PLM W MASKPOL

Komentarze

Transkrypt

PLM W MASKPOL
17 lat ewolucji wykorzystania PLM
w branży obronności
Janusz Strzelczyk
Główny Konstruktor
PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTU OCHRONNEGO MASKPOL S.A.
KONIECZKI, 42-140 PANKI
Tel. (0-34) 310-93-00; fax (0-34) 317-98-31
e-mail: [email protected];http:\\www.maskpol.com.pl
PRODUKUJEMY:
SPRZĘT OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH, SKÓRY I GŁOWY:
 maski przeciwgazowe
 półmaski przeciwgazowe i przeciwpyłowe
 odzież filtracyjną
 lekką izolacyjną odzież ochronną
 filtry przeciwpyłowe
 filtropochłaniacze i pochłaniacze wielogazowe oraz selektywne
 kaptury ochronne
 kaptury ucieczkowe przeciwpożarowe
 hełmy ochronne
 apteczki pierwszej pomocy
 urządzenia do likwidacji skażeń
SPRZĘT WYPOSAŻENIA POLICJI:
 kolczatki drogowe
 siatki obezwładniające
 pałki wielofunkcyjne i szturmowe
 tarcze ochronne
 kamizelki ochronne kuloodporne
NARZĘDZIA I OPRZYRZĄDOWANIE DO OBRÓBKI PLASTYCZNEJ I TWORZYW SZTUCZNYCH :
 formy wtryskowe do tworzyw sztucznych i gumy
 formy tłoczne i przetłoczne do gumy
 przyrządy do obróbki plastycznej metali
SPRZĘT
WOJSKOWY
KAMIZELKI KULOODPORNE W UBIORACH BOJOWYCH
ŻOŁNIERZA PIECHOTY
STRZELCA POKŁADOWEGO
HEŁM BOJOWY wz. 2005
FILTRACYJNA ODZIEŻ
OCHRONNA
LEKKA IZOLACYJNA
ODZIEŻ OCHRONNA
MASKA PRZECIWGAZOWA
MP-5
Maska spełnia wymagania ochronne podczas
działania w warunkach użycia broni masowego
rażenia.
MASKA PRZECIWGAZOWA
MP-6
SPRZĘT
POLICYJNY
LEKKA KAMIZELKA
KULOODPORNA
KAMIZELKA
KULOODPORNA
ZEWNĘTRZNA
HEŁM KULOODPORNY
typu MICH
KASK OCHRONNY KPO-01
MASKA PRZECIWGAZOWA
MP-5
MASKA PRZECIWGAZOWA
MP-6
SIATKOWY ZESTAW
OBEZWŁADNIAJĄCY
PAŁKA SZTUFMOWA
KOLCZATKA DROGOWA
PAŁKA typu TONFA
SPRZĘT
CYWILNY
MASKA MT 213/2
PÓŁMASKI MP 12/5 & 12/5 G & 21/1
Kaptury ochronne
HEŁMY OCHRONNE “GÓRNIK” HO-01
17 lat ewolucji wykorzystania PLM
w branży obronności
PLM W MASKPOL
Projektowanie konstrukcji wyrobów i oprzyrządowania od początku lat 90tych
realizujemy w programach CAD/CAM:
 Pierwszy CAD/CAM, to … EUCLID3 (1993)
… od 2000 trwały poszukiwania nowego środowiska zintegrowanego
(inwestycje w różnorodne systemy średniej klasy CAD i CAM) …
Zdefniowane potrzeby:
 Jednorodne środowisko dla CAD i CAM
 Większe bezpieczeństwo
 Lepsze uporządkowanie danych (wersje, rewizje dokumentów)
 Potrzeba podglądu rys. 2D & 3D z różnych systemów CAD/CAM
 Wskazana wizualizacja 3D w Narzędziowni i w innych działach
… w 2004 decyzja : CATIA V5
PLM W MASKPOL
Posiadamy 4 stanowiska z następującymi modułami:
St. 1 : HD2 + MTD + CCV + HA1 + TDM
– proj. bryłowo-powierzchniowe + proj. form + przygotowanie powierzchni
podziałowych + naprawa powierzchni + ENOVIA ST
St. 2 : HD2 + MTD + DSE + QSR + TDM
– j.w. + obróbka chmury punktów (Reverse Engineering)
St. 3 : HD2 + MTD + NCG + SMG + TDM
– j.w. + obróbka NC w 2,5- i 3-osiach
St. 4 : HD2 + MTD + NCG + SMG + TDM
– j.w. + obróbka NC w 2,5- i 3-osiach
W 2007 roku zakupiliśmy moduł 5693MMG – umożliwiający obróbkę 5-osiową
PLM W MASKPOL
Przykładowe wyroby
i oprzyrządowanie zaprojektowane
w systemie
CATIA V5 R19
• Projektowanie bryłowo-powierzchniowe
• Analiza kolizyjności i montażu
• Szybki import i uwzględnienie skurczu
• Narzędzia do szybkiej analizy modelu, błyskawiczne
wyznaczenie i selekcja obszarów na matrycę, stempel,
suwak
• Automatyczne wyznaczanie linii i powierzchnii
podziałowych
• Podział formy
Projektowanie kompletnych form:
•
Dobór korpusu
•
Wzajemne pozycjonowanie formy i wypraski.
•
Wyposażenie formy w elementy
znormalizowane.
•
Projektowanie elektrod.
•
Zdefiniowanie układu wlewowego i
chłodzącego.
• Analizy kinematyczne
• Obróbka NC
•
Zakres: 3 – 5 osi
Obróbka stempla na maszynie 5-osiowej.
Program generowany w module NCG - CATII
Forma wtryskowa
przygotowana do produkcji
• Obróbka chmury punktów (Rev. Engineering)
PLM W MASKPOL
CATIA V5 to mierzalne korzyści:
Konstrukcja stempla i
matrycy
Analiza
technologiczności
1 dzień
1 dzień
30 min
Konstrukcja
kompletnego zespołu
formy
Konstrukcja
powierzchni
roboczych
Gniazda formujące
1 dzień
1 godzina
Zespół formy
1 dzień
1 godzina
0,75 dnia
LEGENDA
Tradycyjne podejście CAD/CAM
CATIA V5
PLM W MASKPOL
PLM to mierzalne korzyści:
• Redukcja w kosztach operacyjnych (~ 42%)
• Redukcja w kosztach transakcyjnych (~ 37%)
• Redukcja czasu ukończenia projektu (~18%)
• Poprawa produktywności (~33%)
• Poprawa w komunikacji międzywydziałowej
• Usprawnienie w procesach podejmowania decyzji
• Pełne wsparcie Multi Cax i natywna praca z CATIA V5
Dziękuję za uwagę

Podobne dokumenty