Optymalizator JGP - opis produktu - Ucyfrowienie Szpitali i przychodni

Komentarze

Transkrypt

Optymalizator JGP - opis produktu - Ucyfrowienie Szpitali i przychodni
Optymalizator JGP
- opis produktu
Optymalizator JGP to narzędzie zbudowane na bazie
doświadczeń CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o.
na rynkach zagranicznych. W przeciwieństwie do
pozostałych aplikacji dostępnych na rynku, nasze
narzędzie nie tylko wyznacza grupy i oblicza ich
wartości punktowe, ale również:





sugeruje zmiany w kodowaniu zapewniające
lepsze (bardziej opłacalne dla szpitala)
grupowanie
pozwala
na
symulację
grupowania/
optymalizację opłacalności epizodu pacjenta
jest aplikacją działającą przez przeglądarkę
WWW z serwerów CompuGroup Medical
Polska. Dzięki temu mogą z niej korzystać
jednocześnie szpitale w całym kraju
umożliwia dostęp do danych statystycznych
uwzględnia umowę szpitala z NFZ
CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o., ul. Do Dysa 9, 20-149 Lublin, T +48 81 444 20 15 , F +48 81 444 20 18, www.cgmpolska.pl
SR Lublin-Wschód VI WG KRS 0000136033 KZ 810.000,00 PLN, REGON: 430585884 NIP: 712-10-76-075
CompuGroup Medical Polska
Firma powstała w 1995r. z inicjatywy lubelskiej Akademii Medycznej oraz amerykańskiej firmy Care LLC,
zajmującej się restrukturyzacją szpitali w USA. Jesteśmy producentem nowoczesnego oprogramowania
dla sektora opieki zdrowotnej. Wysoką pozycję na rynku zawdzięczamy kompleksowej ofercie (w tym
multimedialny Elektroniczny Rekord Pacjenta) oraz innowacyjnym rozwiązaniom opartym o technologie WWW.
Z naszych rozwiązań korzystają największe prywatne sieci medyczne oraz ponad 150 szpitali w kraju
i za granicą.
Wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas realizacji międzynarodowych projektów oraz ogromne inwestycje
w rozwój zaowocowały powstaniem najnowocześniejszych medycznych systemów informatycznych
wspomagających pracę i zarządzanie jednostkami Opieki Zdrowotnej.
W 2006 roku staliśmy się częścią CompuGroup Medical - międzynarodowego holdingu działającego na rynku
produktów i usług informatycznych dla służby zdrowia. Uzupełniamy ofertę CGM o Systemy Szpitalne
oraz Systemy Diagnostyki Obrazowej.
Stabilna pozycja
Działając od ponad 15 lat na rynku Służby Zdrowia, wypracowaliśmy silną i stabilną pozycję liczącego się
producenta rozwiązań eHealth. Dzięki temu może pozwolić sobie na ciągłe inwestowanie w rozwój produktów
oraz ekspansywne rozszerzanie działalności poza terytorium naszego kraju (Niemcy, Irlandia, Belgia).
Przynależność do międzynarodowej organizacji to stały wzrost potencjału biznesowego i technologicznego,
ale również możliwość korzystania ze światowego know how, kultury pracy oraz standardów obsługi Klienta.
Siła CompuGroup Medical Polska to zaplecze merytoryczne, liczne wdrożenia oraz doświadczenie naszych
Partnerów.
Międzynarodowy holding
W skład grupy wchodzą firmy specjalizujące się w produkcji najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych
dla lekarzy i pacjentów, łączące w sobie współczesne technologie komunikacyjne, inżynierię oprogramowania
oraz sprzęt medyczny. Długoletnie doświadczenie, elastyczność oraz stabilność finansowa sprawiły, iż z narzędzi
CompuGroup Medical korzysta w chwili obecnej blisko 370.000 lekarzy i stomatologów na całym świecie. CGM
prowadzi działalność w 14 krajach Europy, w Malezji, Arabii Saudyjskiej oraz w USA; aktualnie zatrudnia
ponad 3.000 pracowników Firma CompuGroup Medical Polska uzupełnia ofertę CGM o systemy szpitalne
oraz systemy diagnostyki obrazowej w których specjalizujemy się już od ponad 15 lat. Jakość naszych
produktów została wysoko oceniona na rynku europejskim, a firma CompuGroup Medical zapewni im
skuteczne wsparcie i promocję na rynkach zagranicznych. Wsparcie inwestora branżowego o tak dużym
potencjale umacnia naszą pozycję na polskim rynku systemów medycznych oraz zapewnia najwyższą jakość
oferowanych produktów.
Liczne wdrożenia w całym kraju
CompuGroup Medical Polska kieruje swoją ofertę przede wszystkim do dużych jednostek lecznictwa otwartego
i zamkniętego, dostarczając kompleksowe rozwiązania charakteryzujące się bardzo wysokim poziomem
funkcjonalności, bezpieczeństwa oraz możliwością dalszego rozszerzenia systemu. Jakość oraz funkcjonalność
naszych rozwiązań znalazła uznanie zarówno w Polsce jak i za granicą.
Wybrani Klienci w Polsce













Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie
Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
Centralny Szpital Weteranów w Łodzi
Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
Centrum Onkologii w Warszawie
Instytut Kardiologii w Aninie
Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
Szpital im. Księżnej Anny Mazowieckiej w Warszawie
Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie
SPSK nr 1 w Lublinie
Szpital Medicover w Warszawie
Wybrani Klienci za granicą

Kreiskrankenhäuser Sonneberg und Neuhaus gGmbH Neustadter, Niemcy

Beaumont Hospital in Dublin, Irlandia

Henneberg Kliniken, Niemcy

Deutsches Rotes Kreuz, Niemcy

Mercy Hospital University Foundation, Irlandia

St. Marien-Krankenhaus Siegen, Niemcy

Blackrock Clinic Dublin, Irlandia

St. Vincent's University Hospital, Irlandia
Jednorodne Grupy Pacjentów - Wstęp
Od 01 lipca 2008 r. obowiązuje system rozliczania świadczeniodawców, oparty o tak zwane Jednorodne Grupy
Pacjentów:

Więcej pracy administracyjnej dla lekarzy

Zmniejszenie przychodów
Firma UHC opracowała Optymalizator JGP - unikalne narzędzie obliczające wartości punktowe usług
medycznych,
dla
oraz
szpitala)
sugerujące
grupowania.
zmiany
Wszystkie
w
kodowaniu
grupowane
zapewniające
przypadki
są
lepsze
(bardziej
przechowywane
w
opłacalne
systemie.
Dzięki temu użytkownicy mają dostęp do olbrzymiej bazy wiedzy.
Optymalizator JGP

Oblicza wartości punktowe usług medycznych

Uwzględnia umowę szpitala z NFZ

Dostęp do danych statystycznych

Powszechny dostęp - szpitale/lekarze mają do niego dostęp przez witrynę www.uhc.pl

Od 01 lipca 2008 r. do chwili obecnej użytkownicy Optymalizatora JGP przeanalizowali
ponad 4.000.000 przypadków klinicznych, zarabiając dzięki niemu dodatkowe kilkadziesiąt milionów
złotych

NFZ jest nam nieoficjalnie wdzięczny za sprawne przeprowadzenie kampanii edukacyjnej
– dzięki naszemu rozwiązaniu wielu lekarzy i specjalistów nauczyło się poruszać w nowym systemie
rozliczeń z NFZ.
Unikalne rozwiązanie
Optymalizator JGP to narzędzie zbudowane na bazie doświadczeń CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o. na
rynkach zagranicznych. W przeciwieństwie do pozostałych aplikacji dostępnych na rynku, nasze narzędzie nie
tylko wyznacza grupy i oblicza ich wartości punktowe, ale również:

sugeruje zmiany w kodowaniu zapewniające lepsze (bardziej opłacalne dla szpitala) grupowanie

pozwala na symulację grupowania / optymalizację opłacalności epizodu pacjenta

jest aplikacją działającą przez przeglądarkę WWW z serwerów CompuGroup Medical Polska. Dzięki
temu mogą z niej korzystać jednocześnie szpitale w całym kraju

umożliwia dostęp do danych statystycznych

uwzględnia umowę szpitala z NFZ
Wszystkie analizowane w Optymalizatorze przypadki są przechowywane w systemie centralnym na serwerach
CompuGroup Medical Polska. Dzięki temu użytkownicy mają za pośrednictwem sieci Internetowej dostęp
do olbrzymiej bazy wiedzy.
Gwarantujemy




pełną kontrolę nad kodowaniem w szpitalu
możliwość optymalnego rozliczania z NFZ
edukację w dziedzinie systemu rozliczania JGP oraz zapewnia dostęp do aktualnych wytycznych NFZ
pracę na aktualnej wersji rozporządzeń NFZ
Zasada działania
Narzędzie codziennej pracy
Dzięki swojej unikalnej technologii Optymalizator JGP jest narzędziem codziennej pracy dla kilku tysięcy
pracowników szpitali w całym kraju.
optymalizator schemat
Zasada działania systemu opiera się na równoległej analizie wytycznych NFZ (dotyczących sposobu rozliczania w
systemie JGP) z danymi statystycznymi, które powstają na bazie analizowanych przypadków. Dzięki temu
powstaje interaktywna wymiana informacji pomiędzy użytkownikami – pomagają oni sobie wzajemnie w
prawidłowym i efektywnym kodowaniu przypadków.
Opinie Klientów
mgr Marek Ziegman - Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie:
"Udostępnienie przez CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o. Optymalizatora Kodowania to jedyne
jednoznacznie pozytywne zdarzenie związane z wprowadzanymi jednorodnymi Grupami Pacjentów. Mimo
skrajnych zaniedbań NFZ w sferze przygotowania świadczeniodawców do nowego systemu rozliczeń, dzięki
gruperowi szpitale mogą testować rozmaite warianty kodowania, tak aby nie polec finansowo w pierwszych
miesiącach. Elegancki i czytelny interfejs, wyczerpujące informacje o JGP oraz system podpowiedzi czynią z
grupera niezastąpione narzędzie."
www.mlodylekarz.pl - Portal Młodego Lekarza
"Na pewno takie „pomoce” oferowane szpitalom są warte każdej ceny. Placówki będą mogły szybciej
zorientować się w systemie i w odpowiedni dla siebie sposób eksploatować. Łatwiej będzie także przygotować
rozliczenie do NFZ, które będzie obarczone mniejszą ilością błędów."
Optymalizator JGP – miesięczna statystyka użytkowników Systemu (listopad 2010r.)


Ilość szpitali korzystających z systemu:
o
ponad 80 wykupiło licencję
o
ok. 120 korzysta z darmowego dostępu
Ilość unikalnych gości:
o

Sumaryczna ilość odsłon:
o

9 000/miesiąc
45 000/miesiąc
Średni czas spędzony na witrynie:
o
ponad 3 min.
Raport JGP - zbiorcza analiza rozliczeniowa z NFZ
Raport JGP sprawdza poprawność kodowań JGP za dany miesiąc. Wskazuje sposoby korekty
dla przypadków błędnych lub nieoptymalnych. Dzięki interaktywnej i wielopoziomowej formie jest narzędziem
pracy dla:

Dyrekcji Szpitala

Ordynatorów

Lekarzy

Pracowników działów analitycznych
Zauważyliśmy, że Szpitale używają Raportu nie tylko do optymalizacji kosztów leczenia, ale również do kontroli
pracy jednostki na poziomie:

efektywności kodowania na poszczególnych oddziałach

możliwości weryfikacji czasów pobytu

analizy statystycznej skuteczności leczenia określonych chorób
W związku z licznymi prośbami użytkowników, uwzględniliśmy w naszym Raporcie JGP trzy ważne parametry:

katalogi świadczeń (załączniki 1A,1B,1C,1D,1E,1F,1G,1H,1I,1J)

poziomy referencyjne

pobyty wielooddziałowe
Raport JGP

Sprawdza poprawność kodowań JGP za dany miesiąc

Wskazuje sposoby korekty dla przypadków błędnych lub nieoptymalnych

Dzięki wielopoziomowej/interaktywnej formie jest narzędziem pracy dla:
o
Dyrekcji szpitala – wgląd w wyniki kodowania JGP całego szpitala
o
Ordynatorów – wgląd w grupowania wszystkich przypadków na danym oddziale
o
Lekarzy
–
możliwość
rozpatrywania
konkretnych
z poziomu Raportu
o
Pracowników działów analitycznych – jw
Idealne narzędzie do szybkiej weryfikacji kodowań w przypadku zmian NFZ
przypadków
klinicznych