Wieści 27 - Gmina Kościerzyna

Komentarze

Transkrypt

Wieści 27 - Gmina Kościerzyna
Nr 27 GRUDZIEŃ 2014 r.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
życzymy Wszystkim Mieszkańcom Gminy Kościerzyna
wielu głębokich i radosnych przeżyć,
aby przy świątecznym stole
nie zabrakło życzliwości i ciepła rodzinnej atmosfery,
a Gwiazda Betlejemska niech świeci pełnym blaskiem
i doprowadzi do Szczęśliwego Nowego Roku 2015
Przewodniczący Rady Gminy
Wójt Gminy Kościerzyna
Andrzej Bober
Grzegorz Piechowski
Mikołaj w Gminie Kościerzyna
Pomimo braku śniegu i w tym
roku Mikołaj nie zawiódł dzieci
i 5 grudnia br. przybył na teren
Gminy Kościerzyna. Wraz ze
swoimi pomocnikami oraz
workami słodkich prezentów
odwiedził przedszkola w: Skorzewie, Kłobuczynie, Wielkim
Klinczu, Wąglikowicach,
Łubianie i Niedamowie.
Dzieci z radością powitały Mikołajów pięknie przystrojonymi
salami oraz występami arty-
stycznymi, a już następnego dnia,
czyli 6 grudnia 2014 roku w Hali
sportowej w Wielkim Klinczu
odbył się IV Turniej Mikołajkowy w piłkę nożną halową roczników 2005-2006 oraz 20072008 realizowany w ramach
gminnego programu profilaktyki
antyalkoholowej.
Na zaproszenie Zakładu Sportu,
Kultury i Turystyki odpowiedziało osiem drużyn. Turniej
rozegrano systemem „każdy z
każdym”. W grupie „starszej” po
raz kolejny bezkonkurencyjna
okazała się drużyna Olimpijczyka Skorzewo, która zwyciężając z Wdą Lipusz oraz Santaną
Wielki Klincz i remisując z
Kaszubią Kościerzyna zdobyła
siedem punktów. Na drugim
miejscu z sześcioma punktami
uplasowali się piłkarze z
Lipusza, trzecia Kaszubia Kościerzyna zgromadziła 3 punkty.
W grupie „młodszej” najlepsi
okazali się być młodzi piłkarze
Raduni Stężyca którzy zajęli
pierwsze miejsce. Drugie miejsce
zajęła drużyna Beniaminka 03
Starogard Gdański, ostatnie
miejsce na „pudle” zdobył
Olimpijczyk Skorzewo przed
Santaną Wielki Klincz.
Dokończenie na str. 4
2
Nr 27 GRUDZIEŃ 2014 r.
Stypendia szkolne 2014/2015
W roku 2014, wzorem lat
ubiegłych, na terenie Gminy
Kościerzyna realizowany jest
program udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kościerzyna w postaci stypendiów
szkolnych. Program przeznaczony jest dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej, których dochód na
osobę w rodzinie nie przekracza
kwoty 456 zł. Do Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w
Kościerzynie wpłynęło 414
wniosów o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny
2014/2015. Na realizację w/wym
programu w roku szkolnym
2014/2015 otrzymano dotację ze
środków budżetu państwa w
kwocie 87.092 zł., natomiast
wkład własny gminy wyniósł
22.500 zł. Biorąc pod uwagę
posiadane środki finansowe,
ustalono, iż stypendia szkolne
przyznane będą na okres od października do listopada br. w
kwocie 138,00 zł miesięcznie
(łącznie 276,00 zł. na 1 ucznia).
K. Szulfert
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kościerzynie informuje,
że w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej, wymagającej
interwencji pomocy społecznej, należy zgłosić:
- osobiście, w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kościerzynie, ul. Strzelecka 9
- telefonicznie pod nr 58/686 65 57 lub 58/680 85 82, 606 435 337
- wiadomością e-mail pod adresem [email protected]
- poprzez sołtysa, radnego bądź innego mieszkańca wsi.
Nr 27 GRUDZIEŃ 2014 r.
Wyniki wyborów
samorządowych
Wybory Rady Gminy Kościerzyna
Okręg wyborczy
Okręg wyborczy nr 1:
Część Sołectwa Skorzewo, ulice: Brzozowa, Jarzębinowa, Jeziorna,
Kasztanowa, Kościelna, Kościerska, Krótka, Leśna, Łąkowa,
Na Wzgórzu, Pogodna, Rzemieślnicza, Słoneczna, Spacerowa,
Sportowa, Starowiejska, Wodna, Zdrojewskiego, Źródlana,
nieruchomości oznaczone numerami porządkowymi do nr 140 włącznie
Okręg wyborczy nr 2:
Część Sołectwa Skorzewo, ulice: Cicha, Długa, Kolejarzy, Kwiatowa,
Lipowa, Ogrodowa, Peplińskiego, Polna, Rekowska, Wąska,
nieruchomości oznaczone numerami porządkowymi od nr 141
Okręg wyborczy nr 3:
Sołectwo Kościerzyna Wybudowanie,
Sołectwo Nowa Wieś Kościerska
Okręg wyborczy nr 4:
Część Sołectwa Łubiana, ulice:
Kościerska, Krótka, Osiedlowa, Rzemieślnicza, Zakładowa
Okręg wyborczy nr 5:
Część Sołectwa Łubiana, ulice: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Długa,
3
Wybory Wójta Gminy Kościerzyna
Nazwisko, Imię – Imiona Nazwa komitetu
Nadolny Tomasz Łukasz KWW
Tomasz Nadolny
Piechowski
KWW
Grzegorz Tadeusz
Razem dla Gminy
Śliwicki Jerzy
KWW Twoja
Gmina Kościerzyna
Nazwisko, Imię – Imiona
Okręg wyborczy nr 7:
Sołectwo Dobrogoszcz,
Sołectwo Kościerska Huta,
Sołectwo Puc,
Sołectwo Zielenin
Okręg wyborczy nr 8:
Sołectwo Czarlina, Sołectwo Loryniec,
Sołectwo Wąglikowice, Sołectwo Wdzydze
Okręg wyborczy nr 9:
Sołectwo Mały Klincz,
Sołectwo Nowy Klincz
Okręg wyborczy nr 10:
Część Sołectwa Wielki Klincz, ulice: 2 Pułku Szwoleżerów,
8 Marca, Derdowskiego, Gen. Józefa Hallera, Gościeradz,
Gościeradzka, Kardynała Karola Wojtyły, Klasztorna, Ogrodowa,
Sędzickiego, Szkolna, Witosa, Wybickiego
Okręg wyborczy nr 11:
Część Sołectwa Wielki Klincz, ulice: Aleksandra Majkowskiego, Graniczny Młyn,
Kaszubska, Kolejowa, Kościerska, Ks. Antoniego Peplińskiego, Osiedle 2000, Polna,
Rogali, Rzemieślnicza, Słoneczna, T. i I. Gulgowskich, Wybudowanie
Okręg wyborczy nr 12:
Sołectwo Grzybowo, Sołectwo Juszki,
Sołectwo Rotembark, Sołectwo Sycowa Huta,
Sołectwo Szarlota
Okręg wyborczy nr 13:
Sołectwo Mały Podleś, Sołectwo Nowy Podleś,
Sołectwo Wielki Podleś,
Sołectwo Sarnowy,
Sołectwo Stawiska,
Sołectwo Szenajda
Okręg wyborczy nr 14:
Sołectwo Częstkowo, Sołectwo Gostomie,
Sołectwo Korne,
Sołectwo Wieprznica
Okręg wyborczy nr 15:
Sołectwo Dębogóry, Sołectwo Niedamowo,
Sołectwo Nowa Kiszewa,
Sołectwo Małe Stawiska
1 001
15,60%
4 218
65,75%
1 196
18,64%
Nazwa komitetu
Liczba głosów
na kandydata
Przewodowski Robert Zbigniew
Bober Elwira Anna
Lasota Michalina Aleksandra
Szulist Zygmunt Eugeniusz
Seyda Marian Stanisław
Wejer Zbigniew Adam
Meier Rafał
Półczyński Jan Andrzej
Bober Andrzej Szczepan
Kropidłowski Roman
Kozłowska Aleksandra Maria
Nakielski Jan
Burandt Wojciech Józef
Rużyła Andrzej Mirosław
Węsierska Dominika Ewa
Żurek Marcin Bartłomiej
Zblewska Ewa Władysława
Tryba Dorota Gertruda
KW Prawo i Sprawiedliwość
KWW Tomasz Nadolny
KWW Twoja Gmina Kościerzyna
KWW Razem dla Gminy
KWW Mariana Seydy
KW Prawo i Sprawiedliwość
KWW Tomasz Nadolny
KWW Twoja Gmina Kościerzyna
KWW Razem dla Gminy
KWW Romana Kropidłowskiego
KWW Twoja Gmina Kościerzyna
KWW Razem dla Gminy
KWW Wojciecha Burandt
KWW Andrzej Rużyła
KWW Kościerzyna Wybudowanie
KWW Tomasz Nadolny
KWW Twoja Gmina Kościerzyna
KWW Razem dla Gminy
41
45
41
58
148
50
11
24
135
89
22
88
130
22
98
235
112
69
Kwidziński Piotr Mikołaj
KWW Razem dla Gminy
KWW Tomasz Nadolny
KWW Nowa Przyszłość
KWW Twoja Gmina Kościerzyna
191
77
197
87
Krupińska Irena
Benet Stanisław
Modrzejewski Andrzej Adam
Cieszyńska Bożena Helena
Kiełpikowski Wojciech Stanisław
Bednarek Tomasz Michał
Sadowski Jan Józef
Męczykowski Karol Michał
Miszczak Andrzej
Zaborowska Agnieszka Janina
Bławat Krzysztof Marek
Hetmański Waldemar Zdzisław
Łęgowski Piotr Krzysztof
Niklas Franciszek
Jakubek Wiesław Grzegorz
Szulc Grzegorz Józef
Jereczek Katarzyna Helena
KWW Tomasz Nadolny
KWW Nowa Przyszłość
KWW Twoja Gmina Kościerzyna
KWW Razem dla Gminy
KWW Tomasz Nadolny
KWW Twoja Gmina Kościerzyna
KWW Razem dla Gminy
KWW Karol Męczykowski
KWW Andrzeja Miszczaka
KWW Agnieszki Zaborowskiej
KWW Tomasz Nadolny
KWW Razem dla Gminy
KWW Piotra Łęgowskiego
KWW Tomasz Nadolny
KWW Gmina Mała Ojczyzna
KWW Twoja Gmina Kościerzyna
KWW Razem dla Gminy
40
134
91
161
68
80
82
72
117
56
177
176
86
268
128
34
130
Pobłocka Ewa Justyna
Heksel-Bielińska Alicja Krystyna
Romanów Tomasz Janusz
Jankowski Piotr Gerard
KWW Tomasz Nadolny
KWW Razem dla Gminy
KWW Tomasza Romanów
KWW Piotra Jankowskiego
26
62
60
306
Nadolny Tomasz Łukasz
Maliszewski Arkadiusz Tomasz
Hamerska Bernadeta Maria
Szczepańska Agata Joanna
Miotke Elżbieta Maria
Kreft Maria Urszula
Gierszewski Daniel Rajmund
Brzeziński Zdzisław Michał
Bławat Marian Aleksander
Hildebrandt Elżbieta Maria
Kupiecki Jerzy Stanisław
Brzoskowski Kazimierz Józef
Bober Tadeusz Stanisław
Dera Robert Dominik
Cieszyński Mateusz Andrzej
Burandt Marcin Mieczysław
Mański Bogdan Wojciech
Jankowska Karolina
Hildebrandt Elżbieta Anna
Ciepliński Jerzy Teofil
Szczepańska Danuta Krystyna
KWW Tomasz Nadolny
KWW Twoja Gmina Kościerzyna
KWW Razem dla Gminy
KWW Tomasz Nadolny
KWW Twoja Gmina Kościerzyna
KWW Razem dla Gminy
KWW Daniela Gierszewskiego
KWW Tomasz Nadolny
KWW Nowa Przyszłość
KWW Gmina Mała Ojczyzna
KWW Twoja Gmina Kościerzyna
KWW Razem dla Gminy
KWW Tadeusz Bober
KWW Tomasz Nadolny
KWW Nowa Przyszłość
KWW Twoja Gmina Kościerzyna
KWW Razem dla Gminy
KWW Tomasz Nadolny
KWW Nowa Przyszłość
KWW Razem dla Gminy
KWW Danuty Szczepańskiej
105
188
133
26
50
52
257
34
96
40
52
109
164
115
24
93
164
37
28
140
176
Jesienna, Jeziorna, Jodłowa, Kamienna, Kasztanowa, Kaszubska, Kolejowa, Kościelna,
Kraskowski Stanisław Kazimierz
Kwiatowa, Leśna, Lipowa, Łąkowa, Makowa, Miodowa, Ogrodowa, Pogodna, Polna,
Jażdżewski Rafał Krzysztof
Rolnicza, Różana, Sadowa, Słoneczna, Spacerowa, Szkolna, Świerkowa, Wiosenna,Wodna, Brunka Marian
Zacisze, Zielona, Źródlana, nieruchomości oznaczone numerami porządkowymi (bez nazw ulic)
Okręg wyborczy nr 6:
Sołectwo Kaliska Kościerskie,
Sołectwo Kłobuczyno
Liczba głosów % głosów
na kandydata ważnych
Nr 27 GRUDZIEŃ 2014 r.
4
Mikołaj w Gminie Kościerzyna
dok. ze str. 1
Wśród zawodników każdej z
grup wyłoniony został najlepszy
strzelec oraz najlepszy bramkarz
turnieju. W roczniku 2005-2006
tytuł króla strzelców zdobył
Przemysław Wilma z Olimpijczyka Skorzewo, statuetkę
najlepszego bramkarza otrzymał
Kacper Skiciak (Santana Wielki
Klincz). Wśród zawodników
rocznika 2007-2008 najlepszym
s t r z e l c e m z o s t a ł To b i a s z
Szlagowski (Beniaminek 03
Starogard Gdański), na pozycji
bramkarza najlepszy był Kacper
Mach (Radunia Stężyca). W
trakcie turnieju przeprowadzona
została prelekcja profilaktyki
uzależnień. Każda z drużyn
wysłuchała rad terapeuty z
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kościerzynie.
Wspaniała atmosfera całego
turnieju udzielała się nie tylko
zawodnikom ale również licznie
zgromadzonej publiczności.
Organizatorzy przy współpracy
ze Świętym Mikołajem
zagwarantowali wszystkim
uczestnikom słodkości oraz Wyniki 2005-2006
nagrody rzeczowe.
M. Helta
1 Olimpijczyk
2 Wda
3 Kaszubia
4 Santana
Skorzewo
Lipusz
Kościerzyna
Skorzewo
7 pkt.
6 pkt.
3 pkt.
0 pkt.
Stężyca
Starogard Gdański
Skorzewo
Wielki Klincz
9 pkt.
6 pkt.
1 pkt.
1 pkt.
Wyniki 2007-2008
1
2
3
4
Radunia
Beniaminek 03
Olimpijczyk
Santana
Informacja o dofinansowaniu realizacji zadania „usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Kościerzyna”- edycja 2014
W roku 2014 gmina Kościerzyna
pozyskała środki finansowe
wspomagające prace związane z
usuwaniem wyrobów zawierających azbest. W dniu 30 lipca
2014 roku gmina Kościerzyna
zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w
Gdańsku umowę nr WFOŚ/D/III11/187/2014/AZBEST-2014 o
dotację celową na dofinansowanie zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy Kościerzyna – edycja 2014”. Zadanie
jest zgodne z zaktualizowanym
programem usuwania azbestu i
wyrobów zawierających azbest
na terenie gminy Kościerzyna,
który przyjęty został uchwałą
Rady Gminy Kościerzyna nr
IV/351/14 z dnia 25.04.2014 r.
oraz uchwałą Rady Gminy
Kościerzyna nr VII/268/13 z
28.06.2013 roku w sprawie
dofinansowania zadań z zakresu
usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu
Gminy Kościerzyna z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Gdańsku. Zadanie dotyczy
demontażu, zbierania, transportu
i unieszkodliwiania wyrobów
zawierających azbest z dachu
budynku położonego na terenie
gminy Kościerzyna, które
zgłosiły akces skorzystania z
dofinansowania do 25 marca
2014 roku. Całkowity koszt
zadania wyniósł 3116,88 zł.
Koszt kwalifikowany zadania
wyniósł 2960,00 zł i zawierał
koszt demontażu, zabezpieczenia, odbioru, transportu i
utylizacji na składowisku.
Dotacja na realizację zadania
wyniosła :
- Udostępnionych przez
NFOŚiGW - do kwoty 1435,00 zł
- Udostępnionych przez
WFOŚiGW w Gdańsku - do
kwoty 1435,00 zł.
W ramach zadania usunięto 3,7
ton odpadów azbestowych z
jednej nieruchomości co stanowiło 270 m2. Dofinansowanie
kształtuje się na poziomie do
97% kosztów kwalifikowanych i
92% kosztów całkowitych.
Pozostała wartość stanowi koszt
właściciela nieruchomości. Dofinansowanie z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Gdańsku
jest wynikiem realizacji Programu Priorytetowego NFOŚiGW
pn. „Gospodarowanie odpadami
innymi niż komunalne. Część 2 –
Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Celem tego programu jest wzrost unieszkodliwionych oraz zabezpieczonych
odpadów zawierających azbest.
Warunki dofinansowania udzielanego przez WFOŚiGW z
udziałem NFOŚiGW. Warunki
dotyczące udzielania dofinansowania: zadanie objęte wnioskiem o dofinansowanie musi
być: zlokalizowane na terenie
jednostki samorządu terytorialnego posiadającej program
usuwania wyrobów zawierających azbest, w której została
przeprowadzono inwentaryzacja
wyrobów zawierających azbest,
AL-ANON
zgodne z programem usuwania
azbestu. Koszty kwalifikowane
zadania należy obliczyć w
oparciu o kryterium w postaci
współczynnika efektywności
kosztowej wynoszącego: nie
więcej niż 800 zł/Mg odpadu
zawierającego azbest – jeżeli na
zadanie składają się łącznie takie
elementy jak: demontaż, zbieranie , transport i unieszkodliwianie
lub zabezpieczenie odpadu.
K. Lisakowski
w Łubianie zaprasza
Jeśli jesteś osobą współuzależnioną - czyli np. twój mąż, żona,
syn, córka czy inna bliska osoba pije - przyjdź, a otrzymasz
odpowiednie informacje, by móc żyć w spokoju, radości
i zdrowiu.
Grupa AL-ANON "ZAUFANIE" zaprasza w każdą środę
o godz. 18.00 do Łubiany, ul. Kolejowa (budynek byłej stacji
PKP, piwnica). W ostatnią środę miesiąca organizowany
jest mityng otwarty, dla wszystkich zainteresowanych.
Nr 27 GRUDZIEŃ 2014 r.
5
,,Mamy Talent” w Wielkim Klinczu
9 listopada w Wielkim Klinczu w
sali wiejskiej odbyło się niezapomniane wydarzenie pt.
,,Mamy Talent". Gwiazdą
wieczoru byli Anna Federowicz i
Tomasz Stroynowski DUO.
Artyści dostarczyli nam wielu
wspaniałych emocji i okazali
świetny kontakt z widzem i wielkie serce. W tym miejscu jeszcze
raz pragniemy serdecznie
podziękować w imieniu
m i e s z k a ń c ó w z a Wa s z ą
obecność. Niecodziennym
wydarzeniem było też wystąpienie naszego chóru ”Sami
Swoi” pod przewodnictwem
Pani Elżbiety Brzezińskiej,
Prezes Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w
Wielkim Klinczu. Można brać
tylko przykład, jak spędzać czas
na emeryturze. Mieszkańcy
kolejny raz udowodnili, że nie
tylko mają hojne serca wspierając potrzebujących, ale
jednocześnie potrafią się
wspólnie bawić i integrować
szerząc kulturę lokalną.
i przepraszamy wszystkich,
którzy nie zaznali komfortu
siedzenia. Obiecujemy, że w
przyszłym roku, jeżeli będą
chętni aby pokazać swój talent,
zorganizujemy wydarzenie na
naszej hali. Organizatorki tego
pomysłu i wydarzenia KGW
,,Sąsiadki Aparatki” miały swój
udział poprzez występ artystyczny, kabaretowy oraz poczęstunek dla umilenia czasu. Dni
były pracowite, ale mamy wielką
satysfakcję z tego wydarzenia i
chciałybyśmy podziękować
wszystkim naszym uczestnikom.
Wydarzenie to pokazało, jak bez których wydarzenie by się
wiele talentów mamy wśród nas, n i e o d b y ł o , g r a t u l u j e m y !
tuż za płotem. Młodzież i dzieci D z i ę k u j e m y w s p ó ł o rg a n i zaprezentowali swoje zdolności
w szerokim zakresie, bo były
talenty: fotograficzne, plastyczne, sprawnościowe, wokalne, muzyczne, taneczne, recytatorskie i poetyckie. Tym samym udowodnili, że kultura jest nam
bardzo bliska i warta rozpowszechniania dla dobra wspólnego
i ubogacania siebie nawzajem.
Szerokie zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania
zatorom: Paniom Ilonie
Kościelskiej i Wiolecie Kosznik z
Zespołu Kształcenia w Wielkim
Klinczu, naszym przyjaciołom
Adamowi Sosnowskiemu i
Tomkowi Rogaczewskiemu,
naszym jurorom Paniom
Elżbiecie Brzezińskiej i Jolancie
Reichel oraz Panu Tomaszowi
Derra, również za ufundowanie 6
wejściówek do naszego kina.
Gorące podziękowania
kierujemy do naszych sponsorów: AQUA Centrum w
Kościerzynie, Kino REMUS w
Kościerzynie, Panu Stefanowi
Kiedrowskiemu, Panu Erykowi
Klatt i wszystkim, którzy w
najmniejszy sposób przyczynili
się do tego wydarzenia.
Spotkanie to również było okazją
do zaprezentowania naszych
strojów kaszubskich, które
powstały dzięki dofinansowaniu
ze środków Gminy Kościerzyna
w ramach konkursu ofert na
realizację zadania publicznego.
Jesteśmy dumne, że możemy się
prezentować w tak pięknych
strojach, przybliżając kulturę
naszych Kaszub.
Prezes KGW ,,Sąsiadki Aparatki"
Bernadeta Hamerska
Pierwsze zwolnienia podatkowe – budowany basen
w Hotelu Niedźwiadek
Pierwszy wniosek o zwolnienie
podatkowe związane z budową,
nadbudową i rozbudową przedsiębiorstwa wpłynął do Urzędu
Gminy Kościerzyna zgodnie z
uchwałą Nr VII/372/14 Rady
Gminy Kościerzyna z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie: zwolnień
od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis na
terenie Gminy Kościerzyna. Wniosek pochodzi od znanego na
naszym obszarze przedsiębiorcy
Hotelu Niedźwiadek we Wdzydzach. Bardzo ważne jest, że
uchwała ta - w odróżnieniu od
poprzednio obowiązującej, już po
kilku miesiącach od uchwalenia
zaczyna „żyć”. Jeszcze większa
duma to fakt, że Hotel Niedźwiadek to pierwsza lokalizacja
obiektu hotelowego na terenie powiatu kościerskiego posiadająca w
swym zasobie kryty basen. I właśnie na powierzchnię rozbudowy
związaną z powstanie basenu jest
złożony wniosek. Świadczy to o
wysokim poziomie usług i Niedźwiadek. Otwarcie nowego o- zwolnienie przewidziane uchwałą
odpowiedzi na potrzeby klientów biektu w kompleksie hotelowym Rady Gminy będzie dotyczyło
r e a l i z o w a n e p r z e z H o t e l nastąpiło 1 grudnia 2014 roku, a 3 lat.
G. Świtała
Nr 27 GRUDZIEŃ 2014 r.
6
Wręczono stypendia edukacyjne
55 uczniów i studentów otrzymało Stypendia Edukacyjne
Gminy Kościerzyna. Podczas
uroczystego spotkania w dniu 12
listopada stypendia wręczył Wójt
Grzegorz Piechowski. Stypendium Edukacyjne to
wyróżnienie dla szczególnie
uzdolnionych uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów, dla
których organem prowadzącym
jest Gmina Kościerzyna oraz
uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów mających stałe
miejsce zamieszkania na terenie
Gminy Kościerzyna. Aby je
otrzymać, należy spełnić wysokie
kryteria, określone w uchwale
Rady Gminy. W przy-padku
studentów jest to średnia co
najmniej 4,6 oraz aktywność w
życiu lokalnej społeczności,
działalność w kole naukowym,
udział w pracach badawczych lub
inne znaczące osiągnięcia.
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych muszą wykazać się
średnią co najmniej 5,2 oraz
przedstawić dodatkowe osiągnięcia i zaangażowanie na rzecz
szkoły lub lokalnego środowiska.
Stypendyści z gimnazjów są
zobowiązani legitymować się
średnią co najmniej 5,3, a ze szkół
podstawowych - 5,5 oraz być
laureatem bądź finalistą olimpiad
i konkursów przedmiotowych lub
legitymować się szczególnymi
uzdolnieniami, a także działać
społecznie na rzecz lokalnego
środowiska. W 2014 roku
wyróżniono 55 takich osób.
Szkoły podstawowe: Marta
Wolter – SP w Kornem, Bartosz
Marczyk – SP w Wielkim
Klinczu, Julia Bazychowska – SP
w Skorzewie, Anna Gańska – SP
w Skorzewie, Sławomir Wica –
SP w Skorzewie, Magdalena
Jereczek – SP w Skorzewie,
Marta Pałasz - SP w Nowym
Klinczu, Natalia Skwierawska SP w Nowym Klinczu, Wiktoria
Stolc - SP w Nowym Klinczu,
Klaudia Lubecka - SP w Nowym
Klinczu, Wiktoria Gusarska - SP
w Nowym Klinczu, Aleksandra
Wardyn – SP w Kaliskach, Natalia
Rapska – SP w Kaliskach, Eliana
Szulta – SP w Kaliskach, Kamil
Szalewski – SP w Kaliskach,
Marta Szalewska – SP w
Kaliskach, Kacper Walkusz – SP
w Kaliskach, Natalia Bronk – SP
w Wielkim Podlesiu, Amelia
Stencel – SP w Wielkim Podlesiu,
Beata Jakubowska – SP w Wielkim Podlesiu, Dominika Ziplińska – SP w Wąglikowicach,
Błażej Wolski – SP w Wąglikowicach, Julia Stobińska – SP w
Wąglikowicach, Łukasz Knitter –
SP w Wąglikowicach.
Szkoły ponadgimnazjalne:
Karina Jakubowska – Technikum
Nr 2 w PZS nr 2 w Kościerzynie,
Aleksandra Jereczek – Technikum Nr 1 w PZS Nr 1 w Kościerzynie, Robert Czarnota – IV
Liceum Ogólnokształcące w PZS
Nr 1 w Kościerzynie, Szymon
Gimnazja: Katarzyna Kama – J a s z e w s k i – V L i c e u m
Gimnazjum w Waglikowicach,
Zuzanna Kuklińska – Gimnazjum
w Waglikowicach, Joanna Wilkowska - Gimnazjum w Waglikowicach, Natalia Kostka – Gimnazjum w Skorzewie, Kacper
Bober – Gimnazjum w Skorzewie, Anna Popławska – Gimnazjum w Łubianie, Justyna
Glińska – Gimnazjum w Łubianie, Edyta Glińska – Gimnazjum
w Łubianie, Kinga Sikorska –
Gimnazjum w Wielkim Klinczu,
Natalia Pałasz – Gimnazjum w
Wi e l k i m K l i n c z u , M a r t a
Kowalczyk – Gimnazjum w
Wielkim Klinczu, Monika
Jakubek – Gimnazjum w Wielkim
Klinczu, Magda Domaros
–Gimnazjum w Wielkim Klin- Ogólnokształcące w Gdańsku,
czu, Jagoda Czapiewska – Pepliński Szymon – Technikum
Gimnazjum w Wielkim Klinczu, Nr 2 w PZS Nr 2 w Kościerzynie.
Kamila Węsiora – Gimnazjum w
Wielkim Podlesiu, Krystian Studenci: Joanna Czapiewska –
Kwidziński – Gimnazjum w Politechnika Gdańska, Paulina
Wielkim Podlesiu.
Czapiewska – Akademia Pomorska w Słupsku, Sergiusz Czaja-
Uniwersytet Gdański, Jagoda
Czaja – Akademia Pomorska w
Słupsku, Weronika Kalinowska –
Uniwersytet Gdański, Sylwia
Kąkol – Uniwersytet Gdański,
Hanna Sominka – Uniwersytet
Gdański, Paulina Pałasz –
Gdański Uniwersytet Medyczny,
Daria Pollak – Politechnika
Gdańska, Natalia Wiśniewska –
U n i w e r s y t e t Wa r m i ń s k o Mazurski w Olsztynie.
Stypendystom składamy
serdeczne gratulacje oraz
życzymy dalszych osiągnięć
naukowych!
Red.
Dwa mieszkania w Niedamowie w zasobie gminy
Gminie Kościerzyna po długich i
trudnych zabiegach udało się
nieodpłatnie otrzymać z zasobu
Skarbu Państwa za pośrednictwem Agencji Nieruchomości
Rolnych w Pruszczu Gdańskim
mieszkanie wraz z gruntami pod
budynkiem i piwnicą oraz drogę
dojazdową w miejscowości
Niedamowo. Mieszkanie o
powierzchni ponad 80 m2
zostanie wyremontowane i
podzielone na dwa mniejsze, aby
lepiej odpowiadać na potrzeby
mieszkaniowe mniej zamożnych
mieszkańców gminy. Przeznaczenie mieszkania to cele społeczne. Dodatkowo majątek gminy Kościerzyna został zwiększony o 1100 m2 dróg dojazdowych.
Wa r t o ś ć p r z e k a z a n y c h
nieruchomości została
oszacowana na prawie 110 tys. zł.
G. Świtała
Nr 27 GRUDZIEŃ 2014 r.
7
Mistrz Polski
czwarty w Europie!
Podczas Młodzieżowych
Mistrzostw Europy w Podnoszeniu Ciężarów (Limassol na
Cyprze) mieszkaniec Łubiany,
Dominik Kozłowski kat. 56 kg
wywalczył czwarte miejsce w
dwuboju (235, 110+125) oraz
brązowy medal mistrzostw
w rwaniu z wynikiem 110 kg.
Dokładnie miesiąc wcześniej
Dominik został Mistrzem Polski
Seniorów w kat. do 56 kg z
wynikiem 228 kg (108+120).
Gratulujemy i życzymy
kolejnych sukcesów!
Red.
Medale "Za zasługi dla sportu"
Na wniosek Wójta Gminy Kościerzyna Minister Sportu i Turystyki Pan Andrzej Biernat
przyznał trenerom działającym i
pochodzącym z Gminy Kościerzyna brązowe odznaki „Za
Zasługi dla Sportu”. Pan Leszek
Zblewski ze Skorzewa oraz Pan
Marian Brunka z Łubiany w dniu
12 listopada zostali uhonorowani
przez dzisiejszego doradcę i byłego Ministra Sportu i Turystyki
Pana Adama Giersz. Poniżej
przedstawiamy dorobek naszych
odznaczonych trenerów. Pan
Leszek Zblewski jest trenerem
lekkoatletyki oraz założycielem
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk Skorzewo”.
Natomiast pan Marian Brunka
to trener podnoszenia ciężarów
działający w sekcji podnoszenia
ciężarów przy Gminnym Klubie
Sportowym „GMINA
KOŚCIERZYNA”.
Przebadaj się - bezpłatne badania na wykrycie zakażeń HCV
(wirusowego zapalenia wątroby typu C)
Gmina Kościerzyna zaprasza
mieszkańców gminy powyżej 18.
roku życia do skorzystania z
darmowych badań krwi za pomocą testów na wykrycie zakażeń HCV (wirusowego zapalenia
wątroby typu C). Powyższe badanie będzie poprzedzone wypełnieniem anonimowej ankiety,
która będzie podstawą do zakwalifikowania pacjenta do niniejszego badania. Bezpłatne
badania można wykonać w Laboratorium Medycznym BRUSS w
Kościerzynie przy ul. Jeziornej
2B, od poniedziałku do piątku w
godzinach 7:00-14:00 od 1 grudnia 2014 roku do grudnia 2015
roku. Do wykrycia zakażenia
wystarczy jedno badanie krwi.
Jest to test na obecność przeciwciał anty-HCV.
W C Z E S N E W Y K RY C I E
CHOROBY TO WIĘKSZA
SZANSA NA WYLECZENIE!
Odpowiedź „TAK” na przynajmniej jedno z poniższych pytań
stanowi wskazanie do wykonania
badania diagnostycznego:
1. Zdarzyło ci się używać cudzej
golarki, cążek do skórek,
szczoteczki do zębów
2. Korzystałeś z usług gabinetów
kosmetycznych lub fryzjerskich
3. Miałeś wykonywany zabieg tatuażu lub piercingu
4. Przeprowadzano u Ciebie zabiegi medyczne takie jak:
- usunięcie znamienia, usunięcie
zęba, szycie rany
- kolonoskopia, gastroskopia,
bronchoskopia
- dializoterapia
- zabiegi operacyjne
- zastrzyki, kroplówki
- przetoczenia krwi lub produktów krwiopochodnych przed
1992 rokiem
- akupunktura
5. Przyjmowałeś dożylnie/donosowo narkotyki (nawet jeden raz)
6. Mieszkasz z osobą zakażoną
HCV
7. Przebywałeś w zakładzie karnym/ areszcie śledczym
8. Stwierdzono u ciebie nieprawidłowy wzrost enzymu aminot-
ransferazy alaninowej (ALT)
9. Byłeś leczony z powodu
przewlekłego WZW typu C
CHOROBA POTRAFI CAŁE
LATA POZOSTAĆ W UKRYCIU, NIE DAWAĆ ŻADNYCH
OBJAWÓW.
Wirus zapalenia wątroby typu C
u około 80% zakażonych powoduje chorobę przewlekłą, która
nieleczona może prowadzić do
marskości wątroby oraz do
rozwoju raka wątroby.
BĄDŹ CZUJNY – WYKONAJ BADANIE!
Jeśli wykryjesz chorobę wcześnie i jak najszybciej podejmiesz
leczenie, większa będzie szansa
na całkowite wyleczenie!
Jadwiga i Zygmunt Formela
Stefania i Ignacy Ossowscy
Diamentowy jubileusz
W dniach 26 i 27 listopada 2014 r.
Wójt Gminy Kościerzyna
Grzegorz Piechowski złożył
gratulacje jubilatom Państwu
Jadwidze i Zygmuntowi Formela
ze Skorzewa i Państwu Stefanii i
Ignacemu Ossowskim z Nowej
Wsi Kościerskiej, którzy
obchodzili 60-lecie zawarcia
sakramentu małżeńskiego. Pary
małżeńskie otrzymały dyplomy
gratulacyjne oraz upominki i
kwiaty. Dostojnym jubilatom
składamy najserdeczniejsze
życzenia.
Red.
Nr 27 GRUDZIEŃ 2014 r.
8
IV turniej tenisa stołowego w Skorzewie
Dnia 8.11.2014 r. na hali
widowiskowo-sportowej w
Skorzewie odbył się IV Turniej
Tenisa Stołowego o Puchar
Wójta Gminy Kościerzyna. Do
turnieju przystąpiło 74 zawodników startujących w czterech
kategoriach wiekowych, szkoła
podstawowa, gimnazjum, 17-35
lat oraz 35+. System rozgrywek
był zróżnicowany, w zależności
od ilości zgłoszonych osób w
danej kategorii. Zmagania
tenisistów stały na bardzo
wysokim poziomie, o czym
świadczyły liczne, nietuzinkowe
zagrania. W kategorii szkoły
podstawowej najlepszym
zawodnikiem okazał się Oskar
Kurs z Kościerskiej Huty, zaraz
za nim uplasował się Łukasz
Czarnowski z Kościerzyny.
Trzecia pozycja przypadła
B ł a ż e j o w i Wo l s k i e m u z
Olpucha. W najmłodszej
kategorii wiekowej kobiet
najlepszą zawodniczką została
Ramona Nowak. W grupie
zawodników z gimnazjum
zwyciężył Studziński Jakub
wyprzedzając Patryka Żmudę
oraz Kacpra Bober. Wśród
gimnazjalistek najlepszą okazała
się być Karolina Kleinschmidt,
druga Aleksandra Wardyn,
trzecia Brillowska Weronika.
W kat. 17-35 lat kobiet
zwyciężyła Kinga Łosińska,
natomiast wśród mężczyzn na
pierwszym miejscu uplasował się
Uczniowie z W. Podlesia
wygrywają w badmintona
Uczniowie Zespołu Szkół w
Wielkim Podlesiu wrócili z
sukcesem z Finałów Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży
Szkolnej w Badmintonie, który
był rozegrany w Gniewie.
Występ należy do szczególnie
udanych, ponieważ w kategorii
chłopców zajęliśmy III miejsce
zdobywając pierwszy medal
w historii szkoły w finale wojewódzkim. W kategorii dziewcząt
zajęliśmy bardzo dobre V miejsce. Droga do finału poprzedzona
była organizacją w Zespole Szkół
w Wielkim Podlesiu etapu powiatowego, a następnie półfinału
wojewódzkiego dla szkół
podstawowych, które zostały
wygrane przez nasze drużyny.
W skład naszej drużyny wchodzili (w kolejności od lewej na zdjęciu): Paulina Literska,
Natalia Bronk, Łukasz
Przytarski, Michał
Czucha. Należy jeszcze wspomnieć o Kacprze Zaborowskim,
który był w podstawowym składzie, lecz
choroba wyeliminowała go z udziału w
finale. W grupie
dziewcząt rezerwową
była Kinga Skwierawska.
Nadesłane
Marcin Knopik.
Największe umiejętności zaprezentowali zawodnicy najbardziej
doświadczeni kat
35+ wśród których
bezkonkurencyjnym
okazał się Zbigniew
Kuziemkowski. Ceremonii
wręczenia pucharów przewodził
Grzegorz Piechowski wójt
Gminy Kościerzyna, który już
teraz zapowiedział że nie była to
ostatnia tego typu impreza
sportowa na terenie gminy. Warto
przypomnieć że organizatorami
turnieju był Zakład Sportu,
Kultury i Turystyki Gminy
Kościerzyna, podziękowania za
pomoc należą się również Pani
Urszuli Kalińskiej oraz Pani
Katarzynie Kleinshmidt.
M.Helta
Telefony alarmowe
Urząd Gminy Kościerzyna - 58 686 59 80
Straż Gminna - 58 686 59 80
Komendant Krzysztof Lisakowski - tel. 609 138 132
Starszy strażnik Adam Niklas, Aplikant Straży Gminnej
Tadeusz Sikorski - tel. 603 577 699
Zakład Komunalny (telefon czynny całą dobę) - 58 686 63 42
Policja - 997, 58 680 32 00
Dzielnicowi: Mł. Asp. Andrzej Rużyła - 603 568 219,
Asp. Sztab. Tadeusz Piechowski 603 568 251
Straż Pożarna - 998, 58 686 33 68
Pogotowie (Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie) 999, 58 686 06 66
Ogólnoeuropejski numer alarmowy 112

Podobne dokumenty

Dzień Seniora w Wielkim Klinczu

Dzień Seniora w Wielkim Klinczu Cichosz, Danuta Etmańska, Adam Wroński, Elżbieta Cichosz, Bożena Cieszyńska, Tadeusz Dudek. Dożynki były również okazją do wręczenia nagród resortu rolnictwa – odznaką „Zasłużony dla Rolnictwa” wyr...

Bardziej szczegółowo

Wiesci-nr-22 - Gmina Kościerzyna

Wiesci-nr-22 - Gmina Kościerzyna W związku z zakończeniem kadencji samorządu w kolejnych numerach „Wieści z Naszej Gminy Kościerzyna” prezentujemy sprawozdanie z zadań zrealizowanych w latach 2011-2014. Złożenie takiego sprawozdan...

Bardziej szczegółowo