Odkrywkowa kopalnia węgla brunatnego na złożu „Legnica

Komentarze

Transkrypt

Odkrywkowa kopalnia węgla brunatnego na złożu „Legnica
Regionalna Konferencja samorządów i organizacji pozarządowych pt.:
Odkrywkowa kopalnia węgla brunatnego na złożu
„Legnica” – zamknięta sprawa czy realne zagrożenie?
Kto ignoruje wynik referendum z 2009 r.?
Termin: 9 grudnia 2016 r. g.11.00
Miejsce: KGHM Letia Business Center – Legnicki Park Technologiczny w Legnicy, ul. Rycerska 24, sala Concordia.
Patronat honorowy: Starosta Legnicki Janina Mazur
Patroni - Partnerzy Konferencji: Wójtowie, Burmistrzowie,
Przewodniczący Rad Gmin: Kunice, Miłkowice, Prochowice i Ruja.
Organizator: Fundacja „Rozwój Tak -Odkrywki Nie” w Legnicy.
11.00 - 11.05 Przywitanie, przedstawienie programu i uczestników spotkania: Wójtów, Burmistrzów,
Starostów, radnych i mieszkańców gmin zagrożonych planami eksploatacji złóż węgla
brunatnego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.
11.05 - 11.15 Wprowadzenie - przyczyny, przebieg i wynik referendum z 27.09.2009 r. przeciw planom
budowy kopalni odkrywkowej na złożu węgla brunatnego „Legnica”. Obywatelski ruch „antyodkrywkowy” w Polsce.
11.15 - 12.30 Wystąpienia i prezentacje ekspertów i gości Fundacji „Rozwój Tak - Odkrywki Nie”:
dr Michał Wilczyński, niezależny ekspert, były Główny Geolog Kraju, autor
publikacji „Węgiel już po zmierzchu” oraz ekspertyz dla Komisji Europejskiej,
dr Benedykt Pepliński, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - członek European
Agricultural Association of Economists (EAAE),
dr hab. Leszek Pazderski (Fundacja Greenpeace Polska),
dr Bartłomiej Igliński UMK w Toruniu,
Radosław Gawlik prezes Stowarzyszenia „Eko-Unia” Wrocław,
Józef Drzazgowski prezes Stowarzyszenia „Eko-Przyjezierze”.
12.30 - 12.45 Przerwa kawowa – hol Luna
12.45 - 13.45 Wystąpienia zaproszonych gości, reprezentantów samorządów z regionu legnickiego oraz
Wielkopolski.
Dyskusja - przyjęcie wspólnego stanowiska gmin regionu skierowanego do:
Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Energii oraz władz województwa
dolnośląskiego w sprawie skutków ewentualnej ochrony i eksploatacji złoża węgla
brunatnego „Legnica”.
13.45 -14.00
Podsumowanie i zakończenie spotkania.
FUNDACJA "ROZWÓJ TAK - ODKRYWKI NIE"
ul. Rycerska 24
59-220 Legnica, tel. +48 661 863 478
e-mail: [email protected]
www.rozwojtak-odkrywkinie.pl

Podobne dokumenty