Pogoń Szczecin

Komentarze

Transkrypt

Pogoń Szczecin
Golczewo:
Wręczono Żabki. Kto został laureatem?
Czytaj s. 9
Muzyczna
uczta
w GOKiS
Piątek
22 Stycznia 2016 r.
Nr 3 (403)
Rok VI ISSN 1899-2048
Cena 1,80 zł
POLSKI WYDAWCA
Czytaj s. 7
Dieta radnych tylko nieznacznie w dół
Symbolicznie
dorzucą się
do oszczędzania
W43.2.P.07.03.d/o
ŻYCZENIA
Z okazji obchodzonych w dniach
21 i 22 stycznia
Dnia Babci i Dziadka
Samych wspaniałości i dużo radości,
wiele uśmiechu i pociechy z wnucząt
Czytaj s. 3
Czy boisko za prawie 2 mln zł. nadaje się
do gry zimą?
W Kamieniu mogła zagrać
Pogoń Szczecin
życzy redakcja
Dziennika Powiatu Kamieńskiego
Do końca miesiąca rozstrzygnie się
sprawa MHZK
Ile płacić będzie
za czynsz w Kwartale?
Czytaj s. 5
Kwalifikacja wojskowa w 2016 roku
Kto, gdzie i kiedy stawi się
na badania lekarskie? Czytaj s. 6
Czytaj s. 4
REKLAMA
Na wiosnę ruszy budowa wiatraków
w Jarszewie?
Nic jeszcze nie jest
jeszcze przesądzoneCzytaj s. 5
Vineta wygrywa w Torgelow
Składnica
złomu
Marcin Gawron
ul. Wolińska 51;
Kamień Pomorski
www.partnerstal.pl
GARAŻE • WIATY
SCHOWKI
na śmietniki
KOJCE dla psów
- 91 443 51 87
Szczecin
- 94 721 61 83
Koszalin
- 798 710 329
Telefon 605 587 643
yższe
w
j
a
N
!
ceny
TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS
W.1.p.do
Czytaj s. 12
REKLAMA
ZACISKANIE HYDRAULICZNE WĘŻY
SPRZEDAŻ MASZYN
NOWYCH I UŻYWANYCH
SPRZEDAŻ CZĘŚCI,
OLEJÓW I FILTRÓW
WYNAJEM
PRZYCZEP I MASZYN
Więcej informacji na naszej stronie: www.j-m-s.pl
w biurze: Nowogard, Olchowo 85, tel./fax (+48) 91 391 05 82, 91 573 10 45
2
Nr 3 (403)
Ujęcia z Powiatu
We wtorkowe popołudnie 5 stycznia 2016 roku w Południowym
Skrzydle Pałacu w Stuchowie odbył się I Wieczór Kolęd. Na wspól-
ne śpiewanie kolęd przybyli mieszkańcy gminy Świerzno oraz
zaproszeni goście. Świąteczne przystrojenie sali przygotowali
pracownicy bibliotek oraz świetlic wiejskich. Oprócz wspólnego
śpiewu można było usłyszeć historię poszczególnych pieśni i ich
pochodzenie (Inf. Dyrektor Biblioteki w Świerznie).
Każdy może pomóc małej Alicji
Alicja Moryń to córka Bogumiły (z d. Cioch) i Grzegorza Moryń. Ma 4 lata,
mieszka z rodzicami w Strzeżewie. W styczniu 2015 roku u Alicji zdiagnozowano guza pnia mózgu. W lutym 2015 roku przeszła bardzo ciężką operację częściowego usunięcia guza, w wyniku której nastąpił niedowład połowiczny lewostronny, niedowład nerwów gałkoruchowych.
Od marca 2015 roku Alicja
jest w trakcie chemioterapii.
Czeka ją jeszcze kolejna operacja usunięcia guza. Potrzebuje stałej opieki drugiej osoby
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością radzenia
sobie z podstawowymi potrzebami. Wymaga stałej i długotrwałej rehabilitacji. Mimo tak
ciężkiej choroby Alicja Rozwija się prawidłowo.
Każdy może pomóc przekazując 1% podatku na nr
KRS 0000186434 z dopiskiem
402/M Alicja Moryń lub dokonać wpłaty indywidualnej na nr konta 89 8944 003
0000 2088 2000 0010 w Spółdzielczym Banku Ludowym
Oddział Złotów, z dopiskiem
402/M Alicja Moryń – darowizna.
Inf. własna
Jak poruszać się po stronie www?
W sali Kamieńskiego Domu Kultury grupa słuchaczy spotkała się z panem Alkiem Wiśniowieckim, który bezinteresownie założył naszą stronę internetową.
Pan Alek wyjaśniał, jak należy „poruszać się po stronie”, korzystać ze wszystkich jej udogodnień , w pełni wykorzystywać jej
możliwości oraz wpływać na treści zamieszczane na niej. Zainteresowanie informatyką wśród naszych słuchaczy jest coraz większe, gdyż jest to przede wszystkim z naszego punktu widzenia
wielkie ułatwienie w komunikacji
między Zarządem a członkami
Uniwersytetu we wszystkich jego
sferach, nie mówiąc już o innych
możliwościach wykorzystywania
komputera, bez względu na wiek.
14.01.2016r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy
wzięli udział w zajęciach edukacyjnych, których tematem było
dokarmianie ptaków. Zajęcia prowadzone były przez Agatę Drabarek - pracownika Nadleśnictwa Międzyzdroje. Prowadząca
opowiadała o gatunkach ptaków, które spędzają w Polsce zimę
oraz o tym jak powinniśmy pomagać zwierzętom przetrwać
trudny, zimowy czas.
Inf. UTW
Zabawa choinkowa
Jak co roku Rada Sołecka Mokrzycy Małej w sobotę, 16 stycznia 2016 r., w świetlicy wiejskiej, zorganizowała dla najmłodszych mieszkańców zabawę mikołajkową ze skromnym poczęstunkiem.
Woliński sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w
tym roku uzbierał w tym roku rekordową kwotę tj. 18 339,96
zł (kwota deklarowana). Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wolontariusze, którzy 10 stycznia pojawili się na ulicach Wolina.
Ukazuje się w każdy piątek
na terenie powiatu kamieńskiego
Adres redakcji: ul. Spółdzielcza 1, pok. nr 5,
72-400 Kamień Pomorski
Dyżur w redakcji od pn do pt w godzinach 8-15.00
Przemysław Saja - redaktor naczelny,
501 294 118
Paweł Słomski- redaktor techniczny
Karolina Błajek - reklama, 91-39-22-165
Jerzy Salwa - kolportaż
Ewa Ksiądz- stażysta
e-mail: [email protected];
www.dziennikkamienski.pl
Wy­daw­nictwo, skład i druk „Dom Judy” Sp. z o.o.,
72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a.
Re­dak­cja nie od­po­wia­da za treść re­klam i ogło­szeń,
za­strze­ga so­bie pra­wo ad­iu­sta­cji te­kstów.
W czterogodzinnej zabawie
z różnymi konkursami, prowadzonej przez zaproszone animatorki, dzieci uczestniczyły wraz z rodzicami. Po chwilach zabawy, śmiechu nadszedł
czas na niespodzianki. Przybył
Św. Mikołaj, którego przywiozła straż pożarna z Wolina. Pamiętał on o każdym najmłodszym mieszkańcu sołectwa,
obdarowując go prezentami.
Tegoroczna zabawa choinkowa była wspaniała a uczestnicy długo będą o niej pamiętali. Podziękowania składam ra-
dzie Sołeckiej, rodzicom dzieci, Panu Piotrowi Karlińskiemu a także wszystkim, którzy
przyczynili się do tego, że ten
dzień był wyjątkowy.
Inf. Organizatorzy
www.dziennikkamienski.pl
3
22-28.01.2016 r.
Dieta radnych tylko nieznacznie w dół
Symbolicznie dorzucą się do programu
oszczędnościowego
Radnym dosyć opornie idzie solidaryzowanie się z instytucjami, które zaciskają pasa już od wielu miesięcy. Dopiero na grudniowej sesji Rady Miasta radni przychylili się do wniosku o obniżenie uposażeń radnych. Na kolejna sesję przygotowany jest konkretny wniosek
w tej sprawie. O ile spadnie uposażenie radnych?
Temat został podjęty 30
grudnia ubiegłego roku, nie
przez członków Nasza Gmina Nasz Powiat, lecz opozycji,
która w czasie obrad, za sprawą
radnego Michała Moskiewicza
nieoczekiwanie złożyła wniosek o zabranie diet wszystkim,
a nie tylko przewodniczącym
komisji.
- Idąc w kierunku oszczędności, chcielibyśmy złożyć taki
wniosek, aby zawiesić posiedzenia komisji budżetowej, wiejskiej i oświaty, a jednocześnie
zabrać uposażenia dla przewodniczących komisji. Dałoby
to kwotę około 6 tysięcy złotych
rocznie – zaproponował radny.
Gmina realizuje program
naprawczy. Była to główna
motywacja przedłożenia takiego wniosku. Oprócz tego radny Moskiewicz zaznaczył, że w
grudniu odbyły się trzy łączone komisje.
- Taki pomysł nikomu tak
bardzo by nie zaszkodził, a razem byśmy zaoszczędzili w sumie 6 tys. zł. - zaznaczył.
Taki wniosek nie mógł jednak przejść, gdyż w samorządzie gminnym zagwarantowany jest obowiązek funkcjonowania co najmniej dwóch ko-
misji. Oprócz komisji rewizyjnej musi istnieć komisja budżetowa. Te dwie są obligatoryjne. Ponadto, jak zaznaczył
Burmistrz S. Kuryłło, łączone
posiedzenia komisji w grudniu
to nie wyjątek stosowany tylko
w tej kadencji.
- Zawsze tak było w grudniu,
gdyż wspólne posiedzenia komisji miały zająć się m.in. budżetem na przyszły rok. Komisji, o których tutaj wspominamy swoje funkcjonowanie
będą kontynuować od początku przyszłego roku. - stwierdził
burmistrz.
Tylko formalnością było
późniejsze zablokowanie inicjatywy przez większość w
sprawie zrównania Wniosek
był klubu radnych o obniżenie
diet przewodniczącym wszystkich komisji, wszystkie diet do
kwoty 700 zł. nie uzyskał akceptacji klubu Nasza Gmina
Nasz Powiat. W ramach rewanżu wniosek w imieniu klubu większościowego o obniżenie diet wszystkim radnym
o 10% złożył przewodniczący
RM Jacek Golusda.
- Obniżenie diet uważam
za niesprawiedliwe. Ponieważ
wchodzimy w etap oszczędza-
Radni za wiele nie zbiednieją. Szeregowy rajca dostanie 70 zł. mniej niz dotychczas
nia, więc to powinno dotyczyć
wszystkich radnych, a nie tylko przewodniczących komisji. stwierdził przewodniczący.
Na nic zdał się w tym przypadku ponowny wniosek radnego Moskiewicza, mający przelicytować swojego poprzednika (obniżka aż o 20%
diet wszystkich radnych).
Przegłosowana została uchwała obniżająca uposażenie tylko o 10%. Po zmianach szere-
gowy radny otrzymywać będzie 630 zł. (wcześniej 700 zł),
przewodniczący stałej komisji
Rady 810 zł. (900 zł), zastępca
przewodniczącego RM 990 zł
(1 200 zł.), a 1 192 przewidziane jest dla przewodniczącego
Rady Miasta (1 400 zł).
Następna sesja Rady została zapowiedziana na 29 stycznia 2016 roku. Wcześniej odbędzie się posiedzenie komisji, jednak wbrew temu, co
stwierdził Burmistrz S. Kuryłło jeszcze w grudniu, będzie to
wspólne posiedzenie wszystkich trzech komisji. Czy radni dalej mają święta, czy znowu zajmą się przegłosowanym
budżetem miasta? Jakby nie
patrzeć mamy już styczeń, a
wśród punktów obrad możemy znaleźć tylko co najwyżej
jedną zmianę w planie wydatków na rok bieżący.
psa
Od ZDP nie ma co za wiele oczekiwać w czasie zimy
Pozostaje noga z gazu
Kierowcy podróżujący drogami powiatu kamieńskiego powinni zdjąć nogę z gazu szczególnie teraz zapowiadane są kolejne opady śniegu. Zarządu Dróg Powiatowych nie stać na odśnieżanie dróg w I, II i III standardzie.
Zima była łagodna tylko do
czasu. W weekend zaczęło padać
i to miejscami mocno. Na sobotę
meteorolodzy zapowiadają kolejne opady śniegu, a Zarząd Dróg
Powiatowych poinformował, że
z powodu ograniczeń finansowych, nie ma możliwości zimowego utrzymania dróg w I, II i III
standardzie. W szerszym zakresie odśnieżanie dróg prowadzone będzie tylko w uzasadnionych
przypadkach. O tym każdorazowo będzie decydował ZDP. Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) są
to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń
ruchu drogowego wywołane tae-mail: [email protected]
kimi czynnikami atmosferycznymi jak: śliskość zimowa oraz opady śniegu. Zarząd Dróg Powia-
towych w Kamieniu Pomorskim zarządza siecią dróg powiatowych o długości 302,524
km. W sezonie zimowym
utrzymywanych jest mniej, bo
227,456 km.
- Z uwagi na ograniczone
możliwości sprzętowe i finansowe Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim,
plan zimowego utrzymania nie
zakłada prowadzenia akcji zimowej w I, II i III standardzie.
Posypywane będą odcinki de-
cydujące o możliwości jazdy:
zjazdy, podjazdy, skrzyżowania oraz łuki poziome, przejazdy kolejowe, jednakże w uzasadnionych przypadkach przewiduje się posypywanie odcinków i dróg ciągiem – poinformował Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim. .
Sezon zimowy trwa od
15.11.2015 do 15.04.2016 w
przypadku
niekorzystnych
warunków atmosferycznych
może on ulec wydłużeniu.
Red
4
Nr 3 (403)
Czy boisko za prawie 2 mln zł. nadaje się do gry zimą?
W Kamieniu mogła zagrać Pogoń Szczecin
Zły stan murawy okazał się przeszkodą, aby ekstra klasowa Pogoń Szczecin mogła rozegrać kontrolny mecz właśnie w Kamieniu na
sztucznej trawie Stadionu Miejskiego. Pogoda w styczniu jest nieubłagana, jednak dlaczego nie udało się doprowadzić boiska do stanu
używalności na czas? Pierwotnie sparing ekstraklasowej Pogoni Szczecin z Błękitnymi Stargard, który miał zostać rozegrany w środę,
20 został odwołany ze względu na zły stan boiska. Mecz kontrolny miał zostać rozegrany w Pobierowie. Jak się okazało, w wyniku występujących mrozów pod uwagę były brane także inne lokalizacje na terenie województwa, także ta w Kamieniu Pomorskim.
- Sprawdzaliśmy wszystkie
boiska w okolicy, w Pogorzelicy, Pobierowie i Kamieniu
Pomorskim, i niestety żadne
z nich nie nadaje się obecnie
do gry. Nie chcemy ryzykować
zdrowia zawodników naszych
i Błękitnych. – powiedział mediom trener Portowców Czesław Michniewicz.
Jak się okazało we wtorek
po południu sparing Dumy
Pomorza dojdzie do skutku.
Tylko areną zmagań obu zespołów nie będzie Kamień
Pomorski, tylko boisko ze
sztuczną nawierzchnią na ul.
Pomarańczowej w Szczecinie. Pogoń w swoim najmocniejszym składzie pewnie po-
konała Błękitnych aż 6:0. Kibice w Szczecinie mogli oklaskiwać m.in. ulubieńca kibiców Takafumiego Akahochi,
czy strzelców bramek Łukasza Zwolińskiego oraz Ricardo Nunesa.
- Jestem zły z tego powodu,
że mecz nie odbył się w Kamieniu. Byłaby to okazja, aby kamieńscy kibice mogli na żywo
obejrzeć zawodników ekstraklasowej Pogoni. Panowie
z Pogoni kontaktowali się z
nami w poniedziałek. Tego samego dnia wysłaliśmy zdjęcia
murawy. Wydzwaniali też po
innych klubach i tego samego
dnia także nie znaleźli dogodnej lokalizacji – tłumaczy dyrektor MOSiR Daniel Klamborowski..
To wyjątkowa sytuacja, gdyż
tej zimy pogoda obchodzi się
z nami mimo wszystko łagodnie. W sobotę padał śnieg,
który zaczął topnieć, a w nie-
Woliński Światowid 2015
Wyróżnienie stanowi formę uhonorowania wybitnych
osiągnięć osób fizycznych, organizacji, stowarzyszeń, przedsiębiorstw, instytucji, zasłużonych dla szeroko rozumianego
rozwoju miasta i gminy Wolin. Wyróżnienie przyznawane jest przez Kapitułę, w której wskład wchodzą Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolinie, Burmistrz Wolina i jego
zastępca, a także wyróżnieni z
roku poprzedniego. Wyróżnie-
nia będą przyznawana w dziewięciu kategoriach: gospodarka i przedsiębiorczość, kultura i sztuka, turystyka i wypoczynek, Sportowiec roku 2015,
Trener roku 2015, społeczna i
charytatywna działalność, Sołtys roku 2015, Przyjaciel Gminy, wyróżnienie specjalne.
Oprócz instytucji samorządowych nominować w poszczególnych kategoriach mogą także mieszkańcy Gminy Wolin (5
podpisów popierających jedne-
się dopiero we wtorek. - mówi
dyrektor MOSiR.
Nie skorzystała Pogoń, a
mogła to być znakomita okazja do obejrzenia na miejscu
jeden z lepszych zespołów w
naszym kraju. Do tej pory w
Kamieniu na bocznym boisku nie zagrała jeszcze drużyna polskiej ekstraklasy. Być
może wystąpił też błąd w komunikacji. Działacze Pogoni
pytali o boisko w poniedziałek. Wówczas boisko nie było
gotowe, ale we wtorek już tak.
- Prześledzę i sprawdzę, w
którym miejscu został popełniony błąd w komunikacji.
Być może znaleźli sobie bardzo szybko alternatywne boisko. Mimo wszystko zawsze
można było chociaż spróbować
ściągnąć Pogoń do Kamienia.
A tutaj tego zabrakło – zakończył dyrektor MOSiR Daniel
Klamborowski.
psa
Chcą poprawić stan dróg leśnych
Od 13 stycznia 2016 r. można zgłaszać kandydatury do wyróżnienia „Woliński
Światowid 2015”.
Rozdanie Wolińskich Światowidów 2014. Fot. UM Wolin
dzielę nawierzchnię murawy
zmroziło. Zaraz po weekendzie boisko boczne w wyniku
ujemnych temperatur p o j a wiła się warstwa lodu, k t ó r e j
nie udało się zniwe- l o w a ć
mechanicznie – pługiem.
- Boisko zdatne do gry było
dopiero we wtorek. Trenować dziś (w czwartek – Przyp.
Red.) będzie Gryf, a także Iskra
Golczewo ma mecz o godz. 18.
Nie mniej jednak jest mi przykro, że do godziny 18 w poniedziałek nie udało się boiska
doprowadzić do ładu, gdyż boisko boczne jest naszym priorytetem. Zresztą nie tylko Pogoń sondowała możliwość rozegrania u nas meczu sparingowego. Tak samo Vineta odmówiła gry na takim boisku.
Jest to wina organizacyjna zarządcy, gdyż już od samego początku było wiadomo, że murawę trzeba będzie do ładu doprowadzić ręcznie, a to udało
go kandydata). Zgłoszenia należy dokonywać poprzez złożenie wypełnionego formularza w Biurze Obsługi Interesanta (pok. nr 12) Urzędu Miejskiego w Wolinie lub przesłać
pocztą z dopiskiem „Woliński
Światowid 2015” na adres –
ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin do dnia 12.02.2016 r. Należy pamiętać, że decyduje data
wpływu do urzędu. Zgłoszenie
musi zawierać wskazanie podmiotu oraz kategorii do wyróżnienia „Wolińskim Światowidem 2015” wraz z uzasadnieniem wyboru oraz podpisem
osoby lub osób zgłaszających
kandydatów oraz numerem telefonu zgłaszającego. Termin
i miejsce wręczania wyróżnień
nie jest jeszcze ustalane. Do publicznej wiadomości zostanie
to podane później. Nominowani i laureaci powiadomieni
zostaną również za pomocą korespondencji pocztowej.
Red
Czy uda się pozyskać
środki z Gryfic?
Istnieje szansa, że Gminie Kamień Pomorski uda
się pozyskać fundusze przynajmniej na jedną drogę
gruntową znajdującą się na terenie leśnym. Burmistrz
S. Kuryłło o takiej możliwości poinformował po spotkaniu z przedstawicielami Nadleśnictwa Gryfice.
O możliwości pozyskania dofinansowania zewnętrznego z
myślą o drogach leśnych rozmawiano także na sesji w listopadzie ubiegłego roku. Dopiero wówczas gmina otrzymała
wykaz wszystkich dróg gruntowych, których zarządcą jest Nadleśnictwo Gryfice. Więcej konkretów pojawiło się w grudniu,
gdy Burmistrz Kuryłło spotkał
się z przedstawicielem gryfickiego nadleśnictwa. Czy Gmina Kamień ma szansę na otrzymanie
pieniędzy zewnętrznych?
- Odbyłem spotkanie z przedstawicielami nadleśnictwa Gryfice, a dokładnie z nadleśniczym Pawłem Gdylem. Dotyczyło ono możliwości wparcia fi-
nansowego dla dróg gruntowych
znajdujących się na terenie nadleśnictwa, w obrębie Gminy Kamień Pomorski. Takie drogi
mamy trzy. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie, o ujęcie w
budżecie nadleśnictwa 2016 rok
pieniędzy na ich modernizację.
Na, ile dostaniemy fundusze na
przebudowę tych dróg? Na dziś
nie jesteśmy pewni. Jest duża
szansa, że przynajmniej na jedną – powiedział na sesji Burmistrz Stanisław Kuryłło.
Na terenie Gminy Kamień
łącznie znajdują się trzy takie drogi: w okolicach Ducina-Szumiąca, Kukułowa oraz
Trzebieszewo-Grabowo.
psa
www.dziennikkamienski.pl
5
22-28.01.2016 r.
Do końca miesiąca rozstrzygnie się sprawa MHZK
Ile płacić będzie za czynsz w Kwartale?
Na statutową działalność Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej w budżecie miasta na 2016 roku zapisano tylko 220 tysiące zł, a koszty
samej dzierżawy w nowowybudowanym Kwartale Dominikańskim na chwilę obecną wynoszą 30 tysiące złotych netto. Jeśli muzeum
miałoby płacić tylko za lokal, to starczyłoby tylko na połowę roku. Jeśli szefowa KTBS nie dojdzie do porozumienia z bankiem, który
udzielił kredytu na budowę kwartału, to z oczywistych względów instytucja nie zamknie budżetu w bieżącym roku.
W budżecie na 2016 rok na
działalność kamieńskiego muzeum zaplanowanych jest 220
tysięcy złotych na cały rok. W
trakcie debaty na temat uchwały budżetowej głos zabierali radni, którzy chcieli dowiedzieć się nieco więcej, aniżeli
suche zapisy księgowe ujęte w
zaproponowanej przez burmistrza uchwale.
- Czy ktoś mógłby przybliżyć
na co konkretnie pójdą fundu-
sze z myślą o naszym muzeum?
- zapytał na grudniowej sesji
RM radny Michał Moskiewicz.
- 50 tysięcy przeznaczonych
będzie na wystawę dotycząca
von Kleistowi. Na obecnym etapie jesteśmy w trakcie załatwiania pieniędzy na realizację tego
projekty. Pozostała część pieniędzy pójdzie na działalność statutową muzeum, czyli wystawy
stała część, wpłaty, koszty pracy, itp. Będziemy mieć tyle, ile
ujęte będzie w budżecie. Liczę
na to, że zmieścimy się w planie, który nam zaproponowano.
- powiedział dyrektor MHZK
Grzegorz Kurka.
Najważniejszym wydarzeniem 2016 roku w Muzeum
Historii Ziemi Kamieńskiej
będzie zorganizowanie wystawy poświęconej Edwardowi von Kleistowi. Na ten cel
przeznaczonych jest 50 tysięcy złotych z tegorocznego budżetu muzeum. Projekt aranżacji wnętrza muzeum z myślą o wystawie to jedno. Dzięki projektowi aranżacji będzie
można zabiegać o dofinansowanie zewnętrzne. Dodatkowe 50 tysięcy złotych będzie
można pozyskać ze środków
zewnętrznych m.in. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
Jednak radnego w największym stopniu ciekawiło, czy
i jaki sposób muzeum jest w
stanie płacić miesięczne kosz-
ty dzierżawy budynku. Te jak
wiadomo w nowym budynku
nie będą niskie, ale wręcz horrendalne.
- Jest umowa, która została
podpisana jeszcze za poprzedniego burmistrza. Tam zapisane jest 30 tysięcy złotych netto za miesiąc, więc nie możemy na chwilę obecną płacić takich kwot. Nie stać na to miasta
ani muzeum. Trwają działania,
które ukierunkowane są, aby
koszty dzierżawy zminimalizować, aby nas było stać na nową
siedzibę – odpowiedział dyrektor muzeum.
O tym, jak długo trwać będzie patowa sytuacja w dużej
mierze zależy od prezes KTBS,
która ogromna część swojej
pracy poświęca renegocjacji
umowy z bankiem. Jak zaznacza szefowa spółki, informacji
w tym temacie należy spodziewać się najwcześniej pod koniec miesiąca. Na jakim etapie
są więc rozmowy z bankiem?
- Jako KTBS jesteśmy na etapie ustalania nowych prognoz
z bankiem i na ten dzień tylko
tyle mogę powiedzieć. Nie chodzi tylko o muzeum, tylko w
ogóle wpływy z czynszów, a to
z tego faktu, że duża część kredytu została już spłacona w
związku ze sprzedażą mieszkań. Mamy zapis, że 70% kwoty ze sprzedaży od razu trafia
na konto banku. Same zabezpieczenie kredytu było określone na dzień podpisania umowy. Zaproponowaliśmy nowe
prognozy, jakie przychody musielibyśmy osiągnąć, aby spłata pożyczki nie była zagrożona. Teraz decyzja jest po stronie
banku. Liczę na to, że pierwsze
informacje trafią do nas najwcześniej pod koniec miesiąca.
- powiedziała w rozmowie z
Dziennikiem Małgorzata Gabryś Kostur.
psa
W Międzywodziu
mają
nowy
wóz
strażacki
Nic jeszcze nie jest
jeszcze przesądzone
Na wiosnę ruszy budowa
wiatraków w Jarszewie?
W dniu dzisiejszym po długiej drodze z Kielc, dotarł do Dziwnowa nowy wóz strażacki, którego przeznaczeniem jest Ochotnicza Straż Pożarna z Międzywodzia.
Jak na razie nie jest znany termin rozpoczęcia budowy farm wiatrowych nieopodal Jarszewa. Takie plany cały czas forsuje spółka Windstrom. Co stoi na
przeszkodzie?
Do tematu, który wśród
mieszkańców Jarszewa budzi
wiele kontrowersji powrócił radny Michał Moskiewicz. Wszystko w związku z tym, że firma
Windstrom zapowiedziała na
wiosnę 2016 rozpoczęcie prac
z instalacja farm wiatrowych.
Mieszkańców i radnego interesowało w szczególności to, czy
planowany termin rozpoczęcia
prac nie uległ zmianie.
- Spotkałem się wcześniej z
przedstawicielem firmy inwestora, który jest zainteresowany
budową wiatraków w Jarszewie.
Oni też są zdecydowani uruchomieniem farmy wiatrowej w bieżącym roku. Liczyli na podpisa-
nie umowy z firmą ENEA. Jednak jak dotąd jej nie podpisali. A
kiedy to nastąpi? Na chwilę obecną takich informacji nie ma. Ponadto pojawiają się informacje, o
tym że obecny rząd pracuje nad
zmianą ustawy, a przede wszystkim norm, przy tego typu inwestycji. W związku z tym wszystko jest na daną chwilę zawieszone. Chciałabym się naprawdę wstrzymać z jakimikolwiek
deklaracjami. Są zainteresowani
i również w styczniu się z nimi
spotkam - powiedział burmistrz
Stanisław Kuryłło na sesji Rady
Miasta w dniu 30 grudnia 2015
roku.
e-mail: [email protected]
psa
Strażacy, którzy go dostarczyli do
gminy, nie kryli swojego zadowolenia. Wóz rzeczywiście robi wrażenie. Jest to pojazd marki MAN,
typu TGM 18.340 (tzw. ciężki, z 5
tonowym zbiornikiem na wodę i
0,5 tonowym zbiornikiem na inne
środki gaśnicze), który w roli pojazdu pożarniczo-ratowniczego jest
w naszym kraju uważany ze czo-
łówkę w swoje klasie. Wozy tego
typu (w różnych odmianach) stają się powoli podstawowym wyposażeniem większości ochotniczych
i państwowych jednostek pożarniczych. Samochód jest wyposażony w klimatyzację i niezależne
ogrzewanie, do tego w inne niezbędne elementy, konieczne w akcjach ratowniczych. Bez wątpienia
będzie on stanowił solidne wsparcie nie tylko dla jednostki w Międzywodziu, ale też dla całej gminy. Pozostaje tylko życzyć, aby wyjazdów do akcji było jak najmniej,
choć gdyby takowe nastąpiły, możemy być pewni, że nasi strażacy ruszą do działania dobrze wyposażeni.
Warto przy tym dodać, iż obok będącego w dyspozycji dziwnowskich
druhów kilkuletniego Mercedesa
i także nowego wozu ratowniczo-gaśniczego z miejscowej jednostki wojskowej, gmina Dziwnów pod
względem zabezpieczenia ratowniczego dość znacząco wyróżnia się
w regionie. Lwia część sprzętu jest
nowa, do tego jego ilość pozwala
na udział w bardzo złożonych akcjach ratowniczych, sytuując gminnych strażaków w ścisłej czołówce
regionu. Zakup wozu do jednostki
w Międzywodziu został dofinansowany przez Komendanta Głównego
Ochotniczych Straży Pożarnych w
kwocie 250 000 pln.
Opr. Red/ Inf. UM Dziwnów
6
Nr 3 (403)
Kwalifikacja wojskowa w 2016 roku
Kto, gdzie i kiedy stawi się na badania lekarskie?
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Świnoujściu, podobnie jak w latach ubiegłych, przeprowadzi kwalifikację wojskową. W tym roku
obowiązkowi temu podlegać będą urodzeni w 1997 roku. Na pierwszy ogień, bo już w poniedziałek, 22 lutego pójdą mieszkańcy Gminy Międzyzdroje.
Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności
do czynnej służby wojskowej
osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym
do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia. W 2016 roku do stawienia
się do kwalifikacji wojskowej
wzywa się w pierwszej kolejności mężczyzn urodzonych w
1997 r., mężczyzn urodzonych
w latach 1992–1996, którzy nie
posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; osoby urodzone w latach 1995–1996, które
zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na
stan zdrowia. Na kwalifikację
mogą stawić się także kobiety
urodzone w latach 1992–1997
posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w
roku szkolnym lub akademickim 2015/2016 kończą naukę
w szkołach lub uczelniach me-
dycznych i weterynaryjnych
oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych
szkół lub kierunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 48
ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Przed komisją
mogą stanąć także osoby, które ukończyły osiemnaście lat
życia i zgłosiły się ochotniczo
do pełnienia służby wojskowej
do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia, jeżeli nie
posiadają określonej kategorii
zdolności do czynnej służby
wojskowej.
Mieszkańcy z terenu powiatu kamieńskiego będą musieli
stawić się do Powiatowej Komisji Lekarskiej w siedzibie
Starostwa Powiatowego (ul.
Wolińska 7a, Kamień Pomorski). W które dni wypadają
terminy kwalifikacji wojskowej
dla poszczególnych gmin:
- Międzyzdroje – 22.02.2016 r.;
- Kamień Pomorski – 23 25.02.2016 r.;
- Dziwnów – 04.03.2016 r.;
- Wolin – 29.02. – 02.03.2016 r.;
- Golczewo – 03.03.2016 r.;
- Świerzno – 26.02.2016 r.;
- Dzień dodatkowy/ kobiety
– 07.03. - 08.02.2016 r.
Osoby stawiające się na kwalifikację wojskową muszą mieć
ze sobą: dowód osobisty, dokumentację medyczną oraz wyniki badań z ostatnich 12 miesięcy, fotografię 3x4 bez nakry-
cia głowy, dokument potwierdzający uzyskane wykształcenie oraz ewentualnie zaświadczenie o dalszym pobieraniu
nauki.
Mimo tego, że pobór do wojska od kilku już lat jest zawieszony, to wobec osoby, która
nie stawiła się do kwalifikacji
wojskowej bez uzasadnionej
przyczyny może być nałożona
grzywna w celu przymuszenia
lub zarządzone przymusowe
doprowadzenie przez Policję
do kwalifikacji wojskowej. Ma
to swoje umocowanie w art. 32
ust. 10 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowiązku obrony RP – jednolity tekst DzU z 2015 poz.
827. Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed właściwą komisją lekarską w określonym terminie i miejscu lub
niepoddanie się badaniom lekarskim albo nieprzedstawienie dokumentów, których
przedstawienie było nakazane podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art.
224 pkt 1 i 3 ww. ustawy).
psa
Zbliżają się ferie zimowe
Policja rozpoczyna kolejną akcję
Jak co roku policjanci ruchu drogowego rozpoczynają akcję „Bezpieczne ferie”. Czuwać będą nad bezpieczeństwem sprawdzając trzeźwość i uprawnienia kierowców, ale też prędkość i stan techniczny samochodów osobowych i autokarów.
Nadchodzą ferie zimowe.
Dla dzieci i młodzieży to wspaniały czas odpoczynku od obowiązków szkolnych i nauki, relaksu w domu i na świeżym
powietrzu. Dla ich opiekunów
to czas szczególnego zainteresowania się warunkami bezpieczeństwa podczas tego wypoczynku. Dla policjantów to
codzienność – a więc kontrole
pojazdów, trzeźwości i upraw-
nień kierujących, stanu technicznego samochodów i autokarów przewożących dzieci. To
też patrolowanie nartostrad –
pilnowanie porządku oraz reagowanie na niebezpieczne i
niezgodne z prawem zachowania. Wszystko w trosce o bezpieczeństwo naszych milusińskich. Jak co roku policjanci
ruchu drogowego rozpoczynają akcję „Bezpieczne ferie”.
Czuwać będą nad bezpieczeństwem sprawdzając trzeźwość
i uprawnienia kierowców, ale
też prędkość i stan techniczny samochodów osobowych
i autokarów. Szczególną uwagą będą objęci kierowcy pojazdów przewożących dzieci i
młodzież. Na drogach prowadzących do miejscowości, w
których zorganizowane zostały
zimowiska, będzie zdecydowanie więcej policyjnych patroli. W całej Polsce będzie można sprawdzić stan techniczny
autokarów. Podczas kontroli
sprawdzany będzie stan techniczny autokaru, sprawność
psychofizyczna kierowcy, jego
uprawnienia oraz trzeźwość.
Po takiej kontroli kierowca
autokaru otrzymuje protokół.
Funkcjonariusze przypominają rodzicom i opiekunom o
kilku podstawowych zasadach,
aby podróż dziecka autokarem
była bezpieczna:
- sprawdź dokładnie przewoźnika – od kiedy działa firma, na jaką skalę działa, czy zapewnia odpowiednie ubezpieczenie i zastępczy transport w
przypadku awarii;
- poproś policjantów ruchu
drogowego o skontrolowanie
pojazdu, którym dziecko będzie podróżowało oraz jego
kierowcy. Skontaktuj się z dyżurnym najbliższej jednostki
Policji i poinformuj o dokładnym terminie i miejscu odjazdu autokaru. Zanim dzieci
wyruszą w podróż, policjanci
sprawdzą stan techniczny autobusu, trzeźwość kierowcy
oraz wszystkie wymagane dokumenty;
- wezwij Policję, jeśli tylko
stan techniczny pojazdu (łyse
opony, popękane szyby, wyciek
oleju) lub zachowanie kierowcy (wyczuwalna woń alkoholu,
bełkotliwa mowa) budzą wątpliwości.
Red
www.dziennikkamienski.pl
7
22-28.01.2016 r.
Gryf Zachodniopomorski dla
golczewskich działaczy
Stanisław Szymanek oraz Andrzej Radecki na Spotkaniu Noworocznym zostali
uhonorowani przez Zarząd Województwa odznaczeniami Gryfa Zachodniopomorskiego.
Podczas tegorocznego Spotkania Noworocznego dokonano uhonorowania osób, które
w szczególny sposób swoją codzienną działalnością wpływają na rozwój naszego regionu.
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego w uznaniu dla zasług dla rozwoju Pomorza Zachodniego uchwałą
nr 1710/15 z dnia 10 listopada
2015 r. Zarządu Województwa
Zachodniopomorskiego nadał złotą Odznakę Honorową
Gryfa Zachodniopomorskiego panu Stanisławowi Szymankowi oraz srebrną - panu
Andrzejowi Radeckiemu. W
imieniu Marszałka wręczenia
złotej i srebrnej odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego dokonała Radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Izabela
Grabowska wspólnie z Burmistrzem Golczewa Andrzejem
Danielukiem i Przewodniczącym Rady Miejskiej w Golczewie Romanem Dorniakiem.
Andrzej Radecki dziękując w
imieniu własnym i pana Stanisław Szymanka podkreślał,
że przyznane wyróżnienie są
bodźcem do dalszego jeszcze
lepszego działania na rzecz
rozwoju naszego regionu. Niespodzianką podczas uroczystości było również przyznanie wyróżnień dla osób, które
wspierają i promują kolarstwo.
Prezes Polskiego Związku Kolarskiego Wacław Skarul w
uznaniu za zasługi dla rozwoju
kolarstwa polskiego przyznał
odznaczenia panu Andrzejowi Danielukowi, panu Józefowi Malcowi, panu Tomaszowi
Szeszyckiemu i panu Grzegorzowi Dyksemu. Złota Odznakę Zrzeszenia LZS otrzymała
również pani Dorota Opiła-Skubisz. W imieniu Prezesa
PZKOL odznaczenia wręczył
Wiceprezes Zachodniopomorskiego Związku Kolarskiego
pan Franciszek Harbacewicz.
Wszystkim odznaczonym laureatom gorąco gratulujemy.
Poniżej przedstawiamy sylwetki nagrodzonych.
Stanisław Szymanek od
1975 r. jest członkiem Zarządu Gminnego Związku OSP w
Golczewie pełniąc funkcję sekretarza zarządu, prezesa zarządu, a w chwili obecnej komendanta gminnego. Działając społecznie w OSP wpływa
na utrzymanie właściwego wyszkolenia drużyn pożarniczych.
Jest współorganizatorem gminnych zawodów sportowo-pożarniczych dla społeczeństwa.
Pod jego egidą drużyny pożarnicze startują w zawodach powiatowych i wojewódzkich. Organizuje wypoczynek letni dla
dzieci strażaków na obozach
szkoleniowo-wypoczynkowych.
Jest głównym inicjatorem wyposażania OSP w sprzęt specjalistyczny niezbędny do działań
ratowniczych. W tej dziedzinie współpracuje z Komendą
Powiatową Państwowej Straży
Pożarnej oraz Zarządem Woje-
e-mail: [email protected]
wódzkim Związku OSP RP. Jest
inicjatorem wielu prac społecznych strażaków na rzecz środowiska. Jest koordynatorem
współpracy pomiędzy jednostkami gminnymi OSP a lokalnymi organizacjami działalności
pożytku publicznego i samorządu terytorialnego.
Andrzej Radecki jako dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Golczewie jest organizatorem bezpłatnych akcji np. badań mammograficznych, badań przeciwko osteoporozie.
Dzięki jego inicjatywie pacjenci mają możliwość pobrania
na miejscu materiałów do badań diagnostycznych oraz dostęp do lekarzy specjalistów: laryngologa, ginekologa, chirurga, pediatry. Kierowana przez
pana Radeckiego jednostka
nie posiada zadłużenia z tytułu prowadzonej działalności.
Społecznie Andrzej Radecki
czynnie udziela się w Ochotniczej Straży Pożarnej w Golczewie. W 2014 r. był zaangażowany w zakup nowoczesnego
samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Golczewo. Jako
strażak koordynuje działania
strażaków-ochotników podczas
organizacji różnych wydarzeń
kulturalnych i artystycznych w
gminie Golczewo. Bierze również udział w akcjach strażackich, a mając doświadczenie
zawodowe udziela pierwszej
pomocy osobom poszkodowanym np. w wypadkach samochodowych.
Opr. Red/ Inf. UM Golczewo
Muzyczna uczta w GOKiS
Wystąpił Crazy
Accordion Trio
W sobotnie popołudnie, 16 stycznia Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie wraz z Gminą
Golczewo miał okazję zaprosić wszystkich mieszkańców na koncert tria akordeonistów - Crazy Accordion Trio, pochodzących z zaprzyjaźnionej Gminy Raciechowice.
W skład zespołu wchodzi
trzech bardzo młodych, ale
także niezwykle uzdolnionych muzyków: Marcin Wilk,
Piotr Wilk i Paweł Murzyn.
Artyści są uczniami Państwowej Szkoły Muzycznej II st.
im. Władysława Żeleńskiego
w Krakowie. Jak sami mówią:
„motywacją do zawiązania zespołu było ogromne zamiłowanie do muzyki oraz chęć
rozpowszechniania akordeonu, w taki sposób, a żeby złamać stereotyp kojarzący się z
instrumentem wiejskim.” Zespół podczas koncertu zaprezentował utwory takich wykonawców, jak Motion Trio,
Yann Tiersen, F.Chopin, oraz
artystów muzyki popularnej
jak np.: Avicii. Bardzo cieszy nas, iż mieszkańcy Gminy Golczewo zapełnili salę widowiskową GOKiS po brzegi i niezwykle entuzjastycznie
przyjęli występ Crazy Accordion Trio. Owacjom i bisom
nie było końca. Mamy nadzieje, że muzycy chętnie wrócą
do Golczewa już niebawem!
Dziękujemy z całego serca za
tak liczne przybycie i mamy
nadzieje że kolejne wydarzenia, przyjmą się z takim samym entuzjazmem.
Inf. GOKiS/ Red
8
Nr 3 (403)
Sputnikiem dookoła Ziemi
Witamy na
Karaibach (cz. II)
1. Z Juniorem w Le Marin
Po dwóch kolejnych szklankach
Planteur zjawił się Mariusz, a Kelly skończyła pracę. W doskonałych
nastrojach i w towarzystwie Juniora
udaliśmy się na Sputnika II, by zjeść
wspólnie przygotowaną przeze mnie
kolację.
Tuż przed świtem obudziło mnie
chrapanie Juniora, który zasnął w
kokpicie.
- Stary! Chrapiesz jak jakiś cholerny traktor! Wstawaj, czas zjeść śniadanie. Zaraz potem ruszam wydrukować wizytówki, CV i zaczynam
poszukiwanie pracy.
- Za trzy dni święta chłopie! Myślisz, że to dobry moment na szukanie pracy? Każdy ma w głowie całkiem inne sprawy. Ja myślę tylko o
tym, że fajnie byłoby spędzić święta
z rodziną na Santa Lucii.
- Nie wiem czy to najlepszy moment, ale nie mam zamiaru tracić ani
jednego dnia. Muszę obejść wszystkie miejsca, gdzie teoretycznie mogliby mnie potrzebować.
- Ok, zaprowadzę cię wszędzie.
Znam tu każdą firmę. Daj mi tylko
dopić kawę.
- Posłuchaj, bieganie po biurach
Junior pochodzi z Santa Lucii, ale
jego domem są całe Karaiby. Ma prawie pięćdziesiąt lat i od dzieciństwa
pracuje dorywczo na różnych wyspach, chwytając się różnych zawodów związanych z jachtingiem i turystyką. Bywał kucharzem, załogantem, dostawcą owoców, ryb i zaopatrzenia z marketów, pracował w
stoczniach, a w sytuacjach kryzysowych wyplata koszyki i kapelusze z
liści palmowych i sprzedaje je turystom. Zna większość jachtów i kapitanów stacjonujących na stałe w
okolicy. Miał kilka żon na różnych
wyspach, z którymi dorobił się pięciorga dzieci, a obecnie ubiega się
na Martynice o francuskie obywatelstwo i europejski paszport.
- Już tylko kilka miesięcy dzieli mnie od uzyskania francuskiego
obywatelstwa. Wiesz co to znaczy?
To znaczy, że moje dzieci będą mogły
iść do publicznych szkół na Martynice i uczyć się za darmo! Będą miały na świecie takie same możliwości jak ty i nie będą musiały wyplatać koszyków. Ja byłem zawsze bardzo zdolnym uczniem, ale na Santa
Lucii edukacja jest płatna i mój oj-
Zejście z Pele
zajmie mi jakieś dwa, może trzy dni i
jeżeli do tej pory niczego nie znajdę,
to popłyniemy do twojej rodziny na
Santa Lucię. Co ty na to?
- Super pomysł! Nie widziałem
moich synów już kilka miesięcy!
ciec nie był w stanie nas wszystkich
utrzymać. Pracuję odkąd byłem nastolatkiem.
Wbrew naszym planom nie pożeglowaliśmy z Juniorem na Santa Lucię. Jedna z firm, do których się zgło-
siłem stwierdziła, że potrzebuje mnie
w czasie świąt. Ostatecznie i tak nic
z tego nie wyszło i wigilię spędziłem
z Mariuszem, Kelly i francuzem Paulem na jego katamaranie.
Pierwszego dnia świąt postanowiłem ponurkować na rafie nieopodal Ste-Anne i zostałem tam przechwycony przez Bogdana z Kanady,
na którego jachcie w ramach obiadu
zachwycałem się „tradycyjnym” rekinem po grecku i nawiązałem znajomość z Michałem i Markiem – polskimi jachtostopowiczami – z którymi postanowiliśmy wybrać się na 20
kilometrowy trekking wokół południowego krańca wyspy.
Piesze szlaki na Martynice to jedne
z najwspanialszych miejsc do trekkingu na świecie. Przekonaliśmy się
o tym już po przejściu pierwszych
kilometrów. Nasza trasa prowadziła
nas wzdłuż wybrzeża zmieniającego swój kształt za każdym kolejnym
zakrętem. Wyruszyliśmy z urokliwej
wioski Ste-Anne. Przeszliśmy przez
tropikalny las przybrzeżny, dotarliśmy do słonego jeziora Etang des Salines, za którym zaczynają się dziewicze plaże z szafirową wodą i pochylającymi się nad nią palmami koko-
Plaża w Le Marin
tana była na kei fajerwerkami i strzelającymi butelkami szampana, jakby
odkryła nowy świat lub wygrała jakieś bardzo ważne regaty! Każdemu
żeglarzowi życzę w nowym roku takiego powitania w każdej odwiedzanej marinie!
W Le Marin odwiedziłem chyba
wszystkie miejsca, w których mógłbym liczyć na zatrudnienie, więc nie
pozostawało mi nic innego jak cierpliwie czekać na ewentualną reakcję
potencjalnych pracodawców, opóźnioną zamieszaniem wywoływanym
z Polski, który zabłąkał się aż tutaj.
- Skąd się tutaj wziąłeś bracie?! –
zapytał rozbawiony i zdziwiony kierowca Frederic.
- Z Polski! Przypłynąłem tu przez
kawał świata, a teraz stałem na tej
drodze właśnie po to, żeby spotkać
ciebie! – zażartowałem.
- No nie mogę uwierzyć! Tak się
składa, że za kilka miesięcy jadę do
Polski na pielgrzymkę! Wstałem dzisiaj rano i zapytałem Boga co szykuje dla mnie na dzisiejszy dzień i nic
nie odpowiedział, a tu nagle spoty-
przez kolejne święta. Z czystym sumieniem po dobrze wykonanej pracy
obudził się we mnie ponownie głód
odkrywcy, więc postanowiłem ruszyć na przeciwległy kraniec wyspy.
Za cel obrałem sobie wulkan Pelée i
znajdującą się na północno-wschodnim wybrzeżu wioskę Basse Pointe, w której znajduje się najlepsza na
Martynice plaża surfingowa. Całą
wycieczkę zaplanowałem na dwa
dni. Do wora spakowałem niezbędny
prowiant, wodę, koc i jedną zmianę
garderoby. W sobotę o świcie wyruszyłem na drogę by zatrzymać auto-stop, który mógłby mnie podwieźć
w kierunku Le Morne Rouge, skąd
zamierzałem zacząć wspinaczkę. Nie
widziałem, żeby ktokolwiek inny podróżował tu w ten sposób, ale dzięki czterem kolejnym kierowcom dotarłem sprawnie tam, dokąd zaplanowałem. Nawiązałem przy tym bardzo
miłe znajomości z kreolskimi mieszkańcami wyspy, którzy chętnie nadkładali drogi by pomóc dziwolągowi
kam ciebie. O rany, nawet nie wiesz
jak się cieszę!
Wymieniliśmy nasze namiary na
Facebook i obiecaliśmy sobie wzajemną pomoc w naszych wyprawach.
Tuż przed Le Morne Rouge zgarnęła mnie z drogi trzyosobowa rodzinka. Nie mówili za dobrze po angielsku, ale kierująca autem kobieta
wyjaśniła mi, że jej siostra rozmawia w tym języku i pracuje w informacji turystycznej i pomimo weekendu musimy koniecznie pojechać
do jej domu, żeby odpowiedziała na
wszystkie moje pytania dotyczące
planowanej wycieczki. Otrzymane
wskazówki okazały się rzeczywiście
przydatne.
Wspinaczka na wulkan była stosunkowo prosta, ale inna niż moje
dotychczasowe doświadczenia z
wdrapywaniem się na mniejsze i
większe górki. Przede wszystkim
Montagne Pelée jest prawie zawsze
ukryta pod pierzyną ciężkich chmur
niesionych przez pasat. W związku z
tym trudno jest liczyć na wspaniałe
Wulkan Pele
sowymi. Następnie dotarliśmy do sawanny przypominającej scenografię
westernu, z połaciami wyschniętej
ziemi i wielkimi kaktusami. Kawałek
dalej wyrosły przed nami monumentalne klify bazaltowe i wapienne, od
milionów lat stawiające czoła wiecznemu przybojowi napędzanemu wiejącym ze wschodu pasatem. Jeszcze
dalej odkryliśmy kolejne dzikie plaże, na których gasiliśmy pragnienie
świeżo zerwanymi zielonymi kokosami. W drodze powrotnej maszerowaliśmy między plantacjami trzciny cukrowej i poznawaliśmy rolniczy
krajobraz wyspy, nie zmieniony istotnie przez ostatnie dwieście lat.
Sylwestra spędziłem w międzynarodowym gronie na czeskim jachcie
u Pavla i jego rodziny. Atrakcją wieczoru było odebranie cum od francuskiej rodzinki z małymi dziećmi,
która tuż przed północą przypłynęła
swoim niewielkim jachtem prosto z
Cabo Verde. Zbieg okoliczności spowodował, że oszołomiona załoga wi-
www.dziennikkamienski.pl
9
22-28.01.2016 r.
Wręczono Golczewskie Żabki
W piątek, 15 stycznia w restauracji Herbowa w Golczewie, wręczono wyróżnienia „Golczewskie Żabki”. W roku bieżącym laureatami
zostali m.in., strażacy z jednostki OSP w Golczewie oraz działaczka społeczna Leokadia Janowicz.
Spotkanie Noworoczne to tradycyjna styczniowa uroczystość,
której organizatorami są Burmistrz Golczewa oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Golczewie. W tym roku noworoczna
impreza odbyła się w restauracji Herbowa w dniu 15 stycznia.
W spotkaniu wzięli udział m.in.
przedstawiciele samorządu terytorialnego, przedstawiciele instytucji i organizacji, Radni Powiatu
Kamieńskiego i Rady Miejskiej w
Golczewie, Sołtysi Gminy Golczewo, przedsiębiorcy i inwestorzy. W tym roku mieliśmy zaszczyt gościć również przedstawicieli z zaprzyjaźnionych gmin:
Raciechowic (woj. małopolskie)
na czele z wójtem panem Markiem Gabzdylem, Primorska
(Rosja) z Merem miasta panem
Igorem Kovalem i Joachimsthal
(Niemcy) z Burmistrzem Rene
Knaak Reichstein. Wizyta tych
delegacji to podkreślenie jak
ważna jest dla Gminy Golczewo
współpraca w szerokim zakresie
dotycząca w szczególności spraw
kulturalnych i społecznych. To
było pierwsze takie spotkanie i
mamy nadzieje, że dzięki temu
nasze relacje z Raciechowicami, Primorskiem i Joachimsthal
będą nadal się rozwijać. Od kilku lat tradycją Spotkania Nowo-
rocznego są „Golczewskie Żabki”.
W tym roku laureatami statuetki „Golczewska Żabka 2016” są:
- Igor Koval (Primorsk) za aktywną działalność na rzecz
rozwoju współpracy pomiędzy Gminą Golczewo a miastem Primorsk, za zaangażowanie w budowanie relacji polsko - rosyjskich oraz działalność z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, a zwłaszcza popularyzację piłki nożnej,
- Henryk Nosal (Primorsk) za
aktywne wspieranie współpracy pomiędzy Gminą Golczewo
a miastem Primorsk oraz osobiste zaangażowanie w budowanie relacji polsko – rosyjskich,
- Irina Rezmir (Primorsk) za
aktywne wspieranie współpracy pomiędzy Gminą Golczewo
a miastem Primorsk oraz osobiste zaangażowanie w budowanie relacji polsko – rosyjskich,
- Gabi Lange (Joachmisthal)
za aktywną działalność kulturalną w naszym regionie i promocję Gminy Golczewo oraz
za wspieranie współpracy pomiędzy naszą Gminą a miastem partnerskim Joachimsthal,
- Leokadia Janowicz (Golczewo) za aktywną działalność społeczną oraz kulturalną
w naszym regionie, za promo-
widoki. Czasem chmury znikają dosłownie na kilka chwil i wtedy trzeba
szybko rozejrzeć się wokół.
Poza tym niesiona przez chmury
wilgoć powoduje eksplozję roślinno-
mieniami mimo braku opadu, ale co
gorsza to samo działo się ze stromą
ścieżką po której szedłem. Wiecznie
mokre kamienie pokryte były śliskimi glonami i niektóre odcinki szlaku
Widok ze szczytu Pele
ści, która obficie porasta nawet całkowicie pionowe skalne ściany. Zejście
ze szlaku jest praktycznie niemożliwe, bo pół metra od ścieżki można
utonąć morzu bujnej zieleni.
Schodząc ze szczytu w stronę wioski Basse Pointe przekonałem się, że
wybrałem chyba najtrudniejszą trasę
prowadzącą w dół. Nie było już odwrotu, bo do zmroku pozostały mi
tylko trzy godziny. Woda niesiona
przez chmurę płynęła po mnie stru-
musiałem pokonywać na czworaka
lub zjeżdżając na tyłku. Co jakiś czas
na trasie pojawiały się obślizgłe liny
lub spróchniałe drabiny, stanowiące jedyną drogę w dół. Ostatecznie
zszedłem z góry tuż przez zmrokiem.
Brudny, zmęczony i ze zdartymi kolanami, dotarłem po ciemku do plaży, na której zaplanowałem nocleg.
Niespodzianką było małe zadaszone
molo, na którym mogłem wygodnie i
z dala od komarów ułożyć się do snu.
e-mail: [email protected]
Pamiątkowa fotografia tegorocznych laureatów.jpg
cję Gminy Golczewo, a zwłaszcza osobiste zaangażowanie w
działalność charytatywną na
rzecz lokalnej społeczności,
- Wiesław Żelek (Kamień Pomorski) za szeroką działalność
społeczną i kulturalną w naszym
regionie, a zwłaszcza za aktywne
wspieranie charytatywnych działań lokalnych organizacji i instytucji,
- Jednostki Ochotniczych
Straży Pożarnych Gminy Golczewo za aktywną działalność
społeczną w naszym regionie,
za promocję Gminy Golczewo,
a zwłaszcza osobiste zaangażowanie każdego Druha w działania poprawiające bezpieczeństwo naszych mieszkańców.
Uroczystego wręczenia statuetki „Golczewska Żabka 2016” dokonali Burmistrz Golczewa pan
Andrzej Danieluk oraz Przewodniczący Rady Miejskiej pan Roman Dorniak. Wszystkim wyróżnionym laureatom serdecznie
gratulujemy. Tegoroczne Spotkanie Noworoczne było uświetnione artystycznym występem
zespołu Crazy Accordion Trio
z Raciechowic. Wspólną pasją
trójki przystojnych Panów jest
gra na Akordeonie. Panowie
podczas występu wykonali urozmaicony repertuar składający
się zarówno z muzyki klasycznej, współczesnej, jak i filmowej.
Uroczystość organizowana przez
Burmistrza Golczewa oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Golczewie jest okazją do rozmów, wymiany poglądów i nawiązywania współpracy. Mamy
nadzieję, że piątkowa impreza
sprzyjała takim spotkaniom.
Pode mną huczały fale, na niebie migotały wielkie gwiazdy, a wśród palm
śpiewały jakieś tajemnicze nocne
ptaki. Świetliki nadawały swoje sygnały, a wędkarze w absolutnej ciszy
łowili ryby, zupełnie nie zwracając na
mnie uwagi.
Obudziłem się tuż przed wschodem słońca i z mojego legowiska
wpatrywałem się w przewalające się
w równych odstępach czasu regularne fale. Nie za duże, nie za małe, idealne do surfingu! Niepokoiła mnie
trochę ilość kamieni na plaży, ale dla
stawnego pływaka nie powinny one
stanowić większego zagrożenia. Pojawił się jednak jeden szkopuł. W
wiosce nie było absolutnie żadnej infrastruktury dla takich jak ja amatorów bez własnego sprzętu. Nie było
gdzie wypożyczyć deski ani nawet
kogo się w tej kwestii poradzić. Tutejsi mieszkańcy nie surfowali wcale,
a przyjezdnych surferów tym razem
nie spotkałem. W takich okolicznościach pozostawała mi tylko kąpiel
pod spadającym ze skały wprost na
plażę źródłem i powrót auto-stopem
do Le Marin.
Jeanne zatrzymał się błyskawicznie. Chudy, w panamskim kapeluszu,
ze złotymi kolczykami i brakującymi zębami wyglądał jak zniszczony
nałogiem diler narkotyków. Błyskawicznie nawiązaliśmy kontakt. Ciekawy kierowca zadawał całe mnóstwo trafnych i przemyślanych pytań.
Po uzyskaniu satysfakcjonujących
odpowiedzi nastała chwila ciszy, którą wykorzystałem do przejęcia inicjatywy.
- Czym się tu zajmujesz? – zabrzmiało jedno z moich pytań.
- Pracą na ulicy. Jestem pracownikiem społecznym i zajmuję się docieraniem do środowisk patologicznych, zajmujących się głównie handlem narkotykami. Pochodzę stąd,
ale studiowałem socjologię w Paryżu.
Nawet nie wiesz jakie tu mamy problemy z młodzieżą. Z dobrą pracą nie
jest łatwo, a maryśka rośnie tym klimacie jak szalona. Do tego dochodzi
przemyt kokainy z Wenezueli i nielegalna broń w rękach naćpanych gówniarzy. To gotowy przepis na kłopoty.
- W takim razie jesteśmy kolegami po fachu. – zauważyłem i zaczęliśmy się wymieniać spostrzeżeniami
dotyczącymi interesujących nas problemów.
Tego dnia tylko dwa auta i kilkanaście kilometrów spaceru wystarczyły
by w miarę sprawne dostać się z powrotem na jacht.
W trakcie dwudniowej włóczę-
gi poznałem więcej nowych ludzi i
przeżyłem więcej przygód niż przeciętny człowiek w ciągu całego miesiąca.
Zmęczony ale szczęśliwy przygotowałem jacht to czekającej mnie następnego dnia żeglugi do Castries,
gdzie miałem niebawem odkryć
wspaniałą zupę z krowich stóp i odebrać Henia.
Jakie niespodzianki przyniosą mi
kolejne tygodnie pobytu w Indiach
Zachodnich? Na pewno w połowie
miesiąca obiorę z lotniska Karolinę i Bruna, których nie widziałem
już prawie dwa miesiące. Czy mały
brzdąc pozna jeszcze swojego spalonego słońcem tatę? Z niecierpliwością czekam by się o tym
przekonać!
Red/ Inf. UM Golczewo
Partnerem rejsu „Sputnikiem
dookoła Ziemi” jest Marina Kamień Pomorski. Rejs wspierają:
Sail Service, Crewsaver, Eljacht,
Henri Lloyd, Elena - Kolagenum, Lyofood, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Jacht Klub Kamień Pomorski
i Miesięcznik Żagle.
Tekst: Mateusz Stodulski
Zdjęcia: Sputnik Team
Le Marin, Martynika 08.01.2016 r.
10
Nr 3 (403)
Słowo
Boże
na niedzielę
III NIEDZIELA ZWYKŁA,
ROK C
EWANGELIA
Początek Ewangelii według świętego Łukasza.
Wielu już starało się ułożyć
opowiadanie o zdarzeniach,
które się dokonały pośród
nas, tak jak je przekazali ci,
którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc
i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności
nauk, których ci udzielono.
W
owym
czasie:
Jezus powrócił w mocy Ducha
do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On
zaś nauczał w ich synagogach,
wysławiany przez wszystkich.
Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W
dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi
i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę natrafił na miejsce, gdzie było
napisane: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ
Mnie namaścił i posłał Mnie,
abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych
odsyłał wolnych, abym obwoływał rok łaski od Pana”.
Zwinąwszy
księgę
oddał słudze i usiadł; a oczy
wszystkich w synagodze
były w Nim utkwione. Począł więc mówić do nich:
„Dziś spełniły się te słowa
Pisma, któreście słyszeli”.
Oto słowo Pańskie.
Ewangelia wg św.
Łukasza rozpoczyna się
Prologiem wzorowanym
na tradycjach helleńskich.
Autor „postanowił zbadać
dokładnie wszystko od
pierwszych chwil i opisać
po kolei”. W czasach, gdy
pisał Ewangelie, żyli jeszcze naoczni świadkowie i
zajmowali ważne miejsca
w Kościele. Łukasz czerpał więc z wiarygodnych
źródeł. Od początku Kościoła oprócz źródeł pisanych ważna jest Tradycja.
Druga część dzisiejszej Ewangelii mówi o
„adwencie” Jezusa do Nazaretu. Słowo „adventus”
oznacza nawiedzenie miasta przez jakiegoś „boga”,
przybycie imperatora, cesarza na prowincję. Taka
wizyta wiązała się zwykle
z oczekiwaniem i długimi przygotowaniami. Cała
społeczność prowincjonalna starała się zrobić na
cesarzu jak najlepsze wrażenie. Możemy wyobrazić
sobie to całe podekscytowanie, właściwe małemu,
zamkniętemu miasteczku,
związane z przybyciem
Jezusa. Pewną analogię
mamy w czasie wizyt papieża.
Jezus wychował się w
Nazarecie i jako pobożny
Żyd miał zwyczaj nawiedzania w każdy szabat synagogi. Liturgia w synagodze polegała na odczytaniu Szema Israel, następnie wypowiadano osiemnaście błogosławieństw,
czytano fragmenty Tory
(Pięcioksięgu) i pism prorockich. Po czym następowało pouczenie, rodzaj homilii. Jezus odczytał fragment Księgi Proroka Izajasza. Następnie rozpoczął pierwsze wystąpienie, które Łukasz streszcza w jednym
zdaniu: „Dziś spełniły się
te słowa Pisma, któreście
słyszeli”. „Adwent Jezusa”
to Dobra Nowina, czas pokoju, radości z pojednania
i niekończącego się jubileuszu.
W tym krótkim cytacie
Izajasz dwukrotnie podkreśla moment wolności,
wyzwolenia, a Jezus akcentuje, że dokonuje się
ono „dzisiaj”. Jest to wyzwolenie od niewoli ideologii, mody, bożków i idoli; od dążenia za wszelką
cenę do władzy; od pychy
i egoizmu… Takie wyzwolenie, które przynosi Jezus
jest możliwe, gdy uznamy
siebie za ubogich, więźniów, ślepych, uciskanych
przez kajdany. „Kajdany,
które uwierają – oto znak,
że na nas zstąpiło tchnienie Ducha”.
Jako chrześcijanie
mamy udział w prorockiej
misji Jezusa. Zostaliśmy w
sakramencie chrztu namaszczeni i posłani, by
służyć i pomagać innym
do zbawienia, zwłaszcza
ubogim, cierpiącym i na
różny sposób zniewolonym. Faktyczne (a nie tylko deklaratywne) podjęcie tej misji daje nam
udział w Dobrej Nowinie
Jezusa.
Jakie znaczenie ma dla
mnie Tradycja w Kościele? W jakich wydarzeniach mojego dnia i życia
doświadczam szczególnego „adwentu Boga”? Czy
udział w niedzielnej Liturgii jest dla mnie przyjemnością czy przykrym obowiązkiem? Co dla mnie
osobiście jest „Dobrą Nowiną”? Co mnie najbardziej zniewala? Jakiego
wyzwolenia
potrzebuję
dziś? W jaki sposób włączam się w misję Jezusa na
moim odcinku życia?
Ks TChr Łukasz Klimek
www.dziennikkamienski.pl
11
22-28.01.2016 r.
Podsumowanie WOŚP w Kamieniu Pom.
Już po raz 24 odbył się Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Od 2009 roku jestem Szefem Sztabu 1415 w Kamieniu Pomorskim. Po raz ósmy miałem przyjemność tworzyć to wydarzenie z grupą ponad 400 wspaniałych, bezinteresownych, pomocnych ludzi.
Moim celem, gdy zacząłem
organizować kamieńskie Finały WOŚP, było stworzenie
przestrzeni do spotkań dla
mieszkańców Kamienia i odwiedzających nas gości, dla
tych, którzy chcą zorganizować coś dla innych, jak również dla tych, którzy z tego korzystają. Koncepcja ta co roku
zyskuje nowych sojuszników,
którzy chcą się dzielić z innymi. W tym roku współorganizatorami naszego finału byli:
Pracownicy
Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Kamieniu Pomorskim, Kamieńskiego Domu Kultury i
Spółdzielni Socjalnej Warcisław, Darek Gołdyn, Sebastian
i Mateusz Wodzińscy, którzy
odpowiadali za stronę techniczną Finału; Burmistrz Kamienia Pomorskiego Stanisław Kuryłło i Gmina Kamień
Pomorski, którzy sfinansowali
światełko do nieba; Właściciele i pracownicy Pistacchio Ice
& Coffee, którzy zorganizowali poczęstunek lodowy; Stowarzyszenie Kulturalny Kamień,
którego członkowie zorganizowali zabawy sprawnościowe dla dzieci i młodzieży. Byli
z nami członkowie Młodzieżowej Rady Miasta pod opieką Sławomira Guzika. Jak co
roku swoje miejsce w czasie naszej imprezy, znalazła
Miejska Biblioteka Publiczna
w Kamieniu Pomorskim, jak
również Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamieńskiej i
Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej. Szkoła Podstawowa z Wrzosowa była odpowiedzialna za loterię fantową. Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej
nr 2 i kamieńskiego Gimnazjum przygotowali słodki bufet, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych przygotował zupę
dla wolontariuszy. Współpracował z nami Stanisław Salanek, który przygotował catering oraz Krystian Sominka z
OSP Stuchowo i Damian Głowacki z Aresztu Śledczego w
Kamieniu Pomorskim. Dużą
popularnością cieszyła się Fotobudka Tomasza Teteli i Fontanny Czekoladowe Sandry
Teteli. Dziękuję Jackowi Simankowiczowi, Waldemarowi
Ćwirko i Andrzejowi Pałasińskiemu za zaproszenie zespołu Emerald ze Szczecina. Nad
bezpiecznym przebiegiem Finału czuwała Kamieńska Policja. Była z nami również Powiatowa Straż Pożarna z Kamienia Pomorskiego. Dziękuję Lidii Dziobak za sprawne
prowadzenie licytacji i całej
imprezy. Dziękjuę Karolinie
Kiełpińskiej, Roksanie Woźniak i Maciejowi Rogowskiemu za pomoc. Dziękuję opiekunom wolontariuszy: Ninie
Kułaga, Edycie Kowalińskiej,
Agnieszcze Królik, Małgorzacie Kubackiej, Dorocie Szefer,
Reginie Batiuk i Monice Stojek.
czącym pieniądze: Grażynie
Martyn, Reginie Kluzie, Dorocie Naumuk-Zamiar, Malwinie Ignaszewskiej i Karinie Bednarczyk z Banku PKO
SA oraz nauczycielom Szkoły Podstawowej nr 2: Natalii
Kowalskiej, Małgorzacie Kołodziejczyk, Dorocie i Iwonie
Garlińskim, Izabeli Jacewicz,
Annie i Natalii Jarmuł.
Chciałbym serdecznie podziękować darczyńcom, którzy przekazali rzeczy na licytacje: Bożenie Muńdziakiewicz, Grażynie Paś, Henrykowi Bysiakowi, Arkadiuszowi
zeria Euforia, Opony- Myjnie
Bysiak, Bawialnia Do Re Mi,
Centrum Reklamy Wrzosowo,
ZGM Kamień Pomorski, Firma Teston, Camping Tramp,
Ryby Zubowicz, Piekarnia
Bojzan, Piekarnia Żelek.
Były z nami stowarzyszenia: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamieńskiej, Stowarzyszenie na Rzecz Kultury
i Edukacji w Dziwnowie, Zespół Stawnianki, Zachodniopomorski Związek Żeglarski,
oraz Gmina Dziwnów.
Kamieński Finał WOŚP
uświetnili artyści: Zespół „O
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to przede wszystkim wolontariusze. W całym
kraju kwestowało 120 000 wolontariuszy, a dla naszego sztabu 121. Najwięcej do swoich
puszek zebrali: Monika Wawrzynowicz - 1351 złotych, Kewin Kędzierski - 1152 złote i
Marek Zięba - 1037 złotych.
Drugi raz z rzędu dla naszego
sztabu zbierali pieniądze strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Stuchowie i w Dziwnowie. Radni Rady Miejskiej
w Dziwnowie: Piotr Sokół, Joanna Piwińska, Dorota Golec,
Wanda Gamrat, Rafał Gutowski, Stanisław Mączka, Izabella Nosek, Zenon Nowak, Bożena Próchniak, Antoni Rup,
Roman Skrzypczak, Jerzy Staszak, Maciej Stęplewski, Ewa
Trzebińska-Brzezińska i Zbigniew Zwolan – wspomogli
Orkiestrę kwotą 1100 złotych.
Chciałbym serdecznie podziękować wolontariuszom li-
Lenkowskiemu, Radosławowi
Drozdowiczowi, Jarosławowi Kapitanowi, Braciom Ryterskim, Witoldowi Brzozowskiemu, Monice Urbaniak,
Lidii Dziobak, Pawłowi Grabarskiemu, Natalii Zubowicz,
Natalii Jankowskiej, Błażejowi Bubnowiczowi, Jackowi
Kierzkowi, Magdalenie Balkowskiej, Mirosławie Malinowskiej - Papudze, Elżbiecie Gieroń, Grzegorzowi Jóźwiakowi, Dariuszowi Bojzanowi, Wiesławowi Żelkowi,
Kindze Budyś i jej podopiecznym. Dziękuję również osadzonym w Areszcie Śledczym
w Kamieniu Pomorskim oraz
w odziale zamkniętym w Buniewicach.
Wsparły nas podmioty,
prowadzące działalność gospodarczą na terenie Kamienia Pomorskiego i całego Powiatu Kamieńskiego: Media
-Elektro, Pistacchio Ice&Cofee, Pizzeria Aleksandria, Piz-
Rety! Flażolety”, którymi kieruje Joanna Jarząb-Brenda,
uczniowie Państwowej Szkoły
Muzycznej I stopnia w Kamieniu Pomorskim: Anna Pietkiewicz i Guenael Kotlarek
(altówki), Kamil Szymański
(akordeon), Antonina Beyer,
Weronika Jędrzejewska, Zuzanna Gołdyn i Lena Liszewska (flet) oraz Justyna Zalewska i Filip Karpiński (pianino)
pod opieką dyrektor szkoły Jolanty Przybycień. Trio instrumentów dętych Kamieńskiego Domu Kultury w składzie
Zofia Motyka, Beata Wołosiak
i Zuzanna Wawrzyniak. Wokalistki reprezentujące Kadek:
Natalia Krupa, Karolina Kiełpińska i Natalia Kuchta - pod
opieką Walerego Burianenki.
Wystąpiły również dwa zespoły przygotowane przez Włodzimierza Derkacza: Różowe
Biedronki w składzie Marceli Ordak, Beata Wołosiak, Zofia Siomka i Lena Liszewska
e-mail: [email protected]
oraz zespół w składzie: Szymon Chliszcz, Kacper Krzyżanowski, Włodzimierz Derkacz i Beata Wołosiak. Mogliśmy podziwiać również szczudlarzy: Jakuba Gmińskiego i
Krzysztofa Kasietczuka.
Widzowie mogli zobaczyć
występy zespołów tanecznych:
grupę z Kamieńskiego Domu
Kultury, którą prowadzi Klaudia Hybiak, oraz Cheerleaderki z kamieńskiego gimnazjum,
które do występu przygotowała Dorota Szefer, tancerze Klubu Tańca Sportowego Focus,
którego założycielem jest Tomasz Konury. Mariola Zwolska i nauczyciele ze Szkoły
Podstawowej w Jarszewie zorganizowali Taniec Integracyjny dla uczestników Finału WOŚP. Mogliśmy zobaczyć
również tancerzy ze Szkoły
Tańca Keep, której właścicielką jest Adrianna Kopczyńska.
Publiczności zebranej na
Hali Widowiskowo - Sportowej zaprezentował pokaz karate Andrzej Jędrzejewski założyciel Klubu Karate Tokaido
w Kamieniu Pomorskim.
Na zakończenie części artystycznej zaprezentował się
naszej publiczności zespół
Emerald ze Szczecina w składzie: Leszek Czarnecki- gitara vocal, Artur Horaczyńskiskrzypce, Roman Rydz- akordeon, Dariusz Siudak - bas,
Maciej Kaźmierski - perkusja.
Dziękuję Elżbiecie Kucharskiej i Benkowi Kiełpińskiemu
za zorganizowanie „światełka
do nieba”. Składam podziękowania lokalnym mediom, które relacjonowały przygotowania do finału jak również sam
finał. Szczególne podziękowania składam moim współpracownikom z Kamieńskiego
Domu Kultury: Annie Wielgus, Michałowi Ćwiklińskiemu i Markowi Kononiukowi, z którymi już od listopada
przygotowywaliśmy Kamieński Finał WOŚP.
Współpraca z Wami wszystkimi to zaszczyt i przyjemność. Dzięki Waszemu zaangażowaniu udało się zebrać
rekordową kwotę ponad 36
000 złotych. Ostateczna kwota będzie znana pod koniec
stycznia, po dokładnym przeliczeniu przez Bank PKO SA.
Szef Sztabu
Stanisław Motyka
12
Nr 3 (403)
Vineta wygrywa w Torgelow
Z bardzo dobrej strony pokazali się seniorzy naszego klubu w kolejnym turnieju halowym. Tym razem piłkarze Vinety zwyciężyli w silnie obsadzonych zawodach w Torgelow. Królem strzelców i najlepszym zawodnikiem został zawodnik
naszego klubu - Bartosz Ława.
W turnieju udział wzięło osiem drużyn. W pierwszej
fazie rozgrywek zespoły zostały podzielone na dwie grupy: Grupa A: VFC ANKLAM,
EINHEIT UECKERMUNDE,
ENERGIE PRENZLAU, TSG
NEUSTERLITZ. Grupa B: VINETA WOLIN, POMMERN
STRALSUND,
TORGELO-
WER GREIF, TSV FRIEDLAND.
Nasz zespół w rozgrywkach
grupowych zajął drugie miejsce. Wikingowie wygrali dwa
spotkania, jedno zakończyło
się porażką. Kolejno z POMMERN STRALSUND 2-0, TORGELOWER GREIF 5-3
oraz TSV FRIEDLAND 2-3.
W półfinale rozegraliśmy zdecydowanie najlepszy mecz
turnieju, deklasując zwycięzcę drugiej grupy TSG NEUSTERLITZ 9-2. W finale na
naszych zawodników czekał
zespół Einheit Ueckermunde.
Spotkanie w regulaminowym
zakończyło się wynikiem 2-2.
Bramki zdobyli Bartosz Ława
i Kamil Kacperek. Nasi piłkarze lepiej egzekwowali rzuty karne i zwyciężyli cały turniej. Ogromne gratulacje dla
wszystkich zawodników Vinety Wolin.
Skład Vinety Wolin: Bratkowski, Skorb, Niewiada,
Ława, Wydmuszek, Kacperek,
Wittbrodt, Nagórski, Adamczak. Za tydzień weźmiemy
udział w ostatnim tej zimy turnieju halowym. Zapraszamy
wszystkich naszych kibiców do
Dobrej Nowogardzkiej w niedzielę 24.01.2016.
Inf. Vineta Wolin
Nagórski strzela
dla Pogoni
W ostatnim meczu kontrolnym Pogoni Szczecin z Mewą
Resko w dniu 16 stycznia, Adam Nagórski nie tylko zagrał całą drugą połowę, ale wpisał się listę strzelców. W
70 minucie meczu wykorzystał sytuację sam na sam z
bramkarzem, podwyższając wynik na 3-0.
Nagórski w testmeczu Pogoni Szczecin w Pogorzelicy
Od początku stycznia wraz
z pierwszym zespołem Pogoni
Szczecin trenuje zawodnik klubu
z Wolina - Adam Nagórski. Najlepszy snajper III Ligi Bałtyckiej
wraz z drużyną przebywa aktualnie na zgrupowaniu w Pogorzelicy. W ostatnią sobotę Portowcy
rozegrali swój drugi sparing. W
meczu rozegranym w Pobierowie,
Pogoń pokonała Mewę Resko 4-0.
Nagórski grał całą drugą połowę.
W 70 minucie meczu wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem, podwyższając wynik na
3-0 (asysta Akahoshi). Ulubieniec
kibiców Vinety wciąż pozostaje
na testach w największym klubie
naszego województwa. Życzymy
powodzenia i bacznie przyglądamy się dalszym występom Adama.
Red/ Inf. Vineta Wolin
Strażackie Orły 2016
Bezkonkurencyjni strażacy z Gostynia
W dniu 17 stycznia 2015 roku w hali sportowej w Świerznie odbyły się zawody
sportowe jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy pod
nazwą „STRAŻACKIE ORŁY 2016”.
W zawodach brali udział
strażacy z jednostek: OSP Gostyń, OSP Stuchowo oraz OSP
Świerzno. Organizatorem tegorocznych zawodów była
jednostka OSP Gostyń przy
współpracy z zarządem gminnym OSP oraz Urzędem Gminy w Świerznie. Głównym sędzią zawodów był Zygmunt
OSP
Świerzno
Stuchowo
Gostyń
Broda. Strażacy rywalizowali w sześciu konkurencjach:
wspinanie na linę, rozwijanie
– zwijanie odcinka W52 (sztafeta), podciąganie na drążku,
rzut piłką lekarską 3 kg, przeciąganie liny. tor przeszkód z
„manekinem” (sztafeta). Zwycięzcami okazali się strażacy z
OSP Gostyń, na drugim miej-
Wspinanie Rozwinięcie Podciąganie Rzut
na linę
W52
na drążku piłką
lekarską
2 pkt.
2 pkt.
2 pkt.
1 pkt.
1 pkt.
1 pkt.
1 pkt.
2 pkt.
3 pkt.
3 pkt.
3 pkt.
3 pkt.
scu uplasowali się strażacy z
OSP Stuchowo zaś zaszczytne
trzecie miejsce zajęli strażacy
z OSP Świerzno. O wyniku w
przypadku remisu zadecydowała większa ilość zwycięstw
w poszczególnych konkurencjach. Punktacja w poszczególnych konkurencjach:
Inf. OSP Gostyń/ Red
Przeciąganie Tor prze- Punk- Miejsce
liny
szkód
ty ra- na pozem dium
1 pkt.
2 pkt.
10
III
2 pkt.
3 pkt.
10
II
3 pkt.
1 pkt.
16
I
www.dziennikkamienski.pl
13
22-28.01.2016 r.
Dziwnów
Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Chłopców
19 stycznia br. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Dziwnowie odbył się turniej piłki siatkowej chłopców na szczeblu powiatowym w ramach Gimnazjady 2015/2016. Pierwsze miejsce zdobył siatkarki reprezentujące Gimnazjum im. Marii Curie Skłodowskiej w Golczewie.
W zawodach udział wzięło pięć reprezentacji: Gimnazjum Publiczne „Pomerania”
w Dziwnowie, Gimnazjum im.
Marii Skłodowskiej Curie w
Golczewie, Publiczne Gimnazjum im. Noblistów Polskich
w Kamieniu Pomorskim, Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II
w Międzyzdrojach oraz Publiczne Gimnazjum w Wolinie.
- Celem turnieju była popularyzacja piłki siatkowej wśród
młodzieży szkolnej oraz wy-
łonienie Mistrza Powiatu Kamieńskiego w Piłce Siatkowej
Chłopców, który będzie reprezentował Powiat na kolejnym
szczeblu – mówi Marek Szymański, Powiatowy Koordynator Imprez Sportowy w Kamieniu Pomorskim.
Punktualnie o godzinie
10:00 na parkiecie rozpoczęły
się pierwsze spotkania. Podczas turnieju dało się zauważyć silną, sportową rywalizację połączoną z wyśmienitą za-
bawą. Jak to w sporcie bywa,
muszą być zwycięzcy i przegrani. Zwycięzcami tegorocznych Mistrzostw Powiatu Kamieńskiego w Piłce Siatkowej
Chłopców w ramach Gimnazjady 2015/2016 została reprezentacja: Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Golczewie, której trenerem jest
Pan Jacek Hałuszko. Szkoła będzie reprezentować Powiat Kamieński na zawodach „Regionu B” organizowanego przez
Super postawa młodzików na turnieju w Policach
Pechowo dopiero w półfinale
Młodzi Wikingowie, podopieczni Dawida Jeża, wzięli udział w silnie obsadzonym, prestiżowym XXI Turniej Piłki Nożnej CHEMIK CUP im. Rafała Kolackiego w Policach.
Do rywalizacji przystąpiło 10 silnych drużyn z całego
województwa. Nasi piłkarze
z rocznika 2003 i 2004 trafili
do jednej grupy z Chemikiem
Police 2003 , Chemikiem Police 2004, Falą Międzyzdroje
oraz Irasem Czaplinek. Turniej zaczął się kiepsko dla zespołu ponieważ dwa pierwsze mecze przegraliśmy odpowiednio 0:4 z Irasem Czaplinek oraz 2:3 z Chemikiem
Police 2003. Już spotkanie z
Policami pokazało, że chłopcy z biegiem czasu zaczynają się rozkręcać i jeszcze nie
powiedzieli ostatniego słowa.
Kolejnymi rywalem była Fala
Międzyzdroje, którą pokonujemy 1-0 oraz Chemik Police
2004, który ulega naszej ekipie 2-0. Młodzi piłkarze skończyli grupę z dorobkiem 6 pkt
i z niecierpliwością czekali na
ostatni mecz w grupie, od któ-
Drużyna młodzików po zakończonym turnieju
e-mail: [email protected]
rego wyniku zależy przyszłość
w turnieju. Jak się okazało rezultat był pozytywny dl nas i
Vineta Wolin wyszła z grupy z 2-ego miejsca i trafiła w
półfinale na Błękitnych Stargard. Mecz był pełen wrażeń
i emocji, w regulaminowym
czasie gry padł wynik 1-1. Regulamin mówił, że mecz rozstrzygnie dogrywka, w której
co minutę będzie schodził jeden zawodnik z każdej drużyny. Niestety była to pechowa część meczu dla Wolinian,
ponieważ kończąc pojedynek
dwóch na dwóch plus bramkarze tracimy złotą bramkę i
lądujemy w meczu o 3-miejsce. Tu po raz kolejny napotykamy IRAS Czaplinek. Chłopcy byli żądni rewanżu, lecz
bardzo wyczerpani po meczu
półfinałowym, niestety nie
podnieśli się i ulegli drużynie
z Czaplinka 0:1. Vineta Wolin kończy zawody na czwartym miejscu. Podsumowując,
Wojewódzki Szkolny Związek
Sportowy. Wszystkie drużyny
z rąk Pana Marka Szymańskiego, Powiatowego Koordynatora Imprez Sportowych w Kamieniu Pomorskim, otrzymały dyplomy i puchary ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim.
Wszystkim zespołom dziękujemy za udział w turnieju, do
zobaczenia za rok. Klasyfikacja
końcowa:
I miejsce - Gimnazjum im.
Marii Skłodowskiej-Curie w
Golczewie
II miejsce - Publiczne Gimnazjum w Wolinie
III miejsce - Gimnazjum Nr
1 im. Jana Pawła II w Międzyzdrojach
IV miejsce - Publiczne Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Kamieniu Pomorskim
V miejsce - Gimnazjum Publiczne „Pomerania” w Dziwnowie
była to cenne doświadczenie
dla Naszych piłkarzy, którzy
pokazali się z bardzo dobrej
strony. Postawa zaprocentowała zaproszeniem na kolejny turniej tego rocznika - Don
Bosco Cup, organizowanym
przez SALOS Szczecin.
Skład zespołu: Kamil Francuzik, Ignacy Arczyński, Ad-
rian Kranz (c), Igor Arczyński, Kamil Jakubiak, Oliwier
Galwiaczek, Damian Hołod,
Patryk Jakubowski, Szymon
Kruczek, Paweł Grzejszczak.
Trzymamy kciuki i życzymy
powodzenia. Oby młodzież
poszła w ślady pierwszego zespołu.
Inf. Piotr Kiełpiński
Inf. Vineta Wolin/ Red
I Zimowy Turniej Piłki Nożnej
Seniorów
Seniorzy Jantara
Dziwnów na podium
W sobotę, 16 stycznia w Gostyniu odbył się I Zimowy Turniej Piłki Nożnej Seniorów. Piłkarze występujący w drużynie Jantara zajęli w klasyfikacji końcowej trzecie miejsce.
Rozgrywki otworzył Wójt
Gminy Świerzno Krzysztof
Atras wraz z Panem Staro-
stą Józefem Malcem. W turnieju wzięło udział 8 drużyn,
które podzielone zostały na
dwie grupy. Seniorzy Jantara
Dziwnów po zaciętej rywalizacji wywalczyli sobie miejsce
na podium, ustępując jedynie
drużynom Gryf Kamień Pomorski i Bałtyk I Gostyń.
Red
14
^
Nr 3 (403)
Odjazdy / Departures
13 XII 2015 – 12 III 2016
Kamień Pomorski
Aktualizacja wg stanu na 5 XII 2015
godzina peron
odjazdu tor
departure platform
time
track
pociąg
godziny przyjazdów do stacji pośrednich
godzina przyjazdu do
stacji docelowej
arrivals at intermediate stops
arrival at destination (station)
train
6:00 I
PR - R
88930
j;
8:23 I
PR - R
88970
j;
PR - R
88974
j;
PR - R
88932
j;
Jarszewo 8:28, Górki Pomorskie 8:33, Stawno 8:37
PR - R
88976
j;
PR - R
88978
j;
Jarszewo 18:04, Górki Pomorskie 18:09, Stawno 18:13
Szczecin Główny 18:22 Wysoka Kamieńska 18:19 Jarszewo 20:33, Górki Pomorskie 20:38, Stawno 20:42
Wysoka Kamieńska 20:48 1
Krzyżówka
Jarszewo 6:05, Górki Pomorskie 6:10, Stawno 6:14, Wysoka Kamieńska 6:20, Rokita 6:25, Łożnica 6:32, Białuń 6:38, Goleniów 6:43, Rurka 6:50, Kliniska 6:54, Szczecin Dąbie 7:03, Szczecin Zdroje 7:07, Szczecin Port Centralny 7:15
Szczecin Główny 7:19 ~ 1-5 / 25 XII, 1 I, 6 I;
1
16:00 I
1
17:01 I
1
17:59 I
1
20:28 I
1
~ 1-7 / 25-26 XII, 6 I;
Jarszewo 16:05, Górki Pomorskie 16:10, Stawno 16:14
Wysoka Kamieńska 16:20 Jarszewo 17:06, Górki Pomorskie 17:11, Stawno 17:15, Wysoka Kamieńska 17:20, Rokita 17:26, Łożnica 17:32, Białuń 17:39, Goleniów 17:44, Rurka 17:51, Kliniska 17:55, Szczecin Załom 17:59, Szczecin Dąbie 18:06, Szczecin Zdroje 18:10, Szczecin Port Centralny 18:18
~ 1-57 / 24-25 XII;
objaśnienia skrótów / abbreviations
objaśnienia znaków / symbols
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / R - REGIO
2nd class seats only
; - możliwość przewozu rowerów w wagonie nieprzystosowanym do tego – liczba miejsc ograniczona / possibility for the transport of bicycles in a carriage not adjusted for this purpose – limited space www.przewozyregionalne.pl
Wysoka Kamieńska 8:43 objaśnienia znaków / symbols
~ - terminy kursowania / period of operation / - oprócz / except
1 - w poniedziałki / mondays
5 - w piątki / fridays
7 - w niedziele / sundays
Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic routes can be purchased at every train, on the terms specified by the carrier. Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24 h)
zapraszamy na portalpasazera.pl
Pionowo:
1. bard celtycki
2. podwójny ruch
matujący w szachach
3. ułaskawienie
4. lubi wykwintne
potrawy
5. Kasparow, geniusz
szachowy
6. środek czyszczący
7. miasto i port w Peru
8. miasto nad
M. Kaspijskim
9. pisarz tadżycki
(zm. 1954)
10. kość dla Azora
11. prążkowana tkanina
12. obok widelców
13. UB w ZSRR
14. prezydent filaretów
15. postać z dramatu
Sofoklesa „Ajas”
16. w mitologii asyryjskiej
córka boga burzy
17. ... siwo, zimny
prąd na Pacyfiku
18. zażalenie
19. bambusowa walka
20. ojczyzna Mandeli
21. śpiewający Paul
22. grek u Homera
Strona 1 z 1
23. 25.4 mm
24. ksylofon, daw. instr.
ze szklanych kloszów
25. sanie za saniami
26. datek, ofiara
27. przepych, świetność
28. obraźliwie
o Niemcu
29. elastyczny torlen
30. ... pracy
lub myślenia
31. polor
32. jedna z podpór
blatu stołu
33. wyspa w archipelagu
Bahama
34. kurze w rosole
35. samo centrum
36. Szwed (dawniej)
37. imię Lipnickiej
38. z Ingodą tworzy
Szyłkę
39. Abul Kalam, polityk
ind. (1888-1958)
40. Elżbieta dla bliskich
41. stan w Indiach
42. narty dawniej
43. trichloroetylen
44. Ewa, piosenkarka
Poziomo:
45. druga żona Mieszka I
REKLAMA
SPRZEDAŻ
DREWNA
kominkowego i opałowego
TEL. 603 399 346
91 418 82 68
W44.1.ś-cz.07.03-d.o
OPIEKUNKI OSÓB
STARSZYCH
Niemcy, legalnie,
do 1500 euro mies.
Wyjazdy załatwia nasza firma.
wymagany język niemiecki komunikatywny.
Ł.d/o
Tel. 799 301 177
69. przed pierwszym
etapem kolarskim
70. hańba
71. żona uparciucha
72. edycja
73. np. prądotwórczy
74. miasto w
śr. Włoszech, nad M.
Adriatyckim
75. syn Posejdona
76. służący Walerego
z komedii Moliera
„Szkoła żon”
77. pan z 26 II
78. środek owadobójczy
79. lew po łacinie
80. wada obiektywów
81. rzeka z piosenki
kościuszkowców
82. Sand, pisarka
83. miasto
w pd. zach. Maroku
84. Nedo, wł. mistrz
olimp. (1912, 20)
85. Indianie z Kanady
46. gwiżdże na drzewie
47. iglasty, chroniony
48. efekt dodania
składników
49. Olejnik,
dziennikarka
50. dawniej kino
51. Krystyna, aktorka
52. literat bez talentu
53. cierpi na katar sienny
54. polski bizon
55. bubel piekarza
56. pasza z suszonej
trawy
57. zarzewie ognia
58. mityczny król Teb
59. czapka wojskowa
60. mijają
61. surogat, namiastka
62. pod władzą chana
63. srebrzystobiały
metal, l. a. 48
64. pisarz fr.
(1899-1974), „Idiotka”
65. rynek w miastach
muzułmańskich
66. eter o woni anyżu
67. gaz szlachetny,
l. a. 18
68. niezabudowany
teren
PODPOWIEDŹ:
ACHARD, AGADIR, ATAMAS, CAT, INAR, WAREG.
Tylko my drukujemy
bez pośredników czyli tanio
ww
po
lig
w. [email protected]
do
m pos
ju
dy t.p
l
.p
l
Dom Judy
sp. z o.o.
Wydajemy:
Drukarnia offsetowa Foldery, Ulotki
Drukarnia prasowa
Plakaty, Książki
Wizytówki
Drukarnia cyfrowa
35 zł za 100 sztuk
Studio graficzne
Introligatornia Tel. 91 392 21 65
NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 7A
www.dziennikkamienski.pl
15
22-28.01.2016 r.
INFORMATOR LOKALNY
Nieruchomościami- 91 382 39 23
- Wydział Komunikacji
i Transportu - 91 382 39 20
- rejestracja pojazdów - 91 385 39 21
- prawa jazdy - 91 382 39 29
Wydział Inwestycji i Promocji - inwestycje - 91 382 39 24
- promocje - 91 382 39 30
Wydział przy ul. Wolińskiej - Wydział Edukacji i Kultury
- 91 382 04 83
- Wydział Geodezji i Kartografii
- 91 382 39 34
- Wydział Budownictwa
i Ochrony środowiska - 91 382 11 93
- SANEPid - 91 382 01 44
- Powiatowy Rzecznik Praw
Konsumenta- 91 382 39 28
Kamień Pomorski
OGŁOSZENIA DROBNE
RÓŻNE
• PIEC gazowy c.o. z Niemiec f.
JUNKERS - Bosch ceranorm wiszacy
elektronik,ekonomiczny z gwarancja
serwisowa do mieszkania,domu cena
1.400 zl tel. 691 686 772
• PIEC GAZOWY c.o. z zamknieta
komora spalania wiszacy f. Vaillant
dwufunkcyjny
cena
1.200zl
oraz tylko c.o. cena 1.100zl do
mieszkania,baru,sklepu,domku oraz
grzejniki panelowe c.o rozne tel 691
686 772
• PIEC GAZOWY c. o. dwufunkcyjny
wersja kominowa, wiszacy f.Vaillant z
Niemiec po przegladzie serwisowym
do mieszkania, domu, ekonomiczny
cena 1.000 zl tel. 691 686 7722
• PIEC GAZOWY c.o. stojacy korpus
zeliwny,pompa elektronik,z Niemiec
f.Vaillant tylko ogrzewanie cena
1.200zloraz piec gazowy c.o wiszacy
do mieszkania,domku,sklepu,zakladu
cena 1.000zl tel. 691 686 772
• Śluby i uroczystości zabytkowym
Lincolnem nie na godziny, cała
obsługa uroczystości, tanio. tel.
794394989
• Wynajmę lokal handlowy Dobra
Nowogardzka. 602 247 111
• Karp jadalny – zarybieniowy.
Sprzedam. 91 39 18 297
• Sprzedam betoniarkę 150 l, i
sprawarkę Buczek. 669 823 464
• Zwrot podatku z pracy rodzinne,
urlopowe: Niemcy, Holandia,
Austria, Anglia, Belgia, Norwegia.
Tel. 71 385 20 18, 601 759 797
USŁUGI
• Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 668 343 638
• Transport, przeprowadzki, opróżnienie mieszkań, piwnic, gratów.
Tel 668 343 638
• Usługi remontowo-budowlane, hydrauliczne, przyłącza wod-kan. Tel.
603-219-478.
• Kredyt na wydatki szkolne. Bez BIK.
Duże kwoty. Małe raty. Tel. 697 082
509, 601 627 044.
• Kredyt dla firm. Tel. 607 092 509,
697 082 509.
• Tanio i solidnie Autonaprawa
694-161-134
PRACA
• Sprzedam świerk pospolity, jodła
kaukaska z plantacji Tel. 602 101 118,
600 899 289.
• Zatrudnię cieśli szalunkowych i pomocników cieśli. Tel. 660-741-918
• Sprzedam
kontener
oszklony
(spożywczy). Tel. 609 854 795.
• Opiekunki do Niemiec od zaraz.
533 848 005
• Międzywodzie zalew kamieński
działka 900 m kw z nowym domem
mieszkalnym, gospodarczym,
garażowym, 4 pokoje, stan surowy,
zamknięty oraz zatwierdzony projekt
budowy pensjonatu, okazja tanio, tel.
794394989
• AMBERCARE24 Opiekunki do Niemiec, wymagany j. niemiecki komunikatywny, zarobki netto do
1500 euro/mies., wyjazdy od zaraz,
sprawdzone oferty, legalnie 533
848 005 lub 535 340 311
• Sprzedam obudowę skrzyni biegów
do ciagnika C-360 i zwolnicę do
C-4011. 669 823 464
• Zatrudnię sekretarkę do biura w
Kamieniu Pomorskim. Wymagana
znajomość obsługi komputera, MS
Office, Windows, Exel. Kontakt 606
371 622
• Sprzedam ciągnik mf 145 km, z
przednim napędem zarejestrowany i
sprawny. Cena 15 000. 669 823 464
• Pożyczki, kredyty na co chcesz, na
oświadczenie dla firm i osób fizycznych.
607 09 25 09, 697 0 8 25 0 9
• Zatrudnię kierowcę C+E, Norwegia-Czechy-Słowacja-Węgry, atrakcyjne wynagrodzenie, Tel. 607 585 561
Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów
www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893
- Urząd Miejski w Kamieniu
Pomorskim - 91 382 11 42
- Burmistrz Kamienia Pomorskiego - 91 382 39 70
- Straż Miejska w Kamieniu
Pomorskim - 91 321 39 97
- Ośrodek Pomocy Społecznej
- 91 382 27 79
- Gminny Zespół Obsługi Oświaty - 91 382 09 82
- Kamieńskie Towarzystwo
Budownictwa -91 321 13 88
- Marina Kamień Pomorski - 661 211 391
- Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej - 91 382 39 63
- DPS Śniatowo - 91 383 23 25
- Komenda Powiatowa Policji - 91 382 55 05
- Prokuratura Rejonowa - 91 382 30 60
- Sad Rejonowy - 91 982 57 80
- Areszt Śledczy - 91 321 95 70
KOMUNIKACJA
- Dworzec PKS
- 91 382 05 52
- Dworzec PKP KULTURA
- Powiatowa i Miejska
Biblioteka Publiczna- 91 382 05 41
- Kamieński Dom Kultury - 91 400 09 90
- MHZK- 91 982 23 73
- MOSiR - 91 382 42 27
SŁUŻBA ZDROWIA - Rentgen SC - 91 382 31 77
- Eskulap NZOZ - 91 982 06 61
- Remedium NZOZ - 91 382 07 42
- Medyk SC NZOZ - 91 383 27 78
- Przyszpitalna przychodnia
Specja listyczna- 91 384 20 62
- Partenrmed NZOZ - 91 328 01 79
- Wojskowa Specjalistyczna
Przychodnia - 91 324 32 95
- Samodzielny Publiczny ZOZ
- 91 386 05 37
- Przychodnia przy SPSR
- 91 392 13 56
- Vita SC NZOZ 91 326 11 44
STAROSTWO POWIATOWE
- sekretariat- 91 382 31 20
- sekretariat Starostów
- 91 382 39 14
- Wydział Gospodarki
GOLCZEWO
- Urząd Miejski - 91 386 02 27
- Posterunek Policji - 91 382 55 71
- Miejsko-Gminna Biblioteka Miejska
- 91 386 05 78
- Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki zdrowotnej - 91 386 05 37
- Apteka - 91 386 05 06
- Zespół Szkół Publicznych
w Golczewie - 91 321 69 96
- Szkoła Podstawowa w Wysokiej
Kamieńskiej - 91 383 20 70
WOLIN -Urząd Miejski - 91 326 13 22
-Komisariat Policji- 91 382 56 55
APTEKI - Eskulap- 91 326 24 20
- Słoneczna- 91 336 18 16
- Na Zamkowej -91 326 20 50
- Kołczewo – punkt apteczny
- 91 327 89 82
KULTURA
- Ośrodek Kultury Miasta i Gminy
- 91 322 08 73
- Przystań Uczniowskiego Klubu
Sportowego Albartos - 91 326 11 16
- Woliński Park Narodowy
- 91 328 07 37
DZIWNÓW
- Urząd Miejski
- 91 327 52 63
- Straż Miejska - 91 381 41 07
- Posterunek Energetyczny
- 91 382 34 71
- Ośrodek Zdrowia
- 91 381 37 03
- Urząd Pocztowy
-91 381 31 04
- Kapitan Portu
- 91 381 33 40
- Zakład Wodociągów i Kanalizacji
- 91 381 30 88
- Biblioteka Publiczna
- 91 381 35 47
- Opieka Społeczna
- 91 381 37 86
APTEKI
- Bursztynowa
- 91 381 32 25
- Na ul. Kochanowskiego
- 91 381 30 80
- Natura Dziwnówek ul. Morska 12
- 91 381 12 22
- Anen Międzywodzie ul. Bałtycka 2
- 91 381 3938
INNE - Dom Kultury i Sportu
- 91 381 32 27
- Port – Basen Zimowy
- 91381 40 61
ŚWIERZNO
- Urząd Gminy
- 31 382 26 95
- Punkt apteczny
- 91 382 76 71
- Szkoła Podstawowa im. Juliana
Grunera - 91 382 27 17
- Gimnazjum Publiczne
- 91 382 76 02
MIĘDZYZDROJE
- Urząd Miejski
- 91 327 56 38, 91 327 56 31
- Urząd Morski
- 91 928 25 65
- Związek Gmin Wyspy Wolin
- 91 328 04 22
- Nadleśnictwo Międzyzdroje - 91 328 00 57
- ZUS - 91 328 22 59
- Poczta Polska
- 91 328 01 40
- Straż Miejska
- 91 327 56 40
- Straż Pożarna
- 91 328 05 69
- Straż Graniczna
- 91 328 03 63
DYŻURY NOCNE APTEK W KAMIENIU POMORSKIM
W16.1.ś-cz.07.03-23.05
Zatrudnimy firmy instalcyjne
do montażu fotowoltaiki w Resku
[email protected]
tel: 12 272-20-25 12 272-31-24
e-mail: [email protected]
Św. Jerzego
ul. Szpitalna 10
16.01 – 20.01
Nowa Farmacja
ul. Mickiewicza 22
21.01 – 25.01
Staromiejska
ul. Bałtycka 1
26.01 – 31.01
Pastylka
ul. Kopernika 28
31.01 – 04.02
Cefarm
ul. Dziwnowska 1
05.02 – 09.02
Avena
ul. Mickiewicza 39a
10.02 – 14.02
16
Nr 3 (403)
Przez dziką Afrykę na własną rękę
Byliśmy Muzungu
14 stycznia 2016 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach odbyło
się spotkanie poświęcone Afryce z cyklu „Podróże małe i duże” w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki.
Autorami prelekcji byli Gabriela Rajtak, Irena Wolińska i Dariusz Felisiak, którzy na co dzień
pracują w Publicznym Gimnazjum w Wolinie. Chcąc zrobić coś
szalonego, pewnego dnia postanowili, że zorganizują wyprawę
do Afryki. Wybrali miejsca nie do
końca skażone globalizacją. Na
Czarnym Lądzie byli dwukrotnie.
Pierwszy raz w 2013 roku, gdzie
odwiedzili Kenię, Ugandę i Tanzanię oraz w 2015 roku w Etiopii, Kenii i Tanzanii. Podróżnicy
zorganizowali wyprawy na „własną rękę”, bez pomocy biur podróży. Umożliwiło im to dotarcie
do prawdziwej Afryki, gdzie nie
robi się pokazów dla turystów.
Jak się okazało, takich miejsc na
Czarnym Lądzie jest już niewiele. Uczestnicy rozpoczęli spotkanie od wytłumaczenia przybyłym gościom, co oznacza słowo „Muzungu”, które przywarło
do nich od początku wyprawy.
Muzungu to nic innego jak biały
człowiek, który dla mieszkańców
Afryki jest atrakcją. Dzieci chcą
koniecznie pogłaskać Muzungu,
gdyż nie co dzień widzą jasne,
proste i długie włosy. Oglądają
przedramiona białego człowieka, ponieważ na swoim ciele nie
mogą zobaczyć naczyń krwionośnych. Nietypowe również dla
Afrykańczyka są niebieskie oczy
u Muzungu. Biały człowiek według miejscowych, to przede
wszystkim „chodzący bankomat”.
Afrykańczycy twierdzą, że powinien podzielić się z nimi swoimi
pieniędzmi, ponieważ w ich przekonaniu, ma ich bardzo dużo.
Nie interesuje ich, czy biały człowiek jest z Polski czy z Holandii, biały to biały, musi być bogaty! Może dlatego Muzungu traktowany jest z dużą troską o jego
bezpieczeństwo. Niezwykłą ciekawostką były środki transportu, jakimi poruszali się mieszkańcy i nasi Muzungu. Najpopularniejszymi są matatu, czyli busy w opłakanym stanie, bez
żadnego przeglądu, które przewożą tyle osób, ile zdoła zmieścić
się do środka. Poza ludźmi, busy
przewożą także pakunki, bagaże,
torby, rowery, a nawet żywe kury.
Kolejnym pojazdem, który przeznaczony jest do przewozu osób
to tuk tuk, czyli połączenie motocykla i samochodu. Jeszcze tańszym przewoźnikiem jest boda
boda, czyli rowerowa taksówka z bagażnikiem dla podróżnego. Niesamowite wrażenia wśród
przybyłych gości wzbudziła opowieść podróżników o rejsie zabytkowym promem pasażersko-towarowym Liemba. Podczas tej
podróży Gabriela, Irena i Darek
przeżyli mrożące krew w żyłach
chwile, kiedy musieli zeskakiwać
z promu na niewielką łódkę, ponieważ w miejscowości, do której
płynęli nie było portu. Podróżnicy opowiedzieli także o pustyni Kaisut. Żyją tam dwa plemie-
nia Rendille i Samburu. To głównie pasterze, którzy żyją w bardzo trudnych, niewyobrażalnie
skromnych warunkach. Mieszkańcy pustyni borykają się z brakiem słodkiej wody. W tamtym
rejonie jest tylko i wyłącznie słona woda. Misjonarze i organizacje charytatywne konstruują
urządzania zbierające deszczówkę, ale nawet gdy pora deszczowa
jest długa, to i tak te zapasy nie
wystarczają. Z racji tego, że nasi
Muzungu są nauczycielami, nie
mogło obejść się bez wspomnienia o edukacji w Afryce. Dzieci
wiedzą, że nauka jest jedyną gwarancją lepszego życia. Z uczniami można było bez problemu
porozumieć się w języku angielskim. Jednak nie wszyscy rodzice chcą, aby ich dzieci uczęszczały do szkoły. Według nich powinny pracować, np. przy noszeniu
wody lub wypasie bydła. Podczas
spotkania można było spróbować chai maziwy, czyli tradycyjnej kenijskiej herbaty z mlekiem,
imbirem, kardamonem i brązowym cukrem. Zaproszeni goście,
jak na nauczycieli przystało, byli
perfekcyjnie przygotowani do
spotkania. Całość opatrzona była
prezentacją z pięknymi zdjęciami
z podróży, dzięki którym wszyscy mogli choć przez chwilę po-
czuć klimat Afryki. Podróżnicy
udostępnili także liczne oryginalne rekwizyty, które były dużą
atrakcją dla przybyłych gości. Pomysłodawczynią całego spotkania była Beata Kołodziejak, na-
uczyciel Gimnazjum nr 1 w Międzyzdrojach. Bardzo dziękujemy
i czekamy na kolejne propozycje
spotkań.
Inf. Miejska Biblioteka Publiczna
PRZEKAŻ 1% PROCENT PODATKU
REKLAMA

91 382 20 10
604 501 599
Wszystko z drewna
• więźby dachowe
• meble ogrodowe
• krokwie sosnowe
• impregnacja drewna
• deski podłogowe
• drewno opałowe
www.tartak-stolarnia.pl
Zapraszamy - mamy najniższe ceny w regionie
W.06.DO
REKLAMA
W13.2.o.07.03.d/o
W.04.DO
www.dziennikkamienski.pl