Katalog 2016

Komentarze

Transkrypt

Katalog 2016
Innowacyjne testy kolorymetryczne
- CUSPER
Konstrukcja CUSPER - to rewolucja w zestawach do detekcji i identyfikacji narkotyków oraz materiałów
wybuchowych bezpośrednio w terenie.
Rewolucja w testach
kolorymetrycznych
CUSPER to idealna alternatywa dla tradycyjnych testów barwnych, które mogą być
niebezpieczne i mają krótki termin przydatności do użycia.
CUSPER to konstrukcja opatentowana przez firmę IDenta wykorzystująca również najnowsze
osiągnięcia w dziedzinie kolorymetrycznej identyfikacji substancji.
Cechy produktu CUSPER:
Bezpieczeństwo:
■ Trwała plastikowa obudowa
■ Bezpieczny w użyciu - brak
bezpośredniego kontaktu z
odczynnikami czy substancją
■ Zamknięty system, stanowiący jedną
całość
■ Bezpieczne w utylizacji - wbudowany
neutralizator
■ 4 różne końcówki próbkujące
■ Próbnik zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem
■ Maksymalne zabezpieczenie przed
przypadkowym uszkodzeniem
■ Test substancji, śladów, powierzchni,
osób oraz płynów.
■ Łatwy w użyciu
■ Długi czas magazynowania (3 lata), bez
żadnych restrykcji.
■ Adhezyjna końcówka próbnika pobiera
odpowiednią ilość próbki z każdej
powierzchni
■ Praca w ekstremalnych temperaturach
Kroki:
1
Dotknij substancję
końcówką testu
2
3
Zamknij próbnik w
komorze reakcyjnej
Zgnieć kapsułki z
odczynnikami z
tyłu komory
4
Delikatnie
wstrząśnij
5
Zmiana koloru
wzskazuje na
obecność danej
substancji
Rewolucja w testach
kolorymetrycznych
CUSPER Próbnik
CUSPER
Touch
test
widocznych
ilości materiału
np. tabletki
CUSPER Swipe
do pobierania
próbek z
powierzchni
CUSPER Sniffer
do użytku z
AeroChamber ,
próbki z dużych
powierzchni lub z
osób
CUSPER Sampler
do
pobierania
dokładnych ilości
próbek
Effective On
Tabletki,
Pigułki
Proszki
Kryształki
Materiał
organiczny
Ciecze
Narkotyki i prekursory - testy barwne
Narkotyki detekcja i identyfikacja
Firma IDenta opracowała innowacyjne zestawy do detekcji i identyfikacji narkotyków na
które rynek oczekiwał od wielu lat. Dzięki opatentowanej konstrukcji kasetki oraz
najnowszym osiągnięciom w dziecinie chemii na rynku pojawiły się rzetelne testy barwne
do detekcji nie tylko narkotyków ale również i nowych substancji psychoaktywnych oraz
prekursorów.
Główne zalety:
Główne zastosowania:
■ Szybki i prosty w użyciu! Żadne inne
konkurencyjne testy nie są tak klarowne.
■ Policja
■ Dokładne i rzetelne wyniki w ekstremalnych
temperaturach.
■ Jasne wyniki w kilka sekund.
■ Długi czas przydatności (do 3 lat) bez
restrykcyjnych wymagań magazynowych.
■ Bardzo bezpieczne. Brak kontaktu z
odczynnikami czy próbką.
■ Bezpieczne w utylizacji, wbudowany
neutralizator.
■ Małe i bardzo trwałe.
■ Mogą być używane wszędzie i o każdej porze.
■ Dostępne różne końcówki:
Touch, Swipe, Sniffer, Sampler.
■ Możliwość analizy cieczy.
■ Możliwość analizy dużych powierzchni.
■ Szeroki wybór testów od ogólnych, po
specyficzne narkotyki i nowe substancje
psychoaktywne.
■ Możliwość wykrywania tzw."dopalaczy".
■ Wojsko
■ Służba Celna
■ Agencje ochrony
■ Agencje rządowe
- DEA / FBI / CIA
■ Służba Więzienna
■ Sektor prywatny - firmy
■ Szkoły/Uniwersytety
■ Ośrodki odwykowe
■ Kontrola granic
■ Szpitale i Izby Przyjęć
Narkotyki detekcja i identyfikacja
# IDT 1000
# IDT 1100
# IDT 2000
Kokaina/Crack
Zestaw do
identyfikacji
Kokaina/Crack
Zestaw do
potwierdzenia
Heroina biała
Zestaw do
identyfikacji
■ Test barwny na bazie zmodyfikowanego
odczynnika Scotta.
■ Odczynnik Scotta, jako pojedynczy reagent,
nie daje jednoznacznego wyniku podczas
identyfikacji kokainy. Możliwe są fałszywie
pozytywne wyniki od substancji
posiadających podobną charakterystykę.
■ Test barwny na bazie zmodyfikowanego
odczynnika Marquisa.
■ Test możliwy bezpośrednio substancji,
płynu lub powierzchni.
■ Próbnik może pobierać próbki z małych
powierzchni a także z dłoni.
■ Możliwy test dużych powierzchni odzież,
paczki, pojazdy - dostępna wersja dla
Sniffer
AeroChamber
(opis na końcu
katalogu)
■ Nawet niewielka ilość 0.1 mm kokainy lub
cracku daje widoczny wynik pozytywny.
■ Możliwe dalsze potwierdzenie wyniku
gdyż analiza jest nieniszcząca. Zestaw
może być przesłany do analizy do
laboratorium
■ Test potwierdzający pozwala na odróżnienie
kokainy i jej soli od wszystkich innych
substancji dających fałszywie pozytywny
wynik z odczynnikiem Scotta (patent firmy
IDenta).
■ Test pozwala również na rozróżnienie
Kokainy od Cracku.
■ Test pozwala na analizę substancji
stałych oraz płynów, nie jest
przeznaczony do analiz śladów.
■ Ślady mogą być testowane przy użyciu próbnika
typu Swipe. To pierwszy test pozwalający na
badanie powierzchni za pomocą odczynnika
Marquisa.
■ Możliwy test dużych powierzchni odzież,
paczki, pojazdy - dostępna wersja dla
Sniffer
AeroChamber
(opis na końcu
katalogu).
■ Nawet niewielka ilość 0.1 mm heroiny
daje widoczny wynik pozytywny.
■ Wbudowany neutralizator. Bezpieczna
utylizacja po analizie.
Narkotyki detekcja i identyfikacja
# IDT 2100
# IDT 2200
# IDT 2300
Heroina brązowa
Zestaw do
identyfikacji
Heroina Mix
Zestaw do
identyfikacji
Heroina czarna
Zestaw do
identyfikacji
■ Brązowa heroina zazwyczaj zawiera 5-20%
czystej heroiny oraz zanieczyszczenia w postaci
mieszaniny różnych alkaloidów i wypełniaczy.
■ Ten test to kombinacja testów na białą i
brązową heroinę.
■ "Czarna smoła" może zawierać różne
stężenia heroiny.
■ Identyfikuje oba typy heroiny - białą i
brązową.
■ Typowo występuje w postaci kleistej czarnej substancji.
■ Pakiety mogą pobierać próbki
substancji stałych oraz ślady z
powierzchni.
■ Zestaw wyposażony jest w nowoczesny
próbnik do pobierania kleistych substancji.
■ Nowoczesny zestaw IDenta pozwala na
uzyskanie pozytywnego wyniku nawet jeżeli
stężenie heroiny w próbce wynosi 5% (Patent)
■ Pakiety mogą pobierać próbki substancji
stałych oraz ślady z powierzchni.
■ Dostępny też próbnik do analiz małych
powierzchni oraz dłoni.
■ Nawet niewielka ilość 0.1 mm heroiny
daje widoczny wynik pozytywny.
■ Możliwe dalsze potwierdzenie wyniku
gdyż analiza jest nieniszcząca. Zestaw
może być przesłany do analizy do
laboratorium.
■ Test oparty na bazie odczynnika Marquisa.
■ Dostępny też próbnik do analiz małych
powierzchni oraz dłoni.
■ Odczynnik zawiera niezwykle silny kwas.
IDenta oferuje jedyne zestawy w pełni
bezpieczne dla operatora.
■ Nawet niewielka ilość 0.1 mm
heroiny daje widoczny wynik
pozytywny.
■ Wbudowany neutralizator. Bezpieczna
utylizacja po analizie.
Narkotyki detekcja i identyfikacja
# IDT 3000
Marihuana / Haszysz
Analiza materiału
■ Test na bazie odczynnika DuquenoisLevine.
■ Test nie wykazuje fałszywie pozytywnych
wyników i jest to taka sama metoda jaką
wykorzystują laboratoria.
■ Zestaw zawiera nowy próbnik specjalnie
dedykowany do materiałów roślinnych.
# IDT 3400
# IDT 3000T
Marihuana / Hashish
Analiza śladów
■ Test jest bardzo czuły na ślady marihuany.
■ Próbnik może pobierać ślady z małych
powierzchni oraz z rąk.
■ Możliwy test dużych powierzchni odzież,
paczki, pojazdy - dostępna wersja dla Sniffer
AeroChamber (opis na końcu katalogu).
Synthetic
Cannabinoids
Zestaw do
identyfikacji
■ Syntetyczne kannabinoidy najczęściej
występują w postaci suszu roślinnego na
którym rozpylona została substancja
psychoaktywna (pochodne kannabinoidów)
■ Nowy odczynnik wykrywa pochodne indolu
jak - #JWH-18, JWH-073, JWH-200, AM2201, RCS-4, RCS-8, XLR-11 oraz UR-210.
■ Odczynnik wykrywa również pochodne
indazolu - ABFubinaca oraz ABPinaca.
■ Zestaw zawiera nowy próbnik specjalnie
dedykowany do materiałów roślinnych.
■ Odczynnik zawiera silne kwasy. Pakiety
IDenta są w pełni bezpieczne dla operatora.
■ Po zakończeniu testu należy użyć
wbudowanego odczynnika neutralizującego.
Narkotyki detekcja i identyfikacja
# IDT 5000
# IDT 3600
# IDT 4000
Syntetyczne
katynony
Identyfikacja
Ekstazy / Sole
Zestaw do
identyfikacji
■ Syntetyczne katynony to podstawione pochodne
katynonu. Naturalnie katynon występuje w
roślinie zwanej Khat. Jej liście zawierają
substancje psychoaktywne.
■ Test bazuje na nowym unikatowym
odczynniku do wykrywania grupy
metylenodioksyfenylowej (patent IDenta)
występującej tylko w MDMA i jej analogach.
■ Identyfikacja MDA, MDEA oraz MBDB.
■ Nowe substancje psychoaktywne jak MDPV,
Metylon i butylon dają intensywny żółty
kolor.
■ Zestaw posiada unikatowy próbnik do
testowania bardzo twardych tabletek.
■ Odczynnik zawiera silne kwasy. Pakiety
IDenta są w pełni bezpieczne dla
operatora.
■ Po zakończeniu testu należy użyć
wbudowanego odczynnika neutralizującego.
■ Test na bazie odczynnika Liebermanna.
■ test wykrywa następujące substancje:
Katynon, Metylokatynon, 4-metylokatynon
(Mefedron) oraz N,N-dimetylokatynon.
■ Odczynnik zawiera silne kwasy. Pakiety IDenta
są w pełni bezpieczne dla operatora.
■ Po zakończeniu testu należy użyć
wbudowanego odczynnika neutralizującego.
Amfetamina/
Metamfetamina
Zestaw do
identyfikacji
■ Test na bazie odczynnika Marquisa.
■ Zestaw posiada unikatowy próbnik do
testowania bardzo twardych tabletek oraz
proszków.
■ Odczynnik zawiera silne kwasy. Pakiety
IDenta są w pełni bezpieczne dla operatora.
■ Po zakończeniu testu należy użyć
wbudowanego odczynnika neutralizującego
Narkotyki detekcja i identyfikacja
# IDT 5500
Amfetamina/
Metamfetamina
Zestaw do
potwierdzania
■ Test na bazie odczynnika Simona do
identyfikacji amin drugorzędowych.
■ Jest to dodatkowy tester do rozróżniania
metamfetaminu od amfetaminy, a także MDMA
od MDA, a także jako test potwierdzający na
obecność metamfetaminy.
■ Zestaw posiada unikatowy próbnik do
testowania bardzo twardych tabletek oraz
proszków.
■ Dostępny też próbnik do cieczy oraz śladów na
powierzchniach.
■ Możliwy test dużych powierzchni odzież,
paczki, pojazdy - dostępna wersja dla Sniffer
AeroChamber (opis na końcu katalogu).
■ Zestawy z próbnikiem do śladów mogą
również analizować metamfetaminę w
formie ciekłej.
# IDT 6000
# IDT 7000
LSD
Zestaw do
identyfikacji
Ketamine
(c.stałe)
Identyfikacja
■ Test na bazie odczynnika Ehrlicha.
■ Zestaw może łatwo i efektywnie testować
podejrzane znaczki i bibułki.
■ Zestaw posiada unikatowy próbnik do
testowania bardzo twardych tabletek.
■ Taki sam kolor reakcji jak dla LSD
dają również inne silnie
halucynogenne substancje na bazie
indolu jak DMT (N,NDimetylotryptamina) oraz jej analog
5-MeO-DMT (5-Metoksy-N,
N-Dimetylotryptamina).
■ Zestaw posiada unikatowy próbnik do
testowania bardzo twardych tabletek oraz
proszków.
Narkotyki detekcja i identyfikacja
# IDT 9000
# IDT 7700
Ketamina (ciecz)
Zestaw do
identyfikacji
# IDT 8000
GHB
Zestaw do
identyfikacji
Test ogólny na
narkotyki
Zestaw do
identyfikacji
■ Test daje pozytywny wynik na 21 narkotyków
■ Zestaw posiada unikatowy próbnik do
testowania cieczy.
■ Zestaw posiada unikatowy próbnik do
testowania cieczy i proszków.
w tym kokainę, heroinę, amfetaminę, ekstazy
a także i na nowe substancje psychoaktywne.
■ Test bazuje na nowoczesnym
odczynniku do wykrywania alkaloidów.
■ Test wykrywa substancje oraz ślady na
każdym rodzaju powierzchni.
■ Próbnik do śladów może analizować próbki z
małych powierzchni oraz z dłoni.
■ Dalsze potwierdzenie wyniku jest możliwe w
laboratorium, gdyż test jest nieniszczący.
■ Możliwy test dużych powierzchni odzież, paczki,
pojazdy - dostępna wersja dla Sniffer
AeroChamber (opis na końcu katalogu)
■ Technologia z patentem firmy IDenta.
Narkotyki detekcja i identyfikacja
# IDT 0350
# IDT 0150
Barbiturany
Zestaw do
identyfikacji
■ Test bazuje ma odczynniku Dilli-Koppanyi,
lecz został lekko zmodyfikowany w celu
uzyskiwania bardziej specyficznego
wyniku.
■ Zestaw posiada unikatowy próbnik do
testowania bardzo twardych tabletek oraz
proszków.
Diazepiny
Zestaw do
identyfikacji
# IDT 0450
Morfina
Zestaw do
identyfikacji
■ Test na bazie tradycyjnych odczynników
kolorymetrycznych.
■ Test bazuje na zmodyfikowanym
odczynniku Marquisa.
■ Test wykrywa w zależności od
uzyskanego koloru, Flunitrazepam
(narkotyk gwałtu), Diazepam
(Valium i Rohpnol) oraz inne
diazepiny jak: Nitrazepam,
Lorazepam oraz Klonazepam.
■ Zestaw posiada unikatowy próbnik do
testowania bardzo twardych tabletek.
■ Zestaw posiada unikatowy próbnik do
testowania bardzo twardych tabletek oraz
proszków.
■ Odczynnik zawiera silne kwasy. Pakiety
IDenta są w pełni bezpieczne dla operatora.
■ Po zakończeniu testu należy użyć
wbudowanego odczynnika neutralizującego.
Narkotyki detekcja i identyfikacja
# IDT 0550
# IDT 0650
PCP (Fencyklidyna)
Zestaw do
identyfikacji
Metakwalon
(Mandrax)
Zestaw do
identyfikacji
■ PCP należy do grupy akrylocykloheksyloamin.
■ Metakwalon w Polsce został wykreślony z listy
leków. W Europie spotykany pod nazwą
Mandrax, w Stanach Zjednoczonych jako
Quaalude. Jest to lek sedatywny i hipnotyczny
z grupy chinazolinonu.
■ Zestaw posiada unikatowy próbnik do
testowania bardzo twardych tabletek oraz
proszków.
■ Najczęściej występuje pod nazwami: White
Pipe, Buttons, MX, Gholfsticks, Doodies,
Lizards, Press outs oraz Flowers.
# IDT 0660
Mefedron
Zestaw
do
identyfikacji
■ Mefedron, również znany jako 4metylometkatynon, należy do grupy
katynonów, to stymulant działający
podobnie do amfetaminy.
■ Popularne nazwy dron, M-CAT, 4-MMC, White
Magic
■ Mefedron występuje w postaci proszku lub
tabletek.
Narkotyki detekcja i identyfikacja
Prekursory
# IDT 0250
# IDT 0750
# IDT 0850
Paracetamol
Zestaw
do
identyfikacji
Metadon
Zestaw do
identyfikacji
■ Paracetamol jest popularnym lekiem
przeciwbólowym i przeciwgorączkowym.
■ Metadon stosowany jest w terapii
przeciwbólowej oraz jako środek
wspomagający leczenie uzależnienia od
opioidów.
■ Często nielegalne leki lub narkotyki są
przesyłane z oznakowaniem jako
paracetamol.
Efedryna Pseudoefedryna
Zestaw do
identyfikacji
■ Efedryna jest prekursorem do metamfetaminy.
■ Test na bazie zmodyfikowanego
odczynnika Chen – Kao.
Narkotyki detekcja i identyfikacja/Prekursory
# IDT 0270
# IDT 0260
Bezwodnik octowy
Zestaw do
identyfikacji
■ Bezwodnik octowy jest prekursorem
heroiny.
■ Nowoczesny odczynnik identyfikuje tylko
bezwodnik octowy.
MDMA/Metamfetamina
Prekursory
Zestaw do identyfikacji
■ Jeden test wykrywa 4 prekursory:
Prekursory MDMA - PMK, Piperonal oraz Safrol.
Prekursory Metamfetaminy - BMK.
■ Odczynnik zawiera silne kwasy. Pakiety
IDenta są w pełni bezpieczne dla
operatora.
■ Po zakończeniu testu należy użyć
wbudowanego odczynnika neutralizującego.
■ Nowoczesny test kolorymetryczny.
# IDT 0280
GBL
Zestaw do
identyfikacji
■ GBL - gamma-Butyrolakton jest prekursorem
do GBL.
■ Zestaw posiada unikatowy próbnik do
testowania cieczy.
Narkotyki detekcja i identyfikacja - Zestawy walizkowe
# IDT0101-20
# IDT0103-20
Walizka-narkotyki
Walizka-prekursory
■ Zawiera zestaw różnych testów
na narkotyki (w sumie 20 sztuk)
■ Zawiera zestaw różnych testów na
prekursory (w sumie 20 sztuk)
■ Waga: 1.4 kg
■ Waga: 1.4 kg
■ Długość: 33.0 cm
■ Długość: 33.0 cm
■ Szerokość: 8.3 cm
■ Szerokość: 8.3 cm
■ Wysokość:26.7 cm
■ Wysokość:26.7 cm
Narkotyki detekcja i identyfikacja - produkty dodatkowe
numer katalogowy przypisany do
konkretnych testów w katalogu
# IDT0104-2
Zestaw uzupełniający
Kieszeń na dwa zestawy - przypinana do paska
■ Waga: 0.45 kg
■ Pozwala na szybki dostęp do
testów CUSPER
■ Długość: 30.5 cm
■ Szerokość: 12.4 cm
■ Wysokość: 6.5 cm
* Dostępny dla każdego testu z
katalogu
■ Pasuje do każdego rodzaju paska
■ Dostępne wersję dopinane lub wsuwane na pasek.
■ Mieści 2 kasety testowe CUSPER
Materiały wybuchowe - testy barwne
Detekcja i identyfikacja materiałów wybuchowych
Firma IDenta wprowadza na rynek innowacyjne zestawy kolorymetryczne do detekcji i
identyfikacji promieniowania. Te bezpieczne i proste w użyciu zestawy pozwalają na
wykrycie 99% materiałów wybuchowych znajdujących się na liście zagrożeń FBI. Możliwość
użycia testu z produktem AeroChamber, daje użytkownikowi rozszerzone możliwości
głownie pod kątem analizy większych powierzchni czy przedmiotów.
Główne zalety:
Główne zastosowania:
■ Szybki i prosty w użyciu! Żadne inne
konkurencyjne testy nie są tak klarowne.
■ Agencje rządowe
■ Dokładne i rzetelne wyniki w ekstremalnych
temperaturach.
■ Jasne wyniki w kilka sekund.
■ Długi czas przydatności (do 3 lat) bez
restrykcyjnych wymagań magazynowych.
■ Bardzo bezpieczne. Brak kontaktu z
odczynnikami czy próbką.
■ Bezpieczne w utylizacji, wbudowany
neutralizator.
■ Małe i bardzo trwałe.
■ Mogą być używane wszędzie i o każdej porze.
■ Dostępne różne końcówki:
Swipe, Sniffer.
■ Wojsko
■ Policja
■ Grupy pirotechniczne
■ Punkty kontroli
■ Porty lotnicze
■ Ochrona granic
■ Ochrona obiektów infrastruktury krytycznej
Detekcja i identyfikacja materiałów wybuchowych
The
Konstrukcja CUSPER spełnia wszystkie wymagania służb bezpieczeństwa i są idealnym
rozwiązaniem w codziennej ich pracy. Konstrukcja jest kompaktowa, wygodna i w pełni
bezpieczna w użytkowaniu.
Seria Alert
■ CUSPER wykorzystuje odczynniki
chemiczne do przeprowadzenia barwnej
reakcji w zamkniętej komorze
reakcyjnej.
■ Odczynniki zamknięte są w szklanych
ampułkach dodatkowo zabezpieczonych
plastikową obudową.
■ Każdy test wyposażony jest w próbnik
oraz do trzech odczynników w
hermetycznie zabezpieczonych
ampułkach.
Unikatowa konstrukcja zestawu posiada
wiele zalet:
■ Szybki i rzetelny wynik
■ Specjalnie zaprojektowany próbnik
pobiera dokładną ilość substancji z każdej
powierzchni.
■ Pobrana próbka jest umieszczana
bezpośrednio do komory reakcyjnej.
■ Maksymalna ochrona przed
przypadkowym uszkodzeniem i
wyciekiem odczynnika
■ Maksymalna ochrona operatora podczas
zgniatania ampułek
■ Rozbite szkło nie przedostaje się do
komory reakcyjnej
■ Wyniki są łatwe w odczycie
■ Całkowity brak ekspozycji
operatora na szkodliwe
odczynniki
Detekcja i identyfikacja materiałów wybuchowych
# IDT 0010T
Test ogólny na
materiały
wybuchowe
Identyfikacja
■ Ampułka 1 test na: Nitroaromatyczne: TNT,
DNT, Tetryl, Composition B.
Ampułka 2: Nitroestry: PETN, NG, EGDN,
Nitroceluloza, Proch bezdymny. Nitroaminy: RDX, C-4,
HMX, R-Salt, Tetryl, Composition B, Semtex H.
Ampułka 3: Azotany nieorganiczne: Azotan potasu,
Azotan amonu, azotan mocznika, ANFO, czarny proch.
■ Wysoce czuły i stabilny zestaw.
■ Zestaw
jest
przystosowany
do
analizy
bezpośrednio substancji, płynów, żeli a także
śladów na dużych jak i małych powierzchniach
(np. dłonie).
■ Możliwy test dużych powierzchni odzież, paczki,
pojazdy
dostępna
wersja
dla
Sniffer
AeroChamber (opis na końcu katalogu).
■ Nawet niewielka ilość 0.1 mm materiału daje
widoczny wynik pozytywny.
# IDT 0020T
# IDT 0030T
Mocznik (Azotan)
Zestaw do
Identyfikacja
Amonu (azotan)
Zestaw do identyfikacji
■ Test barwny na obecność mocznika.
■ Test na bazie odczynnika Nesslera
pozwalający na wykrycie jonu amoniowego.
■ Ten test jest stosowany do identyfikacji i
potwierdzenia obecności azotanu mocznika,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku przy
zastosowaniu testu ogólnego.
(dla materiałów na bazie azotanu
amonu)
■ Ten test pozwala na potwierdzenie obecności
azotanu amonu po uzyskaniu pozytywnego
wyniku na azotany podczas testu ogólnego.
■ Zestaw do analizy bezpośrednio
substancji oraz śladów na każdej
powierzchni.
■ Zestaw do analizy bezpośrednio
substancji oraz śladów na każdej
powierzchni.
■ Możliwość pobrania próbek z małej
powierzchni jak np. dłonie.
■ Możliwość pobrania próbek z małej
powierzchni jak np. dłonie.
Detekcja i identyfikacja materiałów wybuchowych
# IDT 0035
# IDT 0040T
# IDT 0050T
# IDT 0060
■ Test kolorymetryczny do identyfikacji
dwóch rodzajów jonów amoniowego i
azotanowego w jednym teście.
■ Nowoczesny i specyficzny test
kolorymetryczny na TATP.
■ Specyficzny i stabilny test do wykrywania
jonu chloranowego, utleniającego
składnika materiałów wybuchowych.
■ Nowoczesny i specyficzny test do
wykrywania soli nadchloranu.
Azotan amonu
Zestaw do
identyfikacji
■ Zestaw zaprojektowany specjalnie dla
jednostek wojskowych walczących w
Iraku i Afganistanie borykających się z
ładunkami wybuchowymi
umieszczanymi przy drodze.
TATP/Nadtlenki
Zestaw do
identyfikacji
■ Bardzo stabilny i czuły.
■ Zestaw przystosowany do analizy
bezpośrednio substancji, cieczy, żeli i śladów
na każdej powierzchni.
■ Próbnik może również pobierać próbki z
niewielkich powierzchni np. dłoni.
■ Możliwy test dużych powierzchni odzież, paczki,
pojazdy - dostępna wersja dla Sniffer
AeroChamber (opis na końcu katalogu).
■ Nawet niewielka ilość 0.1 mm TATP daje
widoczny wynik pozytywny.
Chlorany/Bromiany
Zestaw do
identyfikacji
■ Odczynnik zawiera silne kwasy. Pakiety
IDenta są w pełni bezpieczne dla
operatora.
■ Po zakończeniu testu należy użyć
wbudowanego odczynnika neutralizującego.
■ Próbnik może również pobierać próbki z
niewielkich powierzchni np. dłoni.
■ Próbnik może również pobierać próbki z
niewielkich powierzchni np. dłoni.
■ Możliwy test dużych powierzchni odzież, paczki,
pojazdy - dostępna wersja dla Sniffer
AeroChamber (opis na końcu katalogu).
Nadchlorany
Zestaw do
identyfikacji
Detekcja i identyfikacja materiałów wybuchowych - zestawy walizkowe
# IDT0102-20
Explosives Suitcase
numer katalogowy zależy od typu testu
Zestaw uzupełniający
■ Zawiera zestaw różnych testów
materiały (w sumie 20 sztuk)
■ Waga:0.45 kg
■ Waga: 1.4 kg
■ Długość:30.5 cm
■ Długość: 33.0 cm
■ Szerokość:12.4 cm
■ Szerokość: 8.3 cm
■ Wysokość:26.7 cm
■ Wysokość: 6.5 cm
* Dostępny dla każdego zestawu z katalogu
AeroChamber - system do detekcji
i identyfikacji materiałów wybuchowych
i narkotyków na dużych powierzchniach
AeroChamber - system do analiz dużych powierzchni
Sniffer
Firma IDenta wprowadza rozwiązanie pozwalające w szybki i tani sposób wykrywać
materiały wybuchowe i narkotyki na dużych powierzchniach czy w trudno dostępnych
miejscach. Kasety typu CUSPER zostały wyposażone w unikatowy próbnik dający
użytkownikom szansę na wykorzystanie testu kolorymetrycznego w takich miejscach i
aplikacjach w których nie było to możliwe
AeroChamber Sniffer jest obecnie wykorzystywany na lotniskach, w samolotach pasażerskich,
portach morskich, przez policję i inne agencje rządowe na świecie.
Główne zalety:
■ Uniwersalny, możliwość
analiz zarówno
narkotyków jak i
materiałów wybuchowych.
■ Niewielki i w pełni
przenośny. Nie wymaga
przygotowania do pracy.
■ Możliwość
pobierania próbek
z każdej
powierzchni.
■ Idealny do pobierania próbek z
osób.
■ Tani w utrzymaniu
■ Prosty w obsłudze
■ Nie wymaga kalibracji
Porównanie z elektronicznymi detektorami
Elektroniczny sensor
Bardzo drogi
Niska cena i koszty
utrzymania
Długi czas przygotowania do
pracy (wymaga kalibracji)
Natychmiast po włączeniu
gotowy do pracy
Łatwo zanieczyścić i
uszkodzić system
Brak ryzyka
zanieczyszczenia
Dużo fałszywie
pozytywnych wyników
Rzetelne wyniki
Problem w przypadku
zanieczyszczonych próbek
Możliwość skanowania
każdego rodzaju próbek
AeroChamber - system do analiz dużych powierzchni
Postępowanie podczas detekcji
MW i lub narkotyków
IDT 0099
¢
Sniffer
Elementy
Sniffer
(z wbudowaną
baterią) Podręczny,
bezprzewodowy w
wbudowanym
akumulatorem
1
Przyłącz końcówkę próbkującą
do aparatu
2
Wyjmij próbnik
i usuń folię
ochronną z
części
adhezyjnej
¢
3
Umieść
próbnik w
końcówce
aparatu
4
Ładowarka
Zbierz cząstki z badanej
powierzchni
¢
5
IDT 0095
¢
6
Zgnieć fiolki z
odczynnikami
Koncówka
próbkująca
7
(patrz kolejna
strona)
¢
Zestaw CUSPER
IDT 0094
¢
Ładowarka
samochodowa
Opcjonalna
Usuń próbnik z urządzenia
i umieść z powrotem do
obudowy testu barwnego
Zmiana koloru wskazuje
na obecność substancji
w zależności od
wybranego testu.
AeroChamber - system do analiz dużych powierzchni
Walizka
# IDT 0100
AeroChamber Walizka
Zawartość
■ Zestaw AeroChamber w walizce jest dostępny dla MW
■ Urządzenie z baterią - 1
oraz narkotyków.
■ Ładowarka - 1
■ AeroChamber współpracuje z zestawami CUSPER ze specjalną
■ Zasilacz - 1
końcówką przystosowaną do pobierania śladowych ilości
materiału.
■ Szkło powiększające - 1
■ AeroChamber
■ AeroChamber Sniffer może być stosowany do analiz
Końcówka
pomiarowa - 4
osób, odzieży, pojazdów, paczek, palet,
kontenerów i wszystkich innych dużych
powierzchni.
■ Jednorazowe rękawiczki
■ Moc ssania 28 W.
■ Zestawy CUSPER - 10
■ Waga: 4.43 kg
■ Długość: 49.0 cm.
■ Szerokość: 14.0 cm
■ Wysokość: 47 cm
■ Instrukcja
Testy dostępne dla AeroChamber Sniffer
IDT 9000S
IDT 3000S
Test ogólny na
narkotyki - do
AeroChamber
IDT 4500S
Marijuana/
Haszysz dla
AeroChamber Sniffer
.
Metamfetamina/
Ecstasy dla
AeroChamber Sniffer
.
IDT 0010S
Test ogólny na
materiały
wybuchowe dla
AeroChamber Sniffer
IDT 0040S
TATP/
nadtlenki dla
AeroChamber Sniffer
IDT 0050S
Chlorany/
Bromiany dla
AeroChamber Sniffer
AeroChamber - system do analiz dużych powierzchni
# IDT 0099
# IDT 0098/# IDT 0094
The AeroChamber Sniffer
(łącznie z baterią)
Zasilacz i ładowarka
samochodowa
■ Podręczny i bezprzewodowy ystem do
■ Do użytku na całym świecie
■ Ładowarka samochodowa jest
zasysania próbek z wbudowanym
akumulatorem
■ 28 lub 65W - moc ssąca
■ Niewielki i łatwy w użyciu
■ Długość: 32.2 cm
■ Szerokość: 11.4 cm
■ Wysokość:20.4 cm
■ Waga: 1.5 kg
■ Objętość: 0.3 L
wyposażeniem dodatkowym
# IDT 0097
Ładowarka
■ Pełny cykl ładowania 3.5 godziny
■ 110 V lub 220 V
AeroChamber - system do analiz dużych powierzchni
# IDT 0096
# IDT 0095
Szkło powiększające
AeroChamber Końcówki
■ Pomana na zlokalizowanie niewielkich cząstek
■ Przystosowane do AeroChamber Sniffer
■ Mieści się w kieszeni
■ Przystosowane do próbnika CUSPER
■ Powiększenie: 5x
■ Waga: 24 g
■ Rozmiar soczewki: 1.4" x 1.5" (3.5 x 3.8 cm)
■ Długość: 14.2 cm.
■ Waga: 45 g
■ Szerokość: 4.8 cm
■ Wymiary:10.8 x 5 x 1.9 cm
■ Wysokość: 4.0 cm
■ Baterie: 3 AAA
■ Materiał: Polipropylen

Podobne dokumenty