LOGISTYKA

Komentarze

Transkrypt

LOGISTYKA
LOGISTYKA
2012
SPIS TREŚCI
nr 1
6
Wydarzenia
KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE
9
Śródlądowy transport wodny w Polsce w świetle europejskiej polityki
transportowej / Krystyna Wojewódzka-Król
15
Współczesne problemy zarządzania logistyką w przemyśle motoryzacyjnym
(cz. 1) / Piotr Luka, Henryk Woźniak
17
Rola zarządzania procesami logistycznymi w zrównoważonym rozwoju
przedsiębiorstw rolnych (cz. 2) / Karol Wajszczuk, Rafał Baum,
Benedykt Pepliński
20
Wybrane aspekty partnerstwa strategicznego w transporcie (cz. 2) /
Paweł Romanow
22
Rozkład władzy w łańcuchach dostaw / Anna Łupicka
25
Instrumenty usprawniania przepływów materiałowych w produkcji (cz. 2) /
Mariusz Kruczek, Zbigniew Żebrucki
29
Ocena osiągniętych efektów w zakresie zrównoważenia rozwoju transportu
ładunków w USA i UE w latach 1980-2010 (cz. 2) / Maciej Mindur
32
Analiza popytu na usługi transportowe w kontekście niektórych
uwarunkowań zewnętrznych (cz. 2) / Henryk Zielaskiewicz
34
Koncepcja modelu zarządzania ryzykiem w systemie logistycznym
przedsiębiorstw rolnych (cz. 2) / Jacek Wawrzynowicz, Karol
Wajszczuk, Rafał Baum
37
Harmonogramowanie dostaw wyrobów alkoholowych na obszarze Unii
Europejskiej - rozpoznanie problemu (cz. 3) / Mariusz Grajek
39
Bezpieczeństwo w globalnych łańcuchach dostaw / Maria Matusiewicz
MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT WEWNĘTRZNY
41
Bezpieczne ścieżki kompletacji / Wiktor Żuchowski
42
Nowości Jungheinrich'a / Adam Wojciechowski
43
Krata świetlna i radiowy wyłącznik zderzeniowy Hörmann'a / Iwo Nowak
44
LogiMAT2012 / Tomasz Janiak
ELEKTRONICZNA GOSPODARKA
45
Internetowe giełdy odpadów - innowacyjne rozwiązania w logistyce
zwrotnej (cz. 2) / Karolina Werner, Rafał Mierzwiak
47
Inteligentne systemy transportowe - przykłady dobrych praktyk (cz. 2) /
Jacek Pilas, Paulina Golińska
49
Technologie agentowe - nowe możliwości informatycznego wsparcia
zarządzania logistycznego (cz. 2) / Paulina Golińska
52
Logistyka e-commerce. Praktyki pocztowe (cz. 2) / Konrad Michalski
USŁUGI LOGISTYCZNE
54
Transgraniczne świadczenie usług w Unii Europejskiej / Olgierd Dziamski
56
Prawne aspekty transportu zwierząt w Polsce i UE (cz. 2) / Izabela
Lipińska
58
60
62
Współczesna giełda towarowa w światowym agrobiznesie (cz. 2) / Michał
A. Jerzak
Rola audytu logistycznego w zarządzaniu przedsiębiorstwem rolnym (cz. 2)
/ Jacek Wawrzynowicz, Karol Wajszczuk
Identyfikacja i prawne instrumenty zapobiegania ryzyka w transporcie
produktów rolno-spożywczych (cz. 2) / Izabela Lipińska
NOWOŚCI Z GS1 POLSKA
63
Co GS1 ma do zaoferowania w obszarze transportu? / Piotr Frąckowiak
65
EPC/RFID - jedna z najszybciej rozwijających się technik AutoID /
Patrycja Gaj
67
Czy można było uniknąć "afery solnej"? / Grzegorz Sokołowski
68
System GS1 nie tylko dla orłów / Piotr Frąckowiak
EDUKACJA LOGISTYCZNA
69
Beer Game - praktyczne refleksje o grze logistycznej w dydaktyce /
Przemysław Kołodziejczyk, Jacek Szołtysek
73
Transport towarów, przesyłek i informacji w dawnej Mongolii / Mirosław
Skarżyński
75
Kształcenie inżynierów logistyki w WAT / Marian Brzeziński
79
Nowe trendy w logistyce - rozwój dzięki współpracy / Małgorzata
Kirchner
LOGISTYKA - NAUKA
2
Szacowanie ryzyka w logistycznym procesie transportu (cz. 1) / Ewa
Kulińska
4
Symulacja logistycznego systemu produkcji z wykorzystaniem pakietu
Dosimis-3 (cz. 1) / Wiktor Kubiński, Ewa Kubińska-Jabcoń, Mariusz
Niekurzak
nr 2
6
Wydarzenia
KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE
9
Transport w świetle polityki zrównoważonego rozwoju / Włodzimierz
Rydzkowski
11
Czym dla DB Schenker i dla mnie jest zrównoważona logistyka? / Janusz
Górski
12
Rola kolei w realizowaniu zadań zrównoważonego rozwoju. Wybrane
zagadnienia / Henryk Zielaskiewicz
16
Rynki transportowe i ich racjonalizacja jako efekt zrównoważonego
rozwoju transportu i logistyki (cz. 1) / Andrzej S. Grzelakowski
19
Zrównoważone zarządzanie potencjałem logistycznym / Tomasz
Jałowiec, Iwo Nowak
22
Znaczenie jakości w zrównoważonej logistyce / Dominik Zimon
25
Zarządzanie zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstw rolnych / Rafał
Baum, Benedykt Pepliński, Dariusz Majchrzycki
29
Możliwości budowania przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw
sektora MŚP w oparciu o innowacje, jako forma zrównoważonego rozwoju
/ Michał Borowy, Anna Szynka
33
Współczesne problemy zarządzania logistyką w przemyśle motoryzacyjnym
(cz. 2) / Piotr Łuka, Henryk Woźniak
36
Infrastruktura transportu a efektywność procesów logistycznych / Ryszard
Rolbiecki
40
Wsparcie logistyczne akcji humanitarnych / Anna Łupicka
43
Transport pasażerski w wybranych aglomeracjach Ameryki i Azji / Maciej
Mindur
49
Baltic Transport Outlook 2030 jako projekt długoterminowego planowania
infrastruktury krajów Regionu Morza Bałtyckiego / Maria Matusiewicz
MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT WEWNĘTRZNY
53
Zadbaj o swój magazyn (i stanie u drzwi załoga „G”...) / Zbyszko Krojenka
55
Bramy i systemy przeładunkowe Crawford - dla branży spożywczej / Iwo
Nowak
ELEKTRONICZNA GOSPODARKA
57
KASSETTS - skuteczne i efektywne rozwiązanie transportowe dla MŚP!
58
Monitoring wizyjny w metrze w Norymberdze / Iwo Nowak
USŁUGI LOGISTYCZNE
60
Zarządzanie procesem odzyskiwania produktów odpadowych w sektorze
usług motoryzacyjnych / Jerzy Janczewski
64
Projekt FLAVIA - wykorzystanie transportu kolejowego do przewozu
ładunków / Marcin Foltyński
66
„Intermodalne” puszki z Brzeska / Bartosz Guszczak
NOWOŚCI Z GS1 POLSKA
68
Poczta Polska wprowadza SSCC celem usprawnienia procesów nadawania
i doręczania przesyłek poleconych / Jakub Lewandowski
70
RFID w kolejnictwie / Piotr Frąckowiak
71
Elektroniczne komunikaty w transporcie / Tomasz Dębicki
72
System GS1 nie tylko dla orłów / Piotr Frąckowiak
EDUKACJA LOGISTYCZNA
73
Henry Lloyd - łańcuchy zaopatrzenia / Mirosław Skarżyński
74
Targi transfairlog - po raz pierwszy / Tomasz Janiak
LOGISTYKA - NAUKA
2
Szacowanie ryzyka w logistycznym procesie transportu (cz. 2) / Ewa
Kulińska
7
Symulacja logistycznego systemu produkcji z wykorzystaniem pakietu
Dosimis-3 (cz. 2) / Wiktor Kubiński, Ewa Kubińska-Jabcoń, Mariusz
Niekurzak
Spis artykułów na płycie CD 1
Rozważania o polityce transportowej Unii Europejskiej w kontekście rozwoju
transportu intermodalnego w Polsce / Mirosław Antonowicz, Henryk
Zielaskiewicz
Stan i rozwój parku ciężarowego w Polsce z uwzględnieniem struktury pojazdów
według marek i wieku / Iwona Balke, Marcin Balke, Jerzy Waśkiewicz
Formalizacja przeszłości a strategia zrównoważonego rozwoju / Arkadiusz
Barczak
Wpływ portów morskich na gospodarkę regionu - aspekty metodologiczne oceny
/ Dariusz Bernacki
Ocena ryzyka związanego z transportem drogowym materiałów niebezpiecznych
/ Piotr Bojar
Zmiany na globalnym rynku finansowania inwestycji infrastrukturalnych /
Krystyna Brzozowska
Rekomendacje Banku Światowego w zakresie polityki transportowej Polski
w świetle dokumentów strategicznych wyznaczających kierunki rozwoju
infrastruktury transportu drogowego / Bogusława Chłopek
Polityka transportowa i morska Unii Europejskiej jako czynnik konkurencyjności
i rozwoju polskich portów morskich / Czesława Christowa
MODEL OF TRAFFIC POLICY IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA - BEFORE AND
AFTER ECONOMIC CRISIS / Verica Dančevska
Problematyka funkcjonowania i rozwoju systemu przewozów wagonowych
transportem kolejowym w Polsce / Arkadiusz Drewnowski
Publiczne finansowanie miejskiego transportu zbiorowego - porównanie
największych miast w Polsce / Grzegorz Dydkowski
Wpływ rozbudowy potencjału do obsługi transportu intermodalnego na
konkurencyjność Portu Świnoujście / Anna Galor, Bogusz Wiśnicki
Wpływ kryzysu na kształtowanie wielkości przewozów pasażerskich w UE
w wybranych gałęziach transportu / Bożena Grad, Ewa FerensztajnGalardos, Renata Krajewska
Cykle koniunkturalne i ich wpływ na rynki transportowe i sektor transportu /
Andrzej S. Grzelakowski
Polityka regulacyjna wobec sektora transportu lotniczego: cele, narzędzia, efekty
/ Adam Hoszman
Znaczenie przepisów dotyczących bezpieczeństwa w transporcie towarowym dla
funkcjonowania transportu międzynarodowego / Magdalena
Jażdżewska-Gutta
Efekty ekonomiczne budowy i eksploatacji autostrady A2 na odcinku Nowy
Tomyśl – Konin / Marcin Jurczak, Arkadiusz Kawa
Analiza uwarunkowań prawnych sektora zarobkowego transportu samochodowego
ładunków w Polsce / Marta Kadłubek
Finansowanie komunikacji miejskiej na przykładzie Miasta Szczecina / Zuzanna
Kłos
Zielone korytarze w polityce transportowej RP / Urszula Kowalczyk
Reforma finansowania dróg wodnych w Niemczech w aspekcie konkurencyjności
żeglugi śródlądowej / Emilia Kuciaba
Finansowanie regionalnego transportu pasażerskiego / Tadeusz Kusiakiewicz
Dostępność transportowa jako paradygmat kształtujący wielkość przewozów
w publicznym transporcie pasażerskim / Tomasz Kwarciński
Wpływ kryzysu gospodarczego na sytuację ekonomiczną w transporcie drogowym
ładunków / Janusz Łacny
Wpływ kryzysu gospodarczego na wyniki finansowe europejskich i amerykańskich
linii lotniczych / Elżbieta Marciszewska
Transport w gospodarczym układzie rynkowym / Maciej Matczak
Strukturalny rozwój przewozów ładunków w Ameryce i Europie w latach 1980 – 2010
/ Maciej Mindur
Wybrane aspekty transportu zrównoważonego / Urszula Motowidlak
Poprawa integracji gałęzi transportu oraz elementów sieci transportowych
działaniem na rzecz realizacji celów europejskiej polityki transportowej /
Barbara Pawłowska, Monika Bąk, Przemysław Borkowski
INFLUENCE OF LINGERING FINANCIAL/ECONOMIC CRISIS ON TRANSPORT
DEMAND / Antonín Peltrám, Josef Domácí
System transportu pasażerskiego w Województwie Zachodniopomorskim
w aspekcie zrównoważonego rozwoju / Oliwia Pietrzak
Rozwój transportu w polskich regionach w kontekście koncepcji zrównoważonego
transportu UE / Adam Przybyłowski
Wpływ koniunktury gospodarczej na kondycję ekonomiczną branży transportowej
w Polsce / Ryszard Rolbiecki
Konkurencyjność spedytorów na rynkach niszowych / Jagienka RześnyCieplińska
Charakterystyka przedsiębiorstw transportu samochodowego w Polsce w latach
2007 – 2010 / Krystyna Bentkowska-Senator, Zdzisław Kordel
Ocena wpływu kryzysu gospodarczego na działalność sektora TSL
z wykorzystaniem LPI (Logistics Performance lndex) / Mariusz Sowa,
Agnieszka Wysocka
Funkcjonowanie przewoźników lotniczych w obliczu sytuacji kryzysowych /
Dariusz Tłoczyński
Wpływ kryzysu ekonomicznego na rynek żeglugi promowej na Morzu Bałtyckim /
Ilona Urbanyi-Popiołek, Magdalena Klopott
Wpływ koniunktury gospodarczej na rynek przewozów morskich / Natalia
Wagner
Zrównoważony rozwój infrastruktury transportu w Białej Księdze z 2011 r. /
Krystyna Wojewódzka-Król
Minimalizacja kosztów związanych z opóźnieniami pociągów w obszarach sieci
kolejowej / Andrzej Wolfenburg
Dylematy finansowania infrastruktury transportowej w formule PPP / Beata
Zagożdżon
Wpływ kryzysu finansowego „2007+” na aktywność sektora transportu lądowego
w Unii Europejskiej / Elżbieta Załoga
Funkcjonowanie transportu w zmiennych warunkach gospodarowania /
Stanisława Zamkowska, Anna Mężyk
Spis artykułów na płycie CD 2
Algorytm klasteryzacji w zastosowaniu do problemu trasowania pojazdów /
Tomasz Ambroziak, Roland Jachimowski
Skala działania a rozwiązania w zakresie magazynowania i transportu
w przedsiębiorstwach przetwórstwa mleka / Joanna Baran
Logistyczna obsługa klienta w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego teoria, a praktyka / Ryszard Barcik, Mariusz Kubański
The National Stadium in Warsaw as a challenge for city logistics / Aleksander
Jan Bochyński, Aleksandra Górecka
Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w logistyce, transporcie
oraz reagowaniu kryzysowym w kontekście bezpieczeństwa / Andrzej Bujak
Life cycle and sustainable supply chain assessment based on exergy analysis /
Dorota Burchart-Korol
Zastosowanie metod foresight do budowy modelu referencyjnego logistyki
miejskiej / Katarzyna Cheba
Paczkomaty - innowacyjne rozwiązanie na rynku usług logistycznych / Ewa Ciepaj
Identyfikacja obszarów wiedzy w procesie realizacji zamówienia / Katarzyna
Donn, Mirosław Matusek
Nowoczesne powierzchnie magazynowe w kształtowaniu funkcji logistycznych
aglomeracji trójmiasta / Sławomir Droździecki
Ocena efektywności eksploatacji autobusów szynowych / Izabela Dziaduch
Wykorzystanie funkcji kosztów Mettasa do alokacji nieuszkadzalności
w systemach logistycznych / Jerzy Feliks, Katarzyna Majewska
Ocena niezawodnościowej istotności elementów w systemie logistycznym / Jerzy
Feliks, Katarzyna Majewska
Koopetycja jako kierunek rozwoju współczesnych procesów konkurencji jakości
usług logistycznych / Janusz Figura, Barbara Kos
Struktura systemów i procesów komisjonowania w projektowaniu magazynów
dystrybucyjnych / Janusz Fijałkowski
Wielokryterialna ocena systemów transportu publicznego w miastach
europejskich / Szymon Fierek, Jacek Żak, Katarzyna Sołecka,
Mirosław Kruszyński
Scenariusze VMI w branży automotive w INFOR ERP LN / Ewa Gajoszek
The structure of the genetic algorithm of lot-sizing and scheduling problem
formulated as capacitated lot sizing problem / Katarzyna Gdowska,
Roger Książek
Kryzys finansowy a funkcjonowanie i prognozy rozwoju rynku TSL w Niemczech /
Marek Gogołkiewicz
Węgiel kamienny jako produkt logistyczny / Jadwiga Grabowska
Usprawnienia w obszarze logistyki personalnej na przykładach Poczty Polskiej
i angielskiej Royal Mail / Cezary Gradowicz
Konstrukcja i testowanie modelu matematycznego dla problemu
harmonogramowania dostaw wyrobów alkoholowych na obszarze Unii
Europejskiej / Mariusz Grajek, Jacek Żak
Strategia Just in Time w problemie balansowania linii montażowej / Waldemar
Grzechca
Wpływ przekształceń restrukturyzacyjnych górnictwa węgla kamiennego na
poziom kosztów procesów magazynowania / Dariusz Grzesica
Logistyka w przedsiębiorstwach przetwórstwa mięsa / Joanna Baran, Agata Żak
Komputerowa symulacja układów drogowych w logistyce miast / Ryszard
Barcik, Leszek Bylinko
Strategie rozwoju portów polskich w konkurencyjnym otoczeniu portów regionu
Morza Bałtyckiego. Studia przypadków Gdańska i Gdyni / Marek Grzybowski
A hybrid approach to solving inventory routing problems / Paweł Hanczar
Logistyczne wsparcie organizacji wypoczynku młodzieży szkolnej miasta Gliwice /
Karina Hermann, Agnieszka Jonkis
Wybrane aspekty badania wydajności procesu komisjonowania / Marianna
Jacyna, Michał Kłodawski
Optymalizacja procesów poprzez ich benchmarking / Sebastian Jarzębowski,
Agnieszka Bezat
Zarządzanie procesami w łańcuchu dostaw / Sebastian Jarzębowski
Ocena systemu odbioru odpadów i pozostałości ładunkowych ze statków
w portach morskich UE / Zofia Jóźwiak
Strategia planowania centralnego w przedsiębiorstwie X / Krzysztof Jurczyk
Weryfikacja i walidacja dynamicznych modeli symulacyjnych procesów
logistycznych / Marek Karkula
Mechanizmy stymulowania rozwoju klastrów w Polsce na tle doświadczeń
zagranicznych / Jan Kaźmierski
Problem przydziału pracowników do stanowisk pracy zagrożonych ryzykiem
korupcji / Marcin Klimek, Piotr Łebkowski
Nowe wyzwania dla żeglugi bliskiego zasięgu na Morzu Bałtyckim / Magdalena
Klopott, Ilona Urbanyi-Popiołek
Optymalizacja transportu substancji niebezpiecznych z uwzględnieniem
przepustowości tras i prawdopodobieństwa wystąpienia awarii podczas
transportu / Antoni Korcyl
Alokacja zasobów w sieci logistycznej / Marzena Kramarz, Włodzimierz
Kramarz
Skuteczność integratora w sieci dystrybucji z odroczoną produkcją / Marzena
Kramarz
Wykorzystanie techniki SMED w usprawnieniu procesu produkcyjnego / Mariusz
Kruczek, Zbigniew Żebrucki
Doskonalenie procesów utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie branży hutniczej /
Mariusz Kruczek, Zbigniew Żebrucki
Zastosowanie koncepcji „dobrego zarządzania publicznego” do wyboru
tramwajów dla systemu miejskiego transportu zbiorowego / Mirosław
Kruszyński, Szymon Fierek, Jacek Żak
Zapasy magazynowe w sterowaniu produkcją / Jolanta Krystek
Procesy logistyczne w gospodarce stałymi odpadami komunalnymi / Dariusz
Krzywda
Analiza zagadnienia załadunku frachtu lotniczego / Anna Kwasiborska
New trends in supply chain management and their comparison & integration /
Radim Lenort, Pavel Wicher
Problemy zaopatrzenia punktów handlowych w centrach miast. Wyniki badań
ankietowych programu DORED / Krzysztof Lewandowski
Zasady organizacji przepływów materiałowych w obszarach funkcjonalnych
magazynów / Kondrad Lewczuk
Społeczne aspekty diagnozy stanu zarządzania logistycznego miejską
infrastrukturą transportową / Ryszard Barcik, Leszek Bylinko
Analiza rynku i prognozowanie popytu jako niezbędne działania dla prawidłowego
funkcjonowania logistyki / Ryszard Barcik, Marcin Jakubiec
Monolityczna metoda wyboru dostawców i środków transportu dla łańcuchów
dostaw / Marek Magiera
Przemiany w portach morskich unii europejskiej na przełomie XX i XXI wieku /
Robert Marek
Wybrane problemy pomiaru efektywności działalności logistycznej / Agata
Mesjasz-Lech
Planowanie poprawy ciągłości przepływu materiałów w firmie produkcyjnej /
Edward Michlowicz
Zastosowanie koncepcji analizy wrażliwości w zarządzaniu procesami
logistycznymi / Tomasz Nowakowski, Agnieszka Tubis
Porównanie metod oceny i wyboru dostawców w przedsiębiorstwie - case study /
Tomasz Nowakowski, Sylwia Werbińska-Wojciechowska
Przegląd metod oceny i wyboru dostawców w przedsiębiorstwie / Tomasz
Nowakowski, Sylwia Werbińska-Wojciechowska
Specyfika i wdrożenia magazynowego systemu informatycznego (WMS) na
gruncie polskich przedsiębiorstw / Piotr Pietrzak
Rola logistyki w organizowaniu imprez masowych / Ewa Płaczek, Jakub
W. Jaroszyński
Organizacja logistyki w przedsiębiorstwach przemysłu mięsnego / Tomasz Rokicki
Proces sprzedaży towarów i usług w kontekście komputerowo wspomaganego
zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem / Sebastian Saniuk,
Krzysztof Witkowski
Metoda lokalizacji centrów logistycznych w regularnej hierarchicznej sieci
logistycznej / Krzysztof Santarek, Ilona Jacyna-Gołda
Zintegrowane systemy informatyczne w organizacji gospodarki magazynowej /
Marek Sikora, Zbigniew Borowski, Marcin Majchrzak
Standardy oceny procesów logistycznych wg metody SERVQUAL / Maciej Stajniak
Zaopatrzenie w działalności przedsiębiorstw / Ewa Staniewska
Miejsce rezerw w polityce obronnej i gospodarczej państwa / Aleksander Szlachta
Koordynacja przepływów materiałowych i dokumentacji w procesie przyjęcia
dostawy / Agnieszka Tubis
Rola koncepcji zarządzania ryzykiem i zarządzania ciągłością działania
w kształtowaniu adaptacyjnych łańcuchów dostaw / Grażyna Wieteska
The role of stakeholders in a developing reference model of city logistics versus
the quality of citizens" life / Jarosław Witkowski, Maja Kiba-Janiak
Rozwiązania usprawniające system transportu miejskiego / Krzysztof Witkowski
Warszawska kolej dojazdowa a stan sektora kolejowego w Polsce / Andrzej
Wojciechowski, Łukasz Popowski
Automatyzacja doju krów mlecznych / Marcin Wysokiński, Joanna Baran
Wielokryterialna ocena nowych zamiatarek z wykorzystaniem metody Electre III
/ Paweł Zmuda-Trzebiatowski, Jacek Żak
nr 3
5
Wydarzenia
KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE
7
Uwarunkowania logistyki imprez masowych / Andrzej Szymonik
12
Polski Kongres Logistyczny LOGISTICS 2012 za nami / Michał
Koralewski, Iwo Nowak
16
UEFA EURO 2012™w Poznaniu / Anna Łupicka, Łukasz Tylczyński
19
Stadion Narodowy w Warszawie wyzwaniem dla komunikacji w mieście /
Aleksander Bochyński
22
Impreza jest jak wojna - trzeba ją wygrać - wywiad z organizatorami zlotu
MASTER TRUCK / Iwo Nowak
26
Metody oceny i wyboru dostawców w przedsiębiorstwie - studium przypadku
(cz. 1) / Tomasz Nowakowski, Sylwia Werbińska-Wojciechowska
28
Interesariusze w procesie modelowania logistyki miejskiej / Jarosław
Witkowski, Maja Kiba-Janiak
32
Rynki transportowe i ich racjonalizacja jako efekt zrównoważonego
rozwoju transportu i logistyki (cz. 2) / Andrzej S. Grzelakowski
35
Współczesne problemy zarządzania logistyką w przemyśle motoryzacyjnym
(cz. 3) / Piotr Luka, Henryk Woźniak
40
Otoczenie biznesowe i jego implikacje na zmianę organizacji pracy
i strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa wytwórczego - raport z badań
(cz. 1) / Przemysław Niewiadomski, Krzysztof Sterna
45
Produkt logistyczny miasta / Dariusz Zawada
49
Jakość paliw w systemie zaopatrywania w Polsce / Kazimierz Baczewski,
Jacek Ryczyński
MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT WEWNĘTRZNY
54
Co warto rozdzielić w... paletach (cz. 1) / Zbyszko Krojenka
ELEKTRONICZNA GOSPODARKA
56
Łączność szerokopasmowa w Polsce / Roman Nierebiński, Hanna Pawlak
USŁUGI LOGISTYCZNE
60
FLAV1A - Zrób to sam, ale przewieź koleją / Bartosz Guszczak
62
FLAV1A- „(...) racjonalnie, oszczędzając czas i pieniądze” / Izabela Jeleń
64
Logistyka zaopatrzenia w budownictwie / Dominik Sąsiadek
NOWOŚCI Z GS1 POLSKA
69
W poszukiwaniu kodu kreskowego. E-commerce w praktyce, czyli jak
dobrze wykorzystać 5 minut / Dominik Kupisz
70
Aplikacja MOBIT-GS1 / Jacek Pucher
71
SKK Smart wspiera wydania magazynowe w centrum logistycznym
Szynaka Logistics / Anna Gagaczowska, Jakub Lewandowski
72
System GS1 nie tylko dla orłów / Piotr Frąckowiak
EDUKACJA LOGISTYCZNA
73
Dostawy towarów transportem lądowym w imperium rzymskim /
Mirosław Skarżyński
74
Recenzja książki „Polski rynek usług transportowych. Funkcjonowanie –
przemiany - rozwój” / Robert Tomanek
LOGISTYKA – NAUKA
Płyta CD z artykułami naukowymi i spis treści
Problematyka tłumienności przepięć w sieci trakcyjnej 3kV DC / Adamski
Dominik, Białoń Andrzej, Furman Juliusz, Kazimierczak Andrzej,
Laskowski Mieczysław, Zawadka Łukasz
„Zielone korytarze” - Nowe wyzwanie dla polskiej kolei towarowej / Antonowicz
Mirosław
Wpływ opóźnień w realizacji kontraktu budowlanego na wzrost kosztów jego
obsługi logistycznej / Anysz Hubert
Logistyka realizacji robót budowlanych podczas ewitalizacji dzielnicy Gdańsk –
Letnica / Apollo Magdalena, Kristowski Adam
Wybrane zadania dynamiki analitycznej z zastosowaniem prawa zachowania
momentu pędu. Część I / Ataman Magdalena, Szcześniak Wacław
Wybrane zadania dynamiki analitycznej z zastosowaniem prawa zachowania
momentu pędu. Część II / Ataman Magdalena, Szcześniak Wacław
Wpływ bezwładności taboru, nawierzchni kolejowej i podłoża na ich stateczność
i prędkości krytyczne pociągów o dużych prędkościach / Ataman Magdalena
Wykorzystanie kodów dwuwymiarowych i urządzeń mobilnych do identyfikacji
produktów / Badurowicz Marcin
Bezobsługowe zawracanie pociągów metra na stacji końcowej / Barański
Sławomir, Błaszczyk Piotr
Analiza metod uzupełniania brakujących danych w procesie konstruowania
syntetycznych wskaźników zrównoważonego rozwoju transportu / Barczak
Arkadiusz
Wymagania dla stanowiska zdalnego sterowania pojazdem bezzałogowym
w zadaniach zmniejszenia zagrożenia wywołanego niekontrolowanym
uwalnianiem substancji niebezpiecznych / Bartnicki Adam
Badania układu napędu jazdy bezzałogowej kołowej platformy lądowej /
Bartnicki Adam, Dąbrowska Agnieszka, Łopatka Marian Janusz,
Rubiec Arkadiusz
Stanowisko zdalnego sterowania pojazdem bezzałogowym w zadaniach
zmniejszenia zagrożenia wywołanego niekontrolowanym uwalnianiem
substancji niebezpiecznych / Bartnicki Adam, Przybysz Mirosław,
Krogul Piotr
Dobór systemu intuicyjnego sterowania robotem wsparcia inżynieryjnego /
Bartnicki Adam, Typiak Rafał
Identyfikacja zachowań kierowców na pasach autobusowych / Bauer Marek
Wpływ zasięgu detekcji na bezpieczeństwo ruchu na zamiejskich skrzyżowaniach
z sygnalizacją świetlną / Bąk Radosław
Polski transport samochodowy w łańcuchach dostaw / Bentkowska-Senator
Krystyna, Kordel Zdzisław
Wybrane problemy praktyczne układów trakcyjnych KDP / Biliński Janusz
Diagnostyka systemów redukcji emisji spalin / Błaszczyk Piotr, Barański
Sławomir
Symulacja pracy elektronicznego sterownika silnika Common Rail / Boguta
Artur, Chrzanowski Tomasz
Analiza czynników wymuszających i ocena ryzyka w komunikacji tramwajowej /
Bojar Piotr, Muślewski Łukasz, Woropay Maciej
Wybór środka transportu w zależności od czasu etapów podróży / Bomba
Ignacy, Kwiecień Katarzyna
Wykorzystanie programowania liniowego w projektowaniu paletowej jednostki
ładunkowej / Bomba Ignacy, Woźniak Grzegorz, Kwiecień Katarzyna
Kontrola i zarządzanie firmą kurierską z wykorzystaniem systemu
teleinformatycznego / Boniecki Rafał, Wiatr Roman, Miciak Mirosław
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w polskiej praktyce drogowej /
Borowicz Stanisław
Lean manufacturing, jako nowoczesna metoda organizacji produkcji / Bril
Joanna, Łukasik Zbigniew
Logistyczny system gospodarki odpadami / Bril Joanna, Łukasik Zbigniew
Kontakt skrętny z uwzględnieniem częściowych poślizgów / Brzoza Andrzej
Symulacja rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń gazowych uwolnionych podczas
zdarzenia drogowego / Brzozowska Lucyna
Koncepcja zarządzanego przez mikrokomputer systemu alarmowego
nadzorującego stan chronionego obiektu logistycznego / Buczaj Marcin
Model autonomicznej mobilnej platformy transportowej do przewozu ładunków
w obiektach infrastruktury logistycznej / Buczaj Marcin, Panek Łukasz
Możliwości kontroli przeciążonych kontenerów w transporcie drogowym w Polsce
/ Bujak Andrzej, Długosz Marcin, Filarska-Durak Agnieszka
Projekt jako szczególny rodzaj procesu dystrybucji / Bujak Andrzej, Puszko
Katarzyna
Wykorzystanie metody ABC-XYZ do optymalizacji systemu logistycznego
z uwzględnieniem energochłonności / Bujak Andrzej, Zając Mateusz,
Zając Paweł
Rzeczywistość rozszerzona jako technologia wspierająca telematykę w logistyce /
Bukała Bartosz
System informatyczny do optymalizacji wykorzystania zasobów miejsc
parkingowych / Busłowska Eugenia, Poskrobko Jakub
Komputerowa analiza ruchu tłoka w jednocylindrowym silniku spalinowym /
Caban Jacek, Droździel Paweł, Winiarski Grzegorz
Absorpcyjno - desorpcyjny model ruchu w logistyce miejskiej / Celiński
Ireneusz, Sierpiński Grzegorz
Logistics center management in the Slovak republic / Ceniga Pavel
Analiza ekonomiczno- techniczna różnych typów rozwiązań zabezpieczeń
wibroakustycznych wraz z ich porównaniem / Chacińska Patrycja,
Adamczyk Jan
Wielokryterialna ocena trwałości silnika spalinowego o ZS / Chmielewski Zbigniew
Kryterium olejowe w ocenie stanu granicznego silnika o ZS - analiza możliwości
wykorzystania / Chmielewski Zbigniew
Wjazdy pojazdów na skrzyżowanie w okresie zmiany sygnałów świetlnych /
Chodur Janusz, Ostrowski Krzysztof
Outsourcing usług logistycznych - zalety i wady / Chojnacka Agnieszka
Systemy radiowe zapewniające komfort pasażerom i bezpieczeństwo sterowania
ruchem kolejowym / Chrzan Marcin, Pirosz Paweł
Charakterystyka wysokowydajnych maszyn torowych zastosowanych podczas
modernizacji linii E6S cześć I / Chrzan Marcin, Rutkowski Janusz
Charakterystyka wysokowydajnych maszyn torowych zastosowanych podczas
modernizacji linii E65 część II / Chrzan Marcin, Rutkowski Janusz,
Kornaszewski Mieczysław
System informatyczny wspierający logistykę produkcji / Chwesiuk Krzysztof
Zagrożenie bezpieczeństwa wagonów towarowych błędnym obliczaniem
grawitacyjnych systemów rozrządowych / Cieślakowski Stanisław Janusz
Logistyczne zastosowania systemów informacyjnych / Ciszewski Tomasz,
Wojciechowski Jerzy
Diffusion and adoption models at firm level / Čorejová Tatiana, Podperová
Angela
Analiza konstrukcji oraz metod zabezpieczeń antykorozyjnych pojazdów
kolejowych / Czapczyk Kazimierz
Rozwój funkcji transportowo - logistycznych na Pomorzu / Czermański Ernest
Ptaki jako zagrożenie dla bezpieczeństwa lotów / Ćwiklak Janusz, Grzegorzewski
Marek, Grzywaczewski Grzegorz, Kitowski Ignacy, Jafernik Henryk
Zastosowanie technik biometrycznych w ochronie obiektów logistycznych /
Ćwirko Joanna, Ćwirko Robert
Systemy zamknięć stosowane w obiektach logistycznych / Ćwirko Joanna,
Ćwirko Robert
Badania układu skrętu przegubowej bezzałogowej platformy lądowej /
Dąbrowska Agnieszka, Łopatka Marian Janusz, Muszyński Tomasz,
Rubiec Arkadiusz
Zarządzanie ryzykiem, jako warunek konieczny zapewnienia bezpieczeństwa
informacji w instytutach badawczych / Dębicka Ewa
Problemy związane z parkowaniem samochodów, w centrum miasta na
przykładzie Radomia / Dębowska-Mróz Marzenna, Bator Katarzyna,
Sołecki Wojciech
Ocena skuteczności programów bezpieczeństwa niechronionych uczestników
ruchu drogowego na przykładzie Radomia / Dębowska-Mróz Marzenna,
Pasieczna Iwona
Analiza rozkładu natężenia ruchu w układzie ulicznym Radomia / DębowskaMróz Marzenna, Wójcik Edyta, Kacprzak Michał
Badania IN SITU EMC w hali lokomotywowni Warszawa Olszynka Grochowska /
Dłużniewski Artur, John Łukasz, Laskowski Mieczysław
Possibilities of 2-phase electronic converters for electric vehide driver /
Dobrucky Branislav, Kassa Jan, Spanik Pavol, Prazenica Michal
RFID w zastosowaniach transportowych / Dobrzański Paweł, Dobrzańska
Magdalena
Systemy stałych i tymczasowych przepraw przez przeszkody wodne oparte na
mostach pływających / Drozdowska Karolina
Analiza intensywności użytkowania pojazdów (Część I) / Droździel Paweł,
Komsta Henryk, Krzywonos Leszek
Analiza intensywności użytkowania pojazdów (Część II) / Droździel Paweł,
Komsta Henryk, Krzywonos Leszek
Analiza uszkodzeń układów bezpieczeństwa w pojazdach komunikacji zbiorowej
na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie /
Droździel Paweł, Komsta Henryk, Rybicka Iwona
Koncepcja przegrody przesuwnej do naczepy furgonowej / Droździel Paweł,
Kordos Paweł, Siłuch Dariusz
Bezpieczeństwo transportu pasażerskiego w komunikacji miejskiej / Droździel
Paweł, Opielak Marek, Rybicka Iwona
Przystosowanie naczepy PIMR-N1 do transportu rolniczego poduszkowcowego
nośnika narzędzi / Dubowski Adam P., Rakowicz Aleksander,
Zembrowski Krzysztof, Weymann Sylwester, Karbowski Radosław,
Wojniłowicz Łukasz
Przedprototyp badawczy pływającego pojazdu gąsienicowego / Dubowski Adam P.,
Zienowicz Zbigniew, Zembrowski Krzysztof, Weymann Sylwester,
Karbowski Radosław, Rakowicz Aleksander, Wojniłowicz Łukasz,
Spychała Wojciech
Systemy wspomagające sterowanie procesami eksploatacji transportowych
systemów elektronicznych / Dyduch Janusz, Paś Jacek
Koleje Dużych Prędkości w Polsce - praktyczne elementy logistyki /
Fabirkiewicz Waldemar
Wpływ kształtowania struktury przestrzennej miasta na planowanie systemu
transportu zbiorowego - analiza przypadku / Faron Aleksandra
Możliwości wykorzystania rozwiązań rzeczywistości rozszerzonej w systemie
e-nawigacji / Filipkowski Damian
Rozwój napędu elektrycznego pojazdów samochodowych w aspekcie ochrony
środowiska / Filipowicz Jacek, Kwiecień Katarzyna
Subiektywne poczucie bezpieczeństwa w transporcie zbiorowym / Franek Łukasz
Niektóre problemy praktyczne występujące w układach sterowania
i telekomunikacji KDP / Gago Stanisław
Badania ścinania dwuwarstwowych próbek MMA w aparacie umożliwiającym
uwzględnienie ciśnienia bocznego / Gajewski Marcin, Mirski Krzysztof
Wykorzystanie serwisów internetowych w wideo marketingu produktów
turystycznych / Gawior Paweł, Zrobek Janusz
Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionie radomskim na tle
Mazowsza i Polski w ostatnich 10 latach / Gidlewski Mirosław, Jemioł
Leszek
Przykład modelowania okresu utrzymania wybranych elementów konstrukcji
stalowych poddanych korozji / Glinicka Aniela, Kozłowska Barbara
Badania symulacyjne systemów obsługowych za pomocą programu WinQSB
i jego modułu Queuing System Simulation / Glinka Marek
Fotele katapultowe Martin-Baker, historia i rozwój (cz. 1) / Głowiński Sebastian
Fotele katapultowe Martin-Baker, historia i rozwój (cz. 2) / Głowiński Sebastian
Zastosowanie metod eksploracyjnej analizy tekstu w logistyce / Gładysz Anna
Analiza zachowania pieszych na zamiejskich skrzyżowaniach z sygnalizacją
świetlną / Gondek Stanisław
Systemy eksperckie w diagnostyce środków transportu / Gorzelańczyk Piotr
Analiza wybranych czynników wpływających na trajektorie ruchu poszukiwanych
pojazdów / Górska Małgorzata, Jackowski Stefan
Produkt turystyczny i jego znaaenie dla strategii rozwoju regionu na przykładzie
gminy Miasta Radomia / Grad Bożena, Ferensztajn-Galardos Ewa,
Krajewska Renata
Analiza i ocena wybranych usług transportowych na przykładzie gminy miasta
Radomia / Grad Bożena, Ferensztajn-Galardos Ewa, Krajewska
Renata, Staniszewska Agata, Baranowski Bartłomiej, Grad Marcin,
Cieciora Tomasz
Scenariusze operacyjne - zbiór zasad funkcjonowania systemu ERTMS/ETCS /
Gradowski Paweł, Białoń Andrzej, Gryglas Marta
New unconventional versatile large size intermodal transport units and their
transportation / Grenčík Juraj, Kalinčák Daniel
Optymalizacja techniki użycia systemu sonarowego do realizacji pomiarów
w basenie portowym / Grządziel Artur, Felski Andrzej
Harmonogram budowlany elementem wspomagania decyzji i działań
logistycznych przedsięwzięcia inwestycyjnego / Grzyl Beata
Logistyka w przedsiębiorstwie w świetle współczesnych koncepcji i metod
zarządzania / Grzyl Beata
Kalibracja czasu UTC w radiografie cyfrowym / Grzywacz Sylwester, Łukasik
Zbigniew
Przykłady działań racjonalizujących funkcjonowanie komunikacji miejskiej
w Gdyni / Gwarda Karolina
Elementy kształtujące wartość w systemach logistycznych. Wybrane zagadnienia
/ Hanus Piotr
Diagnostic device for overhead contact line static parameters measurement /
Hargaš Libor, Šindler Peter, Záborský Lubomír, Simonová Anna,
Koniar Dušan
Znaczenie lotniczych przewoźników niskokosztowych w procesie rozwoju
turystyki kontynentalnej na przykładzie Europy / Hawlena Joanna
Wpływ transportu lotniczego na rozwój aglomeracji i regionów turystyczno gospodarczych / Hawlena Joanna
Analiza popytu na przewozy turystyczne w regionach nadmorskich w Polsce /
Hącia Ewa
Uwarunkowania rozwoju turystyki w regionach nadmorskich w Polsce / Hącia Ewa
Kierunki rozwoju komunikacji trolejbusowej w świetle wyników badań
marketingowych w Gdyni / Hebel Katarzyna
Możliwości wspomagania systemów dynamicznego pozycjonowania statków /
Herdzik Jerzy
Uwarunkowania doboru układów napędowych statków wielofunkcyjnych /
Herdzik Jerzy
Wykorzystanie instalacji magistralnej EIB/KNX do zarządzania energią
w samochodach typu CAMPER / Horyński Marek, Styła Sebastian
Comparison of the properties of composite organic railway brake blocks of type K
with cast iron brake block P10 / Hriňák Jozef, Nový František,
Řezníček Rudolf, Kalinčák Daniel
Wpływ dodatku wodoru do oleju napędowego w aspekcie emisji CO, HC i PM
silnika badawczego AYL5804 / Idzior Marek, Bajerlein Maciej, Bieliński
Maciej, Borowczyk Tomasz, Daszkiewicz Paweł, Stobnicki Paweł
Analiza uszkadzalności silnika dwusuwowego w aspekcie regulacji i eksploatacji /
Idzior Marek, Bajerlein Maciej, Karpiuk Wojciech, Bieliński Maciej,
Borowczyk Tomasz, Daszkiewicz Paweł, Stobnicki Paweł
Adaptacja dobrych praktyk logistyki miejskiej na potrzeby Szczecina - projekt CLIEGE / Iwan Stanisław, Kijewska Kinga
Wpływ ruchu pojazdów ciężarowych na domy zlokalizowane w pobliżu dróg
przejazdowych / Jakubczyk-Gałczyńska Anna, Kristowski Adam
Charakterystyka wykorzystania mikronapędów w bezzałogowych statkach
powietrznych / Jakubiec Beata, Bąbka Robert
Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez zapewnienie
dostępności i bezpieczeństwa na drogach / Jankowska Dagmara,
Leśnikowska-Matusiak Ida, Wnuk Aneta
Modelowanie ekspertowych systemów logistycznych opartych na relacyjnych
mapach kognitywnych / Jastriebow Aleksander, Piotrowska Katarzyna
Logistyczne zastosowania modelu rozmytej relacyjnej mapy kognitywnej /
Jastriebow Aleksander, Słoń Grzegorz
Nowoczesne materiały kompozytowe do produkcji sprzętu sportowo –
rekreacyjnego / Jastrzębska Mariola, Jurczak Wojciech
Problemy związane z przewozem ładunków niebezpiecznych przez Police /
Jóźwiak Zofia, Lachowski Karol
Problemy technologiczne i bezpieczeństwo eksploatacyjne konstrukcji okrętów
wykonanych ze stopów aluminium / Jurczak Wojciech, Grządziela Andrzej
Koszty logistyczne w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjno-handlowym /
Kaczmarczyk Tomasz
Stability of descriptor positive linear systems / Kaczorek Tadeusz
Polityka obsługi klienta w logistyce (cz. 1) / Kadłubek Marta
Polityka obsługi klienta w logistyce (cz. 2) / Kadłubek Marta
Szacowanie i wartościowanie ryzyka zagrożeń związanych z odcinkiem szybkiego
tramwaju na poznańskiej sieci tramwajowej / Kadziński Adam, Warguła
Joanna, Gill Adrian
Ocena możliwości redukcji NOX amoniakiem na reaktorach platynowych /
Kamela Wojciech, Kruczyński Stanisław
Ocena wpływu dawki amoniaku na poziom konwersji NOX w platynowym
reaktorze SCR / Kamela Wojciech, Kruczyński Stanisław
Zachowania transportowe turystów na podstawie badań do projektu CIVITAS
RENAISSANCE w Szczecinku / Kasperska Ewa
Rozkład prędkości statków na torze wodnym Szczecin – Świnoujście / Kasyk Lech
Symulacja procesu wyboru metody wykrywania zdarzeń drogowych /
Kaszubowski Daniel, Oskarbski Jacek
Analiza uwarunkowań powstania miejskiego centrum konsolidacyjnego
w Gdańsku / Kaszubowski Daniel
Rozkład poprawek EGNOS w czasie / Kaźmierczak Rafał, Grunwald Grzegorz
Propozycja cyklu czynności zapewniających prawidłowe działanie systemu karty
miejskiej / Kądziela Arkadiusz, Zakrzewski Sergiusz, Pawelski Zbigniew
Znaczenie magazynowania dla funkcjonowania procesów dystrybucji
w przedsiębiorstwie / Kempa Ewa
Wpływ koincydencji nierówności toru kolejowego na bezpieczeństwo przy małych
prędkościach jazdy / Kędra Zbigniew
Analiza systemu produkcyjnego z wykorzystaniem współczynnika Overall
Equipement Effectiveness / Kisiel Piotr
Współpraca taboru z nawierzchnią w Kolejach Dużych Prędkości / Kisilowski Jerzy
Stateczność pojazdów szynowych i samochodowych / Kisilowski Jerzy,
Zalewski Jarosław
Problematyka dotycząca opakowania i przygotowania ładunku do przewozu
w instytutowych klauzulach ładunkowych / Klopott Magdalena
Identyfikacja uszkodzeń półaktywnego zawieszenia pojazdu / Knap Lech,
Makowski Michał, Grzesikiewicz Wiesław
Wykorzystanie technologii RFID w budowaniu przewagi konkurencyjnej / Kocot
Klaudia, Łazarowicz Olga, Witkowski Paweł
Analiza stanu zaawansowania prac wdrożeniowych systemu ERTMS w Polsce /
Kornaszewski Mieczysław
Zaangażowanie Polski we wdrażanie systemu ERTMS na tle wybranych krajów
europejskich / Kornaszewski Mieczysław, Chrzan Marcin
Badania potencjału elektrycznego materiału konstrukcyjnego w oleju bazowym /
Kosmynina Mirosława, Bukalska Eugenia, Michalak Paweł
Własności dekoracyjne powłok epoksydowych starzonych w naturalnych
warunkach klimatycznych / Kotnarowska Danuta, Przerwa Michał
Badania destrukcji powierzchni starzonych samochodowych powłok akrylowych /
Kotnarowska Danuta, Sirak Michał
Kierunki rozwoju powłok ochronnych kinematycznych węzłów maszyn /
Kotnarowski Andrzej
Rola żeglugi śródlądowej w intermodalnym systemie transportowym w Polsce /
Katowska Izabela
Podatność systemu nawigacji satelitarnej gps na zakłócenia i wynikające z niej
zagrożenia dla transportu / Kowaleczko Piotr, Sulkowski Jarosław
Zintegrowany łańcuch dostaw współczesnym polem konkurencji (ECR) /
Kozerska Monika, Smolnik Paweł
Rola dystrybucji w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy HYGIENIKA SA /
Kozerska Monika, Smolnik Paweł
Koncepcja systemu technicznego do badań właściwości jezdnych pojazdów
pożarniczych / Kozioł Stanisław, Pokorski Janusz, Zbrowski Andrzej
Wpływ szkolenia doskonalącego załogi statku powietrznego na kształtowanie
świadomości sytuacyjnej / Kozuba Jarosław, Compa Tadeusz
Rozwiązania techniczne współpracy podstacji trakcyjnej z systemem
elektroenergetycznym / Kozyra Jacek
Akumulacja energii w transporcie szynowym / Krawczyk Grzegorz
Koncepcja algorytmów generowania trajektorii ruchu robota typu Hexapod
w oparciu o system wizyjny / Krenich Stanisław
International marketing and analyses of internal business envrironment /
Križanová Anna, PhD., Miháliková Monika
Modelowanie numeryczne oddziaływania pociągu na konstrukcje przytorowe /
Król Roman
Analiza wpływu wyposażenia elektronicznego pojazdu na bezpieczeństwo ruchu
drogowego / Król Henryk
Przykład obliczeniowy oceny rozwiązań technologiczno - konstrukcyjnych
w centrach logistycznych / Krzemiński Michał, Książek Mariola
MOR-3 computer based interlocking system / Krzysztoszek Konrad,
Nowakowski Waldemar
Opłaty w transporcie drogowym jako determinanta dostępu do infrastruktury
transportowej / Krzywda Dariusz
Oni mają zielone pojęcie. Koncepcja „zielonej logistyki” oczami niemieckich
przedsiębiorców branży logistyczno-spedycyjnej / Krzywda Joanna
Ocena rozwiązań technologiczno-konstrukcyjnych w centrach logistycznych /
Książek Mariola, Krzemiński Michał
Metody komputerowe w badaniu historycznego wozu bojowego / Kubica Marek,
Służałek Grzegorz, Służałek Mateusz
Ocena synchronizacji czasowej dostaw i zapotrzebowania na materiały
budowlane z uwzględnieniem rozmytego modelowania niepewności /
Kulejewski Janusz, lbadov Nabi
Integracja technologii automatycznej identyfikacji z systemem wspomagającym
zarządzanie w lądowym terminalu przeładunkowym / KuśmińskaFijałkowska Aldona, Łukasik Zbigniew
Wymagania projektowe okrętowych osłon konstrukcyjno balistycznych / Kyzioł
Lesław
Komputerowe wspomaganie projektowania zbiornika do transportu materiałów
wybuchowych / Kyzioł Lesław
Zastosowanie Adobe Flex, Google Maps oraz Xml do budowy interaktywnego
planu miasteczka akademickiego / Laskowski Maciej
System inspekcji serwisowej „Condition Based Service” w pojazdach BMW /
Lechowski Marcin
Inteligentne algorytmy analizy ultradźwiękowych obrazów w badaniach
bezstykowych złączy szyn metodą TOFD / Lesiak Piotr, Bojarczak Piotr
Symulacyjne badania oddziaływania nalepów kół wagonowych na tor / Lesiak
Piotr, Podsiadło Rafał
Jak realizować wychowanie komunikacyjne dla dzieci i młodzieży? - przykłady
dobrych praktyk w wybranych krajach Unii Europejskiej / LeśnikowskaMatusiak Ida, Wnuk Aneta
Trakcje w Kolejach Dużych Prędkości / Lewandowski Mirosław
Modelowanie zdarzeń na niestrzeżonych przejazdach kolejowych / Lewiński
Andrzej, Bester Lucyna
Modelowanie funkcjonalności i bezpieczeństwa systemów sterowania ruchem
kolejowym wyposażony w zmienny odstęp blokowy / Lewiński Andrzej,
Perzyński Tomasz, Toruń Andrzej
Funkcjonalność i bezpieczeństwo w systemach srk wykorzystujących zmienny
odstęp blokowy / Lewiński Andrzej, Toruń Andrzej
Sterowanie ruchem kolejowym na liniach regionalnych / Lewiński Andrzej,
Ukleja Paweł
Logistyka remontu polowego statków powietrznych w trakcie działań bojowych /
Lewitowicz Jerzy, Wieczorek Olgierd
Analiza popytu na przewozy pasażerskie oferowane przez Międzygminną
Komunikację Samochodową / Liana Mirosław, Śmieszek Mirosław
Handel elektroniczny w społeczeństwie informacyjnym - Polska na tle innych
krajów unii europejskiej / Lis Tomasz
Informacyjne relacje klient - dostawca w zarządzaniu logistycznym / Lis Tomasz
Analiza przebiegu parametrów procesu wtrysku w silniku o zapłonie samoczynnym
zasilanym wybranymi paliwami węglowodorowymi o różnych własnościach
fizykochemicznych / Lotko Wincenty, Górski Krzysztof, Longwic Rafał
Wykorzystanie systemu klasy ERP do rozliczenia środków transportu / Lubańska
Zofia, Łukasik Zbigniew
Zintegrowany system pomiarowy oparty o magistralę IEEE-488 / Luft Mirosław,
Cioć Radosław, Pietruszczak Daniel
Analiza systemów podnoszących sprawność silników spalinowych / Luft
Mirosław, Olszowiec Paweł
Risk management methods in railway transport critical infrastructure / Luskova
Maria, Dvorak Zdenek
Wpływ przepisów ochrony środowiska morskiego na konstrukcję wybranych
typów statków w aspekcie bezpieczeństwa jednostki transportowej /
Łosiewicz Zbigniew, Mironiuk Waldemar
Charakterystyki niezawodnościowe pojazdu przy jego wymuszonych przeglądach
/ Maciejczyk Andrzej, Zdziennicki Zbigniew
Niekonwencjonalna metoda określania własności niezawodnościowych sprzęgieł
ciernych. Charakterystyki niezawodnościowe pewnej klasy obiektów
bezawaryjnych / Maciejczyk Andrzej, Zdziennicki Zbigniew
Określenie maksymalnego kosztu naprawy pojazdu / Maciejczyk Andrzej,
Zdziennicki Zbigniew
Instytuty badawcze źródło innowacyjnej wiedzy w polskiej polityce innowacyjnej
/ Maleda Renata
Symulator do mikroskopowej analizy ruchu drogowego / Małecki Krzysztof,
Szmajdziński Maciej
Programowy symulator do badania zasad ruchu drogowego na skrzyżowaniu
o ruchu okrężnym / Małecki Krzysztof
Analiza opłacalności wykorzystania cng do zasilania pojazdów w województwie
lubelskim / Małek Arkadiusz, Siadkowska Ksenia
Implementacja algorytmu A* do wyznaczania tras przejazdu w programie
symulacyjnym Arena / Małopolski Waldemar
Strategiczne aspekty logistyki w warunkach polskich / Marciniak Józef
Automatyczna identyfikacja obiektów w technologii RFID / Mazur Zygmunt,
Mazur Hanna, Mendyk-Krajewska Teresa
Superrozdzielczość ze znanego ruchu kamery do śledzenia ruchu pojazdu
z wykorzystaniem algorytmu Spatio-Temporal Track-Before-Detect /
Mazurek Przemysław, Okarma Krzysztof
Wpływ zastosowania nowoczesnych układów klimatyzacji na rozkład temperatur
w autobusie miejskim / Merkisz Jerzy, Bajerlein Maciej
Wpływ zużycia oleju smarującego w turbodoładowanym silniku o zapłonie
samoczynnym na emisję związków szkodliwych / Merkisz Jerzy,
Bajerlein Maciej, Suchecki Andrzej, Waligórski Marek
Wymagania stawiane symulatorom pojazdów szynowych / Merkisz Jerzy,
Dobrzyński Michał, Nowak Mateusz, Rymaniak Łukasz
Konstrukcja testu stacjonarnego do oceny emisyjności samolotów napędzanych
silnikami tłokowymi / Merkisz Jerzy, Markowski Jarosław, Pielecha
Jacek
Cykle jezdne pojazdów komunikacji miejskiej na przykładzie aglomeracji poznańskiej
/ Merkisz Jerzy, Molik Piotr, Nowak Mateusz, Ziółkowski Andrzej
Perspektywy rozwoju rynku paliwa CNG w Polsce / Merkisz Jerzy, Nowak
Mateusz, Rymaniak Łukasz, Ziółkowski Andrzej
Wpływ dynamiki rozpędzania samochodu na emisję zanieczyszczeń / Merkisz
Jerzy, Pielecha Jacek, Andrzejewski Maciej
Obciążenia biomechaniczne pilota samolotu turystycznego / Merkisz Jerzy,
Płotnicka Natalia, Dahlke Grzegorz
Obciążenia biomechaniczne pilota samolotu ZLIN 142 / Merkisz Jerzy,
Płotnicka Natalia, Dahlke Grzegorz
Konkurencja na rynku pasażerskich przewozów kolejowych / Mężyk Anna
Problemy kompensacji błędów lotniczych układów kursowych w systemach
zobrazowania nahełmowego stosowanych w środkach transportu lotniczego /
Michalak Sławomir, Szelmanowski Andrzej, Borowski Jerzy
Analiza wytrzymałościowa konstrukcji nawierzchni z płyt granitowych wykonanej
na placach miejskich / Michalczyk Rafał
Metody zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej w realizacji
inwestycji drogowych współfinansowanych przez UE / Michalski Lech,
Jamroz Kazimierz
Problematyka naukowo-badawcza w procesie integracji systemu bezpieczeństwa
transportu w Polsce / Michalski Lech, Żukowska Joanna
Bariery wejścia na rynek w pasażerskich przewozach kolejowych /
Miecznikowski Stanisław
Rola centrów logistycznych w łańcuchach dostaw - wybrane problemy /
Miklińska Joanna
Specyfika świadczenia usług logistycznych z udziałem centrum logistycznego ujęcie lokalne / Miklińska Joanna
Komercyjne systemy zobrazowania żeglugi i aplikacje informatyczne transportu
morskiego / Miler Ryszard, Bujak Andrzej
Systemy zobrazowania żeglugi transportu morskiego / Miler Ryszard, Bujak
Andrzej
Metoda rozwoju i koordynacji sieci intermodalnej w Polsce / Mindur Leszek,
Hajdul Marcin
Wpływ postępu technicznego i technologicznego oraz wydarzeń politycznych na
rozwój gospodarki globalnej / Mindur Maciej
Analiza stateczności początkowej podczas zatapiania siłowni głównej okrętu /
Mironiuk Waldemar, Łosiewicz Zbigniew
Wykorzystanie testów symetrycznych w transparentnym testowaniu pamięci RAM
/ Mrozek Ireneusz
Ocena jakości działania systemów transportowych z zastosowaniem elementów
logiki rozmytej / Muślewski Łukasz, Bojar Piotr, Migowa Klaudiusz
Benchmarking jako kreator innowacyjności w logistyce miejskiej / Niedzielski
Piotr, Tundys Blanka
Działania marketingowo - edukacyjne promujące alternatywne, w stosunku do
samochodów osobowych, środki transportu / Nosal Katarzyna
Wybrane problemy dotyczące zagrożeń terrorystycznych dla infrastruktury
transportowej / Nowacki Gabriel
Problemy dotyczące wdrażania zintegrowanych inteligentnych systemów
transportowych (ITS) w Unii Europejskiej / Nowacki Gabriel, Kamiński
Tomasz, Kuśmider Bożena
Odpowiedzialna turystyka jako element łączący środowisko, społeczeństwo
i gospodarkę / Nowak Stefan, Herbuś Aneta, Marszałek Jarosław
Kreowanie zrównoważonego transportu w regionach turystycznych / Nowak
Stefan, Ostańska Anna, Halemba Piotr, Franczak Agnieszka
Wpływ działalności lokalnych organizacji turystycznych na rozwój branży turystycznej
w regionie / Nowak Stefan, Ulfik Agnieszka, Halemba Piotr
Zrównoważona turystyka podstawą rozwoju regionalnego / Nowak Stefan, Ulfik
Agnieszka, Herbuś Aneta
Logistyka gospodarowania odpadami a zrównoważony rozwój regionów / Nowak
Stefan, Ulfik Agnieszka, Taracha Katarzyna
Kontraktowanie inwestycji budowlanych w sektorze transportu z uwzględnieniem
koncesji i warunków FIDIC / Nowak Paweł
Zastosowanie systemów nawigacyjnych i telepatycznych w logistyce /
Nowotyńska Irena, Tereszkiewicz Krzysztof
Temperamentalne uwarunkowania zachowań ryzykownych na podstawie
kierowców / Odachowska Ewa
Zmodyfikowana hybrydowa metoda nieliniowej estymacji tła dla wizyjnych
systemów śledzenia ruchu pojazdów / Okarma Krzysztof, Mazurek
Przemysław
Stany zdatności eksploatacyjnej innowacyjnych systemów ograniczających
emisję szkodliwych składników spalin do atmosfery / Olszowski
Sławomir, Sztandkie Marcin
Wpływ zasilania silnika rolniczego Perkins 1104c-44 paliwami estrowoetanolowymi na wybrane parametry procesu wtrysku i spalania w aspekcie
ekologicznym / Orliński Stanisław
Control Theory Applications in Logistics - MPC and other Approaches /
Orzechowska Joanna E., Bartoszewicz Andrzej, Bumham Keith J.,
Petroyic Dobrila
Zastosowanie środków inteligentnych systemów transportu do obsługi imprez
masowych / Oskarbski Jacek
Wstępne badania nad wpływem rekreacyjnego treningu Nordic Walking na
poziom zwinności i równowagi u kobiet w wieku 60-69 lat / Ossowski
Zbigniew, Kortas Jakub
Wstępne badania nad wpływem rekreacyjnego treningu zdrowotnego na gibkość
kręgosłupa u kobiet w starszym wieku / Ossowski Zbigniew, Kortas
Jakub, Prusik Krzysztof
Wykorzystanie teorii podobieństwa do analizy stateczności ruchu samochodu na
podstawie badań mobilnego modelu / Parczewski Krzysztof, Wnęk
Henryk
Możliwości i potrzeby prezentacji danych łączności radiowej w nahełmowych
systemach celowniczych stosowanych w środkach transportu lotniczego /
Pazur Andrzej, Szelmanowski Andrzej, Siekierska Ewelina
Jachting i czarter w Polsce - prawo i praktyka / Perzyński Tomasz, ProkopPerzyńska Eliza
Obniżanie zużycia paliwa w pojazdach użytkowych: możliwości obecne
i perspektywy / Piernikarski Dariusz
Transport wodny śródlądowy w obsłudze potoków ładunkowych polskiego handlu
zagranicznego w pierwszej dekadzie XXI w. / Pluciński Michał
Identyfikacja i analiza wybranych korzyści i kosztów niemierzalnych związanych
z rewitalizacją infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce /
Pluciński Michał
Aktualne zmiany zagrożenia wypadkowego w transporcie, zależnie od kategorii
dróg / Prochowski Leon
Analiza właściwości ochronnych fotelika i podstawki podwyższającej na podstawie
ruchu ciała dziecka w czasie uderzenia samochodu w przeszkodę /
Prochowski Leon, Zielonka Karol, Trzaska Paweł
Organizacja transportu w usłudze logistycznej zakładu produkcyjnego /
Przerembel Stanisław, Krzyszkowski Andrzej
Stan bezpieczeństwa ruchu na polskich drogach w latach 2009-2011 / Ptak
Aleksandra
Estymacja prędkości pojazdu w warunkach silnych zakłóceń losowych metodą
uśredniania sekwencji obrazów / Purczyński Jan
Prognozowanie wartości wskaźników poziomu motoryzacji dla wybranych miast
w Polsce / Purczyński Jan, Samitowska Wioleta
Asertywny kierowca i asertywny pasażer - współzależność w kreowaniu
dojrzałych postaw / Randak-Jezierska Małgorzata
Rozwijanie umiejętności zarządzania sobą przez kierowcę a problematyka
bezpieczeństwa na drogach / Randak-Jezierska Małgorzata
Możliwość stosowania analizy struktury niezawodnościowej systemu w ocenie
punktualności realizowanego procesu transportowego / Restel
Franciszek J.
Weryfikacja statystyczna wyników badań kąta zwilżania metodą osadzanej kropli
/ Rogowska Renata, Rogowski Andrzej
Wpływ horyzontu prognozy i długości szeregu czasowego na jakość predykcji
w ruchu drogowym w Polsce / Rogowski Andrzej
Ocena wdrożenia systemu zarządzania obiektami komunikacji - program SZOK /
Rójek Natalia, Szata Mieczysław
Mobilne modele samochodów do badań stateczności / Romaniszyn Kazimierz M.
Analiza wpływu wybranych parametrów algorytmu genetycznego w problemie
identyfikacji modelu tłumika MR / Rutczyńska-Wdowiak Katarzyna,
Makowski Michał
Modelowanie problemów odwrotnych w diagnostyce toru kolejowego / Rydygier
Edward, Strzyżakowski Zygmunt
Napędy z wielofazowymi silnikami indukcyjnymi / Saniawa Dionizy
Rola transportu w zagospodarowaniu turystycznym / Sawicki Bogusław
Usługi transportowe w turystce na przykładzie Biura Podróży AGAT / Sawicki
Bogusław, Borowicz Stanisław, Bartoszek Agnieszka
Wpływ zastosowania elementów ze stopów TiAL na dynamikę w pełni sterowalnego
krzywkowego rozrządu silnika spalinowego / Siczek Krzysztof
Wybrane zagadnienia systemów sterowania ruchem i łączności dla Kolei Dużych
Prędkości w Polsce / Siergiejczyk Mirosław
Zarządzanie jakością usług telematycznych w transporcie / Siergiejczyk Mirosław
Alternatywne wykorzystanie systemów monitoringu wizyjnego w obiektach
transportowych / Siergiejczyk Mirosław, Rosiński Adam
Stres kierowcy przyczyną zagrożenia na drodze / Sierpińska Małgorzata
Cechy osobowościowe kierowcy w kontekście bezpieczeństwa na drodze /
Sierpińska Małgorzata
Optymalizacja łańcucha dostaw z poziomu operatora logistycznego -model
matematyczny / Sitek Paweł
Zakłócenia w systemie transportu łamanego / Skupień Emilia
Implementacja sterowania admitancyjnego w sterowniku ruchu NextMove /
Słota Adam, Chałabis Piotr
Bezpieczeństwo pasażerów autobusów w kontekście obowiązujących przepisów
homologacyjnych foteli autobusowych / Sobolewski Tomasz, Trzaska
Paweł
Zastosowanie metody AHP do oceny poszczególnych etapów transportu
materiałów niebezpiecznych / Sordyl Justyna, Brzozowski Krzysztof
Przewozy lotnicze cargo - ocena rynku i aspekty konkurencyjności / Stajniak
Maciej
Logistyka w kolejach dużych prędkości / Starowicz Wiesław
Wizyjny system nadzoru zajętości parkingu / Stawowy Marek
Możliwości wykorzystania dwupaliwowego silnika ZS zasilanego głównie gazem
ziemnym CNG w transporcie kołowym / Stelmasiak Zdzisław, Matyjasik
Marcin
Problemy i perspektywy rozwoju sieci transportu intermodalnego kolejowo –
drogowego / Stokłosa Józef
Systemy automatyki w zabezpieczeniach obiektów przemysłowych /
Strzyżakowski Zygmunt, Kuchta Józef, Buday Jozef
Wpływ uszkodzeń instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych na pracę
układu wtryskowego / Styła Sebastian
Safety risks management in the road transport / Šukalova Viera
Możliwość wykorzystania funkcji protokołów komputerowych w sieci
komunikacyjnej pojazdu / Sumorek Andrzej
Podtorze kolejowe z zastosowaniem warstw asfaltowych / Sybilski Dariusz
Badania c wzbudzonego w podróżach transportem zbiorowym / Szarata Andrzej
Wymogi dotyczące środków transportowych przy przewozie zwierząt żywych /
Szczepańska Aleksandra
Stephen P. Timoshenko - klasyk, uczony i nauczyciel mechaniki teoretycznej
i stosowanej / Szcześniak Wacław
Weryfikacyjne metody pomiaru opóźnienia hamowania pojazdu / SzczypińskiSala Wojciech, Strzępek Piotr, Janczur Robert
Możliwości nahełmowej wizualizacji obrazów z głowic obserwacyjna celowniczych stosowanych w środkach transportu lotniczego /
Szelmanowski Andrzej, Borowski Jerzy, Michałowski Piotr
Problemy optymalizacji błędów czujników danych inercjalnych w systemach
zobrazowania nahełmowego stosowanych w środkach transportu lotniczego /
Szelmanowski Andrzej, Borowski Jerzy, Milewski Wiesław
Wskaźniki niezawodności środków transportu szynowego / Szkoda Maciej
Analiza niezawodności lokomotywy spalinowej serii SM48 / Szkoda Maciej
Modernizacja napędów walcarek walcowni walcówki ukierunkowana na gotowość
/ Szpytko Janusz, Gliwiński Marcin
Miary podobieństwa w wyznaczaniu dysparycji obrazu stereowizyjnego /
Szpytko Janusz, Hyla Paweł
Podnoszenie wartości gotowości napędów walcarek walcowni walcówki / Szpytko
Janusz, Gliwiński Marcin, Lauks Artur
Ocena poziomu bezpieczeństwa w systemie komunikacji autobusowej /
Szubartowski Mirosław
Czujki w systemach sygnalizacji włamania i napadu dla potrzeb transportu /
Szulc Waldemar, Rosiński Adam
Identyfikacja obiektów dyskretnych w kontekście propagacji zaburzeń /
Szymańda Jarosław M.
Badania symulacyjne wytrzymałości płyty wewnętrznej przejazdu kolejowego /
Targosz Jan
Badania i ocena wibroaktywności konstrukcji torowisk tramwajowych
stosowanych w Polsce / Targosz Jan, Adamczyk Jan
Ocena dobrostanu tuczników w czasie transportu / Tereszkiewicz Krzysztof,
Molenda Piotr, Nowotyńska Irena, Pokrywka Kazimierz
Kierunki rozwoju przewoźników lotniczych i ich wpływ na porty lotnicze /
Tłoczyński Dariusz
Perspektywy rozwoju infrastruktury lotniczej w województwie pomorskim. Port
Lotniczy Gdynia / Tłoczyński Dariusz
Czynniki powstrzymujące przed zachowaniami ryzykownymi w ruchu drogowym na przykładzie trzeźwości kierujących / Tokarczyk Ewa
Ocena efektywności modelu w procesie symulacji komputerowej / Trębicka
Agnieszka
Strategia marketingu MIX usług turystycznych / Trojanowski Tomasz
Promocja usług turystycznych / Trojanowski Tomasz
Przykłady uszkodzeń sprężarek chłodniczych / Tyczewski Przemysław
Porównanie powierzchni węzłów tarcia sprężarek chłodniczych pracujących
w różnych warunkach eksploatacyjnych / Tyczewski Przemysław
Bezzałogowe platformy do realizacji zadań transportowych / Typiak Andrzej
Mobilne stanowisko zdalnego sterowania robotem wsparcia inżynieryjnego /
Typiak Andrzej, Mincewicz Piotr
Projekt systemu sterowania ugrupowaniem bezzałogowych maszyn
inżynieryjnych / Typiak Rafał
Wybrane postawy stanowiące zagrożenie na drodze - rola psychologii transportu
w systemie działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego / Ucińska
Monika
Terminale kontenerowe w globalnych łańcuchach dostaw na przykładzie
Deepwater Container Terminal w Gdańsku / Urbanyi Ilona
Próba ściskania rur ze stali nierdzewnej poddanych działaniu środowisk
agresywnych / Wasilewska Katarzyna, Glinicka Aniela
Możliwości modelowania trajektorii statku na urządzeniach symulacyjnych /
Wawruch Ryszard
Logistyka w eksploatacji samochodów / Wąsowicz Alicja
Wykrywanie ech radarowych o małej amplitudzie sygnału / Wąż Mariusz, Naus
Krzysztof
Wykorzystanie obrazów sonarowych do wyznaczania pozycji pojazdów
podwodnych / Wąż Mariusz, Naus Krzysztof
Nawigacyjne aspekty bezpieczeństwa żeglugi w rejonach instalacji przybrzeżnych
/ Wąż Mariusz, Nowak Dariusz
Procesy usprawniające w systemach klasyfikacji i sortowania przesyłek
pocztowych / Wiatr Roman, Miciak Mirosław, Boniecki Rafał
Zarządzanie wiedzą a projekt i eksploatacja Kolei Dużych Prędkości / Wierzbicki
Andrzej P.
Optymalizacja łańcucha dostaw – implementacja i przykłady liczbowe
w środowisku pakietu LINGO / Wikarek Jarosław
Certyfikacja nowego i modernizowanego wyposażenia stacji kontroli pojazdów /
Wiśniewski Dariusz, Jamiołkowski Zbigniew
Miejsce Warszawskiej Kolei Dojazdowej w systemie logistyki miejskiej
aglomeracji Warszawskiej / Wojciechowski Andrzej
Warszawska Kolej Dojazdowa a stan sektora kolejowego w Polsce /
Wojciechowski Andrzej
Finansowanie regionalnego transportu kolejowego w Polsce przez samorząd
województwa w latach 2004-2010 / Wołek Marcin
Ocena i analiza kosztów realizowanych napraw środków transportowych /
Woropay Maciej, Szubartowski Mirosław
Efektywność ekonomiczna konwersji używanych autobusów na trolejbusy przez
PKT Sp. z 0.0. w Gdyni w latach 2004-2010 / Wyszomirski Olgierd
Oferta przedsiębiorstw TSL a ich pozycja rynkowa (w warunkach wzrostu
i kryzysu gospodarczego) / Zagożdżon Beata
Weryfikacja efektywności sterowania podsystemem transportowym zbudowanym
z automatycznie sterowanych pojazdów w programie symulacyjnym Arena
/ Zając Jerzy, Małopolski Waldemar
Samokonfiguracja wieloagentowego systemu sterowania jako narzędzie integracji
podsystemów wytwarzania i transportu / Zając Jerzy, Norys Kamila
Terroryzm w lotnictwie. Problem definicji / Załęski Krzysztof, Compa Tadeusz
Obsługa osób niepełnosprawnych w podróżach turystycznych / Zamkowska Anna
Nowe wymagania dla przewoźników drogowych w Polsce w związku ze zmianami
na unijnym rynku transportowym / Zamkowska Stanisława
Obsługa logistyczna sfery zaopatrzenia, ze szczególnym uwzględnieniem metod
identyfikacji potrzeb zaopatrzeniowych / Zamkowska Stanisława,
Zagożdżon Beata
Zastosowanie techniki GPS i GSM w logistyce i zabezpieczaniu pojazdów
samochodowych / Zawadzki Andrzej, Gad Radosław
Numerical analysis of an influence of the interlayers' contact on the fatigue
strength of flexible pavements / Zbiciak Artur, Józefiak Kazimierz
Analiza numeryczna wpływu obciążeń komunikacyjnych na infrastrukturę
kanalizacyjną / Zbiciak Artur, Michalczyk Rafał
Wielokryterialna ocena lokalizacji strefy kibica w Poznaniu na Mistrzostwa EURO
2012™ / Zmuda-Trzebiatowski Paweł, Bieńczak Maciej, Fierek
Szymon, Tumasz Maciej, Żak Jacek
Modelowanie logistycznych przepływów w systemach gospodarki odpadami /
Zwolińska Bożena
Subiektywne bezpieczeństwo w transporcie drogowym - percepcja użytkowników
/ Żakowska Lidia
Etyka jako narzędzie wspomagające zarządzanie ośrodkiem szkolenia kierowców
/ Żuraw Paweł
Intermodalne uwarunkowania rytmizacji przewozów pasażerskich / Żurkowski
Andrzej
Badanie wpływu smarowania na wartość temperatury charakterystycznej /
Żurowski Wojciech
Ocena ryzyka zawodowego jako przesłanka do modernizacji centrum szkolenia
dla lakierników samochodowych / Żurowski Wojciech, OkręglickaMajda Anna
Wykorzystanie mechanizmów lokalizacji urządzenia mobilnego w oparciu
o Google App Inventor / Żyła Kamil
Ochrona fauny w korytarzach transportowych, metody alternatywne wobec
przejść dla zwierząt / Żyłkowska Joanna
nr 4
5
Wydarzenia
KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE
7
Logistyka morska / Zofia Jóźwiak
10
Autostrady morskie jako elementy infrastruktury logistycznej europejskich
łańcuchów i sieci dostaw / Andrzej S. Grzelakowski
14
Strategie logistyczne portów morskich III i IV generacji w lądowo morskich łańcuchach dostaw / Andrzej Montwiłł
19
Znaczenie żeglugi morskiej dla sprawności funkcjonowania globalnych
łańcuchów dostaw / Ernest Czermański
25
Usługi wartości dodanej jako element koncepcji logistycznej portu
morskiego / Dariusz Bernacki
29
Pomorskie Centrum Logistyczne - nowatorska koncepcja dystrybucji /
Maria Matusiewicz, Marcin Foltyński
32
Agrologistyka coraz bardziej popularna / Wywiad z K. Wajszczukiem
rozm. Iwo Nowak
34
Metody oceny i wyboru dostawców w przedsiębiorstwie - studium
przypadku (cz. 2) / Tomasz Nowakowski, Sylwia WerbińskaWojciechowska
36
Otoczenie biznesowe i jego implikacje na zmianę organizacji pracy
i strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa wytwórczego - raport z badań
(cz. 2) / Przemysław Niewiadomski, Krzysztof Sterna
MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT WEWNĘTRZNY
40
Co warto rozdzielić w... paletach (cz. 2) / Zbyszko Krojenka
42
Bezpieczeństwo ładunków w portowych procesach magazynowania
i przemieszczania w aspekcie ich zabezpieczenia przed ubytkami,
uszkodzeniem i kradzieżą / Joanna Brózda
ELEKTRONICZNA GOSPODARKA
45
Portowe systemy IT w obsłudze ładunków skonteneryzowanych na
przykładzie Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego w Gdyni / Marek
Szyller
50
Portowe systemy EDI jako element optymalizacji procesów przepływu
ładunków w lądowo-morskich łańcuchach transportowych / Oliwia
Pietrzak, Krystian Pietrzak
USŁUGI LOGISTYCZNE
53
Port morski jako centrum logistyczne w międzynarodowych łańcuchach
dostaw / Czesława Christowa
57
Funkcja logistyczna portów morskich / Hanna Klimek, Janusz
Dąbrowski
59
Deepwater Container Terminal w Gdańsku w globalnych łańcuchach
dostaw / Ilona Urbanyi
63
Nowe centrum obsługi logistycznej AUDI AG powstaje w Ingolstadt / Iwo
Nowak
64
Central Air Hub Leipzig/Halle - bez tajemnic / Artur Olejniczak
66
FLAVIA - Słodki transport - tańszy dzięki kolei / Bartosz Guszczak
68
FLAVIA - 2500 ciężarówek zniknęło z drogi!!! / Emilia Jurkowska-Kubiak
70
72
Logistyka zwrotna jako istotny element makrologistyki poziomu lokalnego
na przykładzie wybranych gmin Dolnego Śląska (cz. 1) / Paweł
Andrzejczyk
Porty we Flandrii - inwestycje w przyszłość / Tomasz Janiak
Nowości z GS1 Polska
74
MOBITGS1 - ciekawy przepis na letnie wieczory / Jacek Pucher
75
Bezpieczeństwo łańcucha dostaw - wciąż problem firm czy tylko wymóg
prawny? / Grzegorz Sokołowski
76
Ekosystem GS1 - klucz do strategii w Internecie i aplikacjach mobilnych /
Jacek Pucher
77
System GS1 nie tylko dla orłów / Piotr Frąckowiak
EDUKACJA LOGISTYCZNA
78
Logistyka morska - edukacja na Akademii Morskiej w Szczecinie / Zofia
Jóźwiak
79
Logistyka morska - edukacja na Akademii Morskiej w Gdyni / Magdalena
Bergańska, Ewa Drożęcka
80
Dostawy towarów transportem morskim dla starożytnego Rzymu /
Mirosław Skarżyński
LOGISTYKA - NAUKA
Płyty CD i spis treści
Spis artykułów na płycie CD 1
Analiza bezpieczeństwa manewrów krytycznych kontenerowca o maksymalnych
wymiarach z wykorzystaniem sieci bayesowskich / Teresa AbramowiczGerigk, Zbigniew Burciu
Marketingowa o transporcie intermodalnym z udziałem kolei / Mirosław
Antonowicz
Kształtowanie modelu optymalizacji struktury węzła transportowego jako
elementu systemu / Igor Arefyev
Zastosowanie metody Data Envelopment Analysis do badania efektywności
portów / Joanna Baran
Znaczenie obsługi klienta w logistyce / Ryszard Barcik
Niepewność modelu oraz danych w procesie konstruowania syntetycznych
wskaźników / Arkadiusz Barczak
System Informatycznego Wsparcia Eksploatacji Wojskowych Statków
Powietrznych / Piotr Barszcz, Paweł Gołda, Mariusz Zieja
Systematyka wybranych podstawowych pojęć w logistyce / Stanisław
Bogdanowicz
Bariery rozwoju transportu multimodalnego w Polsce z perspektywy wybranych
morskich terminali kontenerowych / Marcin Burchacz, Witold Kuszewski
Znaczenie polityki transportowej jako elementu kontrolowania wzrostu
transportochłonności gospodarki / Leszek Bylinko, Mariusz Kubański
Modelowanie miejskiego systemu transportowego / Norbert Chamier-Gliszczyński
Sieci pojemnościowe w modelowaniu procesów logistycznych / Andrzej Chojnacki
Teoretyczne i praktyczne aspekty organizowania łańcucha dostaw towarów
spożywczych / Krzysztof Chwesiuk
Ocena efektywności kanałów dystrybucji w wybranym przedsiębiorstwie
produkcyjnym - część I / Katarzyna Dohn, Mirosław Matusek, Monika
Odlanicka-Poczobutt
Ocena efektywności kanałów dystrybucji w wybranym przedsiębiorstwie
produkcyjnym - część II / Katarzyna Dohn, Mirosław Matusek, Monika
Odlanicka-Poczobutt
Własności transportowe pojazdu szynowego w badaniach modelowych /
Mirosław Dusza
Ocena logistycznej obsługi klienta na rynku B2B / Joanna Dyczkowska
Jakość systemu logistycznego / Jan Figurski. Marian Brzeziński, Tomasz
Kochański
Racjonalizacja potencjału magazynowego w systemach logistycznych - procedury
analityczne i projektowe z przykładem / Janusz Fijałkowski
Komputerowa analiza hałasu drogowego z uwzględnieniem rożnych metod
obliczeniowych / Andrzej Gągorowski
Koncepcja systemu bezpieczeństwa obiektów WIG wykorzystujących efekt
przypowierzchniowy / Mirosław Gerigk, Andrzej Majka
Hybrydowy model do szybkiej oceny bezpieczeństwa statku w czasie katastrofy
na morzu / Mirosław Gerigk, Krzysztof Wardynszkiewicz
Wybrane aspekty modelowania ruchu statków powietrznych na płycie lotniska /
Paweł Gołda, Jerzy Manerowski
Wspomaganie komputerowe konstrukcji rozkładu jazdy pociągów / Piotr
Gołębiowski, Marianna Jacyna
Rozwiązania transportowe w Data Center / Andrzej Góralski, Andrzej Czerepicki
New web approach to aid logistic services / Lucjan Grochowski
Nadzór techniczny nad ogrzewaniem rozjazdów tramwajowych na przykładzie
Warszawy / Witold Grudzień, Cezary Łucyk, Tadeusz Niedziela
Inwestycje wspomagające rozwój funkcji logistycznych w polskich portach /
Marek Grzybowski
Współdzielenie łańcuchów dostaw – praktyczne korzyści dla usługobiorców
i usługodawców / Marcin Hajdul
Wprowadzenie urządzenia sterowania ruchem kolejowym na polski rynek
kolejowy w świetle najnowszych zmian w uregulowaniach prawnych /
Przemysław Ilczuk
Model przydziału zasobów do zadań w przedsiębiorstwie transportowym /
Mariusz Izdebski, Marianna Jacyna
Klasteryzacja punktów obsługi i wyznaczanie tras pojazdów w dwuszczeblowym
systemie dystrybucji / Roland Jachimowski, Tomasz Ambroziak
Problem optymalizacji tras w dystrybucji ładunków na obszarach
zurbanizowanych / Marianna Jacyna, Emilian Szczepański
Zastosowanie teorii kolejek do analizy i oceny procesu transportowego
w centrum logistycznym / Marianna Jacyna, Jolanta Żak
Optymalizacja sieci logistycznej skoncentrowanej wokół przedsiębiorstwa
produkcyjnego / Ilona Jacyna-Gołda
Rola syntezy danych w zaawansowanym transportowym systemie informacji /
Zbigniew Janik
Metodyka oceny ryzyka w badaniach statków powietrznych / Joanna Jasińska,
Joanna Wójcik, Włodzimierz Kosiński
Wykorzystanie symulacji strumienia wartości w identyfikacji wąskich gardeł systemu
produkcyjnego w ZPC Mieszko S.A. / Marek Karkula, Szymon Kubal
Modelowanie popytu oparte na podróżach pojedynczych / Grzegorz Karoń
Analiza oceny niezawodności eksploatacyjnej autostradowego systemu poboru
opłat / Zbigniew Kasprzyk, Marek Sumiła
Zastosowanie języków opisu sprzętu do specyfikacji urządzeń srk / Piotr
Kawalec, Marcin Rżysko
Analiza zależności między przyjętym algorytmem sterowania na pojedynczym
skrzyżowaniu a efektami sterowania obszarowego / Piotr Kawalec,
Sylwia Sobieszuk-Durka
Społeczna odpowiedzialność łańcuchów dostaw i ich systemów logistycznych
(założenia koncepcyjne) / Danuta Kisperska-Moroń
Klasowe metody rozmieszczenia asortymentu i ich wpływ na wydajność procesu
kompletacji / Michał Kłodawski
Wybrane zagadnienia sterowania ruchem pociągów metra (na przykładzie
systemu SOP) / Leszek Konopiński, Wiesław Zabłocki
Ocena i rola technologicznych aspektów przeładunku samobieżnych zestawów
drogowych w transporcie intermodalnym / Jarosław Korzeb, Arkadiusz
Kostrzewski
O potrzebie uświadamiania społeczności akademickiej w sferze ochrony praw
własności intelektualnej / Mariusz Kostrzewski
Procedura suboptymalizacji stref funkcjonalno przestrzennych / Mariusz
Kostrzewski
Symulacja i analiza przebiegu pracy napędu tramwaju w okresach zerwania
przyczepności / Maciej Kozłowski
Analiza zakłóceń w wybranym ogniwie łańcucha dostaw branży motoryzacyjnej /
Marzena Kramarz, Włodzimierz Kramarz
Model ruchu jako instrument oceny oddziaływań strumieni pojazdów w gęstych
sieciach drogowych / Stanisław Krawiec, Ireneusz Celiński
Wpływ czasów trwania sygnałów pomocniczych w sygnalizacji świetlnej na
hamowanie pojazdów ciężkich / Tomasz Krukowicz
Metody modelowania charakterystyk napędowych statku śródlądowego / Jan
Kulczyk, Emilia Skupień
Znaczenie transportu śródlądowego w systemie transportowym UE / Jan
Kulczyk, Emilia Skupień
Konteneryzacja a zmiana układu stacji przeładunkowych / Krzysztof Lewandowski
Elementy organizacji procesu komisjonowania z dynamicznym przydziałem
asortymentu do lokacji / Konrad Lewczuk
Transport intermodalny na rynku przewozów ładunków w Polsce / Alina
Lipińska-Słota
Zarządzanie projektami badawczymi systemów logistycznych w transporcie
miejskim / Sylwester Markusik, Bogusław Łazarz
Wdrożenie outsourcingu logistycznego w procesie transportu zbiorników na gaz
skroplony / Mirosław Matusek, Monika Odlanicka-Poczobutt
Rozpędzanie pojazdu dostawczego a emisja gazowych składników / Jerzy
Merkisz, Maciej Andrzejewski, Jacek Pielecha
Rozpoznawanie wzorców emisji spalin w pomiarach PEMS za pomocą sieci
Kohonena (SOM) / Jerzy Merkisz, Arkadiusz Barczak, Jacek Pielecha
Kryteria optymalizacji w lokalizacji podmiotów sieci recyklingu pojazdów /
Agnieszka Merkisz-Guranowska
Rozwiązywanie problemów dostaw w systemach dystrybucji / Edward
Michlowicz
Metody syntezy informacji obrazowej z wielu źródeł / Tadeusz Niedziela
Prototyp ekonomicznego, uniwersalnego pokładowego rejestratora - czarnej
skrzynki dla wszystkich typów pojazdów samochodowych / Gabriel
Nowacki, Anna Niedzicka
Koncepcja systemu wspomagania decyzji w procesach utrzymania środków
transportu / Tomasz Nowakowski, Sylwia Werbińska-Wojciechowska
Metoda symulacyjnej weryfikacji układu transportu przenośnikowego / Józef
Okulewicz
Zarządzanie opóźnieniami w ruchu kolejowym z zastosowaniem programowania
ewolucyjnego / Katarzyna Palikowska
Modelowanie strumieni pojazdów z zastosowaniem automatów komórkowych
i liczb rozmytych / Bartłomiej Płaczek
Uwarunkowania optymalizacji obsługi transportowej wynikające z ograniczeń
czasu pracy kierowców / Dariusz Pyza, Mariusz Wasiak
Procedura suboptymalizacji stref funkcjonalno-przestrzennych / Andrzej Ratkiewicz
Możliwości stosowania czujek magistralowych w bazach logistycznych / Adam
Rosiński
Rozwiązania ITS we wspomaganiu kierowcy podczas długiej jazdy i niekorzystnych
warunków atmosferycznych / Mariusz Rychlicki, Marek Sumiła
Wyniki pomiarów i analiz prędkości jazdy wózka podnośnikowego wysokiego
składowania w aspekcie zachowania bezpieczeństwa / Antoni Saulewicz
Zagadnienia bezpieczeństwa systemu GSMR w aspekcie wspomagania transportu
kolejowego / Mirosław Siergiejczyk, Stanisław Gago
Analiza zakresu wykorzystania automatycznego dozorowania w ruchu lotniczym
w Polsce / Mirosław Siergiejczyk, Karolina Krzykowska
Zagadnienie zapewnienia ciągłości zasilania w logistycznych systemach
teleinformatycznych / Mirosław Siergiejczyk, Adam Rosiński
Wieloaspektowa ocena systemu logistycznego przedsiębiorstwa w łańcuchu
dostaw na przykładzie metodologii Audyt 9A / Wiesław Staniuk
Sztuczne sieci neuronowe w zastosowaniu do modelowania fazy wznoszenia
samolotu / Paulina Stańczyk, Anna Stelmach
Wizyjno-optyczna metoda wykrywania przechyłu obiektu / Marek Stawowy,
Andrzej Szmigiel, Tomasz Targosiński
Sztuczne sieci neuronowe w zastosowaniu do modelowania fazy zniżania
samolotu / Aleksandra Stycunów, Jerzy Manerowski
Koncepcja wykorzystania inteligentnych kamer IP do wspomagania nadzoru
wizyjnego ITS / Marek Sumiła, Zbigniew Kasprzyk
Nomadyczna linia telefoniczna dla małych firm logistycznych / Marek Sumiła,
Mariusz Rychlicki
Problematyka jakości usług transportowych / Andrzej Świderski
Propozycja modelu do oceny jakości oświetlenia sylwetki pieszego na przejściu
dla pieszych / Piotr Tomczuk
System pomiaru logistycznego dla potrzeb planowania i kontroli w dużych
przedsiębiorstwach drogowych przewozów pasażerskich obsługujących
trasy regionalne / Agnieszka Tubis
Uwarunkowania stosowania modelu systemu logistycznego do optymalizacji
potencjału systemów przewozowych / Mariusz Wasiak
Analiza drgań pionowych oddziaływujących na dzieci posadowione w fotelikach
podczas jazdy w samochodzie / Dariusz Więckowski
Analiza powstawania braków taboru w komunikacji miejskiej / Marek Ziembicki,
Gerard Krawczyk
Optymalizacja łańcucha dostaw w przedsiębiorstwach tworzących branżowe
grupy zakupowe / Grzegorz Zimon
Teoria kolejek w zastosowaniu do opisu procesu transportowego / Jolanta Żak
Modelowanie zachowań podróżnych w warunkach zamknięć ulic w gęstych
sieciach miejskich / Renata Żochowska
Przesłanki wyboru prędkości maksymalnej pociągów na liniach szybkiego ruchu /
Andrzej Żurkowski
Spis artykułów na płycie CD 2
Organizacja transportu w wybranych branżach agrobiznesu / Joanna Baran
Problem poziomu intensywności produkcji w łańcuchu dostaw wieprzowiny /
Rafał Baum
Modelowe rozwiązanie logistyczne dla lokalnego rynku biomasy / Rafał Baum,
Karol Wajszczuk, Jacek Wawrzynowicz
Marketing logistyczny ekologicznych gospodarstw rolniczych / Zbigniew Bentyn
Teorio-poznawcze aspekty systemów informatycznych wspomagających
zarządzanie w branży spożywczej / Anna Brzozowska
Outsourcing usług logistycznych w przemyśle spożywczym / Katarzyna Budzyńska
Kolizje drogowe z udziałem dzikich zwierząt, oraz doskonalenie metod ich
dokumentacji w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie / Bartosz Bukała,
Krzysztof Tereszkiewicz
Rolnictwo precyzyjne oraz systemy wspomagania decyzji produkcyjnych / Jacek
Chotkowski
Problematyka prawna transportu zwierząt / Paweł Dobrzański, Magdalena
Dobrzańska, Mariola Klisko
Wsparcie logistyczne w obszarach produkcji i przetwórstwa owoców miękkich /
Adam Domaradzki
Tendencje rozwoju agrologistyki w aspekcie wirtualizacji zarządzania oraz
ekspansji technologii internetowych i rozwiązań mobilnych / Ludosław
Drelichowski, Marek Sikora
Efektywne zarządzanie z wykorzystaniem map procesów przez przedsiębiorstwa
transportowe / Agnieszka Dudziak, Monika Stoma, Paweł Krzaczek
Kanały zbytu produktów z gospodarstw rolnych / Michał Gazdecki
Wpływ kosztów transportu zewnętrznego na opłacalność produkcji ziemniaków
skrobiowych / Agnieszka Ginter
Organizacja systemu logistycznego w produkcji i wykorzystaniu biomasy
energetycznej / Waldemar Gostomczyk
Systemy informacyjne i ich zastosowanie w logistyce produktów żywnościowych /
Mariusz Grębowiec
Prezentacja modelu procesu zarządzania nieruchomościami na podstawie
studium przypadku / Marcin Halicki
Potrzeby gospodarstw rolnych w zakresie zabezpieczenia w usługi serwisowe
i części zamienne dla ciągników i maszyn rolniczych / Waldemar
Izdebski, Jacek Skudlarski, Stanisław Zając
Racjonalizacja zakupu maszyn na przykładzie indywidualnego gospodarstwa
rolniczego / Ryszard Jabłonka, Beata Lewczuk, Krzysztof Kapela
Problem logistyki agro-biomasy do celów energetycznych / Michał Jasiulewicz,
Dorota Agnieszka Janiszewska
Charakterystyka ustroju prawnego Krajowego Związku Grup Producentów
Rolnych – Izby Gospodarczej / Marcin Jurewicz
Bezpieczeństwo żywności i odpowiedzialność producentów rolnych w świetle
wdrażania wymogów wzajemnej zgodności / Barbara Kiełbasa
Aspekty prawne bezpieczeństwu i jakości żywności / Agata Kielesińska
Koszty eksploatacji środków transportowych w gospodarstwach ukierunkowanych
na chów zwierząt / Sławomir Kocira, Stanisław Parafiniuk, Józef Sawa
Wpływ zarządzania logistycznego biokomponentami na zrównoważony rozwój /
Aleksander Kolanowski
Uwarunkowania zarządzania logistycznego, a proces komunikacji rynkowej
w sektorze mleczarskim / Karol Krajewski
Problematyka logistyki części zamiennych w aspekcie utrzymania ciągników
rolniczych w gotowości technicznej / Paweł Krzaczek, Monika Słoma,
Agnieszka Dudziak
Rozwój klastra a integracja żywnościowych łańcuchów dostaw / Justyna Kufel
Rozwiązania bezodpadowej gospodarki ubocznymi produktami przemysłu /
Paweł Łapiński, Justyna Łapińska
Marketing żywności ekologicznej jako narzędzie kształtowania świadomości
konsumenta / Beata Lewczuk, Ryszard Jabłonka, Zbigniew Pawlonka
Kontraktacja jako ogniwo łańcucha agro-logistycznego / Izabela Lipińska
Problematyka prawna transportu a dobrostan zwierząt gospodarskich / Izabela
Lipińska
Zarządzanie jakością w sektorze spożywczym - wybrane aspekty prawne /
Izabela Lipińska
Terytorialna struktura sieci dealerów sprzętu udojowego a intensywność
produkcji mleka surowego w Polsce / Izabela Lipińska, Marian Lipiński
Wyposażenie rolnictwa Lubelszczyzny w środki transportowe / Edmund
Lorencowicz, Józef Sawa
Kształtowanie wartości dla klienta na przykładzie winnic w Polsce / Justyna
Majchrzak-Lepczyk
Analiza pozycji konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw hodowli roślin na rynku
materiału siewnego pszenicy ozimej / Dariusz Majchrzycki, Benedykt
Pepliński
Nowe trendy w opakowalnictwie artykułów spożywczych w kontekście logistycznych
funkcji opakowań / Anna Maryniak
Ocena i dobór optymalnych parametrów środków transportowych dla
efektywnego zbioru słomy / Michał Napierała
Logistyka w działaniach wybranych podmiotów i instytucji w sferze promocji
agroturystyki na przykładzie województwa małopolskiego / Arkadiusz
Niedziółka
Zastosowanie nowoczesnych narzędzi informatycznych w agrologistyce / Irena
Nowotyńska, Krzysztof Tereszkiewicz
Preferencje konsumentów dotyczące miejsc zakupu oraz opakowań na
detalicznym rynku owoców i warzyw / Dawid Olewnicki, Lidia Gunerka,
Bartłomiej Golański
Teoretyczne i praktyczne wykorzystanie środków transportowych w gospodarstwach
rodzinnych / Stanisław Parafiniuk, Sławomir Kocira, Józef Sawa
Kanały dystrybucji surowców żywnościowych z gospodarstw ekologicznych
w województwie Warmińsko-Mazurskim / Adam Pawlewicz, Wojciech
Gotkiewicz
Analiza tendencji w handlu międzynarodowym wieprzowiną w latach 1961-2009,
część I – eksport / Benedykt Pepliński
Analiza tendencji w handlu międzynarodowym wieprzowiną w latach 1961-2009,
część II – import / Benedykt Pepliński
Analiza tendencji w handlu międzynarodowym żywą trzodą chlewną w latach
1961-2009 / Benedykt Pepliński, Dariusz Majchrzycki
Znaczenie procesu sukcesji w polskich firmach rodzinnych / Wiesław Piekarski,
Joanna Rudzińska
Zarządzanie jakością w oparciu o system HACCP na przykładzie przedsiębiorstwa
owocowo – warzywnego - studium przypadku / Agnieszka Piotrowska,
Piotr Cymanow
Regulacje a międzynarodowy obrót żywnością zmodyfikowaną genetycznie /
Jerzy Rembeza, Sławomir Sowa
Skala działania a stosowane rozwiązania logistyczne w agrobiznesie / Tomasz
Rokicki
Działalność wybranych organizacji agrologistycznych w zakresie obrotu
surowcami rolniczymi i ogrodniczymi na terenie aglomeracji szczecińskiej /
Katarzyna Skupień, Sławomir Niecko, Dariusz Jakubowski,
Waldemar Korn, Marek i Maciej Krysińscy
Systemy jakościowe w procesach agrologistycznych / Katarzyna Skupień,
Sławomir Niecko
Zasady auditowania procesów zarządzania infrastrukturą przez jednostki
certyfikujące systemy zarządzania / Monika Stoma, Agnieszka
Dudziak, Paweł Krzaczek
Grupy producentów rolnych jako instrument rozwoju agrologistyki / Aneta Suchoń
Ocena wpływu spółdzielni działających w rolnictwie w wybranych państwach
Europy Zachodniej na rozwój agrologistyki / Aneta Suchoń
Producent rolny w łańcuchu dostaw żywności / Aneta Suchoń
Sprzedaż bezpośrednia produktów rolnych jako przykład krótkiego „łańcucha
dostaw żywności” / Aneta Suchoń
Wybrane prawne instrumenty rozwoju agrologistyki / Aneta Suchoń
Wybrane programy komputerowe wspomagające zarządzanie gospodarstwem
rolnym / Janina Szewczyk, Agnieszka Tulkis, Monika Jaworska
Oznaczenia żywności ekologicznej a determinanty stanowiące o ich rozpoznawalności
wśród konsumentów / Kamila Szulc, Joanna Rykowska
Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne – aspekty prawne / Monika Szymura
Kształtowanie ochrony prawnej zwierząt w transporcie przedubojowym /
Krzysztof Tereszkiewicz, Piotr Molenda, Irena Nowotyńska,
Kazimierz Pokrywka, Bartosz Bukała
Procesy logistyczne w grupie producentów rolnych - studium przypadku /
Wioletta Turowska
Analiza determinantów wyboru dostawców wybranych środków do produkcji
rolnej / Karol Wajszczuk, Piotr Sajna, Jacek Wawrzynowicz
Ocena potrzeby zastosowania koncepcji audytu logistycznego dla przedsiębiorstw
rolnych / Karol Wajszczuk, Piotr Sajna, Jacek Wawrzynowicz
Ocena ryzyka występowania przykładowych problemów logistycznych
w przedsiębiorstwach rolnych / Karol Wajszczuk, Piotr Sajna, Jacek
Wawrzynowicz
Potencjalne możliwości wykorzystania modeli referencyjnych procesów
biznesowych / Jacek Wawrzynowicz
Znaczenie systemu rolnictwa precyzyjnego w logistyce produkcji / Jacek
Wawrzynowicz, Karol Wajszczuk, Rafał Baum
Łańcuch dostaw przeznaczenia rzeźnego w biznesie końskim – uwarunkowania /
Marta Wincewicz-Bosy
Rynek usług logistycznych w Polsce - analiza, perspektywy rozwoju / Andrzej
Wojciechowski
Bezpieczeństwo żywności w branży mleczarskiej a system HACCP - studium
przypadku / Marcin Wysokiński, Wioletta Bieńkowska, Piotr Gołasa
Analiza efektów zewnętrznych transportu biomasy / Patrycjusz Zarębski
nr 5
5
Wydarzenia
KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE
7
Współczesne tendencje rozwojowe łańcuchów dostaw produktów
żywnościowych / Maciej Szymczak
12
Logistyka w funkcjonowaniu miasta jako produktu turystycznego (cz. 1) /
Jacek Szołtysek
16
Zasady działania i organizacja włoskich centrów logistycznych / Andrzej
Montwiłł
21
Metody oceny i wyboru dostawców w przedsiębiorstwie - studium przypadku
(cz. 3) / Tomasz Nowakowski, Sylwia Werbińska-Wojciechowska
24
Rola transportu kolejowego w rynku przewozu samochodów / Mirosław
Antonowicz, Henryk Zielaskiewicz
29
Analiza ilościowa polskiego rynku transportu drogowego w dobie kryzysu /
Alina Sułkowska, Adam Redmer
MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT WEWNĘTRZNY
35
Aspekty organizacyjno - technologiczne wybranych systemów kompletacji /
Mirosław Nowak, Jacek Zając
41
Zwiększenie efektywności procesu kompletacji zamówień w wyniku
optymalizacji rozmieszczenia produktów w magazynie z uwzględnieniem
ich częstotliwości pobrań oraz gramatury / Augustyn Krzysztof Lorenc,
Grzegorz Kaczor
ELEKTRONICZNA GOSPODARKA
46
System informatyczny a funkcjonalność logistyczna - studium przypadku /
Joanna Rut, Ewa Kulińska
50
Transgraniczne usługi dostępne drogą elektroniczną w UE
51
System informatyczny wspomagający funkcjonalność drukarni / Eugenia
Busłowska, Bartłomiej Gosk, Jakub Ogrodnik
USŁUGI LOGISTYCZNE
55
Proekologiczny transport ładunków koleją / Stanisław Janusz
Cieślakowski
59
Prawidłowości w procesie sprzedaży towarów branży ogólnospożywczej /
Krystyna Skoczyłas
63
Logistyka zwrotna jako istotny element makrologistyki poziomu lokalnego
na przykładzie wybranych gmin Dolnego Śląska (cz. 2) / Paweł
Andrzejczyk
66
Duńskie meble w każdym domu / Bartosz Guszczak
68
Cement workowany - kolej efektywniejsza od ciężarówek / Izabela Jeleń
NOWOŚCI Z GS1 POLSKA
70
Centralna baza produktów leczniczych i wyrobów medycznych -już
w komórce / Magdalena Fertsch, Piotr Krężel
71
GS1 DataBar w Biedronce chroni przed zakupem przeterminowanej
żywności / Piotr Frąckowiak
11
System GS1 nie tylko dla orłów / Piotr Frąckowiak
EDUKACJA LOGISTYCZNA
74
Formy pozyskiwania pojazdów samochodowych / Wojciech Bąkowski,
Adam Redmer
78
SOCILAPP - szybsza ścieżka kariery zawodowej dla absolwentów nie tylko
PP (wywiad z prof. M. Fertschem i dr. inż. P. Pawlewskim) / Iwo Nowak
80
Czy warto spojrzeć na swoją logistykę "z zewnątrz"? / Andrzej Figlewicz
81
Transport śródlądowy w imperium rzymskim / Mirosław Skarżyński
LOGISTYKA - NAUKA
2
Kapitał społeczny a logistyka / Eulalia Skawińska
5
Płyty CD i spis treści
Spis artykułów na płycie CD 1
Restrukturyzacja wierzytelności jako forma zarządzania przedsiębiorstwem.
Analiza wybranych instrumentów prawnych. Część 1 / Agnieszka Barcik,
Piotr Dziwiński
Restrukturyzacja wierzytelności jako forma zarządzania przedsiębiorstwem.
Analiza wybranych instrumentów prawnych. Część 2 / Agnieszka Barcik,
Piotr Dziwiński
Konsekwencje planowania sprzedaży w ujęciu gospodarki magazynowej
i planowania produkcji na podstawie koncernu międzynarodowego firmy
Viessmann / Kajetan Bator, Paweł Bator
Public subsidies for new enterprises development - example of Bielsko-Biała
Labour Office / Beata Bieńkowska
Własna firma jako alternatywa dla innych form zatrudnienia w opinii studentów /
Beata Bieńkowska
Satysfakcja klienta usługi przewozowej / Grzegorz Biesok, Edyta Hanke
Infrastruktura transportu rowerowego na terenach miejskich / Grzegorz Biesok,
Jolanta Wyród-Wróbel
Employer branding w mediach społecznościowych jako sposób na
zainteresowanie firmą Generacji Y / Agnieszka Chwiałkowska
Budowa systemu pomiarowego do efektywnego zarządzania organizacją / Ewa
Czyż-Gwiazda
Jakość jako wyznacznik atrakcyjności usług turystycznych / Paulina Gajewska,
Joanna Kurowska-Pysz
Relacje nauka - biznes: wybrane czynniki kształtujące współpracę uczelni
wyższych i przedsiębiorstw / Paulina Gajewska, Joanna Kurowska-Pysz
Manipulacja w komunikacji rynkowej na linii sprzedawca - klient / Beata
Glinkowska
Manipulacja w komunikacji rynkowej, czyli jak "upolować" klienta / Beata
Glinkowska
Zaangażowany pracownik - wyzwaniem dla współczesnego zarządzania zasobami
ludzkimi / Urszula Gołaszewska-Kaczan
Kompetencje społeczne menedżerów w procesie rekrutacji i selekcji oraz oceny
personelu / Sylwia Gołąb, Adam Kucharski
Instytucje ustanawiające standardy jakości / Marcin Jakubiec
Zarządzanie procesem komunikacji intergrupowej w służbie zdrowia / Marcin Kęsy
Logistyczna obsługa klienta kwantyfikatorem skuteczności realizacji procesów
zarządzania relacjami w XXI wieku / Katarzyna Kolasińska-Morawska
Społeczno - ekonomiczne uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw
w Polsce - analiza regionalna / Jan Kowalik
Klastery, a wartość estymowana - jako morał dla zarządzania łańcucha dostaw /
Ewa Kowalska-Napora
Jakość w logistyce - krótka charakterystyka / Mariusz Kubański, Leszek
Bylinko, Dariusz Owsiak
Marketingowe aspekty wdrażania procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach /
Joanna Kurowska-Pysz
Zastosowanie metody łańcucha krytycznego w harmonogramowaniu projektów
logistycznych / Iwona Łapuńka, Iwona Pisz
Uregulowania prawne w międzynarodowym kolejowym przewozie towarów - list
przewozowy CIM / Katarzyna Łogwiniuk
Efekt byczego bicza a zarządzanie zapasami w łańcuchu dostaw / Agata
Mesjasz-Lech
Zasady systemu ssącego w logistyce produkcji / Branislav Mičieta
Ryzyko w ochronie zdrowia / Sylwia Nieszporska
Zastosowanie analizy XYZ w gospodarowaniu zapasami firmy / Irena
Nowotyńska
Przepływ informacji jako podstawa funkcjonowania organizacji wirtualnej /
Dariusz Owsiak, Mariusz Kubański, Leszek Bylinko
Zarządzanie logistyczne w branży budowlanej - aspekty teoretyczne i empiryczne /
Renata Piętowska-Laska
The application of quality management conception in medical facilities / Urszula
Religioni, Magdalena Mińko, Dorota Siwczyńska, Agnieszka Barańska
Analiza efektywności funduszy obligacji w czasie bessy / Wioletta Skrodzka
Działalność innowacyjna w sektorze MSP / Barbara Słowiak
Zarządzanie informacją techniczną w łańcuchu dostaw na rynku
farmaceutycznym / Agnieszka Strzelecka
Innowacje w zakresie form zatrudnienia i czasu pracy / Joanna Szkrobol
Logistyczna obsługa klienta jako element kształtowania przewagi konkurencyjnej
przedsiębiorstwa / Magdalena Szydełko
Rola współczesnego menadżera i jego nowe koncepcje w zarządzaniu zasobami
ludzkimi / Katarzyna Walicka-Chowaniec
Optymalizacja poziomu zapasów w łańcuchu dostaw przy wykorzystaniu Teorii
Ograniczeń i techniki CPFR / Marcin Wełeszczuk
Uwarunkowania informatyzacji w zarządzaniu logistyką paliw płynnych w Polsce /
Tomasz Weremij
Ocena dochodu i ryzyka inwestycji w akcje spółek z branży TSL notowanych na
GPW w Warszawie / Aneta Włodarczyk
Kryterium wzajemnie korzystnych powiązań z dostawcami w samoocenie
systemów zarządzania jakością / Radosław Wolniak
Wymogi prawne związane z zawodem przewoźnika drogowego w świetle nowych
przepisów / Jolanta Wyród-Wróbel, Grzegorz Biesok
Zarządzanie łańcuchem dostaw - wyzwania w zakresie nowoczesnych form
organizacji pracy / Sabina Wyrwich
Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej i Polski / Marcin Zawada
Spis artykułów na płycie CD 2
Method of calculation of vibrating characteristics technical system / Afanasjeva
Olga V.
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w zakresie usług transportowych
i gospodarki magazynowej / Andrzejczak Beata
Metoda oceny okresowości kontroli operatywnej obiektu zarządzania na
podstawie charakterystyk integralnych / Arefyev Igor
Zasady znakowania amunicji chemicznej z okresu II wojny światowej / Bergius
Wiktoria, Michalak Jarosław
Modelowanie procesów logistycznych w aspekcie utrzymania ruchu / Berlińska
Justyna
Port morski w systemie zarządzania łańcuchem dostaw / Bernacki Dariusz
Zarządzanie ciągłością działania w świetle wymagań BS 25999 / Berlińska
Justyna, Berliński Artur
Problem bezpieczeństwa w polskim transporcie drogowym - analiza wielkości,
struktury i dynamiki zmian oraz przyczyn i skutków wypadków drogowych
w Polsce / Brózda Joanna
Współczesne okręty logistyczne / Bursztyński Andrzej
Opakowania i pojemniki do transportu ładunków stałych pomiędzy okrętami na
morzu / Bursztyński Andrzej
Logistyczna obsługa ładunków w portach Szczecin i Świnoujście / Chwesiuk
Krzysztof
Uwarunkowania meteorologiczne funkcjonowania małego portu morskiego
w Ustce / Ciupak Maurycy
Rola szkolnictwa wyższego w przygotowaniu kadr gospodarki morskiej /
Dorobek Stanisław
Uwarunkowania prawne bezpieczeństwa transportu materiałów niebezpiecznych /
Drewek Wojciech
Kryteria i zasady wyboru trasy przewozu materiałów niebezpiecznych według
międzynarodowej konwencji przewozu drogowego towarów i ładunków
niebezpiecznych (ADR) / Drewek Wojciech
Internalizacja kosztów zewnętrznych transportu drogowego w polityce UE /
Droździecki Sławomir
Koszty zewnętrzne zanieczyszczenia powietrza - polityka UE wobec transportu
drogowego / Droździecki Sławomir
Kilka refleksji historycznych o ekonomicznych uwarunkowaniach tworzenia
i rozwoju sił morskich w Polsce po 1918 roku / Drzewiecki Andrzej
Koncepcja centrum logistycznego w Porcie Gdynia / Dudek Kamila
Współpraca państw nadbałtyckich w celu przeciwdziałania skutkom zatopionej
w morzach amunicji chemicznej / Fabisiak Jacek
Rozwiązania informatyczne wspierające procesy logistyczne w transporcie
morskim / Fajczak-Kowalska Anita
Certyfikacja strategicznych dostawców warunkiem wysokiej konkurencyjności
łańcuchów logistycznych / Ficoń Krzysztof
Analiza potencjału gospodarczego - logistycznego województw makroregionu
nadmorskiego / Ficoń Krzysztof, Krasnodębski Grzegorz
Środki transportu morskiego w zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw gazu
ziemnego / Ficoń Krzysztof, Sokołowski Wojciech
Ekologia produktów ropopochodnych w bazach morskich / Ficoń Krzysztof,
Zięcina Marcin
Problemy przeciążenia w transporcie kołowym kontenerów / Grządziela
Andrzej, Malinowski Radosław, Nieścior Marek, Deuszkiewicz Piotr,
Rakoczy Aleksander
Rozwój transportu intermodalnego w Polsce na tle tendencji europejskich.
Podstawowe uwarunkowania i wyzwania / Grzelakowski Andrzej
Warunki rozwoju sieci logistycznych w regionie Morza Bałtyckiego / Grzybowski
Marek
Dynamika rozwoju konstrukcji statków obsługujących platformy wiertnicze
i wydobywcze / Herdzik Jerzy
Tendencje rozwojowe elektrowni na barkach pływających / Herdzik Jerzy
Wybrane sposoby ograniczenia zużycia paliwa w transporcie morskim / Igliński
Hubert
Wdrażanie Systemu zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw - wybrane
zagadnienia / Jarysz-Kamińska Eliza
System zarządzania jakością a system zarządzania bezpieczeństwem łańcucha
dostaw / Jarysz-Kamińska Eliza
Problem zaśmiecania środowiska morskiego / Jastrzębska Mariola, Jurczak
Wojciech
Podsystem logistyki dystrybucji w przedsiębiorstwie / Kadłubek Marta
Zarządzanie procesami dystrybucji w przedsiębiorstwie, cz. 1 / Kadłubek Marta
Zarządzanie procesami dystrybucji w przedsiębiorstwie, cz. 2 / Kadłubek Marta
Wykorzystanie technologii RFID w transporcie lądowym / Kanicki Tomasz
Logistyka zaopatrzenia Gdyni w wodę / Karwacka Katarzyna
Wpływ wdrażania nowoczesnych rozwiązań w terminalu kontenerowym na
podwyższanie efektywności obsługi kontenerów w porcie szczecińskim /
Kaup Magdalena, Chmielewska-Przybysz Maja
Analiza i ocena technologii wykorzystywanych do obsługi kontenerów w portach
morskich / Kaup Magdalena, Chmielewska-Przybysz Maja
Zapotrzebowanie na czynnik oddechowy do realizacji nurkowań salutowanych /
Kłos Ryszard
Żeglarska infrastruktura portowa - problemy logistyczne na przykładzie Zatoki
Gdańskiej / Komorowski Antoni, Pietkiewicz Iwona, Nowakowski
Krzysztof
Zaopatrzenie w żywność a zagrożenia epidemiologiczne w żywieniu w warunkach
morskich / Kopczewski Marian, Pączek Bartłomiej, Pawelec Lidia
Gospodarka odpadami w bazach morskich / Kopczewski Marian, Pączek
Bartłomiej, Niedźwiecki Sebastian
Logistyka bezpieczeństwa pożarowego jednostek pływających / Kopczewski
Marian, Pełka Dawid, Tobolski Marek
System C3M - jako wsparcie procesów logistycznych w zarządzaniu kryzysowym /
Kopczewski Marian, Zych Jan
Logistyka odwrotna / Korczak Jerzy
Ekologistyka jednostki samorządu terytorialnego / Korczak Jerzy
Usługa "szyta na miarę" na przykładzie firmy BIPROTRANS / Kozerska Monika
Media społecznościowe w branży logistyczno - spedycyjnej na przykładzie
Niemiec / Krzywda Dariusz, Krzywda Joanna
Outsourcing w logistyce morskiej / Kubicki Jerzy
Metody rozważenia i porównywania wariantów działania w procesie dowodzenia
oraz zabezpieczenia logistycznego na szczeblu operacyjnym / Kupiński
Jerzy, Michalak Jarosław, Fabisiak Jacek
Możliwości zastosowania technologii cloud computing w logistyce / Leończuk
Dorota
Działania sił morskich. Okręty wsparcia logistycznego - wymagania operacyjne /
Ligęza Krzysztof
Możliwości rozwojowe oraz rola terminala LNG w Świnoujściu na rynku gazowym
Bałtyku oraz Europy Północnej i Wschodniej / Matczak Maciej
Wyniki dotychczasowych badań nad planami awaryjnymi realizowanych
w ramach projektu CHEMSEA - Amunicja chemiczna zatopiona w Morzu
Bałtyckim - poszukiwania i ocena ryzyka / Michalak Jarosław
CHEMSEA - Chemical munitions search & assessment - identyfikacja obiektów
podwodnych - wnioski z badań za pomocą zdalnie sterowanego pojazdu
podwodnego / Michalak Jarosław, Olejnik Adam
Centra logistyczne a realizacja koncepcji "port-centric logistics" / Miklińska
Joanna
Analiza wybranych centrów logistycznych w kontekście rozwoju funkcji
logistyczno-dystrybucyjnej portów morskich w Europie / Montwiłł
Andrzej
Wybrane aspekty warunkujące rozwój lądowo-morskich intermodalnych
łańcuchów transportowych w Europie / Montwiłł Andrzej
Projekt "Pętla Żuławska" elementem rozwoju infrastruktury logistyki małych
portów żeglarskich Zatoki Gdańskiej / Morawski Marian
Jednostki i działania, których celem jest eliminacja zagrożeń w transporcie
drogowym / Olszewski Rafał, Michalak Jarosław
Sea Basing Logistics w operacjach połączonych na morzu - koncepcja i potencjał /
Pac Bohdan
Ochrona infrastruktury portowej przed zagrożeniami naturalnymi oraz
cywilizacyjnymi wobec potrzeb utrzymania bezpieczeństwa morskiego
państwa / Parus Waldemar
Zarządzanie łańcuchem dostaw - logistyka zaopatrzenia / Dyczkowska Joanna
LNG jako alternatywne paliwo dla statków - aspekty techniczne, ekologiczne,
ekonomiczne i regulacyjne / Rozmarynowska Monika
Zabezpieczenie działań ratowniczych w metrze warszawskim w przypadku
zagrożeń terrorystycznych / Rybarczyk Aleksandra, Michalak Jarosław
Prawo Morza a "Prawa" terrorystów / Stefańska Barbara
Budowa gazociągu podmorskiego. Wybrane problemy logistyczne / Szybrycht
Tomasz
Funkcjonowanie rynku spedycyjnego i rozwój środków technicznych w zakresie
przewozu jachtów motorowych i żaglowych w transporcie morskim / Tytus
Paweł
Funkcje gospodarcze żeglugi promowej na przykładzie linii promowych z portów
Trójmiasta / Urbanyi-Popiołek Ilona
Dostosowanie działań konkurencyjnych armatorów do zmian koniunkturalnych na
rynku żeglugowym / Wagner Natalia
nr 6
KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE
5
Uwarunkowania i bariery w logistycznym wymiarze zarządzania
kryzysowego / Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek
9
Logistyka w funkcjonowaniu miasta jako produktu turystycznego (cz. 2) /
Jacek Szołtysek
12
Metody oceny i wyboru dostawców w przedsiębiorstwie - studium przypadku
(cz. 4) / Tomasz Nowakowski, Sylwia Werbińska-Wojciechowska
15
Green Logistics - a call for sustainability in logistics chains / Bernd Hentschel
18
Wymiar strategiczny współpracy pomiędzy firmami w branży TSL / Paweł
Romanów
22
Koncepcja 7W dla imprez masowych na przykładzie wyścigu kolarskiego
Tour de Pologne / Waldemar Parkitny, Patrycjusz Kaim
25
Ocena przyczyn i skutków kryzysu na rynku transportu drogowego
w Polsce / Alina Sułkowska, Adam Redmer
MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT WEWNĘTRZNY
29
Poziom dostępności zapasu - uzupełniający wskaźnik poziomu obsługi
w zarządzaniu zapasami / Stanisław Krzyżaniak
34
Powierzchnie magazynowe w Polsce - analiza stanu obecnego / Karolina
Kolińska
37
Reorganizacja podsystemu pakowania w warunkach produkcji kanałowej
w przedsiębiorstwie przemysłu precyzyjnego / Magdalena Jasiewicz
41
XI edycja Sztaplar Show / Adam Wojciechowski
ELEKTRONICZNA GOSPODARKA
42
Zintegrowany system informatyczny racjonalizujący logistyczną obsługę
sprzedaży i magazynowania w przedsiębiorstwach / Joanna Rut, Ewa
Kulińska
49
Europejska agenda cyfrowa w 2012 r. / Roman Nierebiński, Hanna
Pawlak
USŁUGI LOGISTYCZNE
55
Charakterystyka i perspektywy rozwoju Kompleksu Przeładunkowego
w porcie Ust' Ługa / Igor B. Arejyev, Ewgenij K. Korowiakowskij
61
Łańcuch dostaw mleka - regulacje prawne / Aneta Suchoń
65
Logistyka zwrotna jako istotny element makrologistyki poziomu lokalnego
na przykładzie wybranych gmin Dolnego Śląska (cz. 3) / Paweł Andrzejczyk
68
Indiańskie strzały jeżdżą pociągiem / Bartosz Guszczak
70
Alternatywnie z Azji / Izabela Jeleń
NOWOŚCI Z GS1 POLSKA
72
Tetra pak oszczędza czas i pieniądze swoich klientów dzięki zastosowaniu
etykiety na paletach zgodnej ze standardami GS1 / Anna KosmaczChodorowska, Jakub Lewandowski
74
System GS1 nie tylko dla orłów / Piotr Frąckowiak
76
Beer Fingers - historia podwójnych paluszków... / Agata Horzela
77
1 stycznia 2013 - nowe zasady identyfikacji pacjenta czyli nie taka ustawa
straszna
EDUKACJA LOGISTYCZNA
79
Analiza i ocena porównawcza form pozyskiwania pojazdów na przykładzie
zestawu drogowego / Wojciech Bąkowski, Adam Redmer
84
29. Niemiecki Kongres Logistyczny BVL - "Perfekcyjna integracja" / Ilona
Kużaj-Aydar, Tomasz Janiak
85
Henry W. Halleck - rozważania o logistyce / Mirosław Skarżyński
LOGISTYKA - NAUKA
2
Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem aspektów
ryzyka i niepewności / Maria Tymińska
9
3 Płyty CD i spis treści
Spis artykułów na płycie CD 1
The sustainable development conception principles in the chosen logistics process
in the supply chain / Bajdor P., Budzik R.
Green supply chain in the enterprise operating at the fashion market / Bajdor P.,
Grabara I.
Cloud computing a rynek usług / Bajor T., Krakowiak M.
Wartość firmy a efektywność zarządzania przedsiębiorstwem na rynku
spedycyjnym / Budzik-Nowodzińska I.
Telematyka w przedsiębiorstwach transportowych / Budzik R., Zacharski J.
Wybrane wskaźniki analizy struktury kapitałowo - majątkowej na przykładzie
przedsiębiorstwa "Centrala Importowo-Eksportowa Chemikalii i Aparatury
Chemicznej" / Budzik T., Budzik-Nowodzińska I.
Zastosowanie modelu Du Ponta w analizie rentowności na przykładzie spółki
transportowej Trans Polonia SA / Budzik T., Szczepaniak W.
Ekoefektywność - nowym kryterium oceny systemu produkcyjnego / BurcharfKorol D.
Inteligencja ukryta w opakowaniu - nowa generacja opakowań w przemyśle
spożywczym / Ciepaj E., Gajek M.
Marketingowa - logistyczne aspekty oddziaływania na finalnych nabywców za
pośrednictwem ekoznaków / Ciepaj E., Grabowska M.
Badanie poziomu logistycznej obsługi klienta w sklepach internetowych / Deska
A., Szczepańska A., Wypych I.
Koordynacja europejskich korytarzy w transporcie kolejowym / FajczakKowalska A.
Centra logistyczne i ich funkcjonowanie w transporcie kolejowym i morskim /
Fajczak-Kowalska A.
Perspektywy rozwoju miejskich centrów logistycznych w aglomeracji łódzkiej /
Fajczak-Kowalska A., Górniak J
Monitorowanie i analiza procesów reklamacji z wykorzystaniem dostępnych
narzędzi IT / Górska M., Adamus K., Pająk B.
Podnoszenie efektywności systemu masowej obsługi klienta / Górska M.,
Daroń M., Budzik R.
Doskonalenie systemu zarządzania jakością w procesie kompletowania zamówień /
Górska M., Daroń M.
Ocena realizacji projektów rozwojowych na przykładzie centrum logistycznego /
Górska M., Daroń M.
Satysfakcja klientów jako źródło przewagi konkurencyjnej / Górska M.,
Pająk B., Adamus K.
Harmonogramowanie procesów jako element wpływający na wartość dodaną dla
klienta / Górska M., Pająk B., Adamus K.
Rola odbiorców w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej firmy / Górska M.,
Pająk B., Adamus K.
Analiza i ocena procesu dystrybucji sprzętu gastronomicznego / Górska M.,
Staniewska E., Michalik J.
Identyfikacja poziomu logistycznej obsługi klienta w przedsiębiorstwie doświadczenia i oczekiwania usługobiorców / Kadłubek M.
Analiza poziomu logistycznej obsługi klienta w przedsiębiorstwie / Kadłubek M.
Analiza efektywności wykorzystania maszyn w betoniarni przy użyciu wskaźnika
OEE / Kardas E.
Analiza wybranych wskaźników techniczno - ekonomicznych produkcji surówki
wielkopiecowej w hucie / Kardas E.
Analiza jakości wyrobów jako narzędzie wspomagające system logistyczny
przedsiębiorstwa / Kardas E., Prusak R., Gajek M.
Metoda SS jako narzędzie poprawy efektywności działania przedsiębiorstwa
usługowego / Karwala P., Górska M.
Wykorzystanie metody Servqual do analizy jakości usług kurierskich /
Konstanciak M.
Analiza wyboru dostawców w procesie zaopatrzenia w przedsiębiorstwie
produkcyjnym / Korczak A.,Górska M.,Budzik R.
Ocena cyklu życia systemu produkcyjnego biopolimerów / Korol J., BurchartKorol D.
Korzyści integracji łańcucha dostaw na przykładzie branży AGD / Kot S.,
Włodarski M.
Aplikacje systemów biometrycznych w logistyce / Krakowiak M., Bajor T.
Koncepcja zrównoważonego rozwoju w branży logistycznej z perspektywy
klientów / Krzywda J.
Zakres wpływu procesów logistycznych na tworzenie wartości / Kulińska E.
Rola klastra "Bezpieczna Praca" w kształtowaniu warunków pracy / Lis T.,
Nowacki K., Ocieczek W.
Regulacje prawne w działalności spedycyjnej przedsiębiorstwa / Michalik J.,
Budzik R.
Analiza transportu w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem kosztów / Michalik J.
Jakość obsługi klienta w działalności usługowej / Michalik J., Staniewska E.,
Górska M.
Analiza gospodarki materiałowej w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym /
Michalik J., Surowiec D.
Wybrane elementy otoczenia pracy w aspekcie posiadanego parku maszynowego
- analiza porównawcza organizacji regionu łódzkiego / Niziołek K.
Zmiana dostawcy jako element zarządzania energią na poziomie lokalnym /
Nowak S., Bałt E.
Zarządzanie konkurencyjnością a CSR i zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa /
Nowak S., Franczak A.
Analiza zastosowania technologii RFID w łańcuchu dostaw / Nowakowska A.
Innowacyjne rozwiązania w zakresie identyfikacji produktów a przedsiębiorczość /
Nowakowska A., Wiśniewska-Sałek A.
Systemy transportu i zapasów na przykładzie elektrowni cieplnych /
Nowakowska-Grunt J., Kurp A.
Wpływ sytuacji finansowej na wartość przedsiębiorstwa logistycznego / Ogórek
M., Szymańska A., Budzik I.
Rola programów unijnych na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa / Ogórek
M., Szymańska A., Budzik T.
Opracowanie strategii transakcyjnej wspierającej decyzje na rynku FOREX /
Olber B., Adamus K., Pająk B.
Inteligentne skrzyżowania jako metoda rozładowywania natężenia ruchu
w nowoczesnych miastach / Olber B., Kolmasiak C.
System ERP - koszty wdrożenia / Pałęga M., Staniewska E.
Nowy kierunek rozwoju - logistyka odzysku / Piersiala L.
Analiza zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie logistycznym / Prusak R.
Zarządzanie kapitałem intelektualnym przedsiębiorstw logistycznych / Prusak R.
Analiza strategiczna działalności przedsiębiorstwa przewozowego / Prusak R.,
Kardas E., Skuza Z.
Zatrudnienie i struktura przewozów w transporcie w trakcie industrializacji
i modernizacji gospodarki - a w okresie transformacji / Rączaszek A.
Projekt kwalifikowania dostawców usług transportowych / Sęp J., Liberko I.,
Pacana A.
Analiza zaopatrzenia w hurtowni motoryzacyjnej z wykorzystaniem metod
ABC/XYZ / Sęp J., Malindźák D., Pacana A.
Wpływ zjawisk szokowych na ocenę wyników funduszy inwestycyjnych polskich
akcji w latach 2008 i 2011 / Skrodzka W.
Integracja systemów ISO / Skuza Z.
Wybrane aspekty zarządzania produkcją w badanym obiekcie przemysłowym /
Skuza Z., Prusak R.
Procedura postępowania po otrzymaniu reklamacji jako jeden z elementów oceny
dywersyfikacji procesu produkcyjnego / Skuza Z., Prusak R., Kolmasiak C.
Model obsługi transportowej ładunków wspomagający procesy zaopatrzenia /
Stajniak M.
Logistyka w działalności usługowej / Staniewska E.
Organizacja logistyki w przedsiębiorstwach handlowych / Staniewska E.,
Budzik R.
Stały proces poprawy w aspekcie działań logistycznych w przedsiębiorstwie
produkcyjnym / Staniewska E., Michalik J., Górska M.
Przegląd barier dla skutecznego wdrażania procesów logistyki odwrotnej
w przedsiębiorstwach / Starostka-Patyk M.
Koncepcyjne ramy zintegrowanego zarządzania w globalnym łańcuchu dostaw dla
małych i średnich przedsiębiorstw / Strzelecka A.
Analiza zadłużenia na przykładzie spółki transportowej Trans Polonia SA /
Szczepaniak, Budzik T.
Współczesne problemy transportu wodnego śródlądowego w Polsce /
Szczepańska A., Wypych I., Deska A.
Logistyka dystrybucji - kanały dystrybucji i ich funkcje w przedsiębiorstwie /
Szopa P., Igras W.
Analiza systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie X / Szymańska A.,
Ogórek M., Budzik-Nowodzińska I.
Logistyczny system planowania potrzeb materialnych - MRP oraz system
planowania zasobów ERP / Szymańska A., Ogórek M., Budzik R.
Wybrane elementy restrukturyzacji przedsiębiorstwa budowlano - usługowego /
Szymańska A., Ogórek M., Budzik T.
Pakowanie i paletyzacja / Szymonik A.
Identyfikacja opakowań w logistyce / Szymonik A.
Zarządzanie zapasami w dystrybucji wieloszczeblowej / Ślusarczyk B., Grondys K.
Logistyka w wizualizacji produktów na przykładzie przedsiębiorstwa Polmos
Lublin / Waliczek E.
Klasyczne i sieciowe podejście do rozwiązania wieloetapowego zadania
transportowego / Węgrzyn J.
Opona - produkt łatwy do zagospodarowania po okresie eksploatacji /
Więcek M., Skuza Z., Iskierka J.
Analiza efektywności inwestycji w akcje spółek z branży TSL w okresie
destabilizacji rynków finansowych / Włodarczyk A.
Wpływ nowych regulacji kapitałowych na finansowanie przedsiębiorstw /
Włodarska-Zoła I.
Analiza wykorzystania wózka podnośnikowego czołowego zaopatrzonego
w wymienną końcówkę widłową w procesach magazynowych /
Wojciechowski A., Jankowski M., Swietlińska M.
Analiza wybranych aspektów jakościowych w systemie logistycznym
przedsiębiorstwa motoryzacyjnego / Wojtynek L.
Badanie jakości logistycznej obsługi klienta w przedsiębiorstwach z branży KEP /
Wypych I., Szczepańska A., Deska A.
Logistyka wodno - ściekowa na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa
hutniczego / Zarzycka A., Deska A.
Logistyka odpadów powstałych w wybranym zakładzie metalurgicznym /
Zarzycka A., Budzik T.
Inteligentne systemy dostawy energii elektrycznej / Zawada M.
Bezpieczeństwo pracy elementem zapewnienia jakości działań magazynowych /
Żywiołek J., Jarosz K., Staniewska E.
Zagrożenie zarządzania bezpieczeństwem informacji w łańcuchach dostaw /
Żywiołek J., Staniewska E.
Spis artykułów na płycie CD 2
System zarządzania jakością w jednostkach samorządu terytorialnego na
przykładzie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego /
Bieńkowska Wioletta, Gołasa Piotr, Wysokiński Marcin
Zarządzanie bezpieczeństwem żywności w sieci sklepów detalicznych w oparciu
o ISO 22000 / Bieńkowska Wioletta, Wysokiński Marcin, Gołasa Piotr
Zarządzanie łańcuchem dostaw produktów żywnościowych a problem asymetrii
informacji / Chlebicka Aleksandra
Poziom zadowolenia klienta w łańcuchu dostaw przemysłu makaronowego /
Daroń Marta, Górska Monika
Miejsce rolniczych spółdzielni produkcyjnych w logistycznym łańcuchu dostaw
w agrobiznesie / Gajewska Małgorzata
Logistyczne aspekty produkcji porzeczki ekologicznej / Gołasa Piotr,
Bieńkowska Wioletta, Wysokiński Marcin
Magazynowanie jabłek jako proces logistyczny w rolnictwie / Gołasa Piotr,
Wysokiński Marcin, Bieńkowska Wioletta
Rola jakości w sferze zaopatrzenia przedsiębiorstwa branży spożywczej / Górska
Monika, Daroń Marta
Wykorzystanie systemu Kanban na przykładzie zaopatrzenia linii produkcyjnej
w przedsiębiorstwie przemysłowym z branży motoryzacyjnej / Grabowska
Marta, Włodarski Maciej
Clusters as Instruments for Economic Development - Literature Evidences /
Grzelak Paweł, Maciejczak Mariusz, Jarzębowski Sebastian
Piaseczyńska Kolej Wąskotorowa jako element sieci komunikacji podmiejskiej
miasta Warszawy / Helbrecht Grzegorz, Baran Joanna
Technologie zarządzania informacją w polskich przedsiębiorstwach rolnospożywczych / Jałowiecki Piotr
Informatyczne wspomaganie logistyki w przedsiębiorstwach przetwórstwa rolnospożywczego w Polsce / Jałowiecki Piotr
Zarządzanie procesami zaopatrzenia w przedsiębiorstwie / Klepacki Bogdan,
Martyniuk Rafał
Dokumentacja w międzynarodowym transporcie drogowym / Klepacki Bogdan,
Sabak Bożena
Krajowe i międzynarodowe źródła prawa transportowego w transporcie
drogowym / Klepacki Bogdan, Sabak Bożena
Rachunek kosztów działań sterowany czasem (TDABC) w warunkach sezonowości
i nierównomiernego zapotrzebowania na czynniki produkcji w rolnictwie /
Kondraszuk Tomasz
Dojrzałość procesów logistycznych w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego
wg Modelu cmmi / Maciejczak Mariusz
Koszty w działalności transportowej wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego /
Michalik Joanna, Surowiec Dorota
Charakterystyka gospodarki magazynowej w wybranym przedsiębiorstwie
przemysłowym / Michalik Joanna, Surowiec Dorota
Organizacja łańcucha dostaw w branży odzieżowej / Palewicz Joanna, Baran
Joanna
Zastosowanie kart Kanban w przedsiębiorstwie przemysłowym / Pałęga Michał,
Staniewska Ewa
Skuteczność zagranicznych modeli do prognozowania bankructwa przedsiębiorstw
transportu drogowego towarów / Pochopień Jolanta, Balina Rafał
Proces planowania asortymentu w przedsiębiorstwie handlowym / Polkowska
Iwona, Krygier Damian
Wsparcie informatyczne procesów logistycznych w przedsiębiorstwach
agrobiznesu / Rokicki Tomasz
Wykorzystanie logistyki na potrzeby agroturystyki (na przykładzie oferty
gastronomicznej gospodarstw agroturystycznych z Województwa
Podlaskiego) / Rokicki Tomasz, Roman Michał
Organizacja procesów dystrybucji w działalności przedsiębiorstw / Staniewska Ewa
Możliwe obszary doskonalenia procesów logistycznych z wykorzystaniem
rozwiązań Kazein / Staniewska Ewa, Pałęga Michał
Modelowanie optymalnej wielkości zamówienia / Sulka Monika
Development and Functioning of Clusters in Poland / Szczupska Małgorzata,
Maciejczak Mariusz, Jarzębowski Sebastian
Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego w Polsce / Szepietowska
Elżbieta, Baran Joanna
Outsourcing procesów logistycznych w przedsiębiorstwach mleczarskich /
Świetlińska Monika
Wykorzystanie metod klasyfikacji wzorcowej w predykcji zagrożenia finansowego
przedsiębiorstw branży spedycyjnej / Waszkowski Adam
The importance of GLOBAL GAP for food safety in the supply choin / Wysokiński
Marcin, Gołasa Piotr, Bieńkowska Wioletta
Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin logistycznym wsparciem ruchu
pasażerskiego w Polsce / Wysokiński Marcin, Gołasa Piotr,
Bieńkowska Wioletta
Porównanie organizacji komunikacji miejskiej w wybranych miastach świata
i Polski / Zych Maria, Baran Joanna
Organizacja autobusowych przystanków "na żądanie" w Warszawie / Zych
Maria, Baran Joanna
Wpływ obniżania jakości informacji na przepływy informacyjne
w przedsiębiorstwie / Żywiołek Justyna
Karty planowania produkcji jako element poprawiający jakość funkcjonowania
systemu produkcyjnego / Żywiołek Justyna, Staniewska Ewa
Spis artykułów na płycie CD 3
Zatrudnianie i wynagradzanie w transporcie i logistyce / Antoszak Paweł
Sieciowe aspekty działalności transportowej / Bernacki Dariusz
Systemy zintegrowane zarządzania jako narzędzia wspomagające procesy
logistyczne w biznesie / Bojar Waldemar, Woźnicka Katarzyna
Wpływ transportu i logistyki na bilans emisji C02 w produkcji i wykorzystaniu
biopaliw / Borowski Sylwester, Dulcet Edmund, Kaszkowiak Jerzy,
Zastempowski Marcin
System zarządzania w magazynowaniu paliw płynnych / Dorobek Stanisław
Konkurencja w sektorze TSL - cena czy jakość? / Dyczkowska Joanna
Kierunki przewozu żywności w kontenerach chłodniczych w Rosji / FilinaDawidowicz Ludmiła
Dywersyfikacja dostaw ropy naftowej do Polski transportem morskim
i przesyłowym / Filina-Dawidowicz Ludmiła, Kozłowska Alina
Analiza procesów transportowych przy budowie nawierzchni wybranych autostrad
w Holandii / Goździewska Agnieszka
Planowanie i realizacja celów przedsiębiorstwa transportowego a wynik finansowy /
Grochowski Krzysztof, Kachel Katarzyna
Transport w teorii i praktyce - w dobie globalizacji / Gronowski Franciszek
Szanse i bariery działań proekologicznych w aglomeracji miejskiej na przykładzie
miasta Gdynia / Gwarda Karolina
Bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu w Bydgoszczy na przykładzie
ruchu rowerowego. Zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów w latach
2007-2011 / Juszczak Łukasz
Analiza możliwości symulacyjnych oprogramowania LMS Imagine LAB Amesim
w badaniach nieniszczących / Kałaczyński Tomasz, Łukasiewicz
Marcin, Żółtowski Bogdan
Wpływ zastosowania paliwa z dodatkiem etanolu do zasilania silników
spalinowych na skład spalin / Kaszkowiak Jerzy, Zastempowski
Marcin, Borowski Sylwester, Dulcet Edmund, Siewiert Dawid
Rola i znaczenie technologii informatycznych w organizacji i zarządzaniu
transportem / Kaup Magdalena, Chmielewska-Przybysz Maja
Globalizacja łańcuchów logistycznych / Korczak Jerzy
Strategiczne aspekty podejścia eksperymentalnego do łańcucha logistycznego /
Korczak Jerzy
Programy komputerowe wspomagające eksploatacje maszyn - tendencje
rozwojowe / Kostek Robert
Centra logistyczne a logistyka w przemyśle motoryzacyjnym / Miklińska Joanna
Rola węzłów transportowych w łańcuchach i sieciach dostaw / Montwiłł Andrzej
Ekonometryczna analiza przychodów i kosztów w przedsiębiorstwie transportowym
na tle koniunktury w branży / Osińska Magdalena, Zalewski Wojciech
Bezinwazyjne metody pomiaru momentu obrotowego / Sadowski Andrzej,
Żółtowski Bogdan
Relacje między rachunkiem kosztów logistyki a benchmarkingiem / Skiba Sławomir
Badanie stopnia zapotrzebowania na szkolenia logistyczne w wybranych
mikroprzedsiębiorstwach transportowych województwa pomorskiego /
Sowiński Józef
Obsługa klienta w koncepcji logistyczno-marketingowej / StrychalskaRudzewicz Anna, Rudzewicz Adam
Znaczenie projektów europejskich dla VI Korytarza Transportowego / Urbanyi
Ilona
Łańcuchy dostaw korporacji transnarodowych na tle procesów globalizacyjnych /
Wagner Natalia
Wpływ kosztów transportu na budżety domowe mieszkańców prawobrzeżnego
Szczecina / Wiktorowska-Jasik Anna
Mikroekonomia eksploatacji maszyn / Wilczarska Joanna
Koszty wypadków w transporcie w miesiącach letnich poza obszarem
zabudowanym / Winter Waldemar, Pietras Zbigniew
Wpływ zastosowania paliwa z dodatkiem alkoholu na efektywność pracy silników
spalinowych / Zastempowski Marcin, Kaszkowiak Jerzy, Borowski
Sylwester, Bochat Andrzej, Świeca Arkadiusz
Projektowanie zaplecza obsługowego Transportu / Żółtowski Bogdan,
Żółtowski Mariusz
Narzędzia kształtowania jakości usług w przedsiębiorstwie / Żółtowski Mariusz,
Żółtowski Bogdan
Degradacyjne zmiany w parametrach drogi wodnej E70 w obszarze miasta
Bydgoszczy / Żurek Tadeusz, Żurek Mirosława
Oprac. BPK

Podobne dokumenty