Drzonków,26 listopada 2008r

Komentarze

Transkrypt

Drzonków,26 listopada 2008r
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji
imienia Zbigniewa Majewskiego
w Drzonkowie
66-004 Zielona Góra, ul. Drzonków-Olimpijska 20
tel. (68) 321 43 12/77, fax (68) 321 43 21
Drzonków, 27.10..2015 r.
Półkolonie – ZIMA 2016
Organizator: WOSiR w Drzonkowie (bez sobót i niedziel)
Miejsce:
Sala konferencyjno-sportowa (budynek pływalni krytej) WOSiR Drzonków (baza spotkań)
Czas:
Rozpoczęcie: godz. 9.00
Zakończenie: godz. 15.00
Wiek:
7-11 lat / przyjmujemy również dzieci młodsze, które są samodzielne
Termin:
I turnus:
18-29.01.2016 r.
Koszt: Uwaga - płatność z góry!
Za 10 dni:
Z transportem - 480 zł brutto/osoba, 48,00 zł/dzień
(w tym ciepły posiłek: drugie danie + kompot, woda bez ograniczeń, obiekty sportowe)
Bez transportu - 400 zł brutto/osoba, 40,00 zł/dzień
(w tym ciepły posiłek: drugie danie + kompot, woda bez ograniczeń, obiekty sportowe)
ZASADY PŁATNOŚCI - UWAGA ZMIANY!
1) ZAPISY: Centrum Obsługi Klienta w WOSiR Drzonków – tel. 68 321 43 77/41/12
mail: [email protected]
2) WPŁATY: Centrum Obsługi Klienta w WOSiR Drzonków (bud. administracyjny) bądź na konto:
Bank Zachodni WBK S.A I O/Zielona Góra nr konta 10 1090 1535 0000 0000 5306 0498 (na przelewie
wpłaty prosimy podać termin pobytu dziecka, imię i nazwisko dziecka oraz imię, nazwisko i adres osoby
na którą będzie wystawiona faktura).
PŁATNOŚĆ Z GÓRY - Po zapisaniu dziecka na półkolonię obowiązuje płatność z góry najpóźniej
2 tygodnie przed rozpoczęciem półkolonii. Nieuiszczenie opłaty jest jednoznaczne ze skreśleniem z
listy uczestników.
ZWROT PŁATNOŚCI:
 nieobecność dziecka – zwrot powyżej 2 dni ciągłej nieobecności (obowiązuje zgłoszenie
telefoniczne do kierownika półkolonii od 1 dnia nieobecności);
 rezygnacja przed rozpoczęciem półkolonii – wymagane 7-dniowe zgłoszenie rezygnacji przed
rozpoczęciem turnusu, zwrotu pieniędzy dokonujemy na podstawie pisemnej prośby
rodzica/opiekuna (pismo musi zawierać dane do wykonania przelewu: imię i nazwisko
rodzica/opiekuna, adres oraz nr konta);
Ważne!
Wszelkie rozliczenia finansowe (zwroty itp.) należy zgłosić w terminie nie przekraczającym 2 tyg.
od zakończenia półkolonii. Po tym terminie rozliczenia nie będą dokonywane.
OPIS PÓŁKOLONII:
Dzieci uczestniczą w takich zajęciach jak:
 pływalnia kryta codziennie
 podstawy szermierki 8 razy w trakcie turnusu
 strzelanie 6 razy w trakcie turnusu
 jazda konna (prowadzanie) 8 razy w trakcie turnusu
 gry i zabawy na sali konferencyjno-sportowej codziennie
 nauka tenisa ziemnego 6 razy w trakcie turnusu
 + drugie danie obiadowe + kompot
 + woda mineralna bez ograniczeń
SPOTKANIE ORGANIZACYJNE - Pierwszego dnia turnusu!
 rodzice przywożą dzieci własnym transportem, WOSiR zapewnia powrót do Zielonej Góry
 spotkanie z rodzicami godz. 9.00 (pierwszy dzień turnusu) / sala konferencyjno-sportowa (budynek
pływalni krytej)
RODZIC MA OBOWIĄZEK PRZYNIEŚĆ UZUPEŁNIONĄ KARTĘ KWALIFIKACYJNĄ DZIECKA
Z PODPISANĄ ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH. KARTĘ MOŻNA POBRAĆ
ZE STRONY INTERNETOWEJ: www.drzonkow.pl LUB UZUPEŁNIĆ NA SALI KONFERENCYJNOSPORTOWEJ W DNIU SPOTKANIA.
Co dzieci powinny mieć:





strój kąpielowy/kąpielówki, ręcznik, klapki
zmienne obuwie sportowe, najlepiej z białą podeszwą
strój sportowy/dresy, koszulkę na przebranie
opcjonalnie: II śniadanie/suchy prowiant
dobry humor 
Organizator zaleca nie przynosić na półkolonie cennych przedmiotów, np. telefonów komórkowych,
odtwarzaczy muzyki itp. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione/zniszczone.
Osoby prowadzące zajęcia z dziećmi:


ilość prowadzących uzależniona jest od ilości zgłoszeń - 1 opiekun / 15 dzieci
instruktorzy strzelania, jazdy konnej, tenisa ziemnego, szermierki oraz ratownik wodny

Podobne dokumenty