KARTA PRÓBY NA STOPIEŃ BISZKOPTA Imię i

Komentarze

Transkrypt

KARTA PRÓBY NA STOPIEŃ BISZKOPTA Imię i
www.310pdh.zhr.pl
KARTA PRÓBY NA STOPIEŃ BISZKOPTA
Imię i nazwisko: ..................................................................................................................
Data otwarcia stopnia: ..........................................................................................................
ZADANIA
DATA
PODPIS
1. Skompletował mundur.
2. Zna pełną nazwę druŜyny, numer, barwy, patrona, wie co
oznacza symbol śmieszka oraz zna hymn druŜyny.
3. ZałoŜył notatnik harcerski.
4. Zna dane zastępowego oraz imię i nazwisko druŜynowego.
5. Zrobił jeden dobry uczynek.
6. Zdał pomyślnie próbę końcową.
Stopień przyznano z wynikiem: ..............................................................................................
Data zamknięcia: .................................................................................................................
Podpis druŜynowego:
......................................................

Podobne dokumenty