Imię...........................................................

Komentarze

Transkrypt

Imię...........................................................
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ
Imię................................................................................................
Nazwisko.......................................................................................
klasa ....................... szkoła ..........................................................
Data i miejsce urodzenia: .............................................................
.......................................................................................................
Imię ojca ..........................................……………........................
Imię matki ........................................…………….........................
Adres zamieszkania:
.......................................................................................................
Nazwa i adres parafii Chrztu – jeżeli u nas to ROK Chrztu św.
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Telefon kontaktowy ..............................................
/odciąć – zostawić w domu ↓/………………………………………………………………………………..
RODZIC DZIECKA OCHRZCZONEGO POZA NASZĄ
PARAFIĄ DOSTARCZA ŚWIADECTWO CHRZTU
W TERMINIE NIEPRZKRACZAJĄCYM 31 GRUDNIA 2013
JEŻELI DZIECKO MIESZKA POZA NASZĄ PARAFIĄ
RODZIC MUSI WRAZ Z KARTĄ ZGŁOSZENIOWĄ
DOSTARCZYĆ ZGODĘ OD SWOJEGO PROBOSZCZA
NA I KOMUNIĘ ŚW. W NASZEJ PARAFII
Na stronie www.duszpasterstwodzieci.pl w dziale I Komunia św.
ukazują się na bieżąco informacje dla rodziców i dzieci I Komunijnych
Pierwsze spotkanie dzieci z rodzicami w niedzielę 29 września 2013 r.
o godzinie 11.30 na Mszy św. Obecność obowiązkowa!!!!

Podobne dokumenty