Zestaw zadań

Komentarze

Transkrypt

Zestaw zadań
Klasa 4. Systemy zapisywania liczb
str. 1/4
............
.................
lp. w dzienniku
klasa
.................................................................................
imię i nazwisko
.................
data
1. Zegar wskazuje 7:15. Godzinę i trzydzieści minut temu była godzina:
A. 8:00
B. 9:15
C. 5:30
D. 5:45
2. Zapisz cyframi następujące liczby:
a) dwieście czterdzieści pięć tysięcy sto dwadzieścia osiem
b) trzysta tysięcy trzysta jedenaście
c) dwieście tysięcy pięć
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Oblicz:
a) 1000 + 9000 =
b) 710 + 290 =
c) 3000 − 2800 =
. . . . . . . . . . . .
d) 5 ⋅ 680 =
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e) 200 : 2 =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f) 3800 : 100 =
4. Każdą z liczb zapisanych w systemie rzymskim połącz
z tą samą liczbą zapisaną w systemie dziesiątkowym.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
XXV
24
XIX
17
XXIV
19
XVII
25
5. Uzupełnij:
a) 14 dm =
. . . . . . . . . . . . .
b) 3 km 173 m =
cm
. . . . . . . . . . . . .
c) 5 t 12 kg =
m
. . . . . . . . . . . . .
d) 2 h 15 min =
kg
. . . . . . . . . . . . .
min
e) 400 dag =
. . . . . . . . . . . . .
f) 4 doby 7 h =
kg
. . . . . . . . . . . . .
h
6. Oblicz w pamięci:
a) 200 + 810 =
. . . . . . . . . . . . . . . .
b) 4600 + 2000 =
. . . . . . . . . . . .
c) 7 ⋅ 200 =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e) 640 : 4 =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) 2 ⋅ 420 =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f) 400 : 2 =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Oblicz w pamięci:
a) 3400 + 5200 =
b) 63 000 + 17 000 =
c) 5800 + 300 =
d) 8700 − 3500 =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Ile czasu upłynęło od 815 do 1225 ?
e) 50 000 − 22 000 =
f) 6300 − 600 =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. a) 4 tygodnie i 3 dni — ile to dni?
b) 2 lata i 2 miesiące — ile to miesięcy?
10. Zapisz podane liczby:
a) w systemie dziesiątkowym:
b) w systemie rzymskim:
XXXVI
39
. . . . . . . .
XCIV
. . . . . . . .
Wybór zadań: Tomasz Kowalczuk 107684
. . . . . . . .
73
. . . . . . . .
Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Astr. 2/4
11. W którym przypadku źle porównano masy?
A. 3600 kg > 3 t 60 kg
C. 7 kg 6 dag < 7 kg 600 g
B. 240 g > 2 dag 4 g
D. 4 kg 7 dag > 470 dag
12. Obok zapisano niektóre ceny warzyw i owoców sprzedawanych w Sklepiku Zielonym. Korzystając z tych informacji, oblicz, ile trzeba zapłacić za:
a) 4 kg ziemniaków i 1 kg marchwi,
b) półtora kilograma bananów i półtora kilograma jabłek.
Ceny warzyw i owoców
jabłka — 2 zł 20 gr
banany — 4 zł 40 gr
winogrona — 7 zł 80 gr
marchew — 1 zł 50 gr
ziemniaki — 90 gr
ogórki — 3 zł
13. Zapisz za pomocą cyfr podane godziny:
a) 19 minut po trzeciej po południu
b) za 20 minut dwunasta w nocy
c) wpół do ósmej rano
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
14. Zapisz datę 25 kwietnia 2016 roku na dwa inne sposoby.
15. Oblicz, ile to złotych i ile groszy.
a) 4 zł 30 gr + 12 zł 10 gr =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) 16 zł 57 gr + 22 zł 32 gr =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) 46 zł 80 gr − 26 zł 30 gr =
d) 10 zł − 5 zł 20 gr =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16. W miejscu kropek wpisz odpowiednie liczby.
a) 65 cm =
b) 5 m =
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
mm
c) 50 dm =
cm
. . . . . . . . . . . . .
d) 4 dm 5 cm =
m
. . . . . . . . . . . . .
e) 6 m 3 cm =
cm
. . . . . . . . . . . . .
f) 8 km 132 m =
cm
. . . . . . . . . . . . .
m
17. Uzupełnij:
a) 3 kg =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b)
. . . . . . . . . . . . . . . . .
c)
. . . . . . . . . . . . . . .
d) 8 t =
dag =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kg = 1400 dag =
kg =
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kg =
g
. . . . . . . . . . . . . . . . .
g
dag = 4000000 g
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wybór zadań: Tomasz Kowalczuk 107684
dag
Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Astr. 3/4
18. Państwo Nowakowie, korzystając z promocji, kupili dla swoich dzieci komputer stacjonarny
oraz głośniki. Wybierz poprawne uzupełnienia zdań spośród A lub B oraz spośród C lub D.
Za zakupiony sprzęt zapłacili
. . . . . . . .
Kupując w promocji, zaoszczędzili
. . . . . . . .
A. 3700 zł
B. 3050 zł
C. 650 zł
D. 600 zł
19. W miejscu kropek wpisz odpowiednie liczby.
a) 5 t 12 kg =
b) 400 dag =
kg
c) 9 kg =
kg
d) 8 dag =
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
dag
. . . . . . . . . . . . .
e) 3 kg 24 dag =
g
f) 70 g =
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
dag
dag
20. Wstaw znak <, = lub > .
a) CIX
. . . . . . . .
CXV
b) CCCLIII
. . . . . . . .
CD
c) CLX
. . . . . . . .
CXL
21. Oceń prawdziwość zdań. Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.
Rok 2011 miał 366 dni.
prawda
fałsz
III kwartał roku jest o jeden dzień dłuższy od II kwartału.
prawda
fałsz
22. a) Zapisz jutrzejszą datę i dzień tygodnia.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Załóżmy, że jest poniedziałek, 18 marca. Podaj datę i dzień tygodnia, jakie
będą za 7 dni:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
były 10 dni temu:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23. Przedstawienie składa się z trzech części, każda po 20 minut, oddzielonych 10-minutowymi
przerwami. Spektakl rozpoczyna się o godzinie 16:30. O której godzinie się skończy?
24. Pociąg z Krakowa do Gdyni planowo wyjeżdża o godzinie 612 i zwykle jedzie 7 godzin 23 minuty. Dzisiaj wyjechał z Krakowa z 10-minutowym opóźnieniem, które na trasie do Gdyni
zwiększyło się jeszcze o 75 minut. O której godzinie pociąg przyjedzie do Gdyni?
Wybór zadań: Tomasz Kowalczuk 107684
Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Astr. 4/4
25. Przeczytaj dialog kasjerki w sklepie z klientem.
Kasjerka: Razem 46 zł 25 gr.
Klient podaje banknot 100 zł.
Kasjerka: Może ma pan 6 zł 25 gr?
Klient: Mogę dać 2 zł.
Kasjerka: Poproszę.
Ile reszty kasjerka powinna wydać klientowi?
26. W szkole Kasi lekcje zaczynają się o godzinie 805 . Przerwy trwają po 10 minut, tylko piąta
przerwa — obiadowa — trwa 20 minut. Lekcje trwają po 45 minut. Kasia ma dzisiaj 6 lekcji.
O której godzinie skończy lekcje?
27. Ile jest liczb większych od 34 800 i mniejszych od 34 931, w których cyfra dziesiątek jest
większa od cyfry setek? Zapisz najmniejszą i największą z nich.
Wybór zadań: Tomasz Kowalczuk 107684
Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Podobne dokumenty