MU-4 Lampowy Wzmacniacz Zintegrowany

Komentarze

Transkrypt

MU-4 Lampowy Wzmacniacz Zintegrowany
Instrukcja Obsługi
MU-4 Lampowy Wzmacniacz
Zintegrowany
Muarah
www.muarah.pl
[email protected]
V1.0
Chcemy, aby otaczająca nas rzeczywistość była inspirująca, zarówno dla
oczu jak i dla uszu. Chcemy wszechobecnej tandecie i przeciętności,
przeciwstawić przedmioty oryginalne, z klasą, w które ich twórcy włożyli
kawałek swojej duszy. Chcemy, aby posługiwanie się nimi sprawiało
przyjemność, inspirowało. Pragniemy nadawać szczególne znaczenie
wszystkiemu co nas otacza. Inspirują nas światy Audio oraz Moto,
pozornie oddalone od siebie, lecz w rzeczywistości mające tak wiele ze
sobą wspólnego.
Zatem zrelaksuj się i spędź z nami chwilę…
Jacek Siwiński i Wiesław Zawada
1
Muarah
MU-4 LAMPOWY WZMACNIACZ
ZINTEGROWANY
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MU-4 Lampowy Wzmacniacz Zintegrowany
Wysokiej klasy lampowy wzmacniacz zintegrowany MU-4 oferuje prawdziwie lampowe brzmienie, które
dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych jest wolne od wady typowej dla tego
typu sprzętu – słabo kontrolowanego pasma niskich częstotliwości. MU-4 radzi sobie z „basami” równie
dobrze jak z całym pasmem akustycznym. Duża moc, ekskluzywne wzornictwo i zdalne sterowanie
pozwalają w pełni relaksować się muzyką.
v1.0
2
Muarah
MU-4 LAMPOWY WZMACNIACZ
ZINTEGROWANY
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Cechy MU-4
Lampowa końcówka mocy w układzie Push-Pull pracująca w klasie AB dająca ciągłą moc 50W
przy obciążeniu 4Ω lub 8Ω
Transformatory wyjściowe pracujące w układzie Ultra Linear co gwarantuje niskie
zniekształcenia harmoniczne
Regulacja wartości prądu spoczynkowego lamp mocy z precyzją ±1mA
Automatyczne wyrównywanie prądów spoczynkowych lamp w stopniu mocy redukujące
zakłócenia i zniekształcenia.
Opóźnione załączanie napięcia anodowego lamp mocy co zwiększa ich żywotność
Opóźnione załączanie wyjścia po nagrzaniu lamp do temperatury roboczej (funkcja warm-up)
Natychmiastowe odłączenie wyjścia po wyłączeniu urządzenia lub zaniku napięcia zasilania
rezystory i kondensatory w torze fonicznym o tolerancji odpowiednio 1% i 5% co gwarantuje
idealną symetrię między kanałami oraz stabilne parametry pracy
pilot zdalnego sterowania z przyciskami z kryształów SWAROVSKIEGO
Sterowanie mikroprocesorowe
Podłączenie
1) Ostrożnie wyjąć wzmacniacz z opakowania. Nie chwytać za szklany panel przedni ani za puszki
transformatorów. Ze względu na wagę wzmacniacza zalecane jest wykonanie tej czynności przez
dwie osoby.
2) Ustawić
wzmacniacz
w
odpowiednim oddaleniu od
innych
urządzeń
elektronicznych
np.:
przedwzmacniacza (ze względu
na zakłócenia). Zalecana jest
odległość minimum 10cm.
Zadbać o to aby było to miejsce
umożliwiające
przepływ
powietrza – urządzenie w
czasie pracy dość mocno się
nagrzewa.
3) Jeśli wzmacniacz przebywał w
pomieszczeniu
o
innej
wilgotności lub temperaturze odczekać godzinę przed przystąpieniem do kolejnych czynności.
v1.0
3
Muarah
MU-4 LAMPOWY WZMACNIACZ
ZINTEGROWANY
INSTRUKCJA OBSŁUGI
4) Używając bawełnianych rękawiczek
zainstalować
w
odpowiednich
miejscach lampy elektronowe (patrz
rys. poniżej). Nie dotykać gołymi
palcami baniek lamp. Ewentualne
odciski palców usunąć używając
bawełnianej
szmatki
zwilżonej
spirytusem.
5) Podłączyć do wejść wzmacniacza kable
RCA źródeł dźwięku zgodnie z opisem
na tylnym panelu.
6) Podłączyć głośniki do odpowiednich
wyjść wzmacniacza za pomocą wtyków
bananowych, widełek lub przykręcając
odizolowane końcówki przewodów.
7) UWAGA! Dopiero teraz podłączyć
przewód zasilający do MU-4 z jednej
strony a następnie do gniazdka sieciowego z drugiej.
v1.0
4
Muarah
MU-4 LAMPOWY WZMACNIACZ
ZINTEGROWANY
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Obsługa
1) Przed pierwszym włączeniem
wzmacniacza należy upewnić
się, że przełącznik BIAS TRIM (b)
znajduje się w pozycji środkowej
2) Regulatory prądu podkładu BIAS
TRIM
(c)
należy
skręcić
maksymalnie w kierunku „-„
(najmniejszy prąd)
3) Po
włączeniu
urządzenia
przełącznikiem (a) wzmacniacz
nagrzewa się co sygnalizuje
migający czerwony wskaźnik
POWER/WARM-UP (d).
4) Po nagrzaniu lamp (ok. 30
sekund) - załączane jest napięcie
anodowe lamp mocy co
słyszalne
jest
jako
charakterystyczne kliknięcie.
5) Po kolejnych 15 sekundach
niezbędnych do ustabilizowania się układów wzmacniacza dołączane są wyjścia głośnikowe.
Wskaźnik POWER/WARM-UP (d) przestaje migać.
6) Zanim uruchomione zostanie źródło dźwięku należy wyregulować
prądy spoczynkowe lamp mocy oddzielnie dla lewego i prawego
kanału. W tym celu przełącznik BIAS TRIM (b) ustawia się w lewą
bądź prawą pozycję zgodnie z opisem na tylnym panelu
wzmacniacza. Regulacji dokonuje się odpowiednim dla danego
kanału pokrętłem (c). Prawidłowa wartość (50mA) to taka, przy
której na wskaźniku VOLUME (e) pali się środkowy pasek. Paski
poniżej oznaczają zbyt niski prąd podkładu a powyżej za wysoki. Po
dokonaniu regulacji przełącznik BIAS TRIM należy przestawić w
położenie środkowe.
7) Wzmacniacz jest gotowy do pracy choć pełne walory brzmieniowe
osiąga po ok. 10 min. od włączenia. Przez ten czas należy unikać wysokich poziomów głośności.
8) Regulację prądu podkładu należy powtórzyć po ok. 1h po pierwszym uruchomieniu
wzmacniacza. Później wystarczy wykonywać tę czynność raz na 2 tygodnie lub nawet raz na
miesiąc w zależności od intensywności użytkowania urządzenia.
9) Regulację głośności oraz zmianę aktywnego źródła można przeprowadzić przy użyciu pilota
zdalnego sterowania lub przycisków (f) (g) umieszczonych pod przednim panelem wzmacniacza.
v1.0
5
Muarah
MU-4 LAMPOWY WZMACNIACZ
ZINTEGROWANY
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Funkcja MUTE jest dostępna tylko w pilocie zdalnego sterowania. Powoduje ona odłączenie
głośników i jest sygnalizowana pulsowaniem wskaźnika POWER/WARM-UP (d).
Wymiana lamp
1) Lampy we wzmacniaczu należy wymienić na nowe po około 1000h pracy. Słuchając jednej płyty
dziennie będzie to okres około 3 lat. Wymiana lamp może być konieczna wcześniej jeśli
zauważalne będzie pogorszenie dźwięku zwłaszcza w zakresie wysokich tonów. O słabej kondycji
lamp mocy świadczą też problemy z prawidłową regulacją prądu podkładu.
2) UWAGA! Przed przystąpieniem do wymiany lamp należy odłączyć wzmacniacz od gniazdka
sieciowego oraz od innych urządzeń a następnie odczekać 15min.
3) Wszystkie czynności najlepiej wykonywać w bawełnianych rękawiczkach. Nie należy dotykać
lamp gołymi rękami. Ewentualne zatłuszczenia należy usunąć przy pomocy szmatki zwilżonej
spirytusem.
4) Lampy wyjmujemy chwytając je ostrożnie palcami i wyciągamy poruszając lekko na boki.
5) Nowe lampy wciskamy w podstawki jednocześnie poruszając lekko na boki. Nóżki prawidłowo
zamontowanych lamp są całkowicie wsunięte w podstawki a same lampy stoją idealnie w pozycji
pionowej.
6) Aby uzyskać najlepsze właściwości brzmieniowe zalecane jest używanie lamp dobieranych pod
kątem parametrów emisyjnych w pary (lampy 6N1P, 12BH7) oraz w kwadry (KT88).
7) Po każdorazowej wymianie lamp należy przeprowadzić ponowną regulacje prądu podkładu tak
jak to opisano w rozdziale OBSŁUGA.
8) Nowe lampy z reguły nie wymagają dodatkowego wygrzewania aby osiągnąć pełne własności
brzmieniowe
Wymiana baterii w pilocie zdalnego sterowania
1) Baterie w pilocie (typ AA) zaleca się wymieniać co 6 ok. miesięcy. Nie należy doprowadzać do
całkowitego rozładowania baterii gdyż w efekcie może to spowodować to wyciek elektrolitu i
zniszczenie pilota.
2) W celu wymiany baterii należy wykręcić dwie śruby w tylnej części pilota, i wysunąć koszyk z
bateriami. Nowe baterie umieszczamy zgodnie z oznaczeniami na koszyku, wsuwamy koszyk i
dokręcamy śruby bez użycia nadmiernej siły.
3) Należy instalować wyłącznie nowe baterie z tej samej serii produkcyjnej (z tego samego
opakowania).
Konserwacja
4) Metalową obudowę wzmacniacza należy regularnie odkurzać a odciski palców delikatnie czyścić
bawełnianą szmatką lekko zwilżoną spirytusem.
5) Przedni szklany panel należy czyścić bawełnianą szmatką lekko zwilżoną płynem do mycia szyb.
v1.0
6
Muarah
MU-4 LAMPOWY WZMACNIACZ
ZINTEGROWANY
INSTRUKCJA OBSŁUGI
6) Odciski palców na pilocie zaleca się czyścić suchą miękką bawełnianą szmatką.
7) W przypadku planowanego dłuższego okresu (powyżej miesiąca) nie używania pilota należy
zdemontować baterie.
Środki bezpieczeństwa
1) UWAGA!!! We włączonym wzmacniaczu oprócz przemiennego napięcia sieciowego ~230V
obecne są napięcia stałe zasilające lampy o wartości do 500V. Są one groźne dla życia ludzkiego,
więc pod żadnym pozorem nie należy niczego wkładać do otworów wentylacyjnych ani do
gniazd lamp elektronowych. Jeżeli zdarzy się to przypadkowo należy natychmiast odłączyć
przewód zasilający wzmacniacz od gniazdka sieciowego i skontaktować się z serwisem.
2) Lampy elektronowe nagrzewają się do temperatury powyżej 100oC. Dotknięcie ich grozi
poparzeniem dlatego wzmacniacz powinien być ustawiony w miejscu niedostępnym dla dzieci
oraz zwierząt domowych.
3) Wzmacniacz należy podłączać do napięcia zasilającego tylko wtedy gdy ma zainstalowane
wszystkie lampy elektronowe
4) Pod żadnym pozorem nie należy otwierać obudowy wzmacniacza
Parametry
Pasmo przenoszenia mocy +0dB/-1,5dB
Pasmo przenoszenia +0dB/-3dB
Moc znamionowa przy THD=2%
Odstęp sygnału do szumu
Wyjście
Wejścia
Lampy
Wymiary (szerokość/głębokość/wysokość)
Waga
Pobór mocy
v1.0
20Hz-20kHz @ 50W
10Hz-70kHz
2x50W
>96dBA
4 lub 8 Ω (oddzielne wyjścia)
3 x niezbalansowane RCA
2x6N1P, 2x12BH7, 4xKT88 (lub 6550)
43,5cm/43,5cm/23,5cm
20kg
< 400VA
7

Podobne dokumenty