Program - 9. Warsaw International Media Summit

Komentarze

Transkrypt

Program - 9. Warsaw International Media Summit
30 – 31 marca 2016 r.
Hotel Westin, Warszawa
MATERIAŁY KONFERENCYJNE
QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl
www.telekomunikacjaimedia.pl
30-31 marca 2016 r. Hotel Westin, Warszawa
PARTNERZY STRATEGICZNI
PRIVATE TAILORING
PARTNER
PARTNERZY
Red C 0 M 100 Y 90 K 5
PARTNER
TECHNOLOGICZNY
PARTNER
TŁUMACZEŃ
bireta
professional translations
PATRONAT HONOROWY
PATRONI MEDIALNI
www.telekomunikacjaimedia.pl/sympozjum
2
zgł[email protected] +48 22 379 29 00
Oznacz się na wydarzeniu!
@SYMPOZJUM ŚWIATA TELEKOMUNIKACJI I MEDIÓW
@SYMPOZJUMSTIM
Kontakt: [email protected], tel. +48 22 379 29 00
www.telekomunikacjaimedia.pl/sympozjum
30-31 marca 2016 r. Hotel Westin, Warszawa
Szanowni Państwo,
przed nami XVI edycja Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów – wydarzenia o ugruntowanej
pozycji, które przez 16 lat na stałe wpisało się w kalendarz sektora jako najważniejsze spotkanie
integrujące przedstawicieli administracji centralnej, regulatora, organizacji pozarządowych oraz
kluczowych przedstawicieli top managementu. Sympozjum stanowi niewątpliwie niezmiernie
efektywną i unikalną platformę dialogu, dotyczącego rozwoju sektorów telekomunikacyjnego
i współpracujących.
Współpraca z Radą Programową skupiającą wszystkie kluczowe osoby zapewnia najwyższą
aktualność i istotność poruszanych tematów, a także holistyczne podejście do omawianych
zagadnień. W ramach wydarzenia dyskutujemy o najistotniejszych zmianach zachodzących
na rynku, analizujemy trendy, poszukujemy nowych modeli biznesowych pozwalających
efektywnie realizować przyjęte strategie.
Wydarzenie uświetni Wielka Gala Złotych i Kryształowych Anten, podczas której niezależna
Kapituła nagrodzi najlepsze osoby, firmy i rozwiązania, które przyczyniają się do rozwoju rynku
telekomunikacji i mediów.
Serdecznie zapraszam do udziału.
Z wyrazami szacunku,
Maciej Witucki
Przewodniczący Rady Programowej, Przewodniczący Rady Nadzorczej Orange Polska,
Prezes Zarządu, Work Service S.A.
GRUPA DOCELOWA
13 %
6%
6%
35 %
21 %
3% 1%2%
21 %
5%
2%
Zarząd - 35 %
Dyrektorzy - 31 %
Kierownicy - 21 %
Specjaliści - 13 %
5%
9%
31 %
www.telekomunikacjaimedia.pl/sympozjum
13 %
4%
4
6%
17 %
zgł[email protected] Doradztwo - 21 %
Instytucje publiczne - 13 %
IT - 17 %
Administracja rządowa - 6 %
Operatorzy - 9 %
Sprzęt - 4 %
Internet - 5 %
Budownictwo - 2 %
Inne - 5 %
Media - 6 %
Finanse - 6 %
Portale internetowe - 3 %
Energetyka - 1 %
Prasa - 2 %
+48 22 379 29 00
30-31 marca 2016 r. Hotel Westin, Warszawa
RADA PROGRAMOWA
MAGDALENA GAJ
WITOLD GRABOŚ
Prezes Urzędu
Komunikacji
Elektronicznej
Zastępca
Przewodniczącego
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
NORBERT
BIEDRZYCKI
JAKUB
BRZECZKOWSKI
CEO Atos Polska,
VP CEE System
Integration
TOMASZ
GILLNER–
GORYWODA
Wiceprezes Zarządu,
Cyfrowy Polsat
JERZY KALINOWSKI
Partner, szef grupy
doradczej w sektorze
nowych technologii,
telekomunikacji i mediów
w KPMG w Polsce i w Europie
Środkowo-Wschodniej
JANUSZ KOSIŃSKI
Prezes Zarządu,
Eutelsat
ELŻBIETA
GORAJEWSKA
Dyrektor Zarządzająca,
Nielsen Audience
Measurement
PAWEŁ KARŁOWSKI
Dyrektor Generalny
na Europę ŚrodkowoWschodnią, Rosję i WNP,
BT Global Services
Prezes Zarządu,
HBO Polska
PIOTR MUSZYŃSKI
JACEK
NIEWĘGŁOWSKI
MICHAŁ PIEPRZNY
Dyrektor Zarządzający,
Loyalty Partner
Polska/ PAYBACK
Prof. nadzw. dr hab.
MACIEJ ROGALSKI
Członek Zarządu T-Mobile
Polska w latach 2011-2015
AGNIESZKA SORA
Dyrektor Zarządzająca,
GfK Polonia
ARTUR
WALISZEWSKI
Regional Business
Director,
Google Polska
www.telekomunikacjaimedia.pl/sympozjum
Dyrektor Generalny
Microsoft w Polsce
DARIUSZ DĄBSKI
Prezes Zarządu,
TV Puls
MARIUSZ
GRENDOWICZ
Przewodniczący
Rady Programowej
Banking Forum
JANUSZ KILON
Chief Strategy Officer,
P4
IRENEUSZ
PIECUCH
Partner,
CMS Cameron
McKenna
EDYTA SADOWSKA
Prezes Zarządu,
Ringier Axel
Springer Polska
TOMASZ
SZAŁAŃSKI
Head of Big Data and
Security,
Atos Polska
PIOTR ZESIUK
Prezes Zarządu,
MM Conferences
PRZEMYSŁAW
KURCZEWSKI
Przewodniczący Rady
Programowej Konferencji
Warsaw International
Media Summit /
Prezes Zarządu, EmiTel
DARIUSZ
FABISZEWSKI
KONRAD
HOSZOWSKI
dr inż. WACŁAW
ISZKOWSKI
MICHAŁ KOBOSKO
MACIEJ
KORZENIOWSKI
Technical Account
Manager,
Ab Initio Polska
ALEKSANDER
KUTELA
MACIEJ
MACIEJOWSKI
CEO,
Grupa Onet.pl
Członek Zarządu
ds. Rozwoju Biznesu,
TVN
ARTUR OLECH
MARCIN
ORNASS–KUBACKI
Prezes Zarządu,
Astra Central
Eastern Europe
GRAŻYNA
PIOTROWSKAOLIWA
dr ALEKSANDER
PONIEWIERSKI
ADAM SAWICKI
RADOSŁAW
SEMKŁO
Prezes Zarządu,
Virgin Mobile Polska
Prezes Zarządu,
T-Mobile Polska
WOJCIECH SZPIL
Prezes Zarządu,
Totalizator Sportowy
MARIUSZ GACA
Dyrektor Generalny,
Cisco Systems Polska
Redaktor Naczelny,
Project Syndicate Polska
Przewodniczący
Rady Programowej
Insurance Forum /
Prezes Zarządu,
Pocztowe Życie
MACIEJ WITUCKI
Przewodniczący Rady
Programowej, Przewodniczący
Rady Nadzorczej Orange Polska,
Prezes Zarządu,
Work Service S.A.
Przewodniczący
Rady Programowej
Smart City Forum /
Wiceprezes Zarządu,
Orange Polska
Prezes Zarządu,
VECTOR SOLUTIONS
MICHAŁ KOZICKI
Prezes Zarządu,
INEA
Przewodniczący Rady
Programowej Konferencji
Sieci Szerokopasmowe /
Wiceprezes Zarządu
ds. Operacyjnych,
Orange Polska
RONALD
BINKOFSKI
Partner,
EY
Dyrektor Pionu
Telekomunikacji
i Mediów, Asseco
Poland
JACEK ŚWIDERSKI
Prezes Zarządu,
Grupy Wirtualna
Polska
Prezes,
Polska Izba Informatyki
i Telekomunikacji
Partner,
PwC
TOMASZ MISIAK
Prezydent Rady
Nadzorczej,
Work Service S.A.
KINGA PIECUCH
Prezes Zarządu,
SAP Polska
ARTUR POTOCKI
Prezes Zarządu,
Grupa Interia.pl
JACEK SILSKI
Prezes Zarządu,
Polska Izba
Radiodyfuzji Cyfrowej
KARIM TAGA
Managing Director,
Arthur D. Little Austria
dr inż.
JERZY ŻUREK
Dyrektor
Instytutu Łączności
5
zgł[email protected] +48 22 379 29 00
30-31 marca 2016 r. Hotel Westin, Warszawa
PROGRAM – Dzień I
8:45 – 9:15 REJESTRACJA
Konferencja będzie tłumaczona
w językach: ang-pol, pol-ang
• Czy Digital Single Market to ratunek dla światowej konkurencyjności
Europy w zakresie ICT?
• Jak pobudzić polską i europejską gospodarkę cyfrową
w kontekście konkurencji globalnej?
• 5G – prawdziwa konwergencja usług
9:15 – 9:30 UROCZYSTE OTWARCIE SYMPOZJUM
9:30 – 9:45 WYSTĄPIENIE GOŚCIA HONOROWEGO
Moderator:
Łukasz Dec, Redaktor Naczelny, Telko.in
Prelegenci:
Lidia Kozłowska, Wiceprezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Jacki Silski, Prezes, Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej
Wacław Iszkowski, Prezes, Polska Izba informatyki i Telekomunikacji
Jacek Niewęgłowski, Chief Strategy Officer, P4
Przemysław Kurczewski, Prezes Zarządu, EmiTel
Andrzej Matuszyński, Prezes Zarządu Grupy Eurozet
Wojciech Pytel, Członek Rady Nadzorczej, Polkomtel
Magdalena Gaj, Prezes Urzędu Kominikacji Elektronicznej
9:45 – 11:00 Panel dyskusyjny:
INFRASTRUKTURA STACJONARNA: co zrobić,
żeby w Polsce był powszechny dostęp do bardzo
szybkiego Internetu?
• Polska na tle innych krajów EU
• Jak zmaksymalizować szanse nowej perspektywy budżetowej?
• Modele regulacji – katalizator czy hamulec ?
• Jakie mogą być przyczyny obecnej sytuacji?
• Jakie są w Polsce bariery dla budowy dla rozwoju infrastruktury bardzo
szybkiego rozwoju dostępu dla informacji?
• Co zrobić, żeby zbudować infrastrukturę bardzo szybkiego dostępu do
Internetu w obszarach mniej zaludnionych?
• Jakie wyniki i kiedy przyniosą projekty rozbudowy sieci w ramach
programów pomocowych (POPC)? Co zrobić, żeby jak najefektywniej
wykorzystać te inwestycje?
• Jakie oczekiwania maja inwestorzy? Jakie warunki powinny być spełnione, żeby finansowali rozwój infrastruktury światłowodowej?
• Jakie działania/inicjatywy powinno się podjąć, żeby przyspieszyć rozwój
światłowodowej infrastruktury dostępowej?
• Instalacja telekomunikacyjna – odbiorca końcowy – neutralność
technologiczna
13:00 – 14:15 Panel dyskusyjny:
DOSTĘP DO RYNKU GLOBALNEGO
• Jak zmiany w zakresie cyfryzacji gospodarki sprzyjają dostępowi
do ogólnoświatowych rynków?
• Krytyczne warunki sukcesu – rola Państwa we wpieraniu ekspansji globalnej;
• Przetwarzanie w chmurze – zagrożenie czy trampolina?
• Bezpieczeństwo uczestnika rynku
• Handel elektroniczny – czas na przyspieszenie
Moderator:
Ireneusz Piecuch, Partner, CMS Camreon McKenna
Prelegenci:
Artur Waliszewski, Regional Business Director, Google Polska
Dariusz Piotrowski, Członek Zarządu, Microsoft w Polsce
Sebastian Mikosz, Prezes Zarządu, esky.pl
Tomasz Nowak, Prezes Zarządu, Grupa BB Media
Radosław Tadajewski, Założyciel, OORT
Michał Juda, Założyciel, Showroom
Moderator:
Jerzy Kalinowski, Partner, szef grupy doradczej w sektorze nowych
technologii, telekomunikacji i mediów w KPMG w Polsce i w Europie
Środkowo-Wschodniej
Prelegenci:
Piotr Muszyński, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, Orange Polska
Tomasz Szopa, Prezes Zarządu, Netia
Janusz Kilon, Prezes Zarządu VECTOR SOLUTIONS
Paweł Karłowski, Dyrektor Generalny na Europę ŚrodkowoWschodnią, Rosję i WNP, British Telecom CEE
Norbert Biedrzycki, CEO Atos Polska, VP CEE System Integration
Janusz Kosiński, Prezes Zarządu, INEA
14:15 – 15:15 Lunch
15:15 ZAKOŃCZENIE I DNIA SYMPOZJUM
11:00 – 11:30 Przerwa kawowa
11:30 – 13:00 Panel dyskusyjny:
JEDNOLITY RYNEK CYFROWY
• 800-700-500 Mhz – radiodyfuzja czy internet ?
• Roaming, neutralność technologiczna (neutralność sieci) – nowa rzeczywistość ?
• Rewizja pakietu telekomunikacyjnego – szansa na rozwój innowacyjności czy kolejne bariery? Jak powinien zmienić się reżym regulacyjny
by odpowiadać na wyzwania stojące przed europejskim sektorem
telekomunikacyjnym i odzwierciedlać aktualny kształt ekosystemu
cyfrowego ?
www.telekomunikacjaimedia.pl/sympozjum
6
zgł[email protected] +48 22 379 29 00
30 marca 2016 r., Hotel Westin, Warszawa
Konkurs ma na celu popularyzację ludzi, którzy przyczynili się
do rozwoju telekomunikacji i mediów w Polsce, najciekawszych
produktów i rozwiązań, a także promocję polskiej myśli technicznej.
Złote i Kryształowe Anteny przyznawane są przez niezależną Kapitułę
konkursu, w skład której wchodzą autorytety branży.
KATEGORIE KONKURSOWE
ZŁOTE ANTENY:
•
•
•
•
•
CZŁOWIEK ROKU
FIRMA ROKU
WYDARZENIE ROKU
PRODUKT ROKU
DOSTAWCA ROZWIĄZAŃ DLA SEKTORA
TELEKOMUNIKACYJNEGO ROKU
• SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU
KRYSZTAŁOWE ANTENY:
•
•
•
•
•
CZŁOWIEK ROKU
FIRMA ROKU
PROGRAM INFORMACYJNY ROKU
LIDER NOWYCH MEDIÓW - YOUTUBER ROKU 2015
LIDER NOWYCH MEDIÓW - BLOGER ROKU 2015
WRĘCZENIE ZŁOTYCH I KRYSZTAŁOWYCH ANTEN ODBĘDZIE SIĘ PODCZAS WIELKIEJ GALI 30 MARCA 2016 r.,
O GODZ. 19:00 W SALI BALOWEJ COPERNICUS HOTELU WESTIN W WARSZAWIE.*
Dress code: black tie.
*Gala ma charakter zamknięty. Wejście wyłącznie ze złotym zaproszeniem.
PARTNERZY WIELKIEJ GALI
Red C 0 M 100 Y 90 K 5
30-31 marca 2016 r. Hotel Westin, Warszawa
PROGRAM – Dzień II
9:00 – 9:30 REJESTRACJA
12:30 – 13:45 Panel dyskusyjny:
WOLNOŚĆ KONSUMENCKA
9:30 – 10:30 Panel dyskusyjny:
NOWE TECHNOLOGIE W TELEKOMUNIKACJI
I MEDIACH
• Rola graczy rynkowych i państwa w edukacji konsumenta
• Kreacja potrzeb i zachowań konsumenckich
• Dostęp do infrastruktury – czy konsument zawsze ma wolny wybór?
• Dostęp do katalogu treści na żądanie
• 3G, 4G, 5G …… (n)G ?
• Czy telekomunikacja jest rzeczywiście „smart” ?
• Rzeczywistość wirtualna – czy to już teraz ?
• Wi-fi calling
• Jak nowe technologie usprawniają dystrybucję kontentu>
• Nowoczesny smartphone – jeszcze telefon czy już komputer?
• Ultra High Definition Television (Ultra HD)
Moderator:
Emil Konarzewski, Partner Zarządzający, Audytel S.A.
Prelegenci:
Witold Graboś, Zastępca Przewodniczącego Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Karol Warzecki, Naczelnik Wydziału Ochrony Praw Abonentów,
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Dorota Grudzień-Barbachowska, Dyrektor Delegatury, Urząd
Ochrony Konkurencji i Konsumenta w Warszawie
Grażyna Piotrowska-Oliwa, Prezes Zarządu, Virgin Mobile Polska
Cezary Albrecht, Dyrektor Biura Strategii i Spraw Regulacyjnych,
T-Mobile Polska
Moderator:
Jerzy Żurek, Dyrektor, Instytut Łączności
Prelegenci:
Jakub Brzeczkowski, Prezes Zarządu, Eutelsat*
Maciej Staszak, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Strategii, EmiTel
Tomasz Mrozowski, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Biznesu, P4
Radosław Semkło, Dyrektor Pionu Telekomunikacji i Mediów,
Asseco Poland
Michał Kaczurba, Dyrektor Rozwiązań, Przemysł i Telekomunikacja,
Microsoft w Polsce
Dariusz Działkowski, Dyrektor IT, Cyfrowy Polsat
Krzysztof Kozłowski, Dyrektor Badań i Rozwoju Sieci, Orange Labs
13:45 – 14:45 Lunch
14:45 – 16:00 Panel dyskusyjny:
SILNY RYNEK REKLAMOWY WARUNKIEM
SILNYCH MEDIÓW W POLSCE?
• Czy reklama pozostanie motorem napędowym cyfryzacji?
• Cyfrowa czy analogowa? Walka czy symbioza?
• Ekosystem finansowy reklamy
• Jakie są przyczyny osłabienia rynku reklamowego w Polsce?
• Jak cyfryzacja zmienia rynek reklamowy na całym świecie?
• Jak się będzie zmieniać rynek reklamowy w Polsce? Jaka będzie rola
telewizji, a jaka rola mediów onlinowych?
• Co może zrobić środowisko mediów i reklamy, żeby zapewnić stabilny
rozwój rynku reklamowego w Polsce?
10:30 – 10:45 Prezentacja:
WYBRANE TRENDY RYNKOWE I PRZYKŁADY
WDROŻEŃ
Konrad Hoszowski, Technical Account Manager, Ab Initio Polska
Wojciech Małek, Country Sales Manager, Ab Initio Polska
10:45 – 11:15 Przerwa kawowa
11:15 – 11:30 RAPORT URZĘDU KOMUNIKACJI
ELEKTRONICZNEJ
Moderator:
Jerzy Kalinowski, Partner, szef grupy doradczej w sektorze nowych
technologii, telekomunikacji i mediów w KPMG w Polsce i w Europie
Środkowo-Wschodniej
Prelegenci:
Elżbieta Gorajewska, Dyrektor Zarządzająca, Nielsen Audience
Measurement
Jakub Bierzyński, Założyciel i CEO, OMD
Leszek Kozioł, Wiceprezes Zarządu, ZPR Media SA
Piotr Siemieniec, Dyrektor Biura Usług Radiofonicznych
i Telewizyjnych, EmiTel
Piotr Durbajło, Dyrektor Departamentu Kontroli, Urząd Komunikacji
Elektronicznej
11:30 – 12:30 Panel dyskusyjny:
JAKOŚĆ USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
• Czy Klient jest najważniejszy?
• Czy można uprościć umowy i regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych
• Jak uprościć komunikację pomiędzy klientem a dostawcą usług?
Moderator:
Maciej Rogalski, Członek Zarządu T-Mobile 2011-2015
Prelegenci:
Witold Kołodziejski, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Cyfryzacji
Piotr Durbajło, Dyrektor Departamentu kontroli, Urząd Komunikacji
Elektronicznej
Marta Brzoza, Wiceprezes, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
Andrzej Abramczuk, Członek Rady Nadzorczej, Midas
Łukasz Bielak, Radca Prawny, Netia
Michał Piątkowski, Ekspert, T-Mobile Polska
www.telekomunikacjaimedia.pl/sympozjum
16:00 ZAKOŃCZENIE SYMPOZJUM
8
zgł[email protected] +48 22 379 29 00
PRELEGENCI/CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ
Maciej Witucki
Przewodniczący Rady Programowej, Przewodniczący Rady
Nadzorczej, Orange Polska, Prezes Zarządu, Work Service S.A.
Od stycznia 2016 r. pełni funkcję prezesa Work Service S.A. Posiada bardzo
duże doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania międzynarodowymi
przedsiębiorstwami i spółkami publicznymi. W latach 2006-2013 był prezesem Orange
Polska (dawniej TP), a od września 2013 roku jest przewodniczącym rady nadzorczej tej spółki. Wcześniej,
w latach 2002-2006 był członkiem zarządu, a następnie prezesem Lukas Banku. W latach 1997-1998
we Francji kierował przygotowaniami projektu rozpoczęcia przez firmę Cetelem działalności w Polsce,
a następnie w okresie 1998-2001 pełnił funkcję członka zarządu w Cetelem Polska. W lipcu 2015 roku
został członkiem rady nadzorczej TVN.
Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej. Ukończył również studia podyplomowe z logistyki i inżynierii
przemysłowej na Ecole Centrale Paris we Francji, a także zaawansowany program zarządzania (AMP) na
INSEAD we Francji.
■
Andrzej Abramczuk
Członek Rady Nadzorczej, Midas
Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent studiów podyplomowych prowadzonych przez Wyższą Szkołę Ubezpieczeń
i Bankowości i City University Business School of London oraz studiów doktoranckich
w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Andrzej Abramczuk specjalizuje się w doradztwie na
rzecz podmiotów z sektora telekomunikacyjnego oraz mediów. Od styczniu 2011 roku Partner w kancelarii
Chajec, Don-Siemion & Żyto odpowiadający za praktykę telekomunikacyjną.
W latach 2006 - 2009 pracował na rzecz nowego operatora komórkowego P4 (operatora sieci PLAY).
W ramach współpracy z grupą P4 pełnił funkcję dyrektora departamentu prawnego oraz członka zarządu
spółki 3G Network Services.
W latach 2001 - 2006 pracował na rzecz spółek z grupy GTS Poland, pełniąc między innymi funkcję
dyrektora departamentu prawnego oraz członka zarządu GTS Poland i Cel Polska.
Doświadczenie zdobywał także w dziale ubezpieczeń kancelarii CMS Cameron McKenna, dla której
pracował w latach 2000-2001.
Wiceprzewodniczący Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) oraz Członek Rady Krajowej
Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT).
Członek Rady Nadzorczej Midas SA.
■
Cezary Albreht
Dyrektor Biura Strategii i Spraw Regulacyjnych, T-Mobile Polska
Od września 2007 roku odpowiada w T-Mobile Polska (wcześniej PTC) za kontakty
z administracją państwową w Polsce oraz organami Unii Europejskiej w kwestiach
związanych z regulacjami oraz prawem telekomunikacyjnym. Od 2012 odpowiada za
obszar strategii i regulacji w T-Mobile Polska. Cezary Albrecht jest związany z Grupą
Deutsche Telekom, właścicielem T-Mobile Polska, od 2001. W Deutsche Telekom pracował na stanowiskach
związanych z prawem regulacyjnym oraz wspólnotowym, jak również z kwestiami bezpieczeństwa. Jest
ekspertem z dziedziny prawa telekomunikacyjnego oraz prawa wspólnotowego. Absolwent Uniwersytetu
Friedrich-Wilhelm w Bonn (1996).
■
Norbert Biedrzycki
CEO, Atos Polska, VP CEE System Integration
Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent studiów podyplomowych prowadzonych przez Wyższą Szkołę Ubezpieczeń
i Bankowości i City University Business School of London oraz studiów doktoranckich
w Instytucie Nauk Prawnych PAN.
Andrzej Abramczuk specjalizuje się w doradztwie na rzecz podmiotów z sektora telekomunikacyjnego
oraz mediów. Od styczniu 2011 roku Partner w kancelarii Chajec, Don-Siemion & Żyto odpowiadający za
praktykę telekomunikacyjną.
W latach 2006 - 2009 pracował na rzecz nowego operatora komórkowego P4 (operatora sieci PLAY).
W ramach współpracy z grupą P4 pełnił funkcję dyrektora departamentu prawnego oraz członka zarządu
spółki 3G Network Services.
W latach 2001 - 2006 pracował na rzecz spółek z grupy GTS Poland, pełniąc między innymi funkcję
dyrektora departamentu prawnego oraz członka zarządu GTS Poland i Cel Polska.
Doświadczenie zdobywał także w dziale ubezpieczeń kancelarii CMS Cameron McKenna, dla której
pracował w latach 2000-2001.
Członek Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) oraz . członkiem Rady Krajowej Izby
Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT). Członek Rady Nadzorczej Midas.
■
Łukasz Bielak
Jakub Bierzyński
Założyciel i CEO, OMD
CEO OMD, wiodącej międzynarodowej grupy marketingowej specjalizującej się
w planowaniu i realizacji strategii komunikacji reklamowej, marketingowej i korporacyjnej,
świadczącej usługi dla ponad 5,000 klientów w ponad 100 krajach na całym świecie.
OMD w Polsce to grupa domów mediowych oraz działów wspierających ich pracę:
Optimum Media OMD, Macroscope OMD, PHD, Easymedia oraz agencja reklamy niestandardowej Mozaic.
Jakub Bierzyński ukończył Uniwersytet Warszawski, Wydział Socjologii. Pracował jako asystent nauczając
statystyki, metodologii badań społecznych, analiz komputerowych i metod badań rynkowych (1990 - 1992).
Jeden z założycieli SMG/KRC Poland, największej w Polsce agencji badań rynkowych. W latach 1990-1993
kierował działem badań ilościowych tej agencji.
W roku 1993 założył Optimum Media OMD - pierwszy w Polsce dom mediowy. W 2001 roku otrzymał
tytuł „Lidera 10-lecia rynku reklamy” przyznany przez miesięcznik Businessman. Wybrany jednym z 10
najzdolniejszych menadżerów roku 2000 przez miesięcznik Home and Market. Człowiek Roku przemysłu
reklamowego w 2001 roku wg Impactor. Wyróżniony tytułem „Gorące usta reklamy 2008” przez Media
i Marketing Polska jako najczęściej cytowany człowiek branży marketingowej w polskich mediach. Juror
w międzynarodowych konkursach reklamowych: Goldendrum 2005 w Portoroż i Dubai Lynx 2008. Otrzymał
jedynego przyznanego polskiemu domowi mediowemu Złotego Lwa w Międzynarodowym Konkursie
Reklamowym w Cannes w kategorii Media mix za kampanię Heyah, a także nominacje w konkursie Cannes
Lions w aż 4 kategoriach: Best Use of TV, Best Use of Outdoor, Best Use of Sponsoring, Best Use of Magazines
oraz podkategorii Youth Marketing. W 2012 roku agencja DDB zdobyła kolejne dwa srebrne lwy i brązową
statuetkę w Cannes – media do tych kampanii zaplanował dom mediowy OMD.
■
Ronald Binkofski
Dyrektor Generalny, Microsoft w Polsce
Ronald Binkofski ma blisko 20-letnie doświadczenie w branży IT. Z firmą Microsoft jest
związany od 2006 roku. Przez 4 lata kierował działami Nowych Technologii – Developer
and Platform Group (marzec 2006 r. – październik 2008 r. ) oraz Marketingu i Operacji –
Marketing and Operations (październik 2008 r. – październik 2010 r.), a przez kolejne dwa
lata pełnił funkcję Dyrektora Generalnego oddziału Microsoft w Rumunii ( październik 2010 r. – grudzień
2012 r.). W latach 1995 – 2004 Ronald Binkofski pracował w firmie Software AG, gdzie karierę rozpoczął
w dziale rozwoju oprogramowania. Następnie był odpowiedzialny za rozwój biznesu Software AG
w Afryce oraz regionie Europy Środkowo-Wschodniej, w szczególności skupiając się na takich krajach jak
Polska, Rosja, Czechy oraz krajach Europy Południowo-Wschodniej. Od 2000 r. Ronald Binkofski zarządzał
oddziałami Software AG w Polsce, Rosji i Czechach, współpracując z partnerami i klientami firmy. Do jego
głównych zadań należało tworzenie i realizacja strategii sprzedaży. W latach 2004 – 2006, przed podjęciem
pracy w Microsoft, Ronald Binkofski prowadził niezależną działalność doradczą związaną z rynkiem
informatycznym oraz inwestycjami zagranicznymi w polski rynek ubezpieczeniowy.
■
Jakub Brzeczkowski
Prezes Zarządu, Eutelsat
Od ponad 20 lat pracuje w sektorze mediów i telekomunikacji w Polsce i za granicą. W 2010
roku dołączył do zespołu Eutelsat i objął stanowisko prezesa polskiego oddziału spółki.
Podczas wieloletniej pracy zajmował liczne stanowiska managerskie w firmach związanych
z mediami i telekomunikacją. Swoją karierę rozpoczął w Canal+, gdzie odegrał główną
rolę w rozwoju płatnej TV na polskim rynku. Był liderem wielu pionierskich projektów w Polsce, takich
jak udostępnienie płatnych kanałów Premium (Canal+, Ale Kino, Minimax, Eurosport …), uruchomienie
operatora płatnej TV Cyfry+, czy przeprowadzenie operacji fuzji Cyfry+ z Wizją. Zanim dołączył do Eutelsatu
pracował w Grupie Orange we Francji, gdzie odpowiadał za rozwój usług IPTV, telewizji hybrydowej i VOD
w Polsce, Senegalu i na Mauritiusie.
Jakub Brzeczkowski uzyskał tytuł magistra prawa (specjalność: prawo gospodarcze) oraz dyplom studiów
filmowych i audiowizualnych na Sorbonie w Paryżu.
■
Marta Brzoza
Wiceprezes, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
Ukończyła studia wyższe w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość
poszerzając jednocześnie swoją wiedzę na kierunku Metody Ilościowe i Systemy
Informacyjne. W 2002 roku zdała egzamin na Członka Rad Nadzorczych Spółek Skarbu
Państwa. W ramach Grupy Orange ukończyła mini MBA organizowany we współpracy ze
Stanford University oraz studia menedżerskie Executive MBA. Swoją karierę zawodowa rozpoczęła w 2000
roku pracując w firmach konsultingowych, w tym współpracując z PricewaterhouseCoopers.
W 2003 roku rozpoczęła pracę w Telekomunikacji Polskiej (obecnie Orange Polska S.A.). W 2008 roku
objęła stanowisko Dyrektora Departamentu Analiz i Współpracy Regulacyjnej, a od września 2011 zajmuje
stanowisko Dyrektora Współpracy Regulacyjnej w Orange Polska S.A.
Od 2013 roku pełni funkcję Wiceprezes ds. infrastruktury teleinformatycznej w Polskiej Izbie Informatyki
i Telekomunikacji.
■
Radca Prawny. Netia S.A., Senior Associate w kancelarii Sójka
Maciak Mataczyński Adwokaci sp. k.
Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w doradztwie na rzecz przedsiębiorców
telekomunikacyjnych.
Specjalizuje się w krajowym i unijnym prawie łączności elektronicznej, w prawie konkurencji, w
prawie nieuczciwej konkurencji a także w prawie konsumenckim oraz w zagadnieniach związanych
z bezpieczeństwem usług telekomunikacyjnych. Brał czynny udział w procesie legislacyjnym w
zakresie implementacji ustaw - Prawo telekomunikacyjne oraz ustaw z zakresu ochrony konkurencji i
konsumentów, w tym ustawy o prawach konsumenta.
Posiada doświadczenie w sprawach prowadzonych przed Prezesem UKE (w zakresie postępowań o dostęp
telekomunikacyjny, postępowań kontrolnych oraz o nałożenie kary) oraz postępowań przed Prezesem
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Radca Prawny. Członek OIRP w
Warszawie. W latach 2005- 2007 pracował w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, w latach 2007-2014 w
Departamencie Prawnym i Regulacji Netia S.A.
Od 2015 r. Senior Associate w Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci sp. k. Na stałe współpracuje ze spółkami
z GK Netia.
■
Dariusz Dąbski
Prezes Zarządu, TV Puls
Dariusz Dąbski z projektem Telewizji Puls związany jest od 2005 roku, początkowo
jako Partner News Corporation. W 2006 roku zasiadł w fotelu Przewodniczącego Rady
Nadzorczej, a w 2008 objął stanowisko Prezesa Zarządu Telewizji Puls. Od 2010 roku jest
właścicielem stacji. Dariusz Dąbski pełni również funkcję Wiceprezesa Zarządu Związku
Pracodawców Prywatnych Mediów.
Swoją karierę zawodową rozpoczynał w Stanach Zjednoczonych. Po powrocie do Polski piastował wysokie
stanowiska w kluczowych spółkach branży informatycznej, telekomunikacyjnej, internetowej i paliwowej.
Był m.in. Prezesem Optimus S.A., Fujitsu Siemens Computers, Netia Telecom, TDC Internet, AC&G,
Entertainment Systems Poland. Przewodniczył także Radom Nadzorczym PKN Orlen, Optimus Lockheed
Martin i Onet.pl. Jest byłym wyczynowym sportowcem i modelem światowej agencji ELITE. Praca jest jego
pasją, ale ceni sobie również czas spędzony z rodziną – żoną i trójką dzieci.
■
PRELEGENCI/CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ
Tomasz Gillner–Gorywoda
Łukasz Dec
Wiceprezes Zarządu, Cyfrowy Polsat
Redaktor Naczelny, Telko.in
Założyciel i redaktor naczelny TELKO.in, serwisu branży telekomunikacyjnej. Wcześniej
przez wiele lat dziennikarz Rzeczpospolitej oraz redaktor prowadzący rpkom.pl. Od
czternastu lat zawodowo związany z branżą nowoczesnych technologii. Na początku
w miesięczniku oraz e-serwisie Internet Standard wydawnictwa IDG Poland, z którym
przeżył pierwsze wzloty i upadki polskiej branży internetowej. Potem w szeregu innych tytułów
branżowych i ogólnoinformacyjnych. Od 2004 r., przez kolejnych dziewięć lat, w dziale ekonomicznym
Rzeczpospolitej. Od 2009 r. zajmuje się branżowymi mediami polskiej telekomunikacji. W kontraście
z zawodowymi zainteresowaniami absolwent wydziału historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.
Specjalizacja: historia wojskowości.
■
Tomasz Gillner-Gorywoda od 28 października 2014 roku jest Prezesem Zarządu
spółki Cyfrowy Polsat S.A. Jednocześnie pełni funkcję Dyrektora Generalnego
i Prokurenta spółki Polkomtel Sp. z o.o. Karierę zawodową rozpoczął w 1979 roku
w pionie operacyjnym w spółce PLL LOT, gdzie pracował blisko 10 lat. Od 1988 roku
przebywał za granicą, sprawując funkcje kierownicze i zarządcze w firmach z siedzibą w Kanadzie (19881993) oraz w Australii (1993-2007). Od 2008 roku, po powrocie do Polski, pełnił funkcje zarządcze oraz
działał w charakterze prokurenta w kilku spółkach, m.in. zajmował stanowisko Prezesa Zarządu w Laris
Investments Sp. z o.o. (2008-2013) oraz Apena S.A. (2011-2012), a także Wiceprezesa Zarządu spółki PRN
Polska Sp. z o.o. (od 2008 r. do chwili obecnej). Działał również w charakterze Prokurenta w spółkach SPV
Grodzisk Sp. z o.o. (2012-2013), JK Project Sp. z o.o. (2010-2013) oraz 3G Sp. z o.o. (od 2011 r. do chwili
obecnej). Ponadto w latach 2011-2012 zajmował stanowisko Członka Rady Nadzorczej spółki TowerService Sp. z o.o. Tomasz Gillner-Gorywoda jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego oraz podyplomowych studiów zarządzania Uniwersytetu Monash w Melbourne.
■
Piotr Durbajło
Dyrektor Departamentu Kontroli, Urząd Komunikacji
Elektronicznej
Od wielu lat zajmujący się telekomunikacją i bezpieczeństwem teleinformatycznym,
m.in. jako Dyrektor Departamentu Teleinformatyki MSWiA, Zastępca Dyrektora
Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW, Doradca Szefa ABW
oraz Prezesa UKE. W ramach działalności naukowej realizuje projekty z obszaru telekomunikacji
i zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych. Współpracuje naukowo i dydaktycznie m.in.
z Wojskową Akademią Techniczną, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
■
Elżbieta Gorajewska
Dyrektor Zarządzająca, Nielsen Audience Measurement
Absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1983 - 1990
pracownik CBOS, w którym zajmowała się badaniami nastrojów społecznych, następnie
do 1996 kierowała działem badaniami mediów i reklamy w GfK Polonia, a od kwietnia
1996 jest Dyrektorem Zarządzającym w AGB Nielsen Media Research. Członek ESOMAR,
przedstawiciel Polski w EMRO (European Media Research Organization). Od 2013 roku Prezes Zarządu
OFBOR (Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku) . W czasie wolnym jeździ na rowerze, ćwiczy jogę, pływa.
■
Dariusz Działkowski
Dyrektor IT, Cyfrowy Polsat
Dariusz Działkowski jest Członkiem Zarządu ds. Technicznych spółki Cyfrowy Polsat S.A.
od sierpnia 2007 roku. Od listopada 2001 roku pełnił funkcję Dyrektora ds. Technicznych
w Cyfrowym Polsacie S.A. Pełni również funkcję Członka Zarządu w INFO-TV-FM
Sp. z o.o., Redefine Sp. z o.o., Netshare Sp. z o.o., Gery.pl Sp. z o.o. oraz Frazpc.pl Sp. z o.o.
Od 2010 roku zasiada w Zarządzie Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, pełni
również funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Sygnał. Wcześniej doświadczenia
zawodowe zdobywał w firmach Canal+ oraz Ericsson, odpowiednio jako Dyrektor ds. Technicznych oraz
Kierownik Działu Sprzedaży Usług. Jest jednym z założycieli Centrum Telemarketingowego Sp. z o.o.
Ukończył studia na wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej ze specjalizacją Radio i Telewizja.
Ukończył także program MBA na University of Maryland.
■
Dariusz Fabiszewski
Dyrektor Generalny, Cisco Systems Polska
Dariusz Fabiszewski jest Dyrektorem Generalnym Cisco Systems Poland od marca
2011 roku. Wcześniej pracował w międzynarodowej firmie doradczej Ernst & Young
jako kierownik i ekspert w grupie doradztwa informatycznego w Dziale Doradztwa
Biznesowego. W latach 2003-2009 był Dyrektorem Generalnym w firmie IBM Polska.
Wcześniej pracował jako Dyrektor Zarządzający w Fujitsu Siemens Computers, gdzie był odpowiedzialny
za region obejmujący Polskę, Czechy, Rosję oraz kraje Wspólnoty Niepodległych Państw. W latach 199899 był Dyrektorem Zarządzającym w Siemens Business Services and Information & Communications
Products w Polsce.
Dariusz Fabiszewski jest wykwalifikowanym liderem biznesowym z bogatym doświadczeniem w obszarze
sprzedaży i zarządzania oraz posiada szereg udokumentowanych sukcesów w tych dziedzinach.
Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej na kierunku Telekomunikacja. Ukończył również szkolenie
menedżerskie Executive Business Education w Babson College (Boston, 1997).
■
Mariusz Gaca
Wiceprezes Zarządu, Orange Polska
Od listopada 2013 roku jest odpowiedzialny za Rynek Biznesowy Orange Polska a od
2011 roku jest również Vice Prezydentem Pracodawców RP oraz Przewodniczący Polskiej
Sekcji BIAC przy OECD.
Karierę zawodową rozpoczął w Grupie Elektrim, gdzie w latach 1995-2000 współtworzył
biznes plany lokalnych operatorów telekomunikacyjnych. Od 2001 roku pracował w Grupie TP
(Telekomunikacja Polska) jako Dyrektor Pionu Multimediów i był odpowiedzialny za rozwój oferty
dostępu do Internetu dla rynku klientów indywidualnych. W latach 2005-2009 odpowiadał za rynek
biznesowy Grupy TP. Od 2009 roku pełnił funkcję Dyrektora Wykonawczego Grupy TP w sprzedaży
i obsłudze klienta oraz Prezesa Zarządu PTK Centertel (operatora telefonii komórkowej Grupy TP), którą
pełnił do niedawnego połączenia PTK Centertel z TP.
Jest absolwentem Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy oraz Uniwersytetu Warszawskiego,
posiada również dyplomy MBA University of Illinois at Urbana Champaign oraz AMP z INSEAD.
■
Magdalena Gaj
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Magdalena Gaj jest radcą prawnym i ekspertem z zakresu prawa telekomunikacyjnego.
Od 2001 roku nieprzerwanie zajmuje się sprawami rynku telekomunikacyjnego,
w szczególności sferą regulacji.
W 1998 r. ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
W latach 1998–2001 odbyła aplikację radcowską pracując w tym czasie w kancelarii radcowskiej
i uzyskując uprawnienia radcy prawnego.
W 2001 r. podjęła pracę w Urzędzie Regulacji Telekomunikacji przekształconym później w Urząd Regulacji
Telekomunikacji i Poczty, a następnie w Urząd Komunikacji Elektronicznej. W 2005 r. objęła stanowisko
dyrektora Departamentu Prawnego UKE.
W 2009 r. została mianowana podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury, gdzie zajmowała się
sprawami poczty i telekomunikacji. W czasie sprawowania przez nią tej funkcji przygotowano i uchwalono
ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, rozpoczęto proces przejścia z telewizji
analogowej na naziemną telewizję cyfrową oraz przyjęto ustawę o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej.
Dzięki jej staraniom Polska została członkiem Rady Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU).
W listopadzie 2011 r. Magdalena Gaj objęła stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Administracji
i Cyfryzacji.
27 stycznia 2012 r. została powołana na stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
■
Witold Graboś
Zastępca Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Witold Graboś - urodził się 15 lipca 1952 r. W 1976 r. ukończył studia na Wydziale
Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Był członkiem
Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 1977 - 1980 pracował jako
nauczyciel, a następnie do 1993 r. był dziennikarzem.
W latach 1993-1997 sprawował mandat senatora III kadencji, wybrany z listy Sojuszu Lewicy
Demokratycznej. W Senacie zasiadał w Komisji Praw Człowieka i Praworządności (gdzie pełnił funkcję
zastępcy przewodniczącego) oraz w Komisji Kultury, Środków Przekazu, Wychowania Fizycznego
i Sportu. Od 1995 do 2001 r. zasiadał w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, pełniąc przez rok
funkcję wiceprzewodniczącego. W latach 2002-2006 zajmował stanowisko prezesa Urzędu Regulacji
Telekomunikacji i Poczty.
Posiada wiedzę i doświadczenie w dziedzinie regulacji rynku mediów elektronicznych, jak i telekomunikacji.
Zna prawo medialne, a także aspekty techniczne związane z gospodarką widmem częstotliwości i emisją
programów radiowo–telewizyjnych, cyfryzacją i nowymi technikami nadawczymi.
Ma doświadczenie w ocenie jakości programów i egzekucji wymogów programowych. Posiada
doświadczenie związane z kierowaniem centralnym urzędem administracji. Był ekspertem sejmowej
Komisji Kultury przy kolejnych nowelizacjach prawa medialnego.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
■
Mariusz Grendowicz
Przewodniczący Rady Programowej, Banking Forum
Bankowiec z 30-letnim stażem, rozpoczął swą międzynarodową karierę bankową
w 1983 r., gdy podjął pracę w Grindlays Bank (który w wyniku przejęcia stał się następnie
częścią Australia and New Zealand Banking Group) w Londynie, w którym pracował do
roku 1991. W latach 1991 – 1992 pracował w Citibanku w Londynie, a następnie w latach
1992 – 1997 w ING Banku, gdzie w latach 1992-1995 zajmował kierownicze stanowiska w Polsce, zaś
w okresie 1995-1997 był wiceprezesem zarządu ING na Węgrzech. Od 1997 do 2001 zasiadał w zarządzie
ABN AMRO Bank Polska, ostatnio jako Prezes Zarządu banku oraz szef Grupy ABN AMRO na Polskę. Od
2001 do końca 2006 r., zajmował stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku BPH. Od wczesnego 2008 do
sierpnia 2010 r. Prezes BRE Banku S.A. W kwietniu 2009 r. powołany w skład zarządu Związku Banków
Polskich, był również prezesem zarządu Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Banków i Instytucji
Finansowych „Lewiatan”. Niezależny członek rad nadzorczych, m.in. Aviva Polska, Arctic Paper, oraz
Globe Trade Centre. Pan Grendowicz studiował Ekonomikę Transportu na Uniwersytecie Gdańskim.
Po opuszczeniu Polski ukończył studia bankowe w Wielkiej Brytanii i uzyskał dyplom
z Bankowości Międzynarodowej w The Chartered Institute of Bankers w Londynie.
■
DorotaGrudzień-Barbachowska
Dyrektor DelegaturyUrząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta
w Warszawie
Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wieloletni pracownik
organów administracji państwowej. Pełniła m. in. funkcję dyrektora Departamentu
Prawnego URTiP i zastępcy dyrektora Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Europejskiego Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Specjalizuje się w kwestiach związanych z ochroną konsumentów
oraz w postępowaniach antymonopolowych, w tym dotyczących rynku telekomunikacyjnego,
pocztowego i mediów. Pełnomocnik procesowy Prezesa UOKiK przed Sądem Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, sądem apelacyjnym oraz Sądem Najwyższym w sprawach z zakresu ochrony konkurencji
i konsumentów.
■
PRELEGENCI/CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ
Konrad Hoszowski
Michał Kobosko
Technical Account Manager, Ab Initio Polska
Redaktor Naczelny, Project Syndicate Polska
Od kilkunastu lat zawodowo związany z branżą telekomunikacyjną. Wspołtwórca
jednej z pierwszych „chmurowych” platform Machine to Machine w ramach programu
[email protected] Architekt systemów klasy mobile payment wdrożonych m. in. w Iraku,
Iranie, Afganistanie, Tajlandii. Obecnie w Ab Initio Polska odpowiedzialny za kontakty
z klientami, rekomendację i planowanie rozwiązań technicznych.
■
dr inż. Wacław Iszkowski
Pracę rozpoczął w 1993 r. w „Gazecie Wyborczej”. W latach 1996-2003 współtworzył
dziennik „Puls Biznesu”. Od 2004 r. związany z grupą medialną Axel Springer, gdzie
kierował kolejno miesięcznikiem „Forbes” i tygodnikiem „Newsweek Polska”. Autor
fuzji redakcyjnej „Dziennika Polska Europa Świat” i „Gazety Prawnej”, w jej efekcie objął
stanowisko pierwszego redaktora naczelnego „Dziennika Gazety Prawnej”. W latach 2011-12 kierował
dwutygodnikiem „Bloomberg Businessweek Polska“ i tygodnikiem „WPROST“ (Platforma Mediowa Point
Group). Obecnie redaktor naczelny w portalu Project Syndicate Polska (prowadzonym przez Fundację
Świat Idei) i dyrektor w waszyngtońskim think-tanku Atlantic Council, odpowiedzialny za projekt Wrocław
Global Forum.
■
Prezes, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
Prezes PIIT od 1993 roku.
Witold Kołodziejski
Przewodniczący Rady Informatyzacji w MAiC oraz Członek Komitetu Informatyki PAN.
Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej (rok 1972). Ma stopień
naukowy doktora nauk technicznych (1978 rok). Adiunkt w Instytucie Informatyki Politechniki
Warszawskiej (1972-1991).
Jest autorem oraz współautorem licznych publikacji dotyczących programowania, systemów operacyjnych
oraz projektowania systemów informatycznych, a także organizacji rynku teleinformatycznego.
Organizator Kongresów Informatyki Polskiej (1994, 1998 i 2003). Redaktor i współautor raportów
dotyczących strategii rozwoju informatyki w Polsce.
Jest członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Dwukrotny laureat nagrody InfoStar w kategorii propagowanie informatyki. W 2005 roku odznaczony Honorową Odznaką „Zasłużony dla
Łączności” oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
■
Sekretarz Stanu, Ministerstwo Cyfryzacji
Magister filozofii, dziennikarz, samorządowiec, ekspert medialny. Od 1993 redaktor,
wydawca i producent programów w TVP. Autor m. in. programów: Magazyn
Katolicki, Credo, Otwarte Drzwi, Między Ziemią a Niebem. W latach 2002-2006 radny
i Przewodniczący Rady Warszawy. W styczniu 2006 roku powołany przez Senat RP
w skład Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Od 2007 r. do 2010 r. pełnił funkcje Przewodniczącego
KRRiT. Wiceburmistrz Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w latach 2010 – 2014. Od 2010 roku radny
Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za
wkład w cyfryzację Naziemnej Telewizji Cyfrowej w Polsce. 49 lat, żonaty, troje dzieci.
■
Emil Konarzewski
Michał Juda
Partner Zarządzający, Audytel S.A.
Założyciel, Showroom
Jest współzałożycielem SHOWROOM.PL - największego sklepu internetowego z polską
modą. Jest odpowiedzialny za technologię oraz finanse spółki, nadzoruje też działania z
związane z marketingiem on-line. Wcześniej Michał pracował w firmie konsultingowej
w Holandii, rozwijał własne serwisy internetowe oraz wspólnie z Jaśkiem Staszem
prowadził agencję kreatywną Filemon&Baucis, w której narodził się pomysł na SHOWROOM. Absolwent
SGH.
■
Prowadził wiele projektów doradczych na zlecenie czołowych firm działających w Polsce, instytucji
rządowych i UKE. Aktywnie działa w stowarzyszeniach profesjonalnych i branżowych (WMBAA, itSMF
Polska, PIIT).
■
Michał Kaczurba
Dyrektor Rozwiązań, Przemysł i Telekomunikacja,
Microsoft w Polsce
Michał Kaczurba odpowiada w polskim oddziale Microsoft za rozwój rynku oraz
rozwiązania branżowe dla klientów z sektora przemysł, energetyka, telekomunikacja
i media. Zajmuje się rozwojem i wprowadzaniem na polski rynek systemów biznesowych
Microsoft i jego partnerów. W swojej pracy ściśle współpracuje z firmami konsultingowymi. Wcześniej, przez
cztery lata, zarządzał współpracą z globalnymi partnerami Microsoft w Polsce.
Michał posiada ponad 20-letnie doświadczenie w branży IT, które zdobywał m.in. u polskich integratorów
oraz w firmach Symantec i Microsoft, gdzie skutecznie budował i zarządzał kanałem sprzedaży.
Jest autorem wielu publikacji prasowych, prelegentem na konferencjach biznesowych i branżowych
oraz uczestnikiem wydarzeń służących wymianie doświadczeń i wiedzy osób wpływających na trendy
rozwojowe w Polsce. Absolwent Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej
oraz Katedry Fizyki Uniwersytetu w Kopenhadze.
■
Jerzy Kalinowski
Partner, szef grupy doradczej w sektorze nowych technologii,
telekomunikacji i mediów w KPMG w Polsce i w Europie ŚrodkowoWschodniej, KPMG Advisory
Jerzy Kalinowski jest partnerem w firmie doradczej KPMG o międzynarodowym zasięgu.
Odpowiada za usługi dla sektora telekomunikacji, mediów i nowych technologii (TMT)
w krajach Europy Wschodniej i Centralnej. Pracuje w KPMG od 2004 r. i specjalizuje się w doradztwie
strategicznym oraz operacyjnym dla sektora TMT. Wcześniej Jerzy Kalinowski pracował przez kilka lat na
stanowiskach Prezesa zarządu w AMG.net SA i i-start.pl Sp. z o.o. (spółka inwestycyjna) oraz w latach 19992000 był przewodniczącym Rady Nadzorczej Optimus SA (był też członkiem rady nadzorczej Onet.pl SA,
Pagi SA, Optimus Lockheed Martin ITG SA). Jerzy Kalinowski pełnił też funkcję Wice Prezesa Polskiej Izby
Informatyki i Telekomunikacji. W latach 90-tych pracował w firmie doradczej PricewaterhouseCoopers, gdzie
na stanowisku dyrektora, odpowiadał za sektor telekomunikacyjny. Był zatrudniony jako adiunkt w Instytucie
Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej.
■
Paweł Karłowski
Dyrektor Generalny na Europę Środkowo-Wschodnią, Rosję i WNP,
BT Global Services, British Telecom CEE
Ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w sektorze telekomunikacyjnym. Przed
podjęciem pracy w BT pracował w Netii, jako członek zarządu oraz dyrektor zarządzający
ds. komercyjnych, pełniąc równolegle funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej
P4 (operatora sieci Play). Wcześniej pełnił funkcję dyrektora generalnego w T-Systems Polska. Karierę
rozpoczynał w AT&T Network Systems/ Lucent Technologies, gdzie w ciągu 12 lat piastował różne
stanowiska, m.in. był dyrektorem ds. segmentu mobilnego w Europie Środkowej i Wschodniej oraz
Rosji, a poprzednio dyrektorem sprzedaży dla segmentu operatorów paneuropejskich. Ukończył studia
magisterskie w zakresie elektrotechniki na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym
(wówczas Politechnice Szczecińskiej. Czas wolny najchętniej spędza pływając lub jeżdżąc na rowerze,
a wieczorami chodząc do teatru lub kina. Podczas urlopów z upodobaniem oddaje się pieszej turystyce
górskiej. Żonaty; ma dwoje dzieci.
■
Janusz Kilon
Prezes Zarządu VECTOR SOLUTIONS
Związany z firmą VECTOR od 2000 roku. Karierę rozpoczynał jako inżynier wsparcia
sprzedaży, specjalizujący się w systemach transmisji danych oraz telewizji cyfrowej.
Awansował na stanowisko Managera, a następnie Dyrektora Pionu Usług i Realizacji.
Od kwietnia 2013 roku pracował jako Dyrektor Zarządzający samodzielnej jednostki
biznesowej, dopowiadającej za rozwój polskiego rynku telekomunikacyjnego i zarządzanie relacjami
z partnerami technologicznymi. W marcu 2016 został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu
VECTOR SOLUTIONS, spółki należącej do GRUPY VECTOR.
Janusz Kilon jest absolwentem Wydział Elektrycznego Akademii Morskiej w Gdyni.
Absolwent studiów Executive MBA w University of Minnesota oraz Uniwersytetu
Warszawskiego (Wydział Fizyki). Posiada szerokie doświadczenia w zakresie strategii
rynkowej firm ICT, polityki regulacyjnej oraz najlepszych praktyk w budowie infrastruktury
teleinformatycznej. Jest współzałożycielem i partnerem w firmie analityczno-doradczej
Audytel. Wcześniej był współzałożycielem jednego z pierwszych internetowych centrów danych w Polsce,
prezesem i dyrektorem zarządzającym czołowego dostawcy usług internetowych oraz menedżerem
w polskich oddziałów międzynarodowych koncernów z branży ICT.
■
Maciej Korzeniowski
Partner, PwC Polska
Maciej Korzeniowski jest Partnerem w zespole doradztwa strategicznego PwC, gdzie pracuje
dla klientów z sektorówTelekomunikacji, Mediów,Technologii i Przemysłu. Posiada wieloletnie
doświadczenie w zakresie strategii rynkowych, opracowywania koncepcji sprzedaży
i obsługi klienta, wprowadzania nowych produktów na rynek. Prowadził projekty dotyczące
budowania nowych modeli operacyjnych oraz podnoszenia efektywności działania oraz łączenia firm. Maciej
doradzał również wiodącym funduszom Private Equity w transakcjach w sektorze komunikacji elektronicznej
i technologii w Europie Wschodniej.
W PwC pracuje od 2014 roku poprzednio był Partnerem w firmie doradztwa strategicznego Roland Berger
Strategy Consultants oraz pracował w IBM w biurach w Warszawie i Londynie. Maciej jest absolwentem
Akadami Ekonomicznej w Krakowie oraz doktorem nauk ekonomicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
■
Janusz Kosiński
Prezes Zarządu, INEA
Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej w Poznaniu,
współzałożycielem m.in. Telewizji WTK. Członek Wielkopolskiej Rady Trzydziestu przy
Marszałku Województwa Wielkopolskiego, Członek Rady Instytutu Elektrotechniki
i Elektroniki Przemysłowej Przy Politechnice Poznańskiej, Członek Rady Gospodarczej przy
Rektorze Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Członek Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji
PAN. Ponadto, zasiada w Prezydium Zarządu PIKE i jest Przewodniczącym Rady Fundacji „Familijny Poznań”.
Nagrodzony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz rozwoju wolnych mediów w Polsce przez
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, wyróżnieniem „Mocarz Kabla Polskiego” za wieloletnią działalność
na rynku telekomunikacyjnym, „Platynowym Laurem Dekady” za realizację procesów konsolidacyjnych
w branży telekomunikacyjnej w Wielkopolsce,„Patentem Satelitarnym” w uznaniu wybitnego wkładu w rozwój
pejzażu satelitarno-kablowego i Indywidualną Wielkopolską Nagrodą Jakości.
■
Michał Kozicki
Prezes Zarządu, HBO Polska
Dyrektor działu sprzedaży HBO Polska. Pracuje w HBO od 2004 roku, od początku
w dziale sprzedaży. Wcześniej pracował jako Sales Manager w Microsoft Business Solution
Education Center. Jest absolwentem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Marie CurieSkłodowskiej w Lublinie, studiów podyplomowych z psychologii biznesu na Akademii
Leona Koźmińskiego oraz programu INSEAD CTAM Europe Executive Management.
■
Leszek Kozioł
Wiceprezes Zarządu, ZPR Media SA
Zarządza projektami: Radio ESKA, Eska ROCK, Radio PLUS, Radio VOX FM, Radio WAWA,
Eska TV, VOX Music TV. Nadzoruje budowę informacyjnej agencji telewizyjnej Grupy
ZPR Media. Z mediami związany od 1993r. Był współzałożycielem pierwszej prywatnej
poznańskiej telewizji TV „ES” oraz członkiem zarządu i dyrektorem Radia „S”, pierwszego
komercyjnego radia w Poznaniu. W 2000r. został wiceprezesem TIME SA. a w 2004r. prezesem Radia
ESKA SA. Od 2014 pełni również funkcję wiceprezesa ZPR Media S.A. Stworzył koncepcję i strategię
Grupy Radiowej Time, która uruchomiła i skonsolidowała kilkadziesiąt radiowych stacji lokalnych, stając
się największą w Polsce grupą działającą na rynkach lokalnych. Jest autorem koncepcji współpracy
Radia ESKA i Radia VOX z niezależnymi stacjami lokalnymi w oparciu o umowy franczyzowe. Pod jego
kierownictwem Radio ESKA stało się największą siecią stacji radiowych w Polsce (liczy obecnie 40 stacji).
Leszek Kozioł jest absolwentem Politechniki Krakowskiej. Ukończył także Studia Podyplomowe Master
of Business Administration w Wielkopolskiej Szkole Biznesu przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu –
dyplom Master of Business Administration – Nottingham Trent University oraz Podyplomowe Studium
Rachunkowości i Finansów na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
■
PRELEGENCI/CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ
Lidia Kozłowska
Sebastian Mikosz
Zastępca Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Prezes Zarządu, esky.pl
Lidia Kozłowska została powołana na stanowisko zastępcy prezesa Urzędu Komunikacji
Elektronicznej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji 15 kwietnia 2012 r. Lidia Kozłowska
jest magistrem inżynierem telekomunikacji, absolwentką Politechniki Warszawskiej. Od
początku swojej kariery jest związana sektorem ICT. W 1996 r. rozpoczęła pracę w Netii.
Odchodząc w 2000 r. zajmowała stanowisko zastępcy prezesa wykonawczego ds. marketingu. Następnie
przez półtora roku była wiceprezesem ds. marketingu w Energis (później w grupie GTS). W 2003 r. została
dyrektorem Pionu Klientów Biznesowych Telekomunikacji Polskiej a bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy
w UKE pracowała w Rumunii i Czechach, gdzie była między innymi doradcą dyrektora rynku biznesowego
Telefonica O2. Od 2012 roku reprezentuje UKE na forum BEREC - Organu Europejskich Regulatorów
Łączności Elektronicznej. W 2015 roku pełniła funkcję wiceprzewodniczącej BEREC. W Urzędzie Komunikacji
Elektronicznej nadzoruje pracę Departamentu Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego, Departamentu
Techniki, delegatur oraz działania UKE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju
infrastruktury szerokopasmowej.
■
Krzysztof Kozłowski
Dyrektor Badań i Rozwoju Sieci, Orange Labs
Karierę zawodową rozpoczął w 1994 roku w firmie France Telecom, w Departamencie
Architektury Radiotelefonicznej GSM jako inżynier systemów informacyjnych. W latach
1994-2001 wspierał konstrukcję sieci NMT, DCS i GSM w firmach: Centertel, IDEA oraz Orange.
Swoją przygodę z Telekomunikacją Polską SA rozpoczął w 2002 roku obejmując
stanowisko dyrektora Jakości i Wewnętrznych Kontaktów z Klientami w regionie warszawskim. W latach
2005-2007 pełnił funkcję dyrektora Departamentu Jakości i Usług obejmującego zasięgiem całą
Polskę. Przez kolejne 6 lat (2007-2013) był odpowiedzialny za rozwój jednostki badawczo – rozwojowej
Orange – Orange Labs, która w 2009 r. dołączyła do międzynarodowej sieci laboratoriów France
Telecom. Aktualnie Krzysztof jest dyrektorem jednostki Badania i Rozwój Sieci i Platform Usługowych.
Z wykształcenia inżynier. Posiada dyplom Politechniki Warszawskiej, Francusko-Polskiej Szkoły Nowych
Technik Telekomunikacyjnych w Poznaniu i Ecole National des Telecommunications de Bretagne..
■
Przemysław Kurczewski
Prezes Zarządu, EmiTel
Absolwent Wydziału Ekonomii i Prawa University of Maryland w USA i MBA na
Politechnice Warszawskiej. W latach 2002 - 2011 pracował w Grupie Kapitałowej TP.
W latach 2002-2006 współodpowiedzialny za tworzenie i implementację strategii
hurtowej GK TP. W latach 2006-2007 Dyrektor Departamentu Relacji Regulacyjnych GK
TP. W latach 2007-2008 pełnił funkcję Pełnomocnika Prezesa Zarządu GK oraz Członka Rady Nadzorczej TP
EmiTel, wspierając spółkę w szeregu strategicznych projektach związanych z naziemną telewizją cyfrową,
telewizją mobilną, siecią szkieletową i CDMA .
Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w doradztwie biznesowym i zarządzaniu.
Za sterami LOT-u po raz drugi. Odpowiada za prowadzoną z sukcesem od 2013 roku
restrukturyzację i doprowadzenie spółki do rentowności – w tym zmianę sposobu
zarządzania i nową strukturę, większą efektywność firmy pod względem przychodowym
i kosztowym. Obecnie jako Prezes Zarządu przygotowuje spółkę do intensywnego rozwoju od 2016 roku
we wszystkich jej obszarach oraz za budowanie relacji właścicielskich i inwestorskich. Jest absolwentem
prestiżowego IEP Paris (Instytut Studiów Politycznych), na kierunku ekonomia i finanse. Po studiach
doświadczenie zdobywał w firmie Arthur Andersen w Paryżu, specjalizując się w inwestycjach na rynkach
zwanych emerging markets. W 2000 roku wrócił do Polski, gdzie pracował nad stworzeniem pierwszego
niezależnego internetowego domu maklerskiego w kraju. Rok później objął stanowisko Dyrektora
Generalnego Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce. Jako wiceprezes Polskiej Agencji Informacji
i Inwestycji Zagranicznych nadzorował departamenty Obsługi Inwestorów, Współpracy Regionalnej oraz
Badań i Analiz. Prowadził negocjacje z firmami będącymi największymi inwestorami zagranicznymi w
Polsce m.in. LG Philips, MAN, Whirlpool, Michelin. Kolejnym etapem jego kariery było stanowisko Dyrektora
Zarządzającego i headhuntera w firmie doradztwa personalnego Amrop Hever. Od 2007 roku był dyrektorem
w międzynarodowej firmie doradczej Deloitte, gdzie rozwijał doradztwo biznesowe dla sektora publicznego
oraz wspierał napływ inwestorów zagranicznych do Polski. Od marca 2009 do października 2010 roku pełnił
funkcję Prezesa Zarządu LOT-u. W lutym 2011 roku objął stanowisko doradcy Societe Generale Corporate &
Investment Banking w Polsce, którą pełnił do momentu ponownego wyboru na stanowisko Prezesa LOT-u.
Prywatnie, pasjonat lotnictwa, miłośnik Francji i wszystkiego co ma do zaoferowania. Jest żonaty, ma trzech
synów.
■
Tomasz Misiak
Prezydent Rady Nadzorczej, Work Service S.A.
Założyciel i Prezydent Rady Nadzorczej Work Service S.A, lidera rynku usług
HR w Centralnej Europie, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych.
W latach 1999-2007 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Work Service S.A. Właściciel
i zarządzający Mizyak Investment Fund LTD. Obecnie zasiada również w Radach
Nadzorczych spółek: Exact Systems Sp. z o.o., MM Conferences S.A. która jest spółką notowaną na New
Connect. Wcześniej był również członkiem Rad Nadzorczych spółek: Hawe S.A., IDM S.A. i IT Kontrakt Sp.
z o.o. Pełni funkcję Prezesa Fundacji Świat Idei, wydawcy polskiej edycji Project-Syndicate. Od 2012 roku
jest Wiceprezydentem Pracodawców RP.
Posiada bogate doświadczenie w działalności społeczno-politycznej. Po okresie aktywności
w organizacjach studenckich rozpoczął działalność samorządową we Wrocławskiej Radzie Miejskiej gdzie
piastował funkcję Przewodniczącego Komisji Inicjatyw Gospodarczych. W latach 2005-2011 jako Senator
RP sprawował funkcję Szefa Komisji Gospodarki oraz brał udział w pracach Komisji Unii Europejskiej.
Laureat licznych nagród biznesowych, m.in. Teraz Polska, Przedsiębiorca Roku Ernst & Young, Lider
Przedsiębiorczości, czy Lider Rynku, Manager Roku. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu,
IESE Bussines School oraz Global Leadership Seminar Georgetown University.
■
Od czerwca 2008 pełni funkcję Prezesa Zarządu EmiTel. W 2011 roku przeprowadził transakcję sprzedaży
spółki przez Grupę Kapitałową TP. Obecnie EmiTel sp. z o.o. należy do amerykańskiego funduszu - Alinda
Capital Partners.
■
Tomasz Mrozowski
Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Biznesu, P4
Aleksander Kutela
CEO, Grupy Onet.pl
Prezes HBO Polska od 2000 roku. Senior Vice President HBO Europe od 2006 r.,
odpowiedzialny za zarządzanie markami HBO w 15 krajach Europy. Z HBO związany
od 1997 r., m.in. na stanowiskach Dyrektora Marketingu, Dyrektora Generalnego oraz
Vice-prezesa HBO Central Europe odpowiedzialnego za produkcję filmową i telewizyjną.
Członek Rady Nadzorczej ING Bank Śląski oraz CTAM Europe. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie (Handel Zagraniczny) oraz TGMP na Harvard Business School. Ukończył także specjalistyczne
programy z zakresu strategii, marketingu i zarządzania m.in. na Stanford Business School, Harvard
Business School, Kellogg School of Management oraz London Business School.
■
Maciej Maciejowski
Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu i Strategii w PLAY, jednym z najszybciej rosnących
operatorów mobilnych w Europie. Wcześniej, przez ponad 8-lat pracował w The Boston
Consulting Group i A.T. Kearney. Pracował z największymi polskimi spółkami z sektorów
telekomunikacyjnego, finansowego, ubezpieczeniowego, FMCG, energetycznego
i przemysłu ciężkiego.
Tomasz studiował w Szkole Głównej Handlowej, Copenhagen Business School oraz KAIST Business
School w Korei Południowej. Jest autorem programu dot. zrównoważonego rozwoju dla United Nations
Global Compact, oraz głównym kontrybutorem do książki Harvard Business Press „Your Strategy Needs
a Strategy” (2015).
■
Piotr Muszyński
Członek Zarządu ds. Rozwoju Biznesu, TVN
Maciej Maciejowski jest absolwentem programu Warsaw-Illinois Executive MBA, studiował
również dziennikarstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim i zarządzanie mediami w Wyższej
Szkole Biznesu w Nowym Sączu. Do TVN dołączył w 2004 r. i od tego czasu pełnił funkcje
kierownicze związane z treściami programowymi w kanałach tematycznych.
■
Wojciech Małek
Country Sales Manager, Ab Initio Polska
Menedżer sprzedaży posiadający 20 lat doświadczenia w branży IT. Pracę rozpoczynał w TP
SA, pracował również w firmach HP, EMC, Teradata i Microsoft. Współpracował z działami
IT największych instytucji finansowych i telekomunikacyjnych w Polsce. Zajmował się
projektami związanymi z cloud computing, przetwarzaniem i integracją danych, Business
Intelligence. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej oraz Warszawskiej Szkoły Biznesu.
Obecnie prowadzi biuro Ab Initio Software w Polsce.
■
Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, Orange Polska
/ Przewodniczący Rady Programowej Konferencji Sieci
Szerokopasmowe
Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz
Zaawansowany Program Zarządzania organizowany przez IESE Business School/
Uniwersytet Nawarry. W Orange Polska (dawniej Telekomunikacja Polska) od 2001, początkowo jako
Dyrektor Pionu Obsługi Klienta, w latach 2005 - 2006 Dyrektor Dywizji Obsługa i Sprzedaż, 2006 - 2008
Dyrektor Wykonawczy Grupy TP ds. Obsługi i Sprzedaży. We wrześniu 2008 roku powołany na Członka
Zarządu TP ds. Operacyjnych, od listopada 2009 pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych.
Piotr Muszyński pełni także funkcję Prezesa Rady Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik
Multimedialnych przy Politechnice Warszawskiej, Przewodniczącego Rady Programowej CIONET Polska,
jest członkiem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN i członkiem Rady PIIT.
Za swoje osiągnięcia zawodowe został wyróżniony m.in.: jako manager roku dwukrotnie w latach 2010
i 2011 nagrodą Złotej Anteny Świata Telekomunikacji oraz Złotym Cyborgiem podczas Krajowego
Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki 2011 - za wybitny wkład w budowę społeczeństwa
informacyjnego.
■
Andrzej Matuszyński
Prezes Zarządu Grupy Eurozet
Pracę w branży medialnej rozpoczynał w Grupie Infor. W latach 1997-2004 był związany
z Grupą Eurozet, zajmując m.in. stanowisko dyrektora badań i marketingu oraz członka
zarządu Radiostacji. W latach 2005-2010 pracował w Cyfrowym Polsacie, gdzie jako
członek zarządu odpowiadał za marketing i obsługę klienta. Od 2010 r. był członkiem
zarządu i dyrektorem operacyjnym telewizji n. W latach 2011-2012 pełnił funkcję dyrektora pionu
marketingu Grupy Eurozet, a następnie doradzał zarządowi Grupy. W grudniu 2013 roku objął stanowiska
prezesa Grupy Eurozet (Radio ZET, Radio ZET Gold, Radio ZET Chilli, Antyradio, Radio Plus, Planeta.fm,
RRM – Dom Sprzedaży Radia i Studio ZET). Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie
studiował psychologię i ekonomię, ze specjalizacją z psychologii reklamy i marketingu. Ukończył też:
Podyplomowe Studium Coachingu w Laboratorium Psychoedukacji wraz ze Szkołą Wyższą Psychologii
Społecznej, Managemant 2000 w Kanadyjskim Instytucie Zarządzania oraz Strategic Marketing In Action
w IMD Szwajcaria.
■
Jacek Niewęgłowski
Chief Strategy Officer, P4
Posiada tytuł magistra oraz doktora Tampere University of Technology w Finlandii,
a także dyplom MBA London Business School. Ma ponad 18-letnie doświadczenie
w branży telekomunikacyjnej. Jako manager firmy Nokia Oy w Finlandii prowadził
projekty R&D w obszarze multimedialnych usług mobilnych oraz reprezentował Nokię
przed organami regulacyjnymi (ITU, ISO/MPEG). Po przyjeździe do Polski pracował w Polskiej Telefonii
Cyfrowej na stanowisku dyrektora odpowiedzialnego za rozbudowę sieci. Piastował również kierownicze
stanowiska w firmach należących do grupy Elektrim Telekomunikacja. Jest współautorem ponad 20
publikacji naukowych oraz patentów związanych z technologiami multimedialnymi. Członek Zarządu ds.
Strategii i Rozwoju Biznesu w PLAY od stycznia 2006 r.
■
PRELEGENCI/CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ
Tomasz Nowak
Michał Pieprzny
Prezes Zarządu, Grupa BB Media
Dyrektor Zarządzający, Loyalty Partner Polska
Tomasz Nowak- 42 lata. Właściciel, twórca i CEO Grupy Kapitałowej Grupa BB Media.
W skład Grupy BB Media wchodzą takie firmy jak: BB Media- firma produkująca treści
takie jak filmy, nagrania wideo, programy telewizyjne, Studio Blue Sp. Z.o.o będąca
brokerem firmy Technicolor w Polsce oraz nowoczesnym studiem authoringowym,
graficznym i posprodukcyjnym; Grupa BB Media Sp. Z.o.o- spółka zarządzająca organizacją całej Grupy
Kapitałowej oraz BB Instal sp. Z.o.o.- firma realizująca projekty elektryczne i elektro-energetyczne dla
firm takich jak: PGE I RWE Stoen. Naszym najważniejszym biznesem jest Grupa BB Media-firma będąca
agregatorem treści dla 28 platform VOD o różnych systemach (avod, tvod,svod,est, dto i dtr). Firma jest
również partnerem gogle, certyfikowanym przez YouTube. Grupa BB Media współtworzy animacje oraz
dokumenty o tematyce life stylowej czy tez naturze.
Ekspert w dziedzinie budowania wartości klienta indywidualnego i biznesowego.
Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i usprawnianiu modeli współpracy
między firmami, jak również w tworzeniu i wdrażaniu programów stymulacji sprzedaży,
optymalizacji portfela produktów czy poprawy efektywności operacyjnej przedsiębiorstw.
Zanim podjął pracę w Loyalty Partner Polska, doradzał zarządom wielu firm w regionie Europy ŚrodkowoWschodniej jako konsultant McKinsey&Company, a następnie pracował dla Avon, gdzie współodpowiadał
za strategię firmy na 23 rynkach Europy Środkowo-Wschodniej.
■
■
Grażyna Piotrowska - Oliwa
Prezes Zarządu, Virgin Mobile Polska
Artur Olech
Prezes Zarządu Pocztowe Życie/Przewodniczący Rady
Programowej Insurance Forum
Ukończył Uniwersytet Warszawski na Wydziale Prawa i Administracji oraz Szkołę Główną
Handlową na kierunku Finanse i Bankowość. W latach 1994-1998 współpracował
z Centrum Badań Społecznych i Ekonomicznych w Warszawie, a w latach 1996-1997
pracował jako analityk w Polskim Instytucie Zarządzania. Następnie podjął pracę w Volkswagen Bank
Polska i Volkswagen Leasing Polska, gdzie kierował m.in. departamentem współpracy z klientami
kluczowymi i departamentem zarządzania ryzykiem.
Artur Olech od końca 1998 roku, przez ponad 15 lat związany był z Grupą Generali. Początkowo
odpowiedzialny był za przygotowanie business planu oraz wsparcie prawne prac nad uzyskaniem licencji
dla towarzystw ubezpieczeń Generali. W 2003 r. został Członkiem Zarządu Generali PTE. Na przestrzeni
lat zasiadał w Zarządach spółek: Generali T.U.S.A, Generali Życie T.U.S.A oraz Generali Finance Sp. z o.o.
W listopadzie 2008 r. został mianowany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Generali Życie T.U. S.A.
Od listopada 2010 r. do lutego 2014. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółek Grupy Generali w Polsce.
Obecnie od dnia 01 września 2014 r. jest w Grupie Poczta Polska szefem projektu stworzenia towarzystwa
ubezpieczeń na życie. Pełni funkcje Prezesa Spółki Pocztowe Życie oraz Wiceprezesa TUW Pocztowe. Jest
Przewodniczącym Rady Programowej „Insurance Forum”. Zasiada również w Radzie Nadzorczej Ciech S.A.
■
Marcin Ornass–Kubacki
Prezes Zarządu, Astra Central Eastern Europe
Marcin Ornass-Kubacki dołączył do SES Astra na początku 2003 roku, początkowo na
stanowisku Dyrektora Zarządzającego spółki Astra Central Eastern Europe (CEE), która
w tym czasie mieściła się w Austrii (w Wiedniu). Mając w zakresie swoich działań 5 krajów
(Węgry, Czechy, Słowacja, Słowenia, Chorwacja) odpowiadał razem ze swoim zespołem
za aktywności SES Astra w zakresie sprzedaży, marketingu oraz PR w całym regionie.
Od czasu połączenia z Astra Polska, Astra działa w regionie Europy Środkowo-Wschodniej pod marką
Astra Central Eastern Europe z biurem w Warszawie. Od połowy roku 2010 zakres działań Astra CEE został
poszerzony i obecnie kierowane przez Marcina Ornass-Kubackiego (pełniącego stanowisko Prezesa
Zarządu Astry CEE) biuro warszawskie obsługuje następujące rynki: polski, czeski, słowacki, węgierski,
rumuński, bułgarski i mołdawski oraz całe Bałkany.
Marcin Ornass-Kubacki posiada ponad szesnastoletnie doświadczenie w branży medialnej (zarówno
od strony produkcyjnej, jak i redakcyjnej), ze szczególnym ukierunkowaniem na Europę ŚrodkowoWschodnią: karierę rozpoczął w EBN TV w Londynie, następnie pracował dla At Entertainment Inc.,
spółki, która założyła pierwszą platformę DTH w Europie Środkowo-Wschodniej (polska Wizja TV). Jako
Dyrektor Zarządzający pierwszego tematycznego kanału sportowego Wizja Sport, był odpowiedzialny za
wprowadzenie na rynek tego pionierskiego projektu. Będąc członkiem rady nadzorczej spółki powiązanej
Wizja TV Programming zaangażowany był również w działania związane z agregacją i produkcją treści dla
całej platformy Wizja TV. Po akwizycji Wizji TV kontunuował działalność na tych samych polach w ramach
UPC Direct. Marcin Ornass-Kubacki studiował Komunikację Wizualną na HdK w Berlinie oraz zarządzanie
kulturą na Uniwersytecie w Hagen i ma tytuł magistra Komunikacji Wizualnej.
■
Ukończyła studia MBA we francuskim INSEAD, Krajową Szkołę Administracji
Publicznej w Warszawie oraz Akademię Muzyczną w Katowicach. Menedżer z ponad
dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym, przez większość tego okresu związana
z sektorem telekomunikacyjnym. Przedsiębiorca i inwestor. W trakcie swojej kariery
zawodowej była m.in. Dyrektorem Wykonawczym ds. Strategii, Rozwoju i Oferty Hurtowej w Telekomunikacji
Polskiej, Prezesem Zarządu PTK Centertel (operator sieci Orange), Członkiem Zarządu ds. Sprzedaży w PKN
Orlen, Prezesem Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Prowadziła niezależną działalność
doradczą i inwestycyjną. Pełniła również funkcje członka rad nadzorczych takich spółek jak PZU, Krajowy
Depozyt Papierów Wartościowych, ABC Data, Orlen Deutschland oraz PGNiG Norway.
■
Dariusz Piotrowski
Członek Zarządu, Microsoft w Polsce
Dariusz Piotrowski pełni funkcję Członka Zarządu w polskim oddziale Microsoft. Zarządza
zespołem odpowiedzialnym za obsługę kluczowych klientów i partnerów Microsoft.
Wśród nich znajdują się największe banki, firmy ubezpieczeniowe, energetyczne,
telekomunikacyjne oraz mediowe w Polsce. Wcześniej przez 4 lata był Dyrektorem Działu
Nowych Technologii, a także czasowo pełnił obowiązki Dyrektora Generalnego. Dariusz posiada ponad
20-letnie doświadczenie w branży IT, które zdobywał m.in. w Cisco Systems jako Dyrektor Techniczny oraz
w Naukowo-Akademickiej Sieci Komputerowej NASK, gdzie odpowiadał za projektowanie i wdrażanie
ogólnokrajowych sieci teleinformatycznych. Jako członek CIONET Dariusz jest aktywnie zaangażowany
w rozwój rynku IT w Polsce. Jest autorem wielu publikacji prasowych, prelegentem na konferencjach
biznesowych i branżowych oraz członkiem opiniotwórczych rad programowych przy wydarzeniach służących
wymianie doświadczenia i wiedzy osób wpływających na trendy rozwojowe w Polsce. Jest absolwentem
Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Posiada tytuł MBA Uniwersytetu Warszawskiego oraz Illinois.
W wolnym czasie wraz z rodziną chętnie jeździ na nartach i żegluje.
■
dr Aleksander Poniewierski
Partner, EY
Aleksander Poniewierski - Lider Doradztwa IT na Europę Środkowo-Wschodnią w firmie
EY. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego, doktor Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu. Uczestnik wielu prestiżowych programów organizowanych
przez Harvard Business School oraz Carnegie Mellon Univesity. Szczególnym obszarem
zainteresowania Aleksandra jest tematyka cyber bezpieczeństwa oraz infrastruktury krytycznej. Jest twórcą
i pomysłodawcą Uniwersytetu EY. Od 2005 roku firma EY przeprowadziła cykl wykładów z zagadnień
związanych z funkcjonowaniem IT w przedsiębiorstwach oraz ochroną informacji na wiodących
uczelniach w Polsce o profilu informatycznym i ekonomicznym. Pasjonat fotografii, publikuje swoje prace
magazynach w Polsce i zagranicą. Laureat prestiżowego konkursu fotograficznego organizowanego przez
National Geographic i Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
■
Artur Potocki
Ireneusz Piecuch
Prezes, Interia.pl
Partner, CMS Cameron McKenna
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1991 roku
ukończył aplikację sędziowską. Rok później, po ukończeniu aplikacji radcowskiej,
został wpisany na listę radców prawnych. W początkach swojej kariery zawodowej
związany z kancelariami prawnymi, m.in. z kancelarią „Łaszczuk i Wspólnicy”, której był
współzałożycielem i wspólnikiem. Od 1995 roku, przez kolejnych 11 lat swojej kariery zatrudniony w
koncernie IBM, zarówno w Polsce jak i za granicą, między innymi jako członek zarządu, Dyrektor Operacyjny
IBM Polska Sp. z o.o.. Od 2006 do 2009 roku związany z Telekomunikacją Polską SA, gdzie sprawował m.in.
funkcję Sekretarza Generalnego Grupy TP a następnie członka Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Biznesu.
W latach 2010-2013 współpracował z międzynarodową kancelarią CMS Cameron McKenna jako Partner
odpowiedzialny za budowę praktyki w obszarze telekomunikacji w Europie Centralnej. Od 1 lipca 2013 do
października 2015 roku - Wiceprezes Zarządu Poczty Polskiej S.A, odpowiedzialny za informatykę, strategi
oraz działalność międynarodową. Były członek wielu rad nadzorczych (m.in. PTK Centertel, Wirtualna
Polska, Emitel, KGHM). Obecnie, od roku 2012, w Radzie Nadzorczej PKP PLK SA.
■
Kinga Piecuch
Prezes Zarządu, SAP Polska
Prezes SAP Polska (od stycznia 2014 roku) – posiada wyższe wykształcenie
ekonomiczne i wieloletnie doświadczenie menedżerskie w branży IT. Przed
objęciem kierownictwa SAP Polska, przez sześć lat była członkiem zarządu
Xerox Polska, a następnie Prezesem Zarządu firmy. Pracowała także na wysokich
stanowiskach w polskim oddziale IBM (m.in. na stanowisku Dyrektora Sprzedaży dla sektora MŚP).
W swojej karierze zawodowej odpowiadała m.in. za tworzenie i realizację strategii sprzedaży
i marketingu, rozwój sieci partnerskich, rozwój nowych kanałów sprzedaży.
■
Urodził się w 1977 r. w Suwałkach. Jest absolwentem wydziału Zarządzania Akademii
Górniczo - Hutniczej. Od początku kariery zawodowej związany z portalem INTERIA.PL,
gdzie w październiku 2006 roku objął stanowisko Dyrektora Marketingu & PR. Dwa lata
później został Członkiem Zarządu, a od stycznia 2011 roku zajmuje stanowisko Prezesa
Zarządu INTERIA.PL. W latach 2007-2009 był członkiem Rady Nadzorczej spółki Polskie Badania Internetu
oraz członkiem rady metodologicznej badania Megapanel PBI/Gemius. W wolnych chwilach gotuje,
czyta i biega - jest maratończykiem. Mieszka pod Krakowem z żoną, dwiema córkami i kotem. Umowa –
powinna już być u Państwa, wyszła od nas 3 tygodnie temu, sprawdzę to w sekretariacie. Zaktualizowane
materiały – nie rozumiem, o jakie materiały chodzi. Proszę o więcej informacji.
■
Wojciech Pytel
Członek Rady Nadzorczej, Polkomtel
Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej. Studiował także na Wydziale
Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego. w latach 1997-2002 uczestnik różnych szkoleń
i studiów, m.in. w IMD w Szwajcarii. Kariera zawodowa: 1986-1990 - specjalista ds.
badawczo-rozwojowych na Politechnice Gdańskiej. Następnie przez trzy lata pełnił
funkcje kierownicze w kilku spółkach zajmujących się dystrybucją sprzętu telekomunikacyjnego. 19931994 - Prezes Prywatnych Sieci Telekomunikacyjnych S.A. (spółki zależnej Telekomunikacji Polskiej S.A.).
2001-2002 - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Operacyjnych Polkomtel S.A. 1994-2001 oraz 2002-2004 Nokia: Kierownik Zarządzający na Polskę, Kierownik Zarządzający Regionem (Polska, Ukraina, Białoruś),
Dyrektor Generalny ds. Obsługi Klienta (Polska, Ukraina, Białoruś), Dyrektor ds. Rozwoju na Europę
i Dyrektor ds. Strategii Globalnej dla Orange. Odpowiadał m.in. za kontakty biznesowe z operatorami
komórkowymi w regionie obejmującym Polskę, Czechy, Francję, Austrię, Szwajcarię, Niemcy, Holandię
i Izrael. Do października 2008 r. - Partner Zarządzający w IBM Business Consulting. 2008-2010 - Doradca
Prezesa i Dyrektor Zarządzający Polkomtel; 2010-2012 - Prezes Zarządu NFI Midas S.A. Od 16 grudnia
2012 r. - Przewodniczący Rady Nadzorczej NFI Midas S.A. Od 26 października 2011 r. - Członek Zarządu
Polkomtel. Od 7 maja 2012 r. - Członek Zarządu Polkomtel Sp. z o.o. Od lutego 2014 r. Członek Rady
Nadzorczej Polkomtel Sp. z o.o. Wojciech Pytel interesuje się fotografią, nowymi technologiami w życiu
codziennym, końmi i żeglarstwem. Prowadzi także działalność charytatywną - jest Prezesem Fundacji
Rodzin Adopcyjnych w Polsce.
■
PRELEGENCI/CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ
Prof. nadzw. dr hab. Maciej Rogalski
Jacek Silski
Członek Zarządu T-Mobile w latach 2011 - 2015
Prezes Zarządu, Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej
Odpowiedzialny za Pion obejmujący kwestie związane z obsługą prawną Spółki,
bezpieczeństwem, ochroną informacji niejawnych, danych osobowych i prywatności
a także zarządzania zgodnością. Od wielu lat związany z rynkiem telekomunikacyjnym.
W latach 1998-2005 kierował pracą Departamentu Prawnego w PTC, sprawując
jednocześnie (w latach 2000-2005) funkcję zastępcy Dyrektora Generalnego. W latach 2007-2011
był dyrektorem Pionu Współpracy Regulacyjnej Grupy TP. Zwycięzca konkursu „Rzeczpospolitej” na
najlepszego prawnika przedsiębiorstwa 2009 roku.
Profesor Maciej Rogalski uzyskał doktorat i habilitacje na Wydziale Prawa Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie. Był stypendystą Kongresu USA na Georgetown University w Waszyngtonie. Jest
wybitnym ekspertem i autorem blisko 160 publikacji z zakresu prawa telekomunikacyjnego, cywilnego
i karnego.
■
Wprowadził w kraju telewizję satelitarną na skalę masową w lutym 1989 r., natychmiast
po starcie satelity ASTRA z serwisem dla telewizji SKY. Udziałowiec spółek grupy
COMSAT, producenta sprzętu satelitarnego od 1992 r. pod własną marką COMSAT.
Działacz gospodarczy, m.in.: współzałożyciel Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki
i Telekomunikacji, członek Rady Głównej Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN,
Prezes Wielkopolskiego Związku Pracodawców, Wiceprzewodniczący Woj. Komisji Dialogu Społecznego
Woj. Wielkopolskiego, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Firm Branży Satelitarnej w latach 2004-2008,
a obecnie Prezes Zarządu Polskiej Izby Radiodyfuzji. Cyfrowej. Autor likwidacji podatku akcyzowego od
sprzętu satelitarnego w 1996 r. oraz twórca zaakceptowanych przez parlament poprawek w ustawach
dot. płatnej telewizji. Promotor wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych z wykorzystaniem
radiodyfuzji w przekazie telewizji, radia i Internetu, również szerokopasmowego.
■
Agnieszka Sora
Dyrektor Zarządzająca, GfK Polonia
Edyta Sadowska
Prezes Zarządu, Ringier Axel Springer Polska
Edyta Sadowska jest absolwentką Politechniki Warszawskiej, ukończyła także studia
International MBA w Szkole Biznesu PW. W latach 1993-1996 pracowała dla Danfoss
Poland jako Specjalista ds. Marketingu. Następnie, w latach 1996-1998 objęła
stanowisko Analityka Finansowego w Netia Telekom. Z tą firmą związana była do
2005 roku, najpierw jako Szef Controllingu, a następnie jako Dyrektor ds. Planowania i Kontroli Biznesu.
W latach 2005-2012 pełniła funkcję Dyrektora Finansowego Axel Springer Sp. z o.o., gdzie podlegał jej
Dział Finansowy i cały Pion Wsparcia Biznesu.
Od 1 stycznia 2012 roku Edyta Sadowska zajmuje stanowisko Prezesa Zarządu spółki Ringier Axel Springer
Polska, wiodącej firmy mediowej w Polsce, która jest m.in. wydawcą Faktu - największego dziennika
w kraju, oraz Przeglądu Sportowego, tygodnika Newsweek Polska, miesięcznika biznesowego Forbes oraz
czasopism komputerowych (m.in. Komputer Świat) i motoryzacyjnych (m.in. Auto Świat, Top Gear). Pod jej
kierunkiem Ringier Axel Springer Polska rozwija swoje silne marki prasowe w różnych kanałach dystrybucji,
obejmujących serwisy internetowe, wydania mobilne i aplikacje. W okresie dynamicznie zmieniającego się
rynku mediów, Edyta Sadowska konsekwentnie prowadzi firmę specjalizującą się dotychczas w mediach
drukowanych, w kierunku transformacji cyfrowej. Zasiada także w Radzie Nadzorczej Grupy Onet oraz Media
Impact Polska, spółki, która połączyła siły sprzedażowe RASP i Grupy Onet. Od 30 sierpnia 2013 roku jest
również Prezesem Fundacji im. Teresy Torańskiej, której celem jest wspieranie twórczości dziennikarskiej
i pisarskiej, propagowanie kultury słowa oraz kreowanie i umacnianie postaw etycznych dziennikarzy.
Prywatnie Edyta Sadowska jest szczęśliwą mężatką i matką dwóch synów. Interesuje się sportem:
narciarstwem i bieganiem. Wspólnie z mężem bierze udział w licznych maratonach na całym świecie –
jeszcze jako kibic, ale w przyszłości jako uczestnik.
■
Agnieszka Sora posiada 22-letnie doświadczenie w marketingu, badaniach rynku,
zarządzaniu oraz konsultingu. Doświadczenie marketingowe zdobywała w polskim
oddziale Nestle, gdzie była odpowiedzialna za wprowadzenie na polski rynek marek
Nescafe i Nesquik. Doświadczenie i wiedzę badawczą zdobywała pracując w Konzept
und Analyze w Niemczech oraz w instytucie GfK Polonia, którym zarządza od 1996 roku. W 2014 roku
awansowała na stanowisko Sub Regional Manager, Eastern Europe w Grupie GfK. Na nowym stanowisku
jest odpowiedzialna za wzmocnienie pozycji zarówno całego regionu, jak i rynków lokalnych w zakresie
commercial excellence, koncentrując się na rozwoju relacji z głównymi klientami, aktywności crosssellingowej, wprowadzaniu na rynek nowych produktów GfK oraz zwiększaniu możliwości biznesowych.
Członek ESOMAR, ESOMAR Disciplinary Committe, Członek Zarządu OFBOR.
■
Maciej Staszak
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Strategii, Emitel
Do Emitel sp. z o.o. dołączył w lipcu 2015 r. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży
telewizyjnej i telekomunikacyjnej. Pracował na stanowiskach menedżerskich w firmach:
Cyfrowy Polsat S.A., Polkomtel sp. z o.o. ATM S.A., Eutelsat Polska sp. z o.o, TP Emitel sp.
z o.o. oraz Vector sp. z o.o. Od 2002 r. współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi
instytucjami w zakresie wdrażania w Polsce naziemnej telewizji cyfrowej. Przez lata skutecznie
przeprowadził wiele projektów branżowych. Posiada bogate doświadczenie z zakresu sprzedaży,
wdrażania na rynek nowych produktów, rozwoju, tworzenia strategii, czy zarządzenia dużymi zespołami.
Studiował na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki na Politechnice Gdańskiej.
■
Tomasz Szałański
Head of Big Data and Security, Atos Polska
Adam Sawicki
Prezes Zarządu, T-Mobile
Manager z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży telekomunikacyjnej, zdobytym
w europejskich spółkach grupy Telia /TeliaSonera i jako prezes zarządu GTS Central
Europe. W ostatnich latach m.in. wiceprezes zarządu ds. korporacyjnych KGHM Polska
Miedź. Jest absolwentem ekonomii i zarządzania Uniwersytetu Sztokholmskiego.
Ukończył także Program dla Dyrektorów Generalnych na Harvard Business School.
■
Radosław Semkło
Dyrektor Pionu Telekomunikacji i Mediów, Asseco Poland
Od 2011 roku związany z Asseco Poland, gdzie pełni funkcję Dyrektora Pionu
Telekomunikacji i Mediów i jest odpowiedzialny za największe projekty informatyczne
dla polskich operatorów komórkowych, takich jak Orange Polska, Polkomtel oraz
T-MOBILE. Od 11 lat pracuje dla sektora telekomunikacyjnego. Na początku swojej
zawodowej kariery związany z wojskiem – uczestniczył w wielu projektach informatycznych, także
dla NATO. Absolwent Wydziału Cybernetyki, Wojskowej Akademii Technicznej oraz Doktor Wydziału
Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej. Ukończył również studia MBA w Szkole Głównej
Handlowej. W latach 2013-2014 brał udział w zaawansowanym programie managerskim organizowanym
przez Uniwersytet w Navarze.
Interesuje się tematami z obszarów nowych technologii i sztucznej inteligencji. Jego największą pasją jest
lotnictwo.
■
Piotr Siemieniec
Dyrektor Biura Usług Radiofonicznych i Telewizyjnych EmiTel
W EmiTelu od ponad 8 lat piastuje stanowisko Dyrektora Biura Usług Radiowych
i Telewizyjnych od 5 listopada 2007 r. Odpowiedzialny za wszystkie serwisy
broadcastingowe w EmiTelu, emisje telewizyjnych naziemnych multipleksów cyfrowych,
cyfrowe radio DAB+, emisje radiowe FM, IPTV. Wcześniej 13 lat w Canal+ Polska, m.in.
jako dyr. ds. strategii sprzedaży. Ma 50 lat, jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu
Szczecińskiego w Szczecinie.
Przebieg kariery zawodowej:
11.2007
Dyrektor ds. Usług Radiowych i Telewizyjnych; Emitel Sp. z o.o. (Telekomunikacja)
2003 – 2007 Dyrektor ds. Strategii Sprzedaży – Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. (Media)
2000 – 2003 Kierownik ds. rozwoju – Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. (Media)
1994 – 2000 Key Account/Przedstawiciel Regionalny – Canal+ Sp z o.o. (Media)
1991 – 1994 - asyst. Dyr. sprzedaży i marketingu – Agora SA – Gazeta Wyborcza, oddział w Szczecinie. (Media)
Wykształcenie:
1986-1992 – Uniwersytet Szczeciński – Wydział Ekonomiczny
■
Odpowiedzialny za obszary Big Data oraz Security, a także innowacyjne projekty na
styku integracji i hardware. Od 2011 roku związany z Grupą Bull (obecnie należącą do
Atos) i odpowiedzialny za pomyślną realizację projektów takich jak wdrożenie telewizji
w Orange, przygotowanie sekcji technicznej oferty firmy, utrzymywanie kontaktów
z klientami. Obecnie jako Dyrektor linii biznesowej Big Data and Security oraz działu Technology
Transformation Services, na rynku polskim odpowiada za tworzenie i wdrażanie strategii marketingowych
i biznesowych dla usług IT, produktów i rozwiązań oznaczonych marką produktową Bull. Jednocześnie
kieruje zespołem poszukującym innowacyjnych rozwiązań naukowych i technicznych, które stanowią
potencjał dla rozwoju kompetencji działu infrastruktury. Tomasz ma niezwykły dorobek zawodowy.
Przed podjęciem współpracy z Atos pracował między innymi na stanowisku Starszego Inżyniera
Oprogramowania i Systemów, a także lidera zespołów w Polskim oddziale IMPAQ Group, zarządzając
i tworząc usługi wsparcia dla międzynarodowej klienteli (Afganistan, Tajlandia, Arabia Saudyjska i inne).
Z powodzeniem realizował projekty dla Orange Polska, Orange France, Nokia Siemens Networks i wielu
innych. Od 2010 roku zdobywał doświadczanie menadżerskie m.in. w AMG.net i ARRIS (Motorola Mobility)
zarządzając międzynarodowymi projektami, by wreszcie objąć dyrekcję nad Departamentem Usług
Infrastruktury IT Grupy Bull w Polsce (obecnie Atos Polska).
■
Tomasz Szopa
Prezes Zarządu, Netia
lat 46, powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Netia S.A. w dniu 3 grudnia 2015 r.,
wcześniej od 1 kwietnia 2015 r. pełnił funkcję Członka Zarządu Netii S.A. Dołączył do
Spółki w lutym 2014 r. i był odpowiedzialny za zarządzanie całą strukturą Dywizji B2C.
Posiada wieloletnie doświadczenie w branży telekomunikacyjnej, a jego umiejętności
sprzedażowe i menedżerskie były kształtowane w sektorze FMCG. W latach 2010-2012 pełnił funkcję
Dyrektora Rynku B2C i SOHO i Klientów Indywidualnych w PTK Centertel Sp. z o.o. dla całej Grupy
TP. Wcześniej, w latach 2001-2005 pracował w Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel Sp. z o.o. jako
Dyrektor Biura ds. Salonów Własnych i Franczyzowanych i Biura Rozwoju Strategii Sprzedaży. W latach
2005-2006 był Dyrektorem ds. Zarządzania Kanałami B2B-SOHO i Rynku Klientów Indywidualnych w TP
SA. W latach 2007-2010 prowadził własną działalność gospodarczą w spółkach Ogólnopolskie Centrum
Finansowo Ubezpieczeniowe S.K.A., GRP Recar Sp. z o.o. oraz Get Sp. z o.o. W latach 1995-2001 był
zatrudniony w spółce Frito-Lay Poland Sp. z o.o. jako Kierownik Dywizyjny dywizji południowej, Krajowy
Kierownik Sprzedaży d/s Dużych Klientów oraz Krajowy Kierownik ds. Sieci Lokalnych. Bezpośrednio przed
rozpoczęciem współpracy z Netią pełnił funkcję członka Zarządu w Hoven Sp. z o.o..
■
Wojciech Szpil
Prezes Zarządu, Totalizator Sportowy
Wojciech Szpil pełnił obowiązki Członka Zarządu Totalizatora Sportowego
odpowiedzialnego za Sprzedaż i Marketing od 21 września 2009 r. Jest absolwentem
Wydziału Wzornictwa Przemysłowego stołecznej Akademii Sztuk Pięknych
i wielu międzynarodowych kursów menedżerskich. Od początku swojej kariery
zawodowej związany z branżą reklamową i marketingiem. Doświadczenie menedżerskie zdobywał
w międzynarodowych agencjach reklamowych i korporacjach. Od 1997 do 2005 r. był współwłaścicielem
i Prezesem Zarządu Upstairs sp. z o.o. – jednej z pierwszych agencji reklamowych w Polsce. Od 1999 do 2005
r. związany z największą na świecie i w Polsce Grupą Agencji Young&Rubicam Brands, gdzie pełnił m.in.
funkcję Prezesa Zarządu. W roku 2008 był Dyrektorem ds. strategii i komunikacji w międzynarodowym
koncernie Instalexport. Przed powołaniem do Zarządu Totalizatora Sportowego pracował jako Doradca
Zarządu ds. rozwoju i strategii w Art NEW Media SA, spółce giełdowej zmierzającej do efektywnego
łączenia świata biznesu i kultury.
■
PRELEGENCI/CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ
Jacek Świderski
Piotr Zesiuk
Prezes Zarządu, Grupa Wirtualna Polska
Prezes Zarządu, MM Conferences
Z branżą internetową związany od 1999 roku. Współzałożyciel Grupy o2 (dziś Wirtualna
Polska Holding SA), która w lutym 2014 roku, wraz z funduszem Innova Capital
sfinalizowała transakcję zakupu Wirtualnej Polski od TP S.A., konsolidując polski rynek
internetowy. W skład Grupy Wirtualna Polska wchodzą m.in.: portale horyzontalne WP
i o2, poczta.wp.pl, poczta.o2.pl, dobreprogramy.pl, BizTok.pl, telewizja internetowa WP.tv, Wrzuta.pl, czy
Kafeteria.pl. W skali miesiąca serwisy i wortale grupy odwiedza ponad 17 milionów internautów, co daje
Grupie WP ponad osiemdziesięcioprocentowy zasięg w polskiej sieci.
Jest laureatem Webstara „Człowiek Roku Polskiego Internetu”, nagrody przyznanej w 2006 roku
współzałożycielom o2 w konkursie organizowanym przez Webfestiwal. W 2004 roku otrzymał tytułu
Przedsiębiorca Roku w kategorii Nowy Biznes, w konkursie Ernst&Young.
Absolwent kierunku Zarządzanie i Marketingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jego hobby to
sporty wodne i literatura historyczna.
■
Radosław Tadajewski
Piotr Zesiuk, Prezes Zarządu, ukończył studia magisterskie na uczelni im. Leona
Koźmińskiego w Warszawie na kierunkach Zarządzanie i Marketing oraz Finanse
i Bankowość. Swoją wiedzę z zakresu strategii zarządzania pogłębiał w School of
Economics and Management w Lund University w Szwecji. Ukończył również konsulting
międzynarodowy w Audencia, Écolede Management w Nantes we Francji. Doświadczenie zawodowe
zdobywał m.in. w centrali niemieckiej spółki Frosta A.G. w Bremerhaven, w której bezpośrednio podlegał
dyrektorowi marketingu. Pełnił funkcję dyrektora generalnego Stowarzyszenia Mrożonej Żywności,
zrzeszającego kilkudziesięciu największych na polskim rynku producentów żywności mrożonej, w tym
przedstawicieli globalnych marek takich jak: Unilever, Farm Frites, Bonduelle. Pracując w Międzynarodowych
Targach Warszawskich zajmował się organizacją trzech edycji największych targów motoryzacyjnych
w Polsce – Warsaw International Motor Show. Następnie pracował w Expomedia Events Warsaw, gdzie
zajmował stanowisko dyrektora ds. rozwoju biznesu oraz relacji sponsorskich. Kolejnym etapem kariery było
przejście do branży konferencyjnej. W Expomedia Group (spółka notowana na London Stock Exchange)
Informedia Polska pełnił stanowisko dyrektora ds. rozwoju biznesu oraz relacji sponsorskich.
■
dr. inż. Jerzy Żurek
Założyciel, OORT
Geek technologiczny, wizjoner i seryjny przedsiębiorca. Założyciel wielu firm,
w tym jednego z największych dealerów złota inwestycyjnego w Europie Środkowej
- Mennicy Wrocławskiej. Podczas swojej kariery wprowadził na giełdę 5 firm. CEO OORT
Inc. - międzynarodowej firmy działającej w sektorze Internetu Rzeczy, która opracowała
technologię pozwalającą na zmianę dowolnych urządzeń elektronicznych w inteligentne. Umożliwia to
dodawanie do nich szeregu nowych funkcji, takich jak: zdalne sterowanie przez smartfon, gromadzenie
danych czy uczenie się nowych zachowań. Wykształcenie zdobywał zarówno w Polsce, jak i w Niemczech,
kończąc studia MBA na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie. Był także jednym z pierwszych
polskich stypendystów fundacji Haniela.
■
Dyrektor Instytutu Łączności
W 1991 r. podjął pracę w Katedrze Radioelektroniki WSM na stanowisku asystenta.
W latach 1994–1998 był członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej (PAR, URT, URTiP
obecnie UKE) na Świadectwa Radiowe w służbie morskiej. Od 1998 roku, bierze udział
w pracach polskiej sekcji COMSAR Ośrodka IMO przy Polskim Rejestrze Statków. Od
roku 1999, jest delegatem RP na obrady Podkomitetu COMSAR Międzynarodowej Organizacji Morskiej.
W latach 20002005 pełnił funkcję przewodniczącego i koordynującego prace polskiej sekcji COMSAR.
W latach 2001-2003 był członkiem Technicznej Grupy Roboczej Podkomitetu IMO COMSAR i jej grupy
korespondencyjnej ds. modyfikacji standardu systemu Navtex. Od 2005 r. jest pracownikiem Instytut
Łączności. W 2005 roku, na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej,
obronił rozprawę doktorską. W lipcu 2014 r. został dyrektorem Instytutu Łączności.
■
Karim Taga
Managing Director, Arthur D. Little Austria
Karim Taga is Managing Partner of Arthur D. Little and leads the Global TIME
(Telecommunications, Information Technology, Media and Electronics) Practice. He is
active in this industry for 18 years already. His interests are primarily focused on three
functional areas:
• Growth strategies and business transformations
• Corporate Finance – Transaction support
• Boardroom presentation and facilitation
He acts as Jury for several telecoms awards in Asia, Europe and in the US, beside his role as an advisor in
several telecommunication councils and associations as well as governments and regulators. He chairs
and facilitates yearly more than 20 top executive international events and conferences on four continents.
Member of Expert Group of global telcos as well as member of Advisory Board of several Organizations on
mPayment, mHealth as well as content/OTT.
Karim had a major responsibility and was in charge of more than 100 assignments in Strategy, Organization
and Technology for: fixed and broadband operators, content aggregators, media players and broadcasters,
suppliers as well as supported investors in corporate finance, bid management and transaction support.
Karim Taga received a Master of Science in 1989 from the Ecole Supérieure de l’Energie et des Matériaux,
Orléans France with a master thesis accomplishment at the University of California Berkeley. After his
studies he worked as a research assistant at the Vienna University of Technology where he developed an
infrared fibre optical sensor. He received his Ph.D. in 1992 followed by an MBA in International Business
from the Webster University St Louis Mi in 1993.
Karim Taga is fluent in French and Arabic (mother tongue), English and German.
■
Artur Waliszewski
Regional Business Director, Google Polska
Artur Waliszewski dołączył do Google w 2006 jako szef ruszającego polskiego biura,
a wkrótce został także odpowiedzialny za rozwój obecności Google w regionie EuropyŚrodkowo Wschodniej. Jako Regional Business Director CEE, nadzoruje działalność firmy
w regionie i jest odpowiedzialny za określanie i wdrażanie strategii rozwoju biznesu
Google w regionie. Przed przejściem do Google był członkiem zarządu i dyrektorem największego
polskiego portalu internetowego Onet.pl, spółki którą pomógł budować od jej początków w 1996 roku.
Ukończył studia na Wydziale Zarządzania i Marketingu na Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
■
Karol Warzecki
Naczelnik Wydziału Ochrony Praw Abonenta, Urząd Komunikacji
Elektronicznej
Karol Warzecki - urodzony 15 maja 1987 r. w Radomiu. W 2006 r. rozpoczął studia na
kierunku Politologia - specjalność: Samorząd i polityka lokalna - na Uniwersytecie Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie, które ukończył w 2011 r. W 2007 r. rozpoczął studia
na kierunku Prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie, które ukończył
w 2012 r. W 2014 r. odbył studia podyplomowe w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk na
kierunku „Prawo konkurencji”. W 2015 r. rozpoczął aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej
w Warszawie. W 2011 r. podjął pracę w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, w Departamencie
Detalicznego Rynku Telekomunikacyjnego. Od stycznia 2016 r. Naczelnik Wydziału Ochrony Praw
Abonentów. Uczestniczy w pracach grup eksperckich ds. Użytkowników Końcowych oraz Neutralności
Sieci BEREC. Zajmuje się współpracą międzynarodową w zakresie telekomunikacji – opracowywaniem
i opiniowaniem dokumentów m.in. ITU, BEREC, KE. Prowadzi postępowania wyjaśniające w zakresie skarg
abonentów (indywidualnych i instytucjonalnych) dot. dostępu do usług telekomunikacyjnych. Uczestnik
konferencji krajowych i międzynarodowych w zakresie ochrony praw konsumentów na rynku usług
telekomunikacyjnym.
■
PARTNERZY
ORANGE
PARTNER STRATEGICZNY
Orange Polska jest wiodącym dostawcą usług telekomunikacyjnych w Polsce i jednym z największych operatorów telekomunikacyjnych w Europie Środkowej.
Posiada największą w Polsce infrastrukturę techniczną, wspierającą świadczenie usług z zakresu telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz transmisji danych. W
oparciu o nią świadczy usługi w najnowocześniejszych technologiach dla 20 mln klientów. Działa we wszystkich segmentach rynku telekomunikacyjnego, prowadzi
własną działalność badawczą i wdrożeniową w dziedzinie telekomunikacji. Jest znanym mecenasem kultury i sportu a za pośrednictwem Fundacji Orange jest stale
zaangażowany w działalność charytatywną. Orange Polska, jako operator zintegrowany oferuje klientom indywidualnym i firmom kilkaset różnorodnych usług oraz kompleksowych rozwiązań telekomunikacyjnych,
dostępnych na terenie całego kraju i poza granicami. Jest dostawcą ofert konwergentnych przygotowanych w oparciu nowoczesne usługi telefonii stacjonarnej
i mobilnej, w tym szybkiego - szerokopasmowego dostępu do internetu i transmisji danych, w technologiach stacjonarnych oraz mobilnych, telewizji cyfrowej HD
i video na życzenie a także licznych usług multimedialnych. Całkowity zasięg sieci Orange obejmuje 99,8 proc. populacji kraju.
Orange Polska jest częścią Orange - jednego z największych światowych operatorów telekomunikacyjnych, działającego w 29 krajach, gdzie obsługuje 247 mln
klientów. Orange jest również jednym ze światowych liderów w zakresie usług telekomunikacyjnych, świadczonych pod marką Orange Business Services, na rzecz
międzynarodowych przedsiębiorstw.
Marka Orange działa na globalnym rynku od 20 lat.
EMITEL
PARTNER STRATEGICZNY
EmiTel to wiodący operator naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce.
EmiTel jest krajowym liderem w zakresie prac związanych m.in. z cyfryzacją emisji radiowo-telewizyjnych, jak również rozwojem usług bazujących na nowoczesnych
systemach łączności bezprzewodowej.
Firma z sukcesem wdrożyła sieć telewizji cyfrowej DVB-T w Polsce, prowadzi prace nad radiofonią cyfrową DAB+.
Oferta firmy obejmuje także projektowanie, instalację i doradztwo techniczne w systemach radiodyfuzyjnych i radiotelekomunikacyjnych oraz wynajem
infrastruktury na potrzeby nadawców i operatorów.
Najwyższa jakość, innowacyjne rozwiązania oraz zastosowanie najnowszych technologii to podstawowe cechy oferty firmy.
MICROSOFT
PARTNER STRATEGICZNY
Microsoft jest liderem branży nowych technologii – dostawcą usług i urządzeń dla konsumentów oraz klientów instytucjonalnych i komercyjnych w tym czołowych
firm telekomunikacyjnych i mediów w Polsce i na świecie. Jako jedyny dostawca na rynku posiada w pełni kompleksową ofertę zarówno zestawu aplikacji, systemu
operacyjnego, infrastruktury, platformy programistycznej jak i urządzeń przeznaczonych do pracy w modelu „on – premise” oraz w chmurze. Rozwiązania dla
sektora telekomunikacyjnego i mediów łączą w sobie technologiczną innowacyjność i praktyczną wiedzę o procesach biznesowych oraz wymogach regulacyjnych
i bezpieczeństwa. Nieuniknioną odpowiedzią na potrzebę podnoszenia efektywności procesów biznesowych, konkurencyjności działań oraz sprostania rosnącym
oczekiwaniom klientów jest rozwój technologiczny. Z rozwiązań opartych na platformie Microsoft korzystają m.in.: Polkomtel, T-Systems, BT, CBS, NBC, The
Washington Post i wiele innych.
ATOS POLSKA
PARTNER STRATEGICZNY
Atos SE (Societas Europaea) to międzynarodowy lider w branży usług informatycznych, osiągający roczne przychody na poziomie 12 mld EUR i zatrudniający około
100 000 pracowników w 72 krajach. Obsługując klientów z całego świata, Atos dostarcza usługi w obszarze usług konsultingowych i technologicznych; integracji
systemów i usług zarządzanych, outsourcingu procesów biznesowych; jak również Cloud, Big Data, rozwiązań Security oraz usług transakcyjnych za pośrednictwem
Wordline, spółkę grupy Atos będącą Europejskim liderem w obszarze usług płatniczych. Czerpiąc z międzynarodowego doświadczenia w IT, Atos obsługuje klientów
z sektora przemysłowego, handlu i usług, publicznego, ochrony zdrowia i transportu, finansowego, telekomunikacyjnego, mediów i użyteczności publicznej.
Atos bardzo aktywnie działa w sektorze Telekomunikacja i Media od ponad 15 lat. Ten sektor jest strategiczną domeną Grupy, z rocznym przychodem ponad
1,265 miliarda Euro.
Atos zapewnia swoim 250 klientom sektora Telco&Media z całego świata pełne wsparcie usług IT w modelu end-to-end, od doradztwa, aż do utrzymania systemów.
Firma Atos Polska to centrum kompetencyjne dla regionu CEE dysponujące największą liczbą konsultantów Grupy, w obszarach BI i BSS/OSS kluczowych dla biznesu
telekomunikacyjnego.
Atos pomaga w tworzeniu przedsiębiorstw przyszłości. Jest światowym partnerem informatycznym Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich. Jest spółką notowaną na
giełdzie NYSE Euronext Paris. Działa pod markami Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify i Worldline.
W Polsce Atos działa od 2000 roku. W ramach grupy Atos w lokalizacjach w Bydgoszczy, Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Łodzi, Toruniu i Krakowie pracuje ponad 4000 osób.
PARTNERZY
NETIA S.A.
PARTNER STRATEGICZNY
Netia S.A. jest jednym z największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce. Dostarcza kompleksowe, zintegrowane i przyjazne użytkownikowi rozwiązania
on-line. Netia dysponuje około 14 tys. km własnych światłowodowych sieci szkieletowych i metropolitalnych oraz tysiącami kilometrów kanalizacji teletechnicznej.
Operator dysponuje sieciami metropolitalnymi w ponad 50 największych polskich miastach, posiadając łącznie ponad 70 tys. węzłów sieciowych. W zasięgu sieci Grupy
Netia jest około 70 proc. budynków biurowych w Polsce.
W ofercie Netii dla biznesu znajduje się szeroka gama rozwiązań z zakresu szeroko pojętej teleinformatyki, począwszy od rozwiązań głosowych (tradycyjnych
oraz IP), transmisji danych, dostępu do internetu, po szereg nowoczesnych rozwiązań zintegrowanych, opartych o przetwarzanie w tzw. chmurze oraz zaawansowanych
usług Data Center. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują takie usługi jak: Unified Communications, czy Cloud Server, zapewniająca bezpieczną i skalowalną
infrastrukturę IT. Netia ma również w swojej ofercie najnowocześniejsze rozwiązania do dystrybucji treści poprzez internet (Netia CDN - Content Delivery Network)
oraz wideokonferencji - Netia Video Anywhere, która pozwala na przeprowadzanie wielostronnych rozmów wideo w jakości HD i współdzielenie plików na urządzeniach
mobilnych (tablety, smartfony) i komputerach bez potrzeby wydawania znacznych środków na kosztowny sprzęt.
VECTOR
PARTNER STRATEGICZNY
Grupa VECTOR to dynamicznie rozwijający się europejski koncern technologiczny, działający na rynkach globalnych, w obszarze technologii infrastruktury
dostępowej oraz systemów wymiany danych.
Dzięki doskonałemu rozpoznaniu potrzeb i uwarunkowań po stronie Klienta, kreatywnemu poszukiwaniu rozwiązań, zapewniamy długoterminową efektywność
biznesową i bezpieczeństwo realizacji założeń projektowych.
Oferując szerokie wsparcie kompetencyjne i indywidualnie dopasowane rozwiązania, pozwalamy naszym Klientom sprostać nowym wyzwaniom rynku,
przez optymalne wykorzystanie technologii.
P4
PARTNER
PLAY jest niezależnym, strukturalnym operatorem działającym w Polsce w oparciu o technologię 4G LTE, UMTS oraz GSM. Jest to jednocześnie unikalny przykład
prywatnej inwestycji na dużym, dojrzałym rynku usług telekomunikacyjnych.
Komercyjny start Firmy miał miejsce 16 Marca 2007 kiedy PLAY wszedł na rynek jako 4 operator. Obecnie PLAY to najszybciej rozwijający się operator telefonii
komórkowej w Polsce posiadający ponad 21% udziału w rynku oraz 13 mln klientów.
PLAY jest liderem w mobilnym dostępie do Internetu szerokopasmowego oraz inicjatorem licznych pro-konkurencyjnych działań, które w trwały sposób zmieniły
rynek z korzyścią dla konsumenta.
WPIP
PARTNER
W.P.I.P. jest prywatną, polską firmą rodzinną założoną w 1993 roku w Poznaniu. Jako generalny wykonawcą inwestycji przemysłowych i biurowych – budowlanych
i technologicznych realizuje strategię biznesową, opartą na idei zrównoważonego rozwoju, której konsekwencją jest rozszerzenie oferty usług o smart building.
Oferta W.P.I.P. to kompleksowa obsługa inwestycji przemysłowych, od wsparcia przy wyborze gruntu pod inwestycję, przez projektowanie, wykonawstwo
i wyposażenie w technologie, po świadczenie usług serwisowych. Doświadczenie z realizacji ponad 200 obiektów przemysłowych o łącznej powierzchni ponad
800.000 m2 pozwala W.P.I.P. być partnerem w rozwoju biznesu inwestorów z różnych branż i służyć swoimi kompetencjami do zagospodarowania powierzchni dla
dowolnej formy aktywności gospodarczej czy publicznej.
PARTNERZY
AB INITIO
Red C 0 M 100 Y 90 K 5
PARTNER
Ab Initio jest wysoko wydajną platformą technologiczną przeznaczoną do rozwoju i wykonywania aplikacji do przetwarzania danych. Ab Initio wykorzystywane
jest przez największe organizacje na świecie do budowy złożonych i skomplikowanych systemów przetwarzania danych.
Jeszcze w latach 90 ubiegłego wieku Ab Initio stworzyło pionierską, wysoko wydajną platformę obliczeniową i od tego czasu pozostaje liderem w tym obszarze.
W Ab Initio od samego początku w unikalny sposób podchodzimy do wszystkiego co robimy. Na poziomie technicznym, wszystkie nasze produkty stworzyliśmy
od podstaw sami. Przekłada się to na bardzo dobre ich zintegrowanie, wspólny i spójny look-and-leel, a co najważniejsze wszystkie produkty zbudowane są w
oparciu o bardzo stabilne i wydajne podstawy rozwijane i optymalizowane przez ostatnie 20 lat. Powyżej technologii, na poziomie relacji z klientem, skupiamy
cały nasz wysiłek na tym, aby wszyscy nasi klienci dzięki naszej technologii odnieśli sukces. Takie podejście pozwala nam budować długotrwałe i obustronnie
korzystne relacje.
Dzisiaj produkty Ab Initio adresują pełne spektrum wymagań związanych z przetwarzaniem danych, Począwszy od systemów wsadowych po systemy czasu
zbliżonego do rzeczywistego, od systemów analitycznych po operacyjne. Nasze produkty działają w sercu wielu firm w różnych dziedzinach biznesu od bankowości
po e-commerce, od telekomunikacji po przemysł, od retailu po służbę zdrowia i agencje rządowe.
Adresujemy systemy związane z hurtowniami danych, jakością danych, silnikami decyzyjnymi, big data, fuzzy matching czy data governance.
STARTER 24
PARTNER
Starter24 Sp. z o.o. to ogólnopolska firma świadcząca profesjonalne usługi pomocowe, która wyrosła na bazie assistance drogowego, ale obecnie również oferuje
inne typy assistance oraz usługi komplementarne.
Firma powstała w roku 2000, a jej największym i strategicznym udziałowcem w Polsce jest niemiecki automobilklub ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobilclub).
ADAC to największa organizacja motoryzacyjna w Europie zrzeszająca 19 mln członków, znana w Polscemiędzy innymi z opiniotwórczych raportów awaryjności
samochodów, crash testów, czy testów opon.
Jako jedyna firma w Polsce Starter24 gwarantuje assistance z naprawą samochodu bezpośrednio na drodze. Jest to możliwe dzięki dużej grupie przeszkolonych
mechaników i własnej sieci mobilnych warsztatów. Są to charakterystyczne, żółte samochody serwisowe wyposażone w specjalistyczne narzędzia i urządzenia
diagnostyczne.
Aktualnie Starter24 koncentruje swój biznes na współpracy z klientami B2B, gdzie oprócz największych producentów aut, główną grupę klientów stanowią firmy
CFM i Towarzystwa Ubezpieczeniowe. Firma jako dostawca usług, poprzez własne call center i sieć partnerów w Polsce i za granicą, obsługuje ponad 150 różnych
programów assistance. Programy te funkcjonują pod nazwami marek zleceniodawców, np: Audi Assistance, Ford Pomoc, KIA Assistance, TUW TUZ Auto i Home Assistance, czy LeasePlan Assistance.
Starter24 jest firmą wiodącą na polskim rynku assistance posiadając prawie 50% udziału w segmencie assistance producenckiego oraz ponad 40% udziałów
w segmencie assistance dla CFM. Obecnie dywersyfikuje swoją działalność w obszarach komplementarnych, w tym likwidacji szkód oraz usług Call Center, jak
również jest branżowym liderem innowacji i nowoczesnych technologii.
ASSECO POLAND
PARTNER
Asseco Poland jest największą firmą informatyczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od ponad 20 lat tworzy zaawansowane
technologicznie oprogramowanie dla firm i instytucji z kluczowych sektorów gospodarki. To obecnie największa spółka informatyczna w Europie Środkowej oraz
szósty producent oprogramowania w Europie. Przez dziennik „Parkiet“ uznana za najlepszą spółkę roku 2014 z indeksu WIG20.
Grupa Asseco działa w 54 krajach. Zatrudnia ponad 20 tys. osób. Tworzy technologie, które wspierają funkcjonowanie, a także rozwój ponad 100 000 firm
i organizacji. Działając na międzynarodowych rynkach, Asseco zbiera wszechstronne doświadczenia, które tworzą know-how wszystkich firm z Grupy. Synergia
tych kompetencji stanowi wartość dodaną dla klientów firmy, którzy otrzymują produkty najwyższej jakości.
EUTELSAT
PARTNER
Założona w 1977 roku firma Eutelsat Communications jest jednym z wiodących i najbardziej doświadczonych operatorów satelitarnych na świecie. Firma oferuje
pojemność na 39 satelitach klientom, wśród których są nadawcy i stowarzyszenia nadawców, operatorzy płatnej telewizji, dostawcy usług internetowych i wideo
oraz przedsiębiorstwa i agencje rządowe.
Satelity Eutelsat zapewniają pełen zasięg na terenie Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki, w regionie Azji i Pacyfiku oraz obu Ameryk, realizując usługi wideo,
szerokopasmowe, łączność rządową oraz przesył danych, niezależnie od lokalizacji użytkownika.
Siedziba firmy znajduje się w Paryżu, a biura i teleporty zlokalizowane są na całym świecie. Eutelsat zatrudnia 1000 mężczyzn i kobiet z 32 krajów, którzy jako
eksperci w swych dziedzinach, współpracują z klientami zapewniając im najwyższą jakość świadczonych usług.
Więcej informacji na: www.eutelsat.com
PARTNERZY
WORK SERVICE
PARTNER
Jesteśmy największą w Polsce firmą HR dostarczającą innowacyjne rozwiązania z zakresu zasobów ludzkich – specjalizujemy się w usługach z zakresu doradztwa
personalnego, jak i restrukturyzacji w obszarze HR, rekrutacji i outsourcingu pracowniczym.
Od 1999 roku nasi dedykowani konsultanci zdobyli zaufanie 3000 Klientów, którzy stale wybierają Work Service S.A. na swojego Partnera HR. Dla naszych
prestiżowych Klientów każdego dnia zatrudniamy średnio 50 000 pracowników. Partnerstwo bazujące na solidnych fundamentach, zaufaniu i profesjonalizmie,
zapewnia stanowiska pracy ponad 300 000 osób rocznie.
Nasi doradcy i konsultanci posiadają szeroką znajomość regionalnych rynków pracy. Ich wiedza, poparta szerokim doświadczeniem, pozwala nam realizować
projekty z lokalną precyzją. Działamy w Polsce i 11 krajach Europy (Niemczech, Rosji, Czechach, Turcji, Rumunii, Węgrzech, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Belgii, Francji,
Szwajcarii) poprzez sieć lokalnych biur oraz 300 mobilnych doradców personalnych. Jesteśmy zorientowani na zaspokajanie potrzeb zarówno pracowników, jak
i pracodawców. Jednocześnie pozostajemy wrażliwi na zmienne uwarunkowania społeczno-ekonomiczne, podatkowe i prawne.
Work Service jest pierwszą spółką z sektora usług personalnych notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Zapraszamy do świata Work Service. Odkryj nasz szeroki wachlarz produktów, rozległą sieć lokalnych biur i paletę innowacyjnych rozwiązań HR. Dowiedz się, w jaki
sposób „Przyciągamy Najlepszych”.
ANTAL
PARTNER
Antal jest liderem rekrutacji specjalistów i menedżerów oraz doradztwa HR. Marka obecna jest w 35 krajach, w Polsce działa od 1996 roku. Dzięki tradycji wąskiej
specjalizacji, konsultanci są ekspertami w poszczególnych sektorach i dyscyplinach. Antal International świadczy usługę rekrutacji stałej, jak i zatrudnienia
kontraktowego oraz oferuje szeroki wachlarz rozwiązań z zakresu oceny i rozwoju pracowników.
Biura w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu i Gdańsku prowadzą projekty w Polsce i za granicą, dla największych globalnych oraz lokalnych przedsiębiorstw
z wszystkich sektorów gospodarki.
Dywizja Antal IT Services jest zespołem wąsko wyspecjalizowanych konsultantów realizujących projekty rekrutacyjne w branży IT. 30 doświadczonych konsultantów
z sukcesem zamyka ponad 350 projektów rocznie. W skład Antal IT Services wchodzą trzy zespoły: IT Tech oraz IT Sales specjalizujące się w rekrutacjach stałych,
a także IT Contracting, zajmujący się outsourcingiem specjalistów IT.
ABAK
PARTNER
Abak (abak.com.pl) jest ogólnopolską firmą outsourcingową, specjalizującą się w profesjonalnej i kompleksowej obsłudze księgowej, podatkowej i kadrowopłacowej przedsiębiorstw osób fizycznych, spółek osobowych i osób prawnych. Świadczy również usługi doradztwa finansowego oraz podatkowego. Usługi
świadczone przez Spółkę podlegają nadzorowi merytorycznemu doradcy podatkowego oraz pracowników posiadających certyfikaty na usługowe prowadzenie
ksiąg rachunkowych.
Abak działa na polskim rynku od 1993 r. Obecnie swoimi usługami wspiera ok. 700 podmiotów gospodarczych o różnym profilu działalności, w tym podmioty
notowane na giełdzie (wraz z przygotowaniem raportów giełdowych), podmioty wymagające raportów do spółek-matek (w tym zagranicznych), podmioty
specjalistyczne np. FIZ oraz FIZ AN (Fundusze Inwestycyjne Zamknięte Aktywów Niepublicznych). Posiada 7 oddziałów: w Olsztynie, Łodzi, Legnicy, Ełku, Wrocławiu
i dwa w Warszawie. Zatrudnia ok. 100 profesjonalnych księgowych. W 2010 r. spółka zadebiutowała na rynku NewConnect.
PROFESCAPITAL
PARTNER
PROFESCAPITAL (profescapital.pl) jest jedną z najbardziej doświadczonych firm działających na polskim rynku kapitałowym, oferującą usługi doradztwa
transakcyjnego dedykowane dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kluczową kompetencją spółki jest ocena wartości przedsiębiorstw, umożliwiająca wspieranie
klientów we wszelkiego rodzaju operacjach kapitałowych. Posiada status Autoryzowanego Doradcy NewConnect oraz Firmy Partnerskiej GPW dla MSP.
PROFESCAPITAL świadczy kompleksowe usługi w zakresie pozyskania kapitału w transakcjach publicznych (IPO i SPO) i prywatnych (private placement), a także
wprowadzania spółek na rynek główny GPW oraz NewConnect. Oferuje również usługi doradcze w procesach fuzji i przejęć przedsiębiorstw. Od początku
działalności w 2002 roku PROFESCAPITAL zrealizowała dla swoich klientów transakcje na łączną kwotę przekraczającą 626 mln PLN.
Od 2009 roku PROFESCAPITAL jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzi także notowana na NewConnect firma ABAK S.A. (abak.
com.pl) świadcząca usługi outsourcingu finansowo-księgowego oraz REDWOOD sp. z o.o., (redwoodpr.pl) wyspecjalizowana w obszarze relacji inwestorskich oraz
PR. 110-osobowy zespół Grupy Kapitałowej PROFESCAPITAL wspiera corocznie swoimi usługami ponad 700 klientów z sektora MSP.
PARTNERZY
BALTHAZAR
PRIVATE TAILORING PARTNER
Balthazar Private Tailors oferuje szycie na miarę luksusowych garniturów, smokingów, płaszczy oraz koszul we współpracy z najlepszymi włoskimi mistrzami
krawiectwa z Neapolu oraz Parmy. Do szycia używane są najwyższej jakości materiały pochodzące z włoskich oraz angielskich tkalni. W atelier Balthazar’a można
skomponować garderobę w sposób kompleksowy z pomocą doradców: uszyć na miarę i dobrać odpowiednie dodatki.
IQ5
PARTNER TECHNOLOGICZNY
Firma iQ5 sp. z o. o. jest producentem i dostawcą całościowych rozwiązań systemów usług elektronicznych opartych o bezpieczny dokument elektroniczny,
wspomagane informatycznie procesy biznesowe oraz ergonomiczne interfejsy użytkownika. Gotowe, autorskie moduły i komponenty programowe takie
jak iQ-Form Services&Editor, iQ-Delivery Services, iQ-Catalogues, pozwalają firmie szybko i kompleksowo zrealizować, i uruchomić dowolny system usług
elektronicznych, zgodny z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Dzięki doświadczeniu firmy w zastosowaniu technologii chmurowych MS Azure, firma jest
w stanie dostarczyć klientowi te rozwiązania szybko i ekonomicznie.
Znaczącą pozycją rozwiązań firmy iQ5 oferowanych w modelu chmurowym jest innowacyjny autorski system wspomagania realizacji wydarzeń konferencyjnych
iQ-Conference, dzięki któremu uczestnicy konferencji, kongresów i szkoleń otrzymują zupełnie nowy wymiar uczestnictwa w tych wydarzeniach a organizatorzy
profesjonalne środowisko zarządzania nowoczesnym wydarzeniem. iQ-Conference wprowadza również przełomowe podejście do modelu świadczenia tego typu
usług dając radykalne efekty ekonomiczne w stosunku do obecnie dostępnych na rynku rozwiązań.
Modułami wspomagającymi całościową realizację systemów są autorskie rozwiązania: iQSurvey&Messaging Services (pozwalający na przeprowadzanie badań
ankietowych oraz usług powiadomień integrujących wiele kanałów komunikacji – SMS, telefon, email, WWW), iQRandomization Services (realizujący procesy
przygotowania i losowania grup badawczych), iQBPM Engine (silnik obsługujący procesy organizacyjne).
Dostarczanie kompleksowych rozwiązań łączymy z podejściem projektowym do zarządzania, zgodnym z metodyką PRINCE2, pozwalającym zaoferować klientom
kompletne usługi w zakresie realizacji systemów w modelu „na zamówienie”. Firma wspiera klienta od etapu przedprojektowego, poprzez przygotowanie
dokumentacji i oprogramowania, po jego wdrożenie, opiekę i rozwój.
Technologiczną bazę produktów iQ5 stanowią rozwiązania platformowe firmy Microsoft, w tym platforma chmurowa MS Azure. Firma działa w oparciu o standardy
ISO 9001, PRINCE2, ITIL, BPMN oraz stosuje autorską metodykę zarządzania procesami, stworzoną na bazie ponad 20-letniego doświadczenia.
BIRETA
bireta
professional translations
PARTNER TŁUMACZEŃ
Bireta Professional Translations to warszawskie biuro tłumaczeń z 14-letnim doświadczeniem w tłumaczeniach pisemnych i ustnych z dziedziny energetyki, IT,
telekomunikacji, transportu, infrastruktury oraz prawa i finansów.
Bireta działa zgodnie z międzynarodową normą ISO 17100, określającą wymogi dotyczące świadczenia wysokiej jakości usług tłumaczeniowych. Jest także
członkiem Polskiego Stowarzyszenia Biur Tłumaczeń. Współpracuje wyłącznie z najlepszymi tłumaczami, znającymi fachową nomenklaturę i specyfikę danej
branży.
Bireta Professional Translations specjalizuje się w obsłudze dużych projektów, wymagających tłumaczenia nawet kilku tysięcy stron miesięcznie. Dla każdego
projektu opracowane zostają bazy terminologiczne oraz słowniki, co gwarantuje spójność tłumaczonych tekstów. Project Manager, przydzielany indywidulanie do
danego projektu, koordynuje realizację zlecenia, pozostając w stałym kontakcie z Klientem. Standardem biura jest stosowanie dwustopniowego systemu kontroli
jakości - przetłumaczone teksty sprawdzane są zawsze przez drugiego tłumacza i weryfikatora.
Biuro tłumaczeń Bireta posiada także wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze tłumaczeń ustnych podczas konferencji, szkoleń oraz spotkań
biznesowych. Zapewnia doświadczonych tłumaczy, profesjonalny sprzęt oraz tłumaczenia pisemne materiałów konferencyjnych.
Do klientów Biura Tłumaczeń Bireta należą m.in.:
Alstom Power Sp. z o.o., Asseco Poland S.A., Atende S.A., Avaya Poland Sp. z o.o., General Electric International S.A., Indra Sistemas Polska Sp. z o.o., Infovide-Matrix
S.A., Kapsch Sp. z o.o., MEDCOM Sp. z o.o., Mitsubishi Hitachi Power Systems GmbH, PSE S.A., Scada International Sp. z o.o., Siemens Sp. z o.o., Strabag Sp. z o.o.,
T-matic Systems S.A., Transition Technologies S.A., ZTE Poland Sp. z o.o.
Więcej informacji na temat firmy Bireta znaleźć można na stronie internetowej: www.bireta.pl

Podobne dokumenty