseal LDS 100,
Regulator pary Homeseal LDS 2
1
Taśma jednostronnie kryjąca
Homeseal LDS Soliplan-1
6 Uszczelniacz Homeseal LDS Solimur
7 Kołnierz Homeseal LDS Gasket 15-22 mm
8 Jednostronna taśma uszczelniająca
Homeseal LDS Solifit-1
5
Szerokość
[mm]
Długość
[m]
m2/rolkę
Kategoria dostawy
Numer SAP [rolka]
Cena/m2 [zł netto]
1500
50
75
*
504867
5,99
Regulator pary z włókniny polipropelynowej dwuwarstwowej.
Sd 2 m; Waga: 120 g/m2
Homeseal LDS 100
Szerokość
[mm]
Długość
[m]
m2/rolkę
Kategoria dostawy
Numer SAP [rolka]
Cena/m2 [zł netto]
2000
50
100
*
504865
3,99
Folia paroizolacyjna z polietylenu o niskiej gęstości.
Sd 100 m; Waga: 185 g/m2
12
Cennik ważny od dnia 15.03.2016
13
Ściany wewnętrzne
Taśmy Homeseal LDS
Homeseal LDS Soliplan-1
λD = 0,037 [W/m.K]
Akustik Board
Szerokość
[mm]
Długość
[m]
Sztuk/opakowanie
Kategoria dostawy
Numer SAP [opakowanie]
25
8
5
*
504872
Cena/mb [zł netto]
Grubość
[mm]
Szerokość
[mm]
Długość
[mm]
R
[m2K/W]
płyt/
paczkę
2,49
50
75
100
600
600
600
1250
1250
1250
1,35
2,00
2,70
16
10
8
Uszczelniająca, bezrozpuszczalnikowa, jednostronnie kryjąca taśma z wodoodpornego papieru.
PKWiU 26.82.16-10.23
Homeseal LDS Solifit-1
Szerokość
[mm]
Długość
[m]
Sztuk/opakowanie
Kategoria dostawy
Numer SAP [opakowanie]
Cena/mb [zł netto]
60
25
10
*
504874
2,89
m2/paczkę
paczek/
paletę
m2/paletę
12,00
7,50
6,00
32
32
32
384,00
240,00
192,00
m3/paletę
Kategoria
dostawy
Numer SAP
[paleta]
Cena/m2
[zł netto]
19,20
18,00
19,20
B
B
B
501148
501150
501153
8,84
12,87
17,15
A1
Akustik Board
Wełna mineralna produkowana w ECOSE® Technology z włókien szklanych w postaci płyt.
Przeznaczona do zastosowania wewnątrz pomieszczeń. Produkt posiada doskonałe właściwości
izolacyjności cieplnej i akustycznej. Główne zastosowanie jako izolacja cieplna i akustyczna ścian
wewnętrznych. Płyta dostosowana do systemów lekkiej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych.
Możliwe zastosowanie w dachach skośnych jako izolacja podkrokwiowa.
klasa reakcji
na ogień
certyfikat zgodności EC
0764-CPD-0145
Kod wyrobu
MW-EN 13162-T2-AFr5
Bezrozpuszczalnikowa, jednostronna taśma uszczelniająca z wysokogęstościowego polietylenu.
Homeseal LDS Solifit-2
Szerokość
[mm]
Długość
[m]
Sztuk/opakowanie
Kategoria dostawy
Numer SAP [opakowanie]
Cena/mb [zł netto]
25
8
5
*
504872
10,99
Bezrozpuszczalnikowa, elastyczna, dwustronna taśma uszczelniająca.
λD = 0,039 [W/m.K]
Ekoboard
Dodatki Homeseal LDS
Homeseal LDS Gasket 15-22 mm
Szerokość
[mm]
Długość
[mm]
Sztuk/opakowanie
Numer SAP [sztuka]
Cena/sztukę [zł netto]
150
150
10
504870
14,99
Samoprzylepny kołnierz z tektury z wysokoelastyczną, kauczukową tuleją.
Homeseal LDS Solimur
Objętość
[ml]
Sztuk/opakowanie
Numer SAP [opakowanie]
Cena/sztukę [zł netto]
310
20
504875
19,99
PKWiU 26.82.16-10.23
Grubość
[mm]
Szerokość
[mm]
Długość
[mm]
R
[m2K/W]
płyt/paczkę
m2/paczkę
paczek/
paletę
m2/paletę
m3/paletę
Kategoria
dostawy
Numer SAP
[paleta]
50
600
1250
1,25
16
12,00
36
432,00
21,60
A
501420
7,49
75
600
1250
1,90
10
7,50
36
270,00
20,25
B
501423
11,21
100
600
1250
2,55
8
6,00
36
216,00
21,60
A
501426
14,95
Ekoboard
Wełna mineralna produkowana w ECOSE® Technology z włókien szklanych w postaci płyt.
Uniwersalny materiał izolacyjny hydrofobizowany o dobrych właściwościach termoizolacyjnych.
Zastosowanie jako izolacja cieplna i akustyczna w konstrukcjach ścian działowych, ścian z elewacją wentylowaną, ścian kasetowych, konstrukcjach ścian szkieletowych drewnianych i metalowych, np. systemy suchej
zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych, dachów skośnych – szczególnie jako izolacja pod krokwiami. Można
zastosować również jako izolację cieplną i akustyczną stropów belkowych międzykondygnacyjnych, układaną
pomiędzy belkami stropowymi.
A1
klasa reakcji
na ogień
Cena/m2
[zł netto]
certyfikat zgodności EC
0764-CPD-0145
Kod wyrobu
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1
Bezrozpuszczalnikowy, elastyczny uszczelniacz w tubie.
14
Cennik ważny od dnia 15.03.2016
Cennik ważny od dnia 15.03.2016
15
Fasady w systemie BSO
Sufity podwieszane
λD = 0,034 [W/m.K]
TP 120 A
PKWiU 26.82.16-10.23
λD = 0,035 [W/m.K]
OUT-Therm
Grubość
[mm]
Szerokość
[mm]
Długość
[mm]
R
[m K/W]
płyt/paczkę
m2/paczkę
paczek/
paletę
m2/paletę
m3/paletę
Kategoria
dostawy
Numer SAP
[paleta]
Cena/m2
[zł netto]
Grubość
[mm]
Szerokość
[mm]
Długość
[mm]
R [m2K/W]
płyt/paletę
m2/paletę
m3/paletę
Kategoria
dostawy
Numer SAP
[paleta]
Cena/m2
[zł netto]
30
625
1250
0,85
16
12,50
20
250,00
7,50
B
2405262
8,06
50
80
100
120
140
150
200
600
600
600
600
600
600
600
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1,40
2,25
2,85
3,40
4,00
4,25
5,70
192
120
96
84
72
72
48
115,20
72,00
57,60
50,40
43,20
43,20
28,80
5,76
5,76
5,76
6,05
6,05
6,48
5,76
A
B
A
A
B
A
B
433919
433921
433923
433924
458588
433927
433931
17,31
27,69
34,62
41,54
48,46
51,92
69,23
2
A1
TP 120 A
Wełna mineralna produkowana w ECOSE® Technology z włókien szklanych w postaci półsztywnych płyt.
Przeznaczona do zastosowania wewnątrz pomieszczeń. Produkt posiada doskonałe właściwości izolacyjności akustycznej oraz pochłaniania dźwięku. Główne zastosowanie jako izolacja akustyczna sufitów
podwieszanych.
certyfikat zgodności EC
0764-CPD-145
klasa reakcji
na ogień
Kod wyrobu
MW-EN 13162-T4-AFr10
PKWiU 26.82.16-30.10
A1
OUT Therm
Ciepła płyta do systemów BSO, zalecana do ocieplenia ścian zewnętrznych budynków istniejących
i modernizowanych. Płyta jednogęstościowa o zaburzonym układzie włókien.
DODATKOWE
GRUBOŚCI
klasa reakcji
na ogień
Skontaktuj się
z Działem Handlowym
K1-0751-CPD-146.0-01
Kod wyrobu
MN-EN 13162-TS-DS(TH)
-CS(10)30-TR7,5-WS-WC(P)-MU1
Podłogi
PTN
PKWiU 26.82.16-30.10
Grubość
[mm]
Szerokość
[mm]
Długość
[mm]
R [m2K/W]
płyt/paletę
m2/paletę
m3/paletę
Kategoria
dostawy
Numer SAP
[paleta]
Cena/m2
[zł netto]
20
600
1000
0,55
192
115,20
2,30
*
2433003
15,15
30
600
1000
0,85
160
96,00
2,88
*
2433006
19,35
40
600
1000
1,10
256
153,60
6,14
*
2409979
22,93
PTN
Wełna mineralna produkowana z włókien skalnych w postaci płyt. Produkt hydrofobizowany.
Główne zastosowanie jako izolacja cieplna, akustyczna i przeciwpożarowa podłóg pływających na stropach masywnych, gdzie podłogową warstwę nośną stanowi wylewka o grubości min. 50 mm. Produkt
zaleca się stosować w pomieszczeniach o mniejszym obciążeniu użytkowym, np. w budynkach mieszkalnych. Obciążenie użytkowe na warstwie wyrównawczej: max. 2,0 kPa.
A1
certyfikat zgodności EC
K1-0751-CPD-146.0-01
klasa reakcji
na ogień
Kod wyrobu
gr. 20 mm
MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP4-SD25-WS-WL(P)
gr. 25-30 mm
MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP4-SD20-WS-WL(P)
gr. 35-40 mm
MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP4-SD15-WS-WL(P))
DOSKONAŁA IZOLACJA W SYSTEMIE BSO
1.
2.
3.
4.
Ściana zewnętrzna
Przykład kotwienia mechanicznego
Wełna OUT-Therm
Warstwa zbrojąca oraz wyprawa zewnętrzna
Prace ociepleniowe należy wykonywać zgodnie
z odpowiednimi aprobatami technicznymi systemów
ociepleń oraz instrukcjami ITB 447/2009 oraz 418/2007.
Płyty posiadają wszystkie dopuszczenia do stosowania
w systemach dociepleń zgodnie z europejskimi
wytycznymi ETAG 004.
2
1
3
4
PTE
PKWiU 26.82.16-30.10
16
Grubość
[mm]
Szerokość
[mm]
Długość
[mm]
R [m2K/W]
płyt/paletę
m2/paletę
m3/paletę
Kategoria
dostawy
Numer SAP
[paleta]
Cena/m2
[zł netto]
30
600
1000
0,80
160
96,00
2,88
*
308741
24,19
PTE
Wełna mineralna produkowana z włókien skalnych w postaci płyt o podwyższonej wytrzymałości
na ściskanie. Produkt hydrofobizowany. Główne zastosowanie jako izolacja cieplna, akustyczna i przeciwpożarowa podłóg pływających na stropach masywnych, gdzie podłogową warstwę nośną stanowi wylewka
o grubości min. 50 mm. Produkt zaleca się stosować w pomieszczeniach o podwyższonym obciążeniu
użytkowym, np. w budynkach użyteczności publicznej. Obciążenie użytkowe na warstwie wyrównawczej:
max. 4,0 kPa.
Cennik ważny od dnia 15.03.2016
A1
klasa reakcji
na ogień
Nieważne, którą stroną płyty
montujesz do ściany.
certyfikat zgodności EC
K1-0751-CPD-146.0-01
Kod wyrobu
gr. 25-30 mm
MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP3-SD25-WS-WL(P)
Cennik ważny od dnia 15.03.2016
17
Ściany zewnętrzne
Ściany zewnętrzne – fasady wentylowane
λD = 0,037 [W/m.K]
Naturboard 037
Grubość
[mm]
PKWiU 26.82.16-10.23
Szerokość
[mm]
Długość
[mm]
R [m2K/W]
płyt/paczkę
m2/paczkę
paczek/
paletę
m2/paletę
m3/paletę
Kategoria
dostawy
Numer SAP
[paleta]
λD = 0,035 [W/m.K]
TP 425 B
Cena/m
[zł netto]
Grubość
[mm]
Szerokość
[mm]
Długość
[mm]
R [m2K/W]
płyt/paczkę
m2/paczkę
paczek/
paletę
m2/paletę
m3/paletę
Kategoria
dostawy
Numer SAP
[paleta]
Cena/m2
[zł netto]
120
600
1250
3,40
5
3,75
20
75,00
9,00
B
2405233
30,78
2
50
600
1350
1,35
16
12,96
32
414,72
20,74
B
501243
8,87
75
600
1350
2,00
10
8,10
32
259,20
19,44
B
501249
13,31
150
600
1250
4,25
4
3,00
20
60,0
900
B
264474
39,28
100
600
1350
2,70
8
6,48
32
207,36
20,74
B
501254
17,74
200
600
1250
5,70
4
3,00
20
60,00
12,00
*
474608
52,54
DODATKOWE
GRUBOŚCI
PKWiU 26.82.16-10.23
A1
Naturboard 037
Wełna mineralna produkowana w ECOSE® Technology z włókien szklanych w postaci płyt.
Produkt hydrofobizowany, przeznaczony do zastosowania w ścianach zewnętrznych. Produkt posiada
doskonałe właściwości izolacyjności cieplnej i akustycznej. Główne zastosowanie jako izolacja
cieplna i akustyczna ścian zewnętrznych wentylowanych oraz ścian kasetowych (lekkie obudowy hal).
Może być stosowany w ścianach warstwowych oraz jako ocieplenie ścian zewnętrznych
od strony wewnętrznej pomieszczeń.
klasa reakcji
na ogień
certyfikat zgodności EC
0764-CPD-0145
Kod wyrobu
MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AFr5
TP 425 B
Wełna mineralna produkowana w ECOSE® Technology z włókien szklanych w postaci płyt jednostronnie
kaszerowanych czarnym welonem szklanym. Produkt hydrofobizowany, przeznaczony do zastosowania
w ścianach zewnętrznych. Produkt posiada doskonałe właściwości izolacyjności cieplnej i akustycznej.
Główne zastosowanie jako izolacja cieplna i akustyczna ścian zewnętrznych wentylowanych, ociepleń
w systemach „lekkich-suchych” oraz w ścianach kasetowych (lekkie obudowy hal).
DODATKOWE
GRUBOŚCI
Skontaktuj się
z Działem Handlowym
A1
certyfikat zgodności EC
0764-CPD-0145
klasa reakcji
na ogień
Kod wyrobu
MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AFr5
Skontaktuj się
z Działem Handlowym
Ściany zewnętrzne – fasady wentylowane
λD = 0,034 [W/m.K]
TP 435 B
PKWiU 26.82.16-10.23
Grubość
[mm]
Szerokość
[mm]
Długość
[mm]
R [m2K/W]
płyt/paczkę
m2/paczkę
paczek/
paletę
m2/paletę
m3/paletę
Kategoria
dostawy
Numer SAP
[paleta]
Cena/m2
[zł netto]
120
600
1250
3,50
4
3,00
20
60,00
7,20
*
2405253
37,73
160
600
1250
4,70
3
2,25
20
45,00
7,20
B
2405255
48,53
200
600
1250
5,85
3
2,16
20
43,20
8,64
*
2441803
59,34
PKWiU 26.82.16-30.10
TP 435 B
Wełna mineralna produkowana w ECOSE® Technology z włókien szklanych w postaci płyt,
jednostronnie kaszerowanych czarnym welonem szklanym. Produkt hydrofobizowany, przeznaczony
do zastosowania w ścianach zewnętrznych. Produkt posiada doskonałe właściwości izolacyjności cieplnej
i akustycznej. Główne zastosowanie jako izolacja cieplna i akustyczna ścian zewnętrznych wentylowanych,
ociepleń w systemach „lekkich-suchych” oraz w ścianach kasetowych (lekkie obudowy hal).
DODATKOWE
GRUBOŚCI
18
Cennik ważny od dnia 15.03.2016
Skontaktuj się
z Działem Handlowym
A1
klasa reakcji
na ogień
certyfikat zgodności EC
0764-CPD-0145
Kod wyrobu
MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AFr10
λD = 0,036 [W/m.K]
FRK GVB
Grubość
[mm]
Szerokość
[mm]
Długość
[mm]
R
[m2K/W]
płyt/paletę
m2/paletę
120
600
1000
3,30
80
9,60
m3/paletę
Kategoria
dostawy
Numer SAP
[paleta]
Cena/m2
[zł netto]
1,15
B
2414941
56,67
150
600
1000
4,10
72
10,80
1,62
B
290343
65,15
200
600
1000
5,55
48
9,60
1,92
*
2414415
80,55
FRK GVB
Wełna mineralna produkowana z włókien skalnych w postaci płyt o podwyższonej sztywności
jednostronnie kaszerowanych welonem szklanym. Produkt hydrofobizowany. Główne zastosowanie
jako izolacja cieplna, akustyczna i przeciwpożarowa w elewacjach wentylowanych, ociepleniach metodą
„lekką-suchą” na rusztach. Welon szklany stanowi wiatroizolację. Zastosowanie do elewacji wyższych
niż 8 m.
DODATKOWE
GRUBOŚCI
A1
klasa reakcji
na ogień
certyfikat zgodności EC
K1-0751-CPD-146.0-01
Kod wyrobu
MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)2-TR1-WS-WL(P)-MU1AFr7
Skontaktuj się
z Działem Handlowym
Cennik ważny od dnia 15.03.2016
19
ZATWIERDZONA PRZEZ MATKĘ NATURĘ
Optymalny dobór materiałów izolacyjnych
Pobierz bezpłatny pakiet
oprogramowania ze strony
www.knaufinsulation.pl
Wełna mineralna jest uważana
za najbardziej przyjazną izolację
dla środowiska naturalnego.
Opracowanie przełomowej
technologii ECOSE® pozwoliło
na produkcję izolacji bez
formaldehydu, fenoli i akrylu.
Te ropopochodne substancje
chemiczne zostały zastąpione
w laboratoriach Knauf Insulation
spoiwem pochodzenia biologicznego,
łączącego naturalne i szybko
odnawialne zasoby - piasek i szkło
z recyklingu. Przełomowa technologia
ECOSE® pozwala oferować produkty
o doskonałych właściwościach,
przyczyniające się do polepszenia
stanu środowiska i rozwoju
zrównoważonego - najważniejsze
materiały izolacyjne przyszłości,
zatwierdzone przez Matkę Naturę.
www.knaufinsulation.pl
20
Oprogramowanie do obliczeń
współczynnika U zgodnie
z wymogami określonymi w normie
PN-EN 6946. Podanie wartości
obliczeniowego współczynnika
przenikania ciepła U, z uwzględnieniem mostków termicznych,
dla każdej projektowanej przegrody,
jest obowiązkowe w dokumentacji
projektowo-technicznej budynku,
a jej wartość nie może przekraczać
wielkości określonych zgodnie
z wymogami właściwego rozporządzenia Ministra Infrastruktury
(Wymogi dotyczące Warunków
Technicznych).
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
Obliczenia współczynnika U zgodnie
z PN-EN 6946 z uwzględnieniem
mostków termicznych
Obliczenia cieplno-wilgotnościowe
według PN-EN 13788
Optymalizacja grubości materiału
izolacyjnego w przegrodzie budowlanej
według metody NPV
21
System pakowania produktów Knauf Insulation
Oznakowanie produktów Knauf Insulation
Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest oznakowany CE (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
11.08.2004r, Dz.U. nr 195, poz. 2011 z dnia 7.09.2004r.).
długość
deklarowany współczynnik
przewodzenia ciepła
Więcej m2 izolacji
w kompaktowym
opakowaniu
Więcej m3 na 1 palecie
to lepsze wykorzystanie
przestrzeni magazynowej
i wygodniejszy transport
TI 135U
nazwa produktu
deklarowany opór cieplny
ilość sztuk w opakowaniu
oznakowanie produktu
5,10 200
200
5,70
RD (m2 K/W)
mm
1200
1200 xx 3500
3200
mm
0,035 A1
Knauf Insulation S.P.R.L.
Rue de Maestricht 95
B-4600 VISE
BC1-511-0007-0039-E00C
EN 13162:2008
MW-EN 13162-T2-AFr5
Euroclass
11
0749
09
m2
4,2
3,84
Facing
Pc/St
(!4BD03B-bahacd!
OSZCZĘDZASZ ENERGIĘ OD RĘKI,
DZIĘKI SPECJALNEMU PAKOWANIU WEŁNY
MINERALNEJ W ECOSE® TECHNOLOGY. TO PROSTE!
Schrägdach - Hellend Dak - Toiture Inclinée
Cubierta Inclinada - Tetto a Falda Cobertura Inclinada - Pitched Roof
2401750
2403488
-
grubość nominalna
certyfikat zgodności EC
klasa reakcji na ogień
numer deklaracji właściwości użytkowych
powierzchnia
Knauf Insulation
Z-23.15-1461
001
N° 02/016/146�
www.acermi.com
Österreich :
Schweiz:
• =0,035 W/m.K
D
� (gem. SIA-Bestätigung)
Frei nach GefStoffV, ChemVerbotsV und EU-Richtlinie 97/69 (Anm.Q)
inne certyfikaty
Mineralwolle-Dämmstoff �
Anwendungsgebiet gem.DIN V 4108-10 :�
DZ, DAD-dk, DI, �
WH, WTR�
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit :�
0,035 W / (m.K)�
Strömungswiderstand mindestens 5 kNs/m4�
Anwendungstyp MW-WL �
nach ÖNORM B 6035
Plant: V - L2039A
Eurofins GOLD
 Prestiżowy Certyfikat Indoor Air Comfort Gold Standard przyznawany jest przez międzynarodową grupę laboratoriów Eurofins
produktom, które spełniają najsurowsze normy w zakresie emisyjności szkodliwych substancji, zawarte między innymi w niemieckim
standardzie Blaue Engel czy francuskim AFSSET.
 Wełna mineralna w ECOSE® Technology spełnia najsurowsze normy emisyjne dotyczące lotnych związków organicznych (VOC).
 Wełna mineralna w ECOSE® Technology wolna od formaldehydu, fenolu i akrylu jest przyjazna dla środowiska naturalnego.
 Wydawany tylko dla najwyższej jakości produktów pod względem braku emisyjności.
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD [W/(m*K)]
Wartość deklarowana współczynnika przewodzenia ciepła określana jest na podstawie laboratoryjnych wyników
pomiarów bezpośrednich.
Współczynnik przewodzenia ciepła określa nam jakość i efektywność cieplną materiału izolacyjnego. Im niższa jego
wartość tym wyrób posiada lepsze właściwości termoizolacyjne i tym samym skuteczniej chroni przegrodę przed
ucieczką ciepła z ogrzewanego pomieszczenia.
Skompresowana wełna
rozpręża się dopiero
po wyjęciu z opakowania
Ułatwiona praca
z izolacją na budowie
Deklarowany opór cieplny RD [m2 *K/W]
Opór cieplny określa, jaką izolacyjność ma konkretny wyrób dla konkretnej grubości tego wyrobu. Większa wartość
wskazuje, że wyrób o danej grubości zatrzyma więcej ciepła. Opór cieplny określa nam skuteczność gotowego wyrobu do ograniczania strat ciepła.
RD = d / λD [m2 *K/W]
Gdzie: d – grubość nominalna [m]
λD – deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła [W/(m*K)]
22
23
Dział Obsługi Klienta Knauf Insulation
Zamówienie i dostawa produktów Knauf Insulation
 Monika Grebieszkow – Kierownik Działu Obsługi Klienta
E-mail: [email protected]

Tel.: 22 369 59 11
Obsługiwane regiony:
• woj. zachodniopomorskie
• woj. pomorskie
 Teresa Bartosik – Zastępca Kierownika Działu Obsługi Klienta
E-mail: [email protected]
Tel.: 22 369 59 07
Obsługiwane regiony:
• woj. opolskie
• woj. śląskie
• woj. lubelskie
• woj. podkarpackie
• woj. małopolskie
• woj. świętokrzyskie
• woj. podlaskie
• woj. warmińsko-mazurskie
Zamówienia
Wszystkie zamówienia prosimy przesyłać pisemnie (faxem, e-mailem). Zamówienie powinno zawierać:
– REGON, NIP Kupującego,
– Numer zamówienia Kupującego,
– Termin i miejsce dostarczenia towaru,
– Nazwisko osoby kontaktowej, odpowiedzialnej za odbiór towaru,
– Specyfikację zamówionego produktu – grubość, wymiary, ilość, numer produktu z cennika,
– Pieczątkę i podpis osoby, która wystawiła zamówienie (tylko w przypadku zamówienia przesłanego faxem).
Sprzedający przesyła faxem (e-mailem) potwierdzenie zamówienia. Potwierdzenie jest zobowiązujące, produkt będzie dostarczony zgodnie z podaną specyfikacją.
Kupujący powinien sprawdzić, czy potwierdzenie zgodne jest z zamówieniem.
W przypadku nieotrzymania potwierdzenia przez Kupującego, należy skontaktować się z Działem Obsługi
Klienta firmy Knauf Insulation.
Ewentualne zmiany w złożonym zamówieniu można dokonać najpóźniej do godz. 12.00 w dniu poprzedzającym
wysyłkę (w przypadku zmiany zamówienia, Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany terminu dostawy).
Przy zamówieniu niestandardowego towaru Sprzedający zastrzega sobie prawo ustanowienia specjalnych
warunków sprzedaży.
 Dostawa
O ile w zamówieniu nie ustalono inaczej, miejscem dostawy jest adres Zamawiającego, przez którego
zamówienie zostało wystawione.
Wyładunek towaru dokonuje Kupujący na swój koszt, w ciągu godziny od przyjazdu samochodu dostawczego.
Dostarczenie towaru jest potwierdzone w liście przewozowym, który musi być podpisany przez osobę występującą w zamówieniu jako upoważniona do odebrania towaru (Odbierający). W przypadku nieobecności
danej osoby, Kupujący ma obowiązek przesłać pisemną informację o innej uprawnionej osobie do Działu
Obsługi Klienta firmy Knauf Insulation.
Podpisując list przewozowy osoba odbierająca towar potwierdza zgodność danych ze stanem faktycznym.
Wszelkie niezgodności i zastrzeżenia wobec dostawy odbierający powinien wpisać do listu przewozowego
przy odbiorze towaru.
 Dorota Michałowska – Specjalista ds. Obsługi Klienta
E-mail: [email protected]
Tel.: 22 369 59 08
Obsługiwane regiony:
• woj. dolnośląskie
• woj. mazowieckie
• woj. lubuskie
• woj. wielkopolskie
• woj. kujawsko-pomorskie
• woj. łódzkie
WARUNKI DOSTAW
Termin realizacji zamówienia
Kategorie dostaw
Pełne auto
11 palet/pół auta
7-11 palet
A
do 4 dni roboczych
do 6 dni roboczych
do 7 dni roboczych
B
do 7 dni roboczych
do 8 dni roboczych
do 9 dni roboczych
*
Monika Grebieszkow
Potwierdzenie terminu dostawy do 48 godzin od momentu otrzymania zamówienia
Kategorie produktów i dostaw uwzględnione są w aktualnym cenniku, a powyższa tabela określa przewidywany termin dostawy.
Potwierdzenie terminu dostawy do 48 godzin od momentu otrzymania zamówienia.
Wełna szklana - minimalna ilość zamówienia 7 palet
Wełna kamienna - minimalna ilość zamówienia 25 m3
Produkt z kategorią * - zamówienia pełnosamochodowe
 Reklamacje
Procedura reklamacyjna zawarta jest w Ogólnych Warunkach Sprzedaży Knauf Insulation Sp. z o.o.,
stanowiących załącznik do Umowy handlowej.
Dorota Michałowska

Knauf Insulation Sp. z o.o.
ul. 17 Stycznia 56
02-146 Warszawa
Tel.: +48 22 369 59 00
Faks: +48 22 369 59 10
E-mail: [email protected]
www.knaufinsulation.pl
24
Teresa Bartosik
Ogólne
Firma Knauf Insulation dostarcza towary wyłącznie partnerom, z którymi zawarła umowę.
Cennik ten unieważnia wszystkie uprzednio publikowane cenniki, które niniejszym przestają obowiązywać.
Podawane ceny są cenami netto w zł.
Wszystkie dostawy realizowane są zgodnie z ogólnymi warunkami sprzedaży firmy Knauf Insulation, których pełna wersja znajduje się na stronie internetowej www.knaufinsulation.pl. Można je uzyskać również
w Dziale Obsługi Klienta firmy Knauf Insulation.
25
Zamówienie i dostawa produktów Knauf Insulation
Knauf Insulation na świecie
MOSES LAKE
MARSHSFIELD
RAPID CITY
SIOUX FALLS
Stosowanie produktów z wełny mineralnej kamiennej i szklanej
Wyroby są przeznaczone do izolacji cieplnej, akustycznej i przeciwpożarowej w konstrukcjach budowlanych.
Wyroby są produkowane w postaci mat lub płyt.
Wyroby są wprowadzane na rynek Unii Europejskiej zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych, wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót
budowlanych, jeżeli jest oznakowany CE (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r, Dz.U.
nr 195, poz. 2011 z dnia 7.09.2004r.).
Wyroby są oznakowane znakowaniem CE.
Produkty są certyfikowane i kontrolowane zgodnie z PN-EN 13172, a w przypadku powstania potrzeby,
z wymaganiami rynku lokalnego.
Produkty spełniają wymagane normy higieniczne, zachowują trwałość kształtu i parametrów fizyko-mechanicznych.

SHASTA LAKE
STOCKTON
KINGMAN
DENVER
INWOOD
 Magazynowanie
Produkty firmy Knauf Insulation z wełny kamiennej i szklanej muszą być magazynowane w oryginalnych,
właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchym i dobrze wentylowanym
pomieszczeniu magazynowym i musza być chronione przed wpływem czynników atmosferycznych.
Towar nie może być magazynowany bezpośrednio na ziemi. W przypadku magazynowania produktów
wystawionych bezpośrednio na działanie promieni słonecznych, konieczna jest ochrona paczek przed
promieniowaniem UV. Fabrycznie zapakowany MPS można magazynować na otwartej utwardzonej
powierzchni magazynowej. Po otwarciu opakowania MPS poszczególne rolki należy przechowywać
w suchym zamkniętym pomieszczeniu. Produkty miękkie zaleca się magazynować w drewnianych lub
stalowych klatkach. W przypadku magazynowania bez klatki, zaleca się magazynowanie produktów na
paletach, do wysokości maksymalnie 2 m, aby uniknąć ewentualnego uszkodzenia w wyniku upadku. Paczki
zaleca się magazynować horyzontalnie.
Produkty o wyższej masie (ponad 100 kg/m3) można magazynować na drewnianych paletach. Maksymalna
wysokość materiału na jednej palecie wynosi 2,1 m. Zaleca się magazynowanie maksymalnie dwóch palet
jedna na drugiej.
Płyty wielkoformatowe, całe pakowane do folii, można magazynować na otwartym, suchym miejscu
(o ile opakowanie nie jest uszkodzone), maksymalnie dwa opakowania jedno na drugim. W przypadku
przedłużenia magazynowania, np. zmiana czasu realizacji budowy, zaleca się przykrycie ich plandekami
nieprzemakającymi zabezpieczającymi produkty.
OOSTERHOUT
VISE
BERNBURG
ST. EGIDIEN
KRUPKA
SIMBACH AM INN
SKOFJA LOKA
LAWRENCEVILLE
LANETT
ARTIX
NOVA BANA
ZALAEGERSZEG
NOVI MAROF
LANNEMEZAN SURDULICA
TYUMEN
STUPINO
 Pakowanie produktów
Produkty w postaci płyt układane są w odpowiedniej ilości do paczek, które opakowuje się folią PE. Po
uzgodnieniu mogą być również dostarczane na paletach.
Produkty w formie rolek są kompresowane dwustopniowo, pakowane są w systemie Multipack (MPS)
co ułatwia transport. Każda rolka zabezpieczona jest folią PE i oraz cały MPS jest zabezpieczony przed
czynnikami atmosferycznymi folią termokurczliwą PE.
Produkty niestandardowe pod względem kształtu (kliny attykowe, paski brzegowe podłogowe i inne) układa
się bezpośrednio na palety i opakowuje folią termokurczliwą lub dostarcza w pudłach kartonowych.
Inne typy pakowania są możliwe po uzgodnieniu z producentem.
Pakowanie niestandardowe wycenia się oddzielnie.
 Wymiary niestandardowe
Inne rozmiary, grubości, kształty, ewentualnie wykończenia powierzchniowe są dostępne na specjalne
zamówienie, po uzgodnieniu z producentem.
HARTLEPOOL
ST HELENS
QUEENSFERRY
CWMBRAN
WRIGHT CITY
OKLAHOMA CITY
DALLAS
SAN ANGELO
HOUSTON
SCOTIA
ALBION
MACEDONIA
SHELBYVILLE
ESKISEHIR
TIANJIN
ABU DHABI
Zakłady produkcyjne Knauf Insulation na świecie:
Wełna mineralna
Wełna drzewna
XPS
Laminaty
Firma Knauf Insulation jest jednym z czołowych i najszybciej rozwijających się producentów materiałów izolacyjnych.
Funkcjonuje w ponad 50 krajach, a w 30 zakładach produkcyjnych firmy na całym świecie zatrudnionych jest prawie
5000 pracowników.
Knauf Insulation w regionie Europy Wschodniej
Obszar działania Knauf Insulation w ramach Europy Wschodniej to kraje: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia,
Litwa, Łotwa i Estonia, Serbia, Bułgaria, Czarnogóra, Macedonia, Albania, Grecja, Turcja, Cypr.
W 2006 roku w Czechach (Krupka) otwarty został jeden z najnowocześniejszych zakładów produkcji wełny szklanej.
W wyniku przejęcia Grupy Heraklith w 2007 r. firma Knauf Insulation nabyła nowe fabryki na Słowacji (wełna kamienna)
oraz na Węgrzech (wełna drzewna).
Od 2008 roku Knauf Insulation posiada swoje oddziały także w Polsce i Rumunii.
 Operowanie produktami
Paczki trzeba ładować, wyładowywać i przeładowywać ręcznie poprzez uchwycenie za brzeg folii. W
żadnym przypadku nie można ich rzucać, czy wysypywać ze środka transportu.
Podczas pionowego transportu materiału, głównie na budowach, konieczne jest użycie palet, klatek lub
dźwigów budowlanych.
W żadnym przypadku nie można używać lin, żeby nie doszło do mechanicznego uszkodzenia.
Paczki podczas magazynowania nie mogą być obciążane.
Przy układaniu na dachach płaskich należy stworzyć trasy transportowe z płyt wiórowych lub z innego
odpowiedniego do tego celu materiału, który zapewni rozłożenie ewentualnego obciążenia montażowego,
dzięki czemu nie dojdzie do uszkodzenia powierzchni płyty izolacyjnej poprzez chodzenie po niej.
26
27
Dział Obsługi Klienta



M
onika Grebieszkow, Tel.: +48 22 369 59 11
Teresa Bartosik, Tel.: +48 22 369 59 07
Dorota Michałowska, Tel.: +48 22 369 59 08
Fax: +48 22 369 59 22
E-mail: [email protected]
KI-NO-PL/EE-032016
NATURALNA
IZOLACJA
Izolacje w ECOSE® Technology
powstają z szybko odnawialnych
surowców z recyklingu.
W ECOSE® TECHNOLOGY
Cennik PL
2016
Cennik izolacji budowlanych
Obowiązuje od 01.03.2016
CERTYFIKAT JAKOŚCI
POWIETRZA WEWNĘTRZNEGO
Knauf Insulation Sp. z o.o.
ul. 17 Stycznia 56
02-146 Warszawa
Tel.: +48 22 369 59 00
Faks: +48 22 369 59 10
E-mail: [email protected]
www.knaufinsulation.pl

Podobne dokumenty