Cochlear NEWS NR 2 lipiec 2014 7.indd

Komentarze

Transkrypt

Cochlear NEWS NR 2 lipiec 2014 7.indd
NUMER 2 / lipiec 2014
Magazyn użytkowników implantów słuchowych
www.medicus.com.pl
Poczuj się komfortowo
dzięki najmniejszej i najlżejszej
konstrukcji procesora dźwięku
Korzystaj z najlepszej jakości dźwięku, dzięki automatycznemu
systemowi zarządzania dźwiękiem SmartSound iQ
Muzyka
Ciesz się muzyką,
którą kochasz
Cisza
Doceń delikatne
dźwięki w cichym
otoczeniu
Wiatr
Usłysz wyraźnie
na wietrze
Mowa w hałasie
Rozmawiaj swobodnie
bez względu na warunki
otoczenia
Mowa
Usłysz czystą
i wyraźną
Hałas
Wyraźne słyszenie
nawet w hałaśliwych
sytuacjach
W NUMERZE
Spis treści
5
6
8
10
11
12
14
15
16
18
20
23
24
26
28
30
32
36
38
40
Słowo wstępne
Stypendium Cochlear
Słyszący mózg – o czym należy wiedzieć?
Wakacje z dwoma implantami słuchowymi
Ubezpieczenie procesora
Jak dbać o implant podczas wyjazdu
Sport i rozrywka
Nowe Aqua Akcesorium
Wakacyjna metamorfoza
Wiedza w pigułce
Aktualności Razem dla słuchu
System Nucleus Profile
Obalamy mity
Jak przygotować dziecko z implantem słuchowych do szkoły
Świat opowiadany - dialog i narracja we wczesnej rehabilitacji
PORADY: Jak otrzymać drugi implant
Wasze pytania
List od pacjenta
Letnie promocje
Formularz zgłoszeniowy
Zespół pracujący w obszarze implantów słuchowych
Karolina Cebulska
Redaktor naczelny:
✆ +48 607 934 506
✉ [email protected]
Magdalena Błaszczyk
Inżynier kliniczny
Michał Kida
Dyrektor Działu Implantów
Słuchowych i Aparatury
Laryngologicznej
Marcin Talar
Inżynier kliniczny
BIURO OBSŁUGI PACJENTA:
Joanna Kuśmierczyk
Sekcja naukowa
Jacek Winiarski
Inżynier kliniczny
Maria Gawłowska
Sekcja naukowa
Justyna Kulińska
Karol Wójtowicz
Konrad Suszyński
Inżynier kliniczny
[email protected]
Wydawca: Medicus Aparatura i Instrumenty Medyczne Sp. z o.o. Sp.k., ul. Grabiszyńska 251a, 53-234 Wrocław.
Wszelkie uwagi dotyczące tematów poruszanych na łamach magazynu Cochlear News, prosimy kierować drogą
mailową na adres: [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres: Medicus Aparatura i Instrumenty
Medyczne Sp. z o.o. Sp.k., ul. Grabiszyńska 251a, 53-234 Wrocław z dopiskiem „Dział Marketingu, Karolina Cebulska”.
Nakład magazynu 3500 szt.
Inżynier kliniczny
Inżynier kliniczny
(71) 347 20 34
(71) 347 20 44
Graphic Designer:
www.kreskawsieci.pl
Okładkę zaprojektowała Ola Pietras – użytkowniczka implantu ślimakowego Nucleus firmy Cochlear
4
WSTĘP
Szanowni Państwo,
Lipiec to okres długo oczekiwanych wakacji. To często jedyna okazja w roku, aby
spędzić więcej czasu z rodziną i przyjaciółmi oraz naładować akumulatory na kolejne miesiące.
Każdy wyjazd zwykle zostaje na dłużej w pamięci, dlatego chcielibyśmy zatroszczyć się o to, aby Wasze wspomnienia były jak najmilsze.
Magazyn Cochlear News, który trzymają Państwo w rękach, wzbogaciliśmy o kilka praktycznych porad związanych z wakacyjnymi wyjazdami, abyście mogli czuć
się bezpiecznie i komfortowo używając implantów podczas wakacyjnych wojaży.
W imieniu całej redakcji życzymy Państwu dobrej pogody i relaksu w okresie letniej kanikuły oraz niezapomnianych, wspaniałych wakacji!
MICHAŁ KIDA
Dyrektor Działu Implanty Słuchowe
i Aparatura Laryngologiczna
5
EDUKACJA
Cochlear
wspiera nie tylko słyszenie
W czerwcu wystartowały polskie kwalifikacje w ramach europejskiego
programu stypendialnego skierowanego do najbardziej uzdolnionych uczniów,
studentów i absolwentów wyższych uczelni, którzy używają implantów
ślimakowych firmy Cochlear.
Zwycięzca otrzyma sponsorowane przez firmę Cochlear stypendium w wysokości
5 tys. euro.
Program imienia profesora Graeme Clarka (Graeme
Clark Scholarship) jest skierowany do osób, które właśnie rozpoczynają studia lub kontynuują naukę na uczelni
wyższej. Niezbędnym warunkiem udziału jest korzystanie
z systemów implantu ślimakowego produkowanego przez
australijską firmę Cochlear. Przystępując do konkursu trzeba wypełnić specjalny formularz. Jest on dostępny na stronie www.medicus.com.pl lub na końcu naszego czasopisma.
Na stronie internetowej znajdują się dodatkowe informacje
o procesie kwalifikacji do programu i szczegółowy spis do-
kumentów potwierdzających aktywność i osiągnięcia naukowe, które trzeba dołączyć. Komplet dokumentów należy
wysłać do firmy Medicus, wyłącznego przedstawiciela firmy
Cochlear w Polsce, która koordynuje program stypendialny
w naszym kraju. Przesłane dokumenty zostaną przekazane
do centrali Cochlear na Europę Centralną i Wschodnią. Tam
specjalna komisja wyłoni jednego zwycięzcę, który oprócz
osiągnieć naukowych, pochwali się realizowaniem ważnych
dla Cochlear ideałów współczucia i życzliwości.
Graeme Milbourne Clark, patron stypendium, jest jednym z największych światowych autorytetów w dziedzinie
laryngologii. Studiował na Uniwersytecie w Sidney (Australia) oraz na Uniwersytecie w Keele (Anglia). Przez wiele lat
pracował na Uniwersytecie w Melbourne (Australia). Jest
prekursorem badań nad fizjologią słuchu i wynalazcą implantu ślimakowego. Pierwszą operację wszczepienia implantu pacjentowi przeprowadził w 1978 roku. Profesor Clark
w 1983 roku założył Instytut Bionicznego Ucha (Bionic Ear
Institute). Była to nie zależna organizacja non-profit zajmująca się badaniami medycznymi. Misją Instytutu było ofiarować niedosłyszącym dzieciom i dorosłym możliwość normalnego funkcjonowania w świecie dźwięków oraz odnaleźć
drogę do przywracania utraconych funkcji mózgu. Technologia i metoda leczenia głębokich niedosłuchów opracowana przez Clarka upowszechniła się na świecie w 1985 roku,
gdy amerykański Urząd Żywności i Leków (FDA – Food and
Drug Administration) przyznał zgodę na jej stosowanie
u niedosłyszących dorosłych. W 1992 roku FDA potwierdziła,
że implant Cochlear z 22-kanałową elektrodą jest skuteczny
i w stu procentach bezpieczny dla pacjenta. Dzisiaj standardem jest wszczepianie implantów ślimakowych u dzieci, które nie ukończyły jeszcze 12 miesięcy.
Program stypendialny „Graeme Clark Scholarship” został
ustanowiony przez firmę Cochlear w roku 2002, aby uhonorować osiągnięcia kanadyjskiego lekarza i naukowca.
Adres do wysyłki
dokumentów aplikacyjnych:
Medicus AiM
Karolina Cebulska – koordynator projektu w Polsce
Adres: ul. Grabiszyńska 251 a, 53-234 Wrocław
tel. +48 607 934 506
6
EDUKACJA
Program stypendialny „Graeme Clark
Scholarship” został ustanowiony przez firmę
Cochlear w roku 2002, aby uhonorować
osiągnięcia kanadyjskiego lekarza i naukowca.
7
NAUKA
Słyszący mózg
– o czym należy wiedzieć?
Od wielu lat dyskusje w literaturze naukowej na temat utraty słuchu
koncentrowały się na funkcjach i możliwościach ludzkiego ucha.
Obecnie, dzięki coraz bardziej zaawansowanym technologicznie
badaniom, to mózg zajmuje miejsce w centrum uwagi.
NAUKA
Obecna wiedza pozwala z całą pewnością stwierdzić, że nieleczony niedosłuch
może powodować negatywne konsekwencje w zakresie rozwoju drogi słuchowej,
mowy, języka, umiejętności czytania i pisania, a także szerzej
– komunikacji i swobody funkcjonowania w społeczeństwie.
A zważywszy na fakt, że niemowlęta większość czasu śpią
– dostęp do dźwięku jest bardzo ograniczony, co może mieć
ważny wpływ na plastyczność mózgu i tworzenie się połączeń neuronalnych.
A zatem w kontekście utraty słuchu ważne jest, by zapewnić stały przepływ wysokiej jakości sygnałów do mózgu za
pomocą dostępnej technologii. Mowa oczywiście o aparatach lub implantach słuchowych. Nauka dostarcza dziś wiele
twardych dowodów dotyczących plastyczności neuronów.
Wyniki badań i obserwacje naukowców pokazują też, że
obecne technologie funkcjonują jako „narzędzia dostępu do
mózgu”, a nie jako urządzenia do samej stymulacji słuchowej. Skoro zatem dostęp osoby niedosłyszącej do dźwięku
jest maksymalizowany przez technologię, pojawiają się dwa
pytania: ile akustycznej stymulacji potrzebuje mózg, by rozwinąć efektywne połączenia neuronów odpowiedzialnych
za słyszenie, a także – kiedy i jak taka stymulacja powinna
występować.
Odpowiednia stymulacja zapobiega reorganizacji
neuronów
Neuroplastyczność, czyli zdolność mózgu do wytwarzania nowych połączeń nerwowych, jest największa w okresie
pierwszych 3,5 roku życia. Im młodsze dziecko, tym większa
plastyczność mózgu. Ponieważ mózg dziecka rozwija wzory aktywności błyskawicznie, konieczna jest szybka interwencja w przypadku utraty słuchu. Zazwyczaj obecnie taka
interwencja obejmuje wzmocnienie dźwięku poprzez tech-
Pierwszy etap obejmuje okres do 12 miesiąca życia dziecka,
kiedy to mózg jest wyjątkowo chłonny.
nologię (aparatu lub implantu słuchowego – w zależności
od stopnia niedosłuchu) oraz program rozwoju i treningu
umiejętności słuchowych. Gdy mózg jest pozbawiony dostępu do dźwięku, zaczyna organizować swoje aktywności
w inny sposób tak, by otrzymywać bodźce z innych zmysłów
– głównie wzroku. Ten proces reorganizacji zmniejsza zdolność mózgu do nabywania umiejętności słuchowych. Wczesna stymulacja słuchowa lub implantacja oddziałuje na mózg,
przez co może zapobiec procesom reorganizacji.
Mózg się uczy
Zdolność mózgu do tworzenia nowych połączeń neuronalnych zmienia się z biegiem lat. Określenie tak zwanych
„okresów krytycznych” czyli kluczowych dla optymalnego
rozwoju mózgu nie jest łatwe. Pierwszy etap obejmuje okres
do 12 miesiąca życia dziecka, kiedy to mózg jest wyjątkowo chłonny. Wtedy wystarczy, że dźwięk dociera do mózgu
w sposób niezakłócony – wszystkie połączenia neuronalne
tworzą się automatycznie. Jest to okres, w którym dziecko
uczy się, jak przetrwać w swoim otoczeniu. Kolejny etap
obejmuje już samokontrolę mózgu. Dziecko bowiem uczy
się nowych umiejętności jedna po drugiej w sposób świadomie uporządkowany. Jest to czas intensywnego uczenia się i
trwa do ok. 3,5 roku życia. Następne etapy rozwoju mózgu
są kontynuowane aż do 17-19 roku życia. W wieku dorosłym
mózg także jest zdolny do tworzenia nowych połączeń neuronalnych, jednak następuje to w coraz wolniejszym tempie
i towarzyszy temu dużo większy wysiłek.
Ćwiczenia i rehabilitacja równie ważne
Sam dostęp do dźwięku jednak nie wystarczy. Literatura
naukowa podaje że, by stać się ekspertem w danej umiejętności, koniecznych jest 10 tysięcy godzin praktyki. Dziecko,
by być gotowym do pójścia do szkoły powinno przy tym
usłyszeć 46 milionów słów, a by nauczyć się czytać, powinno mieć za sobą 20 000 godzin słuchania. Czy te warunki są
możliwe do spełnienia w przypadku dzieci z niedosłuchem?
Oczywiście tak, ale jedynie wtedy, gdy odpowiednio szybko
zastosujemy metody leczenia, które wyrównają niedoskonałości narządu słuchu i wdrożymy optymalny program rehabilitacji.
Mózg zdrowego człowieka słucha 24 godziny na dobę.
Nasz mózg jest tak zaprojektowany, by słuchać nawet w
nocy. Niemniej osoby z wadą słuchu mają dostęp do dźwięku
tylko wtedy, gdy noszą działające urządzenia wspomagające
słyszenie. Obejmuje to czas znacznie krótszy niż 24 godziny…
Opracowała:
Joanna Kuśmierczyk na podstawie artykułu autorstwa Carol Felxer Cochlear implants and
neuroplasticity: linking auditory exposure and practice. Cochlear Implants Int. 2011 May;
12 Suppl 1:S19-21. doi: 10.1179/146701011X13001035752255.
1. S. Crain, Hearing disorders and brain plasticity, World Congress of Audiology, Brisbane, 3-7 maja 2014. 2. K. Pichora-Fuller, Adult aging and auditory cognitive processing, World Congress of Audiology, Brisbane, 3-7 maja 2014.
3. A. Sharma, A. Nash, Brain Maturation in Children With Cochlear Implants, http://www.asha.org/Publications/leader/2009/090414/f090414b.htm (z dn. 15 maja, 2014)
9
CZAS RELAKSU
Karol Wójtowicz
Wakacje
z dwoma implantami słuchowymi
Okres wakacji jest czasem zabawy, beztroski i odpoczynku. To właśnie w trakcie
wakacji mamy szansę na kilka chwil spędzonych w gronie rodziny - nad morzem,
jeziorem lub w górach. Dla każdego użytkownika implantu ślimakowego lub jego
opiekuna jest to również czas wzmożonej uwagi i ostrożności.
Dzięki dwóm implantom uzyskujemy komfort i bezpieczeństwo
podczas wakacyjnych wyjazdów!
nicą. Niespodziewane wypadki mogą niejednokrotnie zmuszać nas do skrócenia wyjazdu i pospiesznego powrotu do
domu.
Zupełnie inaczej wygląda sytuacja tych, którzy korzystają z
dwóch implantów ślimakowych. Mogą oni cieszyć się z wielu
korzyści gwarantowanych przez dwa urządzenia. Lokalizacja
dźwięków czy lepsze rozumienie w hałasie znacznie zwiększają bezpieczeństwo i komfort użytkownika na plaży czy
zatłoczonym deptaku. Co ważniejsze, w razie sytuacji awaryjnych związanych z jednym z urządzeń, zawsze pozostaje
drugie, dzięki któremu nie tracimy możliwości kontaktu z
bliskimi i urlop możemy zakończyć w planowanym terminie.
Chwila zapomnienia podczas rejsu łódką czy pieszej wycieczki może przysporzyć nie lada kłopotu. Co bowiem jeśli
zupełnie niespodziewanie nasz procesor „wypadnie za burtę”? I choć takie sytuacje zdarzają się sporadycznie, każdy
kto znalazł się w podobnej, wie jak wiele zmartwień mogą
one przysporzyć (nie wspominając o zepsuciu atmosfery
długo wyczekiwanego urlopu).
Największym problemem nierozerwalnie związanym z
utratą lub awarią procesora jest brak możliwości kontaktu
na drodze słuchowej. Należy pamiętać, że o ile otrzymanie
procesora zastępczego na terenie kraju nie stanowi dużego
problemu o tyle nie jest to takie proste, gdy jesteśmy za gra-
10
UBEZPIECZENIE
Ubezpieczenie
procesora dźwięku
Wszyscy znamy powiedzenie, że lepiej zapobiegać niż leczyć.
Działanie takie jest bardziej efektywne, skuteczne i,
w ostatecznym rozrachunku, dużo tańsze.
Jeżeli mielibyście Państwo pytania lub chcielibyście dowiedzieć się więcej o ubezpieczeniu, uprzejmie prosimy o
kontakt z przedstawicielem wybranej firmy:
Aby, przysłowiowo, spać spokojnie warto wykupić ubezpieczenie procesora dźwięku. Polisa daje poczucie bezpieczeństwa i pozwala uchronić się przed nieplanowanymi
wydatkami w przypadku kradzieży, zagubienia bądź zniszczenia procesora w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
Obecnie w Polsce ubezpieczeniami procesorów dźwięku
zajmują się dwie firmy: TU Allianz oraz TU Uniqa. Macie Państwo możliwość ubezpieczenia po raz pierwszy swojego nowego procesora w ciągu pierwszego roku jego użytkowania
(licząc od dnia pierwszego dopasowania procesora w klinice). Polisa obejmuje ochronę przez 12 miesięcy i może być
odnawiana w kolejnych latach.
Danuta
Miszkiewicz-Zawieja
kom. 502 601 274
tel. 65/ 529 40 46
11
Karol Batko
kom.504 020 699
tel. 91/ 433 73 76
KONSERWACJA
Jak
dbać o procesor
podczas wyjazdu
Zbliża się lato. Każdy stara się w pełni
korzystać z dobrodziejstw tej pięknej pory
roku. Jest to czas, kiedy wielu z nas pakuje
torby i wyjeżdża podbijać świat. Co jednak
spakować, aby podczas naszych wojaży
bezpiecznie i komfortowo korzystać z
procesora dźwięku?
OSUSZACZ DO PROCESORA
WRAZ Z BRYKIETAMI OSUSZAJĄCYMI
Mimo, że najnowsze procesory dźwięku spełniają
wysokie normy odporności na wilgoć, nigdy nie przewidzimy, czy procesor dźwięku podczas zabawy nad
wodą nie ulegnie nadmiernemu zawilgoceniu bądź
po postu do niej nie wpadnie. W takim przypadku
należy dokładnie wytrzeć procesor suchą ściereczką
i osuszyć podczas jednego pełnego cyklu, czyli około
6-8 godzin.
OSŁONY MIKROFONÓW
Duża wilgotność powietrza oraz występujący przy
wysokiej temperaturze na naszej skórze pot mają duży
wpływ na działanie procesora. W szczególności na
jakość odbieranych z otoczenia dźwięków. Jeżeli podczas wakacji zauważycie Państwo znaczne pogorszenie
jakości słyszenia należy dokładnie osuszyć procesor
oraz wymienić osłony mikrofonów na nowe.
AQUA AKCESORIUM
Najnowsze osłony Aqua są dedykowane do procesorów
dźwięku Freedom, CP810 oraz CP910. To najnowsze
rozwiązanie firmy Cochlear daje pewność, że procesor
dźwięku jest chroniony w wodzie do głębokości 4 metrów nawet przez 2 godziny. Najnowsze osłonki można
stosować aż do 20 razy! Trzeba jednak pamiętać,
że podczas pływania należy korzystać wyłącznie
z akumulatorów.
KLIPSY ZABEZPIECZAJĄCE
W przypadku pacjentów z implantem ślimakowym
jest to klips z dwoma miejscami zaczepu do procesora
(klips junior), który można przypiąć np. do kołnierzyka
bluzki. Pacjenci z implantami Baha mogą zaopatrzyć się
w klips na żyłce.
12
KONSERWACJA
AKCESORIA ZASTĘPCZE,
JAKO DODATKOWE:
•
•
•
•
cewka oraz kabel do cewki
rożek do procesora
kosz na baterie
akumulatory wraz z ładowarką.
Akcesoria te mogą okazać się konieczne podczas
niespodziewanej awarii.
BATERIE
Pamiętajmy, aby zabrać ze sobą ich dodatkową ilość.
Zwiększona wilgotność, temperatura czy wiatr
(np. nad morzem) mogą powodować szybsze zużycie
baterii, a w konsekwencji nawet o połowę krótsze
działanie procesora dźwięku niż zwykle. Nie zawsze
również będziemy mieć możliwość zakupu nowych
baterii. Pamiętajmy, że procesor należy chronić przez
miejscami mocno nasłonecznionymi, gdzie temperatura
sięga 50 C, oraz przed wilgotnością większą niż 80%.
SZCZOTECZKA DO CZYSZCZENIA
WSPORNIKA ORAZ OSŁONA
WSPORNIKA (SYSTEM BAHA):
Gdy przebywamy na plaży, drobny piasek, często
przenoszony przez wiatr czy wodę, może zabrudzić zaczep procesora. Szczoteczką łatwo i szybko
będziemy mogli oczyścić wspornik, a dzięki osłonie
zmniejszymy prawdopodobieństwo dostania się do
niego zanieczyszczeń.
KARTA IDENTYFIKACYJNA
IMPLANTU
Wszystkie akcesoria dobrze jest zapakować
do przeznaczonej do tego celu osobnej torby i umieścić
w bagażu podręcznym. Jest to szczególnie przydatna
uwaga dla tych z pacjentów, którzy podczas swoich podróży przemieszczają się samolotem. W razie kontroli
bagażu podręcznego można okazać kontrolerom kartę
identyfikacyjną implantu, którą użytkownicy posiadają
w swoim zestawie dokumentów (karta dostępna
w dwóch językach – polskim i angielskim). Więc gdy już
przygotujemy klapki, ręczniki, piłkę plażową i krem do
opalania nie zapomnijmy spakować naszej kosmetyczki
z akcesoriami do procesora dźwięku!
Sport
i rozrywka
Kilka wskazówek
dla początkujących
OSŁONKI
OSUSZACZ
Przy regularnym uprawianiu sportu procesor narażony jest na większą
wilgotność wynikającą z potliwości. Elementem procesora, który musi
być najbardziej chroniony przed potem są mikrofony.
Po każdym większym wysiłku
fizycznym procesor dźwięku powinien
być dokładnie osuszony w elektrycznym
osuszaczu. Możemy to zrobić na przykład,
gdy bierzemy prysznic. Nawet godzina
w osuszaczu elektrycznym będzie dla
urządzenia korzysta. Dzięki cyrkulacji
ciepłego powietrza wilgoć odparuje
z procesora a granulki w brykiecie
osuszającym ja wchłoną.
Należy pamiętać, iż osłony mikrofonów
powinny być wymieniane nie rzadziej, niż co 3
miesiące, oraz zawsze, kiedy zauważymy
znaczne pogorszenie jakości odbieranych
przez urządzenie dźwięków.
AKCESORIA
Aby zapobiec upadkowi procesora przy
gwałtownych ruchach np. podczas biegania
czy fitnessu dobrze jest użyć zaczepów
mocujących urządzenie. W przypadku
procesorów do implantów ślimakowych
mogą być to rożki Snugfit czy zaczepy
Mic Lock oraz klipsy Junior. Dla pacjentów
z implantami Baha dobrym rozwiązaniem
będzie żyłka z klipsem, której końcówkę
możemy przyczepić np. do kołnierzyka
bluzki.
KASK
Przy sportach mocno
inwazyjnych j. np. sporty
walki, jazda na nartach czy
rowerze należy używać kasku
ochronnego. Będzie on ochraniał
nie tylko procesor, ale również
implant przed uderzeniem i
ewentualną awarią.
OPASKA
Podczas uprawiania sportu korzystaj z procesora
z podłączonymi akumulatorami. Dzięki temu normy odporności
na wilgoć wzrastają. Dodatkowo bardzo dobrym akcesorium,
które absorbuje wilgoć z procesora jest frotowa opaska
założona na głowę w okolice implantu.
14
NOWOŚCI
Do wody!
Z nowego Aqua Akcesorium
skorzystasz nawet 20 razy.
Łukasz Narożny
chowego może zupełnie bezpiecznie zanurzać głowę, pływać
a nawet nurkować do głębokości czterech metrów. To doskonałe rozwiązanie nie tylko na wakacje nad wodą. Skorzystają
także aktywni dorośli i dzieci, które np. uczestniczą w szkolnych zajęciach na basenie.
Dotychczas dostępne Aqua Akcesorium miało swoje niedoskonałości. Mogły go używać tylko osoby korzystające z
systemu implantu z procesorem CP810 i CP910. Dodatkowo
było jednorazowego użytku tzn. całkowitą szczelność gwarantowało tylko przy pierwszym użyciu. Te bariery udało się
pokonać. W czerwcu br. firma Cochlear udostępniła użytkownikom nowe Aqua Akcesorium, które można używać nawet
20 razy. Jego dodatkową przewagą nad poprzednim akcesorium jednorazowego użytku jest to, że mogą z niego korzystać także osoby używające procesorów Nucleus Freedom.
Wakacje w pełni. Letnie upały skłaniają do kąpieli i zabaw
w wodzie. Co jednak robić, jeśli używamy implantów ślimakowych i nie chcemy zamoczyć procesora dźwięku? Osoba dorosła prawdopodobnie po prostu powstrzyma się od
wodnych szaleństw, albo do pływania zdejmie procesor. Ale
dziecko trudno puścić na kąpielisko bez procesora, bo wtedy
nie będzie nas słyszało, a to może być niebezpieczne. I jak tu
Nowe Aqua Akcesorium wielokrotnego
użytku pasuje do procesorów
Nucleus Freedom, CP800 oraz CP900.
wytłumaczyć, że dziecko musi spędzić cały dzień z dala od
wody? Rozwiązaniem są tu Aqua Akcesoria, dzięki którym
dzieci i dorośli nie muszą rezygnować z kąpieli w morzu czy
jeziorze.
Dziecko używające implantów słuchowych w zasadzie
może funkcjonować tak samo jak rówieśnicy. Może nawet
trenować sporty walki, jeśli tylko spełnimy odpowiednie
warunki takie jak np. specjalna pochłaniająca wilgoć opaska
na głowę i zwykła ostrożność. Procesor dźwięku i miejsce za
uchem w którym jest umieszczony implant, nie powinny być
bowiem poddawane bezpośredniemu oddziaływaniu niekorzystnych czynników. Nie mogą być np. uderzone.
Kłopot zaczyna się, kiedy dziecko wybiera się na basen
lub podczas wakacji chciałoby popływać w morzu czy jeziorze. Co prawda najnowsze procesory dźwięku do implantów
słuchowych są już wodoodporne i mogą zostać np. przypadkowo zachlapane wodą, ale nie wolno w nich pływać. Z myślą o użytkownikach implantów Nucleus (systemy CP810 i
CP910), którzy nie chcą rezygnować z przyjemności kąpieli w
basenie czy z zabawy w otwartych akwenach, zostało stworzone Aqua Akcesorium.
To specjalny, wykonany z przezroczystego tworzywa pokrowiec szczelnie zamykany na suwak. W nim umieszcza się
procesor dźwięku i cewkę, po czym cały zestaw mocuje na
swoim miejscu za uchem. Ważne, by pamiętać, że używając
Aqua Akcesorium należy korzystać z procesora zasilanego
akumulatorem. (Baterie, które do normalnego funkcjonowania potrzebują dostępu powietrza, nie będą działały).
Dzięki takiej ochronie procesora użytkownik implantu słu-
- Nasz Kuba (10 lat) zawsze był niezwykle aktywny. Jeździ
na quadzie i trenuje taekwondo. Aqua Akcesorium pozwala mu
cieszyć się zabawą w wodzie, którą uwielbia. Wprowadzenie
na rynek nowego Aqua Akcesorium wielorazowego użytku to
świetna wiadomość dla wszystkich, którzy zwracają uwagę
na koszty użytkowania implantów słuchowych. Teraz prawdopodobnie częściej będziemy z Kubą odwiedzać basen – mówi
Monika, mama Jakuba – użytkownika implantu ślimakowego.
Koszt użytkowania nowego Aqua Akcesorium wielokrotnego użytku jest niższy niż poprzednio dostępnego
akcesorium starszego typu.
Typ Auaakcesorium
Regularna
cena brutto
za paczkę
Liczba
sztuk
w paczce
Liczba użyć
pojedynczej
sztuki
Koszt
pojedynczego
użycia jednej
sztuki
Aqua
Akcesorium
– stary typ
259 zł
30
1
8,63 zł
Z446156
Aqua
Akcesorium
wielokrotnego
użytku
259 zł
5
20*
2,59 zł**
* maksymalna liczba bezpiecznych użyć jednej sztuki.
Na skrócenie trwałości może mieć wpływ np. nieostrożne obchodzenie się z Aqua Akcesorium.
** przy założeniu, że każda sztuka z paczki zostanie użyta
20 razy
15
MODA I OKOLICE
Twój procesor
też może
świetnie wyglądać
Beata straciła słuch na jedno ucho po infekcji wirusowej, którą przeszła
w wieku 10 lat. Lekarz rodzinny stwierdził niedosłuch i wysłał Beatę
do szpitala na badania. Po jakimś czasie stwierdzono, że ucha nie da się
uratować… Po 7 latach pojawiła się szansa. Prof. Rogowski z kliniki
w Białymstoku poinformował Beatę, że istnieje możliwość wszczepienia
implantu Baha Attract.
Beata była już wtedy pełnoletnia. Nie miała wątpliwości,
że trzeba działać. Lekarze zapewniali, że zdrowemu uchu
podczas operacji nic nie grozi, a Beata chciała czuć się bezpiecznie i słyszeć obustronnie. Zaproponowano jej implant
typu Baha Atract, czyli przyczepiany na magnes, a nie na
śrubkę. To przeważyło.
– To bardziej estetyczne i praktyczne, bo łatwiej implant
ściągnąć i założyć – tłumaczy Beata. Kiedy chce, może go
wyeksponować. Kiedy nie, chowa go wśród gęstych włosów.
„Czerwona nakładka pasuje mi
do paznokci. Najmniej we włosach
widać brązową.”
16
Zobacz najnowszą videohistorię z Beatą
na stronie www.razemdlasluchu.pl
Wiedza
w pigułce
Jakie ćwiczenia są najlepsze podczas rehabilitacji ?
Co inni rodzice sądzą na temat operacji ?
Jakie akcesoria są dostępne do Twojego procesora ?
Czy wiesz,
że na stronie
www.cochlear.com
znajdziesz historie
użytkowników
implantów z całego
świata?
Czy wiesz,
że na naszym kanale
YouTube znajdziesz
wszystkie videohistorie oraz reportaże
z konferencji, które
zorganizowaliśmy?
www.youtube.com/
implantysluchowe
Czy wiesz,
że na naszym
facebooku znajdziesz
rodziców dzieci
i osoby, które mają
wszczepiony implant?
Chętnie podzielą
się z Tobą swoim
doświadczeniem.
www.facebook.com/
razemdlasluchu
Czy wiesz,
że na stronie
Czy wiesz,
że na stronie
www.razemdlasluchu.pl
www.medicus.com.pl
znajdziesz ćwiczenia
rehabilitacyjne,
ciekawe artykuły
i doniesienia ze świata
na temat implantów?
znajdziesz wszystkie
niezbędne informacje
dotyczące implantów
słuchowych? W tym
również jak otrzymać
drugi implant lub jak
wygląda opieka pooperacyjna?
AKTUALNOŚCI
KAROLINA CEBULSKA
Aktualności
Razem dla słuchu
– co piszczy w sieci?
Jeszcze więcej ciekawych artykułów, nowych historii użytkowników implantów i wiele,
wiele nowych możliwości. Strona www.razemdlasluchu.pl z niewielkiej witryny przemieniła się
w wartościową bazę wiedzy dla wszystkich, którzy borykają się z problemem ze słuchem.
www.razemdlasluchu.pl
www.facebook.com/razemdlasluchu
20
AKTUALNOŚCI
NOWE VIDEOHISTORIE NASZYCH PACJENTÓW!
To pierwsze tego typu przedsięwzięcie w naszym kraju.
Dzwoniąc na infolinię można uzyskać informacje dotyczące
kwalifikacji do implantu słuchowego. Osoby, które ze względu na ubytek słuchu nie używają telefonu, mogą skorzystać z
internetowego czatu, poczty e-mail lub profilu razemdlasluchu na Facebooku.
Konsultanci Infolinii „Razem dla słuchu” oczekują pod numerem telefonu 71 3333 000 od poniedziałku do piątku w
godzinach od 8.00 do 20.00. Aby skontaktować się z konsultantem, można też wysłać e-mail na adres:
[email protected]
„Czułem się jak odludek, unikałem ludzi.
Odkąd otrzymałem implant odczułem,
że jestem pełnowartościowym
człowiekiem.”
Mieczysław, 81-letni użytkownik
implantu ślimakowego Nucleus
Pan Mieczysław jest pełen pogody ducha. Spełnił się w
życiu zawodowym jak i w życiu prywatnym – ma wspaniałą
żonę, dzieci oraz wnuków, którzy wspierali go w trudnych
momentach życia. Niedosłuch zaczął doskwierać mu w wieku 35 lat. Skutecznie odbierał to, co najważniejsze - możliwość rozmów z najbliższą rodziną i przyjaciółmi. Pan Mieczysław zaczął izolować się od świata. Implant słuchowy
pozwolił mu wrócić do normalnego życia. Reportaż z Panem
Mieczysławem i jego rodziną można już obejrzeć na naszej
stronie.
OBALAMY MITY, CYKL NOWYCH ARTYKUŁÓW
W Internecie (ale nie tylko tam) krąży wiele nieprawdziwych informacji na temat implantów słuchowych i ich
użytkowania. Chcemy, aby nasi pacjenci zawsze czuli się bezpiecznie, dlatego też rozpoczęliśmy specjalną serię artykułów „Obalamy mity”. Weryfikujemy mity, a nasze argumenty
uzasadniamy naukowymi publikacjami oraz badaniami najwyższej klasy specjalistów w dziedzinie implantacji. Pierwszy odcinek nt. resztek słuchowych prezentujemy na łamach
czasopisma. Artykuły z serii „Obalamy mity” będą mogli Państwo znaleźć również na naszej stronie internetowej.
„Zanim Beata otrzymała implant
musiałam jej wszystko powtarzać kilka
razy. Teraz mogę mówić tylko raz
i to z daleka.”
NAJBLIŻSZA KONFERENCJA ON-LINE
JUŻ WKRÓTCE
Dominika, siostra Beaty – 18 letniej
użytkowniczki implantu Baha Attract
Beata jest tegoroczną maturzystką. Po wakacjach planuje rozpocząć studia w Białymstoku i rozpocząć samodzielne życie. Przez wiele lat słyszała tylko na jedno ucho. Ciągle
musiała być skupiona aby zrozumieć, co mówią do niej przyjaciele czy nauczyciel w szkole. W ubiegłym roku otrzymała najnowszy implant zakotwiczony w kości – Baha Attract.
Dzisiaj czuje się bezpieczniejsza i może swobodnie się komunikować.
X edycja konferencji
NAJNOWSZE DONIESIENIA Z RYNKU
IMPLANTÓW SŁUCHOWYCH
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!
Transmisja odbędzie się 24.07.14 o godz. 18:00
Wystarczy wejść na stronę
„DROGA DO NATURALNEGO SŁYSZENIA”
IX KONFERENCJA ON­LINE Z UDZIAŁEM
RODZICÓW I ICH POCIECH
www.razemdlasluchu.pl
25.01.2014 odbyła się IX Konferencja on-line. Tym razem
tematem przewodnim było słyszenie obustronne – dlaczego
jest takie ważne i jakie przynosi korzyści. Gośćmi specjalnymi byli rodzice Irminki oraz tata Alicji. Obie dziewczynki są
użytkowniczkami dwóch implantów ślimakowych. O efektach ich rehabilitacji możemy posłuchać na stronie www.
razemdlasluchu.pl w zakładce „KONFERENCJE ON-LINE”.
(zakładka KONFERENCJE ON-LINE)
Facebook – ponad 830 użytkowników!
Sylwia:
INFOLINIA RAZEM DLA SŁUCHU
DLA OSÓB Z PROBLEMAMI Z NIEDOSŁUCHEM.
Mój synek dostał w lutym procesor
Nucleus 6. Spisuje się fantastycznie!
Uruchomiliśmy pierwszą w Polsce infolinię oraz wirtualny
czat dla pacjentów szukających informacji o leczeniu głębokich niedosłuchów implantami. Konsultanci również udzielają informacji na temat tego, jakie kroki należy podjąć aby
otrzymać drugi implant.
fb.com/razemdlasluchu
21
Infolinia:
22 3333 000
Czy wiesz, że uruchomiliśmy infolinię,
dzięki której dowiesz się jak wygląda
cała formalna droga do drugiego implantu?
ZADZWOŃ LUB NAPISZ.
Nasi konsultanci udzielą informacji o krokach
niezbędnych do otrzymania implantu słuchowego.
Jakie przygotować dokumenty?
Jak je wypełnić?
Gdzie się z nimi zgłosić?
Skontaktuj się z nami:
22 3333 000
[email protected]
razemdlasluchu.pl/kontakt
NOWOŚCI
NOWOŚĆ
System
Nucleus
Profile
Łukasz Narożny
Implant Nucleus Profile z elektrodą Contour Advance (CI512)
- nowa jakość od czerwca dostępna w Europie
Grubość poniżej 4 mm sprawia, że to obecnie najcieńszy
implant ślimakowy na rynku.
Seria Nucleus Profile jest idealnym punktem wyjścia dla
następnych generacji implantów i elektrod firmy Cochlear.
Systemy Nucleus Profile dostępne są z obecnymi w Polsce
procesorami Nucleus 6, które wykorzystują technologię
Smart IQ umożliwiającą automatyczne dostosowanie programu do warunków akustycznych otoczenia.
Firma Cochlear ogłosiła pod koniec maja, że na rynku pojawi się implant Nucleus Profile z elektrodą Contour Advance (CI512). System otrzymał zatwierdzenie urzędów regulacyjnych w Europie. W czerwcu b.r. trafił do dystrybucji.
Implant Profile z elektrodą Contour Advance to uzupełnienie oferty implantów i elektrod Nucleus stworzonych w celu
poprawy słyszenia każdego z jego użytkowników.
Dzięki cieńszej obudowie implant ten jest łatwiejszy we
wszczepianiu i bardziej dyskretny w noszeniu.
23
OBALAMY MITY
OBALAMY
MITY
ODCINEK 1
RESZTKI SŁUCHOWE
„Lepiej poczekać z wszczepieniem implantu
ślimakowego, bo na razie mam resztki
słuchowe, a po operacji na pewno je stracę.”
Takie stwierdzenia można czasem spotkać na forach poświęconych implantom słuchowym. Są tu zawarte dwie
błędne tezy. Po pierwsze im szybciej zdecydujemy się na
implantację, tym lepiej. Działające komórki nerwowe, które
odpowiadają za przesyłanie sygnałów akustycznych, bez odpowiedniej stymulacji stopniowo przestaną działać. I wtedy
resztki słuchowe, czyli możliwość odbierania szczątkowego
wrażenia dźwięku w naturalny sposób, i tak utracimy.
Po drugie nie można jednoznacznie stwierdzić, że zabieg
na pewno spowoduje całkowitą utratę resztek słuchowych.
Każda operacja chirurgiczna wiąże się z ryzykiem. Tutaj
oczywiście może wystąpić ograniczenie czy utrata resztek
słuchowych, ale dziś już należy to do rzadkości. Co więcej
- nowoczesne procedury operacyjne i rozwiązania technologiczne stosowane w implantach pozwalają nie tylko nie
zniszczyć, ale wręcz wykorzystać tzw. resztki słuchowe.
W głowie twórców tego mitu funkcjonował pewnie obraz
narzędzi chirurgicznych, które niczym buldożer równają wszystko w naszym uchu wewnętrznym i niszczą jego
struktury.
WNIOSEK Z BADAŃ NAUKOWYCH:
Kombinacja najnowszej technologii implantów ślimakowych i udoskonalonej
procedury chirurgicznej pozwoli na zachowanie resztek słuchowych
24
OBALAMY MITY
„Resztki słuchowe po wszczepieniu implantu
ślimakowego Nucleus Slim Straight Electrode zostały
zachowane we wszystkich grupach objętych obserwacją.”
MINIMALNA INWAZYJNOŚĆ
Zabieg implantacji wygląda jednak
zupełnie inaczej. Rozwój procedur
operacyjnych i nowoczesna, stosowana obecnie technologia powodują, że jego inwazyjność jest minimalna. Nieustannie zmniejszają się
rozmiary wewnętrznych części systemu implantu. Najnowszy implant
CI512 firmy Cochlear, który będzie
wprowadzony w 2014 roku, ma tylko
3,9mm grubości. W trakcie operacji
elektrody są wprowadzane do ucha
wewnętrznego w sposób minimalnie inwazyjny. W celu zachowania
resztek słuchowych rekomenduje
się wprowadzenie elektrody przez
okienko okrągłe – naturalny otwór
w ślimaku, dzięki czemu można zachować struktury ślimaka w postaci
niezmienionej.
Z IMPLANTACJĄ NIE MA CO CZEKAĆ
Dodatkowo, gdy zdecydujemy
się na system implantu z częścią
akustyczną (mała słuchawka, którą umieszcza się w kanale słuchowym) otrzymujemy wszechstronne
urządzenie, które przesyła sygnał
akustyczny dwoma kanałami. Dzięki elektrodzie sygnał dociera bezpośrednio do nerwu słuchowego, a
dzięki część akustycznej - drogą naturalną, co pozwala wykorzystywać
i podtrzymywać resztki słuchowe.
To oznacza maksymalne ćwiczenie
komórek nerwowych przesyłających
sygnał akustyczny oraz możliwie największe wykorzystanie kory mózgowej odpowiedzialnej za wrażenie
słuchu. Bez tego nieużywane komórki nerwowe w naturalny sposób
będą tracić swoją funkcjonalność.
Dlatego najlepiej nie czekać z decyzją
o wszczepieniu implantu.
25
AUTORYTETY SIĘ ZGADZAJĄ
Na poparcie tych informacji warto przytoczyć cytaty z opracowań
naukowych. Co na ten temat mówią
eksperci laryngologii?
„Zachowanie akustycznego słyszenia po konwencjonalnej operacji wszczepienia implantów (…)
pozostaje realistycznym celem.
Kombinacja najnowszej technologii implantów ślimakowych i udoskonalonej procedury chirurgicznej pozwoli na zachowanie resztek
słuchowych (…)”
Źródło: Carlson ML, Driscoll CL, Gifford RH, Service GJ, Tombers NM, Hughes-Borst BJ, Neff BA,
Beatty CW., Implications of minimizing trauma
during conventional cochlear implantation. Otol
Neurotol. 2011 Aug;32(6):962-8. Doi: 10.1097/
MAO.0b013e3182204526.
„Resztki słuchowe po wszczepieniu implantu ślimakowego Nucleus Slim Straight Electrode zostały
zachowane we wszystkich grupach
objętych obserwacją.”
Źródło: Skarzynski H1, Lorens A, Matusiak M, Porowski M, Skarzynski PH, James CJ. Cochlear implantation with the nucleus slim straight electrode in
subjects with residual low-frequency hearing. Ear
Hear. 2014 Mar-Apr;35(2):e33-43. doi: 10.1097/01.
aud.0000444781.15858.f1.
“Nasze rezultaty jasno wskazują,
że przy zastosowaniu standardowej procedury zachowanie resztek
słuchowych może być osiągnięte u
większości pacjentów”
Źródło: Szyfter W, Wróbel M, Karlik M, Borucki L, Stieler
M, Gibasiewicz R, Gawęcki W, Sekula A., Observations
on hearing preservation in patients with hybrid-L electrode implanted
at Poznan University of Medical Sciences in Poland. Eur
Arch Otorhinolaryngol. 2013 Sep;270(10):2637-40.
doi: 10.1007/s00405-012-2263-5. Epub 2012 Dec 7.
EDUKACJA
Jak
przygotować dziecko
z implantem ślimakowym
?
do podjęcia nauki szkolnej
MAGDALENA
MAGIERSKA-KRZYSZTOŃ
Surdologopeda, Ośrodek Rehabilitacji
Laryngologicznej (Klinika Otolaryngologii
i Onkologii Laryngologicznej UM Poznań)
Literatura psychologiczno-pedagogiczna
okres życia dziecka między 3 a 6 rokiem życia
definiuje jako wiek przedszkolny.
wieku dwóch lub trzech lat, trudno będzie oczekiwać, aby w
wieku sześciu, siedmiu lat rozwój sfery komunikacyjnej był
już zakończony.
W końcu nadchodzi pierwszy dzień szkoły, dzień bardzo
szczególny i wyczekiwany. Od tego, jak Państwa dziecko
będzie przygotowane, można powiedzieć „dojrzałe” do rozpoczęcia edukacji szkolnej, zależeć będzie jego przyszłe powodzenie szkolne (sukcesy i postępy w nauce) oraz pozycja
społeczna w danej grupie klasowo- rówieśniczejj. Co należy rozumieć pod pojęciem „dojrzałości szkolnej” dziecka z
implantem ślimakowym? Będzie to ten moment w rozwoju
dziecka, kiedy będzie ono już zdolne sprostać wymaganiom
szkoły, to znaczy osiągnie równowagę między swoimi możliwościami fizycznymi i umysłowymi a wymaganiami stawianymi przez szkołę.
Należy zadać sobie pytanie- czego szkoła wymaga od dziecka? Szkoła w dzisiejszej postaci, z którą najczęściej mamy
do czynienia, składa się z dwóch podstawowych elementów.
Z jednej strony to nauczyciel i program nauczania, który
musi być w odpowiednim czasie realizowany i opanowany,
a z drugiej grupa rówieśnicza, w której dziecku zaimplantowanemu z różnym powodzeniem przyjdzie się odnaleźć. Aby
opanować materiał szkolny w określonym czasie, dziecko
gotowe do tego procesu musi charakteryzować się dojrzałością fizyczną, umysłową, emocjonalno-społeczną, dojrzałością do czytania i pisania oraz do działań matematycznych.
W zakresie komunikacji próg wymagań również diametralnie się zmienia. Do tej pory nagradzano dziecko zaimplantowane za spontaniczne wypowiedzi, w szczególny sposób
zachęcało się je do swobodnej rozmowy a mowa stanowiła
narzędzie autoekspresji .
W warunkach szkolnych każde dziecko musi panować
nad sobą i odpowiadać tylko wtedy, gdy jest pytane przez
nauczyciela. Wymaga to uwewnętrznienia mowy oraz za-
Przedszkole w polskim systemie oświatowym jest podstawową instytucją pełniącą rolę opiekuńczo- wychowawczodydaktyczną dla dzieci w tym wieku , co stanowi pierwszy
szczebel edukacyjny w piramidzie oddziaływań dydaktycznych. Należy pamiętać, że granice wieku przedszkolnego są
względne, gdyż każde dziecko rozwija się w sposób indywidualny, ma własne tempo rozwoju oraz nabywania kompetencji we wszystkich sferach poznawczych.
Niebagatelny wpływ odgrywa również fakt nabywania
różnorakich doświadczeń życiowych w odmiennych, przypisanych każdemu dziecku, warunkach środowiskowych.
Rozwój jednostki ludzkiej uwarunkowany jest dziedzicz-
Należy zadać sobie pytanie
– czego szkoła wymaga od dziecka?
nymi przesłankami, które we współzależności z wpływami
środowiska biologicznego i społecznego nadają zachodzącemu procesowi określone tempo. Należy jednak pamiętać, że
pomimo różnic indywidualnych i środowiskowych, rozwój
wszystkich dzieci w tym wieku przebiega w podobny sposób. Dotyczy to również dzieci niedosłyszących, zaimplantowanych wszczepem ślimakowym. Świadomie podjęty przez
rodzinę dziecka zaimplantowanego trud rehabilitacyjny -od
momentu postawienia diagnozy świadczącej o ubytku słuchu, przynosi wymierne efekty w sferze mowy i komunikacji
cieszącej się największym zainteresowaniem ze społecznego
punktu widzenia. Właśnie ta sfera stanowi jedno z najważniejszych kryteriów dojrzałości szkolnej. Musimy jednak
pamiętać, że wszystkie dzieci rozpoczynające naukę szkolną
wykazywały, wykazują i wykazywać będą dużą rozpiętość w
zakresie dojrzałości językowej i artykulacyjnej. Jeżeli dziecko z implantem ślimakowym zaczęło mówić dopiero w
26
EDUKACJA
słownictwa również może być niewystarczający do tego,
aby stać się pożądanym współorganizatorem zabaw dotrzymującym towarzystwa w rozmowach. Dzieci takie mogą być
odsuwane od grupy klasowej i narażone na poczucie braku
bezpieczeństwa i osamotnienia. Dlatego tak ważne jest, aby
na każdym etapie rozwoju Państwa dziecka wspierać je emocjonalnie, dostarczając mu informacji, że jest kimś wyjątkowym i niepowtarzalnym. Istotne jest, aby edukację szkolną
rozpoczynały dzieci, które są naprawdę do tego przygotowane, które nabyły określone umiejętności w ramach stworzonego modelu dojrzałości szkolnej. W przypadkach niejednoznacznej oceny powyższego elementu pomocne będą
Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, które w momencie
pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości odnośnie dojrzałości szkolnej dziecka profesjonalnie określą profil koniecznych umiejętności.
W określonych sytuacjach dziecko zaimplantowane może
rozpocząć naukę szkolną nieco później. W ten sposób damy
mu czas, który umożliwi mu wyrównanie szans w stosunku
do słyszących rówieśników. Mimo różnic rozwojowych oraz
indywidualnych zaburzeń psychofizycznych każde dzieckomające wsparcie ze strony mądrych, odpowiedzialnych dorosłych ma szanse wyrównać pewne braki w harmonijnym
rozwoju. W tym momencie przysłowiowa ława szkolna nie
będzie kojarzyć się z nudą i frustracją, a stanie się dla dziecka
źródłem nowych, fascynujących doświadczeń.
awansowanej umiejętności użycia języka w oderwaniu od
działania. Dodatkową trudnością, z którą dziecko zaimplantowane będzie musiało się zmierzyć w warunkach szkolnych
jest wszechobecny hałas, który bardzo utrudnia identyfikację
środowiska akustycznego, rozumienie komunikatów słownych oraz swobodny dialog. Pewnym rozwiązaniem tego
problemu może być zastosowanie w klasie szkolnej systemu
FM wspomagającego odbiór mowy na drodze słuchowej.
Przerwa międzylekcyjna jest również dużym wyzwaniem
dla dziecka zaimplantowanego w zakresie współżycia w grupie rówieśniczej. Grupa wymaga od każdego dziecka, aby
Istotne jest, aby edukację szkolną
rozpoczynały dzieci, które są naprawdę
do tego przygotowane to znaczy takie,
które nabyły określone umiejętności
w ramach stworzonego modelu
dojrzałości szkolnej
stał się przede wszystkim towarzyszem wspólnych zabaw, a
każda zabawa wymaga abyśmy sprawnie posługiwali się językiem. Mowa dzieci niedosłyszących na początku edukacji
szkolnej może być jeszcze niewyraźna artykulacyjnie, zasób
27
Świat opowiadany
– dialog i narracja
we wczesnej rehabilitacji
Któż z nas nie pamięta z dzieciństwa opowieści, bajek i historyjek. Opowiadali
je rodzice, dziadkowie, ciocie i panie w przedszkolu. W dzisiejszym świecie takich przekazów jest dużo mniej. Bezpośredni kontakt zastępuje telewizja, komputer, interaktywne zabawki. Jeszcze trudniej bywa, gdy zaburzony jest rozwój
mowy dziecka. Terapia logopedyczna skupia się wówczas na „nauce mowy”, wykorzystaniu pomocy dydaktycznych, zajęciach i ćwiczeniach.
DOROTA SZUBSTARSKA
Surdologopeda, kierownik Specjalistycznego
Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży
z Wadą Słuchu PZG w Gdańsku
REHABILITACJA
Opowieści są ważnym doświadczeniem językowym, zarówno na poziomie obserwacji, jak i bezpośredniego dialogu.
Narracja staje się bowiem punktem wyjścia do rozmowy i zabawy. Nawiązując do fabuły możemy osnuć wokół niej różne
formy dziecięcej aktywności. Opowiadanie świata staje się
wówczas twórczym i radosnym sposobem na wspomaganie
rozwoju dziecka.
Współczesna surdologopedia coraz częściej podejmuje
refleksję nad naturalną drogą nabywania mowy. W świadomych działaniach odwołujemy się do intuicyjnych zachowań
językowych przekazywanych przez pokolenia. Jednym z ważniejszych doświadczeń jest opowiadanie świata czyli szeroko
pojęta narracja.
Po pierwsze: Aspekt poznawczy i kulturowy
Jak pisze prof. Jerzy Trzebiński „Narracja jest sposobem
rozumienia świata przez ludzi. Ludzie mają bowiem tendencję do dostrzegania historii w strumieniu otaczających ich
zdarzeń”. Dzieci chętnie słuchają opowieści jeśli mają one
początek, elementy przygody lub trudności i zakończenie
W styczniu 2014 roku nakładem wydawnictwa Harmonia
ukazała się publikacja autorki niniejszego artykułu (przy
współpracy Barbary Bednarskiej) „Świat opowiadany. Scenariusze obrazkowe do zajęć rozwijających mowę z małymi
dziećmi od 2 r. ż. Metoda pracy oparta na dialogu i narracji
Dzieci chętnie słuchają opowieści jeśli mają one początek, elementy
przygody lub trudności i zakończenie (koniecznie szczęśliwe!).
dla logopedów, pedagogów i psychologów”. Metoda od wielu
lat sprawdza się w praktyce terapeutycznej w Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z
Wadą Słuchu PZG w Gdańsku.
(koniecznie szczęśliwe!). Taka narracja ma w sobie różnorodność zmiennych emocji. Radość przeplata się ze smutkiem, strach ma „wielkie oczy”, a przeszkody zawsze można
pokonać. Dzieci nie tylko poznają świat, ale uczą się empatii,
przezwyciężania lęków i rozumienia złożoności międzyludzkich relacji. Opowiadamy dzieciom bajki, historie oparte na
pierwowzorach literackich, a także wymyślone opowiastki „z
życia wzięte”. Wszystkie są przekazem kulturowym, dotyczą
dziedzictwa pokoleniowego i współczesnej rzeczywistości
(tu i teraz). Opowiadając świat rozwijamy poznawcze potrzeby dziecka i prowokujemy do zadawania pytań. Rozbudzamy
ciekawość i „wciągamy” do wspólnego tworzenia opowieści.
Po drugie: Znakomita komunikacja i bogactwo języka
Opowiadanie opiera się na bezpośrednim kontakcie z dzieckiem, może być poparte czytelnymi ilustracjami. Ważne stają się emocje i wszystko, co je wyraża: gest, mimika, zmienna intonacja głosu i wyraziste akcenty. Liczne onomatopeje
(ach! ojej! uff…), podkreślają dramaturgię fabuły. Dostosowujemy swój język do możliwości małego odbiorcy. Używamy więc prostego słownictwa, nieskomplikowanych struktur składniowych. Wielokrotnie je powtarzamy (nazywając
bohaterów i opisując zdarzenia). Przytaczając wypowiedzi
postaci używamy zwrotów potocznych i modelujemy sposób mówienia zależnie od kontekstu społecznego. Narracja
jest też naturalnym środowiskiem pojęć. Fabuła pozwala na
określanie stanów uczuciowych, cech postaci i zdarzeń oraz
ich „moralną” ocenę. Technika uproszczonej narracji daje
możliwość przekroczenia bariery językowej. Wiele można
opowiedzieć dzieciom przy użyciu minimalnych środków. I
co najważniejsze w narracji nie ma miejsca na nudę. Bo tu
istotą jest akcja, czyli „zawsze coś się dzieje”. Dzięki tej dynamice mowa opowieściowa staje się „przejrzysta” to znaczy:
zrozumiała dla małego dziecka.
29
SŁYSZENIE OBUSTRONNE
Słyszenie obustronne
– czyli dlaczego warto i jak otrzymać drugi implant
Po pierwsze bezpieczeństwo.
Po drugie pewność siebie i poczucie własnej wartości.
Po trzecie komfort. To najważniejsze powody,
dla których warto słyszeć na oboje uszu.
my się z kilkoma osobami naraz, wychodzimy z domu, udajemy się do pracy, szkoły czy sklepu, otacza nas mnogość
dźwięków. Żeby zrobić z nich pełny użytek, musimy móc je
precyzyjnie zlokalizować, a do tego potrzebujemy słyszeć
obustronnie. Dopiero słyszenie obustronne umożliwi nam
normalną, życiową aktywność. Nie będziemy potrzebowali obracać głowy w kierunku źródła dźwięku, dzięki czemu
codzienne czynności staną się dużo mniej skomplikowane.
Nie bez powodu człowiek posiada dwoje uszu, które pozwalają mu odbierać dźwięki z jednej i z drugiej strony. Dzięki temu może bez problemu komunikować się z kilkoma osobami naraz, jest w stanie zlokalizować niebezpieczeństwo na
drodze po sygnale dźwiękowym.
W cichym pomieszczeniu, podczas dyskusji z jednym rozmówcą, który dodatkowo siedzi naprzeciwko nas, słyszenie
na jedno ucho czasami wystarcza. Jednak kiedy kontaktuje-
Magdalena, mama Basi – użytkowniczki dwóch implantów Nucleus
Naszym zdaniem jednostronność słyszenia znacznie naszą córkę ograniczała.
Stało się to zwłaszcza widoczne w momencie pójścia Basi do przedszkola.
Brak stymulacji lewego ucha wpłynął na jej kłopoty w lokalizowaniu źródła
dźwięku i ogólną orientację przestrzenną. Miałam okazję przekonać się o tym
podczas zajęć otwartych organizowanych przez panie w przedszkolu dla rodziców.
Zauważyłam, że w licznej grupie dzieci i w dużej sali, gdzie dynamicznie
zmieniają się warunki akustyczne i osoby zabierające głos z różnych miejsc
pomieszczenia Basia się gubi i nie potrafi w pełni włączyć się do zajęć. Miałam
poczucie, że potencjał i możliwości mojego dziecka wykorzystywane są w takich
sytuacjach zaledwie w jakimś procencie. A przecież miałam świadomość, że podobna
rzeczywistość spotka Basię w szkole, w której niebawem będzie musiała się uczyć.
Wówczas dojrzała w nas decyzja o potrzebie wszczepienia Basi drugiego implantu.
Waldemar, tata Beaty – użytkowniczki implantu Baha Attract
W epoce telefonów komórkowych, dla mnie osobiście rozmowa córki
przez telefon była bardzo niebezpieczna. Gdy przykładała telefon do sprawnego
ucha nie słyszała już nic poza swoim rozmówcą, a przede wszystkim nie słyszała
np. nadjeżdżających aut. To było bardzo niebezpieczne. Implant w drugim uchu
pozwolił rozwiązać ten problem.
30
SŁYSZENIE OBUSTRONNE
Jak otrzymać drugi implant ?
Krok 1
Krok 2
Podjęcie decyzji
Kontakt z inżynierem klinicznym
Drugi implant ślimakowy Nucleus gwarantuje polepszenie
korzyści słuchowych, m.in. poprzez zwiększenie rozumienia
mowy w hałasie czy możliwość lokalizacji dźwięku. Operacja
wszczepienia drugiego implantu ślimakowego jest również
w pełni refundowana przez NFZ.
Kiedy zdecydujemy się na otrzymanie drugiego implantu, powinniśmy skontaktować się z inżynierem klinicznym,
który odpowie na nasze pytania i pomoże rozwiać wszelkie
wątpliwości i obawy, jak również pomoże w kontakcie ze
szpitalem.
Krok 3
Krok 4
Kwalifikacja do drugiego implantu Nucleus
Wszczepienie i rehabilitacja
Kwalifikacja do drugiego implantu ślimakowego wygląda
podobnie, jak w przypadku pierwszego urządzenia. Dodatkowo oceniana jest korzyść, jaką daje nam pierwszy implant,
stopień rozwoju mowy oraz nasza determinacja.
Po zakwalifikowaniu do otrzymania drugiego implantu,
dalsza część procedury nie różni się od tej, która towarzyszyła pierwszej implantacji. Po pełnym zagojeniu ran możliwe
jest rozpoczęcie procesu dopasowania drugiego procesora
mowy. Ostatni etap to radość z korzyści, jakie zapewniają
nam dwa urządzenia.
Kiedy operacja?
Czas działa tu na naszą niekorzyść, ponieważ centralny
układ słuchowy do efektywnego rozwoju wymaga dźwięków
już w początkowych latach życia. Gdy do jednego ucha nie dociera wystarczająca ilość bodźców, ucho to zatraca umiejętność analizy dźwięków. Dzięki wczesnej implantacji bodźce
szybciej stymulują mózg i modelują układ słuchowy, co sprawia, że rozwój dziecka jest o wiele szybszy.
Badania wykazują, że optymalny okres pomiędzy operacjami wynosi 1-3,5 roku. Obserwuje się wówczas najlepsze
wyniki i postępy w rozwoju dziecka. Znane są również pozytywne przykłady otrzymania drugiego implantu w okresie
4-7 lat od pierwszej operacji. Jednak w tym przypadku efekty
nie są tak spektakularne. Czas między operacjami odgrywa tu
kluczową rolę. Nie odkładajmy decyzji na później.
Kilka korzyści ze słyszenia obustronnego:
– Lokalizowanie kierunku, z którego
dobiega dźwięk bez konieczności
szukania źródła dźwięku wzrokiem.
– Rozmowa przez telefon nie „odetnie”
nas od dźwięków otoczenia
– Większa pewność siebie i lepsza
integracja z rówieśnikami
np. w szkole
– Łatwiejsza rozmowa w grupie
31
?
?
??
Wasze
pytania
? „Zamierzam lecieć samolotem
nosić przy sobie cały czas „Kartę Identyfikacyjną Pacjenta” ze wszczepem ślimakowym i okazywać ją w razie potrzeby. Dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć
w broszurze „Ważne informacje”, którą otrzymuje każdy
użytkownik rozpoczynający użytkowanie urządzeń Cochlear.
na wakacje. Czy mogę mieć
jakieś kłopoty z powodu
implantu na lotnisku?„
Cały proces przechodzenia przez bramki jest procesem całkowicie bezpiecznym dla użytkownika implantu.
Urządzenia takie jak systemy wykrywania metali w portach lotniczych wytwarzają silne pola elektromagnetyczne. Niektórzy użytkownicy implantów ślimakowych mogą
odbierać zniekształcenia dźwięku podczas przechodzenia
przez lub w pobliżu tych urządzeń. Aby tego uniknąć należy wyłączać procesor w sąsiedztwie takich pól. Materiały
użyte w implancie ślimakowym mogą uaktywniać systemy
wykrywania metali. Z tego powodu użytkownicy powinni
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:
Przed wylotem zapakuj do torby kartę pacjenta, wyłącz procesor podczas przechodzenia
przez bramki na lotnisku.
32
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
?
„Czy mogę pływać
w procesorze dźwięku?”
Użytkownicy procesora Freedom i CP810/910 mogą zaopatrzyć się w Aqua Akcesorium. Dzięki niemu użytkownik
implantu może kąpać się w basenie bez potrzeby ściągania
procesora. Wszystko dlatego, że procesor zostaje zamknięty w szczelnym worku spełniającym wysokie normy wodoszczelności (IP68). Jest to doskonałe rozwiązanie na nadchodzące, beztroskie wakacje oraz dla wszystkich, którzy
kochają spędzać czas nad wodą! W Polsce dostępne są już
aqua akcesorium wielokrotnego użytku. Można stosować je
nawet 20 razy. Na Aqua Akcesorium możemy nałożyć np.
czepek lub okulary pływackie. Aqua Akcesorium umożliwia
nurkowanie do 4 metrów głębokości na czas 2 godzin. Nie
ma znaczenia czy jest to woda słodka czy słona, czy chlorowana. W przypadku Aqua Akcesorium nie możemy korzystać z baterii, które nie będą ze względu na brak dopływu powietrza po prostu działać. Rozwiązaniem jest użycie
akumulatorów.
?
KOMENTARZE RODZICÓW
Weronika, mama Bartka, użytkownika procesora CP810:
– Wrażenie niesamowite! Syn, będąc na basenie
z Aqua Akcesorium, słyszał plusk wody, kiedy dzieci
skakały do basenu. Ogromna radość moja i syna.
Małgorzata, mama 4 letniej Wiktorii:
– Zastosowaliśmy Aqua Akcesorium i od razu zauważyliśmy różnice, bo dziecko jak nigdy wcześniej nie chciało
wyjść z wody, a nawet musieliśmy dolewać ciepłej wody
do wanny.
„Czy możliwe jest używanie
kasków np. rowerowych wraz
z procesorem?”
Tak. Żadne specjalne kaski nie są konieczne, ale pamiętajmy o tym, że trzeba dopasować tak kask by procesor wygodnie leżał nam na uchu. Wtedy można w pełni go wykorzystywać podczas jazdy na rowerze.
?
„Czy implant należy wyłączać
w samolocie tak jak telefon
komórkowy?”
Tak. Na czas startu i lądowania należy wyłączyć procesor
dźwięku tak samo jak inne urządzenia elektroniczne mogące zakłócać pracę przyrządów pokładowych.
33
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
?
„Czy rezonans magnetyczny jest
bezpieczny ? Czy można wykonywać
prześwietlenia lub tomografię.”
W Polsce standardową mocą pola magnetycznego stosowanego
przy rezonansie jest 1,5 tesli. Przy takiej wielkości można bezpiecznie wykonać badanie bez usuwania magnesu. W przypadku gdy indukcja wynosi powyżej 1,5 tesli, należy usunąć magnes z implantu
na czas badania. Magnes wyciąga się ambulatoryjnie, a po badaniu
wprowadza na jego miejsce nowy, sterylny magnes. Szczegółowe
informacje znajdziecie Państwo w swoich materiałach, które dostaliście jako użytkownicy implantu słuchowego. W przypadku badań
RTG i tomografii nie ma żadnych przeciwwskazań.
?
„Czy z implantem możliwe jest
granie w koszykówkę, siatkę
czy piłkę podczas wakacji?”
Tak. Z implantem można aktywnie uprawiać sport. Jednakże powinniśmy pamiętać, żeby osłonić procesor przed uszkodzeniem. Można
do tego celu wykorzystać odpowiednią osłonę lub opaskę zakładaną na głowę. Najważniejsze, by zminimalizować ryzyko po uderzeniu w miejsce, w którym znajduje się procesor.
•
Wyłączaj procesor podczas
startu i lądowania samolotu
•
Miej zawsze przy sobie Kartę
Identyfikacyjną Pacjenta – będzie
przydatna w przypadku, gdyby
bramki na lotnisku czy w sklepie
zaczęły piszczeć
•
Przy badaniu RTG nie ma żadnych
przeciwwskazań.
34
•
Przy badaniu rezonansem
magnetycznym nie ma potrzeby
usuwania magnesu z implantu,
jeżeli indukcja jest poniżej 1,5 T.
•
Z implantem można uprawiać
sport. Należy jednak pamiętać,
by osłonić go przed uderzeniem
specjalną opaską bądź kaskiem.
Nowe nakładki SWAROVSKI® na procesor dźwięku Cochlear™ Nucleus® 6
Nakładki zdobione oryginalnymi kryształkami SWAROVSKI
Implant
dla seniora
Bezpłatne badanie słuchu dla seniorów,
którym aparat słuchowy już nie pomaga.
Tak brzmiało ogłoszenie w lokalnej gazecie
z Lubartowa, które odmieniło, życie 79-letniego
wtedy Mieczysława Suchodoła. Pomógł implant
ślimakowy i… jego żona - Lucyna.
“W aparatach
praktycznie
nic nie słyszałem.
Pomógł Cochlear
i jego implant.”
dźwięku. Mam 81 lat, zawód nauczyciela (emeryt) wykształcenie wyższe – mgr pedagogiki ze specjalnością przysposobienie obronne. W zawodzie nauczycielskim przepracowałem 35 lat, w tym 3 lata będąc na emeryturze. Do przejścia
na emeryturę w wieku 51 lat przyczynił się zbyt duży ubytek
słuchu.
Nieco ponad 2 lata po operacji odwiedziliśmy Pana
Mieczysława w jego domu. Jego życie odmieniło się diametralnie. Dzięki implantowi słuchowemu odzyskał możliwość słyszenia. Może bez problemu komunikować się
z żoną, córką i wnukami. Swobodnie ogląda też telewizję.
- Wcześniej, przed operacją, to żeby mu coś przekazać, musiałam pisać do niego na kartce. Śmialiśmy się, że to takie
„liściki miłosne” - wspomina Lucyna - żona Pana Mieczysława i za chwilę dodaje, że po operacji wszczepienia implantu
mąż na nowo zaczął słyszeć.
To właśnie żona pomagała Panu Mieczysławowi załatwić
wszystkie formalności związane z operacją dopytując o wiele
rzeczy przez telefon. Zapraszamy do przeczytania historii, którą specjalnie dla nas przygotował pan Mieczysław Suchodół.
Ubytek słychu zacząłem odczuwać w wieku 35 – 36 lat.
Wada słuchu pogłębiała się z każdym rokiem. Ponad 30 lat
korzystałem z aparatów słuchowych, które wymieniałem
na bardziej nowoczesne, od kieszeniowego w okularach do
cyfrowego. Aparaty te umożliwiały mi do pewnego czasu optymalne rozumienie mowy. Jednak po pewnym czasie odbiór
dźwięków przez aparat cyfrowy nie przynosił pożądanych
efektów. Żyłem bez słuchu, korzystałem głównie z długopisu i notatnika przez około 3 lata.
31 maja minęło 2 lata od wszczepienia mi implantu ślimakowego oraz 16 lipca od założenia i aktywacji procesora
W lutym 2012 roku ukazał się w prasie anons o bezpłatnym badaniu słuchu dla seniorów, którym aparat słuchowy
36
LIST OD PACJENTA
nie pomaga: „Może właśnie Tobie pomoże implant ślimakowy”. Zgłosiłem się i zostałem skierowany do Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie na kwalifikacje. Badania jakie zostały
wykonane obejmowały: diagnostykę ogólną, audiologiczną,
laryngologiczną, psychologiczną oraz rezonans magnetyczny. Wykazały one, iż mój głęboki niedosłuch kwalifikuje
mnie do zabiegu operacyjnego wszczepienia implantu.
Zabieg operacyjny został przeprowadzony 31 maja 2012
roku. Zarówno operacja jak i okres pooperacyjny przebiegł
bez najmniejszych powikłań. Po upływie sześciu tygodni, 12
lipca 2012 roku otrzymałem procesor dźwięku. Ponownie zacząłem słyszeć i rozumieć dźwięki ludzkiego głosu.
Otrzymałem implant wysokiej jakości Cochlear CP-810
Nucleus 5. Jest to wspaniała proteza słuchu sterowana pilotem. Jestem bardzo wdzięczny za szansę na powrót do normalnego życia.
Obejrzyj reportaż z udziałem Pana Mieczysława
a
na stronie www.razemdlasluchu.pl
e
i
n
t
e
L romocje!
p
SPRAWDŹ AKTUALNE PROMOCJE!
259 zł
(5 szt.)
Aqua akcesorium
wielokrotnego użytku
Dla użytkowników procesorów Nucleus Freedom, CP810 oraz CP910
Jedno Aqua akcesorium można użyć nawet do 20 razy
Baterie 675
(1 op. = 6 szt.)
14,60 zł 13,87 zł
przy zakpie
od 1 do 9
opakowań
Moduł bateryjny
serii CP810/CP910
(1 sztuka)
Linka
+ szczoteczka
Baha
(1 zestaw)
560 zł
33 zł
Oszczędzasz
64 zł
Oszczędzasz
7,59 zł
233 zł
Kosz na baterie Freedom
(2 sztuki)*
Oszczędzasz
26,20 zł
przy zakupie
10 lub więcej
opakowań
Kabel do cewki
CP810/910
(1 sztuka) 446 zł
Oszczędzasz
53 zł
Cewka Freedom
(1 sztuka)
Nie obejmuje magnesu
646 zł
Oszczędzasz
132 zł
Warunki sprzedaży:
1. Płatność za pobraniem przy odbiorze lub przedpłata przelewem na konto: 58 1750 1064 0000 0000 0265 6237,
Medicus AIM Sp. z o.o. Sp. k., ul. Grabiszyńska 251 a, 53-234 Wrocław. W tytule przelewu prosimy napisać: nazwa
produktu/imię i nazwisko. W przypadku przedpłaty zamówiony towar wysyłamy po wpłynięciu zapłaty na nasze konto.
2. Do ceny za zakupione produkty należy doliczyć koszty przesyłki pocztowej: 14,99 zł przy płatności przy odbiorze;
8,99 zł przy płatności przelewem
3. Przy zakupie powyżej 1.000,00 zł, wymagana przedpłata.
4. Zamówienia można składać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 kontaktując się z Biurem Obsługi Pacjenta
tel. 71 347 20 34 lub 71 347 20 44, mail: [email protected]
5. Promocja obowiązuje do 31/08/2014 r. włącznie lub do wyczerpania asortymentu.
* Kolor do wyboru.
39
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Proszę uzupełnić odpowiedzi drukowanymi literami.
Imię i nazwisko kandydata: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kurs / kierunek studiów: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
......................................................
Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nazwa i adres bieżącej placówki edukacyjnej (w przypadku osób, które nie rozpoczęły jeszcze I roku studiów):
......................................................
......................................................
......................................................
Data urodzenia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Średnia ocen uzyskana w ostatnim roku: . . . . . . . . . . . . .
Numer telefonu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Niniejszym oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości,
że w razie przyznania mi Stypendium:
Numer tel. kom.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ośrodek implantujący: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
......................................................
Placówka edukacyjna
Płatność otrzymam w dwóch ratach (pierwszą w momencie przyznania mi stypendium,
drugą w rok później). Zdaję sobie również sprawę, że w razie nieukończenia kolejnego roku
studiów, stypendium nie będzie mi przysługiwać i nie otrzymam drugiej wpłaty.
Wyrażam zgodę na wzięcie udziału w ceremonii wręczenia stypendiów i rozumiem, że moje
imię i nazwisko, historia implantacji ślimakowej oraz zdjęcia mogą zostać wykorzystane
przez firmę Cochlear Europe Ltd oraz inne spółki z grupy Cochlear w celach marketingowych i promocyjnych, w mediach (magazyny, newslettery, czasopisma i publikacje), na
stronie internetowej oraz w innych materiałach marketingowych firmy Cochlear oraz na
stronach internetowych sponsorowanych przez Cochlear Europe Ltd.
Ponadto, na czas trwania mojego stypendium (dwa lata) wyrażam zgodę na wzięcie udziału
w programie doradczym firmy Cochlear, w ramach którego mogę być proszony/a o podzielenie się swoją historią z innymi użytkownikami implantów.
Nazwa i adres uniwersytetu, szkoły wyższej lub innej
instytucji szkolnictwa wyższego:
......................................................
Załączam wymaganą dokumentację i potwierdzam,
że wiem, iż nie zostanie mi ona zwrócona.
......................................................
Podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Data: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JAK SIĘ ZGŁOSIĆ...
Kandydaci zobowiązani są do przedstawienia wypełnionego wniosku wraz z kompletną dokumentacją
uzupełniającą i wszelkimi wymaganymi informacjami,
w określonym terminie. Zgłoszenia lub dokumentacja
przekazane po tym terminie nie zostaną przyjęte. Prosimy o nieprzesyłanie oryginałów dokumentów, jeżeli
na liście załączników jest mowa o kserokopiach, ponieważ dokumenty przekazane wraz ze zgłoszeniem nie
podlegają zwrotowi.
Aby ubiegać się o stypendium im. Graeme’a Clarka
przyznawane przez firmę Cochlear, proszę przesłać
następujące dokumenty naponiższy adres:
MEDICUS Aparatura i Instrumenty Medyczne
Program Stypendialny im. Graeme’a Clarka
Karolina Cebulska
Grabiszyńska 251a, 53-234 Wrocław
1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy (powyżej).
2. Kopia dyplomu ukończenia szkoły średniej przez kandydata i szczegółowe
informacje na temat ocen i uzyskanych wyników.
3. Kopia potwierdzenia przyjęcia na studia wystawiona przez wybraną instytucję naukową (w przypadku osób rozpoczynających pierwszy rok nauki).
4. Przekrojowy wykaz osiągnięć naukowych i zajęć pozalekcyjnych lub uzyskanych nagród (z uwzględnieniem dat, nie więcej niż 1 strona).
5. List motywacyjny od kandydata. Kandydat powinien w prosty i wyraźny sposób opisać swoje aspiracje i przyczyny, dla których chce zostać objęty Stypendium im. Graeme’a Clarka firmy Cochlear. List motywacyjny musi być w
formie elektronicznej, a jego objętość nie może przekraczać 1000 wyrazów.
6. Dokument potwierdzający wiek i obywatelstwo (np. kserokopia aktu urodzenia lub dowodu osobistego kandydata).
7. Imiona i nazwiska oraz adresy i numery telefonów do trzech osób mogących
wystawić opinię o kandydacie.
8. Dokument potwierdzający zameldowanie (np. kserokopia dowodu osobistego).
9. Dokument potwierdzający zmianę nazwiska, jeżeli dotyczy (np. kserokopia
aktu ślubu lub innego aktu).
Kwota określona w warunkach stypendium stanowi
całkowitą kwotę, która zostanie wypłacona osobie
otrzymującej stypendium. Wszelka odpowiedzialność
podatkowa spoczywa wyłącznie na stypendyście.
Odpowiedzialność za uregulowanie czesnego i innych
opłat za naukę spoczywa wyłącznie na stypendyście,
a firma Cochlear nie przyjmuje żadnych zobowiązań,
finansowych bądź innego rodzaju, wobec osób innych
niż określone w warunkach stypendium.
Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami:
Koordynator projektu w polsce:
Karolina Cebulska
tel. +48 71 347 21 20
[email protected]
www.medicus.com.pl

Podobne dokumenty

Cochlear News - kliknij by otworzyć wersję PDF

Cochlear News - kliknij by otworzyć wersję PDF Z podziwem przyglądaliśmy się, jak zjednoczyli się Państwo w temacie petycji, która miała na celu zmniejszenie kolejek do wymiany procesorów dźwięku implantów słuchowych oraz ujednolicenie procedur...

Bardziej szczegółowo

numer 6 sierpień 2015

numer 6 sierpień 2015 Wszelkie uwagi dotyczące tematów poruszanych na łamach magazynu „Cochlear News” prosimy kierować drogą mailową na adres: [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres: Medicus Aparatura i...

Bardziej szczegółowo